Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Hier het nieuws van de afgelopen drie weken. 
Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Actueel


'Dorpskerk-kanjer' krijgt Barendrechtse waarderingspeld
Zaterdagmorgen 20 oktober heeft burgemeester Jan van Belzen de waarderingspeld van de gemeente Barendrecht uitgereikt aan Loek van Doorn. Tegen half elf was de tuinzaal van de Ontmoeting volgestroomd met familieleden van Loek en met vertegenwoordigers van de Stichtingen Present Barendrecht en Hart voor Barendrecht en veel vrijwilligers van de Dorpskerkgemeente. Loek wist van niets. Hij was door enkele leden van Hart voor Barendrecht 'ontvoerd' en op tijd naar de Ontmoeting gebracht. In zijn toespraak gaf de burgemeester een opsomming van meer dan vijftien jaar vrijwilligerswerk in allerlei geledingen van de Barendrechtse samenleving. Vervolgens speldde hij Loek de zilveren waarderingsspeld op en overhandigde hij hem de bijbehorende oorkonde. Daarna ontving Nellie van Doorn uit handen van de burgemeester een prachtig boeket bloemen. vervolgens gaf Arja Hoogerbrugge namens de Dorpskerkgemeente Nellie en Loek ook een prachtig boeket. Loek sprak een woord van dank. Bescheiden als hij is hield hij het kort, maar zijn dankbaarheid was evident. De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, waar Loek deel van uitmaakt, feliciteert hem van harte met deze prachtige waardering: deze 'Dorpskerk-kanjer' heeft dit zeer verdiend!  (meer foto's volgen later) 20.10.18
  klik voor vergroting
Ere, wie ere toekomt!

Aandacht voor 'Samen Vieren'. . . .
Zoals eerder gemeld gaan de wijkgemeenten Dorpskerk en Zuid-Oost (Triomfatorkerk) met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar 'Samen Vieren' in de Dorpskerk. In de afgelopen maanden heeft de stuurgroep Onderweg, bestaande uit de moderamina van beide wijkkerkenraden, een draaiboek gemaakt voor deze eerste stap in de beoogde nauwe samenwerking van deze (nu nog) Hervormde en Gereformeerde wijkgemeenten.  Op donderdag 25 oktober zullen de beide wijkkerkenraden in een gezamenlijke vergadering bijeenkomen om deze eerste stap te bezegelen. Het voorliggende doel is om te komen tot een samengevoegde 'Protestantse wijkgemeente' die bijeen zal komen in de Dorpskerk. Deze historische ontwikkeling gaat, ruim honderdendertig jaar na de Doleantie, ook op de website van de Dorpskerk niet ongemerkt voorbij. Er is een speciale webpagina gemaakt waarop alle ontwikkelingen over 'Samen-Vieren' op de voet worden gevolgd. 
Ga naar >> webpagina 'Samen-Vieren'20.10.18
  klik voor vergroting

De Dorpskerk als muziekplatform (2)
Op vrijdagavond 19 oktober kreeg het bekende Barendrechtse christelijk mannenkoor 'Verenigde Zangers' tijdens hun najaarsconcert de primeur van beide nieuwe faciliteiten. Het koor stond opgesteld op het nieuwe podium en het werd mooi uitgelicht met twee spots. De twee andere spots zorgden dat de achtergrond een stemmige kleur kreeg. De eerste reacties over de faciliteiten waren positief. Dat gold zowel voor het podium als voor de verlichting. Koster Rob Bruin (en met hem de hele Dorpskerkgemeenschap) kan trots zijn op deze nieuwe faciliteiten. Hopelijk zal dit leiden tot (nog) betere verhuurmogelijkheden.   19.10.18 
  klik voor vergroting

De Dorpskerk als muziekplatform (1)
Een van de rollen die de Dorpskerk vervult in de Barendrechtse samenleving is die van muziekplatform. De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk promoot deze rol, naast de primaire rol van de  Dorpskerk als godshuis en de rol als (oudste)  monument in Barendrecht. Dezer dagen zijn een paar belangrijke stappen gezet om de rol van de Dorpskerk als muziekplatform verder te verbeteren. Zo is er nu voor koren en muziekemsembles de mogelijkheid gekomen om op te treden vanaf een podium dat  drie niveaus heeftDaarnaast biedt de nieuwe verlichting nu de mogelijkheid om koren en muziekensembles veel beter uit te lichten.
  klik voor vergroting

Wist u dat. . . .? Ode aan de Synode!
Van november 1618 tot mei 1619 vond in de stad Dordrecht een van de belangrijkste synodes plaats van de nog jonge Nederduitse Gereformeerde kerk (de voorloper van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland). Deze Synode van Dordrecht heeft grote betekenis gehad voor het kerkelijke en politieke leven in Nederland en is ook wereldwijd van blijvend belang gebleken. In 2018 en 2019 wordt veel aandacht besteed aan de 400e verjaardag van deze synode. Dat levert een interessant en veelzijdig programma op. Zo pakt de stad Dordrecht flink uit met het jubileumprogramma ‘Ode aan de Synode’, waaronder een aantal exposities. Twee websites geven veel meer interessante informatie over 'de 400e verjaardag'.
Lees verder op >> www.synode400.nl en www.refo500.nl  18.10.18
  klik voor vergroting

Nieuws van de Diaconie: de Schoenendoosactie
Al acht jaar werkt de Diaconie mee om de 'schoenendoosactie' tot een succes te maken. Jaarlijks worden kinderen in Polen blij gemaakt met een schoenendoos met cadeautjes. 
Oók dit jaar zal de diaconie meewerken aan deze actie. Doet u ook dit jaar weer mee? Op 21 en 28 oktober zullen er in de kerken flyers liggen met een toelichting op deze prachtige diaconale actie. Op 4 en 11 november kunnen de schoenendozen worden ingeleverd in de kerken. Lees verder >> 18.10.18

 

Inspectie en schilderwerk balkenconstructie
Uit een inspectie van de balkenconstructie van de kap van de Dorpskerk door Bureau Lakerveld is gebleken dat er geen ingrijpende restauratie van de zware houten balken aan de orde is! Dat is een hele geruststelling voor de kerkrentmeesters. In de afgelopen week hebben de dakbalken van de noordelijke aanbouw een schilderbeurt gehad. De kerkzaal is hiermee weer in een topconditiegebracht. De komende jaren hoeven er alleen maar onderhoudswerkzaamheden plaats te vinden om deze staat in stand te houden. Dezer dagen is ook het hoofdportaal van de Dorpskerk onder de toren geschilderd.  Lees verder >> 18.10.18
  klik voor vergroting

Weer een vrolijke Kinderkerk
De Kinderkerk in de Dorpskerk trekt steeds meer belangstelling van kinderen en van hun pappa's, mamma's, oma's en opa's! Het was ook nu weer een vrolijke boel in de Dorpskerk, er lagen feestelijk gekleurde kussen en kleden op de kerkvloer. De grote televisie stond voor de preekstoel en de orde van dienst was weer op gemaakt in feestelijke kleuren. Het thema was 'Vier vrienden' . Dominee Henk Jan Ketelaar vertelde het Bijbelverhaal aan de hand van vier stroken papier, die in verschillende vormen het hele verhaal uitbeeldden. Lees en kijk verder >> 14.10.18
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE. DEZE CODE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Feestelijke eredienst met Close Singers
De eredienst op zondagmorgen 14 oktober kreeg een feestelijk karakter door de medewerking van het Close Singers Ensemble uit Dordrecht. In de volle Dorpskerk ging oud-Dorpskerkpredikant Jan Willem Kirpestein voor. Zowel voor hemzelf als voor veel leden van de Dorpskerkgemeente was het een feest van herkenning. Na afloop werden onder de koffie veel goede herinneringen opgehaald.
Dr. Kirpestein zal op 18 november as. eveneens optreden als vervanger voor de zieke dominee Stam, die vanaf deze plaats van harte beterschap wordt gewenst!14.10.18
  klik voor vergroting

Tweede brief ds. Stam aan gemeente
Zoals afgesproken met de wijkkerkenraad houdt dominee Jan Willem Stam de Dorpskerkgemeente op de hoogte van zijn gezondheidssituatie door middel van brieven die worden voorgelezen in de eredienst. Op zondagmorgen 14 oktober werd zijn tweede brief voorgelezen; lees verder >> 14.10.18
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE. DEZE CODE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Mw. ds. Joma Boers ondersteunt Dorpskerkgemeente
In verband met het ziekteverlof van Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam heeft de Wijkkerkenraad toestemming gevraagd aan het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad om mw. ds. Joma Boers te mogen benoemen als bijstaander in het pastoraat. De WK meldt dat genoemde colleges hebben ingestemd met dit verzoek en is bijzonder dankbaar dat ds. Boers bereid is om als emerituspredikant voorlopig tot eind 2018 voor een à twee dagen in de week ds. Piet Taselaar te ondersteunen in het pastoraat. De coördinatie van de pastorale zorg in de Dorpskerkgemeente wordt verzorgd door ouderling Kees Walstra. Hij is telefonisch bereikbaar via 180 613535 of via email: keesjokewalstra@12move.nl.
Mw. ds. Boers-De Jong is bereikbaar via telefoon: 010-5913849 of via email: jmboersdejong@kabelfoon.net
18.10.11

 

Prachtige muzikale cadeaus van Hans van Gelder
Tijdens de afscheidsreceptie van Hans van Gelder vond de première plaats van een muziekvideo 'Hommage aan Hans van Gelder'. Toen werd ook bekend gemaakt dat dit de eerste was uit een serie film- en geluidsopnames die Hans heeft gemaakt ter gelegenheid van zijn afscheid als vaste organist van de Dorpskerk.  Nu zijn ook negen (!) andere films beschikbaar gekomen, waarop Hans het Dorpskerkorgel bespeelt en prachtige beelden van het exterieur en interieur van de Barendrechtse Dorpskerk worden getoond. De volgende films zijn geplaatst op YouTube:
* Psalm 116 van Jan Pietersz. Sweelinck (1562 - 1621). Kijk en luister verder >>
* Mars, Menuet, Gigue van G.Ph. Telemann (1681 - 1767), m.m.v. Wim van Schaik-trompet.
  Kijk en luister verder >>
* Fantasia en fuga in c moll BWV 537 van J.S. Bach (1685-1750). 'Hommage aan Hans van Gelder' Kijk en luister verder >>
* Cantabile van César Franck (1822-1890). Kijk en luister verder >>
* Berceuse van Louis Vierne (1870 - 1937), m.m.v. twee 'Dorpskerkkinderen'. Kijk en luister verder >>
* Psalm 81 van André Verwoerd (1926)
, m.m.v. Wim van Schaik-trompet. Kijk en luister verder >> 
* Berceuse van Pierre Cochereau (1924 - 1984), a la Memoire de Louis Vierne. Kijk en luister verder >> 
* Tree Chorale preludes van Jacques van Oortmerssen (1950 - 2015). Kijk en luister verder >>
* Quem pastores laudavere van Margaretha C. de Jong (1961). Kijk en luister verder >> 
In dulci jubilo van Margaretha C. de Jong (1961). Kijk en luister verder >> 18.10.11


Bijbelquiz 2018
Aan wie schrijft Paulus deze aanwijzing: ‘Drink niet alleen maar water, doe er vanwege je zwakke maag en je andere kwalen wat wijn bij’? Een leuke vraag om te testen hoeveel bijbelkennis je hebt. Ook dit jaar kunt u uw kennis testen met de Barendrechtse Bijbelquiz 2018!
De avond zal ook nu weer vol zitten met diverse bijbelvragen, filmpjes en nodige verrassingen. Of u nu veel kennis van de bijbel heeft of niet, voor een ieder belooft het een leuke avond te worden.Wanneer en waar?
De datum van de quiz is woensdag 7 november en zal worden gehouden in de Ontmoeting (achter De Dorpskerk) Inloop is vanaf 19u en vanaf 19:30 zal de quiz starten.

Aanmelden: Geeft U zich op met bijvoorbeeld de bijbelstudiegroep, jongerenclub, kerkenraad, koor, organistenteam of ander verenigingsverband. Iedereen is welkom!  U kunt zich ook individueel aanmelden. U wordt dan bij een groep ingedeeld ( 4 of 5 personen). Aanmelden via: bijbelquizbarendrecht@gmail.com  of telefonisch: Jaco Kleemans 0180 611283; Kees van den Heuvel 0180 617069; Paul Vis 06 49651473. Lees verder >> 18.10.11

Nieuws van het CvK: Nieuw rekeningnummer voor de Actie KerkBalans
Met ingang van 1 november 2018 wordt het rekeningnummer dat wordt gehanteerd voor de kerkelijke bijdragen van de Actie KerkBalans gewijzigd! Het oude rekeningnummer NL85FVLB0225423383 wordt vervangen door het nieuwe:
NL 60 RABO 0373 7113 60  t.g.v. Protestantse Gemeente Barendrecht inzake kerkelijke bijdrage. 
Let op: dit betreft: uitsluitend de rekening voor de kerkelijke bijdragen (actie KerkBalans) Lees verder >>
Neem voor vragen contact op met de penningmeester van het CvK, Aad Boers. Tel. 010-5913849 of  aadboers@kabelfoon.net  09.10.18


Een droevig bericht. . .
Het is niet gebruikelijk om via de website melding te doen van overleden gemeenteleden, maar nu wordt een uitzondering gemaakt. Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van Willem Lagendijk. Decennia lang heeft hij de Dorpskerkgemeente met zeer grote trouw gediend. Zo was hij gedurende vele jaren diaken, en heeft hij zich decennia lang ingezet voor de zending. De laatste jaren was hij als dé tuinman van de Dorpskerk wekelijks te vinden rondom het godshuis dat hem zo dierbaar was. Boven de rouwkaart staat: 'Soms was er zoveel wat ik voelde, maar zo weinig wat ik heb kunnen zeggen. . . ' Dit typeert Wim, die 79 jaar oud werd. Ons rest nu slechts om hem in grote dankbaarheid te gedenken en om zijn familieleden en die gemeenteleden die hem de laatste tijd bezochten de troost en de steun van de Eeuwige toe te wensen. 08.10.18

Verlichting Dorpskerk uitgebreid
Het schip van de Dorpskerk zal binnenkort nog beter kunnen worden aangelicht. Op voorstel koster Rob Bruin hebben de kerkrentmeesters, na overleg met de monumentenadviseur van Bureau Lakerveld, besloten om een viertal speciale lampen toe te voegen aan de verlichting. Deze accentverlichting zal bij bijzondere vieringen en bij concerten en evenementen optredende koren en solisten beter kunnen uitlichten. 'Dorpskerk-elektricien' Roel Groen verzorgde met een hoogwerker de plaatsing tegen de hanebalken van de kerk. De lampen zullen draadloos bediend kunnen worden. 08.10.18
  klik voor vergroting

Indrukwekkend afscheid Hans van Gelder
De eredienst van zondagmorgen 30 september jl. had en bijzonder karakter. Oud-Dorpskerkpredikant Meindert Boersma verving de zieke dominee Jan Willem Stam, daarnaast was het ook de laatste eredienst waarin Hans van Gelder als vaste organist het Dorpskerkorgel bespeelde. Dominee Boersma refereerde aan het feit dat hij ook de voorganger was toen Hans zijn eerste dienst in de Dorpskerk speelde. Het werd een feestelijke viering, waarin Hans nog eens in het zonnetje werd gezet. Na afloop bedankten vele gemeenteleden Hans voor zijn bijna veertig jaren orgelspel in het oudste huis van Barendrecht.
Voor het fotoverslag, lees verder >> 06.10.18
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE AVG ACHTER EEN CODE. DEZE CODE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Wist u dat . . .? Oudste huis van Amsterdam toont verborgen plaatsen
Net als in Barendrecht is het oudste huis van Amsterdam een monumentale kerk: de Oude Kerk, gelegen aan het Oudekerksplein 23. Met ingang van 6 oktober 2018 zijn eerder ontoegankelijke delen van de kerk voortaan voor het publiek toegankelijk gemaakt. Onder de noemer 'Meer Oude Kerk' gaan zeven zijruimtes open, waar bijzondere kunstschatten zijn te zien. De Kerkmeesterskamer, de Librije, de IJzeren Kapel, de Spiegelkamer, de Bibliotheek, Collegekamer en het Heilig Graf die tot op heden niet toegankelijk waren, zijn vanaf dat moment ook dagelijks te bezoeken. 
 
Behalve een vernieuwde entree en een museumwinkel is het klimaat van de zijruimtes aangepakt, waardoor hier nu ook kunstwerken kunnen worden getoond. Zo is in de Collegekamer een zilveren monstrans te zien van een meter hoog, een bruikleen van de Nicolaikirche in het Duitse Kalkar. Dit middeleeuwse topstuk dateert uit 1549 en maakte oorspronkelijk deel uit van het bezit van de Oude Kerk. Lees verder >> 04.10.18

Johan volgt Hans op als Dorpskerkorganist
In de afgelopen maanden is er overleg gevoerd over de opvolging van Hans van Gelder als vaste Dorpkerkorganist. Gezien de plannen van de wijkgemeente Dorpskerk en de wijkgemeente Zuid-oost om samen te gaan vieren met ingang van het komende kerkelijk jaar, is besloten dat kerkmusicus Johan Sonneveld de tijd die hij besteedt in de Triomfatorkerk vanaf dat moment zal gaan besteden in de Dorpskerk. Johan gaat dus als cantor-organist ongeveer 50% van de vacature Dorpskerkorganist vervullen, voor de andere 50% van zijn functie zal hij verbonden blijven aan de wijkgemeenten die kerken in de Bethelkerk. Er blijft dus nog een vacature van 50% voor een Dorpskerkorganist. In overleg met de andere wijkgemeenten van de PG Barendrecht zal onderzocht worden of een nieuwe, jonge kerkmusicus kan worden aangetrokken die de helft van zijn tijd zal gaan spelen in de Dorpskerk. Hans van Gelder zal voortaan als een van de invalorganisten aan de Dorpskerkgemeente verbonden blijven. Daarnaast blijven ook Thea Verhagen, Ger van Eersel en Jan van der Meer invalorganisten in de Dorpskerk. 04.10.18
 

Bob Bullee komt naar het Dorpskerk benefietdiner
Het bestuur van de stichting Vrienden van de Dorpskerk is hard bezig met de voorbereidingen van het unieke benefietdiner bij kaarslicht dat op vrijdagavond 7 december zal worden gehouden. De belangstelling is groot, er zijn al vele tafels gereserveerd en in optie genomen. Maar er is nog plaats! De bekende Rotterdamse zanger Bob Bullee heeft zijn medewerking toegezegd. De (blinde) Bob Bullee maakte vorige maand grote indruk bij het programma 'The Voice Senior 2018'. Bob maakte al in 2016 naam, toen hij in het programma 'Holland's Got Talent' de derde plaats wist te veroveren met zijn prachtige stem. Ook Trio Peter Ligtermoet zal medewerking verlenen aan de avond. Het benefietdiner wordt georganiseerd om de restauratie van het eeuwenoude torenuurwerk, de klokkentoel en de luidklok te kunnen financieren. Met uw bijdrage van € 150 sponsort u de restauratie en krijgt u een unieke onvergetelijke avond voorgeschoteld in een feestelijk aangeklede Dorpskerk.
Voor de flyer, lees verder  >> Meer informatie en aanmelding via diner@dorpskerkbarendrecht.nl  12.09.18
 

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende