Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog steeds actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

 Nog actueel
Nieuwsberichten van de afgelopen maanden


Blauwdruk supplement jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk'
Op 2 mei 2022 bestaat de Dorpskerk 510 jaar. Zoals eerder gemeld zal er dan een 'supplement' worden uitgegeven bij het jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk'. De redactie, bestaande uit Wim de Regt, Hans van Gelder en Simon Hoek, heeft een blauwdruk gemaakt van de inhoud van dat nieuwe boek. Naast een beschrijving van de periode 2012 -2022 in de vorm van een jaarkroniek, zullen er artikelen worden opgenomen over activiteiten die voor de Dorpskerk en de Dorpskerkgemeente van belang zijn geweest. Denk daarbij aan een beschrijving van het jubileumjaar 2012 en de daarop volgende restauraties van de Dorpskerk en Dorpskerkorgel. Maar ook de totstandkoming van de PG Barendrecht en de vorming van de Protestantse wijkgemeente Dorpskerk zal aan de orde komen. Ook de verhalen over de eerste zes Dorpskerkpredikanten worden opgenomen. Medio 2021 wordt meer bekend over de uitgave van dit nieuwe boek. 23.09.20
 

Een jubileumjaar!


Prachtig barokconcert in Dorpskerk
Ondanks de beperkende Coronamaatregelen kon er op zondagmiddag 20 september weer een concert worden georganiseerd door de stichting Barendrecht Klassiek, in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Dit keer een prachtig barokconcert met muziek van onder andere Johann Sebastian Bach en diens zoon Carl Philipp Emmanuel Bach. Het Trio A la Douzaine, bestaande uit Norbert Bartelsman - klavecimbel, Maaike Boekholt - viola da gamba en Michel van Bruggen -blokfluiten, bezorgden de ruim zeventig bezoekers een heerlijk uur klassieke muziek in de prachtige ambiance van de Dorpskerk. Lees verder >> 23.09.20
  Klik voor vergroting

Nieuwe webpagina 'Dorpskerk in Coronatijd'
De Dorpskerkwebsite heeft primair de functie van snelle nieuwsbron. Een andere functie is die van naslagwerk, want op deze site blijven waardevolle artikelen bewaard. Degenen die meer over de geschiedenis van de Dorpskerk en de Dorpskerkgemeente willen lezen, kunnen de website als naslagwerk gebruiken. Vanaf heden worden ook de voornaamste artikelen over de Dorpskerk in Coronatijd bewaard op een speciale webpagina 'Dorpskerk in Coronatijd'. Daarmee blijft een terugblik op een uniek stuk plaatselijke kerkgeschiedenis mogelijk. Die webpagina vermeld momenteel artikelen die tot en met heden zijn verschenen. Ook in de toekomst zal die (82e!) webpagina worden aangevuld, zodat een waardevolle terugblik geboden kan worden op een tijd die iedereen zich ongetwijfeld zal blijven heugen en die óók een onderdeel vormt van de eeuwenoude geschiedenis van de Dorpskerkgemeente en de Dorpskerk . Lees verder >> 21.09.20
  klik voor vergroting

Nieuwe webpagina 'Afscheid ds. Jan Willem Stam'
Evenals bij destijds het afscheid van ds. Philip van Wijk zijn ook nu alle artikelen rondom het afscheid van ds. Jan Willem Stam samengebracht op één pagina, zodat ze als naslagwerk eenvoudig te raadplegen zijn. Op deze wijze blijft gedurende enkele jaren de herinnering levend aan de 38e Dorpskerkpredikant. Lees verder >> 21.09.20
   

Avondmaalsviering in Coronatijd
Zondag 8 maart jl. was de laatste viering van het Heilig Avondmaal voordat de Coronacrisis zich over heel Nederland uitstortte. Al bij die viering (de laatste 'normale' kerkdienst!) werden er uit voorzorg al geen handen meer geschud bij het uitbrengen van de vredegroet en ook niet na afloop van de dienst. Het zou tot zondag 20 september jl. duren voor er weer een dienst van Schrift en tafel in de Dorpskerk kon worden gevierd, zij het onder aangepaste omstandigheden. Een zeventigtal gemeenteleden beleefden met elkaar en met de Heer een unieke viering, waarbij zoveel mogelijke elementen van het sacrament konden worden gehandhaafd, zoals het lopend Avondmaal. Maar in de anderhalvemetersamenleving moest iedere kerkganger van een schaal met keurig verpakte stukjes brood zelf een stukje brood nemen, waarbij ds. Moerland dit zegende met de woorden 'Lichaam van Christus, brood uit de Hemel'. Even verderop kon iedere kerkganger van een schaal met kleine bekertjes met avondmaalswijn en druivensap, zelf een bekertje nemen. Daarbij sprak de diaken de gebruikelijke woorden, 'Bloed van Christus, wijn van het Koninkrijk'. Enkele diakenen  begeleidden de kerkgangers via aangepaste looproutes, zodat een ieder op de gewenste anderhalvemeter afstand kon blijven. Gezien de vele positieve reacties na afloop kan gesproken worden van een in alle opzichten gezegende en geslaagde eredienst. 21.09.20
  Klik voro vergroting

Zaterdagmorgen 19.09 werd het
draaiboek voor de avondmaals-
viering in Coronatijd in detail
doorgenomen door diakenen
Toos Volkers, Kees Vos, Harm
Naaijer, ouderling van dienst
Simon Hoek en koster-beheerder
Rob Bruin. (foto Jos Wesdijk)

Viering van Schrift en tafel 
Zondag 20 september wordt volgens de liturgische kalender geteld als '15e zondag na Trinitatis', ook wel de '1e zondag van de herfst' genoemd. De liturgische kleur is groen. Op grond van de anderhalvemeter-regeling kunnen er in de Dorpskerk zo'n honderd kerkgangers een veilige plaats krijgen. Gemeenteleden worden uitgenodigd aanwezig te zijn. Overige gemeenteleden kunnen de viering online volgen. Het is na lange tijd weer een dienst van Schrift en tafel. Vanwege de Corona-maatregelen zal de viering van het Heilig Avondmaal dit keer anders dan anders verlopen. Voorganger is mw. ds. Marianne Moerland. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  19.09.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 
 

Werkgroep Snuffelmarkt krijgt gemeentelijke Waarderingsoorkonde
Onder het motto van een feestelijke seizoensstart waren de leden van de werkgroep Snuffelmarkt door de kerkrentmeesters van de Dorpskerkgemeente op zaterdagmorgen 19 september naar 'de Ontmoeting' gelokt, waar Simon Hoek ze waarderend toesprak. Maar dat was slechts de opmaat voor de échte waardering. Burgemeester Jan van Belzen voegde zich plotseling bij het gezelschap, waarna hij de werkgroepleden namens de Gemeente Barendrecht in het zonnetje zette. De Burgemeester beëindigde zijn toespraak de uitreiking van de Waarderingsoorkonde van de Gemeente Barendrecht voor de hele werkgroep Snuffelmarkt, onderdeel van de Protestantse Dorpskerkgemeente. Werkgroepvoorzitter Truus Dorsman nam de oorkonde in ontvangst. Vervolgens kregen alle werkgroepleden van de kerkrentmeesters persoonlijk een zonnebloem als blijk van waardering. In de loop van de bijna 30 jaar is al zo'n € 345.000 bijeengebracht voor het onderhoud van de Dorpskerk. Mede dankzij die geweldige prestatie kan het 'oudste huis van Barendrecht' in een uitstekende conditie worden gehouden. Een fotoverslag volgt later. Foto Barendrecht.nu.nl 19.09.20 
  klik voor vergroting

Moerbeibomen Kerktuin gesnoeid
De leden van de werkgroep Kerktuin verzorgen wekelijks de bijbelse kerktuin achter de Dorpskerk. Het jaarlijks snoeien van de zes grote moerbeibomen is echter werk voor een professional. Jakob van der Linden is zo'n boomspecialist en de werkgroep is hem zeer dankbaar dat hij dit snoeiwerk jaarlijks wil verzorgen. Op zaterdag 12 september werd deze klus geklaard. De bomen waren zo hard gegroeid dat hun kruinen als het ware een groen dak hadden gevormd boven de borders. Het uitdunnen van de bomen was dus geenszins een overbodige luxe. Jakob werd ondersteund door drie leden van de werkgroep. Wim de Regt schreef een verslag en maakte enkele foto's. Lees verder >> 15.09.20
  klik voor vergroting

Afronding restauratie torenuurwerk?
In een nauw samenspel van koster, kerkrentmeester en restaurator is vastgesteld dat de oorzaak van het regelmatig stilvallen van het gerestaureerde uurwerk buiten het uurwerk zelf gezocht moet worden. Daarop werd het uurwerk losgekoppeld van de aansturingsassen van de wijzerplaten. Toen bleek dat het uurwerk wel feilloos te bleef doorlopen. Op maandag 14 september heeft restaurator Ralf van Veghel het hele aansturingssysteem van de wijzerplaten losgekoppeld, grondig schoongemaakt en alle onderdelen bijgesteld. Dit onderdeel viel buiten het oorspronkelijke restauratiebestek omdat de restauratie van de wijzers en de wijzerplaten gepland staat voor 2022. Om het stilvallen van het uurwerk te voorkomen moesten deze werkzaamheden nu al aangepakt worden als meerwerk bij deze restauratie. Hopelijk zijn alle problemen nu opgelost. Zo niet dan zullen de wijzerwerken stuk voor stuk worden losgekoppeld om uit te vinden waar de grote weerstand zit.  Een nieuw restauratieverslag volgt later. 15.09.20 
  Klik voor vergroting
De messingonderdelen
waren sterk vervuild en vertoonden onderling
veel speling.
Klik voor vergroting
Na de schoonmaakbeurt
is het systeem opnieuw gesteld en draaien de
wijzers hopelijk weer vlekkeloos.

Een unieke Open Monumentendag (2)
Eén bezoekster had een bijzondere reden: zij zocht de grafzerk van haar voorouders. Ze was al eens langs geweest in 2011, maar kon toen de zerk niet vinden. Toch was ze er van overtuigd dat  de grafsteen van Aert Bastiaensz Spruijt (1555 - 1625)  en Teunje Simonsdochter (1560 - 1624) in de Dorpskerk moest liggen. Hij was Heemraad van West-Barendrecht en Carnisse en een voorouder van mevrouw Jenny Kroon,  zo'n veertien generaties geleden. Dankzij de hulp van kerkrentmeester Simon Hoek, voor wie de kerk weinig geheimen meer heeft, werd de bewuste grafzerk van het echtpaar nu wel gevonden.  De zerk ligt nota bene op een bijzondere plek, namelijk in de dooptuin. Mevrouw Kroon was buitengewoon dankbaar dat haar missie dit keer wel succesvol was en met haar instemming wordt de foto van haar bezoek op onze website geplaatst. 12.09.20
  klik voor vergroting

Een unieke Open Monumentendag (1)
Vanwege de Corona-situatie had de Open Monumentendag op zaterdag 12 september een uniek karakter. Zoals elk jaar komen op de Monumentendag de mensen niet in drommen naar het 'oudste monument van Barendrecht'. Ook nu waren zo'n twintig bezoekers, die allemaal een bijzondere reden hadden  om langs te komen. Zo waren er bezoekers die het huidige interieur met de kerkbanken en kerkstoelen nog een keer wilden vastleggen op foto of film. Ook was er belangstelling om een kerkstoel of kerkbank in bezit te krijgen via de lopende actie.  Anderen kwamen specifiek om de resultaten te zien van de restauratie van het eeuwenoude torenuurwerk. Op de Monumentendag was er gelegenheid om de kerktoren te beklimmen en het torenuurwerk van nabij te bekijken.  12.09.20
  klik voor vergroting
De kerkrentmeester vertelt. . .

Viering STARTZONDAG 13 september
Zondag 13 september werd volgens de liturgische kalender geteld als '14e zondag na Trinitatis', ook wel de '13e zondag van de zomer' genoemd. Op deze zondag vierden de St. Augustinusparochie, de Bethelkerk, Carnisse Haven en de Dorpskerk de startzondag voor het nieuwe kerkelijke seizoen. De startzondag kon dit jaar vanwege de Coronamaatregelen niet in één gebouw gevierd worden, vandaar de oplossing om in vier kerken een gezamenlijke dienst te houden door één programma te volgen. Het thema was ‘Het goede leven!’ Voorgangers in de Dorpskerk waren Tineke van der Meer en Gerrit Barendrecht. De collecteopbrengsten van Startzondag waren in de vier deelnemende kerken bestemd voor het lenigen van de uitzonderlijke noden in Beiroet - Libanon. de opbrengst gaat naar de samenwerkende hulporganisaties achter giro 555. De liturgische kleur van deze zondag was groen. Op grond van de anderhalvemeter-regeling konden er in de Dorpskerk zo'n honderd kerkgangers een veilige plaats krijgen. Een zeventigtal gemeenteleden hadden de weg naar de Dorpskerk gevonden. zo'n twee honerd gemeenteleden volgden de viering online volgen. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  12.09.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 
 

Mailadres ledenadministatie Dorpskerkgemeente
De ledenadministratie van de Protestantse Wijkgemeente Dorpskerk wordt al geruime tijd verzorgd door Chris Volkers. Al enige tijd wordt er gewerkt met het emailadres ledenadministratie@dorpskerkbarendrecht.nl Nu wordt bekend gemaakt dat dit voortaan het enige adres van de ledenadministrateur van onze wijkgemeente is. Het oude emailadres NH-Barendrecht@zonnet.nl vervalt per 1 oktober 2020. U wordt verzocht daar goede nota van te nemen. 08.09.20

Nieuws van de Snuffelmarkt
De Snuffelmarkt is na maandenlange sluiting vanwege de coronasituatie weer van start gegaan! De medewerksters bruisen van de energie, daarom zal op woensdag 16 september een extra opening zijn in de avonduren en wel van 18.30 uur tot 20.30 uur. Alleen op deze avond wordt er een speciale actie georganiseerd: 'Alle boeken en alle kleding zijn te koop voor de halve prijs'. Lees verder >> 07.09.20

Nieuws van de AK
Het scribaat van de Algemene Kerkenraad (AK) heeft een verslag gepubliceerd van de AK-vergadering van 3 september jl. Lees verder >> 07.09.20
 

Over liturgie gesproken. . . .'Vieren bij de buren'
Ter inspiratie besteedt deze website in een serie artikelen aandacht aan vieringen van andere Protestantse Gemeenten onder het motto 'vieren bij de buren'. Daarbij zullen vieringen worden belicht waar bijzondere aandacht is voor Liturgie en Kerkmuziek. Als derde in deze serie komt de viering van de Protestantse Gemeente in Culemborg van zondag 6 spetember 2020 in beeld. Deze eredienst werd gehouden in de Grote- of Barbarakerk. Kerkmusicus Marijn Slappendel bespeelt het indrukwekkende driehonderdjaar oude Verhofstadtorgel en de voorgangers zijn de plaatselijke predikanten ds. Elsje Braam en ds. Annemeke de Bruijn. Het thema van de viering is: 'Over je eigen schaduw heen stappen'. 
Kijk verder >> 07.09.20
  Klik voor vergroting

Nieuw programma Vorming & Toerusting
De werkgroep Vorming & Toerusting van de Protestantse Gemeente Barendrecht en de Rooms-katholieke St. Augustinusparochie heeft een nieuw V&T-programma gepresenteerd voor het komende najaar. Uiteraard is het programma aangepast aan de coronabeperkende maatregelen. Mede daarom is opgave vooraf veelal noodzakelijk. Lees verder >> 05.09.20

Viering zondag 6 september
Zondag 6 september wordt volgens de liturgische kalender geteld als '13e zondag na Trinitatis', ook wel de '12e zondag van de zomer' genoemd. De liturgische kleur is groen. Op grond van de anderhalvemeter-regeling kunnen er in de Dorpskerk zo'n honderd kerkgangers een veilige plaats krijgen. Gemeenteleden worden uitgenodigd aanwezig te zijn. Overige gemeenteleden kunnen de viering online volgen. Voorganger is ds. Henk-Jan Ketelaar. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  04.09.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 
 

Nieuw Wijkbericht
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de wijkgemeente. Lees verder >> 04.09.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is deze keer verzorgd door ds. Marianne Moerland. Zij geeft enkele bespiegelingen over het zorgen maken in Coronatijd, verwijzend naar de woorden van Jezus: 'Wie van jullie kan door zich zorgen te maken één el aan zijn levensduur toevoegen?' Lees verder >> 04.09.20

Wist u dat. . . ? Meer dan een stapel oude stenen
Waar sommigen in oude kerken niet meer zien dan een stapel oude stenen, spannen anderen zich in om monumentale kerken die vanuit het verre verleden bewaard zijn gebleven, te behouden als kerkelijk en cultureel erfgoed. Nederland kent een aantal stichtingen die zich richten op het behoud van eeuwenoude kerken. Een prachtig voorbeeld daarvan is de stichting Alde Fryske Tsjerken, die dit jaar haar 50 jarig bestaan viert.  Zij weten oude kerken die tot ruïnes dreigen te vervallen, weer te restaureren tot 'levende stenen'. In die tijd redde zij 52 historische Friese kerken. Dagblad Trouw besteedde er deze week aandacht aan, lees verder >> Bekijk ook eens de website van de stichting Alde Fryske Tsjerken, lees verder >> 04.09.20
 

Neem een kijkje bij de stoelenfabrikant
De nieuwe stoelen van de Dorpskerk en 'de Ontmoeting' worden geleverd door de firma Offex in Gorinchem. Ze worden geproduceerd bij de Duitse stoelenfabrikant BRUNNER GMBH. Dit familiebedrijf werd opgericht in 1977 heeft meer dan 500 medewerkers in dienst. Zij ontwikkelen, produceren en leveren hoogwaardige stoelen en objectmeubilair voor kantoren, kerken en andere gebouwen. Het bedrijf is gevestigd in het zuid-Duitse Rheinau (Baden-Württemberg). Hun bedrijfsvideo geeft een indruk van de fabricage van stoelen zoals die binnenkort worden geleverd voor de Barendrechtse Dorpskerk. Kijk verder >> 01.09.20


Fusie wordt bezegeld met nieuw Dorpskerkinterieur
Ter bezegeling van de fusie van de voormalige Gereformeerde  wijkgemeente Zuid-oost (Triomfatorkerk) en de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk tot de Protestantse Dorpskerkgemeente, zal het interieur van de Dorpskerk worden vernieuwd. Waar de ene groep gemeenteleden afscheid moest nemen van hun kerkgebouw, zal de andere groep afscheid nemen van hun - uit 1962 daterende - kerkinterieur, om zo samen een nieuw begin te maken als gefuseerde wijkgemeente in een vernieuwd kerkinterieur. Om te komen tot een verantwoorde keuze voor nieuwe stoelen heeft de commissie 'herinrichting Dorpskerk' in het afgelopen jaar veel werk verricht. Lees verder >> Er is een ludiek plan bedacht om gemeenteleden en andere belangstellenden in de gelegenheid te stellen om een huidige kerkstoel of kerkbank in bezit te krijgen. Zie daarvoor bovenstaand artikel. 31.08.20
 

Het huidige én nieuwe interieur wordt vastgelegd
Wie wel eens een huis heeft gekocht of verkocht, kent die mooie 360 graden foto's waardoor men een prachtige indruk krijgt van het interieur. Voor onze website zullen er zulke 360 graden foto's worden gemaakt van het huidige én straks van het nieuwe interieur van de Dorpskerk. Dankzij een prachtige sponsoring van Makelaarskantoor Moerkerken en Van der Mark te Barendrecht. De kerkrentmeesters bedanken gemeentelid Marjolijn Moerkerken hartelijk voor dit prachtige gebaar! 31.08.20
  klik voor vergroting

Afscheid van de familie Stam (2)  
Na de lunch met de Wijkkerkenraad kwam het organisatiecomité van de afscheidbijeenkomst aan het woord. Tineke van der Meer vertelde dat er door de gemeenteleden een prachtig bedrag bijeen was gebracht, waarvan meerdere cadeaus kunnen worden aangekocht door Jan Willem en Martine. Als eerste overhandigde zij symbolisch een nieuwe tuinset compleet met parasols voor de familie Stam, zodat zij ook in hun nieuwe pastorietuin van tijd tot tijd tot rust kunnen komen van alle dagelijkse beslommeringen. Vervolgens presenteerde Alie den Engelsman - ook symbolisch - een persoonlijk cadeau voor Jan Willem: een nieuwe motorhelm. Alie refereerde aan een van de activiteiten van de Dorpskerkgemeente: 'De Dorpskerk Motorrijders', waarvan de predikanten Romkes en Stam, alsmede enkele kerkenraads- en gemeenteleden deel uitmaken. Ten slotte had Diete Dumans cadeautjes voor de kinderen. Zowel Alexander, Maxime als Jasmijn kregen mooie boeken, passend bij hun leeftijd en interesse. Aan het slot van het officiële gedeelte bedankte Jan Willem voor alle cadeaus en natuurlijk ook iedereen die dit afscheid onder deze bijzondere omstandigheden mogelijk hadden gemaakt. Aansluitend volgde de afscheidsreceptie. Jan van den Oever heeft de afscheidsbijenkomst op foto's vastgelegd. Voor de uitgebreide fotoreportage, lees verder >> 30.08.20 / 01.09.20    
  klik voor vergroting
klik voor vergroting

Afscheid van de familie Stam (1)
Op zaterdagmiddag 29 augustus was de familie Stam nog een keer naar Barendrecht gekomen om afscheid te nemen van de Dorpskerkgemeente. De afscheidsbijeenkomst begon met een lunch die werd aangeboden door de Wijkkerkenraad.  Tijdens de lunch overhandigde ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek namens de WK een fotocollage onder het motto 'herinneringen aan Barendrecht, met een gouden randje'. Aansluitend overhandigde scriba Dick Schriek aan Jan Willem het boek 'God en de pandemie', 'een theologische reflectie op het coronavirus en wat volgt'.  Het afscheid van de Barendrechtse Dorpskerkgemeente zal bij de familie Stam en bij de WK immers altijd in het teken blijven staan van de Corona-pandemie. Ook alle WK-leden ontvingen een exemplaar van het boek ter gelegenheid van dit afscheid. 30.08.20
'Herinneringen met een gouden randje'. . . een selectie uit een paar duizend foto's van het websitearchief.

Cadeau van dominee Stam
Jan Willem Stam had bij zijn afscheid een cadeau meegenomen voor de Dorpskerkgemeente. Kort na zijn komst naar Barendrecht was hij aanwezig bij de kerkveiling ten bate van de restauratie van de Dorpskerk en daar wist hij een afdruk te bemachtigen van een van de zes jubileumaquarellen die in 2012 zijn gemaakt door Marco Boer. De prent heeft al die jaren in zijn werkkamer gehangen en bij zijn vertrek uit Barendrecht wil hij de prachtige prent een plaatsje geven waar hij eigenlijk thuis hoort: in het Dorpskerkcomplex. WK-voorzitter Aad van der Wel nam het cadeau in ontvangst en beloofde dat de prent een mooi plekje zal krijgen in de Oude Pastorie, als een blijvende herinnering aan Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. 30.08.20
  Klik voor vergroting

Viering zondag 30 augustus
Zondag 30 augustus wordt volgens de liturgische kalender geteld als '12e zondag na Trinitatis', ook wel de '11e zondag van de zomer' genoemd. De liturgische kleur is groen. Op grond van de anderhalvemeter-regeling kunnen er in de Dorpskerk zo'n honderd kerkgangers een veilige plaats krijgen. Gemeenteleden worden uitgenodigd aanwezig te zijn. Overige gemeenteleden kunnen de viering online volgen. Voorganger is de heer Hans Oorebeek. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  29.08.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 
 

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week een lied onder de aandacht uit de rijke liederenschat van het Nieuwe Liedboek.
 Het is een avondlied van Jochen Klepper in een mooie vertaling van Sytze de Vries: 'Ik slaap in uw bescherming, Heer, U neemt mij in uw hoede'Lees verder >>  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 29.08.20


'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week een lied onder de aandacht uit de rijke Engelse liederentraditie, in Nederland uitgebracht door Sela. Het betreft het lied 'The Summons' (Will you come and follow Me), in de Nederlandse vertaling van Harold ten Cate onder de titel 'Blijf in Mij'.
 Lees verder >>  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 23.08.20


Viering zondag 23 augustus
Zondag 23 augustus wordt volgens de liturgische kalender geteld als '11e zondag na Trinitatis', ook wel de '10e zondag van de zomer' genoemd. De liturgische kleur is groen. Op grond van de anderhalvemeter-regeling kunnen er in de Dorpskerk zo'n honderd kerkgangers een veilige plaats krijgen. Gemeenteleden worden uitgenodigd aanwezig te zijn. Overige gemeenteleden kunnen de viering online volgen. Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  22.08.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 
 

Primeur uit de Kerktuin: Vijgen-Port jam
Voor het eerst sinds er in de Kerktuin een vijgenboom is geplaatst, heeft deze boom dit jaar zoveel vrucht gedragen dat er van de vijgen jam kon worden gemaakt en wel een heel bijzondere. . .
Er zijn slechts 10 potjes van deze unieke jam beschikbaar, Vanaf zaterdag 22 augustus zijn de potjes Vijgen-Port jam te koop voor € 2,00 per stuk. Een primeur uit de Kerktuin, echt iets voor de liefhebbers!
De leden van de werkgroep Kerktuin hebben niet vermeld hoeveel Port is toegevoegd. . . . wink 20.08.20
  klik voor vergroting

Wijkbericht
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de Dorpskerkgemeente.
Lees verder >> 20.08.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
Nu er een vacature is van de vertrokken ds. Stam, is de meditatie van Klankbord deze keer verzorgd door Gerrit Barendrecht. Hij is vanuit zijn functie van voorzitter van de Algemene Kerkenraad lid van de wijkkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente. Gerrit geeft enkele bespiegelingen over een standbeeld dat hij opmerkte aan de Noorse fjordenkust. Lees verder >> 20.08.20

Steun de Kerktuin, koop honing!
De vraag naar honing van het bijenvolk uit de kerktuin was zo groot, dat die al snel was uitverkocht. Om toch aan de vraag naar natuurhoning te voldoen is de de Werkgroep Kerktuin er in geslaagd om via een andere imker een partij heerlijke honing op de kop te tikken. Deze honing, afkomstig van een imker uit Geldermalsen in de Betuwe, is van de tweede oogst van dit jaar en heeft daarom een mooie donkere kleur. De betreffende bijenkorf heeft gestaan te midden van de lavendelplanten. De honing kan in de kerkuin worden gekocht voor € 6,50 per (grote) pot. De netto opbrengst van de verkoop komt ten goede aan het onderhoud van de kerktuin en de aankoop van nieuwe beplanting. Steun de Kerktuin en koop honing! Elke zaterdagmorgen kunt u terecht bij een gastvrouw in de kerktuin. 18.08.20
  klik voor vergroting

Wist u dat. . . ? Sluiting dreigt voor Amsterdamse schuilkerk
De sluiting dreigt van een van de bekendste schuilkerken van ons land: museum Ons' lieve Heer op Solder. Deze kerk is ontstaan in de 17e eeuw, de tijd na de Reformatie, toen katholieken geen openbare missen meer mochten houden. Op de zolder van het grachtenhuis op de Oudezijds Voorburgwal 40 is  deze Rooms-Katholieke kerk gebouwd. De kerkgangers kwamen binnen via een naast het pand gelegen steegje. De naam Ons' Lieve Heer op Solder dateert uit de 19e eeuw. De schuilkerk heeft meer dan twee eeuwen dienstgedaan. Sinds 1888 is het als museum ingericht, al worden er soms nog missen gehouden.  Het is een van de oudste musea van Amsterdam en is een bezoek zeker waard! Vanwege de Coronatijd dient gereserveerd te worden via de website >> https://opsolder.nl 17.08.20
  klik voor vrgroting

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week een lied onder de aandacht uit de mooie liederenschat van de geloofsgemeenschap van het Britse eiland Iona. Het betreft het lied 'Verborgen blijft, hoe Gij geneest'.
 Lees verder >>  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 16.08.20


Proef met eenrichtingsverkeer in Dorpsstraat
Van maandag 17 augustus tot maandag 19 oktober wordt er door de gemeente Barendrecht eenrichtingsverkeer ingesteld voor autoverkeer in de Dorpsstraat en de Singel. Het is een initiatief van onder andere de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht, waarin ook de Protestantse Dorpskerkgemeente participeert. Met deze proef zal worden bezien of de verkeerssituatie in het oude dorp hierdoor zal worden verbeterd. Gedurende de genoemde periode is het alleen mogelijk om de Dorpsstraat en de Singel te berijden van oost naar west. Simpeler gezegd: U kunt rechtstreeks van de Bethelkerk via de Dorpsstraat naar Dorpskerk rijden, maar van de Dorpskerk naar de Bethelkerk moet u omrijden via de Hoefslag en de Schaatsbaan. In september zal een en ander worden geëvalueerd. 15.08.20

Viering zondag 16 augustus
Zondag 16 augustus wordt volgens de liturgische kalender geteld als '10e zondag na Trinitatis', ook wel de '9e zondag van de zomer' genoemd. De liturgische kleur is groen. Op grond van de anderhalvemeter-regeling kunnen er in de Dorpskerk zo'n honderd kerkgangers een veilige plaats krijgen. Gemeenteleden worden uitgenodigd aanwezig te zijn. Overige gemeenteleden kunnen de viering online volgen. Voorganger is emerituspredikant ds. Jan Wilschut uit Rockanje, oud-predikant van Barendrecht. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  15.08.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 
 

Over liturgie gesproken. . . .'Vieren bij de buren'
Ter inspiratie in de vakantietijd besteedt deze website in een serie artikelen aandacht aan vieringen van andere Protestantse Gemeenten onder het motto 'vieren bij de buren'. Daarbij zullen vieringen worden belicht waar bijzondere aandacht is voor Liturgie en Kerkmuziek. Als tweede in deze serie komt de viering van de Protestantse Kloosterkerkgemeente in Den Haag van zondag 9 augustus 2020 in beeld.  In deze eredienst verzorgt het Kloosterkerk dubbelkwartet o.l.v. Daniël Rouwkema de samenzang. Kerkmusicus Iddo van der Giessen bespeelt (onder andere) het grote Marcussen-orgel en gastvoorganger is mw. ds. Aafke Zaal. Zij is predikant van de Hervormde Gemeente Hemmen in de Betuwe. In haar overweging staat ds. Zaal stil bij het verhaal van 'Jezus die over het water liep en die aan de wegzinkende Petrus de hand reikt en hem redt'. Kijk verder >> 09.08.20
  Klik voor vergroting

Viering zondag 9 augustus
Zondag 9 augustus wordt volgens de liturgische kalender geteld als '9e zondag na Trinitatis', ook wel de '8e zondag van de zomer' genoemd. De liturgische kleur is groen. Op grond van de anderhalvemeter-regeling kunnen er in de Dorpskerk zo'n honderd kerkgangers een veilige plaats krijgen. Gemeenteleden worden uitgenodigd aanwezig te zijn. Overige gemeenteleden kunnen de viering online volgen. Voorganger is ds. Cees Romkes. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  07.08.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 
 

Wijkbericht
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Doprskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de Dorpskerkgemeente.
Lees verder >> 07.08.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw 'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week een lied van Michel van der Plas uit de bundel 'Evangelieliederen 2' onder de aandacht. Het betreft het lied 'Kind van de liefde'. Muziek is van Joop Stokkermans.
 Lees verder >>  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 07.08.20


Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is deze keer verzorgd door Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes. Hij mediteert over het thema 'Verbeelding'. Lees verder >> 06.08.20

Mooie opbrengst Bazarwinkel Bethel Bazar
Op vrijdag 31 juli werden symbolische cheques overhandigd  aan de vier goede doelen van de Bazarwinkel, die was gerorganiseerd door de werkgroep Bethel Bazar. De opbrengst werd geschat op 5000 Euro. Huib van Zessen van de organisatie van de Bazarwinkel droeg de cheques over aan afgevaardigden van de organisaties waar de opbrengst volgens een verdeelsleutel naar toe gaat. Dat waren de Stichting Voedselbank Barendrecht, de Stichting Present Barendrecht, de Stichting SHIF en het ZWO-project Mencoldes van de diaconie van de PG Barendrecht. Lees verder >> 05.08.20
  klik voor vergroting

Groen licht voor aankoop nieuwe stoelen
De Dorpskerkgemeente heeft eind juni aan de gemeentelijke erfgoedcommissie gemeld dat de stoelen en banken van de Dorpskerk (die dateren uit 1962 en 1985) vervangen zullen worden door nieuwe eiken stoelen. Vervolgens werd vanuit de Gemeente Barendrecht aangegeven dat er sprake zou zijn van een vergunningplicht omdat de Dorpskerk een Rijksmonument is. Naar de mening van de kerkrentmeesters is er geen sprake van vergunningplicht, aangezien het niet om monumentale stoelen en banken gaat. Inmiddels is komen vast te staan dat zowel de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed als de plaatselijke Erfgoedcommissie het standpunt van de kerkrentmeesters hebben onderschreven. De vergunningaanvraag kon daarop worden ingetrokken. Dit betekent dat de opdracht nu wordt geplaatst bij de firma Offex. Deze firma is gespecialiseerd in het leveren van kerkstoelen. Zo hebben zij recent nieuwe stoelen geleverd aan de Dorpskerken van Hoogvliet en Poortugaal. Ook de Dorpskerk van Maasland hebben zij van nieuwe stoelen voorzien. Binnenkort zal op deze website uitgebreid aandacht worden besteed aan de komende herinrichting van de Dorpskerk en gebouw de Ontmoeting. 01.08.20

Viering zondag 2 augustus
Zondag 2 augustus wordt volgens de liturgische kalender geteld als '8e zondag na Trinitatis', ook wel de '7e zondag van de zomer' genoemd. De liturgische kleur is groen. De Wijkkerkenraad heeft besloten dat er gedurende de vakantieperiode géén verdeling van kerkgangers in twee groepen gemeentelden meer nodig is. Op grond van de anderhalvemeter-regeling kunnen er in de Dorpskerk zo'n honderd kerkgangers een veilige plaats krijgen. Overige gemeenteleden kunnen de viering online volgen. Voorganger is ds. Cees Romkes. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE OP TE VRAGEN IS VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 31.07.20 
 

Wist u dat . . .? In 2019 wereldwijd 40 miljoen Bijbels verspreid
Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) berichtte deze week dat er nog niet eerder wereldwijd zoveel complete bijbels werden verspreid als in 2019: bijna 40 miljoen. De top vijf van landen waar dit gebeurde, bestond uit Brazilië, China, de VS, India en Nigeria. Dit meldt United Bible Societies (UBS) in zijn rapport over 2019. UBS is het overkoepelend orgaan van de 151 bijbelgenootschappen, waaronder ook het NBG. Tien jaar geleden werden er 30 miljoen complete bijbels verspreid. Dat aantal steeg in het afgelopen decennium geleidelijk naar 40 miljoen, meldt de UBS. Ook onder kinderen werden veel bijbelboekjes verspreid. Daarbij speelt de Nederlandse Samenleesbijbel een opvallende rol. Lees verder >> 31.07.20
 

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes besteedt deze week aandacht aan het lied 'Ik geloof in de God'. De tekst is geschreven door Henk Jongerius, prior van het Dominicanenklooster in Huissen. De melodie is van componist en organist Jan Raas. Lees verder >>  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 31.07.20

Over liturgie gesproken. . . .'Vieren bij de buren'
Ter inspiratie in de vakantietijd zal deze website in een serie artikelen aandacht besteden aan vieringen van andere Protestantse Gemeenten onder het motto 'vieren bij de buren'. Nu er in Coronatijd veel vieringen online worden gezet is het mogelijk om eens een kijkje te nemen hoe andere Protestantse Gemeenten aandacht besteden aan hun erediensten. Daarbij zullen vooral vieringen worden belicht die bijzondere aandacht besteden aan Liturgie en Kerkmuziek. Als eerste in deze serie wordt de aandacht gevestigd op de viering van de Hervormde wijkgemeente Grote Kerk in Dordrecht op zondag 26 juli 2020.  In deze eredienst bespeelt Cor Ardesch het grote Kam-orgel en is PKN-scriba ds. René de Reuver gastvoorganger. In zijn inspirerende overweging staat ds. de Reuver stil bij het grote belang van Gods genade voor ons mensen. Daarbij verwees hij naar het nieuwe visiedocument van de PKN 'Van U is de toekomst', waarin 'Genade als de grondtoon van het geloof' wordt genoemd. Kijk verder >> 26.07.20
  klik voor vergroting

Meditatie van de Synode-scriba
Sinds enige tijd verzorgt de scriba van de Generale Synode van de PKN, ds. René de Reuver,  wekelijks een zomermeditatie. Gedurende de vakantieperiode worden die via de Dorpskerksite gelinkt. Deze week besteedt dominee de Reuver aandacht aan het verhaal van Lydia: woorden die raken. Lees en kijk verder >> 25.07.20

Wist u dat. . . .? Statenbijbelmuseum
Gedurende de zomervakantieperiode geeft de Dorpskerksite een paar interessante tips. Allereerst aandacht voor het Statenbijbelmuseum. Wie het dit museum zoekt in Dordrecht - de stad van de Dordtse Synode - komt bedrogen uit. Het Statenbijbelmuseum is gevestigd in Leerdam, aan de Lingedijk 36. De unieke collectie bevat een belangrijk deel van Nederlands cultureel-religieus historisch erfgoed aan (zeer) oude Bijbels. Het museum geeft een beeld van 450 jaar Bijbels (1500-1950). Een aantal is versierd met soms kleurrijke illustraties, minuscule details en flonkerend bladgoud. Vanwege de Coronamaatregelen is het museum slechts geopend op woensdagen en zaterdagen, en alleen op afspraak. Lees verder >> 25.07.20 
  Klik voor vergroting

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een 'Loflied op de samenzang'. De tekst is geschreven door ds. Martin de Geus, predikant van de Ridderkerkse wijkgemeente 'De Levensbron'. De melodie is van Dirk Zwart, bij ons bekend als dirigent van Interkerkelijk Koor Salem uit Ridderkerk  Lees verder >>  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 24.07.20

Persoonlijk bericht van uw webbeheerder
Als uw webbeheerder heb ik het volgende te melden: 'Ik heb een spannende tijd achter de rug. Vermoedens van prostaatkanker werden bevestigd. Gelukkig werden er geen uitzaaiingen gevonden. Op 16 juli werd ik geopereerd en is mijn prostaat verwijderd. Zodra de post-operatieve ongemakken zijn opgelost en hoop ik eind augustus weer volop actief te zijn. In de voorgeschreven 'rustperiode' hoop ik voldoende tijd te krijgen om de website bij te werken. Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele steunbetuigingen, kaarten, bloemen en andere hartverwarmende reacties. Ik heb mij zeer gesteund gevoeld door uw meeleven en uw gebeden! Vooralsnog geldt: 'so far, so good!' Simon Hoek 20.07.20 

Wijkbericht
Voor de laatste keer leverde ds. Stam nog een korte bijdrage aan het wijkbericht. Voortaan zullen ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de wijkgemeente. Daarnaast zal ook de wijkkerkenraad haar bijdrage leveren. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de Dorpskerkgemeente. Lees verder >> 20.07.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week een lied van Huub Oosterhuis uit de bundel 'Gezangen voor Liturgie' onder de aandacht. Lees verder >>  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 20.07.20

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is deze keer verzorgd door ds. Bert de Wit. Hij besteedt aandacht aan het boek 'God en de pandemie' van de Anglicaanse bisschop en nieuwtestamenticusTom Wright. Lees verder >> 14.07.20

Indrukwekkend aantal bezoekers
Het was bekend dat in 'tijden van corona' velen de weg hebben weten te vinden naar de Dorpskerkwebsite, als hét informatiemedium van de Protestantse Dorpskerkgemeente. Maar een bezoekersaantal op één dag van meer dan 300 is nog niet eerder voorgekomen. Het is voor uw websiteredactie een stimulans om op de ingeslagen weg voort te gaan. Graag horen wij uw suggesties voor verbetering van onze website via >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 13.07.20

Afscheid (3)
Op zondag 12 juli nam ds. Jan Willem Stam afscheid als Dorpskerkpredikant. De eredienst kon vanwege de Coronamaatregelen slechts door zo'n honderd genodigden worden bijgewoond. De dienst werd rechtstreeks uitgezonden via de videokanalen van de Dorpskerk en werd al zo'n zevenhonderd keer bekeken! Ook nu had dominee Stam weer een inspirerende dienst voorbereid, waaraan op twee verschillende manieren muzikaal werd meegewerkt. Na afloop van de dienst werd de familie Stam toegesproken door de leiding van de Kindernevendienst, door burgemeester Van Belzen, door collega Cees Romkes en door Gerrit Barendrecht die sprak namens de Wijkkerkenraad. Van het geheel is een fotoverslag gemaakt, met dank aan Jan van den Oever onze Dorpskerkfotograaf.Lees en kijk verder >> 13.07.20
  Klik voor vergroting

Afscheid (2)
Ook de werkgroep Liturgisch bloemschikken heeft afscheid genomen van ds. Jan Willem Stam. Ingrid Filius en Elly van den Oever hebben voor de afscheidsdienst een prachtige liturgische schikking gemaakt in de vorm van een bootje. Daarin staan de rode rozen symbool voor Jan Willem, Martine, Alexander, Maxime en Jasmijn. De overige bloemen symboliseren de gemeenteleden die hen omringen. De zeilen van het scheepje worden gevormd door twee zakjes bloemenzaad voor in hun nieuw tuin in Woerden. 'Leidt Gij hen op hun reis'. Lees verder >>  13.07.20

  Klik voor vergroting

Afscheid
Op maandagavond 6 juli heeft de werkgroep eredienst afscheid genomen van dominee Stam. Werkgroepvoorzitter Simon Hoek zei in zijn afscheidswoorden: 'we kijken terug op een periode van ruim zes jaar en kunnen vaststellen dat we er met z’n allen er in geslaagd zijn om het begrip "kwaliteit in liturgie en kerkmuziek" verder gestalte te geven. Onze gemeenteleden weten de kwaliteit van de vieringen te waarderen. En dat geldt in het bijzonder voor de ruim 80 onlinevieringen die we in 'Coronatijd' hebben uitgezonden. Dat alles is mede te danken aan jouw kwaliteiten als herder, leraar en dienaar Jan Willlem'.  Als afscheidscadeau kreeg Jan Willem een boek over het leven en werk van de grote reformator Théodore de Bèze. Voor Martine was er een prachtig boeket bloemen. Jan Willem bedankte op zijn beurt  de werkgroep eredienst, die voor hem een waardevol klankbord is geweest in alles wat er in en rondom de erediensten speelde. 12 .07.10
 

'BLIJF GELOVEN DAT ONDER MILJOENEN DE HEER VAN DE SCHEPPING EEN PLAN VOOR JE HEEFT. . .'
Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting
LEREND DORPSKERK:
GODSHUIS
VIEREND DORPSKERK:
HERBERG
DIENEND DORPSKERK:
OASE
DELEND

Over liturgie gesproken . . . een gedenkwaardige zondag!
Zondag 12 juli wordt volgens de liturgische kalender geteld als '5e zondag na Trinitatis' genoemd. De liturgische kleur is groen. Het zal een gedenkwaardige eredienst worden waarin ds. Jan Willem Stam afscheid zal nemen van de Protestantse wijkgemeente Barendrecht en daarmee van de PG Barendrecht.  Het is, vanwege de Coronamaatregelen,  een viering uitsluitend voor genodigden. Alle overige gemeenteleden en andere belangstellenden van binnen en buiten Barendrecht kunnen de dienst volgen via de video- en geluidskanalen van de Barendrechtse Dorpskerk.
Ga naar >> Vimeo klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen of >> YouTube   of naar onze kerkomroepverbinding  >> klik om kerkomroep te openen 
Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  10.07.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
  Klik voor vergroting

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week twee liederen van dominee-dichter André Troost in beeld, uit diens bundel 'Voorzichtig licht'. Beide liederen hebben als thema 'Ga dan heen in vrede'. Een passende keuze bij het komende vertrek van zijn collega Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. De liederen kunnen gezongen worden op de melodie van 'Waterstromen wil ik gieten'.
Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 10.07.20

Wist u dat . . . ? Wie waren de bouwers van het Dorpskerkorgel?
Deze vraag is voor een deel beantwoord in het jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk', dat in 2012 is verschenen en waarin Hans van Gelder een hoofdstuk schreef onder de titel 'Vijf eeuwen zang en orgelspel in de Dorpskerk'. Toen uw webbeheerder een breder beeld wilde krijgen van het oevre van deze Rotterdamse orgelbouwers voor een artikel op deze website, bleek als snel dat er weinig onderzoek was gedaan naar deze orgelbouwers. Dat was reden om daar eens stevig in te duiken en het voorlopige resultaat is een artikel van vijftien pagina's. Binnenkort zal een samenvatting van dit onderzoek over het werk van de broers Van der Kleij op deze website worden geplaatst. Zij hebben een vijftiental nieuwe orgels gebouwd. Het enige orgel dat nagenoeg nog in originele staat is, staat in de Dorpskerk van Hoogvliet (foto). Het vertoont opmerkelijke gelijkenis met orgel van de Barendrechtse Dorpskerk. Binnenkort volgt meer informatie over deze bouwers van ons Dorpskerkorgel op deze website. 09.07.20
 

Proef geslaagd: volgende Snuffelmarkt XL
De proef om in Coronatijd de Snuffelmarkt te openen is succesvol verlopen.
De Snuffelmarkt wil deze proef nog een keer herhalen en zal op zaterdag 18 juli opnieuw de deuren openen voor een 'XL verkoopdag'. XL staat voor een langere openingstijd. Van 10.00 uur tot 14.00 uur krijgen klanten de gelegenheid om spullen te brengen en/of te kopen. De nog geldende coronaregels moeten hierbij in acht worden genomen. Voorlopig blijft de reguliere Snuffelmarkt tot september gesloten, maar intussen kunnen mensen wel terecht om op zaterdagmorgen spullen te brengen. Ook is het mogelijk om langs te komen om iets te kopen, maar dit kan alleen na een telefonische afspraak met Francine Kokkelink 0180-627332 of Geertrui de Boom 06-5119 3240. Lees verder >> 09.07.20
 

XL= Extra Lang snuffelen. . .

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. In Coronatijd worden ze op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week, lees verder >> 05.07.20

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 5 juli wordt volgens de liturgische kalender geteld als '4e zondag na Trinitatis', ook wel de '3e zondag van de zomer' genoemd. De liturgische kleur is groen. Voor het eerst sinds 22 maart jl. kunnen gemeenteleden in de vertrouwde Dorpskerk de dienst meevieren. Hoewel er formeel geen maximum aantal kerkgangers meer geldt, bepaalt de anderhalvemeter-regeling dat er in de Dorpskerk niet meer dan zo'n honderd kerkgangers een veilige plaats kunnen krijgen.  Zondag 3 juli zijn gemeenteleden van wie de achternaam begint met de letters A t/m M van harte welkom om 11.30 uur. Overige gemeenteleden kunnen de viering online volgen. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 03.07.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Juli en augustus nummer Woord & weg
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. Alle uitgaven van het blad zijn  via deze website te downloaden. Het gecombineerde nummer voor de maanden juli en augustus staat in het teken van 'kerk-zijn in Coronatijd'. Dit onderwerp wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht. Lees verder >> 03.07.20 

Stekkenverkoop in de Kerktuin
In de kerktuin achter de Dorpskerk zijn weer vriendelijk geprijsde stekjes te koop. Bezoekers kunnen op woensdag- en zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur een keus maken uit een aanbod stekjes van kamer- en tuinplanten. De jaarlijkse stekkendag, tevens de opening van het nieuwe tuinseizoen, die voor zaterdag 18 april op het programma stond, werd afgelast in verband met de coronacrisis. Hierdoor ging ook de stekkenverkoop die sinds 2010 elk voorjaar vele tientallen bezoekers trekt, niet door. Nu de kerktuin op twee morgens in de week weer geopend is, wordt ook de verkoop van stekjes hervat. Liefhebbers die als gevolg van de coronamaatregelen hun stekjes in april niet in de kerktuin konden bezorgen, kunnen dat nu wel tijdens de openingsuren. Er zijn dan gastvrouwen aanwezig om de stekjes in ontvangst te nemen. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor de verdere verfraaiing van de kerktuin. 02.07.20
  Klik voor vergroting

Dorpskerk in Coronatijd'
De wijkkerkenraad heeft het 'GEBRUIKSPLAN Dorpskerkcomplex in Coronatijd' vastgesteld, dat is gebaseerd het landelijk 'PKN-Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijenkomsten'. In dit Gebruiksplan is beschreven onder welke voorwaarden en procedures de erediensten en andere kerkelijke- en verhuuractiviteiten kunnen worden georganiseerd in het Dorpskerkcomplex. De Coronamaatregelen van de overheid, de richtlijnen van het RIVM en het PKN-protocol worden daarbij als uitgangspunten gehanteerd. Het Gebruiksplan zal voortdurend worden aangepast aan de beperkende en/of verruimende overheidmaatregelen. De jongste versie van het Gebruiksplan is aangepast aan de nieuwe situatie per 1 juli 2020 en is afgestemd op de mogelijkheden die het Dorpskerkcomplex biedt binnen de vastgestelde overheidskaders. Met ingang van zondag 5 juli geldt er weliswaar geen maximum aantal kerkgangers, maar op grond van de anderhalvemeterregeling kunnen er niet meer dan 100 kerkgangers worden geplaatst op veilige afstand van elkaar. Wie kennis wil nemen van de details van het Gebruiksplan, lees verder >> 02.07.20
  Klik voor vergroting

Remco Ketting bevestigd tot kerkrentmeester
Op voordracht van de Wijkraad van Kerkrentmeesters (WvK) heeft de Wijkkerkenraad Remco Ketting benoemd tot kerkrentmeester van de Protestantse Dorpskerkgemeente. Op zondag 28 juni 2020 werd Remco worden gepresenteerd aan de gemeente en heeft hij de gelofte van geheimhouding afgelegd. Hij neemt de taak van wijkpenningmeester over van Gert Looren de Jong, die eerder dit jaar afscheid nam als ouderling-kerkrentmeester. Gert blijft nog even aan als voorzitter van de WvK totdat er een nieuwe ouderling-kerkrentmeester is gevonden. De Dorpskerkgemeente beschikt nu over een WvK van 7 personen, daarvan zijn Tineke van der Meer en Simon Hoek ambtsdrager (ouderling-kerkrentmeester). Diete Dumans, Alie den Engelsman, Derk Ottink zijn kerkrentmeesters met specifieke taken. De WvK verwelkomt Remco in hun midden en hoopt dat ook Gert binnenkort kan worden vervangen door een nieuwe ouderling kerkrentmeester. Wie voelt zich geroepen? 28.06.20
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 28 juni is volgens de liturgische kalender geteld als '3e zondag na Trinitatis', ook wel de '2e zondag van de zomer' genoemd. De liturgische kleur is eigenlijk groen, maar vanwege de bevestiging van een kerkrentmeester wordt de liturgische kleur rood. De 'feestkleur'.  Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 27.06.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Veel belangstelling 'Corona-Snuffelmarkt XL'
De dames van de werkgroep Snuffelmarkt hebben er alles aan gedaan om de Snuffelmarkt weer te kunnen openen en toch te voldoen aan de Corona-richtlijnen. De hele begane grond van de Oude Pastorie was omgetoverd tot Snuffelmarkt XL. Er was sprake van een grote belangstelling. Er werden veel artikelen gebracht én er waren volop kopers. Door te werken met een gelimiteerd aantal mandjes kon het aantal kooplustigen gereguleerd worden tot het toegestane aantal personen. Dankzij een rechtstreeks interview op Radio Rijnmond kwamen er enkele nieuwe kooplustigen snuffelen. Francien Kokkelink-Willemstein gaf namens de werkgroep voor de radio een toelichting op het fenomeen Snuffelmarkt XL. Simon Hoek kon de luisteraars vertellen hoe dankbaar de kerkrentmeesters van de Dorpskerk zijn met deze werkgroep. Lees verder >> 27.06.20   
  Klik voor vergroting
Prachtige opbrengst: € 350!

Wijkbericht
De predikanten die betrokken zijn bij de Dorpskerkgemeente, ds. Marianne Moerland, ds. Cees Romkes en ds. Jan Willem Stam gaan in dit wijkbericht in op het wel en wee in de wijkgemeente. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de Dorpskerkgemeente. Dit wijkbericht is het laatste wijkbericht van ds. Stam. Langs deze weg willen we hem hartelijk bedanken voor zijn betrokkenheid en input bij onze website. Hij is/was een inspirerend Dorpskerkpredikant, die we node zien vertrekken. Lees verder >> 26.06.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Interview met ds. Jan Willem Stam
In Klankbord, het kerkblad van de Protestantse Gemeente Barendrecht is een afscheidsinterview geplaatst. Arco van der Lee, journalist en actief lid van de Dorpskerkgemeente, heeft hem een aantal vragen gesteld over zijn werkzame jaren in Barendrecht en over zijn naderend vertrek naar de Hervormde Gemente Woerden.
Lees verder >> 26.06.20 
 

Wist u dat. . . ? Waterbouwpastoraat in Cornatijd
De Stichting Pastoraat Werkers Overzee (SPWO) heeft de zogenaamde 'baggerdominee' in dienst, die normaliter de waterbouwprojecten wereldwijd bezoekt en zo de baggeraars en dijkenbouwers overzee regelmatig een hart onder de riem steekt. De huidige waterbouwpastor is ds. Stefan Francke, die in de voetsporen staat van wat ooit door ds. Rinus Grashoff is begonnen. Vanwege de Cornona-pandemie kunnen ook de bemanningen van de baggerschepen niet of nauwelijks reizen. Daarom is pastoraat des te belangrijker geworden. Maar ook ds. Francke kan geen overzeese reizen maken! Daarom heeft ook de SPWO naar digitale alternatieven gezocht. Sinds drie maanden wordt er wekelijks vanuit de kapel van het Zeemanshuis in Vlissingen een korte 'Corona Sermons & Prayers' gehouden, die via YuoTube wordt uitgezonden over de hele wereld. Waterbouwpastor Stefan Francke doet dit samen met de havenpastor van Vlissingen, rev. Pascal Handschin.  Deze unieke vorm van industriepastoraat verdient best wat meer aandacht, kijk verder >> 24.06.20

Klik voor vergroting   Klankbord in het teken van afscheid ds. Stam
De redactie van redactie van Klankbord geeft een mooie hommage aan de afscheidnemende Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. Zijn waardevolle inbreng in de liturgie komt terug op de voorpagina met foto's in de vier liturgische kleuren. Een kleurrijke foto van de door hem geïnitieerde Kinderkerk prijkt op de achterpagina. Vanwege de beperkende Corona-maatregelen zal het afscheid van de familie Stam anders verlopen dan iedereen zich dat had voorgesteld. Op 12 juli om 11.30 uur is er een afscheidsdienst voor genodigden die online wordt uitgezonden. Na de vakantieperiode, op zaterdag 29 augustus zullen gemeenteleden afscheid kunnen nemen van de familie Stam in het Dorpskerkcomplex. Later volgen meer mededelingen over dit afscheid. 24.06.20  
  Klik voor vergroting

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is deze keer verzorgd door ds. Henk-Jan Ketelaar. Hij besteedt aandacht aan een prachtige Koptische icoon, de 'vriendschapsicoon'. Hij refereert daarbij aan de uitspraak van ds. Okke Jager 'Vriendschap met de Eeuwige is eeuwige vriendschap'.  Lees verder >> 24.06.20

Feestelijke doopdienst in Coronatijd
De Dorpskerkgemeente verwelkomde op 21 juni de nog jonge Vera Hengstmengel als nieuw gemeentelid in een feestelijke viering. Ondanks de Corona-beperkingen kon het doopfeest door de familie en vrienden van Mirjam en Joost Hengstmengel worden bijgewoond en door velen anderen online worden bekeken. Zoals gebruikelijk is er weer een fotoverslag gemaakt van deze doopdienst. Kijk verder >> 21.06.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 

Liturgische schikking voor doopfeest
Vanuit de werkgroep Liturgisch bloemschikken heeft Elly van den Oever een prachtige symbolische schikking gemaakt voor het doopfeest van Vera Hengstmengel. Ingrid Filius heeft de toelichting geschreven: 'Een koffertje om op reis te gaan, nodig om de reis door het leven te gaan beginnen. De verschillende tinten wit vertellen over de onschuld, over het nieuwe leven dat geschonken is. De kleur wit geeft ook aan dat mensen altijd opnieuw mogen beginnen, een nieuwe start maken is altijd mogelijk. . . . . Ieder mens, groot en klein is geborgen in Gods liefde en trouw.
Voor de volledige tekst, lees verder >>
Onze 'huisfotograaf'Jan van den Oever heeft de foto's gemaakt. Hij zal ook de doopdienst vastleggen op de foto.  20.06.20
  Klik voor vergroting

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. In Coronatijd worden ze op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week, lees verder >> 20.06.20

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 21 juni is volgens de liturgische kalender geteld als '2e zondag na Trinitatis'. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. Vanwege het feestelijk karakter van de online doopdienst zal er een liturgische schikking worden gemaakt, waaraan ook op de website aandacht besteed za worden. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 19.06.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Synode past voorstel 'Werkzaam vermogen' grondig aan
Tal van leden van de generale synode vonden dat het rapport 'Werkzaam vermogen' te veel top-down was gericht. Kritische noten waren: 'Het rapport houdt te weinig rekening met de wensen en doelstellingen van plaatselijke gemeenten'. 'De wil om eigen vermogen in andere kerken of maatschappelijke projecten te steken moet van onderaf komen'. 'De landelijke kerk moet vooral plaatselijke gemeenten adviseren en stimuleren, maar vooral maar niets van boven opleggen!'. Uiteindelijk werd het breed opgezette voorstel dat er lag, teruggebracht tot de kern: een 'indringende oproep' om vermogende plaatselijke gemeenten en diaconieën te stimuleren met hun overtollige vermogen aan de slag te gaan. Het plan om door de landelijke kerkorganisatie een dure organisatie op te laten zetten om plaatselijke vermogens 'werkzaam' te maken, werd naar de prullemand verwezen. Het moderamen bracht vervolgens hun voorstel terug tot de kern. Daarop werd dit sterk aangepaste voorstel unaniem door de synodeleden aangenomen. Naar de mening van uw webbeheerder, die de hele vergadering online heeft teruggekeken, was dit een mooi voorbeeld van de wijze waarop de plaatselijke gemeenten in de generale synode het beleid van de landelijke kerk kunnen bijsturen. Zie ook een artikel daarover in het Nederlands Dagblad, lees verder >>  19.06.20

Van U is de toekomst!
De generale synode van de PKN heeft zich in haar vergadering van 19 juni geschaard achter de visienota ‘Van U is de toekomst’. Daarmee zet de PKN een nieuw perspectief neer voor de richting die de kerk de komende jaren inslaat. Met een duidelijke gerichtheid op gebed, de lokale oecumene en een leven lang leren als gelovige. Voor alle plaatselijke gemeenten komt een gesprekshandleiding met suggesties en vragen voor het gesprek binnen de eigen gemeente over de visienota beschikbaar. Voor een samenvatting, lees verder >>. Voor de totale visienota, lees verder >> 19.06.20

Met blik op de toekomst. . .
Terwijl de PKN zich in de generale synode bezig hield met de toekomst van de landelijke kerk, werd er in het Dorpskerkcomplex gesproken over de toekomst van twee plaatselijke PKN-gemeenten. Enerzijds werden er in de Dorpskerk en in de Kerktuin opnames gemaakt door gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Woerden samen met dominee Jan Willem Stam. De video-opnamen zullen straks aan de gemeenteleden in Woerden een beeld geven van de kerk waar dominee Stam de afgelopen jaren voorganger was. Zo was de Hervormde Gemeente Woerden bezig met háár toekomst.  Anderzijds waren gemeenteleden van de Dorpskerkgemeente in 'de Ontmoeting' in gesprek met de voorgenomen leverancier van de nieuwe stoelen in de Dorpskerk en in 'de Ontmoeting'. Zo was de Dorpskerkgemeente bezig met háár toekomst. Hoe mooi symboliseerden die twee bijeenkomsten in Barendrecht en de bijeenkomst van de Generale Synode, dat op hetzelfde moment dat de Kerk van Christus op meerdere plaatsen bezig was om te blijven werken aan de toekomst van onze kerk, plaatselijk en landelijk! 19.06.20

Dopen in tijden van Corona
In de Dorpskerk werd op zondag 21 juni
tijdens de on line eredienst Vera Margaretha Jorina Hengstmengel gedoopt. Zij is dochter van Joost en Mirjam Hengstmengel en zusje van Eva. Ds. Jan Willem Stam was voorganger in deze doopdienst. Vanwege de beperkende Corona-maatregelen werden in de PKN de viering van sacramenten opgeschort. De wijkkerkenraad heeft zich beraden op welke wijze gestalte gegeven kon worden aan het verzoek van de familie Hengstmengel om Vera te laten dopen. In overleg tussen doopouders, predikant en wijkkerkenraad is er voor een oplossing gekozen die enerzijds recht doet aan de diepere betekenis van het sacrament van de doop en anderzijds de Corona-beperkingen respecteert. De predikant sprak de doopformule uit en een van de doopouders goot het doopwater. Dominee Stam neemt u graag mee in het gedachtenproces rondom de viering van de doop in tijden van Corona. Lees verder >> 19.06.20   

Nieuws uit de AK
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft na enige tijd weer een keer fysiek kunnen vergaderen ondanks de beperkende Corona-maatregelen. De scriba een een kort verslag aangeleverd van de AK-vergadering van 4 juni jl. voor publicatie op de website. Lees verder >> 17.06.20 

PKN spreekt zich uit tegen racisme
De scriba van de Protestantse Kerk in Nederland - Ds. René de Reuver -  heeft zich uitgesproken tegen racisme. "De Geest van God ontneemt mensen de adem niet, maar schenkt deze aan ieder mens. De noodroep van George Floyd ‘I can’t breathe’ (ik kan niet ademen) is een schreeuw uit de diepte tegen het uitdoven van de pinkstergeest!" Al in 1992 nam de synode van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk krachtig stelling tegen racisme, met de uitspraak: racisme is zonde! Het is verschrikkelijk dat het 28 jaar later nog steeds nodig is om dit tegen elkaar en tegen onszelf te blijven zeggen en te moeten herhalen. Lees verder >> 15.06.20

Met 'Petrus' op vakantie
De Protestantse Kerk in Nederland heeft een (gratis) ledenmagazine Petrus dat de kerk als 'vindplaats van geloof, hoop en liefde' centraal stelt. Naast het Petrus Magazine is er ook een Petrus website, waar u inspirerende verhalen vindt over mensen die geloven, hopen en liefhebben in alle geledingen van de PKN. Lees verder >> 
Evenals vorig jaar heeft de redactie van Petrus Magazine weer een vakantieboekje samengesteld onder de titel: 'Op reis met Petrus'. Dit gratis boekje geeft u 28 dagen Bijbelse inspiratie tijdens uw vakantie. Maar natuurlijk als u voorlopig nog even niet op vakantie gaat is het zeer lezenswaardigd! Om het boekje te bestellen, lees verder >> 
14.06.20

  klik vor vergroting

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Vanaf zondag 14 juni tot aan het begin van het nieuwe kerkelijk jaar - Advent - worden de zondagen op de liturgische kalender geteld als 'zondagen na Trinitatis'. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 13.06.20 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Een historische WK-vergadering
De Wijkkerkenraad heeft na maanden van Coronabeperkingen op donderdagavond 11 juni weer fysiek vergaderd. Het was in meerdere opzichten een historische vergadering. Ten eerste vanwege de Coronacrisis, ten tweede omdat het de laatste WK-vergadering was waarin ds. Jan Willem Stam participeerde en ten derde omdat de WK een belangrijk besluit heeft genomen inzake de herinrichting van de Dorpskerk. Ook al was er eerder een videobijeenkomst geweest met de meeste kerkenraadsleden, het weer fysiek bijeenkomen werd door alle kerkenraadsleden bijzonder gewaardeerd. Zowel tijdens het Avondgebed waarmee de kerkenraadsvergadering werd afgesloten, als bij het gezellig samenzijn daarna werd stil gestaan bij het naderende vertrek van de 38e Dorpskerkpredikant in de 456 jaar dat de Dorpskerkgemeente bestaat. Ten derde betekent het feit dat het eindrapport van de commissie 'herinrichting Dorpskerk' door de WK unaniem werd aangenomen, ook een historische stap voor het oudste godshuis van Barendrecht. De huidige stoelen en banken, die in 1962 het toenmalige historische meubilair vervingen, zullen plaats gaan maken voor nieuwe stoelen die passend worden gevonden bij het interieur van de Dorpskerk. In het komende wijkbericht zal uitgebreider aandacht worden besteed aan deze historische WK-vergadering. 12.06.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes besteedt in zijn nieuwe Lied van de Week aandacht aan het prachtige Ierse lied 'Be Thou my vision'. Dit lied inspireerde dominee-dichter Sytze de Vries zelf tot een drietal Nederlandse liederen. Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 12.06.20

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. In Coronatijd worden ze op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week, lees verder >> 12.06.20

'Van U is de toekomst': PKN focust op weg naar 2025
In de visienota 'Van U is de toekomst' stelt de landelijke Protestantse Kerk een viertal focuspunten aan de orde, die invulling moeten gaan geven aan het werk van de landelijke kerk en die plaatselijke gemeenten wil uitdagen om te ontdekken waar zij in hun lokale situatie toe geroepen worden. De vier punten zijn: 'Een gemeenschap van Woord en tafel'; 'Als kinderen van één Vader'; 'Van U is het Koninkrijk'; 'Midden in het leven'. Voor een samenvatting, lees verder >>. Voor de totale visienota, lees verder >>  09.06.20

Spraakmakend PKN-rapport 'Werkzaam vermogen'
De landelijke Protestantse Kerk heeft in 2019 een commissie ongesteld die opdracht kreeg om te onderzoeken hoeveel geldmiddelen van plaatselijke kerken en diaconieën ingezet zou kunnen worden als 'werkzaam vermogen'. Het eindrapport is dezer dagen gepubliceerd en was voorpaginanieuws bij TROUW en het Nederlands Dagblad met koppen als ‘Protestantse gemeenten hebben miljard euro over’. De comissie doet een hele serie aanbevelingen aan de synode in een poging om plaatselijke gemeenten te stimuleren om hun vrije vermogen niet op te potten maar in te zetten voor collega-kerkelijke gemeenten en projecten in de plaatselijke en regionale samenleving. Het rapport zal waarschijnlijk tot een boeiende discussie leiden in de synode. Voor een samenvattting van het rapport, lees verder >> Voor het totale commissierapport, lees verder >> 09.06.20

Over Liturgie gesproken. . . . .'Groen - niets genoeg te doen!'
Op de liturgische kalender wordt de tijd na het feest van Pinksteren en zondag Trinitatis ook wel 'de 'groene tijd' genoemd. Door sommigen wordt die tijd getypeerd door de spreuk: 'Groen: niets te doen'. Daarmee wordt bedoeld, dat er na de feesten van Pasen, Pinksteren en Trinitatis een periode begint met de liturgische kleur groen. In deze periode, die de hele zomer en de herfst beslaat, zijn er geen kerkelijke feesten en 'gewone' vieringen op 'gewone' zondagen. Mn zegt wel een liturgisch saaie tijd. Maar dat is toch een vergissing, want na Pinksteren begint het pas!  Er ligt veel werk op ons te wachten, ook in de Dorpskerkgemeente. Laten we - geïnspireerd door de Geest - in de vakantietijd eerst re-creëren (her-scheppen), om daarná te kunnen zeggen: 'Groen, genoeg te doen'! Er wacht een beroepingsprocedure en er zijn nog tal van vacatures, misschien is die groene tijd bij uitstek geschikt om jezelf af te vragen: Wat kan IK doen, om de Dorpskerkgemeente verder te laten bloeien? 07.06.20
 

Wist u dat . . .? Een Minister van Eredienst
Nederland kent al sinds het begin van de negentiende eeuw een Minister van Eredienst! Dit is een titel die de huidige Minister van Justitie en Veiligheid in zijn portefeuille heeft. De Minister voor Eredienst vervult die functie in zijn rol als vertegenwoordiger van het Kabinet in het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). Het CIO is een samenwerkingsverband van 29 christelijke kerken en 2 joodse gemeenschappen en behartigt hun gemeenschappelijke belangen bij de (rijks)overheid. (www.cioweb.nl) Vanaf 1871 is het geen zelfstandig Ministerie meer, maar werd het een afdeling onder het toenmalige Justitieministerie. Anno 2020 valt het nog steeds onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarmee draagt Minister Ferd Grapperhaus de titel Minister van Eredienst. Grapperhaus voelt zich daadwerkelijk betrokken bij deze zaken. Zo ziet hij de Bijbel als ‘een onuitputtelijke bron voor levenswijsheid’. Ook vertelde hij dat het geloof in zijn leven een grote rol speelt, mede doordat hij bij de Jezuïeten is opgevoed. Voor de ontstaansgeschiedenis van dit bijzondere ministerie, lees verder >> 07.06.20
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
De zondag na Pinksteren - 7 juni - draagt volgens de kerkelijke kalender de naam Zondag Trinitatis. Deze naam verwijst naar de heilige Drie-eenheid: Vader, Zoon en Geest. De term 'drie-eenheid' komt in de Bijbel als zodanig niet voor. Pas in de vierde eeuw na Christus werd dit binnen de kerk na de nodige discussies tot dogma verheven. De conclilies van Nicaea (325), Constantinopel (381) en Chalcedon (451) speelden daarbij een belangrijke rol. Op de kerkelijke kalender worden de zondagen tussen Trinitatis en Advent benoemd als de '1e (etc.) zondag na Trinitatis'De liturgische kleur van zondag Trinitatis is wit: de kleur van zuiverheid en licht. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> [DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 06.06.20
 

Dorpskerk al klaar voor vieringen in juli
Indien het per 1 juli 2020 weer mogelijk wordt om erediensten te houden met maximaal 100 kerkgangers, is de Dorpskerk daarop voorbereid. Er is uitgezocht of het mogelijk is om in de relatief kleine Dorpskerk 100 kerkgangers op de veilige afstand van anderhalve meter te kunnen plaatsen.  Omdat leden uit één huishouden onderling geen anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen, zijn de honderd gemarkeerde plaatsen goed in te delen. De WK van de Protestantse Dorpskerkgemeente heeft besloten om in de maand juni te oefenen met het 'Gebruiksplan Dorpskerk in Coronatijd' zoals dat volgens het 'PKN-Protocol kerkdiensten' vereist is. Alle bezoekers van het Dorpskerkcomplex zullen in de komende tijd de Tien Gebruiksregels Dorpskerk in Coronatijd ontvangen bij binnenkomst van het gebouw.
Lees verder >>  06.06.20

  Klik voor vergroting
Er passen ruim 100 personen in de
DK op 'veilige Corona-afstand'.

Collecteren in Coronatijd
Nu juni er ook in de Dorpskerk weer erediensten met (een beperkt aantal) kerkgangers mogen worden gehouden, is er een creatieve oplossing gevonden om 'Coronaproof' te kunnen collecteren onder de kerkgangers. Op de uurwerkzolder stonden nog een aantal oude afscheidingspaaltjes, die nu een nieuwe functie hebben gekregen. Zolang de beperkende Coronamaatregelen gelden, kunnen kerkgangers hun gaven aan de drie collectedoelen deponeren in de drie collectezakken (diaconie, kerkbeheer en deurcollecte) die in de hal van de Onmoeting zijn geplaatst. Dit zonder ze aan te raken. Aan degenen die de viering online volgen wordt gevraagd om gebruikt maken van de mogelijkheid om digitaal te betalen. 06.06.20
  Klik voor vergroting

Wijkbericht
De predikanten die betrokken zijn bij de Dorpskerkgemeente, ds. Marianne Moerland, ds. Cees Romkes en ds. Jan Willem Stam gaan in dit wijkbericht in op het wel en wee in de wijkgemeente. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de Dorpskerkgemeente. Lees verder >> 06.06.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klanbord is deze keer verzorgd door Anne-Mieke van Oost-Reiber, kerkelijk werker van de wijkgemeente Carnisse Haven. Zij gaat in op de betekenis van Zondag Trinitatis en ze verwijst daarbij naar lied 706. Een lied voor Trinitatis, dat zo mooi zegt: 'De dans van de Drievuldigheid wordt door geen dood gestuit'. Lees verder >> 06.06.20

Zo wordt de lofzang gaande gehouden
Nu in Coronatijd de lofzang in de kerken gaande wordt gehouden door slechts enkele zingende predikanten en solisten, publiceerde het Nederlands Dagblad twee interessante artikelen over een onderzoek dat is uitgevoerd naar de rol van het lied in de kerken en de wijze van begeleiding anno 2020. Dit onderzoek werd uitgevoerd door het Nederlands Dagblad in samenwerking met Hanna Rijken, als liturgiewetenschapper verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit en het Rotterdams Conservatorium Codarts (Hanna is de opvolger van Hans van Gelder bij Codarts). Helaas geeft het ND geen toestemming om de artikelen als pdf te plaatsen op onze website. Daarom verwijzen we slechts naar beide interessante artikelen. Als u zich registreert kunt u beide artikelen zonder kosten downloaden.
Lees verder >>  En Verder >> 06.06.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes besteedt in zijn nieuwe Lied van de Week aandacht aan het lied 'Hij bad voor mij'. Een lied van Michel van der Plan uit zijn eerste bundel Evangelieliederen. De melodie is van Louis vanDijk. Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 06.06.20

'Column van de week'
De column van de week is van de hand van ds. Cees Romkes. Hij gaat in op het boek 'Lessons in Leadership', ja 'Lessen in Leiderschap' van de Engelse oud-opperrabijn Jonathan Sacks. De afgelopen lazen we (ook) in de Dorpskerk het bijbelboek Exodus.  Rebbe Sacks gaat in zijn boek dieper in op het leiderschap van Mozes. Lees verder >> 06.06.20

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. In Coronatijd worden ze op de website geplaatst. Voor het gebed voor de komende week, lees verder >> 06.06.20

Trinitatis, uitgelegd aan kinderen
Zelden werd het begrip van de heilige drie-eenheid zo helder uitgelegd als dat werd gedaan door Matthijs Vlaardingerbroek in een van zijn 'Henkie-shows'. Matthijs was met zijn sprekende pop Henkie te gast in de Dorpskerk bij de Kinderkerk op de Samenvoegingszondag.  Met Pinksteren presenteerde hij op aansprekende wijze aan kinderen, hoe kan worden uitgelegd dat in de Bijbel God één is en toch uit drie personen bestaat, namelijk God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest: één van de grote geheimen van God. Toch heeft God iets in de schepping gegeven dat ons wel helpt om het een beetje te begrijpen. Namelijk water! Water kun je in verschillende vormen tegenkomen: in de vorm van ijs, water en waterdamp. Drie verschillende vormen en toch allemaal water. Matthijs heeft er een leuk proefje aan gekoppeld om aan kinderen (en volwassenen!) uitleg te geven over de Drieëenheid.
Lees verder >> 04.06.19
  klik om naar de website van Henkie te gaan
Het Pinksterverhaal
voor kinderen wordt in vijf afleveringen online verteld
 in de zogenaamde
'Henkie-shows'. 

Wist u dat. . . ? Boog in Tempelmuur uit Jezus' tijd
Uit recent archeologisch onderzoek is gebleken dat de zogenaamde Boog van Wilson, onderdeel van de Westelijke Tempelmuur in Jeruzalem, dateert uit de tijd van Jezus. Onlang verschenen er daarover artikelen in het engelstalige wetenschappelijke tijdschrift PLOS One  en in het Nederlands Dagblad. Daarin werd verslag gedaan van de onderzoeksresultaten op basis van koolstofdateringen van archeologische monsters. Er werd vastgesteld dat de bouwperiode moet hebben gelegen ergens tusen 20 voor en 20 jaar na het begin van de jaartelling. De gemetselde boog is ontdekt in 1864 door de 19de-eeuwse ontdekkingsreiziger en landmeter Charles William Wilson. De boog vormde oorspronkelijk een onderdeel van de brug tussen de Tempelberg en de bovenstad van het oude Jeruzalem.
Lees verder het ND-artikel >>  en/of het engelstalige artikel in PLOS One >>  04.06.20
  klik voor vergroting
De Boog vormt nu een onderdeel
van het mannengedeelte
van de Westelijke Tempelmuur

Het Feest van de Geest: liturgisch bloemschikken
Zoals gebruikelijk is er ook voor de viering van Pinksteren weer een prachtige schikking gemaakt. Maar omdat de drie dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken in Coronatijd tot de 'risicogroep' behoren, heeft ook nu kerkrentmeester Alie den Engelsman uitvoering gegeven aan de ideeën van de werkgroep. Zo is een prachtige schikking ontstaan, waarbij de volgende tekst behoort: 'Fluister het mij in, heilige Geest: ik zal het goede denken. Spoor me aan, heilige Geest: ik zal het goede doen. Verlok me, heilige Geest: ik zal het goede zoeken. Geef me kracht, heilige Geest: ik zal het goede vasthouden. Bescherm me, heilige Geest: ik zal het goede nooit verliezen'.  31.05.20
  Klik voor vergroting

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes besteedt in zijn nieuwe Lied van de Week aandacht aan het lied 'De wet voorbij, Gods adem in de rug'. Een lied bij Exodus 20 van dominee-dichter André Troost uit zijn bundel: ‘Overnodig’. De melodie is van Peter Sneep, maar kan ook worden gezongen op de melodie van Gezang 487. Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 31.05.20

'Column van de week'
De column van de week is van de hand van ds. Jan Willem Stam. Hij gaat in op de gedachtenvorming die er bij het maken het Gebruiksplan 'Dorpskerk in Corontijd' zoal aan de orde kwam. Lees verder >> 31.05.20

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. In Coronatijd worden ze op de website geplaatst. Voor het gebed voor de komende week, lees verder >> 31.05.20

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 17 mei is het op de liturgische kalender 'zondag Rogate'. Het is de zesde zondag van Pasen, vlak voor Hemelvaart. Rogate is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: 'vráágt of ook bidt'. Op deze zondag worden de gemeente opgeroepen om te bidden. Dit gebruik gaat terug naar oude kerkelijke tradities van biddagen voor het gewas in deze tijd van het jaar. De misschien wel mooiste tijd van het kerkelijk jaar - de Vijftigdagentijd - nadert zijn afsluiting. Lees verder >>
Voorganger is ds. Marianne Moerland. De viering wordt muzikaal omlijst door Marie-Christine Goergen - dwarsfluit, Thea Verhagen - Dorpskerkorgel en Marjolein Langerak - sopraan. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 16.05.20 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Over Liturgie gesproken . . . Pinksteren
Het christelijke Pinksterfeest heeft zijn oorsprong in het Joodse wekenfeest (Sjavoeot). Dit Joodse feest is ter herinnering aan de gebeurtenis bij de berg Sinaï, toen God aan Mozes de 10 Geboden gaf. Christenen namen de feestdag over omdat ze een gelijkenis zagen met de neerdaling van de Heilige Geest. Het woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord ‘pentekostè’, dat vijftig betekent. Het Pinksterfeest is altijd 10 dagen na Hemelvaart en de 50ste dag na Pasen. We herdenken de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de Christelijke kerk. Het 'Feest van de Geest' werd in de Dorpskerk gevierd in een feestelijke online eredienst, waarin Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam voorging. Een zanggroep o.l.v. Johan Sonneveld verleende haar medewerking. De liturgische kleur is rood, de kleur van vuur van de Geest. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> [DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 31.05.20 

  klik voor vergroting

Kerktuin in bloei
Omdat de bijbelse Kerktuin van de Dorpskerk gedurende de maand mei nog gesloten moet blijven, geven we graag door hoe mooi de Kerktuin momenteel in bloei staat. Gelukkig kunnen de cliënten van Zorggroep De Toekomst al wel elke dag genieten van de bloemenpracht. Gerdien Pool, actief lid van de werkgroep Kerktuin maakte weer een paar prachtige foto's, die we u niet willen onthouden. Vooral de rode kleur van de papaver is indrukwekkend mooi! 27.05.20
Klik voor vergroting   Klik voor vergroting

Nieuws van het CvK
Het College van Kerkrentmeesters van de PG Barendrecht doet weer de jaarlijkse oproep om me te doen aan de Solidariteitsactie van de PKN. De helft van de opbrengst gaat naar de landelijke kerk en de andere helft is ter dekking van de kosten van de eigen plaatselijke gemeente. Juist nu de inkomsten van de kerk in coronatijd terug lopen, is uw bijdrage van groot belang! Daarnaast wordt u gevraagd om de jaarlijkse bijdrage voor Klankbord te voldoen. Lees verder >> 26.05.20

Verhalen in de tent
Nu de scholen weer zijn begonnen, wordt er door Winia Schriek en Ada van der Wel ook weer gestart met het project 'Verhalen in de tent'. Zij schrijven: 'Mooie verhalen vertellen en met elkaar hiermee spelen. Samen ontdekken we de verhalen en kijken of het nu zo heel anders is dan vroeger. We gaan als het mooi weer is buiten zitten in de tent net als ze vroeger deden maar geven ze regen op dan zitten we binnen in de tent. Komen jullie ook, neem je vriendjes of vriendinnetjes maar mee. Want het is leuker als we met elkaar zijn om te vieren. Natuurlijk is er iets lekkers na afloop.' De tent staat bij de Ontmoeting op woensdagmiddag 3 juni van 14.30 uur tot 15.30 uur voor kinderen vanaf vier jaar. Wij kijken naar jullie uit.'
Meer informatie bij Winia >>  winia.schriek@planet.nl 25.05.20
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 24 mei is het op de liturgische kalender 'zondag Exaudi'. Het is de zevende zondag van Pasen, tussen hemelvaart en Pinksteren. 'Exaudi' is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: ‘verhoor toch’. Het is dus een gebed. De gemeente bevindt zich als het ware in de situatie van de leerlingen die na Jezus’ hemelvaart biddend en eensgezind wachten op de heilige Geest (Handelingen 1:14). Deze zondag staat ook wel bekend als Wezenzondag: nadat Jezus' leerlingen afscheid van hem namen (Hemelvaart) wachtten zij op de uitstorting van de heilige Geest (Pinksteren). Voor een korte tijd zijn zij alleen, zoals wezen. Dit is de laatste zondag vóór Pinksteren, de liturgische kleur is voor de laatste keer in de Paastijd wit: kleur van licht, zuiverheid en opstanding. Voorganger is ds. Piet Taselaar. De viering wordt muzikaal omlijst door Ger van Eersel - Dorpskerkorgel en Mieke Groen - sopraan. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 22.05.20 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw Wijkbericht
De predikanten die betrokken zijn bij de Dorpskerkgemeente, ds. Marianne Moerland, ds. Cees Romkes en ds. Jan Willem Stam gaan in dit wijkbericht in op het wel en wee in de wijkgemeente. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de wijkgemeente. Lees verder >> 22.05.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klanbord is deze keer verzorgd door ds. Albert Floor van de wijkgemeente Immanuelkerk. Hij staat stil bij de oproep van de apostel Paulus aan de gemeente In Filippi: 'Wandel het Evangelie van Christus waardig!'  Daarbij gaat hij in op vragen als: 'Wat bedoelt Paulus te zeggen?'; 'Wat is waardig?';  'Wat is het je waard om met Christus te leven?Lees verder >> 22.05.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes besteedt in zijn nieuwe Lied van de Week aandacht aan het lied 'In de hemel onze Vader'. De tekst is van Huub Oosterhuis en de muziek van Toine Oomen.  Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 22.05.20

'Column van de week'
De column van de week is van de hand van ds. Cees Romkes. Hij gaat in op de teksten uit Exodus 21 - 23, die nu op het oecumenisch leesrooster staan. In de hoofdstukken ná de Tien Geboden rollen de details met golven over je heen. . .
Lees verder >> 22.05.20

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. In Coronatijd worden ze op de website geplaatst. Voor het gebed voor de komende week, lees verder >> 22.05.20

Hemelvaart oratorium bij Exxact Barendrecht
Op dinsdagavond 19 mei verzorgde Hans van Gelder een muziekprogramma bij het programma 'Hart voor Barendrecht' op Radio Exxact Barendrecht. Hij gaf een toelichtnig op het Hemelvaart oratorium 'Lobet Gott in seinen Reichen'  van Johann Sebastian Bach, BWV 11. Delen uit dit oratorium zijn te beluisteren en werden door Hans nader toegelicht. Dit Hemelvaart oratorium is veel minder bekend dan het Weihnachts oratorium. De radiouitzending is terug te luisteren via de website >> www.hartvoorbarendrecht.nl  20.05.20
  klik voor vergroting

Online viering Hemelvaart vanuit Dorpskerk
De viering van Hemelvaart voor alle wijkgemeenten van de PG Barendrecht vond dit jaar plaats vanuit de Dorpskerk. In coronatijd was het een onlineviering. Voorganger was ds. Bert de Wit, Johan Sonneveld bespeelde het Dorpskerkorgel. Zang werd verzorgd door: Jacovine Hall, Metha Smit en Emmy Sonneveld. Alie den Engelsman heeft een mooie liturgische schikking gemaakt. De violieren stijgen op ten hemel en gipskruid verbeelden de wolken. Het was een feestelijke viering, die via de bekende videokanalen van de Dorpskerk en via Kerkomroep kan worden terug gekeken!
Antoinette Jansen had een mooie orde van dienst ontworpen, lees verder >> 
21.05.20
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . . Hemelvaartsdag
De viering van Hemelvaartsdag is gebaseerd op het bijbelboek Handelingen (1:3). Daar staat de verwijzing naar de veertigste paasdag. De oudst bekende bron van de viering van de Ascensio Domini (hemelvaart van de Heer) is een geschrift van kerkvader Augustinus van Hippo (354-430). Volgens Augustinus werd het feest van Hemelvaart reeds gevierd in de tijd van de apostelen, maar het feest zou op het einde van de vierde eeuw zeer vlug verspreid geworden zijn. In de geloofsformules van Nicea (325) en van Constantinopel (381) is er al sprake van de hemelvaart van Jezus. Hemelvaartsdag wordt dit jaar in Barendrecht voor hele Protestantse Gemeente gevierd met een erdienst in de Dorpskerk. 
(afbeelding: Hemelvaart - Rembrandt (1636) Museum Alte Pinakothek, München) 20.05.20
  klik voor vergroting

'Column van de week'
De column van de week is van de hand van ds. Jan Willem Stam. Hij gaat gedurende de negende week van de 'intelligente lockdown' in op het kerk-zijn tijdens de 'oefenmaand juni', zoals die door het bestuur van de landelijke PKN is aangekondigd.
Lees verder >> 17.05.20

Mei en juni nummer Woord & weg
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. Alle uitgaven van het blad zijn  via deze website te downloaden. Het gecombineerde nummer voor de maanden mei en juni staat in het teken van het nieuwe jaarthema, dat ook als thema voor de startzondag zal gaan gelden: 'Het goede leven'. Vanuit verschillende invalshoeken wordt dit thema belicht. Lees verder >> 17.05.20 

Nieuws van het Verjaardagsfonds
Ook voor het verjaardagsfonds van de Dorpskerkgemeente heeft het Coronavirus roet in het eten gegooid. Wel krijgt u namens de wijkgemeente een verjaardagskaart, maar wij bellen (voorlopig) niet bij u aan voor een gift. Hopelijk komt dat spoedig wel weer goed. En was u de afgelopen maanden jarig maar heeft u geen kaart gekregen, dat betekent dat uw straat of wijk vacant is. Met andere woorden: lijkt het u leuk om zich bij ons aan te sluiten om ook een straat/wijk voor uw rekening te nemen, laat het ons weten. Er zijn genoeg collectebussen. Per slot van rekening is de P
rotestantse Dorpskerkgemeente ook flink uitgebreid met voormalige wijkgemeente Zuid/Oost, dus u begrijpt dat we wel extra hulp kunnen gebruiken! Voor inlichtingen of aanmelden kunt u bellen naar: Dicky Tol, 06 133 61 360. Emailadres: d.tol894@upcmail.nl 17.05.20


'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes besteedt in zijn nieuwe Lied van de Week aandacht aan het lied 'Het lied op onze lippen' van Tom Naastepad. Een lied met twaalf coupletten, dat op drie melodieën kan worden gezongen.  Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 15.05.20

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. In Coronatijd worden ze op de website geplaatst. Voor het gebed voor de komende week, lees verder >> 15.05.20

Wist u dat . . . ? Over Heiligen gesproken
In tegenstelling tot de Rooms-katholieke medechristenen kennen de Protestanten geen heiligenverering. Toch zijn er heiligen die een veel bredere 'verering' kennen dan alleen in de Romana. Dat geldt naturlijk voor de bisschop van Myra, Sint Nicolaas. Wie echter de namen hoort van de heilige Mamertus (van Vienne), de heilige Pancratius (van Rome), de heilige Servatius (van Maastricht - zie foto), de heilige Bonifatius (van Tarsus), zal waarschijnlijk zeggen 'nooit van gehoord'. De genoemde katholieke heiligen hebben hun naamdagen van 11 tot en met 14 mei. Het zijn de naamdagen van de zogenaamde IJsheiligen. Zij vormen een periode in de maand mei die wordt gezien als de overgang van weer met mogelijk nachtvorst naar meer zomers getint weer. Het is niet uitgesloten dat er na half mei nog nachtvorst optreedt, maar die kans is heel klein. 'IJsheiligen' is een van de oudste en wellicht bekendste begrippen uit de volksweerkunde. Meer weten over deze mannen en hoe  hun heilige status in de kerk hebben verkregen? Lees verder >> 11.05.20
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
Zondag 10 mei is de vijfde zondag van Pasen, die draagt de naam: Zondag Cantate. Dit verwijst naar Psalm 98 en roept op de lofzang te zingen: 'Cantate Domino Canticum Novum', dat is Latijn voor: ‘Zingt een nieuw lied voor de Heer’.
Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 08.05.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes besteedt in zijn nieuwe Lied van de Week aandacht aan een Middaglied van de Duitse dichter Jochen Klepper, de dichter van 'God lijkt wel diep verborgen in onze duisternis...' (G.130). In het Duits heet zijn liedbundel 'Kyrie', in het Nederlands 'Het licht breekt door de wolken'. De vertaling Titia Lindeboom. Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 01.05.20

Wijkbericht
De predikanten die betrokken zijn bij de Dorpskerkgemeente, ds. Marianne Moerland, ds. Cees Romkes en ds. Jan Willem Stam gaan in dit wijkbericht in op het wel en wee in de wijkgemeente. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de wijkgemeente. Lees verder >> 08.05.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klanbord is deze keer verzorgd door ds. Jan Willem Stam. Hij gaat in op een vraag van zijn zoontje': 'Is Jezus opgestaan, of niet . . ?  Lees verder >> 08.05.20

Nieuwe 'Column van de week'
De column van de week is van de hand van ds. Cees Romkes. Hij haalt een herinnering voor het voetilicht . Lees verder >> 08.05.20

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. In Coronatijd worden ze op de website geplaatst. Voor het gebed voor de komende week, lees verder >> 08.05.20

Wist u dat . . . ? Barendrecht vrij
Alles wat was voorbereid om de viering van '75 jaar Vrijheid' in Barendrecht gestalte te geven en alles wat er in coronatijd nog is gerealiseerd, is terug te vinden op een speciale website >> www.barendrechtvrij.nl  De herdenking bij het monument op het Doormanplein is terug te kijken op >> de Facebook pagina van Exxact Barendrecht. 06.05.20

Ter inspiratie . . . liederen voor 4 en 5 mei
Gedichten kunnen gevoelens vaak prachtig verwoorden, zeker als ze ook nog gezongen kunnen worden. Twee voorbeelden ter inspiratie worden u aangereikt, nu 4 en 5 mei thuis moet worden beleefd.
* Ds. Cees Romkes stuurde het lied 'Nooit lichter ving de lente aan'. Van Ad den Besten en Willem Vogel: Nieuwe Liedbundel nummer 709. Het lied is geïnspireerd op een preek die prof. K.H. Miskotte hield op 9 mei 1945 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam onder de titel: 'Gods vijanden vergaan'. Lees verder >>
* Dominee-dichter André Troost maakte dezer dagen een bevrijdingslied voor joden, christenen, moslims en ieder ander mensenkind’ onder de titel 'Geroepen om vrij te zijn', op de medlodie van 'Gelukkig is het land'. Lees verder >> 04.05.20
  klik voor vergroting

Aangepaste 4 mei herdenking
Vanwege de beperkende coronamaatregelen zal de gebruikelijke herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk, voorafgaand aan de kranslegging niet doorgaan. De plechtigheid zal worden beperkt tot het luiden van de klok van de Dorpskerk tusen 19.50 en 19.58 uur. Daarna volgt het trompetsignaal 'taptoe' door trompettist Marcel Schoonen vanaf de trappen van de Watertoren. Daarna volgen 2 minuten stilte en klinkt het Wilhelmus. Aansluitend is er een kranslegging door Burgemeester van Belzen namens alle Barendrechters bij het monument op het Doormanplein. Via het televisiekanaal van Exxact Barendrecht zal die plechtigheid worden uitgezonden. Op de locale radiozender Exxact Barendrecht zal vanaf 19 uur een herdenkingsprogramma worden uitgezonden. Vanwege de bijzondere situatie zal de Nederlandse driekleur (ook die van de Dorpskerk) de hele dag tot zonsondergang halfstok worden gehesen. 02.05.20
  Klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
Zondag 3 mei is de vierde zondag van Pasen, die draagt de naam: Zondag Jubilate. Dit verwijst naar Psalm 66,‘Jubilate Deo omnis terra, psalmum dicite nomini eius date gloriam laudi eius' - 'Juich de Heer gij ganse aarde, psalmzing de heerlijkheid van Zijn naam en geef Hem eer en lof'. De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid.
Op 2 mei is het 508 jaar geleden dat de Dorpskerk werd ingewijd! Een extra reden om Psalm 66 te laten klinken!  
Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 02.05.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Torenuurwerk van slag. . . ?
Afgelopen weken zal menigeen zich hebben afgevraagd wat er toch aan de hand is met het gerestaureerde torenuurwerk. De wijzers gaven niet steeds de juiste tijd aan en ook leek het of de klok van slag was en soms sloeg de klok alle uren achtereen. Daarom een toelichting: Met het terugplaatsen van het uurwerk in de toren was de restauratie nog niet helemaal voltooid. Het inregelen van het uurwerk op de uurwerkzolder in de toren en de juiste positiebepaling van de ophangpunten van de gewichten hebben veel meer tijd gevergd dan was voorzien. Restaurator Ralf van Veghel van de firma Daelmans is afgelopen weken enkele keren teruggekomen om steeds verdere verfijningen aan te brengen. Naar verwachting zullen de meeste 'kinderziektes' er binnenkort zijn uitgehaald. Kerkrentmeester Simon Hoek en Koster-beheerder Rob Bruin moeten nu stap voor stap leren om kleine afwijkingen zelf te kunnen verhelpen en ook dat kost ook nog even 'tijd'.  01.05.20 

'Column van de week'
De column van de week is van de hand van ds. Jan Willem Stam. Hij zet aan tot nadenken over de situatie waarin zich onze samenleving nu bevindt. Lees verder >> 01.05.20

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. In Coronatijd worden ze op de website geplaatst. Voor het gebed voor de komende week, lees verder >> 01.05.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes besteedt in zijn nieuwe Lied van de Week aandacht aan een lied van Henk Jongerius, 'Ga met ons mee op onze wegen'Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 01.05.20

Orgelconcerten on line
Orgelliefhebbers zullen het in corona-tijd waarschijnlijk nog lang zonder orgelconcerten moeten doen, maar tal van organisten verzorgen via YouTube en FaceBook met grote regelmaat on line orgelconcerten. Veel luisterplezier! Enkele voorbeelden: 
Rien Donkersloot heeft samen met collega Sietze de Vries een concert opgenomen vanuit de Joriskerk in Amersfoort >>  
De Rotterdamse stadsorganist Geert Bierling gaf onlangs een lunchconcert op het prachtige Doelenorgel.  >> 
De Urker organist Minne Veldman heeft een hele serie orgelbespelingen op zijn eigen You Tube kanaal gezet >>
De Rotterdamse organist Arjan Breukhoven geeft dagelijks een huisconcert op zijn Face Book pagina >> Klik om naar de Face Book pagina van Arjan Breukhoven te gaan 
29.04.20

Met de blik gericht op Pinksteren
In aanloop naar Pinksteren maakt tv-programma 'Met hart en ziel' een zesdelige special met verhalen vanuit het hele land. Daarnaast zal in elke aflevering van de serie een meditatie van ds. René de Reuver te zien zijn, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. De thema’s van de meditaties sluiten aan bij de verwarrende tijd waarin we nu leven: licht doorgeven, angst, maar ook (on)vrijheid en dankbaarheid. Iedere uitzending wordt afgesloten met een eigentijdse uitvoering van een lied uit het Liedboek. Bekende artiesten als Leoni Jansen, Syb van der Ploeg en Berget Lewis verlenen hun medewerking. Het programma wordt iedere zaterdag om 18.00 uur uitgezonden bij KRO-NCRV op NPO2. Kijk en luister verder >> 26.04.20

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
Zondag 26 april is de derde zondag van Pasen, die draagt de naam: Misericordia Domini. Dit verwijst naar Psalm 33 vers 5. In het Latijn luidt het: 'misericordia domini plena est terra', vertaald betekent dit  'De aarde is vol van de rechtvaardigheid van de Heer'. De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid. 25.04.20
 

Wijkbericht
De predikanten die betrokken zijn bij de Dorpskerkgemeente, ds. Marianne Moerland, ds. Cees Romkes en ds. Jan Willem Stam gaan in dit wijkbericht in op het wel en wee in de wijkgemeente. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de wijkgemeente. Lees verder >> 25.04.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
Dit keer geen column van de week, maar de meditatie van ds. Cees Romkes uit Klankbord. Hij stelt enkele indringende vragen onder de titel 'Deugen'Lees verder >> 25.04.20

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. In Coronatijd worden ze op de website geplaatst. Voor het gebed voor de komende week, lees verder >> 25.04.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes besteedt in zijn nieuwe Lied van de Week aandacht aan een lied van Jan van Opbergen, 'Kom in ons midden'Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 25.04.20

Koninklijke onderscheiding voor Dorpskerkkanjers
Op vrijdagmorgen 24 april om 10 uur ging de telefoon bij Geertrui de Boom. De burgemeester was aan de lijn, die de compleet verraste Geertrui meldde dat zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau! Met een smoes was het gelukt om ze thuis te laten zijn. Op het moment dat er werd gebeld zorgden mensen van de Dorpskerkgemeente en de PCOB dat de galerij werd versierd en er op straat koffie en taart (op de nodige afstand) klaar stond. Geertrui kreeg haar onderscheiding voor haar vele werk voor de Oranjevereniging, de PCOB en de Snuffelmarkt van de Dorpskerkgemeente. Ook Coby Louws werd benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau, als gastvrouw van Eetgroep d'Ontmoeting is ook zij een zeer gewaardeerd vrijwilliger in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast is zij al vele jaren actief als diaken in de Bethelkerk en betrokken bij de stichting Present en de Wereldwinkel. 
Onze felicitaties voor beide Dorpskerkkanjers!  (foto: Arco van der Lee) 24.04.20
  Klik voor vergroting
Geertrui werd toegezongen en
werd in de bloemetjes gezet.

Diaconaal Noodfonds gesteund door Gemeente Barendrecht
Het college van B&W van Barendrecht heeft besloten vanwege de Coronacrisis de Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht te steunen met een bijdrage van € 10.000.
Dit ‘Noodfonds’ is eind maart opgericht door de diaconieën van de gezamenlijke kerken in Barendrecht. Het Noodfonds helpt Barendrechtse gezinnen en alleenstaanden met een laag besteedbaar inkomen als zij plotseling geconfronteerd worden met een materieel of financieel probleem. Het fonds ontvangt zijn middelen van de Barendrechtse kerken en doet daarnaast een beroep op maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren. Wethouder Nico Bults: “Op dit moment bevinden we ons in een voor iedereen moeilijke periode. Het Noodfonds Barendrecht is een organisatie die snel op de noden van onze inwoners kan inspringen, iets waar in deze tijd grote behoefte aan is. Ook de raad is die mening toegedaan, reden waarom wij dit besluit hebben genomen”. 23.04.20

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
Zondag 19 april is de tweede zondag van Pasen. Die heeft twee namen: ‘Beloken Pasen’ en ‘Quasi modo Geniti’. De eerste duidt aan dat daarmee het Paasfeest definitief wordt afgesloten. Het wordt ‘beloken’: de luiken gaan dicht. In de vroege kerk hadden de dopelingen, die in de Paasnacht waren gedoopt de hele week witte feestkleren gedragen. En aan het eind van die week leggen ze die smetteloze kleren weer af. Ze waren als pas geboren kindjes: ‘quasi modo geniti’. Daar komt de tweede naam vandaan: het is een verwijzing naar de eerste brief van Petrus 2:2. De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid. 18.04.20
 

'Column van de week'
De column van de week is van de hand van ds. Jan Willem Stam. Hij zet aan tot nadenken over onze 'Lockdown' in relatie tot de situatie waarin zich miljoenen vluchtelingen bevinden. Lees verder >> 18.04.20

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. In Coronatijd worden ze op de website geplaatst. Voor het gebed voor de komende week, lees verder >> 18.04.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes besteedt in zijn nieuwe Lied van de Week aandacht aan een lied van Henk Jongerius, 'Ga met ons mee op onze wegen'Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 18.04.20

'Kom op adem'
Al eerder werd op onze website aandacht besteed aan een initiatief van KRO-NCRV om rond middernacht op NPO 2 het programma 'Op Adem' uit te zenden vanuit het protestantse kerkje van Nederhorst den Berg. Om de dag af te sluiten en even op adem te komen ontving Jacobine Geel een serie avonden een belangwekkende gast. Het waren inspirerende gesprekjes, die het terugkijken meer dan waard zijn! Kijk verder op >>  18.04.20

Over liturgie gesproken. . . . 'de Vijftigdagentijd, nog 50 dagen Pasen!'
'Veertígdagentijd' is een bekend begrip, maar de term 'Vijftigdagentijd' is veel minder bekend. Daarmee wordt op de liturgische kalender het laatste deel van de Paaskring bedoeld. Dit wordt ook wel de Paastijd genoemd, want eigenlijk zijn het vijftig Paasdagen! De Vijftigdagentijd begint op  Paasmorgen en eindigt op de zaterdag voor Pinksteren. De liturgische kleur in deze periode is de feestkleur 'wit'. Op het feest van Pinksteren wordt de liturgische kleur 'rood'. Lees verder >> 16.04.20
 

Bericht uit de (Kerktuin van de) Dorpskerk . . .               Je wordt niet vergeten! Foto:Alie den Engelsman

Hommage aan de liturgische bloemschikkers. . .
Jan van den Oever heeft tal van mooie beeldpresentaties gemaakt. Dit keer een mooie hommage aan de dames die weken lang prachtige schikkingen hebben gemaakt voor de Dorpskerk. Nu aangevuld met de toelichtingen.  Kijk verder >> 14.04.20

Nieuwe Paaskaars Dorpskerk
Onder normale omstandigheden zou de nieuwe paaskaars van de Dorpskerkgemeente zijn ontstoken tijdens de gezamenlijke paaswake op Stille Zaterdag.  Vanuit het licht van de nieuwe paaskaars zouden dan de paaswakekaarsje van alle kerkgangers zijn aangestoken. Het licht van Christus' opstanding zou zich verspreid hebben door de hele Dorpskerk. Maar in Corona-tijd gaat alles anders! Nu werd de nieuwe paaskaars van de Dorpskerk op passmorgen binnengebracht in de Bethelkerk tijdens de gezamenlijke online viering. Deze paaskaars wordt opgesierd met het Christus monogram en met een symbool dat verwijst naar het logo van de PKN, waarin de cirkel van de eenheid van Gods schepping, het kruis van Christus en de duif van de Heilige Geest zichtbaar zijn. Daarmee wordt onderstreept dat dit de eerste nieuwe paaskaars is van de Protestantse wijkgemeente Dorpskerk. Moge het licht van Christus gedurende de komende jaarcyclus zich verspreiden én verspreid worden binnen én buiten de Dorpskerkgemeente! 12.04.19

  klik voor vergroting

Liturgische schikking Pasen 2020
Ook het werk van de werkgroep Liturgisch bloemschikken werd beïnvloed door de Corona-maatregelen. De dames die de serie schikkingen voor de Veertigdagentijd enthousiast waren gestart, moesten zelf ook thuisblijven vanwege gezondheidsrisico's. Dankzij een goede voorbereiding én de ondersteuning van Alie den Engelsman konden nagenoeg alle schikkingen toch in beeld worden gebracht tijdens de online uitzendingen van de diensten in de Dorpskerk. Aangezien de viering van Pasen niet in de Dorpskerk wordt gehouden, is die afbeelding afkomstig uit de brochure van de PKN. Een woord van dank aan Ingrid Filius, Petra van Die, Elly van den Oever en Alie den Engelsman voor een prachtige serie schikkingen is zeer op z'n plaats! Voor de toelichting, lees verder >> 12.04.20   
  Klik voor vergroting

Restauratie Torenuurwerk afgerond
Het uurwerk uit het begin van de 17e eeuw is gerestaureerd door de firma Daelmans te Lierop. In de afgelopen weken is het uurwerk weer opgebouwd op de uurwerkzolder door restaurator Ralf van Veghel (foto). Op 9 april 2020 om 00.00 uur werd het torenuurwerk weer ingang gezet. De aandrijving geschiedt door gewichten die langs de muur zijn opgehangen.  Tot 1960 werden de touwtrommels van het uurwerk dagelijks opgewonden door de koster. Daarna werden de gewichten verwijderd. Nu is een opwindsysteem met gewichten opnieuw geïnstalleerd. Het uurwerk heeft ook zijn slingerfunctie teruggekregen en het wordt voortaan electronisch gelijkgezet met de atoomklok die de exacte tijd aangeeft. Later dit jaar zal er nog een feestelijke oplevering plaatsvinden. De afronding van deze omvangrijke restauratie is vastgelegd in tien pagina's voortgangsrapportage, die nu is gecompleteerd met een fotoreportage, lees verder >> 11.04.20
  Klik voor vergroting

'Column van de week'
Deze week geen column maar weer een 'Preek van de week' De overdenking van ds. Jan Willem Stam op Goede Vrijdag biedt voldoende stof tot nadenken. Hij refereert aan Dietrich Bonhoeffers testament 'Verzet en overgave'. lees verder >> 11.04.20

'Gebed van de week'
Voor het gebed voor de komende week, lees verder >> 11.04.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes besteedt in zijn nieuwe Lied van de Week aandacht aan een aantal liederen van troost. Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 11.04.20

Over liturgie gesproken . . . de Stille Week en het Paastriduüm
Op deze website worden regelmatig artikelen gepresenteerd die delen van het liturgisch jaar nader toelichten. De Stille Week en het Paastriduüm (de drie dagen van Pasen) vormen de belangrijkste periode op de liturgische kalender. Juist nu er vanwege de Coronacrisis geen kerkgang mogelijk is in deze periode, lijkt het goed om meer achtergrondinformatie over de Stille Week en het Paastriduüm te geven, lees verder >>.
De liturgische schikkingen in de Dorpskerk voor de Stille Week zijn hieronder weergegeven. Foto's: Alie den Engelsman en Simon Hoek 11.04.20

Witte Donderdag Klik voor vergroting
'Wit het speerpunt van licht'
 

 
Goede Vrijdag
Klik voor vergroting
'Hij boog zijn hoofd
en gaf de geest'.
 

Stille Zaterdag
Klik  voor vergroting
Zonder woorden


Wist u dat . . . ? 'Geen dag zonder Bach!'
Liefhebbers van klassieke muziek geven met deze uitspraak hun liefde weer voor Johann Sebastian Bach, misschien wel de grootste componist die ooit heeft geleefd. Zeker op de Goede Vrijdag is deze uitspraak van toepassing. In Nederland is een Goede Vrijdag zonder Bach's Matthäus Passion ondenkbaar. Zelfs nu iedereen min of meer in quarantaine zit, klinkt de muziek van dit meesterwerk overal. Wie zich wil verdiepen in de muziek van Bach en in het bijzonder in deze Passionen, moet eens kennis nemen van de indrukwekkende website van de Bachliefhebber Eduard van Hengel >> Hij heeft ook een interessante toelichting geschreven over de Matthäus Passion, die zowel algemene informatie bevat als ook de complete teksten. Van harte aanbevolen! Lees verder >> 10.04.20
  klik voor vergroting

Eén dag met Dietrich Bonhoeffer
Op 9 april 2020, was het precies 75 jaar geleden dat de Duitse kerkleider, theoloog en verzetsstrijder tegen het Naziregime werd opgehangen in het concentratiekamp Flossenbürg. Bonhoeffer was schrijver van boeken over de navolging van Christus, discipelschap en theologie. Hij liet een indrukwekkend oeuvre na en inspireert nog steeds gelovigen over de hele wereld. Zie ook onderstaand artikel. Het beginnen en eindigen van een dag met de gebeden die hij deelde met zijn medegevangenen, zal u wellicht dichter brengen bij zijn inspirerende gedachtengoed. Zijn gebeden zijn in deze bijzondere dagen zeer actueel. 09.04.20 
Morgengebed
God, tot U roep ik nu de dag begint,
Help mij bidden en mijn gedachten verzamelen;
ik kan het niet alleen.

Lees verder >>
Avondgebed
Heer, mijn god, ik dank U
dat deze dag voorbij is.


Lees verder >>

Wist u dat . . . ? Bonhoeffer 75
Wereldwijd is toegeleefd naar 9 april 2020, nu het 75 jaar geleden is dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer door de nazi’s werd vermoord. Hij was een vooraanstaand Duits kerkleider, Luthers theoloog, verzetsstrijder tegen het nazisme en schrijver van theologische boeken. Bonhoeffer studeerde in Berlijn en in New York. Zijn principes kostten hem het leven in het Duitse concentratiekamp Flossenbürg. Wereldwijd zal aandacht worden besteed aan deze gedenkdag, maar tal van activiteiten die waren voorbereid moesten vanwege de Coronacrisis worden afgeblazen. Uw webbeheerder heeft een uitgebreid artikel geschreven over het leven en de nalatenschap van Dietrich Bonhoeffer. Lees verder >> 
Ga voor meer informatie naar de Nederlandstalige website >> www.dbonhoeffer.eu  07.04.20
  klik voor vergroting

Paasgroeten vanuit de Dorpskerk
De Wijkkerkenraad van de Protestantse Dorpskerkgemeente heeft besloten om aan alle leden van de wijkgemeente een Paasgroet te sturen namens kerkenraad en predikanten. Aangezien een deel van de gemeenteleden (nog) niet beschikt over de mogelijkheid om de online vieringen te volgen via internet, is besloten om per post ieder gemeentelid te benaderen via deze Paasgroeten. Naast een 'herderlijke groet' van onze predikanten vindt u ook informatie over de vieringen in de Stille Week en met Pasen. Tevens vindt u de telefoonummers van de predikanten. Aarzel niet om te bellen als u daar behoefte aan heeft!  Antoinette Jansen heeft weer een prachtig ontwerp voor de paasgroet gemaakt. Lees verder >> 07.04.20
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
De zesde zondag in de Veertigdagentijd is zondag Palmarum de zondag vóór Pasen. Het is een zondag met twee brandpunten. Enerzijds is het Palmzondag, waarbij de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem centraal staat. Anderzijds is het ook Passiezondag, het begin van de Stille week, waarin het lijden en sterven van Jezus wordt herdacht. Nu de leden van de werkgroep Liturgisch bloemschikken niet naar de Dorpskerk kunnen komen, heeft Alie den Engelsman de schikking prachtig aangepast voor de Palmzondag. In het oog van de schikking hangt een mandje met de kruiden, die verwijzen naar de kruiden waarmee in het Midden-Oosten de olie werd en wordt gemaakt voor het troostende ritueel van de zalving. Voor de toelichting, lees verder >>  foto: Rob Bruin 04.04.20
  klik voor vergroting

'Gebed van de week'
Voor het gebed voor de komende week, lees verder >> 04.04.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes besteedt in zijn nieuwe Lied van de Week aandacht aan een aantal liederen van troost. Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 04.04.20

'Column van de week'
De Dorpskerkpredikanten schrijven in 'Coronatijd' bij toerbeurt wekelijks een korte column voor de website. Dit kan gezien worden als een aanvulling op de meditaties, die in Klankbord worden geplaatst. Deze week is ds. Cees Romkes aan de beurt. Zijn column draagt de titel  'Jij ook altijd met je liefde', een overpeinzing naar aanleiding van een Duits lied waar deze zin in voorkomt: 'Du mit deiner Liebe'. . .  Lees verder >> 04.04.20

'Dorpskerktelefoonnetwerk' zoekt nog bellers!
Om alle oudere leden van onze wijkgemeente die gedwongen thuis moeten blijven een hart onder de riem te steken is er een 'Dorpskerktelefoonnetwerk' opgezet. Liesbeth van Eijsden coördineert deze klus en zij heeft ongeveer de helft van de bellijstjes kunnen distribueren. Dat betekent dat er nog steeds gezocht wordt naar gemeenteleden, die bereid zijn een tiental oudere gemeenteleden te bellen met de vraag of zij behoefte hebben aan een regelmatig telefoontje om hun eenzaamheid te doorbreken of misschien gebruik willen maken van de boodschappendienst van de stichting Present Barendrecht. Als u wilt meewerken (en dat hopen wij van harte!), wilt u dan een mailtje sturen naar Liesbeth van Eijsden, lvaneij@gmail.com. De ervaring leert dat dit initiatief enorm gewaardeerd wordt en dat er enkele gemeenteleden zijn inderdaad die regelmatig gebeld willen worden. Doet u ook mee? 02.04.20
 


'Samen Kerk-zijn'
in tijden van Corona


Wijkbericht
De predikanten die betrokken zijn bij de Dorpskerkgemeente, ds. Marianne Moerland, ds. Cees Romkes en ds. Jan Willem Stam gaan in dit wijkbericht in op het wel en wee in de wijkgemeente. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de wijkgemeente. Lees verder >> 02.04.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Geef uw reacties, kom met uw suggesties. . . 
In deze bijzondere tijd blijken onze Dorpskerkwebsite en Dorpskerk-Facebookpagina  alsmede de gebedsdiensten op You Tube steeds meer bezoekers te trekken. Zo wordt de site dagelijks gemiddeld bezocht door ruim 250 personen. Wij streven er naar om deze dienstverlening verder te optimaliseren en daarom zijn uw reacties en suggesties van harte welkom via >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 30.03.20

Oproep redactie Klankbord
In deze onzekere tijden zoeken we als kerk naar goede en snelle manieren om met elkaar in contact te komen. De bekende mailadressen zijn op dit moment uitstekend geschikt voor het verzenden van Klankbord als levering of distributie niet meer mogelijk is. Op dit moment is dat nog niet aan de orde maar als dat zo is dan willen we over zo veel mogelijk mailadressen kunnen beschikken.  Nu is dat van  57% van onze gemeenteleden bekend.  Om voor nu en in de toekomst met elkaar in contact te kunnen komen/blijven verzoeken wij u uw mailadres  beschikbaar te stellen door dit aan te melden bij Aad Boers >> aadboers@kabelfoon.net Het mailadres kan ook gebruikt worden voor andere communicatie als Zondags- en nieuwsbrieven e.d. van wijkgemeenten en voor algemeen kerkelijke doeleinden waaronder financiële acties. Als we al over uw mailadres beschikken heeft u van ons een e-mail ontvangen en hoeft u op deze oproep niet te reageren. Redactie Klankbord. 30.03.20

'Gebed van de week'
Voor het gebed voor de komende week, lees verder >> 29.03.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes besteedt in zijn nieuwe Lied van de Week aandacht aan het lied 'Dat wij gezien zijn in uw ogen'Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 29.03.20

'Column van de week'
De Dorpskerkwebsite kende al de 'Preek van de week', nu wordt er - in tijden van Corona - de 'Column van de week' gepubliceerd. De Dorpskerkpredikanten zullen bij toerbeurt wekelijks een column schrijven, die wekelijks op deze website wordt gezet. Dit kan gezien worden als een aanvulling op de meditaties, die in Klankbord-uitgaven worden geplaatst. Deze week is ds. Jan Willem Stam aan de beurt. Zijn column draagt de titel  'Coronacrisis', een begrip dat op ieders lippen is. Lees verder >> 29.03.20

Dorpskerk Motor Rijders en route
Met toestemming van de autoriteiten mogen motorrijders (met de nodige onderlinge afstand) ook in tijden van Corona even een frisse neus halen. Dat was voor de Dorpskerkpredikanten Romkes en Stam aanleiding om, samen met het echtpaar Alie en Rinus den Engelsman, op zaterdagmiddag 28 maart een motorrit te maken door de Alblasserwaard. Zij zijn lid van de Dorpskerk Motor Rijders, die enkele malen per jaar een motorrit organiseren. Gelokt door het mooie weer, werd besloten om spontaan even de dagelijkse zorgen te vergeten en nieuwe energie op te doen. Dankzij het lekkere zonnetje werd het een mooie rit en leverde het ook nog een mooi plaatje van de Dorpskerk op.
28.03.20
  Klik voor vergroting

Online Bijbelverhalen voor kinderen
Matthijs Vlaardingerbroek, die tijdens de Samenvoegingszondag bij de Kinderkerk optrad, heeft nu een speciaal online kinderprogramma gemaakt met Bijbelverhalen met zijn sprekende pop Henkie, 'De Henkie Show'. Elke werkdag komt er een nieuw Bijbelverhaal bij. De Bijbelverhalen zijn zeer de moeite waard voor kinderen, die nu ook veelal aan huis zijn gebonden! Bekijk het eerste verhaal over Bartimeus >> 27.03.20
  klik voor vergroting

'Klokken van hoop en troost' ook in april
Het luiden van de kerkklokken op woensdagavonden tussen 19.00 en 19.15 uur gaat ook door in de maand april. Meer dan 600 kerken, torens en klokkenstoelen hebben zich aangemeld bij de actie, zo ook de Dorpskerk. 
De klokken worden geluid als:
hoopvol teken dat we samen de Coronacrisis kunnen doorstaan en dat we hoopvol durven uitzien naar betere tijden voor ons allemaal.
* troostvol geluid voor allen die rouwen om slachtoffers van het Coronavirus en voor allen die het lastig vinden om thuis deze weken door te komen.
* boodschap aan alle werkers in vitale beroepen: we waarderen hun inzet en zijn dankbaar voor wat zij voor ons land betekenen. In het bijzonder denken we hierbij aan de hulpverleners die dag aan dag klaar staan om medemensen te helpen. >> Luister naar de  eeuwenoude klok van de Dorpskerk 26.03.20
  Klik voor vergroting

Lente in de Kerktuin
Onlangs maakte Jan van den Oever nog een mooie panoramafoto van de Kerktuin (rechts). Terwijl mensen thuis moeten blijven, komt de Kerktuin in lentebloei. Onderstaande foto's van Simon Hoek geven aan dat de lente schoorvoetend de Kerktuin verovert. 25.03.20
  klik voor vergroting
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
Paarse Helleboris in bloei Ook de Rozen lopen uit Hagelwitte Trompetnarcissen Een eenzame rood-witte Anemoon

Wist u dat. . . ? 'Kom op adem'
De komende weken wordt er vanuit het protestantse kerkje van Nederhorst den Berg iedere avond rond middernacht op NPO 2 het programma 'Op Adem' uitgezonden. Om de dag af te sluiten en even op adem te komen ontvangt Jacobine Geel de komende weken iedere avond een gast: ‘In deze uitzonderlijke tijd worden we in ons dagelijks doen en laten beheerst door wat het coronavirus teweeg brengt. Maar wat inspireert, troost en bemoedigt ons daarbij? In 'Op Adem' vraag zij haar gasten naar hún verhaal daarbij. Het korte programma is een initiatief van de KRO-NCRV, in samenwerking met de PKN. Van de uitzendingen komen ook podcasts beschikbaar op petrus.protestantsekerk.nl Het zijn zeer inspirerende gesprekjes!
In de eerste uitzending was de scriba van de PKN te gast, kijk verder >> Ook de er opvolgende uitzendingen zijn het terugkijken meer dan waard! 25.03.20
 

Restauratie torenuurwerk zo goed als afgerond
Restaurator Ralf van Veghel van de firma Toine Daelmans Klokken en Uurwerken heeft bericht dat het torenuurwerk van de Dorpskerk nu al enkele weken in de werkplaats in het Brabantse Lierop feilloos werkt. Daarmee is de ingrijpende restauratie nagenoeg afgerond. Het was de bedoeling geweest om een eerste oplevering te houden in de werkplaats van Daelmans, maar vanwege de Coronaproblematiek is in onderling overleg besloten om daarvan af te zien. Het eeuwenoude uurwerk zal binnenkort worden gedemonteerd en teruggebracht naar de Dorpskerk. Eenmaal terug in Barendrecht zal het dan weer worden opgebouwd en geïnstalleerd. De restaurator heeft in de werkplaats een tweetal korte video's opgenomen. Het 'slagwerk' zal de slaghamer aansturen voor de slagen van de halfuur- en uurslagen. Het 'gaandwerk' zal de wijzerplaten aansturen.
Bij het 'slagwerk' zorgt de gerestaureerde windvleugel dat het slaan regelmatig en in het juiste tempo verloopt. Kijk verder >>.
Bij het 'gaandwerk', is de slingerfunctie weer in ere hersteld. Kijk verder >>.  23.03.20

Wist u dat . . . .? Een nieuwe app 'Mijn Bijbel'
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft naast de bestaande 'Bijbel on line', nu ook een app geïntroduceerd: de 'Mijn Bijbel app'. Met deze app heb jij altijd en overal de Bijbel bij je op je telefoon. Er zijn maar liefst zeven vertalingen beschikbaar, waaronder de Nieuwe Bijbelvertaling, de Bijbel in gewone taal  en de Herziene Statenvertaling. Daarnaast kun je er blogs, het laatste nieuws en verschillende leesplannen lezen. De Mijn Bijbel app is gratis te downloaden. Lees verder >> 20.03.20

Nieuws van de AK
De Scriba van de Algemene Kerkenraad heeft een verslag gepresenteerd van de vergadering van de AK van 5 maart jl.
Lees verder >> 18.03.20

Wist u dat. . . ? De wondere wegen van een Kerkboek
Soms gebeuren er in iemands leven dingen die menselijkerwijs nauwelijks voorstelbaar zijn. Zo'n ervaring wil ik als webbeheerder graag met u delen. Het verhaal gaat over een Kerkboek afkomstig uit de voormalige Rotterdamse Wilhelminakerk. De kerk en het kerkboek zijn uit het jaar 1898. Dit Kerkboek is helemaal compleet, maar vertoont veel tekenen van het gebruik in meer dan 100 jaar. Het unieke Kerkboek bestaat uit de Statenbijbel (versie 1637), het boek der Psalmen, de bundel Evangelische Gezangen (1803-1805), de Vervolgbundel van Evangelische Gezangen, inclusief aanhangsel (1869), de Heidelberger Catechismus, de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Vijf artikelen tegen de Remonstranten (1619), het Kort begrip der Christelijke religie, de Liturgie en formulieren der (Nederduyts) Gereformeerde Kerken in Nederland, de Geloofsbelijdenissen van Nicea en Athenasius en tenslotte de Kerkorde(ning) van de Nederduyts Gereformeerde Kerk van 1619. Met die prachtige kerk had uw webbeheerder een bijzondere en persoonlijke band. Dat was reden om al meer dan een halve eeuw te zoeken naar een van de zeldzame Kerkboeken. Alle zoekpogingen liepen echter op niets uit, totdat nota bene binnen onze eigen Dorpskerkgemeente mij een exemplaar cadeau werd gedaan.... Voor het hele verhaal over de wondere wegen van dit kerkboek, lees verder >> 12.03.20
  klik voor vergroting
Wil de Jong overhandigt
het Kerkboek aan een dankbare webbeheerder

Achtste boek van Abraham Costerus gevonden
Het lange speuren naar informatie over de zesde Dorpskerkpredikant in alle uithoeken van het wereldwijde internet is niet te vergeefs geweest, zo concludeert Dorpskerkrentmeester Simon Hoek. Nu is gebleken dat dominee Abraham Costerus nog een achtste theologisch boekwerkje heeft geschreven met de titel: "Van de Opstandinghe des Vleeschs, ghestelt tot een noodighe verantwoordinghe, teghen de valsche beschuldighinghe Thomas Sailly, Priester der ghenoemder Societeyt Jesu". Het is een protest(ants)geschrift tegen de theologische visie van de Rooms-Katholieke Thomas Sailly, die als Jezuiet tal van theologische werken heeft geschreven. Dit boekwerkje van 100 pagina's, is uitgegeven in 1616, toen Costerus predikant was in Ossendrecht en Woensdrecht. Ook dit boekje is volledig te downloaden via GoogleBooks.com! 28.03.19
  Klik voor vergroting

De zesde Dorpskerkpredikant: Abraham Costerus, dominee-schrijver
De levensbeschrijving van de zesde Dorpskerkpredikant nadert zijn voltooiing: Het betreft Abraham Costerus (1575-1620), die predikant was in Barendrecht van 1606-1609. Hij is de eerste Barendrechtse predikant waarvan vast staat die universitair was opgeleid. Hij heeft een zevental boeken geschreven, die veel stof deden opwaaien. Hieronder staan de titelbladen van die boeken afgedrukt, als voorproefje op de publicatie van zijn boeiende levensverhaal. Zijn meest spraakmakende boek schreef hij in zijn Barendrechtse periode. Binnenkort meer over Abraham Costerus, wiens originele boeken bijna uitsluitend nog te vinden zijn in enkele grote unversiteitsbibliotheken, maar die allemaal via 'Google Books' gedownload kunnen worden! 25.03.19
Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting
1608 1610 1613 1614 1614 1619 1620

Unieke vondst van eeuwenoud boekwerk van oud-Dorpskerkpredikant
Al twee jaar speurt een Dorpskerkrentmeester op internet naar de geschiedenis van de eerste predikanten in Barendrecht. De eerste vijf predikanten zijn inmiddels in beeld gebracht. Ze werden gepresenteerd in het kerkblad Klankbord (sterk verkorte versie) en in een wat langere versie op deze website en in het Contactblad van de Historische Vereniging Barendrecht. Speurend naar de levensloop van de zesde predikant - Abrahamus Costerius, die anno 2019  'Bram de Koster' zou heten, bleek dat hij, enkele boekwerken heeft geschreven die destijds nogal spraakmakend waren. Dankzij 'Google Books' kunnen die boekwerken digitaal gelezen worden. De originele boeken zijn zeer zeldzaam en die exemplaren liggen veilig opgeborgen in enkele bibliotheken over de hele wereld. De kerkrentmeester stuitte tijdens zijn lange zoektocht op internet op een origineel exemplaar van een 'Thesaurus Liborum' in twee delen uit het jaar 1701. Daarin is het tweede boekje van deze Dorpskerkpredikant integraal opgenomen. Costerius schreef dat in 1610 en het werd negentig jaar later opgenomen in dit prachtige verzamelwerk dat door Thomas Crenius werd uitgegeven. 
Deze Thesauri Liborum werden te koop aangeboden voor een aantrekkelijke prijs. De kerkrentmeester  kon zijn ogen niet geloven, aarzelde geen seconde en kocht de twee boekjes die bij een antiquariaat in de regio werden aangeboden. Aangezien er over het leven en werken van deze zesde predikant heel veel informatie is gevonden, zal diens levensbeschrijving in enkele delen verschijnen, zowel in Klankbord, op deze website alsook in het Contactblad van de Historische Vereniging. Het plan is om de complete levensbeschrijvingen van de eerste zes Dorpskerkpredikanten, voorzien van alle bronnen en verwijzingen, later in boekvorm uit te geven. Binnenkort wordt op onze website gestart met de eerste publicatie van de levensloop van dominee Abraham Costerus, die van 1606 tot 1609 predikant in Barendrecht was. 21.03.19   klik voor vergroting

Met het oog op 2022. . .
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk (STDK) was in de periode 2005 tot 2012 zeer actief bij de voorbereiding en de uitvoering van het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk in 2012. In de jaren daarna werd de Dorpskerkwebsite verder uitgebouwd en werd samengewerkt met de Zomer- en WinterFeesten en de koffieconcerten van SBK. Naar verwachting is er straks in 2022 alle reden om bij het 510-jarig bestaan van de Dorpskerk te gaan vieren dat er steeds meer 'muziek zit in de Dorpskerk’ zit! Daarom komt ook de STDK weer in een hogere versnelling. De eerste plannen worden alweer uitgebroed, om de plaats van de Dorpskerk in de Barendrechtse samenleving verder te gaan versterken.
Lees verder >> 14.02.19

 

5,1 eeuwen Dorpskerk
Het is al weer zeven jaar geleden dat het prachtige jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk' is verschenen ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van het oudste huis van Barendrecht. In die afgelopen zeven jaar is er veel gebeurd in de Dorpskerk en in de Dorpskerkgemeente. In mei 2022 - dus al over twe jaar - doemt de viering van de 510e verjaardag van het Godshuis aan de horizon op. Dezer dagen hebben Wim de Regt en Simon Hoek de koppen bij elkaar gestoken, omdat hen was gebleken dat ze elk met een soortgelijk plan rondliepen: een supplement op het jubileumboek, dat zou kunnen verschijnen in mei 2022. 
 
Nu het bestaande boek is uitverkocht, hebben zij besloten om de complete inhoud in de komende maanden - dus stap voor stap - digitaal beschikbaar te stellen via de Dorpskerkwebsite.   Het supplement zal correcties en aanvullingen op het bestaande boek bevatten, alsmede een kroniek per jaar over de periode 2012 - 2022. Aan gemeenteleden en vrienden van de Dorpskerk wordt gevraagd of zij correcties op het bestaande boek en suggesties voor aanvullingen kenbaar willen maken. Dat kan rechtstreeks aan Wim of Simon, maar dat kan natuurlijk ook via de e-mail >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl  Deo volente, zullen we in mei 2022 een nieuw hoogtepunt kunnen gaan vieren in de geschiedenis van de Dorpskerk. Wij denken vooruit! U / jij ook?    08.02.20

De eerste predikanten van Barendrecht
In het kerkblad Klankbord is een serie artikelen gestart waarin de eerste vijf predikanten van Barendrecht worden beschreven. Deze artikelen zij resumés van uitgebreidere artikelen die eerder op onze website zijn gepubliceerd. Om uitgebreid zoeken op de website te voorkomen, wordt het betreffende uitgebreide artkel opnieuw geplaatst op deze pagina Laatste Nieuws.
Voor de eerste predikant, lees verder >>; Voor de tweede predikant, lees verder >>; Voor de derde predikant, lees verder >> ;  Voor de vierde predikant, lees verder >>. Voor de vijfde predikant, lees verder >>


De financiering van de restauraties van de Dorpskerk
Hoe is het toch mogelijk dat al decennia lang de staat van onderhoud van de Dorpskerk stap voor stap naar een optimaal niveau wordt gebracht? En hoe verhoudt dat zich tot de zorgelijke financiële toestand van de hele Protestantse Gemeente Barendrecht? Dit zijn vragen waarmee de kerkrentmeesters van de Dorpskerk worden geconfronteerd. Het is voor 'outsiders' niet altijd even duidelijk wat de financieringsbronnen zijn van al die renovatie- en restauratieprojecten. Een van de kerkrentmeesters heeft het complete plaatje op papier gezet. Zo wordt volledige transparantie gegeven op welke wijze het 'oudste huis van de Heer' in Barendrecht in een steeds betere conditie wordt gebracht.  Lees verder >>   foto: Jos Wesdijk-De Schakel
  klik voor vergroting

Wist u dat?  
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk heeft (evenals de Stichting Vrienden van de Dorpskerk) in haar doelstelling staan om de rollen die de Dorpskerk vervult in de Barendrechtse samenleving te versterken. Dat betreft primair de rol als Godshuis voor de wekelijkse zondagse eredienst voor een Protestantse wijkgemeente rondom de Dorpskerk én daarnaast de rol als muziekpodium én ten derde de rol als internationaal beschermd rijksmonument. Alle drie deze rollen zijn wat ons betreft even waardevol en dienen te worden versterkt om zodoende dit unieke gebouw voor protestantse kerkgangers en alle overige Barendrechters te behouden. Alle acties om de positie én de conditie van 'het oudste en misschien wel het mooiste huis van Barendrecht' te verder verbeteren dienen dan ook in het licht van deze drievoudige doelstelling bezien te worden.
 

Wordt Vriend van de Dorpskerk
en ondersteun daarmee de doelstellingen van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk:

*  De instandhouding van de monumentale Dorpskerk voor de eredienst;
*  Het organiseren en faciliteren van culturele activiteiten in de Dorpskerk (voor zover in overeenstemming met eerstgenoemde doel);
*  Het ontplooien van activiteiten om financiële middelen te verkrijgen voor de instandhouding van de Dorpskerk.
Lees alles daarover op de eigen website van deze stichting >> 
www.vriendendorpskerkbarendrecht.nl

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende