Titel
Introductie

De onderste steen

19e en 20e eeuw

21e eeuw

Restauratie muren DK

Rest. 2015 en 2016

Rest. 2017 en 2018

Rest. 2019 en 2020

Rest. 2021-2022

Koninklijk bezoek

Exterieur

Interieur

Herinrichting DK

Grafzerken

Orgel en Piano

Renovatie DKorgel

Dorpskerkmusici

De Ontmoeting

Trouwlocatie

Bijz. ontmoetingen

Herinrichting Dorpskerk in 2020

Oude dorpskerkstoelen: een tweede leven in Pietermankerk
Een veertigtal  oude eiken kerkstoelen met biezen zittingen uit de Dorpskerk hebben een tweede leven gekregen in de Zwijndrechtse Pietermankerk. Die kerk die dateert uit de eerste helft van de veertiende eeuw en is daarmee de oudste kerk van de Zwijndrechtse waard en is zo'n 100 jaar ouder dan de Barendrechtse Dorpskerk. De Pietermankerk is tegenwoordig in het bezit van een stichting die het gebouw exploiteert. De kerk is deels heringericht met de oude stoelen uit onze Dorpskerk. Een mooiere bestemming hadden deze stoelen eigenlijk niet kunnen krijgen. 14.05.21  

Dorpskerk opnieuw in kerkelijke pers
Nadat eerder het blad Kerk Magazine aandacht had besteed aan de herinrichting van de Barendrechtse Dorpskerk (lees verder >>), publiceerde onlangs het blad Kerkbeheer over de herinrichting van de Dorpskerken van Barendrecht, Bathmen en Meerkerk door de firma Offex. Het blad Kerkbeheer is een uitgave van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB). Het wordt verspreid onder de kerkrentmeesters van de PKN. De firma Offex had Dorpskerkrentmeester Simon Hoek gevraagd om een bijdrage te leveren over het hele proces van herinrichting van onze kerk. Voor het artikel uit Kerkbeheer, lees verder >> 20.03.21

Een kijkje in de heringerichte Dorpskerk
De heringerichte Dorpskerk is de bezegeling van de samenvoeging van de voormalige gereformeerde wijkgemeente Zuid-Oost en de voormalige hervormde wijkgemeente Dorpskerk tot de nieuwe protestantse Dorpskerkgemeente. Het nieuwe kerkinterieur symboliseert de nieuwe start van de samengevoegde wijkgemeenten. Voor de commissie Herinrichting Dorpskerk was donderdag 22 oktober de dag waar al meer dan een jaar naar toe was gewerkt. Het was voor de commissie de afronding van een unieke megaklus.  Dankzij de hulp van een tiental gemeenteleden verliep het uitpakken en controleren van de 338 stoelen voor de Dorpskerk en de 60 stoelen voor gebouw 'de Ontmoeting' zeer vlot. Nadat de kerkstoelen waren opgesteld volgens het stoelenplan voor de maximale bezetting, werden ze opgesteld volgens het stoelenplan opgesteld voor de erediensten. Momenteel markeren dertig stoelen uit de Ontmoeting, met hun bordeaux rode zittingen de 'Corona-zitplaatsen'. Een video geeft een 'sneak preview'... Kijk verder >>  Voor een uitgebreid fotoverslag van de hele herinrichtingsoperatie, lees verder >> 24.10.20
  Klik voor vergroting
Nóg toekomstbestendiger
en multifunctioneler.

Rondgang in een lege Dorpskerk
Nadat het uit 1962 daterende meubilair uit de Dorpskerk is afgevoerd, werd de vloer van de Noordbeuk behandeld tegen vlekvorming. Een lege Dorpskerk was nog niet eerder op video gezet. Kerkrentmeester Simon Hoek liet deze kans niet voorbij gaan en maakte een rondgang door het lege 'oudste huis van Barendrecht'. De gevarieerde samenstelling van de 'vloerbedekking' van de Noordbeuk valt nu pas op, evenals de wijze waarop de vroegere noordelijke muur van het schip van de kerk (compleet met steunberen) op de vloer in bakstenen symbolisch is vormgegeven. Kijk verder >> 20.10.20

Herinrichting Dorpskerk vordert (2)
De herinrichting van de Dorpskerk is in volle gang. Maandag 19 oktober zijn alle resterende kerkbanken en kerkstoelen uit de kerkzaal gehaald en is de kerkvloer grondig gereinigd. De vloer van de Noordbeuk is behandeld om vlekvorming te voorkomen. Alles is in gereedheid gebracht om donderdag 22 oktober de nieuwe kerkstoelen én de nieuwe stoelen voor gebouw de Ontmoeting te ontvangen. De handelaar die de laatste tien kerkbanken zou kopen heeft zich jammer genoeg teruggetrokken. Er zijn ook nog ruim vijftig oude kerkstoelen beschikbaar. De kerkrentmeesters zullen trachten om ook daar nog kopers voor te vinden. 
Voor het bijgewerkte voortgangsverslag, lees verder >>   19.10.20
  Klik voor vergroting
in afwachting van de nieuwe stoelen

Herinrichting Dorpskerk vordert
De herinrichting van de Dorpskerk is in volle gang. Vorige week hebben de eerste kerkbanken een nieuwe bestemming gevonden. Maandag 12 oktober heeft Gert van Duin van meubelmakerij GEJO-form een aantal banken ingekort voor diegenen die een korte bank zullen krijgen. De tot circa 2 en 3 meter ingekorte banken staan klaar voor tranport (zie foto). De langste (kosters)bank is in tweeën gezaagd. Beide delen krijgen een plaats op het terras in de Kerktuin.  Zondag 18 oktober zullen de Dorpskerkgangers voor het laatst op de oude kerkstoelen kunnen plaatsnemen. Op 22 oktober komen de nieuwe stoelen voor de Dorpskerk en 'de Ontmoeting'. Lees verder >> 12.10.20
  klik voor vergroting

20 Kerkstoelen naar 'de Zorgnijverij'
Twintig oude kerkstoelen uit de Dorpskerk krijgen een tweede leven bij de Barendrechtse Stichting de Zorgnijverij. Deze organisatie heeft gereageerd op het aanbod van de Dorpskerkgemeente via de Barendrechtse Uitdaging. De Zorgnijverij biedt een tweede thuis voor mensen met een verstandelijke beperking (zie foto). Naast de dagbesteding voor jongvolwassenen en volwassenen begeleiden ze kinderen en tieners op de afdeling Kidzcare. Ze zijn bezig een ruimte nieuw in te richten en daarmee een plek te creëren waar mensen die eenzaam zijn een kop koffie en gezelligheid kunnen komen halen. Ze willen deze ruimte inrichten met een aantal tafels en tweedehands stoelen die we een hip kleurtje willen geven. Daar krijgen twintig oude Dorpskerkstoelen een prachtige nieuwe bestemming! 09.10.20
  Klik voor vergroting

Alle kerkbanken krijgen nieuwe bestemming!
De kerkrentmeesters melden dat de actie om een nieuwe bestemming te vinden voor de oude kerkbanken is geslaagd. Een deel van de banken vindt hun weg naar gemeenteleden en andere geïnteresseerde Barendrechters. Zo komen er twee kerkbanken in het 'automuseum' van Theo Vogelaar te staan (zie foto). De rest is verkocht aan iemand die ze gaat verhandelen. In de komende week zullen er al banken worden afgevoerd, overige banken kunnen pas worden afgevoerd zodra ze zijn ingekort. Ook zijn bijna alle stoelen met armleuningen verkocht. Alle afnemers krijgen persoonlijk bericht. De actie heeft tot op heden zo'n € 2000 opgeleverd! Nu resteren nog een honderdvijftigtal eiken kerkstoelen. 10.10.20
  klik voor vergroting

Dorpskerkstoelen aangeboden via De Barendrechtse Uitdaging
De laatste 150 eikenhouten knopstoelen met biezen zitting zijn door de Dorpskerkgemeente aangeboden aan de stichting De Barendrechtse uitdaging. Daarmee hoopt het kerkbestuur dat de stoelen een weg vinden naar ideële Barendrechtse verenigingen of stichtingingen, die zo op een aantrekkelijke manier hun verenigingsgebouw of sociëteit opnieuw kunnen herinrichten. In principe worden ze gratis aangeboden, al wordt een gift voor het onderhoud van 'het oudste huis van Barendrecht' wel erg op prijs gesteld.  Zoals eerder gemeld hebben alle kerkbanken inmiddels al een andere bestemming gekregen. Lees verder >> 07.10.20
  Klik voor vergroting

Afscheidingswand de 'Noordbeuk' gearriveerd
Na de herinrichting van de Dorpskerk met nieuwe stoelen zal de noordelijke aanbouw van de kerkzaal kunnen worden omgebouwd tot een nieuwe zaal 'de Noordbeuk'. De zaal zal tijdelijk kunnen worden afscheiden van het schip van de Dorpskerk. Daartoe is een professioneel afscheidingssysteem aangekocht, dat bestaat uit aluminium frames en witte gordijnen. De foto geeft een eerste indruk hoe de Noordbeuk bij verhuur kan worden afgescheiden, zonder dat er ook maar iets aan het interieur van de monumentale kerk wordt gewijzigd. Het op- en afbouwen duurt slechts een half uur. Na gebruik kan alles de torenhal worden opgeslagen, in een speciale transportkist op wielen. 06.10.20
  Klik voor vergroting
Een eerste impressie van de te
creëren zaal 'de Noordbeuk'.
Nu de banken er nog uit.. . .

Genereuze schenking Vrienden van de Dorpskerk
Opnieuw heeft de stichting Vrienden van de Dorpskerk een genereus gebaar gemaakt! Nadat al eerder de recente restauraties van de klokkenstoel, het torenuurwerk en de luidklok werden gefinancierd voor zo'n € 50.000, heeft het bestuur van de vriendenstichting besloten tot een nieuwe schenking. Het betreft dit keer een bijdrage in de financiering van de nieuwe kerkstoelen van € 7500! Dankzij deze bijdrage kunnen de kerkstoelen worden uitgevoerd in de duurdere eikenhouten versie. De stoelen passen daarmee uitstekend bij het eeuwenoude interieur van de Dorpskerk. De Kerkrentmeesters van de Dorpskerk bedanken, namens de hele Dorpskerkgemeenschap, alle Vrienden die deze ondersteuning mogelijk hebben gemaakt!
* Bent u trouwens al Vriend van de Dorpskerk? Het oudste (en misschien wel mooiste) huis van Barendrecht!  * 04.10.20 

Neem een kijkje bij de stoelenfabrikant
De nieuwe stoelen van de Dorpskerk en 'de Ontmoeting' worden geleverd door de firma Offex in Gorinchem. Ze worden geproduceerd bij de Duitse stoelenfabrikant BRUNNER GMBH. Dit familiebedrijf werd opgericht in 1977 heeft meer dan 500 medewerkers in dienst. Zij ontwikkelen, produceren en leveren hoogwaardige stoelen en objectmeubilair voor kantoren, kerken en andere gebouwen. Het bedrijf is gevestigd in het zuid-Duitse Rheinau (Baden-Württemberg). Hun bedrijfsvideo geeft een indruk van de fabricage van stoelen zoals die binnenkort worden geleverd voor de Barendrechtse Dorpskerk. Kijk verder >> 01.09.20

Fusie wordt bezegeld met nieuw Dorpskerkinterieur
Ter bezegeling van de fusie van de voormalige Gereformeerde  wijkgemeente Zuid-oost (Triomfatorkerk) en de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk tot de Protestantse Dorpskerkgemeente, zal het interieur van de Dorpskerk worden vernieuwd. Waar de ene groep gemeenteleden afscheid moest nemen van hun kerkgebouw, zal de andere groep afscheid nemen van hun - uit 1962 daterende - kerkinterieur, om zo samen een nieuw begin te maken als gefuseerde wijkgemeente in een vernieuwd kerkinterieur. Om te komen tot een verantwoorde keuze voor nieuwe stoelen heeft de commissie 'herinrichting Dorpskerk' in het afgelopen jaar veel werk verricht. Lees verder >> Er is een ludiek plan bedacht om gemeenteleden en andere belangstellenden in de gelegenheid te stellen om een huidige kerkstoel of kerkbank in bezit te krijgen. Zie daarvoor bovenstaand artikel. 31.08.20
 

Verkoop oude kerkmeubilair vordert
Nadat al eerder kon worden bericht dat alle oude kerkbanken uit de Dorpskerk een nieuwe eigenaar hebben gevonden, kan nu worden gemeld dat ook alle kerkstoelen met armleuning zijn verkocht. Ondertussen worden er nog steeds 'gewone' eiken kerkstoelen verkocht. Daarvan resteren er nog zo'n vijftig stuks. Die zijn voorlopig opgeslagen op de balgenzolder in de kerktoren. De resterende stoelen zijn voor € 10 per stuk te koop. Tot op heden is het prachtige bedrag van € 2570 bijeengebracht. Daarvan kan de tijdelijke scheidingswand worden gefinancierd waarmee de zaal Noordbeuk kan worden afgescheiden van het schip van de kerk. Heeft u belangstelling voor een of meer oude Dorpskerkstoelen? Stuur een berichtje naar: postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl  06.12.20
 

De 'Noordbeuk': een nieuwe, unieke zaal voor verhuur
Door de herinrichting van de Dorpskerk met nieuwe stoelen kan een oude wens van de Dorpskerkrentmeesters in vervulling gaan: het kunnen creëren van een zaal met een unieke uitstraling voor verhuur aan derden. De Wijkkerkenraad heeft ingestemd met een voorstel van de Wijkraad van Kerkrentmeesters om de noordelijke aanbouw van de Dorpskerk tijdelijk te kunnen afscheiden van het schip van de kerk. Zo ontstaat een zaalruimte van ruim 100 m2 die de naam 'Noordbeuk' zal krijgen en die verhuurd zal kunnen worden voor activiteiten met een breed maatschappelijk karakter, maar die óók passen bij het gegeven dat de zaal is gelegen in een kerkgebouw.  Lees verder >> 28.09.20
  Klik voor vergroting
Als de kerkbanken zijn vervangen,
kan de zaal 'Noordbeuk' ontstaan.

'Proefstoelen' gearriveerd
In opdracht van de wijkkerkenraad heeft de 'Commissie herinrichting Dorpskerk' een voorstel heeft uitgewerkt voor de plaatsing van nieuwe stoelen in de Dorpskerk en in de Ontmoeting. Er zijn drie merken stoelen geslecteerd, waaruit zal worden gekozen. Van elke type stoel zijn er een of meer exemplaren op proef geplaatst. Er is gekozen voor stoeltypen met een houtenkuip, die zullen worden gespoten in de eikenkleur van het monumentale houten interieur. De geselecteerde stoelen hebben een chroomstalen onderstel en zullen allemaal worden voorzien van een stoffenzitting, waarvan kwaliteit en kleur later zullen worden vastgesteld. Alle geselecteerde stoelen voldoen aan de Nen-normering voor veilige stoelkoppelingen.
  klik voor vergroting
In principe zullen alle stoelen zonder armleuning worden uitgevoerd. Wellicht met uitzondering van het vak recht voor de dooptuin.Vanaf heden tot en met medio februari kunnen kerkgangers hun oordeel geven over het zitcomfort en de uitstraling van de proefstoelen. Evaluatieformulier liggen klaar. De wijkgemeente gehoord hebbende, zal de wijkkerkenraad een besluit nemen over het uiteindelijke type stoel dat alle huidige stoelen en banken zal gaan vervangen. Voor het evaluatieformulier, lees verder >> 18.01.20

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende