Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog steeds actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Artikelen over liturgie en vieringen worden aangeduid met een kleurenstrook in de betreffende kleur van het liturgisch jaar.

                           Op deze pagina het nieuws van de afgelopen vier weken. 
                              Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog steeds actueel
LEES-TIPS
>> lees verder

De erediensten worden op zondagmorgen om 10.00 uur ook online uitgezonden.
Ze zijn rechtstreeks en ook achteraf terug te kijken op de eigen videokanalen van de Dorpskerk.

Klik op het Vimeo logo >> 
klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen of op het YouTube logo >>    Zie ook >> webpagina Kerkdiensten

Nieuw Lied van de Week
Deze week vestigt dominee Cees Romkes weer eens de aandacht op een lied van Huub Oosterhuis: 'Lied van Jesaja'. Het lied is opgenomen in de bundel 'Verzamelde Liedboek' van Oosterhuis. Lees verder >> 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  27.11.21 

Ook 'The Young Messiah' gecancelled
Events For Christ heeft moeten besluiten om het concert  dat The Choir Company zou geven met Tom Parkers 'The Young Messiah' op zondagavond 19 december a.s. te cancellen vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen. Voor meer informatie, zie >> website van EventsFor Christ27.10.21

Kinderkerk wordt online viering
De werkgroep die de Kinderkerk voor zondag 28 november 
voorbereidt, heeft besloten om de viering wél te laten door gaan maar als een online viering. Op zeer korte termijn worden daarover nadere mededelingen verwacht via deze website en het email-circuit van de vaste bezoekers. 26.11.21

Taizé-vieringen opgeschort
De interkerkelijke werkgroep Taizé-vieringen heeft besloten om de viering die gepland stond voor 28 november niet door te laten gaan, gezien de verder aangescherpte Coronamaatregelen van de Overheid. Zodra de vieringen weer worden opgestart, zal dit via het kerkblad Klankbord en deze website worden gemeld. 26.11.21 

Coronamaatregelen in de Adventstijd (update)
In aansluiting op eerdere berichten zijn de Coronamaatregelen voor de erediensten in de Dorpskerk in de Adventstijd opnieuw op een rijtje gezet.
Voor bijna alle overige activiteiten in het Dorpskerkcomplex geldt dat er een controle van de QR-code zal plaatsvinden. Zo hanteert de Snuffelmarkt de Coronamaatregelen die voor de niet-essentiële winkels gelden. Zodra er vanuit het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de PKN andere adviezen volgen, zal ook het moderamen van de Wijkkerkenraad daarop reageren. Lees verder >> 26.11.21

Meditatie Klankbord
De meditatie in Klankbord, het kerkblad van de PG Barendrecht, is dit keer verzorgd door ds. Cees Romkes. Hij mediteert over het thema 'Advent en Kruis'. Lees verder >> 26.11.21 

Over liturgie gesproken . . . Zondag Levavi
De eerste zondag van de Advent draagt al vele eeuwen de naam zondag Levavi. Dat is een vernoeming naar de eeuwenoude introïtuspsalm 'Ad te levavi animam meam, Deus meus, in te confido, non erubescam'. (Tot U heb ik mijn ziel opgeheven; mijn God op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden) In het huidige liedboek is dit Psalm 25, die dan ook als de Zondagspsalm op de 1e Advent wordt gelezen en gezongen. In de Adventstijd is de liturgische kleur paars, de kleur van bezinnig en inkeer daarom wordt er in de liturgie geen glorialied gezongen. 
 De eredienst kan altijd online thuis worden meegevierd. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 26.11.21
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 

Over liturgie gesproken. . . Gezegend Nieuwjaar!
Pardon? Nee, het is geen vergissing! We staan namelijk voor een nieuw kerkelijk jaar, want vorige week zondag hebben we als christenen het oude kerkelijk jaar afgesloten en begint op 28 november 2021 het nieuwe kerkelijk jaar met de Adventsperiode. 'Advent' komt van het Latijnse woord 'Adventus', dat betekent 'het komen'. In vier weken bereiden we ons voor op het feest van de komst van Christus. In de liturgie van de Dorpskerkgemeente krijgen de namen van de Adventszondagen uit de eeuwenoude  liturgische kalender een duidelijke verwijzing naar een diepere betekenis in Woord en kerklied. De namen van deze zondagen verwijzen naar bijbelgedeeltes en naar liederen die in de 16e eeuw zijn gecomponeerd. Lees verder >> 24.11.21

Wist u dat . . . ? Een indrukwekkende website: Kerkfotografie.nl 
Al struinend op het internet vindt men soms pareltjes van websites! Zo stuitte uw webbeheerder onlangs op een indrukwekkende website met foto's van kerkelijk erfgoed in Nederland en daarbuiten. De vrouw achter de website is Diana Nieuwold. Naast haar werk als belangenbehartiger 
voor het Leger des Heils, is kerkfotografie een ‘uit de hand gelopen passie’. Al meer dan 1200 kerken heeft ze gefotografeerd. De Barendrechtse Dorpskerk ontbreekt nog in haar databank. . . maar er is al een uitnodiging naar haar verstuurd! Een fotoreportage van de Dorpskerk zou prachtig passen in de viering van het 510-jarig bestaan van het 'oudste huis van Barendrecht', volgend jaar. Wie weet . . . Haar website is uiteraard ook opgenomen in onze steeds maar groeiende lijst van interessante website ( zie het hoofdstuk 'Linken'). Kijk en geniet verder >> 24.11.21

Over liturgie gesproken. . . Adventskaarsen, een 'oud' Luthers gebruik
Het is (ook) in de Dorpskerk een goede gewoonte dat er Adventskaarsen worden gebruikt bij de liturgische schikkingen in de Adventstijd. Dit gebruik vond zijn intrede in het begin van de negentiende eeuw in Duitsland. 
Het zou de lutheraanse dominee Johann Hinrich Wichern (1808–1881) zijn geweest die in 1839 als eerste adventskaarsen zou doen ontbranden. Dit om Hamburgse kinderen, die dagelijks zijn missieschool bezochten, aan te tonen wanneer het kerstfeest zou plaatsvinden. Uit een oud wagenwiel maakte hij een adventskrans en vervolgens plaatste hij er vier grote witte en vierentwintig kleinere rode kaarsen bovenop. In de Dorpskerk wordt op zondag 28 november de eerste adventskaars ontstoken in de liturgsche schikking. Vervolgens wordt er elke volgende zondag een bijkomende kaars aangestoken. Dit tot ze alle vier branden op de zondag voor Kerstmis. In de viering van de kerstnacht wordt een vijfde kaars ontstoken. 22.11.21
 

Synodescriba PKN over verdragen en ver dragen
Onder het motto 'Protestants Perspectief' schrijft de scriba van de Generale Synode dominee René de Reuver regelmatig artikelen op de website van de Protestantse Kerk over ontwikkelingen in kerk en samenleving. Dit keer gaat hij in op de huidige polariserende toon in de samenleving en het debat over de mogelijke 2G-maatregel. 'Geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, pleiten wij als kerk voor zorgzaamheid, voor onszelf en voor elkaar. Laten we elkaar dragen, in onderlinge verbondenheid, zonder iemand uit te sluiten. Verdraagzaamheid en respect zijn geen softe woorden maar vormen een grote uitdaging. Het roept ons op om het met elkaar uit te houden, om elkaars lasten en lastigheden te dragen', aldus ds. de Reuver. Lees verder >> 23.11.21

Wist u dat . . . ? Eerste kinderkerk in 1779!
Sinds enkele jaren wordt er in de Dorpskerk enkele keren per jaar een Kinderkerk georganiseerd voor de kleine leden van de wijkgemeenten van de Bethelkerk en de Dorpskerk. Een werkgroep van de Dorpskerkgemeente verzorgt weer een Kinderkerk op 28 onvember as. Maar wist u dat de eerste Kinderkerk al zo'n  250 jaar geleden werd gehouden? Volgens een studie van het Nederlands Dagblad, is d
e eerste kerkdienst voor kinderen op het jaar en de maand te dateren: die werd gehouden op een zondagmiddag in november 1779 in de Bakenesserkerk in Haarlem. Voorganger was dominee Wilhelmus Quaet. Onder de titel 'De jeugd van toen' publiceert het ND een historische serie over kind, kerk en school, met soms een actuele ondertoon. Inmiddels zijn er zes afleveringen gepubliceerd, die uw webbeheerder op pdf heeft gezet. Lees verder >> 22.11.21

Prachtig Koffieconcert SBK
Na lange tijd kon de Stichting Barendrecht Klassiek in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk weer een klassiek Koffieconcert organiseren in de Dorpskerk. 
Het publiek had zich zondag 21 november nauwelijks laten weerhouden door Corona regels en werd daarvoor beloond met een schitterend concert. De pianiste Aliya Ishakova bleek een uitmuntend virtuoos. In de toelichtingen op de door haar gekozen muziekstukken, toonde ze trots te zijn op haar Tataarse afkomst. Ze begon dan ook het concert met ‘Twaalf Schetsen’ van de hier minder bekende Tataarse componist Nazib Zhiganov. Aansluitend speelde Aliya van haar favoriet Claude Debussy acht preludes. Daarbij wist ze de prachtigste gevoelens en kleuren in haar spel tot uiting te brengen. Ademloos luisterde het publiek hoe ze bijvoorbeeld ‘Des pas sur la neige’ (Voetstappen in de sneeuw) subtiel liet klinken. Tot slot bracht ze een stuk van César Franck ten gehore. Evenals de rest van het programma speelde ze dit geheel uit het hoofd. Daarbij wist ze een kathedraal van klanken in de Dorpskerk te ontvouwen.  Het volgende koffieconcert vindt plaats op zondag 6 februari 2022. 22.11.21 
  klik voor vergroting
in één woord: virtuoos!

Uitzending terugkijken mét geluid
De videoregistraties uit de Dorpskerk functioneren over het algemeen al zo'n anderhalf jaar tot ieders tevredenheid. Toch blijven er incidenteel onverwachte storingen optreden. Zo waren er van de eredienst van afgelopen zondagmorgen prachtige beelden, maar bleven de kijkers thuis verstoken van het geluid. En dat terwijl de installatie in de kerk naar behoren functioneerde. Dankzij onze onvolprezen koster-beheerder Rob Bruin kan de uitzending toch nog mét geluid worden teruggekeken. Klik op het YouTube logo >>  
 22.11.21

Lied van de Week
Deze week vestigt dominee Cees Romkes opnieuw de aandacht op een door Sytze de Vries vertaald lied, dat hij onlangs ontdekte in een liedbundel van een klein Nederlands kerkgenootschap: 'God, zo groot, zo vol genade'. Het lied is opgenomen in de bundel 'Gemeenschap van Christus zingt’Lees verder >> 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  20.11.21 

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 21 november is volgens de liturgische kalender de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze wordt ook wel de zondag van de voleinding genoemd.
 Voorganger is ds. Madelon Vroonland, predikant van de Gemeente Nieuwland (Westmaas e.o.). De liturgische kleur op deze zondag is groen. De Dorpskerk is ingericht op de anderhalve meter Coronamaatregel. Er zijn gastvrouwen/gastheren die u een plaats toewijzen. Er is géén koffiedrinken na de dienst! Verder blijven de basisregels tegen de Coronaverspreiding van toepassing. De eredienst kan altijd online thuis worden meegevierd. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >> 19.11.21
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Continuïteit voor ‘Dorpskerk-Oase’; even niet voor 'Herberg-Dorpskerk'
Zoals eerder tijdens de Corona-pandemie, wordt de succesvolle gemeenteactiviteit ‘Herberg-Dorpskerk’ voorlopig weer omgevormd naar de lightversie ervan: de ‘Dorpskerk-Oase’. Bij de 'Herberg' is er - naast ontmoeting en een kopje koffie of thee - veel ruimte voor spelletjes en voor een afsluitende maaltijd. Bij de 'Dorpskerk-Oase' staan de ontmoeting en gesprekken onder het genot van een kopje koffie of thee centraal.  Elke woensdagmorgen en elke zaterdagmorgen van 10 -12 uur is de ‘Dorpskerk-Oase’ geopend. Ook de Dorpskerk is dan geopend voor hen die een moment van rust of meditatie wensen. Voor deze activiteit dient de Corona QR-code getoond te worden én geven we elkaar vervolgens de ruimte! Zodra de Coronasituatie dat weer toelaat, zal de Herberg-Dorpskerk weer worden geopend. 17.11.21

Actie KerstWensZegenboom gaat door
Onderdeel van de afgeblazen DorpskernFair was de KerstWensZegenBoom. Deze actie wordt wél gecontinueerd! Het vervullen van de ingestuurde wensen staat los van de DorpskernFair. Er wordt onderzocht of het concert van het Harmonieorkest in de Dorpskerk op 11 december zonder publiek plaats kan vinden. De KerstWensZegenboom zou daarbij ook een rol kunnn spelen. Het is dan via live-stream te bekijken. De grote kerstboom in de Dorpskerk zal vanaf 11 december als KerstWensZegenBoom fungeren. Barendrechters kunnen symbolisch de boom vullen met wensen en ook met zegeningen voor hun dorpsgenoten. Tot uiterlijk 9 december kan men een papiertje met een wens en/of zegen inleveren, onder andere bij de Ontmoeting. Voor meer informatie over dit mooie (nu aangepaste) initiatief en hoe men daaraan kan participeren, lees verder >> 16.11.21
  klik voor vergroting

Lever een wens of zegen in

DorpskernFair afgeblazen
De winter editie van de DorpskernFair die gehouden zou worden in en rondom de Dorpskerk op 11 december gaat niet door. De Stichting Evenementen Dorpskern Oud Barendrecht (SEDOB) had het programma helemaal rond voor een markt en concerten in de Dorpskerk en op het terrein rond de kerk. In verband met de toenemende Covid-besmettingen is besloten dit af te gelasten. Het risico voor de bezoekers en de organisatie zou te groot zijn. Het bestuur van SEDOB waardeert de opstelling van de gemeente Barendrecht, die heeft meegedacht over het mogelijk maken van de DorpskernFair. 16.11.21

Liturgische schikkingen voor Advent
Het nieuwe kerkelijk jaar gloort aan de horizon. Dat betekent dat ook de werkgroep Liturgisch bloemschikken zich weer voorbereidt op een serie van 5 schikkingen; vier voor de adventszondagen en de laatste voor het kerstfeest. Ook dit jaar laat de werkgroep zich inspireren door het voorbeeld dat vanuit de Protestantse Kerk wordt aangereikt. Daarmee wordt de verbondenheid met de PKN weer eens onderstreept. Het thema van dit jaar is 'In een ander licht'. De werkgroep bestaande uit Joan Bolt, Ingrid Filus en Elly van den Oever zal de schikkingen wekelijks voorzien van een thematische toelichting. Lees verder >> 16.11.21

Adventskalender online te volgen
De door de Protestantse Kerk uitgegeven Petrus-Adventskalender is vanaf zondag 28 november (1e Advent) dagelijks digitaal te volgen. Degene die dat wenst kan ook elke dag de adventskalender in de eigen mailbox ontvangen. Lees verder >>  16.11.21

Over liturgie gesproken. . . .De zondagen van de voleinding
De laatste driezondagen van het kerkelijk of liturgisch jaar worden de zondagen van de voleinding genoemd. Daarbij wordt niet gedacht aan zoiets als 'afronding', maar - meer toekomstgericht - aan de voltooiing van al Gods plannen met onze wereld en met ons eigen leven. De derde zondag van de voleinding wordt ook wel eeuwigheidszondag genoemd. Op deze zondag wordt als het ware de overstap van de dood naar het leven gemaakt. Daarna begint de tijd van verwachting: Advent. 16.11.21

Snuffelmarkt in kerstsfeer 
Nog een paar weken is er in de Snuffelmarkt de traditionele verkoop van kerstartikelen. Er is een gevarieerd aanbod van o.a. kerstboompjes, verlichting, huisjes, kerkjes en kerstballen en nog veel meer. Bovendien zijn deze artikelen nergens zo voordelig te vinden als op de Snuffelmarkt. Daarnaast is er in de Snuffelmarkt het “gewone” assortiment, zoals boeken, legpuzzels, Cd’s, spellen, serviesgoed, lampen, etc., teveel om op te noemen. Het is sinds kort ook mogelijk om met pinpas te betalen. Openingstijd is elke zaterdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur. De opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van de Dorpskerk. De dames van de Snuffelmarkt heten u van harte welkom! Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen zijn de geplande verkopen op woensdagavonden vervallen.
  klik voor vergroting

Weer Kinderkerk in de Dorpskerk 
Op zondag 28 november is er weer een Kinderkerk in de Dorpskerk. Op deze eerste zondag van Advent willen we met elkaar nadenken over de vraag wat Advent nu eigenlijk is en welke Bijbelverhalen daarbij horen. We beginnen om 15.30 uur en het duurt ongeveer een uur. We gaan ook wat knutselen en er is iets lekkers te eten en te drinken. Zie ook de aankondiging op de Achterkrant van Klankbord. Tijdens deze Kinderkerk sluiten we aan bij het Adventsproject uit de kindernevendienstmethode Kind op Zondag. In de zondagen daarna zullen de kinderen in de kindernevendienst in hun eigen kerk het thema dus ook weer herkennen en steeds een van de verhalen horen die in de Kinderkerk kort aan de orde zijn geweest. Daarnaast is iedereen welkom op de daarop volgende woensdagmiddagen 8 december en 22 december (14.30-16.00 uur) bij ‘Verhalen in de tent’. Ook bij 'Verhalen in de tent' wordt weer aangesloten bij hetzelfde Adventsthema. Zet deze data dus alvast in je agenda! Voor vragen, mail ons gerust: kinderkerkbarendrecht@gmail.com. (Alle activiteiten zullen Coronaproof goerganiseerd worden.)  12.11.21
  klik voor vergroting

Herziene Coronamaatregelen
Zaterdagmorgen 13 november heeft het moderamen van de Wijkkerkenraad van de Dorpskerk de vrijdagavond door de overheid aangekondigde herziening van de Coronamaatregelen besproken. Voor zondag 14 november blijven de aangescherpte Coronamaatregelen van toepassing, zoals in onderstaand artikel vermeld. Deze liggen in lijn met het advies van het 
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de PKN. In de loop van de komende week zal de Minister voor Eredienst Ferd Grapperhaus opnieuw overleg voeren met het CIO. Afhankelijk van dat overleg zal het moderamen van de Dorpskerkgemeente de genoemde Coronamaatregelen voor erediensten zonodig aanpassen. Voor de andere activiteiten in het Dorpskerkcomplex blijft de controle op de QR-code van toepassing. 12.11.21

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 14 november is volgens de liturgische kalender de '9e zondag van de herfst'. Het is een dienst van Schrift en tafel, waar het Heilig Avondmaal wordt gevierd.
 Voorganger is ds. Brederveld uit Rotterdam. De liturgische kleur op deze zondag is groen. De Dorpskerk is ingericht op de anderhalve meter Coronamaatregel. Er zijn gastvrouwen/gastheren die u een plaats toewijzen. Er is géén koffiedrinken na de dienst! Verder blijven de basisregels tegen de Coronaverspreiding van toepassing. De eredienst kan altijd online thuis worden meegevierd. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >> 12.11.21
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Lied van de Week
Deze week vestigt dominee Cees Romkes de aandacht op een door Sytze de Vries vertaald lied, dat hij onlangs ontdekte in een liedbundel van een klein Nederalnds kerkgenootschap: 'Zo breed als strand en weide is Gods liefde'. Het lied is opgenomen in de bundel 'Gemeenschap van Christus zingt’Lees verder >> 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  12.11.21 

Nieuw Wijkbericht
Ook deze keer brengen de twee predikanten die verbonden zijn aan de Dorpskerkgemeente, ds. Cees Romkes en ds. Marianne Moerland nieuws vanuit de wijkgemeente. Tevens wordt er verslag gedaan van de afgelopen kerkenraadsvergadering en is de bekende Dorpskerkagenda vermeld. Lees verder >> 12.11.21

[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie in Klankbord, het kerkblad van de PG Barendrecht, is dit keer verzorgd door Anne Miek van Oost - Reijber (Kerkelijk werker Carnisse Haven). Zij mediteert over de bekende woorden uit het bijbelboek Prediker: 'Alles heeft zijn tijd'Lees verder >> 12.11.21 

Goed nieuws van de Snuffelmarkt
Mede dankzij de goed functionerende Coronamaatregelen voor de bezoekers van de Snuffelmarkt, draait de werkgroep Snuffelmarkt de afgelopen maanden op volle toeren. In de maand oktober was er sprake van een recordopbrengst! Het prachtige bedrag van € 1777,65 kon als netto-opbrengst over de maand oktober worden bijgeschreven ten behoeve van het groot onderhoud van het Dorpskerkcomplex. 12.11.21

Een KerstWensZegenboom. . . . 
Op zaterdag 11 december wordt de winter editie van de DorpskernFair gehouden in en rondom de Dorpskerk. Daarbij zal er in de tuin van de Oude Pastorie achter de Dorpskerk een KerstWensZegenBoom staan, die Barendrechters symbolisch kunnen vullen met wensen en ook met zegeningen voor hun dorpsgenoten. Van 11 december tot en met Driekoningen zal de kerstboom in de Dorpskerk de rol van KerstWensZegenboom overnemen. Vanaf 15 november tot uiterlijk 9 december kan men een papiertje met een wens en/of zegen inleveren, onder andere bij de Ontmoeting. Voor meer informatie over dit mooie initiatief en hoe men daaraan kan participeren, lees verder >> 08.11.21
 
De DorpskernFair is een initiatief van
de stichting Evenementen Dorpskern
Oud-Barendrecht.

Wist u dat. . . . ? Een papieren QR-code aanvragen 
Niet iedereen beschikt over een mobiele telefoon waarop een QR-code kan worden opgevraagd, anderen hebben moeite met het gebruik van een mobiele telefoon. Voor die mensen biedt het Ministerie de mogelijkheid om een papieren versie van de eigen QR-code op te vragen! Lees verder >> 08.11.21

Corona QR-code wel of niet?
Het blijkt dat de aanpassing van de Coronamaatregelen in het Dorpskerkcomplex nog niet voor een ieder duidelijk is. Voor activiteiten in het Dorpskerkcomplex, die doordeweeks plaatsvinden geldt dat een QR-code getoond dient te worden. Vervolgens is de anderhalvemeter maatregel dan niet meer van toepassing. Uitzonderingen zijn eventuele doordeweekse erediensten in de Dorpskerk en de Snuffelmarkt in de Oude Pastorie. Zoals bekend volgt de Snuffelmarkt de Coronaregels voor  winkels. Zo dienen als voorbeeld de bezoekers van de Herberg Dorpskerk op woensdagmorgen en de Dorpskerk-Oase op zaterdagmorgen hun QR-code te tonen. Kerkrentmeester Simon Hoek kan u desgewenst nader informeren. 08.11.21

Kerktuin in beeld -10
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Hoogerbrugge-Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. Deze maand besteedt zij aandacht aan de monnikskap en de kardinaalsmuts. Beide planten staan in de zogenaande mannelijke border in de Kerktuin. Kom eens kijken in de tuin, elke woensdag- en zaterdagmorgen open tussen 10 en 12 uur. Lees verder >> 07.11.21
  klik voor vergroting Klik voor vergroting

Voor alle heiligen in de heerlijkheid. . . .
Het lied van dichter-theoloog Willem Barnard en componist Ralph Vaughan Williams vormde in de Dorpskerkgemeente de afsluiting van 
het gedenken van wie ons in geloof zijn voorgegaan. De plaatsing van de witte rozen in de doopvont was niet toevallig. Het symboliseerde de verbinding tussen het noemen van de namen bij de doop en het noemen van de namen bij het gedenken van de overleden gemeenteleden. Er zat ook veel symboliek in de indrukwekkende liturgische schikking, die de titel had: 'Geloof, Hoop en Liefde'. Met veel creativiteit hebben de dames van de werkgroep 'Liturgisch bloemschikken' een schikking gemaakt, waarin 'de levensdraden van de liefde en die van het gemis worden verbonden'. Voor de toelichting bij de schikking, lees verder >>.Voor het fotoverslag, kijk verder >> 07.11.21
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 7 november is volgens de liturgische kalender de '8e zondag van de herfst'. Maar het is tevens de zondag na Allerheiligen. Het is de zondag waarop de Dorpskerkgemeente de 44 gemeenteleden gedenkt die ons in het afgelopen jaar zijn voorgegaan.
 In de Protestantse traditie kennen we geen heiligenverering, maar sluiten we aan bij de kerkelijke traditie door rond 1 november onze overledenen te gedenken. De namen worden genoemd van de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. En er wordt stil gestaan bij het verdriet dat er is om vele anderen. Voorgangers zijn ds. Cees Romkes en ds. Marianne Moerland. De liturgische kleur op deze zondag is wit. De eredienst kan altijd online thuis worden meegevierd. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>. Voor de openbare Zondagsbrief, lees verder >> 05.11.21
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
  Klik voor vergroting

Wist u dat. . . ? Wanneer gedenken we onze overledenen?
In de Protestantse kerkgenootschappen vinden de gedachtenisdiensten voor overleden gemeenteleden op verschillende momenten plaats. Soms op oudjaarsdag, danwel op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de Dorpskerkgemeente vindt het gedenken van wie ons in geloven zijn voorgegaan (sinds 2015) plaats op de zondag na Allerheiligen. Oud-Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam heeft die keuze destijds helder beargumenteerd. Lees verder >>.  05.11.21

Lied van de Week
Nu er in de Dorpskerk (en tal van andere kerken) dezer dagen aandacht is voor de gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn voorgegaan, vestigt dominee Cees Romkes de aandacht op een lied van Willem Barnard: 'De doden zijn begraven'. Het lied is opgenomen in de bundel 'Verzamelde liederen'. De melodie is van ook van Willem Vogel. Lees verder >> 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  05.11.21 

'Product van de maand' - november
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'Product van de maand'. Voor de maand november is dit knakworst. Bij de ingang van de Dorpskerk bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur en op elke zondagmorgen voor kerktijd kunt u het 'product van de maand' inleveren. Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! Doet u al mee? 01.11.21
  klik voor vergroting

Jaarlijkse schoonmaakactie Dorpskerk
Schoonmaak en uithaal, twee begrippen die niet bij iedereen meer bekend zijn. Maar bekend of niet, schoonmaken moet af en toe toch gebeuren. Ook in de Dorpskerk. Onze koster Rob Bruin heeft daar hulp bij nodig. Wie heeft tijd en zin om op woensdagmorgen 1 december vanaf 9.00 tot 12.00 onze mooie kerk en de Ontmoeting klaar te maken voor de Kerst. Het vele werk dat gedaan moet worden is verdeeld in kleine porties. Als er genoeg enthousiaste schoonmakers komen, zijn de taken zeker goed te overzien. Het is handig als u een emmer, spons en zeem meebrengt. De traditie van de tompoezen bij de koffie, helpt u wellicht over de streep om een ochtend te komen poetsen.En uit ervaring weet ik dat het altijd erg gezellige ochtenden zijn!
Diete Dumans, ouderling-kerkrentmeester

Wist u dat. . . . ? Interessante websites over monumentale kerken
In het oerwoud van websites worden soms interessante sites ontdekt, waar we de bezoekers van de Dorpskerksite graag op attenderen. Zo ontdekte Hans van Gelder twee websites, die de moeite waard zijn. De ene website is van de Stichting Klinkend Erfgoed Nederland. Deze stichting 
wil het klinkend erfgoed, in de vorm van luidklokken, carillons, torenuurwerken en orgels, bij een breder publiek echt beleefbaar maken, dicht bij de mensen brengen. Lees verder >>.
De andere website besteedt aandacht aan de akoestiek in 100 monumentale kerken in Nederland. 
Deze website hoort bij het boek 'Akoestiek in 100 monumentale gebouwen', geschreven door akoestisch adviseur Jan Bril in opdracht van de Stichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN) met ondersteuning van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De echte liefhebbers van muziek en oude kerken kunnen op deze website de akoestiek van de 100 monumentale kerken vergelijken aan de hand van drie (identieke) geluidsfragmenten. Lees en luister verder >>

Wist u dat. . . ? Dankdag voor gewas en arbeid
Sinds de Middeleeuwen kent de Kerk biddagen. Protestantse kerkgenootschappen van orthodoxe signatuur besteden heden ten dage nog uitgebreid aandacht aan de Biddag en de Dankdag voor gewas en arbeid. De Biddag heeft jaarlijks plaats aan het begin van de zogenoemde zaaitijd. Niet alleen wordt gebeden om een goede oogst, maar ook is er voorbede voor allerlei zaken op het terrein van kerk, staat en samenleving. Toen de industrialisatie toenam, kwam ook de viering van een Dankdag voor gewas én arbeid in zwang. Op woensdag 3 november 2021 is het de Dankdag voor gewas en arbeid. In de Dorpskerk ligt al decennia lang de aandacht voor de biddag en de dankdag niet op de dag zelf, maar op de zondag ervoor of erna. De werkgroep liturgisch bloemschikken had voor de viering van 31 oktober 2021 een indrukwekkende schikking gemaakt. Voor de hierbij behorende tekst, lees verder >>  31.10.21
  klik voor vergroting

Meditatie Klankbord
De meditatie in Klankbord, het kerkblad van de PG Barendrecht, is dit keer verzorgd door ds. Jaap van Rootselaar. Onder de titel 'Woorden doen ertoe' staat hij stil bij Psalm 143: '
Zet een wacht voor mijn mond, HEER, een post voor de deur van mijn lippen.' Lees verder >> 31.11.21 

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 31 oktober is volgens de liturgische kalender de '7e zondag van de herfst'. Het is de jaarlijkse Hervormingsdag. Voorganger is ds. Jan Wilschut uit Rockanje. 
De liturgische kleur op deze zondag is groen, de kleur van hoop en verwachting. De eredienst kan altijd online thuis worden meegevierd. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>. Voor de openbare Zondagsbrief, lees verder >> 29.10.21
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Lied van de Week
Deze week brengt dominee Cees Romkes een lied van Marten Kamminga onder de aandacht. Het is opgenomen in de bundel 'Nader tot jou' van Kamminga. De melodie is van ook van hem. Lees verder >> 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  29.10.21 

Wist u dat. . . ? 31 oktober: Hervormingsdag
Hervormingsdag is een herdenkingsdag waaraan jaarlijks in verschillende protestantse kerken aandacht wordt besteed. Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 proteststellingen tegen de Rooms-Katholieke kerk publiceerde. Luther wilde in eerste instantie een gesprek over de aflaat en de verwording in de kerk op gang brengen.Uiteindelijk leidde het protest van Luther tot een breuk met de Rooms-Katholieke Kerk en in de loop van de 16e eeuw uiteindelijk tot de Reformatie, van waar uit de protestantse kerken zijn ontstaan.  Luther publiceerde zijn stellingen aanvankelijk niet in het Duits maar in het Latijn (de taal van de geleerden in die dagen). Wat waren die stellingen? Lees verder >> 29.10.21
 

Een droevig bericht. . . 
Het is niet gebruikelijk om via onze website melding te doen van overleden gemeenteleden, maar nu wordt een uitzondering gemaakt. Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Hans van Herk. Decennia lang heeft hij de Dorpskerkgemeente met zeer grote trouw en inzet gediend. Zo was hij gedurende tientallen jaren actief in tal van bestuursfuncties zowel binnen de wijkgemeente Dorpskerk als binnen de voormalige Hervormde Gemeente Barendrecht. Ook heeft hij zich als oud-president-kerkvoogd ingezet om de Bijbelse Kerktuin achter de Dorpskerk mogelijk te maken. Op de foto onthult Hans in juni 2015 het kunstwerk dat ter gelegenheid van de viering van het eerste lustrum in de Kerktuin werd geplaatst. 29.10.21
  Klik voor vergroting

Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog steeds actueel

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende