Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

 Nog actueel
Nieuwsberichten van de afgelopen maanden


Over liturgie gesproken . . . een gedenkwaardige zondag!
Zondag 12 juli wordt volgens de liturgische kalender geteld als '5e zondag na Trinitatis' genoemd. De liturgische kleur is groen. Het zal een gedenkwaardige eredienst worden waarin ds. Jan Willem Stam afscheid zal nemen van de Protestantse wijkgemeente Barendrecht en daarmee van de PG Barendrecht.  Het is, vanwege de Coronamaatregelen,  een viering uitsluitend voor genodigden. Alle overige gemeenteleden en andere belangstellenden van binnen en buiten Barendrecht kunnen de dienst volgen via de video- en geluidskanalen van de Barendrechtse Dorpskerk.
Ga naar >> Vimeo klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen of >> YouTube   of naar onze kerkomroepverbinding  >> klik om kerkomroep te openen 
Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  10.07.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
  Klik voor vergroting

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week twee liederen van dominee-dichter André Troost in beeld, uit diens bundel 'Voorzichtig licht'. Beide liederen hebben als thema 'Ga dan heen in vrede'. Een passende keuze bij het komende vertrek van zijn collega Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. De liederen kunnen gezongen worden op de melodie van 'Waterstromen wil ik gieten'.
Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 10.07.20

Wist u dat . . . ? Wie waren de bouwers van het Dorpskerkorgel?
Deze vraag is voor een deel beantwoord in het jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk', dat in 2012 is verschenen en waarin Hans van Gelder een hoofdstuk schreef onder de titel 'Vijf eeuwen zang en orgelspel in de Dorpskerk'. Toen uw webbeheerder een breder beeld wilde krijgen van het oevre van deze Rotterdamse orgelbouwers voor een artikel op deze website, bleek als snel dat er weinig onderzoek was gedaan naar deze orgelbouwers. Dat was reden om daar eens stevig in te duiken en het voorlopige resultaat is een artikel van vijftien pagina's. Binnenkort zal een samenvatting van dit onderzoek over het werk van de broers Van der Kleij op deze website worden geplaatst. Zij hebben een vijftiental nieuwe orgels gebouwd. Het enige orgel dat nagenoeg nog in originele staat is, staat in de Dorpskerk van Hoogvliet (foto). Het vertoont opmerkelijke gelijkenis met orgel van de Barendrechtse Dorpskerk. Binnenkort volgt meer informatie over deze bouwers van ons Dorpskerkorgel op deze website. 09.07.20
 

Proef geslaagd: volgende Snuffelmarkt XL
De proef om in Coronatijd de Snuffelmarkt te openen is succesvol verlopen.
De Snuffelmarkt wil deze proef nog een keer herhalen en zal op zaterdag 18 juli opnieuw de deuren openen voor een 'XL verkoopdag'. XL staat voor een langere openingstijd. Van 10.00 uur tot 14.00 uur krijgen klanten de gelegenheid om spullen te brengen en/of te kopen. De nog geldende coronaregels moeten hierbij in acht worden genomen. Voorlopig blijft de reguliere Snuffelmarkt tot september gesloten, maar intussen kunnen mensen wel terecht om op zaterdagmorgen spullen te brengen. Ook is het mogelijk om langs te komen om iets te kopen, maar dit kan alleen na een telefonische afspraak met Francine Kokkelink 0180-627332 of Geertrui de Boom 06-5119 3240. Lees verder >> 09.07.20
 

XL= Extra Lang snuffelen. . .

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. In Coronatijd worden ze op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week, lees verder >> 05.07.20

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 5 juli wordt volgens de liturgische kalender geteld als '4e zondag na Trinitatis', ook wel de '3e zondag van de zomer' genoemd. De liturgische kleur is groen. Voor het eerst sinds 22 maart jl. kunnen gemeenteleden in de vertrouwde Dorpskerk de dienst meevieren. Hoewel er formeel geen maximum aantal kerkgangers meer geldt, bepaalt de anderhalvemeter-regeling dat er in de Dorpskerk niet meer dan zo'n honderd kerkgangers een veilige plaats kunnen krijgen.  Zondag 3 juli zijn gemeenteleden van wie de achternaam begint met de letters A t/m M van harte welkom om 11.30 uur. Overige gemeenteleden kunnen de viering online volgen. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 03.07.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Juli en augustus nummer Woord & weg
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. Alle uitgaven van het blad zijn  via deze website te downloaden. Het gecombineerde nummer voor de maanden juli en augustus staat in het teken van 'kerk-zijn in Coronatijd'. Dit onderwerp wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht. Lees verder >> 03.07.20 
Stekkenverkoop in de Kerktuin
In de kerktuin achter de Dorpskerk zijn weer vriendelijk geprijsde stekjes te koop. Bezoekers kunnen op woensdag- en zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur een keus maken uit een aanbod stekjes van kamer- en tuinplanten. De jaarlijkse stekkendag, tevens de opening van het nieuwe tuinseizoen, die voor zaterdag 18 april op het programma stond, werd afgelast in verband met de coronacrisis. Hierdoor ging ook de stekkenverkoop die sinds 2010 elk voorjaar vele tientallen bezoekers trekt, niet door. Nu de kerktuin op twee morgens in de week weer geopend is, wordt ook de verkoop van stekjes hervat. Liefhebbers die als gevolg van de coronamaatregelen hun stekjes in april niet in de kerktuin konden bezorgen, kunnen dat nu wel tijdens de openingsuren. Er zijn dan gastvrouwen aanwezig om de stekjes in ontvangst te nemen. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor de verdere verfraaiing van de kerktuin. 02.07.20
  Klik voor vergroting

Dorpskerk in Coronatijd'
De wijkkerkenraad heeft het 'GEBRUIKSPLAN Dorpskerkcomplex in Coronatijd' vastgesteld, dat is gebaseerd het landelijk 'PKN-Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijenkomsten'. In dit Gebruiksplan is beschreven onder welke voorwaarden en procedures de erediensten en andere kerkelijke- en verhuuractiviteiten kunnen worden georganiseerd in het Dorpskerkcomplex. De Coronamaatregelen van de overheid, de richtlijnen van het RIVM en het PKN-protocol worden daarbij als uitgangspunten gehanteerd. Het Gebruiksplan zal voortdurend worden aangepast aan de beperkende en/of verruimende overheidmaatregelen. De jongste versie van het Gebruiksplan is aangepast aan de nieuwe situatie per 1 juli 2020 en is afgestemd op de mogelijkheden die het Dorpskerkcomplex biedt binnen de vastgestelde overheidskaders. Met ingang van zondag 5 juli geldt er weliswaar geen maximum aantal kerkgangers, maar op grond van de anderhalvemeterregeling kunnen er niet meer dan 100 kerkgangers worden geplaatst op veilige afstand van elkaar. Wie kennis wil nemen van de details van het Gebruiksplan, lees verder >> 02.07.20
  Klik voor vergroting

Actie Solidariteitskas PKN
Jaarlijks voert de landelijke Protestantse kerk de actie Solidariteitskas. De 'Solidariteitskas' van de Protestantse Kerk in Nederland is een landelijk fonds waarmee kerkelijke gemeenten elkaar helpen bij bijzondere, vernieuwende projecten, of als een plaatselijke kerk tijdelijk krap bij kas zit. Aan de landelijke Solidariteitskas dragen we als PGB, zoals alle jaren - verplicht - vijf euro per lid af. Alles wat u meer geeft komt ten goede aan het kerkenwerk in de PGB. Dat laatste is, zoals u zult begrijpen, van groot belang met alle extra uitgaven en gemiste inkomsten vanwege het Coronavirus. Mogen we op uw solidariteit rekenen? Aanstaande zondag liggen er stapeltjes enveloppen klaar bij de uitgang van de Dorpskerk. Aan kerkgangers wordt gevraagd om de enveloppen te distribueren. Er hoeven later geen enveloppen te worden opgehaald. 02.07.20.

Remco Ketting bevestigd tot kerkrentmeester
Op voordracht van de Wijkraad van Kerkrentmeesters (WvK) heeft de Wijkkerkenraad Remco Ketting benoemd tot kerkrentmeester van de Protestantse Dorpskerkgemeente. Op zondag 28 juni 2020 werd Remco worden gepresenteerd aan de gemeente en heeft hij de gelofte van geheimhouding afgelegd. Hij neemt de taak van wijkpenningmeester over van Gert Looren de Jong, die eerder dit jaar afscheid nam als ouderling-kerkrentmeester. Gert blijft nog even aan als voorzitter van de WvK totdat er een nieuwe ouderling-kerkrentmeester is gevonden. De Dorpskerkgemeente beschikt nu over een WvK van 7 personen, daarvan zijn Tineke van der Meer en Simon Hoek ambtsdrager (ouderling-kerkrentmeester). Diete Dumans, Alie den Engelsman, Derk Ottink zijn kerkrentmeesters met specifieke taken. De WvK verwelkomt Remco in hun midden en hoopt dat ook Gert binnenkort kan worden vervangen door een nieuwe ouderling kerkrentmeester. Wie voelt zich geroepen? 28.06.20
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 28 juni is volgens de liturgische kalender geteld als '3e zondag na Trinitatis', ook wel de '2e zondag van de zomer' genoemd. De liturgische kleur is eigenlijk groen, maar vanwege de bevestiging van een kerkrentmeester wordt de liturgische kleur rood. De 'feestkleur'.  Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 27.06.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Veel belangstelling 'Corona-Snuffelmarkt XL'
De dames van de werkgroep Snuffelmarkt hebben er alles aan gedaan om de Snuffelmarkt weer te kunnen openen en toch te voldoen aan de Corona-richtlijnen. De hele begane grond van de Oude Pastorie was omgetoverd tot Snuffelmarkt XL. Er was sprake van een grote belangstelling. Er werden veel artikelen gebracht én er waren volop kopers. Door te werken met een gelimiteerd aantal mandjes kon het aantal kooplustigen gereguleerd worden tot het toegestane aantal personen. Dankzij een rechtstreeks interview op Radio Rijnmond kwamen er enkele nieuwe kooplustigen snuffelen. Francien Kokkelink-Willemstein gaf namens de werkgroep voor de radio een toelichting op het fenomeen Snuffelmarkt XL. Simon Hoek kon de luisteraars vertellen hoe dankbaar de kerkrentmeesters van de Dorpskerk zijn met deze werkgroep. Lees verder >> 27.06.20   
  Klik voor vergroting
Prachtige opbrengst: € 350!

Nieuw Wijkbericht
De predikanten die betrokken zijn bij de Dorpskerkgemeente, ds. Marianne Moerland, ds. Cees Romkes en ds. Jan Willem Stam gaan in dit wijkbericht in op het wel en wee in de wijkgemeente. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de Dorpskerkgemeente. Dit wijkbericht is het laatste wijkbericht van ds. Stam. Langs deze weg willen we hem hartelijk bedanken voor zijn betrokkenheid en input bij onze website. Hij is/was een inspirerend Dorpskerkpredikant, die we node zien vertrekken. Lees verder >> 26.06.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Interview met ds. Jan Willem Stam
In Klankbord, het kerkblad van de Protestantse Gemeente Barendrecht is een afscheidsinterview geplaatst. Arco van der Lee, journalist en actief lid van de Dorpskerkgemeente, heeft hem een aantal vragen gesteld over zijn werkzame jaren in Barendrecht en over zijn naderend vertrek naar de Hervormde Gemente Woerden.
Lees verder >> 26.06.20 
 

Wist u dat. . . ? Waterbouwpastoraat in Cornatijd
De Stichting Pastoraat Werkers Overzee (SPWO) heeft de zogenaamde 'baggerdominee' in dienst, die normaliter de waterbouwprojecten wereldwijd bezoekt en zo de baggeraars en dijkenbouwers overzee regelmatig een hart onder de riem steekt. De huidige waterbouwpastor is ds. Stefan Francke, die in de voetsporen staat van wat ooit door ds. Rinus Grashoff is begonnen. Vanwege de Cornona-pandemie kunnen ook de bemanningen van de baggerschepen niet of nauwelijks reizen. Daarom is pastoraat des te belangrijker geworden. Maar ook ds. Francke kan geen overzeese reizen maken! Daarom heeft ook de SPWO naar digitale alternatieven gezocht. Sinds drie maanden wordt er wekelijks vanuit de kapel van het Zeemanshuis in Vlissingen een korte 'Corona Sermons & Prayers' gehouden, die via YuoTube wordt uitgezonden over de hele wereld. Waterbouwpastor Stefan Francke doet dit samen met de havenpastor van Vlissingen, rev. Pascal Handschin.  Deze unieke vorm van industriepastoraat verdient best wat meer aandacht, kijk verder >> 24.06.20

Snuffelmarkt in Coronatijd
Zaterdag 27 juni zal de Snuffelmarkt eenmalig geopend zijn voor het publiek. Van 10.00 uur tot 14.00 uur krijgen klanten de gelegenheid om spullen te brengen en/of te kopen. Het betreft hier een eenmalige gebeurtenis waarbij de nog geldende coronaregels in acht worden genomen. Ontvangst van goederen gebeurt bij de deur van de consistorie, hier worden geen klanten binnengelaten, de tussendeur blijft dicht. Voorlopig blijft de reguliere Snuffelmarkt gesloten tot september, maar intussen kunnen mensen wel terecht om op zaterdagmorgen spullen te brengen. Ook is het mogelijk om langs te komen om iets te kopen, maar dit kan alleen na een telefonische afspraak met Francine Kokkelink 0180-627332 of Geertrui de Boom 06-5119 3240.
Lees verder >>
24.06.20

Klik voor vergroting   Klankbord in het teken van afscheid ds. Stam
De redactie van redactie van Klankbord geeft een mooie hommage aan de afscheidnemende Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. Zijn waardevolle inbreng in de liturgie komt terug op de voorpagina met foto's in de vier liturgische kleuren. Een kleurrijke foto van de door hem geïnitieerde Kinderkerk prijkt op de achterpagina. Vanwege de beperkende Corona-maatregelen zal het afscheid van de familie Stam anders verlopen dan iedereen zich dat had voorgesteld. Op 12 juli om 11.30 uur is er een afscheidsdienst voor genodigden die online wordt uitgezonden. Na de vakantieperiode, op zaterdag 29 augustus zullen gemeenteleden afscheid kunnen nemen van de familie Stam in het Dorpskerkcomplex. Later volgen meer mededelingen over dit afscheid. 24.06.20  
  Klik voor vergroting

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is deze keer verzorgd door ds. Henk-Jan Ketelaar. Hij besteedt aandacht aan een prachtige Koptische icoon, de 'vriendschapsicoon'. Hij refereert daarbij aan de uitspraak van ds. Okke Jager 'Vriendschap met de Eeuwige is eeuwige vriendschap'.  Lees verder >> 24.06.20

Bethel Bazar opent tijdelijke Bazar Winkel
De commissie Bethel Bazar, die dit jaar geen bazar konden organiseren vanwege de Corona-perikelen, hebben een andere wijze gevonden om geld bijeen te brengen voor hun vier goede doelen. In de maand juli gaan de vrijwilligers van de Bethelbazar spullen verkopen in de Bazarwinkel aan de Middenbaan 50. Het assortiment bestaat uit o.a. stoffen, antiek, crea artikelen, nieuwe spullen in de ‘Winkel van Sinkel’ en zelfgemaakte jam. Op vrijdag 3 juli gaat de verkoop van start. Na de opening is de winkel vier weken lang elke woensdag, donderdag en vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur geopend en op zaterdag tussen 12:00 en 17:00 uur. Lees verder >> 23.06.20
 

Feestelijke doopdienst in Coronatijd
De Dorpskerkgemeente verwelkomde op 21 juni de nog jonge Vera Hengstmengel als nieuw gemeentelid in een feestelijke viering. Ondanks de Corona-beperkingen kon het doopfeest door de familie en vrienden van Mirjam en Joost Hengstmengel worden bijgewoond en door velen anderen online worden bekeken. Zoals gebruikelijk is er weer een fotoverslag gemaakt van deze doopdienst. Kijk verder >> 21.06.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 

Liturgische schikking voor doopfeest
Vanuit de werkgroep Liturgisch bloemschikken heeft Elly van den Oever een prachtige symbolische schikking gemaakt voor het doopfeest van Vera Hengstmengel. Ingrid Filius heeft de toelichting geschreven: 'Een koffertje om op reis te gaan, nodig om de reis door het leven te gaan beginnen. De verschillende tinten wit vertellen over de onschuld, over het nieuwe leven dat geschonken is. De kleur wit geeft ook aan dat mensen altijd opnieuw mogen beginnen, een nieuwe start maken is altijd mogelijk. . . . . Ieder mens, groot en klein is geborgen in Gods liefde en trouw.
Voor de volledige tekst, lees verder >>
Onze 'huisfotograaf'Jan van den Oever heeft de foto's gemaakt. Hij zal ook de doopdienst vastleggen op de foto.  20.06.20
  Klik voor vergroting

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. In Coronatijd worden ze op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week, lees verder >> 20.06.20

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 21 juni is volgens de liturgische kalender geteld als '2e zondag na Trinitatis'. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. Vanwege het feestelijk karakter van de online doopdienst zal er een liturgische schikking worden gemaakt, waaraan ook op de website aandacht besteed za worden. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 19.06.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Dorpskerk-Oase én Dorpskerk-Herberg
Het verruimen van de beperkende Corona-maatregelen sinds1 juli biedt ook de kerk meer mogelijkheden om haar activiteiten te gaan verruimen. Op woensdag 1 juli vond de herstart plaats van de Dorpskerk-Herberg. Vanaf dat moment zal op elke woensdagmorgen tussen 10 en 12 uur de Dorpskerk-Herberg weer zijn geopend. Voorlopig alleen nog voor een goed gesprek onder het genot van een kopje koffie. Spelletjes doen binnen de anderhalvemetersamenleving is nog niet haalbaar. De Dorpskerk-Oase blijft elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur geopend. U kunt dan weer even op adem komen, een kaarsje branden, mediteren of een praatje maken met een medebezoeker. Er zal elke woensdag- en zaterdagmorgen een gastvrouw of gastheer zijn om u te ontvangen. Op die momenten kunt u ook de Kerktuin weer bezoeken. Uiteraard zal alles verlopen volgens de gebruikelijke RIVM-regels. Van harte uitgenodigd om dan weer eens een bezoekje te brengen aan het 'oudste huis van Barendrecht'! We hopen dat dit het voorzichtige begin zal zijn om elkaar als leden van de Dorpskerkgemeente weer eens - op anderhalve meter afstand - te ontmoeten. 19.06.20 

Synode past voorstel 'Werkzaam vermogen' grondig aan
Tal van leden van de generale synode vonden dat het rapport 'Werkzaam vermogen' te veel top-down was gericht. Kritische noten waren: 'Het rapport houdt te weinig rekening met de wensen en doelstellingen van plaatselijke gemeenten'. 'De wil om eigen vermogen in andere kerken of maatschappelijke projecten te steken moet van onderaf komen'. 'De landelijke kerk moet vooral plaatselijke gemeenten adviseren en stimuleren, maar vooral maar niets van boven opleggen!'. Uiteindelijk werd het breed opgezette voorstel dat er lag, teruggebracht tot de kern: een 'indringende oproep' om vermogende plaatselijke gemeenten en diaconieën te stimuleren met hun overtollige vermogen aan de slag te gaan. Het plan om door de landelijke kerkorganisatie een dure organisatie op te laten zetten om plaatselijke vermogens 'werkzaam' te maken, werd naar de prullemand verwezen. Het moderamen bracht vervolgens hun voorstel terug tot de kern. Daarop werd dit sterk aangepaste voorstel unaniem door de synodeleden aangenomen. Naar de mening van uw webbeheerder, die de hele vergadering online heeft teruggekeken, was dit een mooi voorbeeld van de wijze waarop de plaatselijke gemeenten in de generale synode het beleid van de landelijke kerk kunnen bijsturen. Zie ook een artikel daarover in het Nederlands Dagblad, lees verder >>  19.06.20

Van U is de toekomst!
De generale synode van de PKN heeft zich in haar vergadering van 19 juni geschaard achter de visienota ‘Van U is de toekomst’. Daarmee zet de PKN een nieuw perspectief neer voor de richting die de kerk de komende jaren inslaat. Met een duidelijke gerichtheid op gebed, de lokale oecumene en een leven lang leren als gelovige. Voor alle plaatselijke gemeenten komt een gesprekshandleiding met suggesties en vragen voor het gesprek binnen de eigen gemeente over de visienota beschikbaar. Voor een samenvatting, lees verder >>. Voor de totale visienota, lees verder >> 19.06.20

Met blik op de toekomst. . .
Terwijl de PKN zich in de generale synode bezig hield met de toekomst van de landelijke kerk, werd er in het Dorpskerkcomplex gesproken over de toekomst van twee plaatselijke PKN-gemeenten. Enerzijds werden er in de Dorpskerk en in de Kerktuin opnames gemaakt door gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Woerden samen met dominee Jan Willem Stam. De video-opnamen zullen straks aan de gemeenteleden in Woerden een beeld geven van de kerk waar dominee Stam de afgelopen jaren voorganger was. Zo was de Hervormde Gemeente Woerden bezig met háár toekomst.  Anderzijds waren gemeenteleden van de Dorpskerkgemeente in 'de Ontmoeting' in gesprek met de voorgenomen leverancier van de nieuwe stoelen in de Dorpskerk en in 'de Ontmoeting'. Zo was de Dorpskerkgemeente bezig met háár toekomst. Hoe mooi symboliseerden die twee bijeenkomsten in Barendrecht en de bijeenkomst van de Generale Synode, dat op hetzelfde moment dat de Kerk van Christus op meerdere plaatsen bezig was om te blijven werken aan de toekomst van onze kerk, plaatselijk en landelijk! 19.06.20

Dopen in tijden van Corona
In de Dorpskerk werd op zondag 21 juni
tijdens de on line eredienst Vera Margaretha Jorina Hengstmengel gedoopt. Zij is dochter van Joost en Mirjam Hengstmengel en zusje van Eva. Ds. Jan Willem Stam was voorganger in deze doopdienst. Vanwege de beperkende Corona-maatregelen werden in de PKN de viering van sacramenten opgeschort. De wijkkerkenraad heeft zich beraden op welke wijze gestalte gegeven kon worden aan het verzoek van de familie Hengstmengel om Vera te laten dopen. In overleg tussen doopouders, predikant en wijkkerkenraad is er voor een oplossing gekozen die enerzijds recht doet aan de diepere betekenis van het sacrament van de doop en anderzijds de Corona-beperkingen respecteert. De predikant sprak de doopformule uit en een van de doopouders goot het doopwater. Dominee Stam neemt u graag mee in het gedachtenproces rondom de viering van de doop in tijden van Corona. Lees verder >> 19.06.20   

Nieuws uit de AK
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft na enige tijd weer een keer fysiek kunnen vergaderen ondanks de beperkende Corona-maatregelen. De scriba een een kort verslag aangeleverd van de AK-vergadering van 4 juni jl. voor publicatie op de website. Lees verder >> 17.06.20 

PKN spreekt zich uit tegen racisme
De scriba van de Protestantse Kerk in Nederland - Ds. René de Reuver -  heeft zich uitgesproken tegen racisme. "De Geest van God ontneemt mensen de adem niet, maar schenkt deze aan ieder mens. De noodroep van George Floyd ‘I can’t breathe’ (ik kan niet ademen) is een schreeuw uit de diepte tegen het uitdoven van de pinkstergeest!" Al in 1992 nam de synode van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk krachtig stelling tegen racisme, met de uitspraak: racisme is zonde! Het is verschrikkelijk dat het 28 jaar later nog steeds nodig is om dit tegen elkaar en tegen onszelf te blijven zeggen en te moeten herhalen. Lees verder >> 15.06.20

Met 'Petrus' op vakantie
De Protestantse Kerk in Nederland heeft een (gratis) ledenmagazine Petrus dat de kerk als 'vindplaats van geloof, hoop en liefde' centraal stelt. Naast het Petrus Magazine is er ook een Petrus website, waar u inspirerende verhalen vindt over mensen die geloven, hopen en liefhebben in alle geledingen van de PKN. Lees verder >> 
Evenals vorig jaar heeft de redactie van Petrus Magazine weer een vakantieboekje samengesteld onder de titel: 'Op reis met Petrus'. Dit gratis boekje geeft u 28 dagen Bijbelse inspiratie tijdens uw vakantie. Maar natuurlijk als u voorlopig nog even niet op vakantie gaat is het zeer lezenswaardigd! Om het boekje te bestellen, lees verder >> 
14.06.20

  klik vor vergroting

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Vanaf zondag 14 juni tot aan het begin van het nieuwe kerkelijk jaar - Advent - worden de zondagen op de liturgische kalender geteld als 'zondagen na Trinitatis'. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 13.06.20 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Een historische WK-vergadering
De Wijkkerkenraad heeft na maanden van Coronabeperkingen op donderdagavond 11 juni weer fysiek vergaderd. Het was in meerdere opzichten een historische vergadering. Ten eerste vanwege de Coronacrisis, ten tweede omdat het de laatste WK-vergadering was waarin ds. Jan Willem Stam participeerde en ten derde omdat de WK een belangrijk besluit heeft genomen inzake de herinrichting van de Dorpskerk. Ook al was er eerder een videobijeenkomst geweest met de meeste kerkenraadsleden, het weer fysiek bijeenkomen werd door alle kerkenraadsleden bijzonder gewaardeerd. Zowel tijdens het Avondgebed waarmee de kerkenraadsvergadering werd afgesloten, als bij het gezellig samenzijn daarna werd stil gestaan bij het naderende vertrek van de 38e Dorpskerkpredikant in de 456 jaar dat de Dorpskerkgemeente bestaat. Ten derde betekent het feit dat het eindrapport van de commissie 'herinrichting Dorpskerk' door de WK unaniem werd aangenomen, ook een historische stap voor het oudste godshuis van Barendrecht. De huidige stoelen en banken, die in 1962 het toenmalige historische meubilair vervingen, zullen plaats gaan maken voor nieuwe stoelen die passend worden gevonden bij het interieur van de Dorpskerk. In het komende wijkbericht zal uitgebreider aandacht worden besteed aan deze historische WK-vergadering. 12.06.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes besteedt in zijn nieuwe Lied van de Week aandacht aan het prachtige Ierse lied 'Be Thou my vision'. Dit lied inspireerde dominee-dichter Sytze de Vries zelf tot een drietal Nederlandse liederen. Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 12.06.20

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. In Coronatijd worden ze op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week, lees verder >> 12.06.20

'Van U is de toekomst': PKN focust op weg naar 2025
In de visienota 'Van U is de toekomst' stelt de landelijke Protestntse Kerk een viertal focuspunten aan de orde, die invulling moeten gaan geven aan het werk van de landelijke kerk en die plaatselijke gemeenten wil uitdagen om te ontdekken waar zij in hun lokale situatie toe geroepen worden. De vier punten zijn: 'Een gemeenschap van Woord en tafel'; 'Als kinderen van één Vader'; 'Van U is het Koninkrijk'; 'Midden in het leven'. Voor een samenvatting, lees verder >>. Voor de totale visienota, lees verder >>  09.06.20

Spraakmakend PKN-rapport 'Werkzaam vermogen'
De landelijke Protestantse Kerk heeft in 2019 een commissie ongesteld die opdracht kreeg om te onderzoeken hoeveel geldmiddelen van plaatselijke kerken en diaconieën ingezet zou kunnen worden als 'werkzaam vermogen'. Het eindrapport is dezer dagen gepubliceerd en was voorpaginanieuws bij TROUW en het Nederlands Dagblad met koppen als ‘Protestantse gemeenten hebben miljard euro over’. De comissie doet een hele serie aanbevelingen aan de synode in een poging om plaatselijke gemeenten te stimuleren om hun vrije vermogen niet op te potten maar in te zetten voor collega-kerkelijke gemeenten en projecten in de plaatselijke en regionale samenleving. Het rapport zal waarschijnlijk tot een boeiende discussie leiden in de synode. Voor een samenvattting van het rapport, lees verder >> Voor het totale commissierapport, lees verder >> 09.06.20

Over Liturgie gesproken. . . . .'Groen - niets genoeg te doen!'
Op de liturgische kalender wordt de tijd na het feest van Pinksteren en zondag Trinitatis ook wel 'de 'groene tijd' genoemd. Door sommigen wordt die tijd getypeerd door de spreuk: 'Groen: niets te doen'. Daarmee wordt bedoeld, dat er na de feesten van Pasen, Pinksteren en Trinitatis een periode begint met de liturgische kleur groen. In deze periode, die de hele zomer en de herfst beslaat, zijn er geen kerkelijke feesten en 'gewone' vieringen op 'gewone' zondagen. Mn zegt wel een liturgisch saaie tijd. Maar dat is toch een vergissing, want na Pinksteren begint het pas!  Er ligt veel werk op ons te wachten, ook in de Dorpskerkgemeente. Laten we - geïnspireerd door de Geest - in de vakantietijd eerst re-creëren (her-scheppen), om daarná te kunnen zeggen: 'Groen, genoeg te doen'! Er wacht een beroepingsprocedure en er zijn nog tal van vacatures, misschien is die groene tijd bij uitstek geschikt om jezelf af te vragen: Wat kan IK doen, om de Dorpskerkgemeente verder te laten bloeien? 07.06.20
 

Wist u dat . . .? Een Minister van Eredienst
Nederland kent al sinds het begin van de negentiende eeuw een Minister van Eredienst! Dit is een titel die de huidige Minister van Justitie en Veiligheid in zijn portefeuille heeft. De Minister voor Eredienst vervult die functie in zijn rol als vertegenwoordiger van het Kabinet in het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). Het CIO is een samenwerkingsverband van 29 christelijke kerken en 2 joodse gemeenschappen en behartigt hun gemeenschappelijke belangen bij de (rijks)overheid. (www.cioweb.nl) Vanaf 1871 is het geen zelfstandig Ministerie meer, maar werd het een afdeling onder het toenmalige Justitieministerie. Anno 2020 valt het nog steeds onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarmee draagt Minister Ferd Grapperhaus de titel Minister van Eredienst. Grapperhaus voelt zich daadwerkelijk betrokken bij deze zaken. Zo ziet hij de Bijbel als ‘een onuitputtelijke bron voor levenswijsheid’. Ook vertelde hij dat het geloof in zijn leven een grote rol speelt, mede doordat hij bij de Jezuïeten is opgevoed. Voor de ontstaansgeschiedenis van dit bijzondere ministerie, lees verder >> 07.06.20
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
De zondag na Pinksteren - 7 juni - draagt volgens de kerkelijke kalender de naam Zondag Trinitatis. Deze naam verwijst naar de heilige Drie-eenheid: Vader, Zoon en Geest. De term 'drie-eenheid' komt in de Bijbel als zodanig niet voor. Pas in de vierde eeuw na Christus werd dit binnen de kerk na de nodige discussies tot dogma verheven. De conclilies van Nicaea (325), Constantinopel (381) en Chalcedon (451) speelden daarbij een belangrijke rol. Op de kerkelijke kalender worden de zondagen tussen Trinitatis en Advent benoemd als de '1e (etc.) zondag na Trinitatis'De liturgische kleur van zondag Trinitatis is wit: de kleur van zuiverheid en licht. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> [DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 06.06.20
 

Dorpskerk al klaar voor vieringen in juli
Indien het per 1 juli 2020 weer mogelijk wordt om erediensten te houden met maximaal 100 kerkgangers, is de Dorpskerk daarop voorbereid. Er is uitgezocht of het mogelijk is om in de relatief kleine Dorpskerk 100 kerkgangers op de veilige afstand van anderhalve meter te kunnen plaatsen.  Omdat leden uit één huishouden onderling geen anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen, zijn de honderd gemarkeerde plaatsen goed in te delen. De WK van de Protestantse Dorpskerkgemeente heeft besloten om in de maand juni te oefenen met het 'Gebruiksplan Dorpskerk in Coronatijd' zoals dat volgens het 'PKN-Protocol kerkdiensten' vereist is. Alle bezoekers van het Dorpskerkcomplex zullen in de komende tijd de Tien Gebruiksregels Dorpskerk in Coronatijd ontvangen bij binnenkomst van het gebouw.
Lees verder >>  06.06.20

  Klik voor vergroting
Er passen ruim 100 personen in de
DK op 'veilige Corona-afstand'.

Collecteren in Coronatijd
Nu juni er ook in de Dorpskerk weer erediensten met (een beperkt aantal) kerkgangers mogen worden gehouden, is er een creatieve oplossing gevonden om 'Coronaproof' te kunnen collecteren onder de kerkgangers. Op de uurwerkzolder stonden nog een aantal oude afscheidingspaaltjes, die nu een nieuwe functie hebben gekregen. Zolang de beperkende Coronamaatregelen gelden, kunnen kerkgangers hun gaven aan de drie collectedoelen deponeren in de drie collectezakken (diaconie, kerkbeheer en deurcollecte) die in de hal van de Onmoeting zijn geplaatst. Dit zonder ze aan te raken. Aan degenen die de viering online volgen wordt gevraagd om gebruikt maken van de mogelijkheid om digitaal te betalen. 06.06.20
  Klik voor vergroting

Nieuw Wijkbericht
De predikanten die betrokken zijn bij de Dorpskerkgemeente, ds. Marianne Moerland, ds. Cees Romkes en ds. Jan Willem Stam gaan in dit wijkbericht in op het wel en wee in de wijkgemeente. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de Dorpskerkgemeente. Lees verder >> 06.06.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klanbord is deze keer verzorgd door Anne-Mieke van Oost-Reiber, kerkelijk werker van de wijkgemeente Carnisse Haven. Zij gaat in op de betekenis van Zondag Trinitatis en ze verwijst daarbij naar lied 706. Een lied voor Trinitatis, dat zo mooi zegt: 'De dans van de Drievuldigheid wordt door geen dood gestuit'. Lees verder >> 06.06.20

Zo wordt de lofzang gaande gehouden
Nu in Coronatijd de lofzang in de kerken gaande wordt gehouden door slechts enkele zingende predikanten en solisten, publiceerde het Nederlands Dagblad twee interessante artikelen over een onderzoek dat is uitgevoerd naar de rol van het lied in de kerken en de wijze van begeleiding anno 2020. Dit onderzoek werd uitgevoerd door het Nederlands Dagblad in samenwerking met Hanna Rijken, als liturgiewetenschapper verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit en het Rotterdams Conservatorium Codarts (Hanna is de opvolger van Hans van Gelder bij Codarts). Helaas geeft het ND geen toestemming om de artikelen als pdf te plaatsen op onze website. Daarom verwijzen we slechts naar beide interessante artikelen. Als u zich registreert kunt u beide artikelen zonder kosten downloaden.
Lees verder >>  En Verder >> 06.06.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes besteedt in zijn nieuwe Lied van de Week aandacht aan het lied 'Hij bad voor mij'. Een lied van Michel van der Plan uit zijn eerste bundel Evangelieliederen. De melodie is van Louis vanDijk. Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 06.06.20

'Column van de week'
De column van de week is van de hand van ds. Cees Romkes. Hij gaat in op het boek 'Lessons in Leadership', ja 'Lessen in Leiderschap' van de Engelse oud-opperrabijn Jonathan Sacks. De afgelopen lazen we (ook) in de Dorpskerk het bijbelboek Exodus.  Rebbe Sacks gaat in zijn boek dieper in op het leiderschap van Mozes. Lees verder >> 06.06.20

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. In Coronatijd worden ze op de website geplaatst. Voor het gebed voor de komende week, lees verder >> 06.06.20

Trinitatis, uitgelegd aan kinderen
Zelden werd het begrip van de heilige drie-eenheid zo helder uitgelegd als dat werd gedaan door Matthijs Vlaardingerbroek in een van zijn 'Henkie-shows'. Matthijs was met zijn sprekende pop Henkie te gast in de Dorpskerk bij de Kinderkerk op de Samenvoegingszondag.  Met Pinksteren presenteerde hij op aansprekende wijze aan kinderen, hoe kan worden uitgelegd dat in de Bijbel God één is en toch uit drie personen bestaat, namelijk God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest: één van de grote geheimen van God. Toch heeft God iets in de schepping gegeven dat ons wel helpt om het een beetje te begrijpen. Namelijk water! Water kun je in verschillende vormen tegenkomen: in de vorm van ijs, water en waterdamp. Drie verschillende vormen en toch allemaal water. Matthijs heeft er een leuk proefje aan gekoppeld om aan kinderen (en volwassenen!) uitleg te geven over de Drieëenheid.
Lees verder >> 04.06.19
  klik om naar de website van Henkie te gaan
Het Pinksterverhaal
voor kinderen wordt in vijf afleveringen online verteld
 in de zogenaamde
'Henkie-shows'. 

Wist u dat. . . ? Boog in Tempelmuur uit Jezus' tijd
Uit recent archeologisch onderzoek is gebleken dat de zogenaamde Boog van Wilson, onderdeel van de Westelijke Tempelmuur in Jeruzalem, dateert uit de tijd van Jezus. Onlang verschenen er daarover artikelen in het engelstalige wetenschappelijke tijdschrift PLOS One  en in het Nederlands Dagblad. Daarin werd verslag gedaan van de onderzoeksresultaten op basis van koolstofdateringen van archeologische monsters. Er werd vastgesteld dat de bouwperiode moet hebben gelegen ergens tusen 20 voor en 20 jaar na het begin van de jaartelling. De gemetselde boog is ontdekt in 1864 door de 19de-eeuwse ontdekkingsreiziger en landmeter Charles William Wilson. De boog vormde oorspronkelijk een onderdeel van de brug tussen de Tempelberg en de bovenstad van het oude Jeruzalem.
Lees verder het ND-artikel >>  en/of het engelstalige artikel in PLOS One >>  04.06.20
  klik voor vergroting
De Boog vormt nu een onderdeel
van het mannengedeelte
van de Westelijke Tempelmuur

Dorpskerk-Oase en Kerktuin gaan weer open!
Op woensdag 3 juni vond de herstart plaats van de Dorpskerk-Oase. In de maand juni zal op elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur de Dorpskerk-Oase zijn geopend. U kunt dan weer even op adem komen, een kaarsje branden, mediteren of een praatje maken met een medebezoeker. Er zal op die ochtenden een gastvrouw of gastheer zijn om u te ontvangen. Op die monenten kunt u ook de Kerktuin weer bezoeken. Uiteraard zal alles verlopen volgens de gebruiklijke RIVM-regels. Op die momenten zal men ook op afspraak een bezoek kunnen brengen aan de Snuffelmarkt om iets te komen brengen of te komen snuffelen naar een mooi boek, CD of puzzel, e.d. Van harte uitgenodigd om dan weer eens een bezoekje te brengen aan het 'oudste huis van Barendrecht'! We hopen dat dit het voorzichtige begin zal zijn om elkaar als leden van de Dorpskerkgemeente weer eens - op anderhalve meter afstand - te ontmoeten. 31.05.20 

Het Feest van de Geest: liturgisch bloemschikken
Zoals gebruikelijk is er ook voor de viering van Pinksteren weer een prachtige schikking gemaakt. Maar omdat de drie dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken in Coronatijd tot de 'risicogroep' behoren, heeft ook nu kerkrentmeester Alie den Engelsman uitvoering gegeven aan de ideeën van de werkgroep. Zo is een prachtige schikking ontstaan, waarbij de volgende tekst behoort: 'Fluister het mij in, heilige Geest: ik zal het goede denken. Spoor me aan, heilige Geest: ik zal het goede doen. Verlok me, heilige Geest: ik zal het goede zoeken. Geef me kracht, heilige Geest: ik zal het goede vasthouden. Bescherm me, heilige Geest: ik zal het goede nooit verliezen'.  31.05.20
  Klik voor vergroting

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes besteedt in zijn nieuwe Lied van de Week aandacht aan het lied 'De wet voorbij, Gods adem in de rug'. Een lied bij Exodus 20 van dominee-dichter André Troost uit zijn bundel: ‘Overnodig’. De melodie is van Peter Sneep, maar kan ook worden gezongen op de melodie van Gezang 487. Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 31.05.20

'Column van de week'
De column van de week is van de hand van ds. Jan Willem Stam. Hij gaat in op de gedachtenvorming die er bij het maken het Gebruiksplan 'Dorpskerk in Corontijd' zoal aan de orde kwam. Lees verder >> 31.05.20

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. In Coronatijd worden ze op de website geplaatst. Voor het gebed voor de komende week, lees verder >> 31.05.20

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 17 mei is het op de liturgische kalender 'zondag Rogate'. Het is de zesde zondag van Pasen, vlak voor Hemelvaart. Rogate is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: 'vráágt of ook bidt'. Op deze zondag worden de gemeente opgeroepen om te bidden. Dit gebruik gaat terug naar oude kerkelijke tradities van biddagen voor het gewas in deze tijd van het jaar. De misschien wel mooiste tijd van het kerkelijk jaar - de Vijftigdagentijd - nadert zijn afsluiting. Lees verder >>
Voorganger is ds. Marianne Moerland. De viering wordt muzikaal omlijst door Marie-Christine Goergen - dwarsfluit, Thea Verhagen - Dorpskerkorgel en Marjolein Langerak - sopraan. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 16.05.20 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Over Liturgie gesproken . . . Pinksteren
Het christelijke Pinksterfeest heeft zijn oorsprong in het Joodse wekenfeest (Sjavoeot). Dit Joodse feest is ter herinnering aan de gebeurtenis bij de berg Sinaï, toen God aan Mozes de 10 Geboden gaf. Christenen namen de feestdag over omdat ze een gelijkenis zagen met de neerdaling van de Heilige Geest. Het woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord ‘pentekostè’, dat vijftig betekent. Het Pinksterfeest is altijd 10 dagen na Hemelvaart en de 50ste dag na Pasen. We herdenken de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de Christelijke kerk. Het 'Feest van de Geest' werd in de Dorpskerk gevierd in een feestelijke online eredienst, waarin Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam voorging. Een zanggroep o.l.v. Johan Sonneveld verleende haar medewerking. De liturgische kleur is rood, de kleur van vuur van de Geest. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> [DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 31.05.20 

  klik voor vergroting

Zeventig(!) dagelijkse Dorpskerk gebedsdiensten online
Zaterdag 30 mei werd de laatste dagelijkse gebedsdienst uitgezonden vanuit de Dorpskerk. Dat was de zeventigste online viering! Nadat er op de eerste zondag in Coronatijd (15 maart) geen eredienst werd gehouden, begonnen al op zondag 22 maart de online uitzendingen. Dat was nog met twee eenvoudige webcams en de bestaande geluidsinstallatie. In korte tijd groeiden de dagelijkse tv-uitzendingen naar een professioneel niveau. Dat gold niet alleen voor de technische uitvoering, maar ook groeiden de voorgangers, kerkmusici en solisten steeds meer in hun rol voor de camera's in een lege Dorpskerk. We kunnen als Dorpskerkgemeente best trots zijn op de geweldige prestaties die er in de afgelopen maanden zijn geleverd door alle betrokkenen!  Met ingang van Pinksterzondag 31 mei worden de uitzendingen weliswaar gecontinueerd, maar niet meer op dagelijkse basis. Vanaf het Pinksterfeest wordt er op de woensdagen een Avondgebed uitgezonden om 19.30 uur. De zondagse vieringen worden van gebedsdiensten weer omgevormd naar erediensten. Het uitzendtijdstip van de zondagse diensten  zal in de zomermaanden gehandhaafd blijven om 11.30 uur.  
Wist u dat alle diensten nog zijn terug te kijken op het YouTube kanaal van de Dorpskerk >> . 29.05.20

Dorpskerk in Coronatijd'
Het moderamen van de wijkkerkenraad heeft een 'Gebruiksplan' in voorbereiding, zoals dat wordt geadviseerd door de landelijk PKN in hun 'Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijenkomsten'. In het Gebruiksplan 'Dorpskerk in Coronatijd' wordt beschreven onder welke voorwaarden en procedures de erediensten en andere kerkelijke- en verhuuractiviteiten kunnen worden georganiseerd in het Dorpskerkcomplex. De Coronamaatregelen van de overheid, de richtlijnen van het RIVM en het PKN-protocol worden daarbij als uitgangspunten gehanteerd. Zodra de WK het Gebruiksplan heeft vastgesteld, zal het worden gepubliceerd. Het Gebruiksplan zal in de loop van de komende maanden steeds worden aangepast aan de ontwikkelingen met betrekking tot het 'Kerk-zijn in Coronatijd'. Wie kennis wil nemen van het genoemde PKN-protocol, lees verder >> 28.05.20

Kerktuin in bloei
Omdat de bijbelse Kerktuin van de Dorpskerk gedurende de maand mei nog gesloten moet blijven, geven we graag door hoe mooi de Kerktuin momenteel in bloei staat. Gelukkig kunnen de cliënten van Zorggroep De Toekomst al wel elke dag genieten van de bloemenpracht. Gerdien Pool, actief lid van de werkgroep Kerktuin maakte weer een paar prachtige foto's, die we u niet willen onthouden. Vooral de rode kleur van de papaver is indrukwekkend mooi! 27.05.20
Klik voor vergroting   Klik voor vergroting

Nieuws van het CvK
Het College van Kerkrentmeesters van de PG Barendrecht doet weer de jaarlijkse oproep om me te doen aan de Solidariteitsactie van de PKN. De helft van de opbrengst gaat naar de landelijke kerk en de andere helft is ter dekking van de kosten van de eigen plaatselijke gemeente. Juist nu de inkomsten van de kerk in coronatijd terug lopen, is uw bijdrage van groot belang! Daarnaast wordt u gevraagd om de jaarlijkse bijdrage voor Klankbord te voldoen. Lees verder >> 26.05.20

Verhalen in de tent
Nu de scholen weer zijn begonnen, wordt er door Winia Schriek en Ada van der Wel ook weer gestart met het project 'Verhalen in de tent'. Zij schrijven: 'Mooie verhalen vertellen en met elkaar hiermee spelen. Samen ontdekken we de verhalen en kijken of het nu zo heel anders is dan vroeger. We gaan als het mooi weer is buiten zitten in de tent net als ze vroeger deden maar geven ze regen op dan zitten we binnen in de tent. Komen jullie ook, neem je vriendjes of vriendinnetjes maar mee. Want het is leuker als we met elkaar zijn om te vieren. Natuurlijk is er iets lekkers na afloop.' De tent staat bij de Ontmoeting op woensdagmiddag 3 juni van 14.30 uur tot 15.30 uur voor kinderen vanaf vier jaar. Wij kijken naar jullie uit.'
Meer informatie bij Winia >>  winia.schriek@planet.nl 25.05.20
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 24 mei is het op de liturgische kalender 'zondag Exaudi'. Het is de zevende zondag van Pasen, tussen hemelvaart en Pinksteren. 'Exaudi' is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: ‘verhoor toch’. Het is dus een gebed. De gemeente bevindt zich als het ware in de situatie van de leerlingen die na Jezus’ hemelvaart biddend en eensgezind wachten op de heilige Geest (Handelingen 1:14). Deze zondag staat ook wel bekend als Wezenzondag: nadat Jezus' leerlingen afscheid van hem namen (Hemelvaart) wachtten zij op de uitstorting van de heilige Geest (Pinksteren). Voor een korte tijd zijn zij alleen, zoals wezen. Dit is de laatste zondag vóór Pinksteren, de liturgische kleur is voor de laatste keer in de Paastijd wit: kleur van licht, zuiverheid en opstanding. Voorganger is ds. Piet Taselaar. De viering wordt muzikaal omlijst door Ger van Eersel - Dorpskerkorgel en Mieke Groen - sopraan. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 22.05.20 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Nieuw Wijkbericht
De predikanten die betrokken zijn bij de Dorpskerkgemeente, ds. Marianne Moerland, ds. Cees Romkes en ds. Jan Willem Stam gaan in dit wijkbericht in op het wel en wee in de wijkgemeente. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de wijkgemeente. Lees verder >> 22.05.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klanbord is deze keer verzorgd door ds. Albert Floor van de wijkgemeente Immanuelkerk. Hij staat stil bij de oproep van de apostel Paulus aan de gemeente In Filippi: 'Wandel het Evangelie van Christus waardig!'  Daarbij gaat hij in op vragen als: 'Wat bedoelt Paulus te zeggen?'; 'Wat is waardig?';  'Wat is het je waard om met Christus te leven?Lees verder >> 22.05.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes besteedt in zijn nieuwe Lied van de Week aandacht aan het lied 'In de hemel onze Vader'. De tekst is van Huub Oosterhuis en de muziek van Toine Oomen.  Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 22.05.20

'Column van de week'
De column van de week is van de hand van ds. Cees Romkes. Hij gaat in op de teksten uit Exodus 21 - 23, die nu op het oecumenisch leesrooster staan. In de hoofdstukken ná de Tien Geboden rollen de details met golven over je heen. . .
Lees verder >> 22.05.20

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. In Coronatijd worden ze op de website geplaatst. Voor het gebed voor de komende week, lees verder >> 22.05.20

Een experiment: Online Bijbelkring: 'Bijbel op maandag'
Zoals veel gemeenteleden mist ook Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam de vele activiteiten in de Dorpskerk die stil zijn gevallen. Dat geldt ook voor de Bijbelkringen en de gespreksgroepen. Hij genoot altijd van de gesprekken en had altijd wat aan de inzichten die we opdeden. Niet zelden werd het idee voor een preek daar geboren. Al enige tijd loopt hij met het idee om online 'iets als een Bijbelkring' te doen. Komende maandag 25 mei wil ik mijn idee gewoon maar eens concreet maken. Om 20 uur open ik een online bijeenkomst op het internetcommunicatieplatform 'Zoom'. Hij bespreekt daar met wie maar wil de Bijbeltekst van de zondag erop. Ik noem het ‘Bijbel op maandag’ en mijn idee is dat we maandagavond een eerste verkenning doen van de inhoud van de tekst en het eigene van de zondag. We kunnen er dan nog de hele week over peinzen en zondag zijn we dan maximaal voorbereid om het Woord te horen. Maandag 25 mei bespreek ik dus Exodus 24, omdat dat voor 31 mei (Pinksteren!) op het rooster staat. Een spannende combinatie, Exodus en het feest van de Geest. Ze blijken meer met elkaar gemeen te hebben dan gedacht. Nadere informatie en de inloggegevens om mee te kunnen doen aan deze online Bijbelkring zijn via e-mail te verkrijgen bij ds. Jan Willem Stam >> jwstam@fastmail.nl. 21.05.20

Hemelvaart oratorium bij Exxact Barendrecht
Op dinsdagavond 19 mei verzorgde Hans van Gelder een muziekprogramma bij het programma 'Hart voor Barendrecht' op Radio Exxact Barendrecht. Hij gaf een toelichtnig op het Hemelvaart oratorium 'Lobet Gott in seinen Reichen'  van Johann Sebastian Bach, BWV 11. Delen uit dit oratorium zijn te beluisteren en werden door Hans nader toegelicht. Dit Hemelvaart oratorium is veel minder bekend dan het Weihnachts oratorium. De radiouitzending is terug te luisteren via de website >> www.hartvoorbarendrecht.nl  20.05.20
  klik voor vergroting

Online viering Hemelvaart vanuit Dorpskerk
De viering van Hemelvaart voor alle wijkgemeenten van de PG Barendrecht vond dit jaar plaats vanuit de Dorpskerk. In coronatijd was het een onlineviering. Voorganger was ds. Bert de Wit, Johan Sonneveld bespeelde het Dorpskerkorgel. Zang werd verzorgd door: Jacovine Hall, Metha Smit en Emmy Sonneveld. Alie den Engelsman heeft een mooie liturgische schikking gemaakt. De violieren stijgen op ten hemel en gipskruid verbeelden de wolken. Het was een feestelijke viering, die via de bekende videokanalen van de Dorpskerk en via Kerkomroep kan worden terug gekeken!
Antoinette Jansen had een mooie orde van dienst ontworpen, lees verder >> 
21.05.20
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . . Hemelvaartsdag
De viering van Hemelvaartsdag is gebaseerd op het bijbelboek Handelingen (1:3). Daar staat de verwijzing naar de veertigste paasdag. De oudst bekende bron van de viering van de Ascensio Domini (hemelvaart van de Heer) is een geschrift van kerkvader Augustinus van Hippo (354-430). Volgens Augustinus werd het feest van Hemelvaart reeds gevierd in de tijd van de apostelen, maar het feest zou op het einde van de vierde eeuw zeer vlug verspreid geworden zijn. In de geloofsformules van Nicea (325) en van Constantinopel (381) is er al sprake van de hemelvaart van Jezus. Hemelvaartsdag wordt dit jaar in Barendrecht voor hele Protestantse Gemeente gevierd met een erdienst in de Dorpskerk. 
(afbeelding: Hemelvaart - Rembrandt (1636) Museum Alte Pinakothek, München) 20.05.20
  klik voor vergroting

Dubbel pech . . .
Dinsdag 19 mei ging er in de Dorpskerk van alles mis. Ten eerste is het slinger van het torenuurwerk is om onduidelijke reden stilgevallen en moest weer op gang worden gebracht. Daardoor lopen het gaandwerk en het slagwerk tot het volgende correctiemoment om 24.00 uur enkele uren achter. Ten tweede bleek om onduidelijke reden het deze morgen niet mogelijk om de beeldverbinding tot stand te brengen met internet, zodat de online beelduitzending van het midaggebed niet kon worden uitgezonden. Het middaggebed is wél terug te luisteren via Kerkomroep.nl. Luister verder >> Excuses voor het ongemak! 19.05.20

Professionele Dorpskerk-TV: weer een stap gezet
Sinds eind maart jl. werd besloten om dagelijks online gebedsdiensten vanuit de Dorpskerk te gaan uitzenden, is er hard gewerkt om de beeld- en geluidsregistratie van die vieringen op een professionele wijze vast te gaan leggen. Na ervaring te hebben opgedaan in een experimentele fase, hebben koster-beheerder Rob Bruin en electrotechnicus Roel Groen drie hightech tv-camera's en randappartuur geïnstalleerd. Op de bestaande laptop werd specifieke software geïnstalleerd en zo werd de nodige praktijkervaring opgebouwd. Ondertussen werd ook de bestaande geluidsinstallatie van de kerkzaal verbeterd en afgestemd op de eisen van de beeldregistratie. Dezer dagen is een nieuwe stap gezet met de aankoop van een laptop, die is afgestemd op de eisen voor professionele beeld- en geluidsregistratie. Zondag 17 mei zagen de kijkers de eerste resultaten ervan: er kunnen voortaan ook lied- en andere teksten in beeld worden gebracht. In de volgende uitvoeringsfase zal de bediening van de apparatuur zodanig worden vereenvoudigd dat ook vrijwilligers het beeld- en geluidssysteem kunnen gaan bedienen, zonder dat zij daarvoor de nodige technische- of computerkennis hoeven te hebben. Wat nu nog ontbreekt zijn enkele vrijwilligers die door Rob Bruin (en diens plaatsvervanger Nico Laban) kunnen worden ingewerkt om hen te ondersteunen bij de bediening van de apparatuur. Belangstellenden kunnen zich melden bij Rob Bruin. 17.05.20  

'Column van de week'
De column van de week is van de hand van ds. Jan Willem Stam. Hij gaat gedurende de negende week van de 'intelligente lockdown' in op het kerk-zijn tijdens de 'oefenmaand juni', zoals die door het bestuur van de landelijke PKN is aangekondigd.
Lees verder >> 17.05.20

Mei en juni nummer Woord & weg
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. Alle uitgaven van het blad zijn  via deze website te downloaden. Het gecombineerde nummer voor de maanden mei en juni staat in het teken van het nieuwe jaarthema, dat ook als thema voor de startzondag zal gaan gelden: 'Het goede leven'. Vanuit verschillende invalshoeken wordt dit thema belicht. Lees verder >> 17.05.20 

Nieuws van het Verjaardagsfonds
Ook voor het verjaardagsfonds van de Dorpskerkgemeente heeft het Coronavirus roet in het eten gegooid. Wel krijgt u namens de wijkgemeente een verjaardagskaart, maar wij bellen (voorlopig) niet bij u aan voor een gift. Hopelijk komt dat spoedig wel weer goed. En was u de afgelopen maanden jarig maar heeft u geen kaart gekregen, dat betekent dat uw straat of wijk vacant is. Met andere woorden: lijkt het u leuk om zich bij ons aan te sluiten om ook een straat/wijk voor uw rekening te nemen, laat het ons weten. Er zijn genoeg collectebussen. Per slot van rekening is de P
rotestantse Dorpskerkgemeente ook flink uitgebreid met voormalige wijkgemeente Zuid/Oost, dus u begrijpt dat we wel extra hulp kunnen gebruiken! Voor inlichtingen of aanmelden kunt u bellen naar: Dicky Tol, 06 133 61 360. Emailadres: d.tol894@upcmail.nl 17.05.20


'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes besteedt in zijn nieuwe Lied van de Week aandacht aan het lied 'Het lied op onze lippen' van Tom Naastepad. Een lied met twaalf coupletten, dat op drie melodieën kan worden gezongen.  Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 15.05.20

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. In Coronatijd worden ze op de website geplaatst. Voor het gebed voor de komende week, lees verder >> 15.05.20

PKN presenteert coronaprotocol
De dienstenorganisatie van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland heeft een protocol gepresenteerd voor de wijze waarop de komende maanden erediensten en andere kerkelijke activiteiten georganiseerd kunnen worden, rekeninghoudend met de door de overheid opgestelde beperkende coronamaatregelen. Dit protocol zal door de Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente als leidraad worden gehanteerd bij de voorzichtige opstart van de kerkelijke activiteiten. Daarover zullen binnenkort nadere mededelingen volgen. Lees verder >> 15.05.20
 

Werk in Kerktuin gaat door
De leden van de werkgroep Kerktuin gaan ook in coronatijd door met het onderhoud van de bijbelse kerktuin achter de Dorpskerk. Elke woensdagmorgen zijn de vrijwillige tuinlieden bezig om de tuin in een prima staat te houden. Zie onderstaande foto's. Er wordt nagedacht over een mogelijke (geconditioneerde) openstelling van de kerktuin op de woensdag- en zaterdagmorgens. Daarover volgen binnenkort nadere mededelingen. 15.05.20

Wist u dat . . . ? Over Heiligen gesproken
In tegenstelling tot de Rooms-katholieke medechristenen kennen de Protestanten geen heiligenverering. Toch zijn er heiligen die een veel bredere 'verering' kennen dan alleen in de Romana. Dat geldt naturlijk voor de bisschop van Myra, Sint Nicolaas. Wie echter de namen hoort van de heilige Mamertus (van Vienne), de heilige Pancratius (van Rome), de heilige Servatius (van Maastricht - zie foto), de heilige Bonifatius (van Tarsus), zal waarschijnlijk zeggen 'nooit van gehoord'. De genoemde katholieke heiligen hebben hun naamdagen van 11 tot en met 14 mei. Het zijn de naamdagen van de zogenaamde IJsheiligen. Zij vormen een periode in de maand mei die wordt gezien als de overgang van weer met mogelijk nachtvorst naar meer zomers getint weer. Het is niet uitgesloten dat er na half mei nog nachtvorst optreedt, maar die kans is heel klein. 'IJsheiligen' is een van de oudste en wellicht bekendste begrippen uit de volksweerkunde. Meer weten over deze mannen en hoe  hun heilige status in de kerk hebben verkregen? Lees verder >> 11.05.20
  klik voor vergroting

Weer kleinschalige kerkdiensten in juni. . .?
De overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen vanaf 1 juni zijn toegestaan als er onderling anderhalve meter afstand genomen kan worden. Het moderamen van de landelijke PKN adviseert plaatselijke gemeenten in de maand juni - naast online vieren - samen te komen met maximaal 30 mensen. Op deze manier kunnen (wijk)gemeenten oefenen met kerk-zijn in een anderhalve meter setting. Scriba Ds. René de Reuver zei daarover: 'God dank, kunnen we elkaar binnenkort weer ontmoeten. Tegelijkertijd is het een bitterzoet advies. Kerk-zijn in een anderhalve meter setting is echt een andere beleving dan dat we gewend zijn. Het spontane is er af. Er komen veel regels om rekening mee te houden. Respecteer die regels ten allen tijde, maar wees vooral verheugd over het feit dat we weer samen kunnen komen rond het evangelie van Jezus Christus.'  Het lijkt er namelijk op dat vanaf 1 juli 100 mensen zijn toegestaan bij een religieuze bijeenkomst.  Op korte termijn zal de wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeeente zich buigen over de situatie in de komende maanden. Er wordt ondertussen ook nagedacht over het mogelijk weer openstellen van de Dorpskerk-Oase, voor gebed, meditatie en het branden van een kaarsje. 08.05.20

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
Zondag 10 mei is de vijfde zondag van Pasen, die draagt de naam: Zondag Cantate. Dit verwijst naar Psalm 98 en roept op de lofzang te zingen: 'Cantate Domino Canticum Novum', dat is Latijn voor: ‘Zingt een nieuw lied voor de Heer’.
Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 08.05.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes besteedt in zijn nieuwe Lied van de Week aandacht aan een Middaglied van de Duitse dichter Jochen Klepper, de dichter van 'God lijkt wel diep verborgen in onze duisternis...' (G.130). In het Duits heet zijn liedbundel 'Kyrie', in het Nederlands 'Het licht breekt door de wolken'. De vertaling Titia Lindeboom. Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 01.05.20

Nieuw Wijkbericht
De predikanten die betrokken zijn bij de Dorpskerkgemeente, ds. Marianne Moerland, ds. Cees Romkes en ds. Jan Willem Stam gaan in dit wijkbericht in op het wel en wee in de wijkgemeente. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de wijkgemeente. Lees verder >> 08.05.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klanbord is deze keer verzorgd door ds. Jan Willem Stam. Hij gaat in op een vraag van zijn zoontje': 'Is Jezus opgestaan, of niet . . ?  Lees verder >> 08.05.20

Nieuwe 'Column van de week'
De column van de week is van de hand van ds. Cees Romkes. Hij haalt een herinnering voor het voetilicht . Lees verder >> 08.05.20

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. In Coronatijd worden ze op de website geplaatst. Voor het gebed voor de komende week, lees verder >> 08.05.20

Laatste 'Klokken van Hoop en Troost'
Het initiatief 'Klokken van Hoop en Troost' werd afgesloten met de laatste luiding op bevrijdingsdag 5 mei, tussen 12.00 en 12.15 uur. Het initiatief dat onstond bij de klokkenluiders van de Rotterdamse Paradijskerk, Michael van den Bergh en Hans de Rie. Ruim 900 kerken en klokkentorens in heel Nederland hebben twee maanden lang deelgenomen om hun bronzen stem te laten horen, als tekens van hoop en troost. Deze laatste keer werd het luiden verzorgd door Dorpskerkrentmeester Simon Hoek.  Lees verder >>
>> Luister naar de  eeuwenoude klok van de Barendrechtse Dorpskerk 
06.05.20
  klik voor vergroting

Wist u dat . . . ? Barendrecht vrij
Alles wat was voorbereid om de viering van '75 jaar Vrijheid' in Barendrecht gestalte te geven en alles wat er in coronatijd nog is gerealiseerd, is terug te vinden op een speciale website >> www.barendrechtvrij.nl  De herdenking bij het monument op het Doormanplein is terug te kijken op >> de Facebook pagina van Exxact Barendrecht. 06.05.20

Ter inspiratie . . . liederen voor 4 en 5 mei
Gedichten kunnen gevoelens vaak prachtig verwoorden, zeker als ze ook nog gezongen kunnen worden. Twee voorbeelden ter inspiratie worden u aangereikt, nu 4 en 5 mei thuis moet worden beleefd.
* Ds. Cees Romkes stuurde het lied 'Nooit lichter ving de lente aan'. Van Ad den Besten en Willem Vogel: Nieuwe Liedbundel nummer 709. Het lied is geïnspireerd op een preek die prof. K.H. Miskotte hield op 9 mei 1945 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam onder de titel: 'Gods vijanden vergaan'. Lees verder >>
* Dominee-dichter André Troost maakte dezer dagen een bevrijdingslied voor joden, christenen, moslims en ieder ander mensenkind’ onder de titel 'Geroepen om vrij te zijn', op de medlodie van 'Gelukkig is het land'. Lees verder >> 04.05.20
  klik voor vergroting

Aangepaste 4 mei herdenking
Vanwege de beperkende coronamaatregelen zal de gebruikelijke herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk, voorafgaand aan de kranslegging niet doorgaan. De plechtigheid zal worden beperkt tot het luiden van de klok van de Dorpskerk tusen 19.50 en 19.58 uur. Daarna volgt het trompetsignaal 'taptoe' door trompettist Marcel Schoonen vanaf de trappen van de Watertoren. Daarna volgen 2 minuten stilte en klinkt het Wilhelmus. Aansluitend is er een kranslegging door Burgemeester van Belzen namens alle Barendrechters bij het monument op het Doormanplein. Via het televisiekanaal van Exxact Barendrecht zal die plechtigheid worden uitgezonden. Op de locale radiozender Exxact Barendrecht zal vanaf 19 uur een herdenkingsprogramma worden uitgezonden. Vanwege de bijzondere situatie zal de Nederlandse driekleur (ook die van de Dorpskerk) de hele dag tot zonsondergang halfstok worden gehesen. 02.05.20
  Klik voor vergroting

'Dorpskerktelefoonnetwerk' zoekt nog enkele bellers!
Om alle oudere leden van onze wijkgemeente die gedwongen thuis moeten blijven een hart onder de riem te steken is er een 'Dorpskerktelefoonnetwerk' opgezet. Liesbeth van Eijsden coördineert deze klus en zij heeft bijna alle bellijstjes met tien adressen gedistribueerd. Er wordt nog gezocht naar enkele gemeenteleden, die bereid zijn om oudere gemeenteleden te bellen met de vraag of zij behoefte hebben aan een regelmatig telefoontje om hun eenzaamheid te doorbreken of misschien gebruik willen maken van de boodschappendienst van de stichting Present Barendrecht. Wie helpt ons? Stuur dan een mailtje sturen naar Liesbeth van Eijsden, >> lvaneij@gmail.com. De ervaring leert dat dit initiatief enorm gewaardeerd wordt en dat er van elk lijstje een paar gemeenteleden zijn, die van tijd tot tijd gebeld willen worden. Doet u ook mee? 02.05.20
 'Samen Kerk-zijn'
in corona-tijd


Over Liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
Zondag 3 mei is de vierde zondag van Pasen, die draagt de naam: Zondag Jubilate. Dit verwijst naar Psalm 66,‘Jubilate Deo omnis terra, psalmum dicite nomini eius date gloriam laudi eius' - 'Juich de Heer gij ganse aarde, psalmzing de heerlijkheid van Zijn naam en geef Hem eer en lof'. De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid.
Op 2 mei is het 508 jaar geleden dat de Dorpskerk werd ingewijd! Een extra reden om Psalm 66 te laten klinken!  
Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 02.05.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Torenuurwerk van slag. . . ?
Afgelopen weken zal menigeen zich hebben afgevraagd wat er toch aan de hand is met het gerestaureerde torenuurwerk. De wijzers gaven niet steeds de juiste tijd aan en ook leek het of de klok van slag was en soms sloeg de klok alle uren achtereen. Daarom een toelichting: Met het terugplaatsen van het uurwerk in de toren was de restauratie nog niet helemaal voltooid. Het inregelen van het uurwerk op de uurwerkzolder in de toren en de juiste positiebepaling van de ophangpunten van de gewichten hebben veel meer tijd gevergd dan was voorzien. Restaurator Ralf van Veghel van de firma Daelmans is afgelopen weken enkele keren teruggekomen om steeds verdere verfijningen aan te brengen. Naar verwachting zullen de meeste 'kinderziektes' er binnenkort zijn uitgehaald. Kerkrentmeester Simon Hoek en Koster-beheerder Rob Bruin moeten nu stap voor stap leren om kleine afwijkingen zelf te kunnen verhelpen en ook dat kost ook nog even 'tijd'.  01.05.20 

'Column van de week'
De column van de week is van de hand van ds. Jan Willem Stam. Hij zet aan tot nadenken over de situatie waarin zich onze samenleving nu bevindt. Lees verder >> 01.05.20

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. In Coronatijd worden ze op de website geplaatst. Voor het gebed voor de komende week, lees verder >> 01.05.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes besteedt in zijn nieuwe Lied van de Week aandacht aan een lied van Henk Jongerius, 'Ga met ons mee op onze wegen'Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 01.05.20

Orgelconcerten on line
Orgelliefhebbers zullen het in corona-tijd waarschijnlijk nog lang zonder orgelconcerten moeten doen, maar tal van organisten verzorgen via YouTube en FaceBook met grote regelmaat on line orgelconcerten. Veel luisterplezier! Enkele voorbeelden: 
Rien Donkersloot heeft samen met collega Sietze de Vries een concert opgenomen vanuit de Joriskerk in Amersfoort >>  
De Rotterdamse stadsorganist Geert Bierling gaf onlangs een lunchconcert op het prachtige Doelenorgel.  >> 
De Urker organist Minne Veldman heeft een hele serie orgelbespelingen op zijn eigen You Tube kanaal gezet >>
De Rotterdamse organist Arjan Breukhoven geeft dagelijks een huisconcert op zijn Face Book pagina >> Klik om naar de Face Book pagina van Arjan Breukhoven te gaan 
29.04.20

Met de blik gericht op Pinksteren
In aanloop naar Pinksteren maakt tv-programma 'Met hart en ziel' een zesdelige special met verhalen vanuit het hele land. Daarnaast zal in elke aflevering van de serie een meditatie van ds. René de Reuver te zien zijn, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. De thema’s van de meditaties sluiten aan bij de verwarrende tijd waarin we nu leven: licht doorgeven, angst, maar ook (on)vrijheid en dankbaarheid. Iedere uitzending wordt afgesloten met een eigentijdse uitvoering van een lied uit het Liedboek. Bekende artiesten als Leoni Jansen, Syb van der Ploeg en Berget Lewis verlenen hun medewerking. Het programma wordt iedere zaterdag om 18.00 uur uitgezonden bij KRO-NCRV op NPO2. Kijk en luister verder >> 26.04.20

Ter inspiratie in corona-tijd. . . Dichter-dominee André Troost, die het prachtige lied heeft geschreven over 'de Kerk als herberg onderweg', heeft nu ook een tekst geschreven om mensen in corona-tijd te inspireren. Op de bekende melodie van 'Wie maar de goede God laat zorgen' schreef ds. Troost de liedtekst 'God zal zorgen'. De laatste strofe luidt: 'Je fluistert toch dat God zal zorgen ook als geen zon je tegenlacht? Houd dat dan vast, want Hij zal morgen doen wat geen mens meer had verwacht: dan zal de aarde hemel zijn, dan zal het eeuwig Pasen zijn! Lees verder >> 26.04.20

Derde tv-camera geïnstalleerd
Dankzij het feit dat de Dorpskerk voor het begrotingsjaar 2020 een kerk-tv-installatie in de begroting had voorzien, in combinatie met het gegeven dat de Dorpskerkgemeente in Rob Bruin een koster-beheerder heeft met grote technische interesse én deskundigheid, beschikt het 'oudste huis van Barendrecht nu over een professioneel beeld- en geluidsregistratiesysteem. De twee tijdelijke camera's zijn vervangen door definitieve exemplaren en door een genereuze schenking van een Vriend van de Dorpskerk is een derde tv-camera geplaatst die de kerkmusicus in beeld brengt. 26.04.20
  klik voor vergroting

Ook geluidsinstallatie verbeterd
In aansluiting op bovenstaand bericht kan ook worden gemeld dat, dankzij de financiële ondersteuning van een naamfonds dat jaarlijks een forse bijdrage geeft voor het onderhoud van de Dorpskerk, de geluidsinstallatie verder wordt verbeterd. Voortaan zullen beeld- en geluidsregistraties van hoge kwaliteit kunnen worden uitgezonden via de videokanalen van de Dorpskerk. Dat geldt voor de huidige online gebedsdiensten, als ook in de toekomst voor de erediensten, rouw- en trouwdiensten, evenals voor concerten en andere bijeenkomsten in de Dorpskerk.  Voorop staat daarbij, dat de beeld- en geluidsregistratie dienstbaar zal zijn aan een betere verspreiding van de Blijde Boodschap. De kerkrentmeesters zijn allen die aan de totstandkoming van beide systemen hebben bijgedragen veel dank verschuldigd! 26.04.20

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
Zondag 26 april is de derde zondag van Pasen, die draagt de naam: Misericordia Domini. Dit verwijst naar Psalm 33 vers 5. In het Latijn luidt het: 'misericordia domini plena est terra', vertaald betekent dit  'De aarde is vol van de rechtvaardigheid van de Heer'. De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid. 25.04.20
 

Zondagsbrieven in coronatijd
Nu de Dorpskerkgemeente op zondagmorgen  gedurende de corona-tijd niet bij elkaar kan komen, is de uitwisseling van informatie over het wel en wee in de wijkgemeente moeilijker geworden. Daarom is besloten om, naast de gebruikelijke publieke webversie van de Zondagsbrief die op webpagina Kerkdiensten staat, tevens een 'gemeente-versie' van de Zondagsbrief te plaatsen op de webpagina 'Laatste Nieuws', die achter de AVG-code is geplaatst. Gemeenteleden kunnen op die manier vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die alleen voor hen bedoeld is. Voor de 'Gemeente-versie' van de Zondagsbrief', lees verder >> 25.04.20 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Wijkbericht
De predikanten die betrokken zijn bij de Dorpskerkgemeente, ds. Marianne Moerland, ds. Cees Romkes en ds. Jan Willem Stam gaan in dit wijkbericht in op het wel en wee in de wijkgemeente. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de wijkgemeente. Lees verder >> 25.04.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
Dit keer geen column van de week, maar de meditatie van ds. Cees Romkes uit Klankbord. Hij stelt enkele indringende vragen onder de titel 'Deugen'Lees verder >> 25.04.20

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. In Coronatijd worden ze op de website geplaatst. Voor het gebed voor de komende week, lees verder >> 25.04.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes besteedt in zijn nieuwe Lied van de Week aandacht aan een lied van Jan van Opbergen, 'Kom in ons midden'Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 25.04.20

Ter inspiratie in corona-tijd. . .
Tijdens het Middaggebed van vrijdag 24 april las ds. Jan Willem Stam het gedicht voor 'Als het was', van de hand van Gerrit Barendrecht.  Deze tekst tekent de sfeer van onze tijd heel treffend en door haar woorden te geven, biedt hij troost en hoop. Met instemming van Gerrit (onze AK-voorzitter) publiceren we dit 'gedicht in coronatijd' op deze website. Lees verder >> 25.04.20

Koninklijke onderscheiding voor Dorpskerkkanjers
Op vrijdagmorgen 24 april om 10 uur ging de telefoon bij Geertrui de Boom. De burgemeester was aan de lijn, die de compleet verraste Geertrui meldde dat zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau! Met een smoes was het gelukt om ze thuis te laten zijn. Op het moment dat er werd gebeld zorgden mensen van de Dorpskerkgemeente en de PCOB dat de galerij werd versierd en er op straat koffie en taart (op de nodige afstand) klaar stond. Geertrui kreeg haar onderscheiding voor haar vele werk voor de Oranjevereniging, de PCOB en de Snuffelmarkt van de Dorpskerkgemeente. Ook Coby Louws werd benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau, als gastvrouw van Eetgroep d'Ontmoeting is ook zij een zeer gewaardeerd vrijwilliger in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast is zij al vele jaren actief als diaken in de Bethelkerk en betrokken bij de stichting Present en de Wereldwinkel. 
Onze felicitaties voor beide Dorpskerkkanjers!  (foto: Arco van der Lee) 24.04.20
  Klik voor vergroting
Geertrui werd toegezongen en
werd in de bloemetjes gezet.

Kabinet vraagt geduld van kerken
Donderdag 23 april heeft Minister Ferd Grapperhaus overleg gevoerd met het interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). Hij vertegenwoordigt het kabinet in dit overleg met de kerken in Nederland, als 'Minister voor Eredienst'. Zijn boodschap was duidelijk: 'Het is goed dat kerkenalvast afstands- en hygiëneprotocollen opstellen, maar hervatting van kerkdiensten met grotere groepen mensen zit er voorlopig niet in.'  De minister heeft tevens aangegeven dat het met de kennis van nu onmogelijk is om een inschatting te maken wanneer het verantwoord is weer in kerken samen te komen. Het Nederlands Dagblad heeft er een artikel aan gewijd. Voor de link naar dit artikel, lees verder >> 24.04.20

Kerk-zijn in Coronatijd
Het moderamen van de wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft (op gepaste afstand van elkaar) vergaderd en enkele besluiten genomen, die zijn afgestemd met de WK. Er zijn afspraken gemaakt over de voortzetting van de online uitzendingen van de dagelijkse gebedsdiensten, maar ook over de invulling van de online uitzendingen van de zondagse vieringen. Elke zondag zal er weer een Zondagsbrief gepubliceerd worden, daarbij zal er óók een versie achter de AVG-code worden geplaatst, waarin de privacygevoelige informatie over het wel en wee van gemeenteleden zal worden gedeeld. Verder zijn er afspraken gemaakt met ds. Stam over zijn vertrek uit Barendrecht en de - aan de Coronamaatregelen aangepaste - wijze waarop er afscheid van hem en zijn gezin zal worden genomen. Het moderamen heeft ten slotte de eerste voorbereidingen getroffen voor de komende beroepingsprocedure. Voor uitgebreidere informatie, lees verder >> 23.04.20

'Corona' overschaduwt afscheid ds. Stam
Zowel de wijkkerkenraad als dominee Stam hadden zich het afscheid van Barendrecht heel anders voorgesteld, dan onder de beperkende Corona-maatregelen mogelijk zal zijn. Dus geen afscheidsdienst in een volle Dorpskerk noch een afscheidsbijeenkomst in gebouw 'de  Ontmoeting'! Het hele afscheid van de 38e Dorpskerkpredikant zal online en digitaal moeten gaan plaatsvinden. Over de invulling ervan wordt nader overleg gevoerd met ds. Stam. Het moderamen van de WK roept de werkgroepen én de leden van de Dorpskerkgemeente op om  suggesties voor het afscheid van de familie Stam in te dienen bij scriba Dick Schriek. Op korte termijn zal er een 'afscheidscomité' worden gevormd die het afscheid gestalte zal geven. De online afscheidsdienst zal plaatsvinden op zondag 12 juli as. 23.04.20 
  klik voor vergroting

Diaconaal Noodfonds gesteund door Gemeente Barendrecht
Het college van B&W van Barendrecht heeft besloten vanwege de Coronacrisis de Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht te steunen met een bijdrage van € 10.000.
Dit ‘Noodfonds’ is eind maart opgericht door de diaconieën van de gezamenlijke kerken in Barendrecht. Het Noodfonds helpt Barendrechtse gezinnen en alleenstaanden met een laag besteedbaar inkomen als zij plotseling geconfronteerd worden met een materieel of financieel probleem. Het fonds ontvangt zijn middelen van de Barendrechtse kerken en doet daarnaast een beroep op maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren. Wethouder Nico Bults: “Op dit moment bevinden we ons in een voor iedereen moeilijke periode. Het Noodfonds Barendrecht is een organisatie die snel op de noden van onze inwoners kan inspringen, iets waar in deze tijd grote behoefte aan is. Ook de raad is die mening toegedaan, reden waarom wij dit besluit hebben genomen”. 23.04.20

Aprilnummer Woord & weg
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. Alle uitgaven van het blad zijn  via deze website te downloaden. Het aprilnummer staat in het teken van de zending en de wijze waarop daar plaatselijke gemeenten en landelijke PKN mee bezig zijn. Lees verder >> 20.04.20 

Nu ook Zondagsbrief in Coronatijd
Dankzij de enthousiaste inzet van Antoinette Jansen is er voor de zondagse online gebedsdienst vanuit de Dorpskerk nu ook een daarop aangepaste Zondagbrief gemaakt. In de viering van zondag 19 april zal ds. Henk-Jan Ketelaar voorgaan. Johan Sonneveld verleent de muzikale begeleiding. Rob Bruin verzorgt de techniek van de uitzending. Aanvang 11.30 uur. De diaconale collecte is bestemd voor Hospice De Reiziger, de andere collectedoelen zijn kerkbeheer en het onderhoudsfonds gebouwen. U kunt ook digitaal uw bijdrage leveren door op het afgebeelde collectezakje te klikken.
Voor de eerste Zondagsbrief in Corona-tijd, lees verder >> 18.04.20
  klik om uw bijdrage te leveren aan diaconie en kerkbeheer

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
Zondag 19 april is de tweede zondag van Pasen. Die heeft twee namen: ‘Beloken Pasen’ en ‘Quasi modo Geniti’. De eerste duidt aan dat daarmee het Paasfeest definitief wordt afgesloten. Het wordt ‘beloken’: de luiken gaan dicht. In de vroege kerk hadden de dopelingen, die in de Paasnacht waren gedoopt de hele week witte feestkleren gedragen. En aan het eind van die week leggen ze die smetteloze kleren weer af. Ze waren als pas geboren kindjes: ‘quasi modo geniti’. Daar komt de tweede naam vandaan: het is een verwijzing naar de eerste brief van Petrus 2:2. De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid. 18.04.20
 

'Column van de week'
De column van de week is van de hand van ds. Jan Willem Stam. Hij zet aan tot nadenken over onze 'Lockdown' in relatie tot de situatie waarin zich miljoenen vluchtelingen bevinden. Lees verder >> 18.04.20

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. In Coronatijd worden ze op de website geplaatst. Voor het gebed voor de komende week, lees verder >> 18.04.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes besteedt in zijn nieuwe Lied van de Week aandacht aan een lied van Henk Jongerius, 'Ga met ons mee op onze wegen'Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 18.04.20

'Kom op adem'
Al eerder werd op onze website aandacht besteed aan een initiatief van KRO-NCRV om rond middernacht op NPO 2 het programma 'Op Adem' uit te zenden vanuit het protestantse kerkje van Nederhorst den Berg. Om de dag af te sluiten en even op adem te komen ontving Jacobine Geel een serie avonden een belangwekkende gast. Het waren inspirerende gesprekjes, die het terugkijken meer dan waard zijn! Kijk verder op >>  18.04.20

Over liturgie gesproken. . . . 'de Vijftigdagentijd, nog 50 dagen Pasen!'
'Veertígdagentijd' is een bekend begrip, maar de term 'Vijftigdagentijd' is veel minder bekend. Daarmee wordt op de liturgische kalender het laatste deel van de Paaskring bedoeld. Dit wordt ook wel de Paastijd genoemd, want eigenlijk zijn het vijftig Paasdagen! De Vijftigdagentijd begint op  Paasmorgen en eindigt op de zaterdag voor Pinksteren. De liturgische kleur in deze periode is de feestkleur 'wit'. Op het feest van Pinksteren wordt de liturgische kleur 'rood'. Lees verder >> 16.04.20
 

Bericht uit de (Kerktuin van de) Dorpskerk . . .               Je wordt niet vergeten! Foto:Alie den Engelsman

Hommage aan de liturgische bloemschikkers. . .
Jan van den Oever heeft tal van mooie beeldpresentaties gemaakt. Dit keer een mooie hommage aan de dames die weken lang prachtige schikkingen hebben gemaakt voor de Dorpskerk. Nu aangevuld met de toelichtingen.  Kijk verder >> 14.04.20

Paaslied in Coronatijd
Als er één predikant is die een bijzondere antenne heeft voor het kerklied - in welke vorm dan ook - dan is het wel 'onze' ds. Cees Romkes. Hij was het, die ons attendeerde op een bijzonder paaslied, een paaslied in Coronatijd. . . De eerste strofe luidt:  'Dit is een vreemde Pasen, zo anders dan voorheen: we bidden afgezonderd, we zingen thuis alleen. Met iedereen op afstand, ook wie de dienst nu leidt: een lege kerk, een beeldscherm, wij vieren ver verspreid. . .'  En de laatste strofe: 'Wij danken U met Pasen, als kerk, hoe ook verspreid en toch Uw ene lichaam, U dienend wijd en zijd. Door thuis of bij een ziekbed te zorgen voor elkaar wordt hier het Nieuws van Pasen ook in ons leven waar'. Het prachtige lied is te zingen op twee liedboekmelodieën (657 en 968). Voor het complete lied, lees verder >> 12.04.20 
 

Nieuwe Paaskaars Dorpskerk
Onder normale omstandigheden zou de nieuwe paaskaars van de Dorpskerkgemeente zijn ontstoken tijdens de gezamenlijke paaswake op Stille Zaterdag.  Vanuit het licht van de nieuwe paaskaars zouden dan de paaswakekaarsje van alle kerkgangers zijn aangestoken. Het licht van Christus' opstanding zou zich verspreid hebben door de hele Dorpskerk. Maar in Corona-tijd gaat alles anders! Nu werd de nieuwe paaskaars van de Dorpskerk op passmorgen binnengebracht in de Bethelkerk tijdens de gezamenlijke online viering. Deze paaskaars wordt opgesierd met het Christus monogram en met een symbool dat verwijst naar het logo van de PKN, waarin de cirkel van de eenheid van Gods schepping, het kruis van Christus en de duif van de Heilige Geest zichtbaar zijn. Daarmee wordt onderstreept dat dit de eerste nieuwe paaskaars is van de Protestantse wijkgemeente Dorpskerk. Moge het licht van Christus gedurende de komende jaarcyclus zich verspreiden én verspreid worden binnen én buiten de Dorpskerkgemeente! 12.04.19

  klik voor vergroting

Aangepaste online vieringen in de Stille week
In onderling overleg hebben de kerkenraden van Dorpskerk en Bethelkerk besloten om in Coroana-tijd slechts twee gezamenlijke vieringen te houden in de Stille Week. Op Goede Vrijdag werd er een gezamenlijke online viering uitgezonden vanuit de Dorpskerk. Daarbij werd de Johannespassie gelezen, gevolgd door een overdenking van ds. Jan Willem Stam rondom een tekst van Dietrich Bonhoeffer en gebeden, omlijst met muziek. Voor de Orde van deze dienst, lees verder >> Klik om terug te kijken op het Dorpskerk-Vimeo logo >> klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen. Op Paasmorgen werd er een gezamenlijke online viering van het Paasfeest uitgezonden via het YouTube videokanaal van de Bethelkerk. Klik om terug te kijken op het YouTube logo >>
Voor de Orde van deze viering, lees verder >>   12.04.20

Liturgische schikking Pasen 2020
Ook het werk van de werkgroep Liturgisch bloemschikken werd beïnvloed door de Corona-maatregelen. De dames die de serie schikkingen voor de Veertigdagentijd enthousiast waren gestart, moesten zelf ook thuisblijven vanwege gezondheidsrisico's. Dankzij een goede voorbereiding én de ondersteuning van Alie den Engelsman konden nagenoeg alle schikkingen toch in beeld worden gebracht tijdens de online uitzendingen van de diensten in de Dorpskerk. Aangezien de viering van Pasen niet in de Dorpskerk wordt gehouden, is die afbeelding afkomstig uit de brochure van de PKN. Een woord van dank aan Ingrid Filius, Petra van Die, Elly van den Oever en Alie den Engelsman voor een prachtige serie schikkingen is zeer op z'n plaats! Voor de toelichting, lees verder >> 12.04.20   
  Klik voor vergroting

Restauratie Torenuurwerk afgerond
Het uurwerk uit het begin van de 17e eeuw is gerestaureerd door de firma Daelmans te Lierop. In de afgelopen weken is het uurwerk weer opgebouwd op de uurwerkzolder door restaurator Ralf van Veghel (foto). Op 9 april 2020 om 00.00 uur werd het torenuurwerk weer ingang gezet. De aandrijving geschiedt door gewichten die langs de muur zijn opgehangen.  Tot 1960 werden de touwtrommels van het uurwerk dagelijks opgewonden door de koster. Daarna werden de gewichten verwijderd. Nu is een opwindsysteem met gewichten opnieuw geïnstalleerd. Het uurwerk heeft ook zijn slingerfunctie teruggekregen en het wordt voortaan electronisch gelijkgezet met de atoomklok die de exacte tijd aangeeft. Later dit jaar zal er nog een feestelijke oplevering plaatsvinden. De afronding van deze omvangrijke restauratie is vastgelegd in tien pagina's voortgangsrapportage, die nu is gecompleteerd met een fotoreportage, lees verder >> 11.04.20
  Klik voor vergroting

'Column van de week'
Deze week geen column maar weer een 'Preek van de week' De overdenking van ds. Jan Willem Stam op Goede Vrijdag biedt voldoende stof tot nadenken. Hij refereert aan Dietrich Bonhoeffers testament 'Verzet en overgave'. lees verder >> 11.04.20

'Gebed van de week'
Voor het gebed voor de komende week, lees verder >> 11.04.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes besteedt in zijn nieuwe Lied van de Week aandacht aan een aantal liederen van troost. Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 11.04.20

Over liturgie gesproken . . . de Stille Week en het Paastriduüm
Op deze website worden regelmatig artikelen gepresenteerd die delen van het liturgisch jaar nader toelichten. De Stille Week en het Paastriduüm (de drie dagen van Pasen) vormen de belangrijkste periode op de liturgische kalender. Juist nu er vanwege de Coronacrisis geen kerkgang mogelijk is in deze periode, lijkt het goed om meer achtergrondinformatie over de Stille Week en het Paastriduüm te geven, lees verder >>.
De liturgische schikkingen in de Dorpskerk voor de Stille Week zijn hieronder weergegeven. Foto's: Alie den Engelsman en Simon Hoek 11.04.20

Witte Donderdag Klik voor vergroting
'Wit het speerpunt van licht'
 

 
Goede Vrijdag
Klik voor vergroting
'Hij boog zijn hoofd
en gaf de geest'.
 

Stille Zaterdag
Klik  voor vergroting
Zonder woorden


Wist u dat . . . ? 'Geen dag zonder Bach!'
Liefhebbers van klassieke muziek geven met deze uitspraak hun liefde weer voor Johann Sebastian Bach, misschien wel de grootste componist die ooit heeft geleefd. Zeker op de Goede Vrijdag is deze uitspraak van toepassing. In Nederland is een Goede Vrijdag zonder Bach's Matthäus Passion ondenkbaar. Zelfs nu iedereen min of meer in quarantaine zit, klinkt de muziek van dit meesterwerk overal. Wie zich wil verdiepen in de muziek van Bach en in het bijzonder in deze Passionen, moet eens kennis nemen van de indrukwekkende website van de Bachliefhebber Eduard van Hengel >> Hij heeft ook een interessante toelichting geschreven over de Matthäus Passion, die zowel algemene informatie bevat als ook de complete teksten. Van harte aanbevolen! Lees verder >> 10.04.20
  klik voor vergroting

Eén dag met Dietrich Bonhoeffer
Op 9 april 2020, was het precies 75 jaar geleden dat de Duitse kerkleider, theoloog en verzetsstrijder tegen het Naziregime werd opgehangen in het concentratiekamp Flossenbürg. Bonhoeffer was schrijver van boeken over de navolging van Christus, discipelschap en theologie. Hij liet een indrukwekkend oeuvre na en inspireert nog steeds gelovigen over de hele wereld. Zie ook onderstaand artikel. Het beginnen en eindigen van een dag met de gebeden die hij deelde met zijn medegevangenen, zal u wellicht dichter brengen bij zijn inspirerende gedachtengoed. Zijn gebeden zijn in deze bijzondere dagen zeer actueel. 09.04.20 
Morgengebed
God, tot U roep ik nu de dag begint,
Help mij bidden en mijn gedachten verzamelen;
ik kan het niet alleen.

Lees verder >>
Avondgebed
Heer, mijn god, ik dank U
dat deze dag voorbij is.


Lees verder >>

Wist u dat . . . ? Bonhoeffer 75
Wereldwijd is toegeleefd naar 9 april 2020, nu het 75 jaar geleden is dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer door de nazi’s werd vermoord. Hij was een vooraanstaand Duits kerkleider, Luthers theoloog, verzetsstrijder tegen het nazisme en schrijver van theologische boeken. Bonhoeffer studeerde in Berlijn en in New York. Zijn principes kostten hem het leven in het Duitse concentratiekamp Flossenbürg. Wereldwijd zal aandacht worden besteed aan deze gedenkdag, maar tal van activiteiten die waren voorbereid moesten vanwege de Coronacrisis worden afgeblazen. Uw webbeheerder heeft een uitgebreid artikel geschreven over het leven en de nalatenschap van Dietrich Bonhoeffer. Lees verder >> 
Ga voor meer informatie naar de Nederlandstalige website >> www.dbonhoeffer.eu  07.04.20
  klik voor vergroting

Paasgroeten vanuit de Dorpskerk
De Wijkkerkenraad van de Protestantse Dorpskerkgemeente heeft besloten om aan alle leden van de wijkgemeente een Paasgroet te sturen namens kerkenraad en predikanten. Aangezien een deel van de gemeenteleden (nog) niet beschikt over de mogelijkheid om de online vieringen te volgen via internet, is besloten om per post ieder gemeentelid te benaderen via deze Paasgroeten. Naast een 'herderlijke groet' van onze predikanten vindt u ook informatie over de vieringen in de Stille Week en met Pasen. Tevens vindt u de telefoonummers van de predikanten. Aarzel niet om te bellen als u daar behoefte aan heeft!  Antoinette Jansen heeft weer een prachtig ontwerp voor de paasgroet gemaakt. Lees verder >> 07.04.20
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
De zesde zondag in de Veertigdagentijd is zondag Palmarum de zondag vóór Pasen. Het is een zondag met twee brandpunten. Enerzijds is het Palmzondag, waarbij de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem centraal staat. Anderzijds is het ook Passiezondag, het begin van de Stille week, waarin het lijden en sterven van Jezus wordt herdacht. Nu de leden van de werkgroep Liturgisch bloemschikken niet naar de Dorpskerk kunnen komen, heeft Alie den Engelsman de schikking prachtig aangepast voor de Palmzondag. In het oog van de schikking hangt een mandje met de kruiden, die verwijzen naar de kruiden waarmee in het Midden-Oosten de olie werd en wordt gemaakt voor het troostende ritueel van de zalving. Voor de toelichting, lees verder >>  foto: Rob Bruin 04.04.20
  klik voor vergroting

'Gebed van de week'
Voor het gebed voor de komende week, lees verder >> 04.04.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes besteedt in zijn nieuwe Lied van de Week aandacht aan een aantal liederen van troost. Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 04.04.20

'Column van de week'
De Dorpskerkpredikanten schrijven in 'Coronatijd' bij toerbeurt wekelijks een korte column voor de website. Dit kan gezien worden als een aanvulling op de meditaties, die in Klankbord worden geplaatst. Deze week is ds. Cees Romkes aan de beurt. Zijn column draagt de titel  'Jij ook altijd met je liefde', een overpeinzing naar aanleiding van een Duits lied waar deze zin in voorkomt: 'Du mit deiner Liebe'. . .  Lees verder >> 04.04.20

Dorpskerk-TV on line
Zoals eerder gemeld, is er hard gewerkt om een professionele beeldopname-installatie 
in de Dorpskerk te realiseren. Er zijn nu twee camera's geplaatst, alle bekabeling is aangelegd en het computersysteem verbeterd. Tot nu toe werd alleen gebruik gemaakt van een YouTube videokanaal. Daarbij blijft het een nadeel dat er met advertenties wordt gewerkt. Inmiddels is er een eigen Dorpskerkkanaal gecreëerd bij het videoplatform 'Vimeo'. Dit platform werkt niet met advertenties maar met abonnementen (voor de zender). Bovendien biedt Vimeo een hogere beeldkwaliteit en kent geen beperking in het aantal kijkers. De hele installatie bevindt zich nog in een proeffopstelling, waarbij verdere verbeteringen zo nodig kunnen worden aangebracht. 
De link naar het Dorpskerk-Vimeokanaal is >> https://vimeo.com/dorpskerk of klik op >>  klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen
Het Dorpskerk-YouTube-kanaal blijft als alternatief ook beschikbaar >>    03.04.20


Prachtige schenkingen
Dat het enthousiasme van Rob en Roel aanstekelijk werkt, blijkt uit het feit dat een Vriend van de Dorpskerk heeft toegezegd om een derde camera te schenken waarmee ook het Dorpskerkorgel goed in beeld kan worden gebracht. Daarnaast is het in dit kader goed te melden dat de voor dit voorjaar geplande verbeteringen van de licht- en geluidsinstallatie van de kerk gefinancierd worden door een naamfonds, dat al vele jaren een aanzienlijk bedrag beschikbaar stelt voor bijzondere restauratie- of onderhoudsprojecten in de Dorpskerk. De kerkrentmeesters zijn bijzonder dankbaar voor die toegezegde schenkingen! 03.04.20

'Dorpskerktelefoonnetwerk' zoekt nog bellers!
Om alle oudere leden van onze wijkgemeente die gedwongen thuis moeten blijven een hart onder de riem te steken is er een 'Dorpskerktelefoonnetwerk' opgezet. Liesbeth van Eijsden coördineert deze klus en zij heeft ongeveer de helft van de bellijstjes kunnen distribueren. Dat betekent dat er nog steeds gezocht wordt naar gemeenteleden, die bereid zijn een tiental oudere gemeenteleden te bellen met de vraag of zij behoefte hebben aan een regelmatig telefoontje om hun eenzaamheid te doorbreken of misschien gebruik willen maken van de boodschappendienst van de stichting Present Barendrecht. Als u wilt meewerken (en dat hopen wij van harte!), wilt u dan een mailtje sturen naar Liesbeth van Eijsden, lvaneij@gmail.com. De ervaring leert dat dit initiatief enorm gewaardeerd wordt en dat er enkele gemeenteleden zijn inderdaad die regelmatig gebeld willen worden. Doet u ook mee? 02.04.20
 


'Samen Kerk-zijn'
in tijden van Corona


Wijkbericht
De predikanten die betrokken zijn bij de Dorpskerkgemeente, ds. Marianne Moerland, ds. Cees Romkes en ds. Jan Willem Stam gaan in dit wijkbericht in op het wel en wee in de wijkgemeente. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de wijkgemeente. Lees verder >> 02.04.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie in het komende Klankbord wordt dit keer verzorgd door ds. Bert de Wit. Onder de titel 'Tafel van samen' gaat hij in op de bijzondere omstandigheden waaronder dit jaar de Stille Week zal plaatsvinden en hoe een tafelviering gestalte zou moeten krijgen. Lees verder >> 02.04.20

Koning Willem-Alexander leeft mee met PKN
Koning Willem-Alexander heeft gebeld met ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. De Koning sprak zijn medeleven uit met de Protestantse Kerk in deze tijden van corona. De Koning sprak met de scriba over het naderende Paasfeest in deze bijzondere tijd. Juist in de Stille Week en op het Paasfeest doet het pijn niet bij elkaar te kunnen komen. De Koning sprak waarderend over de zware taak van predikanten, kerkelijk werkers en geestelijke verzorgers die onder zeer moeilijke omstandigheden pastoraat verlenen. Lees verder >> 01.04.20

Geef uw reacties, kom met uw suggesties. . . 
In deze bijzondere tijd blijken onze Dorpskerkwebsite en Dorpskerk-Facebookpagina  alsmede de gebedsdiensten op You Tube steeds meer bezoekers te trekken. Zo wordt de site dagelijks gemiddeld bezocht door ruim 250 personen. Wij streven er naar om deze dienstverlening verder te optimaliseren en daarom zijn uw reacties en suggesties van harte welkom via >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 30.03.20

Oproep redactie Klankbord
In deze onzekere tijden zoeken we als kerk naar goede en snelle manieren om met elkaar in contact te komen. De bekende mailadressen zijn op dit moment uitstekend geschikt voor het verzenden van Klankbord als levering of distributie niet meer mogelijk is. Op dit moment is dat nog niet aan de orde maar als dat zo is dan willen we over zo veel mogelijk mailadressen kunnen beschikken.  Nu is dat van  57% van onze gemeenteleden bekend.  Om voor nu en in de toekomst met elkaar in contact te kunnen komen/blijven verzoeken wij u uw mailadres  beschikbaar te stellen door dit aan te melden bij Aad Boers >> aadboers@kabelfoon.net Het mailadres kan ook gebruikt worden voor andere communicatie als Zondags- en nieuwsbrieven e.d. van wijkgemeenten en voor algemeen kerkelijke doeleinden waaronder financiële acties. Als we al over uw mailadres beschikken heeft u van ons een e-mail ontvangen en hoeft u op deze oproep niet te reageren. Redactie Klankbord. 30.03.20

'Gebed van de week'
Voor het gebed voor de komende week, lees verder >> 29.03.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes besteedt in zijn nieuwe Lied van de Week aandacht aan het lied 'Dat wij gezien zijn in uw ogen'Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 29.03.20

'Column van de week'
De Dorpskerkwebsite kende al de 'Preek van de week', nu wordt er - in tijden van Corona - de 'Column van de week' gepubliceerd. De Dorpskerkpredikanten zullen bij toerbeurt wekelijks een column schrijven, die wekelijks op deze website wordt gezet. Dit kan gezien worden als een aanvulling op de meditaties, die in Klankbord-uitgaven worden geplaatst. Deze week is ds. Jan Willem Stam aan de beurt. Zijn column draagt de titel  'Coronacrisis', een begrip dat op ieders lippen is. Lees verder >> 29.03.20

Voortaan ook digitaal collecteren mogelijk
In nauw overleg tussen de Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen van de PG Barendrecht is met ingang van heden de mogelijkheid gecreeërd om digitaal uw bijdrage te geven tijdens de online vieringen die worden uitgezonden vanuit Carnisse Haven, Bethelkerk en Dorpskerk. Op hun verzoek plaatsen we de volgende oproep: "Beste gemeenteleden, Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collectes digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied Door te klikken op de collectezak wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Wij danken u voor uw gift!" 
Klik op de foto van de collectezak en u wordt doorgeleid. Klik vervolgens op 'anoniem' en volg de aanwijzingen. U wordt verzocht om per gezin een totaalbedrag over te maken voor de betreffende zondag. Kerkrentmeesters en diakenen zullen in samenspraak de gestorte totaalbedragen verdelen over de drie collectedoelen van de betreffende zondag Diaconaal doel, kerkbeheer en doel deurcollecte).

Voor wie geen gebruik maakt van internet kan ook storten op rekeningnummer NL26 RABO 0104 2480 09 t.n.v. Prot. Gemeente Barendrecht onder vermelding van Collecten zondag (datum vermelden)''.  28.03.20

  klik om uw bijdrage te leveren aan diaconie en kerkbeheer

Klik op de digitale collectezak!

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 29 maart is het de vijfde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Judica, De Latijnse naam Judica betekent 'Verschaf mij recht' en verwijst naar het eerste vers van de Psalm van de zondag (Psalm 43). Het is de tweede zondag vóór Pasen. Deze zondag wordt ook wel Passiezondag genoemd omdat vanaf nu het lijden van Jezus Christus centraal komt te staan. De liturgische kleur van deze zondag is paars, de kleur van inkeer en omkeer. Op de foto de schikking van de werkgroep Liturgisch bloemschikken, die in tijden van Corona wordt bijgewerkt door Alie den Engelsman. Voor de toelichting bij de schikking, lees verder >> 
 Foto: Simon Hoek 28.03.20
  klik voor vergroting

Dorpskerk Motor Rijders en route
Met toestemming van de autoriteiten mogen motorrijders (met de nodige onderlinge afstand) ook in tijden van Corona even een frisse neus halen. Dat was voor de Dorpskerkpredikanten Romkes en Stam aanleiding om, samen met het echtpaar Alie en Rinus den Engelsman, op zaterdagmiddag 28 maart een motorrit te maken door de Alblasserwaard. Zij zijn lid van de Dorpskerk Motor Rijders, die enkele malen per jaar een motorrit organiseren. Gelokt door het mooie weer, werd besloten om spontaan even de dagelijkse zorgen te vergeten en nieuwe energie op te doen. Dankzij het lekkere zonnetje werd het een mooie rit en leverde het ook nog een mooi plaatje van de Dorpskerk op.
28.03.20
  Klik voor vergroting

Online Bijbelverhalen voor kinderen
Matthijs Vlaardingerbroek, die tijdens de Samenvoegingszondag bij de Kinderkerk optrad, heeft nu een speciaal online kinderprogramma gemaakt met Bijbelverhalen met zijn sprekende pop Henkie, 'De Henkie Show'. Elke werkdag komt er een nieuw Bijbelverhaal bij. De Bijbelverhalen zijn zeer de moeite waard voor kinderen, die nu ook veelal aan huis zijn gebonden! Bekijk het eerste verhaal over Bartimeus >> 27.03.20
  klik voor vergroting

Bethel Bazar uitgesteld naar juli a.s.
De organisatie van de Bethel Bazar heeft voorlopige nieuwe data gepland op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli. De eerder vermelde data van 8 en 9 mei kunnen niet doorgaan. Vanwege de periode van beperkte mogelijkheden door het coronavirus en de benodigde voorbereidingstijd voor de Bethel Bazar lijken 3 en 4 juli op dit moment een goede keuze. Ook de Gemeente Barendrecht verleent alle medewerking door de vergunning naar 3 en 4 juli te verplaatsten. De organisatie van de Bethel Bazar volgt het nieuws en zal de richtlijnen van de overheid naleven. Lees verder >> 27.03.20
 

Voedselbank heeft dringend steun nodig
Nu de reguliere zondagse vieringen voorlopig niet doorgaan, heeft de Voedselbank Barendrecht besloten om de actie Product van de Maand tijdelijk te stoppen. MAAR ER IS DRINGEND STEUN NODIG! Zij vragen u wekelijks een bijdrage te doneren van €1,50 op IBAN-nummer: NL72 RABO 0153 5136 75 t.n.v. Stichting Voedselbank Barendrecht onder vermelding: PVDM 1.50 actie. Natuurlijk is ook elke gift klein of groot welkom. Ook blijft in de Ontmoeting de krat van de Voedselbank staan, voor degenen die toch nog wat houdbare artikelen willen schenken. Het bestuur van de Voedselbank Barendrecht dankt, namens alle klanten en vrijwilligers voor uw steun, iedere vorm van steun en zij hopen dat u en uw naasten in deze onzekere tijden in goede gezondheid bent en blijft. 26.03.20 
 

'Klokken van hoop en troost' ook in april
Het luiden van de kerkklokken op woensdagavonden tussen 19.00 en 19.15 uur gaat ook door in de maand april. Meer dan 600 kerken, torens en klokkenstoelen hebben zich aangemeld bij de actie, zo ook de Dorpskerk. 
De klokken worden geluid als:
hoopvol teken dat we samen de Coronacrisis kunnen doorstaan en dat we hoopvol durven uitzien naar betere tijden voor ons allemaal.
* troostvol geluid voor allen die rouwen om slachtoffers van het Coronavirus en voor allen die het lastig vinden om thuis deze weken door te komen.
* boodschap aan alle werkers in vitale beroepen: we waarderen hun inzet en zijn dankbaar voor wat zij voor ons land betekenen. In het bijzonder denken we hierbij aan de hulpverleners die dag aan dag klaar staan om medemensen te helpen. >> Luister naar de  eeuwenoude klok van de Dorpskerk 26.03.20
  Klik voor vergroting

'Dorpskerktelefoonnetwerk' van start
De wijkkerkenraad streeft ernaar  om alle oudere leden van onze wijkgemeente, die gedwongen thuis moeten blijven, een hart onder de riem te steken. Als geloofsgemeenschap rondom de Dorpskerk willen we hen laten weten, dat we aan hen denken door hen af en toe eens te bellen. Liesbeth van Eijsden heeft op zich genomen om zoveel mogelijk gemeenteleden via emails en via deze website te benaderen om mee te helpen om op korte termijn een 'Dorpskerktelefoonnetwerk' op te bouwen. U wordt gevraagd of u in de komende weken een aantal oudere gemeenteleden wil gaan bellen om een praatje te houden. Het gaat om ruim 400 oudere gemeenteleden van 75 jaar en ouder.  Als u wilt meewerken (en dat hopen wij van harte!), wilt u dan een mailtje sturen naar Liesbeth van Eijsden, lvaneij@gmail.com. Dan krijgt u een mailtje terug met een lijstje (of meerdere lijstjes!) van ongeveer 10 namen met adressen met telefoonnummers. Wij rekenen op ieders medewerking! 
 'Samen Kerk-zijn'
in tijden van Corona

Als u de email met de telefoonnummers ontvangt, krijgt u daar ook richtlijnen en tips bij. (Onder andere over de samenwerking met de Stichting Present die een boodschappendienst heeft opgezet.) Er zal uiterst zorgvuldig worden omgegaan met privacygevoelige informatie. Daarnaast geven we aan, dat ook gemeenteleden die jonger zijn dan 75 jaar en die óók behoefte hebben aan telefonisch contact, dit ook kenbaar kunnen maken aan Liesbeth! 26.03.20 

Lente in de Kerktuin
Onlangs maakte Jan van den Oever nog een mooie panoramafoto van de Kerktuin (rechts). Terwijl mensen thuis moeten blijven, komt de Kerktuin in lentebloei. Onderstaande foto's van Simon Hoek geven aan dat de lente schoorvoetend de Kerktuin verovert. 25.03.20
  klik voor vergroting
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
Paarse Helleboris in bloei Ook de Rozen lopen uit Hagelwitte Trompetnarcissen Een eenzame rood-witte Anemoon

Alle V&T bijeenkomsten geannuleerd
Wellicht ten overvloede laat de werkgroep Vorming & Toerusting weten, dat alle V&T-activiteiten tot 1 juni as. zijn geannuleerd. 25.03.20

Wist u dat. . . ? 'Kom op adem'
De komende weken wordt er vanuit het protestantse kerkje van Nederhorst den Berg iedere avond rond middernacht op NPO 2 het programma 'Op Adem' uitgezonden. Om de dag af te sluiten en even op adem te komen ontvangt Jacobine Geel de komende weken iedere avond een gast: ‘In deze uitzonderlijke tijd worden we in ons dagelijks doen en laten beheerst door wat het coronavirus teweeg brengt. Maar wat inspireert, troost en bemoedigt ons daarbij? In 'Op Adem' vraag zij haar gasten naar hún verhaal daarbij. Het korte programma is een initiatief van de KRO-NCRV, in samenwerking met de PKN. Van de uitzendingen komen ook podcasts beschikbaar op petrus.protestantsekerk.nl Het zijn zeer inspirerende gesprekjes!
In de eerste uitzending was de scriba van de PKN te gast, kijk verder >> Ook de er opvolgende uitzendingen zijn het terugkijken meer dan waard! 25.03.20
 

Dorpskerkactiviteiten na de aangescherpte overheidsmaatregelen. . . 
Het moderamen van de WK van de Dorpskerkgemeente heeft moeten besluiten om de 'Dorpskerk-Oase' te sluiten. Dit vanwege de overheidsmaatregel om alle openbare bijeenkomsten te verbieden gedurende de corona-crisis.
De uitzendingen van de dagelijkse 'on line Dorpskerk-gebedsdiensten zullen wél worden gecontinueerd. Zie latere berichten.
23.03.20 


Eerste dag (en laatste) dag 'Dorpskerk-Oase' een succes
De eerste openstelling van de 'Dorpskerk-Oase' is volgens plan verlopen. Een tiental bezoekers zochten een moment van stilte en staken een kaarsje aan.  Aan het eind van dag maakten de verscherpte overheidsmaatregelen voorlopig een einde aan dit initiatief.  Voortaan zal er om 11.45 uur vanuit de Dorpskerk een meditatief moment worden verzorgd in de vorm van een Middaggebed. Zo'n eerste gebedsdienst werd op maandag 23 maart verzorgd door ds. Jan Willem Stam. Hij gebruikte daarvoor 'de orde voor een getijdengebed', zoals vermeld in het nieuwe Liedboek nummer 190A. Ook in deze Middaggebeden zal kerkmuziek niet ontbreken. De geluidsregistratie wordt dagelijks uitgezonden via Kerkomroep.nl en online via het Dorpskerk-videokanaal op YouTube. U kunt ze ook terugkijken.
Zie latere berichten. 23.03.20
  klik voor vergroting  

Restauratie torenuurwerk zo goed als afgerond
Restaurator Ralf van Veghel van de firma Toine Daelmans Klokken en Uurwerken heeft bericht dat het torenuurwerk van de Dorpskerk nu al enkele weken in de werkplaats in het Brabantse Lierop feilloos werkt. Daarmee is de ingrijpende restauratie nagenoeg afgerond. Het was de bedoeling geweest om een eerste oplevering te houden in de werkplaats van Daelmans, maar vanwege de Coronaproblematiek is in onderling overleg besloten om daarvan af te zien. Het eeuwenoude uurwerk zal binnenkort worden gedemonteerd en teruggebracht naar de Dorpskerk. Eenmaal terug in Barendrecht zal het dan weer worden opgebouwd en geïnstalleerd. De restaurator heeft in de werkplaats een tweetal korte video's opgenomen. Het 'slagwerk' zal de slaghamer aansturen voor de slagen van de halfuur- en uurslagen. Het 'gaandwerk' zal de wijzerplaten aansturen.
Bij het 'slagwerk' zorgt de gerestaureerde windvleugel dat het slaan regelmatig en in het juiste tempo verloopt. Kijk verder >>.
Bij het 'gaandwerk', is de slingerfunctie weer in ere hersteld. Kijk verder >>.  23.03.20

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 22 maart was het de vierde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Laetare, De Latijnse naam Laetare komt uit Jesaja 66: ‘Verheug u, Jeruzalem’. Met de liturgische kleur op deze vierde zondag in de veertigdagentijd is iets bijzonders aan de hand. Het is alsof het vreugdevolle witte licht van Pasen al enigszins doorschijnt. Dit jaar zal het witte antependium van het Paasfeest worden afgedekt met een paarse voile, alsof het licht van Pasen al door het paars oplicht.
Op deze zondag in de Dorpskerk werd een eerste korte Gebedsdienst uitgezonden. Voorgangers waren de Dorpskerkpredikanten Cees Romkes en Jan Willem Stam, verder waren er enkele kerkenraadsleden aanwezig en geen kerkgangers. Voor de toelichting bij de liturgische schikking van deze zondag, lees verder >>. 
23.03.20

    klik voor vergroting

Dominees komen. . . en dominees gaan
Het bericht dat ds. Jan Willem Stam het beroep naar de Hervormde Gemeente Woerden heeft aangenomen, is bij sommigen ingeslagen als een bom. Dat hij dit beroep zou aannemen, had menig lid  van de wijkgemeente niet verwacht. Door zijn vertrek én het feit dat in mei 2021 de twee andere herders van de Dorpskerkgemeente ook vertrekken (ds. Cees Romkes met emeritaat en ds. Marianne Moerland vanwege einde contract), zal de Dorpskerkgemeente  wellicht weer een ‘herderloos’ tijdperk tegemoet moeten gaan. Het vertrek van ds. Stam is voor de één een grote teleurstelling, voor de ander roept het zelfs een gevoel op van ‘in de steek gelaten te worden’.  Daarnaast zijn er natuurlijk ook heel veel gevoelens van dankbaarheid voor de begeleiding die deze jonge predikant aan eeuwenoude maar vitale Dorpskerkgemeente een zestal jaar heeft gegeven. De wijkgemeente staat weer voor een grote uitdaging! Lees verder >> 21.03.20

Bericht van ds. Stam
Dominee Jan Willem Stam heeft gisteren een brief geschreven aan de Dorpskerkgemeente, die eerst is verspreid onder de leden van de Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente. In overleg met hem kan de brief nu ook worden gepubliceerd op onze website. In de brief meldt hij dat hij het beroep dat de Hervormde Gemeente Woerden op hem heeft uitgebracht heeft aangenomen. Lees verder >> 20.03.20

De 'Preek van de week' die nooit gehouden werd. . . 
Ds. Jan Willem Stam schreef mij vandaag: 'Ik schreef voor afgelopen zondag een preek. Met dat ik "amen" schreef, kondigde Rutte verregaande maatregelen af die ook het houden van kerkdiensten onmogelijk maakten. De preek heb ik dus nooit gehouden. Hij kan wel op de website'. Voor deze preek van Zondag Oculi, lees verder >> 20.03.20

Niet nieuw: het 'Gebed van de week'
In de reeks: 'Preek van de week', 'Column van de week' en 'Lied van de week', mag natuurlijk het al veel langer in de Dorpskerk gehanteerde 'Gebed van de week' op de website niet ontbreken. Dit 'Gebed van de week' staat al enkele jaren op de leestafel van de Dorpskerk en kon na afloop van de vieringen meegenomen worden naar huis. Nu voor velen de gang naar Godshuis niet langer mogelijk is, zal ook het 'Gebed van de week' elke vrijdag op de website worden geplaatst. Voor het gebed voor de komende week, lees verder >> 20.03.20

Nieuw: het 'Lied van de week'
De Dorpskerkwebsite kent sinds vandaag, naast de al jaren bestaande 'Preek van de week', ook de 'Column van de week' (zie onderstaand artikel). Met ingang van heden wordt nóg een variant gepubliceerd op deze website: het 'Lied van de week'.  Het 'Lied van de week' bestaat in de vorm van een wekelijke emailrondzending al enkele jaren. Het is opgezet door ds. Cees Romkes, die als groot liefhebber van kerkmuziek in de loop der jaren een indrukwekkende verzameling liederenbundels heeft vergaard. Wekelijks licht hij één lied toe uit een van die vele bundels. Hij gaat in op de Boodschap in het lied en geeft soms achtergrondinformatie over tekstschrijver en/of componist. Het lijkt ons een goede zaak om - in tijden van corona - ook op onze website door te verwijzen naar die uitgave van het 'Lied van de week'. Voortaan zal er elke vrijdag een Lied van de Week onder de aandacht komen. Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 20.03.20

Nieuw: de 'Column van de week'
De Dorpskerkwebsite kende al de 'Preek van de week', nu wordt er - in tijden van corona - ook de 'Column van de week' geïntroduceerd. De Dorpskerkpredikanten zullen bij toerbeurt wekelijks een column schrijven, die op vrijdag op de website wordt gezet. Dit kan gezien worden als een aanvulling op de meditaties, die in Klankbord-uitgaven worden geplaatst. Ds. Cees Romkes bijt het spits af. Zijn column draagt de titel  'Quarantaine', een begrip dat op ieders lippen is, maar dat een wonderlijke oorsprong vindt in de 'veertigdagentijd'. Lees verder >> 20.03.20

Wist u dat. . . .? De Heilige Corona
Ja, er bestaat inderdaad een Heilige Coronoa. 'Corona' of 'Korona' is de naam van een relatief onbekende heilige van de Rooms-katholieke kerk, die waarschijnlijk rond 160 in Egypte (of in Syrië of in Antiochië) is geboren en die op 16-jarige leeftijd het martelaarschap onderging. De vroegchristelijke martelaar stierf waarschijnlijk rond 177 op 16-jarige leeftijd in de tijd van vervolging van christenen samen met haar vader, St. Victor van Siena. Volgens andere bronnen was Corona de vrouw van de martelaar Victor. Ze werd gearresteerd omdat ze probeerde mensen te troosten die werden gemarteld. Haar dood was erg wreed. Zij geldt onder meer als beschermheilige tegen epidemieën, waaronder de pest. Corona wordt in de rooms-katholieke kerk op 14 mei herdacht, in de orthodoxe kerken op 11 november. De heilige wordt vooral vereerd in Oostenrijk, Beieren en Bohemen. In St. Corona am Wechsel worden jaarlijks bedevaarten gehouden. Op de foto het beeld van de Heilige Corona in die Oostenrijkse bedevaartskerk. Lees verder >> 20.03.20
  klik voor vergroting

Wist u dat . . . .? Een nieuwe app 'Mijn Bijbel'
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft naast de bestaande 'Bijbel on line', nu ook een app geïntroduceerd: de 'Mijn Bijbel app'. Met deze app heb jij altijd en overal de Bijbel bij je op je telefoon. Er zijn maar liefst zeven vertalingen beschikbaar, waaronder de Nieuwe Bijbelvertaling, de Bijbel in gewone taal  en de Herziene Statenvertaling. Daarnaast kun je er blogs, het laatste nieuws en verschillende leesplannen lezen. De Mijn Bijbel app is gratis te downloaden. Lees verder >> 20.03.20

Wijkbericht
De wijkberichten van de predikanten van ds. Marianne Moerland, ds. Cees Romkes en ds. Jan Willem Stam, aangevuld met berichten uit de wijkkerkenraad en de wijkgemeente zijn samengevoegd tot één allesomvattend wijkbericht. Dit keer vijf pagina's met wel en wee vanuit de Dorpskerkgemeente. Lees verder >> 19.03.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Dorpskerkwebsite: dagelijks nieuwe berichten!
In de vijftien jaar dat de Dorpskerkwebsite bestaat is die uitgegroeid tot een waardevol communicatiemedium voor iedereen die zich betrokken voelt bij de Dorpskerk en de Protestantse Dorpskerkgemeente. Juist in deze hectische dagen rondom de coronaproblematiek blijkt dat het aantal dagelijkse bezoeken aan de website is verdubbeld. Sinds deze week wordt daarom de pagina 'Laatste Nieuws' enkele keren per dag voorzien van nieuwsberichten, die relevant worden geacht voor u / jullie als onze bezoekers. Meer dan eens blijkt dat een website pas zijn waarde bewijst, als die voortdurend up-to-date wordt gehouden. Wij staan voor u klaar! U kunt uw reacties en suggesties over de verdere verbetering van onze website doorgeven via >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 19.03.20

Stekkendag in kerktuin uitgesteld
De stekkendag in de kerktuin, die gepland stond voor zaterdagmorgen 18 april is uitgesteld in verband met het coronavirus. De tuin blijft voorlopig gesloten voor bezoekers. Bij de keuze van een nieuwe datum voor de traditionele stekkendag – tevens opening van het nieuwe tuinseizoen – volgt de werkgroep Kerktuin de richtlijnen van het RIVM. De werkgroep vraagt gemeenteleden om tuin- en kamerplanten te blijven stekken en te verzorgen. Over de aflevering van de stekjes in de kerktuin volgt later informatie. 19.03.20
 

Gezocht: een nieuwe secretaris van het CvK!
Het dagelijks bestuur van het College van Kerkrentmeesters neemt binnenkort afscheid van Fred de Baas, die jarenlang als secretaris van het CvK een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de beleidsontwikkeling van de PG Barendrecht. Het CvK zoekt een nieuwe secretaris en gezien de huidige samenstelling van het DB wordt er door de kerkrentmeesters van de Dorpskerk een beroep gedaan op iemand uit de Dorpskerkgemeente om deze belangrijke en veelzijdige taak op zich te nemen.
'Als je mee wilt denken en praten over de toekomst van onze Barendrechtse Protestantse Gemeente en je vindt het leuk om dingen te regelen en je wilt mensen van allerlei “pluimage” leren kennen, meld je dan aan als secretaris van het CvK bij Peter Noordzij, voorzitter (06 180 957 53), Klaas Groenendijk, penningmeester (06 532 446 96) of Fred de Baas, secretaris (06 225 484 12). Zij kunnen je ook meer informatie geven'. 19.03.20

Mijn kerk.nl: een bron van inspiratie, hoop en troost!
Al enkele jaren geleden werd op deze website melding gemaakt van een PKN-website, die gericht is op de 'digitale kerk'. Juist in deze dagen, nu er grote behoefte is aan inspirerende, hoopvolle en troostrijke woorden, is het de moeite waard om eens een bezoek te brengen aan >> www.mijnkerk.nl Deze website biedt handvatten om je geloof een plek te geven in je dagelijks bestaan. Momenteel staat de website vol van artikelen die interessant zijn in deze hectische tijden, zoals >> 'Hoe houden we het gezellig in huis?';  >> 'Laten we elkaar wat gunnen in de cornacrisis!'; >> 'Zeven anti-verveeltips' voor wie thuis moet blijven'; >> 'Podcasts voor bange, onzekere mensen' en tal van andere inspirerende artikelen.  19.03.20
 

Van harte
aanbevolen!

Meditatie Klankbord
De meditatie in het komende Klankbord wordt dit keer verzorgd door ds. Henk-Jan Ketelaar. Onder de titel 'Ik verbind u door . . . ' gaat hij in op het feit hoe kleine dingen tot grote gevolgen kunnen leiden, zoals bij het coronavirus. Hij plaatst dat in de context van de Veertigdagentijd. Lees verder >> 19.03.20

Nieuws van de AK
De Scriba van de Algemene Kerkenraad heeft een verslag gepresenteerd van de vergadering van de AK van 5 maart jl.
Lees verder >> 18.03.20

Aangepaste 4 mei herdenking
De stichting 4 mei Herdenking heeft besloten om de herdenking van 4 mei in zeer afgeslankte vorm te laten plaatsvinden. Er zal geen openbare herdenking worden gehouden in de Dorpskerk en ook de samenkomst bij het monument op het Doormanplein komt te vervallen. Er wordt nagedacht over een alternatief, zoals een 'digitale' herdenking via radio en tv. Lees verder >> 18.03.20
 

Lied tegen het coronavirus
Van alle kanten komen initiatieven op ons af rondom de situatie waarin we terecht zijn gekomen. Zo maakte organist Jan Blankers (tevens betrokken bij het werk van de Pauluskerk in Rotterdam) een lied tegen het coronavirus, op de melodie van het bekende 'Alle Menschen werden Brüder'. Lees verder >> 17.03.20

Volg Taizé nu dagelijks via livestream
De oecumenische gemeenschap van Taizé heeft gemeld dat de ontvangst van jongeren en andere gasten tot na Pasen jammer genoeg moest worden stopgezet vanwege de Coronaproblematiek. Dat is het slechte deel van het nieuws. Het positieve deel is, dat de gemeenschap heeft besloten om vanaf heden elke avond om half negen het gebed van de broeders van Taizé via hun Facebook pagina uit te zenden. Laat u dagelijks inspireren door de broeders van Taizé!  KIjk verder >> 17.03.20
  klik voor vergroting

Noodkreet van Voedselbanken
De Voedselbanken in Nederland vragen hulp: ‘Anders hebben mensen honger aan het einde van de week’ Voedselbanken hebben het zwaar door het hamstergedrag, uitvallende vrijwilligers en doordat hun klantenbestand snel groeit. ‘En dan te bedenken dat er mensen thuis zitten met vijf bloemkolen.’  Hoe u de Voedselbank in Barendrecht kunt ondersteunen, lees verder >>  17.03.20
 

Klokken luiden als teken van hoop en troost!
Op initiatief van de Rotterdamse Paradijskerk, zullen in regio Rijnmond tal van kerken de komende drie woensdagen een kwartier lang de kerkklokken luiden als teken van hoop. Vanzelfsprekend zal ook de oudste klok van Barendrecht die al vele eeuwen haar prachtige bronzen geluid heeft laten horen in tijden van voorspoed en tegenspoed, op de drie komende woensdagavonden worden geluid van 19.00 tot 19.15 uur. Inmiddels is bekend dat ook andere kerken in Barendrecht het Rotterdamse initiatief zullen volgen. Voor wie te ver weg woont om de Dorpskerkklok te kunnen horen, suggereren we om mee te doen via onze website. Klik op de komende woensdagen op de navolgende videolink. Luiden Dorpskerkklok >>

Op de foto de luidklok uit 1780, die sinds kort weer is opgehangen aan een horizontale luidbalk, zoals dat bijna 200 jaar het geval is geweest. 17.03.20
  Klik voor vergroting

Samen Kerk-zijn: 'de groeten uit de Dorpskerk'
Van meerdere kanten worden suggesties gedaan om initiatieven te ontwikkelen om als geloofsgemeenschap rondom de Dorpskerk elkaar figuurlijk vast te houden, wanneer het letterlijk niet meer verstandig is. Zo zal de leiding van de Eetgroepen d'Ontmoeting hun deelnemers een hart onder de riem steken door middel van een kaartje. De kerkrentmeester Simon Hoek beschikt over een paar honderd ansichtkaarten van de Dorpskerk, met het opschrift 'Groeten uit Barendrecht' (zie foto) Die kaarten zijn destijds aan de Dorpskerkgemeenschap geschonken door Bert Onnink bij het sluiten van zijn boekwinkel. Ze zijn al eerder gebruikt voor Dorpskerkactiviteiten. De leiding van de Eetgroep d'Ontmoeting en de Herberg-Dorpskerk hebben als eerste deze kaart gebruiken om een groet te versturen aan alle deelnemers van deze werkgroepen. Andere werkgroepen worden opgeroepen om dit mooie initiatief te volgen. De kaarten kunnen door de werkgroepen aangevraagd bij Simon Hoek. Meerdere suggesties voor initiatieven om 'het 'Samen Kerk-zijn' juist nu te versterken, zijn van harte welkom bij postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl. Alle suggesties zullen worden doorgestuurd naar het moderamen van de WK. 15.03.20 
  Klik om de kaart te vergroten

Ook individueel kunt u (digitaal)
de groeten uit de Dorpskerk
versturen, door de kaart te downloaden.

Veranderdag 2020 uitgesteld
Stichting Present Barendrecht meldt op hun Facebookpagina dat de door hen geplande Veranderdag wordt verplaatst van zaterdag 7 april naar zaterdag 20 juni 2020. Dit in verband met de ontwikkelingen rondom de Coronaproblematiek. Lees verder >> 15.03.20
 

'Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast'
In aansluiting op de door de rijksoverheid afgekondigde maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken, heeft  de Wijkkerkenraad van de Protestantse Dorpskerkgemeente besloten om de geplande reguliere zondagse erediensten in de Dorpskerk gedurende tot nader order niet te laten doorgaan. Ook hebben alle werkgroepen binnen de Dorpskerkgemeente besloten om geplande activiteiten tot nader order te schrappen.  14.03.20

Wist u dat. . . ? Een corona als teken van hoop
Het woord 'corona' is momenteel op ieders lippen, als aanduiding van een familie van virussen. Maar wist u dat het oorspronkelijk in gebruik is als de benaming van de hete atmosfeer rondom de zon en andere sterren. Corona's strekken zich uit over miljoenen kilometers. Zij is normaliter niet zichtbaar. Alleen tijdens een volledige zonsverduistering is die corona zichtbaar als een lichtkrans rondom de verduisterde zon. Dié corona is er dus altijd, maar we zien hem zelden. Bij die gedachte past een bijna vergeten liedtekst van Jan van Haeringen, ooit jarenlang tekstschrijver voor het I.J.E.-koor: 'En toch, elke morgen verschijnt weer het licht. Als teken en zegel van Gods vergezicht. De schepping verkondigt, met bloemen getooid: Hoeveel ook verandert, Hij nooit! Hij is het, ook als je de twijfel verteert, die over de hoogbouw en het asfalt regeert. Die je toeroept: 'Mens, waarover bekommer je je toch? Wáárover? IK ben er toch nog! Deze tekst is helaas nooit getoonzet, maar is wel een blijvende bron van inspiratie en troost gebleven voor uw webbeheerder.  14.03.20

  klik voor vergroting

Gods Geest vindt altijd wegen . . . 
De scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, ds. René de Reuver, reageert op de ontstane situatie in de kerk door de coronaproblematiek. Hij constateert enerzijds dat het coronavirus ons kerk-zijn in het hart raakt, anderzijds is hij ontroerd over de initiatieven die gemeenten ontwikkelen om de komende weken toch vorm te geven aan kerk-zijn. Gods Geest vindt altijd wegen... Lees verder >> (Ook binnen de Dorpskerkgemeente wordt nagedacht over alternatieve vormen van kerk-zijn in deze hectische dagen. Suggesties zijn altijd welkom via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl Ze zullen worden doorgespeeld naar het moderamen van de WK). 14.03.20

Over liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
De derde zondag van de veertigdagentijd, draagt de naam: zondag Oculi. Dit verwijst net als bij de vorige zondag naar Psalm 25: 'Oculi mei semper ad Dominum'. Dat is Latijn voor: 'Mijn ogen zijn altijd op de Heer gericht'.
Psalm 25: 15 - 21: Ik houd mijn oog gericht op de HEER, hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Keer u tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig. Mijn hart is vol van angst, bevrijd mij uit mijn benauwenis. Zie mij in mijn nood, in mijn ellende, vergeef mij al mijn zonden. Zie met hoe velen mijn vijanden zijn, hoe ze mij dodelijk haten. Behoed mij en bevrijd mij, maak mij niet te schande, want ik schuil bij u. Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren, op u is mijn hoop gevestigd. 
14.03.20

  klik voor vergroting
Nu er in de Dorpskerk
tijdelijk geen diensten
worden gehouden. een foto
uit de PKN-brochure

Wist u dat. . . ? De wondere wegen van een Kerkboek
Soms gebeuren er in iemands leven dingen die menselijkerwijs nauwelijks voorstelbaar zijn. Zo'n ervaring wil ik als webbeheerder graag met u delen. Het verhaal gaat over een Kerkboek afkomstig uit de voormalige Rotterdamse Wilhelminakerk. De kerk en het kerkboek zijn uit het jaar 1898. Dit Kerkboek is helemaal compleet, maar vertoont veel tekenen van het gebruik in meer dan 100 jaar. Het unieke Kerkboek bestaat uit de Statenbijbel (versie 1637), het boek der Psalmen, de bundel Evangelische Gezangen (1803-1805), de Vervolgbundel van Evangelische Gezangen, inclusief aanhangsel (1869), de Heidelberger Catechismus, de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Vijf artikelen tegen de Remonstranten (1619), het Kort begrip der Christelijke religie, de Liturgie en formulieren der (Nederduyts) Gereformeerde Kerken in Nederland, de Geloofsbelijdenissen van Nicea en Athenasius en tenslotte de Kerkorde(ning) van de Nederduyts Gereformeerde Kerk van 1619. Met die prachtige kerk had uw webbeheerder een bijzondere en persoonlijke band. Dat was reden om al meer dan een halve eeuw te zoeken naar een van de zeldzame Kerkboeken. Alle zoekpogingen liepen echter op niets uit, totdat nota bene binnen onze eigen Dorpskerkgemeente mij een exemplaar cadeau werd gedaan.... Voor het hele verhaal over de wondere wegen van dit kerkboek, lees verder >> 12.03.20
  klik voor vergroting
Wil de Jong overhandigt
het Kerkboek aan een dankbare webbeheerder

Brief ds. Stam inzake beroep
Tijdens de eredienst van zondagmorgen 8 maart heeft Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam een brief voorgelezen die heeft heeft gericht aan de Dorpskerkgemeente. Dominee Stam heeft de brief beschikbaar gesteld voor publicatie op onze website. In de brief geeft hij een nadere toelichting op het beroep dat er op hem is gedaan door de Hervormde Gemeente Woerden. Lees verder >>
Op de foto Jan Willem Stam op de eeuwenoude Dorpskerkkansel, de plek waar hij als 38e Dorpskerkpredikant in 446 jaar nog maar sinds november 2013 het Woord van de Eeuwige verkondigt. En waarvan de leden van de Protestantse Dorpskerkgemeente en velen andere Barendrechters hopen en bidden dat hij zich óók geroepen mag weten om dit nog jarenlang hier te blijven doen! 08.03.20
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 8 maart is het de tweede zondag van de Veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Reminiscere (‘Gedenk’). De naam van deze zondag is genoemd naar de Latijnse aanhef van Psalm 25 (Gedenk, HEER, aan uw ontferming).
De liturgische kleur van de Veertigdagentijd is paars, de kleur van inkeer, bezinning en verootmoediging. In de 'paarse tijd' klinkt er geen gloria in de liturgie. De werkgroep Liturgisch bloemschikken heeft weer een liturgische schikking gemaakt, passend bij deze eredienst: In de stralende krans van deze schikking laat het geheim – de bloem in knop – zich al zien als de schoonheid die we nu verwachten en die zich later zal openbaren. We wachten in spanning op de bloei die gaat komen. Hoe fijn het ook is in het stralende licht en in onze geloofsgemeenschap: wij moeten aan het werk; Opstaan! Onze opdracht ligt buiten de muren van de kerk. We gaan opkrabbelen met het stralende licht mee en aan het werk. De losse bloem naast het raamwerk staat voor de liturgische kleur van de zondag: Paars.  07.03.20

  Klik voor vergroting

Wijkbericht
De wijkberichten van de predikanten van ds. Marianne Moerland, ds. Cees Romkes en ds. Jan Willem Stam, aangevuld met berichten uit de wijkkerkenraad en de wijkgemeente zijn samengevoegd tot één allesomvattend wijkbericht. Dit keer zes pagina's met wel en wee vanuit de Dorpskerkgemeente. Lees verder >> 06.03.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie in Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Jaap van Rootselaar. Onder de titel 'Ik ben het' gaat hij in op de rol van Mozes bij de Exodus uit Egypte van het volk Israel. Lees verder >> 06.03.20

'Verhalen in de tent' voor kinderen van de basisschool
Op elke eerste woensdagmiddag van de maand worden er in de Ontmoeting verhalen verteld voor kinderen van de basisschool. Dit initiatief is genomen door Wina Schriek en Ada van der Wel. De tweede keer was op 4 maart er werd geluisterd naar verhalen over de natuur. Daarbij gingen de kinderen ook naar buiten om de natuur in de Kerktuin te leren kennen. 
04.03.20
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
De naam van de eerste zondag van de Veertigdagentijd is Zondag Invocabit. Dat is het eerste woord van de Latijnse vertaling van Psalm 91:15 waar staat: ‘Roep je mij aan, ik geef je antwoord, in de nood zal ik bij je zijn…’ Zo wordt de toon voor de Veertigdagentijd gezet: het is een tijd om tot God te roepen in het vertrouwen dat Hij naar zijn belofte zal antwoorden. In de Evangelielezing horen we over de verzoeking in de woestijn. Dit verhaal rijmt op Psalm 91, het is alsof die Psalm voor Jezus gemaakt is! . De Psalm zegt ons: op welke vragen je ook stuit in je zoektocht om mens te zijn, ‘roep Mij aan, Ik geef antwoord!’ De liturgische kleur van de Veertigdagentijd is paars, de kleur van inkeer en bezinning. In de 'paarse tijd' klinkt er geen gloria in de liturgie. De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hebben hun eerste schikking in de serie voor de Veertigdagentijd gepresenteerd, met de toelichting: 'Sta op is het thema voor de komende veertigdagentijd.  
Lees verder >>
29.02.20

  Klik voor vergroting

Een bijzonder en persoonlijk welkom!
Zoals werd verwacht, is het aantal bezoeken aan onze website op zondag 24 februari 2020 tot recordhoogte gestegen. Dit is ongetwijfeld mede veroorzaakt door bezoekers van de Hervormde Gemeente Woerden, die wij hartelijk verwelkomen op onze website. 'Beste Woerdenaren, kijk gerust eens rond op onze website en laat u verrassen door de vele activiteiten van de geloofsgemeenschap Dorpskerkgemeente, die er in de vijf eeuwen oude Barendrechtse Dorpskerk in de afgelopen decennia zijn gegroeid, dankzij de inzet van honderden gemotiveerde vrijwilligers en enkele gewaardeerde professionals. Deze website van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk representeert een vitale geloofsgemeenschap van protestanten, die 'het oudste huis van Barendrecht' als Gods huis én als herberg koesteren. In Woerden wordt er gebeden dat het beroep op onze dorpskerkpredikant succesvol mag zijn.  In Barendrecht wordt er gebeden dat wij onze dorpskerkpredikant mogen behouden. Wij allen wensen Jan Willem en Martine Stam Gods onmisbare wijsheid toe in de komende weken, nu zijn voor zo'n belangrijk besluit staan'. Uw webbeheerder. 24.02.20

Een nieuwe webpagina
De waarde van een website als de onze wordt enerzijds bepaald door het bijna dagelijks updaten van nieuwsberichten en anderzijds het borgen van waardevolle oudere informatie als naslagwerk. In dat kader is er een nieuwe webpagina toegevoegd  met artikelen over de restauraties die in 2019 en in het lopende jaar zijn respectievelijk worden uitgevoerd.
Zie >> webpagina 'Restauraties 2019 en 2020' 25.02.20

Leestip: Deze dominee ziet 'lente in de kerk'
De Rotterdamse dominee René van Loon zag het met eigen ogen: 'de kerk is niet op sterven na dood'. Zijn boodschap voor iedereen die sombert over de toekomst van de kerk: ‘Ruil angst in voor verlangen.’ Hij bezocht samenkomsten van Hillsong en Via Nova, stapte over de drempel bij een Ethiopische kerk in Rotterdam en een Ghanese kerk in de Bijlmer, bezocht kerken in Londen en schoof in de banken van populaire orthodoxe gemeenten. Op al die plekken zag dominee René van Loon (53) nieuwe, hoopvolle bewegingen – ‘lente in de kerk’, zoals hij het noemt. Het werd de titel van een boek dat hij erover schreef en dat deze week verscheen. In het Nederlands Dagblad verscheen onlangs een interessant artikel over hem en zijn visie.  Het integraal overnemen van het artikel is vanwege copyright niet toegestaan, maar we verwijzen graag door naar het betreffende artikel. Lees verder >> 24.02.20

Over liturgie gesproken. . . . de Paaskring (2)
Op woensdag 26 februari is het Aswoensdag en begint de tweede fase van de Paaskring: de Veertigdagentijd. Dat is voor veel Christenen een tijd van bezinning en inkeer, onthouding en vasten. Sommigen onthouden zich van genotsmiddelen als alcohol of roken.  Vanaf Aswoensdag tot aan Pasen zijn er 46 dagen, maar de zes zondagen worden niet meegeteld. De liturgische kleur  in deze periode is paars.  De laatste week van de Veertigdagentijd wordt 'Stille week' genoemd. Alle zondagen hebben bijzondere namen. Lees verder >> 23.02.20


Over Liturgie gesproken. . . . Veertigdagentijd of Lijdenstijd?
De begrippen Veertigdagentijd en Lijdenstijd worden nogal eens vermengd. In het kader van de voorbereiding op het Feest van Pasen, is het goed om aandacht te besteden aan de vragen:
* Zijn de begrippen 'Veertigdagentijd' en 'Lijdenstijd' dan niet hetzelfde?
* Zijn er nu zes of zeven Lijdenszondagen?
De werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente heeft in de rubriek 'Over Liturgie gesproken. . . ' een antwoord geformuleerd op beide vragen. Lees verder >>  23.02.20
 

Ds. Stam beroepen
De wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft in de eredienst van zondag 23 februari bekend gemaakt dat zij  van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente in Woerden, wijk noord-en-west bericht heeft ontvangen dat die kerkenraad voornemens is een beroep uit te brengen op onze Dorpskerkpredikant ds. Jan Willem Stam. Ds. Stam hecht eraan te melden dat het initiatief is uitgegaan van de Hervormde Gemeente Woerden. In het Klankbord zal hij nader ingaan op dit beroep. Zodra er meer bekend is, zal de WK van de Dorpkerkgemeente de gemeenteleden daarover informeren. 23.02.20


Wist u dat. .  .? Over Protestants Woerden gesproken
Het beroep op Dorpskerkpredikant Stam wordt uitgebracht door de onlangs samengevoegde Hervormde wijkgemeente 'Woerden-West-en-Noord'. Volgens de website www.hervormdwoerden.nl profileert de samengevoegde Hervormde wijkgemeente zich als 'een wijkgemeente met een open confessionele modaliteit'. Daarnaast kent de Hervormde Gemeente Woerden de wijkgemeente Centrum-Oost, 'die zich rekent tot de kring van de Gereformeerde Bond'. Verder vermeldt de website dat: 'bij de Hervormde Gemeente Woerden en de Gereformeerde Kerk Woerden en Zegveld het verlangen leeft om samen te gaan tot één Protestantse Gemeente Woerden'. De PKN in Woerden kent daarnaast ook nog een Evangelisch-Lutherse gemeente. Volgens hun website www.lutherswoerden.nl profileert zij zich als 'een gemeente met een sterk oecumenisch karakter, waar veel aandacht is voor liturgie, diaconie en muziek. Een liberale gemeente, die midden in de samenleving staat en ruimte biedt aan mensen met verschillende achtergronden en waarbij de kerk een herberg is.' Predikant bij deze oudste (!) Lutherse Gemeente van Nederland is de (van oorsprong hervormde) predikant ds. Maarten Diepenbroek, die nog niet zo lang geleden als gastpredikant in onze Dorpskerk  voorging. 23.02.20


Er komt weer muziek in de Dorpskerk
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk (STDK) promoot het oudste huis van Barendrecht onder andere als een podium voor klassieke muziek. In dat kader zal de Stichting Barendrecht Klassiek voor de zevende keer weer een Open Podium organiseren in de Dorpskerk op zaterdag 18 april. De organisatoren hopen dat weer veel musici en zangers uit Barendrecht en omgeving (dus ook uit Ridderkerk) zich willen laten horen met een of meerdere muziekstukken van maximaal 20 minuten in totaal. Ook groepen/ensembles worden van harte uitgenodigd zich aan te melden, alsmede docenten met hun leerlingen. In de kerk kan gebruik worden gemaakt van de Brodmann concertpiano, en ook het Dorpskerkorgel (twee klavieren met vrij pedaal) staat ter beschikking. Beide instrumenten zijn van hoge kwaliteit. Deelname aan de Open Dag is gratis. U kunt zich aanmelden via de website www.barendrechtklassiek.nl. Telefonisch is SBK bereikbaar op (0180) 61 91 13. Neem ook eens een kijkje op >> de vernieuwde website van de SBK. 23.02.20

Opgeven voor de Veranderdag 2020
Vanf 23  februari liggen er inschrijflijsten klaar in de hal van de kerk voor deelname aan de Veranderdag die wordt gehouden op zaterdag 4 april a.s.  Vrijwillig aan de slag bij een sociale activiteit, een praktische klus doen of iemand helpen in de tuin. Het kan allemaal. Zo doet u niet alleen iets goeds voor een ander, maar doet u ook iets wat u zelf leuk vindt om te doen.  Aarzel dus niet en schrijf uw naam op de lijst! De mensen van Present nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Inschrijven kan nog t/m zondag 1 maart as. 23.02.20

Wijkbericht
De wijkberichten van de predikanten van ds. Marianne Moerland, ds. Cees Romkes en ds. Jan Willem Stam, aangevuld met berichten uit de wijkkerkenraad en de wijkgemeente zijn samengevoegd tot één allesomvattend wijkbericht. Dit keer vijf pagina's met wel en wee vanuit de Dorpskerkgemeente. Lees verder >> 23.02.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam verzorgde dit keer de meditatie in Klankbord. Zijn thema is: 'Ontmoeting'. Hij refereert naar een uitspraak van ds. Piet Schelling in zijn boek '
Verbinding en aandacht, nieuwe wegen voor het gemeentepastoraat'.
Lees verder >> 23.02.20


Voortgang restauratie torenuurwerk
Restaurator Ralf van Veghel van de firma Daelmans heeft gemeld, dat nu ook de restauratie van het 'slagwerk' nagenoeg is afgerond. Eerder maakte hij al melding van de afronding van de restauaratie van het 'gaandwerk' Naar verwachting zal de restauratie van het torenuurwerk eind februari kunnen worden afgerond. Daarna volgt nog een periode van vier weken, waarin het uurwerk vlekkeloos moet functioneren in de werkplaats. Verwacht wordt dat het uurwerk eind maart  kan worden teruggeplaatst op de uurwerkzolder van de Dorpskerk. Ondertussen hebben de kerkrentmeesters opdracht gegeven aan De Graaf Bouw om enkele bouwkundige aanpassingen op de uurwerkzolder uit te voeren. Ook zullen zij een zogenaamde 'valkist' maken. Deze kist ,die zal worden gevuld met oude dakpannen, dient om in geval van een calamiteit een eventueel vallend uurwerkgewicht op te vangen, zonder schade aan de zoldervloer. Dit is geen overbodige luxe, want midden vorige eeuw is er een gewicht naar beneden gevallen en heeft het uurwerk en de onderliggende vloerdelen ernstig beschadigd. Die bewuste vloerdelen werden destijds provisorische gerepareerd en zullen nu worden vervangen. Verantwoordelijk kerkrentmeester Simon Hoek is voornemens om de oplevering van de restauratie van het monumentale torenuurwerk, de eeuwenoude klokkenstoel en luidklok  feestelijk te gaan vieren. Daarover binnenkort meer nieuws. Op de foto is goed te zien hoe beide opwindtrommels nu zijn voorzien van touwen (bovenste foto), waaraan de gewichten hangen, die beide delen van het uurwerk in gang houden (onderste foto). 23.02.20
  Klik voor vergroting

Klik voor vergroting

Een kerk met oude mensen minder waard dan een kerk vol jonge mensen?
Een leestip: De dertigjarige theoloog Gertine Blom stelde zich die vraag en gaf haar antwoord in een interessant artikel dat onlangs verscheen in het Nederlands Dagblad. Het integraal overnemen van het artikel is vanwege copyright niet toegestaan, maar we verwijzen graag door naar het betreffende artikel. Zij was drie jaar PKN-predikant in Zuilen en is momenteel jeugdwerker in de Anglicaanse kerk in het Engelse Cambridge. Lees verder >> 17.02.20

'Sparkling Voices' in de Dorpskerk
Het interkerkelijk koor 'Sparkling Voices' uit Rhoon verleende medewerking aan de eredienst in de Dorpskerk op zondagmorgen 16 februari. Het koor stond onder leiding van Arjen Uitbeijerse. Sander van der Kaaij begeleidde de koor- en gemeentezang op het Dorpskerkorgel en de concertpiano. Verder werkten mee: Ilse en Anouk Nootenboom op trompet en Fleur Nootenboom op alt saxofoon en Joke Meijboom op dwarsfluit. Voorganger was ds. Cees Romkes. Het werd een feestelijke dienst, in het bijzonder voor kerkrentmeester Derk Ottink, die als koorlid (eindelijk) een keer in 'zijn' Dorpskerk kon zingen als 'sparkling voice'. Jan van den Oever maakte er een mooie foto van.  17.02.20
  klik voor vergroting

Interessante Leerhuis-avond
Dinsdagavond 18 februari was er weer een avond van het Leerhuis 'Leren lezen'. Het was een bijzonder interessante avond. Ds. Bert de Wit schreef in Klankbord: 
Dit seizoen bestuderen we in het Leerhuis de Bijbel als boek dat telkens de vraag stelt: ‘Wie maakt hier de dienst uit?’ Over de Bijbel en macht. De profeten waren vaak uiterst kritisch op machthebbers en in het Evangelie krijgt ‘macht’  een totaal andere betekenis dan we gewend zijn. Iemand die daar meer over kon vertellen was de Vlaamse theoloog Egbert Rooze, die samen met zijn collega Paul de Witte een commentaar heeft geschreven op het Evangelie naar Johannes, getiteld 'De Messias en de macht van Rome' (Uitg. Skandalon, Vught 2016). Hij leest het Johannesevangelie als verzetsliteratuur. In een soort geheimtaal wordt in het evangelie kritiek gegeven op de religieuze leiders in Jeruzalem die zich teveel hebben gecompromitteerd met de Romeinse machthebbers. Dr. Egbert Rooze was op 18 februari te gast als spreker.  19.02.20
  klik voor vergroting

Wist u dat. . . ? Een kieswijzer voor bijbelvertalingen
Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) heeft een kieswijzer ontwikkeld waarmee je kunt vast stellen welke bijbelvertaling je eigenlijk het meest zou moeten aanspreken. In Nederland zijn veel verschillende bijbelvertalingen beschikbaar. Maar hoe en waarom verschillen die vertalingen eigenlijk van elkaar, en hoe kom je erachter welke je het beste kunt kiezen? Beantwoord 23 vragen en ontdek welke vertaling past bij jouw voorkeuren. Lees verder >> 14.02.20

Wijkbericht
De wijkberichten van de predikanten van ds. Marianne Moerland, ds. Cees Romkes en ds. Jan Willem Stam, aangevuld met berichten uit de wijkkerkenraad en de wijkgemeente zijn samengevoegd tot één allesomvattend wijkbericht. Dit keer zes pagina's met wel en wee vanuit de Dorpskerkgemeente. Lees verder >> 11.02.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie in Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Cees Romkes. Onder de titel 'Door het water naar het geheim' gaat hij in op hetgeen in de de liturgie voor de week van Gebed voor de Eenheid op 19 januari jl. werd gepresenteerd. Lees verder >> 11.02.20

Nieuws van de AK
De Scriba van de Algemene Kerkenraad heeft een verslag gepresenteerd van de vergadering van de AK van 6 februari j.l.
Lees verder >> 12.02.20

Wist u dat . . .? Een bijzonder verhaal
Donderdag 7 februari werd de vergadering van de Algemene Kerkenraad afgesloten door scriba Louw Stroo met een bijzonder verhaaltje over tien kleine christenen. Dit willen we u niet onthouden, lees verder >> 07.02.20

Bijzonder koffieconcert in Dorpskerk
De Stichting Barendrecht Klassiek (SBK) organiseerde in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk op zondag 2 februari weer een bijzonder koffieconcert. Dit keer kwam er een slagwerkduo met een zeer verrassend repertoire. Adriaan Feyaerts en Jeroen Geevers leerden elkaar kennen bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. De marimba heeft een centrale plaats in hun repertoire. Dit melodische slagwerkinstrument combineert het visuele spektakel van het slagwerk met de warmte en lyriek die men niet direct bij deze instrumentengroep zou verwachten. Voor het verslag van dit concert, lees verder >> 05.02.20
 

Restauratie torenuurwerk vordert gestaag
Restaurator Daelmans, die het torenuurwerk van de Dorpskerk nu al enkele maanden onder handen heeft, kon dezer dagen melden dat het zogenaamde 'gaand werk' is gerestaureerd. Dit is het gedeelte van het uurwerk dat de wijzers aanstuurt. Nu volgt de afronding van de restauratie van het 'slagwerk'. Tijdens de restauratie is trouwens opnieuw een bewijs gevonden dat het uurwerk ruim honderdvijfitg jaar ouder is dan altijd werd aangenomen. Het is namelijk gebleken dat het slagwerkdeel van het uurwerk alleen de hele uren sloeg. Het slaan van de halve uren werd oorspronkelijk gerealiseerd door middel van een zogenaamde 'dwangslag'. Bij eerdere restauraties in de vorige eeuwen is die oorspronkelijke opzet ongedaan gemaakt. Bij de lopende restuaratie zal die oorspronkelijke dwangslag van de halve uren weer naar de originele situatie worden teruggebracht. Ook deze extra werkzaamheden zullen onder toezicht van de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk  worden uitgevoerd. Zodra de restauratie van het slagwerkgedeelte ook is afgerond, volgt een nieuw voortgangsbericht van deze buitengewoon interessante restauratie. Dat het Barendrechtse torenuurwerk nu weer een echt slingeruurwerk is geworden, is te zien op de korte video die in de werkplaats werd gemaakt. Het tikken van de zogenaamde pennengang is goed te horen (met excuses voor de achtergrondmuziek). Kijk verder >> 02.02.20
  klik voor vergroting
Weer een echt, tikkend slingeruurwerk!

Oecumenische vespers en sobere maaltijden in de veertigdagentijd
De werkgroep Oecumene gaat in de Veertigdagentijd ook dit jaar op de woensdagavonden weer vespers organiseren. Voorafgaand aan de vespers worden er ook weer een sobere maaltijd gehouden. Deze maaltijden beginnen om 18.00 uur in de Oude Pastorie achter de Dorpskerk.. Tijdens de maaltijd wordt stil gestaan bij onze dagelijkse omgang met soberheid en solidariteit. Het is een goede manier de hectiek van het alledaagse leven even te doorbreken. Rond 19.15 uur wordt de maaltijd afgerond zodat een ieder die dat wil naar de aansluitende vesper in de kerk kan gaan. Het is natuurlijk ook mogelijk alleen de vespers te bezoeken. Wilt u meer weten dan kunt u bellen met: Winia Schriek telefoon: 619497 of Sjaan Steenhoek telefoon 617924. De eerste vesper met sobere maaltijd is op Aswoensdag 26 februari is het in de Augustinusparochie. Alle andere vespers  zijn in de Dorpskerk, op 4 maart, 11 maart, 18 maart, 25 maart, 1 april en 8 april. Iedereen is van harte welkom. 02.02.20

Over liturgie gesproken. . . de Paaskring (1)
In de Protestantse Dorpskerkgemeente wordt bijzondere aandacht besteed aan 'liturgie en kerkmuziek'. De werkgroep Eredienst streeft er naar om de inspirerende wereld van 'liturgie' dichter bij gemeenteleden te brengen. Op deze website worden bijzondere momenten uit het liturgisch jaar nader toegelicht. Zondag 9 februari 2020 start in het kerkelijk jaar de zogenaamde Paaskring. Deze cyclus start 70 dagen voor Pasen, op Zondag Septuagesima, en eindigt 50 dagen erna, op Pinksteren. De Paaskring wordt onderverdeeld in: de voorvastentijd; de veertigdagentijd; de Goede Week;de Paastijd en de Pinkstertijd. In drie artikelen wordt achtergrondinformatie gegeven over deze prachtige periode uit het kerkelijk jaar.
Voor het eerste artikel, lees verder >>  02.02.20
 

Wordt Vriend(in) van de Dorpskerk!
Ook in de toekomst zal het onderhoud van het 'oudste huis van Barendrecht, het nodige geld vergen. Aangezien de Protestantse Gemeente Barendrecht maar in zeer beperkte mate daaraan kan bijdragen is de ondersteuning van de onafhankelijke Sichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) onontbeerlijk! U kunt Vriend worden van de Dorpskerk door een bijdrage te storten op bankrekeningnummer NL 38 RABO 0355 3629  45. Elke bijdrage klein of groot / eenmalig of jaarlijks is welkom. Omdat de SVDK een Algemeen Nut Beogende Instelling is (ANBI-gecertificeerd), zijn giften fiscaal aftrekbaar. Een meerjarige schenkingsovereenkomst geeft nog meer fiscaal voordeel. Ook kunt u de SVDK gedenken via uw testament; daarmee kunt u de instandhouding van de Dorpskerk ook na uw overlijden ondesteunen. Voor de nieuwe informatiebrochure, lees verder >> 30.01.20 

Februarinummer Woord & weg
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. U kunt elke maand het blad via deze website downloaden. Het februarinummer staat in het teken van de dorpskerkenbeweging en de betekenis daarvan voor de landelijke PKN. Lees verder >> 28.01.19 

Actie Product van de Maand Voedselbank
Een van de doorlopende acties van de diaconie van de Protestantse Gemeente Barendrecht is de actie Product van de maand voor de Voedselbank Barendrecht. U kunt het product van de maand inleveren bij de Dorpskerk, ingang de Ontmoeting. Ook in de andere kerkgebouwen van de PGB kunt u de producten aanleveren. In de maand februari 2020 zijn de producten van de maand: koffie en thee. U wordt van harte uitgenodigd om mee te doen aan deze actie. 30.01.20
  klik voor vergroting

Programma V&T 2020-1
De werkgroep Vorming & Toerusting van de PG Barendrecht heeft weer een prachtig programma gepresenteerd voor de eerste helft van 2020. Er is een breed aanbod aan avonden met boekbesprekingen, filmavonden en andere boeiende onderwerpen. De nieuwe flyer geeft een goed overzicht van het hele aanbod. De papieren versie is via Klankbord reeds verspreid en afgelopen zondag kregen de niet-Klankbord abonnees hem in de bus. Nu dus ook op de website!  Lees verder >> 30.01.20

KerkBalans 2020
De actieperiode voor de jaarlijkse actie KerkBalans is al weer bijna achter de rug. Namens het College van Kerkrentmeesters spreekt Aad Boers zijn dank uit: 'Wij zeggen veel dank aan onze vrijwilligers voor het verrichte werk. En natuurlijk dank aan alle toezeggers'. Hij benadrukt verder het grote belang om uw kerkelijke bijdrage voortaan digitaal te gaan verzorgen. Hij herinnert ten slotte een ieder die zijn of haar retourenvelop nog niet heeft ingeleverd, dit te doen bij een van de kerkgebouwen van de PG Barendrecht. Voor het volledige bericht, lees verder >> 29.01.20

Gemeenteavond unaniem positief over Beleidsplan 2020 - 2024
De Wijkkerkenraad van de nieuwgevormde Protestantse wijkgemeente Dorpskerk heeft in haar eerste vergadering het concept Beleidsplan 2020 - 2024, dat door de twee oude wijkkerkenraden was opgesteld, goedgekeurd. Op 28 januari jl. werd het op een gemeenteavond voorgelegd aan de gemeenteleden. Het Beleidsplan werd toegelicht door de WK-voorzitter Aad van der Wel. Alle ruim zestig aanwezige gemeenteleden hebben, na het stellen van verschillende vragen, unaniem ingestemd met het plan. In een volgende WK-vergadering zal het worden vastgesteld. Met betrekking tot de nader uit te werken actieplannen werden meerdere suggesties gedaan, die nader zullen worden uitgewerkt. Daarna zullen ze worden gepresenteerd aan de leden van de Protestantse Dorpskerkgemeente.Voor het concept Beleidsplan 2020 - 2024, lees verder >> 29.01.20

Nieuw moderamen WK
De leden van de Wijkkerkenraad van de Protestantse Dorpskerkgemeente hebben in hun vergadering van 23 januari jl. een dagelijks bestuur (moderamen) gekozen. Tot voorzitter is gekozen ouderling Aad van der Wel en tot scriba is gekozen ouderling Dick Schriek. Diaken Kees Vos en ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek werden als moderamenlid gekozen. Ook beide Dorpskerkpredikanten Stam en Romkes zij lid van het moderamen. Tevens werd vastgesteld dat Kees Vos als 2e voorzitter en 2e scriba zal gaan optreden.Tijdens de WK-vergadering overhandigde de oud-WK-voorzitter van de vroegere Hervormde Dorpskerkgemeente - Kees Vos - de voorzittershamer aan Aad van der Wel. 29.01.20
  klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht
De wijkberichten van de predikanten van ds. Marianne Moerland, ds. Cees Romkes en ds. Jan Willem Stam, aangevuld met berichten uit de wijkkerkenraad en de wijkgemeente worden samengevoegd tot één allesomvattend wijkbericht. Dit keer liefst zeven pagina's met wel en wee vanuit de Dorpskerkgemeente. Lees verder >> 25.01.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

'Nieuw' orgel voor Borgstede
De weeksluitingen die op vrijdagmiddag in 'Borgstede' worden gehouden, kunnen weer worden begeleid op een orgel. Vrijdag 17 januari werd het instrument officieel overgedragen. Nestor van de Dorpskerkgemeente Piet Laban nam het initiatief om te zoeken naar een nieuw orgel voor Borgstede. Na een oproep in Klankbord keurde Hans van Gelder de zes aangeboden orgels. Het orgel dat werd aangeboden door mevrouw Hazenbroek stak er kwalitatief duidelijk bovenuit.  Mevrouw Hazenbroek en haar dochter Karin Doller waren aanwezig bij de overdracht.Piet Laban bij de overdracht een kort woord. 'Dit is een volledig orgel, bijzonder geschikt voor de begeleiding' aldus Piet.  Lees verder >>  foto: De Schakel 23.01.20
  klik voor vergroting

Meditatie Klankbord
De meditatie in het tweede Klankbord in 2020 is verzorgd door ds. Bert de Wit. Onder de titel 'Dingen die moeten gebeuren' vraagt hij zich af of  het echt zo zou zijn, dat het niet te vermijden valt dat er eens in de zoveel jaar een wereldomvattende oorlog plaatsvindt? Zij antwoord is gebaseerd op woorden die Jezus Christus hierover zegt. Lees verder >> 21.01.20

Het feest van de 'Samenvoegingszondag' - het slotconcert
Op voorstel van de stuurgroep 'Samenvoegingszondag' besloot de kerkenraad van de nieuw gevormde Protestantse wijkgemeente Dorpskerk om de feestdag af te sluiten met een spetterend slotconcert voor alle ruim 250 vrijwilligers van de Dorpskerkgemeente. Het concert werd verzorgd door The Choir Company; zij vertolkten op indrukwekkende wijze muziek van Tom Parker's New London Chorale. En een spetterend concert is het geworden, vooral de uitvoering van de Young Messiah bracht veel bezoekers in vervoering. De fotoreportage - die nu nog in voorbereiding is - geeft daar een prachtig beeld van. 9.01.20
  klik voor vergroting

Het feest van de 'Samenvoegingszondag' - de Kinderkerk
Terwijl in gebouw ‘de Ontmoeting’ er een feestmaal werd geserveerd voor een vijftigtal bezoekers van de doordeweekse activiteiten van de Protestantse Dorpskerkgemeente, werd in de Dorpskerk alles in gereedheid gebracht voor een feestelijke Kinderkerk. Het idee om ook voor de kinderen een programmaonderdeel te verzorgen werd opgepakt door de werkgroep Kinderkerk, die in de Dorpskerk enkele keren per jaar een bijzondere viering organiseert op zondagmiddag voor kinderen van 2 tot 12 jaar en hun ouders, grootouders en verzorgers. De verteller Matthijs Vlaardingerbroek verzorgde het grootste deel van deze feestelijke Kinderkerk. De vele kinderen (én hun ouders en grootouders) genoten met volle teugen! Voor het derde fotoverslag van deze samenvoegingszondag, lees en kijk verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 19.01.20
 

Klik voor vergroting
Matthijs Vlaardingerbroek
in de KInderkerk


Het feest van de 'Samenvoegingszondag' - het feestmaal
Zondag 12 januari 2020 zal ook voor de vaste bezoekers van de doordeweekse activiteiten van de Protestantse Dorpskerkgemeente in de herinnering blijven als een dag waarop helemaal werd waar gemaakt, wat de nieuwe wijkgemeente rondom het oudste huis van Barendrecht nastreeft: de Dorpskerk als godshuis én als herberg! Het tweede onderdeel van het feestprogramma was een feestmaal voor de vaste bezoekers van de Eetgroepen d’Ontmoeting, de CreaClub, de Koffiehoek van de Snuffelmarkt en de Herberg-Dorpskerk. Na afloop spraken de gasten veel woorden van waardering voor de prachtgie middag en het herlijke feestmaal. Voor tweede fotoverslag van deze feestdag, lees en kijk verder >> 19.01.20
  Klik voor vergroting

Het feest van de 'Samenvoegingszondag' - de eredienst
Zondag 12 januari 2020 zal in het geheugen van de leden van de Protestantse Dorpskerkgemeente tal van beelden oproepen. Het was immers een feestdag vol met activiteiten. De feestdag begon met een indrukwekkende eredienst, waarin dank werd gebracht aan de Eeuwige voor de totstandkoming van de nieuwgevormde wijkgemeente. Er werd afscheid genomen van vertrekkende ambtsdragers en van andere ambtsdragers werd hun zittingstermijn verlengd. Tevens werd de nieuwe voorzitter van de Algemene Kerkenraad weer in het ambt gesteld. In het eerste van vier fotoverslagen wordt terug geblikt op de inspirerende eredienst en het gezellige koffiedrinken daarna. Lees en kijk verder >> 19.01.20
  klik voor vergroting

Nieuwjaarsbrunch: een prachtig begin
Na een inspirerende eredienst, waarin de door dominee Jan Willem Stam gekozen liederen al vooruitblikten op het feest van de 'samenvoegingszondag', was de traditionele Nieuwjaarsbrunch een prachtig begin van het nieuwe jaar in een nieuw gevormde Protestantse Dorpskerkgemeente. Er was zoveel door gemeenteleden aangedragen, dat de organisatoren zelf maar weinig inkopen hoefden te doen. Tal van soorten soep, heel veel krenten- en rozijnenbroden, maar ook heerlijke salades. Kortom te veel om op te noemen. Elly van den Oever en haar hele team van vrijwilligers kan terugkijken op een prachtige start van 2020. Voor een uitgebreid fotoverslag, lees verder >> 05.01.20
  klik voor vergroting

Verslag HVD-kerstviering
De jaarlijkse kerstviering voor oudere gemeenteleden, die traditioneel wordt verzorgd door de HVD, stond dit jaar in het teken van het afscheid van Tine van Herk. Zij was gedurende enkele decennia het gezicht van de Hervormde Vrouwendienst in de Dorpskerkgemeente. Tijdens de viering, die werd voorgegaan door ds. Marianne Moerland, werd Tine toegesproken door Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. Hij bedankte haar namens de hele Dorpskerkgeloofsgemeenschap. Namens de HVD kreeg Tine een glazen hart cadeau en een prachtig boeket bloemen. Na de viering werd er in de Onmoeting weer een gezellige middag geroganiseerd. Voor het fotoverslag, Lees verder >>  Foto's Jan van den Oever. 18.01.20
  klik voor vergroting

'Proefstoelen' gearriveerd
In opdracht van de wijkkerkenraad heeft de 'Commissie herinrichting Dorpskerk' een voorstel heeft uitgewerkt voor de plaatsing van nieuwe stoelen in de Dorpskerk en in de Ontmoeting. Er zijn drie merken stoelen geslecteerd, waaruit zal worden gekozen. Van elke type stoel zijn er een of meer exemplaren op proef geplaatst. Er is gekozen voor stoeltypen met een houtenkuip, die zullen worden gespoten in de eikenkleur van het monumentale houten interieur. De geselecteerde stoelen hebben een chroomstalen onderstel en zullen allemaal worden voorzien van een stoffenzitting, waarvan kwaliteit en kleur later zullen worden vastgesteld. Alle geselecteerde stoelen voldoen aan de Nen-normering voor veilige stoelkoppelingen.
  klik voor vergroting
In principe zullen alle stoelen zonder armleuning worden uitgevoerd. Wellicht met uitzondering van het vak recht voor de dooptuin.Vanaf heden tot en met medio februari kunnen kerkgangers hun oordeel geven over het zitcomfort en de uitstraling van de proefstoelen. Evaluatieformulier liggen klaar. De wijkgemeente gehoord hebbende, zal de wijkkerkenraad een besluit nemen over het uiteindelijke type stoel dat alle huidige stoelen en banken zal gaan vervangen. Voor het evaluatieformulier, lees verder >> 18.01.20

Prachtige liturgische schikking voor Samenvoegingszondag
De drie dames van de werkgroep Liturgsich bloemschikken hebben hun creativiteit de vrije loop gelaten om te komen tot een schikking voor de Feestzondag. Het kleurrijke eindresultaat is indrukwekkend en is vol van symboliek. Uit de toelichting op de schikking blijkt dat elk onderdeel zijn/haar eigen betekenis heeft. Het geheel heeft de uitstraling van een feesttaart in drie lagen. De kleuren en de kleurschakeringen symboliseren de veel kleurigheid van de gemeenteleden, elk met zijn of haar 'gekleurde' achtergrond.  Op het bovenste plateau zijn alle kleuren en bloemen gemixt en heel dicht op elkaar gezet, dat symboliseert het elkaar vasthouden als nieuwe Protestantse wijkgemeente. De groene takjes symboliseren nieuwe activiteiten die vanuit de Dorpskerkgemeente zullen gaan groeien. Die groei kan gestimuleerd worden door de handen ineen te slaan en samen te werken aan een nieuwe geloofsgemeenschap rondom het 'oudste huis van Barendrecht'. De achtergrondfoto symboliseert dat. De schikking verbergt ook nog een klein presentje voor de ambtsdragers die afscheid nemen. 11.01.20
  Klik voor vergroting

Er was FEEST in de DORPSKERK op 'SAMENVOEGINGSZONDAG'
Zondag 12 januari 2020 zal in de Barendrechtse kerkgeschiedenis getypeerd worden als de 'samenvoegingszondag' waarop Hervormde en Gereformeerde Christenen, die de eeuwenoude Dorpskerk als hún godshuis en herberg hebben gekozen,  na ruim 130 jaar voortaan als Protestantse Dorpskerkgemeente verder zullen gaan. Het Feestprogramma zag er in het kort als volgt uit:
1) Een feestelijke eredienst, waarbij de nieuwe kerkenraad zich presenteerde en afscheid werd genomen van ambtsdragers die het samenvoegingsproces in goede harmonie tot stand hebben gebracht. Classispredikant ds. Van Meijeren bracht de felicitaties over namens de landelijke PKN. Voor de Orde van dienst, lees verder >>. 
2) Een feestmaal in de Ontmoeting, voor zo'n 50 vaste bezoekers van Eetgroep(en) d'Ontmoeting, CreaClub, Herberg-Dorpskerk en de Koffiehoek van de Snuffelmarkt.
3) Een feestelijke Kinderkerk, waaraan verteller Matthijs van Vlaardingerbroek meewerkte. Na afloop was er in de Ontmoeting voor de kinderen een heerlijke traktatie en een bouwplaat om je eigen Dorpskerk te kunnen bouwen.
4) Een spetterend slotconcert, verzorgd door koor, solisten en band van The Choir Company, met muziek van Tom Parker's New London Chorale. Zij zongen onder andere The Young Messiah. Dit concert werd door de kerkenraad aangeboden aan de  ruim 240 vaste vrijwilligers van de Protestantse Dorpskerkgemeente.
5) Na het concert is er een feestelijke nazit, voor de vrijwilligers die op een of andere wijze een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van de 'samenvoegingszondag'.   13.01.20


Wist u dat . . . ? De Dorpskerkklok horen luiden en ook weten waar de klepel hangt!
Als er iemand is geweest, die benieuwd was hoe het 'vliegend luiden' van de klok van de Dorpskerk zou gaan klinken, dan was het wel de Dorpskerkrentmeester Simon Hoek. Hij nam destijds het initiatief om de klok weer terug te hangen aan een horizontale luidas, zoals dat van 1759 tot 1962 het geval is geweest. Dat omhangen zou het behoud van de luidklok betekenen, zo hadden deskundigen vastgesteld. Op 10 januari 2020 was het zover. Bij het proefluiden werd duidelijk dat, zoals door de deskundigen al was voorspeld, de klok een veel mooier en voller geluid zou krijgen. Zeker niet een harder geluid, maar een veel voller geluid!  U kunt het nu zelf constateren, want het proefluiden is gefilmd en op YouTube gezet. Kijk, luister en geniet verder >> 10.01.20

 

Feestelijke Kinderkerk op 'samenvoegingszondag'
De werkgroep Kinderkerk van de Dorpskerkgemeente organiseert een Kinderkerk in het teken van 'samen-feest-vieren' op zondag 12 januari met verhalenverteller Matthijs Vlaardingerboek. Hij verzorgt leuke voorstellingen met een Bijbelse boodschap, geschikt voor alle leeftijden van de basisschool. Hij laat op bijzondere wijze Bijbelverhalen tot leven komen in een interactieve, humoristische, afwisselende voorstelling, waarin kinderen mee mogen schitteren in een act. In de Dorpskerk zal hij de voorstelling ‘SchatRijk’ verzorgen. Het is een voorstelling over de discipelen die samen met Jezus op reis gaan en tijdens hun reis de grootste schatten ontdekken, namelijk de belangrijkste lessen die zij van Jezus geleerd hebben. De Kinderkerk is voor alle kinderen tussen 2-12 jaar en begint 15.00 uur. Om 16.00 uur staat er in 'de Ontmoeting' wat lekkers te eten en te drinken klaar. Kinderen, hun ouders en grootouders worden van harte uitgenodigd deze bijzonder feestelijke Kinderkerk mee te beleven. 21.12.19
  Klik voor vergroting

Feestelijke viering van de ‘samenvoegingszondag’
Dat - na 130 jaar kerkscheuring - Hervormden en Gereformeerden in het oude dorp van Barendrecht weer samen één Protestantse wijkgemeente Dorpskerk gaan vormen per 1 januari 2020, is reden voor een feest! Voor zondag 12 januari 2020, die de naam 'samenvoegingszondag' heeft gekregen, is een feestprogramma opgezet. Dit omvat 's morgens een feestelijke eredienst, waarin we de Eeuwige zullen eren en dankzeggen. In de middag wordt er een feestmaal aangericht, waarvoor de vaste bezoekers van Eetgroep d’Ontmoeting, Herberg-Dorpskerk, CreaClub en koffiehoek Snuffelmarkt persoonlijk zullen worden uitgenodigd. Verder is er een feestelijke Kinderkerk in de kerkzaal, met een nazit in De Ontmoeting. Het feestprogramma wordt afgesloten een spectaculair concert met muziek van Tom Parkers' New London Chorale, uitgevoerd door 'The Choir Company'. Dit concert wordt aangeboden aan alle vaste vrijwilligers van de nieuwe protestantse Dorpskerkgemeente, die hiervoor een persoonlijk uitnodiging zullen ontvangen.  Lees verder >> 20.12.19
 

'samen-feest-vieren'

Liturgische schikking 4e Advent
De adventsschikking groeit op de vierde Adventszondag, op weg naar het feest van Christus' geboorte. De dames van de werkgroep Liturgsch bloemschikken hebben de vierde en laatste krans toegevoegd. De vierde krans is versierd met klimop (Hedera). Deze plant is het hele jaar groen en biedt schuilplaatsen voor dieren en hecht zich aan de ondergrond. Het symboliseert het vertrouwen dat de profeet Micha stelt op de trouw van God: op een God die vergeeft. Micha zegt dat de Eeuwige niet woedend blijft, maar kiest voor trouw-zijn voor wie Leven wil. Dat betekent geen rechte weg, maar zo kronkelig als een tak klimop. . . 21
.12.19

Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . . Zondag Rorate Caeli, zondag hoe?
De vierde zondag van de Advent draagt de naam Rorate Caeli. Dit verwijst naar het achtste vers Jesaja 45 'Dauwt hemelen van boven', gij wolken, beregene de rechtvaardigen: Opdat de aarde zich zal openenen de Heiland er uit zal ontspruiten. Het is een gebed tot God of Hij zijn gerechtigheid op aarde wil vestigen. De komst van Jezus Christus die we komende week vieren is de vervulling van dit gebed. Daarom is Psalm 19 ook de Psalm van de zondag. Over de stille maar duidelijke taal die de hemel spreekt. Vers 2 gaat over de zon die God over ons doet opgaan. We denken dan ook aan Jezus Christus, de ‘Zonne der gerechtigheid’. De liturgische kleur is paars. Paars is het symbool van bezinning en inkeer als voorbereiding op het vieren van het feest.21.12.19
 

Kerkrentmeester geïnterviewd op Radio Exxact
In het programma 'Hart voor Barendrecht'  van Radio Exxact Barendrecht  werd ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek op 2 december jl. geïnterviewd door Jacobien Glasbergen en Arnold Sluis. Onderwerp van gesprek was zijn werk als kerkrentmeester van de Dorpskerk. Verder werd hij specifiek bevraagd over de lopende restauraties van het torenuurwerk, de klokkenstoel en de luidklok. Het hele interview is terug te luisteren via de website van Hart voor Barendrecht. Luister verder >>  16.12.19
 

'Bethlehem in Barendrecht' weer een succes
In de stichting 'Hart voor Barendrecht' participeren nagenoeg alle plaatselijke kerken. De jaarlijkse kerstwandeling 'Bethlehem in Barendrecht' is een van hun succesvolle kernactiviteiten. Dit jaar vormde de kerstwandeling de afsluiting van het WinterFeest. Vanwege de harde wind moesten enkele aanpassingen worden doorgevoerd, maar de veertien groepen van zo'n veertig personen hebben er weinig van gemerkt. Het was ook dit jaar weer een unieke ervaring om het eeuwenoude bijbelverhaal vertolkt te zien worden in deze tijd, in een boerenschuur, in het voorportaal van een kerk, een garage of zomaar in een voortuin in de oude dorpskern van Barendrecht. De wandeling eindigde dit keer in het Dorpskerkcomplex. Daar stond de warme chocolademelk klaar voor iedere deelnemer, groot en klein. In de Dorpskerk konden degenen die dat wilden, de eeuwenoude kerstliederen zingen, begeleid door ??? op trompet en Sander van der Kaaij op het Dorpskerkorgel. Voor veel meer foto's van de geslaagde wandeling, kijk verder >> . 15.12.19
  klik voor vergroting

Uitstekende opbrengst Snuffelmarkt op WinterFeest
Natuurlijk was de Snuffelmarkt ook weer present op het WinterFeest. Mede door het slechte weer én het feit dat er kinderactiviteiten waren in de consistorie, trok de Snuffelmarkt de hele dag veel bezoekers. Aan het eind van de dag konden de vrijwilligers van deze enthousiaste werkgroep van de Dorpskerkgemeente het prachtige resultaat van € 959,10 bekend maken. Dat is een recordopbrengst voor dit soort gelegenheden. Op woensdagavondopening 18 december is er nog een speciale avondverkoop van 18.30 tot 20.30 uur.
Dan wordt alle kleding én alle kerstartikelen voor de helft van de (toch al lage) prijs verkocht! 15.12.19 

Achtste boek van Abraham Costerus gevonden
Het lange speuren naar informatie over de zesde Dorpskerkpredikant in alle uithoeken van het wereldwijde internet is niet te vergeefs geweest, zo concludeert Dorpskerkrentmeester Simon Hoek. Nu is gebleken dat dominee Abraham Costerus nog een achtste theologisch boekwerkje heeft geschreven met de titel: "Van de Opstandinghe des Vleeschs, ghestelt tot een noodighe verantwoordinghe, teghen de valsche beschuldighinghe Thomas Sailly, Priester der ghenoemder Societeyt Jesu". Het is een protest(ants)geschrift tegen de theologische visie van de Rooms-Katholieke Thomas Sailly, die als Jezuiet tal van theologische werken heeft geschreven. Dit boekwerkje van 100 pagina's, is uitgegeven in 1616, toen Costerus predikant was in Ossendrecht en Woensdrecht. Ook dit boekje is volledig te downloaden via GoogleBooks.com! 28.03.19
  Klik voor vergroting

De zesde Dorpskerkpredikant: Abraham Costerus, dominee-schrijver
De levensbeschrijving van de zesde Dorpskerkpredikant nadert zijn voltooiing: Het betreft Abraham Costerus (1575-1620), die predikant was in Barendrecht van 1606-1609. Hij is de eerste Barendrechtse predikant waarvan vast staat die universitair was opgeleid. Hij heeft een zevental boeken geschreven, die veel stof deden opwaaien. Hieronder staan de titelbladen van die boeken afgedrukt, als voorproefje op de publicatie van zijn boeiende levensverhaal. Zijn meest spraakmakende boek schreef hij in zijn Barendrechtse periode. Binnenkort meer over Abraham Costerus, wiens originele boeken bijna uitsluitend nog te vinden zijn in enkele grote unversiteitsbibliotheken, maar die allemaal via 'Google Books' gedownload kunnen worden! 25.03.19
Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting
1608 1610 1613 1614 1614 1619 1620

Unieke vondst van eeuwenoud boekwerk van oud-Dorpskerkpredikant
Al twee jaar speurt een Dorpskerkrentmeester op internet naar de geschiedenis van de eerste predikanten in Barendrecht. De eerste vijf predikanten zijn inmiddels in beeld gebracht. Ze werden gepresenteerd in het kerkblad Klankbord (sterk verkorte versie) en in een wat langere versie op deze website en in het Contactblad van de Historische Vereniging Barendrecht. Speurend naar de levensloop van de zesde predikant - Abrahamus Costerius, die anno 2019  'Bram de Koster' zou heten, bleek dat hij, enkele boekwerken heeft geschreven die destijds nogal spraakmakend waren. Dankzij 'Google Books' kunnen die boekwerken digitaal gelezen worden. De originele boeken zijn zeer zeldzaam en die exemplaren liggen veilig opgeborgen in enkele bibliotheken over de hele wereld. De kerkrentmeester stuitte tijdens zijn lange zoektocht op internet op een origineel exemplaar van een 'Thesaurus Liborum' in twee delen uit het jaar 1701. Daarin is het tweede boekje van deze Dorpskerkpredikant integraal opgenomen. Costerius schreef dat in 1610 en het werd negentig jaar later opgenomen in dit prachtige verzamelwerk dat door Thomas Crenius werd uitgegeven. 
Deze Thesauri Liborum werden te koop aangeboden voor een aantrekkelijke prijs. De kerkrentmeester  kon zijn ogen niet geloven, aarzelde geen seconde en kocht de twee boekjes die bij een antiquariaat in de regio werden aangeboden. Aangezien er over het leven en werken van deze zesde predikant heel veel informatie is gevonden, zal diens levensbeschrijving in enkele delen verschijnen, zowel in Klankbord, op deze website alsook in het Contactblad van de Historische Vereniging. Het plan is om de complete levensbeschrijvingen van de eerste zes Dorpskerkpredikanten, voorzien van alle bronnen en verwijzingen, later in boekvorm uit te geven. Binnenkort wordt op onze website gestart met de eerste publicatie van de levensloop van dominee Abraham Costerus, die van 1606 tot 1609 predikant in Barendrecht was. 21.03.19   klik voor vergroting

Met het oog op 2022. . .
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk (STDK) was in de periode 2005 tot 2012 zeer actief bij de voorbereiding en de uitvoering van het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk in 2012. In de jaren daarna werd de Dorpskerkwebsite verder uitgebouwd en werd samengewerkt met de Zomer- en WinterFeesten en de koffieconcerten van SBK. Naar verwachting is er straks in 2022 alle reden om bij het 510-jarig bestaan van de Dorpskerk te gaan vieren dat er steeds meer 'muziek zit in de Dorpskerk’ zit! Daarom komt ook de STDK weer in een hogere versnelling. De eerste plannen worden alweer uitgebroed, om de plaats van de Dorpskerk in de Barendrechtse samenleving verder te gaan versterken.
Lees verder >> 14.02.19

 

5,1 eeuwen Dorpskerk
Het is al weer zeven jaar geleden dat het prachtige jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk' is verschenen ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van het oudste huis van Barendrecht. In die afgelopen zeven jaar is er veel gebeurd in de Dorpskerk en in de Dorpskerkgemeente. In mei 2022 - dus al over twe jaar - doemt de viering van de 510e verjaardag van het Godshuis aan de horizon op. Dezer dagen hebben Wim de Regt en Simon Hoek de koppen bij elkaar gestoken, omdat hen was gebleken dat ze elk met een soortgelijk plan rondliepen: een supplement op het jubileumboek, dat zou kunnen verschijnen in mei 2022. 
 
Nu het bestaande boek is uitverkocht, hebben zij besloten om de complete inhoud in de komende maanden - dus stap voor stap - digitaal beschikbaar te stellen via de Dorpskerkwebsite.   Het supplement zal correcties en aanvullingen op het bestaande boek bevatten, alsmede een kroniek per jaar over de periode 2012 - 2022. Aan gemeenteleden en vrienden van de Dorpskerk wordt gevraagd of zij correcties op het bestaande boek en suggesties voor aanvullingen kenbaar willen maken. Dat kan rechtstreeks aan Wim of Simon, maar dat kan natuurlijk ook via de e-mail >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl  Deo volente, zullen we in mei 2022 een nieuw hoogtepunt kunnen gaan vieren in de geschiedenis van de Dorpskerk. Wij denken vooruit! U / jij ook?    08.02.20

De eerste predikanten van Barendrecht
In het kerkblad Klankbord is een serie artikelen gestart waarin de eerste vijf predikanten van Barendrecht worden beschreven. Deze artikelen zij resumés van uitgebreidere artikelen die eerder op onze website zijn gepubliceerd. Om uitgebreid zoeken op de website te voorkomen, wordt het betreffende uitgebreide artkel opnieuw geplaatst op deze pagina Laatste Nieuws.
Voor de eerste predikant, lees verder >>; Voor de tweede predikant, lees verder >>; Voor de derde predikant, lees verder >> ;  Voor de vierde predikant, lees verder >>. Voor de vijfde predikant, lees verder >>


De financiering van de restauraties van de Dorpskerk
Hoe is het toch mogelijk dat al decennia lang de staat van onderhoud van de Dorpskerk stap voor stap naar een optimaal niveau wordt gebracht? En hoe verhoudt dat zich tot de zorgelijke financiële toestand van de hele Protestantse Gemeente Barendrecht? Dit zijn vragen waarmee de kerkrentmeesters van de Dorpskerk worden geconfronteerd. Het is voor 'outsiders' niet altijd even duidelijk wat de financieringsbronnen zijn van al die renovatie- en restauratieprojecten. Een van de kerkrentmeesters heeft het complete plaatje op papier gezet. Zo wordt volledige transparantie gegeven op welke wijze het 'oudste huis van de Heer' in Barendrecht in een steeds betere conditie wordt gebracht.  Lees verder >>   foto: Jos Wesdijk-De Schakel
  klik voor vergroting

Wist u dat?  
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk heeft (evenals de Stichting Vrienden van de Dorpskerk) in haar doelstelling staan om de rollen die de Dorpskerk vervult in de Barendrechtse samenleving te versterken. Dat betreft primair de rol als Godshuis voor de wekelijkse zondagse eredienst voor een Protestantse wijkgemeente rondom de Dorpskerk én daarnaast de rol als muziekpodium én ten derde de rol als internationaal beschermd rijksmonument. Alle drie deze rollen zijn wat ons betreft even waardevol en dienen te worden versterkt om zodoende dit unieke gebouw voor protestantse kerkgangers en alle overige Barendrechters te behouden. Alle acties om de positie én de conditie van 'het oudste en misschien wel het mooiste huis van Barendrecht' te verder verbeteren dienen dan ook in het licht van deze drievoudige doelstelling bezien te worden.
 

Wordt Vriend van de Dorpskerk
en ondersteun daarmee de doelstellingen van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk:

*  De instandhouding van de monumentale Dorpskerk voor de eredienst;
*  Het organiseren en faciliteren van culturele activiteiten in de Dorpskerk (voor zover in overeenstemming met eerstgenoemde doel);
*  Het ontplooien van activiteiten om financiële middelen te verkrijgen voor de instandhouding van de Dorpskerk.
                                       Lees alles daarover op de eigen website van deze stichting >> 
www.vriendendorpskerkbarendrecht.nl

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende