Titel
Gemeenteprofiel

Beroepingswerk 2021

Kerkenraad

Diaconaat

Pastoraat

Kindernevendienst

Catechese

Jeugdwerk

Prot. Contactgroep

DK in Coronatijd

Communicatie

Beheer & financiën

Samen-Vieren-voegen

Historie HVD

Historie Hervormde Vrouwen Dienst


Introductie
De Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) ondersteunde ruim 61 jaar het kerkenwerk binnen de toenmalige Hervormde  Dorpskerkgemeente. Al die jaren vormde door een groep van zo'n 35 vrijwilligsters een belangrijke schakel tussen enerzijds oudere gemeenteleden en anderzijds predikanten en ambtsdragers. In juni 2021 is de HVD opgegaan in de nieuw gevormde Protestantse Contactgroep Barendrecht-centrum. Als gevolg daarvan is deze webpagina aangepast onder de titel 'Historie HVD'. De nieuwe pagina is bestemd voor naslagwerk over de boeiende historie van de HVD van de Dorpskerk. 05.08.21
 

HVD Dorpskerk Adieu
Na meer dan zestig jaar is de HVD (Hervormde Vrouwen Dienst) van de Barendrechtse Dorpskerkgemeente opgehouden te bestaan. Als gevolg van de samenvoeging van de voormalige Hervormde Dorpskerkgemeente en de voormalige Gereformeerde wijkgemeente Zuid Oost (uit de Triomfatorkerk) zijn de activiteiten van de HVD opgegaan in de Protestantse Contactgroep Barendrecht-Centrum. Ter gelegenheid van dit feit is er op woensdag 9 juni een indrukwekkende afscheidsbijeenkomst georganiseerd voor alle HVD-dames. In de Noordbeuk van de Dorpskerk had koster-beheerder Rob Bruin onder het motto 'HVD Adieu' een prachtige ambiance gecreëerd voor deze bijzondere bijeenkomst. Medewerking werd verleend door ds. Marianne Moerland. Thea Verhagen en Marie Christine Goergen verzorgden een muzikaal intermezzo. Een hoogtepunt was de uitreiking van een Waarderingsoorkonde van de Kerkenraad van de Dorpskerkgemeente voor al het werk dat de HVD-sters in al die decennia voor de wijkgemeente hebben verricht. 'Het was een dag met een gouden randje', aldus de afgetreden HVD-voorzitter Sjaan Steenhoek. Voor een fotoverslag, lees verder >>  09.06.21 / 12.06.21
  Klik voor vergroting
Klik voor vergroting

Verslag HVD-kerstviering 2020
De jaarlijkse kerstviering voor oudere gemeenteleden, die traditioneel wordt verzorgd door de HVD, stond dit jaar in het teken van het afscheid van Tine van Herk. Zij was gedurende enkele decennia het gezicht van de Hervormde Vrouwendienst in de Dorpskerkgemeente. Tijdens de viering, die werd voorgegaan door ds. Marianne Moerland, werd Tine toegesproken door Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. Hij bedankte haar namens de hele Dorpskerkgeloofsgemeenschap. Namens de HVD kreeg Tine een glazen hart cadeau en een prachtig boeket bloemen. Na de viering werd er in de Onmoeting weer een gezellige middag geroganiseerd. Voor het fotoverslag, Lees verder >>  Foto's Jan van den Oever. 18.01.20
  klik voor vergroting

HVD-passie- en paasviering 2019
Zoals al vele jaren gebruikelijk organiseerde de HVD (Hervormde VrouwenDienst) weer een passie- en paasviering voor de oudere leden van de wijkgemeenten in de Dorpskerk. Dominee Jan Willem Stam was dit jaar de voorganger. Het thema was: 'Op weg naar Pasen met iconen'. Zo'n honderd gemeenteleden bezochten deze passie- en paasviering.
 
Na de viering was er een feestelijke bijeenkomst in gebouw de Ontmoeting. Er stond voor alle aanwezigen koffie en een traktatie klaar. Onder het genot daarvan vertelde Alie den Engelsman een en ander over de bijbelse kerktuin, waar men vanuit de Ontmoeting zo mooi zicht op heeft. Zelfs 's avonds is de kerktuin nu prachtig aangelicht.
Voor een fotoverslag, lees en kijk verder >> 23.04.19
Vanwege de privacywetgeving staat dit verslag achter onze AVG-code. Uit kunt die opvragen bij postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl

Passie- en Paasviering HVD 2018
Dinsdagmiddag 27 maart organiseerde de HVD van de Dorpskerkgemeente de jaarlijkse Passie- en Paasviering voor oudere gemeenteleden. De dienst werd geleid door dhr. Joas Boiten. De organist was Hans van Gelder. Omdat het voor koster Jan van den oever en kerkmusicus Hans van Gelder hun laatste HVD-viering was in functie, werden ze aan het eind van de viering in het zonnetje gezet. Na de dienst was er een gezellig samenzijn in de “De Ontmoeting” bij een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij. Hans van Gelder vertelde over de Johannes Passion en ds. Stam vertelde een vrij vehaal. Voor een verslag van deze geslaagde bijeenkomst, lees verder >> 02.04.18
  klik voor vergroting

Kerstviering HVD voor ouderen 2017
De traditionele kerstviering voor de oudere leden van de Dorpskerkgemeente vond plaats op dinsdag 19 december 2017 in de Dorpskerk. De dames van de HVD nodigden iedereen van 75 jaar en ouder uit voor deze kerstviering. De voorganger was ds. Jan Willem Stam; de organist was Hans van Gelder. Na de dienst was er in de Ontmoeting een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie/thee met wat lekkers erbij. Daarna presenteerde Kerkrentmeester Simon Hoek een boeiende presentatie over de recent afgeronde restauratie van het interieur van de Dorpskerk. Natuurlijk werden er ook enkele liederen gezongen. De middag werden afgesloten met een broodmaaltijd. Voor een fotoverslag, lees verder >>  23.12.17

Zangmiddag Johannes de Heer: een groot succes
In een samenwerking van de HVD en de werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente werd er in de Dorpskerk op 1 november 2016 een zangmiddag gehouden over de  liederenschat van Johannes de Heer. Zo'n honderdvijftig mensen uit tal van Barendrechtse kerken werden geïnspireerd door de persoonlijke woorden van ds. Jos de Heer, achterkleinzoon van degene die al die onsterfelijke liederen heeft uitgegeven. Er uit volle borst gezongen, sommigen door hun tranen heen. Het bleek ook nu weer dat velen een emotionele band hebben met de liederen van Johannes de Heer. Van alle kanten werd met groot enthousiasme gereageerd. De organisatoren hadden op zo'n reactie gehoopt, maar dit succes overtrof alle verwachtingen. HVD en werkgroep Eredienst hebben van meerdere kanten al de suggestie gekregen: 'Zo'n zangmiddag in de Dorpskerk is voor herhaling vatbaar!' Wordt vervolgd. . . .??? 01.11.16
  Klik voor vergroting

'Tel uw zegeningen, een voor een'

Jubileum HVD - 55 jaar
De dames van de Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) hebben dinsdag 9 juni 2015 op feestelijke wijze gevierd dat de HVD 55 jaar (!) actief is in de Dorpskerkgemeente. In aanwezigheid van de predikanten Jan Willem Stam en Piet Taselaar werd de dames een boeiend programma gepresenteerd, waarbij de nodige zelfwerkzaamheid werd gevraagd. Een hartelijke felicitatie voor deze groep actieve gemeenteleden is zeer op zijn plaats! Voor een uitgebreide fotoreportage, lees verder >> 10.06.15
 

Terugblik op de HVD-activiteiten
HVD-sters bezochten zo'n één keer per maand gemeenteleden van 75 jaar en ouder, die daar prijs op stelden. De HVD zorgde dat er aandacht werd besteed aan de verjaardagen van oudere gemeenteleden, aan huwelijksjubilea van echtparen die vijf en veertig jaar of langer waren getrouwd.
In de week vóór Pasen en Kerstmis organiseerde de HVD jaarlijks vieringen in de Dorpskerk, gevolgd door een samenzijn in de Ontmoeting.
HVD-sters verleenden verder medewerking aan de Oogstdiensten in de Dorpskerk en organiseerde dat oudere gemeenteleden een feestelijk plantje kregen ter gelegenheid van de DAnkdag voor gewas en arbeid.
In de zomerperiode verzorgde de HVD vakantiegroeten, die door gemeenteleden worden verstuurd van hun vakantieadres aan de gemeenteleden die aan huis gekluisterd zijn.
Verder waren HVD-sters betrokken bij de maandsluitingen in Borgstede, de koffieochtenden in de Bethelkerk en de Triomfatorkerk (een Samen op Weg-project).
Jongere HVD-sters legden in hun vrije tijd kraambezoeken af bij gemeenteleden.
Ter ondersteuning van hun werk bezochten HVD-sters bijeenkomsten van de PPVP ( Provinciaal Protestants Vrouwen Platform) Zuid-Holland en zo mogelijk 1x per jaar een landelijke ontmoetingsdag van de LPVP ( Landelijk Protestants Vrouwen Platform).

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende