Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

                           Hier het nieuws van de afgelopen drie weken. 
                              Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Actueel
LEES-TIPS
>> lees verder

Artikelen over het onderwerp Liturgie worden aangeduid met een kleurenstrook in de betreffende kleur van het liturgisch jaar.

Zolang de 'corona-overheidsmaatregelen' gelden,  zijn de dagelijkse uitzendingen van gebedsdiensten
van de Dorpskerkgemeente zowel online te volgen maar ook terug te kijken.
 
Klik op het Vimeo logo >> klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen of het YouTube loge >>  
Dorpskerk-gebedsdiensten on line
Van maandag 6 tot en met zaterdag 11 april (uitgezonderd woensdag 8 april) wordt er om 11.45 uur een Middaggebed uitgezonden op de Dorpskerk-videokanalen. Op woensdag 8 april is de gebedsdienst in de vorm van een Avondgebed, aansluitend aan het luiden van de 'klokken van hoop en troost'. De drie Dorpskerkpredikanten verzorgen de doordeweekse gebedsdiensten en Hans van Gelder verzorgt de kerkmuziek. 05.04.20
  klik voor vergroting
Uw Dorpskerkgemeente is
 elke dag on line!

Wist u dat . . . ? Bonhoeffer 75
Wereldwijd wordt toegeleefd naar 9 april 2020, als het 75 jaar geleden is dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer door de nazi’s werd vermoord. Hij was een vooraanstaand Duits kerkleider, Luthers theoloog, verzetsstrijder tegen het nazisme en schrijver van theologische boeken. Bonhoeffer studeerde in Berlijn en in New York. Zijn principes kostten hem het leven in het Duitse concentratiekamp Flossenbürg. Wereldwijd zal aandacht worden besteed aan deze gedenkdag, maar tal van activiteiten die waren voorbereid moesten vanwege de Coronacrisis worden afgeblazen. Uw webbeheerder heeft een uitgebreid artikel in voorbereiding over het leven en werken van Dietrich Bonhoeffer, dat zeer binnenkort op de Dorpskerkwebsite wordt geplaatst. Een van de bronnen daarbij is >> www.dietrich-bonhoeffer.net 06.04.20
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
De zesde zondag in de Veertigdagentijd is zondag Palmarum de zondag vóór Pasen. Het is een zondag met twee brandpunten. Enerzijds is het Palmzondag, waarbij de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem centraal staat. Anderzijds is het ook Passiezondag, het begin van de Stille week, waarin het lijden en sterven van Jezus wordt herdacht. Nu de leden van de werkgroep Liturgisch bloemschikken niet naar de Dorpskerk kunnen komen, heeft Alie den Engelsman de schikking prachtig aangepast voor de Palmzondag. In het oog van de schikking hangt een mandje met de kruiden, die verwijzen naar de kruiden waarmee in het Midden-Oosten de olie werd en wordt gemaakt voor het troostende ritueel van de zalving. Voor de toelichting, lees verder >>  foto: Rob Bruin 04.04.20
  klik voor vergroting

Torenuurwerk bijna gereed (nieuwe update)
Afgelopen week is het torenuurwerk van de Dorpskerk teruggeplaatst in de kerktoren. Het uurwerk dat is gebouwd in het begin van de 17e eeuw, is gerestaureerd door de firma Daelmans te Lierop. Het heeft in hun werkplaats eerste een maand vlekkeloos gelopen. Het uurwerk is vervolgens helemaal gedemonteerd en teruggebracht naar Barendrecht. Hier is het onderdeel voor onderdeel weer opgebouwd op de uurwerkzolder door restaurator Ralf van Veghel. Na installatie van het uurwerk, zijn nu ook de gewichten opgehangen die het uurwerk straks in beweging houden. Ook is het geautomatiseerde opwindsysteem van de gewichten geïnstalleerd, zodat de gewichten niet meer dagelijks met de hand hoeven te worden opgetrokken. Het eveneens geplaatste slingervangsysteem zorgt ervoor dat het uurwerk tweemaal dagelijks enkele tientallen seconden wordt stil gezet om de gewichten op te hijsen. Daarbij wordt het uurwerk tevens electronisch gelijkgezet met de atoomklok die de exacte tijd aangeeft. De voortgang van de werkzaamheden is vastgelegd in een (geüpdate) voortgangsverslag, compleet met een uitgebreide fotoreportage, lees verder >> 04.04.20
  klik voor vergroting

Nieuw 'Gebed van de week'
Voor het gebed voor de komende week, lees verder >> 04.04.20

Nieuw 'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes besteedt in zijn nieuwe Lied van de Week aandacht aan een aantal liederen van troost. Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 04.04.20

Nieuwe 'Column van de week'
De Dorpskerkpredikanten schrijven in 'Coronatijd' bij toerbeurt wekelijks een korte column voor de website. Dit kan gezien worden als een aanvulling op de meditaties, die in Klankbord worden geplaatst. Deze week is ds. Cees Romkes aan de beurt. Zijn column draagt de titel  'Jij ook altijd met je liefde', een overpeinzing naar aanleiding van een Duits lied waar deze zin in voorkomt: 'Du mit deiner Liebe'. . .  Lees verder >> 04.04.20

Dorpskerk-TV on line
Zoals eerder gemeld, is er hard gewerkt om een professionele beeldopname-installatie 
in de Dorpskerk te realiseren. Er zijn nu twee camera's geplaatst, alle bekabeling is aangelegd en het computersysteem verbeterd. Tot nu toe werd alleen gebruik gemaakt van een YouTube videokanaal. Daarbij blijft het een nadeel dat er met advertenties wordt gewerkt. Inmiddels is er een eigen Dorpskerkkanaal gecreëerd bij het videoplatform 'Vimeo'. Dit platform werkt niet met advertenties maar met abonnementen (voor de zender). Bovendien biedt Vimeo een hogere beeldkwaliteit en kent geen beperking in het aantal kijkers. De hele installatie bevindt zich nog in een proeffopstelling, waarbij verdere verbeteringen zo nodig kunnen worden aangebracht. 
De link naar het Dorpskerk-Vimeokanaal is >> https://vimeo.com/dorpskerk of klik op >>  klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen
Het Dorpskerk-YouTube-kanaal blijft als alternatief ook beschikbaar >>    03.04.20


Prachtige schenkingen
Dat het enthousiasme van Rob en Roel aanstekelijk werkt, blijkt uit het feit dat een Vriend van de Dorpskerk heeft toegezegd om een derde camera te schenken waarmee ook het Dorpskerkorgel goed in beeld kan worden gebracht. Daarnaast is het in dit kader goed te melden dat de voor dit voorjaar geplande verbeteringen van de licht- en geluidsinstallatie van de kerk gefinancierd worden door een naamfonds, dat al vele jaren een aanzienlijk bedrag beschikbaar stelt voor bijzondere restauratie- of onderhoudsprojecten in de Dorpskerk. De kerkrentmeesters zijn bijzonder dankbaar voor die toegezegde schenkingen! 03.04.20

'Dorpskerktelefoonnetwerk' zoekt nog bellers!
Om alle oudere leden van onze wijkgemeente die gedwongen thuis moeten blijven een hart onder de riem te steken is er een 'Dorpskerktelefoonnetwerk' opgezet. Liesbeth van Eijsden coördineert deze klus en zij heeft ongeveer de helft van de bellijstjes kunnen distribueren. Dat betekent dat er nog steeds gezocht wordt naar gemeenteleden, die bereid zijn een tiental oudere gemeenteleden te bellen met de vraag of zij behoefte hebben aan een regelmatig telefoontje om hun eenzaamheid te doorbreken of misschien gebruik willen maken van de boodschappendienst van de stichting Present Barendrecht. Als u wilt meewerken (en dat hopen wij van harte!), wilt u dan een mailtje sturen naar Liesbeth van Eijsden, lvaneij@gmail.com. De ervaring leert dat dit initiatief enorm gewaardeerd wordt en dat er enkele gemeenteleden zijn inderdaad die regelmatig gebeld willen worden. Doet u ook mee? 02.04.20
 


'Samen Kerk-zijn'
in tijden van Corona


Tot Pasen dagelijks gebedsdiensten
Tot en met zaterdag 11 april wordt er dagelijks een korte online gebedsdienst uitgezonden vanuit de Dorpskerk. De diensten zullen worden verzorgd door de Dorpskerkpredikanten Cees Romkes, Jan Willem Stam en Marianne Moerland, met muzikale ondersteuning van Hans van Gelder en Hans Oorebeek. Technisch worden ze mogelijk gemaakt door Rob Bruin, die druk bezig is om de apparatuur op te schalen naar een hogere kwaliteit. Wie de uitzendingen terugkijkt, ziet en hoort dat stap voor stap de kwaliteit van de uitzendingen verbetert. Zij vormen met elkaar een TOPTEAM! Dat mag best wel eens gezegd worden! De foto geeft weer dat er sprake is van een haast onwezenlijke wijze van 'vieringen', maar we zijn dankbaar dat dit in korte tijd kon worden gerealiseerd. 02.04.20 
  klik voor vergroting
Een unieke samenwerking:
predikanten, organisten
en koster-regisseur!

Nieuw wijkbericht
De predikanten die betrokken zijn bij de Dorpskerkgemeente, ds. Marianne Moerland, ds. Cees Romkes en ds. Jan Willem Stam gaan in dit wijkbericht in op het wel en wee in de wijkgemeente. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de wijkgemeente. Lees verder >> 02.04.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie in het komende Klankbord wordt dit keer verzorgd door ds. Bert de Wit. Onder de titel 'Tafel van samen' gaat hij in op de bijzondere omstandigheden waaronder dit jaar de Stille Week zal plaatsvinden en hoe een tafelviering gestalte zou moeten krijgen. Lees verder >> 02.04.20

Koning Willem-Alexander leeft mee met PKN
Koning Willem-Alexander heeft gebeld met ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. De Koning sprak zijn medeleven uit met de Protestantse Kerk in deze tijden van corona. De Koning sprak met de scriba over het naderende Paasfeest in deze bijzondere tijd. Juist in de Stille Week en op het Paasfeest doet het pijn niet bij elkaar te kunnen komen. De Koning sprak waarderend over de zware taak van predikanten, kerkelijk werkers en geestelijke verzorgers die onder zeer moeilijke omstandigheden pastoraat verlenen. Lees verder >> 01.04.20

Geef uw reacties, kom met uw suggesties. . . 
In deze bijzondere tijd blijken onze Dorpskerkwebsite en Dorpskerk-Facebookpagina  alsmede de gebedsdiensten op You Tube steeds meer bezoekers te trekken. Zo wordt de site dagelijks gemiddeld bezocht door ruim 250 personen. Wij streven er naar om deze dienstverlening verder te optimaliseren en daarom zijn uw reacties en suggesties van harte welkom via >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 30.03.20

The Passion wordt aangepast
Hoewel 'The Passion' dit jaar niet in de gebruikelijke vorm kan doorgaan, komt er toch een speciale, aangepaste editie op tv. De EO, KRO-NCRV en producent Mediawater zenden live een vertelling uit, die wordt afgewisseld met scènes en liedjes uit de afgelopen negen edities. Het bekende verlichte Passion-kruis vormt het decor van de uitzending. Het thema van de speciale jubileumeditie is 'Geef mij nu je angst' en wordt uitgezonden op Witte Donderdag 9 april. Lees verder >> 30.03.20  
 

Oproep redactie Klankbord
In deze onzekere tijden zoeken we als kerk naar goede en snelle manieren om met elkaar in contact te komen. De bekende mailadressen zijn op dit moment uitstekend geschikt voor het verzenden van Klankbord als levering of distributie niet meer mogelijk is. Op dit moment is dat nog niet aan de orde maar als dat zo is dan willen we over zo veel mogelijk mailadressen kunnen beschikken.  Nu is dat van  57% van onze gemeenteleden bekend.  Om voor nu en in de toekomst met elkaar in contact te kunnen komen/blijven verzoeken wij u uw mailadres  beschikbaar te stellen door dit aan te melden bij Aad Boers >> aadboers@kabelfoon.net Het mailadres kan ook gebruikt worden voor andere communicatie als Zondags- en nieuwsbrieven e.d. van wijkgemeenten en voor algemeen kerkelijke doeleinden waaronder financiële acties. Als we al over uw mailadres beschikken heeft u van ons een e-mail ontvangen en hoeft u op deze oproep niet te reageren. Redactie Klankbord. 30.03.20

'Gebed van de week'
Voor het gebed voor de komende week, lees verder >> 29.03.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes besteedt in zijn nieuwe Lied van de Week aandacht aan het lied 'Dat wij gezien zijn in uw ogen'Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 29.03.20

'Column van de week'
De Dorpskerkwebsite kende al de 'Preek van de week', nu wordt er - in tijden van Corona - de 'Column van de week' gepubliceerd. De Dorpskerkpredikanten zullen bij toerbeurt wekelijks een column schrijven, die wekelijks op deze website wordt gezet. Dit kan gezien worden als een aanvulling op de meditaties, die in Klankbord-uitgaven worden geplaatst. Deze week is ds. Jan Willem Stam aan de beurt. Zijn column draagt de titel  'Coronacrisis', een begrip dat op ieders lippen is. Lees verder >> 29.03.20

Voortaan ook digitaal collecteren mogelijk
In nauw overleg tussen de Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen van de PG Barendrecht is met ingang van heden de mogelijkheid gecreeërd om digitaal uw bijdrage te geven tijdens de online vieringen die worden uitgezonden vanuit Carnisse Haven, Bethelkerk en Dorpskerk. Op hun verzoek plaatsen we de volgende oproep: "Beste gemeenteleden, Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collectes digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied Door te klikken op de collectezak wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Wij danken u voor uw gift!" 
Klik op de foto van de collectezak en u wordt doorgeleid. Klik vervolgens op 'anoniem' en volg de aanwijzingen. U wordt verzocht om per gezin een totaalbedrag over te maken voor de betreffende zondag. Kerkrentmeesters en diakenen zullen in samenspraak de gestorte totaalbedragen verdelen over de drie collectedoelen van de betreffende zondag Diaconaal doel, kerkbeheer en doel deurcollecte).

Voor wie geen gebruik maakt van internet kan ook storten op rekeningnummer NL26 RABO 0104 2480 09 t.n.v. Prot. Gemeente Barendrecht onder vermelding van Collecten zondag (datum vermelden)''.  28.03.20

  klik om uw bijdrage te leveren aan diaconie en kerkbeheer

Klik op de digitale collectezak!

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 29 maart is het de vijfde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Judica, De Latijnse naam Judica betekent 'Verschaf mij recht' en verwijst naar het eerste vers van de Psalm van de zondag (Psalm 43). Het is de tweede zondag vóór Pasen. Deze zondag wordt ook wel Passiezondag genoemd omdat vanaf nu het lijden van Jezus Christus centraal komt te staan. De liturgische kleur van deze zondag is paars, de kleur van inkeer en omkeer. Op de foto de schikking van de werkgroep Liturgisch bloemschikken, die in tijden van Corona wordt bijgewerkt door Alie den Engelsman. Voor de toelichting bij de schikking, lees verder >> 
 Foto: Simon Hoek 28.03.20
  klik voor vergroting

Dorpskerk Motor Rijders en route
Met toestemming van de autoriteiten mogen motorrijders (met de nodige onderlinge afstand) ook in tijden van Corona even een frisse neus halen. Dat was voor de Dorpskerkpredikanten Romkes en Stam aanleiding om, samen met het echtpaar Alie en Rinus den Engelsman, op zaterdagmiddag 28 maart een motorrit te maken door de Alblasserwaard. Zij zijn lid van de Dorpskerk Motor Rijders, die enkele malen per jaar een motorrit organiseren. Gelokt door het mooie weer, werd besloten om spontaan even de dagelijkse zorgen te vergeten en nieuwe energie op te doen. Dankzij het lekkere zonnetje werd het een mooie rit en leverde het ook nog een mooi plaatje van de Dorpskerk op.
28.03.20
  Klik voor vergroting

Online Bijbelverhalen voor kinderen
Matthijs Vlaardingerbroek, die tijdens de Samenvoegingszondag bij de Kinderkerk optrad, heeft nu een speciaal online kinderprogramma gemaakt met Bijbelverhalen met zijn sprekende pop Henkie, 'De Henkie Show'. Elke werkdag komt er een nieuw Bijbelverhaal bij. De Bijbelverhalen zijn zeer de moeite waard voor kinderen, die nu ook veelal aan huis zijn gebonden! Bekijk het eerste verhaal over Bartimeus >> 27.03.20
  klik voor vergroting

Bethel Bazar uitgesteld naar juli a.s.
De organisatie van de Bethel Bazar heeft voorlopige nieuwe data gepland op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli. De eerder vermelde data van 8 en 9 mei kunnen niet doorgaan. Vanwege de periode van beperkte mogelijkheden door het coronavirus en de benodigde voorbereidingstijd voor de Bethel Bazar lijken 3 en 4 juli op dit moment een goede keuze. Ook de Gemeente Barendrecht verleent alle medewerking door de vergunning naar 3 en 4 juli te verplaatsten. De organisatie van de Bethel Bazar volgt het nieuws en zal de richtlijnen van de overheid naleven. Lees verder >> 27.03.20
 

Voedselbank heeft dringend steun nodig
Nu de reguliere zondagse vieringen voorlopig niet doorgaan, heeft de Voedselbank Barendrecht besloten om de actie Product van de Maand tijdelijk te stoppen. MAAR ER IS DRINGEND STEUN NODIG! Zij vragen u wekelijks een bijdrage te doneren van €1,50 op IBAN-nummer: NL72 RABO 0153 5136 75 t.n.v. Stichting Voedselbank Barendrecht onder vermelding: PVDM 1.50 actie. Natuurlijk is ook elke gift klein of groot welkom. Ook blijft in de Ontmoeting de krat van de Voedselbank staan, voor degenen die toch nog wat houdbare artikelen willen schenken. Het bestuur van de Voedselbank Barendrecht dankt, namens alle klanten en vrijwilligers voor uw steun, iedere vorm van steun en zij hopen dat u en uw naasten in deze onzekere tijden in goede gezondheid bent en blijft. 26.03.20 
 

'Klokken van hoop en troost' ook in april
Het luiden van de kerkklokken op woensdagavonden tussen 19.00 en 19.15 uur gaat ook door in de maand april. Meer dan 600 kerken, torens en klokkenstoelen hebben zich aangemeld bij de actie, zo ook de Dorpskerk. 
De klokken worden geluid als:
hoopvol teken dat we samen de Coronacrisis kunnen doorstaan en dat we hoopvol durven uitzien naar betere tijden voor ons allemaal.
* troostvol geluid voor allen die rouwen om slachtoffers van het Coronavirus en voor allen die het lastig vinden om thuis deze weken door te komen.
* boodschap aan alle werkers in vitale beroepen: we waarderen hun inzet en zijn dankbaar voor wat zij voor ons land betekenen. In het bijzonder denken we hierbij aan de hulpverleners die dag aan dag klaar staan om medemensen te helpen. >> Luister naar de  eeuwenoude klok van de Dorpskerk 26.03.20
  Klik voor vergroting

'Dorpskerktelefoonnetwerk' van start
De wijkkerkenraad streeft ernaar  om alle oudere leden van onze wijkgemeente, die gedwongen thuis moeten blijven, een hart onder de riem te steken. Als geloofsgemeenschap rondom de Dorpskerk willen we hen laten weten, dat we aan hen denken door hen af en toe eens te bellen. Liesbeth van Eijsden heeft op zich genomen om zoveel mogelijk gemeenteleden via emails en via deze website te benaderen om mee te helpen om op korte termijn een 'Dorpskerktelefoonnetwerk' op te bouwen. U wordt gevraagd of u in de komende weken een aantal oudere gemeenteleden wil gaan bellen om een praatje te houden. Het gaat om ruim 400 oudere gemeenteleden van 75 jaar en ouder.  Als u wilt meewerken (en dat hopen wij van harte!), wilt u dan een mailtje sturen naar Liesbeth van Eijsden, lvaneij@gmail.com. Dan krijgt u een mailtje terug met een lijstje (of meerdere lijstjes!) van ongeveer 10 namen met adressen met telefoonnummers. Wij rekenen op ieders medewerking! 
 'Samen Kerk-zijn'
in tijden van Corona

Als u de email met de telefoonnummers ontvangt, krijgt u daar ook richtlijnen en tips bij. (Onder andere over de samenwerking met de Stichting Present die een boodschappendienst heeft opgezet.) Er zal uiterst zorgvuldig worden omgegaan met privacygevoelige informatie. Daarnaast geven we aan, dat ook gemeenteleden die jonger zijn dan 75 jaar en die óók behoefte hebben aan telefonisch contact, dit ook kenbaar kunnen maken aan Liesbeth! 26.03.20 

Lente in de Kerktuin
Onlangs maakte Jan van den Oever nog een mooie panoramafoto van de Kerktuin (rechts). Terwijl mensen thuis moeten blijven, komt de Kerktuin in lentebloei. Onderstaande foto's van Simon Hoek geven aan dat de lente schoorvoetend de Kerktuin verovert. 25.03.20
  klik voor vergroting
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
Paarse Helleboris in bloei Ook de Rozen lopen uit Hagelwitte Trompetnarcissen Een eenzame rood-witte Anemoon

Alle V&T bijeenkomsten geannuleerd
Wellicht ten overvloede laat de werkgroep Vorming & Toerusting weten, dat alle V&T-activiteiten tot 1 juni as. zijn geannuleerd. 25.03.20

Wist u dat. . . ? 'Kom op adem'
De komende weken wordt er vanuit het protestantse kerkje van Nederhorst den Berg iedere avond rond middernacht op NPO 2 het programma 'Op Adem' uitgezonden. Om de dag af te sluiten en even op adem te komen ontvangt Jacobine Geel de komende weken iedere avond een gast: ‘In deze uitzonderlijke tijd worden we in ons dagelijks doen en laten beheerst door wat het coronavirus teweeg brengt. Maar wat inspireert, troost en bemoedigt ons daarbij? In 'Op Adem' vraag zij haar gasten naar hún verhaal daarbij. Het korte programma is een initiatief van de KRO-NCRV, in samenwerking met de PKN. Van de uitzendingen komen ook podcasts beschikbaar op petrus.protestantsekerk.nl Het zijn zeer inspirerende gesprekjes!
In de eerste uitzending was de scriba van de PKN te gast, kijk verder >> Ook de er opvolgende uitzendingen zijn het terugkijken meer dan waard! 25.03.20
 

Dorpskerkactiviteiten na de aangescherpte overheidsmaatregelen. . . 
Het moderamen van de WK van de Dorpskerkgemeente heeft moeten besluiten om de 'Dorpskerk-Oase' te sluiten. Dit vanwege de overheidsmaatregel om alle openbare bijeenkomsten te verbieden gedurende de corona-crisis.
De uitzendingen van de dagelijkse 'on line Dorpskerk-gebedsdiensten zullen wél worden gecontinueerd. Zie latere berichten.
23.03.20 


Eerste dag (en laatste) dag 'Dorpskerk-Oase' een succes
De eerste openstelling van de 'Dorpskerk-Oase' is volgens plan verlopen. Een tiental bezoekers zochten een moment van stilte en staken een kaarsje aan.  Aan het eind van dag maakten de verscherpte overheidsmaatregelen voorlopig een einde aan dit initiatief.  Voortaan zal er om 11.45 uur vanuit de Dorpskerk een meditatief moment worden verzorgd in de vorm van een Middaggebed. Zo'n eerste gebedsdienst werd op maandag 23 maart verzorgd door ds. Jan Willem Stam. Hij gebruikte daarvoor 'de orde voor een getijdengebed', zoals vermeld in het nieuwe Liedboek nummer 190A. Ook in deze Middaggebeden zal kerkmuziek niet ontbreken. De geluidsregistratie wordt dagelijks uitgezonden via Kerkomroep.nl en online via het Dorpskerk-videokanaal op YouTube. U kunt ze ook terugkijken.
Zie latere berichten. 23.03.20
  klik voor vergroting  

Ter inspiratie: een avondgebed
Voor wie de dag wil beëindigen met een gebed, is onderstaand avondgebed van Dietrich Bonhoeffer in deze hectische tijd wellicht een bron van inspiratie. Hij schreef het in de Tweede Wereldoorlog in gevangenschap.
De mooie foto van de Dorpskerk in het avondlicht werd aangeleverd door Wim Vonk, waarvoor dank! 22.03.20
Heer, mijn god, ik dank U dat deze dag voorbij is.
Ik dank U dat U mijn ziel en lichaam rusten laat,
uw hand heeft mij beschermd en bewaard.
Vergeef mij mijn klein geloof
en alle onrecht deze dag bedreven.
Help mij allen te vergeven die mij onrecht deden.
Laat mij in vrede slapen onder uw bescherming
en bewaar mij voor de dreiging van de duisternis.
In uw handen leg ik allen die ik liefheb,
dit huis, mijn lichaam en ziel.
God, uw heilige naam zij geprezen.
Amen.
Klik voor vergroting

Restauratie torenuurwerk zo goed als afgerond
Restaurator Ralf van Veghel van de firma Toine Daelmans Klokken en Uurwerken heeft bericht dat het torenuurwerk van de Dorpskerk nu al enkele weken in de werkplaats in het Brabantse Lierop feilloos werkt. Daarmee is de ingrijpende restauratie nagenoeg afgerond. Het was de bedoeling geweest om een eerste oplevering te houden in de werkplaats van Daelmans, maar vanwege de Coronaproblematiek is in onderling overleg besloten om daarvan af te zien. Het eeuwenoude uurwerk zal binnenkort worden gedemonteerd en teruggebracht naar de Dorpskerk. Eenmaal terug in Barendrecht zal het dan weer worden opgebouwd en geïnstalleerd. De restaurator heeft in de werkplaats een tweetal korte video's opgenomen. Het 'slagwerk' zal de slaghamer aansturen voor de slagen van de halfuur- en uurslagen. Het 'gaandwerk' zal de wijzerplaten aansturen.
Bij het 'slagwerk' zorgt de gerestaureerde windvleugel dat het slaan regelmatig en in het juiste tempo verloopt. Kijk verder >>.
Bij het 'gaandwerk', is de slingerfunctie weer in ere hersteld. Kijk verder >>.  23.03.20

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 22 maart was het de vierde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Laetare, De Latijnse naam Laetare komt uit Jesaja 66: ‘Verheug u, Jeruzalem’. Met de liturgische kleur op deze vierde zondag in de veertigdagentijd is iets bijzonders aan de hand. Het is alsof het vreugdevolle witte licht van Pasen al enigszins doorschijnt. Dit jaar zal het witte antependium van het Paasfeest worden afgedekt met een paarse voile, alsof het licht van Pasen al door het paars oplicht.
Op deze zondag in de Dorpskerk werd een eerste korte Gebedsdienst uitgezonden. Voorgangers waren de Dorpskerkpredikanten Cees Romkes en Jan Willem Stam, verder waren er enkele kerkenraadsleden aanwezig en geen kerkgangers. Voor de toelichting bij de liturgische schikking van deze zondag, lees verder >>. 
23.03.20

    klik voor vergroting

Dominees komen. . . en dominees gaan
Het bericht dat ds. Jan Willem Stam het beroep naar de Hervormde Gemeente Woerden heeft aangenomen, is bij sommigen ingeslagen als een bom. Dat hij dit beroep zou aannemen, had menig lid  van de wijkgemeente niet verwacht. Door zijn vertrek én het feit dat in mei 2021 de twee andere herders van de Dorpskerkgemeente ook vertrekken (ds. Cees Romkes met emeritaat en ds. Marianne Moerland vanwege einde contract), zal de Dorpskerkgemeente  wellicht weer een ‘herderloos’ tijdperk tegemoet moeten gaan. Het vertrek van ds. Stam is voor de één een grote teleurstelling, voor de ander roept het zelfs een gevoel op van ‘in de steek gelaten te worden’.  Daarnaast zijn er natuurlijk ook heel veel gevoelens van dankbaarheid voor de begeleiding die deze jonge predikant aan eeuwenoude maar vitale Dorpskerkgemeente een zestal jaar heeft gegeven. De wijkgemeente staat weer voor een grote uitdaging! Lees verder >> 21.03.20

Bericht van ds. Stam
Dominee Jan Willem Stam heeft gisteren een brief geschreven aan de Dorpskerkgemeente, die eerst is verspreid onder de leden van de Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente. In overleg met hem kan de brief nu ook worden gepubliceerd op onze website. In de brief meldt hij dat hij het beroep dat de Hervormde Gemeente Woerden op hem heeft uitgebracht heeft aangenomen. Lees verder >> 20.03.20

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende