Titel
Intro Stuurgroep

Laatste-feest-Nieuws

Jubileumjaar 2012

Jubileumboek

Mei 2011

Mei 2010

Mei 2009

Mei 2008

Mei 2007

Mei 2006

MEIMAAND - FEESTMAAND 2010


Inleiding
Het jubileumjaar 2012 komt steeds dichterbij! Zoals in de afgelopen vier jaar, wil de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk ook dit jaar de Barendrechtse bevolking attenderen op het naderende 500-jarig bestaan van het oudste monument van het dorp. In het kader van het Zevenjarenplan zal de stuurgroep ook in de komende maand mei aandacht besteden aan het jubileum van de Dorpskerk in 2012. Doelstelling daarbij is om de rollen te versterken, die de Dorpskerk in de Barendrechtse samenleving vervult (godshuis, cultureel centrum en rijksmonument). In mei 2010 staat de vijfde eeuw uit het bestaan van de Dorpskerk centraal, dat is dus de 20e eeuw.
Mede dankzij een sponsoring van de Rabobank Midden - IJsselmonde,  zullen ook dit jaar alle activiteiten gratis toegankelijk zijn.  Er zal bij de activiteiten van de stuurgroep ook weer promotie worden gemaakt voor de Stichting Vrienden van de Dorpskerk.

Er zit muziek in de Dorpskerk: Koffieconcert
Op zondag 13 juni heeft in de Dorpskerk het laatste koffieconcert van dit seizoen plaatsgevonden. Het was tevens de laatste activiteit van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk in 2010 
Het cncert werd verzorgd door pianist Lennart Morée en violiste Diana Biazarti, inmiddels geen onbekenden meer in Barendrecht! Voor het laatst was dit duo in de Dorpskerk te horen tijdens het concert op 1 mei door mannenkoor Verenigde Zangers. De solisten hadden een mooi programma voor u samengesteld. Diana speelt de Chaconne in d (uit Tweede partita voor viool) van J.S. Bach (1685-1750). Diana en Lennart spelen samen de Sonate 3 in d (opus 108) van J. Brahms (1833-1897)
delen: allegro - adagio - un poco presto e con sentimento - presto agitato

Lennart Morée (1988) is al sinds zijn zesde jaar actief bezig met muziek. Zijn eerste lessen kreeg hij van André Keijzer. Daarna studeerde hij bij Bernard Winsemius en Mila Baslawskaja. Tevens volgde hij masterclasses bij Willem Tanke en Bernard Pommier.
Al op jonge leeftijd nam hij deel aan diverse concoursen waar hij verschillende prijzen won.
Lennart is als vaste pianist verbonden aan mannenkoor “Verenigde Zangers” en begeleidt ook regelmatig de jongerenkoren “Te Deum” en “Jigdaljahu”. Op dit moment studeert hij aan Codarts (Rotterdams Conservatorium) bij Stéphane De May.

Violiste Diana Biazarti is geboren in Vladikavkaz, de hoofdstad van Noord-Ossetië.
Na haar studie aan het Lyceum of Arts en het College of Arts in Vladikavkaz studeert zij sinds 2005 aan Codarts te Rotterdam klassiek viool, bij onder andere Natasha Morozowa en Benzion Shamir. Naast de lessen klassiek viool volgt zij lessen tango-viool bij Micha Molthoff, hoofdvakdocent in dit specialime en als zodanig verbonden aan de afdeling Wereldmuziek van genoemd conservatorium.
Als uitvoerend musicus concerteerde zij in diverse zalen, waaronder tijdens een solorecital in de grote zaal van het Musical Theatre in haar geboorteplaats. Ook speelde zij in het Marinsky Theatre Orchestra o.l.v. de ook in Rotterdam bekende en geliefde dirigent Valerie Gergiev.

De Dorpskerk als godshuis
Op zondag 9 mei 2010 heeft de eredienst weer in het teken gestaan van 500 jaar historische ontwikkeling van de kerkmuziek.
Dit jaar is er aandacht geweest voor de ontwikkelingen in de 20e eeuw. Dat betekende dat er zowel aan de introductie van de Hervormde gezangenbundel van 1938, als ook de komst van het Liedboek voor de Kerken in 1973, aandacht werd besteed. 
In de eredienst heeft de wijkpredikant van de Dorpskerkgemeente, ds. Philip van Wijk stil gestaan bij de ontwikkelingen van liturgie en kerkmuziek in de 20e eeuw.

De Hervormde gezangenbundel (1938) verving de Evangelische Gezangen uit 1807 en de bijbehorende `Vervolgbundel' van 1866 (in totaal 274 gezangen). Die nieuwe bundel bevatte de psalmen en enige gezangen in de berijming van 1773, en 306 gezangen. 
Het Liedboek voor de Kerken (1973) bevat, net als de bundel uit 1938, psalmen en gezangen. De psalmberijming uit 1968 vervangt de Staatsberijming van 1773. Dit Liedboek vervangt de Hervormde gezangenbundel 1938 van de Nederlands Hervormde kerk, de bundel Honderdnegentien Gezangen van de Gereformeerde kerken en het Evangelischluthers Gezangboek.

De Dorpskerk als cultureel centrum
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk biedt nu al enkele jaren onder het motto: 'Er zit muziek in de Dorpskerk' het kerkgebouw aan als podium voor muziekuitvoeringen, om te benadrukken dat het oudste monument van het dorp regelmatig open staat voor heel Barendrecht. Dit jaar zijn er drie concerten van zeer uiteenlopende aard. 

Concert Verenigde Zangers met solisten
Op zaterdag 1 mei is er een prachtig concert aangeboden aan de Barendrechtse bevolking. De jonge Russische violiste Diana Byartzi en de pianist Lennart Morree hebben enkele prachtige werken uitgevoerd van o.a. Joh. Brahms. Het bekende mannenkoor de Verenigde Zangers zong eveneens een aantal liederen uit hun gevarieerde repertoire: van klassiek tot musical.

De twee jonge solisten hebben al eerder gezamenlijk hun medewerking verleend aan de koffieconcerten van de Dorpskerkgemeente. 
Het christelijk mannenkoor de Verenigde Zangers is opgericht 1 februari 1937. Al bijna vijfenzeventig jaar zingt het koor geestelijke liederen in alle nuances, facetten en talen, maar ook klassieke liederen van grote componisten, populaire liederen uit opera's, musicals, films en negrospirituals, etc.
Het koor repeteert elke maandagavond in de Bethelkerk te Barendrecht van 20.00 uur tot 22.00 uur. De Verenigde Zangers hebben overigens ook een historische band de Dorpskerk. Vanaf de oprichting van het koor tot 14.11.1947 heeft het koor het vroegere verenigingsgebouw dat achter de Dorpskerk stond als oefenruimte gebruikt.

klik voor vergrotig klik voor vergroting klk voor vergroting klik voor vergroting
Simon Hoek verwelkomt VZ vanaf het orgel gezien Lennart speelde weer prachtig John enthousiast als altijd!
  klik voor vergroting klik voor vergroting  
  Quatre mains Diana Byartzi: adembenemend  

Uniek concert op 4 mei
In aansluiting op de plechtigheden van de herdenking van de oorlogsslachtoffers bij het monument op het Karel Doormanplein, is er op dinsdagavond 4 mei 2010 in de Dorpskerk een uitvoering gegeven van de liedcyclus “Zwarte bloemen” op teksten van Ida Vos en muziek van Josef Malkin. (zie onderstaand artikel)

Tevens werd het Achtste Strijkkwartet van de Russische componist Dimitri Sjostakovitsj (1906-1975) uitgevoerd.
Dit strijkkwartet is één van de stukken die Sjostakovitsj schreef als vorm van protest tegen fascisme en dictatuur; het werk telt vijf delen die zonder onderbreking in elkaar overgaan.
De uitvoerenden waren: Mieke van Laren (mezzosopraan), Sybren Bijleveld (klarinet), Frank Zeppenfeldt (1e viool), Richard van Calcar (2e viool), Kristoffer Skaug en Jeroen Terstegge (altviool), Joost Moulijn(cello) en Diemer de Vries (contrabas). Vier van deze musici maken deel uit van het al langer bestaande Calconi Strijkkwartet uit Rotterdam.
klik voor vergroting

De dichteres Ida Vos (1931-1996) was één van 35 kinderen die samen in de klas zaten op een joodse school. Zij overleefde de oorlog met drie andere klasgenoten. Als kind maakte ze op 14 mei het bombardement op Rotterdam mee .
Als herinnering aan de kinderen van haar klas schreef Ida Vos in 1975 de dichtbundel “Vijfendertig tranen”. De gedichten vertellen soms in een paar regels over het verdriet, de angst en de tragedie van de jodenvervolging en dragen onder meer titels als “Voorjaar”, “Vlinder”, “Hollandsche Schouwburg” en “Bloemen voor jou”.
Na 1975 schreef Vos onder meer het jeugdboek: “Wie niet weg is wordt gezien”. Door de ogen van de achtjarige Rachel worden de jonge lezers de angst, de onzekerheid en de dreiging van deze bange tijd gewaar. In interviews gaf Vos aan al haar boeken te beschouwen als variaties op een gelijkblijvend thema, namelijk dat van haarzelf en haar lotgenoten in de oorlog.

De violist Josef Malkin verwerkte twaalf gedichten uit de dichtbundel “Zwarte Bloemen” in een compositie voor sopraan en orkest. Van deze compositie maakte hij later een versie voor klein ensemble en het is deze versie die op 4 mei zal klinken.
Als opdracht aan Ida schreef hij ook ter inleiding een gedicht in haar stijl, bij deze inleiding zwijgt de sopraan. Herhaling van tonen en ostinati in de instrumenten zijn kenmerkend voor het werk, de melodie van de zangeres verloopt vaak met kleine intervallen (afstanden tussen de noten) en wisselende ritmes. De verstaanbaarheid van de –korte- teksten is groot, dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat er steeds slecht één toon per lettergreep klinkt.
Aan de strijkers is een klarinet toegevoegd, deze fungeert altijd als instrument in de klezmerorkesten bij joodse bruiloften en andere feesten.
“Zwarte bloemen” is een aangrijpende compositie die nog slechts zelden in ons land te beluisteren viel en ook niet is vastgelegd op cd.
De teksten van de uitgevoerde liederen staan op een separaat document. Klik op het logo >>
klik om document te openen

Meimaand - Feestmaand: Een prachtig concert
Zaterdagavond 29 mei 2010 gaf het Harmonieorkest van Harmonievereniging Barendrecht een concert in de Dorpskerk in het kader van de meimaandactiviteiten van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Het thema was klassiek en musical. Na een spetterend openingsstuk voor Harmonieorkest en orgel, To My Country van Bernard Zweers, werd de Zwaanriddersage uitgevoerd, gevolgd door Dancing Ebony van Carl Wittrock met Nanny Ham, docente bij de Harmonievereniging, als soliste op klarinet. Ademloos werd en geluisterd naar haar virtuoze spel. Het eerste deel van het concert werd afgesloten met Nessun Dorma, een solo uit Turandot van Puccini.
Als intermezzo traden achtereenvolgens het fluitensemble met het allegro uit het 2e Brandenburgs concert van Bach, het klarinetensemble met de canon van Pachelbel, het kopersextet met een Canzona van Gabrieli en het hobo trio met een gedeelte van Gordon Jacob’s “Two pieces”.
Hierna werd het programma door het orkest vervolgd met een lichtvoetig programma dat begon met het Halleujah van Leonard Cohen, gevolgd door de muziek van de Band of Brothers en hoogtepunten uit de Beauty & the Beast, Mary Poppins en Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat.
De luisteraars waren onder de indruk van de muziek, getuige het langdurige en uitbundige applaus, dat de musici ten deel viel.
Loek van Doorn van de stuurgroep Toekomst Dorpskerk bedankte de Harmonie en vroeg hen gelijk voor een concert in mei 2011.

klik voor vergroting

De dorpskerk als monument
De nog lopende fotowedstrijd wordt na de zomer van 2010 afgerond. Er zijn twee categorieën. Enerzijds staat de wedstrijd open voor foto's van het huidige interieur en exterieur van de Dorpskerk. Anderzijds is er een wedstrijd voor historische foto's van de Dorpskerk.

In beide categorieën zijn er al heel wat mooie foto's binnen gekomen. Vooral historische foto's van de grote restauratie van de Dorpskerk in de zestiger jaren ontbreken tot op heden. Ook foto's van het interieur en exterieur van het vroegere verenigingsgebouw en de vroegere consistorie aanbouw zouden we graag ontvangen. Ook wie zuinig is op zijn/haar de oude foto's kan meedingen, want dan maken we een digitale kopie en kunt u het origineel behouden. In ieder geval zullen alle foto's na het jubileumjaar worden overgedragen aan de Historische vereniging Barendrecht.

Stuurgroep Dorpskerk op Exxact FM
In de maand mei 2010 heeft Exxact FM tweemaal aandacht besteed aan het naderend 500-jarig bestaan van de Dorpskerk. In het programma van Hart voor Barendrecht werd een interview uitgezonden dat Arnold Sluijs had met Simon Hoek, voorzitter van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Op 12 mei waren Arco van der Lee, Kees Brinkman en Simon Hoek te horen in het programma van Jos Vis. In de studio van Exxact FM vertelde Arco over de Stchting Vrienden van de Dorpskerk, Kees blikte vooruit op de uitgifte van een jubileumboek. Simon gaf een toelichting op de activiteiten van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk.

Orgel voor kids . . .
Ds. Henk Jan Ketelaar attendeerde ons (waarvoor dank!) op een jonge website die specifiek is gericht op projecten om orgelmuziek te promoten bij kinderen. Initiatiefneemster Lydia Vroegindewei wil met haar website www.orgelkids.nl
 zich richten op het bijeenbrengen van ideeën en initiatieven voor orgelprojecten met kinderen, onder het motto "organ-izing the future". Er wordt onder andere aandacht besteed aan het project 'orgel in de klas'. Leden van de werkgroep Eredienst van de Dorpskerkgemeente, die ook betrokken zijn bij de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk spelen al enige tijd met de gedacht om een soortgelijk project ook in de Dorpskerk op te gaan zetten met Barendrechtse scholen in het jubileumjaar 2012. Wij voegen deze nieuwe website graag toe aan onze webpagina >> interessante linken.

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende