Titel
WG Eredienst

WG Lit.bloemsch.intro

WG Lit. Bloemsch. 2024

WG Lit. Bloemsch. 2023

Archief Lit.bloemsch. I

Archief Lit.bloemsch.II

WG Taizé-vieringen

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Herberg Dorpskerk

WG Eetgr.Ontmoeting

WG Verjaardagsfds.

WG Oecumene

WG DK motorrijders

WG AV

WG Afval Loont 2.0 DK

Eetgroep d'Ontmoeting


Introductie
Het initiatief voor deze activiteit is genomen door Loek en Nellie van Doorn. Loek, die koken als een van zijn grootste hobbies heeft, liep al langer rond met de gedachte om een vorm van diaconale maaltijden te gaan opzetten voor de Dorpskerkgemeente. Zo'n activiteit past helemaal binnen de profilering van de Dorpskerkgemeente als een 'kerk-met- een-aanbod'. Nu zij beiden zijn gepensioneerd, kon dit idee gestalte krijgen. Zij wisten een aantal leden van de Dorpskerkgemeente te enthousiasmeren voor dit idee. Zo onstond een werkgroep van enkele tientallen vrijwilligers, die iedere drie weken een maaltijd verzorgen.
 

Laatste Nieuws

Pinkstergroet Eetgroep d'Ontmoeting
De leiding van de werkgroep Eetgroep 'Ontmoeting heeft aan alle vaste deelnemers aan de eetgoepen een Pinkstergroet rondgestuurd. Martin en Arja Hoogerbrugge en Loek en Nellie van Doorn hopen dat, zodra de Coronamaatregelen verder zijn versoepeld, zij hun activiteiten voor de eetgroepen weer kunnen op pakken.  Op de kleurige kaart staat een lied afgedrukt van Stef Bos. Lees verder >>
18.05.21
  Klik voor vergroting

Voorjaarsgroet voor Eetgroep d'Ontmoeting
Dezer dagen brengt de leiding van de werkgroep Eetgroep d'Ontmoeting een voorjaarsgroet bij alle deelnemers. Het is al weer de zesde keer in Coronatijd dat de bezoekers van de Eetgroep op deze wijze worden verblijd met een groet. Via de website is de voorjaarsgroet nu ook bestemd voor alle bezoekers van de site. Al meer dan een jaar kijken vrijwilligers en leiding uit naar het moment dat de activiteiten weer kunnen worden hervat. '
Zachtjes luid ik nu mijn klokje: tingeling, kom bloem en plant, nu nog maar een heel kort poosje dan komt lente weer in het land'. Lees verder >>
24.02.21
  Klik voor vergroting

Vijf jaar Eetgroep d'Ontmoeting
Vijf jaar geleden, 24 november 2015, serveerde de vrijwilligers van Eetgroep d'Ontmoeting voor de eerste keer een maaltijd. Destijds waren er 15 deelnemers in het de Ontmoeting naast de Dorpskerk. Nu zijn er verdeeld tussen de 60 en 70 deelnemers, verdeeld over twee dagen. De deelnemers komen niet alleen voor de heerlijke maaltijd, maar zeker ook voor ontmoeting en gezelligheid. Vanwege de Corona-situatie ligt deze activiteit van de Dorpskerkgemeente noodgedwongn al een half jaar stil. Om de jubileumdag niet ongemerkt voorbij te laten gaan, hebben de vrijwilligers bij alle deelnemers een heerlijk presentje bezorgd met een prachtige kaart met een gedicht van Gerrit Barendrecht. Lees verder >>
Op de foto brengt Frannie Steenhoek het presentje bij Nel Schriek. Gepubliceerd met beider instemming. 25.11.20
  Klik voor vergroting

Verrassing voor deelnemers Eetgroep d’ Ontmoeting
Alle  61 vaste bezoekers van 'Eetgroep d’Ontmoeting' kregen zaterdag 3 oktober een Brunchpakket aangeboden. Deze verrassing vond plaats in het kader van de Nationale Ouderendag. De stichting 'Kijk op Welzijn' heeft dit landelijke initiatief  gecoördineerd  voor Barendrecht. Alle brunchpakketten werden door vrijwilligers bezorgd. Op deze manier wilde de leiding van deze werkgroep van de Dorpskerkgemeente hun vaste bezoekers in deze moeilijke tijd een hart onder de riem steken. De actie werd enorm gewaardeerd, zo bleek uit de vele reacties. Gezien de onlangs aangscherpte Coronamaatregelen is er nog geen kijk op wanneer de twee eetgroepen weer te gast kunnen zijn in gebouw de Ontmoeting. 04.10.20
  Klik voor vergroting

Nieuws van Eetgroep d'Ontmoeting
Eetgroep d'Ontmoeting beschikt sinds kort over een verbeterde én vergrootte ovencapaciteit. Gezien het succes van deze bijzondere activiteit van de Dorpskerkgemeente hebben de kerkrentmeesters besloten om de faciliteiten voor deze werkgroep verder te verbeteren. Eerder was er al een nieuwe heteluchtoven geschonken en geplaatst onder de uitgiftebalie bij de keuken van de Ontmoeting. Nu heeft de werkgroep een tweede heteluchtoven kunnen verwerven. Beide ovens hebben een nieuwe plaats gekregen in de Ontmoeting. Op initiatief van koster Rob Bruin is een van de grote kasten in de gang naar de nooduitgang omgebouwd voor de plaatsing van beide ovens. Daarmee is tevens extra ruimte gecreeërd onder de uitgiftebalie. Zowel de leiding van de Eetgroep als de koster zijn met deze oplossing zeer in hun nopjes. 31.10.18
  klik voor vergroting

'Dorpskerk-kanjer' krijgt Barendrechtse waarderingsspeld
Zaterdag 20 oktober heeft burgemeester Jan van Belzen de waarderingsspeld van de gemeente Barendrecht uitgereikt aan Loek van Doorn. In zijn toespraak gaf de burgemeester een opsomming van meer dan vijftien jaar vrijwilligerswerk in allerlei geledingen van de Barendrechtse samenleving. Vervolgens speldde hij Loek de zilveren waarderingsspeld op en overhandigde hij hem de bijbehorende oorkonde. Daarna ontving Nellie van Doorn uit handen van de burgemeester een prachtig boeket bloemen. Lees verder >>  20.10.18
  klik voor vergroting

Bruggenbouwers Award voor Eetgroep d'Ontmoeting
De initiatiefnemers van Eetgroep d'Ontmoeting werden op maandag 16 juli verrast door de Stichting Present. Nellie en Loek van Doorn en Arja en Martin Hoogerbrugge ontvingen de prestigieuze Bruggenbouwers Award tijdens een bijeenkomst van de Eetgroep. 'Kerk-zijn met een aanbod anno 2018 en dan iets betekenen voor alleengaande ouderen', dat was het doel dat Loek en Nellie voor ogen hadden. Samen met Maritn en Arja vormen zij samen met een zo'n vijfentwintig ondersteunende vrijwilligers een actieve werkgroep van de Dorpskerkgemeente. Er zijn inmiddels twee eetgroepen, die ongeveer om de drie weken een complete warme maaltijd gepresenteerd krijgen. Nellie, Arja, Loek en Martin dragen de Award op aan alle vrijwilligers van de werkgroep, want 'de bruggen bouwen we met elkaar!' 16.07.18

  klik voor vergroting

Waarderingsspeld Dorpskerk voor Loek van Doorn
De Dorpskerkgemeente kent sinds enkele jaren een 'waarderingscommissie' die beoordeelt, of voorgedragen gemeenteleden in aanmerking kunnen komen voor de waarderingsspeld van de Dorpskerkgemeente. Het gaat dan om een langdurige en buitengewone inzet voor de Dorpskerkgemeente, die de normale inzet van vrijwilligers ver te boven gaat. Tot zijn grote verrassing werd net afgetreden scriba (die onlangs nog door de PKN tot 'missionaire kanjer' werd benoemd), Loek van Doorn in het zonnetje gezet door kerkenraadsvoorzitter Kees Vos. Daarna speldde Antoinette Janssen namens de waarderingscommissie bij Loek de speld op en overhandigde de bijbehorende oorkonde. Natuurlijk was er ook een prachtig boeket voor zijn vrouw Nellie, die Loek in al die jaren bij zijn activiteiten ondersteunde. Lees verder >> 07.01.18
  klik voor vergroting

Kerstdiner voor Eetgroep d'Ontmoeting
Deze week kregen de deelnemers van Eetgroep d'Ontmoeting een heerlijk kerstdiner voorgeschoteld. In een paar jaar tijd is deze activiteit van de Dorpskerkgemeente uitgegroeid tot een groot succes. Deelnemers vanuit alle wijkgemeenten van de PG Barendrecht en zelfs daarbuiten genieten een paar keer per maand van deze vorm van 'Kerk-zijn anno 2017'. Allereerst geniet men van de heerlijke maaltijden maar daarnaast blijken de deelnemers ook het onderlinge contact steeds meer te waarderen. De dankbare reacties zijn dan ook het mooiste compliment dat de coördinatoren Loek & Nellie van Doorn en Martin en Arja Hoogerbrugge  kunnen krijgen en dat geldt zeker ook voor de grote groep vrjiwilligers die deze werkgroep telt. Loek maakte een mooie foto's van de maaltijden van 11 en 14 december jl. 
Kijk verder >> 15.12.17
  klik voor vergroting
Een bedankje voor alle vrijwilligers

Missionaire kanjer PKN: Loek van Doorn
De voorzitter van Hart voor Barendrecht - 'onze' Loek van Doorn - is door de PKN geëerd als 'Missionaire Kanjer'. Deze eretitiel is hem verleend vanwege zijn initiatieven voor Hart voor Barendrecht, het samenwerkingsverband van nagenoeg alle Barendrechtse kerken. Met name de Kerstwandeling 'Bethlehem in Barendrecht' en zijn inzet voor Eetgroep d'Ontmoetnig zijn binnen de PKN niet onopgemerkt gebleven. Lees verder >> 12.10.17

Cadeau voor Eetgroep d'Ontmoeting
Dezer dagen werd Loek van Doorn van de werkgroep Eetgroep d'Ontmoeting benaderd door de Barendrechtse Rotaryclub met de mededeling dat de deelnemers van Eetgroep d'Ontmoeting worden uitgenodigd voor het jaarlijkse uitstapje van de Rotarians. Dit uit waardering voor het initiatief van de Dorpskerkgemeente én om deze alleen staande oudere Barendrechters een leuke dag te bezorgen. In september zal het uitje gaan in de richting van Zeeland, waar het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk zal worden bezocht. De Rotaryclub zal zelf zorgen voor de begeleiding. Vanuit de werkgroep wordt dit cadeautje op hoge prijs gesteld! 18.07.17 
 

De Ontmoeting gereed voor 2e eetgroep
De Dorpskerkgemeente richt zich al vele decennia op een profilering, waarbij 'Kerk-zijn met een aanbod in de wijk' centraal staat. De vorig jaar geïnitieerde eetgroep d'Ontmoeting voor alleengaande ouderen is een mooi voorbeeld van kerk-zijn anno 2017. De werkgroep is zo'n groot succes gebleken, dat er achter de schermen hard werd gewerkt om een tweede eetgroep op te zetten. Er waren al enkele mooie schenkingen ontvangen, waaronder een nieuwe hetelucht oven. Zo'n enthousiaste werkgroep verdient ook een goede plaats in de Ontmoeting, zo vonden ook de Kerkrentmeesters. Daarom is er in de Ontmoeting een nieuwe opbergkast gemaakt en is er ruimte gemaakt voor de nieuwe oven. Lees verder >>  11.01.17

Eén jaar Eetgroep d'Ontmoeting
Op 22 november 2016 bestond de Eetgroep d'Ontmoeting precies één jaar. Dat was reden voor een  extra feestelijke maaltijd. Er waren dit keer 43 gasten en het enthousiaste team vrijwilligers zorgde er weer voor dat iedereen het naar de zin had. Als feestelijke afsluiting van de maaltijd was er voor iedere tafel een ijstaartje met 1 kaarsje erop. . .
Er komen overigens nog steeds nieuwe aanmeldingen binnen, ook vrijwilligers melden zich gelukkig  spontaan aan, dat is geweldig! We zitten op dit moment aan de top van onze kookcapaciteit en zodra begin 2017 de keukencapciteit in de Ontmoeting is aangepast, gaan we met een tweede eetgroep van start. Zodra die wordt gestart, zal het onder andere via deze website worden bekend gemaakt. 29.11.16
  Klik voor vergroting

Opnieuw gift voor Eetgroep
Twee weken geleden kreeg de eetgroep d'Ontmoeting, die maaltijden verzorgt voor alleengaande oudere gemeenteleden, een prachtige schenking voor een nieuwe heteluchtoven. Dezer dagen werd een bedrag geschonken van € 150 voor de aanschaf van nieuwe soepkommen voor de maaltijden van de eetgroep. Een woord van dank voor deze prachtige geste! 06.11.16

Eetgroep d'Ontmoeting in het nieuws
In de Barendrechtse editie van Het Zuiden werd prominent aandacht besteed aan Eetgroep d'Ontmoeting. Dit is een initiatief vanuit de Dorpskerkgemeente om alleen gaande ouderen met regelmaat een aantrekkelijke, prijsvriendelijke warme maaltijd én goed gezelschap te bieden. Loek van Doorn en Martin Hoogerbrugge zijn de initiatiefnemers van dit project geweest, waarin de Dorpskerkgemeente een 'Kerk met een aanbod' wil zijn. Het was een mooie hommage aan twee enthousiaste 'supervrijwilligers'! Lees verder >>  26.10.16

Twee prachtige schenkingen
Dezer dagen heeft Dorpskerkpredikant ds. Jan Willem Stam vanuit de nalatenschap van een overleden lid van de Dorpskerkgemeente een tweetal prachtige geoormerkte schenkingen toegezegd gekregen. Het betreft een bedrag van € 3000 voor het door een ziversmid laten vervaardigen van een nieuwe zilveren doopschaal en € 500 voor de aankoop van een nieuwe heteluchtoven voor Eetgroep d’Ontmoeting. Met deze schenkingen gaan twee wensen van de Dorpskerkgemeente in vervulling. Een nieuwe heteluchtoven zal worden ingezet bij de Eetgroep d’Ontmoeting, die met grote regelmaat alleengaande ouderen een warme maaltijd aanbiedt. Dit initiatief van de Dorpskerkgemeente ondervindt zoveel belangstelling dat een tweede eetgroep gevormd zal gaan worden. De schenkers wensen nadrukkelijk anoniem te blijven. 21.10.16

Eetgroep d'Ontmoeting een succes
Het beleid van de Dorpskerkgemeente om een 'kerk met een aanbod' te zijn, kreeg met het initiatief van de eetgroep d'Ontmoeting nog meer gestalte. Dankzij de inzet van veel Dorpskerkvrijwilligers kunnen nu al zo'n veertig oudere, alleenstaande gemeenteleden eens in de drie weken van een heerlijke warme maaltijd genieten voor een aantrekkelijke prijs. In de loop van dit jaar is de belangstelling zo toegenomen, dat wordt overwogen om een tweede groep te starten. Daarvoor zijn echter nog meer vrijwilligers nodig. Wie wil meehelpen om de gedachte van 'Dorpskerk met een aanbod' te zijn verder gestalte te geven?
Lees verder >> 30.08.16
 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende