Titel
WG Eredienst

WGLit.bloemsch.intro

WG Lit.bloemsch.2018

WG Lit.bloemsch.2017

Archief Lit.bloemsch

WG Taizé-vieringen

WG Verjaardagsfds.

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Eetgr.Ontmoeting

WG Afval Loont DK

WG Oecumene

PKN-werkgroep Kerk en Israël

Introductie
De Hervormde Gemeente Barendrecht en de Gereformeerde Kerk van Barendrecht hebben al vele jaren hun activiteiten ten aanzien van Kerk en Israel ondergebracht in de PKN werkgroep Kerk en Israël Barendrecht/Heerjansdam.
Deze werkgroep wil de belangstelling voor en de kennis van het Jodendom bevorderen. Vanuit de onopgeefbare verbondenheid van de christelijke gemeente met het Joodse volk weet zij zich mede verantwoordelijk voor de verhouding Kerk en Israël. Zij doen dit door het organiseren van lezingen, gespreksavonden, excursies en het Leerhuis. 

 

De werkgroep bestaat uit de volgende personen:
W.G.M. Janssen Cornelis de Mooijstraat 8 Barendrecht tel. 0180 - 620 851

wgmjanssen@planet.nl

M.A. Ouwens Gaffelaar 26 Barendrecht tel. 0180 - 616 524   mao@hetnet.nl

Nieuws WG Kerk & Israël

'Kerk & Israël Onderweg'
Met enige vertraging stelt de PKN het blad Kerk & Israël Onderweg ook digitaal beschikbaar. Doelstelling van het blad is: de Joodse wortels van het christelijk geloof theologisch doordenken, en allen die geïnteresseerd zijn in of zich verantwoordelijk weten voor de verhouding van Kerk en Israël informeren, inspireren en meningen bieden. In het voorjaarsnummer wordt  jaarthema 'De reis van je ziel' nader toegelicht.
Lees het laatste nummer >>
klik om Kerk & Israel Onderweg te openen   
23.07.16

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende