Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

                           Hier het nieuws van de afgelopen drie weken. 
                              Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Actueel
LEES-TIPS
>> lees verder
Artikelen over het onderwerp Liturgie worden aangeduid met een kleurenstrook in de betreffende kleur van het liturgisch jaar.

Een kerk met oude mensen minder waard dan een kerk vol jonge mensen?
De dertigjarige theoloog Gertine Blom stelde zich die vraag en gaf haar antwoord in een interessant artikel dat onlangs verscheen in het Nederlands Dagblad. Het integraal overnemen van het artikel is vanwege copyright niet toegestaan, maar we verwijzen graag door naar het betreffende artikel. Zij was drie jaar PKN-predikant in Zuilen en is momenteel jeugdwerker in de Anglicaanse kerk in het Engelse Cambridge. Lees verder >> 17.02.20

'Sparkling Voices' in de Dorpskerk
Het interkerkelijk koor 'Sparkling Voices' uit Rhoon verleende medewerking aan de eredienst in de Dorpskerk op zondagmorgen 16 februari. Het koor stond onder leiding van Arjen Uitbeijerse. Sander van der Kaaij begeleidde de koor- en gemeentezang op het Dorpskerkorgel en de concertpiano. Verder werkten mee: Ilse en Anouk Nootenboom op trompet en Fleur Nootenboom op alt saxofoon en Joke Meijboom op dwarsfluit. Voorganger was ds. Cees Romkes. Het werd een feestelijke dienst, in het bijzonder voor kerkrentmeester Derk Ottink, die als koorlid (eindelijk) een keer in 'zijn' Dorpskerk kon zingen als 'sparkling voice'. Jan van den Oever maakte er een mooie foto van.  17.02.20
  klik voor vergroting

Interessante Leerhuis-avond
Dinsdagavond 18 februari is er weer een avond van het Leerhuis 'Leren lezen'. Het belooft weer een bijzonder interessante avond te worden. Ds. Bert de Wit schreef in Klankbord: 
Dit seizoen bestuderen we in het Leerhuis de Bijbel als boek dat telkens de vraag stelt: ‘Wie maakt hier de dienst uit?’ Over de Bijbel en macht. De profeten waren vaak uiterst kritisch op machthebbers en in het Evangelie krijgt ‘macht’  een totaal andere betekenis dan we gewend zijn. Iemand die daar meer over kan vertellen is de Vlaamse theoloog Egbert Rooze, die samen met zijn collega Paul de Witte een commentaar heeft geschreven op het Evangelie naar Johannes, getiteld 'De Messias en de macht van Rome' (Uitg. Skandalon, Vught 2016). Hij leest het Johannesevangelie als verzetsliteratuur. In een soort geheimtaal wordt in het evangelie kritiek gegeven op de religieuze leiders in Jeruzalem die zich teveel hebben gecompromitteerd met de Romeinse machthebbers. Dr. Egbert Rooze is op 18 februari te gast als spreker. Het leerhuis begint om 20.00 uur. Er wordt een bijdrage aan de kostenvergoeding gevraagd van € 5, de koffie is gratis. Plaats van samenkomst: de Ontmoeting. Wees welkom! 15.02.20
  klik voor vergroting

Wist u dat. . . ? Een kieswijzer voor bijbelvertalingen
Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) heeft een kieswijzer ontwikkeld waarmee je kunt vast stellen welke bijbelvertaling je eigenlijk het meest zou moeten aanspreken. In Nederland zijn veel verschillende bijbelvertalingen beschikbaar. Maar hoe en waarom verschillen die vertalingen eigenlijk van elkaar, en hoe kom je erachter welke je het beste kunt kiezen? Beantwoord 23 vragen en ontdek welke vertaling past bij jouw voorkeuren. Lees verder >> 14.02.20

Nieuw wijkbericht
De wijkberichten van de predikanten van ds. Marianne Moerland, ds. Cees Romkes en ds. Jan Willem Stam, aangevuld met berichten uit de wijkkerkenraad en de wijkgemeente zijn samengevoegd tot één allesomvattend wijkbericht. Dit keer zes pagina's met wel en wee vanuit de Dorpskerkgemeente. Lees verder >> 11.02.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie in Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Cees Romkes. Onder de titel 'Door het water naar het geheim' gaat hij in op hetgeen in de de liturgie voor de week van Gebed voor de Eenheid op 19 januari jl. werd gepresenteerd. Lees verder >> 11.02.20

Nieuws van de AK
De Scriba van de Algemene Kerkenraad heeft een verslag gepresenteerd van de vergadering van de AK van 6 februari j.l.
Lees verder >> 12.02.20

Wist u dat . . .? Een bijzonder verhaal
Donderdag 7 februari werd de vergadering van de Algemene Kerkenraad afgesloten door scriba Louw Stroo met een bijzonder verhaaltje over tien kleine christenen. Dit willen we u niet onthouden, lees verder >> 07.02.20

Nieuws van de BethelBazar - eenmalige actie 
Zaterdag 15 februari is tussen 10.00 en 17.00 uur eenmalig de 'stoffenwinkel van de BethelBazar' geopend. Heel veel winterstoffen, voering en stretch zijn te koop. De opbrengst van deze stoffenverkoop gaat naar de doelen van de BethelBazar: Mencoldes in Colombia / Stichting Present Barendrecht / Stichting Voedselbank Barendrecht / Stichting SHIF (onderwijs in Oeganda). De 'stoffenwinkel van de Bethelbazar' is op zaterdag 15 februari te vinden aan Onderlangs 28 in Barendrecht.” 07.02.20
 

Restauratie torenuurwerk vordert gestaag
Restaurator Daelmans, die het torenuurwerk van de Dorpskerk nu al enkele maanden onder handen heeft, kon dezer dagen melden dat het zogenaamde 'gaand werk' is gerestaureerd. Dit is het gedeelte van het uurwerk dat de wijzers aanstuurt. Nu volgt de afronding van de restauratie van het 'slagwerk'. Tijdens de restauratie is trouwens opnieuw een bewijs gevonden dat het uurwerk ruim honderdvijfitg jaar ouder is dan altijd werd aangenomen. Het is namelijk gebleken dat het slagwerkdeel van het uurwerk alleen de hele uren sloeg. Het slaan van de halve uren werd oorspronkelijk gerealiseerd door middel van een zogenaamde 'dwangslag'. Bij eerdere restauraties in de vorige eeuwen is die oorspronkelijke opzet ongedaan gemaakt. Bij de lopende restuaratie zal die oorspronkelijke dwangslag van de halve uren weer naar de originele situatie worden teruggebracht. Ook deze extra werkzaamheden zullen onder toezicht van de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk  worden uitgevoerd. Zodra de restauratie van het slagwerkgedeelte ook is afgerond, volgt een nieuw voortgangsbericht van deze buitengewoon interessante restauratie. Dat het Barendrechtse torenuurwerk nu weer een echt slingeruurwerk is geworden, is te zien op de korte video die in de werkplaats werd gemaakt. Het tikken van de zogenaamde pennengang is goed te horen (met excuses voor de achtergrondmuziek). Kijk verder >> 02.02.20
  klik voor vergroting
Weer een echt, tikkend slingeruurwerk!

Oecumenische vespers en sobere maaltijden in de veertigdagentijd
De werkgroep Oecumene gaat in de Veertigdagentijd ook dit jaar op de woensdagavonden weer vespers organiseren. Voorafgaand aan de vespers worden er ook weer een sobere maaltijd gehouden. Deze maaltijden beginnen om 18.00 uur in de Oude Pastorie achter de Dorpskerk.. Tijdens de maaltijd wordt stil gestaan bij onze dagelijkse omgang met soberheid en solidariteit. Het is een goede manier de hectiek van het alledaagse leven even te doorbreken. Rond 19.15 uur wordt de maaltijd afgerond zodat een ieder die dat wil naar de aansluitende vesper in de kerk kan gaan. Het is natuurlijk ook mogelijk alleen de vespers te bezoeken. Wilt u meer weten dan kunt u bellen met: Winia Schriek telefoon: 619497 of Sjaan Steenhoek telefoon 617924. De eerste vesper met sobere maaltijd is op Aswoensdag 26 februari is het in de Augustinusparochie. Alle andere vespers  zijn in de Dorpskerk, op 4 maart, 11 maart, 18 maart, 25 maart, 1 april en 8 april. Iedereen is van harte welkom. 02.02.20
   

Over liturgie gesproken. . . de Paaskring (1)
In de Protestantse Dorpskerkgemeente wordt bijzondere aandacht besteed aan 'liturgie en kerkmuziek'. De werkgroep Eredienst streeft er naar om de inspirerende wereld van 'liturgie' dichter bij gemeenteleden te brengen. Op deze website worden bijzondere momenten uit het liturgisch jaar nader toegelicht. Zondag 9 februari 2020 start in het kerkelijk jaar de zogenaamde Paaskring. Deze cyclus start 70 dagen voor Pasen, op Zondag Septuagesima, en eindigt 50 dagen erna, op Pinksteren. De Paaskring wordt onderverdeeld in: de voorvastentijd; de veertigdagentijd; de Goede Week;de Paastijd en de Pinkstertijd. In drie artikelen wordt achtergrondinformatie gegeven over deze prachtige periode uit het kerkelijk jaar.
Voor het eerste artikel, lees verder >>  02.02.20
 

Actie Product van de Maand Voedselbank
Een van de doorlopende acties van de diaconie van de Protestantse Gemeente Barendrecht is de actie Product van de maand voor de Voedselbank Barendrecht. U kunt het product van de maand inleveren bij de Dorpskerk, ingang de Ontmoeting. Ook in de andere kerkgebouwen van de PGB kunt u de producten aanleveren. In de maand februari 2020 zijn de producten van de maand: koffie en thee. U wordt van harte uitgenodigd om mee te doen aan deze actie. 30.01.20
  klik voor vergroting

Programma V&T 2020-1
De werkgroep Vorming & Toerusting van de PG Barendrecht heeft weer een prachtig programma gepresenteerd voor de eerste helft van 2020. Er is een breed aanbod aan avonden met boekbesprekingen, filmavonden en andere boeiende onderwerpen. De nieuwe flyer geeft een goed overzicht van het hele aanbod. De papieren versie is via Klankbord reeds verspreid en afgelopen zondag kregen de niet-Klankbord abonnees hem in de bus. Nu dus ook op de website!  Lees verder >> 30.01.20

KerkBalans 2020
De actieperiode voor de jaarlijkse actie KerkBalans is al weer bijna achter de rug. Namens het College van Kerkrentmeesters spreekt Aad Boers zijn dank uit: 'Wij zeggen veel dank aan onze vrijwilligers voor het verrichte werk. En natuurlijk dank aan alle toezeggers'. Hij benadrukt verder het grote belang om uw kerkelijke bijdrage voortaan digitaal te gaan verzorgen. Hij herinnert ten slotte een ieder die zijn of haar retourenvelop nog niet heeft ingeleverd, dit te doen bij een van de kerkgebouwen van de PG Barendrecht. Voor het volledige bericht, lees verder >> 29.01.20

Gemeenteavond unaniem positief over Beleidsplan 2020 - 2024
De Wijkkerkenraad van de nieuwgevormde Protestantse wijkgemeente Dorpskerk heeft in haar eerste vergadering het concept Beleidsplan 2020 - 2024, dat door de twee oude wijkkerkenraden was opgesteld, goedgekeurd. Op 28 januari jl. werd het op een gemeenteavond voorgelegd aan de gemeenteleden. Het Beleidsplan werd toegelicht door de WK-voorzitter Aad van der Wel. Alle ruim zestig aanwezige gemeenteleden hebben, na het stellen van verschillende vragen, unaniem ingestemd met het plan. In een volgende WK-vergadering zal het worden vastgesteld. Met betrekking tot de nader uit te werken actieplannen werden meerdere suggesties gedaan, die nader zullen worden uitgewerkt. Daarna zullen ze worden gepresenteerd aan de leden van de Protestantse Dorpskerkgemeente.Voor het concept Beleidsplan 2020 - 2024, lees verder >> 29.01.20

Nieuw moderamen WK
De leden van de Wijkkerkenraad van de Protestantse Dorpskerkgemeente hebben in hun vergadering van 23 januari jl. een dagelijks bestuur (moderamen) gekozen. Tot voorzitter is gekozen ouderling Aad van der Wel en tot scriba is gekozen ouderling Dick Schriek. Diaken Kees Vos en ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek werden als moderamenlid gekozen. Ook beide Dorpskerkpredikanten Stam en Romkes zij lid van het moderamen. Tevens werd vastgesteld dat Kees Vos als 2e voorzitter en 2e scriba zal gaan optreden.Tijdens de WK-vergadering overhandigde de oud-WK-voorzitter van de vroegere Hervormde Dorpskerkgemeente - Kees Vos - de voorzittershamer aan Aad van der Wel. 29.01.20
  klik voor vergroting

Bijzonder koffieconcert in Dorpskerk
De Stichting Barendrecht Klassiek (SBK) organiseert in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk op zondag 2 februari weer een koffie concert. Dit keer komt er een slagwerkduo met een zeer verrassend repertoire. Adriaan Feyaerts en Jeroen Geevers leerden elkaar kennen bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. De marimba heeft een centrale plaats in hun repertoire. Dit melodische slagwerkinstrument combineert het visuele spektakel van het slagwerk met de warmte en lyriek die men niet direct bij deze instrumentengroep zou verwachten. Het concert begint om 12.00 uur, vooraf is er natuurlijk weer koffiedrinken. De toegang is gratis; collecte na afloop. U bent van harte uitgenodigd. Lees verder >> 25.01.20
 

Nieuw wijkbericht
De wijkberichten van de predikanten van ds. Marianne Moerland, ds. Cees Romkes en ds. Jan Willem Stam, aangevuld met berichten uit de wijkkerkenraad en de wijkgemeente worden samengevoegd tot één allesomvattend wijkbericht. Dit keer liefst zeven pagina's met wel en wee vanuit de Dorpskerkgemeente. Lees verder >> 25.01.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

'Nieuw' orgel voor Borgstede
De weeksluitingen die op vrijdagmiddag in 'Borgstede' worden gehouden, kunnen weer worden begeleid op een orgel. Vrijdag 17 januari werd het instrument officieel overgedragen. Nestor van de Dorpskerkgemeente Piet Laban nam het initiatief om te zoeken naar een nieuw orgel voor Borgstede. Na een oproep in Klankbord keurde Hans van Gelder de zes aangeboden orgels. Het orgel dat werd aangeboden door mevrouw Hazenbroek stak er kwalitatief duidelijk bovenuit.  Mevrouw Hazenbroek en haar dochter Karin Doller waren aanwezig bij de overdracht.Piet Laban bij de overdracht een kort woord. 'Dit is een volledig orgel, bijzonder geschikt voor de begeleiding' aldus Piet.  Lees verder >>  foto: De Schakel 23.01.20
  klik voor vergroting

Meditatie Klankbord
De meditatie in het tweede Klankbord in 2020 is verzorgd door ds. Bert de Wit. Onder de titel 'Dingen die moeten gebeuren' vraagt hij zich af of  het echt zo zou zijn, dat het niet te vermijden valt dat er eens in de zoveel jaar een wereldomvattende oorlog plaatsvindt? Zij antwoord is gebaseerd op woorden die Jezus Christus hierover zegt. Lees verder >> 21.01.20

Het feest van de 'Samenvoegingszondag' - het slotconcert
Op voorstel van de stuurgroep 'Samenvoegingszondag' besloot de kerkenraad van de nieuw gevormde Protestantse wijkgemeente Dorpskerk om de feestdag af te sluiten met een spetterend slotconcert voor alle ruim 250 vrijwilligers van de Dorpskerkgemeente. Het concert werd verzorgd door The Choir Company; zij vertolkten op indrukwekkende wijze muziek van Tom Parker's New London Chorale. En een spetterend concert is het geworden, vooral de uitvoering van de Young Messiah bracht veel bezoekers in vervoering. De fotoreportage - die nu nog in voorbereiding is - geeft daar een prachtig beeld van. Binnen enkele dagen zal die worden gepubliceerd.  19.01.20
  klik voor vergroting

Het feest van de 'Samenvoegingszondag' - de Kinderkerk
Terwijl in gebouw ‘de Ontmoeting’ er een feestmaal werd geserveerd voor een vijftigtal bezoekers van de doordeweekse activiteiten van de Protestantse Dorpskerkgemeente, werd in de Dorpskerk alles in gereedheid gebracht voor een feestelijke Kinderkerk. Het idee om ook voor de kinderen een programmaonderdeel te verzorgen werd opgepakt door de werkgroep Kinderkerk, die in de Dorpskerk enkele keren per jaar een bijzondere viering organiseert op zondagmiddag voor kinderen van 2 tot 12 jaar en hun ouders, grootouders en verzorgers. De verteller Matthijs Vlaardingerbroek verzorgde het grootste deel van deze feestelijke Kinderkerk. De vele kinderen (én hun ouders en grootouders) genoten met volle teugen! Voor het derde fotoverslag van deze samenvoegingszondag, lees en kijk verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 19.01.20
 

Klik voor vergroting
Matthijs Vlaardingerbroek
in de KInderkerk


Het feest van de 'Samenvoegingszondag' - het feestmaal
Zondag 12 januari 2020 zal ook voor de vaste bezoekers van de doordeweekse activiteiten van de Protestantse Dorpskerkgemeente in de herinnering blijven als een dag waarop helemaal werd waar gemaakt, wat de nieuwe wijkgemeente rondom het oudste huis van Barendrecht nastreeft: de Dorpskerk als godshuis én als herberg! Het tweede onderdeel van het feestprogramma was een feestmaal voor de vaste bezoekers van de Eetgroepen d’Ontmoeting, de CreaClub, de Koffiehoek van de Snuffelmarkt en de Herberg-Dorpskerk. Na afloop spraken de gasten veel woorden van waardering voor de prachtgie middag en het herlijke feestmaal. Voor tweede fotoverslag van deze feestdag, lees en kijk verder >> 19.01.20
  Klik voor vergroting

Het feest van de 'Samenvoegingszondag' - de eredienst
Zondag 12 januari 2020 zal in het geheugen van de leden van de Protestantse Dorpskerkgemeente tal van beelden oproepen. Het was immers een feestdag vol met activiteiten. De feestdag begon met een indrukwekkende eredienst, waarin dank werd gebracht aan de Eeuwige voor de totstandkoming van de nieuwgevormde wijkgemeente. Er werd afscheid genomen van vertrekkende ambtsdragers en van andere ambtsdragers werd hun zittingstermijn verlengd. Tevens werd de nieuwe voorzitter van de Algemene Kerkenraad weer in het ambt gesteld. In het eerste van vier fotoverslagen wordt terug geblikt op de inspirerende eredienst en het gezellige koffiedrinken daarna. Lees en kijk verder >> 19.01.20
  klik voor vergroting

Nieuwjaarsbrunch: een prachtig begin
Na een inspirerende eredienst, waarin de door dominee Jan Willem Stam gekozen liederen al vooruitblikten op het feest van de 'samenvoegingszondag', was de traditionele Nieuwjaarsbrunch een prachtig begin van het nieuwe jaar in een nieuw gevormde Protestantse Dorpskerkgemeente. Er was zoveel door gemeenteleden aangedragen, dat de organisatoren zelf maar weinig inkopen hoefden te doen. Tal van soorten soep, heel veel krenten- en rozijnenbroden, maar ook heerlijke salades. Kortom te veel om op te noemen. Elly van den Oever en haar hele team van vrijwilligers kan terugkijken op een prachtige start van 2020. Voor een uitgebreid fotoverslag, lees verder >> 05.01.20
  klik voor vergroting

Verslag HVD-kerstviering
De jaarlijkse kerstviering voor oudere gemeenteleden, die traditioneel wordt verzorgd door de HVD, stond dit jaar in het teken van het afscheid van Tine van Herk. Zij was gedurende enkele decennia het gezicht van de Hervormde Vrouwendienst in de Dorpskerkgemeente. Tijdens de viering, die werd voorgegaan door ds. Marianne Moerland, werd Tine toegesproken door Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. Hij bedankte haar namens de hele Dorpskerkgeloofsgemeenschap. Namens de HVD kreeg Tine een glazen hart cadeau en een prachtig boeket bloemen. Na de viering werd er in de Onmoeting weer een gezellige middag geroganiseerd. Voor het fotoverslag, Lees verder >>  Foto's Jan van den Oever. 18.01.20
  klik voor vergroting

'Proefstoelen' gearriveerd
In opdracht van de wijkkerkenraad heeft de 'Commissie herinrichting Dorpskerk' een voorstel heeft uitgewerkt voor de plaatsing van nieuwe stoelen in de Dorpskerk en in de Ontmoeting. Er zijn drie merken stoelen geslecteerd, waaruit zal worden gekozen. Van elke type stoel zijn er een of meer exemplaren op proef geplaatst. Er is gekozen voor stoeltypen met een houtenkuip, die zullen worden gespoten in de eikenkleur van het monumentale houten interieur. De geselecteerde stoelen hebben een chroomstalen onderstel en zullen allemaal worden voorzien van een stoffenzitting, waarvan kwaliteit en kleur later zullen worden vastgesteld. Alle geselecteerde stoelen voldoen aan de Nen-normering voor veilige stoelkoppelingen.
  klik voor vergroting
In principe zullen alle stoelen zonder armleuning worden uitgevoerd. Wellicht met uitzondering van het vak recht voor de dooptuin.Vanaf heden tot en met medio februari kunnen kerkgangers hun oordeel geven over het zitcomfort en de uitstraling van de proefstoelen. Evaluatieformulier liggen klaar. De wijkgemeente gehoord hebbende, zal de wijkkerkenraad een besluit nemen over het uiteindelijke type stoel dat alle huidige stoelen en banken zal gaan vervangen. Voor het evaluatieformulier, lees verder >> 18.01.20

Volgende Leerhuisavond
Het Leerhuis 'Leren lezen' houdt weer een verdiepingsavond op dinsdag 21 januari. Daarbij zal worden teruggeblikt op de lezing van Joost Hengstmengel over 'Bijbel, ethiek, economie en vroeg christendom'. Daarbij komen een aantal actuele ontwikkelingen aan de orde op het gebied van 'economie en theologie'. Na de koffiepauze zal worden vooruitgeblikt op de volgende lezingavond, die zal worden verzorgd door Egbert Rooze, die op 18 februari een presentatie zal houden in het Leerhuis over ‘het Johannesevangelie als verzetsliteratuur’. Beide avonden beginnen om 20.00 uur in gebouw 'de Ontmoeting'. Het Leerhuis 'Leren Lezen' wordt verzorgd door de predikanten Stam, Romkes en De Wit. 17.01.20

Prachtige liturgische schikking voor Samenvoegingszondag
De drie dames van de werkgroep Liturgsich bloemschikken hebben hun creativiteit de vrije loop gelaten om te komen tot een schikking voor de Feestzondag. Het kleurrijke eindresultaat is indrukwekkend en is vol van symboliek. Uit de toelichting op de schikking blijkt dat elk onderdeel zijn/haar eigen betekenis heeft. Het geheel heeft de uitstraling van een feesttaart in drie lagen. De kleuren en de kleurschakeringen symboliseren de veel kleurigheid van de gemeenteleden, elk met zijn of haar 'gekleurde' achtergrond.  Op het bovenste plateau zijn alle kleuren en bloemen gemixt en heel dicht op elkaar gezet, dat symboliseert het elkaar vasthouden als nieuwe Protestantse wijkgemeente. De groene takjes symboliseren nieuwe activiteiten die vanuit de Dorpskerkgemeente zullen gaan groeien. Die groei kan gestimuleerd worden door de handen ineen te slaan en samen te werken aan een nieuwe geloofsgemeenschap rondom het 'oudste huis van Barendrecht'. De achtergrondfoto symboliseert dat. De schikking verbergt ook nog een klein presentje voor de ambtsdragers die afscheid nemen. 11.01.20
  Klik voor vergroting

Er was FEEST in de DORPSKERK op 'SAMENVOEGINGSZONDAG'
Zondag 12 januari 2020 zal in de Barendrechtse kerkgeschiedenis getypeerd worden als de 'samenvoegingszondag' waarop Hervormde en Gereformeerde Christenen, die de eeuwenoude Dorpskerk als hún godshuis en herberg hebben gekozen,  na ruim 130 jaar voortaan als Protestantse Dorpskerkgemeente verder zullen gaan. Het Feestprogramma zag er in het kort als volgt uit:
1) Een feestelijke eredienst, waarbij de nieuwe kerkenraad zich presenteerde en afscheid werd genomen van ambtsdragers die het samenvoegingsproces in goede harmonie tot stand hebben gebracht. Classispredikant ds. Van Meijeren bracht de felicitaties over namens de landelijke PKN. Voor de Orde van dienst, lees verder >>. 
2) Een feestmaal in de Ontmoeting, voor zo'n 50 vaste bezoekers van Eetgroep(en) d'Ontmoeting, CreaClub, Herberg-Dorpskerk en de Koffiehoek van de Snuffelmarkt.
3) Een feestelijke Kinderkerk, waaraan verteller Matthijs van Vlaardingerbroek meewerkte. Na afloop was er in de Ontmoeting voor de kinderen een heerlijke traktatie en een bouwplaat om je eigen Dorpskerk te kunnen bouwen.
4) Een spetterend slotconcert, verzorgd door koor, solisten en band van The Choir Company, met muziek van Tom Parker's New London Chorale. Zij zongen onder andere The Young Messiah. Dit concert werd door de kerkenraad aangeboden aan de  ruim 240 vaste vrijwilligers van de Protestantse Dorpskerkgemeente.
5) Na het concert is er een feestelijke nazit, voor de vrijwilligers die op een of andere wijze een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van de 'samenvoegingszondag'.   13.01.20


Wist u dat . . . ? De Dorpskerkklok horen luiden en ook weten waar de klepel hangt!
Als er iemand is geweest, die benieuwd was hoe het 'vliegend luiden' van de klok van de Dorpskerk zou gaan klinken, dan was het wel de Dorpskerkrentmeester Simon Hoek. Hij nam destijds het initiatief om de klok weer terug te hangen aan een horizontale luidas, zoals dat van 1759 tot 1962 het geval is geweest. Dat omhangen zou het behoud van de luidklok betekenen, zo hadden deskundigen vastgesteld. Op 10 januari 2020 was het zover. Bij het proefluiden werd duidelijk dat, zoals door de deskundigen al was voorspeld, de klok een veel mooier en voller geluid zou krijgen. Zeker niet een harder geluid, maar een veel voller geluid!  U kunt het nu zelf constateren, want het proefluiden is gefilmd en op YouTube gezet. Kijk, luister en geniet verder >> 10.10.20

 

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende