Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer


Laatste nieuws

                           Hier het nieuws van de afgelopen drie weken. 
                              Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Actueel
LEES-TIPS
>> lees verder
Voortaan zullen artikelen over Liturgie worden aangeduid met een kleurenstrook in de kleur van het liturgisch jaar.

Paaswake
Op de avond van de Stille Zaterdag wordt in de Dorpskerk een Paaswake gehouden. Dit is in liturgisch opzicht misschien wel de mooiste dienst van het kerkelijk jaar! In een donkere Dorpskerk schuifelen om 22.00 uur de gemeenteleden stil naar binnen. Ieder is immers nog onder de indruk van alles wat er er op Goede Vrijdag is herdacht: de kruisiging, het overlijden en de begrafenis van onze Heer, Jezus Christus. Dan klinkt er een stem in de nacht : Hoe ver is de nacht...? De morgen komt, maar nog is het nacht. .  .Vervolgens wordt nieuwe (brandende) Paaskaars binnen gedragen. Die symboliseert de terugkomst van het Licht in ons midden. 'Licht aan Liefde ontstoken, zet de nacht in vuur en vlam', wordt er gezongen. Daarna wordt het licht vanaf de Paaskaars doorgegeven naar iedere aanwezige in de kerk, die bij binnenkomst een paaswakekaarsje heeft gekregen. Langzaam maar zeker wordt het licht van de opgestane Heer verspreid door de Dorpskerk.
 
In het tweede deel van de viering, nadat een ieder de eigen doop kan gedenken in het water van de doopvont, wordt er Avondmaal gevierd in een grote kring. Dit om te benadrukken dat we als leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht de gemeenschap van brood en wijn mét elkaar te vieren dat de Heer is opgestaan! Het belooft weer een indrukwekkende viering te worden en een prachtig begin van het FEEST VAN PASEN. U bent van harte uitgenodigd om de Paaswake met ons mee te vieren in het 'oudste godshuis van Barendrecht'. Aanvang zaterdagavond 22.00 u. 19.04.19  

Liturgische schikkingen Witte Donderdag en Goede Vrijdag
De doorlopende viering tijdens de drie dagen van het Paastriduüm worden gehouden in de Dorpskerk (op Witte donderdag en de Paaswake op Stille zaterdag) en de Bethelkerk (op Goede vrijdag). Elke kerk heeft een eigen werkgroep liturgisch bloemschikken, die elk hun eigen ideeën hebben over het thema.
De foto's geven een impressie van beide schikkingen. De schikking van de Paaswake blijft staan tot en met Paasmorgen. Het Paasfeest begint immers tijdens de Paaswake. De foto daarvan volgt later.
KLik voor vergroting   Klik voor vergroting

Een hoogtepunt van het kerkelijk jaar: 'Onderweg naar Pasen'
Voor velen is de doorlopende viering van het Paastriduüm op de avonden van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake die uitmondt in de viering op de Paasmorgen, hét hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Ook in 2019 hebben de predikanten van Barendrecht-centrum, de kerkmusici, de cantorij, de kosters, tal van ambtsdragers en de werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente veel energie gestoken in de voorbereidingen van deze vieringen. Daarom is een woord van dank aan allen die dit alles hebben voorbereid is zeer op zijn plaats!  Uit het liturgieboekje van 'De drie dagen van Pasen' blijkt, dat deze viering ook dit jaar weer een hoogtepunt in het kerkelijk jaar wordt.
De viering op Witte donderdag in de Dorpskerk was inspirerend.
De viering op Goede vrijdag in de Bethelkerk begint om 19.30 uur.
De Paaswake op Stille Zaterdag in de Dorpskerk begint om 22.00 uur. 
Voor het boekje De drie dagen van Pasen, lees verder >>        VAN HARTE UITGENODIGD! 19.04.19
  Klik voor vergroting

De 'Herberg-Dorpskerk' succesvol
De 'Herberg-Dorpskerk' is een nieuwe werkgroep van de beide wijkgemeeenten in de Dorpskerk. Na een voorzichtige start enkele maanden geleden, is deze activiteit al niet meer weg te  denken. Sinds kort kunnen de gasten van de Herberg zich ook bezig houden met een nieuwe activiteit: koersbal! Op initiatief van Piet Laban kan er elke woendagmorgen in de even weken naar hartelust koersbal worden gespeeld. De opzet om naast gemeenteleden ook niet kerkleden te interesseren voor de Herberg begint aan te slaan. Zo krijgt dit 'plaatselijke pioniersproject' een eigen plaats in het streven om de Dorpskerk als een 'kerk met een aanbod' te presenteren in Barendrecht-centrum. De Herberg-Dorpskerk is weer open op woensdagmorgen 1 mei. Kom eens kijken ! Foto:Simon Hoek 17.04.19
  Klik voor vergroting
Mw. Schriek heeft 20 jaar ervaring
en geeft graag aanwijzingen

Nieuw: Nieuwsbrief van de Classispredikant
De nieuw gevormde Classis Zuid-Holland Zuid, waar de PGBarendrecht deel van uitmaakt, heeft een initiatief gestart: een nieuwsbrief van de classipredikant Gerrit van Meijeren. Hij staat stil bij het komende Paasfeest en presenteert zich zelf. Hij doet tevens verslag van zijn werkzaamheden. Verder staan er artikelen in, die voor geïnteresseerde gemeenteleden zeer lezenswaard zijn. Hoewel de nieuwsbrief is gericht aan ambtsdragers beveelt ds. Van Meijeren aan om de brief op de website te plaatsen, dus lees verder >> 17.04.19
 

Hoofdorgel Notre Dame ongeschonden
Samen met onze kerkmusicus Hans van Gelder, die het hoofdorgel van de Notre Dame zelf bespeelde, zullen miljoenen orgelvrienden wereldwijd opgelucht ademhalen nu bekend is geworden dat het beroemde Cavaillé-Coll-orgel slechts roetschade heeft opgelopen bij de grote brand. Een van de betrokkenen bij het beheer en onderhoud van de schatten van de wereldberoemde kathedraal, Laurent Prades, heeft tegen Franse media gezegd dat het orgel momenteel onbespeelbaar is door stof en roet, maar dat het door geen druppel bluswater is geraakt en er niets is gesmolten of verbrand. 
 

klik voor vergroting
'wonderbaarlijk ongeschonden'

Het vijfklaviers hoofdorgel van het twaalfde-eeuwse kerkgebouw is dus op wonderbaarlijke wijze behouden. Het kleine koororgel, dat dagelijks werd bespeeld, is wel door bluswater aangetast. Wie een indruk wil krijgen van dit prachtige hoofdorgel, vindt op You Tube tal van filmpjes, zoals deze van de huidige organist Olivier Latry: Luister en geniet  >> 17.04.19

Niets is hier blijvend. . .
Het is de grootste nachtmerrie van elke kerkrentmeester. . .'de kerk staat in brand!' Bij het zien van de dramatische beelden van de enorme brand in Notre Dame van Parijs springen tranen in de ogen van elk mens die liefde heeft voor de Kerk als Gods huis of als cultuurschat. Twee gedachten schoten door mijn hoofd als webbeheerder bij het zien van de beelden. Enerzijds de bekende wooorden dan de dichter Lucebert: 'Alles van waarde is weerloos'. Anderzijds dat bekende lied van de Nederlandse Leger des Heils pioniere Celestine Olifant-Schoch:  'niets is hier blijvend, alles hoe mooi  ook zal eenmaal vergaan, maar wat gedaan werd tot liefde voor Jezus, dat houdt zijn waard en zal blijven bestaan'. Honderden dappere brandweerlieden vochten voor het behoud van hun kerk. Vele schatten gingen verloren, maar het kruis, het altaar met de prachtige Pieta en de preekstoel bleven redelijk ongeschonden.
  kilk voor vergroting
Foto: EPA / RD

Bloemenbed bij Kerktuin ingezaaid
De bijbelse Kerktuin achter de Dorpskerk herbergt al enkele jaren een bijenvolk dat beheerd wordt door een imker. Om de leefomgeving voor de bijen te verbeteren is er op initiatief van de werkgroep Kerktuin een border aangelegd langs het grasveld achter de Oude Pastorie. Dit terrein wordt weliswaar keurig bijgehouden, maar verder ligt het er doelloos bij. Afgelopen weken is daar veel activiteit geweest. Aan de ene kant wordt de stallingsruimte voor fietsen uitgebreid, aan de andere kant is er dus nu ruimte gemaakt voor een groot bloembed. Op maandag 15 april was het de landelijke zaaidag. Kerkrentmeester Alie den Engelsman, die verantwoordelijk is voor de buitenruimte rondom de Dorpskerk, heeft samen met koster Rob Bruin deze klus geklaard. Het bloembed hebben ze ingezaaid zodat er planten groeien die voor bijen aantrekkelijk zijn. Door de Zuid Hollands Landschap werd een 'bijenhotel' geschonken, zodat ook wilde bijen zich thuis gaan voelen bij het Dorpskerk. Zo levert Dorpskerk  een kleine bijdrage aan de instandhouding van het bijenstand in ons land. 15.04.19
  klik voor vergroting

De Kruisweg in de St. Augustinuskerk
De Barendrechtse werkgroep oecumene nodigt u uit om eens kennis te maken met een bijzondere traditie, die in de wereldwijde Rooms Katholieke Kerk op de middag van Goede Vrijdag in hun kerkgebouwen wordt gehouden: de Kruisweg gebeden. Het tijdstip van vieren is drie uur (het Bijbelse negende uur) en elk van de veertien staties is bedoeld om korte tijd bij een bepaald gebeuren op de lijdensweg van Christus ‘stil te staan’. Ook in de St. Augustinuskerk, Marijkesingel 24, wordt deze viering gehouden. De werkgroep oecumene hoopt dat deelname aan deze viering een middel mag zijn om elkaars traditie op liturgisch gebied beter te leren kennen en waarderen. U bent van harte welkom! 15.04.19
 

Bijzondere Vesper
Woensdagavond 17 april om 19. 30 uur wordt in de Dorpskerk de laatste vesper in de veertigdagentijd gehouden. Evenals in vorige jaren wordt aan deze vesper een bijzondere muzikale invulling gegeven. Dit jaar wordt deze verzorgd door een vocaal kwartet dat onder leiding staat van de sopraan Marjon van de Linden. Het kwartet zingt enkele korte stukken van de barokke componisten Giambattista Casali en Orlando di Lasso en heeft tevens een aandeel in de gemeentezang. Deze  vesper duurt ongeveer drie kwartier. Voorganger is Maarten van Boekel. 15.04.19
 

Stille zaterdag: Snuffelmarkt en Kerktuin gesloten
Zoals gebruikelijk zullen ook dit jaar de Kerktuin en de Snuffelmarkt, inclusief de koffiehoek, gesloten zijn op Stille zaterdag gesloten zijn. Er kunnen dus op die zaterdag (20 april) ook geen goederen voor de Snuffelmarkt worden afgegeven!  14.04.19 

Versterking van het Pastoraat in Dorpskerkgemeente
Op Palmzondag werd mevrouw dominee Marianne Moerland door Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam gepresenteerd als de nieuwe bijstand in het pastoraat van de Dorpskerkgemeente. Zij is aangesteld voor een periode van twee jaar in een vijftigprocentsfunctie. Daarmee kan zij  tweemaal zoveel tijd besteden aan pastoraat als haar voorganger Piet Taselaar. Dominee Moerland was in een indrukwekkende eredienst actief betrokken bij de lezing van het Lucasevangelie. Wat velen direct opviel was haar duidelijke stem en haar vriendelijke uitstraling. Namens beide kerkenraden en de Dorpskerkpredikanten overhandigde dominee Cees Romkes haar een feestelijk boeket. Na afloop van de dienst werd ze door de gemeenteleden hartelijk gelukgewenst en verwelkomd in haar nieuwe kerkelijke gemeente. Ook van deze plaats wensen we Marianne Moerland Gods onmisbare zegen op haar werk in het Barendechtse. Op zondagmorgen 17 mei zal zij voor het eerst voorgaan in de Dorpskerk. Voor het fotoverslag, lees verder >> [DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]14.04.19

Wist u dat . . . ? Een hele liturgie in één kunstwerk uitgebeeld
Het kunstwerk dat dit jaar de omslag opsiert van het liturgieboekje voor de doorlopende viering in de Stille week, is exact zo oud als de Barendrechtse Dorpskerk! Mattias Grünwald schilderde het veelluik (eigenlijk een dubbel drieluik) tussen 1510 en 1515 voor het Duitse Antonietenklooster klooster in Issenheim (Elzas). Het is nu te bewonderen in het museum van Colmar. Kunstliefhebbers, moeten beslist de website bekijken waarop dit wereldberoemde kunstwerk wordt gepresenteerd: kijk verder >> 

Agenda Dorpskerkcomplex op de website vermeld
Ouderling-kerkrentmeester Tineke van der Meer heeft het initiatief genomen om alle (openbare) activiteiten in het Dorpskerk-complex voortaan in het Wijkbericht van Klankbord te publiceren. Dit initiatief is overgenomen op de website. Voortaan vindt u de activiteiten voor de komende twee á drie weken vermeld op deze website. Ga naar >> de webpagina Agenda. 14.04.19

Nieuws van de AK - aprilvergadering
Het scribaat van de Algemene Kerkenraad heeft een verslag van de AK-vergadering van 4 april jl. beschikbaar gesteld voor publicatie op onze website. In dit verslag komt onder andere de jaarrekening PGB 2018 ter sprake. Ook wordt gemeld dat het College van Kerkrentmeesters beleid gaat uitstippelen over het gebruik maken van liederen, teksten, foto’s, enz. in erediensten, bij uitzendingen van kerkomroep en kerk-tv en op de websites. Dit in relatie tot de auteursrechten. Onze Dorpskerkwebsite hanteert al geruime tijd striktere regels bij het publiceren van fotomateriaal en dergelijke. Maar wellicht moet het nog veel nauwkeuriger worden bekeken. Lees verder >> 13.04.19

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag Palmarum met een dubbel gezicht
Op de liturgische kalender is zondag Palmarum de zondag vóór Pasen. Het is een zondag met twee brandpunten. Enerzijds is het Palmzondag, waarbij de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem centraal staat. Anderzijds is het ook Passiezondag, het begin van de Stille week, waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken. Dit dubbele karakter werd in de eredienst in de Dorpskerk ook symbolisch tot uitdrukking gebracht in twee liturgische kleuren. Rood voor het eerste deel van de dienst, als het verhaal over de intocht wordt gelezen; Paars voor het tweede deel van de dienst als het verhaal van Jezus lijden centraal staat. Er was geen preek maar de hele passielezing uit het Evangelie naar Lucas. Deze bijzondere opzet van de liturgie werd alom gewaardeerd. De werkgroep Liturgisch bloemschikken heeft weer een prachtige schikking gemaakt. Het was een indrukwekkende viering,  mede door de introductie van ds. Marianne Moerland als de nieuwe 'bijstand in het pastoraat' voor de Dorpskerkgemeente. foto: Jan van den Oever. 12.04.19
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . de Stille Week en het Paastriduüm
De werkgroep Eredienst van de Dorpskerkgemeente streeft ernaar om de verschillende aspecten van liturgie te verhelderen. Enerzijds is dat gedaan in de brochure 'Over liturgie gesproken', die op deze website is gepubliceerd; anderzijds worden regelmatig artikelen gepresenteerd die delen van het liturgisch jaar nader toelichten. De Stille Week en het Paastriduüm (de drie dagen van Pasen) vormen de belangrijkste periode op de liturgische kalender. Voor meer achtergrondinformatie over de Stille Week en het Paastriduüm, lees verder >>   14.04.19


Stekkendag in kerktuin een doorslaand succes
Het terras van de kerktuin achter de Dorpskerk had zaterdagmorgen 13 april veel weg van een goed renderend tuincentrum, zo groot en gevarieerd was het aanbod van stekjes van kamer- en tuinplanten en van zo goed als nieuwe tuingereedschappen. Aan het einde van de morgen bleek hoe gretig de bezoekers een keus hadden gemaakt uit het aanbod van stekjes. Meer dan de helft was verkocht. De opbrengst was het recordbedrag van € 271. De resterende stekjes en tuingereedschap worden op de openingsdagen van de kerktuin te koop aangeboden Ook dit is samen-kerk-zijn anno 2019!. Voor een fotoverslag, lees verder >>
Foto: Arco van der Lee. 13.04.19

  Klik voor vergroting

Over communicatie gesproken . . .
Op initiatief van de Algemene Kerkenraad is er een eerste overleg geweest van de vrijwilligers die het blad Klankbord gestalte geven en de beheerders van de websites van de PGB. Alle zes wijkgemeenten waren erbij betrokken, dus ook de Immanuelkerkgemeente. Na een kennismakingsrondje kregen allen de gelegenheid de eigen activiteit toe te lichten. Ook uw webbeheerder was namens de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk van de partij. Er werd vastgesteld dat er veel vrijwilligerswerk achter de schermen plaatsvindt. Er werd concensus bereikt over het idee om een apart 'toegangsportal' te maken voor de PGB, als een soort 'voordeur' waarachter men de websites van de verschillende wijkgemeenten kan vinden. Met dit voorstel kan elke wijkgemeente zijn eigen gezicht en eigen website behouden en wordt er toch een stap gezet op weg naar een verdere samenwerking. Het voorstel zal worden ingebracht bij het CvK en de AK.12.04.19

Meditatie Klankbord
In zijn meditatie voor het nieuwe Klankbord legt ds. Henk-Jan Ketelaar een verband tussen het begrip 'pasen' in de voetballerij en het kerkelijke Pasen. Onder de titel 'Pasen: feest van bevrijding' gaat hij daar dieper op in. Lees verder >> 12.04.19

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In verband met het ziekteverlof van ds. Stam wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente verzorgd door de wijkkerkenraad. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Lees verder >>  12.04.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente. Zoals gebruikelijk brengt ds. Romkes ook weer een prachtig, lied onder de aandacht. Lees verder >> 12.04.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Voortaan ook wijkberichten Immanuelkerkgemeente in Klankbord
In de samenwerking binnen de Protestantse Gemeente Barendrecht zijn er weer enkele stapjes gezet. Voortaan zullen er in het kerkblad Klankbord ook wijkberichten geplaatst worden van de Immanuelkerkgemeente (van bijzondere aard). Daarnaast behouden zij  hun eigen weekberichten. Die lagen voor belangstellende lezers altijd al op de leestafel in de Dorpskerk, maar er zullen ook enkele exemplaren worden gelegd in de Bethelkerk en Carnisse Haven. 12.04.19 

Wist u dat. . . ? De nieuwe 'ringen' van de PKN
Een van de belangrijke wijzigingen in de landelijke structuur van de Protestantse Kerk in Nederland is het creëren van zogenaamde 'ringen van plaatselijke gemeenten'. In elke nieuw gevormde classis zijn een aantal 'ringen' gevormd. In de praktijk bestaat een ring meestal uit de gemeenten die tot voor kort een 'classis-oude stijl' vormden. Deze organisatiewijziging in de PKN heeft nogal wat vragen opgeroepen. In een interessant artikel geeft ds. Leo Koffeman, emeritus hoogleraar van de Protestantse Theologische Universiteit, een waardevolle toelichting op deze nieuwe organisatievorm.  Hij neemt tevens een viertal ontstane misverstanden over de 'ringen' weg. Lees verder >> 08.04.19

Vesper in de Stille Week
In de Dorpskerk wordt woensdagavond 17 april om 19. 30 uur de laatste vesper in de veertigdagentijd gehouden. Evenals in vorige jaren wordt aan deze vesper een bijzondere muzikale invulling gegeven. Dit jaar wordt deze verzorgd door een vocaal kwartet dat onder leiding staat van de sopraan Marjon van de Linden. Het kwartet zingt enkele korte stukken van de barokke componisten Giambattista Casali en Orlando di Lasso en heeft tevens een aandeel in de gemeentezang. De vesper duurt ongeveer drie kwartier en wordt geleid door Maarten van Boekel. 07.04.19
 

Over Liturgie gesproken. . . .een zondag met een dubbel gezicht
Op de liturgische kalender is de zondag vóór Pasen een zondag met een dubbel gezicht. Enerzijds is het Palmzondag, waarbij de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem centraal staat. Anderzijds is het ook Passiezondag, die het begin van de Stille week markeert, waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken. Dit dubbele karakter wordt ook symbolisch tot uitdrukking gebracht in twee liturgische kleuren. Rood voor het eerste deel van de dienst, als het verhaal over de intocht wordt gelezen; Paars voor het tweede deel van de dienst als het verhaal van Jezus lijden centraal staat. Voor de jeugdkerk en de kindernevendienst wordt er een Pesachmaaltijd georganiseerd. 07.04.19

Veranderdag 2019 gestart vanuit de Ontmoeting
Ook dit jaar heeft de Dorpskerkgemeente gebouw de Ontmoeting ter beschikking gesteld voor de start van de Veranderdag, die werd georganiseerd door stichting present Barendrecht. Het was op zaterdagmorgen 6 april en drukte van jewelste. Ruim honderd vrijwilligers werden vanuit de Ontmoeting op pad gestuurd naar de vele projecten die Present heeft opgezet voor de Veranderdag 2019. In de loop van de middag bood de Ontmoeting weer onderdak voor een 'nazit' voor het bestuur van Present en tal van vrijwilligers. foto: Arco v.d. Lee 07.04.19
  klik voor vergroting

Zorggroep De Toekomst opent nieuwe vestiging
Onze vaste huurder, zorggroep De Toekomst, heeft vrijdag 5 april hun nieuwe vestiging in de voormalige beheerderswoning van de watertoren feestelijk in gebruik genomen. De zorggroep verzorgt dagbehandeling voor mensen met geheugenproblemen of  met een lichte fysieke of verstandelijke beperking. De vestiging bij de watertoren is een aanvulling op de activiteiten die zij al jaren in onze Oude Pastorie verzorgen. Coby van Deursen verrichtte symbolisch de feestelijke opening in de zaal van gebouw de Ontmoeting, die vol zat met genodigden. Namens de Dorpskerkrentmeesters bracht Simon Hoek de felicitaties over in de vorm van een prachtige plant voor hun nieuwe huiskamer. Hij sprak de wens uit dat dit nieuwe initiatief van Betty Guis, Sunita van der Werf en Nine Sholles een heel zonnige toekomst zal krijgen. Foto: Jos Wesdijk. 07.04.19
  klik voor vergroting
V.l.n.r.: Nine, Betty, Coby, Sunita

Uitnodigingen paasviering ouderen
Hervormde VrouwenDienst
De HVD nodigt alle ouderen van 75 jaar en ouder uit voor de paasviering op dinsdag 16 april aanstaande in de Dorpskerk. De dienst begint om 15.00 uur en wordt geleid door ds. Jan Willem Stam. Organist is Hans van Gelder. Na de dienst is er in de Ontmoeting een gezellig samenzijn. We spreken elkaar rondom koffie en thee. Ook zullen we nog enkele liederen zingen. Het belooft een fijne middag te worden. De dag wordt afgesloten met een broodmaaltijd en eindigt om ongeveer 18.30 uur. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld. Heeft u geen vervoer? Neem dan contact op met mevrouw T. van Herk - v.d. Berg tel. 612942. Hartelijke groet namens de Hervormde Vrouwen Dienst: A. Steenhoek-Dijkshoorn. 06.04.19
 
Zusterdienst
Maandagmiddag 15 april om 12.00 uur organiseert de Zusterdienst de jaarlijkse paasviering in de grote zaal van de Bethelkerk. Op verzoek van enkelen van u gaan we kijken of de aanvang van de viering op dit tijdstip prettiger is. U bent vanaf 11.30 uur van harte welkom. Het thema dit jaar is ‘De rotsen gaan open’. Alle gemeenteleden van om en nabij 70 jaar en ouder worden hiervoor van harte uitgenodigd. Na de lunch en liturgie komen Wilma Brand en Marja Verhave vertellen over het liturgisch bloemschikken. De middag zal rond 15.15 uur afgelopen zal zijn. We hopen dat u hierbij aanwezig kunt zijn en we met elkaar weer een fijne middag zullen hebben. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mieke van Dongen, tel. 61445. Wanneer het niet mogelijk is zelf voor vervoer te zorgen, dan kunt u dat doorgeven aan mw. Gouw, tel. 617605. Hartelijke groet namens de zusterdienst, Mieke van Dongen.

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 7 april is het de vijfde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Judica, De Latijnse naam Judica betekent 'Verschaf mij recht' en verwijst naar het eerste vers van de Psalm van de zondag (Psalm 43). Het is de de tweede zondag vóór Pasen. Deze zondag wordt ook wel Passiezondag genoemd omdat vanaf nu het lijden van Jezus Christus centraal komt te staan. De liturgische kleur van deze zondag is paars, de kleur van inkeer en omkeer. Op de foto Petra van Die en Elly van den Oever van de werkgroep Liturgisch bloemschikken, die ook nu weer een prachtige schikking hebben gemaakt.
Klik op de foto voor het eindresultaat. Foto: Jan v.d. Oever 06.04.19
Klik voor vergroting

Er zat weer muziek in de Dorpskerk!
De Stichting Barendrecht Klassiek (SBK) organiseerde, in samenwering met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, aansluitend aan het koffiedrinken na de eredienst op zondag 7 april  weer een koffieconcert. Het was dit keer een echt voorjaarsconcert. Karin Hoenselaar, sopraan, en Yolande van den Berg, piano, brachten een programma met als titel “Meine Liebe ist grün”. De liederen, van Johannes Brahms, Robert Schumann, Alban Berg, Reynaldo Hahn en Roger Quilter, draaiden allemaal om liefde en natuur.  05.04.19

Herberg Dorpskerk - nu ook koersbal
Het initiatief om het Dorpskerkcomplex ook als een 'Herberg voor onderweg' te presenteren krijgt steeds meer gestalte. Meer mensen weten de weg te vinden naar de Herberg Dorpskerk. Vanuit de initiatiefnemers wordt ook gewerkt om de woensdagochtenden (in de oneven weken) steeds aantrekkelijker te maken. Zo is er op initiatief van Piet Laban een professionele koersbaluitrusting aangeschaft. Dit kon worden gefinancierd vanuit het 'koffiefooienpotje'. Maar ook andere gezelschapsspellen vinden veel aftrek onder de vaak oudere bezoekers. Mart van der Stoel stuurde nevenstaande foto in.
De dames op de foto hebben toestemming gegeven voor publicatie op onze website. 05.04.19 
  klik voor vergroting

Actie Voedselbank-Product van de maand
De diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank onder andere via de actie 'Het product van de maand'. In april 2019 zijn de producten van de maand: Bloem en bakmeel. Ook in de hal van de Ontmoeting staat een box waarin u de producten kunt deponeren. De Voedselbank haalt ze vervolgens op, om te disrtibueren over de bijna honderd (!) voedselpakketten die zij wekelijks uitdelen. Doet u ook mee met deze diaconale actie? 05.04.19
  klik voor vergroting

Woord & weg - aprilnummer
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. U kunt elke maand het blad via deze website downloaden. In het aprilnummer staat onder andere een artikel over Noorderlichtgemeente in Zeist, die hun kerkgebouw delen met de Assyrische Kerk van het Oosten. Daarnaast is er weer veel nieuws over de PKN in al haar veelkleurigheid. Lees verder >> 
05.04.19

Een vriend van de Dorpskerk is heengegaan
Zondag 31 maart is de heer A.M. Overwater op 95-jarige leeftijd overleden. Hij heeft grote verdienste gehad voor de geschiedschrijving, onder andere die van Barendrecht. Hij was een van de oprichters van de Historische Vereniging en van het 4 mei comité in Barendrecht. Hij heeft tal van publicaties op zijn naam staan, waaronder het boekje 'Memorieteksten, in en om de Dorpskerk van Barendrecht'. Hij voelde zich nauw verbonden met de Dorpskerk als 'het oudste huis van Barendrecht' en volgde de restauraties van de kerk met bijzondere belangstelling. Bescheiden als hij was, toonde zich vooral achter de schermen in tal van opzichten een grote vriend van de Dorpskerk. Zijn naam zal altijd verbonden blijven aan de geschiedschrijving van Barendrecht en van de Dorpskerk. Wij wensen zijn nabestaanden Gods kracht toe. 02.04.19

Abonnement Klankbord al betaald?
De gebruikelijke betalingswijze is incasso in de laatste week van mei. Heeft u in het verleden een doorlopende machtiging aan ons verstrekt, dan hoeft u uiteraard niets te doen. Heeft u echter nog geen machtiging voor incasso afgegeven, en ook nog niet zelf betaald? Voor incasso is uiteraard uw toestemming nodig. U kunt ons bij deze machtigen zodat we deze toestemming dan direct al kunnen gebruiken. We hopen dat u positief op dit verzoek reageert (zie hieronder voor de contactmogelijkheden). Doet u dit jaar toch nog zelf een overschrijving, prima, maar wilt u dit dan a.u.b. doen vóór 10 mei ? (NL40 INGB 0002252125   kerkblad Klankbord Protestantse Gemeente Barendrecht; € 18,50 bij  thuisbezorging, of € 76,00 bij postbezorging (extra voor portokosten). Op deze wijze hopen wij eind mei alle bijdragen te hebben ontvangen, en kan dit onderdeel van de abonnementenadministratie voor 2019 worden gesloten. Alvast bedankt voor uw medewerking! 02.04.19

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In verband met het ziekteverlof van ds. Stam wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente verzorgd door de wijkkerkenraad. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Lees verder >>  30.03.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente. Zoals gebruikelijk brengt ds. Romkes ook weer een prachtig, lied onder de aandacht. Lees verder >> 30.03.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 31 maart is het de vierde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Laetare, De Latijnse naam Laetare komt uit Jesaja 66: ‘Verheug u, Jeruzalem’. Met de liturgische kleur op deze vierde zondag in de veertigdagentijd is iets bijzonders aan de hand. Net als op de derde zondag in Advent (Zondag Gaudete), wordt de gebruikelijke paarse kleur ‘opgelicht’. Het is alsof het vreugdevolle witte licht van Pasen al enigszins doorschijnt. Daarom wordt op beide genoemde zondagen al eeuwenlang de kleur roze gebruikt als liturgische kleur.  In de Dorpskerk komt de kleur roze ook tot uitdrukking in de liturgische schikking. Foto: Jan v.d. Oever
25.03.17

    klik voor vergroting

Achtste boek van Abraham Costerus gevonden
Het lange speuren naar informatie over de zesde Dorpskerkpredikant in alle uithoeken van het wereldwijde internet is niet te vergeefs geweest, zo concludeert Dorpskerkrentmeester Simon Hoek. Nu is gebleken dat dominee Abraham Costerus nog een achtste theologisch boekwerkje heeft geschreven met de titel: "Van de Opstandinghe des Vleeschs, ghestelt tot een noodighe verantwoordinghe, teghen de valsche beschuldighinghe Thomas Sailly, Priester der ghenoemder Societeyt Jesu". Het is een protest(ants)geschrift tegen de theologische visie van de Rooms-Katholieke Thomas Sailly, die als Jezuiet tal van theologische werken heeft geschreven. Dit boekwerkje van 100 pagina's, is uitgegeven in 1616, toen Costerus predikant was in Ossendrecht en Woensdrecht. Ook dit boekje is volledig te downloaden via GoogleBooks.com! 28.03.19
  Klik voor vergroting

Meditatie Klankbord
Dorpskerkpredikant Cees Romkes heeft de meditatie verzorgd voor het komende Klankbord. Onder de aandachttrekkende titel 'aarzel niet maar sla ze dood. . . ' gaat hij in op Psalm 139, de verzen 19 tot en met 24: 'Over afrekenen met vijanden'.
Lees verder >> 27.03.19

De zesde Dorpskerkpredikant: Abraham Costerus, dominee-schrijver
De levensbeschrijving van de zesde Dorpskerkpredikant nadert zijn voltooiing: Het betreft Abraham Costerus (1575-1620), die predikant was in Barendrecht van 1606-1609. Hij is de eerste Barendrechtse predikant waarvan vast staat die universitair was opgeleid. Hij heeft een zevental boeken geschreven, die veel stof deden opwaaien. Hieronder staan de titelbladen van die boeken afgedrukt, als voorproefje op de publicatie van zijn boeiende levensverhaal. Zijn meest spraakmakende boek schreef hij in zijn Barendrechtse periode. Binnenkort meer over Abraham Costerus, wiens originele boeken bijna uitsluitend nog te vinden zijn in enkele grote unversiteitsbibliotheken, maar die allemaal via 'Google Books' gedownload kunnen worden! 25.03.19
Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting
1608 1610 1613 1614 1614 1619 1620

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende