Titel
WG Eredienst

WG Lit.bloemsch.intro

WG Lit. Bloemsch. 2024

WG Lit. Bloemsch. 2023

Archief Lit.bloemsch. I

Archief Lit.bloemsch.II

WG Taizé-vieringen

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Herberg Dorpskerk

WG Eetgr.Ontmoeting

WG Verjaardagsfds.

WG Oecumene

WG DK motorrijders

WG AV

WG Afval Loont 2.0 DK

Commissie-ZWO

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
De Commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) heeft tot taak om, ter ondersteuning van het College van Diakenen, de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Barendrecht frequent te informeren en te betrekken bij het werk van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Het vignet van de commissie symboliseert  de wereldbol, waarin centraal het kruis van Christus staat.  De dragende hand is de hand van Christus, die de wereld draagt. De open, gevende hand symboliseert  de hand van onze Here, vanwaaruit wij alles mogen ontvangen.De ZWO-commissie is samengesteld uit leden die de diaconiën van de wijkkerkenraden van de Protestantse Gemeente Barendrecht vertegenwoordigen en gemeenteleden uit de wijkgemeenten.

De ZWO-commissie verzorgt jaarlijks een aantal acties, zoals:
-  De voorbereiding van twee zondagen waarin het werelddiaconaat en/of zending centraal staan.
-  In de tijd voor Pasen worden kaarten met Paasgroeten aan gevangenen overal ter wereld gestuurd.
-  In de kersttijd de verkoop van kaarsen voor World Servants.


De samenstelling van de ZWO-commissie is: 
vacant voorzitter  
Erik Jongenotter secretaris  
Harm Naaijer penningmeester  
Ellen de Wit notuliste  
Sigrid Kraamwinkel    
Walter Bliek    
Heleen van Helden    
Tineke v.d. Schoor    

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende