Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog steeds actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Artikelen over liturgie en vieringen worden aangeduid met een kleurenstrook in de betreffende kleur van het liturgisch jaar.

                           Op deze pagina het (vele) nieuws van de afgelopen drie weken. 
                              Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Actueel
LEES-TIPS
>> lees verder

Elke woensdag- en zaterdagmorgen is de 'Dorpkerk-Oase' geopend voor meditatie, gebed en bezinning. 
Tijdens de 'lockdown' zijn de erediensten in de Dorpskerk besloten vieringen.
Ze worden op zondagmorgen om 10.00 uur online uitgezonden.
Ze zijn rechtstreeks en ook achteraf terug te kijken op de eigen videokanalen van de Dorpskerk.

Klik op het Vimeo logo >>

klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen of op het YouTube logo >>    Zie ook >> webpagina Kerkdiensten

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
Zondag 18 april is de derde zondag van Pasen, die draagt de naam: Misericordia Domini. Dit verwijst naar Psalm 33 vers 5. In het Latijn luidt het: 'misericordia domini plena est terra', vertaald betekent dit  'De aarde is vol van de rechtvaardigheid van de Heer'. De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid.
Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis maken van informatie die alleen voor hen is bedoeld. Lees verder >>
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 16.04.21
 

Ds. Albert Floor overleden
De kerkenraad van de Hervormde Wijkgemeente (van bijzondere aard) Immanuëlkerk heeft het overlijden van hun wijkpredikant bekend gemaakt: '
Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend en gedaan, geven wij u met ontroering kennis, dat is ontslapen, in vertrouwen op zijn Heere en Heiland, onze herder en leraar Alberthus Adrianus Floor v.d.m. Sinds 21 september 2008 tot heden (14 april 2021) was ds. A.A. Floor onze wijkpredikant en heeft hij onze Hervormde Wijkgemeente B.A. te Barendrecht mogen dienen met bewogenheid en liefde voor zijn Heere en Heiland. Het verzoenend sterven van Jezus was het rustpunt van zijn hart. Wij bidden zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen van harte toe dat zij in dit grote verdriet hun troost en kracht mogen vinden in de liefde en genade van onze goede God'. Voor het geüpdate overlijdensbericht, lees verder >> 14.04.21/16.04.21  
(v.d.m. = verbi divini minister, dienaar van het Goddelijk Woord) 

In Memoriam ds. Floor
Dominee Cees Romkes heeft namens de predikanten van de Protestantse Gemeente Barendrecht collega-predikant Albert Floor herdacht in een In Memoriam, dat ook geplaatst zal worden in het komende Klankbord. Lees verder >>  14.04.21

Zaaien in de Kerktuin
Zoals elke woensdagmorgen werd er ook op 14 april door enkele werkgroepleden weer hard gewerkt in de kerktuin. Dit keer werden er granen gezaaid in de tuin. De bijbelse kerktuin is elke woensdag- en zaterdagmorgen geopend, tegelijkertijd met de Dorpskerk-Oase. U bent dan van harte welkom!
Foto: Alie den Engelsman 
14.04.21 

  Klik voor vergroting

Calvijn in de Dorpskerk
Zoals eerder aangekondigd is de Dorpskerk na de plaatsing van de nieuwe stoelen meer inzetbaar geworden door het kunnen afscheiden van de Noordbeuk. Dankzij een tijdelijke scheidingswand wordt de te verhuren Noordbeuk afgescheiden van het schip van de kerk. Komende dagen zullen MAVO- en HAVO-leerlingen van scholengemeenschap Calvijn Groene Hart examentraining gaan doen in de Noordbeuk en in de Tuinzaal van de Ontmoeting. Normaliter vinden deze examentrainingen plaats in hun eigen scholencomplex, maar vanwege de Coronasituatie moest worden uitgeweken naar grotere locaties. Het Dorpskerkcomplex is een van die locaties. We verwelkomen de leerlingen hartelijk in het Dorpskerkcomplex en wensen de leerlingen veel succes bij hun examens!  14.04.21
  Klik voor vergroting

De Noordbeuk: unieke zaalruimte!

Nieuws van de Snuffelmarkt
Vanaf 21 april is de Snuffelmarkt weer elke 3e woensdagavond van de maand geopend. Dit gebeurt wel weer onder de strenge coronavoorwaarden zoals die ook op zaterdag gelden. Dat betekent dat iedere klant van tevoren een telefonische afspraak moet maken. Dit kan via telefoonnummer 06 1373 4146. Er mogen slechts 2 personen tegelijk naar binnen met een bezoektijd van 20 minuten. De openingstijden op elke 3e woensdagavond van de maand is van 18.30 uur tot 20.30 uur. Op zaterdagmorgen is dit van 10.00 uur tot 12.00 uur. Alleen op zaterdag is er gelegenheid om spullen te brengen, dit kan zonder afspraak. Zoals bekend, is de opbrengst voor het onderhoud van de Dorpskerk. 12.04.21

Kerktuin in beeld - 3
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek in Barendrecht. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, die het verdienen om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Hoogerbrugge-Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. Deze keer besteedt zij aandacht aan een plant die weliswaar niet in de Bijbel voorkomt, maar die als 'legendeplant' een plaats in de Bijbelse kerktuin heeft gekregen: de Salomonszegel. Volgens de legende is het zegel van koning Salomo nog steeds te zien op de wortelstokken van deze plant. (klik op de foto) Lees verder >> 12.04.21
  Klik voor vergroting

Polygonatum multiflorum

Nieuw Wijkbericht 
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit alles wordt aangevuld met berichten vanuit de wijkgemeente. Lees verder >> 12.04.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag Quasi modo Geniti / Beloken Pasen
Zondag 11 april is de tweede zondag van Pasen. Die zondag heeft liturgisch twee namen: ‘Beloken Pasen’ en ‘Quasi modo Geniti’. De eerste duidt aan dat daarmee het Paasfeest definitief wordt afgesloten. Het wordt ‘beloken’: de luiken gaan dicht. In de vroege kerk hadden de dopelingen, die in de Paasnacht waren gedoopt de hele week witte feestkleren gedragen. En aan het eind van die week leggen ze die smetteloze kleren weer af. Ze waren als pas geboren kindjes: ‘quasi modo geniti’. Daar komt de tweede naam vandaan: het is een verwijzing naar de eerste brief van Petrus 2:2. De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid. 
Voorganger is ds. Marianne Moerland. De aanvang van de online dienst (én de uitzending via de bekende videokanalen van de Dorpskerk) is 10.00 uur.  Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis maken van informatie die alleen voor hen is bedoeld. Lees verder >> 
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  10.04.21
 

Terugblik op de viering van Passie en Pasen
Dankzij de inzet van velen kan worden teruggekeken op een serie indrukwekkende en inspirerende vieringen in de Stille Week en met het Feest van Pasen. Hoewel de Coronapandemie heel veel beperkingen veroorzaakte, konden er met de nodige creativiteit prachtig uitzendingen worden verzorgd. Op de videokanalen van de Dorpskerk kunnen alle vieringen worden teruggekeken en het fotoverslag geeft ook een goed beeld van de viering van Passie en Pasen in de Dorpskerkgemeente. Lees verder >>  

[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 10.04.21

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes . Onder het motto 'Opstaan en doorpakken' gaat hij in op de uitwerking van het Paasverhaal in de huidige tijd. Lees verder >> 10.04.21

'Klassiek uitgelegd' over Mozart
De tweede aflevering van 'Klassiek uitgelegd' staat in het teken van het wonderkind Mozart, de man met de vier voornamen, maar wel zonder Amadeus. Op het programma het Andante ( KV 315), een Menuet en het Rondo ( KV 373), oorspronkelijk viool en orkest en nu uiteraard op fluit en orgel gespeeld. Kortom, een kennismaking met iemand aan wie niets menselijks vreemd was en die volgens de theoloog Karl Barth graag in de hemel wordt gespeeld wanneer de engelen genoeg Bach hebben laten horen. Die ons nooit zo nabij kwam als op het moment waarop hij met zus en vader per postkoets langs/door ons goede Barendrecht kwam. 
Ook dit programma wordt georganiseerd in samenwerking met de Stuurgroep Toekomt Dorpskerk. U wordt hartelijk uitgenodigd om te kijken naar de uitzending op zondag 18 april om 14.00 uur via het Vimeokanaal van de Dorpskerk (klik op bovenstaand blauwe logo). Lees verder >> 09.04.21

Nieuw 'Lied van de Week' 
Deze week brengt ds. Cees Romkes een lied onder de aandacht uit het Gereformeerd Kerkboek (van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt): 'Verlosser kom, want ik verlang'. De tekst is van Hans Werkman en organist Peter Sneep heeft er een melodie bij gemaakt. Het lied is ook te zingen op de melodie van Lied 437 uit het nieuwe liedboek. Lees verder >> 09.04.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

CIO overlegt over 'Fieldlabs' voor kerken
Het interkerkelijk Contactorgaan in Overheidszaken (CIO) heeft overleg gevoerd over de mogelijkheid om ook kerken te betrekken bij de opzet van experimentele 'Fieldlabs'. Het CIO zal een aantal kerkgenootschappen benaderen v
oor het experimenteren met diensten waarvoor bezoekers zich eerst moeten laten testen op het coronavirus. Voor de Dorpskerk geldt dat, rekeninghoudend met de anderhalvemeter maatregel er sowieso niet meer dan 100 kerkgangers een plaats kunnen krijgen in de kerkzaal. Vooralsnog heeft de wijkkerkenraad vastgesteld dat de kerkdiensten online vieringen blijven, waarbij gemeenteleden die geen internet hebben en gezinnen met kinderen welkom zijn. Daarbij is aanmelding vooraf noodzakelijk. Daarnaast is er de mogelijkheid voor gemeentelden die een specifieke reden hebben om een viering bij te wonen, om dit bij de scriba te melden. In beperkte zin kunnen ook die gemeenteleden worden uitgenodigd. 10.04.21  

Over liturgie gesproken. . . .'de Vijftigdagentijd, nog 50 dagen Pasen!' 
'Veertígdagentijd' is een bekend begrip, maar de term 'Vijftigdagentijd' is veel minder bekend. Daarmee wordt op de liturgische kalender het laatste deel van de Paaskring bedoeld. Dit wordt ook wel de Paastijd genoemd, want eigenlijk zijn het vijftig Paasdagen! De Vijftigdagentijd begint op  Paasmorgen en eindigt op de zaterdag voor Pinksteren. De liturgische kleur in deze periode is de feestkleur 'wit'. Op het feest van Pinksteren wordt de liturgische kleur 'rood'. 
Lees verder >> 06.04.21

Paasgroet van Classispredikant
De Protestantse Dorpskerkgemeente voelt zich verbonden met 'de Kerk van alle tijden en alle plaatsen', dus zeker ook met de eigen landelijke PKN. Het is daarom een goede gewoonte om de berichten uit de landelijke kerk door te geven op onze website. Dit keer de Paasgroet van Classispredikant ds. Gerrit van Meijeren van de CLassis Zuid-Holland-Zuid van de PKN.
Lees verder >> 05.04.21

Pasen: Licht dat ons aantstoot in de morgen!
De viering van het Feest van Pasen in de Dorpskerk op de Paasmorgen stond in het teken van Christus, als de opgestane Heer die de duisternis heeft overwonnen en ons het Licht heeft doorgegeven. Ds. Groeneveld had een prachtige Menorah meegenomen en na elk van de zeven bijbellezingen werd er door een van de aanwezige kinderen een lichtje op de kandelaar onstoken met het licht van de nieuwe paaskaars. Het werd een inspirerende viering, die de afsluiting vormde van vier indrukwekkende vieringen van Passie en Pasen. Al degenen die aan de vieringen een bijdrage hebben geleverd verdienen een groot compliment! 
Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Orde van dienst/Zondagsbrief' kennis maken van informatie die alleen voor hen is bedoeld. Lees verder >> 
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  05.04.21
  Klik voor vergroting
Een fotoverslag
volgt later

Over liturgie gesproken. . . . De Paaswake
Op de avond van de Stille Zaterdag wordt jaarlijks in de Dorpskerk een Paaswake gehouden. Dit is in liturgisch opzicht misschien wel de mooiste dienst van het hele kerkelijk jaar! In Coronatijd was het helaas een besloten online viering. Om 22.00 uur was het stil in de kerk. Alles en ieder is immers nog onder de indruk van wat er er op Goede Vrijdag is herdacht: de kruisiging, het overlijden en de begrafenis van onze Heer, Jezus Christus. Toen werd de nieuwe (brandende) Paaskaars de kerk binnengedragen. Die kaars symboliseert de terugkomst van het Licht van Christus in ons midden.
Omdat er geen kerkgangers waren, werd het licht vanaf de Paaskaars verspreid door het aansteken van 7 rijen van 7 paaswakekaarsjes in de nagenoeg lege kerk. Langzaam maar zeker kwam de Dorpskerk weer in het volle licht te staan, het Licht van Pasen
In het tweede deel van de Paaswake konden de aanwezigen hun eigen doop gedenken in het water van de doopvont. Daarna werd het brood gebroken en de wijn geschonken. De viering van het Heilig Avondmaal benadrukte dat we als leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht de gemeenschap van brood en wijn met elkaar te vieren. Dit jaar samen met iedereen die online met de kerk was verbonden WE VIERDEN DAT DE HEER IS OPGESTAAN! Het was een indrukwekkende viering en een prachtige opmaat naar het FEEST VAN PASEN. 05.04.21

Liturgische schikking Stille zaterdag
De toelichting bij deze schikking luidt:
En toen we later weer iets van Hem hoorden toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord; wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen en hebben Hem begraven. Daar zijn vrienden voor. Zijn naam is uitgesproken bij het graf. Zijn lichaam is teruggegeven aan de aarde en wacht, als een zaadje in de grond, op een nieuw begin. Samen met alle mensen wachten we af bij Zijn gesloten graf.

 03.04.21
  Klik voorvergroting

Liturgische schikking Goede vrijdag
De toelichting bij deze schikking luidt: 
Op Goede Vrijdag staat de kruisiging centraal. Een -dood- stille tijd. 
Het verraad, de verloochening en de kruisiging.
Tussen de stenen worden zilverlingen gelegd als verwijzing naar het verraad.
Een kruis van stekelige takken staat verticaal in het hart. Het hart is gesloten.
We richten ons niet meer naar buiten, we zijn naar binnen gericht.
We onderzoeken ons eigen hart. Zijn wij bereid om de Waarheid te horen? 

Of wijzen we Hem af, zelfs tot in de dood?
 02.04.21
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking Witte donderdag
De toelichting bij deze schikking luidt: Het delen van brood en wijn verbindt ons aan het verhaal op de Witte Donderdag. De glazen die wekenlang in de liturgische schikkingen werden gebruikt, zijn nu omgeruild voor wijnglazen gevuld met wijn. De korenaren accentueren nu de lijn van het open hart. Er is moed voor nodig om in tijden van onzekerheid en verdriet onze huizen, harten en gedachten open te zetten. Soms zitten we zo vast in onze eigen gedachten, dat we een heel nieuw perspectief nodig hebben dat alleen een vreemde ons kan bieden. Een ontmoeting met een vreemdeling, die ons leven in een nieuw licht beziet, is dan een groot geschenk. Laten we doen als de Emmaüsgangers en ons openstellen voor onverwachte ontmoetingen. Wie weet ontmoeten we Jezus zelf in de ander. 01.04.21
  Klik voor vergroting

Profiel Dorpskerkgemeente aangevuld
Het profiel van de Dorpskerkgemeente ten behoeve van het beroepingswerk is aangevuld met de gegevens van de leden van de beroepingscommissie en het correspondentieadres van de commissie (versie 2.2). Voor degenen die contact willen zoeken 
 is het emailadres: beroepingscommissie@dorpskerkbarendrecht.nl Lees verder >>  03.04.21
 

Diaconale actie 'Product van de Maand'
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'Product van de maand'. Voor de maand april is dit Tafelzuur.  Bij de ingang van de Dorpskerk bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur kunt u het 'product van de maand' inleveren. Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! Doet u ook al mee? 03.04.21 
 

Paasgroet vanuit de Dorpskerk
De Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft ds. Cees Romkes gevraagd om dit jaar een Paasgroet te schrijven voor de gemeenteleden. Vanwege de Corona-pandemie is die Paasgroet zo veel mogelijk digitaal verstuurd naar zo'n 650 emailadressen. Daarnaast worden er bijna 500 paasgroeten rondgebracht naar gemeenteleden waarvan het emailadres (nog) niet bekend is. De paasgroet is uiteraard ook gericht op de bezoekers van deze website. Lees verder >> 30.03.21

Nieuwe paaskaars 2021
De nieuwe paaskaars van de Dorpskerkgemeente zal tijdens de paaswake op Stille Zaterdag in de donkere Dorpskerk worden binnengebracht. Vanuit het licht van de nieuwe paaskaars zouden normaliter de paaswakekaarsje van alle kerkgangers worden aangestoken, als symbool dat het licht van Pasen zich verspreid door de wereld. Maar tijdens de Corona-pandemie gaat alles anders! Nu zal het licht van Pasen tijdens de online viering op een andere wijze worden verpreid door de Dorpskerk. . . De nieuwe paaskaars wordt opgesierd met het Christus monogram en met een symbool dat verwijst naar de Emmaüsgangers. Deze afbeelding werd eerder als het logo gebruikt bij de samenvoeging van de twee wijkgemeenten waaruit de protestantse Dorpskerkgmeente is ontstaan. Daarmee past de nieuwe paaskaars uitstekend in de Dorpskerk! Moge het licht van Christus gedurende de komende jaarcyclus zich verspreiden én verspreid worden binnen én buiten de Dorpskerkgemeente! 30.03.21
  klik voor vergroting klik voor vergroting

Paasgroet vanuit de Dorpskerk (2)
Net als tijdens het Kerstfeest zal er ook tijdens het Feest van Pasen een muzikale groet worden uitgezonden vanuit de Dorpskerk. Dit dankzij een samenwerking tussen The Choir Company en de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. The Choir Company heeft vanwege de Corona-pandemie bijna al haar activiteiten moeten stilleggen, maar enkele malen per jaar wordt een inspirerende livestream uitgezonden vanuit de Barendrechtse Dorpskerk voor hun eigen achterban. 
  Klik voor vergroting
Delen van hun Paasprogramma mogen we gebruiken voor de muzikale Paasgroet uit de Dorpskerk. Wij danken de vocalisten en instrumentalisten van de The Choir Company o.l.v. Maarten Wassink hartelijk voor deze samenwerking! U wordt van harte uitgenodigd om deze uitzending te bekijken op Eerste Paasdag (of later). De uitzending begint op 4 april om 15.00 uur online op de bekende videokanalen van de Dorpskerk. 29.03.21 

De drie dagen van Pasen in de Dorpskerk
De doorlopende viering van de drie dagen van Pasen in de Stille Week vinden dit jaar allemaal plaats in de Dorpskerk. Vanwege de Coronapandemie zijn het besloten onlinevieringen, die gezamenlijk worden verzorgd door de wijkgemeente Bethelkerk en de Dorpskerkgemeente. Op de avond van de Witte Donderdag gaan ds. Cees Romkes en ds. Jaap van Rootselaar voor in een viering waarin het Heilig Avondmaal zal worden gevierd. De uitzending is om 19.30 uur.  De voortgezette viering op de avond van de Goede Vrijdag krijgt een aangepaste uitvoering, want het Stabat Mater van Pergolesi zal worden uitgevoerd. Voorgangers zijn dan ds. Henk-Jan Ketelaar en ds. Cees Romkes. Die uitzending begint om 19.30 uur. De Paaswake wordt dit jaar uitgevoerd zoals vele jaren gebruikelijk, maar ook dit is een online uitzending die om 22.00 uur begint. Voorgangers zijn dan ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes. Alle vieringen worden uitgezonden via de bekende Dorpskerk videokanalen (boven vermeld) én ze zullen ook worden doorgezet naar het videokanaal van de Bethelkerk. Antoinette Jansen maakte weer drie indrukwekkende orden van dienst. Klik op de afbeeldingen, waarna de Orden van dienst gedownload kunnen worden. 29.03.21
 
Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . de Stille Week en het Paastriduüm
De Stille Week en het Paastriduüm (de drie dagen van Pasen) vormen de belangrijkste periode op de liturgische kalender van de christelijke kerken. Juist nu er vanwege de Coronapandemie nauwelijks kerkgang mogelijk is, geeft lijkt het goed om meer achtergrondinformatie te geven over de Stille Week en het Paastriduüm, lees verder >>. De werkgroep Liturgisch bloemschikken zal voor de vieringen in de Stille week met Pasen hun prachtige serie schikkingen afronden. 29.03.21
 

Wist u dat. . . .? Protestants in vele varianten
Tijdens de Coronapandemie is gebleken dat er vanuit verschillende kerkgenootschappen soms heel anders wordt aangekeken tegen de Coronamaatregelen voor kerkgenootschappen. Op zondag 28 maart 2020 leidde dat in Urk bij een kerk van de plaatselijke Gereformeerde Gemeente en in Krimpen aan de IJssel bij een kerk van de plaatselijke Oudgereformeerde Gemeente tot ernstige incidenten waar zelfs journalisten werden belaagd. In reactie daarop worden al heel snel alle christelijke kerken over één kam geschoren. En dat terwijl het overgrote deel van de Nederlandse kerken zich keurig houdt aan de afspraken die zijn gemaakt in het interkerkelijk orgaan Contact In Overheidszaken. Voor wie wat meer inzicht wil krijgen in de kaart van kerkelijk Nederland, biedt deze 'Wist u dat. . . ?" wat meer informatie. Protestants is er in vele varianten en daarnaast zijn er nog tal van andere landelijke kerken! Lees verder >> 29.03.21

Oecumenische vesper
Woensdagavond 31 maart wordt de laatste oecumenische vesper online uitgezonden in de serie Vespers in de Veertigdagentijd. Voorganger is Desiree van de Hijden, geestelijk verzorger van het Maasstad Ziekenhuis. Ondanks de Corona-pandemie heeft de Oecumenische werkgroep een serie indrukwekkende vespers kunnen organiseren. Een compliment voor al degenen die er aan hebben meegewerkt! 27.03.21
 

Palmpasen, ook voor de kinderen!
De kinderen die op Palmzondag in de viering aanwezig waren, hebben tijdens de kindernevendienst onder leiding van Mirjam Hengstmengel de traditionele Palmpasenstokken gemaakt. Op de foto bewondert dominee Kirpestein het prachtige eindresultaat en hij vertelt er nog een verhaaltje bij. maar ook thuis werd er hard gewerkt . . . 
Lees verder >> 28.03.21
  klik voor vergroting

Wijkbericht 
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit alles wordt aangevuld met berichten vanuit de wijkgemeente. Lees verder >> 27.03.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag Palmarum, met een dubbel gezicht
Op de liturgische kalender is zondag Palmarum de zondag vóór Pasen. Het is een zondag met twee brandpunten. Enerzijds is het Palmzondag, waarbij de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem centraal staat. Anderzijds is het ook Passiezondag, het begin van de Stille week, waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken. Dit dubbele karakter werd in de eredienst in de Dorpskerk ook symbolisch tot uitdrukking gebracht in twee liturgische kleuren. Rood voor het eerste deel van de dienst, als het verhaal over de intocht wordt gelezen; Paars voor het tweede deel van de dienst als het verhaal van Jezus lijden centraal staat. 
Voorganger is oud-Dorpskerkpredikant dr. Jan Willem Kirpestein. De aanvang van de online dienst (én de uitzending via de bekende videokanalen van de Dorpskerk) is 10.00 uur.  Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis maken van informatie die alleen voor hen is bedoeld. Lees verder >> 
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 27.03.21
 

Liturgische schikking - Zondag Palmarum
Op de zesde zondag van de Veertigdagentijd wordt aandacht besteed aan het zevende werk van barmhartigheid: De zorg voor de overledenen. Het goed begraven van de doden is in Bijbels perspectief een belangrijke gebeurtenis. Jakob laat zijn zonen zweren dat ze zijn lichaam meenemen als ze uit Egypte zullen gaan. En Jozef van Arimathea besteedt alle moeite om Jezus goed te begraven. Ook na de dood draag je zorg voor iemand en bevestig je op die manier zijn bestaan. Vanaf de vroege kerk speelt in het licht van de opstanding nog iets anders mee. De doden begraven betekent ook dat je iemand als het graan in de akker legt, in afwachting van de grote dag. En zo dragen we ook vandaag nog altijd zorg voor onze doden. Ze zijn ons voorgegaan, en samen met hen kijken we uit naar de dag van het nieuwe leven. In de liturgische schikking komen weer herkenbare symbolen terug uit eerdere schikkingen. De kleur paars is de kleur van reflectie en gedenken. De verbinding tussen de vaasjes is een kruid: Rozemarijn; de bitter en zoete herinnering aan het leven. Voor de volledige toelichting bij de schikking, lees verder >> 27.03.21
  Klik voor vergroting

Beroepingscommissie geïnstalleerd
Op zaterdagmorgen 27 maart 2021 heeft de Wijkkerkenraad de beroepingscommissie geïnstalleerd. In de Dorpskerk werd een bijeenkomst gehouden van de WK en alle leden van de beroepingscommissie.
Daarmee is het eigenlijke beroepingsproces begonnen. De beroepingsprocedure is in de regels van de PKN gedetailleerd vastgelegd omdat het beroepen van een nieuwe predikant een van de belangrijkste processen is in de kerk. De beroepingscommissie heeft de zware taak om een nieuwe Dorpskerkpredikant voor te dragen. Dit proces voor alle betrokken uiterst vertrouwelijk, bovendien kan zo'n benoeming mede richting geven aan de toekomst van de Protestantse Dorpskerkgemeente. 
 
In de startbijeenkomst werd daarom een zegen gevraagd worden van de Eeuwige op het werk van de commissie. Ook aan gemeenteleden wordt gevraagd het werk van de beroepingscommissie in uw gebeden te gedenken. Gemeenteleden die meer willen weten over zo'n beroepingsproces, wordt verwezen naar >> de PKN-website. Op deze Dorpskerkwebsite is aparte webpagina gemaakt, waarop in één oogopslag de voortgang van het proces kan worden gevolgd. Lees verder >> 27.03.21

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Henk-Jan Ketelaar. Hij brengt het Bijbelse beeld van de graankorrel dichterbij met een verwijzing naar het schilderij 'Graanveld met maaier' van Vincent van Gogh. Lees verder >> 26.03.21

'Lied van de Week' 
Deze week vestigt ds. Cees Romkes de aandacht op een lied van de bekende dominee/dichter André F. Troost: 'Wees stil mijn ziel'. De tekst is opgenomen in de bundel 'Voorzichtig licht'. De melodie is van Martin Zonneberg. Lees verder >> 26.03.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

CIO komt met routekaart 2.0 voor kerken in Coronatijd
Het interkerkelijk Contactorgaan In Overheidszaken (CIO) heeft een update gepresenteerd van een routekaart die door de deelnemende kerken gehanteerd kan worden tijdens de Corona-pandemie. 
De routekaart geeft richtlijnen hoe kerken om kunnen gaan met hun erediensten en activiteiten bij de verschillende fasen van de Coronapandemie. De routekaart is opgedeeld in vier fases: waakzaam; zorgelijk; ernstig en zeer ernstig. Lees verder >>. Deze handreiking voor kerken moet ook perspectief bieden in een crisis waarvan het einde nog niet in zicht is. Op de website van de PKN, deelnemer in het CIO, wordt nadere toelichting gegeven. Lees verder >> 24.03.21
 
 

Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog steeds actueel

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende