Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

                           Hier het nieuws van de afgelopen drie weken. 
                              Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Actueel
LEES-TIPS
>> lees verder

Artikelen over liturgie en vieringen worden aangeduid met een kleurenstrook in de betreffende kleur van het liturgisch jaar.

In de maand augustus wordt er vanuit de Dorpskerk elke zondagmorgen om 11.30 uur een online eredienst uitgezonden. De uitzendingen zijn rechtstreeks en achteraf terug te kijken op de eigen videokanalen.
Klik op het Vimeo logo >> klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen of op het YouTube logo >>    Zie ook >> webpagina Kerkdiensten

Over liturgie gesproken. . . .'Vieren bij de buren'
Ter inspiratie in de vakantietijd besteedt deze website in een serie artikelen aandacht aan vieringen van andere Protestantse Gemeenten onder het motto 'vieren bij de buren'. Daarbij zullen vieringen worden belicht waar bijzondere aandacht is voor Liturgie en Kerkmuziek. Als tweede in deze serie komt de viering van de Protestantse Kloosterkerkgemeente in Den Haag van zondag 9 augustus 2020 in beeld.  In deze eredienst verzorgt het Kloosterkerk dubbelkwartet o.l.v. Daniël Rouwkema de samenzang. Kerkmusicus Iddo van der Giessen bespeelt (onder andere) het grote Marcussen-orgel en gastvoorganger is mw. ds. Aafke Zaal. Zij is predikant van de Hervormde Gemeente Hemmen in de Betuwe. In haar overweging staat ds. Zaal stil bij het verhaal van 'Jezus die over het water liep en die aan de wegzinkende Petrus de hand reikt en hem redt'. Kijk verder >> 09.08.20
  Klik voor vergroting

Viering zondag 9 augustus
Zondag 9 augustus wordt volgens de liturgische kalender geteld als '9e zondag na Trinitatis', ook wel de '8e zondag van de zomer' genoemd. De liturgische kleur is groen. Op grond van de anderhalvemeter-regeling kunnen er in de Dorpskerk zo'n honderd kerkgangers een veilige plaats krijgen. Gemeenteleden worden uitgenodigd aanwezig te zijn. Overige gemeenteleden kunnen de viering online volgen. Voorganger is ds. Cees Romkes. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  07.08.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 
 

Nieuw Wijkbericht
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Doprskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de Dorpskerkgemeente.
Lees verder >> 07.08.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw 'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week een lied van Michel van der Plas uit de bundel 'Evangelieliederen 2' onder de aandacht. Het betreft het lied 'Kind van de liefde'. Muziek is van Joop Stokkermans.
 Lees verder >>  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 07.08.20


A.s. woensdag Herberg-Dorpskerk GESLOTEN!
In verband met een uitvaartbijeenkomst in het Dorpskerkcomplex op woensdag 12 augustus is er géén Herberg-Dorpskerk! Geef dit bericht a.u.b. door aan de u bekende Herberggasten. Woensdag 19 augustus bent u weer van harte welkom tussen 10 en 12 uur in de Herberg-Dorpskerk. 07.08.20

Torenuurwerk bijna klaar voor oplevering
Het zal de omwonenden van de Dorpskerk zijn opgevallen dat de klok van de Dorpskerk de afgelopen weken stil stond. Pogingen van koster Rob Bruin en kerkrentmeester Simon Hoek om het euvel te verhelpen faalden jammerlijk. Het wachten was op de restaurator die op vakantie was. Op vrijdag 7 augustus is restaurator Ralf van Veghel samen met uurwerkspecialist Toine Daelmans  langs geweest om te onderzoeken waardoor het torenuurwerk regelmatig stil viel. Na enig speurwerk werd het euvel gevonden. In de wereld van torenuurwerken is Toine Daelmans een van de allergrootste vakmensen. Hij analyseerde al snel waar het uuwerk vastliep en na een paar kleine aanpassingen is het eeuwenoude torenuurwerk nu bijna gereed voor een feestelijke oplevering. Daarover wordt binnenkort  meer bekend.  07.08.20
   

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is deze keer verzorgd door Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes. Hij mediteert over het thema 'Verbeelding'. Lees verder >> 06.08.20

Vooraankondiging Startzondag 2020
Op zondag 13 september vieren de Augustinusparochie, de Bethelkerk, Carnisse Haven en de Dorpskerk de startzondag voor het nieuwe kerkelijke seizoen. De startzondag kan dit jaar vanwege de Coronamaatregelen niet in één gebouw gevierd worden, vandaar de oplossing om in vier kerken een gezamenlijke dienst te houden door één programma te volgen. De voorgangers zullen zijn: Gerrit Barendrecht (Dorpskerk), Henk-Jan Ketelaar (Bethelkerk), Bert de Wit (Carnisse Haven en Maarten van Boekel (Augustinusparochie). Verder wordt medewerking verleend door pater Urbanus Kioko en Tineke van der Meer. Het thema wordt ‘Het goede leven!’ De vieringen in alle vier de kerken beginnen om 10.30 uur. De diensten zijn ook te volgen via de kerkomroep-,  YouTube-, en Vimeo-kanalen van de Dorpskerk (en de andere kerken), alsmede ook via Exxact Barendrecht. Later volgt meer informatie. 06.08.20
 

Mooie opbrengst Bazarwinkel Bethel Bazar
Op vrijdag 31 juli werden symbolische cheques overhandigd  aan de vier goede doelen van de Bazarwinkel, die was gerorganiseerd door de werkgroep Bethel Bazar. De opbrengst werd geschat op 5000 Euro. Huib van Zessen van de organisatie van de Bazarwinkel droeg de cheques over aan afgevaardigden van de organisaties waar de opbrengst volgens een verdeelsleutel naar toe gaat. Dat waren de Stichting Voedselbank Barendrecht, de Stichting Present Barendrecht, de Stichting SHIF en het ZWO-project Mencoldes van de diaconie van de PG Barendrecht. Lees verder >> 05.08.20
  klik voor vergroting

Groen licht voor aankoop nieuwe stoelen
De Dorpskerkgemeente heeft eind juni aan de gemeentelijke erfgoedcommissie gemeld dat de stoelen en banken van de Dorpskerk (die dateren uit 1962 en 1985) vervangen zullen worden door nieuwe eiken stoelen. Vervolgens werd vanuit de Gemeente Barendrecht aangegeven dat er sprake zou zijn van een vergunningplicht omdat de Dorpskerk een Rijksmonument is. Naar de mening van de kerkrentmeesters is er geen sprake van vergunningplicht, aangezien het niet om monumentale stoelen en banken gaat. Inmiddels is komen vast te staan dat zowel de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed als de plaatselijke Erfgoedcommissie het standpunt van de kerkrentmeesters hebben onderschreven. De vergunningaanvraag kon daarop worden ingetrokken. Dit betekent dat de opdracht nu wordt geplaatst bij de firma Offex. Deze firma is gespecialiseerd in het leveren van kerkstoelen. Zo hebben zij recent nieuwe stoelen geleverd aan de Dorpskerken van Hoogvliet en Poortugaal. Ook de Dorpskerk van Maasland hebben zij van nieuwe stoelen voorzien. Binnenkort zal op deze website uitgebreid aandacht worden besteed aan de komende herinrichting van de Dorpskerk en gebouw de Ontmoeting. 01.08.20

Viering zondag 2 augustus
Zondag 2 augustus wordt volgens de liturgische kalender geteld als '8e zondag na Trinitatis', ook wel de '7e zondag van de zomer' genoemd. De liturgische kleur is groen. De Wijkkerkenraad heeft besloten dat er gedurende de vakantieperiode géén verdeling van kerkgangers in twee groepen gemeentelden meer nodig is. Op grond van de anderhalvemeter-regeling kunnen er in de Dorpskerk zo'n honderd kerkgangers een veilige plaats krijgen. Overige gemeenteleden kunnen de viering online volgen. Voorganger is ds. Cees Romkes. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE OP TE VRAGEN IS VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 31.07.20 
 

Wist u dat . . .? In 2019 wereldwijd 40 miljoen Bijbels verspreid
Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) berichtte deze week dat er nog niet eerder wereldwijd zoveel complete bijbels werden verspreid als in 2019: bijna 40 miljoen. De top vijf van landen waar dit gebeurde, bestond uit Brazilië, China, de VS, India en Nigeria. Dit meldt United Bible Societies (UBS) in zijn rapport over 2019. UBS is het overkoepelend orgaan van de 151 bijbelgenootschappen, waaronder ook het NBG. Tien jaar geleden werden er 30 miljoen complete bijbels verspreid. Dat aantal steeg in het afgelopen decennium geleidelijk naar 40 miljoen, meldt de UBS. Ook onder kinderen werden veel bijbelboekjes verspreid. Daarbij speelt de Nederlandse Samenleesbijbel een opvallende rol. Lees verder >> 31.07.20
 

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes besteedt deze week aandacht aan het lied 'Ik geloof in de God'. De tekst is geschreven door Henk Jongerius, prior van het Dominicanenklooster in Huissen. De melodie is van componist en organist Jan Raas. Lees verder >>  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 24.07.20

Nóg een Snuffelmarkt XL in Coronatijd
Op zaterdag 8 augustus zal de Snuffelmarkt opnieuw een verkoopdag XL organiseren. Na 2 geslaagde verkoopdagen van de Snuffelmarkt in coronatijd, volgt er nog één. 'XL' staat voor een langere openingstijd. Op 8 augustus gaan de deuren open om 10.00 uur en sluiten weer om 14.00 uur. Er mogen maximaal 8 klanten tegelijk binnen zijn. Bij de ingang worden ontsmette mandjes uitgedeeld. Wanneer de mandjes op zijn, dan blijven de overige klanten wachten tot er weer één beschikbaar komt. Er is ook gelegenheid om spullen te komen brengen, dit gebeurt bij de deur van de consistorie. Hier worden geen klanten binnengelaten. In de Snuffelmarkt is één richtingsverkeer ingesteld. Bij de deur aan de achterkant die uitkomt in de Kerktuin, kan worden afgerekend.  De medewerksters zien er op toe dat de regel van 1,5 meter afstand wordt nageleefd. Na deze verkoopdag blijft de reguliere Snuffelmarkt gesloten tot september. Men kan wel terecht om op zaterdagmorgen spullen te brengen. Uitsluitend op telefonische afspraak is het mogelijk om langs te komen om iets te kopen. Bel daarvoor met Francine Kokkelink 0180-627332 of Geertrui de Boom 06-5119 3240. De opbrengst van de Snuffelmarkt is voor het noderhuod van het Dorpskerkcomplex. 28.07.20

Over liturgie gesproken. . . .'Vieren bij de buren'
Ter inspiratie in de vakantietijd zal deze website in een serie artikelen aandacht besteden aan vieringen van andere Protestantse Gemeenten onder het motto 'vieren bij de buren'. Nu er in Coronatijd veel vieringen online worden gezet is het mogelijk om eens een kijkje te nemen hoe andere Protestantse Gemeenten aandacht besteden aan hun erediensten. Daarbij zullen vooral vieringen worden belicht die bijzondere aandacht besteden aan Liturgie en Kerkmuziek. Als eerste in deze serie wordt de aandacht gevestigd op de viering van de Hervormde wijkgemeente Grote Kerk in Dordrecht op zondag 26 juli 2020.  In deze eredienst bespeelt Cor Ardesch het grote Kam-orgel en is PKN-scriba ds. René de Reuver gastvoorganger. In zijn inspirerende overweging staat ds. de Reuver stil bij het grote belang van Gods genade voor ons mensen. Daarbij verwees hij naar het nieuwe visiedocument van de PKN 'Van U is de toekomst', waarin 'Genade als de grondtoon van het geloof' wordt genoemd. Kijk verder >> 26.07.20
  klik voor vergroting

Meditatie van de Synode-scriba
Sinds enige tijd verzorgt de scriba van de Generale Synode van de PKN, ds. René de Reuver,  wekelijks een zomermeditatie. Gedurende de vakantieperiode worden die via de Dorpskerksite gelinkt. Deze week besteedt dominee de Reuver aandacht aan het verhaal van Lydia: woorden die raken. Lees en kijk verder >> 25.07.20

Wist u dat. . . .? Statenbijbelmuseum
Gedurende de zomervakantieperiode geeft de Dorpskerksite een paar interessante tips. Allereerst aandacht voor het Statenbijbelmuseum. Wie het dit museum zoekt in Dordrecht - de stad van de Dordtse Synode - komt bedrogen uit. Het Statenbijbelmuseum is gevestigd in Leerdam, aan de Lingedijk 36. De unieke collectie bevat een belangrijk deel van Nederlands cultureel-religieus historisch erfgoed aan (zeer) oude Bijbels. Het museum geeft een beeld van 450 jaar Bijbels (1500-1950). Een aantal is versierd met soms kleurrijke illustraties, minuscule details en flonkerend bladgoud. Vanwege de Coronamaatregelen is het museum slechts geopend op woensdagen en zaterdagen, en alleen op afspraak. Lees verder >> 25.07.20 
  Klik voor vergroting

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een 'Loflied op de samenzang'. De tekst is geschreven door ds. Martin de Geus, predikant van de Ridderkerkse wijkgemeente 'De Levensbron'. De melodie is van Dirk Zwart, bij ons bekend als dirigent van Interkerkelijk Koor Salem uit Ridderkerk  Lees verder >>  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 24.07.20

Persoonlijk bericht van uw webbeheerder
Als uw webbeheerder heb ik het volgende te melden: 'Ik heb een spannende tijd achter de rug. Vermoedens van prostaatkanker werden bevestigd. Gelukkig werden er geen uitzaaiingen gevonden. Op 16 juli werd ik geopereerd en is mijn prostaat verwijderd. Zodra de post-operatieve ongemakken zijn opgelost en hoop ik eind augustus weer volop actief te zijn. In de voorgeschreven 'rustperiode' hoop ik voldoende tijd te krijgen om de website bij te werken. Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele steunbetuigingen, kaarten, bloemen en andere hartverwarmende reacties. Ik heb mij zeer gesteund gevoeld door uw meeleven en uw gebeden! Vooralsnog geldt: 'so far, so good!' Simon Hoek 20.07.20 

Nieuw Wijkbericht
Voor de laatste keer leverde ds. Stam nog een korte bijdrage aan het wijkbericht. Voortaan zullen ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de wijkgemeente. Daarnaast zal ook de wijkkerkenraad haar bijdrage leveren. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de Dorpskerkgemeente. Lees verder >> 20.07.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week een lied van Huub Oosterhuis uit de bundel 'Gezangen voor Liturgie' onder de aandacht. Lees verder >>  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 20.07.20

Toch wel Kindernevendienst. . .
De leiding van de Kindernevendienst in de Dorpskerk meldde dat er tot september geen kindernevendienst zou zijn. In reactie daarop heeft het echtpaar Hengstmengel aangeboden om op de Kindernevendienst te verzorgen op 26 juli, 2 en 9 augustus. Of er daarna andere ouders zijn die het kunnen overnemen in nu nog niet bekend. Maar a.s. zondag is er dus wél Kindernevendienst, met dank aan Joost en Mirjam. Vanaf zondag 6 september gaat de reguliere KND weer starten. 20.07.20

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is deze keer verzorgd door ds. Bert de Wit. Hij besteedt aandacht aan het boek 'God en de pandemie' van de Anglicaanse bisschop en nieuwtestamenticusTom Wright. Lees verder >> 14.07.20

Indrukwekkend aantal bezoekers
Het was bekend dat in 'tijden van corona' velen de weg hebben weten te vinden naar de Dorpskerkwebsite, als hét informatiemedium van de Protestantse Dorpskerkgemeente. Maar een bezoekersaantal op één dag van meer dan 300 is nog niet eerder voorgekomen. Het is voor uw websiteredactie een stimulans om op de ingeslagen weg voort te gaan. Graag horen wij uw suggesties voor verbetering van onze website via >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 13.07.20

Woerdens kennismakingsinterview met ds. Stam
In het kader van de kennismaking met hun nieuwe predikant gaf Jan Willem Stam aan twee Woerdense kerkenraadsleden een rondleiding door Barendrechtse Dorpskerk en de Kerktuin.  In een interview met Jan Willem schetst hij onder andere wat de Dorpskerk voor hem betekend heeft. Kijk verder >> 13.07.20 

Afscheid (3)
Op zondag 12 juli nam ds. Jan Willem Stam afscheid als Dorpskerkpredikant. De eredienst kon vanwege de Coronamaatregelen slechts door zo'n honderd genodigden worden bijgewoond. De dienst werd rechtstreeks uitgezonden via de videokanalen van de Dorpskerk en werd al zo'n zevenhonderd keer bekeken! Ook nu had dominee Stam weer een inspirerende dienst voorbereid, waaraan op twee verschillende manieren muzikaal werd meegewerkt. Na afloop van de dienst werd de familie Stam toegesproken door de leiding van de Kindernevendienst, door burgemeester Van Belzen, door collega Cees Romkes en door Gerrit Barendrecht die sprak namens de Wijkkerkenraad. Van het geheel is een fotoverslag gemaakt, met dank aan Jan van den Oever onze Dorpskerkfotograaf.Lees en kijk verder >> 13.07.20
  Klik voor vergroting

Afscheid (2)
Ook de werkgroep Liturgisch bloemschikken heeft afscheid genomen van ds. Jan Willem Stam. Ingrid Filius en Elly van den Oever hebben voor de afscheidsdienst een prachtige liturgische schikking gemaakt in de vorm van een bootje. Daarin staan de rode rozen symbool voor Jan Willem, Martine, Alexander, Maxime en Jasmijn. De overige bloemen symboliseren de gemeenteleden die hen omringen. De zeilen van het scheepje worden gevormd door twee zakjes bloemenzaad voor in hun nieuw tuin in Woerden. 'Leidt Gij hen op hun reis'. Lees verder >>  13.07.20

  Klik voor vergroting

Afscheid
Op maandagavond 6 juli heeft de werkgroep eredienst afscheid genomen van dominee Stam. Werkgroepvoorzitter Simon Hoek zei in zijn afscheidswoorden: 'we kijken terug op een periode van ruim zes jaar en kunnen vaststellen dat we er met z’n allen er in geslaagd zijn om het begrip "kwaliteit in liturgie en kerkmuziek" verder gestalte te geven. Onze gemeenteleden weten de kwaliteit van de vieringen te waarderen. En dat geldt in het bijzonder voor de ruim 80 onlinevieringen die we in 'Coronatijd' hebben uitgezonden. Dat alles is mede te danken aan jouw kwaliteiten als herder, leraar en dienaar Jan Willlem'.  Als afscheidscadeau kreeg Jan Willem een boek over het leven en werk van de grote reformator Théodore de Bèze. Voor Martine was er een prachtig boeket bloemen. Jan Willem bedankte op zijn beurt  de werkgroep eredienst, die voor hem een waardevol klankbord is geweest in alles wat er in en rondom de erediensten speelde. 12 1.07.10
 

'BLIJF GELOVEN DAT ONDER MILJOENEN DE HEER VAN DE SCHEPPING EEN PLAN VOOR JE HEEFT. . .'
Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting
LEREND DORPSKERK:
GODSHUIS
VIEREND DORPSKERK:
HERBERG
DIENEND DORPSKERK:
OASE
DELEND

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende