Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog steeds actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

                           Op deze pagina het (vele) nieuws van de afgelopen drie weken. 
                              Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Actueel
LEES-TIPS
>> lees verder

Artikelen over liturgie en vieringen worden aangeduid met een kleurenstrook in de betreffende kleur van het liturgisch jaar.

Elke woensdag- en zaterdagmorgen is de 'Dorpkerk-Oase' geopend voor meditatie, gebed en bezinning. 
Tijdens de 'lockdown' zijn de erediensten in de Dorpskerk besloten vieringen.
Ze worden op zondagmorgen om 10.00 uur online uitgezonden.
Ze zijn rechtstreeks en ook achteraf terug te kijken op de eigen videokanalen van de Dorpskerk.

Klik op het Vimeo logo >> klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen of op het YouTube logo >>    Zie ook >> webpagina Kerkdiensten

Wist u dat. . . ? Kerkgangers missen in Coronatijd samenzingen het meest!
De vier kerken die participeren in de Actie KerkBalans hebben een onderzoek verricht onder hun gemeenteleden. Uit dit onderzoek blijkt dat kerkleden het samen zingen het meest missen nu de vieringen niet of nauwelijks toegankelijk zijn. Dit zegt bijna 45% van de bijna 2.000 respondenten. De waardering voor de eigen kerk blijkt in Coronatijd bij met name trouwe kerkgangers niet tot weinig veranderd. Een andere conclusie van het onderzoek is dat 80% van de kerkleden geld geeft aan de kerk en dat 40% geeft tijd als vrijwilliger. De redenen om geld of tijd te geven aan de kerk zijn verschillend, maar betrokkenheid bij de kerk wordt in beide gevallen het vaakst genoemd. Kerkleden zijn het meest bereid om geld te geven voor het onderhoud van het kerkgebouw, diaconale projecten en pastoraat. Lees verder >> 25.01.21

Wist u dat. . . ? Maand van de Bijbel
Van 24 januari tot en met 21 februari 2021 is de tweede editie van de Maand van de Bijbel. De Bijbel – het meest bekende en meest gelezen boek ter wereld – staat in deze periode in de schijnwerpers. Het is de wens van de organisatoren (waaronder het Nederlands Bijbel Genootschap) dat door heel het land een vuur wordt aangewakkerd om te participeren en samen van de inspiratie te proeven en plezier te beleven met de Bijbel. Het project is een mooie aanleiding om de Bijbel elke dag weer eens open te slaan (als u dat al niet deed. . . ). Er is voor dit project weer een speciale website opgezet, lees verder >> 25.01.21
 

Over liturgie gesproken. . . .'Vieren bij de buren'
Ter inspiratie besteedt onze website aandacht aan andere Protestantse Gemeenten onder het motto 'vieren bij de buren'. Daarbij zullen vieringen en het kerk-zijn worden belicht waar bijzondere aandacht is voor Liturgie en Kerkmuziek. Dit keer wordt aandacht besteed aan vieringen in de Lutherse traditie. De EO wijdt enkele uitzendingen van het programma 'Zie je zondag!' aan de Lutherse traditie. Zo stond zondagmorgen 24 januari jl. de oudste Lutherse Gemeente van Nederland centraal, die is gevestigd in Woerden. Presentratrice Marleen Stelling laat de tv-kijkers in totaal drie uitzendingen kennismaken met ds. Maarten Diepenbroek en met enkele gemeenteleden. Het leidt tot indrukwekkende gesprekken. Kijk verder >> 24.01.21
 

Veertigdagentijdkalender 'Op weg naar Pasen'
Ook dit jaar geeft de PKN weer een kalender uit voor de Veertigdagentijd. Op weg naar het feest van Pasen geeft de kalender momenten van bezinning, gedichten en tips. De veertigdagentijdkalender is gratis te bestellen via >> de website van de PKN.  Gemeenteleden zonder internet kunnen de kalender bij de diaconie bestellen. De kalender wordt dan door een diaken bij u thuis gebracht. U kunt hiervoor Frans Schop bellen op tel nr 06-36176349. De digitale versie van de kalender kunt u downloaden of inkijken; kijk verder >> 24.01.21

Bijzondere Snuffelmarkt-service
De leiding van de werkgroep Snuffelmarkt wil de leden van de Dorpskerkgemeente en andere Barendrechters graag helpen in deze de moeilijke Coronatijd. Zij bieden de mogelijkheid om naar u toe te komen met boeken, puzzels of spellen voor u zelf of voor uw kinderen. U kunt telefonisch een afspraak maken en daarna komt een van de dames met de auto naar u toe om u van dienst te zijn. Dat alles natuurlijk onder de strikte Coronaregels. Zo hopen zij u hiermee te helpen om de eenzaamheid wat te verzachten. De opbrengst van de Snuffelmarkt is, zoals bekend, bestemd voor het onderhoud van de Dorpskerk. De dames doen het met veel liefde, dus schroom niet om te bellen naar Geertrui de Boom (0651193240) of Francine Kokkelink (0613734146). 24.01.21
  Klik voor vergroting

Beroepingscommissie krijgt gestalte
De wijkkerkenraad vraagt aan de leden van de Dorpskerkgemeente instemming om de navolgende kandidaten te benoemen als lid van de beroepingscommissie. De dames  Lianne Ketting, Tineke van der Meer, Ans van der Wel (vanuit de geloofsgemeenschap van de Bethelkerk) en de heren Michel de Bruin, Ad van der Ende, Joost Hengstmengel, Jan Kors en Rijko Wytzes. Aan de Algemene Kerkenraad is verzocht om iemand namens hen aan te wijzen, zo mogelijk vanuit de wijkgemeente Carnisse Haven. De WK is er van overtuigd dat deze groep in meerdere opzichten een goede afspiegeling is van de 'nieuwe' protestantse Dorpskerkgemeente. Ds. Cees Romkes heeft aangegeven de beroepingsprocedure te willen begeleiden als consulent. De WK beveelt de kandidaten van harte bij u aan. Eventuele vragen of opmerkingen kunt u richten aan scriba Dick Schriek. 24.01.21

Online gebedsdienst zondag 24 januari
Zondag 24 januari is volgens de liturgische kalender de derde zondag na Epifanie. Zoals eerder aangekondigd worden de vieringen in de Dorpskerk tot nader order omgezet naar online gebedsdiensten, zonder kerkgangers en met een zeer beperkt aantal medewerkers. De wijkkerkenraad heeft besloten om zondag de geplande dienst van Schrift en tafel in de meest sobere vorm te vieren met de voorganger, ouderling van dienst en diaken van dienst. KIjkers worden genodigd om thuis de Maaltijd van de Heer mee te vieren. De aanvang 
de dienst (én van de uitzending via de bekende videokanalen van de Dorpskerk) is 10.00 uur. De liturgische kleur is groen. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[ Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl22.01.21

 

Nieuw Wijkbericht
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit alles wordt aangevuld met berichten vanuit de wijkgemeente. Lees verder >> 22.01.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Henk-Jan Ketelaar. Onder de titel 'Hoop voor 2021' gaat hij in op het belang van hoop, naast geloof en liefde. Lees verder >> 22.01.21

Gebed van de week
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. Nu er gedurende de 'Lock down' geen kerkgangers meer aanwezig kunnen zijn, wordt het 'Gebed van de week' op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week, l
ees verder >> 22.01.21

Nieuw 'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op de aria: 'When I am laid in Earth' uit de opera ‘Dido en Aeneas’ van de Engelse componist Henry Purcell. Het lied is ook wel bekend als Dido's weeklacht. De oorspronkelijke tekst is van de Iers-Engelse tonelschrijver Nahum Tate. Ds. Romkes legt een verband tussen het indrukwekkende 'Remember me' uit dit lied en de viering van Schrift en tafel komende zondag. 
Lees verder >> 22.01.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com


Gebed in lockdown
De scriba van de Protestantse Kerk, ds. René de Reuver, schreef na het dringende advies om voorlopig niet meer in de erediensten te zingen het volgende: 'Worstelende met het advies om niet meer te zingen in de eredienst hielpen mij de eerste woorden uit de berijming van Psalm 65: ‘De stilte zingt U toe, o Here’. In de onberijmde versie: ‘U komt toe stilheid, een lofzang!, o God, op Sion’ (Psalm 65:2, Naardense vertaling). Deze woorden troosten mij in deze verdrietige situatie. De noodgedwongen stilte, het niet hardop zingen in de eredienst is ook aanbidding, toewijding en lofprijzing van God. Psalm 65 geeft woorden aan mijn gebed in deze tijd van lockdown. Lees verder >> 17.01.21 

Wist u dat. . . ? Een beeldende liedtekst
Soms kan zelfs een eeuwenoud lied plotseling nieuwe perspectieven bieden . . . Zoals het lied 'Hoe helder staat de morgenster' dat zondag 17 januari jl. werd gezongen. Ds. Bert de Wit attendeerde de luisteraars en kijkers naar de viering in de Dorpskerk er op dat de tekstschrijver en componist van dit lied, Philipp Nicolai (1556-1608), de tekst zodanig maakte dat de typografie van de liedstrofen de vorm van een drinkbeker heeft. Dit verwijzend naar het motief van de bruiloft in vers 1 en het avondmaalsmotief in vers 4. Overigens stopte Nicolai nog een andere verwijzing in de tekst: de strofen vormen in het Duits een acrostichon, de eerste letters vormen de naam van een overleden leerling van Nicolai. Zo kan een lied de eeuwen doorstaan, de lofzang gaande houden en ook nog eens een 'beeldende' liedtekst vormen. In het Liedboek Compendium staat nog veel meer informatie over dit lied, lees verder >>  17.01.21
  Klik voor vergroting

Gebed van de week
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. Nu er gedurende de 'Lock down' nauwelijks kerkgangers zijn, wordt het 'Gebed van de week' ook op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week, l
ees verder >> 16.01.21

Online viering zondag 17 januari
Zondag17 januari is volgens de liturgische kalender de tweede zondag na Epifanie, dan wordt wereldwijd in kerken als Evangelie het verhaal van de bruiloft te Kana gelezen. Voorganger is ds. Bert de Wit. De a
anvang van de besloten dienst (én van de uitzending via de bekende videokanalen van de Dorpskerk) is om 10.00 uur. De liturgische kleur is wit. Voorlopig zal dit de laatste dienst zijn waaraan een groepje zingende gemeenteleden kunnen deelnemen. Zie daarvoor het bericht op de webpagina. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[ Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl16.01.21

 

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week het lied 'Ik ben de wijnstok' onder de aandacht. Het lied staat in het nieuwe liedboek 'Zingen en bidden in huis en kerk' onder nummer 656. De tekst is van Huub Oosterhuis en de muziek van Bernard Huijbers. 

Lees verder >> 16.01.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com


Vieringen worden aangepast
Het moderamen van de generale synode van de PKN heeft op 13 januari jl. een dringend advies uitgebracht waarin de regels voor het zingen tijdens kerkdiensten verder zijn aangescherpt, voorlopig tot het einde van de strenge lockdown. Dit advies geldt in ieder geval tot 9 februari a.s., de huidige einddatum van de lockdown. Het moderamen van de Dorpskerkgemeente heeft spoedoverleg gevoerd over dit dringende advies en besloten om de vieringen in de Dorpskerk daarop aan te passen. De viering van zondag 17 januari zal nog gelden als een overgangssituatie, omdat die dienst al is voorbereid. Daarna zullen de vieringen in de Dorpskerk weer het karakter krijgen van online gebedsvieringen, zoals die in de eerste golf van de Coronapandemie ook weken lang werden uitgevoerd, waarbij niet gezongen wordt. De maatregel ‘niet zingen’ geldt voor zanggroepjes. Indien een voorganger als onderdeel van de gebedsdienst zelf een lied wil zingen, dan is die ruimte er. De online gebedsdiensten worden vormgegeven door een beperkt aantal medewerkers: nodig voor de dienst en nodig voor de uitzending.  15.01.20

Mooi resultaat oliebollenactie 2020
De jongelui die de oliebollenactie hebben georganiseerd ten behoeve van hun project van World Servants hebben gemeld dat de actie in 2020 het mooie bedrag heeft opgeleverd van € 1786,33. Alle betrokkenen heel hartelijk bedankt.  13.01.21

Informatie vanuit de AK
De scriba heeft het korte verslag gepubliceerd van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht die op 7 januari digitaal is gehouden. Daarin wordt onder andere gemeld dat er zich nog geen kandidaat heeft gemeld voor de vacature van 2e scriba AK. . . Wie voelt zich geroepen? Lees verder >>  11.01.21

Mutaties wijkkerkenraad
De WK van de Dorpskerkgemeente heeft gemeld dat op zondag 31 januari afscheid zal worden genomen van diaken Jeanette Euser, die heeft besloten om geen nieuwe ambtstermijn meer aan te gaan. Jeanette is jarenlang als diaken actief geweest, eerst in de voormalige gereformeerde wijkgemeente Zuid-Oost en nu in de protestantse Dorpskerkgemeente. Zij was als lid van de commissie 'herinrichting Dorpskerk' nauw betrokken bij de aankoop van de nieuwe kerkstoelen. Tijdens de viering op 31 januari zullen er twee voormalige ambtsdragers opnieuw worden bevestigd. Diete Dumans, die jaren geleden diaken is geweest en momenteel kerkrentmeester is, heeft zich bereid verklaard om ouderling-kerkrentmeester te worden. Verder heeft Jan Kors zich bereid verklaard om na een periode van rust opnieuw het ambt van diaken te willen opnemen. Hij zal tevens de diaconie gaan vertegenwoordigen in de werkgroep eredienst. 10.01.21  

Week van Gebed 2021
De jaarlijkse Week van Gebed is in de 3e week van januari, van 17 tot 24 januari,  die in Barendrecht door Hart voor Barendrecht  voor het  elfde jaar wordt georganiseerd. De Week van Gebed  staat dit jaar in het teken van de woorden van Jezus: ‘Blijf in Mijn liefde en je zult veel vrucht dragen’. De centrale tekst is uit Johannes 15: 5-9, waarin de oproep van Jezus ontdekt kan worden hoe veel vrucht te dragen. Het interkerkelijk bij elkaar is niet mogelijk en juist daarom  stimuleert Stichting Hart voor Barendrecht alleen of samen bidden op een andere creatieve wijze. Velen in Barendrecht en wereldwijd  bidden mee. Er is de mogelijkheid van een gebedswandeling. De eerste begint op zondag 17 januari om 14:00 uur. Met z’n tweeën een uur wandelen door je wijk of polder met de tekst van de dag en gebedspunten. Er wordt een gezamenlijke app van de deelnemers aangemaakt en zo delen we ervaringen. Lees verder >> 10.01.21

Dienst voor de éénheid van de christenen
Op zondag 17 januari wordt  de jaarlijkse viering voor de éénheid van de christenen gevierd. Deze viering is internationaal voorbereid door de zusters van de oecumenische kloostergemeenschap Grandchamp in Zwitserland (foto) en wordt wereldwijd gevierd. Hier in Barendrecht is de liturgie voorbereid door de werkgroep oecumene en de voorgangers ds. Cees Romkes van de PKN en mevr. Desireé van der Hijden van de rooms-katholieke Sint Augustinusparochie. Het thema van deze dienst is ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen’. De dienst wordt gehouden in de Bethelkerk en wordt alleen online uitgezonden. Aanvang 10.00 uur. De dienst is te beluisteren via het kerkomroep-kanaal en te bekijken via het YouTube-kanaal van de Bethelkerk. 10.01.21
  Klik voor vergroting
Oecumenische communiteit Grandchamp

Diaconale actie 'Product van de maand'
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'Product van de maand'. Voor de maand januari is dit vis in blik.  Bij de ingang van de Dorpskerk bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur kunt u het 'product van de maand' inleveren. Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! Doet u ook al mee? 10.01.21 
  Klik voor vergroting

Gebed van de week
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. Nu er gedurende de 'Lock down' nauwelijks kerkgangers zijn, wordt het 'Gebed van de week' ook op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week, lees verder >> 10.01.21

Online viering zondag 10 januari
Zondag10 januari is volgens de liturgische kalender de eerste zondag na Epifanie, dan wordt wereldwijd in kerken als Evangelie het verhaal van de doop van de Heer gelezen. Organiste Thea Verhagen speelt aan het begin van de dienst daarom het stuk 'Christ unser Herr zum Jordan kam', van Dietrich Buxtehude. De gastvoorganger, ds. E. Groeneveld uit Zwijndrecht, heeft er voor gekozen andere lezingen op te nemen in de liturgie. De a
anvang van de besloten dienst (én van de uitzending via de bekende videokanalen van de Dorpskerk) is om 10.00 uur. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[ Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl09.01.21

 

Actie KerkBalans 2021 gestart
De voor de PGBarendrecht zo belangrijke financiële actie Kerkbalans is weer gestart, dit jaar onder het motto 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. U wordt dringend gevraagd uw bijdrage te blijven leveren en, daar waar het kan iets te verhogen. Velen van u dragen hun steentje bij om als vrijwilliger het werk van onze kerk te ondersteunen. Anderen zijn meer lid op de achtergrond. Met de steun en betrokkenheid van u allen kunnen wij onze belangrijke rol in de lokale gemeenschap blijven invullen.
Digitaal zijn de brieven al verzonden, en kort na 16 januari zullen bij de andere kerkleden de brieven door vrijwilligers worden thuisbezorgd. We vertrouwen op een goed resultaat! In de begroting die eerder werd gepubliceerd en die staat vermeld op www.kerkbalansbarendrecht.nl ziet u dat onze inkomsten en uitgaven nog niet in balans zijn. De belangrijkste uitgavenpost betreft pastorale zorg, verder wordt aan de gebouwen en het houden van de kerkdiensten een deel van de inkomsten besteed.
09.01.21
  Klik voor vergroting

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze eerste week na Epifanie het lied 'Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan' onder de aandacht. Het sluit aan bij het gebruik om op de eerste zondag na Epifanie uit het Evangelie te lezen over de doop van de Heer. Het lied staat in het nieuwe liedboek 'Zingen en bidden in huis en kerk' de bundelDe tekst is van de predikant Anton Meske en de muziek is eeuwenoud. De melodie werd oorspronkelijk gecomponeerd bij de berijming die Théodore de Bèze (1519-1605) van Psalm 116. Zij werd voor het eerst gepubliceerd in de volledige versie van het psalter: Les Pseaumes mis en rime francoise Par Clement Marot & Theodore de Beze (Genève 1562).  
Lees verder >> 09.01.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com


Kerkrentmeesterlijke vooruitblik op 2021 / 2022
Voor wat betreft het groot onderhoud van de Dorpskerk wordt 2021 een jaar van voorbereiding voor restauratieprojecten die gepland staan voor 2022.  In dat jaar bestaat de Dorpskerk 510 jaar. Dat jubileum wordt onder andere gevierd met de afronding van een decennium van grote restauraties. In 2022 start een nieuwe periode voor een zesjarige rijkssubsidie. In de eerste maanden van 2021 wordt de subsidieaanvraag voorbereid door de verantwoordelijke kerkrentmeesters samen met restauratieadviseur Bureau Lakerveld. Qua exterieur zal in 2022 het voegwerk van de toren worden gerestaureerd, alsmede het restaureren van: de aansturing van de wijzers, het torenkruis, het vergulden van de wijzerplaten, de bol en de weerhaan. Qua interieur staat een grote onderhoudsbeurt gepland van de vier achttiende-eeuwse kaarsenkronen. De rijkssubsidie voorziet in 60% van de kosten, de overige 40% wordt uit eigen Dorpskerkmiddelen gefinancierd, zodat ook deze onderhoudskosten buiten de begroting van de PGB zullen vallen. Daarmee zal het 'oudste huis van Barendrecht' langzaam maar zeker de status verkrijgen van 'best onderhouden Barendrechts monument en meest toekomstbestendig kerkgebouw!' 08.01.21

Online viering zondag 3 januari
Op Zondag 3 januari wordt volgens de liturgische kalender het Feest van Epifanie gevierd, het feest van de verschijning van de Heer. Dit feest draait niet in de eerste plaats om een feit of verhaal uit het Evangelie, maar is een feest rond één centraal motief, namelijk de betekenis van Christus’ komst voor de wereld. De Zondagsbrief toont een gedeelte van het 13e-eeuwse Antependium van Mosul waar de drie Koningen Caspar, Melchior en Balthasar zijn afgebeeld. De liturgische kleur is wit. Het is de kleur van de vreugde en het feest.
Aanvang van de besloten dienst (én van de uitzending via de bekende videokanalen van de Dorpskerk) is om 10.00 uur. Voorganger is de heer Gerrit Barendrecht. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 01.01.21

 

Over liturgie gesproken... Epifanie
De Kerstkring (de eerste periode in het Kerkelijk jaar) die is begonnen met de Adventstijd en is gevolgd door de Kersttijd wordt afgesloten door de Epifaniëntijd. Epifanie is een Christelijk feest dat is ontstaan in de vierde eeuw in het oosters Christendom. Het was oorspronkelijk bedoeld om de verschijning van de vleesgeworden Zoon van God op aarde te vieren (Epiphaneia is Grieks voor 'verschijning'). Daarbij werden de tekenen van Jezus' goddelijkheid herdacht: de geboorte uit de Maagd Maria, het bezoek en de aanbidding van de Wijzen uit het Oosten, gebeurtenissen uit Jezus' jeugd en de doop door Johannes de Doper. Epifanie valt jaarlijks op 6 januari. Net als in veel andere kerken wordt Epifanie in de Dorpskerkgemeente gevierd op de eerste zondag ná
1 januari. Dat is dit jaar dus zondag 3 januari. De Epifaniëntijd loopt door tot Aswoensdag. Dan begint de Paaskring met de Veertigdagentijd.  01.01.21

Epifanie en '20 + C + M + B + 21'
Wie weleens in Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland is geweest, zal het wellicht zijn opgevallen dat na Epifanie er op de bovendorpels van de huisdeuren met krijt een aanduiding staat geschreven. Die uitdrukking bestaat uit een combinatie van cijfers en letters. '20 + C + M + B + 21' staat er dit jaar na Epifanie boven de deuren geschreven. Wat heeft deze aanduiding te maken met Epifanie en wat betekenen de letters en cijfers? Lees verder >>  01.01.21
 
Klik voor vergroting
'Christus Mansionem
Benedicat'
'Christus zegene dit huis'

Groeiende belangstelling voor website
Terugkijkend op het jaar 2020 kan met dankbaarheid worden vastgesteld, dat de belangstelling voor de Dorpskerksite nog steeds fors groeit. Door de Corona-situatie is de rol van de website als communicatiemiddel nog belangrijker geworden. In 2020 werd de Dorpskerksite ruim 38.800 keer bezocht. Dat betekent een groei van zo'n 22% gedurende het jaar 2020. Bijna elke dag krijgt de website zo'n 100 bezoekers. Het streven van uw webbeheerder blijft om meerdere malen per week nieuwe berichten toe te voegen over het 'oudste huis van Barendrecht' en over de bruisende Protestantse Dorpskerkgemeente.  Aan het begin van de zestiende jaargang blijven suggesties en opmerkingen over deze website van harte welkom op >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 
Een woord van dank aan Nico Laban, mijn trouwe webtechnische specialist op de achteregrond, want zonder zijn steun was dit allemaal niet mogelijk geweest! Simon Hoek, webbeheerder. 01.01.21

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze eerste week van het nieuwe jaar het lied 'Zij die op de sterren reizen' onder de aandacht.  Het staat in de bundel 'Zangen van Zoeken en Zien'. De tekst is van de in maart 2020 overleden dichteres Marijke de Bruijne en de muziek is van Chris van Bruggen, componist van diverse nieuwe liturgische liederen en projectleider bij de totstandkoming van de oecumenische liedbundel 'Zangen van zoeken en zien'
Lees verder >> 01.01.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com


Het nieuwe jaar ingeluid
Zoals eerder gemeld werd in Barendrecht, net als in vele andere plaatsen in Nederland, het nieuwe jaar ingeluid door kerkklokken. Op het initiatief van het Barendrechtse CDA werd positief gereageerd door de Dorpskerk, Bethelkerk, Triomfatorkerk en Carnisse Haven. Enerzijds was dit het herstel van een eeuwenoude traditie en anderzijds was het tijdens de lockdown vanwege de Coronapandemie een teken van hoop. De eeuwenoude klok van de Dorpskerk werd om 00.30 uur geluid door een van de kerkrentmeesters (foto), zodat hij en de andere klokkenluiders eerst in familiekring de jaarwisseling konden vieren. Het was een mooi signaal van deze kerken om te laten weten dat zij hun rol in de samenleving verstaan. Meerdere omwonenden reageerden positief op het inluiden van het nieuwe jaar. 01.01.2021
 

  klik voor vergroting

Een gezegend nieuw kalenderjaar! 2021!
Hoe kunnen we als Dorpskerkgemeente, waar we bijzondere aandacht willen geven aan liturgie en kerkmuziek, een nieuwjaarswens beter verwoorden dan met een lied, een nieuwjaarslied. In het nieuwe liedboek draagt nummer 513 de subtitel 'Nieuwjaarslied'. Het betreft het bekende lied: 'God heeft het eerste woord'. We wensen u daarom voor 2021 voor u allen een jaar, waarin De Ene het eerste en het laatste woord heeft, aan het begin en aan het einde staat. Een jaar waarin Zijn woord 'oorsprong én doel én zin' mag zijn! 01.01.21
 

Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog steeds actueel

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende