Titel
WG Eredienst

WGLit.bloemsch.intro

WG Lit.bloemsch.2018

WG Lit.bloemsch.2017

Archief Lit.bloemsch

WG Taizé-vieringen

WG Verjaardagsfds.

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Eetgr.Ontmoeting

WG Afval Loont DK

WG Oecumene

Verjaardagsfonds: Van harte gefeliciteerd!


Introductie
De Dorpskerkgemeente besteedt al vele decennia aandacht aan individuele gemeenteleden bij hun verjaardag. Veel mensen stellen het op prijs om een verjaardagsgroet van de kerk te mogen ontvangen. Bij het verjaardagsfonds staat voorop, om de gemeenteleden een gevoel van betrokkenheid te geven. Het gaat dus vooral om de felicitatie! Een bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Er is een groep vrijwilligers die met elkaar het team van het verjaardagsfonds vormen.
De groep bestaat momenteel uit 20 medewerkers. Elke medewerker heeft zijn of haar eigen wijk en zorgt ervoor dat er een persoonlijke gelukwens namens de Dorpskerkgemeente wordt bezorgd. Voor veel gemeenteleden is dat reden om, uit dankbaarheid, een feestelijke bijdrage te geven aan de kerk. Daarom hebben de leden van het verjaardagsfonds een collectebus bij zich, zodat men die bijdrages kan innnen.  En dat het de moeite loont blijkt wel uit de cijfers: In de afgelopen jaren varieerde de opbrengst van ruim € 2800, tot bijna € 3500!  Al met al dus mooie resultaten.klik voor vergroting
 


Prachtige opbrengst Verjaardagsfonds 2017
De vrijwilligers van de werkgroep Verjaardagsfonds Dorpskerk hebben medio december hun collectebusjes weer geleegd bij Dicky Tol. Het eindresultaat over het jaar 2017 heeft het prachtige bedrag opgeleverd van € 3131,26. Zoals bekend wordt aangewend voor het onderhoud van de Dorpskerk. In overleg tussen Kerkrentmeesters en de werkgroep is vast gesteld om de opbrengst van 2017 geheel te besteden aan de onlangs afgeronde restauratie van de twee antieke lantaarns die voor de kerk staan en de twee die naast de hoofdingang hangen. Alle gevers én alle vrijwilligers hartelijk dank! Binnenkort wordt bekend gemaakt aan welk onderdeel van het kerkonderhoud de opbrengst van 2018 zal worden besteed. 19.12.17

Prachtige opbrengst verjaardagsfonds 2016
Ook dit jaar hebben de dames en heren van de werkgroep verjaardagsfonds weer een prachtige bedrag opgehaald voor het onderhoud van het Dorpskerkcomplex. De bijna twintig verjaardagsfondslopers realiseerden een opbrengst van € 2815,20 in 2016. Zoals afgesproken is deze opbrengst in overleg met de kerkrentmeesters geoormerkt ten behoeve van de installatie van de nieuwe cv-ketel die begin dit jaar is geplaatst in gebouw de Ontmoeting. Waar de opbrengst van het komende jaar voor zal worden geoormerkt, hoort u binnenkort. Er zijn trouwens nog enkele vacatures voor deze werkgroep!  Doet u ook mee?
U kunt zich aanmelden bij Dicky Tol, email: d.tol894@upcmail.nl
  klik voor vergroting

Dringend vrijwilligers gevraagd!
De prachtige opbrengst van het Verjaardagsfonds zou kunnen verdubbelen(!) als er meer gemeenteleden bereid zijn om enkele straten voor hun rekening te nemen. Zelfs al kunt u maar een tiental adressen doen, bent u al van harte welkom. Dit is een activiteit die weinig tijd kost en voor de Dorpskerkgemeente van groot belang is. Geef gevolg aan onderstaande oproep van Dicky Tol!Wederom wil ik hierbij een oproep aan u allen doen om een paar straten voor uw rekening te nemen, zodat er nog meer gemeenteleden de gelegenheid krijgen het verjaardagsfonds te steunen. Schroom dus niet mij te bellen of te mailen als u zich op wilt geven. Ik heb de volgende straten in de aanbieding: Bachlaan / Bartokplantsoen / Brahmsstraat / Chopinstraat / Griegplantsoen / Handelstraat / Harplaan / Haydnsingel / Klarinetweg / Klavecimbelweg / Mahlerstraat / Mozartstraat / Muziekplein /Oratoriumhof / Puccinistraat / Ravelplantsoen / Rossinisingel / Schubertdreef / Spinetstraat / Strrausslaan / van Beethovensingel / Verdistraat / Bark / Botter / Kempenaar / Tjalk / Spits / Het Ruim / Kofschip / Achterzeedijk / Noldijk / Stationsweg. Voor inlichtingen kunt bellen naar: Dicky Tol 0613361360 of mailen naar: d.tol894@upcmail.nl
Hartelijke groet namens het verjaardagsfonds, Dicky Tol.

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende