Titel
WG Eredienst

WG Lit.bloemsch.intro

WG Lit. Bloemsch. 2024

WG Lit. Bloemsch. 2023

Archief Lit.bloemsch. I

Archief Lit.bloemsch.II

WG Taizé-vieringen

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Herberg Dorpskerk

WG Eetgr.Ontmoeting

WG Verjaardagsfds.

WG Oecumene

WG DK motorrijders

WG AV

WG Afval Loont 2.0 DK

Verjaardagsfonds: Van harte gefeliciteerd!


Introductie
De Dorpskerkgemeente besteedt al vele decennia aandacht aan individuele gemeenteleden bij hun verjaardag. Veel mensen stellen het op prijs om een verjaardagsgroet van de kerk te mogen ontvangen. Bij het verjaardagsfonds staat voorop, om de gemeenteleden een gevoel van betrokkenheid te geven. Het gaat dus vooral om de felicitatie! Een bijdrage wordt op prijs gesteld, maar hoeft niet. Er is een groep van een twintigtal vrijwilligers die met elkaar het team van het verjaardagsfonds vormen. Elke medewerker neemt enkele straten voor zijn/haar rekening en zorgt ervoor dat er een persoonlijke gelukwens namens de Dorpskerkgemeente wordt bezorgd. Voor veel gemeenteleden is dat reden om uit dankbaarheid een feestelijke bijdrage te geven aan de instandhouding van de Dorpskerk. 

klik voor vergroting

Daarom hebben de vrijwilligers van het verjaardagsfonds een collectebus bij zich, zodat men die bijdragen kan innen. En dat het de moeite loont blijkt wel uit de cijfers: In de afgelopen jaren leverde deze activiteit jaarlijks zo'n € 3000 op voor het onderhoud van het Dorpskerkcomplex. Al met al dus mooie resultaten.

Dringend vrijwilligers gevraagd!
De prachtige opbrengst van het Verjaardagsfonds zou kunnen verdubbelen(!) als er meer gemeenteleden bereid zijn om enkele straten voor hun rekening te nemen. Zelfs al kunt u maar een paar adressen doen, bent u al van harte welkom. Dit is een activiteit die weinig tijd kost en voor de Dorpskerkgemeente van groot belang is. Geef gevolg aan onderstaande oproep van Dicky Tol! Schroom dus niet haar te bellen of te mailen als u zich op wilt geven. De volgende straten zijn 'in de aanbieding': Bachlaan / Strausslaan / Strawinskysingel / Harplaan / Klarinetweg / Klavecimbelweg / Triangelweg / Oratoriumhof / Rossinisingel / Verdistraat / Bark / Botter / Kempenaar / Tjalk / Spits / Het Ruim / Kofschip / Devel / Dintel / Donge / Giessen / Gouwe / Linge / Stationsweg / Vecht / Vlist. En geheel Molenvliet met uitzondering van De Stellingmolen. Voor inlichtingen kunt bellen naar: Dicky Tol 0613361360 of mailen naar: d.tol894@upcmail.nl 

Prachtig resultaat Verjaardagsfonds 2020
Vanwege de Corana-pandemie heeft ook de werkgroep Verjaardagsfonds haar werkzaamheden moeten aanpassen. In de periode van de strengste beperkingen werden er slechts verjaardagswensen via de bekende Dorpkerkansichtkaarten bezorgd, zonder aan te bellen. Mede dankzij het feit dat nu ook veel voormalige gemeenteleden van de wijkgemeente Zuid-Oost worden bezocht is er, ondanks de genoemde beperkingen sprake van een mooie opbrengst! Was er in het eerste Coronajaar 2020 een opbrengst van € 2035,44, over dit tweede Coronajaar is de opbrengst € 2065,48. Aangezien de opbrengst wordt besteed aan het groot onderhoud van de Dorpskerk, zijn de kerkrentmeesters Dicky Tol en al haar werkgroepleden bijzonder dankbaar! Dicky vroeg om te melden dat er nog steeds enkele wijken zijn die niet bezocht worden omdat er te weinig gemeenteleden meedoen. Daarom een dringende oproep: stel een beetje van uw tijd beschikbaar om mede gemeenteleden een goede verjaardag te wensen en en passant een bijdrage voor de Dorpskerk in ontvangst te nemen. De grootte van de wijk kan naar behoefte worden aangepast. Neem contact op met Dicky: 
toldicky35@gmail.com 15.12.21

Prachtige opbrengst Verjaardagsfonds 2018
De ruim vijftien vrijwilligers van de werkgroep verjaardagsfonds van de Dorpskerkgemeente hebben in 2018 het prachtige bedrag van € 3079,32 opgehaald. Dit is nagenoeg gelijk aan het resultaat van 2017. Zoals bekend wordt de opbrengst elk jaar besteed aan het onderhoud van het Dorpskerkcomplex. In 2018 is een deel van het schilderwerk van de kerk en de Ontmoeting gefinancierd door het Verjaardagsfonds. Binnenkort wordt bekend gemaakt aan welk onderdeel van het kerkonderhoud de opbrengst van 2019 zal worden besteed. Alle gevers én alle vrijwilligers hartelijk dank! 08.01.19

Opbrengst Verjaardagsfonds 2017
De vrijwilligers van de werkgroep Verjaardagsfonds Dorpskerk hebben medio december hun collectebusjes weer geleegd bij Dicky Tol. Het eindresultaat over het jaar 2017 heeft het prachtige bedrag opgeleverd van € 3131,26. Zoals bekend wordt aangewend voor het onderhoud van de Dorpskerk. In overleg tussen Kerkrentmeesters en de werkgroep is vast gesteld om de opbrengst van 2017 geheel te besteden aan de onlangs afgeronde restauratie van de twee antieke lantaarns die voor de kerk staan en de twee die naast de hoofdingang hangen. Alle gevers én alle vrijwilligers hartelijk dank! 19.12.17

Opbrengst verjaardagsfonds 2016
Ook dit jaar hebben de dames en heren van de werkgroep verjaardagsfonds weer een prachtige bedrag opgehaald voor het onderhoud van het Dorpskerkcomplex. De bijna twintig verjaardagsfondslopers realiseerden een opbrengst van € 2815,20 in 2016. Zoals afgesproken is deze opbrengst in overleg met de kerkrentmeesters geoormerkt ten behoeve van de installatie van de nieuwe cv-ketel die begin dit jaar is geplaatst in gebouw de Ontmoeting.

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende