Titel
Intro linken

Barendrecht

Regionaal

Nationaal

Orgelsites

Interessante websites uit het land


Kerkelijk

 

website Protestantse Kerk van Nederland www.pkn.nl
website PETRUS (missionair magazine PKN) https://petrus.protestantsekerk.nl/
website PKN-Internetkerk www.mijnkerk.nl
website PKN-kerk in aktie  www.kerkinactie.nl
website landelijke jeugdorganisatie PKN www.jop.nl
website vereniging voor kerkrentmeesterlijk beheer in de PKN www.kerkrentmeester.nl
website Kind op zondag www.kindopzondag.nl
website over de Nationale Synode www.nationalesynode.nl
website Nederlandstalige kerkdiensten in het buitenland  https://kerkdiensten-buitenland.nl
   
Bijbel  
website Nederlands Bijbel Genootschap www.bijbelgenootschap.nl
website NBG online bijbel (in 6 NL vertalingen) www.debijbel.nl
website digitale bijbelvertalingen (o.a. Delftse Bijbel 1477) www.bijbelsdigitaal.nl
website om bijbel(boeken) te downloaden (NBV) www.bijbelonline.nl
website de bijbel  in de Nederlandse cultuur www.bijbelencultuur.nl
website om de Naardense Bijbel on line te lezen www.naardensebijbel.nl
website van de digitale Statenvertaling van 1637
(Bibliotheek Ned. Letteren)
www.dbnl.org
website nieuwe jongerenbijbel  www.jongerenbijbel.nl 
   
Liturgie & Kerkmuziek  
website over liturgie en kerkmuziek (historisch en thematisch) http://noemewv.nl
website van het tijdschrift Muziek & Liturgie www.muziekenliturgie.nl
website van het tijdschrift Laetare voor liturgie en kerkmuziek www.tijdschriftlaetare.nl
website van het Centrum voor de Kerkzang www.kerkzang.nl
website over het nieuwe liedboek van de kerken www.liedboek.nl
website met digitale wegwijzer voor het nieuwe liedboek www.wegwijzervoorhetliedboek.nl
website over hedendaagse kerkmuziek www.kerkmuziek.nu  
website met theologische artikelen https://theologischetijdschriften.nl
   
Religieus erfgoed  
website Museum Catharijne Convent www.catharijneconvent.nl
website stichting oude Groninger kerken www.groningerkerken.nl
website stichting oude Friese kerken www.aldefrysketsjerken.nl 
website stichting oude Gelderse kerken www.oudegeldersekerken.nl
website stichting oude Hollandse kerken  www.oudehollandsekerken.nl  
website stichting oude Zeuwse kerken www.zeeuwsekerken.nl
website kerkgebouwen in Noord-Brabant www.brabantserfgoed.nl
website kerkgebouwen in Limburg www.kerkgebouwen-in-limburg.nl
website verzameling van kerkgebouwen in Nederland www.reliwiki.nl
website Platform Toekomst Religieus Erfgoed https://toekomstreligieuserfgoed.nl/
website database van preekstoelen wereldwijd https://preekstoelen.com
website kerkfotografie, een inspirerende kijk op kerken https://kerkfotografie.nl
   
Overig  
website met christelijk nieuws uit kerk en samenleving www.christelijknieuws.nl
website Communauté de Taize (NL versie) www.taize.fr/nl 
website Platform Kerktuinen www.inspiratietuinen.nl
website Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap www.nik.nl
website van plaatsen genoemd in de Bijbel www.bijbelseplaatsen.nl
website met informatie over de vroeg-christelijke kerk https://vroegekerk.nl
website Groot Nieuws Radio www.grootnieuwsradio.nl

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende