Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog steeds actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Artikelen over liturgie en vieringen worden aangeduid met een kleurenstrook in de betreffende kleur van het liturgisch jaar.

                           Op deze pagina het nieuws van de afgelopen drie weken. 
                              Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog steeds actueel
LEES-TIPS
>> lees verder

Vanwege de Coronapandemie gelden er voor de erediensten in de Dorpskerk nog beperkende maatregelen.
Vooralsnog kunnen er max. 60 kerkgangers worden toegelaten, verdeeld naar alfabet (zie nadere berichten)
De diensten worden op zondagmorgen om 10.00 uur online uitgezonden.
Ze zijn rechtstreeks en ook achteraf terug te kijken op de eigen videokanalen van de Dorpskerk.

Klik op het Vimeo logo >> 
klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen of op het YouTube logo >>    Zie ook >> webpagina Kerkdiensten

'Klassiek uitgelegd' over La douche France
Nu de zomer zo uitbundig aan een opmars bezig is, wordt u geattendeerd op de vierde uitzending in een serie van tien onder de titel 'Klassiek Uitgelicht’.  Deze keer wordt de steven (zonder de beperkingen van een lockdown) gewend in de richting van Frankrijk. De volgende componisten komen voorbij: Johannès Donjon, Gabriel Urbain Fauré en Jean Langlais. Muziek die niet meteen zal worden herkend, zoals in onze vorige uitzending, maar ook deze muziek zal zeker boeien. Marie-Christine Goergen speelt fluit, Thea Verhagen bespeelt het mooie Dorpskerkorgel en Hans van Gelder verzorgt de uitleg. Ook dit programma wordt georganiseerd in samenwerking met de Stuurgroep Toekomt Dorpskerk en dankzij een subsidie van de stichting Vrienden van de Dorpskerk. Opnametechnicus is weer Rob Bruin. U wordt hartelijk uitgenodigd om te kijken naar de uitzending op zondag 27 juni om 14.00 uur via het Vimeokanaal van de Dorpskerk (klik op bovenstaand blauwe logo). Alle uitzendingen zijn ook terug te zien op de videokanalen van de Dorpskerk bij YouTube en Vimeo.  Lees verder >> 22.06.21

  Klik voor vergroting

'Dorpskerk-Oase' wordt weer 'Dorpskerk-Herberg'
Gedurende de Coronaperiode moest de succesvolle opzet van de Dorpskerk-Herberg worden afgeschaald naar de veel soberdere opzet van de Dorpskerk-Oase. Nu de versoepelingen van de Coronamaatregelen steeds verder gaan werd er van vele kanten gevraagd om de 'Dorpskerk-Herberg' weer te openen, juist met het oog op de komende zomermaanden. In overleg is besloten om met ingang van woensdag 24 juni de deuren van de Dorpskerk-Herberg weer te openen. Voorlopig van 10 tot 12 uur en er zal er nog geen afsluitende maaltijd zijn. Alle herbergiers worden geïnformeerd via de Herberg-App. 08.06.21/22.06.21

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 20 juni is volgens de liturgische kalender geteld als '3e zondag na Trinitatis'. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger deze zondag is ds. Henk-Jan Ketelaar. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 19.06.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Cees Romkes. Hij schrijft onder de titel 'God gebeurt', over godsbeelden en het loslaten daarvanLees verder >> 13.06.21

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 13 juni is volgens de liturgische kalender geteld als '2e zondag na Trinitatis'. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger deze zondag is ds. M.A. van der Sar, oud-predikant van Barendrecht. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 11.06.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Even geen nieuw 'Lied van de Week'
In verband met een welverdiende vakantie van ds. Cees Romkes, verschijnen er de komende weken geen nieuw 'Lied van de Week' uit zijn koker. 11.06.21  

Over Liturgie gesproken. . . . .'Groen - niets genoeg te doen!'
Op de liturgische kalender wordt de tijd na het feest van Pinksteren en zondag Trinitatis ook wel 'de 'groene tijd' genoemd. Door sommigen wordt die tijd getypeerd door de spreuk: 'Groen: niets te doen'. Daarmee wordt bedoeld, dat er na de feesten van Pasen, Pinksteren en Trinitatis een periode begint met de liturgische kleur groen. In deze periode, die de hele zomer en de herfst beslaat, zijn er geen kerkelijke feesten en 'gewone' vieringen op 'gewone' zondagen. Men zegt wel een liturgisch saaie tijd. Maar dat is toch een vergissing, want na Pinksteren begint het pas!  Er ligt veel werk op ons te wachten, ook in de Dorpskerkgemeente. Laten we - geïnspireerd door de Geest - in de vakantietijd eerst re-creëren (her-scheppen), om daarná te kunnen zeggen: 'Groen, genoeg te doen'! De kerkenraad bereidt zich voor op een spetterende start nadat alle coronamaatregelen zullen zijn vervallen. De beroepscommissie is hard aan het werk. Maar er 
zijn nog tal van vacatures in het vrijwilligerswerk, misschien is die groene tijd bij uitstek geschikt om jezelf af te vragen: Wat kan IK doen, om de Dorpskerkgemeente verder te laten bloeien? 11.06.21
 

HVD Dorpskerk Adieu
Na meer dan zestig jaar is de HVD (Hervormde Vrouwen Dienst) van de Barendrechtse Dorpskerkgemeente opgehouden te bestaan. Als gevolg van de samenvoeging van de voormalige Hervormde Dorpskerkgemeente en de voormalige Gereformeerde wijkgemeente Zuid Oost (uit de Triomfatorkerk) zijn de activiteiten van de HVD opgegaan in de Protestantse Contactgroep Barendrecht-Centrum. Ter gelegenheid van dit feit is er op woensdag 9 juni een indrukwekkende afscheidsbijeenkomst georganiseerd voor alle HVD-dames. In de Noordbeuk van de Dorpskerk had koster-beheerder Rob Bruin onder het motto 'HVD Adieu' een prachtige ambiance gecreëerd voor deze bijzondere bijeenkomst. Medewerking werd verleend door ds. Marianne Moerland. Thea Verhagen en Marie Christine Goergen verzorgden een muzikaal intermezzo. Een hoogtepunt was de uitreiking van een Waarderingsoorkonde van de Kerkenraad van de Dorpskerkgemeente voor al het werk dat de HVD-sters in al die decennia voor de wijkgemeente hebben verricht. 'Het was een dag met een gouden randje', aldus de afgetreden HVD-voorzitter Sjaan Steenhoek. Voor een fotoverslag, lees verder >>  09.06.21 / 12.06.21
  Klik voor vergroting
Klik voor vergroting

Naamfonds wordt omgezet in Restauratiefonds Dorpskerk 
Sinds 2004 functioneerde de Stichting Leeuwenburg-Dam als een van de financiers van vele restauraties van de Dorpskerk. Dit zogenaamde naamfonds was vernoemd naar de schenkster die bij haar overlijden een groot bedrag had bestemd voor de restauratie van de Dorpskerk, mits het vermogen werd ondergebracht in een stichting. Sinds 2004 heeft het LD-fonds, zoals het werd genoemd, jaarlijks specifieke onderhouds- en restauratiekosten voor haar rekening genomen. In het voorjaar van 2021 bestemde het fondsbestuur het laatste deel van het vermogen voor de komende restauratiewerkzaamheden van de toren van de Dorpskerk. Hoewel daarmee een einde kwam aan dit prachtige initatief, werd besloten om het fonds te continueren onder een nieuwe naam: 'Restauratiefonds Dorpskerk'. Er vond onlangs een bestuurswisseling plaats, waarbij afscheid werd genomen van voorzitter Wim de Regt en bestuurslid Tine van Herk. Daarover meer in een separaat artikel, lees verder >>  08.06.21

Nieuws van de Snuffelmarkt
Op zaterdagmorgen 5 juni reed er een bijzonder transport door Barendrecht. Onder begeleiding van twee van de Dorpskerk-motorrijdersclub werd een compleet tuinhuis vervoerd van Bouwmarkt PRAXIS naar het terrein achter de Snuffelmarkt achter de Oude Pastorie. Dankzij de belangeloze medewerking van Autobedrijf Vogelaar kon dit tuinhuis worden vervoerd van Bouwmarkt PRAXIS naar het Dorpskerkcomplex. De leiding van de Snuffelmarkt hadden dit laatste exemplaar ontdekt bij PRAXIS en de dames wisten het voor een zeer vriendelijke prijs te bemachtigen. 
De Snuffelmarkt gaat het tuinhuis gebruiken voor de tijdelijke opslag van die onverkoopbare artikelen die moeten afgevoerd. In goed overleg met de werkgroep Kerktuin en de Kerkrentmeesters is er een mooie plek gevonden voor deze 'uitbreiding' van het Dorpskerkcomplex. De foto's zijn van Arco van der Lee. De bovenste foto toont kerkrentmeester Alie den Engelsman en haar man Rinus als de motorescorte van dit bijzondere transport. De onderste foto toont het tuinhuis vlak voor de definiteive plaatsing. 
06.05.21 
  Klik voro vergroting
Klik voor vergroting

Bestemming oude Paaskaars
Aan het eind van elk kerkelijk jaar krijgt de oude Paaskaars van de Dorpskerk een bjizondere eindbestemming. Op advies van de wijkdiakenen besluit de Wijkkerkenraad welke bestemming de oude Paaskaars krijgt. Het schenken van de oude Paaskaars wordt gezien als een blijk van bemoediging of als bijzonder blijk van waardering. Onlangs werd een niets vermoedende Rob Bruin naar de kerkenraadskamer geroepen, waar enkele diakenen en de voorzitter van de WK hem als blijk van grote waardering de Paaskaars met het jaartal 2020 overhandigde. Als er iemand in de Dorpskerkgemeente is, die heeft ervaren dat 2020 heel anders is verlopen dat hij zich had voorgesteld, dan is het wel onze koster-beheerder. Hij heeft zich in de Coronaperiode ontwikkeld tot een professionele audio-video regisseur van alle online vieringen. Inmiddels heeft hij een viertal gemeenteleden als AV-assistenten opgeleid. Het AV-team kan nu beschikken over professionele apparatuur met vier camera's en zodanig gespecialiseerde software dat het systeem door één persoon eenvoudig kan worden bediend. Aad van der Wel maakte de foto van de overdracht van de kaars. 06.06.21  
  Klik voor vergroting

'Lied van de Week'
Deze week brengt ds. Cees Romkes een lied onder de aandacht dat eerder bekend was in een andere variant. Het lied 'Dit weet ik zeker' uit de Evangelische Liedbundel is een vertaling van Tjitte Wever van het Engelse lied 'Blessed assurance, Jesus is mine'. Een eerdere vertaling van Johannes de Heer is bekend oner de titel 'Volle verzeek'ring, Jezus is mijn!' Zoals elke week voegt ds. Romkes er ook weer een paar persoonlijke mijmeringen aan toe. Lees verder >> 05.06.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Diaconale actie 'Product van de Maand'
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'Product van de maand'. Voor de maand juni is dit KOFFIE EN THEE.  Bij de ingang van de Dorpskerk bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur kunt u het 'product van de maand' inleveren. Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! Doet u ook al mee? 05.06.21 
  Klik voor vergroting

Corona-versoepelingen komen er aan. Ook in de Dorpskerk!
'Nu vanaf 5 juni aanstaande de rijksoverheid aanzienlijke versoepelingen doorvoert in de covid-19 maatregelen, is er ook ruimte om dit te doen ten aanzien van kerkdiensten', aldus heeft het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) in overleg met de Minister voor Eredienst - Ferd Grapperhaus - vastgesteld. In aansluiting daarop heeft de PKN aan plaatselijke gemeenten geadviseerd om de volgende stap te nemen op de 'routekaart voor de kerken'. Het moderamen van de wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft besloten om met ingang van zondag 6 juni een aantal maatregelen rondom de erediensten en andere activiteiten in het Dorpskerkcomplex te versoepelen. Lees verder >>  03.06.21

Een Urker, die 'visser van mensen werd'
Op 27 mei 2021 is Dorpskerkpredikant Cees Romkes met emeritaat gegaan. Hoewel er voor hem en zijn gezin een nieuwe levensfase aangebroken is, blijft zijn vertrouwde gezicht aan de Protestantse Gemeente Barendrecht en in het bijzonder aan de Dorpskerkgemeente verbonden. Tot dat er een nieuwe Dorpskerkpredikant is bevestigd, zal dominee Romkes zich, als 'bijstand in het pastoraat', voor 0,6 fte blijven inzetten voor de geloofsgemenschap rondom de Dorpskerk. Daarna zal zijn betrokkenheid worden aangepast tot 0,5 fte. De wijkkerkenraad is dankbaar dat dit in goede harmonie geregeld kon worden. In het Klankbord stond er een interview met ds. Romkes. De omslag van Klankbord toonde de drie PGB-kerken waar Cees Romkes zo vertrouwd mee is, en op de achtergrond het monument voor de omgekomen Urker vissers. Het geboortedorp waar zijn roots liggen. Lees verder >> Foto en tekst interview Hanny ter Keurs 02.06.21
  Klik voor vergroting

Nieuw Wijkbericht
Hoewel de functies van Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes zijn gewijzigd, blijven zij  berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Die berichten worden aangevuld met nieuws vanuit de wijkkerkenraad en de Dorpskerkgemeente en van de beroepingscommissie. Lees verder >> 01.06.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door Annemiek Van Oost. Zij mediteert onder de titel 'Van U is de toekomst', over kerk-zijn ná Corona. Daarbij verwijst zij onder andere verwijst naar een mooi gedicht van Inge Lievaart.  Lees verder >> 30.05.21

'Lied van de Week'
Deze week heeft ds. Cees Romkes een onbekend lied onder de aandacht gebracht. Het lied 'U die mij kent, U die mij hoort' komt uit een liturgieboekje van een regionale katholieke parochie.  Lees verder >> 30.05.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Over liturgie gesproken. . . . Zondag Trinitatis
De zondag na Pinksteren - dit jaar 30 mei - draagt volgens de kerkelijke kalender de naam Zondag Trinitatis. Deze naam verwijst naar de heilige Drie-eenheid: Vader, Zoon en Geest. De term 'drie-eenheid' komt in de Bijbel als zodanig niet voor. Pas in de vierde eeuw na Christus werd dit binnen de kerk na de nodige discussies tot dogma verheven. De conclilies van Nicaea (325), Constantinopel (381) en Chalcedon (451) speelden daarbij een belangrijke rol. Op de kerkelijke kalender worden de zondagen tussen Trinitatis en Advent benoemd als de '1e (etc.) zondag na Trinitatis'De liturgische kleur van zondag Trinitatis is wit: de kleur van zuiverheid en licht. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 29.05.21
 

Over Liturgie gesproken . . . Liturgisch bloemschikken bij de Feesten  
De werkgroep Liturgisch bloemschikken van de Dorpskerkgemeente heeft de vieringen rondom Pasen, Hemelvaart en Pinksteren een extra dimensie gegeven. De schikkingen, gemaakt door de dames Elly van den Oever, Ingrid Filius en Joan Bolt (zie foto), vertolkten de diepere betekenis van deze feesten voor de kerkelijke gemeente. Juist nu de meeste kerkgangers de vieringen online thuis moesten volgen, gaven de liturgische schikkingen net een stukje extra duiding. Voor een compleet overzicht van de schikkingen in het lopende kalenderjaar, kijk verder >>
26.05.21 De foto's zijn gemaakt door Jan van den Oever.
  Klik voor vergroting
Klik voor vergroting   Klik voor vergroting   Klik voor vergroting  
Pasen   Hemelvaart   Pinksteren   

Emeritaat ds Romkes indrukwekkend gemarkeerd (nu met verslag)
Op 27 mei 2021 gaat de 39e Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes met emeritaat. Voor de Protestantse Dorpskerkgemeente was de eredienst op eerste Pinksterdag - 23 mei - hét moment om die voor hem zo belangrijke mijlpaal te markeren. Aangezien hij tijdens zijn emeritaat parttime als 'bijstand in het pastoraat' aan onze wijkgemeente verbonden zal blijven, bleef het beperkt tot een 'markering' en was het geen 'afscheid'. De werkgroep Liturgisch bloemschikken had bij de Pinksterschikking een verwijzing gemaakt naar deze 'Urker visser van mensen'.  AK-voorzitter Gerrit Barendrecht verzorgde tegen het einde van de eredienst, op zijn zo unieke wijze, het formele gedeelte van de overgang van actief naar emeritus predikant. Zoals gebruikelijk is er ook van deze bijzondere eredienst een fotoverslag gemaakt. Lees verder >> 25.05.21
  Klik voor vergroting

'Klassiek uitgelegd' over Engelse muziek
De derde aflevering van 'Klassiek uitgelegd' staat in het teken van muziek van Engelse componisten uit de 16e eeuw t/m de vroege 20e eeuw. Op het programma een beroemd thema van Purcell ( later ook gebruikt door Benjamin Britten) en muziek van Stanley en Elgar. Van laatstgenoemde klinkt o.a. het bekende ‘Salut d’amour’, een liefdeslied van wereldklasse. Ook kunt u genieten van de variaties op de mooie melodie van ‘Greensleeves’. Marie-Christine Goergen speelt fluit, Thea Verhagen bespeelt het mooie Dorpskerkorgel en Hans van Gelder verzorgt de uitleg. Ook dit programma wordt georganiseerd in samenwerking met de Stuurgroep Toekomt Dorpskerk en dankzij een subsidie van de stichting Vrienden van de Dorpskerk. U wordt hartelijk uitgenodigd om te kijken naar de uitzending op zondag 30 mei om 14.00 uur via het Vimeokanaal van de Dorpskerk (klik op bovenstaand blauwe logo). Lees verder >> 24.05.21
  Klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken . . . Pinksteren
Het christelijke Pinksterfeest heeft zijn oorsprong in het Joodse wekenfeest (Sjavoeot). Dit Joodse feest is ter herinnering aan de gebeurtenis bij de berg Sinaï, toen God aan Mozes de Tien Geboden gaf. Christenen namen de feestdag over omdat ze een gelijkenis zagen met de neerdaling van de Heilige Geest. Het woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord ‘pentekostè’, dat vijftig betekent. Het Pinksterfeest is altijd 10 dagen na Hemelvaart en de 50ste dag na Pasen. We herdenken de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de Christelijke kerk. Het 'Feest van de Geest' werd in de Dorpskerk gevierd in een feestelijke online eredienst, waarin Dorpskerkpredikant Cees Romkes voorging. Een zanggroep o.l.v. Johan Sonneveld verzorgde de liederen. De liturgische kleur is rood, de kleur van vuur van de Geest. In de viering werd ook aandacht besteed aan het komende emeritaat van ds. Romkes. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> [DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 22.05.21 / 24.05.21
  Klik voor vergroting
'Het Feest van de Geest'

'Lied van de Week' 
In de aanloop naar Pinksteren zet ds. Cees Romkes een lied van Sytze de Vries in het zoeklicht: 'Adem Gods, zo hoog, zo heilig'. Het is een hertaling van het Engelse lied 'Holy Spirit'.  Lees verder >> 22.05.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

'Een Barthiaan in Taizé'
Onder deze titel schreef oud-Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam onlangs een essay, dat we onze websitebezoekers niet willen onthouden. . . ('Uit het oog is immers niet altijd uit het hart!') Jan Willem zet twee Zwitserse theologen tegenover elkaar:
 Karl Barth, die werd geboren en stierf in Basel en Roger Schutz, de latere frère Roger, afkomstig uit een dorpje Meer van Neuchatel, die de Gemeenschap van Taizé stichtte. Beiden studeerden theologie in Zwitserland en daarbuiten. Ze schelen evenwel ongeveer een generatie. Beide theologen inspireren dominee Stam tot op de dag van vandaag. Lees verder >> 22.05.21

Ds. Nico de Lange van Zoetermeer naar Nieuwendijk
Dominee Nico de Lange die van 2011 tot 2013 interimpredikant is geweest van de toenmalige Hervormde Dorpskerkgemeente Barendrecht neemt op 30 mei afscheid van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Dit in verband met een beroep dat hij heeft aangenomen naar de Gereformeerde Kerk (PKN) van Nieuwendijk (Noord-Brabant). Hij is 12 jaar verbonden geweest aan de wijkgemeente Zoetermeer-Noord en heeft zich gedurende die tijd meerdere keren ingezet als interim predikant elders in de PKN. De Dorpskerkgemeente kijkt met veel waardering terug op zijn ondersteunende werk in Barendrecht. Ds. De Lange wordt veel zegen toegewenst bij deze nieuwe stap in zijn loopbaan binnen de PKN. 20.05.21

Pinkstergroet Eetgroep d'Ontmoeting
De leiding van de werkgroep Eetgroep 'Ontmoeting heeft aan alle vaste deelnemers aan de eetgoepen een Pinkstergroet rondgestuurd. Martin en Arja Hoogerbrugge en Loek en Nellie van Doorn hopen dat, zodra de Coronamaatregelen verder zijn versoepeld, zij hun activiteiten voor de eetgroepen weer kunnen op pakken.  Op de kleurige kaart staat een lied afgedrukt van Stef Bos. Lees verder >>
18.05.21
  Klik voor vergroting

Pinkstergroet Classispredikant
De Classispredikant van de Classis Zuid-Holland Zuid, waartoe de PG Barendrecht behoort, heeft een Pinkstergroet rondgestuurd. Graag plaatsen we deze groet van dominee Van Meijeren ook op onze website. Lees verder >> 18.05.21

In gesprek met de synodescriba
In Coronatijd voert de Haagse predikant Ad van Nieuwpoort wekelijks een online gesprek over geloof, kerk en samenleving onder de titel 'Tegengif'. Onlangs was hij in gesprek met de scriba van de Generale Synode van de PKN, dominee René de Reuver. Ook dit keer was het een uitermate boeiend gesprek, waarin de voorman van de PKN ingaat op enkele vragen over kerk-zijn in Coronatijd. Graag geven we de link door naar de website van de Haagse Duinzichtkerk. Ga naar 'Tegengif nr. 31'Kijk verder >> 

Emeritaat ds. Romkes
Op 27 mei aanstaande gaat de predikant van de Protestantse Dorpskerkgemeente, ds. Cees Romkes, met emeritaat. Een bijzonder moment voor hem en voor de PG Barendrecht in een bijzondere tijd. Gezien de omstandigheden van dit moment kan er geen groots afscheid worden gevierd en dat hoeft gelukkig ook niet, want ds. Romkes zal in deeltijd de zogenoemde ‘hulpdiensten ten behoeve van de wijkgemeente’ gaan verrichten. Mede gezien de bestaande vacature voor wijkpredikant, die op dit moment volop de aandacht heeft, is de wijkkerkenraad erg blij met de continuïteit die ds. Romkes bereid is te bieden. Op Pinksterzondag 23 mei as. gaat ds. Romkes voor het laatst voor als wijkpredikant in een dienst in de Dorpskerk. Deze dienst kent een besloten karakter, maar is te volgen via de streamingkanalen van de Dorpskerk. Op een later moment en hopelijk onder een ander gesternte zal het emeritaat en de dankbaarheid van de gemeente voor de inzet van ds. Romkes als 39e Dorpskerkpredikant nog uitgebreid worden gevierd. 16.05.21
  klik voor vergroting

Stroomstoring speelt ook Dorpskerk parten . . .
Zondag 16 mei werd de viering van Schrift en tafel met ds. Attie Minnema uitgezonden op de gebruikelijke wijze.... tot en met de achtenveertigste minuut! Toen viel de streaming-verbinding met de Dorpskerk helemaal weg en waren al degenen die thuis de dienst volgden verder verstoken van een verbinding met de Dorpskerk. Naar alle waarschijnlijkheid heeft de stroomstoring die een deel van het centrum van Barendrecht trof, ook de verbinding met het Ziggo-internetstation getroffen. In de Dorpskerk zelf bleef de stroom intact maar de uitzending werd vlak voor de viering van het Heilig Avondmaal plotseling afgebroken. Conclusie: ondanks de inspanningen van het audiovisuele team liet de techniek hen in de steek. We betreuren dit, maar kunnen er niets meer aan veranderen. 16.05.21

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 16 mei is het op de liturgische kalender 'zondag Exaudi'. Het is de zevende zondag van Pasen, tussen hemelvaart en Pinksteren. 'Exaudi' is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: ‘verhoor toch’. Het is dus een gebed. De gemeente bevindt zich als het ware in de situatie van de leerlingen die na Jezus’ hemelvaart biddend en eensgezind wachten op de heilige Geest (Handelingen 1:14). Deze zondag staat ook wel bekend als Wezenzondag: nadat Jezus' leerlingen afscheid van hem namen (Hemelvaart) wachtten zij op de uitstorting van de heilige Geest (Pinksteren). Voor een korte tijd zijn zij alleen, zoals wezen. Dit is de laatste zondag vóór Pinksteren, de liturgische kleur is voor de laatste keer in de Paastijd wit: kleur van licht, zuiverheid en opstanding. Voorganger is ds. Attie Minnema, predikant te Ypenburg. Zij stond eerder in de Samen-op-Weg-gemeente Smitshoek. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 15.05.20 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

'Lied van de Week' 
Deze week besteedt ds. Cees Romkes weer eens aandacht aan een lied van dominee-dichter André Troost. Het lied 'Hoe lang laat Gij ons wachten' staat in diens bundel Zingende gezegend. Het lied is heel toepasselijk bij de Wezenzondag, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Lees verder >> 15.05.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Dorpskerkstoelen krijgen tweede leven in Pietermankerk
Binnenkort zullen een zeventigtal oude eiken kerkstoelen met biezen zittingen uit de Dorpskerk een tweede leven krijgen in de Zwijndrechtse Pietermankerk. Die kerk die dateert uit de eerste helft van de veertiende eeuw en is daarmee de oudste kerk van de Zwijndrechtse waard en is zo'n 100 jaar ouder dan de Barendrechtse Dorpskerk. De Pietermankerk is tegenwoordig in het bezit van een stichting die het gebouw exploiteert. De kerk wordt binnenkort heringericht met de oude stoelen uit onze Dorpskerk. Een mooiere bestemming hadden deze stoelen eigenlijk niet kunnen krijgen . . . . 14.05.21  

Over liturgie gesproken. . . . Hemelvaartsdag
De viering van Hemelvaartsdag is gebaseerd op het bijbelboek Handelingen (1:3). Daar staat de verwijzing naar de veertigste paasdag. De oudst bekende bron van de viering van de Ascensio Domini (hemelvaart van de Heer) is een geschrift van kerkvader Augustinus van Hippo (354-430). Volgens Augustinus werd het feest van Hemelvaart reeds gevierd in de tijd van de apostelen, maar het feest zou op het einde van de vierde eeuw zeer vlug verspreid geworden zijn. In de geloofsformules van Nicea (325) en van Constantinopel (381) is er al sprake van de hemelvaart van Jezus. Hemelvaartsdag wordt in Barendrecht voor hele Protestantse Gemeente gevierd met een eredienst in de Dorpskerk. Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes. De werkgroep liturgisch bloemschikken zal weer een inspirerende schikking maken. Voor de Orde van dienst, lees verder >>  (afbeelding: Rembrandt van Rijn - 1636) 10.05.21 
  klik voor vergroting

'Van U is de toekomst', óók voor de Dorpskerkgemeente!
Al eerder werd op deze website aandacht aan de PKN-visienota 'Van u is de toekomst'. De landelijke PKN roept nu plaatselijke (wijk)gemeenten op om de visienota aan de orde te stellen in de eigen kring. Daartoe zijn een paar video's ontwikkeld die zeker de moeite waard zijn en die ook de gesprekken over de toekomst van de Dorpskerkgemeente kunnen ondersteunen. De eerste video ( 3 min.) geeft de inhoud van de visienota op hoofdlijnen weer. Kijk verder >> De tweede video ( 5 min.) geeft aan hoe deze visienota praktisch toegepast kan worden voor de plaatselijke (wijk)gemeente. Kijk verder >> 10.05.21

Nieuws van de Beroepingscommissie
In hun eerste vergadering hebben de negen leden van de beroepingscommissie de voornaamste taken verdeeld. 
Jan Kors heeft het voorzitterschap op zich genomen. Lianne Ketting en Joost Hengstmengel verzorgen samen het secretariaat en Tineke van der Meer en Ans van der Wel verzorgen de externe publiciteit en de verslaglegging. Ad van den Enden behartigt de voorkomende financiële zaken. De commissie heeft al eerder aan de leden van de Dorpskerkgemeente gevraagd om suggesties te doen voor namen van een nieuw te beroepen Dorpskerkpredikant(e). Het emailadres: beroepingscommissie@dorpskerkbarendrecht.nl 10.05.21
 

Nóg een 'Van der Kleyorgel ontdekt'
Met het oog op het supplement van het boek 'Vijf eeuwen Dorpskerk' dat in 2022 zal verschijnen, zijn Hans van Gelder en Simon Hoek al geruime tijd bezig met het in kaart brengen van het hele oeuvre van de bouwers van het Dorpskerkorgel. De geschiedenis van de Rotterdamse orgelbouwers Jan en Gerrit van der Kley zal worden opgenomen in het nieuwe boek. Eerder werd op deze website daarover al bericht. Dankzij de niet aflatende speurzin van Hans van Gelder is er nóg een Van der Kleyorgel gevonden én in kaart gebracht. Het orgel staat notabene nog in Rotterdam ook; in het kleine kerkgebouw van de Katholiek Apostolische Gemeente van Rotterdam. De Gebr. Van der Kley bouwde het pneumatische orgel met 9 stemmen in 1922. Binnenkort zal de geschiedenis van dit orgel op de Dorpskerksite worden gepresenteerd. Nu alvast een eerste foto van dit instrument dat volgend jaar dus 100 jaar bestaat. 09.05.21  
  Klik voor vergroting

Nieuw Wijkbericht 
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Ook is weer nieuws van de wijkkerkenraad. Daarnaast wordt dit aangevuld met andere berichten vanuit de wijkgemeente. Lees verder >> 08.05.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 9 mei is het op de liturgische kalender 'zondag Rogate'. Het is de zesde zondag van Pasen, vlak voor Hemelvaart. Rogate is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: 'vráágt of ook bidt'. Op deze zondag worden de gemeente opgeroepen om te bidden. Dit gebruik gaat terug naar oude kerkelijke tradities van biddagen voor het gewas in deze tijd van het jaar. De misschien wel mooiste tijd van het kerkelijk jaar - de Vijftigdagentijd - nadert zijn afsluiting. Lees verder >> Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 08.05.21 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Kerktuin in beeld - 4
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek in Barendrecht. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, die het verdienen om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Hoogerbrugge-Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. Deze keer besteedt zij aandacht aan een plant die zowel als 'Mariaplant' en als 'Pinksterplant' een plaats in de Bijbelse kerktuin heeft gekregen: de Akelei. In de bloemen zijn de 'duiven' te herkennen Lees verder >> 08.05.21
  klik voor vergroting
Aquilegia Vulgaris

'Lied van de Week' 
Deze week zet ds. Cees Romkes weer eens een lied van Huub Oosterhuis in het zoeklicht: 'Om liefde gaan wij een leven'. Cees plaatst de tekst in het kader van moederdag. De muziek is van Herman Rouw en Tjeerd Oosterhuis. Trijntje Oosterhuis heeft er een prachtige opname van gemaakt. Lees verder >> 07.05.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Bert de Wit. Hij schrijft onder de titel 'Allemachtig dichtbij', over de uitspraak van Jezus uit het evangelie naar Mattheus: ‘Mij is alle macht gegeven, in de hemel en op aarde’. Lees verder >> 07.05.21

Kerkgang en vaccinatiebewijs
In tal van kerken wordt nagedacht over de vraag of kerkgang opengesteld zou moeten kunnen worden 
voor degenen die een Corona-vaccinatiebewijs bezitten. Ook binnen de Barendrechtse kerken wordt daar verschillend over gedacht. De Kerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft besloten dat het hebben van een vaccinatiebewijs géén selectiecriterium kan zijn/worden om toegang te kunnen krijgen tot de erediensten in de Dorpskerk. Leiddraad voor dat standpunt is dat 'de eredienst en gastvrijheid essentieel zijn voor het gemeente-zijn'.  De Coronaregels hebben echter wel geleid tot het aanpassen van het aantal kerkgangers dat kon/kan worden toegelaten tot de erediensten in de Dorpskerk, zoals eerder werd toegelicht in het onderstaande artikel van 24 april j.l. Ook vanuit het moderamen van de synode van de landelijke PKN is er over dit onderwerp nagedacht. Lees verder >>  07.05.21

Geslaagde stekkendag in de Kerktuin
Traditiegetrouw is het nieuwe Kerktuinseizoen van de Dorpskerkgemeente geopend met de 'stekkendag'. Veel vrijwilligers hadden stekken van kamer- en tuinplanten aangeboden, die door leden van de werkgroep Kerktuin werden verkocht aan de vele belangstellenden die langs kwamen. Het leverde een prachtige opbrengst op van € 135. Daarmee kan de Bijbelse Kerktuin verder worden verfraaid. Voor een uitgebreide fotoreportage, lees verder >> 02.05.21
  Klik voor vergroting

Dorpskerk 509 jaar!
Vast staat dat het 'Oudste huis van Barendrecht' op 2 mei 1512 werd ingewijd als parochiekerk van het Ambacht West-Barendrecht. Volgens overleveringen was het hulpbisschop Jacobus de Ridder, die namens het bisdom Utrecht de kerk van West-Barendrecht inwijdde. Door de bisschoppelijke wijding van een kerk werd het bedehuis aan de wereld onttrokken en kreeg het een heilige bestemming. Pas ná de inwijding mochten er godsdienstoefeningen worden gehouden. Bij de Reformatie in 1574 werd de Dorpskerk een Protestants bedehuis. Lees veel meer over de geschiedenis van de Dorpskerk in het boek 'Vijf eeuwen Dorpskerk', dat nu ook digitaal te raadplegen is (zie onderstaand artikel). In mei 2022 zal het 510-jarig bestaan van de Dorpskerk grootst worden gevierd en zal de 'kroon' op 10 jaar restaureren worden gezet, als de haan van de kerktoren opnieuw zal worden verguld. Zodra de aangevraagde Rijkssubsidie is toegezegd zullen de plannen voor de (voorlopig) laatste restauratiefase worden uitgewerkt. 02.05.21 

Jubileumboek Dorpskerk nu volledig digitaal
Hoewel het jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk' dat werd uitgegeven in 2012 is uitverkocht, zijn er nog tweedehands exemplaren te koop bij kerkrentmeester Simon Hoek. Er wordt ondertussen hard gewerkt aan een supplement bij het jubileumboek. Dat zal worden uitgegeven bij het jubileumfeest in 2022 als de Dorpskerk 510 jaar bestaat. In een steeds verder digitaliserende wereld is het van belang dat 'Vijf eeuwen Dorpskerk' ook digitaal te raadplegen is. Zo wordt het terugzoeken in de geschiedschrijving van het 'Oudste huis van Barendrecht' veel eenvoudiger. Eerder kwamen al twee deelpublicaties beschikbaar. Nu de Dorpskerk op 2 mei haar 509-verjaardag viert, wordt het gehele jubileumboek online gezetLees verder >>.
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 02.05.21
  Klik voor vergroting

Verzoek van de beroepingscommissie
Bij de mededelingen op de livestream van de online viering van zondag 2 mei jl. werd een verzoek vermeld van de beroepingscommissie. De commissie vraagt leden van de Dorpskerkgemeente om suggesties te doen voor namen van een nieuw te beroepen Dorpskerkpredikant(e).
Voor het concrete verzoek en de wijze waarop u kunt reageren, lees verder >> 02.05.21
 

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
Zondag 2 mei is de vijfde zondag van Pasen, die draagt de naam: Zondag Cantate. Dit verwijst naar Psalm 98 en roept op de lofzang te zingen: 'Cantate Domino Canticum Novum', dat is Latijn voor: ‘Zingt een nieuw lied voor de Heer’.
Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 02.05.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

'Lied van de Week' 
Deze week besteedt ds. Cees Romkes aandacht aan twee liederen rondom het thema 'de aarde is vergangen'.  De teksten zijn van Ad Barnard. Ze kunnen worden gezongen op de melodie van de gezangen 107 en 126 uit het Liedboek voor de Kerken uit 1973 . Lees verder >> 02.05.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Diaconale actie 'Product van de Maand'
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'Product van de maand'. Voor de maand mei is dit KNAKWORST.  Bij de ingang van de Dorpskerk bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur kunt u het 'product van de maand' inleveren. Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! Doet u ook al mee? 02.05.21 
  Klik voor vergroting

Gemeente Barendrecht gaat een 'Kerkenvisie' ontwikkelen
Zoals elke gemeente in Nederland zal ook het gemeentebestuur een visie ontwikkelen over de toekomst van religieus erfgoed in Barendrecht. Wethouder Proos heeft bekend gemaakt dat de 'Kerkenvisie' zal worden ontwikkeld samen met de kerkgenootschappen. Ook vanuit de AK en het CvK van de PG Barendrecht zal er betrokkenheid zijn bij dit project. 
Vanuit de Dorpskerkgemeente heeft Simon Hoek zich al beschikbaar gesteld, vanuit zijn rol als kerkrentmeester en voorzitter van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Al zo'n 15 jaar geleden heeft de Stuurgroep een toekomstvisie voor de Dorpskerk ontwikkeld, die sinds enkele jaren is verwerkt in het Beleidsplan van de Protestantse Dorpskerkgemeente. 28.04.21

De Beroepingscommissie stelt zich voor
Vanwege de samenvoeging van de twee wijkgemeenten waaruit de Protestantse Dorpskerkgemeente per 1 januari 2020 is ontstaan, zijn niet alle leden van de Beroepingscommissie bij elk gemeentelid bekend. Daarom is verzocht aan de commissieleden om zich kort te presenteren via onze website. Ook voor predikanten die belangstelling hebben voor de vacature in de Dorpskerk is het goed te weten, welke gemeenteleden deze zo belangrijke commissie vormen. Lees verder >> 26.04.21

Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog steeds actueel

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende