Titel
WG Eredienst

WGLit.bloemsch.intro

WG Lit.bloemsch.2019

WG Lit.bloemsch.2018

WG Lit.bloemsch.2017

Archief Lit.bloemsch

WG Taizé-vieringen

WG Verjaardagsfds.

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Eetgr.Ontmoeting

WG Herberg Dorpskerk

WG DKmotorrijders

WG Oecumene

WG Afval Loont DK

De Dorpskerk MotorRijders

Deze webpagina geeft informatie over de jongste werkgroep van de Protestantse Dorpskerkgemeente: de Dorpskerkmotorrijders. Dit is een groep gemeenteleden en predikanten die motorliefhebbers zijn en als zodanig activiteiten organiseren.

Wist u dat. . .? De Dorpskerk MotorRijders opgericht
In de geloofsgemeenschap rondom de Dorpskerk borrelt het van nieuwe initiatieven. . .  Na de oprichting van de Werkgroep Kerktuin, een Eetgroep d'Ontmoeting en van de Dorpskerk-Herberg, is door een aantal gemeenteleden die  motorrijden als gezamenlijke hobby heeft, nu de Dorpskerk MotorRijders opgericht. De DMR heeft op zaterdag de eerste toertocht gereden door de Alblasserwaard en de Bommelerwaard. Het is een bont gezelschap, waaronder twee Dorpskerkpredikanten en enkele kerkenraadsleden en een kerkrentmeester. Het geeft aan dat er binnen de Dorpskerkgemeente tal van dwarsverbanden worden gelegd, die uiteindelijk het kerkenwerk alleen maar kunnen versterken (mits er natuurlijk veilig gereden wordt. . . ) Belangstellenden kunnen contact opnemen met Alie den Engelsman. 28.09.19     
  Klik voor vergroting
Rinus en Alie den Engelsman
en ds. Cees Romkes

'Dorpskerk Motor Rijders' weer actief
Op zaterdag 23 november hielden de 'Dorpskerk Motor Rijders' weer een prachtige rondrit naar de Zuid-Hollandse eilanden en Noord-Brabant. Naast de  beide Dorpskerkpredikanten waren er nog vijf motorrijders van de partij. Kerkrentmeester en motorfreak Alie den Engelsman stuur de foto in, die werd gemaakt door Nico Laban.  Op de foto v.l.n.r.: Alie den Engelsman, Cees Romkes, Johan van Oort, Dave Dirks, Jan Willem Stam en Anton Stam (de broer van). 25.11.19
  Klik voor vergroting

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende