Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Colofon & Disclaimer

Colofon
De website is van start gegaan in april 2005 onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk in het kader van het Zevenjarenplan Toekomst Dorpskerk, zoals dat destijds is vastgesteld door de toenmalige Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Barendrecht. De Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft besloten om deze website te beschouwen als de website van de wijkgemeente.

Het beheer van de site is teamwork! De inhoudelijke verzorging van de website berust bij de webbeheerder, Simon Hoek, die daarbij gebruik maakt van basismateriaal (teksten en foto's) dat vanuit verschillende bronnen wordt aangeleverd, waaronder een aantal 'vaste correspondenten' uit de Dorpskerkgemeente.
De technische realisatie van de website wordt verzorgd door Nico Laban, www.netzaken.nl.
Vaste fotografen zijn: Loek van Doorn, Jan van den Oever, Jos Wesdijk en Simon Hoek.
Doordat alle betrokkenen belangeloos hun medewerking verlenen aan de site, zijn er voor de Dorpskerkgemeente géén kosten verbonden aan de instandhouding van dit steeds belangrijker wordend communicatiemiddel.

Het gehanteerde CMS systeem is door Netzaken op maat gemaakt voor deze website. Als editor wordt gebruik gemaakt van: FCEditor.
Het gebruik van de website is aan de onderstaande regels onderworpen.
Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande:

*

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website, wordt door de Stuurgroep uitdrukkelijk afgewezen.

*

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

*

Er wordt geen garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd of waartoe via deze website toegang wordt geboden.

*

De Stuurgroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de informatie die op deze website wordt gepubliceerd of waartoe via deze website toegang wordt geboden.

*

Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, te wijzigen, te verwijderen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de Stuurgroep.

*

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de gebruiker.

*

De Stuurgroep geeft geen enkele garantie, noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van
dergelijke websites of hyperlinks.


Disclaimer
De Stuurgroep gaat zorgvuldig om met het publiceren van informatie en zal naar vermogen onderzoeken of derden rechten kunnen ontlenen aan de gepubliceerde informatie. Mocht onverhoopt publicatie plaatsvinden van informatie waarop derden publicatierecht menen te hebben, zonder dat daarover vooraf overleg heeft plaatsgevonden, dan zal de Stuurgroep deze informatie van de website verwijderen zodra de rechthebbende daarom verzoekt.


Website aangepast aan AVG (1)
Zoals eerder gemeld dient de PG Barendrecht te voldoen aan de aangescherpte privacy-wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Ook onze website is in enkele stappen hieraan aangepast. Met ingang van heden zijn artikelen op onze website waarin persoonsgegevens staan, achter een code geplaats. Die code zal beschikbaar worden gesteld aan leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht en aan een ieder die redelijkerwijs kan aangeven waarom hij/zij de betreffende gegevens wil inzien. Over de wijze waarop de code bekend zal worden gemaakt binnen de PG Barendrecht is nog overleg gaande. In elk geval kan de code worden opgevraagd bij de webbeheerder via >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl  De webbeheerder zal beoordelen of u tot degenen behoort aan wie de informatie kan worden prijsgeven. Een goed voorbeeld is het Jaarboekje 2018. Dit is uitsluitend in te zien en te downloaden via de privacycode. Vraag de code aan en probeer het uit! Lees verder >> 15.09.18

Website aangepast aan AVG (2)
De Protestantse Gemeente Barendrecht heeft dezer dagen naar het voorbeeld van de Protestantse Kerk in Nederland en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) haar Privacy Verklaring opgesteld,  De AVG-coördinator van de PG Barendrecht, de heer Jaap Clements, heeft verzocht om deze verklaring te publiceren op onze website. Voor deze Privacy verklaring, lees verder >>  15.09.18

Website piekt een record aantal bezoekers
Als er veel activiteiten zijn in de Dorpskerk en de Dorpskerkgemeente wordt dat weerspiegeld in de bezoekcijfers van de website. In de afgelopen maand november piekte het aantal bezoeken naar een nieuw record. Uit analyses blijkt dat er dagelijks zo'n honderd bezoekjes worden gebracht aan de website. Elke bezoeker bekijkt gemiddeld zo'n vier pagina's. De meest populaire pagina's zijn: 'laatste nieuws' , 'actueel' en 'kerkdiensten', maar ook de pagina's over de verschillende restauratieprojecten worden vaak bezocht.  De bezoekers komen uit 24 landen; vanzelfsprekend voornamelijk uit Nederland, maar de website wordt ook frekwent bezocht door mensen uit de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland en zelfs zijn er regelmatig bezoekers uit Japan. Sinds de start van de website ruim 17 jaar geleden is er sprake van een gestage groei van bezoekers. Suggesties voor verbetering van onze website zijn altijd welkom! Ze  kunnen worden gericht aan >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 12.09.18

Twaalfenhalf jaar Dorpskerkwebsite
In 2017 was het twaalfenhalf jaar geleden dat er vanuit de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk het initiatief werd genomen om een website te wijden aan de geschiedenis van de Dorpskerk als het 'oudste huis van Barendrecht'. Het 10-jarig bestaan van de website werd aangegrepen om het geheel weer eens helemaal 'op te poetsen' en te updaten. Daarbij wordt - in het verlengde van de doelstelling van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk - de plaats van de Dorpskerk in de Barendrechtse samenleving in het geheel én voor de wekelijkse eredienst in het bijzonder sterk benadrukt. Lees verder >>
 

De Dorpskerk: elke ondag open!
Welkom in de DK!
Elke zondag open!


 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende