Titel
Gemeenteprofiel

Onderweg Prot.wg DK

Pastoraat

Diaconaat

Catechese

Kindernevendienst

Jeugdwerk

Herv.Vrouwendienst

Kerkenraad

Communicatie

Beheer & financiën

Catechese

De Dorpskerkgemeente verzorgt, als onderdeel van de Protestantse Gemeente Barendrecht, de catechese in samenwerking met de gereformeerde wijkgemeenten van Barendrecht-centrum.
Catechese in Barendrecht-Centrum

Basis catechese
Zit je op de basisschool in groep 7 of groep 8, dan is dit echt iets voor jou!


Wat gaan we doen . . . . . Zomaar wat ideeën . . . . .
Wat doen we allemaal in de kerk? We gaan kijken in de oudste kerk van Barendrecht
Een orgel, moet dat nou echt? We laten zien en horen dat een orgel helemaal niet zo oubollig is . . . .
Met z’n allen kijken we hoe de Bijbel in elkaar zit. Met z’n allen denken we na over de feesten, die wij in de kerk vieren.

We gaan op een vrijdagavond stappen! we gaan naar de club op de zolder van de Dorpskerk
We nemen een kijkje in de keuken van de kerk . . . en we gaan met z’n allen wat dingen koken die we in de Bijbel terugvinden (en natuurlijk ook opeten).

We komen elke week op woensdag direct na schooltijd bij elkaar in de jeugdsoos van de Dorpskerk, we gaan eens kijken wat we er allemaal kunnen doen. Het is handig als je van te voren even laat weten of je van plan bent mee te gaan doen. Heb je vragen of andere ideeën? Bel of mail gerust!
Voor meer informatie: Nellie en Loek van Doorn, T:(0180) 622296. E:lvandoorn@hetnet.nl

Huiskamercatechese
Bestemd voor jongeren uit klas 1 t/m 3 van het voortgezet onderwijs.

Sinds vorig jaar gebruiken wij de methode van Jop Provider (zie www.jop.nl , een programma van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland).
Jongeren waren enthousiast over de zelf gekozen thema’s.
Thema’s die we o.a. hebben behandeld waren: 'What’s your style', 'Uit de kast uit de gratie'.
Het thema 'Verbondenheid' bracht jongeren dichter bij het kerk-zijn.
Voor meer informatie:
Annelies van der Sluijs: vandersluijs@tiscali.nl
Karin Verhoeven: Karin@verhoeven.nu
Myra Tobé: sneekermeer32@hetnet.nl 


Laatste Nieuws

Nieuws van de groep Basiscatechese
Met een leuke groep, bestaande uit 7 kids uit de groepen 7 en 8 van de basisschool zijn we gestart om in een ontspannen sfeer de Bijbel te ontdekken.
Allereerst zijn we begonnen met de indeling van de Bijbelboeken van het Oude Testament, de wet, de historische boeken, de dichterlijke boeken, de profeten en de kleine profeten. Daarna kwam het Nieuwe Testament aan de orde met daarin de evangeliën, de handelingen, de brieven en de openbaringen van Johannes.
Het was voor iedereen best even zoeken voordat de juiste boeken in de Bijbel gevonden waren.
Ook de aanduidingen op de beamer en de psalmborden zoals in de Dorpskerk hebben we besproken, als het goed is kunnen ze nu allemaal meelezen en opzoeken bv Joh.3:16-21.
Spelenderwijs hebben we met behulp van woordzoekers en kruiswoordraadsels de Bijbelboeken in de juiste volgorde gezet. Zelfs hebben we zowel het Hebreeuws ( de taal van het Oude Testament) als het Grieks ( de taal van het Nieuwe Testament) bekeken en wat Hebreeuwse woorden ontcijferd ook hebben we allemaal onze naam in het Grieks opgeschreven. We ontdekken de Bijbel waarbij vooral het opzoeken van iets centraal staat een leuke middag hebben we gehad met het zoeken naar dieren in de Bijbel. We hadden een tekst en zochten het dier erbij.

Op hun eigen verzoek hebben we een bezoek gebracht aan de Augustinus Parochie waar we vriendelijk verwelkomd werden door Pastor Halin met een fotospeurtocht hebben we de symbolen geleerd die in de Rooms Katholieke gebruikt worden, vooral de Rozenkrans en de schilderijen van de Kruisgang hebben indruk gemaakt.
Dit jaar hebben we afgesloten met de herdenking van de verjaardag van de Bisschop van Myra natuurlijk op gepaste wijze met cadeaus, surprises en gedichten. De onderstaande foto's geven een indruk van alle activiteiten.

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

De Bijbel open . . . .

Er zit muziek in de Dorpskerk

Bezoek aan de Sint Augustinusparochie


12 jonge 'discipelen' bezoeken Dorpskerk
Op 10 november bezocht een groep van 12 kinderen, catechisanten van de protestantse wijkgemeente Carnisse Haven, onze Dorpskerk. Ze werden rondgeleid door Simon Hoek, die ze vertelde over de geschiedenis van het 'oudste huis van Barendrecht'. De interesse bij de kinderen was groot, er werden veel vragen gesteld over het kerkgebouw en al de historische voorwerpen in de Dorpskerk. 'Want zulke prachtige kaarsenkronen hangen er natuurlijk niet bij ons in Carnisse Haven'. Veel interesse was er voor al die bijzondere stenen op de vloer van de kerk. 'Liggen hier nog mensen begraven?', was een vraag die gesteld werd. Simon Hoek vertelde dat in 1960 alle resten van begraven mensen waren herbegraven op de begraafplaats. Heel bijzonder was het bezoek aan de kerktoren. Het verhaal over wat er met de eeuwenoude kerkklok in de tweede wereldoorlog was gebeurd, werd ademloos gevolgd. Heel bijzonder was wel dat de koster op veler verzoek even 'stiekem' de kerkklok luidde. Dat was tevens het einde van een leuk bezoek van deze 12 jonge 'discipelen' aan de bijna 500 jaar oude Dorpskerk. Lees meer over de geschiedenis van de Dorpskerk in hoofdstuk >> Dorpskerk Rijksmonument. Natuurlijk werden alle kinderen alvast uitgenodigd voor de jubileumactiviteiten die volgend jaar worden georganiseerd.
In het jubileumjaar worden alle catechisanten van alle kerken van harte uitgenodigd om ook eens een bezoekje te brengen aan de Dorpskerk!

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

De geschiedenis in een notedop

'Liggen hier mensen begraven?'

Het verhaal van de Paaskaarsen

 Het Tien Geboden bord


Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende