Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dit

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Kerkdiensten

De Protestantse Dorpskerkgemeente komt elke zondagmorgen bijeen in de Dorpskerk voor de viering van een eredienst.
Deze wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft ervoor gekozen om
in de erediensten bijzondere aandacht te besteden aan de opbouw van de liturgie en aan kerkmuziek.
Doorgaans is er tijdens de eredienst een baby- en peuteropvang, alsmede een kindernevendienst.

Elke 4e zondag van de maand (in de maanden september tot en met juni)
wordt er door de oecumenische werkgroep Taizé een Taizé-viering georganiseerd. 

Vanaf 18.45 bent u van harte welkom en om 19.00 uur start de Taizéviering.
Na afloop bent u uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en wat te drinken.

In de maanden januari en februari worden de erediensten van de Dorpskerkgemeente en de Bethelkerkgemeente
gezamenlijk gevierd om en om in de beide kerken.

Klik voor vergroting - Panoramafoto: Jan vd Oever


Vanuit de Dorpskerk wordt de viering elke zondagmorgen om 10.00 uur online uitgezonden. 
Die uitzendingen zijn zowel rechtstreeks als ook achteraf terug te kijken op de Dorpskerk-videokanalen.

Klik hiervoor op het Vimeo logo >> klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen of het YouTube logo >>  

Belangstelling? U / jij bent welkom in de Dorpskerk!
Tot en met eind mei 2024 zijn de volgende vieringen gepland:
Datum Aanvang Voorganger Liturgische kalender  lit.kleur Zondagsbrief Preek
v.d. week
zo. 5 mei 10.00 u. Ds. F.C. de Ronde Zesde zondag van Pasen
Zondag Rogate
wit Klik om de Zondagsbrief te openen klik om preek van de week te openen
do. 9 mei 09.30 u. Ds. C.L. de Rooij
uit Rotterdam
Hemelvaartsdag
Gezamenlijke dienst in CARNISSE HAVEN
Dorpskerk gesloten
wit Klik om de Orde van Deinst te openen ---
zo. 12 mei 10.00 u. Mw. Ds. M. Moerland en
Ds. F.C. de Ronde
Zevende zondag van Pasen
Zondag Exaudi
Afscheidsdienst ds. Moerland
wit Klik om de Zondagsbrief te openen ---
zo. 19 mei 10.00 u. Ds. F.C. de Ronde Pinksteren rood  Klik om de Orde van Deinst te openen klik om preek van de week te openen
zo. 26 mei  10.00 u Ds. F.C. de Ronde  Zondag Trinitatis wit Klik om de Zondagsbrief te openen  

Ook digitaal collecteren
In nauw overleg tussen de Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen van de PG Barendrecht is besloten om ook digitaal de bijdrage aan de collectes te kunnen geven tijdens de online vieringen die worden uitgezonden vanuit Carnisse Haven, Bethelkerk en Dorpskerk. De Colleges roepen u op: "Beste gemeenteleden, degenen die de eredienst online volgen, vragen we u om uw collectes digitaal bij te dragen. Door te klikken op de collectezak en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Wij danken u voor uw gift!" 
Klik op de foto van de collectezak en u wordt doorgeleid. Klik vervolgens op 'anoniem' en volg de aanwijzingen. U wordt verzocht om per gezin een totaalbedrag over te maken voor de betreffende zondag. Kerkrentmeesters en diakenen zullen in samenspraak de gestorte totaalbedragen verdelen over de drie collectedoelen van de betreffende zondag Diaconaal doel, kerkbeheer en doel deurcollecte).Daarbij is het mogelijk om per collectedoel (Diaconie / Kerkbeheer / Deurcollecte) een bedrag te melden en dit via iDeal te betalen. U kunt uw giften voor de collecten ook overmaken op rekeningnummer NL26 RABO 0104 2480 09 t.n.v. Prot. Gemeente Barendrecht. 
  klik om uw bijdrage te leveren aan diaconie en kerkbeheer

Klik op de digitale collectezak!

Toelichting bij de diensten in de Dorpskerk:
-   Na de eredienst wordt u uitgenodigd om in gebouw de Ontmoeting na te praten onder het genot van koffie/thee/frisdrank.
-   De liturgie van de eredienst staat vermeld in de Zondagsbrief. Klik op logo in de kolom Zondagsbrief.
-   De 'Preek van de Week' wordt (indien de predikant die aanlevert) gedurende enkele weken op de site geplaatst. Klik op logo. 
    Indien niet aangeleverd kan de preek altijd worden teruggekeken/-geluisterd via de video-kanalen en kerkomroepaansluiting.   
-   Voor meer informatie over de kerkelijke kalender en de liturgische kleuren, zie >> pagina WG Eredienst

  U kunt de kerkdiensten in de Dorpskerk ook beluisteren via internet, rechtstreeks, dan wel achteraf.
Klikt u daarvoor op èèn van de volgende links >>

  
Direct mee luisteren tijdens de dienst
, via Kerkomroep.nl

Download één van de afgelopen diensten in MP3 formaat


Voor foto's van bijzondere kerkdiensten zie >>> de webpagina Kerkdiensten / fotoarchief 


Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende