Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Hier het nieuws van de afgelopen drie weken. 
Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Actueel


Nieuws van het CvK - KerkBalans
Dit bericht van Aad Boers is het laatste dat hij in zijn hoedanigheid als penningmeester van het CvK heeft aangeleverd. Dit bericht geeft informatie over de stand van zaken van de Aktie KerkBalans 2019. Aad heeft jarenlang een bijzonder grote bijdrage geleverd aan de nieuw gevormde PG Barendrecht en daarvoor als penningmeester van het CvK van de toenmalige Hervormde Gemeente. Vanaf deze plaats een bijzonder woord van dank aan Aad voor de jarenlange goede samenwerking! Lees verder >> 16.02.19

'Er zit muziek in de Dorpskerk' - koffieconcert
De Stichting Barendrecht Klassiek (SBK) organiseert in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk weer een koffieconcert. Op zondag 24 februari vindt dit eerste concert van Stichting Barendrecht Klassiek in 2019 plaats. Het wordt verzorgd door het klarinet-piano duo Jasper Grijpink en Anastasiia Kurilko. De aanvangstijd voor het concert in de Dorpskerk is 12.00 uur. Het programma heeft geen pauze. Er is vooraf koffie en thee.
De toegang is vrij, bijdragen na afloop zijn meer dan welkom. De activiteiten van Stichting Barendrecht Klassiek zijn mede mogelijk dankzij bijdragen van sponsoren. Informatie: www.barendrechtklassiek.nl  of (0180) 619113. Lees verder >>  Foto's: SBK  16.02.19


Kerkrentmeester op spreekuur wethouder
Wethouder Reshma Roopram houdt sinds kort met enige regelmaat spreekuur in koffie- en theewinkel ’t Ouwe Durp, voor zaken met betrekking tot de Dorpskern. Dorpskerkrentmeester Alie den Engelsman was de eerste die van deze gelegenheid gebruik heeft gemaakt. Alie, die verantwoordelijk is voor de buitenruimte rondom de Dorpskerk, bracht bij de wethouder een aantal zaken aan de orde. Zoals het onderhoud van het terein rondom de kerk, waarover in het verleden afspraken zijn gemaakt met de Gemeente Barendrecht, als tegenprestatie voor het openbaar gebruik van het kerkpleintje (dat grotendeels eigendom is van de Dorpskerk).
Foto: Arco van der Lee. 16.02.19
  Klik voor vergroting

Leerhuisavond aangepast
De inhoud van de komende leerhuisavond op dinsdag 19 februari wordt aangepast, omdat de geplande inleider professor Den Heijer ziek is. Het aangepaste thema van de leerhuisavond wordt: 'Intercultureel Bijbellezen'. Het thema wordt uitgewerkt in samenwerking met ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). 'Dezelfde (Bijbel)tekst betekent niet in elke context hetzelfde. Het kan erg verrijkend zijn te horen hoe een ander in een ander deel van de wereld weer andere schatten opdelft uit de Bijbel'. De Leerhuis-avond met professor Den Heijer staat nu gepland voor 19 maart a.s. U bent van harte uitgenodigd om het Leerhuis te bezoeken in de zaal van de Onmoeting, achter de Dorpskerk. Aanvang 20.00 uur. 15.02.19

De klok horen luiden. . .
Er is dezer dagen weer een stap gezet op weg naar het restaureren van de klokkenstoel en de luidklok. De restauratiearchitect berichtte dat een berekening heeft aangetoond dat er geen constructieve bezwaren zijn tegen het plan om de luidklok weer aan een horizontale luidas te gaan hangen, zoals dat bijna 400 jaar het geval is geweest. Omdat de adviseur van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed het plan om 'vliegend te gaan luiden' ook ondersteunt, zal aanvraag van een de restauratievergunning daarop worden gebaseerd. Voor wie wil weten wat het verschil tussen 'vallend luiden' en 'vliegend luiden', lees verder >> 15.02.19

Met het oog op 2022. . .
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk (STDK) was in de periode 2005 tot 2012 zeer actief bij de voorbereiding en de uitvoering van het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk in 2012. In de jaren daarna werd de Dorpskerkwebsite verder uitgebouwd en werd samengewerkt met de Zomer- en WinterFeesten en de koffieconcerten van SBK. Naar verwachting is er straks in 2022 alle reden om bij het 510-jarig bestaan van de Dorpskerk te gaan vieren dat er steeds meer 'muziek zit in de Dorpskerk’ zit! Daarom komt ook de STDK weer in een hogere versnelling. De eerste plannen worden alweer uitgebroed, om de plaats van de Dorpskerk in de Barendrechtse samenleving verder te gaan versterken.
Lees verder >> 14.02.19

 

Oude foto's Dorpskerk
Met enige regelmaat speurt uw webbeheerder op internet naar oude foto's van het 'oudste huis van Barendrecht. Dezer dagen waren er in één keer twee schoten in de roos:  twee oude foto's die mij  en wellicht ook u nieuwe informatie geven over de geschiedenis van onze Dorpskerk. Zo dook er een ansichtkaart op met het poststempel 1908 met een foto van de Dorpskerk waarop het grasveld voor de kerk wordt doorsneden door een hoge haag. De klimop groeide toen nog niet tegen de westelijk muur. De tweede ansichtkaart, die gedateerd is op 24 september 1940, toont een stookhok tegen de noordwestelijke muur met een hoge schoorsteen en ook de muziektent die er toen stond is nog net te zien. De klimop tiert welig tegen de westelijke en zuidelijke muur. De vergrotingen zijn voorzien van en watermerk om misbruik te vorkomen. 13.02.19
klik voor vergroting
vóór 1908
  klik voor vergroting
vóór 1940

Nieuws van de Snuffelmarkt
Steeds meer mensen weten op de 3e woensdag van elke maand de weg te vinden naar de Snuffelmarkt. Op woensdag 20 februari is de Snuffelmarkt weer geopend tijdens de avonduren. Ook nu weer zijn er leuke aanbiedingen. Zo zijn alle tassen, schoenen en kleding voor de helft van de prijs verkrijgbaar. Deze actie is alleen geldig op 20 februari. De openingstijd is van 18.30 uur tot 20.30 uur. Uiteraard is de Snuffelmarkt ook elke zaterdagmorgen van 10-12 uur open. Er is dan ook gelegenheid voor het nuttigen van een kopje koffie of thee. De opbrengst is voor het onderhoud van de Dorpskerk. Voor meer informatie: Truus Dorsman, telefoon 616501. 11.02.19


Unieke vondst: artikel over te slopen Dorpskerk. . . .
Bij naspeuringen op internet kwam Nico Laban een prachtig vergeeld krantenartikel tegen uit Het Vrije Volk van 16 mei 1956 over de  Dorpskerk. Het artikel luidt: 'Kerk wordt geloopt en daarna herbouwd. De eeuwen oude Dorpskerk in Barendrecht die ernstige verzakkingen vertoond zal gesloopt worden. Daarna zal men de kerk met gebruik van de oude stenen weer geheel in de oude stijl optrekken. De toren die op het ogenblik wordt gerestaureerd, blijft staan. Het orgel en de fraaie preekstoel worden gedurende de werkzaamheden veilig opgeslagen, tot dat zij weer hun plaats in de herstelde kerk kunnen innemen. De benodigde vergunningen zij door de kerkvoogdij aangevraagd; zodra deze verkregen zijn gaat het werk beginnen. De architect L.A. Hoogestraaten uit Overschie is belast met het opzicht bij de herbouw'.  Gelukkig weten we, ruim zestig jaar later, dat de monumentale Dorpskerk behouden is gebleven en na tal van restauraties nu in uitstekende staat verkeert. Iedereen die over oude foto's of artikelen over de Dorpskerk beschikt, wordt gevraagd zich te melden bij >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 11.02.19
  Kik voor vergroting

Er zit (ook) muziek in Carnisse Haven
De slogan van de stuurgroep Toekomst Dorpskerk - er zit muziek in de Dorpskerk - is (na goed overleg) overgenomen door de commissie cultuur Carnisse Haven. Er zit dus nu ook 'muziek in Carnisse Haven'. Zo wordt er op zondagmiddag 17 februari om 16.00 uur het oratorium Jona uitgevoerd door Anne-Mieke van Oost en het interkerlijk koor Salem uit Ridderkerk. Sinds het afscheidsgeschenk van ds. Joma Boers, het glas-in-lood raam met afbeeldingen van het Bijbelboek Jona, heeft de profeet Jona een bijzondere plaats in wijkgemeente Carnisse Haven. Kaarten voor deze middag zijn deze week nog in de voorverkoop verkrijgbaar à € 15. De verkoopadressen kunt u vinden op de website >> www.carnissehaven.nl. 10.02.19

Ere-klokkenluider nr. 1
Tijdens het benefietdiner van de stichting Vrienden van de Dorpskerk op 7 december  werd er een kerkveiling gehouden. Er werd zes keer geboden op 'het mogen luiden van de klok van de Dorpskerk op een zondagmorgen'. Deze zes veilingrondes brachten bij elkaar bijna € 2000 op voor de restauratie van de klok. Zondagmorgen 10 februari was de heer John de Goede de eerste ere-klokkenluider. Hij kreeg dit cadeau voor zijn verjaardag van Annemiek Simons, die het hoogste bod uitbracht bij de betreffende veilingronde. John was zeer verrast met dit unieke verjaardagscadeau en hij kon, na een korte instructie van koster Rob Bruin, naar hartelust én in het goede ritme de kerkklok luiden. Na de eredienst gaf kerkrentmeester Smon Hoek hem een rondleiding over de zolders van de kerktoren. 10.02.19
  Klik voor vergroting

Mutaties in de AK
Zoals gebruikelijk in de PKN worden ambtsdragers benoemd voor een periode van vier jaar en kan herbenoeming met maximaal twee maal vier jaar plaatsvinden. Daarmee ontstaat er een regelmatige doorstroming van ambtsdragers in de wijkkerkenraden, en in de Algemene Kerkenraad. In de afgelopen AK-vergadering werd afscheid genomen van Bas Nooteboom en Rob Benner. Bas was als voorzitter van de wijkgemeenten Noord en Zuid-West lid van de AK en Rob was als voorzitter van het College van Diakenen AK-lid en tevens lid van het moderamen van de AK. Voorzitter Cees Versendaal bedankte beide heren voor hun grote inzet voor de AK en de hele PG Barendrecht. Hij overhandigde hen als blijk van waardering een boek. Voor beide heren is nog geen vervanger aangewezen. Omdat de vertegenwoordiging van het ministerie van predikanten in de AK jaarlijks rouleert werd ds. Albert Floor van de Immanuelkerkgemeente hartelijk verwelkomt in het AK-moderamen en neemt ds. Cees Romkes de plaats in van ds. Henk-Jan Ketelaar tijdens de AK-vergaderingen. Cees Versendaal zal nog één jaar als interim-voorzitter optreden, nu bekend is geworden dat er zich per 1 januari 2020 een nieuwe voorzitter beschikbaar heeft gesteld. Voor de samenstelling van de Algemene Kerkenraad, lees verder >> 09.02.19

5,1 eeuwen Dorpskerk
Het is al weer zeven jaar geleden dat het prachtige jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk' is verschenen ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van het oudste huis van Barendrecht. In die afgelopen zeven jaar is er veel gebeurd in de Dorpskerk en in de Dorpskerkgemeente. In mei 2022 - dus al over drie jaar - doemt de viering van de 510e verjaardag van het Godshuis aan de horizon op. Dezer dagen hebben Wim de Regt en Simon Hoek de koppen bij elkaar gestoken, omdat hen was gebleken dat ze elk met een soortgelijk plan rondliepen: een supplement op het jubileumboek, dat zou kunnen verschijnen in mei 2022. 
 
Nu het bestaande boek is uitverkocht, hebben zij besloten om de complete inhoud in de komende maanden - dus stap voor stap - digitaal beschikbaar te stellen via de Dorpskerkwebsite.   Het supplement zal correcties en aanvullingen op het bestaande boek bevatten, alsmede een kroniek per jaar over de periode 2012 - 2022. Aan gemeenteleden en vrienden van de Dorpskerk wordt gevraagd of zij correcties op het bestaande boek en suggesties voor aanvullingen kenbaar willen maken. Dat kan rechtstreeks aan Wim of Simon, maar dat kan natuurlijk ook via de e-mail >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl  Deo volente, zullen we in mei 2022 een nieuw hoogtepunt kunnen gaan vieren in de geschiedenis van de Dorpskerk. Wij denken vooruit! U / jij ook?    08.02.19

Wist u dat . . .? Van een leiendakje
Wie kent die uitspraak niet? 'Het gaat van een leiendakje'. De uitspraak werd al in de eerste eeuw van het bestaan van de Dorpskerk gebruikt (onder andere door de dichter/schrijver P.C. Hoofd: 'Ick verseker u, alle ding sal van een leyen dack afloopen.') Het gezegde betekent dat iets heel gemakkelijk en vlug gaat. Je kunt het zeggen van elke klus die erg goed gaat. Dezer dagen gold deze uitspraak letterlijk en figuurlijk voor de Dorpskerk. Het hele, met leien beklede, kerkdak is door een gespeciliseerd bedrijf geïnspecteerd. De conditie is prima, op enkele plaatsen zijn uitgezakte koperen leihaken vervangen door roestvijstalen exemplaren. Het dak is weer in prefecte staat is gebracht en kan nog decennia lang mee. 08.02.19
  Klik vor vergroting

Kansel Dorpskerk opgenomen in database preekstoelen
Eerder werd melding gemaakt van de prachtige website preekstoelen.com (zie artikel op deze webagina). Nu kan worden gemeld dat de prachtig gerestaureerde 17e eeuwse kansel van de Dorpskerk is opgenomen in de wereldwijde database van ruim 940 preekstoelen uit 37 landen. Leesverder >>  06.02.19

De aanloop naar komende restauraties
Zoals gemeld, wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de voorbereiding van de restauratie van torenuurwerk, klokkenstoel en luidklok. Ook het restaureren van het voegwerk van de zuidelijke gevel tussen de klampmuur (onder) en de afzaten (boven) is in voorbereiding. Gezien de status van de Dorpskerk als internationaal erkend rijksmonument is er onlangs overleg geweest met een vertegenwoordiger van de erfgoedcommissie van de Gemeente Barendrecht. Daarbij is vastgesteld dat alle genoemde restauraties vergunningplichtig zijn. De kerkrentmeesters hebben aan restauratiearchitect Lakerveld opdracht gegeven die vergunningaanvragen te verzorgen. Er zijn al offertes aangevraagd bij gespecialiseerde bedrijven. Wordt vervolgd. . . 06.02.19

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In verband met het ziekteverlof van ds. Stam wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente verzorgd door de wijkkerkenraad. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Tevens een verslag van de eerste gezamenlijke kerkenraadsvergadering van beide wijkkerkenraden door Kees Vos.  Verder een dankwoord van ds. Piet Taselaar. Lees verder >>  06.02.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente. Zoals gebruikelijk brengt ds. Romkes ook weer een prachtig, onbekend lied onder de aandacht. Lees verder >> 06.02.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
Bethelkerkpredikant Henk-Jan Ketelaar heeft dit keer de meditatie verzorgd in het Klankbord. Onder de bijzondere titel 'Over een zonnestraal, de Bethelbazar en de farizeeër in jezelf' legt hij een verband naar het waarderende gemeenteopbouw-project ‘Ik zie je! Oog voor God en mensen’ dat binnen de twee wijkgemeenten van de Bethelkerk in uitvoering is.  Lees verder >> 06.02.19

Secretaris van CvD bevestigd
In een feestelijke eredienst op zondagmorgen 3 februari is Frans Schop in de Dorpskerk bevestigd als diaken van de wijkgemeente Zuid-Oost. Frans zal naast zijn diaconale werkzaamheden in de wijkgemeente tevens het secretariaat van het College van Diakenen op zich nemen. Ds. Cees Romkes bevestigde Frans in het ambt. Na de viering werd Frans door vele kerkgangers gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst. Foto: Janv.d. Oever. 03.02.19
  klik voor vergroting

Liturgische schikking voor bevestigingsdienst
Net zoals voor de bevestigingdienst van 13 januari hebben de dames van de werkgroep Liturgisch Bloemschikken voor 3 februari een prachtige en passende schiking gemaakt. De uitleg zegt: De drie witte rozen, staan symbool voor Vader Zoon en Geest. Samen vrucht dragen is tot uiting gebracht door de abrikozen en de noten. De rode roos staat voor 'sub rosa', in vertrouwen, daarmee wordt het ambtsgeheim van de diaken weergegeven. De verschillende gerbera’s staan voor de gemeente die om deze nieuwe diaken heen zal staan. De distel, het leven van een ambtsdrager gaat niet altijd over rozen, er komen genoeg moeilijkheden op zijn pad.
Een woord van dank aan Petra van Die en Elly van den Oever! 03.02.19  
  Klik voor vergroting

Diamantgemeente neemt Triomfatorkerk feestelijk in gebruik
Op zondagmorgen 3 februari heeft de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Barendrecht - Pernis -Albrandswaard met een feestelijke eredienst de Triomfatorkerk officieel in gebruik genomen. De Diamantgemeente - zoals zij zich nu aanduiden - is sinds 2 januari jl. eigenaar van het kerkgebouw Tijdens de viering ging Jacobien Glasbergen in op de geschiedenis van het kerkgebouw en daarna droeg PGB-koster Wim Bahlman zijn sleutel over aan het nieuwe kostersechtpaar van de Diamantgemeente. De PG Barendrecht was vertegenwoordigd door Cees Versendaal (AK-voorzitter), Hans Oorebeek (scriba Zuid-Oost) en de kerkrentmeesters Derk Ottink en Simon Hoek. Het was een feestelijke viering, waarbij geconstateerd mag worden dat het voor velen zo vertrouwde kerkgebouw een prachtige herbestemming als Gods huis heeft gevonden! Het was indrukwekkend dat er een grote kinderschare aanwezig was en dat de jongeren die zich in grote getale tijdens de viering enthousiast presenteerden. Foto: Simon Hoek 03.02.19
  Klik voor vergroting

Actie Voedselbank - product van de maand
De gezamenlijke diaconie van de PG Barendrecht voert actie voor de Barendrechtse voedselbank onder het motto:  'Product van de maand'. In februari 2019 is dat: fruit in blik. In de hal van de Ontmoeting staat een box waarin u de producten kunt deponeren. De Voedselbank haalt ze vervolgens op, om te disrtibueren over de voedselpakketten die zij wekelijks uitdelen.
Doet u ook mee met deze diaconale actie? 02.02.19
  klik voor vergroting

Woord & weg - februarinummer
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. U kunt elke maand het blad via deze website downloaden. In het februarinummer staat onder andere een interview met Bert Roor over zijn proefschrift 'Heilzame presentie', de diaconale betrokkenheid van gemeenteleden. Een van zijn stellingen is: 'Hoe groter je diaconale betrokkenheid, hoe meer je je opent naar de samenleving'. Daarnaast is er weer veel nieuws over de PKN in al haar veelkleurigheid. Lees verder >> 
01.02.19

Wist u dat. . . .? Unieke kaars van glas-in-loodraam Carnisse Haven
Het prachtige glas-in-loodraam dat sinds een half jaar Carnisse Haven opsiert, is als foto geprint op een unieke tafelkaars. Het raam is een afscheidscadeau dat ds. Joma Boers-de Jong aan Carnisse Haven heeft geschonken. Als thema voor het glas in loodraam heeft ds. Joma Boers-de Jong het verhaal van de profeet Jona gekozen. Door een foto van het raam op een kaars te zetten, kunnen nog meer mensen van het kunstwerk genieten of zich er door laten inspireren. De netto opbrengst van de kaarsenverkoop komt ten goede komt aan het werk van stichting SHIF (Sure House Initiatives Foundation). De stichtnig wil initiatieven in Oeganda ondersteunen die kansarmen de kans biedt zichzelf te ontwikkelen met een waardig bestaansrecht als doel, dit alles gebaseerd op de pijlers Health, Education and Justice. De ondersteuning van Stichting SHIF middels deze kaarsenverkoop is een nieuw diaconaal project van Carnisse Haven. De kaarsen worden verkocht voor 12 euro pers stuk.  Lees verder >> 01.02.19
  klik voor vergroting

Wit u dat? . . . . Kerkasiel beëindigd
Na 97 dagen is er einde gekomen aan de onafgebroken kerkdienst in de Haagse Bethelkapel. Woensdagmiddag 30 januari was het slot van de viering die, met steun van honderden voorgangers uit het hele land, dag en nacht doorging. 'God is sterker dan wereldlijke machten', zo zeiden bezoekers van de dienst. Doel van het kerkasiel was om de uitgeprocedeerde Armeense familie Tamrazyan veiligheid te bieden en tot een oplossing te komen voor gezinnen in vergelijkbare situaties. Nu ruim 600 gewortelde kinderen en hun ouders in Nederland kunnen blijven, is het beoogde resultaat bereikt. Voorzitter Algemene Kerkenraad Protestantse Kerk Den Haag, Theo Hettema: 'We zijn ontzettend dankbaar met een veilige toekomst voor honderden vluchtelingengezinnen in Nederland. Maandenlang hebben wij de hoop hooggehouden en nu krijgt die hoop concreet gestalte. We zijn diep onder de indruk van alle voorgangers, vrijwilligers en anderen die aan dit kerkasiel hebben meegewerkt.' Lees verder >> 01.02.19
  klik voor vergroting

Kerkomroep (update)
Met ingang van 1 februari 2019 zijn alle kerktelefoonluisteraars van de Dorpskerkgemeente definitief omgeschakeld op de aansluiting van Kerkomroep.nl. Het contract met kerkdienstgemist.nl wordt opgezegd. Zondag 27 januari is er jammer genoeg iets misgegaan met de uitzendapparatuur van de Dorpskerk, waardoor er wel een zendsignaal te horen was, maar er geen verbinding was met de geluidsinstallatie van de Dorpskerk. Dit euvel is nu opgelost door een specialist van Kerkomroep.nl en Roel Groen, de kerkomroeptechnicus van de Dorpskerk. Koster-beheerder Rob Bruin heeft de gelegenheid aangegrepen om de 'geluidskast' in de Ontmoeting grondig op te ruimen. Tevens is besloten om de uitzendkwaliteit te verbeteren. In overleg met de helpdesk van Kerkomroep.nl is een  tweede 'bitrate' van 64.000 bits per seconde toegevoegd aan ons contract. De kwaliteitsverbetering zou voor de digitale luisteraars goed merkbaar moeten zijn.  01.02.19
 

Cadeau voor de Kerktuin: een nieuwe olijfboom
De kerktuin achter de Dorpskerk is op woensdag 30 januari verrijkt met een prachtige olijfboom. Een bewoner van Barendrecht, die anoniem wenst te blijven, heeft de ruim zestigjarige olijfboom geschonken. Het transport en herplanten  werd kostenloos verzorgd door hoveniersbedrijf Paul Castelein. De olijfboom is geplant in de zogenaamde 'vrouwenborder' waar een kleinere olijfboom stond. Die olijf werd geplant in het voorjaar van 2009 als symbool van het begin van de aanleg van de kerktuin. Hij is bezweken onder de  vrieskou en het vocht van voorbije winters. De werkgroep Kerktuin is ingenomen met de aanwinst. Vanuit de tuinzaal van de Ontmoeting is er een prachtig uitzicht op de olijfboom, die nu staat te pronken als een sierraad in de Bijbelse kerktuin. 30.01.19

  Klik voor vergroting

Onderhoud glaswerk Dorpskerk
In het kader van regulier onderhoud is dezer dagen een glazenier bezig om een vijftiental glas-in-loodruitjes en ruitjes in de houten kozijnen van de Dorpskerk te vervangen. In de afgelopen drie jaar zijn de ruitjes stuk voor stuk beschadigd, hetzij door vandalisme dan wel door spontane breuk bij temperatuurwisselingen. De glazenier is van dezelfde firma die in 2003 alle glas-in-loodramen heeft gerestaureerd en die sindsdien regelmatig voor onderhoud wordt ingeschakeld. 30.01.19
  Klik voor vergroting

Wist u dat . . . ? Preekstoelen in beeld
De restauratoren van het monumentale interieur van de Dorpskerk attendeerden ons op een nieuwe website voor de liefhebbers van prachtige kerkinterieurs. Dat betreft een website waarop momenteel 940 preekstoelen uit 37 landen worden geportretteerd. Natuurlijk hebben we de eeuwenoude, prachtig gerestaureerde preekstoel van de Dorpskerk ook aangemeld. Het duurt echter even voor die wordt geplaatst, maar ondertussen is het voor geïnteresseerden zeer de moeite waard om op deze prachtige website om de mooiste preekstoelen ter wereld te bekijken. De oudste 'preekstoelen' ter wereld vindt men overigens in de natuur. . . zie de foto uit Noorwegen. Lees verder >> 
Natuurlijk hebben de site toegevoegd aan onze webpagina 'Linken'. 28.01.19
  klik voor vergroting

Veertigdagenkalender PKN in nieuw jasje
De jaarlijkse veertigdagentijdkalender van de Protestantse Kerk is in een nieuw jasje gestoken. Een dagelijkse Bijbeltekst en quote, recept, verhaal of gedicht brengen u steeds een stapje dichter bij Pasen, feest van een nieuw begin. In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen. De veertigdagentijdkalender 2019 daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen. ´Een nieuw begin´ is de rode draad door alle dagen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd. Voor een inkijkexemplaar, kijk verder >>.    U kunt een gratis exemplaar van de veertigdagentijdkalender 2019 aanvragen  via >> www.protestantsekerk.nl/40dagentijdkalender28.01.19

Mooi resultaat 'Afval Loont voor Dorpskerk' in 2018
Sinds de start van 'Afval Loont' in Barendrecht is de Dorpskerk een trouwe partner. De opbrengst van de aktie wordt besteed aan het onderhoud van het 'oudste huis van Barendrecht'. In 2018 is het resultaat € 1720. Dit is nagenoeg gelijk aan dat van 2017. Onze trouwe ondersteuners hebben in 2018 met elkaar enkele duizenden bezoekjes aan de afvalstations gebracht! Daarvoor zeggen de Dorpskerkrentmeesters: HARTELIJK DANK! Ondanks het feit dat steeds meer organisaties Afval Loont hebben ontdekt als bron van inkomsten, is het ons weer gelukt om de opbrengst op dit prachtige niveau te houden. Vermeldenswaard is, dat de werkgroep Snuffelmarkt in 2018 ruim € 200 heeft bijgdragen aan het genoemde resultaat. De opbrengst is in 2018 besteed aan het onderhoudsschilderwerk. 28.01.19
 
Help mee om het 'oudste huis van Barendrecht' te behouden!

Afscheid van gewaardeerde collega webmasters
Dezer dagen heeft Thijs Bosloper de rol als webmaster van de website van PKN Barendrecht, die hij ruim 7 jaar heeft vervuld, overgedragen aan Jaap Clements. Langs deze weg willen we Thijs graag complimenteren met de prettige collegiale samenwerking. We hopen de we in de komende jaren die samenwerking met Jaap kunnen continueren. Een andere webmaster die besloten heeft om te stoppen is Dave Dirks, die een mooi website heeft opgezet voor de oecumenische werkgroep Vorming & Toerusting (http://vent.pgbarendrecht.nl/). Omdat zich daar nog geen opvolger heeft gemeld, zal die website vooralsnog niet meer worden bijgehouden, zo werd gemeld vanuit de leiding van de werkgroep. De activiteiten van V&T zullen onverminderd op onze website worden vermeld (zie onderstaand artikel). Veel buitenstaanders hebben geen flauw idee hoeveel tijd een energie het kost om een website in de lucht te houden! Maar het is ook goed te melden dat het ook veel energie oplevert om te horen dat je website - soms tot ver over de landsgrenzen heen - wordt gewaardeerd. Wij hopen met onze Dorpskerksite onze trouwe bezoekers nog vele jaren te kunnen bedienen met al het nieuws rondom de Dorpskerk en haar kerkgangers. 28.01.19

Prachtig aanbod Vorming & toerusting
De werkgroep Vorming & toerusting (V&T) van de PG Barendrecht en de St. Augustinusparochie heeft voor de eerste helft van 2019 weer een prachtig aanbod aan activiteiten gepresenteerd. Ook nu is dat weer gepresenteerd in een flyer, die is toegevoegd aan de recente editie van Klankbord. De gemeenteleden die geen abonnee zijn, kirhgen de flyer de komende dagen in de brievenbus. U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het programma van deze actieve werkgroep. Een zorgvuldig samengesteld aanbod bestaande uit verdiepende lezingen, boekbesprekingen, muziek, kunst en bijeenkomsten georganiseerd door leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht en de Barendrechtse St Augustinus parochie. Lees verder >> 25.01.19

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende