Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

                           Hier het nieuws van de afgelopen drie weken. 
                              Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Actueel
LEES-TIPS
>> lees verder
Artikelen over het onderwerp Liturgie worden aangeduid met een kleurenstrook in de betreffende kleur van het liturgisch jaar

Restauratie in kerktoren was live te volgen
Dankzij de inspanningen van onze koster-beheerder Rob Bruin konden de restauratiewerkzaamheden van het torenuurwerk, de luidklok en de klokkenstoel on line gevolgd worden. Hij had twee webcams geplaatst, een op de uurwerkzolder en een op de klokkenzolder. Met de restauratoren is afgesproken dat wel de beelden live uitgezonden kunnen worden, maar dat er geen geluid werd weergegeven. Het was een geslaagd experiment, tal van bezoekers van de website konden op deze wijze iets van de werkzaamheden die boven in de toren buitenmeemaken. Ook als in november as. de klokkenstoel zal worden gerestaureerd zal de live verbinding weer tot stand worden gebracht. Binnenkort volgt een uitgebreid fotoverslag van de werkzaamhedenop deze website.  13.10.19
  klik voor vergroting

WinterFeest 2019: Alpensfeer rondom Dorpskerk én Kerstwandeling
Het WinterFeest wordt op zaterdag 14 december as. georganiseerd door de Stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht (SEDOB). De Dorpskerkgemeente participeert via de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk in deze stichting, opdat het hele Dorpskerkcomplex in het centrum van de belangstelling kan staan. Het WinterFeest staat dit jaar in het teken van de Alpen. Rondom gebouw de Ontmoeting ontstaat een heus Alpenfeest. Een Egerländer Kapel en een alpenhoorn zorgen voor passende muziek. Daarnaast zijn er kerstoptredens in de Dorpskerk. Het feest wordt afgesloten met een jaaroverzicht, dat geprojecteerd wordt op de Watertoren. Het WinterFeest krijgt dit jaar bovendien een bijzondere afsluiting: De Kerstwandeling langs kersttaferelen “Bethlehem in Barendrecht”.
Lees meer op >> de website van SEDOB 13.10.19
 

Met de Kinderkerk op reis
Het was zondagmiddag 13 oktober een drukte van belang in de Dorpskerk: er was Kinderkerk en die mag zich verheugen in een steeds groter wordende belangstelling. Dit keer waren er zo'n veertig kinderen in de leeftijd tussen 0 en 8 jaar! Daarnaast vele ouders en opa's en oma's. Dit keer werd er een reis gemaakt door de hele kerk, zoals Abraham dat deed in het Bijbelverhaal. Bijna alle kinderen hadden een koffertje of rugzak meegenomen voor de reis. Ze trokken achter dominee Jan Willem aan en kregen onderweg het nodige voor in hun koffertjes en rugzakken. Het begon met een kleurplaat, daarna een wereldbol voor de reisroute en tenslotte iets te drinken en te snoepen voor onderweg. Vervolgens ging de dominee in de tent zitten, die in de kerk was opgezet, om het verhaal van Abraham te vertellen uit de prentenbijbel. Na de viering kreeg iedereen iets lekkers te drinken en er was ook nog een traktatie bij. Binnenkort volgt er een fotoreportage (maar dan vanwege de privacy, wel achter de AVG-code). 13.10.19
  klik voor vergroting

Geloof, hoop en liefde’
Het is de bekende bijbeltekst uit 1 Korintiërs 13:13 die Olette Smits heeft geïnspireerd tot een schilderij op zijde dat vanaf binnenkort in de hal van de Oude Pastorie hangt. Olette is al bijna 45 jaar betrokken bij de Dorpskerkgemeente, een goede reden voor het schenken van het schilderij aan het Dorpskerkcomplex. 'Liefde geneest, liefde geeft moed, liefde troost, liefde geeft kracht, liefde verbindt ons met God en met elkaar'. Op de foto Olette en ds. Marianne Moerland die het schilderij een mooi plekje gaven. Momenteel wordt nog gewerkt aan de ophanging. Ga straks gerust eens een kijkje nemen op deze plaats waar zoveel liefde wordt gedeeld vanuit de kerk en vanuit ‘de Toekomst’.Klik op de foto voor een detailopname. 10.10.19
  Klik voor vergroting

Start restauratie torenuurwerk, klokkenstoel en luidklok
Woensdag 9 oktober is de restauratie van het torenuurwerk en de luidklok van de Dorpskerk gestart met een bijeenkomst van de direct betrokkenen. Een soortgelijke bijeenkomst volgt op korte termijn met de aannemer van de restauratie van de klokkenstoel. De firma Daelmans Klokken & Uurwerken uit Lierop heeft de opdracht gekregen voor de restauratie van torenuurwerk en luidklok. De firma Conserduc-Renofors uit Sliedrecht heeft de opdracht gekregen voor de restauratie van de klokkenstoel. Tevens zijn gespecialiseerde adviseurs vastgelegd om alle restauraties te begeleiden. Het geheel wordt gefinancierd door de stichting Vrienden van de Dorpskerk. Op maandag 14 oktober zal het 17e eeuwse torenuurwerk alsmede het eeuwenoude slagwerk worden afgevoerd naar de werkplaats van de restauratoren. Ook zal dan de luidklok (die dateert uit 1607 en die in 1759 werd overgegoten) uit de gekrukte as worden gelicht en tijdelijk worden geplaatst op de de (versterkte) torenzolder. Kort nadat het torenuurwerk is verwijderd, zal een tijdelijke aansturing van de wijzerplaten worden gemonteerd, zodat de tijdsaanduiding op de kerktoren blijft functioneren.
  klik voor vergroting
Het projectteam: v.l.n.r.
restauratieadviseur Bikker,
(Bureau Lakerveld )
Van Veghel (Daelmans)
Klokkenadviseur Van Geuns
Torenuurwerkadviseur Romeyn
Kerkrentmeester Simon Hoek
De luidklok zal uiterlijk 20 december as. weer worden opgehangen aan een nieuwe horizontale luidbalk, zodat er in de kerstperiode kan worden geluid.  Pas als het gerestaureerde torenuurwerk eind januari 2020 weer is teruggeplaatst, zal de luidklok ook weer de halve en hele uren kunnen gaan slaan. Er wordt getracht een webcam op de torenzolder te monteren waarmee de werkzaamheden op afstand kunnen worden gevolgd. Zoals gebruikelijk zal via fotoverslagen op deze site de voortgang worden gerapporteerd. 09.10.19 

Nieuw stukje kerkgeschiedenis
Tijdens de gecombineerde gemeenteavonden van de (voormalige) Gereformeerde wijkgemeente Zuid-Oost en de (voormalige) Hervormde wijkgemeente Dorpskerk op dinsdagavond 8 oktober is een belangrijke stap gezet op weg naar een Protestantse wijkgemeente Dorpskerk! Namens beide wijkkerkenraden verzorgde Aad van der Wel een presentatie over de plannen om, na een jaar 'samen-vieren', per 1 januari a.s. de beide wijkgemeenten te gaan 'samen-voegen'. Er was brede belangstelling voor de avond, dat was positief. Na afloop van het volgens de Kerkorde verlopen 'kennen en horen van de gemeenteleden' werd het voorgenomen besluit van de wijkkerkenraden tot samenvoeging unaniem ondersteund door de aanwezige gemeenteleden. Daarmee zal een nieuw stukje Barendrechtse kerkgeschiedenis worden geschreven. Zoals uit het verslag van de scriba's zal blijken, belooft het op zondag 12 januari 2020 een feestelijke dag te worden in en rondom de dan Protestantse Dorpskerk. 09.10.19
  Klik voor vergroting
Ruim 130 jaar na 'de Doleantie' willen Hervormden en Gereformeerden
samen verder in één Protestantse wijkgemeente Dorpskerk.

Wist u dat. . .? Jom Kippoer, de Grote Verzoendag
Bij de (plaatselijke) zonsondergang op dinsdag 8 oktober begint wereldwijd voor het Joodse volk Jom Kippoer, de Grote Verzoendag.  Op de tiende dag van de maand Tisjri - een tiental dagen na Rosj ha-Sjana of het Joodse Nieuwjaar - valt de heiligste en voornaamste dag van het jaar voor gelovige joden: Jom Kipoer of de Grote Verzoendag. Het joodse etmaal en dus iedere feest- of gedenkdag loopt van zonsondergang tot zonsondergang. Op Jom Kipoer wordt door alle wetgetrouwe joden gevast. Dit vermijden van zowel voedsel als drank is niet bedoeld als zelfkwelling maar als loutering, om vergeving te bekomen van mogelijke misstappen in het afgelopen jaar. Orthodoxe joden dragen deze dag geen leren schoeisel, wassen zich niet en hebben geen geslachtsgemeenschap. Vrouwen maken zich niet op. Aan het einde van de ochtenddienst op Jom Kippoer worden na de voorlezing uit de Thora de doden herdacht, waaronder de slachtoffers van de Shoah.
Voor meer informatie over de Joodse feesten, lees verder >> 08.10.19
  Klik voor vergroting

Leerhuis-avond over Karl Barth
'Is God gediend van onze godsdienst?' Je zou denken van wel. Zeker in onze seculiere tijd is het toch goed dat er nog mensen "aan God doen”. De Bijbel echter is vaak uiterst kritisch op menselijke godsdienstigheid. Denk maar aan de oudtestamentische profeten. Heeft die Bijbelse kritiek ook ons nog iets te zeggen? De invloedrijkste protestantse theoloog van de vorige eeuw, Karl Barth (1886-1968) heeft veel over deze vraag nagedacht. Zijn stelling luidde: 'religie is ongeloof'. Een provocerende opmerking. Barth onderbouwde zijn stelling met een paragraaf in zijn magnum opus 'De Kerkelijke dogmatiek' (zie foto).
Dinsdagavond 15 oktober is Mirjam Elbers te gast in het Leerhuis van de PG Barendrecht om alles over Barth en zijn religiekritiek te vertellen. Mirjam Elbers is theoloog en uitgever klassieke teksten bij Boom. Ze werkt ook aan een promotieonderzoek over Bijbelse religiekritiek. De Leerhuis-avonden worden gehouden in gebouw de Ontmoeting (achter de Dorpskerk). De avond begint om 20 uur en is om 22 uur afgelopen. We vragen een bijdrage in de kosten van 5 euro. Het belooft weer een mooie avond te worden. Van harte aanbevolen. 08.10.19 
  Klik voor vergroting   

Wist u dat. . . ? 5000 jaar oude stad opgegraven in Israël
Archeologen hebben in Israël de resten blootgelegd van de overblijfselen van een stad die zij nu duiden als het 'New York van het vroege bronzen tijdperk'. De locatie heeft de naam En Ensur gekregen en ligt tussen de steden Tel Aviv aen Haifa. Momenteel resteert er niet veel meer dan puin en rotsblokken, maar 5000 jaar geleden moet dit een bruisende, ommuurde stad zijn geweest, met verschillende culturen, indrukwekkende straten en pleinen. De stad besloeg een oppervlakte van 65 hectare en zou zo'n 5000 à 6000 inwoners moeten hebben gehad. Archeologen van het instituut Israel Antiquities Authority vermoeden dat veel mensen naar de stad trokken omdat er twee waterbronnen waren in de buurt van deze locatie. Onder deze stad werd nóg een veel oudere agrarische nederzetting gevonden, die 7000 jaar oud moet zijn. Voor een filmpje van deze indrukwekkende vondst, kijk verder >> 08.10.19
  Klik voor vergroting
Misschien was En Ensur destijds zelfs
de oudste stad in de regio. . .

Nieuws uit de Algemene Kerkenraad
De scriba van de AK heeft een kort verslag gemaakt van de afgelopen AK-vergadering die werd gehouden op 3 oktober j.l.
Lees verder >> 08.10.19

Inspectie koperwerk Dorpskerk
Nu de restauratie van het monumentale interieur van de Dorpskerk nagenoeg is afgerond, restte er nog één onderdeel van het interieur dat een nadere inspectie behoefde: het koperwerk in de kerk. Dat betreft het 17e-eeuwse koperwerk aan de kansel en dooptuin, alsmede de vier 18e-eeuwse kroonluchters. Tientallen jaren geleden is al het koperwerk gerestaureerd en van een laklaag voorzien, waardoor koperpoetsen tot het verleden behoort. Op verzoek van de kerkrentmeesters heeft er op 7 oktober een inspectie van het koperwerk plaatsgevonden door de firma Brink & Van Keulen, een gespecialiseerd restauratiebedrijf op dit gebied (zie foto). Zoals al door de kerkrentmeesters werd vermoed, is het koperwerk behoorlijk geoxydeerd en dient het op enige termijn opnieuw te worden gepolijst en gelakt, zodat het dan weer tientallen jaren onderhoudsvrij zal zijn. Er is een offerte opgevraagd. Zodra die is ontvangen, wordt besloten wanneer tot restauratie kan worden overgegaan én hoe die restauratie (extern) zal worden gefinancieerd. 07.10.19
  Klik voor vergroting

Restauratie voegwerk - week 39 en 40
De slechte weersomstandigheden hebben Siep, die het voegwerk van de buitenmuren restaureert, behoorlijk parten gespeeld. De voeger heeft zoveel mogelijk gewerkt onder een dekzeil, maar soms regende het zo hard dat het net gerestaureerde voegwerk weer dreigde uit te spoelen. Al met al heeft het restauratieproject daardoor enige vertraging opgelopen. De voortgang van de afgelopen twee weken is vastgelegd in een nieuw voortgangsverslag, compleet met de nodige foto's, die dit keer grotendeels zijn gemaakt door kerkrentmeester Derk Ottink, die Simon Hoek verving tijdens diens vakantie. Wordt vervolgd.  Lees verder >> 07.10.19
  klik voor vergroting

Najaarsacties bij Snuffelmarkt
Op woensdag 16 oktober is de Snuffelmarkt weer geopend van 18.30 – 21.30 uur. Ook nu zijn er weer speciale aanbiedingen op deze avond. Er is 50% korting op alle kinderartikelen zoals knuffels, spellen, puzzels en al het overige speelgoed, plus kinderboeken, kindervideo’s en CD’s.
Bovendien is alle elektrische huishoudelijke apparatuur voor de helft van de prijs, evenals geluidsapparatuur en bloemenvazen. De aanbiedingen gelden alleen op deze woensdagavond. De Snuffelmarkt is ook open op elke zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Het aanbod blijft altijd verrassend en is daarom de moeite waard om regelmatig eens langs te komen. Uiteraard is er ook gelegenheid voor een gezellig praatje bij een kopje thee of koffie. De Snuffelmarkt is gevestigd in de Oude Pastorie, achter de Dorpskerk. De opbrengst is voor het onderhoud van de Dorpskerk. 07.10.19 

  klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee van de Dorpskerkgemeente. De pastores Jan Willem Stam en Marianne Moerland enerzijds en namens de kerkenraad Tineke van der Meer anderzijds, geven veel informatie over de wijgemeente Dorpskerk. Lees verder >>  05.10.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In zijn wijkbericht geeft ds. Cees Romkes informatie vanuit deze wijkgemeente. Lees verder >> 05.10.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Woord & weg - oktobernummer
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. U kunt elke maand het blad via deze website downloaden. In het oktobernummer staan enkele artikelen over de ondersteunende rol die de kerk kan spelen bij de geloofsopvoeding. Daarnaast is er weer veel nieuws over de PKN in al haar veelkleurigheid. Lees verder >> 
05.10.19

Actie Product van de Maand voor Voedselbank
De diaconie van de Protestantse Gemeente Barendrecht voert al geruime tijd actie voor de Voedselbank Barendrecht. In dat kader kunt u het product van de maand inleveren bij de ingang van de Dorpskerk, bij de Ontmoeting. Ook in de andere kerkgebouwewn van de PGB kunt u de producten aanleveren. In de maand oktober 2019 zijn de producten van de maand: olijf- en zonnebloemolie en azijn. U wordt van harte uitgenodigd om mee te doen aan deze actie. 02.10.19
  Klik voor vergroting

Meditatie Klankbord
De meditatie in Klankbord is deze keer verzorgd door ds. Marianne Moerland, bijstand in het pastoraat in de Dorpskerkgemeente. Zij gaat, onder het thema: 'Een goed verhaal', in op de waarde van persoonlijke verhalen in pastorale gesprekken. 
Lees verder >> 02.10.19

Wist u dat. . . ? Het oudste torenuurwerk van Engeland
In Rye in het graafschap Sussex in Zuid-Engeland is de parochiekerk al meer dan 900 jaar toegewijd aan de Heilige maagd Maria. Uw webbeheerder had een bijzondere reden om deze kerk te bezoeken. Deze middeleeuwse kerk bezit namelijk het oudst nog functionerende torenuurwerk van het Verenigd Koninkrijk.  Dit torenuurwerk dateert uit 1561-1562. Bijzonder aan dit uurwerk is verder de bijna 5,5 meter lange pendule (slinger) die sinds 1810 beneden in de kerkzaal heen en weer slingert. Zoals vele eeuwenoude torenuurwerken heeft ook dit uurwerk talloze restauraties ondergaan. De teleurstelling van uw webbeheerder was groot, toen hij vaststelde dat zowel het gaandewerk als het slagwerk van dit uurwerk tegenwoordig in beweging wordt gehouden door elektrisch aangedreven kettingen en niet meer zoals vroeger door touwwerk. Wat dat betreft wordt dat straks in Barendrecht anders. . . Het torenuurwerk van de Dorpskerk, dat dateert uit het begin van de 17e eeuw, zal na de komende restauratie worden aangedreven met touwwerk en gewichten, zoals dat zo'n 400 jaar geleden ook gebeurde. Alleen het handmatig opwinden wordt vervangen door een elektrische aandrijving.
Een bezoek aan de Parish Church of St. Mary in Rye is desalniettemin zeer de moeite waard! 01.10.19
  Klik voor vergroting
Het oudst functionerende
torenuurwerk van Engeland.

Feestelijke doopdienst
Zondagmorgen 29 september werd een nieuw gemeentelid verwelkomd in de geloofsgemeenschap rondom de Dorpskerk: Lena Lis Brigit (roepnaam Lilly) den Otter, dochter van Koos en Daniëlle den Otter, werd gedoopt. Het was een feestelijke viering, zowel voor de doopouders en de familie van de dopeling, maar ook voor de hele Dorpskerkgemeenschap. De dames van de werkgroep Liturgisch Bloemschikken  hadden weer een prachtige liturgische schikking gemaakt met veel symboliek. Daarbij staat de witte lelie symbool voor onschuld en zuiverheid en verwees naar de dopeling.  Zij wordt met liefde omringd door haar ouders (witte rozen) en broertje (kleurige bloem). De bloemen die rond de lelie zijn geschikt, vormen een beeld van de gemeente waarin Lilly nu is opgenomen.
Voor het fotoverslag, lees verder >> 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 29.09.19
  Klik voor vergroting

Wist u dat. . .? De Dorpskerk Motor Rijders opgericht
In de geloofsgemeenschap rondom de Dorpskerk borrelt het van nieuwe initiatieven. . .  Na de oprichting van de Werkgroep Kerktuin, een Eetgroep d'Ontmoeting en van de Dorpskerk-Herberg, is door een aantal gemeenteleden die  motorrijden als gezamenlijke hobby heeft, nu de Dorpskerk Motor Rijders opgericht. De DMR heeft op zaterdag de eerste toertocht gereden door de Alblasserwaard en de Bommelerwaard. Het is een bont gezelschap, waaronder twee Dorpskerkpredikanten en enkele kerkenraadsleden en een kerkrentmeester. Het geeft aan dat er binnen de Dorpskerkgemeente tal van dwarsverbanden worden gelegd, die uiteindelijk het kerkenwerk alleen maar kunnen versterken (mits er natuurlijk veilig gereden wordt. . . ) Belangstellenden kunnen contact opnemen met Alie den Engelsman. 28.09.19     
  Klik voor vergroting
Rinus en Alie den Engelsman
en ds. Cees Romkes

Historisch (voorgenomen) besluit!
De kerkenraden van de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk en de Gereformeerde wijkgemeente Zuid-Oost roepen hun gemeenteleden op voor een gemeenteavond op 8 oktober a.s. in de Ontmoeting van de Dorpskerk. Aanvang 20.00 uur. Beide kerkenraden hebben in hun gezamenlijke vergadering op donderdag 26 sepember een historisch (voorgenomen) besluit genomen: het samenvoegen van de beide wijkgemeenten tot een nieuwe Protestantse wijkgemeente rondom de Dorpskerk.Tijdens deze avond zullen alle gemeenteleden van de wijken worden ‘gekend in’ en ‘gehoord over’ de samenvoeging van de beide wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Barendrecht. De beide wijkkerkenraden willen u op deze avond informeren met betrekking tot het samenvoegen van de genoemde wijkgemeenten. U krijgt dan ook gelegenheid om uw reactie te geven. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld! Deze gemeenteavond van ‘kennen en horen’ wordt georganiseerd volgens de richtlijnen van de kerkorde van de PKN. 28.09.19


Volg de Facebookpagina van de Dorpskerk
Al geruime tijd heeft de Dorpskerk haar eigen Facebookpagina. Het is een soort 'uithangbord' voor onze Dorpskerkwebsite. Korte interessante berichten over het 'oudste huis van Barendrecht' op die pagina verwijzen naar een uitgebreider verhaal op de website. Zoals de vaste gebruikers van Facebook wel weten, kun je bepaalde pagina's volgen door middel van een 'like', in goed Nederlands een 'vind-ik-leuk'. Onze Facebookpagina heeft momenteel bijna honderd 'volgers'. De beheerder van die Facebookpagina en de Dorpskerkwebsite heeft het initiatief genomen om het passeren van de grens van 100 volgers te viren met een leuke actie. Degene die zich als 100e volger aanmeldt, krijgt een uitgebreide rondleiding voor de Dorpskerk. Zodra de 100e volger zich heeft gemeld, geldt het aanbod voor al degenen die zich al eerder als 'volger' hebben aangemeld. Kerkrentmeester Simon Hoek zal de rondleidingen verzorgen en het nodige vertellen over de boeiende geschiedenis van de Dorpskerk. Ga naar de Dorpskerk Facebook pagina >> 26.09.19
 

Wie wordt de 100e 'volger'
van de Dorpskerk-
Facebook pagina?

Er komt weer een Kinderkerk!
Op zondagmiddag 13 oktober wordt de Dorpskerk weer omgetoverd tot een KInderkerk. Dit keer wordt er een reis gemaakt, zoals Abraham dat deed in het Bijbelverhaal. Ben jij ook zo benieuwd wat we onderweg gaan meemaken? Reis dan met ons mee! Enne … neem je eigen koffertje of rugzak mee, want onderweg raakt die vanzelf gevuld. De Kinderkerk is voor alle kinderen tussen de 0 en 8 jaar. We beginnen om 16.00 uur en om 16.30 uur sluiten we af met wat lekkers te eten en te drinken. Neem gerust je ouders en/of opa's  en oma's of je virendjes mee. Het wordt weer een leuke middag. Lees verder >> 26.09.19
  Klik voor vergroting

Restauratie voegwerk - week 38
Langzaam maar zeker, voeg voor voeg, werkt voeger  Siep aan de restauratie van het voegwerk van de Dorpskerk.  Hij is gespecialiseerd in het restaureren van monumenaal voegwerk, Deze week is het tweede muurvlak gereed gekomen. Nog zes muurvlakken te gaan. In het metselwerk van het muurvlak van de koorsluiting hebben de metselaars in 1512 nog een christelijk symbool verwerkt: een kruisvorm. Door bij deze restauratie rondom dit symbool een ander type voeg te gebruiken wordt het kruis meer herkenbaar. Vele Barendrechters zullen van het bestaan van het oudste kruis van Barendrecht niet afweten, reden om eens een kijkje te komen nemen! Voor het voortgangsverslag, lees verder >> 23.09.19  
  klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee van de Dorpskerkgemeente. De pastores Jan Willem Stam en Marianne Moerland enerzijds en namens de kerkenraad Tineke van der Meer anderzijds, geven veel informatie over deze wijgemeente . Lees verder >>  22.09.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In verband met de vakantie van ds. Romkes is er dit keer geen wijkbericht van deze wijkgemeente. 22.09.19

Meditatie Klankbord
De meditatie in Klankbord is deze keer verzorgd door Bethelkerkpredikant ds. Henk-Jan Ketelaar. Hij staat, onder het thema: 'Alles wat je aandacht geeft groeit, stil bij het project waarderende gemeenteopbouw.  Lees verder >> 22.09.19

Preses Synode PKN treedt terug
Ds. Saskia van Meggelen treedt per direct terug als preses van de generale synode van de Protestantse Kerk. Van Meggelen: “Ik heb de Protestantse Kerk met hart en ziel gediend en was dat graag blijven doen. Preses zijn is een mooie maar zware taak. Door de diverse verantwoordelijkheden die mij in deze fase van mijn leven zijn toebedeeld ben ik niet in staat de rol van preses optimaal te vervullen. Dat heeft mij ertoe gebracht dit verdrietige besluit te moeten nemen.” Het moderamen van de Protestantse Kerk respecteert haar keuze en bedankt haar voor haar bevlogen inzet. In de komende vergadering van de kleine synode wordt afgestemd wat de vervolgstappen met betrekking tot de invulling van de positie van de preses zullen zijn. 17.09.19

Restauratie torenuurwerk en klokkenstoel opgedragen!
Op vrijdag 13 september gaven een adviseur van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en een vertegenwoordiger van de plaatselijke erfgoedcommisie hun definitieve goedkeuring voor de restauratie van de klokkenstoel, op de wijze zoals die door onze adviseur Gerrit Bikker van Bureau Lakerveld was voorgesteld. Daarmee konden zowel de restauratie van het torenuurwerk als van de klokkenstoel en de luidklok worden opgedragen. In overleg met onze eigen restauratie-adviseur van Bureau Lakerveld en  die van de Stichting tot behoud van het torenuurwerk is maandag 16 september (mondeling) opdracht gegeven voor de restauratie van het torenuurwerk aan een gespecialiseerd bedrijf. Tevens is opdracht gegeven aan een ander bedrijf voor de restauratie van de klokkenstoel. Later volgt nog een separate opdracht voor het omhangen van de luidklok. Zoals bekend worden alle kosten van deze restauraties gedragen door de Stichting Vrienden van de Dorpskerk.16.09.19
  Klik voor vergroting

Inspectie door Monumentenwacht
De status van alle Rijksmonumenten en veel gemeentelijke monumenten wordt met enige regelmaat gecontroleerd door de Monumentenwacht. Deze organisatie inspecteert de bouwkundige staat van onderhoud van zowel het exterieur als het (monumentale) interieur van het gebouw. Op 16 september vond er weer zo'n inspectie plaats. Twee inspecteurs hebben de Dorpskerk van binnen en van buiten beklommen,  om vervolgens te concluderen dat de staat van onderhoud van het gebouw het (hoogste) predikaat 'goed' verdient. Natuurlijk werden er ook nu een paar (kleine) verbeterpunten gevonden, die de kerkrentmeesters op korte termijn zullen aanpakken. Foto: de inspecteurs uitgerust met ladder en klimgordels. 16.09.19
  Klik voor vergroting

Restauratie voegwerk - week 37
Nu alle voegen van de te restaureren muurvlakken van de oosterlijke en zuidelijke muur van de Dorpskerk zijn uitgeslepen en uitgehakt, werden in de afgelopen week alle voegen met een hogedrukspuit schoongespoten en kon voeger Siep beginnen met zijn voegwerkzaamheden. Voeg voor voeg wordt volgezet met een voegmotel op kalkbasis en alle voegen worden vervolgens 'gesneden'. Het is een zeer tijdrovend en precies werk, maar het geeft een prachtig eindresultaat. De recent ingeboete stenen zijn zelfs niet meer te onderscheiden in het reeds gevoegde muurvlak. Voor de nieuwe voortgangsrapportage lees verder >> . 16.09.19
  Klik voor vergroting

Herfst in de Kerktuin
'Kerktuinfotograaf' Gerdien Pool maakt regelmatig  prachtige foto 's in de Kerktuin. Ook nu heeft ze weer een unieke foto gemaakt. De Kerktuin komt momenteel in herfsttooi en er komen nieuwe 'gasten' op bezoek.... De zogenaamde 'vrouwenborder' blijkt namelijk een prima voedingsbodem te zijn voor een aantal prachtige paddenstoelen. Uw webbeheerder is geen paddenstoelenspecialist, maar na enig zoekwerk wordt voorzichtig geconcludeerd dat het hier om een 'appelbovist' zou kunnen gaan. De officiële naam zou dan zijn: 'Scleroderma citrinum'.  Wie kan dit vermoeden bevestigen of corrigeren?
Stuur uw reactie naar: postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 16.09.19
  klik voor vergroting

Open Monumentendag 2019
Vanzelfsprekend was de Dorpskerk als het oudste Rijksmonument van Barendrecht op de Open Monumentendag (14 september) geopend. Kerkrentmeester Simon Hoek vertelde een dertigtal bezoekers  over de geschiedenis van het gebouw, over de restauratie van de buitenmuren die gaande is, en over de komende restuaratie van het torenuurwerk, klokkenstoel en luidklok. De laatste presentatie van de dag werd in het Engels verzorgd voor Ann en Norman Davenport. Zij waren te gast bij Hans Onderwater in het kader van de voorbereiding van de 75e herdenking op 4 en 5 mei as. Norman vertegenwoordigt het 603 Squadron (City of Edinburgh) van de Royal Air Force, waarvan de op 17 maart 1945 verongelukte oorlogsvlieger Jack Dawson Green in Barendrecht begraven ligt. foto: Arco van der Lee. 15.09.19 
  Klik voor vergroting

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende