Titel
WG Eredienst

WGLit.bloemsch.intro

WG Lit.bloemsch.2019

WG Lit.bloemsch.2018

WG Lit.bloemsch.2017

Archief Lit.bloemsch

WG Taizé-vieringen

WG Verjaardagsfds.

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Eetgr.Ontmoeting

WG Herberg Dorpskerk

WG Afval Loont DK

WG Oecumene

Werkgroep Vorming & Toerusting 


Introductie
De werkgroep Vorming & Toerusting is een bovenwijkse werkgroep van de Protestantse Gemeente Barendrecht en de Barendrechtse St. Augustinusparochie. Twee maal per jaar wordt een prachtig en divers programma gepresenteerd en gepubliceerd in de vorm van een flyer.


Samenstelling werkgroep V&T
Hans van Herk voorzitter (tijdelijk contacten kosters /flyer) (0180) 612942 hvanherk@hetnet.nl
vacature 2e voorzitter    
Martina Vreriks secretaris / public relations (0180) 619572 martina.vreriks@planet.nl
Dave Dirks coördinatie V&T- boekje 06 13003818 ddirks@gmail.com
Maarten Verzijden penningmeester (0180) 615067 m.verzijden1@kpnplanet.nl
Anneke Reijnders   vertegenw. Carnisse Haven (0180) 840610  acreijnders@gmail.com
Maarten van Boekel vertegenw. St. Augustinusparochie (0180) 615531 mvb34@outlook.com
Cees Romkes vertegenw. predikanten PGBarendrecht (0180) 622574 cees@romkes.com
Janneke Vijfvinkel   (0180) 619314  j.m.vijfvinkel@zonnet.nl
Hans van Gelder   (0180) 619113  kjvangelder@outlook.com

Omdat de werkgroepleden telefonisch niet altijd bereikbaar zijn, wordt verzocht – indien mogelijk – per e-mail te communiceren.

Prachtig aanbod Vorming & toerusting
De werkgroep Vorming & toerusting (V&T) van de PG Barendrecht en de St. Augustinusparochie heeft voor de eerste helft van 2019 weer een prachtig aanbod aan activiteiten gepresenteerd. Ook nu is dat weer gepresenteerd in een flyer, die is toegevoegd aan de recente editie van Klankbord. De gemeenteleden die geen abonnee zijn, kirhgen de flyer de komende dagen in de brievenbus. U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het programma van deze actieve werkgroep. Een zorgvuldig samengesteld aanbod bestaande uit verdiepende lezingen, boekbesprekingen, muziek, kunst en bijeenkomsten georganiseerd door leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht en de Barendrechtse St Augustinus parochie. Lees verder >> 25.01.19

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende