Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

                           Hier het nieuws van de afgelopen drie weken. 
                              Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Actueel
LEES-TIPS
>> lees verder
Artikelen over het onderwerp Liturgie worden aangeduid met een kleurenstrook in de betreffende kleur van het liturgisch jaar

'Samen-vieren'
in de zomer
18 augustus
25 augustus
geen viering
geen viering
10.00 u. ds. Van Rootselaar
10.00 u. ds. Romkes
10.00 u. Verbeek
10.00 u. ds. De Wit

Mooie honingoogst van bijenvolk Kerktuin
Sinds enkele jaren herbergt de Dorpskerk een groot volk, een bijenvolk wel te verstaan, dat uit enkele tienduizenden bijen bestaat. Wie de Bijbelse Kerktuin van de Dorpskerk bezoekt (een echte aanrader!) ziet dat de bijen de hele dag door af- en aanvliegen. Imker Jaap Witter, die het bijenvolk beheert, heeft dezer dagen opnieuw de honing geoogst. De bijen hebben de afgelopen maanden hard gewerkt, want er is ruim 5,5 kilo honing geoogst. De honing zal via de werkgroep Kerktuin weer te koop worden aangeboden. (foto's: Rob Bruin) 07.08.19
  klik voor vergroting   klik voor vergroting

1000 bloemen bloeien voor de bijenstand
Zoals de nevenstaande foto laat zien, bloeien er meer dan 1000 bloemen in de achtertuin van de Dorpskerk! Ook de eerste zonnebloem staat te stralen in de zomerzon. Het is een drukte van belang rondom het bijenhotel van de wilde bijen. Maar ook de tienduizenden bijen van het vaste bijen(kerk)volk die de bijenkast in de Kerktuin bevolken, profiteren van al die bloemenpracht. Dit prachtige initiatief kan zo een waardevolle bijdrage aan de bijenstand in Barendrecht gaan opleveren! 03.08.19
  klik voor vergroting

Restauratie voegwerk Dorpskerk start binnenkort
Voor het jaar 2019 staan er drie restauratieprojecten gepland: het torenuurwerk, de klokkenstoel en het voegwerk van de Dorpskerk. Als eerste project start in de laatste week van augustus het restaureren van het voegwerk van grote delen van de zuidelijke en oostelijke gevels van de kerk. Deze gevels worden vanaf het maaiveld tot aan de afzaten (kozijnen) aangepakt. Het gedeelte dat enkele jaren geleden werd gerestaureerd hoeft niet meer gedaan te worden. De eerste twee weken zullen de voegen worden uitgeslepen en schoongemaakt en vanaf half september start dan het voegwerk. De aannemer zal het werk uitvoeren met twee rolsteigers. De toegang tot de rolsteigers zal worden afgesloten met hekwerk. Uiteraard zal ook van dit restauratieproject uitgebreid verslag worden gedaan via deze website. Dit restauratieproject wordt gefinancierd vanuit een legaat dat geoormerkt was voor restauratie van de Dorpskerk. De aanzet voor de twee andere restauratieprojecten vorderen gestaag. Voor meer achtergrondinformatie, lees verder >>  02.08.19
 

Meditatie Klankbord
De meditatie uit Klankbord wordt dit keer verzorgd door ds. Cees Romkes en is gewijd aan het thema van de zomervieringen in de Bethelkerk en de Dorpskerk: 'Bijbelse steden'Lees verder >> 02.08.19

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
Het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente wordt namens de wijkkerkenraad voortaan verzorgd door Tineke van der Meer, met aanvullingen van de predikanten Stam en Moerland. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Lees verder >>  02.08.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente. Zoals gebruikelijk brengt ds. Romkes ook weer een prachtig, lied onder de aandacht. Lees verder >> 02.08.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

In Memoriam Willem Bahlman
Dominee Cees Romkes zendt wekelijks aan een grote kring liefhebbers van kerkmuziek zijn 'Lied van de Week'. Deze week was het Lied van de Week 'Ik zal er zijn' (uit de bundel Opwekking nr. 770). Het was de keuze van Willem Bahlman om het te zingen bij zijn begrafenis in 'zijn' Triomfatorkerk (zie onderstaand artikel). Ds. Romkes voegde aan zijn 'Lied van de Week' een indrukwekkend In Memoriam toe, lees verder >> 02.08.19 

Vooraankondiging: 'Witte tornado door de Dorpskerk. . . '
De koster-beheerder van de Dorpskerk Rob Bruin, wiens tijdelijke dienstverband onlangs is omgezet in een vaste aanstelling, maakt zich op voor zijn tweede seizoen als koster-beheerder. In het eerste jaar wilde hij alle activiteiten vooral eerst zelf een keer hebben gedaan om te weten wat er allemaal komt kijken bij zo'n functie. Rob voelt zich uitstekend thuis in ons midden en hij doet een vooraankondiging om in september a.s het hele Dorpskerkcomplex weer eens een 'grote schoonmaakbeurt' te geven. Doet u ook mee? Lees verder >> 02.08.19
 

Mooi resultaat 'Afval Loont Dorpskerk' 1e helft 2019
Dankzij de inzet van vele Barendrechters heeft onze actie Afval Loont voor de Dorpskerk in de eerste 6 maanden van 2019 het mooie bedrag van € 950 opgebracht! Wij hopen dat ook in de tweede helft van 2019 een dergelijk bedrag gerealiseerd kan worden. Zoals bekend wordt de opbrengst besteed aan het onderhoud van de Dorpskerk, het 'oudste huis van Barendrecht'. Gezien de besluitvorming in de Gemeenteraad verwachten we dat dit unieke geldwervingsproject eind 2019 zal gaan stoppen. De kerkrentmeesters voeren constructieve gesprekken met wethouder Cees Schaap over de toekomstige situatie. Het streven is erop gericht dat allen die de Dorpskerk een warm hart toedragen ook in de toekomst betrokken kunnen blijven bij een unieke vorm van geldwerving voor het monumentale kerkgebouw. Later meer daarover. . . 31.07.19
 
Help mee om eind 2019
de € 2000 te bereiken!

Wist u dat. . .? 15 orgels die u gehoord moet hebben. . .
Aan indrukwekkende orgels in Nederland is geen gebrek, maar welke van deze instrumenten springen er nu echt uit? De Volkskrant stelde een top-15 samen van orgels die u gehoord moet hebben. Van mysterieuze grommers tot magistrale fluiters. Er is geen land met zo veel bijzondere orgels als Nederland. U vindt ze van Middelburg tot Bolsward, van Zutphen tot Zeerijp. Zeker in de 17de en de 18de eeuw werkten de grootste orgelbouwers in de Republiek. Dus komen van over de hele wereld liefhebbers naar ons land om zich te verlekkeren aan die muzikale tijdmachines. Kortom: ’s werelds mooiste historische orgels staan in onze achtertuin. Maar juist wat zo dichtbij is, zien we weleens over het hoofd. De zomer is de ideale periode om daar verandering in te brengen en om op orgelsafari te gaan. Er worden talloze concerten georganiseerd, doorgaans van een uur, vaak gratis toegankelijk (met collecte) of voor een tientje te bezoeken. Maar waar vindt u de aller-allermooiste en moet u dus zeker heen? De Volkskrant presenteert in een prachtig artikel 'de lijst der lijsten': de lijst met de vijftien mooiste orgels. (Maar de keuze blijft natuurlijk altijd arbitrair. . . )
Voor het Volkskrantartikel, lees verder >> 30.07.19
 

Klik voor vergroting
Nr. 1.
Martinikerk Groningen


Eeuwenoude archiefkist terug in Dorpskerk
Na de restauratie in de jaren 2015 tot 2018 van de kansel, de omheining van de dooptuin, de Boerenbank, het Tiengebodenbord en de lambriseringen, bleven er nog een paar kleinere restauratieklussen over, waarvan de eeuwenoude archiefkist de allerlaatste was. Alle onderdelen van de interieurrestauratie werden gefinancierd door de stichting Vrienden van de Dorpskerk. Dat geldt ook voor deze restauratie, die werd uitgevoerd door de firma Hekkers & Van 't Spijker. De kerkrentmeesters bedanken de Vriendenstichting voor de jarenlange financiële ondersteuning van al deze restauratieprojecten! Maandag 29 juli jl. is de archiefkist, waarvan ook de bekleding met bladlood in ere is hersteld, teruggeplaatst in de dooptuin van de Dorpskerk. Externe deskundigen hebben de leeftijd van de archiefkist ingeschat. Zij concluderen dat de kist dateert uit begin 1700, dat is dus de tijd waarin de eerste uitbouw van de Dorpskerk plaatsvond (1711). Enkele foto's van de restauratie zijn opgenomen in een geüpdate versie van het restauratieverslag. Lees verder >>  29.07.19
  klik voor vergroting

Met de restauratie van de archiefkist
is de restauratie van het interieur van
de Dorpskerk afgerond!

Indrukwekkend afscheid van Willem Bahlman
De Triomfatorkerk was op zaterdagmorgen 27 juli jl. stampvol. Ondanks de vakantieperiode waren zeer velen gekomen om afscheid te nemen van Willem. De dienst van Woord en gebed werd voorgegaan door dominee Cees Romkes , die Willem en Monique de laatste maanden intensief begeleidde. Willem had aan ds. Romkes aangegeven hoe zijn afscheidsdienst eruit moest zien. Cees Romkes schetste Willem op prachtige en kernachtige wijze en hij had een boodschap van geloof, hoop en liefde voor Monique, de familie, vrienden en voor allen bij wie Willem een bijzondere plaats in hun leven had verworven. Het moment waarop Willem voor de laatste maal 'zijn' Triomfatorkerk verliet was emotioneel en indrukwekkend. Velen volgden Willem op zijn laatste reis naar de begraafplaats en keerden later terug naar de Triomfatorkerk voor een informeel samenzijn.
'Ga met God en Hij zal met je zijn' 29.07.19

Droevig nieuws
Op maandagmorgen 22 juli is Willem Bahlman overleden in hospice 'de Reiziger'. Willem is vele jaren koster geweest van de Triomfatorkerk, waarvoor we hem veel dank verschuldigd zijn! Willem en Monique waren na de sluiting van de voor hen zo dierbare Triomfatorkerk heel enthousiast over het 'samen-vieren' en 'samen-voegen' van de wijkgemeenten Zuid-Oost en Dorpskerk. Hoewel hij de laatste tijd zieker werd, bleef hij de laatste maanden trouw de Dorpskerk bezoeken. Wij verliezen als gezamenlijke geloofsgemeenschap rondom de Dorpskerk een unieke persoonlijkheid. Wij bidden om kracht voor Monique en verdere familie en vrienden.  Op de foto (van Rob Bruin) Willem Bahlman, die de Paaskaars van de Dorpskerk aansteekt, 29.07.19
  klik voor vergroting

Wist u dat. . .? Een van de oudste moskeeën ooit, ontdekt in Israel
In Israels Negevwoestijn, nabij de Bedouine-stad Rahat, is men op een bouwplaats gestuit op een unieke vondst. Volgens Israel's Antiquities Authority (IAA) gaat het om de restanten van een van 's werelds oudste moskeeën, gebouwd ongeveer 1200 jaar geleden. Nader onderzoek van de IAA, die opgravingen reguleert, moet uitwijzen of het gebedshuis in dezelfde tijd gebouwd is als de moskeeën die in Mekka en Jeruzalem gevonden zijn. Onderzoekers denken dat met name boeren uit de omgeving de moskee bezochten. Het gebouw had geen dak, maar wel een 'mihrab'. Dat is een gebedsnis in een muur die de gebedsrichting aangeeft (ook in dit geval gericht op Mekka). Foto: IAA 21.07.19
  Klik voor vergroting

Viering in het teken van het Karl Barthjaar
De Reformierte Bund en de Evangelische Kerk van Duitsland (EKD) hebben 2019 uitgeroepen tot Karl Barthjaar. Daarmee brengen zij hulde aan een van de belangrijkste en invloedrijkste protestantse theologen van de vorige eeuw. Het herdenkingsjaar werd op 10 december 2018 in Bazel (Zwitserland) geopend onder het motto: 'God meets man', net 50 jaar nadat Barth overleed. Tegelijk werd ook een grote Karl Barthtentoonstelling geopend in de universiteitsbibliotheek van Bazel. Een glossy, over het  leven en werk van de theoloog is helaas al uitverkocht, maar wel on line toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. De eredienst van zondag 14 juli werd door Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in het teken geplaats van het Karl Barthjaar. Voor de zondagsbrief van deze viering, lees verder >> 
Voor de 'preek van de week', lees verder >>. 15.07.19
 
Prof. Dr. Karl Barth

Meer weten over Karl Barth?
Wilt u meer wil weten over prof. dr. Karl Barth, ga dan eens naar de website www.karlbarth.nl of lees een interessant artikel uit dagblad Trouw over hem >>>>. Eerder besteedden we  een artikel aan hem op >> onze webpagina ''Wist u dat'?'.
Voor de glossy over het leven en werk van Karl Barth, lees verder >> 13.07.19

Wist u dat. . .? De stad Ziklag ontdekt bij opgravingen in Israel
Archeologen uit Israel en Australië claimen dat zij bij opgravingen in Khirbet a-Ra’i, ten zuiden van Jeruzalem, de bijbelse stad Ziklag hebben gevonden. De Bijbel noemt de stad Ziklag meerdere malen in Samuël 1 en Samuel 2 geregeld. Het  was de stad waarnaar David uitweek toen hij op de vlucht was voor koning Saul. In de achterliggende decannia is meerdere malen geclaimd dat de stad Ziklag was gevonden. Maar dat werd steeds weer in twijfel getrokken. In Khirbet a-Ra’i zouden nu wel bewijzen zijn gevonden, volgens onderzoekers van de Universiteit van Jeruzalem, de Israëlische Oudheidkundige Dienst en de Macquarie University van Sydney (Australië). Lees verder >> 12.07.19
  Klik voor vergroting

Värtruwwä: Zu Bärga lüäg i äbruf
Tijdens onze vakantie bereikten ons hoog in de Walliser Alpen twee droevige berichten vanuit de geloofsgemeenschap rond de Dorpskerk. Woorden schieten te kort, maar met het uitzicht op bergtoppen van meer dan 4000 meter hoogte, rest ons niet veel meer dan woorden van troost te zoeken bij die eeuwenoude Psalmen. Ook nu grijpen we naar een prachtige vertaling in het Wallisertitsch (het Duitse dialect van het Zwitserse kanton Wallis). Moge die eeuwenoude woorden tot troost zijn voor de betrokken gezins- en familieleden! Lees verder >> 10.07.19
   

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
Aangezien ds. Stam nog niet geheel aan het werk is, wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente nog verzorgd door de wijkkerkenraad. Deze keer wel een bericht van ds. Marianne Moerland. In dit wijkbericht leest u verder alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Lees verder >>  10.07.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente. Zoals gebruikelijk brengt ds. Romkes ook nu weer een prachtig, lied onder de aandacht. Lees verder >> 10.07.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie uit Klankbord is deze keer verzorgd door ds. Albert Floor van de wijkgemeente Immanuelkerk, onder het thema: 'Zending een blijvende opdracht!'  Lees verder >> 10.07.19

Nieuws van het CvK
Het College van Kerkrentmeesters vraagt uw aandacht voor het gewijzigde rekeningnummer voor de kerkelijke bijdragen. Graag even checken of dit bericht voor u van toepssing is. Lees verder >> 10.07.19

Wethouder opent 'bijenhotel' in Kerktuin
Maandagmiddag 8 juli heeft wethouder Tanja de Jonge in het bijzijn van een twintigtal belangstellenden, op het grasveld achter de Kerktuin van de Dorpskerk een bijenhotel geopend. Omdat de bijenstand het erg moeilijk heeft, is er achter de Dorpskerk een strook aangelegd met bloemen die aantrekkelijk zijn voor bijen. De plaatsing van een bijenhotel kan de bijenstand nu een extra stimulans geven. Op deze wijze wordt er een extra dimensie gegeven aan de toch al aantrekkelijke Kerktuin van de Dorpskerk. Lees verder  >>  08.07.19

  Klik voor vergroting

Bijna identieke kansels (uit de 17e eeuw!)
Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam attendeerde enige tijd geleden Dorpskerkrentmeester Simon Hoek op een bijzondere observatie die hij had gedaan in een kerk in de Alblasserwaard. Het was hem opgevallen dat de kansel in de kleine Hervormde kerk van Wijngaarden wel heel veel lijkt op de kansel van onze Dorpskerk. Simon nam contact op met de koster van de kerk van Wijngaarden en kwam tot enkele opmerkelijke constateringen. Zo staat vast dat beide kansels dateren uit dezelfde periode, namelijk het midden van de zeventiende eeuw (circa 1650). Zowel de kansels als het koperwerk van beide pronkstukken vertonen overeenkomsten. Wellicht zijn deze monumentale kunstwerken afkomstig uit dezelfde werkplaatsen van timmerlieden en koperslagers? Nader onderzoek lijkt gewenst! Lees en kijk verder >> 07.07.19
  klik voor vergroting

Wist u dat . . .? Een kerk met wijngaarden
Kerkgenootschappen over de hele wereld hebben in de loop der eeuwen talloze bezittingen verworven, die anno 2019 niet direct meer met kerk en geloof worden geassocieerd. Zo bezit de Rooms-Katholieke kerk van Sion, de hoofdstad van het Zwitserse kanton Wallis anno 2019 nog altijd 32 hectare wijngaarden.   Daarvan beslaat de wijngaard van de bisschop van Sion zeven hectare. Documenten van ca. 1300 vermelden dat de kanunniken van het kapittel van Sion zowel in percelen wijngaard als vaten wijn werden betaald. Uit een document van 1338 blijkt dan weer dat de bisschop van Sion zijn geestelijken verbood om drankgelegenheden te bezoeken en in het openbaar te drinken. Dat belette hem overigens niet om zijn personeel deels in vaten wijn te betalen. . . Lees verder >> 07.07.19
 

Klik voor vergroting
Wijngaarden van de kerk van Sion.


 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende