Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

 Nog actueel
Nieuwsberichten van de afgelopen maanden


Feestelijke Kinderkerk op 'samenvoegingszondag'
De werkgroep Kinderkerk van de Dorpskerkgemeente organiseert een Kinderkerk in het teken van 'samen-feest-vieren' op zondag 12 januari met verhalenverteller Matthijs Vlaardingerboek. Hij verzorgt leuke voorstellingen met een Bijbelse boodschap, geschikt voor alle leeftijden van de basisschool. Hij laat op bijzondere wijze Bijbelverhalen tot leven komen in een interactieve, humoristische, afwisselende voorstelling, waarin kinderen mee mogen schitteren in een act. In de Dorpskerk zal hij de voorstelling ‘SchatRijk’ verzorgen. Het is een voorstelling over de discipelen die samen met Jezus op reis gaan en tijdens hun reis de grootste schatten ontdekken, namelijk de belangrijkste lessen die zij van Jezus geleerd hebben. De Kinderkerk is voor alle kinderen tussen 2-12 jaar en begint 15.00 uur. Om 16.00 uur staat er in 'de Ontmoeting' wat lekkers te eten en te drinken klaar. Kinderen, hun ouders en grootouders worden van harte uitgenodigd deze bijzonder feestelijke Kinderkerk mee te beleven. 21.12.19
  Klik voor vergroting

Feestelijke viering van de ‘samenvoegingszondag’ (update)
Dat - na 130 jaar kerkscheuring - Hervormden en Gereformeerden in het oude dorp van Barendrecht weer samen één Protestantse wijkgemeente Dorpskerk gaan vormen per 1 januari 2020, is reden voor een feest! Voor zondag 12 januari 2020, die de naam 'samenvoegingszondag' heeft gekregen, is een feestprogramma opgezet. Dit omvat 's morgens een feestelijke eredienst, waarin we de Eeuwige zullen eren en dankzeggen. In de middag wordt er een feestmaal aangericht, waarvoor de vaste bezoekers van Eetgroep d’Ontmoeting, Herberg-Dorpskerk, CreaClub en koffiehoek Snuffelmarkt persoonlijk zullen worden uitgenodigd. Verder is er een feestelijke Kinderkerk in de kerkzaal, met een nazit in De Ontmoeting. Het feestprogramma wordt afgesloten een spectaculair concert met muziek van Tom Parkers' New London Chorale, uitgevoerd door 'The Choir Company'. Dit concert wordt aangeboden aan alle vaste vrijwilligers van de nieuwe protestantse Dorpskerkgemeente, die hiervoor een persoonlijk uitnodiging zullen ontvangen.  Lees verder >> 20.12.19
 

'samen-feest-vieren'

Liturgische schikking 4e Advent
De adventsschikking groeit op de vierde Adventszondag, op weg naar het feest van Christus' geboorte. De dames van de werkgroep Liturgsch bloemschikken hebben de vierde en laatste krans toegevoegd. De vierde krans is versierd met klimop (Hedera). Deze plant is het hele jaar groen en biedt schuilplaatsen voor dieren en hecht zich aan de ondergrond. Het symboliseert het vertrouwen dat de profeet Micha stelt op de trouw van God: op een God die vergeeft. Micha zegt dat de Eeuwige niet woedend blijft, maar kiest voor trouw-zijn voor wie Leven wil. Dat betekent geen rechte weg, maar zo kronkelig als een tak klimop. . . 21
.12.19

Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . . Zondag Rorate Caeli, zondag hoe?
De vierde zondag van de Advent draagt de naam Rorate Caeli. Dit verwijst naar het achtste vers Jesaja 45 'Dauwt hemelen van boven', gij wolken, beregene de rechtvaardigen: Opdat de aarde zich zal openenen de Heiland er uit zal ontspruiten. Het is een gebed tot God of Hij zijn gerechtigheid op aarde wil vestigen. De komst van Jezus Christus die we komende week vieren is de vervulling van dit gebed. Daarom is Psalm 19 ook de Psalm van de zondag. Over de stille maar duidelijke taal die de hemel spreekt. Vers 2 gaat over de zon die God over ons doet opgaan. We denken dan ook aan Jezus Christus, de ‘Zonne der gerechtigheid’. De liturgische kleur is paars. Paars is het symbool van bezinning en inkeer als voorbereiding op het vieren van het feest.21.12.19
 

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
Dit keer een zeer uitgebreid wijkbericht vanwege het vele nieuws van de predikanten en vanuit de Dorpskerkgemeente. Degene die nog geen abonnee is op Klankbord, kan het via deze website lezen of downloaden. Lees verder >> 21.12.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
Dominee Cees Romkes geeft in zijn wijkbericht een overzicht van het wel en wee in de wijkgemeente Zuid-Oost. En natuurlijk geeft hij ook weer een prachtige liedtekst door. Als webredactie feliciteren we Cees en Ingrid van harte met hun 40-jarig huwelijk (op 21.12.19)!  Lees verder >> 21.12.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De Kerstmeditatie in Klankbord is verzorgd door Anne-Mieke van Oost-Reiber. Zij stelt de vraag: 'of wij ons ook zelf kunnen openstellen voor God zoals Hij zich laat kennen in dit kind? Willen wij dit Kind een plaats geven in ons eigen leven, ook als dat zou betekenen dat het leven op die manier misschien heel anders zal verlopen dan we ooit hadden kunnen bedenken?' Lees verder >> 19.12.19

Kerkrentmeester geïnterviewd op Radio Exxact
In het programma 'Hart voor Barendrecht'  van Radio Exxact Barendrecht  werd ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek op 2 december jl. geïnterviewd door Jacobien Glasbergen en Arnold Sluis. Onderwerp van gesprek was zijn werk als kerkrentmeester van de Dorpskerk. Verder werd hij specifiek bevraagd over de lopende restauraties van het torenuurwerk, de klokkenstoel en de luidklok. Het hele interview is terug te luisteren via de website van Hart voor Barendrecht. Luister verder >>  16.12.19
 

Orgel Borgstede vervangen
Op initiatief van Dorpskerknestor Piet Laban is het gelukt om het elektronische orgel Borgstede te vervangen. Regelmatig worden er daar kerkdiensten gehouden, waarbij de zang op een 'amechtig' elektronisch orgel werd begeleid. Er volgde een oproep in 'Klankbord', waarop zeven orgels werden aangeboden. Hans van Gelder heeft alle orgels gekeurd. Het orgel van mevrouw Hazenbroek van de Grondmolen stak er kwalitatief ruim boven uit. Via het platform “Barendrechtse Uitdaging” werd de vraag van de diaconie om het orgel naar Borgstede te vervoeren 'gematcht' aan Den Otter Verhuizingen (zie foto). Deze heeft het orgel vervoerd naar Borgstede, waar het nu de samenzang prachtig kan begeleiden. Allen die meewerkten aan de uitwerking van dit initiatief, hartelijk bedankt! 15.12.19
  Klik voor vergroting

'Bethlehem in Barendrecht' weer een succes
In de stichting 'Hart voor Barendrecht' participeren nagenoeg alle plaatselijke kerken. De jaarlijkse kerstwandeling 'Bethlehem in Barendrecht' is een van hun succesvolle kernactiviteiten. Dit jaar vormde de kerstwandeling de afsluiting van het WinterFeest. Vanwege de harde wind moesten enkele aanpassingen worden doorgevoerd, maar de veertien groepen van zo'n veertig personen hebben er weinig van gemerkt. Het was ook dit jaar weer een unieke ervaring om het eeuwenoude bijbelverhaal vertolkt te zien worden in deze tijd, in een boerenschuur, in het voorportaal van een kerk, een garage of zomaar in een voortuin in de oude dorpskern van Barendrecht. De wandeling eindigde dit keer in het Dorpskerkcomplex. Daar stond de warme chocolademelk klaar voor iedere deelnemer, groot en klein. In de Dorpskerk konden degenen die dat wilden, de eeuwenoude kerstliederen zingen, begeleid door ??? op trompet en Sander van der Kaaij op het Dorpskerkorgel. Voor veel meer foto's van de geslaagde wandeling, kijk verder >> . 15.12.19
  klik voor vergroting

Uitstekende opbrengst Snuffelmarkt op WinterFeest
Natuurlijk was de Snuffelmarkt ook weer present op het WinterFeest. Mede door het slechte weer én het feit dat er kinderactiviteiten waren in de consistorie, trok de Snuffelmarkt de hele dag veel bezoekers. Aan het eind van de dag konden de vrijwilligers van deze enthousiaste werkgroep van de Dorpskerkgemeente het prachtige resultaat van € 959,10 bekend maken. Dat is een recordopbrengst voor dit soort gelegenheden. Op woensdagavondopening 18 december is er nog een speciale avondverkoop van 18.30 tot 20.30 uur.
Dan wordt alle kleding én alle kerstartikelen voor de helft van de (toch al lage) prijs verkocht! 15.12.19 

Een aangepast, maar prachtig WinterFeest
De Stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht (SEDOB), waarin de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk namens de Dorpskerkgemeente participeert, heeft op 14 december jl. het tiende WinterFeest georganiseerd. Vanwege het stormachtige weer moest het buitenprogramma grotendeels worden gecanceld. Daardoor kwam het hele Dorpskerkcomplex in het centrum van de belangstelling kan staan. Het WinterFeest stond dit jaar in het teken van de Alpen. In gebouw de Ontmoeting ontstond een heus Alpenfeest. Een Egerländer Kapel, compleet met klokkenspel en twee alpenhoorns zorgen voor fantastische muziek (zie foto) . En in de Dorpskerk trokken zowel het kerstconcert van het Dagorkest van de Harmonievereniging als ook de zeventiende versie van de Christmas Carol Singing heel veel bezoekers (zie foto). De consistorie was vol met kinderen die allelei kinderactiviteiten deden. De Dorpskerk speelde ook een rol bij de afsluiting van het WinterFeest want de Kerstwandeling “Bethlehem in Barendrecht” eindigde in het Dorpskerkcomlex (zie spearaat artikel). Binnenkort komt er op de website van het WinterFeest een uitgebreid fotoverslag. 15.12.19
 

klik voor vergroting
Klik voor vergroting


Leerhuis avond: Kerkvaders over economie
Op 17 december was ons gemeentelid dr. Joost Hengstmengel inleider in het leerhuis. Hij sprak over 'de visie van de kerkvaders op de economie'. Hij schreef daarover het boekje 'Hemelse zaken'. Hij laat in dat boekje zien dat de vroegchristelijke ideeën over geld en goed heel nuttig kunnen zijn in onze tijd waarin we vooral meer van hetzelfde horen over de economie (groei, groei en nog eens groei). In zijn lezing liet hij zien hoe de vroege christenen ons kunnen helpen de kritische houding van de Bijbel tegenover geld en economische systemen opnieuw te ontdekken. Het werd een buitengewoon interessante en actuele avond. 13.12.19

Kerstviering voor ouderen in Dorpskerk
Traditiegetrouw organiseerde de Hervormde VrouwenDienst (HVD) op 17 december weer een kerstviering voor iedereen vanaf 75 jaar die zich betrokken voelt bij de Dorpskerk. Voorganger in deze dienst was ds. Marianne Moerland. Aan het einde van de viering sprak ds. Stam Tine van Herk toe, die na tientallen jaren afscheid nam als voorzitter van de HVD.. Na de dienst was er in de Ontmoeting een gezellig samenzijn, waar Diete Dumans een prachtige presentatie verzorgde over de schilder Rembrandt. De middag werd afgesloten met een broodmaaltijd. Een fotoverslag volgt later. 13.12.19
 

Liturgische schikking 3e Advent
De dames van de werkgroep Liturgsch bloemschikken hebben de schikking voor de 3e Adventszondag met een derde krans uitgebreid. De liturgische schikking groeit, ze stijgt als het ware omhoog. De derde krans is versierd met takken van de levensboom (conifeer). Op de levensweg van mensen gaat het om het letten op de vraag: 'hoe doen wij het goed en eerlijk?' De levensopdracht is om de gehele schepping, zowel mens als dier, tegemoet te treden, er voor te zorgen en er van te houden. Op de derde krans ligt daarom ook een snoer met pinda’s als voedsel voor vogels. Mens en dier leven niet van de lucht, daarom zien we naar een ieder om.
Het is iets om blij van te worden als mensen ruimhartig uit delen van wat zij ontvangen. 13.12.19

Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . Zondag Gaudete, Zondag hoe?
Omdat de Dorpskerkgemeente zich verbonden weet met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen wordt veel waarde gehecht aan symbolen en rituelen in de zondagse liturgie. Zo wordt de liturgische kalender gevolgd, de derde Adventszondag draagt daarbij de naam 'Gaudete' dat betekent 'verheug je'. Het is een verwijzing naar Filippenzen 4: 4-5. Daar staat: 'Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u!' De derde Adventszondag staat dus niet alleen in het teken van inkeer en voorbereiding, het is al even een beetje (Kerst)feest. Op deze zondag kleurt het paars van advent op tot roze want halverwege de weken van boete en inkeer is er zicht op de kleur het wit van kerstmis. Ook in de liturgische schikking is de kleur roze nadrukkelijk aanwezig.  13.12.19

Grote snoeibeurt in Kerktuin
Het was de werkgroep Kerktuin al jaren een doorn in het oog dat de bomen en struiken op de afscheiding met de buren erg veel zonlicht wegnamen uit de Kerktuin. In goed overleg met de burman heeft kerkrentmeester Alie den Engelsman samen met Jacob van der Linden en een aantal vrijwilligers op 11 december de enorme klus geklaard. Zowel de taxushaag, die als erfgrens dient, als ook de overhangende bomen zijn fors terug gesnoeid. Een woord van dank aan allen die deze bijzondere operatie tot een succes hebben gemaakt. Een uitgebreidere fotoreportage volgt later. 11.12.19
  klik voor vergroting

Oliebollenactie ZWO
Zoals voorgaande jaren organiseert de ZWO-commissie weer een oliebollenactie waarvan de opbrengst is bestemd voor goede doelen. Dit jaar worden 6 jongeren uit onze kerken in Barendrecht die met World Servants op werkvakantie gaan ondersteund. Zij gaan komende zomer in Zambia bouwen aan een uitbreiding van een kliniek voor medisch personeel en in Bangladesh aan een trainingscentrum voor gehandicapten. Bestelformulieren voor de oliebollen liggen in de Ontmoeting. Tot en met 22 december kunt u de bestelling inleveren in de betreffende doos. Dinsdag 31 december tussen 9 en 12 uur kunt u uw bestelling afhalen in de Dorpskerk of in Carnisse Haven. De oliebollen worden u warm aanbevolen en hiermee geeft u de jongelui een financiële steun in de rug. 11.12.19
   

Actie Product van de Maand voor Voedselbank
De diaconie van de Protestantse Gemeente Barendrecht voert al geruime tijd actie voor de Voedselbank Barendrecht. In dat kader kunt u het product van de maand inleveren bij de ingang van de Dorpskerk, bij de Ontmoeting. Ook in de andere kerkgebouwen van de PGB kunt u de producten aanleveren. In de maand december 2019 wordt er een bijzondere actie gevoerd en zijn er vier producten geselecteerd: koffie, suiker, vis in blik en ragout.
U wordt van harte uitgenodigd om mee te doen aan deze actie. De Voedselbank Barendrecht én degenen die er gebruik van maken zullen u zeer dankbaar zijn! 09.11.19
  klik voor vergroting

Organist Jan van der Meer geëerd
Op zondagmiddag 8 december verzorgde André de Jager, samen met Annelies Schep (sopraan), Jolanda den Houter (hobo) en Severin van Dijk (fluit) een prachtig advendsconcert in Carnisse Haven. Na afloop van het concert vroeg ouderling-kerkrentmeester Aad Boonstra of Jan van der Meer naar voren wilde komen. Jan werd in het zonnetje gezet, omdat hij zich al zo'n vijftig jaar als vrijwilliger inzet als kerkorganist in tal van kerken en plaatsen. Dat is voor het CvK van de PG Barendrecht reden geweest om Jan daarvoor publiekelijk te waarderen. Aad speldde het ere-insigne in goud van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk beheer (VKB) op  bij Jan. Ook vanuit de Dorpskerkgemeente feliciteren we Jan, die als hulporganist al vele jaren op het Dorpskerkorgel speelt, van harte met dit eerbetoon. Natuurlijk betrekken we in onze felicitaties ook zijn vrouw Tineke, een van de onmisbare steunpilaren van het kerkrentmeesterlijke werk in en rond de Dorpskerk!  08.12.19
  klik voor vergroting

Laatste filiaal van Afval Loont sluit
Zoals bekend zal Afval Loont eind 2019 stoppen met haar activiteiten. Op 14 december as. sluit het laatste filiaal aan het Achterom. Ook de containers voor plastic afval achter de Oude Pastorie zullen deze week worden verwijderd. Soms waren gemeenteleden wel eens teleurgesteld dat ze zo weinig kregen voor hun oud papier en ander afval. Maar voor deze actie gold het gezegde 'vele kleintjes maakten één grote'. De kerkrentmeesters danken iedereen die de Dorpskerk via Afval Loont een warm hart hebben toegedragen. Met de opbrengsten van 'Afval Loont voor de Dorpskerk' zijn enkele onderhoudsprojecten gefinancierd. We hopen dat de wethouder zich aan zijn toezegging houdt, dat er voor het 'oudste huis van Barendrecht' een andere vorm van ondersteuning mogelijk zal zijn! Ideeën daarvoor zijn reeds uitgewisseld. 08.12.19
 
Een woord van dank voor directie
en medewerkers van Afval Loont!

Liturgische schikking 2e advent
De dames van de werkgroep Liturgsch bloemschikken hebben de schikking voor de 2e Adventszondag met een tweede krans uitgebreid. De kransen die in de schikking worden verwerkt verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen enopnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw kerst, elk jaar ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst. De kransen worden horizontaal geplaatst. Micha geeft waarschuwingen over aardse zaken, het gaat over het leven op aarde. De liturgische kleur van de zondag wordt verbeeld door de bloem.De eucalyptus verwijst naar 'reinigend vermogen', om te leren 'om-denken'. De bladen met de opgerolde, scherpe punten verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt, verwijzend naar het visioen van 'wapens die zijn omgesmeed tot nuttige werktuigen' uit de profetie van Micha. 
Voor de volledige toelichting, lees verder >> Foto: Jan van den Oever. 08.12.19
  klik  voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . Zondag Sion Populi. Zondag hoe?
De tweede zondag van de Advent draagt al vele eeuwen de naam zondag Sion Populi. Die benaming komt van het eeuwenoude lied: 'Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes'. Het is een verwijzing naar Jesaja 30:19: 'Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je hoort'. Het is ook een verwijzing naar de Psalm van deze zondag: Psalm 80. 08.12.19

WinterFeest: Kerst in de Snuffelmarkt
De kerstverkoop is in volle gang in de Snuffelmarkt. Er is weer een grote verscheidenheid aan oude en nieuwe kerstversieringen. Ook is er een speciale tafel ingericht met authentieke artikelen van vroeger en nu. Zeer de moeite waard! De Snuffelmarkt is gedurende het WinterFeest op 14 december de gehele dag geopend. Men kan naast de kerstspullen vele andere leuke artikelen kopen. Maar er is ook een mooie boodschappenmand te winnen, deze is geschonken door de Jumbo. De koffiehoek is 's morgens verplaatst naar de Ontmoeting. Let op: Het is tijdens het Winterfeest niet mogelijk om spullen te brengen.
De opbrengst is voor het onderhoud van het Dorpskerkcomplex. 08.12.19


Liturgische schikking 1e advent
Petra van Die, Ingrid Filius en Elly van den Oever vormen de werkgroep Liturgsch bloemschikken van de Dorpskerkgemeente. Zij volgen voor de schikkingen voor de Adventszondagen van 2019 het voorbeeld dat vanuit de PKN is aangereikt. De basis van de schikking bestaat uit drie takken, die afkomstig zijn uit onze eigen Kerktuin. Ze vormen de steunen voor kransen die elke Adventszondag aan de schikking worden toegevoegd. De drie steunen zijn sterk genoeg om alles te dragen en ze staan symbool voor bv. de Drie-eenheid of voor het gezin, ouders en kinderen. De eerste krans vormt een oneindige cirkel van stekelig groen, die gezien kan worden als de omheining voor de kudde, beschermend en reddend, zoals verbeeld in de plukjes schapenwol. De kransen worden horizontaal geplaatst. De profeet Micha geeft waarschuwingen over aardse zaken, het gaat over het leven op aarde. De liturgische kleur van de zondag wordt verbeeld door de paarse bloem.
 Voor de volledige toelichting, lees verder >> foto: Jan van den Oever. 06.12.19

  klik voor vergroting

Decembernummer Woord & weg
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. U kunt elke maand het blad via deze website downloaden. In het decembernummer wordt aandacht besteed aan het werk van de geestelijke verzorgers bij de krijgsmacht. Verder een boeiend artikel over de wijze van het vieren van de kerkstnachtdienst. Vier predikanten geven hun visie. Lees verder >> 02.12.19 

Een prachtig begin Advent in de Dorpskerk
De werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente kijkt in dankbaarheid terug op een prachtig begin van de adventstijd in Anglicaanse stijl. Op zondagavond 1 december beleefden de kerkgangers in een volle Dorpskerk een  spectaculaire uitvoering van het Festival of Lessons and Carols, in de versie van het King’s College in Cambridge. De uitvoering door het Laurenskamerkoor onder leiding van Gabor van Os en Rien Donkersloot op het Dorpskerkorgel was adembenemend mooi. Liturg was ds. Jan Willem Stam. De brandende kaarsenkronen en de concertverlichting gaven het geheel een unieke uitstraling. Na afloop waren er tal van complimenten en dat vertaalde zich ook in een prachtig collecteresultaat. 02.12.19    
  klik voor vergroting
Foto: Arco van der Leee

Wist u dat. . . ? Een Sinterklaaslied in het Liedboek
Dat het in 2013 uitgegeven nieuwe Liedboek tal van prachtige pareltjes bevat, zal de meesten wel bekend zijn. Maar wist u dat er een prachtig Sinterklaaslied in het Liedboek staat? Een lied dat boven elke ‘Zwarte Pieten-discussie’ uitstijgt! Onder de noemer 'geloofsgetuigen' zijn er in het Liedboek liederen opgenomen over Sint Willibrord, Sint Maarten en ook over Sint Nicolaas! Het Lied nummer 745 verwijst naar het leven en werk van de bisschop van Myra, die geboren werd omstreeks 230 en overleed op 6 december van het jaar 342 of 352. Sint Nicolaas staat overigens niet alleen bekend als kindervriend. Hij is misschien wel de meest genoemde beschermheilige ter wereld. Veel beroepsgroepen, maar ook veel steden beschouwen hem als hún beschermheilige. Lees verder >> 01.12.19
  klik voor vergroting

Uniek Festival of Lessons and Carols in Dorpskerk
Op zondagavond 1 december vindt er weer een unieke Adventsviering uit de Anglicanse traditie plaats in de Dorpskerk, dit keer geen Evensong, maar een Festival of Nine Lessons and Carols. Negen lezingen uit de Bijbel omlijst met liederen vertellen het verhaal van Kerst: Gods liefde voor ons mensen. Het allerbekendst is het Festival van King’s College in Cambridge dat vorig jaar zijn honderdste editie beleefde. De negen lezingen uit de Bijbel zijn ook dezelfde als die jaarlijks in Cambridge worden gelezen.De viering in de Dorpskerk sluit daar bij aan. Dat betekent dus allereerst prachtige Engelse koormuziek! Het Laurens Kamerkoor uit Zwijndrecht onder leiding van Gabor van Os zal dit verzorgen. Rien Donkersloot bespeelt het Dorpskerkorgel. Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam is voorganger. Aanvang 19.00 uur. Het belooft een prachtig begin te worden van Advent, op weg naar het Kerstfeest! De brandende kaarsenkronen van de Dorpskerk zullen zorgen voor een unieke sfeer. Antoinette Jansen heeft een mooie orde van dienst gemaakt, lees verder >> 29.11.19
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . Zondag Levavi. Zondag hoe?
De eerste zondag van de Advent draagt al vele eeuwen de naam zondag Levavi. Dat is een vernoeming naar de eeuwenoude introïtuspsalm 'Ad te levavi animam meam, Deus meus, in te confido, non erubescam'. (Tot U heb ik mijn ziel opgeheven; mijn God op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden) Wij kennen dit als Psalm 25, die dan ook als de Zondagspsalm op de 1e Advent wordt gezongen. In de Adventstijd is de liturgische kleur paars, de kleur van bezinnig en inkeer daarom wordt er in de liturgie geen glorialied gezonden. 29.11.19

In 2020 wekelijks 'Herberg-Dorpskerk'!
Precies een jaar geleden namen Loek en Nellie van Doorn het initiatief namen tot een nieuwe activiteit: de 'Herberg-Dorpskerk' - 'Kerk-zijn, in het oudste huis van Barendrecht: een ontmoetingsplaats  voor alle bewoners in het oude centrum van het dorp'. Nu kan worden gemeld, dat deze nieuwe werkgroep van de Dorpskerkgemeente  zo succesvol  initiatief is, dat het met ingang van het nieuwe jaar de Herberg-Dorpskerk wekelijks zal zijn geopend! Naast Nellie en Loek zijn er voldoende nieuwe 'herbergiers' gevonden om dit te kunnen realiseren. In 2019 is de Herberg nog één keer geopend voor een ieder die: een praatje wil maken of een spelletje wil doen; levensverhalen met anderen wil delen; klusjes in en rond de kerk en kerktuin wil doen; rust en stilte zoekt in de kerktuin of in de eeuwenoude Dorpskerk. Er wordt door de herbergiers een kopje koffie of thee geschonken en er wordt afgesloten met een eenvoudige lunch. Kom eens kennismaken op 11 december van 09.30 tot 12.30 uur. 29.11.19
  Klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
Dit keer een zeer uitgebreid wijkbericht vanwege het vele nieuws van de predikanten en vanuit de Dorpskerkgemeente. Degene die nog geen abonnee is op Klankbord, kan het via deze website lezen of downloaden. Lees verder >> 29.11.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
Dominee Romkes geeft in zijn wijkbericht een overzicht van het wel en wee in de wijkgemeente Zuid-Oost. En natuurlijk geeft hij ook weer een prachtige liedtekst door. Lees verder >> 29.11.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Over liturgie gesproken. . . Gezegend Nieuwjaar!
Pardon? Nee het is geen vergissing! We staan namelijk voor een nieuw kerkelijk jaar, want vorige week zondag hebben we als christenen het oude kerkelijk jaar afgesloten en begint op 1 december 2019 het nieuwe kerkelijk jaar met de Adventsperiode. 'Advent' komt van het Latijnse woord 'Adventus', dat betekent 'het komen'. In vier weken bereiden we ons voor op het feest van de komst van Christus. In de liturgie van de Dorpskerkgemeente krijgen de namen van de Adventszondagen uit de eeuwenoude  liturgische kalender een duidelijke verwijzing naar een diepere betekenis in Woord en kerklied. De namen van deze zondagen verwijzen naar bijbelgedeeltes en naar liederen die in de 16e eeuw zijn gecomponeerd. Lees verder >> 29.11.19

Kerst in de Snuffelmarkt!
In de Snuffelmarkt is de Kerstverkoop in volle gang. Er is weer een grote verscheidenheid aan oude en nieuwe kerstversieringen. Ook is er een speciale tafel ingericht met authentieke artikelen van vroeger en nu. Zeer de moeite waard! Op 14 december wordt het jaarlijkse Winterfeest gevierd. Het Oude Dorp bruist dan van activiteiten. Ook de Snuffelmarkt doet weer mee en zal de gehele dag geopend zijn. De koffiehoek is present in De Ontmoeting en tevens kan men naast de kerstspullen vele andere leuke artikelen kopen. Het is tijdens het Winterfeest niet mogelijk om spullen te brengen! Op woensdagavond 18 december is de Snuffelmarkt geopend van 18.30 tot 20.30 uur. Voor bezoekers die niet op zaterdagmorgen naar de Snuffelmarkt kunnen komen is de woensdagavond een mooie gelegenheid om eens een kijkje te komen nemen. Op deze avond zijn er weer speciale aanbiedingen. Alle kleding en alle kerstartikelen zijn dan voor de helft van de prijs. 27.11.19

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters
De administrateur financiële acties van het CvK - Aad Boers - meldt het volgende over de afsluiting van KerkBalans 2019: In het begin van het jaar werden vele toezeggingen voor hun kerkelijke bijdrage ontvangen. Het CvK is dankbaar voor dat vrijwel al die toezeggingen zijn ontvangen. Sommige staan toch nog open . . . Soms is betaling aan de aandacht ontsnapt of is nog niet het gehele bedrag betaald. Het CvK ziet deze bijdragen nog graag tegemoet!  Hopelijk kan ook dit jaar worden afgesloten met een realisatie van het begrote opbrengstbedrag. Hartelijk dank daarvoor aan iedereen!
Stuur voor vragen of opmerkingen een emailtje naar: financiele_acties@pknbarendrecht.nl of bel even: 010-5913849. 27.11.19
 

Een bijzondere 'Preek van de leek'
In de Haagse Kloosterkerk werd voor de vijfde maal een serie 'Preek van de Leek' georganiseerd. In bijzondere diensten geven spraakmakende mensen uit verschillende sectoren van de samenleving hun visie op een zelfgekozen thema in relatie tot de Bijbel. De voorganger houdt een eigen verhaal en kan ook aan de liturgie een eigen invulling geven. Vaak klinkt er ook bijpassende muziek. Op 24 november jl. hield (de bij de Protestantse wijkgemeente Rotterdam-Charlois behorende) Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vice-premier zijn 'Preek bvan de Leek'. Hij zette op indrukwekkende wijze Psalm 8 centraal: 'over de nietigheid én de grootsheid van de mens, die beeld van God wordt genoemd'. De bezoekers van onze website willen we deze inspirerende 'preek' niet onthouden!
Lees verder >> Op de foto de prachtige 17e eeuwse preekstoel van de Kloosterkerk 26.11.19
  klik voor vergroting

Wist u dat . . . ? De PKN biedt transgender volwaardige plek
Zelden zal een aanvulling van het Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland zoveel aandacht hebben gekregen als de meest recente. . . De werkgroep Eredienst en kerkmuziek van de PKN biedt via de website van het dienstboek liturgische bouwstenen aan waarvan gebruik kan worden gemaakt in een eredienst, waarin een transpersoon zich met een nieuwe naam presenteert en een zegen ontvangt. De tekst bestaat uit een inleiding, een tekst voor naampresentatie en zegen van een transpersoon in de eredienst, een paar aanvullende zegenteksten en liedsuggesties en gebeden voor persoonlijk en pastoraal gebruik. Het 'Dienstboek' is een uitgave waarin orde en inhoud van de erediensten in de PKN beschreven staan. Lees verder >>  26.11.19
 

'Dorpskerk Motor Rijders' weer actief
Op zaterdag 23 november hielden de 'Dorpskerk Motor Rijders' weer een prachtige rondrit naar de Zuid-Hollandse eilanden en Noord-Brabant. Naast de  beide Dorpskerkpredikanten waren er nog vijf motorrijders van de partij. Kerkrentmeester en motorfreak Alie den Engelsman stuur de foto in, die werd gemaakt door Nico Laban.  Op de foto v.l.n.r.: Alie den Engelsman, Cees Romkes, Johan van Oort, Dave Dirks, Jan Willem Stam en Anton Stam (de broer van). 25.11.19
  Klik voor vergroting

Eerste filiaal van Afval Loont sluit
Zoals bekend zal Afval Loont eind 2019 stoppen met haar activiteiten. Als eerste zal het filiaal in Carnisselande worden gesloten per 30 november. Het filiaal aan de Voordijk sluit per 7 december en het laatste filiaal aan het Achterom sluit op 14 december. De kerkrentmeesters spreken de hoop uit dat degenen die de Dorpskerk een warm hart toedragen hun oud papier en ander afval tot het laatst toe blijven aanbieden zolang de filialen in Barendrecht-centrum nog geopend zijn. Met de opbrengsten van 'Afval Loont voor de Dorpskerk' zijn enkele onderhoudsprojecten gefinancierd. De kerkrentmeesters spreken hun grote dank uit aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd om het 'oudste huis van Barendrecht' in stand te houden! 25.11.19
 

Meditatie Klankbord
De meditatie in Klankbord is deze keer verzorgd door Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. Hij staat stil bij Micha, (on)heilsprofeet in de Adventstijd. Lees verder >> 23.11.19

Er zit weer muziek in de Dorpskerk
De stichting Barendrecht Klassiek organiseert in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk op zondagmiddag 24 november 2019 om 12.00 uur weer een koffieconcert in de Dorpskerk. Dit keer wordt het programma verzorgd door een piano-saxofoon duo. Aliya Iskhakova en Carlos Giménez zijn twee jonge bevlogen musici afkomstig uit Rusland en Spanje. Op het programma  staat muziek van zowel een Russische als een Spaanse componist, maar ook van Schumann en Franck. Vanaf half twaalf staat de koffie klaar voor de concertbezoekers, die zich kan mengen met de bezoekers van de kerkdienst die na de eredienst en de koffie ook van het concert willen genieten. Van harte uitgenodigd! 23.11.19
  klik voor vergroting

Kerst in de Snuffelmarkt
Op woensdag 20 november is de Snuffelmarkt gestart met de verkoop van kerstartikelen. Die eerste avond was meteen een succes. Zoals elk jaar zijn er weer bijzondere spullen gebracht die doen denken aan vroeger tijden, al met al een prachtige kerstcollectie. En er komen elke week nog spullen bij. Het totale aanbod blijft altijd verrassend en is daarom de moeite waard om eens langs te komen. Voor weinig geld zijn er leuke Sinterklaascadeautjes te koop. De Snuffelmarkt is open op elke zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Uiteraard is er ook gelegenheid voor een gezellig praatje bij een kopje thee of koffie in de 'Koffiehoek'. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van het Dorpskerk-complex. 21.11.19

Restauratie klokkenstoel op schema
De firma Conserduc-Renofors ligt goed op schema met de restauratie van de klokkenstoel. Sinds 11 november is restaurator Gert Jan bezig met zijn specilalistische werkzaamheden. Hoewel er niet veel bekend is over de geschiedenis van de klokkenstoel, vertelt de constructie zijn eigen verhaal. Tijdens het schrijven van het voortgangsverslag kwam er nog een interessant feit boven tafel. Er blijkt een filmopname te zijn uit 1957, waarop oud-koster Janus Groenendijk samen met de nog jonge Gert Hoefakker de klok van de Dorpskerk luidt met een dubbel uitgevoerd klokkentouw. Gert kon trouwens aan kerkrentmeester Simon Hoek bevestigen dat de klok toendertijd inderdaad ophing aan een horizontale luidbalk. Voor een uitgebreid voortgangsverslag van deze restauratie met veel foto's, lees verder >> 17.11.19 
  kilk voor vergroting

Leerhuis-avond 'Leren lezen'  
Op dinsdagavond 19 november as. is er weer een verdiepingsavond in aansluiting op de boeiende avond van 15 oktober over Karl Barth. Mirjam Elbers hield toen een lezing over Barths religiekritiek. Tijdens de vragenronde werd gevraagd naar Barths manier van preken. Daarom bespreken we a.s. dinsdag een preek van Barth. Het gaat om een onlangs in het Nederlands vertaalde preek over Matteüs 6:24-34. De vertaler, At Polhuis, zal er dinsdag ook bij zijn. De brochure waar de preek in staat wordt tegen een kleine vergoeding beschikbaar gesteld. Na de pauze bereiden we ons voor op de lezing van Joost Hengstmengel (die er ook zal zijn dinsdag) op 19 december. Het gaat dan om de kerkvaders en hun originele en kritische kijk op economische thema's. Er is een korte inleiding op wie de kerkvaders waren, wanneer zij leefden en werkten en wat kenmerkend is voor hun theologie. Lees verder >> 17.11.19

Wist u dat . . .? De zondagen van de voleinding
De laatste driezondagen van het liturgisch jaar worden de zondagen van de voleinding genoemd. Daarbij wordt niet gedacht aan zoiets als 'afronding', maar - meer toekomstgericht - aan devoltooiing van al Gods plannen met onze wereld en met ons eigen leven. De derde zondag van de voleinding wordt ook wel eeuwigheidszondag genoemd. Op deze zondag wordt als het ware de overstap van de dood naar het leven gemaakt. Daarna begint de tijd van verwachting: Advent. 17.11.19

Wist u dat . . .? Wat is en doet de Generale Synode van de PKN?
In onderstaande artikelen wordt ingegaan op een aantal belangrijke besluiten die het hoogste bestuursorgaan van de Protestantse Kerk in Nederland heeft genomen in haar najaarsvergadering die op 14 en 15 november werd gehouden. Het zijn besluiten die soms diep kunnen ingrijpen in het plaatselijke kerkenwerk. Maar wat is die Generale Synode en wat doet ze eigenlijk? Het Reformatorisch Dagblad heeft daarover een zeer verhelderend filmpje gemaakt, dat 'gewone' gemeenteleden in een paar minuten dit uitlegt. Het is de moeite van het kijken waard! (advertentie overslaan) 
Kijk verder >> 15.11.19
  klik voor vergroting
De Generale Synode van de PKN
in vergadering bijeen

Generale Synode: Naar een 'veilige kerk'
De Generale Synode van de PKN heeft besloten dat er een regeling komt die inhoudt dat predikanten en kerkelijk werkers, verbonden aan een gemeente, alsmede vrijwilligers/ambtsdragers die met kwetsbare mensen werken of leidinggevende taken hebben, verplicht een verklaring omtrent gedrag (VOG) moeten gaan overleggen.
Daarnaast worden gemeenten verplicht tot  aanstelling van gekwalificeerde vertrouwenspersonen per gemeente of per ring van gemeenten. Een en ander dient gezien te worden in het kader van de strijd tegen (sexueel) misbruik in de kerk. Lees verder >> 15.11.19

Generale Synode: In gesprek over ambt en vermogen
In twee opeenvolgende agendapunten gingen de leden van de Generale Synode tijdens de eerste synodedag verkennend in gesprek met elkaar over het ambt en het ‘werkzaam vermogen’ van gemeenten. Op het eerste gezicht lijken deze twee onderwerpen weinig gemeen te hebben. Toch starten beide onderwerpen bij de essentie van het kerk-zijn. Lees verder >> 15.11.19

Generale Synode stelt beleidskader kerngemeenten vast
Kerngemeenten is een lichtere vorm van kerk-zijn. Concreet is deze vorm ontstaan vanwege verzoeken van pioniersplekken die zelfstandig willen worden. (Pioniersplekken zijn altijd verbonden aan een gemeente.) De Generale Synode heeft unaniem besloten dat beleidskader - met inachtneming van der ter vergadering aanvaarde amendementen en door het moderamen gedane toezeggingen - te aanvaarden. Daarnaast draagt het moderamen de dienstenorganisatie op om kerkplekken te begeleiden die kerngemeente willen worden.

Lees verder >> 15.11.19

Generale Synode PKN vergaderde en was live te volgen
De Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland vergaderde op 14 en 15 november. Ook dit keer stonden er weer interessante punten op de agenda, lees verder >> Het openbare deel van de synodevergaderingen werd zoals gebruikelijk weer via 'Synode-TV'  uitgezonden. Het was de moeite waard om eens te zien hoe het hoogste bestuursorgaan van onze kerk tot besluitvorming komt. Kijk verder >> 15.11.19

Restauratie klokkenstoel live te volgen (óók op maandag 18.11)
Evenals vorige keer bij de demontage van het torenuurwerk van de Dorpskerk, is nu ook de restauratie van de klokkenstoel live te volgen. Gert Jan, medewerker van Conserduc-Renofors, is de hele week bezig met de restauratie van het houtwerk door middel van het aangieten van epoxyhars. Woensdag 13 november werden de ijzeren verbindingsplaten, die het frame bijeen hielden, gedemonteerd. Zij zijn vervangen door aangegoten verbindingen, versterkt met polyester wapeningsstaven. Later volgt een eerste voortgangsverslag op deze website. Neem nu een kijkje in de toren; ga naar het videokanaal van de Dorpskerk en klik op 'NU LIVE'. Ook eerdere opnamen van deze restauratie zijn er te bekijken. Kijk verder >> 15.11.19

Gratis adventskalender PKN
Op zondag 1 december begint Advent. 'Leef toe naar Kerst, Feest van het Licht!' onder dat motto presenteert de Protestantse Kerk in Nederland ook dit jaar weer een adventskalender. In de adventstijd kijken we uit naar de komst van Jezus, het licht van de wereld. De adventskalender brengt u iedere dag een stapje dichterbij Kerst. U ontdekt 25 dagen lang wat de Bijbel ons wil vertellen over Jezus en hoe u zelf een licht voor anderen kunt zijn.
Vraag de kalender nu gratis aan! Lees verder >> 15.11.19
  klik voor vergroting

Op zoek naar voorouders . . .
Van tijd tot tijd komen er bezoekers naar de Dorpskerk die op zoek zijn naar hun voorouders. Zo ook afgelopen week. Een familie uit Piershil met de bekende Barendrechtse naam Andeweg wilden een bezoek brengen aan de grafzerken van hun voorouders, die in de Dorpskerk nog aanwezig zijn. Het ging in dit geval om broer en zus Arie en Maartje Andeweg, alsmede de zoon en kleinzoon van Arie: Arjan en Dani Andeweg. Kerkrentmeester Simon Hoek heeft ze ontvangen en de tien (!) grafzerken getoond van hun voorouders die in de kerk nog aanwezig zijn. Voor de geschiedbeschrijving kon hij dankbaar gebruik maken van het jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk', waarin die grafzerken zijn beschreven. Met hun instemming werd er van de drie generaties een foto gemaakt bij de mooiste grafzerk uit de kerk, die van Hendrick Aenwegh en Adriaantje Franke de Vos. Na afloop kreeg de kerkrentmeester een gift toegestopt voor de Vrienden van de Dorpskerk, ten behoeve van de restauraties in de toren. 14.11.19 
  klik voor vergroting

Synode kiest nieuwe voorzitter
Ds. Marco Batenburg (47 jr.) is tijdens de synodevergadering van 14 november verkozen tot preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij volgt ds. Saskia van Meggelen op. Ds. Batenburg is momenteel gemeentepredikant in de Protestantse Gemeente Gouda (wijkgemeente Sint Janskerk). Daarvoor is hij gemeentepredikant geweest in Waddinxveen, Zalk en Veecaten. Hij studeerde theologie aan Universiteit Utrecht, waar hij is afgestudeerd in de vakken dogmatiek en Nieuwe Testament. Naast zijn predikantschap bekleedt Batenburg op dit moment een aantal bestuurlijke functies: zo is hij lid van de Raad van Toezicht van de Hervormde Stichting Sonneburgh te Rotterdam-zuid. Tot aan zijn benoeming was hij ook voorzitter van de Raad van toezicht van de IZB, vereniging voor zending in Nederland. 14.11.19
 

PKN-werkgroep pleit voor VOG voor alle vrijwilligers
De Protestantse Kerk in Nederland wil meer doen om seksueel misbruik in haar gemeenten te voorkomen. Zo moeten de vele duizenden vrijwilligers en professionals binnen de kerken een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen, waaruit blijkt dat zij zich in het verleden niet schuldig hebben gemaakt aan strafbaar gedrag. Dat meldt Dagblad 'Trouw'. "Zonder VOG niet aan de slag: dat moet in de kerk, net als in de samenleving, staand beleid worden", vindt de projectgroep die het beleid rond seksueel misbruik in PKN-kerken heeft geëvalueerd. Donderdag bespreekt de Generale Synode van de PKN dit voorstel. 14.11.19
 

Informatie uit de Algemene Kerkenraad
De AK heeft donderdag 7 november vergaderd. Het was een belangerijke vergadering. Enerzijds werd de PGB-begroting voor 2020 vastgesteld en anderzijds werd het besluit bekrachtigd van de hervormde wijkgemeente Dorpskerk en de gereformeerde wijkgemeente Zuid-Oost om per 1 januari 2020 samen te voegen tot de protestantse wijkgemeente Dorpskerk.
Zie ook onderstaand artikel. De scriba van de AK heeft een kort verslag gemaakt voor publicatie. Lees verder >> 12.11.19 

Vooraankondiging Kerstwandeling 'Bethlehem in Barendrecht'
De stichting Hart voor Barendrecht meldt in een persbericht dat de kerstwandeling ‘Bethlehem in Barendrecht’ dit jaar voor de 8e keer wordt georganiseerd op zaterdagavond 14 december 2019. Dit jaar in aansluiting op het jaarlijkse WinterFeest rondom de Dorpskerk. De route leidt de wandelaars via een sfeervol verlicht pad door de ‘historische dorpskern’. Het thema voor de kerstwandeling 2019 is ‘Een Nieuw Begin’. Zoals het thema doet vermoeden is er nogal wat veranderd in de opzet en uitwerking naast de unieke samenwerking met de organisatoren van het WinterFeest. Lees verder >> 10.11.19
 

Feestelijke oogstdienst
De jaarlijkse viering van de Dankdag voor gewas en arbeid vindt in de Dorpskerk al vele jaren plaats op de zondag erna. De eredienst van zondag 10 november  was voorbereid met de dames van de HVD. Zij verzorgden ook weer de attenties voor de gemeenteleden van 80 jaar en ouder. De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hadden een prachtige schikking gemaakt. Een stukje uit hun toelichting: Danken, voor de meesten van ons zo vanzelfsprekend omdat we iedere dag genoeg hebben, meestal teveel! De overvloed is zichbaar in deze schikking: vele soorten groenten, druiven uit eigen tuin, tarwe om brood van te maken. Net alles groeit zonder zorg, zon en regen op z'n tijd zijn hard nodig. We heben veel monden te voeden, velen moeten rondkomen van heel weinig. . . Helpt u mee om te zorgen dat iedereen genoeg heeft en iedereen kan danken voor het dagelijks brood? 10.11.19
  klik voor vergroting

Wist u dat. . . ? Dankdag voor gewas en arbeid
Sinds de Middeleeuwen kent de Kerk biddagen. Protestantse kerkgenootschappen van orthodoxe signatuur besteden heden ten dage nog uitgebreid aandacht aan de Biddag en de Dankdag voor gewas en arbeid. De Biddag heeft jaarlijks plaats aan het begin van de zogenoemde zaaitijd. Niet alleen wordt gebeden om een goede oogst, maar ook is er voorbede voor allerlei zaken op het terrein van kerk, staat en samenleving. Toen de industrialisatie toenam, kwam ook de viering van een Dankdag voor gewas én arbeid in zwang. Op woensdag 6 november 2019 was het de Dankdag voor gewas en arbeid. In de Dorpskerk ligt al decennia lang de aandacht voor de biddag en de dankdag niet op de dag zelf, maar op de zondag erna. Zo wordt de Oogstdienst geplaatst in het kader van de Dankdag voor gewas en arbeid. 10.11.19
 

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee van de Dorpskerkgemeente. De pastores Jan Willem Stam en Marianne Moerland enerzijds en namens de kerkenraad Tineke van der Meer anderzijds, geven veel informatie over de wijgemeente Dorpskerk. Lees verder >>  09.11.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In zijn wijkbericht geeft ds. Cees Romkes informatie vanuit zijn wijkgemeente. Lees verder >> 09.11.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie in Klankbord is deze keer verzorgd door Dorpskerkpredikant Cees Romkes. Onder de titel is: 'Moet je vergeven?' gaat hij in op een aantal aspecten van dit soms moeilijke begrip. Lees verder >> 09.11.19

Actie Product van de Maand voor Voedselbank
De diaconie van de Protestantse Gemeente Barendrecht voert al geruime tijd actie voor de Voedselbank Barendrecht. In dat kader kunt u het product van de maand inleveren bij de ingang van de Dorpskerk, bij de Ontmoeting. Ook in de andere kerkgebouwen van de PGB kunt u de producten aanleveren. In de maand november 2019 is het producten van de maand: knakworst. U wordt van harte uitgenodigd om mee te doen aan deze actie. 09.11.19
  klik voor vergroting

Woord & weg - novembernummer
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. U kunt elke maand het blad via deze website downloaden. In het novembernummer staan enkele artikelen over de kerk als een plek van rouw én een plek van troost. Een mooi citaat: Troost is de bedding waardoor het verdriet kan verder stromen'.   Daarnaast is er weer veel nieuws over de PKN in al haar veelkleurigheid. Lees verder >> 
09.11.19

Start restauratie eeuwenoude klokkenstoel
Maandag 11 november start de firma Conserduc-Renofors uit Sliedrecht met de restauratie van de eeuwenoude klokkenstoel van de Dorpskerk. In de loop der eeuwen is de klokkenstoel regelmatig aangepast. De afgelopen vijftig jaar zijn er geen ingrijpende restauraties gedaan, maar werd er steeds met lapmiddelen getracht om de constructie in stand te houden. Daarom was een ingrijpende restauratie nu dringend gewenst. Omdat de klokkenstoel nog zoveel historisch materiaal heeft, konden de kerkrentmeesters van de Dorpskerk de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ervan overtuigen dat behoud van het bestaande materiaal voorop moest staan en dat herstel met epoxyhars de beste oplossing was. Op die basis is dan ook vergunning verleend voor de restauratie. De foto geeft een goed beeld van de slechte toestand van het zuidelijke juk, dat met klampen is versterkt omdat de staander is doorgescheurd. Ook de westelijke schoor is slecht. Ook deze restauratie wordt gefinancierd door de Stichting Vrienden van de Dorpskerk.  Zoals gebruikelijk zal er op deze website regelmatig een voortgangsrapportage worden geplaatst. 08.11.19
  klik voor vergroting

AK stemt in met vorming Protestantse wijkgemeente Dorpskerk
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft in haar vergadering van 7 november 2019 een historische stap gezet! De AK-leden fiatteerden unaniem het besluit van de kerkenraden van de wijkgemeenten Dorpskerk en Zuid-Oost om door hun samenvoeging te komen tot de vorming van de Protestantse wijkgemeente Dorpskerk per 1 januari 2020. Wat nu rest is de formele melding van dit besluit aan de landelijke PKN. Een verslag van de vergadering volgt later, nu alvast de foto van het heugelijke moment van de ondertekening door AK-voorzitter Cees Versendaal en AK-scriba Louw Stroo. Scriba Hans Oorebeek van de WK van Zuid-Oost kijkt tevreden toe. Hij neemt binnenkort afscheid van het kerkenwerk na een loopbaan van zo'n 60 jaar! 07.11.19
  Klik voor vergroting

Troostrijke gedachtenisdienst
‘Troost is niet het opwerpen van een dam tegen het verdriet. Het is het samen aanleggen van een bedding waardoor het verdriet verder kan stromen.’ Dit citaat van de Vlaamse psychiater Manu Keirse was de rode draad in de overdenking van ds. Jan Willem Stam tijdens de gedachtenisdienst van zondag 3 november. Troostrijk, is het gevoel dat achterblijft na deze indrukwekkende viering in de Dorpskerk. Voor het eerst werden de overleden gemeenteleden van de wijkgemeente Dorpskerk en Zuid-oost in een gezamenlijke viering herdacht. In een prachtige eredienst vulden de Dorpskerkpredikanten Romkes, Stam en Moerland elkaar perfect aan. Er veel reden tot dankbaarheid dat de samen-vierende wijkgemeenten dit drietal tot hun gezamenlijke herders mogen rekenen! Voor de Orde van dienst, met de namen van de genoemde gemeenteleden, lees verder >> 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
  klik voor vergroting

Nieuws uit de Kerktuin
Zaterdagmorgen 2 november was het een drukte van belang in de Kerktuin. De jaarlijkse snoeibeurt van de moerbeibomen stond op het programma. Tuinman Jakob van der Linden heeft er een stevig karwei aan gehad. De bomen waren in het voorbije tuinseizoen zo hard gegroeid dat ze een dicht bladerdak boven de borders hadden gevormd. Onder aansturing van kerkrentmeester Alie den Engelsman hebben vier mannelijke vrijwilligers van ’s morgens acht tot na het middaguur letterlijk de handen vol gehad om alle afkomende takken te verwerken tot kleine stukken, die vervolgens in een hakselaar werden versnipperd en weer als compost diende voor de kerktuin. Voor het verslag van de werkgroep Kerktuin, lees verder >> 02.11.19
   

Bijzonder bezoek van bruidspaar
Op woendagmorgen 30 oktober kreeg de Dorpskerk bijzonder bezoek van een bruidspaar dat graag foto's wilde maken in het 'Oudste huis van Barendrecht'. Het waren niemand minder dan Barendrechts burgemeester Jan van Belzen en zijn bruid Arja den Uil. Na de fotosessie in en rondom de Dorpskerk kwam het bruidspaar nog even langs in 'Herberg - de Dorpskerk', waar ze met applaus van de aanwezige bezoekers werden onthaald en door de koster werden verrast met koffie en een lekkernij. Bijgaande foto, genomen bij het wapen van Barendrecht, mag met instemming van het bruidspaar wrden gepubliceerd. Namens de Dorpskerkgemeenschap wensen we het bruidspaar gezonde en gelukkige jaren toe! 01.11.19
  klik voor vergroting

Wist u dat. . . .? Allerheiligen en Allerzielen
Allerheiligen is een christelijk feest dat op 1 november valt en gevierd wordt onder Rooms-katholieke- en Anglicaanse Christenen. De feestdag viert de nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren.
De volgende dag is het  Allerzielen, waarop Rooms-katholieken hun overledenen herdenken. Binnen de Protestantse Kerk in Nederland zijn er steeds meer plaatelijke gemeenten die hun overledene gemeenteleden herdenken op de zondag na Allerheiligen. Sinds enkele jaren worden op deze zondag in de Dorpskerkgemeente en de andere wijkgemeenten in Barendrecht-centrum de overleden gemeenteleden herdacht . Hans van Gelder schreef een interssant artikel over Allerheiligen en Allerzielen. Lees verder >> 01.11.19


Restauratie luidklok
Het gezegde 'de klok horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt' geldt letterlijk voor veel Barendrechters die nog nooit de eeuwenoude luidklok van de Dorpskerk van dichtbij hebben gezien, maar wel al lang hebben horen luiden of horen slaan. Nu zowel de luidklok als het torenuurwerk worden gerestaureerd, is er alle reden om daar aandacht aan te besteden. Op 14 oktober heeft de firma Daelmans de klok uit haar klokkenstoel gelicht en de stalen gekrukte as gedemonteerd en afgevoerd. Na overleg met de adviseurs van de kerkrentmeesters is besloten om na de restauratie de klok weer als voor 1962 op te hangen aan een horizontale luidas. De restauratiewerkzaamheden zijn gefilmd, zodat de kerkrentmeester de werkaamheden bnden live kon volgen. Binnenkort zal het filmpje op deze website te zien zijn. Tevens is er een eerste voortgangsverslag gemaakt van de restauratie van de klok, dat meer achtergrondinformatie en foto's bevat van deze restauratiewerkzaamheden. Lees verder >> 31.10.19
  klik voor vergroting

Schoenendoosactie 2019
Al negen jaar wordt er vanuit de diaconieën van een aantal Barendrechtse kerken, waaronder de Dorpskerkgemeente, een schoenendoosactie georganiseerd om Poolse kinderen in december te verrassen met een cadeau: een schoenendoos vol met mooie, nuttige en lekkere dingen. Poolse kerken zoeken samen met de sociale dienst in hun stad kinderen uit weeshuizen en arme gezinnen. Versier de doos en doe er spulletjes in die voor ons heel gewoon zijn, maar voor kinderen en tieners in Polen bijzonder gewaardeerd worden. Doet u dit jaar ook weer mee? Op zondag 10 en zondag 17 november kunnen de versierde schoenendozen worden ingeleverd in 'de Ontmoeting'. Hoe de actie werkt, staat op de flyer. Lees verder >>. 31.10.19
  Klik voor vergroting

Restauratie torenuurwerk
Op 14 oktober is de firma Daelmans begonnen met de restauratie van het torenuurwerk. Het uurwerk is volledig gedemonteerd en afgevoerd naar de werkplaats in Lierop. Tevens is een electronische aandrijving van de wijzers geplaatst, zodat het 'oudste huis van Barendrecht' ook tijdens de restauratieperiode de juiste tijd zal blijven aangeven. De restauratiewerkzaamheden zijn gefilmd. Binnenkort zal die op deze website te zien zijn. Tevens is er een eerste voortgangsverslag gemaakt, dat meer achtergrondinformatie en foto's bevat. Lees verder >> 25.10.19
  Klik voor vergroting

Facebookpagina Dorpskerk: 100-ste volger!
Sinds een jaar of twee fungeert de Facebook-pagina van de Dorpskerk als een 'uithangbord' voor de Dorpskerkwebsite. Omdat Facebook een ingeburgerd communicatiekanaal is geworden, helpt het om berichtgeving over het 'oudste huis van Barendrecht' snel te verspreiden. Langzaam maar zeker steeg het aantal bezoekers dat de FaceBook-pagina van de Dorpskerk permanent volgen. Deze week is een bijzondere mijlpaal bereikt: de 100-ste volger heeft zich aangemeld. Zoals van te voren aangekondigd staat er voor deze 100-ste volger een verrassing te wachten: een persoonlijke rondleiding door de Dorpskerk, waarbij plekken bezocht worden die normaliter voor bezoekers gesloten blijven. De 100-ste volger is mevrouw Marian Bergwerff. Zij wordt van harte uitgenodigd om contact op te nemen via >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl  Overigens wordt aan alle overige negenennegentig volgers ook de gelegenheid geboden om zo'n uniek rondleiding te krjgen. Meldt u dus aan! 23.10.19
  klik voor vergroting

Restauraties in de kerktoren - de voorgeschiedenis
Zoals al vele jaren gebruikelijk, zal er van de voortgang van de lopende restauratieprojecten in de Dorpskerk verslag worden gedaan op deze website. Het torenuurwerk en de luidklok, die beiden ruim 400 jaar oud zijn, worden komende maanden gerestaureerd. Er zullen met enige regelmaat fotoverslagen worden geplaatst. In een eerste artikel wordt ingegaan op een stukje voorgeschiedenis. De afbeelding is een uitsnede uit een landkaart van 1571 van Jan Janszn. Potter. Dit is de oudste afbeelding waarop de Dorpskerk staat afgebeeld Lees verder >> .21.10.19
  klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee van de Dorpskerkgemeente. De pastores Jan Willem Stam en Marianne Moerland enerzijds en namens de kerkenraad Kees Vos anderzijds, geven veel informatie over de wijgemeente Dorpskerk. 
Lees verder >>  19.10.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In zijn wijkbericht beschrijft ds. Cees Romkes het wel en wee vanuit deze wijkgemeente. Lees verder >> 19.10.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie in Klankbord is deze keer verzorgd door ds. Bert de Wit, predikant van Carnisse Haven. De titel is: 'Op weg!' Hij gaat in op het bijbelverhaal over Abraham, die op weg ging. Lees verder >> 19.10.19

Restauratie voegwerk afgerond
Op vrijdag 18 oktober is het restauratieproject 'voegwerk oostelijke- en zuidelijke muren' opgeleverd, nadat eerst nog enkele stenen met reparatiemortel waren hersteld, de hemelwaterafvoeren waren teruggeplaatst en het straatwerk was hersteld. Het werk is ook in financieel opzicht goed verlopen. De financiering bestond uit een bijdrage vanuit het VLD-fonds, alsmede een bijdrage vanuit een legaat dat een overleden lid van de Dorpskerkgemeente  heeft bestemd voor het restaureren van de Dorpskerk. Daarmee hoefden de kerkrentmeesters van de Dorpskerk geen beroep te doen op de eigen middelen van de PG Barendrecht. Dat stemt hen tot grote dankbaarheid! Voor het laatste fotoverslag, lees verder >> foto: Jan v.d.Oever 18.10.19
  klik voor vergroting

Restauratie voegwerk - week 41
Al met al heeft het eigenlijke voegen van de muurvlakken van de oosterlijke- en westelijke buitenmuren zeven weken in beslag genomen. De voortgang van de afgelopen week is vastgelegd in een nieuw voortgangsverslag, compleet met de nodige foto's. Wat nu nog rest is het voegen van de afzaten (vensterbanken) en het terugplaatsen van de hemelwaterafvoeren, en het dichtleggen van de bestrating. Het is al met al een prachtig stuk vakwerk geworden!  
Lees verder >> 16.10.19

Met de Kinderkerk op reis
Het was zondagmiddag 13 oktober een drukte van belang in de Dorpskerk: er was Kinderkerk en die mag zich verheugen in een steeds groter wordende belangstelling. Dit keer waren er zo'n veertig kinderen in de leeftijd tussen 0 en 8 jaar! Daarnaast vele ouders en opa's en oma's. Dit keer werd er een reis gemaakt door de hele kerk, zoals Abraham dat deed in het Bijbelverhaal. Bijna alle kinderen hadden een koffertje of rugzak meegenomen voor de reis. Ze trokken achter dominee Jan Willem aan en kregen onderweg het nodige voor in hun koffertjes en rugzakken. Het begon met een kleurplaat, daarna een wereldbol voor de reisroute en tenslotte iets te drinken en te snoepen voor onderweg. Vervolgens ging de dominee in de tent zitten, die in de kerk was opgezet, om het verhaal van Abraham te vertellen uit de prentenbijbel. Voor de fotoreportage, lees verder >>.
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 16.10.19
  klik voor vergroting

Restauratie in kerktoren was live te volgen
Dankzij de inspanningen van onze koster-beheerder Rob Bruin konden de restauratiewerkzaamheden van het torenuurwerk, de luidklok en de klokkenstoel on line gevolgd worden. Hij had twee webcams geplaatst, een op de uurwerkzolder en een op de klokkenzolder. Met de restauratoren is afgesproken dat wel de beelden live uitgezonden kunnen worden, maar dat er geen geluid werd weergegeven. Het was een geslaagd experiment, tal van bezoekers van de website konden op deze wijze iets van de werkzaamheden die boven in de toren buitenmeemaken. Ook als in november as. de klokkenstoel zal worden gerestaureerd zal de live verbinding weer tot stand worden gebracht. Een fotoverslag van de werkzaamhedenop staat elders op deze website. 15.10.19
  klik voor vergroting

Geloof, hoop en liefde’
Het is de bekende bijbeltekst uit 1 Korintiërs 13:13 die Olette Smits heeft geïnspireerd tot een schilderij op zijde dat in de hal van de Oude Pastorie hangt. Olette is al bijna 45 jaar betrokken bij de Dorpskerkgemeente, een goede reden voor het schenken van het schilderij aan het Dorpskerkcomplex. 'Liefde geneest, liefde geeft moed, liefde troost, liefde geeft kracht, liefde verbindt ons met God en met elkaar'. Op de foto Olette en ds. Marianne Moerland die het schilderij een mooi plekje gaven. Ga straks gerust eens een kijkje nemen op deze plaats waar zoveel liefde wordt gedeeld vanuit de kerk en vanuit ‘de Toekomst’.Klik op de foto voor een detailopname. 10.10.19
  Klik voor vergroting

Start restauratie torenuurwerk, klokkenstoel en luidklok
Woensdag 9 oktober is de restauratie van het torenuurwerk en de luidklok van de Dorpskerk gestart met een bijeenkomst van de direct betrokkenen. Een soortgelijke bijeenkomst volgt op korte termijn met de aannemer van de restauratie van de klokkenstoel. De firma Daelmans Klokken & Uurwerken uit Lierop heeft de opdracht gekregen voor de restauratie van torenuurwerk en luidklok. De firma Conserduc-Renofors uit Sliedrecht heeft de opdracht gekregen voor de restauratie van de klokkenstoel. Tevens zijn gespecialiseerde adviseurs vastgelegd om alle restauraties te begeleiden. Het geheel wordt gefinancierd door de stichting Vrienden van de Dorpskerk. Op maandag 14 oktober zal het 17e eeuwse torenuurwerk alsmede het eeuwenoude slagwerk worden afgevoerd naar de werkplaats van de restauratoren. Ook zal dan de luidklok (die dateert uit 1607 en die in 1759 werd overgegoten) uit de gekrukte as worden gelicht en tijdelijk worden geplaatst op de de (versterkte) torenzolder. Kort nadat het torenuurwerk is verwijderd, zal een tijdelijke aansturing van de wijzerplaten worden gemonteerd, zodat de tijdsaanduiding op de kerktoren blijft functioneren.
  klik voor vergroting
Het projectteam: v.l.n.r.
restauratieadviseur Bikker,
(Bureau Lakerveld )
Van Veghel (Daelmans)
Klokkenadviseur Van Geuns
Torenuurwerkadviseur Romeyn
Kerkrentmeester Simon Hoek

Nieuw stukje kerkgeschiedenis
Tijdens de gecombineerde gemeenteavonden van de (voormalige) Gereformeerde wijkgemeente Zuid-Oost en de (voormalige) Hervormde wijkgemeente Dorpskerk op dinsdagavond 8 oktober is een belangrijke stap gezet op weg naar een Protestantse wijkgemeente Dorpskerk! Namens beide wijkkerkenraden verzorgde Aad van der Wel een presentatie over de plannen om, na een jaar 'samen-vieren', per 1 januari a.s. de beide wijkgemeenten te gaan 'samen-voegen'. Er was brede belangstelling voor de avond, dat was positief. Na afloop van het volgens de Kerkorde verlopen 'kennen en horen van de gemeenteleden' werd het voorgenomen besluit van de wijkkerkenraden tot samenvoeging unaniem ondersteund door de aanwezige gemeenteleden. Daarmee zal een nieuw stukje Barendrechtse kerkgeschiedenis worden geschreven. Zoals uit het verslag van de scriba's zal blijken, belooft het op zondag 12 januari 2020 een feestelijke dag te worden in en rondom de dan Protestantse Dorpskerk. 09.10.19
  Klik voor vergroting
Ruim 130 jaar na 'de Doleantie' willen Hervormden en Gereformeerden
samen verder in één Protestantse wijkgemeente Dorpskerk.

Wist u dat. . .? Jom Kippoer, de Grote Verzoendag
Bij de (plaatselijke) zonsondergang op dinsdag 8 oktober begint wereldwijd voor het Joodse volk Jom Kippoer, de Grote Verzoendag.  Op de tiende dag van de maand Tisjri - een tiental dagen na Rosj ha-Sjana of het Joodse Nieuwjaar - valt de heiligste en voornaamste dag van het jaar voor gelovige joden: Jom Kipoer of de Grote Verzoendag. Het joodse etmaal en dus iedere feest- of gedenkdag loopt van zonsondergang tot zonsondergang. Op Jom Kipoer wordt door alle wetgetrouwe joden gevast. Dit vermijden van zowel voedsel als drank is niet bedoeld als zelfkwelling maar als loutering, om vergeving te bekomen van mogelijke misstappen in het afgelopen jaar. Orthodoxe joden dragen deze dag geen leren schoeisel, wassen zich niet en hebben geen geslachtsgemeenschap. Vrouwen maken zich niet op. Aan het einde van de ochtenddienst op Jom Kippoer worden na de voorlezing uit de Thora de doden herdacht, waaronder de slachtoffers van de Shoah.
Voor meer informatie over de Joodse feesten, lees verder >> 08.10.19
  Klik voor vergroting

Wist u dat. . . ? 5000 jaar oude stad opgegraven in Israël
Archeologen hebben in Israël de resten blootgelegd van de overblijfselen van een stad die zij nu duiden als het 'New York van het vroege bronzen tijdperk'. De locatie heeft de naam En Ensur gekregen en ligt tussen de steden Tel Aviv aen Haifa. Momenteel resteert er niet veel meer dan puin en rotsblokken, maar 5000 jaar geleden moet dit een bruisende, ommuurde stad zijn geweest, met verschillende culturen, indrukwekkende straten en pleinen. De stad besloeg een oppervlakte van 65 hectare en zou zo'n 5000 à 6000 inwoners moeten hebben gehad. Archeologen van het instituut Israel Antiquities Authority vermoeden dat veel mensen naar de stad trokken omdat er twee waterbronnen waren in de buurt van deze locatie. Onder deze stad werd nóg een veel oudere agrarische nederzetting gevonden, die 7000 jaar oud moet zijn. Voor een filmpje van deze indrukwekkende vondst, kijk verder >> 08.10.19
  Klik voor vergroting
Misschien was En Ensur destijds zelfs
de oudste stad in de regio. . .

Nieuws uit de Algemene Kerkenraad
De scriba van de AK heeft een kort verslag gemaakt van de afgelopen AK-vergadering die werd gehouden op 3 oktober j.l.
Lees verder >> 08.10.19

Inspectie koperwerk Dorpskerk
Nu de restauratie van het monumentale interieur van de Dorpskerk nagenoeg is afgerond, restte er nog één onderdeel van het interieur dat een nadere inspectie behoefde: het koperwerk in de kerk. Dat betreft het 17e-eeuwse koperwerk aan de kansel en dooptuin, alsmede de vier 18e-eeuwse kroonluchters. Tientallen jaren geleden is al het koperwerk gerestaureerd en van een laklaag voorzien, waardoor koperpoetsen tot het verleden behoort. Op verzoek van de kerkrentmeesters heeft er op 7 oktober een inspectie van het koperwerk plaatsgevonden door de firma Brink & Van Keulen, een gespecialiseerd restauratiebedrijf op dit gebied (zie foto). Zoals al door de kerkrentmeesters werd vermoed, is het koperwerk behoorlijk geoxydeerd en dient het op enige termijn opnieuw te worden gepolijst en gelakt, zodat het dan weer tientallen jaren onderhoudsvrij zal zijn. Er is een offerte opgevraagd. Zodra die is ontvangen, wordt besloten wanneer tot restauratie kan worden overgegaan én hoe die restauratie (extern) zal worden gefinancieerd. 07.10.19
  Klik voor vergroting

Restauratie voegwerk - week 39 en 40
De slechte weersomstandigheden hebben Siep, die het voegwerk van de buitenmuren restaureert, behoorlijk parten gespeeld. De voeger heeft zoveel mogelijk gewerkt onder een dekzeil, maar soms regende het zo hard dat het net gerestaureerde voegwerk weer dreigde uit te spoelen. Al met al heeft het restauratieproject daardoor enige vertraging opgelopen. De voortgang van de afgelopen twee weken is vastgelegd in een nieuw voortgangsverslag, compleet met de nodige foto's, die dit keer grotendeels zijn gemaakt door kerkrentmeester Derk Ottink, die Simon Hoek verving tijdens diens vakantie. Wordt vervolgd.  Lees verder >> 07.10.19
  klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee van de Dorpskerkgemeente. De pastores Jan Willem Stam en Marianne Moerland enerzijds en namens de kerkenraad Tineke van der Meer anderzijds, geven veel informatie over de wijgemeente Dorpskerk. Lees verder >>  05.10.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In zijn wijkbericht geeft ds. Cees Romkes informatie vanuit deze wijkgemeente. Lees verder >> 05.10.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Woord & weg - oktobernummer
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. U kunt elke maand het blad via deze website downloaden. In het oktobernummer staan enkele artikelen over de ondersteunende rol die de kerk kan spelen bij de geloofsopvoeding. Daarnaast is er weer veel nieuws over de PKN in al haar veelkleurigheid. Lees verder >> 
05.10.19

Meditatie Klankbord
De meditatie in Klankbord is deze keer verzorgd door ds. Marianne Moerland, bijstand in het pastoraat in de Dorpskerkgemeente. Zij gaat, onder het thema: 'Een goed verhaal', in op de waarde van persoonlijke verhalen in pastorale gesprekken. 
Lees verder >> 02.10.19

Wist u dat. . . ? Het oudste torenuurwerk van Engeland
In Rye in het graafschap Sussex in Zuid-Engeland is de parochiekerk al meer dan 900 jaar toegewijd aan de Heilige maagd Maria. Uw webbeheerder had een bijzondere reden om deze kerk te bezoeken. Deze middeleeuwse kerk bezit namelijk het oudst nog functionerende torenuurwerk van het Verenigd Koninkrijk.  Dit torenuurwerk dateert uit 1561-1562. Bijzonder aan dit uurwerk is verder de bijna 5,5 meter lange pendule (slinger) die sinds 1810 beneden in de kerkzaal heen en weer slingert. Zoals vele eeuwenoude torenuurwerken heeft ook dit uurwerk talloze restauraties ondergaan. De teleurstelling van uw webbeheerder was groot, toen hij vaststelde dat zowel het gaandewerk als het slagwerk van dit uurwerk tegenwoordig in beweging wordt gehouden door elektrisch aangedreven kettingen en niet meer zoals vroeger door touwwerk. Wat dat betreft wordt dat straks in Barendrecht anders. . . Het torenuurwerk van de Dorpskerk, dat dateert uit het begin van de 17e eeuw, zal na de komende restauratie worden aangedreven met touwwerk en gewichten, zoals dat zo'n 400 jaar geleden ook gebeurde. Alleen het handmatig opwinden wordt vervangen door een elektrische aandrijving.
Een bezoek aan de Parish Church of St. Mary in Rye is desalniettemin zeer de moeite waard! 01.10.19
  Klik voor vergroting
Het oudst functionerende
torenuurwerk van Engeland.

Feestelijke doopdienst
Zondagmorgen 29 september werd een nieuw gemeentelid verwelkomd in de geloofsgemeenschap rondom de Dorpskerk: Lena Lis Brigit (roepnaam Lilly) den Otter, dochter van Koos en Daniëlle den Otter, werd gedoopt. Het was een feestelijke viering, zowel voor de doopouders en de familie van de dopeling, maar ook voor de hele Dorpskerkgemeenschap. De dames van de werkgroep Liturgisch Bloemschikken  hadden weer een prachtige liturgische schikking gemaakt met veel symboliek. Daarbij staat de witte lelie symbool voor onschuld en zuiverheid en verwees naar de dopeling.  Zij wordt met liefde omringd door haar ouders (witte rozen) en broertje (kleurige bloem). De bloemen die rond de lelie zijn geschikt, vormen een beeld van de gemeente waarin Lilly nu is opgenomen.
Voor het fotoverslag, lees verder >> 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 29.09.19
  Klik voor vergroting

Wist u dat. . .? De Dorpskerk Motor Rijders opgericht
In de geloofsgemeenschap rondom de Dorpskerk borrelt het van nieuwe initiatieven. . .  Na de oprichting van de Werkgroep Kerktuin, een Eetgroep d'Ontmoeting en van de Dorpskerk-Herberg, is door een aantal gemeenteleden die  motorrijden als gezamenlijke hobby heeft, nu de Dorpskerk Motor Rijders opgericht. De DMR heeft op zaterdag de eerste toertocht gereden door de Alblasserwaard en de Bommelerwaard. Het is een bont gezelschap, waaronder twee Dorpskerkpredikanten en enkele kerkenraadsleden en een kerkrentmeester. Het geeft aan dat er binnen de Dorpskerkgemeente tal van dwarsverbanden worden gelegd, die uiteindelijk het kerkenwerk alleen maar kunnen versterken (mits er natuurlijk veilig gereden wordt. . . ) Belangstellenden kunnen contact opnemen met Alie den Engelsman. 28.09.19     
  Klik voor vergroting
Rinus en Alie den Engelsman
en ds. Cees Romkes

Historisch (voorgenomen) besluit!
De kerkenraden van de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk en de Gereformeerde wijkgemeente Zuid-Oost roepen hun gemeenteleden op voor een gemeenteavond op 8 oktober a.s. in de Ontmoeting van de Dorpskerk. Aanvang 20.00 uur. Beide kerkenraden hebben in hun gezamenlijke vergadering op donderdag 26 sepember een historisch (voorgenomen) besluit genomen: het samenvoegen van de beide wijkgemeenten tot een nieuwe Protestantse wijkgemeente rondom de Dorpskerk.Tijdens deze avond zullen alle gemeenteleden van de wijken worden ‘gekend in’ en ‘gehoord over’ de samenvoeging van de beide wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Barendrecht. De beide wijkkerkenraden willen u op deze avond informeren met betrekking tot het samenvoegen van de genoemde wijkgemeenten. U krijgt dan ook gelegenheid om uw reactie te geven. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld! Deze gemeenteavond van ‘kennen en horen’ wordt georganiseerd volgens de richtlijnen van de kerkorde van de PKN. 28.09.19


Volg de Facebookpagina van de Dorpskerk
Al geruime tijd heeft de Dorpskerk haar eigen Facebookpagina. Het is een soort 'uithangbord' voor onze Dorpskerkwebsite. Korte interessante berichten over het 'oudste huis van Barendrecht' op die pagina verwijzen naar een uitgebreider verhaal op de website. Zoals de vaste gebruikers van Facebook wel weten, kun je bepaalde pagina's volgen door middel van een 'like', in goed Nederlands een 'vind-ik-leuk'. Onze Facebookpagina heeft momenteel bijna honderd 'volgers'. De beheerder van die Facebookpagina en de Dorpskerkwebsite heeft het initiatief genomen om het passeren van de grens van 100 volgers te viren met een leuke actie. Degene die zich als 100e volger aanmeldt, krijgt een uitgebreide rondleiding voor de Dorpskerk. Zodra de 100e volger zich heeft gemeld, geldt het aanbod voor al degenen die zich al eerder als 'volger' hebben aangemeld. Kerkrentmeester Simon Hoek zal de rondleidingen verzorgen en het nodige vertellen over de boeiende geschiedenis van de Dorpskerk. Ga naar de Dorpskerk Facebook pagina >> 26.09.19
 

Wie wordt de 100e 'volger'
van de Dorpskerk-
Facebook pagina?

Restauratie voegwerk - week 38
Langzaam maar zeker, voeg voor voeg, werkt voeger  Siep aan de restauratie van het voegwerk van de Dorpskerk.  Hij is gespecialiseerd in het restaureren van monumenaal voegwerk, Deze week is het tweede muurvlak gereed gekomen. Nog zes muurvlakken te gaan. In het metselwerk van het muurvlak van de koorsluiting hebben de metselaars in 1512 nog een christelijk symbool verwerkt: een kruisvorm. Door bij deze restauratie rondom dit symbool een ander type voeg te gebruiken wordt het kruis meer herkenbaar. Vele Barendrechters zullen van het bestaan van het oudste kruis van Barendrecht niet afweten, reden om eens een kijkje te komen nemen! Voor het voortgangsverslag, lees verder >> 23.09.19  
  klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee van de Dorpskerkgemeente. De pastores Jan Willem Stam en Marianne Moerland enerzijds en namens de kerkenraad Tineke van der Meer anderzijds, geven veel informatie over deze wijgemeente . Lees verder >>  22.09.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In verband met de vakantie van ds. Romkes is er dit keer geen wijkbericht van deze wijkgemeente. 22.09.19

Meditatie Klankbord
De meditatie in Klankbord is deze keer verzorgd door Bethelkerkpredikant ds. Henk-Jan Ketelaar. Hij staat, onder het thema: 'Alles wat je aandacht geeft groeit, stil bij het project waarderende gemeenteopbouw.  Lees verder >> 22.09.19

Preses Synode PKN treedt terug
Ds. Saskia van Meggelen treedt per direct terug als preses van de generale synode van de Protestantse Kerk. Van Meggelen: “Ik heb de Protestantse Kerk met hart en ziel gediend en was dat graag blijven doen. Preses zijn is een mooie maar zware taak. Door de diverse verantwoordelijkheden die mij in deze fase van mijn leven zijn toebedeeld ben ik niet in staat de rol van preses optimaal te vervullen. Dat heeft mij ertoe gebracht dit verdrietige besluit te moeten nemen.” Het moderamen van de Protestantse Kerk respecteert haar keuze en bedankt haar voor haar bevlogen inzet. In de komende vergadering van de kleine synode wordt afgestemd wat de vervolgstappen met betrekking tot de invulling van de positie van de preses zullen zijn. 17.09.19

Restauratie torenuurwerk en klokkenstoel opgedragen!
Op vrijdag 13 september gaven een adviseur van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en een vertegenwoordiger van de plaatselijke erfgoedcommisie hun definitieve goedkeuring voor de restauratie van de klokkenstoel, op de wijze zoals die door onze adviseur Gerrit Bikker van Bureau Lakerveld was voorgesteld. Daarmee konden zowel de restauratie van het torenuurwerk als van de klokkenstoel en de luidklok worden opgedragen. In overleg met onze eigen restauratie-adviseur van Bureau Lakerveld en  die van de Stichting tot behoud van het torenuurwerk is maandag 16 september (mondeling) opdracht gegeven voor de restauratie van het torenuurwerk aan een gespecialiseerd bedrijf. Tevens is opdracht gegeven aan een ander bedrijf voor de restauratie van de klokkenstoel. Later volgt nog een separate opdracht voor het omhangen van de luidklok. Zoals bekend worden alle kosten van deze restauraties gedragen door de Stichting Vrienden van de Dorpskerk.16.09.19
  Klik voor vergroting

Inspectie door Monumentenwacht
De status van alle Rijksmonumenten en veel gemeentelijke monumenten wordt met enige regelmaat gecontroleerd door de Monumentenwacht. Deze organisatie inspecteert de bouwkundige staat van onderhoud van zowel het exterieur als het (monumentale) interieur van het gebouw. Op 16 september vond er weer zo'n inspectie plaats. Twee inspecteurs hebben de Dorpskerk van binnen en van buiten beklommen,  om vervolgens te concluderen dat de staat van onderhoud van het gebouw het (hoogste) predikaat 'goed' verdient. Natuurlijk werden er ook nu een paar (kleine) verbeterpunten gevonden, die de kerkrentmeesters op korte termijn zullen aanpakken. Foto: de inspecteurs uitgerust met ladder en klimgordels. 16.09.19
  Klik voor vergroting

Restauratie voegwerk - week 37
Nu alle voegen van de te restaureren muurvlakken van de oosterlijke en zuidelijke muur van de Dorpskerk zijn uitgeslepen en uitgehakt, werden in de afgelopen week alle voegen met een hogedrukspuit schoongespoten en kon voeger Siep beginnen met zijn voegwerkzaamheden. Voeg voor voeg wordt volgezet met een voegmotel op kalkbasis en alle voegen worden vervolgens 'gesneden'. Het is een zeer tijdrovend en precies werk, maar het geeft een prachtig eindresultaat. De recent ingeboete stenen zijn zelfs niet meer te onderscheiden in het reeds gevoegde muurvlak. Voor de nieuwe voortgangsrapportage lees verder >> . 16.09.19
  Klik voor vergroting

Herfst in de Kerktuin
'Kerktuinfotograaf' Gerdien Pool maakt regelmatig  prachtige foto 's in de Kerktuin. Ook nu heeft ze weer een unieke foto gemaakt. De Kerktuin komt momenteel in herfsttooi en er komen nieuwe 'gasten' op bezoek.... De zogenaamde 'vrouwenborder' blijkt namelijk een prima voedingsbodem te zijn voor een aantal prachtige paddenstoelen. Uw webbeheerder is geen paddenstoelenspecialist, maar na enig zoekwerk wordt voorzichtig geconcludeerd dat het hier om een 'appelbovist' zou kunnen gaan. De officiële naam zou dan zijn: 'Scleroderma citrinum'.  Wie kan dit vermoeden bevestigen of corrigeren?
Stuur uw reactie naar: postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 16.09.19
  klik voor vergroting

Open Monumentendag 2019
Vanzelfsprekend was de Dorpskerk als het oudste Rijksmonument van Barendrecht op de Open Monumentendag (14 september) geopend. Kerkrentmeester Simon Hoek vertelde een dertigtal bezoekers  over de geschiedenis van het gebouw, over de restauratie van de buitenmuren die gaande is, en over de komende restuaratie van het torenuurwerk, klokkenstoel en luidklok. De laatste presentatie van de dag werd in het Engels verzorgd voor Ann en Norman Davenport. Zij waren te gast bij Hans Onderwater in het kader van de voorbereiding van de 75e herdenking op 4 en 5 mei as. Norman vertegenwoordigt het 603 Squadron (City of Edinburgh) van de Royal Air Force, waarvan de op 17 maart 1945 verongelukte oorlogsvlieger Jack Dawson Green in Barendrecht begraven ligt. foto: Arco van der Lee. 15.09.19 
  Klik voor vergroting

Leerhuis 'Leren lezen' weer van start
Het Leerhuis van de PG Barendrecht, dat wordt georganiseerd door de predikanten Romkes, Stam en De Wit wordt weer opgestart. Dit seizoen wordt de Bijbel bestudeerd als boek dat telkens de vraag stelt: ‘Wie maakt hier de dienst uit?’ De Bijbel is vaak uiterst kritisch op hoe macht bij mensen functioneert. Alleen al daarom is de Bijbel relevant en actueel. Op dinsdagavond 17 september begint het seizoen 2019 - 2020 met een startavond. Op die avond komen twee aspecten aan de orde. Ten eerste wordt een toelichting gegeven op het thema van het nieuwe seizoen en verder wordt er verkend welke vragen er aan dit thema vast zitten. Er is weer een prachtig programma samengesteld, lees verder >> 10.09.19

Impressie viering Startzondag 2019
In een volle Bethelkerk hebben leden van de Rooms-katholieke St. Augustinusparochie en van de Protestantse Bethelkerk, Carinisse Haven en Dorpskerk gezamenlijk de start van het nieuwe kerkelijk seizoen gevierd. Dominee Henk-Jan Ketelaar en pater Chima Nyaezeh waren de voorgangers, het enthousiaste kinderkoor Amazing Kids imponeerde de vele kerkzangers. Sander van der Kaaij begeleidde de samenzang. Voor de bezoekers van onze website is een impressiegemaakt met enkele foto's van de vrolijke viering. Lees verder >> 08.09.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 
 

Informatie uit de Algemene Kerkenraad
De AK heeft donderdag 5 september vergaderd. De scriba heeft een kort verslag gemaakt voor publicatie. Lees verder >>  08.09.19

Restauratie voegwerk - week 36
De restauratie van het voegwerk van oostelijke- en zuidelijke buitenmuren is nu twee weken onderweg. Alle voegen van deze muren zijn uitgeslepen en uitgehakt. Daarna zijn alle slechte- en door vorst aangetaste stenen uitgehakt. Midden in de afgelopen week leken de muren wel op een gatenkaas. Aan het eind van week 36 waren alle uitgehakte stenen vervangen door andere exemplaren, die vooraf waren gekeurd door de restauratieadviseur en de verantwoordelijke kerkrentmeester. Dit  proces wordt het 'inboeten' van stenen genoemd. Evenals het eerste, bevat ook het 
tweede voortgangsverslag een uitgebreide fotoreportage van de werkzaamheden, lees verder >> 06.09.19


Programma Vorming & Toerusting 2019/2020
De werkgroep Vorming & Toerusting (V&T) heeft onder leiding van haar nieuwe voorzitter Gerrit Barendrecht een interessant programma voorbereid voor het komende kerkelijk jaar. Het is weer een breed aanbod van enerzijds veel eenmalige activiteiten en anderzijds tal van groepen en kringen die regelmatig bijeen komen.De eenmalige activiteiten zijn opgenomen in een prachtige flyer. Lees verder >>  Het overzicht van Groepen en Kringen is alleen opgenomen in Klankbord. Ten behoeve van de bezoekers van onze website is ook dat in een webdocument gezet, zodat u ook die informatie kunt downloaden. Lees verder >> 05.09.19

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
Dankbaar kunnen we melden dat ds. Jan Willem Stam zijn werkzaamheden weer helemaal heeft opgepakt. De publicatie van het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente wordt voortaan gecoördineerd door mw. Tineke van der Meer. Ds. Marianne Moerland en ds. Jan Willem Stam zullen hun berichten over het wel en wee in de wijkgemeente toevoegen. Lees verder >>  04.09.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente. Terwijl ds. Cees Romkes momenteel geniet van een welverdiende vakantie, brengt hij ook nu weer een prachtig lied uit Iona onder de aandacht. Lees verder >> 04.09.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie in Klankbord is deze keer verzorgd door Dorpskerkpredikant ds. Jan Willem Stam. Hij staat, onder het thema: 'Een goed gesprek', stil bij de waarde van geloofsgesprekken.  Lees verder >> 04.09.19

Restauratie voegwerk - week 35
De restauratie van het voegwerk van oostelijke en zuidelijke buitenmuren is volop aan de gang. In de eerste week is het voegwerk van de drie buitenmuren van het koor (de oostelijke muur) uitgeslepen en vervolgens uitgehakt. Van de westelijke muurvlakken is al een groot deel uitgeslepen en is er een begin gemaakt met het uithakken. Van de voortgang van de werkzaamheden wordt wekelijks een verslag gepubliceerd op deze website. Voor het eerste voortgangsverslag, lees verder >>  02.09.19
  klik voor vergroting

Vrijwilligersavond: 'een warm bad'
De wijkkerkenraden van de beide wijkgemeenten van de Dorpskerk kunnen in dankbaarheid terugzien op de vrijwilligersavond die op vrijdagavond 30 augustus in de Kerktuin en de Ontmoeting was georganiseerd voor alle vrijwilligers van beide wijkgemeenten. Ruim 150 personen genoten van een heerlijke BBQ, die door een aantal mensen vanuit de Dorpskerkgemeente en de wijkgemeente Zuid-oost was georganiseerd. Ook deze bijeenkomst heeft weer geholpen om elkaar vanuit beide wijken beter te leren kennen en te waarderen. 'Het is hier net een warm bad, waar we zijn beland', zo concludeerden enkele gemeentenleden vanuit beide wijken. Het een voorbeeld dat de geloofsgemeenschap rondom de Dorpskerk zeer vitaal en bruisend is! Natuurlijk is er weer een fotoverslag gemaakt, dat vanwege de privacywetgeving achter de AVG-code is geplaatst. Lees verder >> 31.08.19 [DE CODE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Cadeau voor Borgstede vanuit de Dorpskerkgemeenschap
In de woonzorglocatie Borgstede in Barendrecht worden, net als in andere Barendrechtse zorginstellingen, wekelijks kerkelijke vieringen gehouden. Vanuit meerdere Barendrechtse kerken wordt daaraan meegewerkt. Die vieringen worden muzikaal begeleid door verschillende vrijwilligers. Voor de organisten is het gewenst om voor de begeleiding van liederen, ook over de set begeleidingsboeken van het Nieuwe Liedboek te kunnen beschikken. Piet Laban, misschien wel het oudste nog actieve lid van de Dorpskerkgemeente signaleerde dat Borgstede nog niet over zo'n bundel beschikte. Piet liet het er niet bij zitten en hij boorde enkele van zijn vele contacten aan, waaronder Hans van Gelder. Het resultaat was dat hij op vrijdagmiddag na de kerkdienst de begeleidingsset kon overhandigen aan de directrice van Borgstede, als een cadeautje vanuit de geloofsgemeenschap rondom de Dorpskerk. 31.08.19
  Klik voor vergroting
Piet Laban overhandigt de boeken aan mw. Bea Koops, directrice van Borgstede

Restauratie voegwerk gestart
Restauratie-aannemer Den Hertog is maandagmorgen 26 augustus gestart met de restauratie van het voegwerk van de westelijke en oostelijke muurvlakken van de Dorpskerk. De eerste twee weken zullen eerst de voegen worden uitgeslepen, uitgehakt en schoongemaakt. De daarop volgende vier weken zullen er nieuwe voegen worden aangebracht.  Ook nu worden de kerkrentmeesters bij dit project begeleid door een restauratie-adviseur van Bureau Lakerveld. Dit project wordt gefinancierd vanuit een schenking die via een legaat door een overleden gemeentelid is geoormerkt voor de restauratie van 'het oudste huis van Barendrecht'. Zodoende hoeft de reguliere post 'groot onderhoud' van de Protestantse Gemeente Barendrecht  voor dit project niet te worden aangesproken. Via deze website zullen alle voortgangsverslagen worden gepubliceerd.  Voor meer informatie, lees verder >> 26.08.19
  klik voor vergroting
Een kerk die leeft,
bouwt aan haar toekomst. . .

Snuffelmarkt in het 'LED-zonnetje' gezet
Toen er vanuit de werkgroep Snuffelmarkt de melding kwam dat een aantal TL-armaturen slecht werden, hebben de verantwoordelijke kerkrentmeesters de gelegenheid aangegrepen om de Snuffelmarkt in één keer in het 'LED-zonnetje' te zetten. Het feit dat deze werkgroep al decennia gemiddeld € 15.000 per jaar bijeenbrengt voor het groot onderhoud van de monumentale Dorpskerk en de aanpalende gebouwen, deed de kerkrentmeesters besluiten om, als blijk van waardering, alle verouderde TL-armaturen te laten vervangen door strakke, moderne LED-armaturen. Onze vaste electricien en gemeentelid Roel Groen heeft de klus deze week geklaard. Alle tweedehands spullen in de Snuffelmarkt worden nu nog beter aangelicht. . . .  
De Snuffelmarkt en de bijbehorende Koffiehoek is elke zaterdagmorgen geopend tussen 10 en 12 uur! 23.08.19 
  Klik voor vergroting

Wijkbericht Dorpskerkgemeente
Het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente wordt vanwege de vakantie van ds. Stam nog verzorgd door de wijkkerkenraad. Deze keer wel weer een bericht van ds. Marianne Moerland. In dit wijkbericht leest u verder alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Lees verder >>  21.08.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente. Zoals gebruikelijk brengt ds. Romkes ook nu weer een prachtig, lied onder de aandacht. Lees verder >> 21.08.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie in Klankbord is deze keer verzorgd door ds. Bert de Wit. Hij blikt, onder het thema: 'De goden in dit land. . . ', terug op zijn vakantie in Nepal.  Lees verder >> 21.08.19

Honing uit de Kerktuin al bijna uitverkocht
Voor het bijenvolk in de Kerktuin is het geen vakantietijd. . . Ze vliegen af en aan en produceren de heerlijkste honing. De 'Dorpskerkhoning' is door imker Jaap Witte in potten van 250 gram en 450 gram gedaan en wordt door de werkgroep Kerktuin te koop aangeboden voor € 3,50 respectievelijk € 6,50. Binnen enkele dagen waren de kleine potjes al uitverkocht. Er zijn nu dus alleen nog grote poten te koop. Aanstaande zaterdagmorgen kunt u daarvoor terecht in de Kerktuin achter de Dorpskerk. De opbrengst wordt besteed aan het onderhoud van de Kerktuin. Verder kan nog worden gemeld dat koster-beheerder Rob Bruin zo enthousiast is over het bijenvolk, dat hij zich heeft voorgenomen om een prachtige, grotere bijenkast te laten plaatsen. Een en ander wordt nader afgestemd met de imker en de werkgroep Kerktuin. Later meer. 21.08.19 
  klik voor vergroting

Heerlijke 'Dorpskerk-honing'

Groeiende belangstelling voor 'Herberg-Dorpskerk' 
In januari jl. startte de Dorpskerkgemeente een nieuw initiatief om in het Dorpskerkcomplex iedere veertiendagen als 'Herberg' open te stellen voor iedereen die behoefte heeft aan een gezellig samen zijn, een goed gesprek wil voeren  of een spellletje wil doen. Ook in de vakantietijd is de Dorpskerk-Herberg open op woensdagmorgen in de 'even-weken'. De belangstelling groeit nog steeds! Woensdagmorgen 21 augustus waren er een kleine dertig bezoekers!  De meesten schoven aan bij de eenvoudige maar heerlijke en voedzame maaltijd, die Loek van Doorn en Rob Bruin de gasten voorschotelden.
Benadrukt wordt dat de Herberg-Dorpskerk open staat voor iedereen, kerklid of niet: u bent welkom in het 'oudste huis van Barendrecht'! 21.08.19
  Klik voor vergroting

Mooie honingoogst van bijenvolk Kerktuin
Sinds enkele jaren herbergt de Dorpskerk een groot volk, een bijenvolk wel te verstaan, dat uit enkele tienduizenden bijen bestaat. Wie de Bijbelse Kerktuin van de Dorpskerk bezoekt (een echte aanrader!) ziet dat de bijen de hele dag door af- en aanvliegen. Imker Jaap Witter, die het bijenvolk beheert, heeft dezer dagen opnieuw de honing geoogst. De bijen hebben de afgelopen maanden hard gewerkt, want er is ruim 5,5 kilo honing geoogst. De honing zal via de werkgroep Kerktuin weer te koop worden aangeboden. (foto's: Rob Bruin) 07.08.19
  klik voor vergroting   klik voor vergroting

1000 bloemen bloeien voor de bijenstand
Zoals de nevenstaande foto laat zien, bloeien er meer dan 1000 bloemen in de achtertuin van de Dorpskerk! Ook de eerste zonnebloem staat te stralen in de zomerzon. Het is een drukte van belang rondom het bijenhotel van de wilde bijen. Maar ook de tienduizenden bijen van het vaste bijen(kerk)volk die de bijenkast in de Kerktuin bevolken, profiteren van al die bloemenpracht. Dit prachtige initiatief kan zo een waardevolle bijdrage aan de bijenstand in Barendrecht gaan opleveren! 03.08.19
  klik voor vergroting

Meditatie Klankbord
De meditatie uit Klankbord wordt dit keer verzorgd door ds. Cees Romkes en is gewijd aan het thema van de zomervieringen in de Bethelkerk en de Dorpskerk: 'Bijbelse steden'Lees verder >> 02.08.19

Wijkbericht Dorpskerkgemeente
Het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente wordt namens de wijkkerkenraad voortaan verzorgd door Tineke van der Meer, met aanvullingen van de predikanten Stam en Moerland. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Lees verder >>  02.08.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente. Zoals gebruikelijk brengt ds. Romkes ook weer een prachtig, lied onder de aandacht. Lees verder >> 02.08.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

In Memoriam Willem Bahlman
Dominee Cees Romkes zendt wekelijks aan een grote kring liefhebbers van kerkmuziek zijn 'Lied van de Week'. Deze week was het Lied van de Week 'Ik zal er zijn' (uit de bundel Opwekking nr. 770). Het was de keuze van Willem Bahlman om het te zingen bij zijn begrafenis in 'zijn' Triomfatorkerk (zie onderstaand artikel). Ds. Romkes voegde aan zijn 'Lied van de Week' een indrukwekkend In Memoriam toe, lees verder >> 02.08.19 


Mooi resultaat 'Afval Loont Dorpskerk' 1e helft 2019
Dankzij de inzet van vele Barendrechters heeft onze actie Afval Loont voor de Dorpskerk in de eerste 6 maanden van 2019 het mooie bedrag van € 950 opgebracht! Wij hopen dat ook in de tweede helft van 2019 een dergelijk bedrag gerealiseerd kan worden. Zoals bekend wordt de opbrengst besteed aan het onderhoud van de Dorpskerk, het 'oudste huis van Barendrecht'. Gezien de besluitvorming in de Gemeenteraad verwachten we dat dit unieke geldwervingsproject eind 2019 zal gaan stoppen. De kerkrentmeesters voeren constructieve gesprekken met wethouder Cees Schaap over de toekomstige situatie. Het streven is erop gericht dat allen die de Dorpskerk een warm hart toedragen ook in de toekomst betrokken kunnen blijven bij een unieke vorm van geldwerving voor het monumentale kerkgebouw. Later meer daarover. . . 31.07.19
 
Help mee om eind 2019
de € 2000 te bereiken!

Wist u dat. . .? 15 orgels die u gehoord moet hebben. . .
Aan indrukwekkende orgels in Nederland is geen gebrek, maar welke van deze instrumenten springen er nu echt uit? De Volkskrant stelde een top-15 samen van orgels die u gehoord moet hebben. Van mysterieuze grommers tot magistrale fluiters. Er is geen land met zo veel bijzondere orgels als Nederland. U vindt ze van Middelburg tot Bolsward, van Zutphen tot Zeerijp. Zeker in de 17de en de 18de eeuw werkten de grootste orgelbouwers in de Republiek. Dus komen van over de hele wereld liefhebbers naar ons land om zich te verlekkeren aan die muzikale tijdmachines. Kortom: ’s werelds mooiste historische orgels staan in onze achtertuin. Maar juist wat zo dichtbij is, zien we weleens over het hoofd. De zomer is de ideale periode om daar verandering in te brengen en om op orgelsafari te gaan. Er worden talloze concerten georganiseerd, doorgaans van een uur, vaak gratis toegankelijk (met collecte) of voor een tientje te bezoeken. Maar waar vindt u de aller-allermooiste en moet u dus zeker heen? De Volkskrant presenteert in een prachtig artikel 'de lijst der lijsten': de lijst met de vijftien mooiste orgels. (Maar de keuze blijft natuurlijk altijd arbitrair. . . )
Voor het Volkskrantartikel, lees verder >> 30.07.19
 

Klik voor vergroting
Nr. 1.
Martinikerk Groningen


Eeuwenoude archiefkist terug in Dorpskerk
Na de restauratie in de jaren 2015 tot 2018 van de kansel, de omheining van de dooptuin, de Boerenbank, het Tiengebodenbord en de lambriseringen, bleven er nog een paar kleinere restauratieklussen over, waarvan de eeuwenoude archiefkist de allerlaatste was. Alle onderdelen van de interieurrestauratie werden gefinancierd door de stichting Vrienden van de Dorpskerk. Dat geldt ook voor deze restauratie, die werd uitgevoerd door de firma Hekkers & Van 't Spijker. De kerkrentmeesters bedanken de Vriendenstichting voor de jarenlange financiële ondersteuning van al deze restauratieprojecten! Maandag 29 juli jl. is de archiefkist, waarvan ook de bekleding met bladlood in ere is hersteld, teruggeplaatst in de dooptuin van de Dorpskerk. Externe deskundigen hebben de leeftijd van de archiefkist ingeschat. Zij concluderen dat de kist dateert uit begin 1700, dat is dus de tijd waarin de eerste uitbouw van de Dorpskerk plaatsvond (1711). Enkele foto's van de restauratie zijn opgenomen in een geüpdate versie van het restauratieverslag. Lees verder >>  29.07.19
  klik voor vergroting

Met de restauratie van de archiefkist
is de restauratie van het interieur van
de Dorpskerk afgerond!

Indrukwekkend afscheid van Willem Bahlman
De Triomfatorkerk was op zaterdagmorgen 27 juli jl. stampvol. Ondanks de vakantieperiode waren zeer velen gekomen om afscheid te nemen van Willem. De dienst van Woord en gebed werd voorgegaan door dominee Cees Romkes , die Willem en Monique de laatste maanden intensief begeleidde. Willem had aan ds. Romkes aangegeven hoe zijn afscheidsdienst eruit moest zien. Cees Romkes schetste Willem op prachtige en kernachtige wijze en hij had een boodschap van geloof, hoop en liefde voor Monique, de familie, vrienden en voor allen bij wie Willem een bijzondere plaats in hun leven had verworven. Het moment waarop Willem voor de laatste maal 'zijn' Triomfatorkerk verliet was emotioneel en indrukwekkend. Velen volgden Willem op zijn laatste reis naar de begraafplaats en keerden later terug naar de Triomfatorkerk voor een informeel samenzijn.
'Ga met God en Hij zal met je zijn' 29.07.19

Droevig nieuws
Op maandagmorgen 22 juli is Willem Bahlman overleden in hospice 'de Reiziger'. Willem is vele jaren koster geweest van de Triomfatorkerk, waarvoor we hem veel dank verschuldigd zijn! Willem en Monique waren na de sluiting van de voor hen zo dierbare Triomfatorkerk heel enthousiast over het 'samen-vieren' en 'samen-voegen' van de wijkgemeenten Zuid-Oost en Dorpskerk. Hoewel hij de laatste tijd zieker werd, bleef hij de laatste maanden trouw de Dorpskerk bezoeken. Wij verliezen als gezamenlijke geloofsgemeenschap rondom de Dorpskerk een unieke persoonlijkheid. Wij bidden om kracht voor Monique en verdere familie en vrienden.  Op de foto (van Rob Bruin) Willem Bahlman, die de Paaskaars van de Dorpskerk aansteekt, 29.07.19
  klik voor vergroting

Wist u dat. . .? Een van de oudste moskeeën ooit, ontdekt in Israel
In Israels Negevwoestijn, nabij de Bedouine-stad Rahat, is men op een bouwplaats gestuit op een unieke vondst. Volgens Israel's Antiquities Authority (IAA) gaat het om de restanten van een van 's werelds oudste moskeeën, gebouwd ongeveer 1200 jaar geleden. Nader onderzoek van de IAA, die opgravingen reguleert, moet uitwijzen of het gebedshuis in dezelfde tijd gebouwd is als de moskeeën die in Mekka en Jeruzalem gevonden zijn. Onderzoekers denken dat met name boeren uit de omgeving de moskee bezochten. Het gebouw had geen dak, maar wel een 'mihrab'. Dat is een gebedsnis in een muur die de gebedsrichting aangeeft (ook in dit geval gericht op Mekka). Foto: IAA 21.07.19
  Klik voor vergroting

Viering in het teken van het Karl Barthjaar
De Reformierte Bund en de Evangelische Kerk van Duitsland (EKD) hebben 2019 uitgeroepen tot Karl Barthjaar. Daarmee brengen zij hulde aan een van de belangrijkste en invloedrijkste protestantse theologen van de vorige eeuw. Het herdenkingsjaar werd op 10 december 2018 in Bazel (Zwitserland) geopend onder het motto: 'God meets man', net 50 jaar nadat Barth overleed. Tegelijk werd ook een grote Karl Barthtentoonstelling geopend in de universiteitsbibliotheek van Bazel. Een glossy, over het  leven en werk van de theoloog is helaas al uitverkocht, maar wel on line toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. De eredienst van zondag 14 juli werd door Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in het teken geplaats van het Karl Barthjaar. Voor de zondagsbrief van deze viering, lees verder >> 
Voor de 'preek van de week', lees verder >>. 15.07.19
 
Prof. Dr. Karl Barth

Meer weten over Karl Barth?
Wilt u meer wil weten over prof. dr. Karl Barth, ga dan eens naar de website www.karlbarth.nl of lees een interessant artikel uit dagblad Trouw over hem >>>>. Eerder besteedden we  een artikel aan hem op >> onze webpagina ''Wist u dat'?'.
Voor de glossy over het leven en werk van Karl Barth, lees verder >> 13.07.19

Wist u dat. . .? De stad Ziklag ontdekt bij opgravingen in Israel
Archeologen uit Israel en Australië claimen dat zij bij opgravingen in Khirbet a-Ra’i, ten zuiden van Jeruzalem, de bijbelse stad Ziklag hebben gevonden. De Bijbel noemt de stad Ziklag meerdere malen in Samuël 1 en Samuel 2 geregeld. Het  was de stad waarnaar David uitweek toen hij op de vlucht was voor koning Saul. In de achterliggende decannia is meerdere malen geclaimd dat de stad Ziklag was gevonden. Maar dat werd steeds weer in twijfel getrokken. In Khirbet a-Ra’i zouden nu wel bewijzen zijn gevonden, volgens onderzoekers van de Universiteit van Jeruzalem, de Israëlische Oudheidkundige Dienst en de Macquarie University van Sydney (Australië). Lees verder >> 12.07.19
  Klik voor vergroting

Värtruwwä: Zu Bärga lüäg i äbruf
Tijdens onze vakantie bereikten ons hoog in de Walliser Alpen twee droevige berichten vanuit de geloofsgemeenschap rond de Dorpskerk. Woorden schieten te kort, maar met het uitzicht op bergtoppen van meer dan 4000 meter hoogte, rest ons niet veel meer dan woorden van troost te zoeken bij die eeuwenoude Psalmen. Ook nu grijpen we naar een prachtige vertaling in het Wallisertitsch (het Duitse dialect van het Zwitserse kanton Wallis). Moge die eeuwenoude woorden tot troost zijn voor de betrokken gezins- en familieleden! Lees verder >> 10.07.19
   

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
Aangezien ds. Stam nog niet geheel aan het werk is, wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente nog verzorgd door de wijkkerkenraad. Deze keer wel een bericht van ds. Marianne Moerland. In dit wijkbericht leest u verder alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Lees verder >>  10.07.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente. Zoals gebruikelijk brengt ds. Romkes ook nu weer een prachtig, lied onder de aandacht. Lees verder >> 10.07.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie uit Klankbord is deze keer verzorgd door ds. Albert Floor van de wijkgemeente Immanuelkerk, onder het thema: 'Zending een blijvende opdracht!'  Lees verder >> 10.07.19

Nieuws van het CvK
Het College van Kerkrentmeesters vraagt uw aandacht voor het gewijzigde rekeningnummer voor de kerkelijke bijdragen. Graag even checken of dit bericht voor u van toepssing is. Lees verder >> 10.07.19

Wethouder opent 'bijenhotel' in Kerktuin
Maandagmiddag 8 juli heeft wethouder Tanja de Jonge in het bijzijn van een twintigtal belangstellenden, op het grasveld achter de Kerktuin van de Dorpskerk een bijenhotel geopend. Omdat de bijenstand het erg moeilijk heeft, is er achter de Dorpskerk een strook aangelegd met bloemen die aantrekkelijk zijn voor bijen. De plaatsing van een bijenhotel kan de bijenstand nu een extra stimulans geven. Op deze wijze wordt er een extra dimensie gegeven aan de toch al aantrekkelijke Kerktuin van de Dorpskerk. Lees verder  >>  08.07.19

  Klik voor vergroting

Bijna identieke kansels (uit de 17e eeuw!)
Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam attendeerde enige tijd geleden Dorpskerkrentmeester Simon Hoek op een bijzondere observatie die hij had gedaan in een kerk in de Alblasserwaard. Het was hem opgevallen dat de kansel in de kleine Hervormde kerk van Wijngaarden wel heel veel lijkt op de kansel van onze Dorpskerk. Simon nam contact op met de koster van de kerk van Wijngaarden en kwam tot enkele opmerkelijke constateringen. Zo staat vast dat beide kansels dateren uit dezelfde periode, namelijk het midden van de zeventiende eeuw (circa 1650). Zowel de kansels als het koperwerk van beide pronkstukken vertonen overeenkomsten. Wellicht zijn deze monumentale kunstwerken afkomstig uit dezelfde werkplaatsen van timmerlieden en koperslagers? Nader onderzoek lijkt gewenst! Lees en kijk verder >> 07.07.19
  klik voor vergroting

Wist u dat . . .? Een kerk met wijngaarden
Kerkgenootschappen over de hele wereld hebben in de loop der eeuwen talloze bezittingen verworven, die anno 2019 niet direct meer met kerk en geloof worden geassocieerd. Zo bezit de Rooms-Katholieke kerk van Sion, de hoofdstad van het Zwitserse kanton Wallis anno 2019 nog altijd 32 hectare wijngaarden.   Daarvan beslaat de wijngaard van de bisschop van Sion zeven hectare. Documenten van ca. 1300 vermelden dat de kanunniken van het kapittel van Sion zowel in percelen wijngaard als vaten wijn werden betaald. Uit een document van 1338 blijkt dan weer dat de bisschop van Sion zijn geestelijken verbood om drankgelegenheden te bezoeken en in het openbaar te drinken. Dat belette hem overigens niet om zijn personeel deels in vaten wijn te betalen. . . Lees verder >> 07.07.19
 

Klik voor vergroting
Wijngaarden van de kerk van Sion.


Wist u dat . . ? 500e geboortejaar Theodorus Beza
Wie de naam hoort van Theodorus Beza, zal die niet direct plaatsen in het rijtje van de bekende reformatoren Johannes Calvijn, Guillaume Farel of John Knox. Misschien klinkt zijn Franse naam al bekender in de oren: Théodore de Bèze, die leefde van 1519 tot 1605. Toch staat er al meer dan 110 jaar als een groot standbeeld van Beza naast de soortgelijke beelden van Calvijn, Farel en Knox, als onderdeel van de zogenaamde 'Muur van de Reformatie' in het Zwitserse Genève. Het Internationaal Reformatiemuseum in Genève besteedt in 2019 met een expositie uitgebreid aandacht aan de reformator Beza, ter gelegenheid van zijn vijfhonderdste geboortedag op 24 juni van dit jaar. Lees verder >> 06.07.19
  klik voor vergroting

Nieuws van de Snuffelmarkt
In verband met de zomervakantie is de Snuffelmarkt op de woensdagen 17 juli en 21 augustus gesloten. De zaterdagverkoop gaat wel gewoon door tijdens de zomer. Op 13 juli a.s. houdt de Snuffelmarkt weer een speciale actie. Alle artikelen zijn dan te koop voor de helft van de prijs. Er is een zeer uitgebreide keuze in boeken, leuk om mee te nemen op vakantie. En uiteraard zijn er in de speelgoedhoek heel veel spellen te vinden. Voor de thuisblijvers zijn er de grote en kleine legpuzzels. Nergens in Barendrecht zijn er zoveel te vinden als in de Snuffelmarkt.Uiteraard is er ook gelegenheid om langs te komen voor een gezellig praatje bij een kopje thee of koffie. 
De opbrengst is voor het onderhoud van de Dorpskerk. De Snuffelmarkt is gevestigd in de Oude Pastorie achter de Dorpskerk. 05.07.19


Vakantiegroeten. . .
Taal vormt nog al eens een barrière in de communicatie tussen mensen. Dat gebeurt veelal tijdens buitenlandse vakanties. Een taal als Duits is voor velen nog goed te volgen, maar de variant die als een van de vier officiële talen van Zwitserland wordt gesproken - het Schwiizer Tiitsch - wordt al lastiger. En de kantonale dialecten die in Duitstalig Zwitserland worden gesproken, zijn voor de meesten nauwelijks meer te volgen. Zo niet voor uw webbeheerder die al vele decennia zijn vakantie viert in de Walliser Alpen. Als het Walliser Tiitsch fonetisch op papier is gezet, begrijpt u ongetwijfeld welk bekend Bijbelgedeelte behoort bij de volgende titel: 'Där Herrgott ischt iischä Hirt'. Lees verder >>. Hartelijke vakantiegroeten! 04.07.19
 

Klik voor vergroting
Där Herrgott ischt iischä Hirt

(Walliser Schwarznasenschafen)


Wist u dat? Kerkdiensten tijdens buitenlandse vakanties . . .
In menig buitenland worden er gedurende de zomervakantieperiode Nederlandstalige kerkdiensten gehouden. Dat mag bekend verondersteld worden, maar velen weten niet dat er een website is die een goed overzicht geeft van zulke kerkdiensten in het buitenland. Soms wordt er zelfs in de open lucht gevierd: 'Die Werke des HERRN sind gross, zum Staunen für alle, die daran ihre Freude haben' Ps.111
Kijk maar eens op >> https://kerkdiensten-buitenland.nl 04.07.19
  klik  voor vergroting

'Dorpskerken hebben goud in handen'
Deze uitspraak  werd gedaan door Jacobine Gelderloos, projectleider van de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk. In Nederland komt een heuse beweging van dorpskerken op gang. Kerken in kleine kernen krijgen toekomst, wanneer zij hun blik naar buiten richten en zich verbinden met wat er in hun dorp speelt. "In een samenleving die zo gefragmentariseerd is, vormen kerken een plek om samen te komen. Dat is uniek", aldus theologe Gelderloos. Vanuit de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk worden deze uitspraken van harte ondersteund! Ook al is Barendrecht geen klein dorp meer, de Dorpskerk fungeert al decennia op de wijze zoals door de dorpskerkenbeweging wordt bedoeld. De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk zal in de aanloop naar het 510-jarig bestaan van het 'oudste huis van Barendrecht' in het jaar 2022 gaan benadrukken, dat wij binnen de PGB 'goud in handen hebben' met een zo'n prachtig onderhouden monumentaal kerkgebouw én met een bruisende, vitale geloofsgemeenschap binnen de straks gevormde Protestantsewijkgemeente rondom de Dorpskerk! Hopelijk zal de nieuw te vormen kerkenraad van de samengevoegde wijkgemeente  zich snel aansluiten bij de dorpskerkenbeweging. . . 04.07.19

ZomerFeest - Drukte in de Kerktuin
De kerktuin achter de Dorpskerk had weer een aantrekkelijk aandeel in het programma voor het jaarlijkse Zomerfeest op zaterdag 29 juni. jl. Met twee exposities heeft de kerktuin een aantrekkelijke bijdrage geleverd aan het Zomerfeest. In de schaduw van de moerbeibomen stelde Gerdien Pool (op de foto rechts) sieraden die zij zelf heeft ontworpen gemaakt, ten toon. Nico van Oudheusden uit Ridderkerk exposeerde een grote collectie fantasievogels en insecten van allerlei bestek (vorken, lepels, messen). Ondanks de grote hitte was er volop belangstelling voor de Kerktuin, mede vanwege de verkoop van de eerste Kerktuinhoning. (zie onderstaand artikel). 02.07.19
  Klik voor vergroting

'Kerk op de catwalk' - een unieke presentatie
In de vijfeeuwenoude Dorpkerk kwam tijdens het ZomerFeest 2019 de geschiedenis van het 'oudste huis van Barendrecht' weer even tot leven. Tijdens een boeiende presentatie werd predikantskleding gepresenteerd van de Reformatie tot heden. Leden van de Dorpskerkgemeenten, waaronder de drie Dorpskerkpredikanten showden de officiële kleding, zoals die werd gedragen in die afgelopen eeuwen. Wie dacht dat predikanten sinds de Reformatie altijd een zwarte toga hebben gedragen, kwamen bedrogen uit. De prachtige presentatie van deze kledingcollectie was een afscheidscadeau van emeritus Dorpskerkpredikant Piet Taselaar en zijn vrouw Mieke. Lees en kijk verder >> 01.07.19
  Klik voor vergroting

Woord & weg - juli/augustusnummer
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. U kunt elke maand het blad via deze website downloaden. In het julinummer staat onder andere een artikel over de Joodse roots van het Christendom. Daarin wordt aandacht besteed aan de wijze waarop in de Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. in het afgelopen seizoen bezig daarmee bezig is geweest. Daarnaast is er weer veel nieuws over de PKN in al haar veelkleurigheid. Lees verder >> 
01.07.19

Eerste Kerktuinhoning voor jonge vaste bezoeker
Op 29 juni vond er tijdens het ZomerFeest een bijzondere gebeurtenis plaats in de Kerktuin van de Dorpskerk. De allereerste pot met honing van het bijenvolk in de Kerktuin werd geschonken aan een jonge vaste bezoeker van de Dorpskerk en de Kerktuin. De acht-jarige Thom Ouwens, kleinzoon van Dick en Inka Rietdijk, vroeg bij zijn bezoeken aan de Kerktuin regelmatig naar de bijenstand en hun honing. Hij werd zaterdag blij verrast met de eerste Kerktuinhoning. Daarna vonden de andere potten gretig aftrek bij de Kerktuinbezoekers. Lees verder >> foto: Arco van der Lee 30.06.19
  Kluk voor vergroting

'Bijenherberg' in Kerktuin
Het actieve bijenvolk dat nu al enkele jaren een thuis heeft gekregen in de Kerktuin heeft zoveel honing geproduceerd dat het tijdens het ZomerFeest verkocht zal worden. Om de habitat voor de bijen te verbeteren is er een bloemenstrook aangelegd achter de Oude Pastorie. Die strook staat momenteel prachtig in bloei. Om ook onderdak te bieden aan wilde bijen is er nu een bijenhotel geplaatst. In de termen van de Dorpskerkgemeente noemen we dat natuurlijk een 'BijenHerberg'. Immers de Dorpskerk-Herberg is ook een succesvolle activiteit geworden. Dit nieuwe bijenonderkomen voor eenzame bijen is een cadeau van het Zuid-Hollands Landschap. Op maandagmiddag 8 juli om 15.00 uur zal wethouder Tanja de Jonge het nieuwe bijenonderkomen feestelijk openen.  27.06.19
  Klik voor vergroting

Barendrechtse Uitdaging helpt Dorpskerk
Dankzij de bemiddeling van de stichting Barendrechtse Uitdaging mocht de Dorpskerk delen in een gulle schenking van Breeman BMW, die een deel van hun showroominventaris gratis beschikbaar stelde voor Barendrechtse verenigingen en maatschappelijke organisaties. Koster-beheerder Rob Bruin mocht deze week twee prachtige Tv-monitoren en twee mooie folderrekken in ontvangst nemen bij de BMW-dealer. De ene Tv-monitor zal een plaats krijgen in de nieuwe vergaderzaal van de Oude Pastorie: de zogenaamde Bovenkamer; de andere zal worden geplaatst in de Consistorie. De twee folderrekken komen in de Ontmoeting te staan; een rek voor de liedboeken en een rek voor de folders van de leestafel. Daarmee zijn twee wensen van de kerkrentmeesters in één stap gerealiseerd. Eeen woord van dank voor de bemiddeling van de Barendrechtse Uitdaging en de gulle gever zijn dan ook zeer op zijn plaats! 27.06.19 / 28.06.19

Eetgroep d'Ontmoeting ook in de zomer
Degenen voor wie de werkgroep Eetgroep d'Ontmoeting is opgezet, gaan 's zomers vaak niet op vakantie. Juist daarom gaan de activiteiten van deze werkgroep door in de vakantieperiode! De Eetgroep d’ Ontmoeting heeft nog plaats voor alleengaande dames en heren die willen komen eten. Dat kan op een maandag of op een dinsdag, eens in de drie weken. Er wordt een lekkere voedzame maaltijd geserveerd en u ontmoet andere mensen in een gezellige ontspannen sfeer. De kosten zijn € 5 per keer. Voor meer informatie bel met Arja en Martin Hoogerbrugge op (0180) 616 734 of met Nellie en Loek van Doorn (0180) 622 296. Ook zoeken wij nog enkele chauffeurs die deelnemers thuis willen ophalen en na de maaltijd weer terug willen brengen. Graag aanmelden bij Martin Hoogerbrugge (06-39125070). 25.06.19
 

PKN aktie Solidariteitskas 2019
De Protestantse Gemeente Barendrecht vraagt u mee te doen aan de jaarlijkse actie Solidariteitskas. Een kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Het is een plek waar mensen God kunnen ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Om dit goed te kunnen doen zijn er niet alleen ideeën en mensen maar ook financiële middelen nodig. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Voor hen is er de PKN-Solidariteitskas. ´Gemeenten helpen elkaar´ is de gedachte achter deze voorziening van de Protestantse Kerk in Nederland. Binnenkort wordt u benaderd om mee te doen met deze PKN-aktie.  Lees verder >> 25.06.19
 

Veel waardering voor Kerktuinconcert
De werkgroep Kerktuin organiseerde op zondag 23 juni na de eredienst het traditionele zomerconcert in de Kerktuin van de Dorpskerk. Op het terras was die zondagmorgen geen zitplaats onbezet.Het  kerktuinconcert werd deze keer verzorgd door de harpiste Ghislaine Voorrecht uit Stad aan ’t Haringvliet. Naar schatting honderd bezoekers genoten zichtbaar van de virtuoze bespeling van haar Dusty-string folkharp. Tussen de uitvoering van twee muzikale bijdragen vertelde gastvrouw Alie den Engelsman op humoristische wijze over een van de planten uit de kertuin: de laurier. Lees verder >> 25.06.19
  Klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In verband met het ziekteverlof van ds. Stam wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente verzorgd door de wijkkerkenraad. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Lees verder >>  25.06.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente. Zoals gebruikelijk brengt ds. Romkes ook weer een prachtig, lied onder de aandacht. Lees verder >> 25.06.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie uit Klankbord is deze keer gewijd aan een lied dat werd gezongen tijdens de Pinksterviering, die werd uitgezonden op televisie. Het betreft een prachtig lied van Stef Bos. Lees verder >> 25.06.19

Wijkkerkenraden op de Dordtse 'hei'
De wijkkerkenraden van de Dorpskerk hebben op zaterdag 22 juni de jaarlijks 'heidag' gehouden om zich te bezinnen op de toekomstige samenwerking. Dit keer was de 'hei' gelegen in Dordrecht, waar de ambtsdragers van beide kerkenraden en de drie betrokken predikanten bijeen kwamen in de bijna 400 jaar oude Trinitatiskapel van de Evangelisch-Lutherse Gemeente. De bezinning stond dit jaar in het teken staan van pastoraat. Gerrit Barendrecht was een uitstekende 'externe' dagvoorzitter. Na een ochtendgebed en een ludieke kennismaking werd er in groepjes diepgaand gesproken over alle aspecten van pastoraat. Tijdens de lunch was de predikant van de Grote Kerk in Dordt - ds. Paul Wansink -  onze gast. Hij vertelde over de stand van zaken van de PKN in Dordrecht. Na de lunch werden de resultaten van de groepsgesprekken plenair toegelicht. De inpirerende dag werd afgesloten in de prachtige tuin van het Dordts museum, waar onder het genot van een hapje een een drankje werd nagepraat. Lees verder >>  19.06.19
  Klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . .'Groen - niets genoeg te doen!'
De tijd die komt na het feest van Pinksteren en zondag Trinitatis wordt in de kerk ook wel 'de 'groene tijd' genoemd. Door sommigen wordt die tijd getypeerd door de spreuk: 'Groen-niets te doen'. Daarmee wordt bedoeld, dat er na de uitbundige Paastijd met de feestkleur wit en Pinksteren als de vurige afsluiting daarvan met de litugische kleur rood, een periode begint met de liturgische kleur groen. Het is een periode, die de hele zomer en de herfst beslaat, zonder kerkelijke feesten en met 'gewone' vieringen op 'gewone' zondagen. Je zou kunnen zeggen een liturgisch saaie tijd, niks bijzonders en opzienbarends. Maar dat is toch een vergissing, want na Pinksteren begint het pas!  Er ligt veel werk op ons te wachten, ook in de wijkgemeenten van de Dorpskerk. Laten we - geïnspireerd door de Geest - in de vakantietijd eerst re-creëren (her-scheppen), om daarná te kunnen zeggen: 'Groen, genoeg te doen'! We hebben in onze wijkgemeenten nog tal van vacatures, misschien is die groene tijd bij uitstek geschikt om jezelf af te vragen: Wat kan ik doen, om de Dorpskerkgemeenten verder te laten bloeien. . . . .? 19.06.19
 

Virtuoos koffieconcert in de Dorpskerk 
De Stichting Barendrecht Klassiek (SBK) organiseerde in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk zondagmiddag 16 juni weer een koffieconcert in de Dorpskerk. Pianist José Luis Pino Lagos bespeelde zijn eigen fortepiano. Samen met altvioliste Sakura Goto en klarinettist Alejandro Farina Martin vertolkte José het 'Kegelstatt-trio' van W.A. Mozart op werkelijk adembenemende wijze. Aansluitend speelde hij solo op zijn fortepiano Beethovensonate 'Pathétique'. Hij sloot af met drie Impromptus van Schubert op de concertpiano van de Dorpskerk. Een compliment aan het bestuur van SBK, want zij weten iedere keer weer jonge,enthousiaste musici vast te leggen, die klassieke muziek vertolken op een hoog artistiek niveau! Voor de SBK-recentie, lees verder >>   19.06.19
  klik voor vergroting

Grasvelden Dorpskerk geen hondentoilet meer!
Het heeft even geduurd maar deze week is een oude wens van de kerkrentmeesters van de Dorpskerk in vervulling gegaan: de grasvelden rondom de Dorpskerk worden vrij van hondenstront! Het voormalige kerkhof rondom de Dorpskerk werd de laatste jaren steeds vaker gebruikt als uitlaatplaats voor honden, hetgeen tot veel overlast leidde. De gemeente Barendrecht heeft op verzoek van de kerkrentmeesters deze week paaltjes geplaatst bij alle toegangspaden die aangeven dat het verboden is om de grasvelden rondom de Dorpskerk te gebruiken als hondentoilet. 15.06.19
  klik voor vergroting

Kunstmarkt rondom Dorpskerk een succes
Op zaterdag 15 juni organiseerden René Baan en Jo Polak de 34e Barendrechtse Kunstmarkt. In de Dorpsstraat, op het Doormanplein, rondom de Dorpskerk en 'de Ontmoeting' werden zo'n 85 kramen geplaatst. Kunstenaars uit Nederland, België, Duitsland exposeerden en verkochten hier eigen werk van hoog niveau. De Barendrechtse Kunstmarkt bood weer een breed scala aan kunst– en kunstnijverheidsproducten. 's Morgens was het weliswaar slecht weer, maar 's middag werd het veel beter. De organisatoren spreken van een succesvolle Kunstmarkt. Koster Ron Bruin had veel belangstelling voor zijn kofiie, tosti's en poffertjes. De inloopconcerten die de Stichting Barendrecht Klassiek (SBK) organiseerde in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk mochten ook op voldoende belangstelling rekenen. Lees verder >> 15.06.19
  Klik voor vergroting
Kunstmarkt o.a. in 'de Ontmoeting'

Wist u dat. . . ? De PKN in cijfers
Eind 2018 telde de Protestantse Kerk in Nederland 1.735.382 leden, waarvan ruim 700.000 belijdende leden. Er waren toen 1543 gemeentepredikanten en het aantal gedoopten in het jaar 2018 bedroeg 6184. Er deden 3019 leden belijdenis. Dit is zo maar een greep uit de cijfers die zijn gepresenteerd in het jaarverslag van de PKN over 2018. Lees verder >> 13.06.19
 

Gezellige Herberg-Dorpskerk
Ondanks de zware regenbuien waren er woensdag 12 juni toch een vijfentwintigtal bezoekers naar de Herberg-Dorpskerk gekomen. Het was weer erg gezellig! Er werd volop gesjoeld, koersbal gespeeld, gekaart en er werden klusjes gedaan. Hans Oorebeek bespeelde het Dorpskerkorgel. En passant werden er tal van boeiende gesprekken gevoerd, onder andere met ds. Marianne Moerland die ook weer aanwezig was in de Herberg. Alle bezoekers werden tegen lunchtijd verrast door koster-beheerder Rob Bruin. Hij presenteerde weer een nieuwe persoonlijke kwaliteit. . . die van poffertjesbakker. Iedereen liet zich de poffertjes uitstekend smaken en na de lunch ging iedereen weer tevreden huiswaarts.  12.06.19.
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
De zondag na Pinksteren - 16 juni - draagt volgens de kerkelijke kalender de naam Zondag Trinitatis. Deze naam verwijst naar de heilige Drie-eenheid: Vader, Zoon en Geest. De term 'drie-eenheid' komt in de Bijbel als zodanig niet voor. Pas in de vierde eeuw na Christus werd dit binnen de kerk na de nodige discussies tot dogma verheven. De conclilies van Nicaea (325), Constantinopel (381) en Chalcedon (451) speelden daarbij een belangrijke rol. Op de kerkelijke kalender worden de zondagen tussen Trinitatis en Advent benoemd als de '1e (etc.) zondag na Trinitatis'. De liturgische kleur van zondag Trinitatis is wit: de kleur van zuiverheid en licht. 10.06.19
 

Pinksterboodschap van de scriba PKN
Dominee René de Reuver sprak zijn Pinksterboodschap uit tijdens de Pinksterviering die op 8 juni werd uitgezonden op NPO 2.  Hij signaleert dat, 'ook al spreken we dezelfde taal, we vaak langs elkaar heen praten'. Met alle gevolgen van dien: we raken van elkaar verwijderd en de samenleving verbrokkelt. Gelukkig staat daartegenover het wonder van Pinksteren: de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Lees verder >> Of bekijk de Pinksterviering >>  10.06.19
 

Nieuws vanuit de AK
De scriba van de Algemene Kerkenraad heeft de afgelopen twee AK-vergaderingen van 16 mei en 6 juni jl. samengevat in één verslag. Lees verder >> 10.06.19

'Het Feest van de Geest'
De viering van het Pinksterfeest had, zoals gebruikelijk, het karakter van een feestelijke gezinsdienst. Dorpskerkpredikant Jan Wilem Stam ging in zijn verhaal voor de kinderen in op het wereldwijde begrip 'vrede'. In zijn verkondiging gaf hij uitleg aan de visie van de evangelist Johannes, bij wie Pasen en Pinksteren op één dag vallen. . . .Jeannette van den Hil verleende medewerking als cantrix. Elly van den Oever en Petra van Die van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hadden weer een prachtige schikking gemaakt, geïnspireerd op de gave van de Geest, waarbij 'Liefde door alle lijden heen sterker blijft dan de dood!' 09.06.19    
klik voor vergroting
Voor de kinderen
Klik voor vergroting
Liefde sterker dan de dood

Over Liturgie gesproken . . . Pinksteren
Het christelijke Pinksterfeest heeft zijn oorsprong in het Joodse wekenfeest (Sjavoeot). Dit Joodse feest is ter herinnering aan de gebeurtenis bij de berg Sinaï, toen God aan Mozes de 10 Geboden gaf. Christenen namen de feestdag over omdat ze een gelijkenis zagen met de neerdaling van de Heilige Geest. Het woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord ‘pentekostè’, wat vijftig betekent. Het Pinksterfeest is altijd 10 dagen na Hemelvaart en de 50ste dag na Paasdag. We herdenken de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de Christelijke kerk. De liturgische kleur is rood, de kleur van vuur bezieling en inspiratie. Het 'Feest van de Geest' wordt in de Dorpskerk gevierd in een feestelijke dienst, waarin Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam voorgaat. De werkgroep Liturgisch bloemschikken heeft een inspirerende schikking gemaakt en Antoinette Jansen ontwierp een prachtige Orde van Dienst. Lees verder >> 08.06.19

 

Roest rust niet . . . (update)
Eind mei constateerde koster-beheerder Rob Bruin dat de buitenmuur van de Oude Pastorie ter plekke van het vroegere slaapkamerbalkon naar buiten was gekomen.  Na inspectie door de kerkrentmeesters werd besloten tot directe actie. Aannemer Bevelander heeft vervolgens eerst de buitenmuur gestut en ook het plafond in de consistoriekamer extra ondersteuning gegeven.  Nadat de rollaag boven het raam was verwijderd bleek de ingemetselde stalen draagbalk, die als een latei fungeerde, volledig was verroest. De draagbalk is vernieuwd, waarna de rollaag boven het raam van de consistorie weer is dichtgemetseld.  De bewoners van de Zorggroep hebben tijdelijk elders onderdak gevonden. Lees verder >> 07.06.19
  klik voor vergroting
Roest rust niet,
zelfs niet bij een oude pastorie!

Wist u dat.  . .? Oudste (?) Christelijke kerk in Egypte ontdekt!
Een team van Poolse archeologen deed onlangs een spectaculaire ontdekking. Zij zijn sinds 2000 bezig met het blootleggen van een oude Christelijke basiliek, die in gebruik was van de 4e tot de 8e eeuw. De besiliek stond in Marea, een oude havenstad in de Nijldelta nabij Alexandrië.  Onder de ruïnes van die basiliek zijn nu de resten ontdekt van een nog oudere Christelijke kerk uit de 4e eeuw na Christus. De nu ontdekte kerk van 24 bij 15 meter is waarschijnlijk de oudste christelijke kerk van Egypte. Bovendien is het wellicht een van de aller oudste christelijke godshuizen in heel Afrika. De kerk is waarschijnlijk verwoest door een aardbeving. Lees verder >> 06.06.19
  Klik voor vergroting
Onder deze ruÏnes ligt een
nog ouder godshuis.

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In verband met het ziekteverlof van ds. Stam wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente verzorgd door de wijkkerkenraad. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Dit keer weer een nieuwe brief van ds. Stam en ook stelt ds. Moerland zich voor. Lees verder >>  06.06.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente. Zoals gebruikelijk brengt ds. Romkes ook weer een prachtig, lied onder de aandacht. Lees verder >> 06.06.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
In zijn meditatie voor het nieuwe Klankbord gaat Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in op het Pinksterfeest, naar aanleiding van een prachtig Taizé-lied. Lees verder >> 01.06.19

Woord & weg - juninummer
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. U kunt elke maand het blad via deze website downloaden. In het juninummer staat onder andere een artikel over de positieve ontwikkeling van de Dorpskerkenbeweging binnen de PKN onder de aansprekende titel 'Dorpskerken hebben goud in handen'. Daarnaast is er weer veel nieuws over de PKN in al haar veelkleurigheid. Lees verder >> 
01.06.19

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 2 juni is het op de liturgische kalender 'zondag Exaudi'. Het is de zevende zondag van Pasen, tussen hemelvaart en Pinksteren. 'Exaudi' is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: ‘verhoor toch’. Het is dus een gebed. De gemeente bevindt zich als het ware in de situatie van de leerlingen die na Jezus’ hemelvaart biddend en eensgezind wachten op de heilige Geest (Handelingen 1:14). Deze zondag staat ook wel bekend als Wezenzondag: nadat Jezus' leerlingen afscheid van hem namen (Hemelvaart) wachtten zij op de uitstorting van de heilige Geest (Pinksteren). Voor een korte tijd zijn zij alleen, zoals wezen. Dit is de laatste zondag voor Pinksteren, de liturgische kleur is voor de laatste keer in de Paastijd wit, kleur van licht, zuiverheid en opstanding. Lees verder >> 11.05.18

Over liturgie gesproken. . . . Hemelvaartsdag
De viering van Hemelvaartsdag is gebaseerd op het bijbelboek Handelingen (1:3). Daar staat de verwijzing naar de veertigste paasdag. De oudst bekende bron van de viering van de Ascensio Domini (hemelvaart van de Heer) is een geschrift van kerkvader Augustinus van Hippo (354-430). Volgens Augustinus werd het feest van Hemelvaart reeds gevierd in de tijd van de apostelen, maar het feest zou op het einde van de vierde eeuw zeer vlug verspreid geworden zijn. In de geloofsformules van Nicea (325) en van Constantinopel (381) is er al sprake van de hemelvaart van Jezus. Hemelvaartsdag werd in Barendrecht voor hele Protestantse Gemeente gevierd met een erdienst in Carnisse Haven(afbeelding: Hemelvaart - Rembrandt (1636) Museum Alte Pinakothek, München) 30.05.19 
  klik voor vergroting

Vergunning voor restauratieprojecten Dorpskerk is binnen!
De Kerkrentmeesters van de Dorpskerk hebben een positieve reactie ontvangen op de aanvraag voor een vergunning van enkele omvangrijke restauratieprojecten van de Dorpskerk. De Gemeente Barendrecht heeft de vergunning verleend met instemming van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, die de aanvraag in detail heeft beoordeeld. Het betreft enerzijds de restauraties van het eeuwenoude torenuurwerk, de klokkenstoel, het slagwerk van de luidklok en het terugbrengen van 'staand luiden' naar 'vliegend luiden' en anderzijds het restaureren van een groot deel van het voegwerk van de zuidelijke en oosterlijke buitenmuren.  De financiering van alle werkzaamheden in de kerktoren vindt plaats door de stichting Vrienden van de Dorpskerk, de restauratie van het voegwerk wordt gefinancierd uit geoormerkte legaten van overleden gemeenteleden van de Dorpskerkgemeente. Daarom hoeft geen beroep te worden gedaan op de algemene middelen van de PG Barendrecht. Via deze website zal regelmatig verslag worden gedaan de voortgang van de restauratieprojecten. 28.05.19 

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 26 mei is het op de liturgische kalender 'zondag Rogate'. Het is de zesde zondag van Pasen, vlak voor Hemelvaart. Rogate is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: 'vráágt of ook bidt'. Op deze zondag worden de gemeente opgeroepen om te bidden. Dit gebruik gaat terug naar oude kerkelijke tradities van biddagen voor het gewas in deze tijd van het jaar. De misschien wel mooiste tijd van het kerkelijk jaar - de Paastijd - nadert zijn afsluiting. 24.05.19
 

Inspirerend Kloosterweekend
In april is een groep gemeenteleden uit de Bethelkerk en de Dorpskerk een weekend op bezoek geweest in het klooster van de Benedictinessen van de Priorij 'Regina Pacis' in Schoten (B). Namens de groep heeft Huib van Zessen een verslag gemaakt, dat we graag publiceren. Lees verder >> 22.05.19

Leerhuisavond met Cees den Heijer
De zaal van gebouw de Ontmoeting was dinsdagavond 21 mei j.l. goed gevuld voor een ontmoeting met prof. dr. Cees den Heyer. De oud-Barendrechter Cees den Heyer was hoogleraar Nieuwe Testament en Bijbelse theologie en ging een hele weg door kerk en theologie met zijn denken over Jezus. Dat klonk ook door in zijn boeiende lezing. In een paar uur tijd nam hij de bezoekers mee door zijn boek 'Jezus, een mensenleven'. Het boek is de weerslag van zijn visie op Jezus, een zoektocht die een levenlang duurde en zijn weerslag vond in het ruim 600 pagina's tellende boek. Het was indrukwekkend te ervaren, hoe den Heijer in heldere taal zijn visie over de persoon Jezus vertolkte. Omdat het de laatste Leerhuis-avond was van dit seizoen werd afgesloten met en hapje en een drankje, waar de (jarige) koster-beheerder Rob Bruin weer voortreffelijk had gezorgd! Er werd nog lang nagepraat over deze Leerhuis-avond, en ook over de plannen voor het komende seizoen, want het Leerhuis gaat door!.   22.05.19
  klik voor vergroting
een geschiedenis
van een mens
onder de mensen

Geslaagde 'Johnny Cash-dienst'
Zondagmiddag 19 mei was de Dorpskerk goed gevuld met belangstellenden voor de Johnny Cash-dienst die werd georganiseerd door dezelfde commissie die ook de TOP2000-diensten organiseerde. Dominee Piet van Die, een groot fan van de Amerikaanse zanger was de enthousiaste voorganger.  Aan de dienst werd muzikale medewerking verleend door de band Cashflow3, die eveneens zijn geïnspireerd door het werk van Cash. Voor een fotoverslag, lees verder >> 22.05.19

Afscheid ds. Moerland van Hendrik Ido Ambacht
Twee vertegenwoordigers van de Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente waren zondag 5 mei aanwezig in kerkgebouw de Open Hof bij het afscheid van ds. Marianne Moerland als gemeentepredikant van de Gereformeerde Kerk van Hendrik Ido Ambacht. Dick Schriek en Simon Hoek waren getuige van de hartelijke wijze waarop zij na 15 jaar afscheid nam van haar gemeenteleden. Het verhaal voor de kinderen, dat aansloot bij Bevrijdingsdag, maakte veel indruk. Iedere kerkganger kreeg bij de uitgang een persoonlijk cadeautje mee in de vorm van een zakje bloemenzaad. Het zaad dat de vertegenwoordigers van de Dorpskerk ontvingen, zal in overleg met de werkgroep Kerktuin worden gezaaid in de bloemenstrook achter de Oude Pastorie.
Wij verwelkomen dominee Moerland ook via de website in de Dorpskerkgemeente en wensen haar veel zegenrijk werk toe.  Voor wie de dienst wil terugluisteren, lees en luister verder >> 05.05.19
 
Kerkenraadsvoorzitter
Chris Meijer bedankt
ds. Moerland

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
Zondag 5 mei is de derde zondag van Pasen, die draagt de naam: Misericordia Domini. Dit verwijst naar Psalm 33 vers 5. In het Latijn luidt het: misericordia domini plena est terra, vertaald betekent dit  'De aarde is vol van de rechtvaardigheid van de Heer'. Omdat het ook Bevrijdingsdag is wordt de eredienst begonnen met het bevrijdingslied uit het nieuwe liedboek 'Nooit lichter ving de lente aan' . Dit lied werd geschreven voor de veertigste viering van de Bevrijdingsdag. Voor meer achtergrond informatie over dit lied, lees verder >>. De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid. 24.04.19
 

Bijzonder 4 mei-concert
Op 4 mei werd in de Dorpskerk het 'Quatuor pour la fin du temps' uitgevoerd(Kwartet voor het eind van de tijd). Initiatiefnemer Hans van Gelder schrijft: 'De componist Olivier Messiaen stelt in zijn compositie de Tijd ( met haar verdrietelijkheden en beperkingen) tegenover de Eeuwigheid. Het werk is bemoedigend en dat is bijzonder gegeven de oorlogsjaren waarin het tot stand kwam. Ik hoor merels fluiten, die met hun gezang altijd weer indruk maken. Deze wereld komt voorbij aan wat in het bijbelboek Openbaring in hoofdstuk 16 wordt beschreven. Ook dat vieren we in deze dagen na Pasen en dit beleefde Messiaen tijdens zijn gevangenschap in het krijgsgvangenenkamp Stalag VIIIA te Görlitz tijdens de Tweede Wereldoorlog'. Het Kwartet bracht op 4 mei een hoopvolle boodschap en werd gebracht door vier jonge mensen op klarinet, viool, cello en piano. Zoals bij alle activiteiten georganiseerd in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, was de toegang gratis.  24.04.19
  klik voor vergroting

Generale Synode positief over 'Mozaïek van kerkplekken'
Nieuwe kerkplekken die volwassen zijn geworden krijgen de ruimte om zelfstandig binnen de Protestantse Kerk te gaan functioneren. Dat principebesluit heeft de synode op 25 april jl. genomen. Over de uitwerking en randvoorwaarden moet verder gesproken worden op een extra synodevergadering. Nieuwe kerkplekken gaan bijna altijd van start onder de verantwoordelijkheid van een reguliere gemeente. Als er dan een volwaardige geloofsgemeenschap ontstaat, groeit de behoefte aan een gelijkwaardige relatie met de bestaande gemeente. De synode wil dat mogelijk maken, waarmee nieuwe kerkplekken een ‘buitengewone gemeente’ worden. Deze nieuwe initiatieven worden dan ‘kerngemeenten’ genoemd. Lees verder >>29.04.19

Dorpskerk stond centraal op Koningsdag
Ook in 2019 nam het 'oudste huis van Barendrecht' een centrale plaats in bij het Koningsdagprogramma: 
* De dag begon met de aubade in volle Dorpskerk, in aanwezigheid van ruim honderd gedecoreerden. Ook het deel van de kerk dat was gereserveerd voor belangstellenden, was helemaal bezet. Het jeugdorkest van de Harmonievereniging begeleidde enthousiast de aubade. Het was een feestelijk begin van de dag.
* Van 09:30 uur-17:00 uur was er een Kindervrijmarkt op grasveld rondom de Dorpskerk en ook in de  Dorpsstraat was er een vrijmarkt.
* Van 11.00 tot 13.00 u. waren er in gebouw de Ontmoeting kinderspelen en koster Rob Bruin met zijn mensen verkochten veel koffie met cake en tal van tosti's.
* Ook de Snuffelmarkt, die eveneens een kraam hadden op het kerkpleintje, deed goede zaken. 28.04.19 
  klik voor vergroting
Een mooie  Koningsdag!

Zes kerkelijke vrijwilligers kregen een lintje
Op 26 april reikte Barendrechts burgemeester Jan van Belzen aan vier leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht een koninklijke onderscheiding uit. Verder kregen een lid van de Nederlands Gereformeerde kerk van Barendrecht en een lid van de Protestantse Gemeente Heerjansdam een koninklijk lintje. Onder de gedecoreerden was ook ouderling-kerkrentmeester van de Dorpskerk Simon Hoek (inderdaad uw webbeheerder). Hij werd benoemd tot lid van de Orde van Oranje-Nassau. Simon dankt een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan deze eervolle onderscheiding. Het is voor hem zowel een persoonlijk blijk van grote waardering voor al zijn vrijwiligerswerk in en rondom de Barendrechtse Dorpskerk, maar zeker ook een blijk van waardering voor die vele honderden vrijwilligers zonder wie het kerkenwerk in de onmogelijk zou zijn. Zie verslag Barendrecht.Nu.nl >> 26.04.19

  klik voor vergroting
Een dankbare kerkrentmeester/ webbeheerder . . .en zijn vrouw.

Voorjaarvergadering Generale Synode PKN
Het hoogste orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland is de Generale Synode. Op 25 en 25 april kwam de synode bijeen in Nieuw Hydepark te Doorn. Zoals gebruikelijk was de vergadering via Synode TV te volgen. Kijk verder >>  Op de eerste dag stonden er een aantal organisatorische punten op de agenda, zoals een aantal benoemingen. In de avondsessie van 25 april kwam er een interessant rapport aan de orde over de evaluatie van het nieuwe Liedboek; lees verder >>. Op vrijdag 26 april kwamen nog enkele andere rapporten ter sprake. Dat betrof de nota: 'Mozaïek van kerkplekken, over de verbinding tussen bestaande en nieuwe vormen van kerk-zijn'. Lees verder >>. Ook het Eindrapport Kerk 2025 werd gepresenteerd, lees verder >> 26.04.19
 

Wilg geschonken aan de Kerktuin
Recent werd er door het Barendrechtse echtpaar Dijkstra een bedrag geschonken aan de Kerktuin, waarvan een wilg werd aangekocht. Achter deze schenking zit een bijzonder verhaal, dat zijn oorsprong vindt bij een Statenbijbel uit de Rotterdamse Koninginnekerk. Dit was een van Rotterdams mooiste kerken, die jammer genoeg werd gesloopt. De bewuste Bijbel werd gered van het oud papier en kreeg onlangs een nieuwe bestemming. De opbrengst van de verkoop van die Bijbel werd geschonken aan de Kerktuin. De foto is gemaakt bij het planten van de wilg in de Kerktuin. Piet Laban assisteerde Alie den Engelsman bij het plaatsen van het geschonken boompje. Het nog resterende bedrag van de schenking zal worden besteed aan een drinkbak voor vogels. Lees verder >> 24.04.19
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
Zondag 28 april is de tweede zondag van Pasen. Die heeft twee namen: ‘Beloken Pasen’ en ‘Quasi modo Geniti’. De eerste duidt aan dat daarmee het Paasfeest definitief wordt afgesloten. Het wordt ‘beloken’: de luiken gaan dicht. In de vroege kerk hadden de dopelingen, die in de Paasnacht waren gedoopt de hele week witte feestkleren gedragen. En aan het eind van die week leggen ze die smetteloze kleren weer af. Ze waren als pas geboren kindjes de ‘quasi modo geniti’. Daar komt de tweede naam vandaan: het is een verwijzing naar de eerste brief van Petrus 2:2. De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid. 24.04.19
 

Over liturgie gesproken. . . . 'de Vijftigdagentijd, nog 50 dagen Pasen!'
'Veertígdagtijd' is een bekend begrip, maar de term 'Vijftigdagentijd' is veel minder bekend. Daarmee wordt op de liturgische kalender het laatste deel van de Paaskring bedoeld. Dit wordt ook wel de Paastijd genoemd, want eigenlijk zijn het vijftig Paasdagen. De vijftigdagentijd begint op  Paasmorgen en eindigt op de zaterdag voor Pinksteren. De liturgische kleur in deze periode is de feestkleur 'wit'. Op het feest van Pinksteren wordt de liturgische kleur 'rood'. Lees verder >> 23.04.19
 

HVD-passie- en paasviering
Zoals al vele jaren gebruikelijk organiseerde de HVD (Hervormde VrouwenDienst) weer een passie- en paasviering voor de oudere leden van de wijkgemeenten in de Dorpskerk. Dominee Jan Willem Stam was dit jaar de voorganger. Het thema was: 'Op weg naar Pasen met iconen'. Zo'n honderd gemeenteleden bezochten deze passie- en paasviering.
 
Na de viering was er een feestelijke bijeenkomst in gebouw de Ontmoeting. Er stond voor alle aanwezigen koffie en een traktatie klaar. Onder het genot daarvan vertelde Alie den Engelsman een en ander over de bijbelse kerktuin, waar men vanuit de Ontmoeting zo mooi zicht op heeft. Zelfs 's avonds is de kerktuin nu prachtig aangelicht.
Voor een fotoverslag, lees en kijk verder >> 23.04.19
Vanwege de privacywetgeving staat dit verslag achter onze AVG-code. Uit kunt die opvragen bij postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl

De glorie van Pasen - een feestelijke viering en paasbrunch
De Paasmorgen in de Dorpskerk bestond uit twee feestelijke bijeenkomsten. Ten eerste het vieren van de glorie van Pasen in een eredienst, waarbij werd gedoopt en belijdenis werd gedaan. Er is een uitgebreid fotoverslag gemaakt. Lees en kijk verder >>
Na de eredienst bleven veel kerkgangers koffiedrinken en vervolgens genoten zo'n 90 leden van beide wijkgemeenten van een heerlijke paasbrunch die onder leiding van Elly van den Oever en Nellie van Doorn door tal van vrijwilligers was klaargemaakt. Ook daarvan is een mooi fotoverslag gemaakt. Kijk en lees verder >>  foto's: Jan van den Oever 23.04.19
Vanwege de privacywetgeving staan beide verslagen achter onze AVG-code. Uit kunt die opvragen bij postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl
  klik voor vergroting
Alles staat klaar om
de glorie van Pasen te vieren!

De Heer is opgestaan! Halleluja.
De eredienst op de Paasmorgen is altijd al een feestelijk, maar op deze Paasmorgen werd er gedoopt en belijdenis gedaan. Dat gaf een bijzonder karakter aan deze viering. De wijkgemeenten in de Dorpskerk verwelkomden als belijdende leden René Dudok en Ismonda Dudok-Roodsant en als doopleden Casper Dudok en Mette Christiansen. De voorganger was Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. Na de eredienst was er weer een feestelijke paasbrunch. Dankzij het voorbereidende werk van Ellie van den Oever en Nellie van Doorn en met hen vele andere vrijwilligers, was het weer een feestelijk samen-zijn. Op de foto de dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken van beide wijkgemeenten. Ze hebben gedurende de hele veertigdagentijd de kerkgangers prachtige schikkingen voorgezet. Foto: Jan v.d. Oever  21.04.19
  klik voor de vergroting
Hartelijk dank Ingrid, Petra en Elly!

Prachtige opbrengst Afval Loont voor Dorpskerk
Gedurende de eerste drie maanden van 2019 is er voor het onderhoud van de Dorpskerk € 520 bijeengespaard door vele honderden Barendrechters. Een prachtig resultaat! Dat is weer meer dan in het 1e kwartaal van vorig jaar! Jammer echter dat deze bijdrage aan het onderhoud van 'het oudste huis van Barendrecht' moet gaan stoppen door het gewijzigde afvalbeleid van de Gemeente Barendrecht. Spaar ook mee voor de Dorpskerk, zolang het nog kan! 21.04.19

De nieuwe Paaskaars
De werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente maakt elk jaar een keuze voor nieuwe paaskaars. De kaarsen worden gemaakt met diverse symbolen. Dit jaar is gekozen voor de symboliek van het 'samen-voegen'. In 2019 gaan de wijkgemeenten Dorpskerk en Zuid-Oost die nu al maanden in goede harmonie 'samen-vieren', de volgende stap maken naar het 'samen-voegen' van de twee wijkgemeenten tot een nieuwe protestantse wijkgemeente rondom de Dorpskerk. Daarbij staat Christus centraal, die zei: 'Ik ben de Alfa en de Omega'. Op de nieuwe paaskaars staan vier veelkleurige figuren geschaard, groot en klein. Ze staan rondom het kruis van Christus en de letters Alfa en Omega. Dezelfde  afbeelding staat ook op de nieuwe kaars voor de Jeugdkerk. Zo symboliseren de paaskaarsen de verbondenheid van beide wijkgemeenten. 20.04.19
  klik voor vergroting

Wist u dat. . . ? De Paaswake
Op de avond van de Stille Zaterdag werd er in de Dorpskerk een Paaswake gehouden. Dit is in liturgisch opzicht misschien wel de mooiste dienst van het kerkelijk jaar! In deze viering komen alle elementen van de christelijke liturgie bijeen. De liturgische kleur is van paars overgegaan in wit.
* De lof van het licht, het binnenbrengen van de brandende nieuwe paaskaars (het ‘Licht van Christus’).
* De lezingen van de Schriften, na de eeuwenoude vraag ‘Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?’.
* De bediening van doop en/of belijdenis en het hernieuwen van de doopgedachtenis.
* De viering van de maaltijd van de Heer. Dat gebeurt bij de Paaswake in een grote kring door de hele kerk.
Het was weer een indrukwekkende viering en een prachtig begin van het FEEST VAN PASEN. Voor meer informatie over dit hoogtepunt in de liturgie, lees verder >>   Foto: Jan vd Oever 20.04.19
  klik voor vergroting
De laatste van 8
prachtige schikkingen

Liturgische schikkingen van
Witte Donderdag en Goede Vrijdag
De doorlopende viering tijdens de drie dagen van het Paastriduüm worden gehouden in de Dorpskerk (op Witte donderdag en de Paaswake op Stille zaterdag) en de Bethelkerk (op Goede vrijdag). Elke kerk heeft een eigen werkgroep liturgisch bloemschikken, die elk hun eigen ideeën hebben over het thema.
De foto's geven een impressie van beide schikkingen. De schikking van de Paaswake blijft staan tot en met Paasmorgen. Het Paasfeest begint immers tijdens de Paaswake. De foto daarvan zie bovenstaand artikel.
KLik voor vergroting   Klik voor vergroting

Een hoogtepunt van het kerkelijk jaar: 'Onderweg naar Pasen'
Voor velen is de doorlopende viering van het Paastriduüm op de avonden van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake die uitmondt in de viering op de Paasmorgen, hét hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Ook in 2019 hebben de predikanten van Barendrecht-centrum, de kerkmusici, de cantorij, de kosters, tal van ambtsdragers en de werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente veel energie gestoken in de voorbereidingen van deze vieringen. Daarom is een woord van dank aan allen die dit alles hebben voorbereid is zeer op zijn plaats!  Uit het liturgieboekje van 'De drie dagen van Pasen' blijkt, dat deze viering ook dit jaar weer een hoogtepunt in het kerkelijk jaar was.
Voor het boekje De drie dagen van Pasen, lees verder >>   19.04.19
  Klik voor vergroting

De 'Herberg-Dorpskerk' succesvol
De 'Herberg-Dorpskerk' is een nieuwe werkgroep van de beide wijkgemeeenten in de Dorpskerk. Na een voorzichtige start enkele maanden geleden, is deze activiteit al niet meer weg te  denken. Sinds kort kunnen de gasten van de Herberg zich ook bezig houden met een nieuwe activiteit: koersbal! Op initiatief van Piet Laban kan er elke woendagmorgen in de even weken naar hartelust koersbal worden gespeeld. De opzet om naast gemeenteleden ook niet kerkleden te interesseren voor de Herberg begint aan te slaan. Zo krijgt dit 'plaatselijke pioniersproject' een eigen plaats in het streven om de Dorpskerk als een 'kerk met een aanbod' te presenteren in Barendrecht-centrum. De Herberg-Dorpskerk is weer open op woensdagmorgen 1 mei. Kom eens kijken ! Foto:Simon Hoek 17.04.19
  Klik voor vergroting
Mw. Schriek heeft 20 jaar ervaring
en geeft graag aanwijzingen

Nieuw: Nieuwsbrief van de Classispredikant
De nieuw gevormde Classis Zuid-Holland Zuid, waar de PGBarendrecht deel van uitmaakt, heeft een initiatief gestart: een nieuwsbrief van de classipredikant Gerrit van Meijeren. Hij staat stil bij het komende Paasfeest en presenteert zich zelf. Hij doet tevens verslag van zijn werkzaamheden. Verder staan er artikelen in, die voor geïnteresseerde gemeenteleden zeer lezenswaard zijn. Hoewel de nieuwsbrief is gericht aan ambtsdragers beveelt ds. Van Meijeren aan om de brief op de website te plaatsen, dus lees verder >> 17.04.19
 

Hoofdorgel Notre Dame ongeschonden
Samen met onze kerkmusicus Hans van Gelder, die het hoofdorgel van de Notre Dame zelf bespeelde, zullen miljoenen orgelvrienden wereldwijd opgelucht ademhalen nu bekend is geworden dat het beroemde Cavaillé-Coll-orgel slechts roetschade heeft opgelopen bij de grote brand. Een van de betrokkenen bij het beheer en onderhoud van de schatten van de wereldberoemde kathedraal, Laurent Prades, heeft tegen Franse media gezegd dat het orgel momenteel onbespeelbaar is door stof en roet, maar dat het door geen druppel bluswater is geraakt en er niets is gesmolten of verbrand. 
 

klik voor vergroting
'wonderbaarlijk ongeschonden'

Het vijfklaviers hoofdorgel van het twaalfde-eeuwse kerkgebouw is dus op wonderbaarlijke wijze behouden. Het kleine koororgel, dat dagelijks werd bespeeld, is wel door bluswater aangetast. Wie een indruk wil krijgen van dit prachtige hoofdorgel, vindt op You Tube tal van filmpjes, zoals deze van de huidige organist Olivier Latry: Luister en geniet  >> 17.04.19

Niets is hier blijvend. . .
Het is de grootste nachtmerrie van elke kerkrentmeester. . .'de kerk staat in brand!' Bij het zien van de dramatische beelden van de enorme brand in Notre Dame van Parijs springen tranen in de ogen van elk mens die liefde heeft voor de Kerk als Gods huis of als cultuurschat. Twee gedachten schoten door mijn hoofd als webbeheerder bij het zien van de beelden. Enerzijds de bekende wooorden dan de dichter Lucebert: 'Alles van waarde is weerloos'. Anderzijds dat bekende lied van de Nederlandse Leger des Heils pioniere Celestine Olifant-Schoch:  'niets is hier blijvend, alles hoe mooi  ook zal eenmaal vergaan, maar wat gedaan werd tot liefde voor Jezus, dat houdt zijn waard en zal blijven bestaan'. Honderden dappere brandweerlieden vochten voor het behoud van hun kerk. Vele schatten gingen verloren, maar het kruis, het altaar met de prachtige Pieta en de preekstoel bleven redelijk ongeschonden.
  kilk voor vergroting
Foto: EPA / RD

Bloemenbed bij Kerktuin ingezaaid
De bijbelse Kerktuin achter de Dorpskerk herbergt al enkele jaren een bijenvolk dat beheerd wordt door een imker. Om de leefomgeving voor de bijen te verbeteren is er op initiatief van de werkgroep Kerktuin een border aangelegd langs het grasveld achter de Oude Pastorie. Dit terrein wordt weliswaar keurig bijgehouden, maar verder ligt het er doelloos bij. Afgelopen weken is daar veel activiteit geweest. Aan de ene kant wordt de stallingsruimte voor fietsen uitgebreid, aan de andere kant is er dus nu ruimte gemaakt voor een groot bloembed. Op maandag 15 april was het de landelijke zaaidag. Kerkrentmeester Alie den Engelsman, die verantwoordelijk is voor de buitenruimte rondom de Dorpskerk, heeft samen met koster Rob Bruin deze klus geklaard. Het bloembed hebben ze ingezaaid zodat er planten groeien die voor bijen aantrekkelijk zijn. Door de Zuid Hollands Landschap werd een 'bijenhotel' geschonken, zodat ook wilde bijen zich thuis gaan voelen bij het Dorpskerk. Zo levert Dorpskerk  een kleine bijdrage aan de instandhouding van het bijenstand in ons land. 15.04.19
  klik voor vergroting

Versterking van het Pastoraat in Dorpskerkgemeente
Op Palmzondag werd mevrouw dominee Marianne Moerland door Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam gepresenteerd als de nieuwe bijstand in het pastoraat van de Dorpskerkgemeente. Zij is aangesteld voor een periode van twee jaar in een vijftigprocentsfunctie. Daarmee kan zij  tweemaal zoveel tijd besteden aan pastoraat als haar voorganger Piet Taselaar. Dominee Moerland was in een indrukwekkende eredienst actief betrokken bij de lezing van het Lucasevangelie. Wat velen direct opviel was haar duidelijke stem en haar vriendelijke uitstraling. Namens beide kerkenraden en de Dorpskerkpredikanten overhandigde dominee Cees Romkes haar een feestelijk boeket. Na afloop van de dienst werd ze door de gemeenteleden hartelijk gelukgewenst en verwelkomd in haar nieuwe kerkelijke gemeente. Ook van deze plaats wensen we Marianne Moerland Gods onmisbare zegen op haar werk in het Barendechtse. Op zondagmorgen 17 mei zal zij voor het eerst voorgaan in de Dorpskerk. Voor het fotoverslag, lees verder >> [DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]14.04.19

Wist u dat . . . ? Een hele liturgie in één kunstwerk uitgebeeld
Het kunstwerk dat dit jaar de omslag opsiert van het liturgieboekje voor de doorlopende viering in de Stille week, is exact zo oud als de Barendrechtse Dorpskerk! Mattias Grünwald schilderde het veelluik (eigenlijk een dubbel drieluik) tussen 1510 en 1515 voor het Duitse Antonietenklooster klooster in Issenheim (Elzas). Het is nu te bewonderen in het museum van Colmar. Kunstliefhebbers, moeten beslist de website bekijken waarop dit wereldberoemde kunstwerk wordt gepresenteerd: kijk verder >> 

Nieuws van de AK - aprilvergadering
Het scribaat van de Algemene Kerkenraad heeft een verslag van de AK-vergadering van 4 april jl. beschikbaar gesteld voor publicatie op onze website. In dit verslag komt onder andere de jaarrekening PGB 2018 ter sprake. Ook wordt gemeld dat het College van Kerkrentmeesters beleid gaat uitstippelen over het gebruik maken van liederen, teksten, foto’s, enz. in erediensten, bij uitzendingen van kerkomroep en kerk-tv en op de websites. Dit in relatie tot de auteursrechten. Onze Dorpskerkwebsite hanteert al geruime tijd striktere regels bij het publiceren van fotomateriaal en dergelijke. Maar wellicht moet het nog veel nauwkeuriger worden bekeken. Lees verder >> 13.04.19

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag Palmarum met een dubbel gezicht
Op de liturgische kalender is zondag Palmarum de zondag vóór Pasen. Het is een zondag met twee brandpunten. Enerzijds is het Palmzondag, waarbij de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem centraal staat. Anderzijds is het ook Passiezondag, het begin van de Stille week, waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken. Dit dubbele karakter werd in de eredienst in de Dorpskerk ook symbolisch tot uitdrukking gebracht in twee liturgische kleuren. Rood voor het eerste deel van de dienst, als het verhaal over de intocht wordt gelezen; Paars voor het tweede deel van de dienst als het verhaal van Jezus lijden centraal staat. Er was geen preek maar de hele passielezing uit het Evangelie naar Lucas. Deze bijzondere opzet van de liturgie werd alom gewaardeerd. De werkgroep Liturgisch bloemschikken heeft weer een prachtige schikking gemaakt. Het was een indrukwekkende viering,  mede door de introductie van ds. Marianne Moerland als de nieuwe 'bijstand in het pastoraat' voor de Dorpskerkgemeente. foto: Jan van den Oever. 12.04.19
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . de Stille Week en het Paastriduüm
De werkgroep Eredienst van de Dorpskerkgemeente streeft ernaar om de verschillende aspecten van liturgie te verhelderen. Enerzijds is dat gedaan in de brochure 'Over liturgie gesproken', die op deze website is gepubliceerd; anderzijds worden regelmatig artikelen gepresenteerd die delen van het liturgisch jaar nader toelichten. De Stille Week en het Paastriduüm (de drie dagen van Pasen) vormen de belangrijkste periode op de liturgische kalender. Voor meer achtergrondinformatie over de Stille Week en het Paastriduüm, lees verder >>   14.04.19


Stekkendag in kerktuin een doorslaand succes
Het terras van de kerktuin achter de Dorpskerk had zaterdagmorgen 13 april veel weg van een goed renderend tuincentrum, zo groot en gevarieerd was het aanbod van stekjes van kamer- en tuinplanten en van zo goed als nieuwe tuingereedschappen. Aan het einde van de morgen bleek hoe gretig de bezoekers een keus hadden gemaakt uit het aanbod van stekjes. Meer dan de helft was verkocht. De opbrengst was het recordbedrag van € 271. De resterende stekjes en tuingereedschap worden op de openingsdagen van de kerktuin te koop aangeboden Ook dit is samen-kerk-zijn anno 2019!. Voor een fotoverslag, lees verder >>
Foto: Arco van der Lee. 13.04.19

  Klik voor vergroting

Voortaan ook wijkberichten Immanuelkerkgemeente in Klankbord
In de samenwerking binnen de Protestantse Gemeente Barendrecht zijn er weer enkele stapjes gezet. Voortaan zullen er in het kerkblad Klankbord ook wijkberichten geplaatst worden van de Immanuelkerkgemeente (van bijzondere aard). Daarnaast behouden zij  hun eigen weekberichten. Die lagen voor belangstellende lezers altijd al op de leestafel in de Dorpskerk, maar er zullen ook enkele exemplaren worden gelegd in de Bethelkerk en Carnisse Haven. 12.04.19 

Wist u dat. . . ? De nieuwe 'ringen' van de PKN
Een van de belangrijke wijzigingen in de landelijke structuur van de Protestantse Kerk in Nederland is het creëren van zogenaamde 'ringen van plaatselijke gemeenten'. In elke nieuw gevormde classis zijn een aantal 'ringen' gevormd. In de praktijk bestaat een ring meestal uit de gemeenten die tot voor kort een 'classis-oude stijl' vormden. Deze organisatiewijziging in de PKN heeft nogal wat vragen opgeroepen. In een interessant artikel geeft ds. Leo Koffeman, emeritus hoogleraar van de Protestantse Theologische Universiteit, een waardevolle toelichting op deze nieuwe organisatievorm.  Hij neemt tevens een viertal ontstane misverstanden over de 'ringen' weg. Lees verder >> 08.04.19

Over Liturgie gesproken. . . .een zondag met een dubbel gezicht
Op de liturgische kalender is de zondag vóór Pasen een zondag met een dubbel gezicht. Enerzijds is het Palmzondag, waarbij de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem centraal staat. Anderzijds is het ook Passiezondag, die het begin van de Stille week markeert, waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken. Dit dubbele karakter wordt ook symbolisch tot uitdrukking gebracht in twee liturgische kleuren. Rood voor het eerste deel van de dienst, als het verhaal over de intocht wordt gelezen; Paars voor het tweede deel van de dienst als het verhaal van Jezus lijden centraal staat. Voor de jeugdkerk en de kindernevendienst wordt er een Pesachmaaltijd georganiseerd. 07.04.19

Veranderdag 2019 gestart vanuit de Ontmoeting
Ook dit jaar heeft de Dorpskerkgemeente gebouw de Ontmoeting ter beschikking gesteld voor de start van de Veranderdag, die werd georganiseerd door stichting present Barendrecht. Het was op zaterdagmorgen 6 april en drukte van jewelste. Ruim honderd vrijwilligers werden vanuit de Ontmoeting op pad gestuurd naar de vele projecten die Present heeft opgezet voor de Veranderdag 2019. In de loop van de middag bood de Ontmoeting weer onderdak voor een 'nazit' voor het bestuur van Present en tal van vrijwilligers. foto: Arco v.d. Lee 07.04.19
  klik voor vergroting

Zorggroep De Toekomst opent nieuwe vestiging
Onze vaste huurder, zorggroep De Toekomst, heeft vrijdag 5 april hun nieuwe vestiging in de voormalige beheerderswoning van de watertoren feestelijk in gebruik genomen. De zorggroep verzorgt dagbehandeling voor mensen met geheugenproblemen of  met een lichte fysieke of verstandelijke beperking. De vestiging bij de watertoren is een aanvulling op de activiteiten die zij al jaren in onze Oude Pastorie verzorgen. Coby van Deursen verrichtte symbolisch de feestelijke opening in de zaal van gebouw de Ontmoeting, die vol zat met genodigden. Namens de Dorpskerkrentmeesters bracht Simon Hoek de felicitaties over in de vorm van een prachtige plant voor hun nieuwe huiskamer. Hij sprak de wens uit dat dit nieuwe initiatief van Betty Guis, Sunita van der Werf en Nine Sholles een heel zonnige toekomst zal krijgen. Foto: Jos Wesdijk. 07.04.19
  klik voor vergroting
V.l.n.r.: Nine, Betty, Coby, Sunita

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 7 april is het de vijfde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Judica, De Latijnse naam Judica betekent 'Verschaf mij recht' en verwijst naar het eerste vers van de Psalm van de zondag (Psalm 43). Het is de de tweede zondag vóór Pasen. Deze zondag wordt ook wel Passiezondag genoemd omdat vanaf nu het lijden van Jezus Christus centraal komt te staan. De liturgische kleur van deze zondag is paars, de kleur van inkeer en omkeer. Op de foto Petra van Die en Elly van den Oever van de werkgroep Liturgisch bloemschikken, die ook nu weer een prachtige schikking hebben gemaakt.
Klik op de foto voor het eindresultaat. Foto: Jan v.d. Oever 06.04.19
Klik voor vergroting

Herberg Dorpskerk - nu ook koersbal
Het initiatief om het Dorpskerkcomplex ook als een 'Herberg voor onderweg' te presenteren krijgt steeds meer gestalte. Meer mensen weten de weg te vinden naar de Herberg Dorpskerk. Vanuit de initiatiefnemers wordt ook gewerkt om de woensdagochtenden (in de oneven weken) steeds aantrekkelijker te maken. Zo is er op initiatief van Piet Laban een professionele koersbaluitrusting aangeschaft. Dit kon worden gefinancierd vanuit het 'koffiefooienpotje'. Maar ook andere gezelschapsspellen vinden veel aftrek onder de vaak oudere bezoekers. Mart van der Stoel stuurde nevenstaande foto in.
De dames op de foto hebben toestemming gegeven voor publicatie op onze website. 05.04.19 
  klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In verband met het ziekteverlof van ds. Stam wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente verzorgd door de wijkkerkenraad. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Lees verder >>  30.03.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente. Zoals gebruikelijk brengt ds. Romkes ook weer een prachtig, lied onder de aandacht. Lees verder >> 30.03.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 31 maart is het de vierde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Laetare, De Latijnse naam Laetare komt uit Jesaja 66: ‘Verheug u, Jeruzalem’. Met de liturgische kleur op deze vierde zondag in de veertigdagentijd is iets bijzonders aan de hand. Net als op de derde zondag in Advent (Zondag Gaudete), wordt de gebruikelijke paarse kleur ‘opgelicht’. Het is alsof het vreugdevolle witte licht van Pasen al enigszins doorschijnt. Daarom wordt op beide genoemde zondagen al eeuwenlang de kleur roze gebruikt als liturgische kleur.  In de Dorpskerk komt de kleur roze ook tot uitdrukking in de liturgische schikking. Foto: Jan v.d. Oever
25.03.17

    klik voor vergroting

Achtste boek van Abraham Costerus gevonden
Het lange speuren naar informatie over de zesde Dorpskerkpredikant in alle uithoeken van het wereldwijde internet is niet te vergeefs geweest, zo concludeert Dorpskerkrentmeester Simon Hoek. Nu is gebleken dat dominee Abraham Costerus nog een achtste theologisch boekwerkje heeft geschreven met de titel: "Van de Opstandinghe des Vleeschs, ghestelt tot een noodighe verantwoordinghe, teghen de valsche beschuldighinghe Thomas Sailly, Priester der ghenoemder Societeyt Jesu". Het is een protest(ants)geschrift tegen de theologische visie van de Rooms-Katholieke Thomas Sailly, die als Jezuiet tal van theologische werken heeft geschreven. Dit boekwerkje van 100 pagina's, is uitgegeven in 1616, toen Costerus predikant was in Ossendrecht en Woensdrecht. Ook dit boekje is volledig te downloaden via GoogleBooks.com! 28.03.19
  Klik voor vergroting

De zesde Dorpskerkpredikant: Abraham Costerus, dominee-schrijver
De levensbeschrijving van de zesde Dorpskerkpredikant nadert zijn voltooiing: Het betreft Abraham Costerus (1575-1620), die predikant was in Barendrecht van 1606-1609. Hij is de eerste Barendrechtse predikant waarvan vast staat die universitair was opgeleid. Hij heeft een zevental boeken geschreven, die veel stof deden opwaaien. Hieronder staan de titelbladen van die boeken afgedrukt, als voorproefje op de publicatie van zijn boeiende levensverhaal. Zijn meest spraakmakende boek schreef hij in zijn Barendrechtse periode. Binnenkort meer over Abraham Costerus, wiens originele boeken bijna uitsluitend nog te vinden zijn in enkele grote unversiteitsbibliotheken, maar die allemaal via 'Google Books' gedownload kunnen worden! 25.03.19
Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting
1608 1610 1613 1614 1614 1619 1620

'Bovenkamer' Oude Pastorie: nieuwe vergaderzaal
Door verkoop van de Triomfatorkerk ontstond er behoefte aan meer vergaderruimte in het Dorpskerkcomplex. Het oude kantoor van de kerkadminstrateur is nu  omgetoverd tot een aantrekkelijke vergaderzaal. De schilderbeurt werd gefinancierd door de werkgroep Snuffelmarkt, twaalf vergaderstoelen werden geschonken door de stichting 'Barendrechtse Uitdaging'. Er werd een nieuwe vergadertafel aangekocht, gefinancierd uit het 'koffiepotje' van de Ontmoeting. Een gemeentelid leverde een bijdrage voor de nieuwe lamp. De kamer wordt opgesierd door enkele schilderijen, tekeningen en foto's van de Dorpskerk in vroeger tijden. De werkgroep Snuffelmarkt zal als eerste vergaderen in de nieuwe 'Bovenkamer'. 23.03.19
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
De derde zondag van de veertigdagentijd, draagt de naam: zondag Oculi. Dit verwijst net als bij de vorige zondag naar Psalm 25: 'Oculi mei semper ad Dominum'. Dat is Latijn voor: 'Mijn ogen zijn altijd op de Heer gericht'. De werkgroep liturgisch bloemschikken heeft weer een mooie liturgische schikking gemaakt, passend bij deze zondag. Ook de kindernevendienst heeft in de veertigdagentijd een eigen project voor de kinderen, onder het motto: 'Een nieuw begin'. Zij hebben een 'tuintje' aangelegd voor in de kerk, waar elke week in de veertigdagentijd iets aan wordt toegevoegd.             Foto's Jan v.d. Oever 22.03.19

klik voor vergroting   Kilk voor vergroting

Unieke vondst van eeuwenoud boekwerk van oud-Dorpskerkpredikant
Al twee jaar speurt een Dorpskerkrentmeester op internet naar de geschiedenis van de eerste predikanten in Barendrecht. De eerste vijf predikanten zijn inmiddels in beeld gebracht. Ze werden gepresenteerd in het kerkblad Klankbord (sterk verkorte versie) en in een wat langere versie op deze website en in het Contactblad van de Historische Vereniging Barendrecht. Speurend naar de levensloop van de zesde predikant - Abrahamus Costerius, die anno 2019  'Bram de Koster' zou heten, bleek dat hij, enkele boekwerken heeft geschreven die destijds nogal spraakmakend waren. Dankzij 'Google Books' kunnen die boekwerken digitaal gelezen worden. De originele boeken zijn zeer zeldzaam en die exemplaren liggen veilig opgeborgen in enkele bibliotheken over de hele wereld. De kerkrentmeester stuitte tijdens zijn lange zoektocht op internet op een origineel exemplaar van een 'Thesaurus Liborum' in twee delen uit het jaar 1701. Daarin is het tweede boekje van deze Dorpskerkpredikant integraal opgenomen. Costerius schreef dat in 1610 en het werd negentig jaar later opgenomen in dit prachtige verzamelwerk dat door Thomas Crenius werd uitgegeven. 
Deze Thesauri Liborum werden te koop aangeboden voor een aantrekkelijke prijs. De kerkrentmeester  kon zijn ogen niet geloven, aarzelde geen seconde en kocht de twee boekjes die bij een antiquariaat in de regio werden aangeboden. Aangezien er over het leven en werken van deze zesde predikant heel veel informatie is gevonden, zal diens levensbeschrijving in enkele delen verschijnen, zowel in Klankbord, op deze website alsook in het Contactblad van de Historische Vereniging. Het plan is om de complete levensbeschrijvingen van de eerste zes Dorpskerkpredikanten, voorzien van alle bronnen en verwijzingen, later in boekvorm uit te geven. Binnenkort wordt op onze website gestart met de eerste publicatie van de levensloop van dominee Abraham Costerus, die van 1606 tot 1609 predikant in Barendrecht was. 21.03.19   klik voor vergroting

Feestelijke doopdienst
Op zondag 17 maart was er in de Dorpskerk weer een feestelijke doopdienst. Dit keer werd Bram van Wagtendonk gedoopt door dominee Cees Romkes. De samenzang werd begeleid door Thea Verhagen.
De dames van werkgroep liturgisch bloemschikken maakten voor de doopouders een prachtige schikking, die vol van symboliek was. 'Dorpskerk-fotograaf'Jan van den Oever leverde prachtige foto's voor een fotoverslag.  Lees verder >> Foto: Jan v.d. Oever 18.03.19

[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE,
DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
  klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht Dorpskerkgemeente
In verband met het ziekteverlof van ds. Stam wordt het wijkbericht van de Dorpskerkgemeente verzorgd door de wijkkerkenraad. In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Lees verder >>  18.03.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw wijkbericht wijkgemeente Zuid-Oost
In dit wijkbericht leest u alles over het wel en wee in deze wijkgemeente. Zoals gebruikelijk brengt ds. Romkes ook weer een prachtig, lied onder de aandacht. Lees verder >> 18.03.19
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
Ds. Albert Floor, predikant van de Immanuelkerkgemeente heeft de meditatie verzorgd in het Klankbord. Onder de titel 'Ik weet Wie ik geloofd heb' gaat hij in op een tekst uit de Tweede brief aan Timotheus, “Maar ik schaam mij niet, want ik weet Wie ik geloofd heb en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag” (2 Tim.1:12). Lees verder >> 15.03.19

Wist u dat. . . ? 17 maart: St. Patricksday
Zowel in de Rooms-katholieke als de Anglicaanse Kerk is 17 maart de gedenkdag van deze Heilige, die waarschijnlijk leefde in de vijfde eeuw. De zegen die aan hem wordt toegeschreven, weerklinkt tot op de dag van vandaag ook in menige protestantse kerk in Nederland. Moge die zegen ons als Protestanse Gemeente Barendrecht en als wijkgemeenten rondom de Dorpskerk ons (niet alleen op St. Patrickday) begeleiden!
       De Heer zij 
        - vóór je, om je de juiste weg te wijzen,
        - achter je, om je in de armen te sluiten en om je te beschermen tegen gevaar,
        - onder je om u op te vangen wanneer je dreigt te vallen,
        - in je om je te troosten als je verdriet hebt,
        - rondom je als een beschermende muur, wanneer anderen over je heen vallen,
        - boven je om je te zegenen,
        Zo zegene je God vandaag, morgen en tot in eeuwigheid, Amen.     15.03.19

klik voor vergroting
St. Patrickraam
St. Benin
Kilbennan, Ierland

Koninklijke onderscheiding voor voorzitter Vrienden Dorpskerk
Op vrijdag 15 maart is Wim Vonk benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving deze Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Jan van Belzen. Dit gebeurde in de feestelijk verlichte Dorpskerk, waar Vonk tot zijn verrassing vrienden, relaties en de burgemeester aantrof. Vonk ontving de Koninklijke Onderscheiding voor zijn jarenlange, vrijwillige inzet voor onder andere de stichting Vrienden van de Dorpskerk, BVV Barendrecht en de businessclub BVV Barendrecht. In 2018 ontving hij hiervoor al een gemeentelijke Waarderingsspeld. Namens de Dorpskerkgemeente sprak kerkrentmeester Simon Hoek de hartelijke felicitaties uit. Lees verder >> 15.03.19
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 17 maart is het de tweede zondag van de Veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Reminiscere (‘Gedenk’). De naam van deze zondag is genoemd naar de Latijnse aanhef van Psalm 25 (Gedenk, HEER, aan uw ontferming).
De liturgische kleur van de Veertigdagentijd is paars, de kleur van inkeer, bezinning en verootmoediging. In de 'paarse tijd' klinkt er geen gloria in de liturgie.
In de viering in de Dorpskerk zal ds. Cees Romkes voorgaan en de doop bedienen aan Bram Terek van Wagtendonk. De werkgroep eredienst heeft weer een liturgische schikking gemaakt, passend bij deze bijzondere eredienst. (foto: Jan van den Oever) 13.03.19

  klik voor vergroting

'De kerk staat midden in de samenleving. . .'
Dit citaat van de bekende Duitse theoloog Dietrich Bonhoefer werd aangehaald door ds. René de Reuver, scriba van de landelijke PKN, tijdens de oecumenische viering voorafgaande aan de klimaaktmars in Amsterdam. 'Door de eeuwen heen heeft de kerk haar positie in de samenleving gezocht. Altijd vanuit het diepe besef dat de God de Schepper is van hemel en aarde. Als schepper staat Hij niet alleen aan het begin, maar blijft Hij op zijn wereld betrokken....' 'Zo wil de Protestantse kerk aanwezig zijn in de samenleving. Ook in de klimaatmars. Omdat wij ons geroepen voelen te zorgen voor Gods aarde. Omdat we onze zorgen willen uiten. En om een appèl te doen op heel onze samenleving'', aldus ds. René de Reuver. Lees verder >> 11.03.19 (foto: pkn)
  klik voor vergroting

Vergunning voor restauratieprojecten aangevraagd
Namens de kerkrentmeesters van de Dorpskerk heeft Bureau Lakerveld - onze restauratiearchitect -  een vergunningaanvraag ingediend voor de in 2019 geplande restauratieprojecten van de Dorpskerk. Dit betreft enerzijds de restauratie van het torenuurwerk, de klokkenstoel en de luidklok en anderzijds de restauratie van het voegwerk van de zuid- en oostgevel van de kerk. De aanvraag is gericht aan de erfgoedcommissie van de Gemeente Barendrecht. Zodra er een reactie bekend is volgen nadere mededelingen. 11.03.19

Uniek plaatje van Dorpskerkinterieur
Een van de huisfotografen van onze website is oud-koster Jan van den Oever. Hij heeft bij zijn afscheid onder andere een fototoestel cadeau gekregen. Hij maakt daar steeds mooiere foto's mee! De panoramafoto geeft een uniek interieurbeeld van het 'oudste huis van Barendrecht.' 10.03.19 De vergroting van de foto is voorzien van een Dorpskerklogo om misbruik te voorkomen.
  klik voor vergroting

Nieuwe webpagina: WG Liturgisch bloemschikken 2019
Onze website heeft al sinds 2008 eigen webpagina's voor de werkgoep Liturgisch bloemschikken. Nu de samenvierende wijkgemeenten in de Dorpskerk een nieuwe werkgroep hebben gevormd, wordt die traditie natuurlijk voortgezet. De foto's en toelichtingen van de schikkingen worden eerst geplaatst op de pagina 'Laatste Nieuws'. Uiterlijk na drie weken gaan de berichten naar de eigen webpagina >> Liturgisch bloemschikken 2019. Wie nog een kijkje wil nemen bij de schikkingen uit vroeger jaren, kan dat doen op webpagina >> Archief. Liturgisch bloemschikken 10.03.19

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
De naam van de eerste zondag van de Veertigdagentijd is Zondag Invocabit. Dat is het eerste woord van de Latijnse vertaling van Psalm 91:15 waar staat: ‘Roep je mij aan, ik geef je antwoord, in de nood zal ik bij je zijn…’ Zo wordt de toon voor de Veertigdagentijd gezet: het is een tijd om tot God te roepen in het vertrouwen dat Hij naar zijn belofte zal antwoorden. In de Evangelielezing horen we over de verzoeking in de woestijn. Dit verhaal rijmt op Psalm 91, het is alsof die Psalm voor Jezus gemaakt is! . De Psalm zegt ons: op welke vragen je ook stuit in je zoektocht om mens te zijn, ‘roep Mij aan, Ik geef antwoord!’ De liturgische kleur van de Veertigdagentijd is paars, de kleur van inkeer en bezinning. In de 'paarse tijd' klinkt er geen gloria in de liturgie. De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hebben hun eerste schikking in de serie voor de Veertigdagentijd gepresenteerd, met de toelichting: 'Leer ons volhouden, vasthouden aan u. In de kring verbonden door ranken van trouw voor een nieuw begin' 
09.03.19

  klik voor vergroting

Vespers in de Veertigdagentijd
Ook in 2019 worden er door de oecumenische werkgroep van de PG Barendrecht en de Sint Augustinus parochie weer vespers georganiseerd. Het thema van de vespers dit jaar is 'Een nieuw begin'. De vespers duren ongeveer een half uur. De eerste oecumenische vesper werd gehouden op Aswoensdag 6 maart in de Sint Augustinuskerk.Op de woensdagavonden van 13 maart, 20 maart, 27 maart, 3 april, 10 april en 17 april zijn de oecumenische vespers in de Dorpskerk. Ook die vespers beginnen om 19.30 uur. Bij de laatste vesper op 17 april is er een muziekensemble dat haar medewerking zal verlenen. Anders dan voorafgaande jaren zijn er geen sobere maaltijden vooraf. In de stilte van de oude Dorpskerk kunt u zich terugtrekken uit de drukte van deze jachtige tijd en u in alle rust bezinnen op de betekenis van Pasen. Het kan inspirerend en verdiepend zijn om zo’n moment van bezinning en stilte mee te maken.25.02.19
 

Veertigdagen (be)sparen. . . . voor Kerk in Aktie
De gezamenlijke diaconie van de PG Barendrecht bericht: De Veertigdagentijd is een tijd voor bezinning en een tijd om extra aandacht aan onze naasten te besteden. Door ons in deze veertigdagentijd bepaalde genoegens te ontzeggen, iets soberder te leven, kunnen we geld overhouden. Hiermee kunnen we onze medemens helpen. Het geld dat u bespaart tijdens de Veertigdagentijd kunt u in de speciale enveloppe doen ( ze liggen op de leestafel in de Ontmoeting). U kunt de gevulde enveloppen op de eerste paasdag of op zondag er na inleveren in de box die in de Ontmoeting staat. Het geld is bestemd voor de veertigdagenprojecten van Kerk in Actie. Doet u ook mee? 05.03.19
 

Veertigdagen vasten. . . een protestants perspectief
Wanneer op Aswoensdag de veertigdagentijd begint, betekent dat al eeuwen voor veel christenen het begin van ‘de grote vasten’. In deze periode bereiden mensen zich voor op het komende Paasfeest door ‘af te zien van…’ en ‘ruimte te maken voor…’. Anno 2019 onthouden veel mensen die vasten zich van eten en drinken, door bijvoorbeeld alcohol, vlees en/of snoep te mijden. Door te vasten ontstaat ruimte voor God en de ander. In de eeuwen na de Reformatie nam het gebruik om te vasten onder protestanten af, maar sinds een paar decennia leeft juist onder hen het vasten weer op. Waar komt de hernieuwde belangstelling voor dit gebruik vandaan? En waarom zou je het doen als protestant, vasten? Lees verder >> op de website van de PKN.  05.03.19
  kilk voor vergroting

Liturgisch bloemschikken Veertigdagentijd en Pasen
De werkgroep Liturgisch bloemschikken in de Dorpskerk is een aciviteit van de gezamenlijke wijkgemeenten Dorpskerk en Zuid-Oost. De dames Petra van Die, Ingrid Filius en Elly van den Oever hebben hun plannen voor een serie liturgisch schikkingen gereed en daarvan een heldere beschrijving gemaakt. Het belooft weer een prachtig project te worden, waarin de symboliek van getallen in de Bijbel centraal komt te staan. Lees verder >> 25.02.19
 

Over Liturgie gesproken. . . . Veertigdagentijd of Lijdenstijd?
De begrippen Veertigdagentijd en Lijdenstijd worden nogal eens vermengd. In het kader van de voorbereiding op het Feest van Pasen, is het goed om aandacht te besteden aan de vragen:
* Zijn de begrippen 'Veertigdagentijd' en 'Lijdenstijd' dan niet hetzelfde?
* Zijn er nu zes of zeven Lijdenszondagen?
De werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente heeft in de rubriek 'Over Liturgie gesproken. . . ' een antwoord geformuleerd op beide vragen. Lees verder >>  02.03.18
 

Wist u dat. . . .? Ga terug naar de tijd van de Synode van Dordrecht
Onder het motto 'Ode aan de synode' is er een prachtig computerprogramma ontwikkeld, waarbij men terug kan reizen naar de tijd van de Synode van Dordrecht in 1618/1619. Met deze nog nooit eerder vertoonde, 3D virtuele reconstructie van het verleden, dwaal je rond langs prachtig vormgegeven gevels, havens en poorten van Dordrecht. Daarnaast biedt de website met de naam 'Synode 5D' toegang tot uitgebreide informatie; over het dagelijks leven, kunst, religie, handel en politiek uit die tijd. Het is een unieke en een meeslepende manier om de geschiedenis te ontdekken. Er is ook voor kinderen een speciale versie ontwikkeld! Het programma ondersteunt een speciale wandelroute langs alle genoemde plekken in Dordrecht en dat allemaal gratis! 

Lees verder op >> www.synode5d.nl   bron: www.refo500.com  05.03.19


Wist u dat. . . . ? Postzegels 400 jaar Synode van Dordrecht
PostNL, de filatelistenvereniging Gabriël en de stichting Nationale Synode brengen speciale postzegels uit ter gelegenheid van het vierhonderdjarige jubileum van de Synode van Dordrecht. De Synode van Dordrecht was een kerkelijke vergadering die grote politieke, maatschappelijke en kerkelijke gevolgen had voor de toenmalige verenigde Nederlanden. De vergadering, die in 1618 en 1619 plaats had in Dordrecht, wordt tot en met mei 2019 uitgebreid herdacht. De postzegels worden uitgegeven op een speciaal vel. De eerste zegel toont het voorblad van de eerste editie van de Statenvertaling en de tweede de vergadering van de  Synode van Dordrecht uit 1618-1619. De derde zegel toont een bijeenkomst van de Nationale Synode, nieuwe stijl, in de Grote Kerk in Dordrecht. Geïnteresseerd? Lees verder >> 05.03.19
  klik voor vergroting

'Er zit muziek in de Dorpskerk' - fotoverslag koffieconcert
De Stichting Barendrecht Klassiek (SBK) organiseerde in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk weer een prachtig koffieconcert. Op zondag 24 februari vond dit eerste concert van Stichting Barendrecht Klassiek in 2019 plaats. Het werd verzorgd door het klarinet-piano duo Jasper Grijpink en Anastasiia Kurilko.
De activiteiten van Stichting Barendrecht Klassiek zijn mede mogelijk dankzij bijdragen van sponsoren. Ga voor meer informatie naar: www.barendrechtklassiek.nl Door drukke werkzaamheden van de webbeheerder is het fotoverslag enigszins vertraagd, lees verder >>   04.03.19

  Klik voor vergroting

Fotoverslag van feestelijke doopdienst
De eredienst van zondag 24 februari kreeg een feestelijk karakter omdat de dochter van Martine en Jan Willem Stam werd gedoopt. Dorpskerkpredikant Stam die eerder zijn beide zoons doopte in de Dorpskerk, bediende nu ook de doop aan zijn dochter Jasmijn Martina. De viering werd in muzikaal opzicht ondersteund door Mieke Groen als cantrix en Hans van Gelder op het Dorpskerkorgel. De dames van werkgroep liturgisch bloemschikken maakten een prachtige schikking, vol van symboliek. 'Dorpskerk-fotograaf'Jan van den Oever leverde prachtige foto's van de deinst. Voor een fotoverslag, lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 03.03.19
  klik voor vergroting

Jaarrekening vriendenstichting 2018 gepresenteerd
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) heeft de jaarrekening over 2018 gepresenteerd. In 2017 en 2018 waren de activiteiten van de SVDK gericht op het verwerven van gelden voor de komende restauraties van het monumentale torenuurwerk, de klokkenstoep en de luidklok. Uit de jaarrekening blijkt dat het streefbedrag van € 50.000 is bereikt, zodat de restauraties uitgevoerd kunnen worden buiten de last van de Protestantse Gemeente Barendrecht. Naast de min of meer constante inkomensstroom van zo'n € 10.000, bracht het georganiseerde benefietdiner het prachtige bedrag op van € 18.000. Alle Vrienden, sponsoren worden hartelijk bedankt voor hun ondersteuning, zodat de SVDK haar doelstellling om de Dorpskerk in goede staat te houden ook in 2018 heeft kunnen realiseren. De kerkrentmeesters van de Dorpskerk bedanken op hun beurt het bestuur van de SVDK voor hun jarenlange inzet en enthousiasme. Voor de jaarrekening 2018, lees verder >> 03.03.19

Wordt Vriend(in) van de Dorpskerk!
Ook in de toekomst zal het onderhoud van het 'oudste huis van Barendrecht, het nodige geld vergen. Aangezien de Protestantse Gemeente Barendrecht maar in zeer beperkte mate daaraan kan bijdragen is de ondersteuning van de onafhankelijke Sichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) onontbeerlijk! U kunt Vriend worden van de Dorpskerk door een bijdrage te storten op bankrekeningnummer NL 38 RABO 0355 3629  45. Elke bijdrage klein of groot / eenmalig of jaarlijks is welkom. Omdat de SVDK een Algemeen Nut Beogende Instelling is (ANBI-gecertificeerd), zijn giften fiscaal aftrekbaar. Een meerjarige schenkingsovereenkomst geeft nog meer fiscaal voordeel. Ook kunt u de SVDK gedenken via uw testament; daarmee kunt u de instandhouding van de Dorpskerk ook na uw overlijden ondesteunen. Voor de nieuwe informatiebrochure, lees verder >> 03.03.19 

Opvolger voor ds. Taselaar gevonden
De wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft bekend gemaakt dat zij een opvolger hebben gevonden voor dominee Piet Taselaar, als 'bijstand in het pastoraat'. Het voornemen is om met ingang van 1 mei 2019 mevrouw ds. Marianne Moerland in deze functie te benoemen voor 0,5 fte. Ds. Moerland, is 60 jaar en als PKN-predikant nu nog verbonden aan de Gereformeerde Kerk van Hendrik Ido Ambacht. Zij heeft aan het bestuur van de Classis Zuid-Holland-zuid om losmaking verzocht, zodat zij in Barendrecht benoemd kan worden. Met de kerkenraad in Hendrik Ido Ambacht is een en ander afgestemd. Ds. Moerland is een ervaren predikant die geniet van het omgaan met mensen, juist ook bij de hoogte- en dieptepunten van het leven. De wijkkerkenraden van de Dorpskerk zien uit naar haar komst. Mevrouw ds. Joma Boers is bereid gevonden om haar ad interim ondersteuning in het pastoraat tot 1 mei a.s. te verlengen. Dit alles stemt tot grote dankbaarheid! 03.03.19
 

B&W te gast in Dorpskerk
In het kader van het 'op locatie' vergaderen van het Barendrechtse College van Burgemeester en Wethouders, waren B&W op dinsdagmorgen 26 februari te gast in het Dorpskerkcomplex. Het College vergaderde in de Tuinzaal van de Ontmoeting en zij kreeg aansluitend een rondleiding door de Dorpskerk van Kerkrentmeester Simon Hoek. Hij nodigde de dames en heren uit om de toren te beklimmen en het torenuurwerk, de klokkenstoel en luidklok persoonlijk te bekijken. Kerkrentmeester Hoek vertelde de geschiedenis ervan. Ook gaf hij een toelichting op de voor 2019 geplande restauraties van torenuurwerk, klokkenstoel en luidklok.
  klik voor vergroting
 B&W en kerkrentmeester
op de zolder
van de  Dorpskerk 
  kilk voor vergroting
Eenmaal weer veilig beneden vertolkte wethouder Rehma Roopram de grote waardering van de aanwezige  collegeleden. Zij waren allen onder de indruk van het geheel en deze unieke mogelijkheid om het allemaal eens van dichtbij te kunnen bekijken. De Kerkrentmeester was op zijn beurt zeer vereerd met de getoonde belangstelling voor het 'oudste huis van Barendrecht'. Wethouder Reshma Roopram die het project 'Revitalisering Oude Dorpskern' in haar protefeuille heeft, poseerde samen met communcinatie adviseur Astrid Aarts naast de te restaureren klokkenstoel. foto's: Simon Hoek) 26.02.19

Onderhoud van de Oude Pastorie
Sinds 1907 staat achter de Dorpskerk een indrukwekkende woning met (destijds) dertien kamers, die tot 1957 dienst deed als Dorpskerkpastorie voor een aantal opeenvolgende Dorpskerkpredikanten. Daarna kreeg het gebouw een bestemming voor kerkelijke en daaraan gerelateerde activiteiten. Zo was er tot 1998 op de begane grond de jongerensociëteit De Beuk. Vanaf 1993 kreeg ook de Snuffelmarkt onderdak in de Oude Pastorie, eerst in de voorkamer en vanaf 1999 in de aangebouwde serre. In 1998 werd het pand grondig verbouwd, waarbij de huidige indeling ontstond.  (foto: Historische Vereniging Barendrecht)
  klik voor vergroting
In het kader van de besluitvorming van de Algemene Kerkenraad in 2017 om de financiën van de PG Barendrecht gezond te maken, is besloten dat er geen groot onderhoud meer wordt gepleegd aan de Oude Pastorie, tenzij met specifieke instemming. Zolang er nog geen besluitvorming is omtrent de toekomst van de Oude Pastorie, wordt het gebouw zodanig onderhouden dat het geschikt blijft voor eigen gebruik van kerkelijke activiteiten en ook goed verhuurbaar blijft voor externe partijen. In dat kader worden er in 2019 enkele noodzakelijke  onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Lees verder >> 20.02.19

Nieuws van het CvK - KerkBalans
Dit bericht van Aad Boers is het laatste dat hij in zijn hoedanigheid als penningmeester van het CvK heeft aangeleverd. Dit bericht geeft informatie over de stand van zaken van de Aktie KerkBalans 2019. Aad heeft jarenlang een bijzonder grote bijdrage geleverd aan de nieuw gevormde PG Barendrecht en daarvoor als penningmeester van het CvK van de toenmalige Hervormde Gemeente. Vanaf deze plaats een bijzonder woord van dank aan Aad voor de jarenlange goede samenwerking! Lees verder >> 16.02.19

Kerkrentmeester op spreekuur wethouder
Wethouder Reshma Roopram houdt sinds kort met enige regelmaat spreekuur in koffie- en theewinkel ’t Ouwe Durp, voor zaken met betrekking tot de Dorpskern. Dorpskerkrentmeester Alie den Engelsman was de eerste die van deze gelegenheid gebruik heeft gemaakt. Alie, die verantwoordelijk is voor de buitenruimte rondom de Dorpskerk, bracht bij de wethouder een aantal zaken aan de orde. Zoals het onderhoud van het terein rondom de kerk, waarover in het verleden afspraken zijn gemaakt met de Gemeente Barendrecht, als tegenprestatie voor het openbaar gebruik van het kerkpleintje (dat grotendeels eigendom is van de Dorpskerk).
Foto: Arco van der Lee. 16.02.19
  Klik voor vergroting

De klok horen luiden. . .
Er is dezer dagen weer een stap gezet op weg naar het restaureren van de klokkenstoel en de luidklok. De restauratiearchitect berichtte dat een berekening heeft aangetoond dat er geen constructieve bezwaren zijn tegen het plan om de luidklok weer aan een horizontale luidas te gaan hangen, zoals dat bijna 400 jaar het geval is geweest. Omdat de adviseur van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed het plan om 'vliegend te gaan luiden' ook ondersteunt, zal aanvraag van een de restauratievergunning daarop worden gebaseerd. Voor wie wil weten wat het verschil tussen 'vallend luiden' en 'vliegend luiden', lees verder >> 15.02.19

Met het oog op 2022. . .
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk (STDK) was in de periode 2005 tot 2012 zeer actief bij de voorbereiding en de uitvoering van het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk in 2012. In de jaren daarna werd de Dorpskerkwebsite verder uitgebouwd en werd samengewerkt met de Zomer- en WinterFeesten en de koffieconcerten van SBK. Naar verwachting is er straks in 2022 alle reden om bij het 510-jarig bestaan van de Dorpskerk te gaan vieren dat er steeds meer 'muziek zit in de Dorpskerk’ zit! Daarom komt ook de STDK weer in een hogere versnelling. De eerste plannen worden alweer uitgebroed, om de plaats van de Dorpskerk in de Barendrechtse samenleving verder te gaan versterken.
Lees verder >> 14.02.19

 

Oude foto's Dorpskerk
Met enige regelmaat speurt uw webbeheerder op internet naar oude foto's van het 'oudste huis van Barendrecht. Dezer dagen waren er in één keer twee schoten in de roos:  twee oude foto's die mij  en wellicht ook u nieuwe informatie geven over de geschiedenis van onze Dorpskerk. Zo dook er een ansichtkaart op met het poststempel 1908 met een foto van de Dorpskerk waarop het grasveld voor de kerk wordt doorsneden door een hoge haag. De klimop groeide toen nog niet tegen de westelijk muur. De tweede ansichtkaart, die gedateerd is op 24 september 1940, toont een stookhok tegen de noordwestelijke muur met een hoge schoorsteen en ook de muziektent die er toen stond is nog net te zien. De klimop tiert welig tegen de westelijke en zuidelijke muur. De vergrotingen zijn voorzien van en watermerk om misbruik te vorkomen. 13.02.19
klik voor vergroting
vóór 1908
  klik voor vergroting
vóór 1940

Unieke vondst: artikel over te slopen Dorpskerk. . . .
Bij naspeuringen op internet kwam Nico Laban een prachtig vergeeld krantenartikel tegen uit Het Vrije Volk van 16 mei 1956 over de  Dorpskerk. Het art