Titel
Introductie

De onderste steen

19e en 20e eeuw

21e eeuw

Restauratie muren DK

Rest. 2015 en 2016

Rest. 2017 en 2018

Rest. 2019 en 2020

Rest. 2021-2022

Koninklijk bezoek

Exterieur

Interieur

Herinrichting DK

Grafzerken

Orgel en Piano

Renovatie DKorgel

Dorpskerkmusici

De Ontmoeting

Trouwlocatie

Bijz. ontmoetingen

De Ontmoeting - introductie


klik voor vergroting  

In het voorjaar van 1998 werd de eerste paal geslagen voor de bouw van een nieuw kerkelijk centrum. Dit gebouw kwam in de plaats van het verenigingsgebouw dat achter de Dorpskerk heeft gestaan.

In december 1998 werd dit kerkelijk centrum officieel in gebruik genomen. Door de opzet van het gebouw en de verbindingen met de Dorpskerk enerzijds en de Oude pastorie anderzijds kreeg het Dorpskerkcomplex er een uniek multifunctioneel gebouw bij. Het is een gebouw dat uitnodigt tot ontmoetingen, vandaar de zeer toepasselijke naam: De Ontmoeting.

Het gebouw heeft een zaal met een capaciteit van 120 personen, een ruime hal die verbonden kan worden met de zaal waardoor er een grotere ruimte ontstaat die geschikt is voor grotere vergaderingen, recepties en dergelijke.
De Ontmoeting beschikt over een moderne keuken met een capaciteit die is afgestemd op de verhuur van het gebouw. Zowel voor kerkelijke activiteiten als voor verhuur aan derden heeft De Ontmoeting haar naam meer dan waar gemaakt.


Foto-impressies  van  gebouw De Ontmoeting . . . Zeer geschikt voor vergaderingen en voor feesten en diners . . .

Extra opslagruimte voor Dorpskerkcomplex
Mede door de toegenomen activiteiten in het Dorpskerkcomplex als gevolg van de komst van de wijkgemeente Zuid-Oost, is de toch al krappe hoeveelheid opslagruimte onvoldende geworden. Koster Rob Bruin bedacht een list. Sinds 4 december staat er op het terein achter de Oude Pastorie een scheepscontainer, die de koster als opslagruimte kan gaan gebruiken. De Kerkrentmeesters hebben tevens ingestemd met de plaatsing van een tweede container, die eigendom is van de stichting die het Zomer- en WinterFeest organiseert. De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk participeert in deze Stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht. Beide containers zullen op termijn een mooie donker groene kleur krijgen. De containers worden aan het zicht vanaf de Piet Heinstraat ontrokken door het transformatorhuis.03.12.18
  klik voor vergroting

Voortaan 'mooie plaatjes in de Ontmoeting'
Om de multifunctionaliteit van de Ontmoeting te verbeteren hebben de kerkrentmeesters besloten om, in plaats van een nieuwe plafondbeamer (die was gebudgetteerd), een groot digitaal High Definition videoscherm aan te kopen. Het oude projectiescherm met beamer leidde al bij een beetje zonlicht tot slecht zichbare plaatjes. Het verduisteren van de Ontmoeting bleek te een  kostbare zaak. Daarom werd er tijdens de vorige Open Monumentendag een vrijblijvende proefopstelling geplaatst door Schaap Sound. Dat beviel zo goed dat er sinds kort een groot videoscherm is geïnstalleerd. Omdat dit HD-scherm op een trolley is geplaatst, kan het scherm incidenteel ook in de Dorpskerk worden gebruikt. (de kleuren zijn echt zo mooi!)
  klik voor vergroting
Een van onze  vaste huurders - de PCOB - is zo enthousiast over deze oplossing, dat men een bijdrage in de kosten heeft geleverd van € 1000! Een prachtig gebaar!
Met deze apparatuur is de kwaliteit en de verhuurbaarheid van de Ontmoeting sterkt verbeterd. Omdat het om kostbare apparatuur gaat, is de bediening exclusief voorbehouden aan de koster en de kerkrentmeester van de Dorpskerk! 03.11.16

Koster-beheerder geportretteerd
De huisverslaggever van de Dorpskerkgemeente, Arco van der Lee, heeft koster-beheerder van de Dorpskerk geportretteerd ten behoeve van de vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht. Rob Bruin, die zijn werkzaamheden is gestart op 1 juni 2018. UIt het interview blijkt dat de koster-beheerder veel zin heeft in zijn functie. . Lees verder >>
De foto is gemaakt door Arco van der Lee en met zijn toestemming en die van Rob Bruin, gepublicerd. 23.05.18

Koster-beheerder on line
Het Dorpskerkcomplex is het vertrouwde domein van koster-beheerder Rob Bruin. Hij is behalve een uitstekende gastheer ook heel vaardig online.
Zijn emailadres is: koster@dorpskerkbarendrecht.nl

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende