Titel
PG Barendrecht

CvK - PGB

Een Prot.gemeente

Samen op Weg

PKN - NL

Hart voor Bdr.

Kerkgeschiedenis

Eerste DK-predikanten

College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Barendrecht

Samenstelling CvK (per medo januari 2024)

Peter Luijendijk voorzitter (boventallig) ouderling-kerkrentmeester wijkgemeente Bethelkerk
Henk Boersma secretaris (boventallig) ouderling-kerkrentmeester wijkgemeente Bethelkerk
Klaas Groenendijk 1e penningmeester (boventallig) kerkrentmeester wijkgemeente Bethelkerk
Gert van der Wilt 2e penningmeester (boventallig) ouderling-kerkrentmeester wijkgemeente Bethelkerk
Simon Hoek lid en vice-voorzitter ouderling-kerkrentmeester wijkgemeente Dorpskerk
Loek van Doorn lid ouderling-kerkrentmeester wijkgemeente Dorpskerk
Peter Spakman lid ouderling-kerkrentmeester wijkgemeente Carnisse Haven
Freek Plugge lid ouderling-kerkrentmeester wijkgemeente Carnisse Haven
Mees Hoogerwerf lid ouderling-kerkrentmeester wijkgemeente Bethelkerk
Aad Kleine lid kerkrentmeester wijkgemeente Bethelkerk
Ada Abrahamse lid administrateur
Ad van den Enden lid personeelszaken

Nieuws van het CvK

Tenzij expliciet anders vermeld betreffen de onderstaande artikelen de gehele Protestantse Gemeente Barendrecht. Deze artikelen zijn aangeleverd door de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.

Nieuws van het CvK
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft via Klankbord gemeenteleden geïnformeerd over de financiële gang van zaken in de PGB. Inmiddels zijn zowel de jaarrekening over 2022 als de begroting voor 2024 vastgesteld door de Algemene Kerkenraad en beschikbaar voor publicatie op de websites. Voor de verkorte jaarrekening 2022, lees verder >>. Voor de samenvatting van de begroting 2024, lees verder >>De volledige en formele stukken u kunt opvragen bij de penningmeesters. Die zijn ook graag bereid om toelichting te geven. 13.12.23  

Gebruik collectebonnen!
In een tijd waarin steeds meer mensen geen of weinig contant geld op zak hebben biedt de Protestantse Gemeente Barendrecht een
prima middel om bij te dragen aan de collectes, met als bijkomend voordeel gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden van de aftrek van giften: Collectebonnen in drie waarden. U kunt ze bestellen door overmaken van het bedrag van de gewenste  bonnen naar NL49 INGB 0005 1631 27 tnv Prot. Gemeente Barendrecht collectebonnen. Mevrouw A.H. Tuitel-Smits (0180 623 688) zorgt dat u ze thuisbezorgd krijgt. Wilt u daarbij aangeven hoeveel kaarten van welke soort u wenst te ontvangen. Er zijn: GELE kaarten van EURO 10,00 (20 bonnen van EURO 0,50); BLAUWE kaarten van EURO 20,00 (20 bonnen van EURO 1,00); WITTE kaarten van EURO 40,00 (20 bonnen van EURO 2,00). Wilt u daarbij duidelijk uw huisadres vermelden i.v.m. de bezorging? De kaarten worden zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw overschrijving bij u thuisbezorgd. Met de collectebonnen kunt u zonder contant geld toch bij elke eredienst bepalen hoeveel u per collectedoel wilt geven. De Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen bevelen de collectebonnen van harte aan! 14.09.23

Nieuws van het CvK: Rekeningnummer voor de Actie Kerkbalans
Het rekeningnummer voor de kerkelijke bijdragen van de Actie Kerkbalans is:  
NL 60 RABO 0373 7113 60  t.g.v. Protestantse Gemeente Barendrecht inzake kerkelijke bijdrage. 
Let op: dit betreft: uitsluitend de rekening voor de kerkelijke bijdragen (actie Kerkbalans)
Neem voor vragen contact op met de heer Aad Boers. Tel. 010-5913849 of  aadboers@kabelfoon.net  09.10.18

 

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende