Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dit

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

 Nog actueel
Nieuwsberichten van de afgelopen negen maanden


Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 9 juli is volgens de liturgische kalender de '3e zondag van de zomer'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. Deze zondag wordt gestart met de zes gezamenlijke zomerdiensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente. Afgesproken is dat de kerkenraad waar de eredienst wordt gehouden, verantwoordelijke is voor die dienst. Deze zondag is ds. Cees Romkes voorganger in een eredienst, die als Jazzdienst is aangekondigd. Dit n
aar aanleiding van North Sea Jazz Around Town. Medewerking wordt verleend door Jan Willem van Delft (piano) en Ilse Bevelander (zang).  Na de dienst wordt er Oekraïense koek bij de koffie geserveerd, Deze koek wordt gebakken door de mensen van de Oekraïense gemeenschap in Barendrecht. Als de koek bevalt dan kan er een gift worden gegeven ten behoeve van de slachtoffers van het oorlogsgeweld. Uiteraard kan de eredienst, die om 09.30 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de gezamenlijke diensten die in de Bethelkerk worden gehouden, zal géén Zondagsbrief verschijnen maar een beknopte Orde van Dienst. Lees verder >>  07.07.23
 

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes brengt deze week een led onder de aandacht uit de liedbundel Hemelhoog. Deze bundel is een initiatief van het Evangelisch werkverband in de PKN in samenwerking met h
et Confessioneel Gereformeerd Beraad en de Confessionele Vereniging. Behalve liedrepertoire dat aansluit bij het traditionele kerklied bevat de bundel gospel- en praiseliederen. Het lied heeft de titel 'Licht aan' en is gemaakt door meerdere tekstschrijvers en dat zelfde geldt voor de melodie. Lees verder >> 07.07.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Wijkkerkenraad heeft nieuwe voorzitter
Zoals eerder gemeld is de met 6 maanden verlengde derde ambtstermijn van Aad van der Wel per 30 juni 2023 geëindigd. Volgens de Kerkorde van de PKN kan een ambtsdrager maximaal drie aaneengesloten ambtstermijnen dienst doen. Eventueel kan de derde termijn nog met 6 maanden worden verlengd. Sinds de vorming van de Protestantse wijkgemeente Dorpskerk is Aad van der Wel voorzitter van de wijkkerkenraad geweest. Eerder was hij dat ook al van de wijkkerkenraad van de voormalige Gereformeerde wijkgemeente Zuid-Oost. In september as. zal er officieel afscheid van Aad worden genomen. Per 1 juli is Kees Vos benoemd tot nieuwe wijkkerkenraadsvoorzitter. Kees was eerder voorzitter van de voormalige Hervormde wijkgemeente Dorpskerk.  
Vanaf deze plaats wordt Aad hartelijk bedankt voor het vele werk dat hij in de rol van voorzitter heeft verzet en wordt Kees hartelijk welkom geheten als zijn opvolger. Het vertrek van Aad betekent ook dat Kees Vos hem zal opvolgen als de vertegenwoordiger van WK Dorpskerkgemeente in de Algemene Kerkenraad. Simon Hoek blijft de tweede afgevaardigde naar de AK. 05.07.23

Kerk(tuin) in beeld - 30 
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In juli wordt aandacht besteed aan de Tamarisk. Deze groenblijvende boom wordt in de Bijbel meerdere malen genoemd. Volgens overlevering zou de Tamarisk de bron zijn waarvan het Bijbelse 'Manna' afkomstig was. Wist u trouwens dat de kerktuin elke woensdag- en zaterdagmorgen is geopend tussen 10 en 12 uur? Kom gerust eens kijken!  Lees verder >> 05.07.23
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . door de PKN (8)
Eerder werd op deze website aandacht besteed aan de eerste twaalf delen van een serie van de hand van prof. dr. Marcel Barnard, hoogleraar praktische theologie, waarin de orde van dienst, zoals die in veel protestantse kerken wordt gevierd, nader wordt toelicht. Een drietal predikanten geven steeds een inkijkje in de dagelijkse praktijk van hun gemeenten. De serie is een aanrader voor iedereen die wat meer wil begrijpen over de protestantse erediensten en van liturgie. Het dertiende en veertiende artikel zijn nu verschenen en gaan over 'Openbare Belijdenis'. Lees verder >> En over 'Muziek in de eredienst'. Lees verder >> Voor de hele serie, lees verder >> 05.07.23
 

Indrukwekkend slotconcert 'The Psalm Project'
In samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk organiseerde 'Zingen in de kerk'.nl' een slotconcert van de band 'The Psalm Project'. I
n 2009 begon 'The Psalm Project' met het bewerken van de, bij velen nog bekende, melodieën van het Geneefs Psalter. Sindsdien zijn er talloze concerten gegeven. Op zaterdagavond 1 juli werden  in een stampvolle Dorpskerk de eeuwenoude Psalmen op een hedendaagse wijze vertolkt én volop meegezongen. Ook nu weer bleek dat 'het oudste huis van Barendrecht' een plaats is waar Gods Woord ook op moderne wijze kan worden gepresenteerd. 'Zingen in de Kerk.nl' is een initiatief van de PKN en Kerk in Aktie. Het was een indrukwekkende én inspirerende avond! Voor wie het heeft moeten missen, heeft 'onze' Rob Bruin het concert gestreamd en kan het worden teruggekeken op het VIMEO-kanaal van de Dorpskerk. Kijk verder >> 02.07.23

Wist u dat . . .? 250 jaar Psalmberijming 1773
Het is zondag 2 juli 2023 precies 250 jaar geleden dat een nieuwe Psalmberijming werd gepresenteerd aan de Staten-Generaal voor de Nederduyts Gereformeerde Kerk, de voorloper van de huidige Protestantse Kerk in Nederland. In de eerste tweehonderd jaar werden in de kerk van de Reformatie de Psalmen van de Vlaamse Petrus Datheen gezongen. Het zou tot 1773 duren voor er een nieuwe Psalmberijming werd vastgesteld. Dat ging overigens niet zonder slag of stoot, de vernieuwing leidde onder andere in de Kerk van Maassluis tot een Psalmenoproer. Het zou opnieuw tweehonderd jaar duren voor dat 'het boek der Psalmen' als vast onderdeel van het Kerkboek voor de gemeenteleden werd vervangen door 'het Liedboek der Kerken', dat in 1973 werd gepresenteerd. Daarin was een nieuwere Psalmberijming opgenomen van 1968. De 'oude' Psalmberijming van 1773 wordt anno 2023 overigens nog steeds gebruikt in enkele zeer orthodox gereformeerde Kerkgenootschappen. In 2013 verscheen het Nieuwe Liedboek voor de Protestantse Kerk, waarin dezelfde psalmberijming van 1968 was opgenomen, nog steeds op de Geneefse melodieën. In 2022 zijn er twee nog modernere berijmingen van de eeuwenoude Psalmen uitgegeven: 'De nieuwe Psalmberijming', die de Geneefse melodieën nog gebruikt en 'Psalmen anders', waarin ook nieuwe melodieën zijn gebruikt. De laatste uitgave is gepresenteerd als een aanvulling op het Nieuwe Liedboek (2013). 01.07.23
  klik voor vergroting
Titelblad Psalmen
1773 uit een 
Kerkboek van 1793

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 2 juli is volgens de liturgische kalender geteld als '2e zondag van de zomer'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. In de dienst wordt aandacht besteed aan de overstap van Casper Dudok van de Kindernevendienst naar de TienerTalk. 
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor anderen is de openbare versie van de Zondagsbrief beschikbaar, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 30.06.23
 

Dorpskerk in de zomerperiode
De viering van de erediensten in de zomerperiode is weer gezamenlijk (zie onderstaand artikel). Maar doordeweeks is het Dorpskerkcomplex gewoon geopend. Elke woensdagmorgen is Herberg-Dorpskerk geopend tussen 10 en 12 uur. Weet u welkom voor een praatje, kopje koffie en/of een spelletje. In de Dorpskerk kunt u terecht voor een moment van meditatie of voor het aansteken van een gedachteniskaarsje. U kunt vrij in-en uitlopen. Elke Herbergbijeenkomst wordt afgesloten met een eenvoudige broodmaaltijd. U bent vrij om daar aan deel te nemen. Elke zaterdagmorgen is de Dorpskerk-Oase en natuurlijk óók de Snuffelmarkt geopend van 10 tot 12 uur. Elke woensdag - en zaterdagmorgen is óók de Kerktuin geopend. Er is dus reden genoeg om niet alleen thuis te blijven, maar gezellig naar de Dorpskerk te komen en andere te ontmoeten! Ook het (bezoek)werk van de Contactgroep Pastoraat gaat in de zomerperiode overigens gewoon door!
 De Snuffelmarkt zal in de maanden juli en augustus zal er géén avondverkoop houden. In september gaat de avondverkoop weer van start. 30.06.23

Samen vieren in de zomer
In de zomerperiode vieren de wijkgemeente Bethelkerk en de wijkgemeente Dorpskerk samen de eredienst. Er zal Kindernevendienst zijn en na de viering is er ontmoeting rondom koffie en thee. Het thema voor de gezamenlijke zomerdiensten zal zijn ‘Aan tafel’, het jaarthema 2022-2023 van de Protestantse Kerk Nederland. Het rooster ziet er als volgt uit: Op zondag 9 en 16 juli vieren we de eredienst in de Bethelkerk en ook op zondag 6 en 13 augustus. Op deze zondagen zal er geen dienst zijn in de Dorpskerk en verschijnt er ook geen Zondagsbrief. Het product van de maand voor de Voedselbank Barendrecht kunt u ook afgeven in de Bethelkerk. Let op! De diensten in de Bethelkerk beginnen om 09.30 uur. Zondag 23 en 30 juli vieren we de eredienst in de Dorpskerk. Aanvang 10.00 uur. Op deze zondagen is de Bethelkerk gesloten. 30.06.23

Lied van de week 
Deze week richt ds. Cees Romkes de aandacht op Keti Koti, de nationale herdenking van de afschaffing van de slaverij. Het 'Lied voor Keti Koti' is geschreven door dominee-dichter André Troost. Het wordt gezongen op de melodie van 'Komt nu met zang'. 
Het is opgenomen in de bundel 'Voorzichtig Licht' van ds. Troost. Lees verder >> 29.06.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Veel bezoek in Kerkuin tijdens Open Tuinendag
De Kerktuin was zaterdag 24 juni een van de elf tuinen die deelnamen aan de zesde Open Tuinendag in Barendrecht. Het evenement was opnieuw een succes, en dat gold zeker voor de tuin achter de Dorpskerk met bomen, struiken en planten waarover in de Bijbel wordt geschreven. In de Kerktuin was het ’s middags zelfs druk en bleven geïnteresseerde bezoekers er langer dan normaal. Dat had zonder twijfel ook te maken met de aangename schaduw van de moerbeibomen. De gastvrouwen hadden er het druk mee. Zij leidden tientallen bezoekers rond, vertelden over de aanleg van de tuin, gaven uitleg over planten en de betekenis van hun namen en prezen de hulp van vele vrijwilligers voor het onderhoud. Lees verder >>  27.06.23
  Klik voor vergroting

Er is weer KINDERKERK in de Dorpskerk
De werkgroep heeft weer een bijzondere Kinderkerk voorbereid, die veel kinderen zal aanspreken. Op zondagmiddag 25 juni, om 15 uur zal het 'Vrolijk theater' een leuke voorstelling geven! Dit poppentheater geeft veel stof tot lachen en mooie levenlessen aan de hand van verhalen van Jezus. De Kinderkerk is gschikt voor kinderen van 4 tot 12 jaar. '
Vrolijk Theater' is ontstaan in missionaire setting: het vertellen van Bijbelverhalen aan kinderen (en grote mensen) op een eenvoudige manier. Om deze prachtige verhalen te vertellen maakt Jan-Marcel gebruik van zijn talenten in buikspreken, goochelen - en veel humor!  Dat allemaal op een zogenaamde ‘laagdrempelige’ manier, zodat kinderen die niets met geloof te maken hebben, zich gewoon op hun gemak kunnen voelen. Uiteraard zijn pappa's en mamma's, opa's en oma's en alle andere belangstellenden van harte welkom en is de toegang gratis! Er is een deurcollecte ter bestrijding van de kosten. 24.06.23
  Klik voor vergroting

Taizé-viering
Zondagavond 25 juni zal er weer een Taizé-viering plaatsvinden in de Dorpskerk. Zoals altijd zal dit een viering zijn met gebed, stiltemomenten, Bijbellezingen en een gedicht. Maar vooral zullen er veel Taizé-liederen gezongen worden, soms in beurtzang met prachtige solozang en altijd begeleid door piano- en hobomuziek. In een meditatieve en muzikale sfeer willen we elkaar ontmoeten en daarmee inspiratie opdoen voor elke dag. Deze viering is de laatste viering vóór de zomerstop. Vanaf  september zal er op de 4e zondag van de maand een Taize-viering georganiseerd worden in de Dorpskerk. Een hartelijk welkom aan iedereen om deze viering mee te beleven. Vanaf 18.45 uur zullen de liederen geoefend worden en om 19.00 uur start de viering. De Taizé-werkgroep Barendrecht. 15/23.06.23
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 25 juni is volgens de liturgische kalender geteld als '1e zondag van de zomer'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger is oud-CarnisseHaven-predikant ds. Dick Couvée.
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor anderen is de openbare versie van de Zondagsbrief beschikbaar, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 23.06.23
 

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een lied van ds. Willem Barnard: 'Dit huis, gereinigd en versierd'. Het lied bezingt de waarde van het kerkgebouw, als plaats waar Gods gemeente bruiloft viert. Het wordt gezongen op de melodie van Psalm 134. 
Het staat in meerdere bundels. Lees verder >> 23.06.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Indrukwekkend Kerktuinconcert  
Vanwege de Coronapandemie kon het jaarlijkse Kerktuinconcert enkele jaren niet worden georganiseerd. Eindelijk was het op zondag 18 juni 2023 weer zover. De werkgroep Kerktuin had de veelzijdige harpiste Ghislaine Voorrecht uitgenodigd om het Kerktuinconcert te verzorgen. Vanwege dreigende regenbuien kon de harpiste niet optreden in de Kerktuin, maar in de Tuinzaal van gebouw ‘de Ontmoeting’. Uiteindelijk bleek het een prima keuze, want de Tuinzaal heeft een prachtige akoestiek en de ruim 60 bezoekers hadden een fantastisch uitzicht op de groene Kerktuin. Lees verder >> 18.06.23
  klik voor vergroting

Prachtig Stedenbandconcert in Dorpskerk
In samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk organiseerde de Stichting Stedenband Barendrecht - Louny een prachtig concert in de Dorpskerk  op zaterdagavond 17 juni. Het koor Harmonie uit het Tjechische Louny en het koor Sparkling Voices uit Rhoon traden op tijdens dit concert dat het laatste programmaonderdeel was van het bezoek van een delegatie uit Louny aan Barendrecht. Beide koren hadden hun eigen begeleiders meegenomen. De koren zongen afwisselend een aantal nummers. De avond in de volle (en warme) kerk werd besloten met het gezamenlijk zingen van Leonard Cohen’s Hallelujah. Beide koren werden daarbij geleid door dirigent Arjen Uitbeijerse van Sparkling Voices. Foto: Arco van der Lee 18.06.23
 

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 18 juni is volgens de liturgische kalender geteld als '2e zondag na Trinitatis'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde.
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 16.06.23
 

Kerktuinconcert met harpiste
Op zondag 
18 juni weer een concert in de Kerktuin. De aanvang is om 11.30 uur, na de eredienst in de Dorpskerk. Ghislaine Voorrecht uit Stad aan ’t Haringvliet brengt met haar concertharp een aantrekkelijk programma ten gehore tijdens twee optredens van elk 25 minuten. Daar tussendoor informeert gastvrouw Alie den Engelsman de bezoekers over de kerktuin die een prachtige lentetooi heeft. Uiteraard is er ook koffie! Het bezoek aan het kerktuinconcert is gratis. Na afloop is er een collecte voor de bestrijding van de kosten. Van harte uitgenodigd! Lees verder >> 10/16.06.23
  Klik voor vergroting klik voor vergroting

Concert Stichting Stedenband Barendrecht - Louny
In samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk organiseert de Stichting Stedenband Barendrecht - Louny een concert in de Dorpskerk  o
p zaterdagavond 17 juni. Het koor Harmonie uit Louny zal dan optreden. Het koor is in Barendrecht op uitnodiging van de stichting en maakt deel uit van een grotere delegatie. Het koor uit Louny wordt bij het optreden vergezeld door het koor Sparkling Voices uit Rhoon. Aanvang van het concert is 19.30 uur. Zoals gebruikelijk bij activiteiten van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk is de toegang gratis; na afloop zal er een collecte worden gehouden ter bestrijding van de gemaakte onkosten. Van harte uitgenodigd! Lees verder >> 07/16.06.23
  klik voor vergroting

Triest nieuws: twee trouwe bezoekers Herberg Dorpskerk overleden
In één week is de Herberg Dorpskerk twee trouwe bezoekers verloren, want een verlies is het, dat zowel Riet Rienstra en Arjan Zwaal deze week zijn overleden. We verliezen in hen twee mensen voor wie de Dorpskerk en de Dorpskerkgemeente veel betekende. Voor Riet gold dat zo'n beetje haar hele leven. Zij is tientallen jaren actief geweest in de Dorpskerkgemeente, in de kerkenraad én daarbuiten. Voor Arjan gold dat hij vooral de laatste jaren met grote dankbaarheid gebruik maakte van de gastvrijheid op zaterdagmorgen in de Dorpskerk-Oase en op woensdagmorgen in Herberg-Dorpskerk. Ook bezocht Arjan de laatste tijd vaak de diensten in de Dorpskerk, al was hem de wijkgemeente Carnisse Haven ook zeer dierbaar. Zondag 18 juni zal er voor beiden in de eredienst een moment van gedenken zijn en zal er voor beiden in de gedenkhoek van de Kerktuin een gedachtenissteen worden geplaatst. Moge de Eeuwige de familieleden van Riet Rienstra en Arjan Zwaal bijstaan met Zijn Geest van troost en inspiratie. 16.06.23

TienerTalk op bezoek bij Mercy Ships
Donderdagavond 8 juni hebben de tieners van de TienerTalk uit de Bethelkerk en de Dorpskerk, samen met tieners vanuit Carnisse Haven en de St. Augustinusparochie een bezoek gebracht aan het kantoor van Mercy Ships in Rotterdam. Neely Anne de Ronde doet verslag: We hebben samen gegeten, ze hebben verteld over hun organisatie en de tieners hebben opdrachten uitgevoerd in een escaperoom. Mercy Ships heeft momenteel 2 schepen (drijvende ziekenhuizen) in de vaart waarmee ze in West-Afrikaanse landen medische zorg verlenen. Ze draaien volledig op vrijwilligers, 450 mensen op het kleinere schip en 650 op het grote hospitaalschip. Giften helpen om kosten van materiaal e.d. te betalen. Dankbaar werk! Meer informatie is te vinden op www.mercyships.nl. Voor een fotoverslag van het bezoek, lees verder >> 14.06.23
  Klik voor vergroting
Het was een mooie avond! 

Nieuws van de AK
Het scribaat van de Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht heeft een verslag gepresenteerd van de afgelopen AK-vergadering van 1 juni jl. Belangrijke agendapunten waren: de bespreking van de jaarcijfers vanuit het College van Kerkrentmeesters en de bespreking van de ontwikkelingen om het jeugdwerk PGB-breed een nieuwe impuls te geven. Lees verder >> 13.06.23

Interessante jaarvergadering PG Barendrecht
De jaarlijkse Gemeentevergadering had dit jaar een bijzonder karakter. Tijdens de jaarvergadering, die werd gehouden op 12 juni in de Immanuëlkerk, was voor de pauze besloten. De pennigmeester van de PG Barendrecht, Klaas Groenendijk presenteerde de jaarcijfers van de Kerkrentmeesters. Ná de pauze was de bijeenkomst openbaar. Voor een gehoor van een vijftigtal gemeenteleden en gasten sprak dominee René de Reuver, de scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, over 'De toekomst van de kerk en de Kerk van de toekomst'. Hij baseerde zijn 
lezing op de PKN-visienota 'Van U is de toekomst'. Hij deed dat in de vorm van een dialoog met de aanwezigen. Dt leidde maakte het tot een bijzonder interessante avond. Voor wie nog een kennis wil nemen van deze inspirerende visienota, lees verder >> 13.06.23

Kerk(tuin) in beeld - 29 
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In juni wordt aandacht besteed aan een plant die in vernabd staat met het Joodse Loofhuttenfeest: de Olijfwilg - Elaeagnus Quicksilver (geen familie van de Olijf!) Wist u trouwens dat de kerktuin elke woensdag- en zaterdagmorgen is geopend tussen 10 en 12 uur? Kom gerust eens kijken!  Lees verder >> 11.06.23
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 11 juni is volgens de liturgische kalender geteld als '1e zondag na Trinitatis'. De liturgische kleur tot aan de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger deze zondag is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. Een zanggroep van gemeenteleden verleent medewerking aan deze dienst. 
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 10.06.23
 

Lied van de week 
Hoewel Ds. Cees Romkes van een welverdiense vakantie geniet, stuurt hij ook deze week zijn 'Lied van de week' rond. Dit keer weer een lied van Huub Oosterhuis: 'Niemand heeft u ooit gezien'. Het staat in de bundel 'Zangen van zoeken en zien'. De melodie is van Antoine Oomen. 
Lees verder >> 10.06.23  Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Werkgroep Kerktuin op excursie
Op 25 mei jl. hebben aan aantal leden van de werkgroep Kerktuin en tuinwerkers een uitstapje gemaakt naar het eiland Tiengemeten. Onder leiding van een gids werd een natuurwandeling gemaakt. Deze excursie was eigenlijk nog ter gelegenheid van de viering van het 10-jarig bestaan van de Kerktuin bij de Barendrechtse Dorpskerk, in 2020. Door de Coronapandemie kon het feestje nu pas worden gevierd. Op de foto ontbreken nog een vijftal personen, die helaas die feestje niet konden bijwonen. (Met excuses voor de verlate publicatie) 10.06.23
  Klik voor vergroting

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht weer eeens op een lied van dominee-dichter André Troost: 'Liefde is licht, opnieuw geboren'. De melodie is van Gerrit 't Hart. Het lied is opgenomen in het Liedboek (2013) onder nummmer 636. 
Lees verder >> 04.06.23  Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Over liturgie gesproken. . . . Zondag Trinitatis
De zondag na Pinksteren - dit jaar 4 juni - draagt volgens de kerkelijke kalender de naam Zondag Trinitatis. Deze naam verwijst naar de heilige Drie-eenheid: Vader, Zoon en Geest. De term 'drie-eenheid' komt in de Bijbel als zodanig niet voor. Pas in de vierde eeuw na Christus werd dit binnen de kerk na de nodige discussies tot dogma verheven. De conclilies van Nicaea (325), Constantinopel (381) en Chalcedon (451) speelden daarbij een belangrijke rol. Op de kerkelijke kalender worden de zondagen tussen Trinitatis en Advent benoemd als de '1e (etc.) zondag na Trinitatis'De liturgische kleur van zondag Trinitatis is wit: de kleur van zuiverheid en licht.
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 02.06.23
 

Op een mooie Pinksterdag . . .
Dat de Dorpskerkgemeente over misschien wel de meest bijzondere tuin van Barendrecht beschikt is niet zo bekend: de Kerktuin met bijbels geörienteerde planten is uniek te noemen. Als ruim 13 jaar wordt de Kerktuin met grote liefde bijgehouden door de leden van de werkgoep Kerktuin. Desondanks moest de terrasvormige 'trap' in de tuin dringend worden vervangen. Dankzij de finananciële steun van het College van Kerkrentmeesters en de werkgroepen Snuffelmarkt en Kerktuin was er voldoende budget om de benodigde materialen aan te schaffen. Maar voor een professionele uitvoering was echter geen geld. Dankzij de bijzondere inzet van een groep enthousiaste vrijwilligers kon het renovatieproject toch worden uitgevoerd. Na de viering van het 'Feest van de Geest' werd de gerenoveerde Kerktuin feestelijk heropend door kerkrentmeester Alie den Engelsman en Geertrui de Boom, als vertegenwoordiger van de Snuffelmarkt. Met het planten van een Passiebloem door Geertrui werd de inrichting van de nieuwe border afgerond. Voor een uitgebreid fotoverslag van het project, lees verder >> 02.06.23
  Klik voor vergroting
Dank voor ieders bijdrage!

'Product van de maand' - juni
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'product van de maand'In de maand juni is het 'product van de maand' wasmiddel. Bij de ingang van de Dorpskerk, bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur en op elke zondag voor kerktijd kunt u het 'product van de maand' inleveren. Vanwege de economische omstandigheden doen steeds meer mensen een beroep op de voedselbank. Uw ondersteuning is dringend gewenst! Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! 02.06.23
  Klik voor vergroting

Aktie Solidariteitskas  
Wat is deze jaarlijks terugkerkende aktie van de Protestantse Kerk? Zo vraagt u zich wellicht af.? 
Een kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Het is een plek waar mensen God kunnen ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Om dit goed te kunnen doen zijn er niet alleen ideeën en mensen maar ook financiële middelen nodig. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Voor hen is er de Solidariteitskas. Steun vanuit de Solidariteitskas is altijd tijdelijk, bedoeld om een gemeente op weg te helpen. ´Gemeenten helpen elkaar´ is de gedachte achter deze voorziening van de Protestantse Kerk.  De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste bijdrage van alle leden van de Protestantse Kerk. Om uw kerk in Barendrecht deze afdracht te kunnen laten doen, vragen we u allemaal om een bedrag van € 10. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en bijdrage? Alvast hartelijk dank! Voor meer informatie, lees verder >> 02.06.23

Een inspirerend 'Feest van de Geest' 
Het Pinksterfeest in de Dorpskerkgemeente had weer iets van de oude allure van voor de Coronaperiode: Een feestelijk pinksterontbijt in een volle 'Ontmoeting', aansluitend een inspirerende pinksterviering met nog meer gemeenteleden en ter afsluiting de feestelijke oplevering van de gerenoveerde Kerktuin, waar ook vele uren vrijwilligerswerk in waren gestoken. Reden genoeg om voor onze vaste 'hoffotograaf' Jan van den Oever enkele mooie fotoreportages te maken. Een heerlijk pinksterontbijt, lees verder >>. Een inspirerende pinksterviering, waarin ds. Franc de Ronde voorging en Neely Anne de Ronde haar muzikale medewerking verleende op dwarsfluit; lees verder >> 
[artikel over de kerktuin is inbewerking] 29.05.23
  klik voor vergroting

Liturgische schikking 'Pinksteren'
De werkgroep Liturgisch bloemschikken heeft ook voor de feestelijke Pinksterviering een inspirerende schikking gemaakt, vol van symboliek. De prachtige paradijsvogelbloemen (Strelitzia) symboliseren de vurige Heilige Geest. De drie rode rozen staan voor de goddelijke drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. Het ragfijne Asparagusblad symboliseert het stromen van de Heilige Geest door de wereld. De rode Anthuriums symboliseren de discipelen. 
Aan de basis van de schikking liggen de bladen van de vingerplant, als symbool van Gods handen die het alles en die allen ondersteunen. Lees verder >>  29.05.23 Foto: Jan van den Oever.
  Klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken . . . Pinksteren
Het christelijke Pinksterfeest heeft zijn oorsprong in het Joodse wekenfeest (Sjavoeot). Dit Joodse feest is ter herinnering aan de gebeurtenis bij de berg Sinaï, toen God aan Mozes de Tien Geboden gaf. Het woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord ‘pentekostè’, dat vijftig betekent. Het Pinksterfeest is altijd 10 dagen na Hemelvaart en de 50ste dag na Pasen. We herdenken de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de Christelijke kerk. Het 'Feest van de Geest' wordt in de Dorpskerk gevierd in een eredienst, waarin Dorpskerkpredikant Franc de Ronde voorgaat. De liturgische kleur is rood, de kleur van vuur van de Geest. 
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 26.05.23
 

'Het Feest van de Geest'

Lied van de week 
Deze week richt ds. Cees Romkes, de aandacht op een lied bij Pinksteren. Het is een 18e-eeuwse Engelse hymne die vertaald is door ds. Sytse de Vries: 'Kom Geest van God'
. Het staat in de 2e bundel 'Liefste Lied van Overzee'Lees verder >> 26.05.23  Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Voorjaarsschoonmaak Dorpskerk 
Ook dit jaar heeft een groep vrijwilligers weer een grote schoonmaakbeurt gegeven aan de Dorpskerk en 'de Ontmoeting'. Gezien het zeer intensieve gebruik was dat nodig. Koster-beheerder Rob Bruin en kerkrentrmeester Diete Dumans hadden de schoonmaakklussen in kleine porties verdeeld zodat het voor iedereen goed te doen was. En met elkaar een ochtend bezig zijn, was ook gezellig, zeker omdat de harde werkers werden getrakteerd op de traditionele tompoecen bij de koffie. Ook in de kerk geldt dat vele handen licht werk maken!  Alle vrijwilligers hartelijk bedankt! 26.05.23
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 21 mei is het op de liturgische kalender 'zondag Exaudi'. Het is de zevende zondag van Pasen. 'Exaudi' is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: ‘verhoor toch’. Het is dus een gebed. De gemeente bevindt zich als het ware in de situatie van de leerlingen die na Jezus’ hemelvaart biddend en eensgezind wachten op de heilige Geest (Handelingen 1:14). Deze zondag staat ook wel bekend als Wezenzondag: nadat Jezus' leerlingen afscheid van hem namen (Hemelvaart) wachtten zij op de uitstorting van de heilige Geest (Pinksteren). Voor een korte tijd zijn zij alleen, zoals wezen. Dit is de laatste zondag vóór Pinksteren, de liturgische kleur is voor de laatste keer in de Paastijd wit: kleur van licht, zuiverheid en opstanding. Voorganger is ds. René Wouda, predikant te Zwijndrecht. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >. 15.05.21 DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes, besteedt deze week aandacht aan een lied van ds. André F. Troost: '
Hoe lang laat Gij ons wachten'. Een lied passend bij de tij tussen hemelvaart en Pinksteren. Het is opgenomen in de bundels Weerklank en Zingende Gezegend
Lees verder >> 15.05.23 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Kerk(tuin) in beeld - 28 
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In mei wordt aandacht besteed aan een plant, met een dubbele naam: de Salie of Salvia Officinalis. De plant heeft een bloeiwijze die aan een kndelaar doet denken. (klik op de foto)  Wist u trouwens dat de kerktuin elke woensdag- en zaterdagmorgen is geopend tussen 10 en 12 uur? Kom gerust eens kijken! Lees verder >> 15.05.23
  Klik voor vergroting

Tuinlieden gezocht!

Door het natte en koude voorjaar zijn er in de kerktuin klussen blijven liggen. Nu het weer dan toch echt zonniger lijkt te worden, willen we de tuin klaar maken voor het zomerseizoen. Het gaat vooral om het terras onkruid vrijmaken en vegen, onkruid wieden en paden schoffelen en harken. Wie wil ons een avond komen helpen? We zijn in de tuin op 22 mei, 24 mei en 26 mei van 18.30 tot 20.00 uur! 15.05.23


Liturgische schikking 'Hemelvaart' 
De werkgroep Liturgisch bloemschikken heeft ook voor de eredienst van Hemelvaart een indrukwekkende schikking gemaakt, vol van symboliek. 
Aan de basis van de schikking is de aarde gesymboliseerd met jute, mos, stenen en takken. Onder de aarde het blad van de vingerplant, als symbool van Gods liefde voor de aarde, waarbij de klimop Zijn trouw aan ons mensen verbeeld. De gerbera’s beelden de 11 apostelen uit, omhoogkijkend naar de hemel. Een witte roos in een wolk van gipskruid symboliseert Christus die opstijgt naar de hemel. De wolk van gipskruid onttrekt de opgevaren Heer aan het zicht van de discipelen. 18.05.23
  Klik voor vergroting

Wist u dat . . . ? Een kunstwerk in een kunstwerk
Antoinette Jansen, die al jaren trouw wekelijks de Zondagsbrief verzorgt, weet de bezoekers van de erediensten in de Dorpskerk regelmatig te verrassen met prachtige afbeeldingen in de Zondagsbrief of de Orde van Dienst. Voor de eredienst op Hemelvaartsdag vond ze weer een indrukwekkend kunstwerk (zie onderstaand artikel). Het blijkt onderdeel te zijn van een veel groter kunstwerk, een steenreliëf dat bijna zo oud is als onze Dorpskerk, uit 1516. De voorstelling van de hemelvaart van Jezus is één van de dertien afbeeldingen die het lijden en de opstanding van Jezus Christus uitbeelden. Het geheel vormt een groot altaarstuk (retabel genoemd) van de Nortre Dame de la Houssaye (Onze lieve Vrouwe Kerk van het struikgewas) in Pontivy (Bretagne, Frankrijk). Van het indrukwekkende kunstwerk is een gedetailleerde beschrijving gemaakt met prachtige foto's. Lees verder >> De voorstelling van Hemelvaart zit rechts onderin het altaarstuk. 18.05.23 

Over liturgie gesproken. . . . Hemelvaartsdag
De viering van Hemelvaartsdag is gebaseerd op het bijbelboek Handelingen (1:3). Daar staat de verwijzing naar de veertigste paasdag. De oudst bekende bron van de viering van de Ascensio Domini (hemelvaart van de Heer) is een geschrift van kerkvader Augustinus van Hippo (354-430). Volgens Augustinus werd het feest van Hemelvaart reeds gevierd in de tijd van de apostelen, maar het feest zou op het einde van de vierde eeuw zeer vlug verspreid geworden zijn. In de geloofsformules van Nicea (325) en van Constantinopel (381) is er al sprake van de hemelvaart van Jezus. Hemelvaartsdag wordt in Barendrecht voor hele Protestantse Gemeente gevierd met een eredienst in de Dorpskerk. Voorganger is emeritus Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes. De werkgroep liturgisch bloemschikken zal weer een inspirerende schikking maken. Voor de Orde van dienst, lees verder >>  afb.: paneel uit altaarstuk Notre Dame Pontivy: Hemelvaart  18.05.23 
  Klik voor vergroting

Prachtige opbrengst Bethel Bazar
Vrijdagavond 12 en zaterdag 13 mei werd de jaarlijkse Bethelbazar gehouden. De Bethelbazar heeft het mooie bedrag van 18.482,26 Euro opgebracht voor de 3 goede doelen. Op zaterdag avond, na afloop van het Rad van avontuur, heeft voorzitter Leen Pot cheques mogen overhandigen aan afgevaardigden van de goede doelen:  Het fietsenproject van Kledingbank UnieK, Het Khaki Fonds en Moldovan Christian Aid. De Bethelbazarcommissie bedankt iedereen die hier een steentje aan heeft bijgedragen. En dat zijn: 
-  De ruim 100 vrijwilligers voor hun inzet voor- en tijdens de bazar;
-  Alle gulle gevers van mooie spullen welke verkocht konden worden;
-  De meer dan 100 sponsoren die op vele manieren de bazar mede mogelijk hebben gemaakt;
-  En alle bezoekers die ruimhartig spullen gekocht hebben of meegedaan hebben met andere activiteiten.14.05.23
 

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 14 mei is het op de liturgische kalender 'zondag Rogate'. Het is de zesde zondag van Pasen, vlak voor Hemelvaart. Rogate is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: 'vráágt of ook bidt'. Op deze zondag worden de gemeente opgeroepen om te bidden. Dit gebruik gaat terug naar oude kerkelijke tradities van biddagen voor het gewas in deze tijd van het jaar. De misschien wel mooiste tijd van het kerkelijk jaar - de Vijftigdagentijd - nadert zijn afsluiting. Lees verder >> Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. 
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.  12.05.23
[De gemeenteversie STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Lied van de week 
Deze week vestigt ds. Cees Romkes de aandacht op een lied dat bijna iedereen kent: 'Jesu bleibet meine Freude', uit Bach's cantate BWV 147. 
Lees verder >> 12.05.23 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Uniek slotconcert 'The Psalmproject'
Op zaterdag 1 juli komt er een einde aan een 13 jaar durend muziekproject van 'Zingen in de Kerk', een initiatief van de landelijke PKN en Kerk in Aktie: The Psalm Project. 
In 2009 begonnen 8 bevriende bandleden met 'The Psalm Project'; het bewerken van de, bij velen nog bekende, melodieën van het Geneefs Psalter. Anno 2022 schrijft de band steeds vaker eigen liederen gebaseerd op Psalm of andere bijbelteksten. Daarbij laten ze zich ook graag inspireren door muziek van collega artiesten in binnen- en buitenland. Vanaf 12 mei 2023 loopt er een afscheidstour, waarbij het unieke slotconcert wordt gehouden in 'het oudste huis van Barendrecht': de Dorpskerk. Medewerking wordt verleend door The Choir Company o.l.v. Maarten Wassink. Dit slotconcert wordt georganiseerd in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Gezien het unieke karakter van dit concert, dienen toegangskaarten uitsluitend vooraf te worden besteld via de website >> www.zingenindekerk.nl/psalmproject Aanvang 20.00 uur. Gezien de grote landelijke belangstelling voor dit concert wordt aanbevolen om de kaarten snel te reserveren. Toegangsprijs volwassenen € 17,50; kinderen € 5,-. Lees verder >> 10.05.23
 

Volgende Evensong in Dorpskerk: 21 mei
Zoals eerder gemeld, wordt er vanuit de werkgroep eredienst in de Dorpskerk weer een serie van drie Choral Evensongs georganiseerd. Na de succesvolle Evensongs op 29 januari en 16 april jl. wordt de derde Evensong van dit seizoen georganiseerd op zondag 21 as. om 19.00 uur. 
Dit keer wordt medewerking verleend door: het Kamerkoor Rotterdam, dat onder leiding staat van Hanneke Verbeek. Het Dorpskerkorgel wordt bespeeld door Rien Donkersloot. Liturg is ds. Franc de Ronde. Kamerkoor Rotterdam is opgericht in 1972. Begonnen als klein gelegenheidskoor, is het koor inmiddels uitgegroeid tot een amateurkoor met ruim 20 zangers, dat de ambitie heeft om in het culturele leven in Rotterdam en omgeving een gevarieerd repertoire ten gehore te brengen. Dit strekt zich uit van de Renaissance tot hedendaagse muziek. 09.05.23 
 

klik voor vergroting
Van harte uitgenodigd!


Over Liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
Zondag 7 mei is de vijfde zondag van Pasen, die draagt de naam: Zondag Cantate. Dit verwijst naar Psalm 98 en roept op de lofzang te zingen: 'Cantate Domino Canticum Novum', dat is Latijn voor: ‘Zingt een nieuw lied voor de Heer’. Voorganger is ds. Cees Romkes
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>05.05.23
[De Gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze keer de aandacht op een lied dat ook is opgenomen in de liturgie van de kroningsceremonie de Engelse Koning Charles III. Sytze de Vries heeft het hertaald onder de titel 'Christus is de ware hoeksteen'. Het is opgenomen in de bundel 'Het Liefste Lied van Overzee'. 
Lees verder >> 05.05.23 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Nieuw dak voor 'de Ontmoeting'
Vanwege de Coronapandemie en de daarna volle agenda van de dakdekkers moest de volledige vernieuwing van het dak van 'de Ontmoeting' enkele malen worden uitgesteld. Maar op 1 mei jl. zijn de werkzaamheden van de firma Cazdak dan toch begonnen. De afgelopen jaren werd de kunsstof dakbedekking, die er sinds de bouw op heeft gelegen, steeds slechter. Dat leidde tot tal van lekkages. De kunsstof dakbedekking wordt vervangen door een uit meerdere lagen bestaande bitumen dakbedekking. Tevens zal er een nieuwe uitvullaag worden geplaatst, zodat het hemelwater beter zal worden afgevoerd. Van het verloop van de werkzaamheden zal verslag worden gedaan op de website. 02.05.2023
     

Kerk(tuin) in beeld - 27 
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In april wordt aandacht besteed aan een plant, met een dubbele naam: de Rozemarijn of Kruismirthe.  Wist u trouwens dat ook in de wintertijd de kerktuin elke woensdag- en zaterdagmorgen is geopend tussen 10 en 12 uur? Kom gerust eens kijken! Lees verder >> 30.04.23
   

Over liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 30 april is de vierde zondag van Pasen, die draagt de naam: Zondag Jubilate. Dit verwijst naar Psalm 66,‘Jubilate Deo omnis terra, psalmum dicite nomini eius date gloriam laudi eius' - 'Juich de Heer gij ganse aarde, psalmzing de heerlijkheid van Zijn naam en geef Hem eer en lof'. De liturgische kleur is tot aan Pinksteren: wit, de kleur van zuiverheid en reinheid. Voorganger is ds. Cees Romkes. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.  28.04.23 
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een lied uit een bundel van Coot van Doesburgh. Zij is tekstdichter, auteur en vertaalster. Zo vertaalde ze enkele musicals uit het Engels in het Nederlands en voorzag ze tal van kerkliederen van een nieuwe tekst. Die kerkliederen staan in haar bundel LICHT. Het lied 'Laten we blij zijn', kan worden gezongen op de melodie van 'U zij de glorie'. 
Lees verder >> 28.04.23 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Dorpskerk stond centraal bij viering Koningsdag
Ook dit jaar stond het 'oudste huis van Barendrecht' weer centraal bij de viering van Koningsdag in Barendrecht. Op Koningsdag blijkt dat de Dorpskerk, óók een 'herberg' is voor heel Barendrecht. 
* Het begon met de ontvangst van de Barendrechtse gedecoreerden, die als gast aanwezig waren bij de aubade. Na het vlag hijsen sprak burgemeester Govert Veldhuijzen de aanwezigen toe in een volle Dorpskerk en werden  tal van oud-Hollandse liederen uit volle borst meegezongen. 
* Op het gras rondom de Dorpskerk werd de jaarlijkse kindervrijmarkt de hele dag druk bezocht. Veel kinderspeelgoed verwisselde op Koningsdag van eigenaar.
* De Snuffelmarkt, die de hele dag geopend was en met een kraam op de braderie stond had een fantastische opbrengst van € 1006,35.
* Ook de omzet in 'de Ontmoeting' waar men in de rij stond voor de poffertjes en de tosti's had een mooie opbrengst van zo'n € 800 (die verdeeld wordt tussen SEDOB en de Dorpskerk). 
* Ook het Oranje Kinderplein bij de Bethelkerk was een groot succes.
Ga voor meer foto's naar de website van Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht, kijk verder >> 
 28.04.23
  klik voor vergroting

Twee gemeenteleden verrast met een koninklijke onderscheiding
Dit jaar vond de jaarlijkse uitreiking van koninklijke onderscheidingen voor het eerst plaats in de Dorpskerk. Onder de zes Barendrechters die werden onderscheiden waren twee leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht: Freek Plugge, die een levenlang betrokken is bij onze protestantse gemeente, momenteel is hij lid van het College van Kerkrentmeesters. Hij is destijds voorzitter geweest van het toenmalige College van Kerkvoogden van de Hervormde Gemeente Barendrecht en onder andere ook voorzitter van de bouwcommissie van Carnisse Haven. Geert Bos, die zowel betrokken is bij de Bethelkerkgemeente als bij onze Dorpskerkgemeente, is een vrijwilliger die veelal achter de schermen actief is voor kerk en samenleving. Beide heren kregen van burgemeester Govert Veldhuijzen de versierselen opgespeld die behoren bij het lidmaatschap van de orde van Oranje-Nassau. Wij feliciteren beiden met deze mooie onderscheiding.
Op de foto (van Arco v.d. Lee) een deel van de gedecoreerden: fam. Plugge uiterst links en fam. Bos uiterst rechts. 26.04.23
  klik voor vergroting

Inspirerende V&T-avond met ds. Ad van Nieuwpoort
Op 25 april verzorgde ds. Ad van Nieuwpoort in 'de Ontmoeting' een lezing over 'De Bijbel lezen als literatuur'. Een vijftigtal belangstellenden waren getuige hoe een inspirerend en gedreven theoloog zijn helder geformuleerde visie gaf over de grote waarde die de Bijbel voor de moderne mens kan hebben, mits die wordt gelezen als literatuur vanuit haar Joodse bronnen. Voor meer informatie over de activiteiten van Ds. Van Nieuwpoort (die is verbonden aan de Haagse Duinzichtkerk), en zijn boeiende interviews onder de titel 'Tegengif',  lees verder >> 24.04.23

Generale synode besluit: toewerken naar een 'veilige kerk'
Een van de belangrijkste besluiten van de voorjaarssessie van de generale synode van de PKN, is dat de Protestantse Kerk in al haar geldingen een 'veilige kerk' moet worden. Nadat de synode al in 2022 daartoe een principieel besluit had genomen, zijn nu voorstellen voor aanpassingen in de Kerkorde besproken en geaccordeerd. Daartoe zullen er vertrouwenspersonen benoemd moeten worden en zullen 'a
mbtsdragers, andere leidinggevenden en iedereen die namens de kerk omgaat met personen in een kwetsbare positie' zal voortaan een ‘verklaring omtrent gedrag’ (VOG) moeten overleggen. De synodebesluiten zullen - zoals gebruikelijk - nog worden voorgelegd aan alle plaatselijke gemeenten. Dit synodebesluit zal na definitieve vaststelling in alle plaatselijke (wijk)gemeenten van de PKN moeten worden uitgewerkt. 24.04.23

Wist u dat. . . ? 'In wind en vuur', nieuwe uitgave van verzameld werk Willem Barnard
Dezer dagen is het eerste van drie banden verschenen waarin het verzamelde werk van de theoloog-dichter-schrijver Willem Barnard (1920 -2010) is opgenomen en uitgebreid wordt toegelicht. Band I omvat al zijn 352 liederen, de banden II en III zullen uitgebreide toelichtingen geven. Hij
 was een van de meest invloedrijke theologen in het Nederlands taalgebied. Mede door zijn teksten, zijn poëzie (onder de naam Guillaume van der Graft) en schriftuitleg hebben de kerken in Nederland evenwel een stille revolutie in hun liturgie doorgemaakt. Het nieuwe liedboek (2013) bevat maar liefst 110 liederen en vier gedichten van zijn hand. Ze hebben stuk voor stuk een diepgang die aan veel hedendaagse liederen ontbreekt. Ter gelegenheid van de uitgave van zijn verzamelde werk heeft het Nederlands Dagblad aan een aantal collega-dichters gevraagd wat zij het mooiste Barnard-lied vinden? Lees verder >>  Voor uw webbeheerder is het mooiste Barnard-lied de berijming van Psalm 121: ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan . . . Een toelichting daarbij voor de liefhebbers, lees verder >>  24.04.23

Nieuws van Verjaardagsfonds
Dicky Tol heeft namens de werkgroep Verjaardagsfonds goed nieuws te melden: de opbrengst over het jaar 2022 bedroeg € 2.576,50. Gedurende het jaar 2022 moesten helaas maar liefst 5 medewerkers wegens omstandigheden zoals ziekte en leeftijd, hun vrijwilligerswerk beëindigen. Even zag het er naar uit dat de werkgroep haar activiteiten moest stoppen, maar er hebben zich inmiddels 2 nieuwe medewerkers aangemeld. De werkgroep is nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor dit mooie stukje kerkenwerk, want er zijn nog een aantal straten waar geen lopers zijn! De omvang van het aantal straten zal Dicky Tol graag met u bespreken. Ook heren zijn van harte welkom! Schroom dus niet mij te bellen, te mailen of te appen als u ook 1 of meerdere straten voor uw rekening wilt nemen. Alvast bedankt. Tenslotte worden alle gulle gevers en de vrijwilligers van de werkgroep hartelijk bedankt door de kerkrentmeesters van de Dorpskerkgemeente. Zoals bekend wordt de opbrengst besteed aan het onderhoud van het Dorpskerkcomplex. Voor meer informatie: Dicky Tol, Tel.: 06 133 613 60; E-mail: toldicky35@gmail.com

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag Misericordia Domini
Zondag 23 april is de derde zondag van Pasen. Volgens de liturgische kalender heet deze zondag: 
Misericordia Domini. Dit verwijst naar Psalm 33 vers 5: 'De aarde is vol van de rechtvaardigheid van de Heer'.  De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid. Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'gemeenteversie van de zondagsbriefvertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl]  22.04.23
   

Lied van de week 
Ook deze week besteedt ds. Cees Romkes nog een keer aandacht aan een lied van Huub Oosterhuis: '
Niemand heeft U ooit gezien'Dit tafelgebed is door Antoine Oomen op melodie gezet. Het is onder andere opgenomen in de liedbundel Zangen van Zoeken en Zien. Lees verder >> 21.04.23 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Nieuws van de AK
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Barendrecht heeft onlangs haar Beleidsplan vastgesteld. In dit Beleidsplan, dat formeel de periode 2021 - 2025 omvat, worden het profiel en de missie van de PG Barendrecht beschreven. Daarnaast worden zaken als bestuur & organisatie; externe relaties & samenwerkingsverbanden; beheer & financiën; communicatie & pr beschreven. Verder wordt een aantal beleidsvoornemens voor de genoemde periode beschreven. Wilt u meer weten? Lees verder >> 19.04.23
 

Vacature Coördinator Klankbord
Gedurende enkele jaren heeft Jan van der Meer elke week de distributie van het kerkblad Klankbord verzorgd. Jan heeft aangegeven dat hij in de loop van dit jaar wil gaan stoppen. De Algemene Kerkenraad zoekt daarom naar opvolgers. Gedacht wordt aan twee (of meerdere) personen die de adressenadministratie en de distributie van het kerkblad willen coördineren. Voor een uitgebreide taakomschrijving, lees verder >> 18.04.23

Wist u dat. . . ? Wie was Huub Oosterhuis
Zoals eerder gemeld besteedt de Protestantse Kerk veel aandacht aan het overlijden van theoloog/dichter/schrijver Huub Oosterhuis. De PKN heeft nu op haar website een uitgebreid artikel gewijd aan zijn leven en werken. De auteur is Marc van Dijk, die een biografie over Oosterhuis publiceerde onder de titel 'De paus van Amsterdam'. Lees verder >> Nog meer informatie is te vinden op de website van het Huub Oosterhuis Fonds, >> Lees verder >>
 18.04.23

Stekkendag: een succes! 
De jaarlijkse Stekkendag, die tevens het seizoen van de Kerktuin markeert, is ook dit jaar een groot succes geweest. Enerzijds waren er veel stekjes ingeleverd, anderzijds was er voor de verkoop van de stekjes volop belangstelling. De verkoop leverde het mooie bedrag op van € 205! Dat geld zal worden besteed aan nieuwe planten in de kerktuin. Nu de renovatie van de Kerktuin achter de rug is (zie onderstaand artikel) kan de nieuwe border worden ingericht. Wim de Regt heeft ook nu weer een fotoverslag gemaakt van de Stekkendag. Lees verder >> 17.04.23
  Klik voor vergroting

Renovatie Kerktuin afgerond
De afgelopen maanden is er in de Kerktuin veel werk verzet door een aantal vrijwilligers. 
Aad van der Wel en Kees Vos hadden op zich genomen om de werkgroep Kerktuin te ondersteunen bij het ombouwen van de oude trap van de Kerktuin naar een nieuwe schuin aflopende border. Vanwege het te overbruggen hoogteverschil is die border omzoomd met betonnen palissadepaaltjes, die stuk voor stuk moesten worden ingegraven. Bij die zware klus werden Aad en Kees ondersteund door nog een aantal sterkte mannen. Vervolgens werd het straatwerk hersteld en daarna kon de nieuwe border worden gevuld met tuinaarde. Er werden heel wat kruiwagenritjes gemaakt. De leden van de werkgroep Kerktuin zullen in de komende tijd de border helemaal opvullen met planten. Daarmee zal de renovatie van de Kerktuin geheel zijn afgerond. 17.04.23
  klik voor vergroting
Vakwerk geleverd!

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag Quasi modo Geniti / Beloken Pasen
Zondag 14 april is de tweede zondag van Pasen. Die zondag heeft liturgisch twee namen: ‘Beloken Pasen’ en ‘Quasi modo Geniti’. De eerste duidt aan dat daarmee het Paasfeest definitief wordt afgesloten. Het wordt ‘beloken’: de luiken gaan dicht. In de vroege kerk hadden de dopelingen, die in de Paasnacht waren gedoopt de hele week witte feestkleren gedragen. En aan het eind van die week leggen ze die smetteloze kleren weer af. Ze waren als pasgeboren kindjes: ‘quasi modo geniti’. Daar komt de tweede naam vandaan: het is een verwijzing naar de eerste brief van Petrus 2:2. De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid. Gastvoor
ganger is drs. Maarten van Boekel. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 14.04.23.
 

Lied van de week 
Natuurlijk besteedt ds. Cees Romkes, 'discipel van Oosterhuis' (zegt hij zelf). deze week aandacht aan de nalatenschap van de op Pasen overleden Huub Oosterhuis. Hij heeft gekozen voor een van zijn eerste liederen: '
Nu nog met halve woorden, hier en daar'Dit lied wordt gezongen op de melodie van O Heer de daar des hemels tente spreidt  (Gezang 412, Liedboek voor de Kerken  - 1973). Lees verder >> 14.04.23 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

PKN besteedt aandacht aan overlijden Huub Oosterhuis
De landelijke Protestantse Kerk besteedt op verschillende wijzen aandacht aan het overlijden van theoloog/dichter Huub Oosterhuis. Ten eerste is er op de Petrus-website van de PKN een selectie gemaakt van zijn mooiste liederen, compleet met toelichting. Lees verder >> Ten tweede zal er een speciale uitzending van het tv-programma 'Petrus in het land' worden gewijd aan zijn leven en werken. Die uitzending is zaterdag 15 april op NPO 2 om 17.10 uur. Ten derde zal er binnenkort een theologisch profiel worden geplaatst over Oosterhuis op de website van de PKN. Zodra dat is gedaan, wordt u via onze website daarover geïnformeerd. 14.04.23
   

Volgende Evensong in Dorpskerk: 16 april
Zoals eerder gemeld, wordt er vanuit de werkgroep eredienst in de Dorpskerk weer een serie van drie Evensongs georganiseerd. Na de succesvolle Evensong op 29 januari jl. wordt de tweede Evensong van dit seizoen georganiseerd op zondag 16 april as. om 19.00 uur.
Dit keer wordt medewerking verleend door het vrouwenkoor La Confiance uit Dordrecht, dat onder leiding staat van Eric Koevoets. Ook onze kerkmusicus Thea Verhagen zingt mee in dit koor. Op het Dorpskerkorgel zal Hans Okkerse spelen. Liturg is ds. Cees Romkes. Van harte uitgenodigd! Voor meer informatie, Lees verder >>  Voor de liturgie, lees verder >> 23.03/14.04..23
 

Huub Oosterhuis overleden op Pasen
Op het Feest van Pasen is theoloog-dichter Huub Oosterhuis op 89-jarige leeftijd overleden of liever gezegd 'is hij ons voor gegaan'. Hij heeft met zijn meer dan 700 liedteksten een onuitwisbaar stempel gedrukt op liturgie en kerkmuziek in het Nederlandse en Duitse taalgebied, in het bijzonder in de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerken. In ons Liedboek (2013) staan 88 liederen die aan zijn geest zijn ontsproten. Zijn heen gaan is een verlies voor iedereen voor wie hij dierbaar was. We mogen bijzonder dankbaar zijn dat hij ons zo'n prachtige liederenschat heeft nagelaten. Moge zijn lied 'Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf', dat ook in onze Dorpskerk zo vaak wordt gezongen, aanstaande zondag in alle kerken klinken als eerbetoon aan deze inspirerende christen! Moge hij rusten in Gods eeuwige vrede. Wie zijn laatste paasboodschap 'Dan zal ik leven' wil beluisteren, lees en luister verder >> 10.04.23
  Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven
en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren
wij toe.

Over liturgie gesproken. . . . 'de Vijftigdagentijd, nog 50 dagen Pasen!'
'Veertígdagentijd' is een bekend begrip, maar de term 'Vijftigdagentijd' is veel minder bekend. Daarmee wordt op de liturgische kalender het laatste deel van de Paaskring bedoeld. Dit wordt ook wel de Paastijd genoemd, want eigenlijk zijn het vijftig Paasdagen! De Vijftigdagentijd begint op  Paasmorgen en eindigt op de zaterdag voor Pinksteren. De liturgische kleur in deze periode is de feestkleur 'wit'. Op het feest van Pinksteren wordt de liturgische kleur 'rood'. Lees verder >> 10.04.23
 

Dankbare terugblik op de vieringen van Passie en Pasen
Dankzij de inzet van velen kan worden teruggekeken op een serie indrukwekkende en inspirerende vieringen in de Stille Week en van het Feest van Pasen. 'Achter de schermen' werd veel werk verzet, waardoor er met de nodige creativiteit prachtige vieringen en uitzendingen konden worden verzorgd. Denk daarbij aan degenen die de liturgieboekjes ontwierp en degene die ze afdrukte, maar ook aan de dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken en aan hen die de video-uitzendingen verzorgden. 'Voor de schermen' denken we aan de inzet van velen, in het bijzonder danken we onze (gast)predikanten, kerkmusici en (hulp)kosters. Deze opsomming is zeker niet compleet, dus een woord van dank aan iedereen die zich heeft ingezet!
 10.04.23

Over liturgie gesproken . . . door de PKN (7)
Eerder werd op deze website aandacht besteed aan de eerste elf delen van een serie van de hand van prof. dr. Marcel Barnard, hoogleraar praktische theologie, waarin de orde van dienst, zoals die in veel protestantse kerken wordt gevierd, nader wordt toelicht. Een drietal predikanten geven steeds een inkijkje in de dagelijkse praktijk van hun gemeenten. De serie is een aanrader voor iedereen die wat meer wil begrijpen over de protestantse erediensten en liturgie. Het twaalfde artikel is nu verschenen en gaat over 'Zending en Zegen, de gemeente wordt gezonden'. Lees verder >> Voor de hele serie, lees verder >> 10.04.23
 

Pasen: U zij de glorie, opgestane Heer!
De viering van het Feest van Pasen in de Dorpskerk op de Paasmorgen staat in het teken van Christus, als de opgestane Heer die de duisternis heeft overwonnen en ons het Licht heeft doorgegeven. Het zal een inspirerende viering worden, die de afsluiting vormt van drie indrukwekkende vieringen van Passie en Pasen. Vanaf 9.50 uur worden er voor de viering enkele paasliederen gezongen
Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. Er is na de viering dit keer een uitgebreide versie van het gebruikelijke koffiedrinken in 'de Ontmoeting', met de nodige traktaties. Uiteraard kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de openbare versie van de Orde van dienst, lees verder >>Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Orde van dienst' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 08.04.23
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking 'Paaswake' 
De werkgroep Liturgisch bloemschikken volgt in de Veertigdagentijd het thema van Kind op Zondag: 'Verander je mee?'. Als basis voor de serie schikkingen worden de kronkelige takken van de kronkelwilg gebruikt. 
Het leven is geen rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen en ontmoetingen met anderen. In de paasnacht staat de liturgische schikking van Pasen al klaar, maar is nog verborgen door een zwarte voile. In de loop van de Paaswake wordt de voile afgenomen en begint het Feest van Pasen. 08.04.23
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . . de Paaswake
Op de avond van de Stille zaterdag wordt in de Dorpskerk door de wijkgemeenten Bethelkerk en Dorpskerk een Paaswake gehouden. Dit is in liturgisch opzicht misschien wel de mooiste viering van het kerkelijk jaar! In een donkere Dorpskerk zullen voor 22.00 uur de gemeenteleden stil naar binnen schuifelen. Ieder is immers nog onder de indruk van alles wat er op Goede Vrijdag is herdacht: de kruisiging, het overlijden en de begrafenis van onze Heer, Jezus Christus. Dan klinken er stemmen in de nacht; er wordt gevraagd: 'Hoe ver is de nacht...?' Uit de donkere Dorpskerk wordt geantwoord: 'Ontwaakt, het licht van Pasen doorbreekt al onze duisternis!' De nieuwe (brandende) Paaskaars wordt binnengedragen. Die symboliseert de terugkomst van het Licht in ons midden. 'Licht aan Liefde aangestoken, zet de nacht in vuur en vlam', wordt er gezongen. Vervolgens zal het licht vanaf de Paaskaars worden doorgegeven naar iedere aanwezige in de Dorpskerk, die zo langzaam maar zeker weer in het volle licht zal komen te staan met al die brandende paaswakekaarsjes. I
n het tweede deel van de viering, nadat een ieder de eigen doop kan gedenken in het water van de doopvont, wordt het brood gebroken en de wijn uitgeschonken. Deze gezamenlijke viering van het Heilig Avondmaal benadrukt dat we als leden van de kerk van Christus de gemeenschap van brood en wijn gezamenlijk vieren. Ook u bent van harte uitgenodigd om deze indrukwekkende viering en de opmaat naar het FEEST VAN PASEN met ons te vieren. 07.04.23
 

De drie dagen van Pasen
De doorlopende viering van de drie dagen van Pasen in de Stille Week vindt ook dit jaar weer afwisselend plaats in de Dorpskerk en de Bethelkerk. Op de avond van de Witte donderdag gaat voor in de Dorpskerk dr. G. den Hartogh (ambulant predikant in Carnisse Haven)
, in een dienst waarin het Heilig Avondmaal in een kring zal worden gevierd. De dienst begint om 19.30 uur. De voortgezette viering op de avond van de Goede vrijdag is in de Bethelkerk. Voorganger is dan ds. P. Schelling uit Monster. Ook die uitzending begint om 19.30 uur. De Paaswake wordt zoals gebruikelijk gehouden in de Dorpskerk, aanvang 22.00 uur (!). Voorganger is dan ds. Cees Romkes. Alle vieringen worden uitgezonden via de bekende Dorpskerk videokanalen én ze zullen ook worden doorgezet naar het videokanaal van de Bethelkerk. Antoinette Jansen maakte ook dit jaar weer een indrukwekkende orde van dienst! Lees verder >> 06.04.22
 

Liturgische schikking 'Witte donderdag' 
De werkgroep Liturgisch bloemschikken volgt in de Veertigdagentijd het thema van Kind op Zondag: 'Verander je mee?'. Als basis voor de serie schikkingen worden de kronkelige takken van de kronkelwilg gebruikt. 
Het leven is geen rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen en ontmoetingen met anderen. De schikking van de Witte donderdag verwijst met de takken van de Judaspenning naar het verraad van Jezus door Judas Iskarioth. Alle kronkeltakken vormen een grote warwinkel, verwijzend naar de verwarring bij Judas, die leidde tot diens verraad. Lees verder >> 07.04.23
  Klik voor vergroting

Lied van de week 
'Een ander Paaslied', zo noemt ds. Cees Romkes het lied waar hij deze week de aandacht op vestigt: '
Gij die zijt verhaal van woorden'Dit is een lied van priester-dichter Herman Verbeek, uit diens bundel Liedboek van de ziel. Lees verder >> 06.04.23 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Ongewenste kerkgangers . . . 
De Dorpskerk staat open voor vogels van verschillende pluimage! Maar van tijd tot tijd is er sprake van ongewenste kerkgangers, zoals vleermuizen, vogels, boktorren en houtwormen. Afgelopen week bleek een paartje kauwen de zolder van de noordelijke aanbouw te hebben uitgekozen om er te gaan nestelen. In het deurtje bovenin de zolder van de noordbeuk zit een kleine luchtgat, dat net groot genoeg bleek voor de kauwen. Om te voorkomen dat die zolder een vaste huisvestingsplaats zou worden, is het nest vroegtijdig verwijderd en werd de opening verkleind. Er werd en indrukwekkende hoeveelheid takken van de zolder geruimd, om van de vogelpoep maar te zwijgen (zie de foto). Het is voor het eerst in tientallen jaren dat op deze plek er vogels zich nestelden in de kerk. 06.04.23
  klik voor vergroting

Een feestelijke Herberg Dorpskerk
Elke woensdagmorgen tussen 10 en 13 uur heeft de Dorpskerk het karakter van een Herberg, waar je zo maar kunt binnenvallen voor een gezellige ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of bij een spelletje. Veelal komt ook een van de predikanten even buurten, zoals afgelopen woensdag ook het geval was. De bijeenkomsten van de Herberg worden traditiegetrouw afgesloten met een eenvoudige maaltijd. Afgelopen woensdag hadden de herbergiers gezorgd voor een feestelijke sfeer in het licht van het komende paasfeest. De maaltijd werd een feestje op zich, met matses, paasbrood en werden er ook de nodige feestelijke eieren getikt. Weet dat ook u welkom bent volgende week woensdagmorgen! 06.04.23
  klik voor vergroting

Renovatie Kerktuin (3)
Onder aanvoering van Aad van der Wel en Kees Vos hebben Jan van den Boogerd, Hans Dubbeld, Rob Bruin en Simon Hoek de afgelopen dagen de renovatie van de Kerktuin voortgezet. Nadat er al eerder sleuven waren gegraven, waarbij vele forse wortels van de moerbeibomen verwijderd moesten worden, konden de betonnen palissadepalen worden geplaatst. Oude stoelplanken (die de oude kerkstoelen op afstand hielden) dienen nu als vlakke sleufbodem, waarop de betonnen paaltjes worden geplaatst. Als alle palen zijn geplaatst, resteert het afwerken van de bestrating. Naar verwachting zal de omzoming van de nieuwe border deze week kunnen worden afgerond, waarna de werkgroep Kerktuin de border kan gaan inrichten. 05.04.23
  klik voor vergroting
De harde werkers en 
hun resultaat (klik op de foto)

High Tea voor Eetgroep d'Ontmoeting
Ook voor de gasten van Eetgroep d'Ontmoeting stond hun maaltijd in het teken van de komende feestdagen. Rob Bruin en al zijn vrijwilligers verrasten hun gasten op een uitgebreide High Tea, met tal van lekkernijen. Deze traktatie werd op hoge prijs gesteld. Het is fantastisch dat ook deze activiteiten van de Dorpskerkgemeente door zoveel vrijwilligers wordt gedragen. De leiding van de werkgroep wil iedereen daarvoor hartelijk bedanken! 05.04.23
  Klik voor vergroting

Geslaagde Paasviering Contactgroep
Het bestuur van de Protestantse Contactgroep Barendrecht Centrum, kijkt terug op een fijne paasviering met meer dan 100 deelnemers in het jeugdhuis van de Bethelkerk. De sfeer was heel gezellig en ze bedanken iedereen die hierbij aanwezig was. Ook hartelijk dank aan hen die aan deze viering hebben meegewerkt. Ze hopen dat we elkaar met de kerstviering weer in gezondheid mogen ontmoeten. Diakenen Frans Schop en Klaas Mulder verzorgden een presentatie over het project 'Redt een Kind' in Rwanda. Zij hebben een reis daarheen gemaakt. Na afloop werd er gecollecteerd voor dit mooie doel en dat bracht het prachtige bedrag op van ruim € 633! 04.04.23
  klik voor vergroting

Liturgische schikking zondag 'Palmarum' 
De werkgroep Liturgisch bloemschikken volgt in de Veertigdagentijd het thema van Kind op Zondag: 'Verander je mee?'. Als basis voor de serie schikkingen worden de kronkelige takken van de kronkelwilg gebruikt. 
Het leven is geen rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen en ontmoetingen met anderen. De schikking van deze zondag staat in het teken van Jezus' intocht in Jeruzalem. De kronkelige steegjes van Jeruzalem zijn een voorbeeld voor de kronkeltakken die in deze schikking zijn gebruikt. Lees verder >> 02.04.23
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag Palmarum
Op de liturgische kalender is zondag Palmarum de zesde van de Veertigdagentijd. Het is een zondag met twee brandpunten: enerzijds is het Palmzondag, waarbij de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem centraal staat; anderzijds is het ook Passiezondag, het begin van de Stille week, waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken. Dit dubbele karakter werd in de eredienst in de Dorpskerk ook symbolisch tot uitdrukking gebracht in twee liturgische kleuren. Rood voor het eerste deel van de dienst, als het verhaal over de intocht in Jeruzalem wordt gelezen; Paars voor het tweede deel van de dienst als het verhaal van Jezus lijden centraal staat. 
Voorganger is mw. ds. H.J.K. (Anja) van Geerenstein, predikant de Gereformeerde Maranathakerk in Rhoon. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 31.03.23.
 

'Product van de maand' - april
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'product van de maand'In de maand april is het 'product van de maand' Pasta en Rijst. Bij de ingang van de Dorpskerk, bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur en op elke zondag voor kerktijd kunt u het 'product van de maand' inleveren. Vanwege de economische omstandigheden doen steeds meer mensen een beroep op de Voedselbank. Uw ondersteuning is dringend gewenst! Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! 31.03.23
   

Lied van de week 
Deze week brengt ds. Cees Romkes een lied onder de aandacht dat past in de veertigdagentijd: 'Als de gekruisigde kijkt Hij mij aan
'. Dit is een bewerking van Sytze de Vries uit diens bundel 'Het liefste lied van overzee'. Het is oorspronkelijk een Engelse hymne op een melodie van John Stainer. Lees verder >> 31.03.23 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Over liturgie gesproken . . . de Stille Week en het Paastriduüm
De Stille Week en het Paastriduüm (de drie dagen van Pasen) vormen de belangrijkste periode op de liturgische kalender van de christelijke kerken. Om meer achtergrondinformatie te geven over de Stille Week en het Paastriduüm, lees verder >>. De werkgroep Liturgisch bloemschikken zal voor de vieringen in de Stille week met Pasen hun prachtige serie schikkingen afronden. 30.03.23
 

Op weg naar een 'groenere' Dorpskerk
In het streven om de Dorpskerk op termijn te laten kwalificeren als een 'Groene Kerk' is dezer dagen weer een kleine, maar niet onbelangrijke stap gezet: de geplastificeerde bekers voor koffie en thee zijn vervangen door kopjes. Daarmee wordt tevens vooruit gelopen op de aanscherping van de wet-en regelgeving op dit punt. Als eerder werden grotere stappen gezet, zoals de (nagenoeg) volledige omschakeling naar ledverlichting in het Dorpskerkcomplex. 
 
Een volgende stap is het laten onderzoeken of er zonnepanelen geplaatst kunnen worden op het te vernieuwen dak van gebouw 'de Ontmoeting'. Om als 'groene kerk' te kunnen worden gekwalificeerd, wordt er gekeken naar de wijze van inkopen, omgaan met geld, geloof en inspiratie, beleid, energiebesparing en omgang met natuur. Een 'groene' kerk geeft daarmee invulling aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep. 29.03.23 

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 26 maart is het de vijfde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Judica, De Latijnse naam Judica betekent: 'Verschaf mij recht'. Dit verwijst naar het eerste vers van de Psalm van de zondag (Psalm 43). Het is de tweede zondag vóór Pasen. Deze zondag wordt ook wel Passiezondag genoemd omdat vanaf nu het lijden van Jezus Christus centraal komt te staan. De liturgische kleur van deze zondag is paars, de kleur van inkeer en omkeer. Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. Er is na de viering koffiedrinken in gebouw 'de Ontmoeting'.
 Uiteraard kan de dienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie' van de Zondagsbrief vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 25.03.23.
 

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een lied uit de Rooms-katholieke bundel Gezangen voor Liturgie: '
Zij die stom zijn, ver heen, koud, steen in steen'. Dit lied van Huub Oosterhuis wordt gezongen op de melodie van Psalm 47. Lees verder >> 25.03.23 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Brugklassers op bezoek  
Het is al jaren een goed gebruik dat brugklassers een bezoek brengen aan een van de PKN-kerken. Dit jaar was het de beurt aan de Dorpskerk om ze te verwelkomen. 'Wanneer wordt de klok geluid?'  'Waar zijn de schaal en de beker op tafel voor?' 'Waarom is de kleur van het kleed paars?' 'Hoe wordt het doopwater heilig?' Allemaal vragen die voorbij kwamen tijdens de bezoeken van de brugklassen van Portus Groene Hart (Calvijn) aan de Dorpskerk. Ds. Cees Romkes en ds. Franc de Ronde vertelden over het gebouw en de geloofsgemeenschap. Mooi om te merken hoe de sfeer in een kerkgebouw indruk maakt op leerlingen met diverse achtergronden. 23.03.23
  Klik voor vergroting
foto: Portus Groene Hart

Actie 'Dierbaar cadeau' loopt prima
De kinderen van de Kindernevendienst en TienerTalk van de Bethelkerk en de Dorpskerk voeren gedurende de Veertigdagentijd actie voor het project 'Dierbaar cadeau ' van de stichting Redt een Kind. De actie loopt fantastisch, zo werd er afgelopen zondag maar liefst een bedrag van € 400 bijeengebracht. Met het geld kunnen de kinderen symbolische 'dierbare cadeaus' schenken in de vorm van kaarten met dieren. Zo kan er voor elke € 5 een kip cadeau worden gedaan aan een gezin in Afrika. Voor elke € 25 een geit, voor elke € 50 een koe en voor elke € 75. Afgelopen week hadden de kinderen koekjes gebakken voor het koffiedrinken na de kerkdiensten. Dat was een groot succes! In de Dorpskerk wordt elke zondag aangegeven hoeveel dieren er al geschonken kunnen worden. Doet u de komende zondagen ook mee? 21.03.23
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking zondag 'Laetare' 
De werkgroep Liturgisch bloemschikken volgt in de Veertigdagentijd het thema van Kind op Zondag: 'Verander je mee?'. Als basis voor de serie schikkingen worden de kronkelige takken van de kronkelwilg gebruikt. 
Het leven is geen rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen en ontmoetingen met anderen. De schikking op de vierde zondag van deze Veertigdagentijd staat in het teken van een ontmoeting van Jezus, die tot verandering leidde. Jezus geneest iemand die vanaf zijn geboorte blind is geweest. De blinde kan weer zien en de prachtige schikking spreekt voor zichzelf. Als wij naar een beeld kijken, zien wij allen dan hetzelfde? Soms worden ogen geopend en komt alles op losse schroeven te staan. Zekerheden vallen weg en gaan we op zoek naar andere wegen, via kronkelpaden van het leven, op zoek naar verandering.  Lees verder >> 20.03.23
  Klik voor vergroting

Klik op de foto
en de blik wordt gericht op  . . . 

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 19 maart is het de vierde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Laetare, De Latijnse naam Laetare komt uit Jesaja 66: ‘Verheug u, Jeruzalem’. Met de liturgische kleur op deze vierde zondag in de veertigdagentijd is iets bijzonders aan de hand. Het is alsof het vreugdevolle witte licht van Pasen al enigszins doorschijnt. Dit jaar zal het witte antependium van het Paasfeest worden afgedekt met een paarse voile, alsof het licht van Pasen al door het paars oplicht. Voorganger is ds. Cees Romkes. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'.
 Uiteraard kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  17.03.23
 

Er komt weer een KINDERKERK
De werkgroep Kinderkerk organiseert op zondagmiddag 19 maart om 15.30 uur weer een KINDERKERK voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het thema is dit keer 'Licht voor de wereld'. Heb je een doopkaars? Neem die dan mee, anders krijg je er nog een! Er wordt ook weer geknutseld en er is iets lekkers te eten en te drinken na afloop. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee! 26.02.23/17.03.23
  Klik voor vergroting

Lied van de week 
Deze week richt ds. Cees Romkes de aandacht op een lied dat op zondag Laetare overal wordt gezongen: Psalm 122, in de versie zoals die is opgenomen in de bundel 'De nieuwe Psalmberijming 2021'. De tekst is van Jan Pieter Kuiper, de initiatiefnemer van 'de Nieuwe Psalmberijming 2021'
Lees verder >> 17.03.23 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Wist u dat. . . ? 17 maart: St. Patricksday
Zowel in de Rooms-katholieke als de Anglicaanse Kerk is 17 maart de gedenkdag van deze Heilige, die waarschijnlijk leefde in de vijfde eeuw. De zegen die aan hem wordt toegeschreven, weerklinkt tot op de dag van vandaag ook in menige Protestantse kerk in Nederland. Moge die zegen ons als Protestantse Gemeente Barendrecht en als Dorpskerkgemeente ons (niet alleen op St. Patrickday) begeleiden!
       De Heer zij 
        - vóór je, om je de juiste weg te wijzen,
        - achter je, om je in de armen te sluiten en om je te beschermen tegen gevaar,
        - onder je om u op te vangen wanneer je dreigt te vallen,
        - in je om je te troosten als je verdriet hebt,
        - rondom je als een beschermende muur, wanneer anderen over je heen vallen,
        - boven je om je te zegenen,
        Zo zegene je God vandaag, morgen en tot in eeuwigheid, Amen17.03.23
klik voor vergroting
St. Benin
Kilbennan, Ierland

Renovatie Kerktuin (2)
Nadat eind januari een groep vrijwilligers de oude 'trap' in de kerktuin heeft gesloopt in afgevoerd, is nu de volgende fase aangebroken van dit renovatieproject. Aad van der Wel en Kees Vos hebben op zich genomen om de werkgroep Kerktuin te ondersteunen bij het ombouwen van dit deel van de Kerktuin naar een nieuwe schuin aflopende border. Vanwege het te overbruggen hoogteverschil zal die border worden omzoomd met betonnen palissadepaaltjes, die zullen worden ingegraven. Het uitgraven van sleuven voor die paaltjes is een zwaar werk geworden, want de in de Kerktuin geplaatste moerbeibomen blijken forse wortels te hebben gemaakt, die dicht onder de oppervlakte liggen (zie foto). In het tweede deel van maart moeten de sleuven gereed zijn, want dan worden de palissadepaaltjes aangeleverd. Bij deze klus kunnen nog best wat extra 'tuiniers-handjes' worden gebruikt! Als u belangstelling heeft, kunt u zich aanmelden bij Aad van der Wel. 16.03.23
  Klik voor vergroting

Extra 'handjes' nodig

Eetgroep 'Ontmoeting een groot succes
De werkgroep Eetgroep d'Ontmoeting van de Dorpskerkgemeente is nu een paar jaar actief en is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een zeer succesvolle activiteit, waar niet alleen gasten vanuit meerdere PKN-wijkgemeenten, maar ook andere alleengaande Barendrechters aanschuiven voor een heerlijke maaltijd. Het was ook dinsdag 14 maart weer
 gezellig en druk bij Eetgroep d' Ontmoeting. Bijna 50 gasten genoten van een heerlijke maaltijd. Op dit moment is er een kleine wachtlijst, maar als u alleengaand bent en wil u ook bij ons wilt komen mee eten, bel dan Nellie en Loek van Doorn, tel. 0180- 472974. Spreek dan uw naam en adres in en zij zorgen dat u alle informatie krijgt toegezonden. 14.03.23
  Klik voor vergroting

Vooraankondiging: BethelBazar op 12 en 13 mei
De BethelBazar commissie meldt dat de jaarlijkse BethelBazar dit jaar zal worden gehouden op vrijdag 12 en zaterdag 13 mei. Op vrijdagavond om klokslag 19:00 openen de poorten en zaterdag rond 22:30 wordt de laatste ronde van het Rad van Avontuur gedraaid. 
De opbrengsten gaan dit jaar naar drie diaconale doelen: Het 
Khaki fonds - Onderwijs voor weeskinderen in Khartoum en Kinshasa; De Kledingbank van de Stichting