Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog steeds actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Artikelen over liturgie en vieringen worden aangeduid met een kleurenstrook in de betreffende kleur van het liturgisch jaar.

                           Op deze pagina het nieuws van de afgelopen vier weken. 
                              Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog steeds actueel
LEES-TIPS
>> lees verder

De erediensten worden op zondagmorgen om 10.00 uur ook online uitgezonden.
Ze zijn rechtstreeks en ook achteraf terug te kijken op de eigen videokanalen van de Dorpskerk.

Klik op het Vimeo logo >> 
klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen of op het YouTube logo >>    Zie ook >> webpagina Kerkdiensten

Ontwikkelingen in Coronatijd
Na de persconferentie van de Regering van 14 september vraagt ieder gemeentelid zich af wat dit gaat betekenen voor de kerkelijke activiteiten. Voor zover bekend komt de PKN aanstaande maandag met een nieuw advies voor de plaatselijke gemeenten. Binnen de Dorpskerkgemeente volgt het moderamen van de WK de ontwikkelingen op de voet. Ook de plannen voor de Revivalweek  worden besproken in moderamen en wijkkerkenraad. Zodra er nadere besluiten zijn gevallen, wordt dit via deze website bekendgemaakt. 15.09.21

Protestantse Lezing 2021
Het is sinds enkele jaren een goed gebruik dat er rond Hervormingsdag een zogenaamde Protestantse Lezing wordt gehouden, als een maatschappelijk actueel statement vanuit Protestantse traditie. Dit jaar op 30 oktober
houdt sterrenkundige Heino Falcke online de Protestantse Lezing over de vraag of wij, de mens, verantwoordelijk zijn voor de toekomst van Gods schepping. Is die toekomst in onze handen of in die van God? In zijn lezing staat Falcke stil bij het uiterst actuele en urgente thema ‘duurzaamheid’. Hij zoomt uit op de grootheid van de schepping, de aarde, het heelal, in contrast met de kleinheid van de mens. Om vervolgens in te zoomen op het vertrouwen op God en hoe dat onze houding bepaalt in de omgang met de natuur, dieren en mensen om ons heen. Lees verder >> foto PKN 15.09.21
  klik voor vergroting

Oproep werkgroep Kerktuin
De prachtige moerbeibomen in de Kerktuin worden as. zaterdagmorgen weer gesnoeid. Jaap van der Linden doet het zware werk (belangeloos!) voor de werkgroep Kerktuin, maar er zijn een aantal 'sterke mensen' nodig om de gesnoeide takken kleiner te maken. De werkgroep Kerktuin roept 'vrienden van de Kerktuin' op om mee te helpen. Zaterdagmorgen van 9 tot 12 uur bent u van harte welkom om te helpen. De koffie staat natuurlijk klaar! 15.09.21

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Jaap van Rootselaar. Hij mediteert onder de titel ‘Als je geen tijd hebt, dan moet je tijd nemen, want’ “Van U is de toekomst" over de vraag: ' Dreigen we niet een zielloos volk te worden of zijn we het al?' Lees verder >> 14.09.21

PKN synode bespreekt 'visie op kerkgebouwen' (2)
De Generale Synode besprak op haar septembervergadering de nota 'Speelruimte gezocht' (zie onderstaand artikel). Aan de synodeleden werd een aantal stellingen voorgelegd over het toekomstig gebruik van Protestantse kerkgebouwen.  
De centrale vraag daarbij is: 'hoe kunnen onze (kerkgebouwen worden ingezet als instrument voor toekomstgericht kerk-zijn?' Daarbij zijn drie invalshoeken van belang: een theologische- , een kerkelijke- en een maatschappelijke invalshoek. De vragen en opmerkingen van de synodeleden zullen worden verwerkt in de definitieve versie van de discussienota, die zal worden voorgelegd aan de plaatselijke gemeenten. Voor wie meer is geïnteresseerd in dit onderwerp, lees verder >> Foto: PKN 14.09.21
  klik voor vergroting

Open Monumentendag geslaagd
De organisaties die de activiteiten in de Dorpskerk organiseerden tijdens de Open Monumentendag kunnen met tevredenheid terugkijken op de dag. Er was veel belangstelling zowel voor de Dorpskerk als 'oudste huis van Barendrecht' als ook voor de Snuffelmarkt en de Kerktuin. Met name de Dorpskerkkaarsen vonden gretig aftrek. Voor een uitgebreid fotoverslag, lees verder >>. 11.09.21

Een unieke Dorpskerkkaars
Steeds vaker worden de eeuwenoude kaarsenkronen van de Dorpskerk ontstoken bij trouw- en rouwdiensten. Al die honderden kaarsenstompjes worden door koster-beheerder Rob Bruin omgesmolten voor hergebruik. Ten behoeve van de Open Monumentendag - 11 september - werden er deze unieke Dorpskerkkaars, die voorzien is van een Dorpskerklogo (ontwerp Thea Verhagen) in de Snuffelmarkt verkocht voor slechts € 2,98! Tijdens de Open Monumentendag was 'het 'oudste huis van Barendrecht' geopend van 11 tot 15 uur. Kinderen konden zelf kaarsjes gieten in de vorm van een kerkklok. 
Het programma in het Dorpskerkcomplex werd georganiseerd door de Historische Vereniging, de vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht en de Protestantse Dorpskerkgemeente. De koster verzorgde koffie, thee en poffertjes. 11.09.21
  klik voor vergroting

PKN synode bespreekt 'visie op kerkgebouwen'
Op de agenda van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) die op 11 september werd gehouden, stond o.a. de nota 'Speelruimte gezocht'. Deze nota geeft een Protestantse visie op het gebruik van kerkgebouwen.
De discussienota heeft als doel om plaatselijke (wijk)
gemeenten te stimuleren om op een zinvolle manier naar de mogelijkheden van het eigen kerkgebouw te kijken. Hoewel de Dorpskerkgemeente, op initiatief van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, de visie op het gebruik van het Dorpskerkcomplex al geruime tijd geleden heeft vastgelegd en uitgewerkt, zal deze PKN-nota zeker een rol kunnen spelen bij de gesprekken over de toekomst van gebouw 'de Oude Pastorie'. De nota onderstreept nog eens dat het bezit van het Dorpskerkcomplex gezien kan worden als een kans voor de Protestantse Gemeente Barendrecht. 'De gebouwen zijn een waardevol bezit die ingezet kunnen worden om van betekenis te zijn voor de pastorale, missionaire en diaconale roeping van een gemeente' aldus de nota. Die woorden zijn de kerkrentmeesters van de Dorpskerk uit het hart gegrepen... Lees de nota >> 11.09.21 

Nieuw Lied van de Week
Ds. Cees Romkes bespreekt deze week een Engels lied dat zijn aandacht wekte. Er blijkt een prachtige Nederlandse vertaling te zijn gemaakt door Sytze de Vries, onder de titel 'Met hart en ziel juich ik om Hem, mijn God'  Lees verder >> 
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 21.09.10 

Landelijke aandacht voor film 'Onderweg naar Rome' 
Het initiatief van 'Hart voor Barendrecht' om in Coronatijd een film te maken over het leven van Paulus heeft nu ook landelijke belangstelling gekregen. De website van de PKN besteedt aandacht aan dit mooie project. De film waaraan een veertigtal vrijwilligers van de deelnemende kerken meewerkten, is op zaterdagavond 11 september in première gegaan in tal van Barendrechtse kerken, waaronder ook de Dorpskerk. Lees verder >> 10.09.21

Startzondag: Van U is de toekomst!
Dit jaar wordt de Startzondag van de PKN-wijkgemeenten en de St. Augustinusparochie niet gevierd in één gezamenlijke dienst. Op zondag 12 september zullen er, in verband met de Coronabeperkingen drie startvieringen zijn, te weten in de St. Augustinusparochie, in Carnisse Haven en in de Bethelkerk is een gezamenlijke viering van de wijken rondom de Dorpskerk en de Bethelkerk. Er zijn een aantal gemeenschappelijke elementen die in alle kerkdiensten zullen terugkomen. In de gezamenlijke viering van de wijkgemeenten in Barendrecht-centrum zal medewerking aan de dienst worden verleend door de band van Paul van der Schoor en Jan van der Graaff. Voorganger is ds. Henk-Jan Ketelaar. Het wordt een feestelijke laagdrempelige viering! Van harte welkom! Let op 1: Alle startvieringen beginnen om: 10.30 uur! Let op 2: in de Dorpskerk is geen dienst! 
Alle betrokkenen hopen dat het volgend jaar weer mogelijk is om met de parochie en de wijkgemeenten één gezamenlijke startviering te kunnen houden! Voor de orde van dienst, lees verder >> 09.09.21

Wist u dat . . . ? Koning krijgt eerst exemplaar NBV21
Op 13 oktober as. krijgt Koning Willem Alexander het eerste exemplaar overhandigd van de nieuwe Bijbelvertaling NBV 21 tijdens een bijeenkomst in de Grote Kerk in Den Haag.  Als Beschermheer van het Bijbelgenootschap is hij betrokken bij hun werkzaamheden. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft van 2016 tot 2020 gewerkt aan de herziening van de NBV, die in 2004 uitkwam. In totaal zijn er 12.000 aanpassingen gedaan. Niet alleen is de tekst gemoderniseerd; er zijn ook wetenschappelijke inzichten en reacties van Bijbellezers verwerkt in de nieuwe vertaling. Bij drukkerij Jongbloed zijn de eerste exemplaren gedrukt. Kijk verder >> 08.09.21

Nieuw Wijkbericht
Door omstandigheden zijn de wijkberichten enkele malen niet gepubliceerd op de website. Vanaf heden zullen ze weer worden geplaatst. Ook deze keer brengen de twee predikanten die verbonden zijn aan de Dorpskerkgemeente, ds. Cees Romkes en ds. Marianne Moerland nieuws vanuit de wijkgemeente. Ook wordt er verslag gedaan van de afgelopen kerkenraadsvergadering. Lees verder >> 08.09.21

[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Cees Romkes. Hij mediteert onder de titel 'Volharden in Hoop' over het tafelgebed van Huub Oosterhuis 'Zo moge het zijn'. Lees verder >>

Revivalweek uitgesteld!
Omdat nog lang niet zeker is dat de 'anderhalvemetersamenleving' binnenkort zal worden opgeheven, heeft het moderamen van de wijkkerkenraad van de Dorpskerk moeten besluiten om de feestelijke 'Revivalweek', die eind september binnen de Dorpskerkgemeente zou worden gehouden, tot nader order uit te stellen. '
Er is op dit moment nog te veel onduidelijk over de beperkende maatregelen die op korte termijn gaan gelden en wat ons betreft kunnen de geplande activiteiten niet doorgaan met een ‘anderhalvemeterregel’. De geplande activiteiten vragen veel voorbereiding en afstemming. In deze onzekere tijd hebben we helaas deze beslissing moeten nemen', aldus het moderamen. 07.09.21

Open Monumentendag in Dorpskerk
Het 'oudste huis van Barendrecht' - de Dorpskerk - is een internationaal beschermd rijksmonument. Vanzelfsprekend is het gebouw op de Open Monumentendag - zaterdag 11 september - geopend van 11 tot 15 uur. In de kerk zijn er rondleidingen en is er een model te bewonderen 
van de 'optische telegraaf', die ooit op de kerktoren heeft gestaan. Lees verder >> In gebouw de Ontmoeting is een bijzondere activiteit: daar kunnen kaarsen worden gegoten met het kaarsvet van de kaarsenresten van de oude kaarsenkronen. Die zelf gegoten kaars kan men meenemen naar huis. Het programma wordt georganiseerd door de Historische Vereniging, de vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht en de Protestantse Dorpskerkgemeente. De koster verzorgt koffie, thee en poffertjes. Toegang is vrij. Lees verder >> 05.09.21
 

Snuffelmarkt bij streekmarkt Kleine Duiker
Op woensdag 8 september wordt bij museum “De Kleine Duiker” een streekmarkt gehouden. De Snuffelmarkt heeft op deze markt ook een kraam gehuurd en zal een selectie van de uitgebreide voorraad te koop aanbieden. Het gaat o.a. om kinderspullen, CD’s, boeken en kleding, alles tegen zeer ‘zonnige’ prijzen. Aanvang van de streekmarkt is 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. 05.09.21

Geen TV-uitzending
Vanwege technische problemen was er vandaag geen kerk-tv mogelijk. De oorzaak is helaas nog niet gevonden. U kunt de viering met ds. Piet Taselaar gelukkig wel terugluisteren via www. kerkomroep.nl.  (de dienst begint vanwege de technische problemen ruim 20 minuten na de start van de radiouitzending) In deze dienst werd door de Dorpskerkgemeente het overlijden herdacht van Cor den Otter, die vele jaren koster van de Dorpskerk is geweest.  
Luister verder >> 05.09.21

Hartelijke vakantiegroeten!
'Dieser Land mit seiner Pracht, seine Berge, seine Fluhren sind die Zeugen deiner Macht, Deiner Vatergüte Spuren. Alles in uns betet an: Grosses hast du uns getan!
Een hartelijke vakantiegroet aan alle bezoekers van onze Dorpskerkwebsite!
Na twee Coronajaren eindelijk weer genieten van het adembenemende Alpenglühen 's morgens in alle vroegte... Er is 
veel reden om dankbaar te zijn!. uw webbeheerder 05.09.21
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 5 september is volgens de liturgische kalender de '12e zondag van de Zomer'. 
De voorganger in de Dorpskerk a.s. zondag is ds. Piet Taselaar, die jarenlang verbonden is geweest aan de Dorpskerkgemeente als bijstand in het pastoraat. De liturgische kleur is deze zondag groen, de kleur van hoop en verwachting. Vanwege de Corona-beperkingen is er plaats voor zo'n 100 kerkgangers. Als richtlijn voor deze zondag geldt, dat gemeenteleden met een achternaam de letter M t/m Z welkom zijn. Daarnaast kan men de eredienst altijd online meevieren. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 03.09.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

'Lied van de Week'
Deze week brengt ds. Cees Romkes weer eens een lied van dominee-dichter André F. Troost onder de aandacht. Dit keer het lied 'Heer, mijn hart komt tot stilte bij U', uit zijn bundel' Overnodig'. Het is een vertaling van het Duitse lied 'Meine Seele ist stille in dir', dat oorspronkelijk door dichter/componist Klaus Heizman werd gemaakt.  Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  03.09.21  

€ 80.000 rijkssubsidie toegekend voor onderhoud Dorpskerk
De Kerkrentmeesters van de Dorpskerk hebben deze week met spanning uitgekeken naar het antwoord van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) op de subsidieaanvraag voor het groot onderhoud van de Dorpskerk voor de komende zes jaar. De aanvraag omvatte € 139.247 aan restauratiekosten. Daarvan is door de RCE € 132.725 subsidiabel verklaard. Omdat de Subsidieregeling Onderhoud Monumenten (SIM) 60% subsidie betekent, mogen de Kerkrentmeesters rekenen op een subsidie van € 79.635 over de periode 2022 - 2027. Dit betekent dat de restauratie van het voegwerk van de toren en de westgevel, alsmede de restauratie van de aandrijving van de wijzers van het torenuurwerk, de wijzers en de wijzerplaten en óók  het vergulden van de haan en de bol op de torenspits ( de 'kroon op het 10-jarige restauratieplan') kunnen worden uitgevoerd in het voorjaar van 2022. Ook het restaureren van de vier monumentale kaarsenkronen in de Dorpskerk kan in de loop van 2022 worden uitgevoerd. Daarnaast kan al het overige geplande grootonderhoud worden uitgevoerd. D
e 40% 'eigen bijdrage' kan dankzij de financiële ondersteuning van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk, het LD-fonds, de Snuffelmarkt, het Verjaardagsfonds en de Aktie Afval Loont 2.0 kan  grotendeels uit eigen wijkmiddelen worden gefinancierd. Daarom hoeft de post Groot onderhoud van de PGB, voor wat de Dorpskerk betreft, maar in beperkte mate worden aangesproken. Het daarin voor de Dorpskerk gereserveerde bedrag vormt zodoende een buffer voor onvoorzien groot onderhoud in de toekomst. Een woord van dank voor de begeleiding van de subsidieaanvraag door Bureau Lakerveld is zeker op zijn plaats! 03.09.21 

Kerktuin in beeld - 8 
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek in Barendrecht. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, die het verdienen om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Hoogerbrugge-Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. Deze maand besteedt zij aandacht aan het vlas - Linum usitatissimum. In vroeger dagen werd er rond Barendrecht en in de Hoekse Waard veel vlas verbouwd. Om deze herinnering te bewaren (en ook omdat het een Bijbelse plant is) wordt bijna jaarlijks een randje vlas in de zaaihoek van onze Kerktuin ingezaaid. Lees verder >> 02.09.21
  klik voor vergroting

Oecumenische migrantenviering
De onlangs gevormde oecumenische werkgroep 'vieren en ontmoeten over grenzen heen' organiseert aan het begin van de Vredesweek op zondagmiddag 19 september in de Dorpskerk een eerste 'migrantenviering', met als thema 'Inclusief samenleven'. 
Deze oecumenische viering is samengesteld door pater Urbanus, ds Henk-Jan Ketelaar, Winia Schriek en vijf statushouders. De organisatoren willen met alle Barendrechters bidden en zingen voor vrede in alle landen. Het belooft een mooie viering te worden met veel inbreng van en met de statushouders. Iedereen is welkom; met elkaar kunnen we de wereld een beetje mooier maken door o.a. ontmoeting in gebed. Lees verder >> 01.09.21
  klik voor vergroting

Vossenjacht 'in de voetsporen van Paulus'
Omdat de film 'Onderweg naar Rome' (zie onderstaand artikel) voor kinderen in de basisschoolleeftijd minder geschikt is, heeft 'Hart voor Barendrecht' een vossenjacht bedacht met als thema: ‘In de voetsporen van Paulus’. Die vossenjacht is bestemd voor de kinderen van de deelnemende kerken. Hij gaat vooraf aan de filmpremière en vindt plaats op 11 september ‘s middags in Carnisselande. Het spel begint om 13.30 uur. en duurt tot ca. 16.00 uur en heeft als start- en eindpunt het kerkgebouw Carnisse Haven, Noordersingel 30. Aanmelding vooraf is vereist! Kinderen kunnen via vossenjacht@hartvoorbarendrecht.nl worden aangemeld met naam, leeftijd en telefoonnummer ouder/verzorger. 
 31.08.21
  klik voor vergroting

Première film 'Onderweg naar Rome' (2)
Zoals eerder gemeld, hebben de Barendrechtse kerken die participeren in Hart voor Barendrecht een film gemaakt over het leven van Paulus. De titel van de film is: 'Onderweg naar Rome'. Om u al een beetje nieuwsgierig te maken, kunt u de trailer bekijken van de film die op 11 september in première gaat (ook in de Dorpskerk). Kijk verder >> Zie ook onderstaand artikel 31.08.21
  Klik voor vergroting

Product van de maand september
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'Product van de maand'. Voor de maand september zijn dit ontbijtproductenBij de ingang van de Dorpskerk bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur en op elke zondagmorgen voor kerktijd kunt u het 'product van de maand' inleveren. Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! Doet u al mee? 28.08.21
  Klik voor vergroting

'Lied van de Week'
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een lied van dichter-schrijver Michel van der Plas. Het lied 'Het liefste zou ik U ontkomen' staat in de driedelige serie 'Evangelieliederen', die Michel van der Plas (pseudoniem van Bernardus Gerhardus Franciscus (Ben) Brinkel) schreef voor de Rooms-Katholieke liturgische praktijk. Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  27.08.21  

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 29 augustus is volgens de liturgische kalender de '11e zondag van de Zomer'. Na zes gezamenlijke zomervieringen worden in de Dorpskerk en Bethelkerk voortaan weer diensten gehouden.
 De voorganger in de Dorpskerk a.s. zondag is Mw. Ria Keijzer-Meeuwse uit Ridderkerk-Bolnes. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. Vanwege de Corona-beperkingen is er plaats voor zo'n 100 kerkgangers. Als richtlijn voor deze zondag geldt, dat gemeenteleden met een achternaam de letter A t/m L welkom zijn. Daarnaast kan men de eredienst altijd online meevieren. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 27.08.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Waarderingsoorkonde voor voormalige Zusterdienst 
In juni jl. werd de aan de (voormalige) Hervormde Vrouwendienst (HVD), die na ruim 60 jaar ophield te bestaan, de waarderingsoorkonde van de Dorpskerkgemeente uitgereikt. Afgelopen week werd 
de waarderingsoorkonde van de Gemeente Barendrecht uitgereikt door burgemeester Jan van Belzen aan de (voormalige) Gereformeerde Zusterdienst, die na ruim 55 jaar ophield te bestaan. Beide oorkondes geven blijk van de grote waardering die er binnen de Barendrechtse samenleving als geheel en de binnen kerkelijke samenleving in het bijzonder bestaat voor dit prachtige kerkenwerk! Het feit dat beide organisaties onlangs zijn opgegaan in één nieuwe Protestantse Contactgroep Barendrecht-centrum onderstreept nog eens dat de oude hervormd-gereformeerde benaderingen achter ons liggen en er een nieuw perspectief in ontstaan in één gemeenschappelijk stuk Protestants kerkenwerk. Alle vrouwen/zusters van harte geluk gewenst!  Lees verder >> Op de foto de overhandiging van de oorkonde aan Mieke van Dongen. 27.08.21
  Klik voor vergroting

Première film Onderweg naar Rome (1)
Zoals eerder gemeld, hebben de Barendrechtse kerken die participeren in Hart voor Barendrecht een film gemaakt over het leven van Paulus. De titel van de film is: 'Onderweg naar Rome'. Leden van alle kerken hebben meegewerkt als acteur in deze film, waaronder ook leden van de Dorpskerkgemeente. Hart voor Barendrecht brengt de film óók in de Dorpskerk in première op zaterdagavond 11 september om 20.00 uur. Vanwege de Coronamaatregelen is aanmelding vooraf verplicht!!! Dit kan via >> onderwegnaarrome@hartvoorbarendrecht.nl 27.08.21
  Klik voor vergroting

Nieuws van de Snuffelmarkt
Woensdagavond 15 september is de Snuffelmarkt weer geopend van 18.30 uur tot 20.30 uur. De zomeracties zijn ook in september nog van kracht. De Snuffelmarkt voorziet niet alleen in de behoefte om goed te gebruiken spullen van eigenaar te laten veranderen, maar wil ook een plek zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Sinds kort is het weer mogelijk om een kopje koffie of thee te drinken. De Snuffelmarkt is onderdeel van de Dorpskerkgemeente, de opbrengst komt dan ook geheel ten goede aan het onderhoud van dit mooie monument. Voor meer informatie: Truus Dorsman, telefoon 616501. Lees verder >> 25.08.21

'Lied van de Week'
Iets later dan gebruikelijk brengt ds. Cees Romkes deze week een lied onder de aandacht van de in 2003 overleden priester-dichter Jan van Opbergen. Het lied 'Wie moet zwijgen zal gaan spreken', wordt gezongen op de melodie van 'Alle Menschen werden Brüder' van Ludwig von Beethoven. Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  22.08.21  

De eerste Dorpskerkpredikanten
Een van de hoofdstukken in het nieuwe jubileumboek dat volgend jaar zal verschijnen ter gelegenheid van het 510-jarig bestaan van de Dorpskerk, zal beschrijvingen bevatten van de eerste zes Dorpskerkpredikanten. Van de eerste vijf predikanten is reeds e.e.a. gepubliceerd op deze website en in het Contactblad van de Historische Vereniging Barendrecht. Voor de liefhebber van de Barendrechtse geschiedenis zijn de eerder gepubliceerde levensbeschrijvingen nu ondergebracht op een aparte webpagina op deze website. De levensbeschrijving van de zesde predikant vergt meer tijd dan voorzien. Over deze  ds. Abraham Costerus is namelijk veel te vertellen. . . . Lees verder >> 21.08.21

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 22 augustus is volgens de liturgische kalender de '10e zondag van de Zomer'. Dan vindt de zesde en laatste gezamenlijke viering plaats uit een serie van zes erediensten van de wijken rondom de Bethelkerk en de Dorpskerk. Deze viering is in de BETHELKERK, de Dorpskerk is gesloten! 
Er is zowel kindernevendienst als kinderoppas aanwezig. Aanmelden kan tot zaterdagochtend 10.00 uur per e-mail: welkomindebethelkerk@gmail.com Gemeenteleden die niet over internet beschikken kunnen zich telefonisch aanmelden bij Anke Kleemans op 0650557477. Als u zich aanmeldt en blijkt dat alle plaatsen vergeven zijn krijgt u daarover bericht en komt u automatisch op de lijst voor de volgende week. Wie niet kan komen wordt van harte uitgenodigd de dienst thuis mee te vieren. De rechtstreekse uitzending begint om 10.00 uur en kan via de videokanalen van de Dorpskerk en de Bethelkerk worden bekeken. Voorganger is ds. Henk-Jan Ketelaar. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. Voor de Orde van dienst, lees verder >> 20.08.21
 

Jaarthema PKN: 'Van u is de toekomst'
De Protestantse Kerk in Nederland heeft voor het jaar 2021/2022 als thema gekozen: 'Van u is de toekomst'. Dit thema staat niet alleen op startzondag, maar het hele seizoen centraal. Binnen dit jaarthema worden gedurende het jaar verschillende invalshoeken belicht. Zo staat tijdens startzondag het 'Onze Vader' en dan met name de zin 'Uw koninkrijk kome' centraal. In oktober 2021 krijgt het thema 'duurzaamheid' de aandacht. 
Scriba René de Reuver licht in een interview het jaarthema toe. 'Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden: de kracht en de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.' Lees verder >> 18.08.21

Snuffelmarkt ondersteunt Kerktuin
Zoals bekend is de opbrengst van de Snuffelmarkt bestemd voor het onderhoud van het Dorpskerkcomplex. In overleg met de kerkrentmeesters wordt bepaald welke projecten ondersteuning verdienen. Eerder was al gemeld dat de Snuffelmarkt een bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de verlichting van de Kerkzaal en de Noordbeuk. Nu is bekend geworden dat de Snuffelmarkt een bijdrage zal leveren van € 1500 voor de financiering van het nieuwe terrasmeubilair en nieuwe afscheidingen langs het terras in de Kerktuin. Eerder was al een schenking ontvangen van begrafenisondernemer Mastenbroek voor enkele nieuwe tafels. Nu ook de Snuffelmarkt een royale bijdrage zal leveren, betekent dit dat de werkgroep Kerktuin het voorgefinancierde bedrag beschikbaar krijgt  voor het onderhoud van de borders en de aankoop van nieuwe planten. Foto: Alie den Engelsman 18.08.21
  Klik voor vergroting

Wist u dat . . . . ? Geen Bijbels tussen de bloemkolen
Het PKN-Magazine PETRUS besteedt deze zomer aandacht aan 'armoede in Nederland'. 
Hoe zetten kerken en diaconieën in het hele land zich in om mensen in armoede te ondersteunen en sociale uitsluiting tegen te gaan? In dat kader werd er een indrukwekkend interview gepubliceerd met Clara Sies, over de Voedselbank, die zij in Nederland in 2003 oprichtte samen met haar man Sjaak. Clara constateert dat vooral kerken en diaconieën het concept van de voedselbank hebben omarmd (waaronder de PG Barendrecht). Maar zij ziet een nog grotere rol voor diaconieën weggelegd. Lees verder >> 16.08.21
  Klik voor vergroting

Wist u dat. . . . ? Een nieuwe pastor in het Ikazia ziekenhuis
Aangezien (ook) de Protestantse Gemeente Barendrecht banden heeft met het Ikaziaziekenhuis, wordt aandacht besteed aan de komst van een nieuwe ziekenhuispastor in Ikazia. Per 1 augustus is ds. Martijn Westrate in d
ienst getreden als geestelijk verzorger binnen de dienst Geestelijke Verzorging van Ikazia. Daarmee zijn er weer 2 geestelijk verzorgers: Ds. Lyda Tamminga en Ds. Martijn Weststrate. Ds. Westrate werkte na zijn studie onder andere als pastoraal werker in de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam-Delfshaven en later als buurtpastor/missionair predikant bij Licht op Zuid in Rotterdam-Zuid. 15.08.21

Wist u dat . . . ? Op pad met stichting De Toekomst
Stichting De Toekomst is al vele jaren een vaste huurder van ons Dorpskerkcomplex. Normaliter wordt er in de Oude Pastorie vijf dagen per week dagopvang verzorgd voor mensen met geheugenproblemen. Vanwege de Coronapandemie wordt  meerdere keren per week uitgeweken naar de Tuinzaal van gebouw 'de Ontmoeting en naar de Kerktuin. Deze activiteit is bij de meeste leden van de Dorpskerkgemeente wel bekend, te meer omdat enkele gemeenteleden gebruik maken van de liefdevolle aandacht die De Toekomst biedt. Veel minder bekend is dat De Toekomst ook uitjes en vakantieweken organiseert, die óók open staan voor niet-cliënten van deze zorginstelling. Op verzoek van het stichtingsbestuur wordt op onze website aandacht besteed aan deze begeleide reisactiviteiten. Lees verder >> Kijk voor meer informatie op hun eigen website >> 15.08.21

Er zit muziek in de Dorpskerk! - 'A tribute to the Continental Singers'
Met de organisatie Events for Christ is overeengekomen dat zij de Dorpskerk opnemen als een van hun concertpodia in het komende jaar. Het eerste concert, dat gepland staat voor zondagavond 10 oktober 20.00 uur, wordt een eerbetoon aan het 'fenomeen Continental Singers'.  Velen koesteren warme herinneringen aan de groepen Amerikaanse en Europeese 'Continentals' , die in de laatste decennia van de vorige eeuw al zingend het Evangelie verkondigden. Onder de titel 'A tribute to the Continentals - A new Beginning' zullen er in Nederland een aantal concerten worden gegeven, waarin de muziek van de Continental Singers centraal staat. Zo ook in de Barendrechtse Dorpskerk! Voor meer informatie en aanmelding, lees verder >> [ e.e.a. onder voorbehoud van Corona-beperkingen!]

Er zullen in de komende maanden meer gospelconcerten worden georganiseerd door Event for Christ in 'het oudste huis van Barendrecht', zodat het motto: 'Er zit muziek in de Dorpskerk'  nog meer nadruk zal krijgen!   14.08.21
  klik voor vergroting

'Lied van de Week'
Deze week vestigt ds. Cees Romkes de aandacht op een lied van de Schotse dominee-dichter John Bell. Het lied 'Brood, hier gedeeld om het leven'. Het is een vertaling van Alfred Bronswijk van het lied 'This is the body of Christ', dat afkomstig is uit de geloofsgemeenschap van Iona. Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  14.08.21  

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 15 augustus is volgens de liturgische kalender de '9e zondag van de Zomer'. Dan vindt de vijfde gezamenlijke viering plaats uit een serie van zes erediensten van de wijken rondom de Bethelkerk en de Dorpskerk. Deze viering is in de BETHELKERK, de Dorpskerk is gesloten! 
Er is WEL kindernevendienst maar nog GEEN kinderoppas aanwezig. Aanmelden kan tot zaterdagochtend 10.00 uur per e-mail: welkomindebethelkerk@gmail.com Gemeenteleden die niet over internet beschikken kunnen zich telefonisch aanmelden bij Anke Kleemans op 0650557477. Als u zich aanmeldt en blijkt dat alle plaatsen vergeven zijn krijgt u daarover bericht en komt u automatisch op de lijst voor de volgende week. Wie niet kan komen wordt van harte uitgenodigd de dienst thuis mee te vieren. De rechtstreekse uitzending begint om 10.00 uur en kan via de videokanalen van de Dorpskerk en de Bethelkerk worden bekeken. Voorganger is ds. J. Wilschut. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. Voor de Orde van dienst, lees verder >> 14.08.21
 

Wist u dat. .  . ? Maria Magdalena, een vrouw met vele gezichten 
Al eeuwen lang wordt de Bijbelse persoon van Maria Magdalena in de beeldende kunst een gezicht gegeven
: van kroongetuige, zondares tot feminist. Ze wordt geassocieerd met de vermenging van seksualiteit, sensualiteit en zonde; een baken van hoop en een feministisch icoon. En was ze nu wel of niet getrouwd met Jezus? Voor het eerst wordt er in het Catharijne Convent een tentoonstelling gewijd aan haar. Het is een ontdekkingstocht langs historische bronnen, indrukwekkende schilderijen, hedendaagse beeldende kunst en populaire cultuur. De tentoonstelling duurt tot 9 januari 2022 in het Catharijne Convent in Utrecht. 
Lees verder >> 
11.08.21 
(foto: schilderij van onbekende meester - 1518; uit de tijd van de bouw van de Dorpskerk)
  klik voor vergroting

Jaarverslag 2020 SVDK
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft het financiële jaarverslag over 2020 vastgesteld. Vanwege het plotselinge overlijden van penningmeester Arij Kammeraad eind 2020 en het aanstellen van de nieuwe penningmeester Arend van Oosten is de presentatie van het jaarverslag enigszins vertraagd. In het jaar 2020 werd de laatste fase van de financiering van de
 restauratie van het torenuurwerk, de klokkenstoel en de luidklok van de Dorpskerk afgerond met een bijdrage ter grootte van ruim € 32.700. In de loop van 2020 werd aan schenkingen en giften een bedrag van bijna € 13.000 ontvangen. Voor komende ondersteuningsprojecten is eind 2020 een bedrag van bijna € 20.000 opgebouwd. De kerkrentmeesters van de Dorpskerk zijn de vriendenstichting bijzonder dankbaar voor de jarenlange ruimhartige ondersteuning van de grotere restauratieprojecten en andere vormen van ondersteuning! Lees verder >>  10.08.21

Bent u al vriend van de Dorpskerk? 
Dankzij de decennialange ondersteuning van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk konden reeds vele projecten gerealiseerd worden om de toekomst van de Dorpskerk te waarborgen. Heeft u al eens overwogen om de Vriendenstichting te ondersteunen met een eenmalige of meerjarige gift of schenking? U kunt via een legaat in uw testament ook na uw overlijden meehelpen om het 'oudste huis van Barendrecht' in stand te houden. Voor meer informatie daarover en over al hun activiteiten, wordt u verwezen naar hun eigen website >> www.vriendendorpskerkbarendrecht.nl 10.08.21
 
De Vrienden hebben dit ANBI-certificaat

Nieuws van de Snuffelmarkt 
Woensdagavond 18 augustus is de Snuffelmarkt weer geopend van 18.30 uur tot 20.30 uur. De zomeracties zijn ook in augustus nog van kracht. De prijs van de boeken zijn dan als volgt verlaagd, twee boeken kosten € 0,50 per stuk. De prijs voor één boek blijft evenwel € 1,00 per boek, tenzij anders geprijsd. Blijvend in prijs verlaagd zijn de CD’s en DVD’s, deze zijn te koop 10 stuks voor € 1,00. Op woensdagavond is het niet mogelijk om spullen te brengen. Dit kan wel elke zaterdagochtend, de Snuffelmarkt is dan geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur. De Snuffelmarkt voorziet niet alleen in de behoefte om goed te gebruiken spullen van eigenaar te laten veranderen, maar wil ook een plek zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Sinds kort is het weer mogelijk om een kopje koffie of thee te drinken, waarbij er rekening wordt gehouden met de nog geldende coronaregels. De opbrengst van de Snuffelmarkt komt geheel ten goede aan het onderhoud van de Dorpskerk. Lees verder >> 09.08.21

Kerktuin in beeld - 7 
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek in Barendrecht. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, die het verdienen om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Hoogerbrugge-Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. Deze maand besteedt zij aandacht aan de druif, Vitus Vinifera. Verwijzingen in de Bijbel naar deze plant zijn er velen: wijngaard; wijnstok; ranken; druiven en wijn. In de kerktuin staan vier verschillende druivensoorten langs de pergola. In augustus zijn de druiventrossen al goed te zien.  Lees verder >> 09.08.21
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 8 augustus is volgens de liturgische kalender de '8e zondag van de Zomer'. Dan vindt de vierde gezamenlijke viering plaats uit een serie van zes erediensten van de wijken rondom de Bethelkerk en de Dorpskerk. Deze viering is in de DORPSKERK, de Bethelkerk is gesloten! 
Er is zowel kindernevendienst als kinderoppas. Vooraf reserveren is niet nodig. Het maximum aantal kerkgangers is 100, inclusief de medewerkenden. Gezien de vakantieperiode wordt verwacht dat het genoemde maximum voldoende ruimte biedt om alle kerkgangers een plaats te bieden. Een gastvrouw/gastheer wijst u een plaats aan. De rechtstreekse uitzending begint om 10.00 uur en kan via de videokanalen van de Dorpskerk en de Bethelkerk worden bekeken. Voorganger is de heer Gerrit Barendrecht. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 07.08.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl]
 

'Lied van de Week'
Deze week brengt ds. Cees Romkes een lied onder de aandacht uit de bundel van Johannes de Heer. Het lied 'Laat mij slapend op U wachten'. Het staat bekend als een Hernhutters avondlied. Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  07.08.21  

Nieuws van de Prot. Contactgroep Bdr-centrum 
Na meer dan een halve eeuw zijn de Hervormde Vrouwendienst en de Gereformeerde Zusterdienst opgegaan in de nieuwe Protestantse Contactgroep Barendrecht-centrum (PCB). Dit prachtige initiatief is van harte ondersteund door de kerkenraden van de Bethelkerk en de Dorpskerk. De PCB zoekt nog vrijwilligers die als aanspreekpunt willen optreden voor gemeenteleden. Namens het PCB-bestuur doet Mieke van Dongen een oproep aan met name leden van de Dorpskerkgemeente om te gaan paticiperen in dit mooie stuk kerkenwerk. Lees verder >> 05.08.21

Nieuwe webpagina Prot. Contactgroep Bdr-centrum
Nu de Hervormde Vrouwendienst van de Dorpskerk - na 61 jaar - en de Gereformeerde Vrouwendienst van de Bethelkerk en de Triomfatorkerk - na 55 jaar - zijn opgegaan in de nieuwe Protestantse Contactgroep Barendrecht-centrum (PCB), zal ook onze website daarop worden aangepast. De nieuwe PCB krijgt een eigen webpagina in het hoofdstuk 'Werkvormen'. De oude pagina 'HVD' zal worden aangepast onder de titel 'Historie HVD', waarbij slechts die artikelen worden gehandhaafd, die interessant zijn als naslagwerk. Lees verder >> 04.08.21

Vriendenstichting ondersteunt supplement op jubileumboek 
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk heeft, zoals bekend, het initiatief genomen om ter gelegenheid van het 510-jarig bestaan van de Dorpskerk een supplement te maken op het in 2012 verschenen boek 'Vijf eeuwen Dorpskerk'. Net als bij de uitgave van dat jubileumboek is aan de stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) verzocht of zij zich garant wilden stellen voor de kosten van de uitgave van het nieuwe boek. De eventuele positieve opbrengst van het boek zal ten goede komen aan de SVDK. Dezer dagen heeft het bestuur van de Vriendenstichting positief gereageerd op dat verzoek. Daarmee kunnen de redacteuren Wim de Regt, Hans van Gelder en Simon Hoek gaan werken aan de afronding van het boek, dat qua lay-out vergelijkbaar zal worden uitgevoerd als het bestaande jubileumboek en ongeveer 200 pagina's zal omvatten. Enerzijds zullen in de vorm van een Canon alle activiteiten in de Dorpskerk en de Dorpskerkgemeente in periode 2012 -2022 worden beschreven. Anderzijds zullen een groot aantal verdiepende verhalen worden opgenomen over de vele restauratieprojecten in het 'oudste huis van Barendrecht' in de afgelopen 10 jaar. Het boek zal verschijnen in mei 2022 bij het 510-jarig jubileumfeest. 03.08.21

Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog steeds actueel

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende