Titel
WG Eredienst

WG Lit.bloemsch.intro

WG Lit. Bloemsch. 2024

WG Lit. Bloemsch. 2023

Archief Lit.bloemsch. I

Archief Lit.bloemsch.II

WG Taizé-vieringen

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Herberg Dorpskerk

WG Eetgr.Ontmoeting

WG Verjaardagsfds.

WG Oecumene

WG DK motorrijders

WG AV

WG Afval Loont 2.0 DK

Werkgroep Liturgisch bloemschikken - intro

Liturgisch of symbolisch bloemschikken
Het zijn twee aanduidingen voor hetzelfde begrip. Doormiddel van bloemen en andere materialen wordt er iets symbolisch uitgebeeld. Omdat dit een eigen plaats krijgt in de liturgisch viering wordt er binnen de kerken de voorkeur gegeven aan de aanduiding 'liturgisch bloemschikken'. In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol gespeeld om een verhaal van het Evangelie te vertellen. Bloemen kregen een symbolische duiding. Sinds enige jaren is er een hernieuwde aandacht gekomen voor de mogelijkheid om met bloemen en materialen een geloofsinhoud te duiden. Kleuren, vormen, lijnen en karakter van bloemen en planten hebben een speciale betekenis. Ze worden gebruikt om aan bijzondere kerkdiensten een eigen, speciale bijdrage te leveren.

  Klik voor vergroting

Ontstaan van de werkgroep in de Dorpskerkgemeente
Geïnspireerd door Tini Brugge en Anja Bruikers, die in de landelijke PKN bekend zijn op het gebied van liturgisch bloemschikken, hebben twee leden van de Dorpskerkgemeente, Janny de Vlaam en Arja Hoogerbrugge, hun eerste bloemstuk voor Pasen 2000 gemaakt. Vanaf dat jaar kregen de liturgische bloemstukken een vooraanstaande plaats in de Dorpskerkgemeente en werd er in de kerkdienst of in de Zondagsbrief een toelichting gegeven op de betreffende schikking. Jaren lang verzorgden Truus Barendrecht en Arja Hoogerbrugge voor alle hoogtijdagen en voor bijzondere erediensten toepasselijke bloemstukken.
In 2018 hebben de dames hun laatste schikkingen gemaakt. Er werd op indrukwekkende wijze afscheid van hen genomen.

  Klik voor vergroting

Doorstart van de werkgroep in de gezamenlijke wijkgemeenten
Sinds de start van het 'samen-vieren' van de wijkgemeenten Dorpskerk en Zuid-Oost is er een nieuwe, gezamenlijke werkgroep Liturgisch bloemschikken gemaakt. Ingrid Filius en Petra van Die uit de wijkgemeente Zuid-Oost en Elly van den Oever uit de Dorpskerkgemeente schikken nu samen de mooiste schikkingen voor de erediensten in de Dorpskerk. Een prachtig voorbeeld hiervan is weegegeven op nevenstaande foto. Dit was de schikking bij de doop van Jasmijn Stam.

  klik voor vergroting

Wist u dat . . . ? Symboliek in de kerken
In de kerkelijke vieringen worden er veel symbolen gebruikt, die het gesproken woord ondersteunen. Denk daarbij aan het aansteken van de paaskaars voor aanvang van de eredienst, het vouwen van de handen tijdens het gebed, het dopen met water, het breken van het brood, het schenken van de avondmaalswijn. Ook de zegenende handen van de predikant bij het afronden van de eredienst, bij de inzegening van huwelijken en bij de bevestiging van ambstsdragers zijn symbolen die iedereen zal herkennen. Ook bloemen hebben veel zeggingskracht. Soms zegt één rode roos meer dan een bos zonnebloemen of een groot veldboeket. Dit zegt veel over de symbolische waarde die deze zaken bij ons oproepen.
Door de eeuwen heen worden in de Rooms-katholieke kerk de zintuigen veel meer geprikkeld. Denk aan het gebruik van wierook, het branden van kaarsen en het versieren van de kerk met bloemen. In de protestantse kerken, worden de zintuigen in een eredienst. veel minder gebruikt. Hier ligt het accent op het gebruik van het gehoor om te luisteren naar gesproken woord en naar orgelmuziek en het gebruik van de stem om te zingen en te bidden.
De werkgroep Liturgisch bloemschikken wil doormiddel van het liturgisch bloemschikken iets uitbeelden, om de gevoelens van de kerkgangers te prikkelen in relatie tot de rest van de viering van de eredienst. In deze tijd van snelle communicatie wil de werkgroep door de stille schoonheid en de zeggingskracht van bloemen een stukje geloof en spiritualiteit uitdragen.

   

Werkgroep Liturgisch Bloemschikken uitgebreid
Na het vertrek van Petra van Die bestaat de werkgroep Liturgisch Bloemschikken nu weer uit drie personen. Naast Ingrid Filius en Elly van den Oever is Joan Bolt toegetreden tot de werkgroep. Hartelijk welkom Joan! De drie dames zijn enthousiast gestart met het project voor de Veertigdagentijd en Pasen. Zoals gebruikelijk volgen de dames het door de PKN voorgestelde projectideeën maar geven daar hu eigen creatieve interpretatie aan. Op deze website worden de in de afgelopen jaren gemaakte schikkingen weergegeven op de webpagina's van deze enthousiaste werkgroep.18.02.21

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende