Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog steeds actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Kerkdiensten

De Protestantse Dorpskerkgemeente komt elke zondagmorgen bijeen in de Dorpskerk voor de viering van een eredienst.
Deze wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft ervoor gekozen om
in de erediensten bijzondere aandacht te besteden aan de opbouw van de liturgie en aan kerkmuziek.
Doorgaans is er tijdens de eredienst baby- en peuteropvang, alsmede een kindernevendienst
en (volgens een rooster) ook 
jeugdkerk.
Tijdens de 'Corona-pandemie' zijn de vieringen in de Dorpskerk beperkt toegankelijk en worden ze online uitgezonden.

Klik voor vergroting - Panoramafoto: Jan vd Oever


Vanuit de Dorpskerk wordt de viering elke zondagmorgen om 10.00 uur een online uitgezonden. 
Die uitzendingen zijn zowel rechtstreeks als ook achteraf terug te kijken op de Dorpskerk-videokanalen.

Klik hiervoor op het Vimeo logo >> klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen of het YouTube loge >>  

Belangstelling? U / jij bent online welkom in de Dorpskerk!
Tot aan eind oktober 2021 zijn de volgende vieringen gepland:
zo. 29 aug.  10.00 u. Mw. Keijzer - Meeuwse uit Ridderkerk-Bolnes 11e zondag van de zomer  groen Klik om de Zondagsbrief te openen  
zo.   5 sept. 10.00 u. Ds. P. Taselaar uit Zwijndrecht 12e zondag van de zomer  groen Klik om de Zondagsbrief te openen  
zo. 12 sept.  10.00 u. STARTZONDAG - Gezamenlijke viering in de Bethelkerk
DORPSKERK GESLOTEN
13e zondag van de zomer  groen klik om Orde van Dienst te openen  
zo. 19 sept.  10.00 u. Ds. J.W. Stam uit Woerden 1e zondag van de herfst groen    
zo. 26 sept.  10.00 u. Ds. H.-J. Ketelaar 2e zondag van de herfst groen    
zo. 3 okt.  10.00 u. Ds. F. Bouwen 3e zondag van de herfst groen    
zo. 10 okt.  10.00 u. Ds. J.A. Compagner 4e zondag van de herfst groen    
zo. 17 okt..  10.00 u. Ds.  L. Donkersloot 5e zondag van de herfst groen    
zo. 24 okt. 10.00 u. Ds. C. Romkes 6e zondag van de herfst groen    
zo. 31 okt. 10.00 u. Ds. J.M. Wilschut 7e zondag van de herfst groen    

Nu ook digitaal collecteren
In nauw overleg tussen de Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen van de PG Barendrecht is besloten om ook digitaal de bijdrage aan de collectes te kunnen geven tijdens de (online) vieringen die worden uitgezonden vanuit Carnisse Haven, Bethelkerk en Dorpskerk. De Colleges roepen u op: "Beste gemeenteleden, Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collectes digitaal bij te dragen. Door te klikken op de collectezak en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Wij danken u voor uw gift!" 
Klik op de foto van de collectezak en u wordt doorgeleid. Klik vervolgens op 'anoniem' en volg de aanwijzingen. U wordt verzocht om per gezin een totaalbedrag over te maken voor de betreffende zondag. Kerkrentmeesters en diakenen zullen in samenspraak de gestorte totaalbedragen verdelen over de drie collectedoelen van de betreffende zondag Diaconaal doel, kerkbeheer en doel deurcollecte).Daarbij is het mogelijk om per collectedoel (Diaconie / Kerkbeheer / Deurcollecte) een bedrag te melden en dit via iDeal te betalen. Desgewenst kunt u uw giften voor de collecten ook overmaken op rekeningnummer NL26 RABO 0104 2480 09 t.n.v. Prot. Gemeente Barendrecht. 30.12.20
  klik om uw bijdrage te leveren aan diaconie en kerkbeheer

Klik op de digitale collectezak!

Toelichting bij de diensten in de Dorpskerk:
-   Na de eredienst wordt u uitgenodigd om in de Kerktuin na te praten onder het genot van koffie/thee/frisdrank.
-   De liturgie van de eredienst staat vermeld in de Zondagsbrief. Klik op logo in de kolom Zondagsbrief.
-   De 'Preek van de Week' wordt (indien door de predikant aangeleverd) gedurende enkele weken op de website geplaatst. 
    Indien niet aangeleverd kan de preek altijd worden teruggeluisterd via de video-kanalen en kerkomroepaansluiting.   
-   Voor meer informatie over de kerkelijke kalender en de liturgische kleuren, zie >> pagina WG Eredienst

  U kunt de kerkdiensten in de Dorpskerk ook beluisteren via internet, rechtstreeks, dan wel achteraf.
Klikt u daarvoor op èèn van de volgende links >>

  
Direct mee luisteren tijdens de dienst
, via Kerkomroep.nl

Download één van de afgelopen diensten in MP3 formaat


Wilt u ons monumentale godshuis behouden? Meld u dan aan als Vriend van de Dorpskerk!


Voor foto's van bijzondere kerkdiensten zie >>> de webpagina Kerkdiensten / fotoarchief 


Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende