Titel
Introductie

Actienieuws Vrienden

Sponsors

Wordt vriend(in)

Stichting Vrienden van de Dorpskerk - introductie

De stichting Vrienden van de Dorpskerk Barendrecht (SVDK) is opgericht in 1997.
De eerste doelstelling
was  gericht op het  bijeenbrengen van financiële middelen voor de bouw van het multifunctionele gebouw 'de Ontmoeting'. Dit gebouw vormt de verbinding tussen de Dorpskerk en de destijds gerenoveerde Oude Pastorie. De stichting heeft deze doelstelling succesvol afgerond en is daarna 'slapend' geworden.

In 2006 is de stichting weer tot leven gewekt, met een vernieuwd en verjongd bestuur. De doelstelling werd gericht op de financiering van de instandhouding van de Dorpskerk en geplaatst in het kader van het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk in 2012. Het bestuur ontwikkelde plannen om rondom het jubileumjaar 2012 geld bijeen te brengen, voor het noodzakelijke onderhoud van de kerk, met name voor restauratie en verfraaiingen van het gebouw. Rondom de viering van het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk werd het prachtige bedrag van ruim € 125.000 bijeengebracht.

 

 

klik voor vergroting
Het comité van aanbeveling en het bestuur
bij de presentatie van de promotiefolder
(foto Jos Wesdijk)

Sindsdien heeft de stichting belangrijke bijdragen geleverd aan de financiering van de restauratie van de Dorpskerkmuren en het monumentale interieur van de kerk. De stichting blijft er naar streven om inkomsten te verzamelen, die de voortzetting van de drieledige functie van de Dorpskerk (godshuis, muziekpodium en monument) tot in de verre toekomst kunnen waarborgen. De Stichting streeft er naar voor haar donateurs en sponsors duidelijk zichtbaar te maken aan welke doelen hun bijdragen worden besteed.
Het Bestuur prijst zich gelukkig dat enkele prominente Barendrechters zich beschikbaar hebben gesteld als Comité van Aanbeveling.
klik voor vergroting
(foto Jos Wesdijk)
  Het Comité van Aanbeveling

Drs. Jan van Belzen burgemeester van Barendrecht
Klaas Groenendijk ondernemer
Dick Nootenboom ondernemer
Simon Hoek voorz. stuurgroep Toekomst Dorpskerk

Het bestuur van de stichting Vrienden bestaat uit:

Wim Vonk   voorzitter   wimvonk14@gmail.com
Arend van Oosten   penningmeester   vanoostenarend@gmail.com
Arco van der Lee   secretaris / PR   VriendenDorpskerkBarendrecht@gmail.com 
Cees van den Heuvel   bestuurslid   prheuvel@tiscali.nl
Loek van Doorn   bestuurslid   lvandoorn@hetnet.nl

De Stichting Vrienden heeft een eigen website,
kijk verder op >> www.vriendendorpskerkbarendrecht.nl

Bankrekening: Rabobank:NL 38 RABO 03553.62.945 t.n.v. stichting Vrienden Dorpskerk Barendrecht  

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende