Titel
Gemeenteprofiel

Beroepingswerk 2021

Samen-Vieren-voegen

DK in Coronatijd

Afscheid ds. Stam

Pastoraat

Diaconaat

Kindernevendienst

Jeugdwerk

Catechese

Prot. Contactgroep

Kerkenraad

Historie HVD

Communicatie

Beheer & financiën

Kerkenraad Protestantse Dorpskerkgemeente

Kerkenraden in de Protestantse Gemeente  Barendrecht
Zoals vastgelegd in de nieuwe kerkorde van de PKN wordt ook in de Protestantse Dorpskerkgemeente het kerkenwerk aangestuurd door de Wijkkerkenraad (WK). Ook de protestantse wijkgemeente Carnisse Haven en de twee Gereformeerde wijkgemeenten hebben een eigen Wijkkerkenraad. De Wijkkerkenraden hebben een aantal taken gedelegeerd aan de Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Gemeente Barendrecht.
De Hervormde Immanuelkerkgemeente 'van bijzondere aard' heeft gekozen voor een grotere mate van zelfstandigheid. Zij hebben een geringer aantal taken gedelegeerd aan de Algemene Kerkenraad.
Zoals elke kerkenraad bestaat ook de Wijkkerkenraad uit ambtsdragers, met verschillende functies: predikanten, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters. In de kerkorde van de PKN zijn taken en verantwoordelijkheden van ambtsdragers vastgelegd.


Wijkkerkenraad Dorpskerkgemeente per 31 januari 2021
Dhr. A. van der Wel
(Aad)
ouderling,
voorzitter Wijkkerkenraad
lid Algemene Kerkenraad
 
Dhr. K. Vos
(Kees)
diaken,
Assesor Wijkkerkenraad
2e voorzitter en 2e scriba
 
Dhr. D. Schriek
(Dick)
ouderling,
scriba Wijkkerkenraad
 
Mw. T.J. van der Meer -
de Bruijn (Tineke)
ouderling-kerkrentmeester
lid College van Kerkrentmeesters
 
Dhr. S.E. Hoek
(Simon)
ouderling-kerkrentmeester
lid College van Kerkrentmeesters
lid Algemene Kerkenraad
 
Mw. D. Dumans- Duiverman
(Diete)
ouderling-kerkrentmeester  
Mw. T. Volkers- van Hengel
(Toos)
diaken  
Dhr. M. de Bruin
(Michel)
diaken
Dhr. J. Kors (Jan) diaken
Dhr. H. Naaijer (Harm) diaken
Dhr. F. Schop
(Frans)
diaken,
secretaris College van Diakenen
vacature diaken
Dhr. F. Groeneveldt
(Floor)
ouderling
Dhr. G. Barendrecht
(Gerrit)
ouderling met bijz. opdracht
voorzitter Algemene Kerkenraad
vacature ouderling
vacature wijkpredikant
Ds. C. Romkes  (Cees) wijkpredikant
Mw. Ds. M. Moerland 
(Marianne)
predikant,
bijstand in pastoraat

Nieuw moderamen WK
De leden van de Wijkkerkenraad van de Protestantse Dorpskerkgemeente hebben in hun vergadering van 21 januari 2021 het dagelijks bestuur (moderamen) herkozen. Voorzitter blijft ouderling Aad van der Wel, scriba blijft ouderling Dick Schriek. Diaken Kees Vos en ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek werden als moderamenlid herkozen. Dorpskerkpredikant Cees Romkes is eveneens lid van het moderamen. Tevens werd herbevestigd dat Kees Vos als 2e voorzitter en 2e scriba blijft optreden. 23.01.21

Beleidsplan 2020 - 2024 vastgesteld
De Wijkkerkenraad van de Protestantse wijkgemeente Dorpskerk heeft in haar vergadering van 23 januari 2020 het Beleidsplan 2020 - 2024 vastgesteld, dit nadat de gemeenteleden daarover eerder al waren gehoord. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen. Voor het definitieve Beleidsplan 2020 - 2024 lees verder >> 29.06.20

Plaatselijke regeling Dorpskerkgemeente vastgesteld
In aansluiting op de vaststelling van het Beleidsplan van de Protestante Dorpskerkgemeente heeft de Wijkkerkenraad in haar eerste vergadering van 23 januari 2020 ook de Plaatselijke rgeling vastgesteld. Een (wijk)gemeente moet volgens de Kerkorde van de PKN over een Plaatselijke Regeling beschikken. Daarin zijn een aantal organisatorische zaken binnen de wijkgemeente vastgelegd, zoals de samenstelling en de werkwijze van de wijkkerkenraad en commissies. Voor deze nieuw vastgestelde Plaatselijke Regeling, lees verder >> 29.06.20

Gemeenteavond unaniem positief over Beleidsplan 2020 - 2024
De Wijkkerkenraad van de nieuwgevormde Protestantse wijkgemeente Dorpskerk heeft in haar eerste vergadering het concept Beleidsplan 2020 - 2024, dat door de twee oude wijkkerkenraden was opgesteld, goedgekeurd. Op 28 januari 2020 werd het op een gemeenteavond voorgelegd aan de gemeenteleden. Het Beleidsplan werd toegelicht door de WK-voorzitter Aad van der Wel. Alle ruim zestig aanwezige gemeenteleden hebben, na het stellen van verschillende vragen, unaniem ingestemd met het plan. In een volgende WK-vergadering zal het worden vastgesteld. Met betrekking tot de nader uit te werken actieplannen werden meerdere suggesties gedaan, die nader zullen worden uitgewerkt. Daarna zullen ze worden gepresenteerd aan de leden van de Protestantse Dorpskerkgemeente.Voor het concept Beleidsplan 2020 - 2024, lees verder >> 29.01.20

Wijkkerkenraden op de Dordtse 'hei'
De wijkkerkenraden van de Dorpskerk hebben op zaterdag 22 juni de jaarlijks 'heidag' gehouden om zich te bezinnen op de toekomstige samenwerking. Dit keer was de 'hei' gelegen in Dordrecht, waar de ambtsdragers van beide kerkenraden en de drie betrokken predikanten bijeen kwamen in de bijna 400 jaar oude Trinitatiskapel van de Evangelisch-Lutherse Gemeente. De bezinning stond dit jaar in het teken staan van pastoraat. Gerrit Barendrecht was een uitstekende 'externe' dagvoorzitter. Na een ochtendgebed en een ludieke kennismaking werd er in groepjes diepgaand gesproken over alle aspecten van pastoraat. Tijdens de lunch was de predikant van de Grote Kerk in Dordt - ds. Paul Wansink -  onze gast. Hij vertelde over de stand van zaken van de PKN in Dordrecht. Na de lunch werden de resultaten van de groepsgesprekken plenair toegelicht. De inpirerende dag werd afgesloten in de prachtige tuin van het Dordts museum, waar onder het genot van een hapje een een drankje werd nagepraat. Lees verder >>  19.06.19
  Klik voor vergroting

 

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende