Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog steeds actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

                           Hier het nieuws van de afgelopen drie weken. 
                              Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Actueel
LEES-TIPS
>> lees verder

Artikelen over liturgie en vieringen worden aangeduid met een kleurenstrook in de betreffende kleur van het liturgisch jaar.

De erediensten vanuit de Dorpskerk worden elke zondagmorgen om 10.00 uur online uitgezonden.
Ze zijn rechtstreeks en ook achteraf terug te kijken op de eigen videokanalen van de Dorpskerk.

Klik op het Vimeo logo >> klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen of op het YouTube logo >>    Zie ook >> webpagina Kerkdiensten

Wist u dat. . . .? Nieuwe Bijbelvertaling wordt NBV21
Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft bekend gemaakt dat de Nieuwe bijbelvertaling (NBV) is gereviseerd. Van begin 2017 tot medio 2020 heeft een team van negen vertalers stap voor stap de complete NBV doorgewerkt. Het team bestond uit brontaalkenners en neerlandici. Naast focus op de brontekst en de voorliggende vertaling, hebben – als derde factor – ook de reacties van de lezers een grote rol gespeeld in de revisie. Twee bijzonderheden sprongen eruit: de grote hoeveelheid reacties op de NBV én de bruikbaarheid ervan. Er werden enkele duizenden verbetersuggesties van lezers ontvangen. Drie belangrijke aspecten die de NBV doen toenemen in kwaliteit zijn: het verbeteren van vertaalfouten en van neerlandistieke fouten verbeteren en het wetenschappelijk up-to-date maken van de vertaling. Voor de nieuwe website over de NBV21, lees verder >> Bron en foto: NBG.   29.10.20
 
Op weg naar NBV21

PKN adventskalender bestellen
Het thema van de PKN adventskalender 2020 is 'Geef licht'. In de Dorpskerk werden de adventskalenders vorige jaren uitgedeeld bij het verlaten van de kerk. Vanwege de Corona-maatregelen wordt het dit jaar anders gedaan.
Degene die een adventskalender wil ontvangen, kan dit melden aan: diaken Toos Volkers. Telefoon: 0180-611419 of via E-mail: amh.volkers@upcmail.nl
28.10.20
  Klik voor vergroting

Jubileumboek Dorpskerk komt digitaal beschikbaar
Zoals bekend is het jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk', uitgegeven in 2012, inmiddels uitverkocht. Er wordt hard gewerkt aan een supplement bij het jubileumboek. Dat zal worden uitgegeven bij het jubileumfeest in 2022 als de Dorpskerk 510 jaar bestaat. In een steeds verder digitaliserende wereld is het van belang dat boeken zoals 'Vijf eeuwen Dorpskerk' ook digitaal te raadplegen zijn. Daarom is in overleg met uitgever Wim de Regt besloten om het boek in vier delen in een pdf-format te gaan publiceren op deze website. Zo wordt het terugzoeken in de geschiedschrijving van de Dorpskerk veel eenvoudiger. De eerste publicatie omvat 74 pagina's en betreft de eerste zes hoofststukken, alsmede de daarin opgenomen katernen. Voor het eind van 2020 volgt het tweede deel en in 2021 de delen drie en vier. Lees verder >> 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 25.10.20
  Klik voor vergroting

Nieuw: PKN Petrus Festival op Hervormingsdag
De Protestantse Kerk in Nederland organiseert voor het eerst op 31 oktober een Petrus Festival. Tijdens het festival wordt stilgestaan bij het ‘gekmakende streven naar perfectie’, bij zelfkritiek en zelfcompassie, bij overgave en genade. En uiteraard zal de huidige coronacrisis ook niet ongenoemd blijven. Kunnen we 2020 als een mislukt jaar beschouwen? Een onderdeel van het festival is de jaarlijkse 'Protestantse Lezing'. Dit jaar zal die worden verzorgd door minister-president Mark Rutte. Vanuit zijn protestantse levensovertuiging staat hij stil bij de vraag: ‘Is een goed leven een perfect leven?’ De lezing wordt ingeleid door ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk. Na afloop wordt er door de aanwezigen nagepraat. Het online festival is op 31 oktober vanaf 20.30 uur te volgen, lees verder >>25.10.20

Wist u dat. . . ? 31 oktober: Hervormingsdag
Hervormingsdag is een herdenkingsdag waaraan jaarlijks in verschillende protestantse kerken aandacht wordt besteed. Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 proteststellingen tegen de Rooms-Katholieke kerk publiceerde. Luther wilde in eerste instantie een gesprek over de aflaat en de verwording in de kerk op gang brengen.Uiteindelijk leidde het protest van Luther tot een breuk met de Rooms-Katholieke Kerk en in de loop van de 16e eeuw uiteindelijk tot de Reformatie, van waar uit de protestantse kerken zijn ontstaan.  Luther publiceerde zijn stellingen aanvankelijk niet in het Duits maar in het Latijn (de taal van de geleerden in die dagen). Wat waren die stellingen? Lees verder >> 25.10.20

 

Viering zondag 25 oktober
Zondag 25 oktober werd volgens de liturgische kalender geteld als '20e zondag na Trinitatis', ook wel de '6e zondag van de herfst' genoemd. De liturgische kleur is groen. Voor deze eredienst werden gemeenteleden uitgenodigd waarvan de achternaam begint met de letters A tot en met M begint. Op grond van de aangescherpte Corona-maatregelen kunnen er in de Dorpskerk maximaal 30 kerkgangers een plaats krijgen. Andere gemeenteleden werden uitgenodigd om de eredienst online mee te vieren. Voorganger was mw. ds. Marianne Moerland. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  23.10.20

[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
  Klik voor vergroting

Een kijkje in de heringerichte Dorpskerk
De heringerichte Dorpskerk is de bezegeling van de samenvoeging van de voormalige gereformeerde wijkgemeente Zuid-Oost en de voormalige hervormde wijkgemeente Dorpskerk tot de nieuwe protestantse Dorpskerkgemeente. Het nieuwe kerkinterieur symboliseert de nieuwe start van de samengevoegde wijkgemeenten. Voor de commissie Herinrichting Dorpskerk was donderdag 22 oktober de dag waar al meer dan een jaar naar toe was gewerkt. Het was voor de commissie de afronding van een unieke megaklus.  Dankzij de hulp van een tiental gemeenteleden verliep het uitpakken en controleren van de 338 stoelen voor de Dorpskerk en de 60 stoelen voor gebouw 'de Ontmoeting' zeer vlot. Nadat de kerkstoelen waren opgesteld volgens het stoelenplan voor de maximale bezetting, werden ze opgesteld volgens het stoelenplan opgesteld voor de erediensten. Momenteel markeren dertig stoelen uit de Ontmoeting, met hun bordeaux rode zittingen de 'Corona-zitplaatsen'. Een video geeft een 'sneak preview'... Kijk verder >>  Voor een uitgebreid fotoverslag van de hele herinrichtingsoperatie, lees verder >> 24.10.20
  Klik voor vergroting
Nóg toekomstbestendiger
en multifunctioneler.

Nieuw 'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week het lied 'Is niet muziek door U aan ons gegeven' onder de aandacht. Het staat in de bundel 'Het liefste lied van overzee'  van Sytse de VriesDe Engelse melodie is van John Rutter.
Lees verder >> 24.10.20  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com


'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. Nu het aantal kerkgangers door de aangescherpte Corona-maatregelen weer is beperkt tot 30, wordt het 'gebed van de week' ook weer op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week lees verder >> 24.07.20

Vacature 2e scriba AK
Door het vertrek van Ien Schotanus ontstaat er per januari 2021 een vacature voor 2e scriba van de Algemene Kerkenraad.
Taakomschrijving: Samen met de 1e scriba de AK- en Moderamenvergaderingen voorbereiden. Verslaglegging beide vergaderingen (1 x per maand) en uitwerking notulen. Bij afwezigheid 1e scriba contact en correspondentie onderhouden met kerkelijke instanties.Indien u belangstelling heeft voor deze functie kunt u zich voor verdere informatie wenden tot: Ien Schotanus tel: 010 41 00 116 of Louw Stroo tel.: 06 40 18 44 76. Wie wil op deze wijze meebouwen aan de toekomst van de PG Barendrecht? 22.10.20

Rondgang in een lege Dorpskerk
Nadat het uit 1962 daterende meubilair uit de Dorpskerk is afgevoerd, werd de vloer van de Noordbeuk behandeld tegen vlekvorming. Een lege Dorpskerk was nog niet eerder op video gezet. Kerkrentmeester Simon Hoek liet deze kans niet voorbij gaan en maakte een rondgang door het lege 'oudste huis van Barendrecht'. De gevarieerde samenstelling van de 'vloerbedekking' van de Noordbeuk valt nu pas op, evenals de wijze waarop de vroegere noordelijke muur van het schip van de kerk (compleet met steunberen) op de vloer in bakstenen symbolisch is vormgegeven. Kijk verder >> 20.10.20

Verslag Gemeenteavond 
Op 13 oktober vond er onder bijzondere (Corona) omstandigheden een wijkgemeenteavond plaats over een tweetal aspecten die de toekomst van de Dorpskerkgemeente mede gaan bepalen. In de Ontmoeting waren een kleine dertig mensen aanwezig, een klein aantal, maar dit deed beslist geen afbreuk aan de avond. Eerst werd er gesproken over het profiel van de gewenste predikant voor de wijkgemeente. Aangezien weinig wijkgemeenteleden betrokken zijn geweest bij het opstellen van het profiel zoekt de wijkkerkenraad nog naar een vorm om de inhoud met andre gemeenteleden te delen. Het tweede gespreksonderwerp betrof de behoefte aan voorzieningen, nu er wordt geconstateerd dat de Oude Pastorie niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Het algemene beeld dat ontstond was de behoefte aan een laagdrempelig gebouw, met een kerkelijke, maar ook een breed maatschappelijke functie. Met beide onderwerpen gaat de wijkkerkenraad verder aan aan de slag en over het verloop worden de gemeenteleden, onder andere via de website, op de hoogte gehouden. Lees verder >> Reacties zijn welkom bij scriba Dick Schriek, scriba@dorpskerkbarendrecht.nl 20.10.20

Herinrichting Dorpskerk vordert (2)
De herinrichting van de Dorpskerk is in volle gang. Maandag 19 oktober zijn alle resterende kerkbanken en kerkstoelen uit de kerkzaal gehaald en is de kerkvloer grondig gereinigd. De vloer van de Noordbeuk is behandeld om vlekvorming te voorkomen. Alles is in gereedheid gebracht om donderdag 22 oktober de nieuwe kerkstoelen én de nieuwe stoelen voor gebouw de Ontmoeting te ontvangen. De handelaar die de laatste tien kerkbanken zou kopen heeft zich jammer genoeg teruggetrokken. Er zijn ook nog ruim vijftig oude kerkstoelen beschikbaar. De kerkrentmeesters zullen trachten om ook daar nog kopers voor te vinden. Als iemand nog belangstellenden weet, kan die contact opnemen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl
Voor het bijgewerkte voortgangsverslag, lees verder >>   19.10.20
  Klik voor vergroting
in afwachting van de nieuwe stoelen

Voorzitterswissel Bethelbazar
Op dinsdag 13 oktober, tijdens een vergadering van de Bethelbazar commissie, heeft de vertrekkende voorzitter Huib van Zessen de voorzittershamer overgedragen aan de nieuwe voorzitter Leen Pot. De meeste commissieleden waren online verbonden bij deze vergadering waarin Leen woorden van dank uitsprak voor het vele werk dat Huib voor de bazar heeft gedaan. Tijdens de vergadering namen ook de commissieleden Alide Heule, Gerdien Pool, Marja Kruit, Henk van Schelven, Henk van der Pols en Aad de Bruin afscheid. Huib bedankte deze vertrekkende commissieleden voor hun inzet die veelal meer dan 25 jaar inhield. Lees verder >>  19.10.20
  klik voor vergroting

Zondag van het Werelddiaconaat
Zondag 18 oktober was het Werelddiaconaatszondag. De werkgroep ZWO van de Protestantse Gemeente Barendrecht besteedde daaraan aandacht in de eredienst in de Dorpskerk. Jeannet Bierman kwam vertellen over haar werk voor Kerk in Aktie. Jeannet wordt in januari 2021 door Kerk in Actie uitgezonden naar Colombia. Zij gaat daar werken als docent praktische theologie aan de Fundación Universitaria Bautista in Cali. Zij vertelt er al over op de website van Kerk in Aktie.
Lees verder >> 18.10.20
 

Viering zondag 18 oktober
Zondag 18 oktober werd volgens de liturgische kalender geteld als '19e zondag na Trinitatis', ook wel de '5e zondag van de herfst' genoemd. Het was bovendien Werelddiaconaatszondag. De liturgische kleur is groen. Voor deze eredienst worden gemeenteleden uitgenodigd waarvan de achternaam begint met de letters N tot en met Z begint. Op grond van de aangescherpte Corona-maatregelen kunnen er in de Dorpskerk maximaal 30 kerkgangers een plaats krijgen. Andere gemeenteleden worden uitgenodigd om de eredienst online mee te vieren. Voorganger is mw. ds. Joma Boers, emerituspredikant. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  16.10.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 
  Klik voor vergroting

Nieuw Wijkbericht
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de wijkgemeente. Lees verder >> 16.10.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is deze keer verzorgd door ds. Albert Floor, predikant van de Immanuelkerkgemeente. Hij staat stil bij de woorden uit de Brief van Johannes: 'Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard...' (1 Johannes 4: 9 en 10).
Lees verder >> 16.10.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week het lied 'Van grond en vuur zult Gij ons maken' onder de aandacht. Het staat in de bundel 'Gezangen voor Liturgie'  Het is geschreven door Huub Oosterhuis, de muziek is van Antoine Oomen. 
Lees verder >> 16.10.20  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com


Nieuws van de AK
Het scribaat van de Algemene Kerkenraad (AK) heeft een verslag gepubliceerd van de AK-vergadering van 1 oktober jl. Lees verder >> 16.10.20
 

Nieuwe Schoenendoosactie voor Poolse kinderen
Ook dit jaar organiseert de Diaconie van de PG Barendrecht weer een actie om kinderen in Polen een uniek kerstcadeau te geven. Poolse kinderen en tieners die een leven vol problemen hebben zullen via deze actie worden verrast met een cadeau: een schoenendoos vol met mooie, nuttige en lekkere dingen. Poolse kerken zoeken met behulp van de sociale dienst van hun stad kinderen en tieners uit weeshuizen en arme gezinnen. Je mag je doos versieren en vullen met spulletjes die voor ons heel gewoon zijn, maar voor het kind dat jouw doos over een poosje krijgt, heel speciaal!  Doe jij ook mee? Voor meer details over deze mooie actie:

lees het introductieartikel >> en lees de speciale actieflyer >>. 14.10.20

  Klik voor vergroting

Herinrichting Dorpskerk vordert
De herinrichting van de Dorpskerk is in volle gang. Vorige week hebben de eerste kerkbanken een nieuwe bestemming gevonden. Maandag 12 oktober heeft Gert van Duin van meubelmakerij GEJO-form een aantal banken ingekort voor diegenen die een korte bank zullen krijgen. De tot circa 2 en 3 meter ingekorte banken staan klaar voor tranport (zie foto). De langste (kosters)bank is in tweeën gezaagd. Beide delen krijgen een plaats op het terras in de Kerktuin.  Zondag 18 oktober zullen de Dorpskerkgangers voor het laatst op de oude kerkstoelen kunnen plaatsnemen. Op 22 oktober komen de nieuwe stoelen voor de Dorpskerk en 'de Ontmoeting'. Lees verder >> 12.10.20
  klik voor vergroting

Uitverkoop in Kerktuin
De werkgroep Kerktuin heeft besloten dat de kerktuin achter de Dorpskerk op zaterdagmorgen 24 oktober voor de laatste keer in het voorbije seizoen geopend is met een gastvrouw of gastheer die bezoekers desgewenst rondleidt of van informatie voorziet. Tot volgend voorjaar blijft de kerktuin geopend tijdens de Dorpskerk-Oase, Dat is op woensdag- en zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur wel geopend. Dit op voorwaarde dat bezoekers de Coronamaatregelen in acht nemen. Het bezoek aan de tuin is sinds de uitbraak van de coronapandemie afgenomen. De werkgroep Kerktuin heeft daarom besloten de resterende stekken van kamer- en tuinplanten en potterie in de uitverkoop te doen. Bezoekers kunnen dus een keus maken uit aantrekkelijk geprijsde artikelen. Lees verder >> 11.10.20

Nieuws van de Snuffelmarkt
Het lukt de dames van de werkgroep Snuffelmarkt steeds beter om onder strikte Corona-maartegelen de Snuffelmarkt te continueren. Zo was de Snuffel-kledingbeurs zaterdag 10 oktober een groot succes. In deze oktobermaand zij er nog twee 'Halve prijzenfestivals'. Woensdagavond 21 oktober is er van 18.30 tot 20.30 weer een avondopenstelling en op zaterdag 24 oktober is er weer een Snuffelmarkt XL, met verlengde openingstijden: van 10.00 tot 13.00 uur. Lees verder >>  11.10.20

Gemeenteavond Dorpskerkgemeente
Ondanks de Coronatijd, gaat het denken over de toekomst van de Protestantse Dorpskerkgemeente door! Twee zaken domineren de komende maanden de wijkagenda: het beroepingswerk en de de oriëntatie op de toekomst van de Oude Pastorie. Beide onderwerpen komen aan de orde op een Gemeenteavond voor leden van de Dorpskerkgemeente, die zal worden gehouden op dinsdagavond 13 oktober in de Dorpskerk, aanvang 20.00 uur. Vanwege de Coronamaatregelen dient u zich hiervoor van te voren op te geven bij scriba Dick Schriek. Lees verder >> 10.10.20

Viering zondag 11 oktober
Zondag 11 oktober werd volgens de liturgische kalender geteld als '18e zondag na Trinitatis', ook wel de '4e zondag van de herfst' genoemd. De liturgische kleur is groen. Voor de dienst van zondag 11 oktober worden gemeenteleden uitgenodigd waarvan de achternaam begint met de letters A tot en met M begint. Op grond van de aangescherpte Corona-maatregelen kunnen er in de Dorpskerk maximaal 30 kerkgangers een plaats krijgen. Andere gemeenteleden worden uitgenodigd om de eredienst online mee te vieren. Voorganger was ds. Bert de Wit, predikant in Carnisse Haven.  Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  09.10.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 
 

'Kindernevendienst op afstand' (2)
De leiding van de kindernevendienst maakt voor de kinderen die niet naar de kerk komen elke week een leuke opdracht met een verhaal. Lees verder >> Zondag 11 oktober verzorgt de familie Ketting voor de dan aanwezige kinderen een nevendienst. 10.10.20 

20 Kerkstoelen naar 'de Zorgnijverij'
Twintig oude kerkstoelen uit de Dorpskerk krijgen een tweede leven bij de Barendrechtse Stichting de Zorgnijverij. Deze organisatie heeft gereageerd op het aanbod van de Dorpskerkgemeente via de Barendrechtse Uitdaging. De Zorgnijverij biedt een tweede thuis voor mensen met een verstandelijke beperking (zie foto). Naast de dagbesteding voor jongvolwassenen en volwassenen begeleiden ze kinderen en tieners op de afdeling Kidzcare. Ze zijn bezig een ruimte nieuw in te richten en daarmee een plek te creëren waar mensen die eenzaam zijn een kop koffie en gezelligheid kunnen komen halen. Ze willen deze ruimte inrichten met een aantal tafels en tweedehands stoelen die we een hip kleurtje willen geven. Daar krijgen twintig oude Dorpskerkstoelen een prachtige nieuwe bestemming! 09.10.20
  Klik voor vergroting

Alle kerkbanken krijgen nieuwe bestemming!
De kerkrentmeesters melden dat de actie om een nieuwe bestemming te vinden voor de oude kerkbanken is geslaagd. Een deel van de banken vindt hun weg naar gemeenteleden en andere geïnteresseerde Barendrechters. Zo komen er twee kerkbanken in het 'automuseum' van Theo Vogelaar te staan (zie foto). De rest is verkocht aan iemand die ze gaat verhandelen. In de komende week zullen er al banken worden afgevoerd, overige banken kunnen pas worden afgevoerd zodra ze zijn ingekort. Ook zijn bijna alle stoelen met armleuningen verkocht. Alle afnemers krijgen persoonlijk bericht. De actie heeft tot op heden zo'n € 2000 opgeleverd! Nu resteren nog een honderdvijftigtal eiken kerkstoelen. 10.10.20
  klik voor vergroting

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week het lied 'Maak liefde waar in geven en aanvaarden' onder de aandacht. Het staat in de tweede bundel 'Het liefste lied van overzee'  Het is geschreven op de bekende Ierse melodie ‘Londonderry air’ en is de vertaling van het lied ’Let love be real, in giving and receiving’ van Michael Forster. De vertaling is van theoloog, dichter, schrijver Sytze de Vries.
 Lees verder >> 09.10.20  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com


'Kindernevendienst op afstand' (1)
In verband met de onlangs verscherpte Corona-maatregelen is er tijdelijk geen kindernevendienst in de Dorpskerk. De leiding van de Kindernevendienst wil de kinderen graag via e-mail, app of de brievenbus bij de kerkdienst betrekken. Ouders die hier gebruik van willen maken, worden verzocht de naam van uw kind, uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer te mailen naar: agnes.degraaf@gmail.com De leiding van de kindernevendienst zorgt dan dat uw kind wekelijks iets ontvangt over het thema van de betreffende week. Doet u ook mee? 08.10.20

Dorpskerkstoelen aangeboden via De Barendrechtse Uitdaging
De laatste 150 eikenhouten knopstoelen met biezen zitting zijn door de Dorpskerkgemeente aangeboden aan de stichting De Barendrechtse uitdaging. Daarmee hoopt het kerkbestuur dat de stoelen een weg vinden naar ideële Barendrechtse verenigingen of stichtingingen, die zo op een aantrekkelijke manier hun verenigingsgebouw of sociëteit opnieuw kunnen herinrichten. In principe worden ze gratis aangeboden, al wordt een gift voor het onderhoud van 'het oudste huis van Barendrecht' wel erg op prijs gesteld.  Zoals eerder gemeld hebben alle kerkbanken inmiddels al een andere bestemming gekregen. Lees verder >> 07.10.20
  Klik voor vergroting

Gedachtenisdienst zondag 1 november 2020 voor genodigden
Rond de datum van Allerzielen gedenkt de protestantse Dorpskerkgemeente haar overleden gemeenteleden. Dit jaar vindt de gedachtenisdienst plaats op zondag 1 november as. De Corona-maatregelen bepalen dat er maar een dertigtal kergangers deze dienst zullen kunnen bijwonen. Voor het bezoeken van deze speciale dienst geven wij de nabestaanden en de direct betrokkenen van de overledenen voorrang. Deze eredienst, die zal worden geleid door ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes, heeft een besloten karakter. De eredienst zal via de bekende video-kanalen worden uitgezonden en voldoet naar verwachting ook in de behoefte van anderen om stil te staan bij hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.
Aanmelding voor het bijwonen van deze dienst is onder de huidige omstandigheden verplicht. U kunt hiervoor een berichtje met het aantal personen en hun namen sturen aan de scriba van de wijkgemeente Dorpskerk of u telefonisch aanmelden. Dick Schriek – scriba wijkgemeente Dorpskerk email: scriba@dorpskerkbarendrecht.nl  Telefoon: 0180 55 71 57. 06.10.20


Verder aangescherpte Coronamaatregelen
Overeenkomstig het per 5 oktober uitgebrachte advies van de landelijke PKN inzake verder aangescherpte maatregelen voor kerkdiensten, heeft het moderamen van de Wijkkerkenraad besloten om gedurende de maand oktober het aantal kerkgangers te beperken tot maximaal 30.  Dat is exclusief de medewerkers van de erediensten. Alle andere Coronamaatregelen blijven gehandhaafd. Voor de dienst van zondag 11 oktober worden gemeenteleden uitgenodigd waarvan de achternaam begint met de letters A tot en met M begint. Andere gemeenteleden worden uitgenodigd om de eredienst online mee te vieren. Het moderamen betreurt deze maatregel, te meer omdat de gang van zaken in de diensten in de Dorpskerk de afgelopen weken prima is verlopen. Toch is besloten om het dringende advies van de PKN te volgen, mede vanwege de zorg voor elkaar en uit solidariteit met andere delen van de samenleving waar soortgelijke regels gelden. In de loop van volgende week zal nadere informatie volgen. Voor het nieuwste advies van de PKN, lees verder >>  05.10.20   

Vergeet de Voedselbank niet!
Hoewel de reguliere zondagse vieringen weer worden teruggebracht tot kleine aantallen kerkgangers, zal de actie 'Product van de Maand' nog even worden doorgezet. U kunt uw artikelen op woensdag-, zaterdag- en zondagmorgen afgeven in 'de Ontmoeting'. DAARNAAST IS ER DRINGEND FINANCIËLE STEUN NODIG! Als u niet naar de Dorpskerk kunt komen, dan kunt u ook wekelijks een bijdrage te doneren van €1,50 op IBAN-nummer: NL72 RABO 0153 5136 75 t.n.v. Stichting Voedselbank Barendrecht onder vermelding: PvdM 1.50 actie. Natuurlijk is ook elke gift klein of groot welkom. Het bestuur van de Voedselbank Barendrecht dankt, namens alle klanten en vrijwilligers voor uw steun, iedere vorm van steun en zij hopen dat u en uw naasten in deze onzekere tijden in goede gezondheid bent en blijft. 05.10.20 
 

Afscheidingswand de 'Noordbeuk' gearriveerd
Na de herinrichting van de Dorpskerk met nieuwe stoelen zal de noordelijke aanbouw van de kerkzaal kunnen worden omgebouwd tot een nieuwe zaal 'de Noordbeuk'. De zaal zal tijdelijk kunnen worden afscheiden van het schip van de Dorpskerk. Daartoe is een professioneel afscheidingssysteem aangekocht, dat bestaat uit aluminium frames en witte gordijnen. De foto geeft een eerste indruk hoe de Noordbeuk bij verhuur kan worden afgescheiden, zonder dat er ook maar iets aan het interieur van de monumentale kerk wordt gewijzigd. Het op- en afbouwen duurt slechts een half uur. Na gebruik kan alles de torenhal worden opgeslagen, in een speciale transportkist op wielen. 06.10.20

  Klik voor vergroting
Een eerste impressie van de te
creëren zaal 'de Noordbeuk'.
Nu de banken er nog uit.. . .

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende