Titel
WG Eredienst

WG Lit.bloemsch.intro

WG Lit.bloemsch.2021

WG Lit.bloemsch.2020

WG Lit.bloemsch.2019

WG Lit.bloemsch.2018

WG Lit.bloemsch.2017

Archief Lit.bloemsch

WG Taizé-vieringen

WG Verjaardagsfds.

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Eetgr.Ontmoeting

WG Herberg Dorpskerk

WG DKmotorrijders

WG Oecumene

WG Afval Loont DK

Werkgroep Vorming & Toerusting 


Introductie
De werkgroep Vorming & Toerusting is een bovenwijkse werkgroep van de Protestantse Gemeente Barendrecht en de Barendrechtse St. Augustinusparochie. Twee maal per jaar wordt een prachtig en divers programma gepresenteerd en gepubliceerd in de vorm van een flyer.


Samenstelling werkgroep V&T
Gerrit Barendrecht voorzitter (contacten kosters) (0180) 613247 barendre@xs4all.nl
Martina Vreriks secretaris / public relations (0180) 619572 martina.vreriks@planet.nl
Maarten Verzijden penningmeester (0180) 615067 m.verzijden1@kpnplanet.nl
Anneke Reijnders   vertegenw. Carnisse Haven / Flyer (0180) 840610  acreijnders@gmail.com
Maarten van Boekel vertegenw. St. Augustinusparochie (0180) 615531 mvb34@outlook.com
Cees Romkes vertegenw. predikanten PGBarendrecht (0180) 622574 cees@romkes.com
Janneke Vijfvinkel   (0180) 619314  j.m.vijfvinkel@zonnet.nl
Hans van Gelder   (0180) 619113  kjvangelder@outlook.com

Omdat de werkgroepleden telefonisch niet altijd bereikbaar zijn, wordt verzocht – indien mogelijk – per e-mail te communiceren.

Interessante Leerhuis-avond
Dinsdagavond 18 februari was er weer een avond van het Leerhuis 'Leren lezen'. Het was een bijzonder interessante avond. Ds. Bert de Wit schreef in Klankbord: 
Dit seizoen bestuderen we in het Leerhuis de Bijbel als boek dat telkens de vraag stelt: ‘Wie maakt hier de dienst uit?’ Over de Bijbel en macht. De profeten waren vaak uiterst kritisch op machthebbers en in het Evangelie krijgt ‘macht’  een totaal andere betekenis dan we gewend zijn. Iemand die daar meer over kon vertellen was de Vlaamse theoloog Egbert Rooze, die samen met zijn collega Paul de Witte een commentaar heeft geschreven op het Evangelie naar Johannes, getiteld 'De Messias en de macht van Rome' (Uitg. Skandalon, Vught 2016). Hij leest het Johannesevangelie als verzetsliteratuur. In een soort geheimtaal wordt in het evangelie kritiek gegeven op de religieuze leiders in Jeruzalem die zich teveel hebben gecompromitteerd met de Romeinse machthebbers. Dr. Egbert Rooze was op 18 februari te gast als spreker.  19.02.20
  klik voor vergroting

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende