Titel
WG Eredienst

WG Lit.bloemsch.intro

WG Lit.bloemsch.2021

WG Lit.bloemsch.2020

WG Lit.bloemsch.2019

WG Lit.bloemsch.2018

WG Lit.bloemsch.2017

Archief Lit.bloemsch

WG Taizé-vieringen

WG Verjaardagsfds.

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Eetgr.Ontmoeting

WG Herberg Dorpskerk

WG DKmotorrijders

WG Oecumene

WG Afval Loont DK

PKN-werkgroep Kerk en Israël

Introductie
De Hervormde Gemeente Barendrecht en de Gereformeerde Kerk van Barendrecht hebben al vele jaren hun activiteiten ten aanzien van Kerk en Israel ondergebracht in de PKN werkgroep Kerk en Israël Barendrecht/Heerjansdam.
Deze werkgroep wil de belangstelling voor en de kennis van het Jodendom bevorderen. Vanuit de onopgeefbare verbondenheid van de christelijke gemeente met het Joodse volk weet zij zich mede verantwoordelijk voor de verhouding Kerk en Israël. Zij doen dit door het organiseren van lezingen, gespreksavonden, excursies en het Leerhuis. 

 

De werkgroep bestaat uit de volgende personen:
W.G.M. Janssen Cornelis de Mooijstraat 8 Barendrecht tel. 0180 - 620 851

wgmjanssen@planet.nl

M.A. Ouwens Gaffelaar 26 Barendrecht tel. 0180 - 616 524   mao@hetnet.nl

Nieuws WG Kerk & Israël


Nieuwe editie Kerk & Israël Onderweg
Op onze webstie wordt met enige regelmaat aandacht besteed aan het magazine Kerk & Israël Onderweg, een kwartaalblad van de Protestantse Kerk in Nederland. Het blad is een informatiebron voor iedereen, die interesse heeft in de verhouding van de kerk met Israël. Het geeft tal van gezichtspunten over en visies op de verhouding tussen joden en christenen. Er zijn bijbel-theologische bijdragen geschreven door joodse en christelijke auteurs. In het zomernummer wordt aandacht besteed aan het project ‘Jij hoort in onze klas …’ Een project van Rotterdamse basisscholen, die elk jaar op bijzondere wijze aandacht besteden aan de Jodenvervolging die ook Rotterdam heeft plaatsgevonden.  Lees verder >> 27.08.18

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende