Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dit

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Kerkdiensten foto- en videoarchief

Op deze pagina worden de artikelen en foto's van bijzondere kerkdiensten van de afgelopen drie jaar opgeslagen


Feestelijke eredienst met inspirerende liturgische schikking
De Dorpskerkgemeente heeft op de 2e zondag na Epifanie afscheid genomen van twee harde werkers. Tineke van der Meer - Ouderling-kerkrentmeester en Derk Ottink - Kerkrentmeester zijn na vele jaren werk in de wijkgemeente teruggetreden. Loek van Doorn heeft de taak van ambtsdrager weer opgepakt, dit keer als ouderling-kerkrentmeester en Dick Schriek en Simon Hoek zijn voor nog eens vier jaar herbevestigd als ouderling-scriba resp. ouderling-kerkrentmeester. Ad van Eijsden werd 'in de bediening gesteld' als kerkenraadsnotulist. De werkgroep Liturgisch bloemschikken had een schikking gemaakt die zelfs de predikanten inspireerde om daar de liturgie op te laten aansluiten. De viering was bovendien uniek omdat oud-Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam en emerituspredikant Cees Romkes samen de liturgie verzorgden. Voor de toelichting op de schikking en de foto's van de dienst, lees verder >> Voor de preek van ds. Stam, lees verder >> 16.01.22
  Klik voor vergroting
Liturgie en 
Kerkmuziek in beeld 

Voor alle heiligen in de heerlijkheid. . . .
Het lied van dichter-theoloog Willem Barnard en componist Ralph Vaughan Williams vormde in de Dorpskerkgemeente de afsluiting van 
het gedenken van wie ons in geloof zijn voorgegaan. De plaatsing van de witte rozen in de doopvont was niet toevallig. Het symboliseerde de verbinding tussen het noemen van de namen bij de doop en het noemen van de namen bij het gedenken van de overleden gemeenteleden. Er zat ook veel symboliek in de indrukwekkende liturgische schikking, die de titel had: 'Geloof, Hoop en Liefde'. Met veel creativiteit hebben de dames van de werkgroep 'Liturgisch bloemschikken' een schikking gemaakt, waarin 'de levensdraden van de liefde en die van het gemis worden verbonden'. Voor de toelichting bij de schikking, lees verder >>.Voor het fotoverslag, kijk verder >> 07.11.21
  klik voor vergroting

Startzondag: Van U is de toekomst!
Dit jaar wordt de Startzondag van de PKN-wijkgemeenten en de St. Augustinusparochie niet gevierd in één gezamenlijke dienst. Op zondag 12 september zullen er, in verband met de Coronabeperkingen drie startvieringen zijn, te weten in de St. Augustinusparochie, in Carnisse Haven en in de Bethelkerk is een gezamenlijke viering van de wijken rondom de Dorpskerk en de Bethelkerk. Er zijn een aantal gemeenschappelijke elementen die in alle kerkdiensten zullen terugkomen. In de gezamenlijke viering van de wijkgemeenten in Barendrecht-centrum zal medewerking aan de dienst worden verleend door de band van Paul van der Schoor en Jan van der Graaff. Voorganger is ds. Henk-Jan Ketelaar. Het wordt een feestelijke laagdrempelige viering! Van harte welkom! Let op 1: Alle startvieringen beginnen om: 10.30 uur! Let op 2: in de Dorpskerk is geen dienst! 
Alle betrokkenen hopen dat het volgend jaar weer mogelijk is om met de parochie en de wijkgemeenten één gezamenlijke startviering te kunnen houden! Voor de orde van dienst, lees verder >> 09.09.21

Oecumenische migrantenviering
De onlangs gevormde oecumenische werkgroep 'vieren en ontmoeten over grenzen heen' organiseert aan het begin van de Vredesweek op zondagmiddag 19 september in de Dorpskerk een eerste 'migrantenviering', met als thema 'Inclusief samenleven'. 
Deze oecumenische viering is samengesteld door pater Urbanus, ds Henk-Jan Ketelaar, Winia Schriek en vijf statushouders. De organisatoren willen met alle Barendrechters bidden en zingen voor vrede in alle landen. Het belooft een mooie viering te worden met veel inbreng van en met de statushouders. Iedereen is welkom; met elkaar kunnen we de wereld een beetje mooier maken door o.a. ontmoeting in gebed. Lees verder >> 01.09.21
  klik voor vergroting

Remco Ketting bevestigd tot kerkrentmeester
Op voordracht van de Wijkraad van Kerkrentmeesters (WvK) heeft de Wijkkerkenraad Remco Ketting benoemd tot kerkrentmeester van de Protestantse Dorpskerkgemeente. Op zondag 28 juni 2020 werd Remco worden gepresenteerd aan de gemeente en heeft hij de gelofte van geheimhouding afgelegd. Hij neemt de taak van wijkpenningmeester over van Gert Looren de Jong, die eerder dit jaar afscheid nam als ouderling-kerkrentmeester. Gert blijft nog even aan als voorzitter van de WvK totdat er een nieuwe ouderling-kerkrentmeester is gevonden. De Dorpskerkgemeente beschikt nu over een WvK van 7 personen, daarvan zijn Tineke van der Meer en Simon Hoek ambtsdrager (ouderling-kerkrentmeester). Diete Dumans, Alie den Engelsman, Derk Ottink zijn kerkrentmeesters met specifieke taken. De WvK verwelkomt Remco in hun midden en hoopt dat ook Gert binnenkort kan worden vervangen door een nieuwe ouderling kerkrentmeester. Wie voelt zich geroepen? 28.06.20
  Klik voor vergroting

Feestelijke doopdienst in Coronatijd
De Dorpskerkgemeente verwelkomde op 21 juni de nog jonge Vera Hengstmengel als nieuw gemeentelid in een feestelijke viering. Ondanks de Corona-beperkingen kon het doopfeest door de familie en vrienden van Mirjam en Joost Hengstmengel worden bijgewoond en door velen anderen online worden bekeken. Zoals gebruikelijk is er weer een fotoverslag gemaakt van deze doopdienst. Kijk verder >> 21.06.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 

Een prachtig begin Advent in de Dorpskerk
De werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente kijkt in dankbaarheid terug op een prachtig begin van de adventstijd in Anglicaanse stijl. Op zondagavond 1 december 2019 beleefden de kerkgangers in een volle Dorpskerk een  spectaculaire uitvoering van het Festival of Lessons and Carols, in de versie van het King’s College in Cambridge. De uitvoering door het Laurenskamerkoor onder leiding van Gabor van Os en Rien Donkersloot op het Dorpskerkorgel was adembenemend mooi. Liturg was ds. Jan Willem Stam. De brandende kaarsenkronen en de concertverlichting gaven het geheel een unieke uitstraling. Na afloop waren er tal van complimenten en dat vertaalde zich ook in een prachtig collecteresultaat. Antoinette Jansen maakte een mooie orde van dienst, lees verder >> 02.12.19    
  klik voor vergroting
Foto: Arco van der Leee

Uniek Festival of Lessons and Carols in Dorpskerk
Op zondagavond 1 december vindt er weer een unieke Adventsviering uit de Anglicanse traditie plaats in de Dorpskerk, dit keer geen Evensong, maar een Festival of Nine Lessons and Carols. Negen lezingen uit de Bijbel omlijst met liederen vertellen het verhaal van Kerst: Gods liefde voor ons mensen. Het allerbekendst is het Festival van King’s College in Cambridge dat vorig jaar zijn honderdste editie beleefde. De negen lezingen uit de Bijbel zijn ook dezelfde als die jaarlijks in Cambridge worden gelezen.De viering in de Dorpskerk sluit daar bij aan. Dat betekent dus allereerst prachtige Engelse koormuziek! Het Laurens Kamerkoor uit Zwijndrecht onder leiding van Gabor van Os zal dit verzorgen. Rien Donkersloot bespeelt het Dorpskerkorgel. Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam is voorganger. Aanvang 19.00 uur. Het belooft een prachtig begin te worden van Advent, op weg naar het Kerstfeest! De brandende kaarsenkronen van de Dorpskerk zullen zorgen voor een unieke sfeer. Antoinette Jansen heeft een mooie orde van dienst gemaakt, lees verder >> 29.11.19
  klik voor vergroting

Troostrijke gedachtenisdienst
‘Troost is niet het opwerpen van een dam tegen het verdriet. Het is het samen aanleggen van een bedding waardoor het verdriet verder kan stromen.’ Dit citaat van de Vlaamse psychiater Manu Keirse was de rode draad in de overdenking van ds. Jan Willem Stam tijdens de gedachtenisdienst van zondag 3 november. Troostrijk, is het gevoel dat achterblijft na deze indrukwekkende viering in de Dorpskerk. Voor het eerst werden de overleden gemeenteleden van de wijkgemeente Dorpskerk en Zuid-oost in een gezamenlijke viering herdacht. In een prachtige eredienst vulden de Dorpskerkpredikanten Romkes, Stam en Moerland elkaar perfect aan. Er veel reden tot dankbaarheid dat de samen-vierende wijkgemeenten dit drietal tot hun gezamenlijke herders mogen rekenen! Voor de Orde van dienst, met de namen van de genoemde gemeenteleden, lees verder >> 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
  klik voor vergroting

Feestelijke oogstdienst
De jaarlijkse viering van de Dankdag voor gewas en arbeid vindt in de Dorpskerk al vele jaren plaats op de zondag erna. De eredienst van zondag 10 november  was voorbereid met de dames van de HVD. Zij verzorgden ook weer de attenties voor de gemeenteleden van 80 jaar en ouder. De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hadden een prachtige schikking gemaakt. Een stukje uit hun toelichting: Danken, voor de meesten van ons zo vanzelfsprekend omdat we iedere dag genoeg hebben, meestal teveel! De overvloed is zichbaar in deze schikking: vele soorten groenten, druiven uit eigen tuin, tarwe om brood van te maken. Net alles groeit zonder zorg, zon en regen op z'n tijd zijn hard nodig. We heben veel monden te voeden, velen moeten rondkomen van heel weinig. . . Helpt u mee om te zorgen dat iedereen genoeg heeft en iedereen kan danken voor het dagelijks brood? 10.11.19
  klik voor vergroting

Met de Kinderkerk op reis
Het was zondagmiddag 13 oktober een drukte van belang in de Dorpskerk: er was Kinderkerk en die mag zich verheugen in een steeds groter wordende belangstelling. Dit keer waren er zo'n veertig kinderen in de leeftijd tussen 0 en 8 jaar! Daarnaast vele ouders en opa's en oma's. Dit keer werd er een reis gemaakt door de hele kerk, zoals Abraham dat deed in het Bijbelverhaal. Bijna alle kinderen hadden een koffertje of rugzak meegenomen voor de reis. Ze trokken achter dominee Jan Willem aan en kregen onderweg het nodige voor in hun koffertjes en rugzakken. Het begon met een kleurplaat, daarna een wereldbol voor de reisroute en tenslotte iets te drinken en te snoepen voor onderweg. Vervolgens ging de dominee in de tent zitten, die in de kerk was opgezet, om het verhaal van Abraham te vertellen uit de prentenbijbel. Voor de fotoreportage, lees verder >>.
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 16.10.19
  klik voor vergroting

Feestelijke doopdienst
Zondagmorgen 29 september werd een nieuw gemeentelid verwelkomd in de geloofsgemeenschap rondom de Dorpskerk: Lena Lis Brigit (roepnaam Lilly) den Otter, dochter van Koos en Daniëlle den Otter, werd gedoopt. Het was een feestelijke viering, zowel voor de doopouders en de familie van de dopeling, maar ook voor de hele Dorpskerkgemeenschap. De dames van de werkgroep Liturgisch Bloemschikken  hadden weer een prachtige liturgische schikking gemaakt met veel symboliek. Daarbij staat de witte lelie symbool voor onschuld en zuiverheid en verwees naar de dopeling.  Zij wordt met liefde omringd door haar ouders (witte rozen) en broertje (kleurige bloem). De bloemen die rond de lelie zijn geschikt, vormen een beeld van de gemeente waarin Lilly nu is opgenomen.
Voor het fotoverslag, lees verder >> 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 29.09.19
  Klik voor vergroting

Impressie viering Startzondag 2019
In een volle Bethelkerk hebben leden van de Rooms-katholieke St. Augustinusparochie en van de Protestantse Bethelkerk, Carinisse Haven en Dorpskerk gezamenlijk de start van het nieuwe kerkelijk seizoen gevierd. Dominee Henk-Jan Ketelaar en pater Chima Nyaezeh waren de voorgangers, het enthousiaste kinderkoor Amazing Kids imponeerde de vele kerkzangers. Sander van der Kaaij begeleidde de samenzang. Voor de bezoekers van onze website is een impressiegemaakt met enkele foto's van de vrolijke viering. Lees verder >> 08.09.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 
 

Viering in het teken van het Karl Barthjaar
De Reformierte Bund en de Evangelische Kerk van Duitsland (EKD) hebben 2019 uitgeroepen tot Karl Barthjaar. Daarmee brengen zij hulde aan een van de belangrijkste en invloedrijkste protestantse theologen van de vorige eeuw. Het herdenkingsjaar werd op 10 december 2018 in Bazel (Zwitserland) geopend onder het motto: 'God meets man', net 50 jaar nadat Barth overleed. Tegelijk werd ook een grote Karl Barthtentoonstelling geopend in de universiteitsbibliotheek van Bazel. Een glossy, over het  leven en werk van de theoloog is helaas al uitverkocht, maar wel on line toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. De eredienst van zondag 14 juli werd door Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in het teken geplaats van het Karl Barthjaar. Voor de zondagsbrief van deze viering, lees verder >> 
Voor de 'preek van de week', lees verder >>. 15.07.19
 
Prof. Dr. Karl Barth

'Het Feest van de Geest'
De viering van het Pinksterfeest had, zoals gebruikelijk, het karakter van een feestelijke gezinsdienst. Dorpskerkpredikant Jan Wilem Stam ging in zijn verhaal voor de kinderen in op het wereldwijde begrip 'vrede'. In zijn verkondiging gaf hij uitleg aan de visie van de evangelist Johannes, bij wie Pasen en Pinksteren op één dag vallen. . . .Jeannette van den Hil verleende medewerking als cantrix. Elly van den Oever en Petra van Die van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hadden weer een prachtige schikking gemaakt, geïnspireerd op de gave van de Geest, waarbij 'Liefde door alle lijden heen sterker blijft dan de dood!' 09.06.19    
klik voor vergroting
Voor de kinderen
Klik voor vergroting
Liefde sterker dan de dood

De glorie van Pasen - een feestelijke viering en paasbrunch
De Paasmorgen in de Dorpskerk bestond uit twee feestelijke bijeenkomsten. Ten eerste het vieren van de glorie van Pasen in een eredienst, waarbij werd gedoopt en belijdenis werd gedaan. Er is een uitgebreid fotoverslag gemaakt. Lees en kijk verder >>
Na de eredienst bleven veel kerkgangers koffiedrinken en vervolgens genoten zo'n 90 leden van beide wijkgemeenten van een heerlijke paasbrunch die onder leiding van Elly van den Oever en Nellie van Doorn door tal van vrijwilligers was klaargemaakt. Ook daarvan is een mooi fotoverslag gemaakt. Kijk en lees verder >>  foto's: Jan van den Oever 23.04.19
Vanwege de privacywetgeving staan beide verslagen achter onze AVG-code. Uit kunt die opvragen bij postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl
  klik voor vergroting
Alles staat klaar om
de glorie van Pasen te vieren!

Feestelijke doopdienst
Op zondag 17 maart was er in de Dorpskerk weer een feestelijke doopdienst. Dit keer werd Bram van Wagtendonk gedoopt door dominee Cees Romkes. De samenzang werd begeleid door Thea Verhagen.
De dames van werkgroep liturgisch bloemschikken maakten voor de doopouders een prachtige schikking, die vol van symboliek was. 'Dorpskerk-fotograaf'Jan van den Oever leverde prachtige foto's voor een fotoverslag.  Lees verder >> Foto: Jan v.d. Oever 18.03.19

[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE,
DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
  klik voor vergroting

Fotoverslag van feestelijke doopdienst
De eredienst van zondag 24 februari kreeg een feestelijk karakter omdat de dochter van Martine en Jan Willem Stam werd gedoopt. Dorpskerkpredikant Stam die eerder zijn beide zoons doopte in de Dorpskerk, bediende nu ook de doop aan zijn dochter Jasmijn Martina. De viering werd in muzikaal opzicht ondersteund door Mieke Groen als cantrix en Hans van Gelder op het Dorpskerkorgel. De dames van werkgroep liturgisch bloemschikken maakten een prachtige schikking, vol van symboliek. 'Dorpskerk-fotograaf'Jan van den Oever leverde prachtige foto's van de deinst. Voor een fotoverslag, lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 03.03.19
  klik voor vergroting

Secretaris van CvD bevestigd
In een feestelijke eredienst op zondagmorgen 3 februari is Frans Schop in de Dorpskerk bevestigd als diaken van de wijkgemeente Zuid-Oost. Frans zal naast zijn diaconale werkzaamheden in de wijkgemeente tevens het secretariaat van het College van Diakenen op zich nemen. Ds. Cees Romkes bevestigde Frans in het ambt. Na de viering werd Frans door vele kerkgangers gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst. Foto: Janv.d. Oever. 03.02.19
  klik voor vergroting

Afscheid en bevestiging ambtsdragers
Op zondagmorgen 13 januari 2019 heeft Kees Walstra afscheid genomen als ouderling/coordinator pastoraat van de Dorpskerkgemeente. Kees heeft in de ruim twaalf jaar dat hij ambtsdrager is geweest veel meegemaakt in de steeds wisselende samenstellingen van de wijkkerkenraad. Hij heeft predikanten zien komen en gaan. Ds. Cees Romkes heeft Kees namens beide kerkenraden bedankt zijn jarenlange grote inzet voor de Barendrechtse kerk met enkele hartelijke en persoonlijke woorden. Na de dienst werd Kees door vele kerkgangers bedankt voor zijn grote inzet.
In dezelfde eredienst werd Kees Vos herbevestigd als diaken en werd Klaas Groenendijk benoemd als kerkrentmeester, met de bijzondere taak van 1e penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.
De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken maakten voor de feestelijke viering een prachtige schikking, waarin de begrippen 'hart voor de kerk hebben' en 'sub rosa' waren verwerkt.

Cees Romkes maakte van de gelegenheid gebruik om ook Aad Boers te bedanken. Aad heeft zijn taak als 1e penningmeester van het CvK neergelegd, nadat hij dit sinds de fusie heeft verricht. Omdat Aad vanuit Carnisse Haven is benoemd zal daar afscheid van hem worden genomen. 23.01.19
  klik voor vergroting
klik voor vergroting

TOP2000-dienst in stampvolle Dorpskerk
Dat het oudste huis van Barendrecht óók een prima locatie is om een op moderne leest geschoeide eredienst te houden, werd duidlijk op zondagavond 30 december. De jaarlijks terugkerende TOP-2000 dienst trok zovel belangstelling dat de Dorpskerk stamvol was. De kerk was op bijzondere wijze uitgelicht. De dienst was opgebouwd rondom het thema ‘Heal the world’. Dit thema werd al in 1992 op indrukwekkende wijze vertolkt door Michael Jackson. De liveband “Fusion and Friends” speelde tijdens de viering op enthousiste en prachtige wijze een aantal nummers uit de Top2000. Met name de twee zangeressen konden op veel waardering rekenen van het publiek.  Ds. Henk-Jan Ketelaar - die als voorganger optrad - en de leden van de voorbereidingsgroep kunnen terug zien op (wederom) een geslaagde TOP2000-dienst!  Loek van Doorn leverde de foto's. 31.12.18
  Klik voor vergroting
klik voor vergroting

KerstFeest in de Dorpskerk (2)
Op de kerstmorgen werd het feest van de geboorte van Jezus Christus voortgezet in de Dorpskerk met een viering voor jong en oud. De Dorpskerkgemeente was blij verrast toen er twee Dorpskerkpredikanten binnenkwamen. Ds. Jan Willem Stam is namelijk op therapeutische basis zijn rol als Dorpskerkpredikant weer stapje voor stapje aan het oppakken. Het was voor velen een reden tot grote dankbaarheid om van hem de zegen mee te krijgen op dit KerstFeest. Ds. Romkes verraste kinderen én volwassenen toen hij bij het kinderlied de instrumentjes niet alleen aan de kinderen uitdeelde, maar ook vele volwassenen liet meespelen bij het 'laat de bel, laat de trom, laat de beltorm horen, Christus is geboren'. Het werd al met al een heel feestelijke dienst! 25.12.18

KerstFeest in de Dorpskerk (1)
Ruim 500 jaar wordt het feest van Christus geboorte al gevierd in het oudste huis van Barendrecht. Hoeveel Barendrechters zouden jou en mij zijn voorgegaan in al die eeuwen? Het zullen er zeker veel meer dan honderdduizend zijn geweest! Heeft u zich dat al eens gerealiseerd? Ook in de Kerstnacht 2018 was de eeuwenoude Dorpskerk weer tot de laatste plaats gevuld. Dorpskerkpredikant Cees Romkes vertaalde op bevlogen wijze het evangelie naar Lucas naar de huidige tijd. Samenzang van bekende kerstliederen werd afgewisseld met enkele prachtige bijdragen van de Barendrechtse Cantorij. En dat bij het kaarslicht van de monumentale kaarsenkronen: het was KerstFeest met twee hoofdletters! Wie er niet bij was, heeft iets bijzonders gemist!
  Klik voor vergroting
Een Kerstnachtdienst
om niet snel te vergeten!

Eredienst in het teken van het gedenken van overledenen
De erediensten in de Dorpskerk en de Bethelkerk stonden op zondag 4 november in het teken van het jaarlijkse gedenken van de overleden gemeenteleden van de wijkgemeenten in Barendrecht-centrum. In de Dorpskerk ging ds. Piet Taselaar voor. Zoals gebruikelijk werden de namen gelezen van de leden van de Dorpskerkgemeente die in het afgelopen jaar ons zijn voorgegaan. Voor elke genoemde persoon stond er een witte roos in de doopvont en lag er een gedenksteen. Na afloop van de dienst kregen de nabestaanden die dat wensten de roos en de steen mee naar huis. Alle aanwezige kerkgangers kregen tevens de gelegenheid om een kaarsje aan te steken om eigen overleden dierbaren te gedenken. Antoinette Jansen had ook dit jaar weer een prachtige orde van de dienst gemaakt, lees verder >> 04.11.18
  klik voor vergroting

Weer een vrolijke Kinderkerk
De Kinderkerk in de Dorpskerk trekt steeds meer belangstelling van kinderen en van hun pappa's, mamma's, oma's en opa's! Het was ook nu weer een vrolijke boel in de Dorpskerk, er lagen feestelijk gekleurde kussen en kleden op de kerkvloer. De grote televisie stond voor de preekstoel en de orde van dienst was weer op gemaakt in feestelijke kleuren. Het thema was 'Vier vrienden' . Dominee Henk Jan Ketelaar vertelde het Bijbelverhaal aan de hand van vier stroken papier, die in verschillende vormen het hele verhaal uitbeeldden. Lees en kijk verder >> 14.10.18
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE. DEZE CODE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Feestelijke eredienst met Close Singers
De eredienst op zondagmorgen 14 oktober kreeg een feestelijk karakter door de medewerking van het Close Singers Ensemble uit Dordrecht. In de volle Dorpskerk ging oud-Dorpskerkpredikant Jan Willem Kirpestein voor. Zowel voor hemzelf als voor veel leden van de Dorpskerkgemeente was het een feest van herkenning. Na afloop werden onder de koffie veel goede herinneringen opgehaald.
Dr. Kirpestein zal op 18 november as. eveneens optreden als vervanger voor de zieke dominee Stam, die vanaf deze plaats van harte beterschap wordt gewenst!14.10.18
  klik voor vergroting

Enthousiast I.J.E.-koor in Dorpskerk
Op zondag 23 september verleende het I.J.E.-koor Rotterdam o.l.v. Theo Barendrecht medewerking aan de eredienst, waarin ds. Piet Taselaar de zieke dominee Stam verving. De vereniging voor Interkerkelijke JeugdEvangelisatie is al 68 jaar actief in Rotterdam-zuid en omstreken. Het jeugdkoor is hun belangrijkste activiteit. Zij organiseren jaarlijks een aantal jeugdmeetings en daarnaast verleent het koor tal van medewerkingen aan kerkdiensten. In een tijd waarin veel kerkelijk jeugdwerk is weggevallen, is de I.J.E. nog springlevend. Bij de vele generaties oud-I.J.E.-ers heeft de vereniging een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van hun geloofsleven. Ook in de Dorpskerkgemeente en de Triomfatorkerkgemeente zijn tal van oud-I.J.E.-ers actief, waaronder ook leden van beide kerkenraden.  Het werk van deze vereniging mag dan ook als zegenrijk worden bestempeld.  23.09.18 
  klik voor vergroting

Dankzij het enthousiasme van het I.J.E.-koor werd het een feestelijke eredienst.

Startzondag 2018: een inspirerend begin en een mooi afscheid
De Startzondag van 2018 kende twee kanten. Enerzijds was het voor de PG Barendrecht en de Rooms-Katholieke Sint Augustinusparochie een prachtig begin van een nieuw seizoen kerkenwerk. Mede dankzij een geoliede organisatie, de enthousiaste medewerking van het Harmonieorkest en de boodschap van pastor Ton Halin en dominee Bert de Wit gingen de vele honderden bezoekers geïnspireerd naar huis. Deze succesvolle Startzondag betetekende anderzijds ook een afscheid, want de Commissie Startzondag heeft besloten om na vele jaren te stoppen met hun activiteiten. Het was jammer dat het organisatiecomité aan het eind van de bijeenkomst niet even in het zonnetje werd gezet, want dat hebben dubbel en dwars verdiend! Er wordt overigens achter de schermen nagedacht over de toekomstige opzet van het 'fenomeen Startzondag', want zo'n activiteit mag toch niet verloren gaan. . . . . Voor verslag en foto's, lees verder >> 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE AVG ACHTER EEN CODE. DEZE CODE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 10.09.18

Samen naar het Feest van de Geest
Op de Pinksterzondag namen al veel leden van de Dorpskerkgemeente een voorschot op het 'samen-vieren' van Dorpskerkgemeente en Triomfatorkerkgemeente dat bij het begin van het nieuwe kerkelijk jaar in december a.s. gaat starten. Nu werd het Feest van de Geest al samen gevierd in de Triomfatorkerk. 
De werkgroep liturgisch bloemschikken had weer een feestelijke schikking gemaakt, met de volgende uitleg: 
De vlammen van Gods liefde slaan naar buiten, en zetten mensen in vuur.
Mensen spreken elkaar aan, vormen een gemeenschap, waar ze ook vandaan komen.
Ze worden verbonden rondom Jezus, die ze willen volgen, heel de wereld door.
  
20.05.18
  klik voor vergroting

Bijzondere Evensong in Dorpskerk
De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland gaat wijzigen, daarmee wordt ook het aantal Classes fors beperkt. Zo is ook de Classis Barendrecht opgeheven. Ter gelegenheid daarvan werd er in de Dorpskerk op woensdagavond 18 april een Evensong gehouden. Muzikale medewerking werd verleend door het Kamerkoor Rotterdam o.l.v. Hanneke Verbeek. Het Dorpskerkorgel werd bespeeld door Rien Donkersloot. De Barendrechtse predikanten ds. Albert Floor en ds. Cees Romkes verzorgden de lezingen. Beide predikanten waren bestuurders van de voormalige Classis Barendrecht van de PKN. Het was een bijzondere viering in de monumentale Dorpskerk. 11.04.18
  klik voor vergroting

Verslag van de Kinderkerk op Palmpasen
De werkgroep Kinderkerk van de Dorpskerkgemeente had op Palmpasen weer een origineel programma voor de kinderen bedacht. Al voor de eigenlijke dienst in de Dorpskerk begon, gingen de kinderen met hun papa's en mamma's, opa's en opa's tekenen. Zo ontstond er een doek van bijna 10 meter  vol  met tekeningen. Dat kleed werd - net als op Palmpasen in Jeruzalem destijds - als een pad voor de komst van de Heer Jezus uitgelegd tot voor in de Dorpskerk. Na afloop stond er voor de kinderen en de ouderen wat lekkers klaar in de Ontmoeting. Een woord van waardering voor de werkgroep Kinderkerk is zeker op z'n plaats! Volgende Kinderkerk is op 27 mei in. . . . .de Kerktuin! Voor het verslag. Voor het verslag van deze Kinderkerk, lees verder >> 05.04.18
  klik voor vergroting

Feestelijke Gezinsdienst op Paasmorgen
'De Heer is waarlijk opgestaan!', zo opende ouderling van dienst Tineke van der Meer de feestelijk viering op de morgen van Pasen. 'Hallelujah', zo klonk het vanaf de orgelgalerij door kerkmusicus Hans van Gelder. Het was het feestelijke begin van een prachtige Paasviering voor het hele gezin. Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam had zijn liturgie er op aangepast. Het Paasverhaal vertelde hij aan de kinderen en er werden enkele kinderliederen gezongen. Ook gaf hij uitleg over de nieuwe paaskaars die vanaf nu elke viering zal branden (zie foto). Het was al met al een zeer feestelijke dienst, waaraan ook Mieke Groen een mooie bijdrage leverde als cantrix. Voor de fotoreportage, kijk verder >>  02.04.18
  klik voor vergroting

Inspirerende Paaswake
In de viering tijdens een Paaswake komen alle elementen van de christelijke liturgie samen: naast de diensten van Woord, Gebeden en inzameling van gaven, worden de sacramenten van Doop en Avondmaal gevierd. Ook tijdens de afgelopen Paaswake kwamen al deze liturgische elementen samen en dit leidde tot een indrukwekkend, inspirerend hoogtepunt van de viering van het feest van Christus' opstanding. Met het binnenbrengen van de nieuwe paaskaars in de donkere kerk wordt de opstanding van onze Heer Jezus Christus hedacht. Het licht verspreid zich later door hel de kerk. Tijdens deze Paaswake deed een lid van de Dorpskerkgemeente belijdenis en werd zij gedoopt, waarna ook haar zoontje de doop ontving. Het waren ontroerende en indrukwekkende hoogtepunt in deze Paaswake.  Lees verder >>  02.04.18
  klik  voor vergroting
Hoogtepunt in de Paaswakeviering.

2018


Een hoogtepunt van het kerkelijk jaar: 'onderweg naar Pasen'
Voor velen is de doorlopende viering van het Paastriduüm op de avonden van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake, die uitmondt in de viering op de Paasmorgen, een zo niet hét hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Ook in 2018 hadden de predikanten van Barendrecht-Dorp, de beide kerkmusici, de cantorij, de kosters, tal van ambtsdragers en de werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente veel energie gestoken in de voorbereidingen van deze vieringen. Zoals uit de orde van 'de drie dagen van Pasen' blijkt, waren het weer indrukwekkende en inspirerende vieringen. 'Een mooi voorbeeld hoe er uit samenwerkende wijkgemeenten iets mooi kan groeien'. Voor de doorlopende liturgie, Lees verder >> 31.03.18
 

Bijzondere eerste eredienst in 2018
Op zondag 7 januari kreeg de eredienst een bijzonder karakter vanwege de (her)bevestiging van ambtsdragers en het afscheid van twee oudgedienden. Dick Schriek werd als ouderling-scriba bevestigd en Tineke van der Meer en Simon Hoek werden als ouderling-kerkrentmeester herbevestigd door Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. Verder werd er afscheid genomen van twee ambtsdragers: diaken Jan Willem de Groot en ouderling-scriba Loek van Doorn. Beide heren hebben de Protestantse Gemeente Barendrecht in het algemeen en de Dorpskerkgemeente in het bijzonder, vele jaren, respectievelijk zeer vele jaren gediend. Na afloop van de viering werden de (her)bevestigde ambtsdragers gefeliciteerd door de kerkgangers en werden de teruggetreden ambtsdragers uitgebreid bedankt. Lees verder >> 07.01.18

2017


Prachtige Kerstvieringen in het oudste huis van Barendrecht
Ook dit jaar hield de Protestantse Gemeente Barendrecht twee prachtige Kerstvieringen in de 505-jarige Dorpskerk,  ‘het oudste huis van Barendrecht’.  Het geboortefeest van Jezus Christus werd in de Kerstnacht gevierd in de met kaarsen verlichtte Dorpskerk. De opzet, om de dienst te richten op een breed publiek zodat velen zich hier thuis konden voelen, was zeer geslaagd. De Dorpskerk was stampvol. Zelfs plaatsen in de Boerenbank werden bezet! Lianne Ketting speelde hobo en Hans van Gelder bespeelde het Dorpskerkorgel. Lees de overdenking >>
Ook de viering op kerstmorgen trok een volle Dorpskerk. Deze viering van Christus’ Geboorte was gericht op het hele gezin. Sophie Rienstra speelde prachtig piano en een gemeentekoortje verleende medewerking aan de inspirerende viering. Lees de overdening van ds. Stam >>  24.12.17
  klik voor vergroting

Zangmiddag - feest der herkenning
Na het succes van de zangmiddag van vorig jaar met liederen uit de bundel van Johannes de Heer, werd er dit jaar weer een zangmiddag georganiseerd op 7 november. Er werden weer bekende liederen gezongen, zodat het een feest der herkenning is geworden. Hans van Gelder bespeelde het Dorpskerkorgel en ds. Piet Taselaar praatte de liederen aan elkaar. Na afloop verzorgde de HVD koffie en thee in de Ontmoeting en er was gelegenheid om nog even gezellig na te praten.  12.11.17
  Klik voor vergroting

Gedenken overledenen
De Dorpskerkgemeente voelt zich verbonden met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen. Dat komt ook jaarlijks tot uitdrukking op de wijze waarop de overleden gemeenteleden worden herdacht. Verbonden met de kerk van alle eeuwen worden in onze wijkgemeente op de zondag na Allerheiligen, dit jaar was dat zondag 5 november, de namen genoemd van de in het afgelopen jaar overleden gemeenteleden. Daarnaast gedenken we allen die ons eerder zijn voorgegaan. Met het noemen van namen en/of het aansteken van een kaarsje houden we de dierbare herinneringen aan hen levend. Voor de Orde van de dienst, lees verder >> Koster Jan van den Oever maakte foto's voor een verslag van deze indrukwekkende dienst, kijk verder >>  06.11.17
 
Klik voor vergroting

Vrolijke Kinderkerk
De KINDERKERK in de Dorpskerk op 29 oktober was weer een feestje voor kinderen! Een vijfentwintigtal kinderen en zo'n vijftig (groot)ouders en andere belangstellenden waren getuige van een wel heel bijzondere wijze waarop aan de kinderen het verhaal werd verteld over Mozes in het biezenmandje. Voor de kansel was een hele rietkraag neergezet en daartussen lag een biezenmandje. Dat was al heel bijzonder, maar het verhaal kreeg pas echt een mooie wending toen er een echte pasgeboren baby in het mandje werd gelegd door Lisette Looren de Jong. Zij en haar dochtertje speelden even voor de moeder en zus van de pasgeboren Mozes. De kleine Zoë bleef prinsheerlijk slapen in het biezenmandje terwijl dominee Jan Willem Stam het mooie Bijbelverhaal vertelde. Mieke Groen zong een mooi liedje en Hans van Gelder speelde piano. Het was weer een geel fijne Kinderkerk! Er zijn mooie foto's gemaakt, kijk verder >> 31.10.17
  klik voor vergroting

De kleine Zoë lag net als Mozes in een biezenmandje

Traditionele Choral Evensong
Op zaterdagavond 11 november wordt er een traditionele Choral Evensong georganiseerd in de Dorpskerk. De Evensong is een Engelstalige gebedsdienst waarbij de Anglicaanse traditie wordt gevolgd. Het is een korte dienst die volgens het Book of Common Prayer wordt uitgevoerd en waarbij de eeuwenoude prachtige Engelse koormuziek weerklinkt. De Werkgroep Eredienst van de Dorpskerk heeft het koor van de Anglicaanse St. John & St.Philip Church in Den Haag uitgenodigd om Barendrecht eens nader te laten kennismaken met deze bijzondere vorm van viering. Het koor dat de Engelse liederen a capella zingt staat onder leiding van Jan Huber. Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam zal een korte meditatie verzorgen (in het Nederlands). De Dorpskerk met haar mooie akoestiek leent zich uitstekend voor een traditionele Choral Evensong. Het 'oudste huis van Barendrecht' zal voor deze gelegenheid worden verlicht door de eeuwenoude kaarsenkronen. De aanvang is om 19.00 uur. De toegang is vrij en er zal een collecte ter bestrijding van de kosten worden gehouden bij de uitgang. 27.10.17

  klik voor vergroting

Feestelijke doopdienst
Zondag 22 oktober werden in een feestelijke eredienst twee kinderen van de Dorpskerkgemeente gedoopt. Sven Fabian, zoon van Silvester en Margreet de Jong, en Zoë Lynn Noëlle, dochter van Martijn en Lisette Looren de Jong, werden - omringd door een groot aantal kinderen van de kindernevendienst - gedoopt door ds. Jan Willem Stam. De kinderen hadden een feestelijk cadeau gemaakt voor beide doopouders en dopelingen. Jeanette van den Hil verleende als cantrix haar medewerking aan de dienst. Lees verder >>  26.10.17
 

Indrukwekkende eredienst over Luther
Dat de Dorpskerkgemeente zich, naast een enthousiaste en gedreven jonge predikant, gelukkig mag prijzen met een zeker zo begeesterde emerituspredikant - als bijstand in het pastoraat - is velen bekend. Degenen die zondagmorgen 15 oktober in de Dorpskerk de eredienst bezochten, waren buitengewoon onder de indruk op de inspirerende en begeesterde wijze waarop ds. Piet Taselaar (uit z'n hoofd en tussen de gemeenteleden lopend) de betekenis van Maarten Luther voor het protestantisme vertaalde tot een inspirerende boodschap. Voor sommigen was dit niet de 'preek van de week', maar 'de preek van het jaar'! Door uw webbeheerder is de teruggeluisterde preek volledig uitgetypt en nagezien door ds. Taselaar, zodat u deze indrukwekkende preek nog eens rustig kunt nalezen.  Lees verder >> 17.10.17
  klik voor vergroting
'Als Luther, prekend tussen de mensen'

Muzikale viering op Effatha-zondag
De viering van de eredienst in de Dorpskerk op zondag 3 september, de zogenaamde Effatha-zondag, kreeg een bijzonder karakter door de muziklae medewerking van het kleinkoor Shine uit Rotterdam. Dit uit 8 leden bestaande koor vertolkte op prachtige wijze een aantal liederen, waaronder het bekende 'You raise me up', waarvan het refrein door de gemeente werd meegezongen. Met een door het koor gezongen zegenbede werd de feestelijke viering afgesloten. Het applaus na afloop onderstreepte de waardering die men had voor de uitgevoerde koorwerken. Voorganger was Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. Koster Jan van de Oever maakte de foto. 03.09.17
  klik voor vergroting

Het Feest van de Geest!
Wereldwijd vieren Christenen met Pinksteren het Feest van de uitstorting van de Heilige Geest, zo ook in onze Dorpskerk! Het was een feestelijke viering, een gezinsdienst waarin Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam voorging en Marie-Christien Goergen (dwarsfluit) en Hans van Gelder (orgel) hun medewerking verleenden. Antoinette Jansen had ook nu weer een prachtige Orde van Dienst gemaakt. Lees verder >>.

Arja Hoogerbrugge en Truus Barendrecht hadden (voor de laatste keer) een prachtige liturgische schikking gemaakt, waarin het heilig vuur - dat mensen verbindt en inspireert - wordt gesymboliseerd. Klik op de foto en u ziet de twee dames, die de afgelopen jaren meer dan 150 liturgische schikkingen hebben gemaakt voor onze Dorpskerkgemeente. Dank je wel Arja en Truus voor jullie jarenlange bijdrage aan de vieringen! 04.06.17

  klik voor vergroting

Weer een mooie Kinderkerk
De werkgroep Kinderkerk van de Dorpskerkgemeente kan terug kijken op weer een succesvolle bijeenkomst van de Kinderkerk. Op zondagmiddag 21 mei was er een viering. Dit keer was het thema 'Samen delen'. Lees verder >>  27.05.17
  klik voor vergroting

En dan is het PASEN!
De Dorpskerkgemeente heeft de liturgische Paaskring op een prachtige wijze met een 'drieslag' afgerond:
* Met een paaswake waarin met de nieuwe paaskaars het nieuwe paaslicht werd ontstoken. Een viering waarin we als leden van de gezamenlijke centrum-wijkgemeenten vanuit de nieuwe doopschaal onze eigen doop bevestigden en een paaswake waarin we het Avondmaal vierden in één grote kring. Het was voor velen weer de mooiste viering van het jaar: het Woord, de liederen en de Sacramenten vielen op z'n plaats en vormden een uniek geheel!
* Met een paasmorgenviering waarin de kinderen hun eigen paaskaarsje kregen om licht en warmte uit te stralen en waarbij wij ons volgens het paasevangelie allen bij onze naam geroepen mogen weten, zoals Maria Magdalena bij het geopende graf.
* Met een paasbrunch waarbij de Ontmoeting nog nooit zo vol was geweest! Meer dan 90 gemeenteleden genoten van het 'samen-gemeente-zijn'. Er was door gemeenteleden veel meegebracht: van heerlijke soepen tot en met voortreffelijke salades en alle andere verrukkelijkheden.
Het was al met al een héérlijk Paasfeest, dankzij die blijde Boodschap: De Heer is opgestaan!
Voor het fotoverslag, lees verder >> 17.04.17


Geslaagde Paasviering HVD
Op woensdag 12 april werd de jaarlijkse Paasviering gehouden van de HVD (Hervormde VrouwenDienst) Na de kerkelijke viering, waarin ds. Piet Taselaar voorging, ging het gezelschap naar de Ontmoeting, waar de dames van de HVD een prachtige tafelschikking hadden klaar gezet. Na een kopje koffie met een traktatie werd er een presentatie verzorgd over het leven en werken van Maarten Luther. Diete Dumans presenteerde haar studie over dit onderwerp en Simon Hoek ondersteunde dit met een mooie diapresentatie op het grote scherm in de Ontmoeting. De presentatie werd afgewisseld door een toelichting door Hans van Gelder over 'Luther als liedschrijver'. De pauze gebruikt om een lekker hapje en drankje te nuttigen. Na de presentaties werd de middag afgesloten met een heerlijke broodmaaltijd.
Er is ook dit jaar weer een uitgebreid fotoverslag gemaakt van de door Jan v.d. Oever gemaakte foto's. Lees verder >> 12.04.17

De mooiste diensten van het jaar. . .(2)
Ook dit jaar was er voor de vieringen in de Stille Week een prachtige orde van dienst gemaakt. Het is een mooi voorbeeld van de reeds bestaande goede samenwerking tussen de wijkgemeenten van Barendrecht-centrum. Voor een ieder die erbij was, voor het eerst, of opnieuw, was het een hoogtepunt in het kerkelijk jaar in de PKN-kerken van Barendrecht-centrum! Lees verder >> 16.04.17   

De mooiste diensten van het jaar. . .
Voor velen zijn de vieringen in de Stille Week de mooiste van het hele jaar. Allereerst was er op woensdagavond 12 april de oecumenische Vesper met de uitvoering van het Sabat Mater van Pergolesi (zie onderstaand artikel). Daarna was er op donderdag-, vrijdag-, en was er op zaterdagavond de doorlopende viering van de Stille Week. Leden van de werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente hadden samen met de predikanten van de Bethelkerk (Ketelaar en Van Rootselaar) , de Triomfatorkerk (Romkes) en de Dorpskerk (Stam) en de kerkmusici Johan Sonneveld en Hans van Gelder de diensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag intensief voorbereid. De Cantorij verleende op indrukwekkende wijze weer haar gewaardeerde medewerking. Voor meer achtergrondinformatie, lees verder >> 16.04.17   
  klik voor vergroting

Bijzondere Vesper met Stabat Mater van Pergolesi
Evenals vorig jaar kreeg de laatste in een serie van zes oecumenische vespers in de Dorpskerk in de veertigdagentijd een heel bijzonder karakter! Tijdens die Vesper op woensdag 12 april klonk het Sabat Mater van Giovanni Battista Pergolesi (1710 - 1736) in een prachtige uitvoering door het vocaal ensemble Chantibelle o.l.v. Ilona Vooijs- de Kievit. Zowel de delen die door het complete ensemble werden gezongen, als ook de duetten en soli waren adembenemend mooi. Het geheel was prachtig ingebed in de Vesper die op inspirerende wijze door ds. Cees Romkes werd geleid. Voor de orde van dienst, met de volledige tekst van het Sabat Mater, lees verder >>

Hans van Gelder verzorgde eerder op 6 april een lezing over het genre 'Stabat Mater' en deze compositie in het bijzonder. Hij leidde op enthousiaste wijze met de aanwezigen door het prachtige werk van Pergolesi met muziekfragmenten en met een deskundige toelichting. 12.04.17

 

Kinderkerk was een feest voor kinderen
De bijeenkomst van de Kinderkerk was zondag 12 maart j.l. wel een heel bijzonder feest voor kinderen! Een vijfentwintigtal kinderen en zo'n vijftig (groot)ouders en andere belangstellenden waren getuige van de feestelijke wijze waarop het scheppingsverhaal werd verteld én werd uitgebeeld met ballonnen. Zelden is de Dorpskerk zo feestelijk versierd geweest met talloze feestelijk gekleurde ballonnen, die elk een onderdeeltje van het scheppingsverhaal vormden! Koster Jan van den oever maakte er een prachtige fotoreportage van........ Lees en kijk verder >> 18.03.17

Kinderkoor ZieZo in Dorpskerk
Zondag 12 februari was het begin van een nieuwe periode in het kerkelijk jaar: de Paaskring. Nog zeventig dagen tot het grote feest van Pasen. Daarom was er alle reden voor een feestelijke eredienst in de Dorpskerk. Het enthousiaste kinderkoor ZieZo uit Carnisse Haven onder leiding van Anneke Reijnders verleende medewerking aan de viering. Voorganger was Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam, kerkmusicus was Jan van der Meer. Koster Jan van den Oever maakte er een paar mooie foto van. 13.02.17
  klik voor vergroting

2016


Fotoverslag van de kerstvieringen
De viering van het geboortefeest van Jezus Christus vond in de Dorpskerk plaats in drie vieringen: de viering met de oudere gemeenteleden, de kerstnachtdienst en de kerstmorgendienst. Van de hoogtepunten van deze vieringen is weer een fotoverslag gemaakt, lees verder >> 03.01.17

Een indrukwekkende kerstviering
Een stampvolle Dorpskerk, een jubelend Dorpskerkorgel, een enthousiast spelend Harmonieorkest en een halfzieke, knielende Dorpskerkpredikant. . . het waren stuk voor stuk (!) ingrediënten voor een vrolijke en vooral indrukwekkende viering van het Kerstfeest van de Dorpskerkgemeente. De 'preek van de week' werd in de ogen van uw webbeheerder misschien wel de 'preek van het jaar'! Omdat er vanwege griep geen voorbereidingstijd was geweest, begon ds. Stam spontaan aan zijn verkondiging op basis van een kattebelletje over het thema 'wie knielt komt op het niveau van een kind'. Het werd een indrukwekkende verkondiging, die menigeen niet meer zal vergeten. Omdat deze preek dus niet was uitgeschreven, is die op basis van de geluidsopname alsnog op papier gezet. Lees verder >>  25.12.16

Gedichten in de Kerstnacht
De kerstnachtdienst in de Dorpskerk is één van de hoogtepunten van het kerkelijk jaar in de Dorpskerkgemeente, ook dit jaar vonden een paar honderd mensen de weg naar het 'oudste huis van Barendrecht'. De brandende kaarsenkronen gaven een bijzondere sfeer aan de viering, die dit jaar werd voorgegaan door ds. Cees Romkes. Hans van Gelder op het Dorpskerkorgel en Lenie de Meij op harp verzorgden de muzikale medewerking. Gerrit Barendrecht droeg een aantal gedichten voor, waaronder een van zijn eigen hand. Er werd veel en enthousiast gezongen: mooie nieuwe teksten op heel bekende Engelse Christmas Carols. Het was een prachtig begin van Kerstfeest 2016!
Voor de gedichten, lees verder >> 25.12.16
  klik voor vergroting

Indrukwekkende viering
De eredienst op de zondag na Allerheiligen heeft in het teken gestaan van het gedenken van de overledenen. Het is een indrukwekkende dienst geworden, waarin enerzijds alle in het afgelopen kerkelijk jaar overleden gemeenteleden individueel werden herdacht, en anderzijds aan ieder de gelegenheid werd geboden om een kaarsje aan te steken voor een of meerdere dierbaren die ons zijn voorgegaan. Na  afloop van de dienst konden nabestaanden de gedenksteen van hun dierbaren, die in de gedenkhoek van de kerktuin hebben gelegen,  meenemen naar huis. Ook de witte rozen uit de doopvont werden aan die nabestaanden meegegeven, als een blijk van meeleven van de Dorpskerkgemeente. Lees verder >>  06.11.16
  klik voor vergroting

Gedenken overleden gemeenteleden
In navolging van andere protestantse gemeenten in den lande heeft de Wijkkerkenraad, op voorstel van de werkgroep eredienst, besloten om met ingang van dit jaar het gedenken van de overleden gemeenteleden van de Dorpskerkgemeente te laten plaatsvinden op de zondag ná Allerheiligen, dat is aanstaande zondag 6 november. De keuze daarvoor is weloverwogen gedaan en goed beargumenteerd. Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam besteedde er onlangs uitgebreid aandacht aan in zijn Wijkbericht. Lees verder >>
Ook voor deze bijzondere eredienst heeft de werkgroep liturgisch bloemschikken een prachtige schikking gemaakt. De schikking symboliseert dat wij de gemeenteleden die ons zijn voorgegaan, in het hart hebben gesloten. De parels op de groene bladeren staan symbool voor de tranen die er altijd weer zijn als je terug denkt aan een dierbare die is overleden. Klik op de foto en het hart verschijnt. . . .  05/03.11.16
  klik voor vergroting - 'de overleden gemeenteleden dragen wij in ons hart'

Feestelijke Oogstdienst
De dames van de HVD (Hervormde VrouwenDienst) hebben ook dit jaar weer een grote bijdrage geleverd aan een feestelijke Oogstdienst in de Dorpskerk. Enkele honderden plantjes stonden uitgestald in de kerk en in de Ontmoeting. Na afloop van de viering werden ze door kerkgangers rondgebracht naar gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Voor deze bijzonder feestelijke viering hadden de dames van de werkgroep Liturgisch Bloemschikken een prachtige schikking gemaakt rondom een kruiwagen met de 'oogst van land-en tuinbouw'. 13.11.16
  Klik voor vergroting

Terugblik op een feestelijke doopdienst
Op zondag 23 oktober werden in een feestelijke doopdienst twee kinderen gedoopt en zo als nieuwe leden van de Dorpskerkgemeente verwelkomd. De dopelingen waren Noa Stuger, dochter van Raymond en Sylvia en Matthijs van Oort, zoon van Johan en Marcella.Na afloop van de eredienst werden de doopouders door vele gemeenteleden gefeliciteerd.  Voor een fotoverslag, lees verder >> 26.10.16
 

Spannende Kinderkerk
Zondagmiddag 30 oktober was er weer een kinderkerk in de Dorpskerk! Dit keer luisterden enkele tientallen kinderen met hun ouders, goortouders en andere belangstellenden naar het spannende verhaal van Jozef met zijn mooie mantel. De dominee van de Dorpskerk, Jan Willem Stam, trok net zo'n mooie mantel aan als Jozef uit het Bijbelverhaal en ook sommige kinderen mochten er ook eentje passen. Natuurlijk werden er weer leuke liedjes gezongen. Na afloop was het nog heel gezellig in de Ontmoeting, waar er wat lekkers klaar stond voor alle kinderen en hun begeleiders. Ook volgend jaar wordt er weer een paar keer kinderkerk georganiseerd in de Dorpskerk: op 12 maart en 21 mei 2017. 31
.10.16

  klik voor vergroting

Feestelijke viering zondag werelddiaconaat
Zondag 9 oktober kreeg de eredienst in de Dorpskerk een bijzonder karakter. Deze dienst was voorbereid samen met de ZWO-commissie (ZWO = Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp). Als Protestantse Gemeente Barendrecht hebben we warme contacten ontwikkeld met de Pakistaanse gemeente van Rotterdam. Een zanggroep van deze Pakistaanse gemeente verleende medewerking aan deze viering. Zij zongen een viertal liederen in het Urdu, de nationale Pakistaanse taal. Daarnaast gaf ook Henja Visser van Kerk in Actie een toelichting op haar werk. Zij is betrokken bij het werk van Kerk in Actie (de diaconale organisatie van de PKN) in Pakistan. Het was een bijzonder inspirerende dienst waarin de verbondenheid met onze Pakistaanse geloofsgenoten gevierd en ervaren werd. Lees verder >>  09.10.16
  klik voor vergroting

'Zingen met de synagoge' in de Dorpskerk
Sinds vele jaren is de eerste zondag van oktober door de PKN betiteld als Israëlzondag. De werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente heeft in een zangdienst op zondagmiddag 2 oktober aandacht besteed aan joodse zang. Het Nieuwerkerks Mannenkoor o.l.v. dirigent Gerard Lange maakte zijn opwachting maken in de Dorpskerk, het is een koor dat zich speciaal toegelegd heeft op dit liedrepertoire en er veel ervaring mee heeft opgebouwd. Koor en aanwezigen zongen ook een aantal liederen gezamenlijk en de vertaling van het gezongene was in de orde van dienst opgenomen. De voorganger was  Doprskerkpredikant ds. Jan Willem Stam en het orgel werd bespeeld door Hans van Gelder. Het was jammer dat er weinig belangstelling was voor deze prachtige viering. De afwezigen hebben iets moois gemist! (foto: Jan v.d. Oever) 02.10.16
  klik voor vergroting
Een indrukwekkend optreden van
het Nieuwerkerks Mannenkoor

Inspirerende, feestelijke eredienst
Ook in de eredienst van zondag 19 juni werd er bijzondere aandacht besteed aan de afronding van de restauratie van het interieur van het oudste godshuis van Barendrecht. Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam plaatste de viering plaatsen in het kader van het thema 'Gods woning'. De vele feestelijke liederen onderstreepten het karakter van de Dorpskerkliturgie, waarin kerkmuziek zo'n belangrijke rol vervult. De prachtige, speciaal voor de Dorpskerk gemaakte, oud-eiken liedborden vormen nu één geheel met de kansel en het Tiengebodenbord. Daarmee symboliseren ze dat Gods woord, de verkondiging daarvan en het zingen daarover één geheel vormen. Voor de inspirerende preek, lees verder >>. Na de viering werden de verantwoordelijke kerkrentmeesters Tineke van der Meer en Simon Hoek én koster Jan van den Oever in de bloemen gezet, als blijk van waardering voor hun inzet gedurende dit restauratieproject.19.06.16

Feestelijke doopdienst
Zondag 22 mei was er opnieuw een feestelijke eredienst in de Dorpskerk. Er werden twee kinderen gedoopt. Bijzonder was het feit dat Dorpskerkpredikant zijn eigen zoon Maxime Emmanuel heeft gedoopt. Er was nog een tweede dopeling. De ouders van die dopeling hebben de nadrukkelijke wens uitgesproken om niet op internet vermeld te worden en met die wens wordt uiteraard rekening gehouden. Lees verder >> 25.05.16
  Klik voor vergroting

Pinksteren: het feest van de Geest
Zondag 15 mei was het Pinksteren. Vijftig dagen na Pasen vierde de Kerk het feest van de Geest. Het werd in de Dorpskerk een bijzondere viering voor jong en oud. Het was een feestelijke gezinsdienst, waarin de viering van het heilig Avondmaal een belangrijke rol speelde. De kinderen werden nauw betrokken bij de elementen van deze viering. Het was een inspirend feest van de Geest!
Voor een fotoverslag, lees verder >>
 14.05.16 
 

Feestelijke Paasviering
Op de paasmorgen werd in goed gevulde Dorpskerk met een feestelijke eredienst de opstanding van onze Heer Jezus Christus gevierd. Mede dankzij de medewerking van trompettist Bert Reuyl werd er uit volle borst gezongen. Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam riep de gemeenteleden op om ook zelf op te staan, want het wordt pas echt Pasen als wij zelf opstaan. Jezus kan duizend keer zijn opgestaan, maar als wij niet met Hem leven, heeft het allemaal geen zin gehad. Na afloop van de dienst maakten velen gebruik om Martine en Jan Willem te feliciteren met de geboorte van hun zoon Maxime. Natuurlijk ontbraken ook de beschuiten met muisjes niet. . . .lees verder >>  29.03.16
 

Swingende zangdienst in de Dorpskerk
Vanuit de werkgroep eredienst werd er op zondag 7 februari een zangdienst georganiseerd, waaraan het koor 'SHINE
' hun medewerking verleende. Kleinkoor SHINE bestaat uit een 8-koppige enthousiaste groep geoefende zangers, met als sturende en stuwende kracht dirigent Ronald Kouwenhoven. Het koor maakte grote indruk op de aanwezigen. Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam verzorgde de meditatie over het thema: 'Getuige'. Het was jammer dat er weinig belangstelling was voor deze mooie zangdienst. 09.02.16

  klik voor vergroting

Feestelijke doopdienst
Tijdens een feestelijke eredienst is op zondag 7 februari Hannah Lako gedoopt. De jonge ouders hadden enkele jaren geleden hun huwelijk laten inzegenen in onze Dorpskerk. In het bijzijn van de gelukkige ouders, twee doopgetuigen en veel familieleden doopte Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam Hannah met de doopnamen Magdalena Felicia. Na afloop werden de doopouders gelukgewenst door de kerkgangers die deze morgen in groten getale aanwezig waren. Lees verder >>  07.02.16
 

Feestelijke eredienst
De liturgische kleur op zondag 24 januari veranderde van groen naar rood, de kleur van de Heilige Geest, van vuur en inspiratie. Dit vanwege het feit dat er op deze zondag zes nieuwe ambtsdragers werden bevestigd. Daarmee is de kerkenraad van de Dorpskerkgemeente na jaren van onderbezetting nu op meer dan volle sterkte gekomen! We mogen het zien als geweldig goed nieuws voor de Dorpskerkgemeente, een nieuw teken van hoop. De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hebben een prachtige schikking gemaakt met veel symboliek: Hoe kun je dienaar zijn in en buiten de kerk? Een Bijbel en een agenda. Drie rozen voor de drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. De rozen zijn gewikkeld in een krant met opschriften als trouw, geest en verdieping. Zo alleen kun je dienaar zijn. . . . .
Voor een fotoverslag van deze feestelijke viering, lees verder >>  24.01.16 
 

2015


Kerstmorgen in de Dorpskerk
De eredienst op de kerstmorgen in de Dorpskerkgemeente had ook dit jaar een bijzonder feestelijk karakter. Het thema van de viering: 'Hoe laat is het? Tijd voor het licht'. Voor de dienst was er samenzang van bekende kerstliederen onder begeleiding van een orkest van Harmonievereniging Barendrecht. Voorganger was Dorpskerkpredikant ds. Jan Willem Stam. Velen maakten gebruik om na afloop van de dienst koffie, thee of chocolademelk te drinken in de Ontmoeting. Het was een feestelijke inspirerende viering! Voor de orde van dienst, lees verder >>  23.12.15
 

Kerstnacht in de Dorpskerk
De kerstnachtdienst in de met vele kaarsen verlichtte Dorpskerk is voor vele regelmatige en onregelmatige kerkgangers misschien wel de mooiste kerkdienst van het jaar. De monumentale ambiance van 'het oudste huis van Barendrecht' bood daarvoor alle aanleiding, maar ook de laagdrempelige opzet van de viering was voor velen aanleiding om in de kerstnacht naar de Dorpskerk te komen. Natuurlijk werden bekende kerstliederen gezongen, maar er was ook aandacht voor prachtige liederen uit het nieuwe liedboek. De cantorij van Barendrecht-centrum verleende haar medewerking, Dorpskerkmusicus Hans van Gelder bespeelde het orgel en dominee Cees Romkes was de voorganger. Na afloop van de dienst was er een deurcollecte ten behoeve van het Barendrechtse hospice De Reiziger (i.o). Lees verder >> 20.12.15
 

Inspirerende viering Eeuwigheidszondag
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden in de Dorpskerkgemeente de in het afgelopen kerkelijk jaar overleden gemeenteleden herdacht. Elk jaar wordt getracht om alle persoonlijke verdriet in de gemeenschap van de kerkelijke gemeente in een inspirerende en troostende viering in te bedden. Daarom wordt veel aandacht besteed aan troostrijke symboliek tijdens de eredienst. Getuige de vele positieve reacties na afloop zijn we daar ook dit jaar weer in geslaagd. Lees verder >>  22.11.15
  klik voor vergroting

Eerste kinderkerk in Dorpskerk een succes
Op zondag 8 november werd er voor de eerste keer een kinderkerk georganiseerd in de Dorpskerkgemeente. De doopouders van de afgelopen paar jaar waren persoonlijk uitgenodigd en daarnaast was de viering speciaal bedoeld voor kleinere kinderen, hun ouders en grootouders. Vanuit de kindernevendienst was er een vrolijke viering voorbereid waarin het verhaal van de ark van Noch centraal stond. Een grote opblaasboot voorin de kerk symboliseerde de ark en de kinderen konden hun knuffels, zoals honden, poezen, olifantjes en andere dieren naar de ark brengen. Dominee Stam had naast zijn zoon Alexander een veertigtal kinderen onder zijn gehoor. Ook ouders en grootouders waren in grote getalen gekomen. Het werd al met al een heel vrolijke kinderdienst, die zeker voor herhaling vatbaar is. Voor de fotoreportage, lees verder >>  16.11.15 / 22.11.15
  klik voor vergroting

Feestelijke oogstdienst
De dankdag voor gewas en arbeid werd zoals gebruikelijk in de Dorpskerkgemeente gevierd in de vorm van een Oogstdienst op zondag 8 november. Voor deze feestelijke dienst hadden de dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken een schikking gemaakt die aansloot op de preek van Gerrit Barendrecht, die ds. Piet Taselaar verving. De Dorpskerkgemeente mag zich gelukkig prijzen met het feit dat zij in haar midden twee ouderlingen heeft met preekbevoegdheid: Gerrit Barendrecht en Tineke van der Meer. Ook deze keer hield Gerrit weer een inspirerende overdenking. Gelukkig was ook Hans van Gelder weer op z'n vertrouwde plaats achter het Dorpskerkorgel. Hij is hersteld van een tweetal niersteenoperaties. Na afloop van de feestelijke dienst werden er een paar honderd bloemengroeten rondgebracht naar alle gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Een woord van dank voor de dames van de HVD is dan ook zeker op z'n plaats! 08.11.15   
 

'Eten op bestelling'

Feestelijke tafelviering
Zondag 20 september had de eredienst een feestelijk karakter. In een dienst van Schrift en tafel werden brood en wijn gedeeld ter nagedachtenis aan onze Heer Jezus Christus. Na het wensen van de vredegroet aan medekerkgangers verwelkomde de Dorpskerkpredikant de aanwezigen aan de tafel van de Heer. Om deze viering ook in muzilkaal opzicht een bijzonder accent te geven, verleende de jonge talentvolle violiste Anuschka Pedano haar medewerking en speelde een prachtig stuk tafelmuziek. 20.09.15
  klik voor vergroting
Prachtige tafelmuziek door Anuschka
  klik voor vergroting
Jeugdige hulp voor de Dorpskerkpredikant

Feestelijke doopdienst
Zondag 7 juni stond de eredienst in het teken van de doop van drie kinderen. De broertjes Dante Abel en Luks Adam de Zeeuw en Fleur Isabel van Oort werden gedoopt in een traditie die al ruim 500 jaar plaatsvindt in de Dorpskerk. De aanwezigheid van vele jonge kinderen leidde tot een vrolijke viering, al vergde het wel wat van het concentratievermogen van Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. Het was een prachtige viering! Na afloop van de dienst konden familie, vrienden en gemeenteleden de ouders feliciteren met deze feestelijke stap in het jonge leven van de dopelingen.
Voor de fotoreportage, lees verder >> 10.06.15

 

Pinksteren: Het Feest van de Geest
Zoals overal ter wereld werd ook in de PG Barendrecht het feest van Pinksteren gevierd. Elke wijkgemeente legde in de viering op Pinksterzondag haar eigen accent, zoals dat past bij een veelkleurige PKN! De dienst in de Dorpskerk had een bijzonder feestelijke karakter. Twee gemeenteleden legden openbare belijdenis van hun geloof af, waarbij een van hen ook werd gedoopt. Raymond Stuger en Lysanne Leeuwenburg gaven elk een persoonlijk getuigenis, waaruit geloofsvertrouwen en dankbaarheid sprak. Raymond werd gedoopt en Lysanne beaamde haar doop. Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam inspireerde met zijn verkondiging vele kerkgangers. De kerkmusici Hans van Gelder (organist) en Mieke Groen (cantrix) leverden een prachtige muzikale bijdrage aan de viering. De gemeenteleden feliciteerden de nieuwe lidmaten met hun belijdenis, waarna velen onder het genot van koffie gezellig bleven napraten. Voor een fotoverslag, lees verder >>  24.05.15
  klik voor vergroting

Een schikking vol symboliek voor
het Feest van de Geest

2014


Feestelijke overstapdienst
De eredienst van zondag 13 juli jl. stond in het teken van de overstap van een drietal jongeren, die van de Kindernevendienst letterlijk en figuurlijk overstapten naar de Jeugdkerk van de Dorpskerkgemeente. Sofie Lagendijk, Joannes Stam en Laura Rongen waren vele jaren trouwe bezoekers van de Kindernevendienst. Zij zullen voortaan gaan meedraaien in de eigen diensten van de Jeugdkerk. Een hartelijk applaus van de vele kerkgangers onderstreepte deze voor hen zo belangrijke stap. Na afloop waren er bij het koffiedrinken heerlijke (door de ouders) zelfgebakken tractaties. Het feit dat vele kerkgangers bleven koffiedrinken onderstreept dat de aanwezige leden van de Dorpskerkgemeente zich nauw betrokken voelen  bij het wel en wee van onze wijkgemeente. De foto's geven een goed beeld van deze feestelijke en vrolijke eredienst, waarin ds. Stam als voorganger jong en oud inspireerde.
(foto's van Loek van Doorn) 13.07.14
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
Met het licht van de Paaskaars
stak Sofie de tafelkaarsen,
en ook de drie doopkaarsen aan.
De jongeren van de Jeugdkerk
zijn in afwachting van
de nieuwe leden.
De kinderen van de 
Kindernevendienst
vòòr de overstap van de drie.
  klik voor vergroting   klik voor vergroting  
  Namens de leiding van de Jeugdkerk
verwelkomt Lianne Ketting
de drie nieuwe 'overstappers'.
  Na afloop waren er bij de koffie
heerlijke (door de ouders)
zelfgebakken traktaties.
 

Feestelijke doopdienst
Zondag 11 mei werd er in de Dorpskerk weer een feestelijke doopdienst gehouden. In de viering ging ds. Stam in op het thema van deze zondag: Jezus als de goede herder. Twee ouderparen lieten hun kind dopen: Vajèn Eloïse, dochter van 
Raymond Stuger en Sylvia Stuger, alsmede Jan-Koos Michel Anthony, zoon van Ton Dam en Marleen den Otter - Dam. Jeanette van den Hill trad op als cantrix, Anja Bogaerds was lectrix en Hans van Gelder bespeelde het Dorpskerkorgel en de concertpiano. Foto's: Loek van Doorn. 11.05.14
klik voor vergroting   klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
De dominee krijgt hulp bij
het vullen van de doopvond.
  De gelukkige doopouders
leggen de doopgelofte af.
Gedoopt in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest:
Jan-Koos Michel Anthony Dam.
Gedoopt in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest:
Eloïse Stuger.
klik voor vergroting   klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
Diaken Jan Willem de Groot
ontsteekt de doopkaarsen
aan het licht van Pasen.
  De kinderen van de nevendienst 
hebben hun felicitaties prachtig
vorm gegeven.
Na afloop van de viering werden
de doopouders gefeliciteerd 
door vele kerkgangers.
Het verhaal van de Goede Herder
wordt door de kinderen en de
predikant prachtig uitgebeeld.

Inspirerende jeugddienst
De Jeugddienstcommissie van de PG Barendrecht die samen met ds. Jan Willem Stam de jeugddienst van 6 april in de Dorpskerk heeft voorbereid kan terug zien op een inspirerende viering. Op ludieke wijze werd het thema 'SPIJT' aan de orde gesteld. Muzikale medewerking werd verleend door Devotion Gospel Choir. Onderstaande foto's geven een indruk van deze inspirerende jeugddienst.(met dank aan Loek van Doorn) 09.04.14
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
Het thema wordt door een
tweespraak aan de orde gesteld.
Het Devotion Gospel Choir
verleende medewerking aan de dienst.
Alle opgehaalde spijtbetuigingen;
ze werden ongeopend verscheurd.
Ds. Stam loopt door de kerk om de
voorbedes te inventariseren.

Feestelijke doopdienst
Hoewel de eredienst die de veertigdagentijd inluidt doorgaans ingetogen is, kreeg de viering zondag 9 maart toch een feestelijk karakter. Ten eerste werd een tweede dochter van een familie uit de Dorpskerkgemeente gedoopt. (op verzoek van de familie wordt op internet geen naam vermeld) Ten tweede werd aandacht besteed aan het feit dat het Tiengebodenbord 100 jaar geleden aan de Dorpskerk werd geschonken door een echtpaar uit de Dorpskerkgemeente. Voorganger was ds. Jan Willem Stam. De viering werd muzikaal opgeluisterd door Mieke Groen als cantrix en Hans van Gelder als kerkmusicus. Onderstaande foto's van Loek van Doorn geven een impressie van deze feestelijke eredienst. 
(Op verzoek van de doopouders zijn de foto's van de doop niet opgenomen) 08.03.14
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
Uitleg over het prachtige
hongerdoek
Mieke Groen (cantrix)  en
Hans van Gelder (kerkmusicus)
Een lange rij om de doopouders te
feliciteren met de doop.

Inspirerende zangdienst
Op zondagmiddag 2 februari werd er in de Dorpskerk een zangdienst georganiseerd waaraan het gospelkoor Expression op inspirerende wijze medewerking verleende. Het was een viering waarbij zingen centraal stond; zowel het koor als de bezoekers konden voluit zingen. Daarbij bleek opnieuw dat het nieuwe Liedboek een schat aan nieuwe liederen c.q. nieuwe melodieën te bieden heeft! Dorpskerkpredikant ds. Jan Willem Stam verzorgde een meditatie op basis van de door Huub Oosterhuis gemaakte vertaling van de zaligsprekingen uit de bergrede van Jezus. De werkgroep eredienst zal de dienst evalueren en rapporteren naar de Wijkkerkenraad en de Algemene Kerkenraad. Voor meer informatie over dit gospelkoor, dat binnenkort 20 jaar bestaat, kijk op >> www.gospelkoorexpression.nl      (foto Jan vd Oever) 02.02.14
  klik voor vergroting

Ambtsdragers bevestigd
In de eredienst van zondag 26 januari jl. werd afscheid genomen van ouderling Sjaak den Otter. Jeugdouderling Loek van Doorn en Ouderling-kerkrentmeester Tineke van der Meer - de Bruijn werden herbevestigd. Kerkrentmeester Simon Hoek werd bevestigd tot Ouderling-kerkrentmeester. Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam bedankte Sjaak hartelijk voor het vele werk dat hij voor de Dorpskerkgemeente heeft verricht. De (her)benoemde ambtsdragers werden door ds. Stam verwelkomd, daarbij sprak hij de hoop uit dat de nog bestaande vacatures voor ouderling en diaken spoedig zullen kunnen worden vervuld! Aansluitend werd de tafel van de Heer gevierd. Na de viering werden de betrokken ambtsdragers door vele kerkgangers de hand gedrukt.
Koster Jan van den Oever maakte de foto's. 27.01.14
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
WK in 'oude' samenstelling. Waarderende woorden voor Sjaak. Herbevestiging Tineke en Loek. Bevestiging Simon.
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
Handoplegging door ds. Stam. WK in 'nieuwe' samenstelling. Felicitaties van vele gemeenteleden... .... met een vrolijke noot!

 


 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende