Titel
WG Eredienst

WGLit.bloemsch.intro

WG Lit.bloemsch.2018

WG Lit.bloemsch.2017

Archief Lit.bloemsch

WG Taizé-vieringen

WG Verjaardagsfds.

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Eetgr.Ontmoeting

WG Afval Loont DK

WG Oecumene

Werkgroep Vorming & Toerusting 


Introductie
De werkgroep Vorming & Toerusting is een bovenwijkse werkgroep van de Protestantse Gemeente Barendrecht. De werkgroep heeft een eigen website. Hier kunt u alle informatie lezen over de werkgroep en de door hen opgezette activiteiten. Op onze website  wordt daarom volstaan met het doorverwijzen naar de V&T-site, met de kanttekening dat activiteiten van deze werkgroep die in het Dorpskerkcomplex plaatsvinden uiteraard op deze  Dorpskerkwebsite worden vermeld op de pagina 'Laatste Nieuws'.
Voor het programma van de werkgroep lees verder >>


Samenstelling werkgroep V&T
Hans van Herk voorzitter (tijdelijk contacten kosters /flyer) (0180) 612942 hvanherk@hetnet.nl
vacature 2e voorzitter    
Martina Vreriks secretaris / public relations (0180) 619572 martina.vreriks@planet.nl
Dave Dirks coördinatie V&T- boekje 06 13003818 ddirks@gmail.com
Maarten Verzijden penningmeester (0180) 615067 m.verzijden1@kpnplanet.nl
Anneke Reijnders   vertegenw. Carnisse Haven (0180) 840610  acreijnders@gmail.com
Maarten van Boekel vertegenw. St. Augustinusparochie (0180) 615531 mvb34@outlook.com
Cees Romkes vertegenw. predikanten PGBarendrecht (0180) 622574 cees@romkes.com
Janneke Vijfvinkel   (0180) 619314  j.m.vijfvinkel@zonnet.nl
Hans van Gelder   (0180) 619113  kjvangelder@outlook.com

Omdat de werkgroepleden telefonisch niet altijd bereikbaar zijn, wordt verzocht – indien mogelijk – per e-mail te communiceren.

Nieuw aanbod Vorming & Toerusting
De zeer actieve werkgroep Vorming & Toerusting van de PG Barendrecht heeft voor de tweede helft van 2018 weer een mooi programma-aanbod gepresenteerd. De nieuwe flyer geeft er een prachtig overzicht van. Lees verder >> 07.09.18

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende