Titel
WG Eredienst

WG Lit.bloemsch.intro

WG Lit. Bloemsch. 2024

WG Lit. Bloemsch. 2023

Archief Lit.bloemsch. I

Archief Lit.bloemsch.II

WG Taizé-vieringen

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Herberg Dorpskerk

WG Eetgr.Ontmoeting

WG Verjaardagsfds.

WG Oecumene

WG DK motorrijders

WG AV

WG Afval Loont 2.0 DK

Werkgroep Audiovisuele zaken

Nieuwe werkgroep Audiovisuele zaken
Sinds begin 2020 zijn koster-beheerder Rob Bruin en elektrotechnicus Roel Groen bezig geweest om de geluidsinstallaties in de Dorpskerk en 'de Ontmoeting' verder te verbeteren en tevens een videosysteem met professionele tv-camera's en specifieke software aan te leggen in de kerkzaal. Aan het eind van 2021, midden in de Coronapandemie, was dit nagenoeg afgerond. In de loop van 2021 heeft Rob enkele gemeenteleden opgeleid, die het nieuwe AV-systeem zelfstandig kunnen bedienen. Jan van den Oever (bijgestaan door Elly), Roel Groen en Remco Ketting zijn ondertussen ervaren AV-regisseurs geworden, die bij kerkdiensten en andere bijzondere bijeenkomsten regelmatig te vinden zijn achter de knoppen. Om ook deze vrijwilligersactiviteit in te bedden in de vrijwilligersorganisatie van de Dorpskerkgemeente is de nieuwe werkgroep Audiovisuele zaken gevormd. Rob stuurt deze werkgroep aan, die is ondergebracht in de cluster Facilitaire zaken. Er wordt gerapporteerd aan clustercoördinator Simon Hoek. Een nieuwe werkgroep betekent ook een nieuwe webpagina, waarin alles over deze activiteiten is vermeld.20.04.22

Het camerasysteem in beeld
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
camera noordzijde camera westzijde camera orgelgalerij mobiele camera topcamera

Nieuwsberichten

Gift besteed aan behuizing audiovisuele apparatuur
De gift van € 250 die de Stichting Vrienden van de Dorpskerk in de loop van 2021 ontving en die specifiek bestemd was voor de verbetering van de audiovisuele installaties van de Dorpskerk, heeft een goede bestemming gekregen. Mede dankzij deze gift kon er een professionele behuizing worden aangekocht waarin alle apparatuur in één afsluitbare, mobiele kast kan worden geplaatst. Dit maakt het werken met de AV-installatie voor de audiovisuele regisseurs een stuk eenvoudiger en bovendien is de kostbare apparatuur nu beter veel beschermd. Een woord van dank aan de gulle gever! Op de foto AV-regisseur Jan van den Oever, geassisteerd door Elly. De ander AV-regisseurs zijn: Rob Bruin, Roel Groen en Remco Ketting.
 18.03.22 
  klik voor vergroting klik voor vergroting

Prachtige gift aan de Vriendenstichting DK
Onlangs kreeg de Stichting Vrienden van de Dorpskerk een gift van € 250, specifiek bestemd voor de verdere verbetering van de audiovisuele installaties van de Dorpskerk. De schenker gaf daarbij aan dat dit als een blijk van dank gezien mag worden voor de waardevolle en kwalitatief hoogstaande uitzending van de rouwdienst van zijn overleden echtgenote. Hij beoogt hiermee dat ook mensen 
op afstand of achteraf kunnen meekijken naar opnames van uitvaardiensten, kerkdiensten, concerten, e.d. op een blijvend hoog kwalitatief niveau. De dankbare Kerkrentmeesters van de Dorpskerk zullen in overleg met de vriendenstichting een bestemming geven aan deze prachtige schenking. 16.07.21 

Camera in de nok
In de afgelopen week is de vierde (en laatste) camera geïnstalleerd in de nok van het schip van de Dorpskerk. Dankzij een anonieme schenking kon deze camera worden aangekocht. Een woord van dank is dan ook zeer op zijn plaats! Deze camera werd voor het eerst gebruikt om de paaswake op 3 april 2021 in beeld te brengen. De camera zal vooral worden gebruikt bij rouw- en trouwdiensten. Vanaf deze locatie kunnen er prachtige beelden worden gemaakt, die voor de betreffende families unieke herinneringen zullen opleveren. Ook bij vieringen van Schrift en tafel kunnen de kerkgangers dankzij de camera in de nok op anonieme wijze in beeld worden gebracht, zodat de kijkers de viering van het Heilig avondmaal thuis optimaal kunnen meebeleven. 03.04.21

Kerstcadeau voor de Dorpskerk
Een 'vriend van de Dorpskerk' heeft onlangs via een van de kerkrentmeesters laten weten dat hij/zij grote waardering heeft voor wat er in de Dorpskerk wordt georganiseerd: om de erediensten, concerten en andere bijeenkomsten nu al meer dan een jaar online uit te zenden op een professioneel niveau. Als blijk van deze waardering en uit dankbaarheid voor al het werk dat er op dit gebied achter de schermen wordt verricht, heeft 'de vriend' een schenking gedaan om een mobiele camera aan te kunnen kopen van dezelfde kwaliteit als de beide vaste camera's in de Dorpskerk. Dankzij deze camera kunnen beelden vanuit alle hoeken van de Dorpskerk worden genomen. Tijdens de Coronapandemie was de Dorpskerkgemeente meer dan ooit is aangewezen op online uitzendingen. De gift werd in dankbaarheid geaccepteerd en de koster-beheerder kon de camera in gebruik nemen bij de kerstuitzendingen in 2020. 15.12.20  

Professionele Dorpskerk-TV: weer een stap gezet
Sinds eind maart jl. werd besloten om dagelijks online gebedsdiensten vanuit de Dorpskerk te gaan uitzenden, is er hard gewerkt om de beeld- en geluidsregistratie van die vieringen op een professionele wijze vast te gaan leggen. Na ervaring te hebben opgedaan in een experimentele fase, hebben koster-beheerder Rob Bruin en elektrotechnicus Roel Groen drie hightech tv-camera's en randapparatuur geïnstalleerd. Op de bestaande laptop werd specifieke software geïnstalleerd en zo werd de nodige praktijkervaring opgebouwd. Ondertussen werd ook de bestaande geluidsinstallatie van de kerkzaal verbeterd en afgestemd op de eisen van de beeldregistratie. Dezer dagen is een nieuwe stap gezet met de aankoop van een laptop, die is afgestemd op de eisen voor professionele beeld- en geluidsregistratie. Zondag 17 mei 2020 zagen de kijkers de eerste resultaten ervan: er kunnen nu ook lied- en andere teksten in beeld worden gebracht. In de volgende uitvoeringsfase zal de bediening van de apparatuur zodanig worden vereenvoudigd dat ook vrijwilligers het beeld- en geluidssysteem kunnen gaan bedienen, zonder dat zij daarvoor de nodige technische- of computerkennis hoeven te hebben. 17.05.20  

Ook geluidsinstallatie verbeterd
In aansluiting op bovenstaand bericht kan ook worden gemeld dat de geluidsinstallatie verder wordt verbeterd. Voortaan zullen beeld- en geluidsregistraties van hoge kwaliteit kunnen worden uitgezonden via de videokanalen van de Dorpskerk. Dat geldt voor de huidige online gebedsdiensten, als ook in de toekomst voor de erediensten, rouw- en trouwdiensten, evenals voor concerten en andere bijeenkomsten in de Dorpskerk. Voorop staat daarbij, dat de beeld- en geluidsregistratie dienstbaar zal zijn aan een betere verspreiding van de Blijde Boodschap. De kerkrentmeesters zijn allen die aan de totstandkoming van beide systemen hebben bijgedragen veel dank verschuldigd! 26.04.20

Derde tv-camera geïnstalleerd
Dankzij het feit dat de Dorpskerk voor het begrotingsjaar 2020 een kerk-tv-installatie in de begroting had voorzien, in combinatie met het gegeven dat de Dorpskerkgemeente in Rob Bruin een koster-beheerder heeft met grote technische interesse én deskundigheid, beschikt het 'oudste huis van Barendrecht sinds april 2020 over een professioneel beeld- en geluidsregistratiesysteem. De twee tijdelijke camera's zijn vervangen door definitieve exemplaren. 
Dat het enthousiasme van Rob en Roel aanstekelijk werkt, blijkt uit het feit dat een Vriend van de Dorpskerk heeft toegezegd om een derde camera te schenken waarmee ook het Dorpskerkorgel goed in beeld kan worden gebracht. De kerkrentmeesters zijn bijzonder dankbaar voor die toegezegde schenking! 26.04.20

Dorpskerk-TV on line
Zoals eerder gemeld, is er hard gewerkt om een professionele beeldopname-installatie 
in de Dorpskerk te realiseren. Er zijn nu twee camera's geplaatst, alle bekabeling is aangelegd en het computersysteem verbeterd. Tot nu toe werd alleen gebruik gemaakt van een YouTube videokanaal. Daarbij blijft het een nadeel dat er met advertenties wordt gewerkt. Er is een eigen Dorpskerkkanaal gecreëerd bij het videoplatform 'Vimeo'. Dit platform werkt niet met advertenties maar met abonnementen (voor de zender). Bovendien biedt Vimeo een hogere beeldkwaliteit en kent geen beperking in het aantal kijkers. De hele installatie bevindt zich nog in een proefopstelling, waarbij verdere verbeteringen zo nodig kunnen worden aangebracht. 
De link naar het Dorpskerk-Vimeokanaal is >> https://vimeo.com/dorpskerk of klik op >> klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen
Het Dorpskerk-YouTube-kanaal blijft als alternatief ook beschikbaar >>  03.04.20


Besluit tot Dorpskerk-TV
Al in 2019 had de Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente besloten om een systeem van kerk-tv te installeren in de Dorpskerk. Dit op basis van de goede ervaringen in de kerkzaal van de Carnisse Haven. Voor de jaarbegroting 2020 was er een bedrag gebudgetteerd voor de installatie van een kerk-tv installatie met twee camera's. Koster-beheerder Rob Bruin, die goed bekend is in de audiovisuele wereld had daarbij de kerkrentmeesters van goede ideeën voorzien. Toen in het voorjaar van 2020 de Coronapandemie uitbrak, werd de uitvoering van het project naar voren gehaald. In de eerste weken werd nog gewerkt met tijdelijke webcamera's. In maart 2020 werden de eerste twee professionele camera's geïnstalleerd. Eén camera achterin de kerkzaal tegen de noordelijke muur. Een tweede werd opgehangen aan de westzijde van de kerk, onder de orgelgalerij. 04.04.20

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende