Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dit

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

 Op deze pagina het nieuws van de afgelopen vier weken.
Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog actueel.
LEES-TIPS
>> lees verder

De erediensten worden op zondagmorgen om 10.00 uur online uitgezonden.
Ze zijn rechtstreeks en ook achteraf terug te kijken op de eigen videokanalen van de Dorpskerk.
Klik op het Vimeo logo >> 
klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen of op het YouTube logo >>    Zie ook >> webpagina Kerkdiensten

Stekkendag Kerktuin op 13 april
Het nieuwe seizoen in de kerktuin achter de Dorpskerk begint zaterdagmorgen 13 april traditioneel met een stekkendag. Trouwe bezoekers – die zijn er tientallen – weten uit ervaring wat zij kunnen verwachten: een ruim aanbod van stekjes van tuin- en kamerplanten, naar soort en prijs uitgestald in marktkramen en op het grasveld achter de Oude Pastorie. De verkoop van de stekjes start om 10 uur en eindigt rond het middaguur. Als regel is tegen die tijd bijna het hele aanbod afgezet. Liefhebbers van tuinieren  beschouwen de stekkendag als een welkome gelegenheid om voor weinig geld stekjes van planten en struiken te kopen; stekjes van kamerplanten zijn trouwens ook in trek. Het is ook een traditie dat de werkgroep Kerktuin iedereen uitnodigt om tuin- en kamerplanten te stekken voor de stekkendag en de stekjes te voorzien te voorzien van naam en hoogte. De stekjes kunnen worden bezorgd op vrijdagavond 12 april van 7 tot 8 uur en de volgende morgen van 9 tot 10 uur. Medewerkers van de kerktuin nemen die dan in ontvangst. De opbrengst van de stekkenverkoop is bestemd voor de verdere verfraaiing van de tuin. 
De kerktuin met bomen, struiken en planten waarover in de Bijbel wordt geschreven, is ook in het nieuwe seizoen tot de herfst geopend op zaterdag- en woensdagmorgen van 10 tot 12 uur. Er zijn dan een of meer gastvrouwen aanwezig om bezoekers desgewenst rond te leiden en van informatie te voorzien. De toegang is gratis. De kans is groot dat de kerktuin door het vervroegde voorjaar ruim eerder dan gewoonlijk in bloei staat. In februari en maart waren daar de voortekenen van te zien. Na de redelijk milde winter mag de tuin in de oude dorpskern van Barendrecht wellicht in april al meer bezoekers dan gewoonlijk welkom heten. Voor meer informatie: Alie den Engelsman (tel. 0180 617096; alieoskam@gmail.com). 19.03 / 12.04.24

'Product van de maand' - april
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'product van de maand'. In de maand april is het 'product van de maand': fruit in blik. Bij de ingang van de Dorpskerk, bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur en op elke zondag voor kerktijd kunt u het 'product van de maand' inleveren. Vanwege de economische omstandigheden doen steeds meer mensen een beroep op de voedselbank. Uw ondersteuning is dringend gewenst! Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! 
Met dank aan Jaap Diepenhorst voor de fotocollage. 
10.04.24
  Klik voor vergroting

Prachtige serie liturgische schikkingen [in bewerking]
Ook dit jaar heeft de werkgroep Liturgisch bloemschikken weer een prachtige serie schikkingen gemaakt voor de Veertigdagentijd en Pasen Door drukke werkzaamheden van uw webbeheerder is het niet gelukt om elke zondag een fotopresentatie te plaatsen. Daarom wordt de hele serie binnenkort als totaal overzicht geplaatst. Een woord van dank voor de dames van deze werkgroep (en voor fotograag Jan van den oever)  is dan ook zeer op z'n plaats! 10.04.24
 
Klik voor vergrtong volgt Klik voro vergroting Klik voor vergroting
1e zondag 40dagentijd 2e zondag 40 dagentijd 3e zondag 40 dagentijd 4e zondag 40 dagentijd
Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting volgt
5e zondag 40 dagentijd 6e zondag 40 dagentijd Witte donderdag Paaswake

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag Quasi modo Geniti / Beloken Pasen
Zondag 7 april is de tweede zondag van Pasen. Die zondag heeft liturgisch twee namen: ‘Beloken Pasen’ en ‘Quasi modo Geniti’. De eerste duidt aan dat daarmee het Paasfeest definitief wordt afgesloten. Het wordt ‘beloken’: de luiken gaan dicht. In de vroege kerk hadden de dopelingen, die in de Paasnacht waren gedoopt de hele week witte feestkleren gedragen. En aan het eind van die week leggen ze die smetteloze kleren weer af. Ze waren als pasgeboren kindjes: ‘quasi modo geniti’. Daar komt de tweede naam vandaan: het is een verwijzing naar de eerste brief van Petrus 2:2. De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid. 
Voorganger is ds. Cees Romkes. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 06.04.24.
 

Over liturgie gesproken. . . . 'de Vijftigdagentijd', nog 50 dagen Pasen!
'Veertígdagentijd' is een bekend begrip, maar de term 'Vijftigdagentijd' is veel minder bekend. Daarmee wordt op de liturgische kalender het laatste deel van de Paaskring bedoeld. Dit wordt ook wel de Paastijd genoemd, want eigenlijk zijn het vijftig Paasdagen! De Vijftigdagentijd begint op  Paasmorgen en eindigt op de zaterdag voor Pinksteren. De liturgische kleur in deze periode is de feestkleur 'wit'. Op het feest van Pinksteren wordt de liturgische kleur 'rood'. Lees verder >> 06.04.24
 

Choral Evensong in Dorpskerk 
De werkgroep eredienst van de Protestantse Dorpskerkgemeente organiseert ook in 2024 weer een serie Choral Evensongs in de Dorpskerk. Op zondagavond 7 april is de volgende Evensong, dit keer verleent het koor Capella Laurentius uit Mijnsheerenland haar medewerking. Dit koor staat onder leiding van José Marchal. Het Dorpskerkorgel wordt bespeeld door Rien Donkersloot. Zowel het koor, als de organist verleenden in december vorig jaar ook hun medewerking aan de zo succesvolle uitvoering van de Lessons & Carols in de Dorpskerk. Liturg is dit keer Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. Aanvang 19.00 uur.
De Choral Evensong is een gezongen viering in de sfeer van de Anglicaanse kerk. Het is de combinatie van stijlvolle, hoogwaardig uitgevoerde (koor)muziek, ingebed in een eeuwenoud ritueel dat een Choral Evensong zo bijzonder maakt. De toegang is vrij; na afloop is er een collecte ter bestrijding van de kosten. Wees van harte welkom! 
28.03.24 / 06.04.24 
  klik voor vergroting

Verduurzamingsprojecten Dorpskerk gestart
Zoals eerder gemeld zal het 'Oudste huis van Barendrecht' verder worden verduurzaamd. Al eerder is alle verlichting in de Dorpskerk omgezet naar ledverlichting; dat heeft een flinke besparing in de stroomkosten opgeleverd. Nu wordt er toegewerkt om ook het warmteverlies van het kerkgebouw fors te gaan beperken. Dat zal op korte termijn een flinke besparing op de kosten van de gasverwarming gaan betekenen. Op de langere termijn zullen de isolatie van de ramen en de dakconstructies de basis vormen om de verwarming van de Dorpskerk verder te gaan 'vergroenen'. Het specialistische bedrijf 'Kunstregie-glas-in-lood' uit 's Hertogenbosch zal alle glas-in-loodramen vensters gaan voorzien van gehard glazen voorzetramen. Daarnaast zal het aannemersbedrijf Kool uit Leerdam de dakconstructies gaan voorzien van een hoogwaardige meerlaagse reflecterende damp-open isolatiefolie. Deze 'isolatiedekens' zullen worden aangebracht boven op de betimmering van de kerkzaal, zowel in het schip van de kerk, dat dateert uit 1512 resp. 1787, als ook in de twee noordelijke aanbouwen, die dateren uit 1771 en 1885. Beide aannemers zijn in de week na Pasen begonnen met hun werkzaamheden en zij zullen de komende maanden actief zijn. In de kerkzaal is een gedeelte afgeschermd als werkplaats voor aannemer Kool. Op deze website zullen met enige regelmaat voortgangsverslagen van beide verduurzamingsprojecten worden gepresenteerd.  06.04.24

Nieuw Lied van de week
Ds. Cees Romkes brengt deze week weer een lied van dominee-dichter Sytze de Vries onder de aandacht: 'Wij scholen samen rond het Woord'. Het wordt gezongen op de melodie is van Gezang 474 'God roept ons broeders. . .'. Lees verder >> 16.03.24 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Pasen: Kondigt het jubelend aan!
De viering van het Feest van Pasen in de Dorpskerk op de Paasmorgen zal in het teken staan van Christus, als de opgestane Heer die de duisternis heeft overwonnen en ons het Licht heeft doorgegeven. Voor de viering zullen er enkele bekende paasliederen worden gezongen. Het belooft een inspirerende viering te worden, die de afsluiting zal vormen van drie indrukwekkende vieringen in de Stille Week. 
Voorganger is Dorskerkpredikant ds. Franc de Ronde. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. [Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 28.03.24

Over liturgie gesproken. . . . de Paaswake
Op de avond van de Stille zaterdag wordt in de Dorpskerk een Paaswake gehouden van de wijkgemeenten Bethelekrk en Dorpskerk. Dit is in liturgisch opzicht misschien wel de mooiste dienst van het kerkelijk jaar! In een donkere Dorpskerk zullen om 22.00 uur de gemeenteleden stil naar binnenschuifelen. Ieder is immers dan nog onder de indruk van alles wat er op Goede Vrijdag is herdacht: de kruisiging, het overlijden en de begrafenis van onze Heer, Jezus Christus. Dan klinkt er een stem in de paasnacht : Hoe ver is de nacht...? De morgen komt, maar nog is het nacht. De nieuwe (brandende) Paaskaars zal worden binnengedragen. Die symboliseert de terugkomst van het Licht in ons midden. 'Licht aan Liefde aangestoken, zet de nacht in vuur en vlam', werd er gezongen. Vervolgens zal het licht vanaf de Paaskaars worden doorgegeven naar iedere aanwezige in de kerk, die zo langzaam maar zeker weer in het volle licht zal komen te staan met al die paaswakekaarsjes. I
n het tweede deel van de viering, nadat een ieder de eigen doop zal kunnen gedenken in het water van de doopvont, zal het brood worden gebroken en de wijn worden uitgeschonken. Door de gezamenlijke viering van het Avondmaal benadrukken we, dat we als leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht de gemeenschap van brood en wijn met elkaar vieren. Het wordt hopelijk weer een indrukwekkende viering en een prachtige opmaat naar het FEEST VAN PASEN. U bent van harte uitgenodigd! 28.03.24
 

De drie dagen van Pasen
De doorlopende viering van de drie dagen van Pasen in de Stille Week vindt dit jaar weer afwisselend plaats in de Dorpskerk en de Bethelkerk. Op de avond van de Witte donderdag gaat voor in de Dorpskerk
 ds. Franc de Ronde, in een dienst waarin het Heilig Avondmaal zal worden gevierd. De dienst begint om 19.30 uur. De voortgezette viering op de avond van de Goede vrijdag is in de Bethelkerk. Voorganger is dan ds. Cees Romkes. Ook die uitzending begint om 19.30 uur. De Paaswake wordt zoals gebruikelijk gehouden in de Dorpskerk, aanvang 22.00 uur(!). Voorganger is dan ds. W. Barendrecht uit Maassluis. Alle vieringen worden uitgezonden via de bekende Dorpskerk videokanalen (boven vermeld). De vieringen in de Dorpskerk zullen worden doorgezet naar het videokanaal van de Bethelkerk. Ook dit jaar heeft Antoinette Jansen weer een prachtige orde van dienst gemaakt voor deze doorlopende viering. Lees verder >> .24.03.24
   

Over liturgie gesproken . . . de Stille Week en het Paastriduüm
De Stille Week en het Paastriduüm (de drie dagen van Pasen) vormen de belangrijkste periode op de liturgische kalender van de christelijke kerken. Om meer achtergrondinformatie te geven over de Stille Week en het Paastriduüm, lees verder >>. De werkgroep Liturgisch bloemschikken zal voor de vieringen in de Stille week met Pasen hun prachtige serie schikkingen afronden. 24.03.24
 

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag Palmarum, met een dubbel gezicht
Op de liturgische kalender is zondag Palmarum de zesde zondag vóór Pasen. Het is een zondag met twee brandpunten: enerzijds is het Palmzondag, waarbij de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem centraal staat; anderzijds is het ook Passiezondag, het begin van de Stille week, waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken. Dit dubbele karakter werd in de eredienst in de Dorpskerk ook symbolisch tot uitdrukking gebracht in twee liturgische kleuren. Rood voor het eerste deel van de dienst, als het verhaal over de intocht wordt gelezen; Paars voor het tweede deel van de dienst als het verhaal van Jezus lijden centraal staat. 
Voorganger is Dorpskerkpredikant ds Franc de Ronde. Het wordt een feestelijke dienst omdat het jongste gemeentelid Siem van Swetselaar gedoopt zal worden. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting', waarbij u ook de ouders kunt feliciteren. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 22.03.24
 

Jaarboekje PGB 2024 
De Commissie Jaarboekje van de Protestantse Gemeente Barendrecht, bestaande uit Siert Bolt, Arnold van de Sluijs en Simon Hoek heeft weer een nieuwe versie van het Jaarboek PGB gepresenteerd. Zoals gebruikelijk is het algemene gedeelte voor een ieder via deze website in te zien en te downloaden. Lees verder >>. Het complete Jaarboekje staat vanwege de AVG-regelgeving achter onze AVG-code. Lees verder >>  [Gemeenteleden kunnen die code opvragen 
via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ].  

Paasactie Diaconie voor Voedselbank
Naast de gebruiklijke diaconle actie 'Product van de maand', wordt er in de aanloop naar Pasen een extra actie gehouden voor de Barendrechte Voedselbank: Afbakbroodjes en eieren. 
Graag uiterlijk zondag 24 maart, voor aanvang van de kerkdienst, afgeven in de Ontmoeting. Zeer veel dank namens de Voedselbank en de Diaconie. Met dank aan Jaap Diepenhorst, kunnen wij voortaan zijn prachtige collages gebruiken op onze website! 17.03.24
  klik voor vergroting

Nieuws uit de Kerktuin
De werkgroep Kerktuin beheert de Bijbelse Kerktuin, die achter de Ontmoeting en de Oude Pastorie ligt. Nu het weer voorjaar is geworden, is de werkgroep weer volop aan de slag gegaan. De Kerktuin is elke woensdagmorgen en zaterdagmorgen geopend. Op zondag 17 maart stond de eredienst in het teken van de graankorrel, die pas vrucht gaat dragen als die in de aarde wordt gestopt om af te sterven en nieuw gewas te gaan geven.  De kinderen van de Kindernevendienst hebben de Bijbelse Boodschap direct in de praktijk gebracht, door graan te zaaien in de Kerktuin. Dit bijzondere moment is vastgelegd op de foto. 17.03.24
  klik voor vergroting

Nieuws uit de tuin rondom de Dorpskerk
Er wordt door de kerkrentmeesters onderscheid gemaakt tussen de tuin die rondom de Dorpskerk ligt en de Kerktuin, die achter de Ontmoeting en de Oude Pastorie ligt. De gazons en borders die ten oosten, zuiden en westen van de Dorpskerk liggen, vallen onder supervisie van kerkrentmeester Alie den Engelsman. Medio februari is de border die grenst aan Waelesteijn onder handen genomen door professionele boomspecialist Jaap van der Linden. Hij heeft in die border de dode en halfdode bomen gerooid en de restanten versnipperd. De grote hoeveelheid houtsnippers die dat opleverde, zijn gebruikt om een pad te maken in het voedselbos voor dieren, dat achter de Oude Pastorie wordt ontwikkeld. Het is de bedoeling dat op de lege plekken nieuwe struiken zullen worden geplant. 17.03.24
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 17 maart is het de vijfde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Judica, De Latijnse naam Judica betekent: 'Verschaf mij recht'. Dit verwijst naar het eerste vers van de Psalm van de zondag (Psalm 43). Het is de tweede zondag vóór Pasen. Deze zondag wordt ook wel Passiezondag genoemd omdat vanaf nu het lijden van Jezus Christus centraal komt te staan. De liturgische kleur van deze zondag is paars, de kleur van inkeer en omkeer. Voorganger is dhr. Gerrit Barendrecht. Er is na de kerkdienst weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting'
Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 16.03.24.
 

Wist u dit. . . .? Biddag voor gewas en arbeid
Iedere tweede woensdag in maart wordt in vele protestantse kerken de 'Biddag voor gewas en arbeid' gevierd. Traditiegetrouw besteedt de Dorpskerkgemeente daar aandacht aan in de viering op de daarop volgende zondag.
Dit jaar dus 17 maart. 
Het vieren van een bid- en dankdag heeft zijn oorsprong in de middeleeuwse bededagen. De zogenaamde quatertemper- en kruisdagen worden als de voorlopers van de Nederlands-protestantse bid- en dankdag beschouwd. Dit waren dagen van bezinning, gebed, vasten en boetedoening, aan het begin van elk van de vier seizoenen (quatertemperdagen) en in tijden van nood en gevaar (kruisdagen). Tijdens de kruisdagen was het gebruikelijk om te bidden om Gods zegen voor de vruchten van de aarde in een processie (openbare belijdenis van het geloof in een plechtige rituele optocht), waarbij de priester met een kruis door de velden trok. Toen vanaf de zestiende eeuw de Reformatie vorderde, heeft een deel van de reformatorische kerken in Nederland de traditie van de bededagen overgenomen. 16.03.24 

Koffieconcert SBK met Barendrechts guitaarduo
De Stichtnig Barendrecht Klassiek organiseert, in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, weer een koffieconcert op zondag 17 maart om 12 uur in de Dorpskerk. Dit keer is een Barendrechts guitaarduo te gast. 
Benjamin en Micha Cok, twee broers uit Barendrecht, vormen samen een gitaarduo. Ze zijn actief als concertgitaristen en hebben al twee keer kunnen samenspelen met Paco Peña, met als hoogtepunt het Concertgebouw in Amsterdam. Daarnaast geven ze les in de genres flamenco en klassiek en maken ze eigen composities. Ze zullen een flamboyant gitaar-concert verzorgen, getiteld: ‘Entre Dos Aguas’, met o.a. muziek van Paco Peña, maar ze spelen ook eigen composities. Het concert begint om 12 uur. Vooraf bent u welkom voor een kopje koffie met een koekje. Het concert is gratis toegankelijk, maar we vragen u een donatie te doen na afloop, zodat we deze concerten mogelijk kunnen blijven maken. Van harte uitgenodigd! 16.03.24
 

Lied van de week
Deze week vestigt ds. Cees Romkes de aandacht op het lied: 'Dit huis waarop de eerste dag'. De tekst is van Han Hoekstra. Het kan onder andere worden gezongen op de melodie is van Psalm 134. Lees verder >> 16.03.24 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Wist u dat. . . ? 17 maart: St. Patricksday
Zowel in de Rooms-katholieke als de Anglicaanse Kerk is 17 maart de gedenkdag van deze Heilige, die waarschijnlijk leefde in de vijfde eeuw. De zegen die aan hem wordt toegeschreven, weerklinkt tot op de dag van vandaag ook in menige protestantse kerk in Nederland. Moge die zegen ons als Protestanse Gemeente Barendrecht en als wijkgemeenten rondom de Dorpskerk ons (niet alleen op St. Patrickday) begeleiden!
       De Heer zij 
        - vóór je, om je de juiste weg te wijzen,
        - achter je, om je in de armen te sluiten en om je te beschermen tegen gevaar,
        - onder je om u op te vangen wanneer je dreigt te vallen,
        - in je om je te troosten als je verdriet hebt,
        - rondom je als een beschermende muur, wanneer anderen over je heen vallen,
        - boven je om je te zegenen,
        Zo zegene je God vandaag, morgen en tot in eeuwigheid, Amen.    
16.03.24
klik voor vergroting
St. Patrick raam
St. Benin church
Kilbennan, Ierland

Nieuws van de Diaconie
De jaarlijkse actie Diaconale Bijdrage gaat weer van start. De brieven voor deze actie worden binnenkort rondgebracht. Door een misverstand is bij een aantal brieven over de Diaconale Bijdrage 2024 abusievelijk de begeleidende brief niet ingesloten. Het was helaas niet mogelijk die fout te herstellen. Daarom is gevraagd om deze begeleide de brief op de Dorpskerkwebsite te plaatsen. Lees verder >> Gemeenteleden waarvan het emailadres bekend is, ontvangen de informatie per email. De diaconie biedt haar excuses aan voor deze omissie en hoopt dat uw de actie weer van harte wilt ondersteunen! 15.03.24

Nieuws van de Snuffelmarkt
Openingstijden in de komende maanden: vrijdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Er is een speciale boekenactie: Streekromans 4 boeken voor € 1,00;  alle andere boeken 2 boeken voor € 1,00. Er is ook een speciale speelgoedaktie: alle speelgoedartikelen voor halve prijs! De opbrengst wordt, zoals bekend,  bestemd aan het onderhoud van het Dorpskerkcomplex. Zo wordt de opbrengst van 2023 besteed aan de finaciering van nieuwe screens voor de Tuinzaal van 'de Ontmoeting'. De opbrengst van 2024 zal worden besteed aan de financiering van nieuwe geluidsappartuur voor de Dorpskerk. Daarvan zijn inmiddels twee nieuwe headsets aangekocht een een nieuwe loopmicrofoon. In de loop van dit jaar volgen nog nieuwe speakers en een nieuwe versterker. De kerkrentmeesters zijn de werkgroep Snuffelmarkt en iedereen die goederen aanlevert of koopt, dan ook zeer dankbaar! 15.03.24

Liturgisch bloemschikken in de Veertigdagentijd (4) 
Ook in deze Veertigdagentijd maakt de werkgroep Liturgisch bloemschikken weer een serie schikkingen voor de erediensten in de Dorpskerk. Dit jaar wordt het PKN-jaarthema gevolgd: 'Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde'. 
De basis van de schikkingen wordt gevormd door een bolvorm, die symbool staat voor het leven op aarde. Aan de bol wordt iedere keer iets toegevoegd, passend bij de lezingen van die viering. Op de vierde zondag van de Veertigdagentijd luidt de begeleidende tekst: 
Kijk het is minder donker, er schemert al een sprankje licht in het donkere paars van de nacht.
Ook de bol wordt groener er is nog hoop op Licht.
We danken en bidden voor wat we krijgen er is Leven voor iedereen.
Leven jullie met ons mee?
09.03.24
 
Klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 10 maart is het de vierde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Laetare, De Latijnse naam Laetare komt uit Jesaja 66: ‘Verheug u, Jeruzalem’. Omdat er op deze zondag een ambtsdrager wordt bevestigd is de kleur deze viering rood. Dit is de liturgische feestkleur, aangezien de bevestiging van Coby van der Enden tot diaken een feestelijke aangelegenheid is voor de Dorpskerkgemeente. Deze viering is tevens een dienst van Schrift en tafel. Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. 
Er is na de viering ook weer koffiedrinken in de Ontmoeting. Uiteraard kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  09.03.24
 

Lied van de week
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op het lied: 'Met onze blijdschap, ons verdriet, de vreugde en de pijn, komen wij met elkaar tot U'. Het is te zien als een variant op het bekende 'De vreugde voert ons naar dit huis’. Deze nieuwe tekst is van Richard Kleier. Het wordt gezongen op de bekende melodie is van Willem Vogel (NLB280). Lees verder >> 09.03.24 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

'Kerk in Aktie' ondersteunt kerken bij akties voor Voedselbank
Zoals bekend verzorgt de diaconie van de PG Barendrecht inzamelingsacties ter ondersteuning van de Barendrechtse Voedselbank. De landelijke PKN ondersteunt nu via 'Kerk in Aktie' al die plaatselijke initiatieven onder het motto 'samen tegen armoede'. 
Om gemeenteleden aan te moedigen om zo vaak mogelijk boodschappen bij het inleverpunt te brengen, kun je - helemaal gratis - een kekke en duurzame stoffen tas bestellen. Het enige wat je hoeft te doen is je gegevens invullen. Daarna komt de tas vanzelf jouw kant op. Lees verder>> Zo'n tas maakt het nog eenvoudiger om wekelijks een paar artikelen aan te leveren voor diegenen die de Voedselbank nodig hebben. Doet u ook mee? 05.03.24
  klik voor vergroting

Liturgisch bloemschikken in de Veertigdagentijd (3) 
Ook in deze Veertigdagentijd maakt de werkgroep Liturgisch bloemschikken weer een serie schikkingen voor de erediensten in de Dorpskerk. Dit jaar wordt het PKN-jaarthema gevolgd: 'Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde'. 
De basis van de schikkingen wordt gevormd door een bolvorm, die symbool staat voor het leven op aarde. Aan de bol wordt iedere keer iets toegevoegd, passend bij de lezingen van die viering. Op de derde zondag van de Veertigdagentijd luidt de begeleidende tekst: 
We kijken met open ogen.
De ogen zijn gedoofd, met nog maar een spoortje licht.
We worden opgeroepen om ECHT te kijken, naar de sporen van Licht,
verder te kijken dan het grote niets.
Kijken jullie met ons mee? 
20.02.24
  Klik voor vergroting
Een prachtige schikking
vol symboliek

Over liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
Zondag 3 maart is de derde zondag van de veertigdagentijd, die draagt de naam: zondag 'Oculi Mei' (spreek uit: Okoelie Mee-ie). Dit verwijst net als bij de vorige zondag naar Psalm 25: 'Oculi mei semper ad Dominum'. Dat is Latijn voor: 'Mijn ogen zijn altijd op de Heer gericht'.  De voorganger is dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. Er is na de viering ook weer koffiedinken in de Ontmoeting. Uiteraard kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  01.03.24
   

Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog actueel

Artikelen over liturgie en vieringen zijn aangeduid met een kleurenstrook in de betreffende kleur van het liturgisch jaar.

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende