Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

                           Hier het nieuws van de afgelopen drie weken. 
                              Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Actueel
LEES-TIPS
>> lees verder

Artikelen over het onderwerp Liturgie worden aangeduid met een kleurenstrook in de betreffende kleur van het liturgisch jaar.

In de maanden juni, juli en augustus wordt er vanuit de Dorpskerk
elke zondagmorgen om 11.30 uur een online eredienst en elke woensdag om 19.30 uur een online avondgebed uitgezonden. De uitzendingen zijn zowel rechtstreeks als ook achteraf terug te kijken op de eigen videokanalen.

Klik op het Vimeo logo >> klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen of op het YouTube logo >>    Zie ook >> webpagina Kerkdiensten

Dorpskerk-Oase en Kerktuin gaan weer open!
Op woensdag 3 juni vindt de herstart plaats van de Dorpskerk-Oase. Vanaf dat moment zal op elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur de Dorpskerk-Oase zijn geopend. U kunt dan weer even op adem komen, een kaarsje branden, mediteren of een praatje maken met een medebezoeker. Er zal op die ochtenden een gastvrouw of gastheer zijn om u te ontvangen. Op die monenten kunt u ook de Kerktuin weer bezoeken. Uiteraard zal alles verlopen volgens de gebruiklijke RIVM-regels. Op die momenten zal men ook op afspraak een bezoek kunnen brengen aan de Snuffelmarkt om iets te komen brengen of te komen snuffelen naar een mooi boek, CD of puzzel, e.d.. Van harte uitgenodigd om dan weer eens een bezoekje te brengen aan het 'oudste huis van Barendrecht'! We hopen dat dit het voorzichtige begin zal zijn om elkaar als leden van de Dorpskerkgemeente weer eens - op anderhalve meter afstand - te ontmoeten. 31.05.20 

Het Feest van de Geest: liturgisch bloemschikken
Zoals gebruikelijk is er ook voor de viering van Pinksteren weer een prachtige schikking gemaakt. Maar omdat de drie dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken in Coronatijd tot de 'risicogroep' behoren, heeft ook nu kerkrentmeester Alie den Engelsman uitvoering gegeven aan de ideeën van de werkgroep. Zo is een prachtige schikking ontstaan, waarbij de volgende tekst behoort: 'Fluister het mij in, heilige Geest: ik zal het goede denken. Spoor me aan, heilige Geest: ik zal het goede doen. Verlok me, heilige Geest: ik zal het goede zoeken. Geef me kracht, heilige Geest: ik zal het goede vasthouden. Bescherm me, heilige Geest: ik zal het goede nooit verliezen'.  31.05.20
  Klik voor vergroting

Nieuw 'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes besteedt in zijn nieuwe Lied van de Week aandacht aan het lied 'De wet voorbij, Gods adem in de rug'. Een lied bij Exodus 20 van dominee-dichter André Troost uit zijn bundel: ‘Overnodig’. De melodie is van Peter Sneep, maar kan ook worden gezongen op de melodie van Gezang 487. Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 31.05.20

Nieuwe 'Column van de week'
De column van de week is van de hand van ds. Jan Willem Stam. Hij gaat in op de gedachtenvorming die er bij het maken het Gebruiksplan 'Dorpskerk in Corontijd' zoal aan de orde kwam. Lees verder >> 31.05.20

Nieuw 'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. In Coronatijd worden ze op de website geplaatst. Voor het gebed voor de komende week, lees verder >> 31.05.20

Over Liturgie gesproken . . . Pinksteren
Het christelijke Pinksterfeest heeft zijn oorsprong in het Joodse wekenfeest (Sjavoeot). Dit Joodse feest is ter herinnering aan de gebeurtenis bij de berg Sinaï, toen God aan Mozes de 10 Geboden gaf. Christenen namen de feestdag over omdat ze een gelijkenis zagen met de neerdaling van de Heilige Geest. Het woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord ‘pentekostè’, dat vijftig betekent. Het Pinksterfeest is altijd 10 dagen na Hemelvaart en de 50ste dag na Pasen. We herdenken de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de Christelijke kerk. Het 'Feest van de Geest' werd in de Dorpskerk gevierd in een feestelijke online eredienst, waarin Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam voorging. Een zanggroep o.l.v. Johan Sonneveld verleende haar medewerking. De liturgische kleur is rood, de kleur van vuur van de Geest. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> [DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 31.05.20 

  klik voor vergroting

Zeventig(!) dagelijkse Dorpskerk gebedsdiensten online
Zaterdag 30 mei werd de laatste dagelijkse gebedsdienst uitgezonden vanuit de Dorpskerk. Dat was de zeventigste online viering! Nadat er op de eerste zondag in Coronatijd (15 maart) geen eredienst werd gehouden, begonnen al op zondag 22 maart de online uitzendingen. Dat was nog met twee eenvoudige webcams en de bestaande geluidsinstallatie. In korte tijd groeiden de dagelijkse tv-uitzendingen naar een professioneel niveau. Dat gold niet alleen voor de technische uitvoering, maar ook groeiden de voorgangers, kerkmusici en solisten steeds meer in hun rol voor de camera's in een lege Dorpskerk. We kunnen als Dorpskerkgemeente best trots zijn op de geweldige prestaties die er in de afgelopen maanden zijn geleverd door alle betrokkenen!  Met ingang van Pinksterzondag 31 mei worden de uitzendingen weliswaar gecontinueerd, maar niet meer op dagelijkse basis. Vanaf het Pinksterfeest wordt er op de woensdagen een Avondgebed uitgezonden om 19.30 uur. De zondagse vieringen worden van gebedsdiensten weer omgevormd naar erediensten. Het uitzendtijdstip van de zondagse diensten  zal in de zomermaanden gehandhaafd blijven om 11.30 uur.  
Wist u dat alle diensten nog zijn terug te kijken op het YouTube kanaal van de Dorpskerk >> . 29.05.20

Dorpskerk in Coronatijd'
Het moderamen van de wijkkerkenraad heeft een 'Gebruiksplan' in voorbereiding, zoals dat wordt geadviseerd door de landelijk PKN in hun 'Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijenkomsten'. In het Gebruiksplan 'Dorpskerk in Coronatijd' wordt beschreven onder welke voorwaarden en procedures de erediensten en andere kerkelijke- en verhuuractiviteiten kunnen worden georganiseerd in het Dorpskerkcomplex. De Coronamaatregelen van de overheid, de richtlijnen van het RIVM en het PKN-protocol worden daarbij als uitgangspunten gehanteerd. Zodra de WK het Gebruiksplan heeft vastgesteld, zal het worden gepubliceerd. Het Gebruiksplan zal in de loop van de komende maanden steeds worden aangepast aan de ontwikkelingen met betrekking tot het 'Kerk-zijn in Coronatijd'. Wie kennis wil nemen van het genoemde PKN-protocol, lees verder >> 28.05.20

Kerktuin in bloei
Omdat de bijbelse Kerktuin van de Dorpskerk gedurende de maand mei nog gesloten moet blijven, geven we graag door hoe mooi de Kerktuin momenteel in bloei staat. Gelukkig kunnen de cliënten van Zorggroep De Toekomst al wel elke dag genieten van de bloemenpracht. Gerdien Pool, actief lid van de werkgroep Kerktuin maakte weer een paar prachtige foto's, die we u niet willen onthouden. Vooral de rode kleur van de papaver is indrukwekkend mooi! 27.05.20
Klik voor vergroting   Klik voor vergroting

Nieuws van het CvK
Het College van Kerkrentmeesters van de PG Barendrecht doet weer de jaarlijkse oproep om me te doen aan de Solidariteitsactie van de PKN. De helft van de opbrengst gaat naar de landelijke kerk en de andere helft is ter dekking van de kosten van de eigen plaatselijke gemeente. Juist nu de inkomsten van de kerk in coronatijd terug lopen, is uw bijdrage van groot belang! Daarnaast wordt u gevraagd om de jaarlijkse bijdrage voor Klankbord te voldoen. Lees verder >> 26.05.20

Verhalen in de tent
Nu de scholen weer zijn begonnen, wordt er door Winia Schriek en Ada van der Wel ook weer gestart met het project 'Verhalen in de tent'. Zij schrijven: 'Mooie verhalen vertellen en met elkaar hiermee spelen. Samen ontdekken we de verhalen en kijken of het nu zo heel anders is dan vroeger. We gaan als het mooi weer is buiten zitten in de tent net als ze vroeger deden maar geven ze regen op dan zitten we binnen in de tent. Komen jullie ook, neem je vriendjes of vriendinnetjes maar mee. Want het is leuker als we met elkaar zijn om te vieren. Natuurlijk is er iets lekkers na afloop.' De tent staat bij de Ontmoeting op woensdagmiddag 3 juni van 14.30 uur tot 15.30 uur voor kinderen vanaf vier jaar. Wij kijken naar jullie uit.'
Meer informatie bij Winia >>  winia.schriek@planet.nl 25.05.20
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 24 mei is het op de liturgische kalender 'zondag Exaudi'. Het is de zevende zondag van Pasen, tussen hemelvaart en Pinksteren. 'Exaudi' is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: ‘verhoor toch’. Het is dus een gebed. De gemeente bevindt zich als het ware in de situatie van de leerlingen die na Jezus’ hemelvaart biddend en eensgezind wachten op de heilige Geest (Handelingen 1:14). Deze zondag staat ook wel bekend als Wezenzondag: nadat Jezus' leerlingen afscheid van hem namen (Hemelvaart) wachtten zij op de uitstorting van de heilige Geest (Pinksteren). Voor een korte tijd zijn zij alleen, zoals wezen. Dit is de laatste zondag vóór Pinksteren, de liturgische kleur is voor de laatste keer in de Paastijd wit: kleur van licht, zuiverheid en opstanding. Voorganger is ds. Piet Taselaar. De viering wordt muzikaal omlijst door Ger van Eersel - Dorpskerkorgel en Mieke Groen - sopraan. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 22.05.20 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw Wijkbericht
De predikanten die betrokken zijn bij de Dorpskerkgemeente, ds. Marianne Moerland, ds. Cees Romkes en ds. Jan Willem Stam gaan in dit wijkbericht in op het wel en wee in de wijkgemeente. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de wijkgemeente. Lees verder >> 22.05.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klanbord is deze keer verzorgd door ds. Albert Floor van de wijkgemeente Immanuelkerk. Hij staat stil bij de oproep van de apostel Paulus aan de gemeente In Filippi: 'Wandel het Evangelie van Christus waardig!'  Daarbij gaat hij in op vragen als: 'Wat bedoelt Paulus te zeggen?'; 'Wat is waardig?';  'Wat is het je waard om met Christus te leven?Lees verder >> 22.05.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes besteedt in zijn nieuwe Lied van de Week aandacht aan het lied 'In de hemel onze Vader'. De tekst is van Huub Oosterhuis en de muziek van Toine Oomen.  Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 22.05.20

'Column van de week'
De column van de week is van de hand van ds. Cees Romkes. Hij gaat in op de teksten uit Exodus 21 - 23, die nu op het oecumenisch leesrooster staan. In de hoofdstukken ná de Tien Geboden rollen de details met golven over je heen. . .
Lees verder >> 22.05.20

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. In Coronatijd worden ze op de website geplaatst. Voor het gebed voor de komende week, lees verder >> 22.05.20

Een experiment: Online Bijbelkring: 'Bijbel op maandag'
Zoals veel gemeenteleden mist ook Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam de vele activiteiten in de Dorpskerk die stil zijn gevallen. Dat geldt ook voor de Bijbelkringen en de gespreksgroepen. Hij genoot altijd van de gesprekken en had altijd wat aan de inzichten die we opdeden. Niet zelden werd het idee voor een preek daar geboren. Al enige tijd loopt hij met het idee om online 'iets als een Bijbelkring' te doen. Komende maandag 25 mei wil ik mijn idee gewoon maar eens concreet maken. Om 20 uur open ik een online bijeenkomst op het internetcommunicatieplatform 'Zoom'. Hij bespreekt daar met wie maar wil de Bijbeltekst van de zondag erop. Ik noem het ‘Bijbel op maandag’ en mijn idee is dat we maandagavond een eerste verkenning doen van de inhoud van de tekst en het eigene van de zondag. We kunnen er dan nog de hele week over peinzen en zondag zijn we dan maximaal voorbereid om het Woord te horen. Maandag 25 mei bespreek ik dus Exodus 24, omdat dat voor 31 mei (Pinksteren!) op het rooster staat. Een spannende combinatie, Exodus en het feest van de Geest. Ze blijken meer met elkaar gemeen te hebben dan gedacht. Nadere informatie en de inloggegevens om mee te kunnen doen aan deze online Bijbelkring zijn via e-mail te verkrijgen bij ds. Jan Willem Stam >> jwstam@fastmail.nl. 21.05.20

Online Dorpskerk-vieringen in juni en juli
De Wijkkerkenraad van de Protestantse Dorpskerkgemeente heeft besloten om de aangegeven verruiming van de cornamaatregelen te gebruiken om de online Dorpskerk-vieringen in de maanden juni en juli te continueren op de nu gangbare tijdstippen en volgens de huidige opzet. Dus iedere woensdagavond een Avondgebed om 19.30 uur en ieder zondagmorgen een online viering om 11.30 uur. De zondagse vieringen zullen meer inhoud krijgen; er zal geen samenzang plaatsvinden maar vaker gebruik worden gemaakt van solisten. Het protocol, dat door de landelijke PKN is opgesteld, zal worden vertaald naar de situatie in de Dorpskerk. Om de werking van dat protocol te oefenen zullen drie van de vier zondagmorgenvieringen in juni alleen kunnen worden bezocht door de leden van de wijkkerkenraad en hun partners. Omdat op zondagmorgen 21 juni Vera Hengstmengel zal worden gedoopt door ds. Stam, zullen de kerkgangers op die morgen voornamelijk bestaan uit gezins- en familieleden van Mirjam en Joost Hengstmengel. De vieringen in de Dorpskerk in  de maand juli kunnen worden bezocht door maximaal 100 kerkgangers. Hoe de kerkgang dan zal worden geregeld, wordt later bekend gemaakt. 21.05.20

Hemelvaart oratorium bij Exxact Barendrecht
Op dinsdagavond 19 mei verzorgde Hans van Gelder een muziekprogramma bij het programma 'Hart voor Barendrecht' op Radio Exxact Barendrecht. Hij gaf een toelichtnig op het Hemelvaart oratorium 'Lobet Gott in seinen Reichen'  van Johann Sebastian Bach, BWV 11. Delen uit dit oratorium zijn te beluisteren en werden door Hans nader toegelicht. Dit Hemelvaart oratorium is veel minder bekend dan het Weihnachts oratorium. De radiouitzending is terug te luisteren via de website >> www.hartvoorbarendrecht.nl  20.05.20
  klik voor vergroting

Online viering Hemelvaart vanuit Dorpskerk
De viering van Hemelvaart voor alle wijkgemeenten van de PG Barendrecht vond dit jaar plaats vanuit de Dorpskerk. In coronatijd was het een onlineviering. Voorganger was ds. Bert de Wit, Johan Sonneveld bespeelde het Dorpskerkorgel. Zang werd verzorgd door: Jacovine Hall, Metha Smit en Emmy Sonneveld. Alie den Engelsman heeft een mooie liturgische schikking gemaakt. De violieren stijgen op ten hemel en gipskruid verbeelden de wolken. Het was een feestelijke viering, die via de bekende videokanalen van de Dorpskerk en via Kerkomroep kan worden terug gekeken!
Antoinette Jansen had een mooie orde van dienst ontworpen, lees verder >> 
21.05.20
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . . Hemelvaartsdag
De viering van Hemelvaartsdag is gebaseerd op het bijbelboek Handelingen (1:3). Daar staat de verwijzing naar de veertigste paasdag. De oudst bekende bron van de viering van de Ascensio Domini (hemelvaart van de Heer) is een geschrift van kerkvader Augustinus van Hippo (354-430). Volgens Augustinus werd het feest van Hemelvaart reeds gevierd in de tijd van de apostelen, maar het feest zou op het einde van de vierde eeuw zeer vlug verspreid geworden zijn. In de geloofsformules van Nicea (325) en van Constantinopel (381) is er al sprake van de hemelvaart van Jezus. Hemelvaartsdag wordt dit jaar in Barendrecht voor hele Protestantse Gemeente gevierd met een erdienst in de Dorpskerk. 
(afbeelding: Hemelvaart - Rembrandt (1636) Museum Alte Pinakothek, München) 20.05.20
  klik voor vergroting

Dubbel pech . . .
Dinsdag 19 mei ging er in de Dorpskerk van alles mis. Ten eerste is het slinger van het torenuurwerk is om onduidelijke reden stilgevallen en moest weer op gang worden gebracht. Daardoor lopen het gaandwerk en het slagwerk tot het volgende correctiemoment om 24.00 uur enkele uren achter. Ten tweede bleek om onduidelijke reden het deze morgen niet mogelijk om de beeldverbinding tot stand te brengen met internet, zodat de online beelduitzending van het midaggebed niet kon worden uitgezonden. Het middaggebed is wél terug te luisteren via Kerkomroep.nl. Luister verder >> Excuses voor het ongemak! 19.05.20

Professionele Dorpskerk-TV: weer een stap gezet
Sinds eind maart jl. werd besloten om dagelijks online gebedsdiensten vanuit de Dorpskerk te gaan uitzenden, is er hard gewerkt om de beeld- en geluidsregistratie van die vieringen op een professionele wijze vast te gaan leggen. Na ervaring te hebben opgedaan in een experimentele fase, hebben koster-beheerder Rob Bruin en electrotechnicus Roel Groen drie hightech tv-camera's en randappartuur geïnstalleerd. Op de bestaande laptop werd specifieke software geïnstalleerd en zo werd de nodige praktijkervaring opgebouwd. Ondertussen werd ook de bestaande geluidsinstallatie van de kerkzaal verbeterd en afgestemd op de eisen van de beeldregistratie. Dezer dagen is een nieuwe stap gezet met de aankoop van een laptop, die is afgestemd op de eisen voor professionele beeld- en geluidsregistratie. Zondag 17 mei zagen de kijkers de eerste resultaten ervan: er kunnen voortaan ook lied- en andere teksten in beeld worden gebracht. In de volgende uitvoeringsfase zal de bediening van de apparatuur zodanig worden vereenvoudigd dat ook vrijwilligers het beeld- en geluidssysteem kunnen gaan bedienen, zonder dat zij daarvoor de nodige technische- of computerkennis hoeven te hebben. Wat nu nog ontbreekt zijn enkele vrijwilligers die door Rob Bruin (en diens plaatsvervanger Nico Laban) kunnen worden ingewerkt om hen te ondersteunen bij de bediening van de apparatuur. Belangstellenden kunnen zich melden bij Rob Bruin. 17.05.20  

'Column van de week'
De column van de week is van de hand van ds. Jan Willem Stam. Hij gaat gedurende de negende week van de 'intelligente lockdown' in op het kerk-zijn tijdens de 'oefenmaand juni', zoals die door het bestuur van de landelijke PKN is aangekondigd.
Lees verder >> 17.05.20

Mei en juni nummer Woord & weg
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. Alle uitgaven van het blad zijn  via deze website te downloaden. Het gecombineerde nummer voor de maanden mei en juni staat in het teken van het nieuwe jaarthema, dat ook als thema voor de startzondag zal gaan gelden: 'Het goede leven'. Vanuit verschillende invalshoeken wordt dit thema belicht. Lees verder >> 17.05.20 

Nieuws van het Verjaardagsfonds
Ook voor het verjaardagsfonds van de Dorpskerkgemeente heeft het Coronavirus roet in het eten gegooid. Wel krijgt u namens de wijkgemeente een verjaardagskaart, maar wij bellen (voorlopig) niet bij u aan voor een gift. Hopelijk komt dat spoedig wel weer goed. En was u de afgelopen maanden jarig maar heeft u geen kaart gekregen, dat betekent dat uw straat of wijk vacant is. Met andere woorden: lijkt het u leuk om zich bij ons aan te sluiten om ook een straat/wijk voor uw rekening te nemen, laat het ons weten. Er zijn genoeg collectebussen. Per slot van rekening is de P
rotestantse Dorpskerkgemeente ook flink uitgebreid met voormalige wijkgemeente Zuid/Oost, dus u begrijpt dat we wel extra hulp kunnen gebruiken! Voor inlichtingen of aanmelden kunt u bellen naar: Dicky Tol, 06 133 61 360. Emailadres: d.tol894@upcmail.nl 17.05.20


Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 17 mei is het op de liturgische kalender 'zondag Rogate'. Het is de zesde zondag van Pasen, vlak voor Hemelvaart. Rogate is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: 'vráágt of ook bidt'. Op deze zondag worden de gemeente opgeroepen om te bidden. Dit gebruik gaat terug naar oude kerkelijke tradities van biddagen voor het gewas in deze tijd van het jaar. De misschien wel mooiste tijd van het kerkelijk jaar - de Vijftigdagentijd - nadert zijn afsluiting. Lees verder >>
Voorganger is ds. Marianne Moerland. De viering wordt muzikaal omlijst door Marie-Christine Goergen - dwarsfluit, Thea Verhagen - Dorpskerkorgel en Marjolein Langerak - sopraan. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 16.05.20 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes besteedt in zijn nieuwe Lied van de Week aandacht aan het lied 'Het lied op onze lippen' van Tom Naastepad. Een lied met twaalf coupletten, dat op drie melodieën kan worden gezongen.  Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 15.05.20

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. In Coronatijd worden ze op de website geplaatst. Voor het gebed voor de komende week, lees verder >> 15.05.20

PKN presenteert coronaprotocol
De dienstenorganisatie van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland heeft een protocol gepresenteerd voor de wijze waarop de komende maanden erediensten en andere kerkelijke activiteiten georganiseerd kunnen worden, rekeninghoudend met de door de overheid opgestelde beperkende coronamaatregelen. Dit protocol zal door de Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente als leidraad worden gehanteerd bij de voorzichtige opstart van de kerkelijke activiteiten. Daarover zullen binnenkort nadere mededelingen volgen. Lees verder >> 15.05.20
 

Werk in Kerktuin gaat door
De leden van de werkgroep Kerktuin gaan ook in coronatijd door met het onderhoud van de bijbelse kerktuin achter de Dorpskerk. Elke woensdagmorgen zijn de vrijwillige tuinlieden bezig om de tuin in een prima staat te houden. Zie onderstaande foto's. Er wordt nagedacht over een mogelijke (geconditioneerde) openstelling van de kerktuin op de woensdag- en zaterdagmorgens. Daarover volgen binnenkort nadere mededelingen. 15.05.20

Wist u dat . . . ? Over Heiligen gesproken
In tegenstelling tot de Rooms-katholieke medechristenen kennen de Protestanten geen heiligenverering. Toch zijn er heiligen die een veel bredere 'verering' kennen dan alleen in de Romana. Dat geldt naturlijk voor de bisschop van Myra, Sint Nicolaas. Wie echter de namen hoort van de heilige Mamertus (van Vienne), de heilige Pancratius (van Rome), de heilige Servatius (van Maastricht - zie foto), de heilige Bonifatius (van Tarsus), zal waarschijnlijk zeggen 'nooit van gehoord'. De genoemde katholieke heiligen hebben hun naamdagen van 11 tot en met 14 mei. Het zijn de naamdagen van de zogenaamde IJsheiligen. Zij vormen een periode in de maand mei die wordt gezien als de overgang van weer met mogelijk nachtvorst naar meer zomers getint weer. Het is niet uitgesloten dat er na half mei nog nachtvorst optreedt, maar die kans is heel klein. 'IJsheiligen' is een van de oudste en wellicht bekendste begrippen uit de volksweerkunde. Meer weten over deze mannen en hoe  hun heilige status in de kerk hebben verkregen? Lees verder >> 11.05.20
  klik voor vergroting

Weer kleinschalige kerkdiensten in juni. . .?
De overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen vanaf 1 juni zijn toegestaan als er onderling anderhalve meter afstand genomen kan worden. Het moderamen van de landelijke PKN adviseert plaatselijke gemeenten in de maand juni - naast online vieren - samen te komen met maximaal 30 mensen. Op deze manier kunnen (wijk)gemeenten oefenen met kerk-zijn in een anderhalve meter setting. Scriba Ds. René de Reuver zei daarover: 'God dank, kunnen we elkaar binnenkort weer ontmoeten. Tegelijkertijd is het een bitterzoet advies. Kerk-zijn in een anderhalve meter setting is echt een andere beleving dan dat we gewend zijn. Het spontane is er af. Er komen veel regels om rekening mee te houden. Respecteer die regels ten allen tijde, maar wees vooral verheugd over het feit dat we weer samen kunnen komen rond het evangelie van Jezus Christus.'  Het lijkt er namelijk op dat vanaf 1 juli 100 mensen zijn toegestaan bij een religieuze bijeenkomst.  Op korte termijn zal de wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeeente zich buigen over de situatie in de komende maanden. Er wordt ondertussen ook nagedacht over het mogelijk weer openstellen van de Dorpskerk-Oase, voor gebed, meditatie en het branden van een kaarsje. 08.05.20

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
Zondag 10 mei is de vijfde zondag van Pasen, die draagt de naam: Zondag Cantate. Dit verwijst naar Psalm 98 en roept op de lofzang te zingen: 'Cantate Domino Canticum Novum', dat is Latijn voor: ‘Zingt een nieuw lied voor de Heer’.
Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 08.05.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes besteedt in zijn nieuwe Lied van de Week aandacht aan een Middaglied van de Duitse dichter Jochen Klepper, de dichter van 'God lijkt wel diep verborgen in onze duisternis...' (G.130). In het Duits heet zijn liedbundel 'Kyrie', in het Nederlands 'Het licht breekt door de wolken'. De vertaling Titia Lindeboom. Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 01.05.20

Nieuw Wijkbericht
De predikanten die betrokken zijn bij de Dorpskerkgemeente, ds. Marianne Moerland, ds. Cees Romkes en ds. Jan Willem Stam gaan in dit wijkbericht in op het wel en wee in de wijkgemeente. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de wijkgemeente. Lees verder >> 08.05.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klanbord is deze keer verzorgd door ds. Jan Willem Stam. Hij gaat in op een vraag van zijn zoontje': 'Is Jezus opgestaan, of niet . . ?  Lees verder >> 08.05.20

Nieuwe 'Column van de week'
De column van de week is van de hand van ds. Cees Romkes. Hij haalt een herinnering voor het voetilicht . Lees verder >> 08.05.20

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. In Coronatijd worden ze op de website geplaatst. Voor het gebed voor de komende week, lees verder >> 08.05.20

Laatste 'Klokken van Hoop en Troost'
Het initiatief 'Klokken van Hoop en Troost' werd afgesloten met de laatste luiding op bevrijdingsdag 5 mei, tussen 12.00 en 12.15 uur. Het initiatief dat onstond bij de klokkenluiders van de Rotterdamse Paradijskerk, Michael van den Bergh en Hans de Rie. Ruim 900 kerken en klokkentorens in heel Nederland hebben twee maanden lang deelgenomen om hun bronzen stem te laten horen, als tekens van hoop en troost. Deze laatste keer werd het luiden verzorgd door Dorpskerkrentmeester Simon Hoek.  Lees verder >>
>> Luister naar de  eeuwenoude klok van de Barendrechtse Dorpskerk 
06.05.20
  klik voor vergroting

Wist u dat . . . ? Barendrecht vrij
Alles wat was voorbereid om de viering van '75 jaar Vrijheid' in Barendrecht gestalte te geven en alles wat er in coronatijd nog is gerealiseerd, is terug te vinden op een speciale website >> www.barendrechtvrij.nl  De herdenking bij het monument op het Doormanplein is terug te kijken op >> de Facebook pagina van Exxact Barendrecht. 06.05.20

Ter inspiratie . . . liederen voor 4 en 5 mei
Gedichten kunnen gevoelens vaak prachtig verwoorden, zeker als ze ook nog gezongen kunnen worden. Twee voorbeelden ter inspiratie worden u aangereikt, nu 4 en 5 mei thuis moet worden beleefd.
* Ds. Cees Romkes stuurde het lied 'Nooit lichter ving de lente aan'. Van Ad den Besten en Willem Vogel: Nieuwe Liedbundel nummer 709. Het lied is geïnspireerd op een preek die prof. K.H. Miskotte hield op 9 mei 1945 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam onder de titel: 'Gods vijanden vergaan'. Lees verder >>
* Dominee-dichter André Troost maakte dezer dagen een bevrijdingslied voor joden, christenen, moslims en ieder ander mensenkind’ onder de titel 'Geroepen om vrij te zijn', op de medlodie van 'Gelukkig is het land'. Lees verder >> 04.05.20
  klik voor vergroting

Aangepaste 4 mei herdenking
Vanwege de beperkende coronamaatregelen zal de gebruikelijke herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk, voorafgaand aan de kranslegging niet doorgaan. De plechtigheid zal worden beperkt tot het luiden van de klok van de Dorpskerk tusen 19.50 en 19.58 uur. Daarna volgt het trompetsignaal 'taptoe' door trompettist Marcel Schoonen vanaf de trappen van de Watertoren. Daarna volgen 2 minuten stilte en klinkt het Wilhelmus. Aansluitend is er een kranslegging door Burgemeester van Belzen namens alle Barendrechters bij het monument op het Doormanplein. Via het televisiekanaal van Exxact Barendrecht zal die plechtigheid worden uitgezonden. Op de locale radiozender Exxact Barendrecht zal vanaf 19 uur een herdenkingsprogramma worden uitgezonden. Vanwege de bijzondere situatie zal de Nederlandse driekleur (ook die van de Dorpskerk) de hele dag tot zonsondergang halfstok worden gehesen. 02.05.20
  Klik voor vergroting

'Dorpskerktelefoonnetwerk' zoekt nog enkele bellers!
Om alle oudere leden van onze wijkgemeente die gedwongen thuis moeten blijven een hart onder de riem te steken is er een 'Dorpskerktelefoonnetwerk' opgezet. Liesbeth van Eijsden coördineert deze klus en zij heeft bijna alle bellijstjes met tien adressen gedistribueerd. Er wordt nog gezocht naar enkele gemeenteleden, die bereid zijn om oudere gemeenteleden te bellen met de vraag of zij behoefte hebben aan een regelmatig telefoontje om hun eenzaamheid te doorbreken of misschien gebruik willen maken van de boodschappendienst van de stichting Present Barendrecht. Wie helpt ons? Stuur dan een mailtje sturen naar Liesbeth van Eijsden, >> lvaneij@gmail.com. De ervaring leert dat dit initiatief enorm gewaardeerd wordt en dat er van elk lijstje een paar gemeenteleden zijn, die van tijd tot tijd gebeld willen worden. Doet u ook mee? 02.05.20
 'Samen Kerk-zijn'
in corona-tijd


 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende