Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Kerkdiensten

De Protestantse Dorpskerkgemeente komt normaliter elke zondag om 10.00 uur bijeen in de Dorpskerk
voor de viering van een eredienst. (in 'coronatijd' geldt een andere aanvangstijd, zie hieronder)
Deze wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft ervoor gekozen om
in de erediensten bijzondere aandacht te besteden aan de opbouw van de liturgie en aan kerkmuziek.
Doorgaans is er tijdens de eredienst baby- en peuteropvang, alsmede een kindernevendienst
en (volgens een rooster) ook 
jeugdkerk.

Elke 4e zondag van de maand
wordt er een Taizéviering gehouden om 18.45 uur. (tijdelijk gestopt)
Voor meer informatie zie >> webpagina Taizé-vieringen.

Klik voor vergroting

 


In de maand augustus wordt er vanuit de Dorpskerk
elke zondagmorgen om 11.30 uur een online eredienst uitgezonden. 
De uitzendingen zijn zowel rechtstreeks als ook achteraf terug te kijken op de Dorpskerk-videokanalen.

Klik op het Vimeo logo >> klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen of het YouTube loge >>  

Belangstelling? U / jij bent welkom bij de online uitzendingen uit de Dorpskerk!
Tot en met augustus 2020 zijn de volgende online vieringen gepland:

datum   

aanvang

 voorganger       

 liturgische kalender

liturgische
kleur

zondags-
brief
preek
 
zo. 2 aug. 11.30 u. Ds. C.Romkes Online viering
met genodigde kerkgangers

8e zondag na Trinitatis
groen Klik om Zondagsbrief te openen ---
zo. 9 aug. 11.30 u. Ds. C.Romkes Online viering
met kerkgangers

9e zondag na Trinitatis
groen Klik om Zondagsbrief te openen  
zo. 16 aug. 11.30 u. Ds. J. Wilschut Online viering
met genodigde kerkgangers

10e zondag na Trinitatis
groen    
zo. 23 aug. 11.30 u. Ds. C.Romkes Online viering
met genodigde kerkgangers

11e zondag na Trinitatis
groen    
zo. 30 aug. 11.30 u.   Online viering
met genodigde kerkgangers

12e zondag na Trinitatis
groen    

Nu ook digitaal collecteren mogelijk
In nauw overleg tussen de Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen van de PG Barendrecht is de mogelijkheid gecreeërd om digitaal uw bijdrage te geven tijdens de online vieringen die worden uitgezonden vanuit Carnisse Haven, Bethelkerk en Dorpskerk. Op hun verzoek plaatsen we de volgende oproep: "Beste gemeenteleden, Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collectes digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied Door te klikken op de collectezak wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Wij danken u voor uw gift!" 
Klik op de foto van de collectezak en u wordt doorgeleid. Klik vervolgens op 'anoniem' en volg de aanwijzingen. U wordt verzocht om per gezin een totaalbedrag over te maken voor de betreffende zondag. Kerkrentmeesters en diakenen zullen in samenspraak de gestorte totaalbedragen verdelen over de drie collectedoelen van de betreffende zondag Diaconaal doel, kerkbeheer en doel deurcollecte). 27.03.20

  klik om uw bijdrage te leveren aan diaconie en kerkbeheer

Klik op de digitale collectezak!

Toelichting bij de diensten in de Dorpskerk:
-   Na de eredienst wordt u uitgenodigd om in de 'Ontmoeting' na te praten onder het genot van koffie/thee/frisdrank.
-   De liturgie van de eredienst staat vermeld in de Zondagsbrief. Klik op logo in de kolom Zondagsbrief.
-   De 'Preek van de Week' wordt (indien door de predikant aangeleverd) gedurende enkele weken op de website geplaatst. 
    Indien niet aangeleverd kan de preek altijd worden beluisterd via onze kerkomroepaansluiting (zie onder).   
-   Voor meer informatie over de kerkelijke kalender en de liturgische kleuren, zie >> pagina WG Eredienst


  U kunt de kerkdiensten in de Dorpskerk ook beluisteren via internet, rechtstreeks, dan wel achteraf.
Klikt u daarvoor op èèn van de volgende links >>

  
Direct mee luisteren tijdens de dienst
, via Kerkomroep.nl

Download één van de afgelopen diensten in MP3 formaat


Wilt u ons monumentale godshuis behouden? Meld u dan aan als Vriend van de Dorpskerk!


Voor foto's van bijzondere kerkdiensten zie >>> de webpagina Kerkdiensten / fotoarchief 


Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende