Titel
Gemeenteprofiel

Beroepingswerk 2021

Samen-Vieren-voegen

DK in Coronatijd

Afscheid ds. Stam

Pastoraat

Diaconaat

Kindernevendienst

Jeugdwerk

Catechese

Kerkenraad

Herv.Vrouwendienst

Communicatie

Beheer & financiën

Communicatie
Op deze pagina treft u de Zondagsbrieven, de Wijkberichten en de Nieuwsbrieven van de Dorpskerkgemeente
van de afgelopen maanden

Zondagsbrieven


De Dorpskerkgemeente kent een wekelijkse Zondagsbrief, die de kerkgangers informeert over de orde van dienst en over de activiteiten binnen de Dorpskerkgemeente. In geval van bijzondere diensten wordt vaak een uitgebreide orde van dienst gemaakt. Onderstaand de laatste documenten. Klik op het logo om de betreffende Zondagsbrief of Orde van dienst te openen.

  klik om de Zondagsbrief te openen Zondagsbrief - 23.02.2020
  klik om de Zondagsbrief te openen Zondagsbrief - 16.02.2020
  klik om de Zondagsbrief te openen Zondagsbrief - 09.02.2020
  klik om de Zondagsbrief te openen Zondagsbrief - 02.02.2020
  klik om de Zondagsbrief te openen Zondagsbrief - 26.01.2020
  klik om de Zondagsbrief te openen Zondagsbrief - 19.01.2020
  klik om de Zondagsbrief te openen Zondagsbrief - 12.01.2020
  klik om de Zondagsbrief te openen Zondagsbrief - 05.01.2020

Bent u al Vriend van de Barendrechtse Dorpskerk?


Toelichting op de Zondagsbrief
Inhoud
- De Zondagsbrief geeft de orde van dienst aan. Liederen uit andere bundels dan het Liedboek voor de Kerken, en onderdelen van de 
  liturgie die door de gemeente gezegd of gedaan worden, worden uitgewerkt afgedrukt.
- De Zondagsbrief geeft de medewerkenden in de dienst aan: voorganger, organist, eventuele andere medewerkenden in de liturgie.
- De collectedoelen met eventuele toelichting worden vermeld.
- De ontvanger van de bloemengroet in Dorpskerk
- Vermelding of er Jeugdkerk en Kindernevendienst is
- Mededelingen over activiteiten in de Dorpskerkgemeente in de voorliggende week
- Oproepen voor deelname aan andere kerkelijke activiteiten e.d. (voorzover de ruimte dat toelaat)
- Mededeling over een eventuele avonddienst
- Mededeling over de eredienst van de volgende zondag
- Een rubriek ‘meeleven’, waarin geboorten, overlijden, en zieken / ziekenhuisopname worden vermeld. Wat ziekenhuisopname betreft:
  alleen voor zover de betrokkenen daar prijs op stellen. Deze rubriek streeft er naar om meer samenhang en meeleven in de
  gemeente te bevorderen. Gedachtenis bij overlijden blijft rond de voorbeden in de dienst uitdrukkelijk een rol spelen.
  Alle berichten worden kort gehouden.

Aanleveren van informatie
- Berichten voor de Zondagsbrief worden uitsluitend per e-mail aangeleverd via zondagsbrief@dorpskerkbarendrecht.nl ;
- De dienstdoende predikant levert de orde van dienst aan in een door de werkgroep Eredienst opgesteld sjabloon;
- Gastpredikanten krijgen tijdig het sjabloon, en worden verzocht uiterlijk woensdagavond hun orde per mail aan te leveren.
- Berichten kunnen de hele week, maar uiterlijk tot vrijdag 12.00 uur worden aangeleverd.

Redactie
De redactie bestaat uit (zo mogelijk) enkele personen, die onderling een rooster maken.
Mevrouw. A. Jansen – Terreehorst is momenteel de enige redactrice.

Verspreiding
Uiterlijk zaterdagmiddag wordt de Zondgsbrief geplaatst op de website van de Dorpskerkgemeente.
Op zaterdag wordt de Zondagsbrief bezorgd bij de kerktelefoonluisteraars en de internetluisteraars die zich hebben aangemeld bij de redactie.
De bezorgers die daarvoor beschikbaar zijn krijgen de Zondagsbrief direct van de drukker dan wel via e-mail.
Op zondagmorgen wordt de Zondagsbrief door het dienstdoende lid van de welkomstcommissie uitgereikt aan de kerkgangers.


Wijkberichten en Nieuwsbrieven


 Dorpskerk Wijkberichten                                       

De berichten vanuit de Kerkenraad van de Protestantse Dorpskerkgemeente alsmede de berichten van de aan de Dorpskerkgemeente verbonden predikanten worden onder de titel Wijkberichten op deze pagina geplaatst. Doorgaans zijn dat de Wijkberichten van de afgelopen twee maanden.


klik om het wijkbericht te openen Wijkbericht van 22.02.2020  
klik om het wijkbericht te openen Wijkbericht van 25.01.2020  
klik om het wijkbericht te openen Wijkbericht van 11.01.2020  

  Dorpskerk Nieuwsbrieven                                           

De Kerkenraad van de Dorpskerkgemeente plaatst op deze webpagina de Nieuwsbrieven die van tijd tot tijd worden verstuurd naar al degenen die tot de Dorpskerkgemeente behoren. Door op het Nieuwsbrief-logo te klikken kunt u kennis nemen van de betreffende Nieuwsbrief. Het afgelopen jaar is er geen nIeuwsbrief verschenen!


Klankbord is een uitgave van de Protestantse Gemeente te Barendrecht.
Het blad verschijnt om de 14 dagen, behalve rond de feestdagen en in de vakantieperiodes. Klankbord wordt elke 2 weken bij de abonnees door vrijwilligers thuisbezorgd. Door een abonnement op Klankbord kunt u op de hoogte blijven van alle actuele ontwikkelingen. Ook vanuit de Dorpskerkgemeente wordt voor elk nummer kopij aangeleverd. De drukkosten van Klankbord worden omgeslagen over de abonnees. Daarvoor wordt jaarlijks € 17 in rekening gebracht.

Abonnementen en bezorging: C.J. Bernard, Mahlerstraat 57. T: 0180-616323 E: c.j.bernard@hetnet.nl
Abonnementsgeld over te maken op NL40INGB0002252125 o.v.v. 'Kerkblad Klankbord Prot.Gem.Barendrecht'
Financiële afwikkeling van de jaarlijkse abonnementsgelden: Betaling geschiedt in principe door een jaarlijkse automatische incasso waartoe u als abonnee een machtiging afgeeft. Indien nog geen contact hierover heeft plaatsgevonden, dan worden de abonnees verzocht dit te doen. De pennimgmeester de heer A. Boers is u daar dankbaar voor. (T: 010-5913849, E: aadboers@kabelfoon.net )
Kopij kan schriftelijk  worden aangeleverd per e-mail: klankbord@pknbarendrecht.nl 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende