Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog steeds actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

 Nog steeds actueel
Nieuwsberichten van de afgelopen maanden


'Lied van de Week'
Ook deze week bespreekt ds. Cees Romkes een lied van de Rooms-Katholieke dichter Michel van der Plas. Het betreft het lied 'Kind van mijn liefde', dat van een melodie is voorzien door Joop Stokkermans. Lees verder >>
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  31.07.21  

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 1 augustus is volgens de liturgische kalender geteld als '7e zondag van de Zomer'. Dit is de derde gezamenlijke viering uit een serie van zes erediensten van de wijken rondom de Bethelkerk en de Dorpskerk. Deze viering is in de DORPSKERK, de Bethelkerk is gesloten! 
Er is geen kindernevendienst en kinderoppas. Vooraf reserveren is niet nodig. Het maximum aantal kerkgangers is 100, inclusief de medewerkenden. Gezien de vakantieperiode wordt verwacht dat het genoemde maximum voldoende ruimte biedt om alle kerkgangers een plaats te bieden. Een gastvrouw/gastheer wijst u een plaats aan. De rechtstreekse uitzending begint om 10.00 uur en kan via de videokanalen van de Dorpskerk en de Bethelkerk worden bekeken. Voorganger is ds. Cees Romkes. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. Voor de liturgie, lees verder >> 30.07.21
 

Wist u dat. . . ? Een nieuwe Dorpskerkpredikant beroepen. . . in 1606
Zoals bij sommigen bekend is, heeft kerkrentmeester Simon Hoek zich verdiept in de eerste Dorpskerkpredikanten. Zijn eerste vijf verhalen zijn reeds gepubliceerd op deze website, aan het verhaal over de zesde predikant wordt nog gewerkt door Simon. Dat verhaal gaat dan over dominee Abraham Costerus die leefde van 1575 tot 1620. Nu is gebleken dat een van de leden van de beroepingscommissie, Joost Hengstmengel, ook op zoek is geweest naar in het verleden beroepen Dorpskerkpredikanten. Hij is daarbij gestuit op een artikel
'
EEN BEROEP NAAR BARENDRECHT IN HET BEGIN YAN DE 17™ EEUW, DOOR Mr. PETER VAN MEURS. Deze schrijver baseert zijn verhaal één op één op het 'Tweede Kerckenboek' van de Barendrechtse Dorpskerk, een van de bronnen die ook Simon frequent gebruikt. Vooruitlopend op het boeiende levensverhaal van deze zesde Dorpskerkpredikant, dat later dit jaar zal verschijnen, geeft dit door Joost gevonden artikel een mooi beeld hoe dominee Abraham Costerus in 1606 werd beroepen als zesde Dorpskerkpredikant naar Barendrecht! Lees verder >> 30.07.21

Nieuwe werkgroep AV
De activiteiten van de Dorpskerkgemeente zijn organisatorisch ondergebracht in zes clusters. Ruim 250 vrijwilligers vervullen met elkaar zo'n 470 vrijwilligerstaken. Binnen het cluster 'Facilitair' is er een nieuwe werkgroep Audio-Video (AV) gevormd. Koster-beheerder Rob Bruin heeft in de afgelopen twee jaar de ruimte gekregen om de bestaande geluidsinstallaties in de Dorpskerk en gebouw 'de Ontmoeting' verder te verbeteren en tevens een videosysteem met professionele camera's en software aan te leggen in de kerkzaal. Dit is nu nagenoeg afgerond. In het afgelopen jaar heeft Rob enkele gemeenteleden opgeleid, die het nieuwe AV-systeem eveneens kunnen bedienen. Jan van den Oever (bijgestaan door Elly), Roel Groen en Remco Ketting zijn nu in staat om Rob te vervangen c.q. te ondersteunen. Samen met Rob vormen zij de nieuwe werkgroep AV. Zij rapporteren aan de coördinator van de cluster Facilitair, Simon Hoek. 30.07.21

'Pastorie Schaatsbaan' voorlopig verhuurd
Het College van Kerkrentmeesters heeft in overleg met de WK van de Dorpskerkgemeente en na instemming van de AK van de PG Barendrecht besloten om de pastorie waarin ds. Stam heeft gewoond niet langer in te zetten als pastorie voor een PGB-predikant. Dit vanwege de zeer hoge WOZ-waarde. In overleg met een nieuwe Dorpskerkpredikant zal t.z.t. een passende pastorie worden gezocht. Het pand aan de Schaatsbaan zal tijdelijk - voor een periode van maximaal twee jaar - worden verhuurd aan de Christelijk Gereformeerde Kerk van Barendrecht. Dit omdat hun huidige pastorie zal worden vervangen door nieuwbouw. Als u dus activiteiten ziet rondom het pand, dan weet u in welke context dit gebeurt. 29.07.21

Product van de maand augustus
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'Product van de maand'. Voor de maand augustus zijn dit tandenborstels en tandpastaBij de ingang van de Dorpskerk bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur kunt u het 'product van de maand' inleveren. Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! Doet u al mee? 27.07.21
  klik voor vergroting

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Henk-Jan Ketelaar. Hij mediteert onder de titel 'Vacant en Vakantie!' en hij besluit zijn meditatie met de woorden: 'Doe iets wat goed voor je is. En laat zo iets van de innerlijke vrijheid in je groeien'. 
Lees verder >> 27.07.21

Snuffelmarkt in vakantietijd geopend!
Ook tijdens vakantietijd is de Snuffelmarkt elke zaterdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur. In deze zomertijd zijn er aantrekkelijke acties, zo is er 50% korting op alle kleding en schoenen. Deze korting geldt ook voor tassen, sjaaltjes en sieraden. Als extra actie zijn alle leesboeken de komende weken in prijs verlaagd naar € 0,50 per boek. Alle Dvd's en Cd’s zijn 10 stuks voor € 1,00. Deze acties lopen tot eind augustus. Sinds kort is ook de koffiehoek weer geopend en hopen de gastvrouwen oude en nieuwe klanten te mogen begroeten voor een kopje koffie of thee of gewoon voor een gezellig praatje. Er wordt rekening gehouden met de geldende coronaregels. De opbrengst van de Snuffelmarkt komt geheel ten goede aan het onderhoud van dit mooie monument. Voor meer informatie: Truus Dorsman, telefoon 616501. 27.07.21

Nieuw meubilair in Kerktuin
De werkgroep Kerktuin heeft het meubilair, dat al vele jaren het terras in de tuin opsierde, vervangen. Er zijn lichtere aluminium stoelen en bijbehorende tafels aangekocht. Er is gekozen voor vijf kleinere tafels, zodat er nu meerdere zitjes kunnen worden gemaakt. De werkgroep heeft de aankoop grotendeels kunnen financieren vanuit de diverse acties die zij hebben gevoerd. Bovendien werd een prachtige financiële bijdrage ontvangen van begrafenisondernemer Mastenbroek. De Kerktuin en het meubilair wordt bij mooi weer namelijk regelmatig gebruikt in geval van rouwbijeenkomsten in het Dorpskerkcomplex. Verder maakt ook Zorggroep De Toekomst veel gebruik van de faciliteiten in de tuin. De Kerktuin blijkt dus een waardevolle aanvulling te zijn op de verhuurmogelijkheden die het 'oudste huis van Barendrecht' biedt. Gedurende de zomerperiode is er elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur een gastvrouw of gastheer aanwezig die u alles kan vertellen over deze prachtige Kerktuin. 27.07.21  
  klik voor vergroting

Nieuw 'Lied van de Week'
Deze week bespreekt ds. Cees Romkes een lied van de Rooms-Katholieke dichter Michel van der Plas. Het betreft een Marialied, een bijzondere vorm van een Avé Maria: het lied 'Maria wees gegroet'. Ds. Romkes verwijst daarbij naar een interview van Stijn Fens met de christelijke gereformeerde theoloog Arnold Huigen, die een boek schreef over de Mariadevotie. Lees verder >> 
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  24.07.21  

Dorpskerk Revival-week ná de 'anderhalvemetersamenleving'. . .
De Protestantse Dorpskerkgemeente staat bekend als een vitale geloofsgemeenschap rondom het 'oudste huis van Barendrecht'. Net als de meeste andere mensen moesten ook de ruim 200 vrijwilligers van de Dorpskerkgemeente gedwongen hun activiteiten tijdens de Corona-pandemie sterk terugbrengen of zelfs helemaal stoppen. Nu steeds meer mensen gevaccineerd worden, gloort er licht aan het einde van de 'Coronatunnel'. Dit is voor de Wijkkerkenraad aanleiding om het einde van de 'anderhalvemetersamenleving' straks te gaan vieren. Een kleine commissie heeft ideeën verzameld en een conceptprogramma gemaakt voor een Dorpskerk Revival-week, zo mogelijk eind september as. De opzet is om alle activiteiten in en rondom de Dorpskerk in één week tijd een feestelijke herstart te geven en om zo heel Barendrecht te laten weten dat er ook ná Corona veel 'muziek in de Dorpskerk en de Dorpskerkgemeente' zit! De commissie staat open voor (meer) ideeën. Stuur een email naar: postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 23.07.21 

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 25 juli is volgens de liturgische kalender geteld als '6e zondag van de Zomer'. Dit is de tweede gezamenlijke viering uit een serie van zes erediensten van de wijken rondom de Bethelkerk en de Dorpskerk. Deze viering is in de BETHELKERK, de Dorpskerk is gesloten! 
Er is kindernevendienst en ook kinderoppas aanwezig. Aanmelden kan tot zaterdagochtend 10.00 uur per e-mail: welkomindebethelkerk@gmail.com Gemeenteleden die niet over internet beschikken kunnen zich telefonisch aanmelden bij Anke Kleemans op 0650557477. Als u zich aanmeldt en blijkt dat alle plaatsen vergeven zijn krijgt u daarover bericht en komt u automatisch op de lijst voor de volgende week. Wie niet kan komen wordt van harte uitgenodigd de dienst thuis mee te vieren. De rechtstreekse uitzending begint om 10.00 uur en kan via de videokanalen van de Dorpskerk en de Bethelkerk worden bekeken. Voorganger is Hans Oorebeek. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. Voor de liturgie, lees verder >> 23.07.21
 

Kerktuin in beeld - 6 
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek in Barendrecht. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, die het verdienen om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Hoogerbrugge-Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. Deze maand besteedt zij aandacht aan de amandelboom, Prunus Dulcis, die in de Kerktuin bij de bijenkorven staat. Lees verder >> 23.07.21
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 18 juli is volgens de liturgische kalender geteld als '5e zondag van de Zomer'. Dit is de eerste gezamenlijke viering uit een serie van zes erediensten van de wijken rondom de Bethelkerk en de Dorpskerk. Deze viering is in de BETHELKERK, de Dorpskerk is gesloten! 
Er is kindernevendienst en ook kinderoppas aanwezig. Aanmelden kan tot zaterdagochtend 10.00 uur per e-mail: welkomindebethelkerk@gmail.com Gemeenteleden die niet over internet beschikken kunnen zich telefonisch aanmelden bij Anke Kleemans op 0650557477. Als u zich aanmeldt en blijkt dat alle plaatsen vergeven zijn krijgt u daarover bericht en komt u automatisch op de lijst voor de volgende week. Wie niet kan komen wordt van harte uitgenodigd de dienst thuis mee te vieren. De rechtstreekse uitzending begint om 10.00 uur en kan via de videokanalen van de Dorpskerk en de Bethelkerk worden bekeken. Voorganger is ds. Henk-Jan Ketelaar. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. Voor de Orde van dienst, lees verder >> 16.07.21
 

'Lied van de Week'
Soms hebben liedbundels maar een kort leven. Deze week besteedt ds. Cees Romkes aandacht aan een lied uit de bundel Evangelieliederen van Michel van der Plas. Het betreft het lied 'Ik ben de vriend van dag en nacht'. Lees verder >> 17.07.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Prachtige gift aan de Vriendenstichting DK
Onlangs kreeg de Stichting Vrienden van de Dorpskerk een gift van € 250, specifiek bestemd voor de verdere verbetering van de audiovisuele installaties van de Dorpskerk. De schenker gaf daarbij aan dat dit als een blijk van dank gezien mag worden voor de waardevolle en kwalitatief hoogstaande uitzending van de rouwdienst van zijn overleden echtgenote. Hij beoogt hiermee dat ook mensen 
op afstand of achteraf kunnen meekijken naar opnames van uitvaardiensten, kerkdiensten, concerten, e.d. op een blijvend hoog kwalitatief niveau. De dankbare Kerkrentmeesters van de Dorpskerk zullen in overleg met de vriendenstichting een bestemming geven aan deze prachtige schenking. 16.07.21 

Wist u dat. . . . ? Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 'Dicht bij de bron'
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt via een aantal voorpublicaties de nieuwe Bijbelvertaling NBV21 onder de aandacht. Onlangs is ook het Bijbelboek Ruth in deze nieuwe vertaling 
online gepresenteerd. De volledige NBV21 wordt in oktober 2021 gepresenteerd. Maak eens kennis met deze NVB21 en lees verder >> 16.07.21

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is bij wijze van uitzondering dit keer verzorgd door ds. Wim Beekman, classispredikant van de provincie Friesland. . Hij schrijft onder de titel 'Lied', over de impact die liederen kunnen hebben op het geloofsleven. Lees verder >> 11.07.21

'Lied van de Week'
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een tweetal psalmen in de nieuwe berijming van Jan Mul. Zijn berijmingen verschenen onder de titel 'Zingen door de tijd'. Het betreft psalm 122 'Wat was ik blij toen men mij zei' en psalm 42 'Als een hert naar waterstromen'. Lees verder >> 11.07.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 11 juli is volgens de liturgische kalender geteld als '4e zondag van de Zomer'. Dit is de laatste viering vóór de zomerperiode van zes weken waarin de erediensten van de wijken rondom de Bethelkerk en de Dorpskerk gezamenlijk zullen orden gevierd. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger deze zondag is een oude bekende, ds. Robert-Jan van Amstel uit Rotterdam. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 10.07.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 4 juli is volgens de liturgische kalender geteld als '3e zondag van de Zomer'. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger deze zondag is ds. Bert de Wit. 
Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 03.07.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

'Lied van de Week'
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een lied van Hans Bouma uit de bundel 'Geroepen om te zingen'. Het betreft het lied 'Hartgrondig mogen wij op aarde leven'. Het wordt gezongen op de melodie van Psalm 101. Lees verder >> 03.07.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Product van de maand juli
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'Product van de maand'. Voor de maand juli is dit Broodbeleg. Bij de ingang van de Dorpskerk bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur kunt u het 'product van de maand' inleveren. Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! Doet u al mee? 01.07.21
  klik voor vergroting

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door de voorzitter van de Algemene Kerkenraad Gerrit Barendrecht. Onder de titel 'Zomeravondoverpeinzingen', heeft hij zijn gedicht 'Vergeet Veel' in een bredere context geplaatst. Dit gedicht sprak Gerrit uit bij het markeren van het emeritaat van Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes. Lees verder >> 27.06.21

'Lied van de Week'
Ds. Cees Romkes is weer terug van vakantie en dus is er ook weer een nieuw Lied van de Week! Deze week weer een lied van Sytze de Vries, uit zijn nieuwe bundel 'Op Vleugels'. Het lied 'God is liefde: juich dan, hemel' is een vertaling van een prachtige Engelse hymne: 'God is Love: let heav'n adore him'. Lees verder >> 26.06.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Kerktuin in beeld - 5
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek in Barendrecht. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, die het verdienen om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Hoogerbrugge-Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. Deze maand besteedt zij aandacht aan een plant die in de maand juni in de mannenbroder van de Kerktuin volop in bloei staat: Het Sint Janskruid. Deze plant met haar weelderige gele bloemen staat ook wel bekend als Hertstooi. 
Lees verder >> 26.06.21
  klik voor vergroting
Calycinum Hypericum

Verdere Coronaversoepelingen in de Dorpskerk
De Wijkkerkenraad van de Protestantse Dorpskerkgemeente heeft in zijn vergadering van 24 juni besloten om de door de landelijke Protestantse Kerk aangegeven adviezen tot verdere versoepelingen van Coronamaatregelen voor het kerkenwerk grotendeels op te volgen. Het maximum aantal kerkgangers gaat van 60 naar 100 en er zal meer gemeentezang zijn. Voor de gedetailleerde uitwerking, lees verder >> 25.06.21

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 27 juni is volgens de liturgische kalender geteld als '2e zondag van de Zomer'. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger deze zondag is ds. R. A. Wouda uit Zwijndrecht. 
Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 25.06.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Vakantiegroeten versturen! Doet u mee?
In deze, toch nog steeds bijzondere vakantietijd, lijkt het ons een mooi idee om leden van onze Dorpskerkgemeente van 80 jaar en ouder een zomer-/vakantiegroet te sturen. Misschien gaat u niet op reis, maar zomaar een kaartje uit Barendrecht zal ook enorm worden gewaardeerd door onze oudere gemeenteleden. De strookjes, met namen en adressen van de ouderen, kunt u de komende zondagen meenemen vanuit de Dorpskerk. Indien u de kerkdienst(en) niet bijwoont, dan kunt u een mail sturen naar Sjaan Steenhoek (j.steenhoek@upcmail.nl) of Petra Kleinendorst (pvanderee@gmail.com). Dan krijgt u de namen en adressen toegestuurd. Wilt u bij uw afzender vermelden dat  de kaart komt van een gemeentelid van de Dorpskerk Gemeente? Wij rekenen alvast op uw medewerking. 24.06.21

Alsnog de 'Preek van de week', met dank aan ds. Van der Sar 
De uitzending van de eredienst van 13 juni kon door technische problemen niet geheel worden uitgezonden. Dat betekende dat de kijkers en luisteraars de overweging van ds. Marius van der Sar maar voor de helft konden volgen. Ds. Van der Sar heeft op ons verzoek de overweging alsnog helemaal uitgeschreven. Daar zijn we hem zeer dankbaar voor! Zijn inspirerende preek kunt u dus alsnog lezen. Lees verder >> 24.06.21

'Klassiek uitgelegd' over La douce France
Nu de zomer zo uitbundig aan een opmars bezig is, wordt u geattendeerd op de vierde uitzending in een serie van tien onder de titel 'Klassiek Uitgelicht’.  Deze keer wordt de steven (zonder de beperkingen van een lockdown) gewend in de richting van Frankrijk. De volgende componisten komen voorbij: Johannès Donjon, Gabriel Urbain Fauré en Jean Langlais. Muziek die niet meteen zal worden herkend, zoals in onze vorige uitzending, maar ook deze muziek zal zeker boeien. Marie-Christine Goergen speelt fluit, Thea Verhagen bespeelt het mooie Dorpskerkorgel en Hans van Gelder verzorgt de uitleg. Ook dit programma wordt georganiseerd in samenwerking met de Stuurgroep Toekomt Dorpskerk en dankzij een subsidie van de stichting Vrienden van de Dorpskerk. Opnametechnicus is weer Rob Bruin. U wordt hartelijk uitgenodigd om te kijken naar de uitzending op zondag 27 juni om 14.00 uur via het Vimeokanaal van de Dorpskerk (klik op bovenstaand blauwe logo). Alle uitzendingen zijn ook terug te zien op de videokanalen van de Dorpskerk bij YouTube en Vimeo.  Lees verder >> 22.06.21

  Klik voor vergroting

Levensverhalen vastleggen . . . 
Op verzoek van Petra Teunissen van het Platform 'Samen Ouder Worden - Barendrecht' wordt aandacht besteed aan een initiatief van SOW om een eigen 'Levensboek' te (laten) maken. Voor meer informatie over dit initiatief, lees verder >> 24.06.21

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 20 juni is volgens de liturgische kalender geteld als '3e zondag na Trinitatis'. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger deze zondag is ds. Henk-Jan Ketelaar. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 19.06.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Cees Romkes. Hij schrijft onder de titel 'God gebeurt', over godsbeelden en het loslaten daarvanLees verder >> 13.06.21

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 13 juni is volgens de liturgische kalender geteld als '2e zondag na Trinitatis'. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger deze zondag is ds. M.A. van der Sar, oud-predikant van Barendrecht. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 11.06.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Over Liturgie gesproken. . . . .'Groen - niets genoeg te doen!'
Op de liturgische kalender wordt de tijd na het feest van Pinksteren en zondag Trinitatis ook wel 'de 'groene tijd' genoemd. Door sommigen wordt die tijd getypeerd door de spreuk: 'Groen: niets te doen'. Daarmee wordt bedoeld, dat er na de feesten van Pasen, Pinksteren en Trinitatis een periode begint met de liturgische kleur groen. In deze periode, die de hele zomer en de herfst beslaat, zijn er geen kerkelijke feesten en 'gewone' vieringen op 'gewone' zondagen. Men zegt wel een liturgisch saaie tijd. Maar dat is toch een vergissing, want na Pinksteren begint het pas!  Er ligt veel werk op ons te wachten, ook in de Dorpskerkgemeente. Laten we - geïnspireerd door de Geest - in de vakantietijd eerst re-creëren (her-scheppen), om daarná te kunnen zeggen: 'Groen, genoeg te doen'! De kerkenraad bereidt zich voor op een spetterende start nadat alle coronamaatregelen zullen zijn vervallen. De beroepscommissie is hard aan het werk. Maar er 
zijn nog tal van vacatures in het vrijwilligerswerk, misschien is die groene tijd bij uitstek geschikt om jezelf af te vragen: Wat kan IK doen, om de Dorpskerkgemeente verder te laten bloeien? 11.06.21
 

HVD Dorpskerk Adieu
Na meer dan zestig jaar is de HVD (Hervormde Vrouwen Dienst) van de Barendrechtse Dorpskerkgemeente opgehouden te bestaan. Als gevolg van de samenvoeging van de voormalige Hervormde Dorpskerkgemeente en de voormalige Gereformeerde wijkgemeente Zuid Oost (uit de Triomfatorkerk) zijn de activiteiten van de HVD opgegaan in de Protestantse Contactgroep Barendrecht-Centrum. Ter gelegenheid van dit feit is er op woensdag 9 juni een indrukwekkende afscheidsbijeenkomst georganiseerd voor alle HVD-dames. In de Noordbeuk van de Dorpskerk had koster-beheerder Rob Bruin onder het motto 'HVD Adieu' een prachtige ambiance gecreëerd voor deze bijzondere bijeenkomst. Medewerking werd verleend door ds. Marianne Moerland. Thea Verhagen en Marie Christine Goergen verzorgden een muzikaal intermezzo. Een hoogtepunt was de uitreiking van een Waarderingsoorkonde van de Kerkenraad van de Dorpskerkgemeente voor al het werk dat de HVD-sters in al die decennia voor de wijkgemeente hebben verricht. 'Het was een dag met een gouden randje', aldus de afgetreden HVD-voorzitter Sjaan Steenhoek. Voor een fotoverslag, lees verder >>  09.06.21 / 12.06.21
  Klik voor vergroting
Klik voor vergroting

Naamfonds wordt omgezet in Restauratiefonds Dorpskerk 
Sinds 2004 functioneerde de Stichting Leeuwenburg-Dam als een van de financiers van vele restauraties van de Dorpskerk. Dit zogenaamde naamfonds was vernoemd naar de schenkster die bij haar overlijden een groot bedrag had bestemd voor de restauratie van de Dorpskerk, mits het vermogen werd ondergebracht in een stichting. Sinds 2004 heeft het LD-fonds, zoals het werd genoemd, jaarlijks specifieke onderhouds- en restauratiekosten voor haar rekening genomen. In het voorjaar van 2021 bestemde het fondsbestuur het laatste deel van het vermogen voor de komende restauratiewerkzaamheden van de toren van de Dorpskerk. Hoewel daarmee een einde kwam aan dit prachtige initatief, werd besloten om het fonds te continueren onder een nieuwe naam: 'Restauratiefonds Dorpskerk'. Er vond onlangs een bestuurswisseling plaats, waarbij afscheid werd genomen van voorzitter Wim de Regt en bestuurslid Tine van Herk. Daarover meer in een separaat artikel, lees verder >>  08.06.21

Nieuws van de Snuffelmarkt
Op zaterdagmorgen 5 juni reed er een bijzonder transport door Barendrecht. Onder begeleiding van twee van de Dorpskerk-motorrijdersclub werd een compleet tuinhuis vervoerd van Bouwmarkt PRAXIS naar het terrein achter de Snuffelmarkt achter de Oude Pastorie. Dankzij de belangeloze medewerking van Autobedrijf Vogelaar kon dit tuinhuis worden vervoerd van Bouwmarkt PRAXIS naar het Dorpskerkcomplex. De leiding van de Snuffelmarkt hadden dit laatste exemplaar ontdekt bij PRAXIS en de dames wisten het voor een zeer vriendelijke prijs te bemachtigen. 
De Snuffelmarkt gaat het tuinhuis gebruiken voor de tijdelijke opslag van die onverkoopbare artikelen die moeten afgevoerd. In goed overleg met de werkgroep Kerktuin en de Kerkrentmeesters is er een mooie plek gevonden voor deze 'uitbreiding' van het Dorpskerkcomplex. De foto's zijn van Arco van der Lee. De bovenste foto toont kerkrentmeester Alie den Engelsman en haar man Rinus als de motorescorte van dit bijzondere transport. De onderste foto toont het tuinhuis vlak voor de definiteive plaatsing. 
06.05.21 
  Klik voro vergroting
Klik voor vergroting

Bestemming oude Paaskaars
Aan het eind van elk kerkelijk jaar krijgt de oude Paaskaars van de Dorpskerk een bjizondere eindbestemming. Op advies van de wijkdiakenen besluit de Wijkkerkenraad welke bestemming de oude Paaskaars krijgt. Het schenken van de oude Paaskaars wordt gezien als een blijk van bemoediging of als bijzonder blijk van waardering. Onlangs werd een niets vermoedende Rob Bruin naar de kerkenraadskamer geroepen, waar enkele diakenen en de voorzitter van de WK hem als blijk van grote waardering de Paaskaars met het jaartal 2020 overhandigde. Als er iemand in de Dorpskerkgemeente is, die heeft ervaren dat 2020 heel anders is verlopen dat hij zich had voorgesteld, dan is het wel onze koster-beheerder. Hij heeft zich in de Coronaperiode ontwikkeld tot een professionele audio-video regisseur van alle online vieringen. Inmiddels heeft hij een viertal gemeenteleden als AV-assistenten opgeleid. Het AV-team kan nu beschikken over professionele apparatuur met vier camera's en zodanig gespecialiseerde software dat het systeem door één persoon eenvoudig kan worden bediend. Aad van der Wel maakte de foto van de overdracht van de kaars. 06.06.21  
  Klik voor vergroting

'Lied van de Week'
Deze week brengt ds. Cees Romkes een lied onder de aandacht dat eerder bekend was in een andere variant. Het lied 'Dit weet ik zeker' uit de Evangelische Liedbundel is een vertaling van Tjitte Wever van het Engelse lied 'Blessed assurance, Jesus is mine'. Een eerdere vertaling van Johannes de Heer is bekend oner de titel 'Volle verzeek'ring, Jezus is mijn!' Zoals elke week voegt ds. Romkes er ook weer een paar persoonlijke mijmeringen aan toe. Lees verder >> 05.06.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Diaconale actie 'Product van de Maand'
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'Product van de maand'. Voor de maand juni is dit KOFFIE EN THEE.  Bij de ingang van de Dorpskerk bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur kunt u het 'product van de maand' inleveren. Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! Doet u ook al mee? 05.06.21 
  Klik voor vergroting

Corona-versoepelingen komen er aan. Ook in de Dorpskerk!
'Nu vanaf 5 juni aanstaande de rijksoverheid aanzienlijke versoepelingen doorvoert in de covid-19 maatregelen, is er ook ruimte om dit te doen ten aanzien van kerkdiensten', aldus heeft het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) in overleg met de Minister voor Eredienst - Ferd Grapperhaus - vastgesteld. In aansluiting daarop heeft de PKN aan plaatselijke gemeenten geadviseerd om de volgende stap te nemen op de 'routekaart voor de kerken'. Het moderamen van de wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft besloten om met ingang van zondag 6 juni een aantal maatregelen rondom de erediensten en andere activiteiten in het Dorpskerkcomplex te versoepelen. Lees verder >>  03.06.21

Een Urker, die 'visser van mensen werd'
Op 27 mei 2021 is Dorpskerkpredikant Cees Romkes met emeritaat gegaan. Hoewel er voor hem en zijn gezin een nieuwe levensfase aangebroken is, blijft zijn vertrouwde gezicht aan de Protestantse Gemeente Barendrecht en in het bijzonder aan de Dorpskerkgemeente verbonden. Tot dat er een nieuwe Dorpskerkpredikant is bevestigd, zal dominee Romkes zich, als 'bijstand in het pastoraat', voor 0,6 fte blijven inzetten voor de geloofsgemenschap rondom de Dorpskerk. Daarna zal zijn betrokkenheid worden aangepast tot 0,5 fte. De wijkkerkenraad is dankbaar dat dit in goede harmonie geregeld kon worden. In het Klankbord stond er een interview met ds. Romkes. De omslag van Klankbord toonde de drie PGB-kerken waar Cees Romkes zo vertrouwd mee is, en op de achtergrond het monument voor de omgekomen Urker vissers. Het geboortedorp waar zijn roots liggen. Lees verder >> Foto en tekst interview Hanny ter Keurs 02.06.21
  Klik voor vergroting

Nieuw Wijkbericht
Hoewel de functies van Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes zijn gewijzigd, blijven zij  berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Die berichten worden aangevuld met nieuws vanuit de wijkkerkenraad en de Dorpskerkgemeente en van de beroepingscommissie. Lees verder >> 01.06.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door Annemiek Van Oost. Zij mediteert onder de titel 'Van U is de toekomst', over kerk-zijn ná Corona. Daarbij verwijst zij onder andere verwijst naar een mooi gedicht van Inge Lievaart.  Lees verder >> 30.05.21

'Lied van de Week'
Deze week heeft ds. Cees Romkes een onbekend lied onder de aandacht gebracht. Het lied 'U die mij kent, U die mij hoort' komt uit een liturgieboekje van een regionale katholieke parochie.  Lees verder >> 30.05.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Over liturgie gesproken. . . . Zondag Trinitatis
De zondag na Pinksteren - dit jaar 30 mei - draagt volgens de kerkelijke kalender de naam Zondag Trinitatis. Deze naam verwijst naar de heilige Drie-eenheid: Vader, Zoon en Geest. De term 'drie-eenheid' komt in de Bijbel als zodanig niet voor. Pas in de vierde eeuw na Christus werd dit binnen de kerk na de nodige discussies tot dogma verheven. De conclilies van Nicaea (325), Constantinopel (381) en Chalcedon (451) speelden daarbij een belangrijke rol. Op de kerkelijke kalender worden de zondagen tussen Trinitatis en Advent benoemd als de '1e (etc.) zondag na Trinitatis'De liturgische kleur van zondag Trinitatis is wit: de kleur van zuiverheid en licht. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 29.05.21
 

Over Liturgie gesproken . . . Liturgisch bloemschikken bij de Feesten  
De werkgroep Liturgisch bloemschikken van de Dorpskerkgemeente heeft de vieringen rondom Pasen, Hemelvaart en Pinksteren een extra dimensie gegeven. De schikkingen, gemaakt door de dames Elly van den Oever, Ingrid Filius en Joan Bolt (zie foto), vertolkten de diepere betekenis van deze feesten voor de kerkelijke gemeente. Juist nu de meeste kerkgangers de vieringen online thuis moesten volgen, gaven de liturgische schikkingen net een stukje extra duiding. Voor een compleet overzicht van de schikkingen in het lopende kalenderjaar, kijk verder >>
26.05.21 De foto's zijn gemaakt door Jan van den Oever.
  Klik voor vergroting
Klik voor vergroting   Klik voor vergroting   Klik voor vergroting  
Pasen   Hemelvaart   Pinksteren   

Emeritaat ds Romkes indrukwekkend gemarkeerd (nu met verslag)
Op 27 mei 2021 gaat de 39e Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes met emeritaat. Voor de Protestantse Dorpskerkgemeente was de eredienst op eerste Pinksterdag - 23 mei - hét moment om die voor hem zo belangrijke mijlpaal te markeren. Aangezien hij tijdens zijn emeritaat parttime als 'bijstand in het pastoraat' aan onze wijkgemeente verbonden zal blijven, bleef het beperkt tot een 'markering' en was het geen 'afscheid'. De werkgroep Liturgisch bloemschikken had bij de Pinksterschikking een verwijzing gemaakt naar deze 'Urker visser van mensen'.  AK-voorzitter Gerrit Barendrecht verzorgde tegen het einde van de eredienst, op zijn zo unieke wijze, het formele gedeelte van de overgang van actief naar emeritus predikant. Zoals gebruikelijk is er ook van deze bijzondere eredienst een fotoverslag gemaakt. Lees verder >> 25.05.21
  Klik voor vergroting

'Klassiek uitgelegd' over Engelse muziek
De derde aflevering van 'Klassiek uitgelegd' staat in het teken van muziek van Engelse componisten uit de 16e eeuw t/m de vroege 20e eeuw. Op het programma een beroemd thema van Purcell ( later ook gebruikt door Benjamin Britten) en muziek van Stanley en Elgar. Van laatstgenoemde klinkt o.a. het bekende ‘Salut d’amour’, een liefdeslied van wereldklasse. Ook kunt u genieten van de variaties op de mooie melodie van ‘Greensleeves’. Marie-Christine Goergen speelt fluit, Thea Verhagen bespeelt het mooie Dorpskerkorgel en Hans van Gelder verzorgt de uitleg. Ook dit programma wordt georganiseerd in samenwerking met de Stuurgroep Toekomt Dorpskerk en dankzij een subsidie van de stichting Vrienden van de Dorpskerk. U wordt hartelijk uitgenodigd om te kijken naar de uitzending op zondag 30 mei om 14.00 uur via het Vimeokanaal van de Dorpskerk (klik op bovenstaand blauwe logo). Lees verder >> 24.05.21
  Klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken . . . Pinksteren
Het christelijke Pinksterfeest heeft zijn oorsprong in het Joodse wekenfeest (Sjavoeot). Dit Joodse feest is ter herinnering aan de gebeurtenis bij de berg Sinaï, toen God aan Mozes de Tien Geboden gaf. Christenen namen de feestdag over omdat ze een gelijkenis zagen met de neerdaling van de Heilige Geest. Het woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord ‘pentekostè’, dat vijftig betekent. Het Pinksterfeest is altijd 10 dagen na Hemelvaart en de 50ste dag na Pasen. We herdenken de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de Christelijke kerk. Het 'Feest van de Geest' werd in de Dorpskerk gevierd in een feestelijke online eredienst, waarin Dorpskerkpredikant Cees Romkes voorging. Een zanggroep o.l.v. Johan Sonneveld verzorgde de liederen. De liturgische kleur is rood, de kleur van vuur van de Geest. In de viering werd ook aandacht besteed aan het komende emeritaat van ds. Romkes. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> [DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 22.05.21 / 24.05.21
  Klik voor vergroting
'Het Feest van de Geest'

'Lied van de Week' 
In de aanloop naar Pinksteren zet ds. Cees Romkes een lied van Sytze de Vries in het zoeklicht: 'Adem Gods, zo hoog, zo heilig'. Het is een hertaling van het Engelse lied 'Holy Spirit'.  Lees verder >> 22.05.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

'Een Barthiaan in Taizé'
Onder deze titel schreef oud-Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam onlangs een essay, dat we onze websitebezoekers niet willen onthouden. . . ('Uit het oog is immers niet altijd uit het hart!') Jan Willem zet twee Zwitserse theologen tegenover elkaar:
 Karl Barth, die werd geboren en stierf in Basel en Roger Schutz, de latere frère Roger, afkomstig uit een dorpje Meer van Neuchatel, die de Gemeenschap van Taizé stichtte. Beiden studeerden theologie in Zwitserland en daarbuiten. Ze schelen evenwel ongeveer een generatie. Beide theologen inspireren dominee Stam tot op de dag van vandaag. Lees verder >> 22.05.21

Ds. Nico de Lange van Zoetermeer naar Nieuwendijk
Dominee Nico de Lange die van 2011 tot 2013 interimpredikant is geweest van de toenmalige Hervormde Dorpskerkgemeente Barendrecht neemt op 30 mei afscheid van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Dit in verband met een beroep dat hij heeft aangenomen naar de Gereformeerde Kerk (PKN) van Nieuwendijk (Noord-Brabant). Hij is 12 jaar verbonden geweest aan de wijkgemeente Zoetermeer-Noord en heeft zich gedurende die tijd meerdere keren ingezet als interim predikant elders in de PKN. De Dorpskerkgemeente kijkt met veel waardering terug op zijn ondersteunende werk in Barendrecht. Ds. De Lange wordt veel zegen toegewenst bij deze nieuwe stap in zijn loopbaan binnen de PKN. 20.05.21

Pinkstergroet Eetgroep d'Ontmoeting
De leiding van de werkgroep Eetgroep 'Ontmoeting heeft aan alle vaste deelnemers aan de eetgoepen een Pinkstergroet rondgestuurd. Martin en Arja Hoogerbrugge en Loek en Nellie van Doorn hopen dat, zodra de Coronamaatregelen verder zijn versoepeld, zij hun activiteiten voor de eetgroepen weer kunnen op pakken.  Op de kleurige kaart staat een lied afgedrukt van Stef Bos. Lees verder >>
18.05.21
  Klik voor vergroting

Pinkstergroet Classispredikant
De Classispredikant van de Classis Zuid-Holland Zuid, waartoe de PG Barendrecht behoort, heeft een Pinkstergroet rondgestuurd. Graag plaatsen we deze groet van dominee Van Meijeren ook op onze website. Lees verder >> 18.05.21

In gesprek met de synodescriba
In Coronatijd voert de Haagse predikant Ad van Nieuwpoort wekelijks een online gesprek over geloof, kerk en samenleving onder de titel 'Tegengif'. Onlangs was hij in gesprek met de scriba van de Generale Synode van de PKN, dominee René de Reuver. Ook dit keer was het een uitermate boeiend gesprek, waarin de voorman van de PKN ingaat op enkele vragen over kerk-zijn in Coronatijd. Graag geven we de link door naar de website van de Haagse Duinzichtkerk. Ga naar 'Tegengif nr. 31'Kijk verder >> 

Emeritaat ds. Romkes
Op 27 mei aanstaande gaat de predikant van de Protestantse Dorpskerkgemeente, ds. Cees Romkes, met emeritaat. Een bijzonder moment voor hem en voor de PG Barendrecht in een bijzondere tijd. Gezien de omstandigheden van dit moment kan er geen groots afscheid worden gevierd en dat hoeft gelukkig ook niet, want ds. Romkes zal in deeltijd de zogenoemde ‘hulpdiensten ten behoeve van de wijkgemeente’ gaan verrichten. Mede gezien de bestaande vacature voor wijkpredikant, die op dit moment volop de aandacht heeft, is de wijkkerkenraad erg blij met de continuïteit die ds. Romkes bereid is te bieden. Op Pinksterzondag 23 mei as. gaat ds. Romkes voor het laatst voor als wijkpredikant in een dienst in de Dorpskerk. Deze dienst kent een besloten karakter, maar is te volgen via de streamingkanalen van de Dorpskerk. Op een later moment en hopelijk onder een ander gesternte zal het emeritaat en de dankbaarheid van de gemeente voor de inzet van ds. Romkes als 39e Dorpskerkpredikant nog uitgebreid worden gevierd. 16.05.21
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 16 mei is het op de liturgische kalender 'zondag Exaudi'. Het is de zevende zondag van Pasen, tussen hemelvaart en Pinksteren. 'Exaudi' is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: ‘verhoor toch’. Het is dus een gebed. De gemeente bevindt zich als het ware in de situatie van de leerlingen die na Jezus’ hemelvaart biddend en eensgezind wachten op de heilige Geest (Handelingen 1:14). Deze zondag staat ook wel bekend als Wezenzondag: nadat Jezus' leerlingen afscheid van hem namen (Hemelvaart) wachtten zij op de uitstorting van de heilige Geest (Pinksteren). Voor een korte tijd zijn zij alleen, zoals wezen. Dit is de laatste zondag vóór Pinksteren, de liturgische kleur is voor de laatste keer in de Paastijd wit: kleur van licht, zuiverheid en opstanding. Voorganger is ds. Attie Minnema, predikant te Ypenburg. Zij stond eerder in de Samen-op-Weg-gemeente Smitshoek. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 15.05.20 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

'Lied van de Week' 
Deze week besteedt ds. Cees Romkes weer eens aandacht aan een lied van dominee-dichter André Troost. Het lied 'Hoe lang laat Gij ons wachten' staat in diens bundel Zingende gezegend. Het lied is heel toepasselijk bij de Wezenzondag, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Lees verder >> 15.05.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Dorpskerkstoelen krijgen tweede leven in Pietermankerk
Binnenkort zullen een zeventigtal oude eiken kerkstoelen met biezen zittingen uit de Dorpskerk een tweede leven krijgen in de Zwijndrechtse Pietermankerk. Die kerk die dateert uit de eerste helft van de veertiende eeuw en is daarmee de oudste kerk van de Zwijndrechtse waard en is zo'n 100 jaar ouder dan de Barendrechtse Dorpskerk. De Pietermankerk is tegenwoordig in het bezit van een stichting die het gebouw exploiteert. De kerk wordt binnenkort heringericht met de oude stoelen uit onze Dorpskerk. Een mooiere bestemming hadden deze stoelen eigenlijk niet kunnen krijgen . . . . 14.05.21  

Over liturgie gesproken. . . . Hemelvaartsdag
De viering van Hemelvaartsdag is gebaseerd op het bijbelboek Handelingen (1:3). Daar staat de verwijzing naar de veertigste paasdag. De oudst bekende bron van de viering van de Ascensio Domini (hemelvaart van de Heer) is een geschrift van kerkvader Augustinus van Hippo (354-430). Volgens Augustinus werd het feest van Hemelvaart reeds gevierd in de tijd van de apostelen, maar het feest zou op het einde van de vierde eeuw zeer vlug verspreid geworden zijn. In de geloofsformules van Nicea (325) en van Constantinopel (381) is er al sprake van de hemelvaart van Jezus. Hemelvaartsdag wordt in Barendrecht voor hele Protestantse Gemeente gevierd met een eredienst in de Dorpskerk. Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes. De werkgroep liturgisch bloemschikken zal weer een inspirerende schikking maken. Voor de Orde van dienst, lees verder >>  (afbeelding: Rembrandt van Rijn - 1636) 10.05.21 
  klik voor vergroting

'Van U is de toekomst', óók voor de Dorpskerkgemeente!
Al eerder werd op deze website aandacht aan de PKN-visienota 'Van u is de toekomst'. De landelijke PKN roept nu plaatselijke (wijk)gemeenten op om de visienota aan de orde te stellen in de eigen kring. Daartoe zijn een paar video's ontwikkeld die zeker de moeite waard zijn en die ook de gesprekken over de toekomst van de Dorpskerkgemeente kunnen ondersteunen. De eerste video ( 3 min.) geeft de inhoud van de visienota op hoofdlijnen weer. Kijk verder >> De tweede video ( 5 min.) geeft aan hoe deze visienota praktisch toegepast kan worden voor de plaatselijke (wijk)gemeente. Kijk verder >> 10.05.21

Nieuws van de Beroepingscommissie
In hun eerste vergadering hebben de negen leden van de beroepingscommissie de voornaamste taken verdeeld. 
Jan Kors heeft het voorzitterschap op zich genomen. Lianne Ketting en Joost Hengstmengel verzorgen samen het secretariaat en Tineke van der Meer en Ans van der Wel verzorgen de externe publiciteit en de verslaglegging. Ad van den Enden behartigt de voorkomende financiële zaken. De commissie heeft al eerder aan de leden van de Dorpskerkgemeente gevraagd om suggesties te doen voor namen van een nieuw te beroepen Dorpskerkpredikant(e). Het emailadres: beroepingscommissie@dorpskerkbarendrecht.nl 10.05.21
 

Nóg een 'Van der Kleyorgel ontdekt'
Met het oog op het supplement van het boek 'Vijf eeuwen Dorpskerk' dat in 2022 zal verschijnen, zijn Hans van Gelder en Simon Hoek al geruime tijd bezig met het in kaart brengen van het hele oeuvre van de bouwers van het Dorpskerkorgel. De geschiedenis van de Rotterdamse orgelbouwers Jan en Gerrit van der Kley zal worden opgenomen in het nieuwe boek. Eerder werd op deze website daarover al bericht. Dankzij de niet aflatende speurzin van Hans van Gelder is er nóg een Van der Kleyorgel gevonden én in kaart gebracht. Het orgel staat notabene nog in Rotterdam ook; in het kleine kerkgebouw van de Katholiek Apostolische Gemeente van Rotterdam. De Gebr. Van der Kley bouwde het pneumatische orgel met 9 stemmen in 1922. Binnenkort zal de geschiedenis van dit orgel op de Dorpskerksite worden gepresenteerd. Nu alvast een eerste foto van dit instrument dat volgend jaar dus 100 jaar bestaat. 09.05.21  
  Klik voor vergroting

Nieuw Wijkbericht 
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Ook is weer nieuws van de wijkkerkenraad. Daarnaast wordt dit aangevuld met andere berichten vanuit de wijkgemeente. Lees verder >> 08.05.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 9 mei is het op de liturgische kalender 'zondag Rogate'. Het is de zesde zondag van Pasen, vlak voor Hemelvaart. Rogate is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: 'vráágt of ook bidt'. Op deze zondag worden de gemeente opgeroepen om te bidden. Dit gebruik gaat terug naar oude kerkelijke tradities van biddagen voor het gewas in deze tijd van het jaar. De misschien wel mooiste tijd van het kerkelijk jaar - de Vijftigdagentijd - nadert zijn afsluiting. Lees verder >> Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 08.05.21 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Kerktuin in beeld - 4
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek in Barendrecht. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, die het verdienen om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Hoogerbrugge-Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. Deze keer besteedt zij aandacht aan een plant die zowel als 'Mariaplant' en als 'Pinksterplant' een plaats in de Bijbelse kerktuin heeft gekregen: de Akelei. In de bloemen zijn de 'duiven' te herkennen Lees verder >> 08.05.21
  klik voor vergroting
Aquilegia Vulgaris

'Lied van de Week' 
Deze week zet ds. Cees Romkes weer eens een lied van Huub Oosterhuis in het zoeklicht: 'Om liefde gaan wij een leven'. Cees plaatst de tekst in het kader van moederdag. De muziek is van Herman Rouw en Tjeerd Oosterhuis. Trijntje Oosterhuis heeft er een prachtige opname van gemaakt. Lees verder >> 07.05.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Bert de Wit. Hij schrijft onder de titel 'Allemachtig dichtbij', over de uitspraak van Jezus uit het evangelie naar Mattheus: ‘Mij is alle macht gegeven, in de hemel en op aarde’. Lees verder >> 07.05.21

Kerkgang en vaccinatiebewijs
In tal van kerken wordt nagedacht over de vraag of kerkgang opengesteld zou moeten kunnen worden 
voor degenen die een Corona-vaccinatiebewijs bezitten. Ook binnen de Barendrechtse kerken wordt daar verschillend over gedacht. De Kerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft besloten dat het hebben van een vaccinatiebewijs géén selectiecriterium kan zijn/worden om toegang te kunnen krijgen tot de erediensten in de Dorpskerk. Leiddraad voor dat standpunt is dat 'de eredienst en gastvrijheid essentieel zijn voor het gemeente-zijn'.  De Coronaregels hebben echter wel geleid tot het aanpassen van het aantal kerkgangers dat kon/kan worden toegelaten tot de erediensten in de Dorpskerk, zoals eerder werd toegelicht in het onderstaande artikel van 24 april j.l. Ook vanuit het moderamen van de synode van de landelijke PKN is er over dit onderwerp nagedacht. Lees verder >>  07.05.21

Geslaagde stekkendag in de Kerktuin
Traditiegetrouw is het nieuwe Kerktuinseizoen van de Dorpskerkgemeente geopend met de 'stekkendag'. Veel vrijwilligers hadden stekken van kamer- en tuinplanten aangeboden, die door leden van de werkgroep Kerktuin werden verkocht aan de vele belangstellenden die langs kwamen. Het leverde een prachtige opbrengst op van € 135. Daarmee kan de Bijbelse Kerktuin verder worden verfraaid. Voor een uitgebreide fotoreportage, lees verder >> 02.05.21
  Klik voor vergroting

Dorpskerk 509 jaar!
Vast staat dat het 'Oudste huis van Barendrecht' op 2 mei 1512 werd ingewijd als parochiekerk van het Ambacht West-Barendrecht. Volgens overleveringen was het hulpbisschop Jacobus de Ridder, die namens het bisdom Utrecht de kerk van West-Barendrecht inwijdde. Door de bisschoppelijke wijding van een kerk werd het bedehuis aan de wereld onttrokken en kreeg het een heilige bestemming. Pas ná de inwijding mochten er godsdienstoefeningen worden gehouden. Bij de Reformatie in 1574 werd de Dorpskerk een Protestants bedehuis. Lees veel meer over de geschiedenis van de Dorpskerk in het boek 'Vijf eeuwen Dorpskerk', dat nu ook digitaal te raadplegen is (zie onderstaand artikel). In mei 2022 zal het 510-jarig bestaan van de Dorpskerk grootst worden gevierd en zal de 'kroon' op 10 jaar restaureren worden gezet, als de haan van de kerktoren opnieuw zal worden verguld. Zodra de aangevraagde Rijkssubsidie is toegezegd zullen de plannen voor de (voorlopig) laatste restauratiefase worden uitgewerkt. 02.05.21 

Jubileumboek Dorpskerk nu volledig digitaal
Hoewel het jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk' dat werd uitgegeven in 2012 is uitverkocht, zijn er nog tweedehands exemplaren te koop bij kerkrentmeester Simon Hoek. Er wordt ondertussen hard gewerkt aan een supplement bij het jubileumboek. Dat zal worden uitgegeven bij het jubileumfeest in 2022 als de Dorpskerk 510 jaar bestaat. In een steeds verder digitaliserende wereld is het van belang dat 'Vijf eeuwen Dorpskerk' ook digitaal te raadplegen is. Zo wordt het terugzoeken in de geschiedschrijving van het 'Oudste huis van Barendrecht' veel eenvoudiger. Eerder kwamen al twee deelpublicaties beschikbaar. Nu de Dorpskerk op 2 mei haar 509-verjaardag viert, wordt het gehele jubileumboek online gezetLees verder >>.
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 02.05.21
  Klik voor vergroting

Verzoek van de beroepingscommissie
Bij de mededelingen op de livestream van de online viering van zondag 2 mei jl. werd een verzoek vermeld van de beroepingscommissie. De commissie vraagt leden van de Dorpskerkgemeente om suggesties te doen voor namen van een nieuw te beroepen Dorpskerkpredikant(e).
Voor het concrete verzoek en de wijze waarop u kunt reageren, lees verder >> 02.05.21
 

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
Zondag 2 mei is de vijfde zondag van Pasen, die draagt de naam: Zondag Cantate. Dit verwijst naar Psalm 98 en roept op de lofzang te zingen: 'Cantate Domino Canticum Novum', dat is Latijn voor: ‘Zingt een nieuw lied voor de Heer’.
Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 02.05.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

'Lied van de Week' 
Deze week besteedt ds. Cees Romkes aandacht aan twee liederen rondom het thema 'de aarde is vergangen'.  De teksten zijn van Ad Barnard. Ze kunnen worden gezongen op de melodie van de gezangen 107 en 126 uit het Liedboek voor de Kerken uit 1973 . Lees verder >> 02.05.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Gemeente Barendrecht gaat een 'Kerkenvisie' ontwikkelen
Zoals elke gemeente in Nederland zal ook het gemeentebestuur een visie ontwikkelen over de toekomst van religieus erfgoed in Barendrecht. Wethouder Proos heeft bekend gemaakt dat de 'Kerkenvisie' zal worden ontwikkeld samen met de kerkgenootschappen. Ook vanuit de AK en het CvK van de PG Barendrecht zal er betrokkenheid zijn bij dit project. 
Vanuit de Dorpskerkgemeente heeft Simon Hoek zich al beschikbaar gesteld, vanuit zijn rol als kerkrentmeester en voorzitter van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Al zo'n 15 jaar geleden heeft de Stuurgroep een toekomstvisie voor de Dorpskerk ontwikkeld, die sinds enkele jaren is verwerkt in het Beleidsplan van de Protestantse Dorpskerkgemeente. 28.04.21

De Beroepingscommissie stelt zich voor
Vanwege de samenvoeging van de twee wijkgemeenten waaruit de Protestantse Dorpskerkgemeente per 1 januari 2020 is ontstaan, zijn niet alle leden van de Beroepingscommissie bij elk gemeentelid bekend. Daarom is verzocht aan de commissieleden om zich kort te presenteren via onze website. Ook voor predikanten die belangstelling hebben voor de vacature in de Dorpskerk is het goed te weten, welke gemeenteleden deze zo belangrijke commissie vormen. Lees verder >> 26.04.21

Koninklijke onderscheiding voor Ad van den Enden
Tijdens de Lintjesregen van 2021 is de heer Ad van den Enden koninklijk onderscheiden! De Burgemeester van Barendrecht - Jan van Belzen - heeft hem de versierselen van Lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt. Ad heeft zich vele tientallen jaren ingezet voor de samenleving in het algemeen én voor de Protestantse Gemeente Barendrecht en de Protestantse Dorpskerkgemeente in het bijzonder. Momenteel is Ad als kerkrentmeester belast met de personeelszaken van de PGB, daarnaast is hij zojuist benoemd tot lid van de Beroepingscommissie van de Dorpskerkgemeente. Vanaf deze plaats feliciteren wij Ad van harte en betrekken daarin natuurlijk ook zijn vrouw en verdere familie. Onze felicitaties gaan ook uit naar Anke Kleemans van de Bethelkerkgemeente, die eveneens deze eervolle onderscheiding mocht ontvangen voor al haar vrijwilligerswerk. Voor meer informatie, lees verder >>
 foto: Jordi Menheer/BarendrechtNU 26.04.21
  Klik voor vergroting
Van harte Ad!

Wist u dat . . . ? Multimedia project Vaticaanse Musea 
Vaticaanse media hebben een 
opmerkelijke initiatief ontwikkeld om de geheimen van de Vaticaanse Musea te helpen ontdekken. Het nieuwe multimediaproject Celata Pulchritudo, waarin een reeks video’s centraal staan, wil alle belangstellenden geheimen, onbekende verhalen en curiosa die verscholen gaan achter de universeel erkende schoonheid van de meesterwerken van de Vaticaanse collecties helpen ontdekken. Het ambitieuze project waarbij gretig gebruik wordt gemaakt van You Tube mogelijk dankzij een samenwerking van de Vaticaanse Musea en Vtican News. Twee keer per maand en verspreid over een heel jaar kan men in de reeks korte video’s, kennismaken met de inspiratiebronnen van de grote meesters zoals Michel Angelo of Rafaël, de charme en het mysterie van de oude voorchristelijke beschavingen en ook een kijkje nemen achter de schermen van het museum. Kijk verder >> bron: www.kerknet.be 26.04.21

Over liturgie gesproken. . . .Zondag hoe? 
Zondag 25 april is de vierde zondag van Pasen, die draagt de naam: Zondag Jubilate. Dit verwijst naar Psalm 66,‘Jubilate Deo omnis terra, psalmum dicite nomini eius date gloriam laudi eius' - 'Juich de Heer gij ganse aarde, psalmzing de heerlijkheid van Zijn naam en geef Hem eer en lof'. De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid.
Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >> 24.04.21 

[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
 

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Jaap van Rootselaar. Hij schrijft over 'houvast in angstige tijden', waarbij hij onderandere verwijst naar een mooi gedicht van Maarten Das.  Lees verder >> 24.04.21

Nieuw Wijkbericht 
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast wordt dit aangevuld met berichten vanuit de wijkgemeente. Lees verder >> 24.04.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

'Lied van de Week' 
Deze week vestigt ds. Cees Romkes de aandacht op een lied dat past bij de 'goede herder zondag', zoals Zondag Jubiate ook wel wordt genoemd. Het is uit de bundel 'Zangen van zoeken en zien': Die mij hoedt als een herder. De tekst is van Michaël Steehouwer. De melodie is van Anneke van der Heijden. Het is een beurtzang. Lees verder >> 24.04.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Kerkgang in Coronatijd
Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft in overleg met de minister voor de eredienst - Grapperhaus - deze week vastgesteld, dat het vanaf 28 april a.s. mogelijk is om kerkdiensten te houden met dertig kerkgangers (exclusief medewerkers). Uiteraard moeten hierbij alle basisregels in acht worden genomen. De wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente, die deze week digitaal vergaderde, heeft vastgesteld dat pas bij een verruiming naar max. 60 kerkgangers (de tweede stap op de Corona-routekaart voor Kerken) er weer zal worden gewerkt met de verdeling volgens alfabet voor de kerkgang. Totdat die tweede stap in de versoepeling is genomen, geldt de bestaande situatie: gezinnen met kinderen en degenen die niet of moeilijk met internet overweg kunnen, en degenen die een specifieke reden hebben om bij een bepaalde dienst aanwezig te zijn, kunnen zich aanmelden bij de scriba, Dick Schriek. Verder besloot de WK dat het wel of niet kunnen tonen van een vaccinatiebewijs c.q. testbewijs geen criterium zal zijn/worden voor de kerkgang in de Dorpskerk.
Voor de Routekaart voor Kerken, lees verder >>  24.04.21

Overheid kan kerken sluiten bij Coronahaarden
Gemeenten krijgen de bevoegdheid om ook kerken en andere gebedshuizen tien dagen te sluiten, als zich daar veel Coronabesmettingen voordoen. Het kabinet neemt een advies van de Raad van State daartoe over. Dit zal bij wet worden vastgelegd. De Raad van State erkent het recht op godsdienstvrijheid, maar ziet geen reden om met het oog op de bescherming van de volksgezondheid de nu geldende uitzonderingssituatie te handhaven. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid benadrukt dat 'het beginsel van scheiding van kerk en staat maakt dat de regering terughoudendheid past bij dergelijk ingrijpen'.  21.04.21

Vrienden Dorpskerk ondersteunen 'Klassiek uitgelegd'
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft positief gereageerd op een subsidieverzoek vanuit de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk om een eerste serie van 10 programma's 'Klassiek uitgelegd' mogelijk te maken. Daarmee kunnen de onkosten van de makers van de serie programma's worden vergoed. Het betreft een eenmalige subsidie van € 2000 voor tien programma's, waarvan er ondertussen al twee zijn uitgezonden. Dat betekent dat dit mooie initiatief kan worden doorgezet! Naar verwachting zullen de uitzendingen ná de Coronatijd kunnen worden gecontinueerd als uitzendingen van live-concerten, die door een deurcollecte kunnen worden gefinancierd. De reeds uitgezonden twee programma's kunnen worden teruggekeken via de videokanalen van de Dorpskerk. Het volgende programma 'Klassiek uitgelegd' staat gepland voor zondag 30 mei a.s.
Zo geldt ook in Coronatijd het bekende motto: 'Er zit muziek in de Dorpskerk!'  21.04.21

Stekkendag Kerktuin op 1 mei 
Op het grasveld bij de kerktuin achter de Dorpskerk worden zaterdagmorgen 1 mei van tien tot twaalf uur stekjes van kamer- en tuinplanten verkocht. De vriendelijk geprijsde stekjes zijn uitgestald op tafels die op ruime afstand van elkaar staan. Bezoekers kunnen ook een keuze maken uit potterie. De opbrengst van de verkoop (tegen contante afrekening) is bestemd voor de aanschaf van nieuwe planten voor de kerktuin. Mensen die zelf stekjes hebben gekweekt, kunnen die vrijdagavond 30 april tussen 18.30 en 19.30 uur bezorgen bij de kerktuin. Een gastvrouw zal de stekjes in ontvangst nemen. De stekkenverkoop is een variant van de jaarlijkse stekkendag die tevens de opening van het nieuwe tuinseizoen was. Vorig jaar werd de stekkendag vanwege de coronapandemie afgelast. Vrijwilligers hebben de kerktuin in de afgelopen maanden keurig onderhouden. Een bezoek is opnieuw de moeite waard. De tuin is gratis toegankelijk op woensdag- en zaterdagmorgen van tien tot twaalf uur. Er is dan een gastvrouw aanwezig voor een eventuele rondleiding en informatie. Bezoekers moeten de coronaregels in acht nemen. 19.04.21

Snuffelmarkt zoekt chauffeurs
De werkgroep Snuffelmarkt omvat enkele tientallen dames en enkele heren. Het zijn vooral de heren die optreden als chauffeur om regelmatig spullen die niet verkoopbaar zijn met de aanhanger van de Dorpskerk af te voeren naar de gemeentelijke stortplaats. Nu de Snuffelmarkt langzaam maar zeker weer open mag gaan, zijn 
de dames naarstig op zoek naar meer vrijwilligers die willen helpen met het afvoeren van de niet-bruikbare spullen. Dit zal ongeveer 1x per maand nodig zijn en gebeurt in overleg met de dames van de Snuffelmarkt. Belangrijk is wel, dat uw auto over een trekhaak beschikt. Aanmelden hiervoor kan bij Truus Dorsman, via telefoonnummer 0180 - 616501. 19.04.21

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
Zondag 18 april is de derde zondag van Pasen, die draagt de naam: Misericordia Domini. Dit verwijst naar Psalm 33 vers 5. In het Latijn luidt het: 'misericordia domini plena est terra', vertaald betekent dit 'De aarde is vol van de rechtvaardigheid van de Heer'. De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid.
Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis maken van informatie die alleen voor hen is bedoeld. Lees verder >>
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 16.04.21
 

Ds. Albert Floor overleden
De kerkenraad van de Hervormde Wijkgemeente (van bijzondere aard) Immanuëlkerk heeft het overlijden van hun wijkpredikant bekend gemaakt: '
Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend en gedaan, geven wij u met ontroering kennis, dat is ontslapen, in vertrouwen op zijn Heere en Heiland, onze herder en leraar Alberthus Adrianus Floor v.d.m. Sinds 21 september 2008 tot heden (14 april 2021) was ds. A.A. Floor onze wijkpredikant en heeft hij onze Hervormde Wijkgemeente B.A. te Barendrecht mogen dienen met bewogenheid en liefde voor zijn Heere en Heiland. Het verzoenend sterven van Jezus was het rustpunt van zijn hart. Wij bidden zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen van harte toe dat zij in dit grote verdriet hun troost en kracht mogen vinden in de liefde en genade van onze goede God'. Voor het geüpdatete overlijdensbericht, lees verder >> 14.04.21/16.04.21  
(v.d.m. = verbi divini minister, dienaar van het Goddelijk Woord) 

In Memoriam ds. Floor
Dominee Cees Romkes heeft namens de predikanten van de Protestantse Gemeente Barendrecht collega-predikant Albert Floor herdacht in een In Memoriam, dat ook geplaatst zal worden in het komende Klankbord. Lees verder >>  14.04.21

Zaaien in de Kerktuin
Zoals elke woensdagmorgen werd er ook op 14 april door enkele werkgroepleden weer hard gewerkt in de kerktuin. Dit keer werden er granen gezaaid in de tuin. De bijbelse kerktuin is elke woensdag- en zaterdagmorgen geopend, tegelijkertijd met de Dorpskerk-Oase. U bent dan van harte welkom!
Foto: Alie den Engelsman 
14.04.21 

  Klik voor vergroting

Calvijn in de Dorpskerk
Zoals eerder aangekondigd is de Dorpskerk na de plaatsing van de nieuwe stoelen meer inzetbaar geworden door het kunnen afscheiden van de Noordbeuk. Dankzij een tijdelijke scheidingswand wordt de te verhuren Noordbeuk afgescheiden van het schip van de kerk. Komende dagen zullen MAVO- en HAVO-leerlingen van scholengemeenschap Calvijn Groene Hart examentraining gaan doen in de Noordbeuk en in de Tuinzaal van de Ontmoeting. Normaliter vinden deze examentrainingen plaats in hun eigen scholencomplex, maar vanwege de Coronasituatie moest worden uitgeweken naar grotere locaties. Het Dorpskerkcomplex is een van die locaties. We verwelkomen de leerlingen hartelijk in het Dorpskerkcomplex en wensen de leerlingen veel succes bij hun examens!  14.04.21
  Klik voor vergroting

De Noordbeuk: unieke zaalruimte!

Kerktuin in beeld - 3
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek in Barendrecht. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, die het verdienen om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Hoogerbrugge-Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. Deze keer besteedt zij aandacht aan een plant die weliswaar niet in de Bijbel voorkomt, maar die als 'legendeplant' een plaats in de Bijbelse kerktuin heeft gekregen: de Salomonszegel. Volgens de legende is het zegel van koning Salomo nog steeds te zien op de wortelstokken van deze plant. (klik op de foto) Lees verder >> 12.04.21
  Klik voor vergroting

Polygonatum multiflorum

Wijkbericht 
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit alles wordt aangevuld met berichten vanuit de wijkgemeente. Lees verder >> 12.04.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag Quasi modo Geniti / Beloken Pasen
Zondag 11 april is de tweede zondag van Pasen. Die zondag heeft liturgisch twee namen: ‘Beloken Pasen’ en ‘Quasi modo Geniti’. De eerste duidt aan dat daarmee het Paasfeest definitief wordt afgesloten. Het wordt ‘beloken’: de luiken gaan dicht. In de vroege kerk hadden de dopelingen, die in de Paasnacht waren gedoopt de hele week witte feestkleren gedragen. En aan het eind van die week leggen ze die smetteloze kleren weer af. Ze waren als pasgeboren kindjes: ‘quasi modo geniti’. Daar komt de tweede naam vandaan: het is een verwijzing naar de eerste brief van Petrus 2:2. De liturgische kleur is tot aan Pinksteren wit, de kleur van zuiverheid en reinheid. 
Voorganger is ds. Marianne Moerland. De aanvang van de onlinedienst (én de uitzending via de bekende videokanalen van de Dorpskerk) is 10.00 uur.  Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis maken van informatie die alleen voor hen is bedoeld. Lees verder >> 
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  10.04.21
 

Terugblik op de viering van Passie en Pasen
Dankzij de inzet van velen kan worden teruggekeken op een serie indrukwekkende en inspirerende vieringen in de Stille Week en met het Feest van Pasen. Hoewel de Coronapandemie heel veel beperkingen veroorzaakte, konden er met de nodige creativiteit prachtig uitzendingen worden verzorgd. Op de videokanalen van de Dorpskerk kunnen alle vieringen worden teruggekeken en het fotoverslag geeft ook een goed beeld van de viering van Passie en Pasen in de Dorpskerkgemeente. Lees verder >>  

[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 10.04.21

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes. Onder het motto 'Opstaan en doorpakken' gaat hij in op de uitwerking van het Paasverhaal in de huidige tijd. Lees verder >> 10.04.21

'Klassiek uitgelegd' over Mozart
De tweede aflevering van 'Klassiek uitgelegd' staat in het teken van het wonderkind Mozart, de man met de vier voornamen, maar wel zonder Amadeus. Op het programma het Andante (KV 315), een Menuet en het Rondo ( KV 373), oorspronkelijk viool en orkest en nu uiteraard op fluit en orgel gespeeld. Kortom, een kennismaking met iemand aan wie niets menselijks vreemd was en die volgens de theoloog Karl Barth graag in de hemel wordt gespeeld wanneer de engelen genoeg Bach hebben laten horen. Die ons nooit zo nabij kwam als op het moment waarop hij met zus en vader per postkoets langs/door ons goede Barendrecht kwam. 
Ook dit programma wordt georganiseerd in samenwerking met de Stuurgroep Toekomt Dorpskerk. U wordt hartelijk uitgenodigd om te kijken naar de uitzending op zondag 18 april om 14.00 uur via het Vimeokanaal van de Dorpskerk (klik op bovenstaand blauwe logo). Lees verder >> 09.04.21

'Lied van de Week' 
Deze week brengt ds. Cees Romkes een lied onder de aandacht uit het Gereformeerd Kerkboek (van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt): 'Verlosser kom, want ik verlang'. De tekst is van Hans Werkman en organist Peter Sneep heeft er een melodie bij gemaakt. Het lied is ook te zingen op de melodie van Lied 437 uit het nieuwe liedboek. Lees verder >> 09.04.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

CIO overlegt over 'Fieldlabs' voor kerken
Het interkerkelijk Contactorgaan in Overheidszaken (CIO) heeft overleg gevoerd over de mogelijkheid om ook kerken te betrekken bij de opzet van experimentele 'Fieldlabs'. Het CIO zal een aantal kerkgenootschappen benaderen v
oor het experimenteren met diensten waarvoor bezoekers zich eerst moeten laten testen op het coronavirus. Voor de Dorpskerk geldt dat, rekening houdend met de anderhalve meter maatregel er sowieso niet meer dan 100 kerkgangers een plaats kunnen krijgen in de kerkzaal. Vooralsnog heeft de wijkkerkenraad vastgesteld dat de kerkdiensten online vieringen blijven, waarbij gemeenteleden die geen internet hebben en gezinnen met kinderen welkom zijn. Daarbij is aanmelding vooraf noodzakelijk. Daarnaast is er de mogelijkheid voor gemeenteleden die een specifieke reden hebben om een viering bij te wonen, om dit bij de scriba te melden. In beperkte zin kunnen ook die gemeenteleden worden uitgenodigd. 10.04.21  

Over liturgie gesproken. . . .'de Vijftigdagentijd, nog 50 dagen Pasen!' 
'Veertígdagentijd' is een bekend begrip, maar de term 'Vijftigdagentijd' is veel minder bekend. Daarmee wordt op de liturgische kalender het laatste deel van de Paaskring bedoeld. Dit wordt ook wel de Paastijd genoemd, want eigenlijk zijn het vijftig Paasdagen! De Vijftigdagentijd begint op Paasmorgen en eindigt op de zaterdag voor Pinksteren. De liturgische kleur in deze periode is de feestkleur 'wit'. Op het feest van Pinksteren wordt de liturgische kleur 'rood'. 
Lees verder >> 06.04.21

Paasgroet van Classispredikant
De Protestantse Dorpskerkgemeente voelt zich verbonden met 'de Kerk van alle tijden en alle plaatsen', dus zeker ook met de eigen landelijke PKN. Het is daarom een goede gewoonte om de berichten uit de landelijke kerk door te geven op onze website. Dit keer de Paasgroet van Classispredikant ds. Gerrit van Meijeren van de Classis Zuid-Holland-Zuid van de PKN.
Lees verder >> 05.04.21

Pasen: Licht dat ons aanstoot in de morgen!
De viering van het Feest van Pasen in de Dorpskerk op de Paasmorgen stond in het teken van Christus, als de opgestane Heer die de duisternis heeft overwonnen en ons het Licht heeft doorgegeven. Ds. Groeneveld had een prachtige Menorah meegenomen en na elk van de zeven Bijbellezingen werd er door een van de aanwezige kinderen een lichtje op de kandelaar ontstoken met het licht van de nieuwe paaskaars. Het werd een inspirerende viering, die de afsluiting vormde van vier indrukwekkende vieringen van Passie en Pasen. Al degenen die aan de vieringen een bijdrage hebben geleverd verdienen een groot compliment! 
Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Orde van dienst/Zondagsbrief' kennis maken van informatie die alleen voor hen is bedoeld. Lees verder >> 
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  05.04.21
  Klik voor vergroting
Een fotoverslag
volgt later

Over liturgie gesproken. . . . De Paaswake
Op de avond van de Stille Zaterdag wordt jaarlijks in de Dorpskerk een Paaswake gehouden. Dit is in liturgisch opzicht misschien wel de mooiste dienst van het hele kerkelijk jaar! In Coronatijd was het helaas een besloten online viering. Om 22.00 uur was het stil in de kerk. Alles en ieder is immers nog onder de indruk van wat er op Goede Vrijdag is herdacht: de kruisiging, het overlijden en de begrafenis van onze Heer, Jezus Christus. Toen werd de nieuwe (brandende) Paaskaars de kerk binnengedragen. Die kaars symboliseert de terugkomst van het Licht van Christus in ons midden.
Omdat er geen kerkgangers waren, werd het licht vanaf de Paaskaars verspreid door het aansteken van 7 rijen van 7 paaswakekaarsjes in de nagenoeg lege kerk. Langzaam maar zeker kwam de Dorpskerk weer in het volle licht te staan, het Licht van Pasen
In het tweede deel van de Paaswake konden de aanwezigen hun eigen doop gedenken in het water van de doopvont. Daarna werd het brood gebroken en de wijn geschonken. De viering van het Heilig Avondmaal benadrukte dat we als leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht de gemeenschap van brood en wijn met elkaar te vieren. Dit jaar samen met iedereen die online met de kerk was verbonden WE VIERDEN DAT DE HEER IS OPGESTAAN! Het was een indrukwekkende viering en een prachtige opmaat naar het FEEST VAN PASEN. 05.04.21

Liturgische schikking Stille zaterdag
De toelichting bij deze schikking luidt:
En toen we later weer iets van Hem hoorden toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord; wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen en hebben Hem begraven. Daar zijn vrienden voor. Zijn naam is uitgesproken bij het graf. Zijn lichaam is teruggegeven aan de aarde en wacht, als een zaadje in de grond, op een nieuw begin. Samen met alle mensen wachten we af bij Zijn gesloten graf.

 03.04.21
  Klik voorvergroting

Liturgische schikking Goede vrijdag
De toelichting bij deze schikking luidt: 
Op Goede Vrijdag staat de kruisiging centraal. Een -dood- stille tijd. 
Het verraad, de verloochening en de kruisiging.
Tussen de stenen worden zilverlingen gelegd als verwijzing naar het verraad.
Een kruis van stekelige takken staat verticaal in het hart. Het hart is gesloten.
We richten ons niet meer naar buiten, we zijn naar binnen gericht.
We onderzoeken ons eigen hart. Zijn wij bereid om de Waarheid te horen? 

Of wijzen we Hem af, zelfs tot in de dood?
 02.04.21
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking Witte donderdag
De toelichting bij deze schikking luidt: Het delen van brood en wijn verbindt ons aan het verhaal op de Witte Donderdag. De glazen die wekenlang in de liturgische schikkingen werden gebruikt, zijn nu omgeruild voor wijnglazen gevuld met wijn. De korenaren accentueren nu de lijn van het open hart. Er is moed voor nodig om in tijden van onzekerheid en verdriet onze huizen, harten en gedachten open te zetten. Soms zitten we zo vast in onze eigen gedachten, dat we een heel nieuw perspectief nodig hebben dat alleen een vreemde ons kan bieden. Een ontmoeting met een vreemdeling, die ons leven in een nieuw licht beziet, is dan een groot geschenk. Laten we doen als de Emmaüsgangers en ons openstellen voor onverwachte ontmoetingen. Wie weet ontmoeten we Jezus zelf in de ander. 01.04.21
  Klik voor vergroting

Profiel Dorpskerkgemeente aangevuld
Het profiel van de Dorpskerkgemeente ten behoeve van het beroepingswerk is aangevuld met de gegevens van de leden van de beroepingscommissie en het correspondentieadres van de commissie (versie 2.2). Voor degenen die contact willen zoeken
 is het emailadres: beroepingscommissie@dorpskerkbarendrecht.nl Lees verder >>  03.04.21
 

Diaconale actie 'Product van de Maand'
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'Product van de maand'. Voor de maand april is dit Tafelzuur.  Bij de ingang van de Dorpskerk bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur kunt u het 'product van de maand' inleveren. Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! Doet u ook al mee? 03.04.21 
 

Paasgroet vanuit de Dorpskerk
De Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft ds. Cees Romkes gevraagd om dit jaar een Paasgroet te schrijven voor de gemeenteleden. Vanwege de Corona-pandemie is die Paasgroet zo veel mogelijk digitaal verstuurd naar zo'n 650 emailadressen. Daarnaast worden er bijna 500 paasgroeten rondgebracht naar gemeenteleden waarvan het emailadres (nog) niet bekend is. De paasgroet is uiteraard ook gericht op de bezoekers van deze website. Lees verder >> 30.03.21

Nieuwe paaskaars 2021
De nieuwe paaskaars van de Dorpskerkgemeente zal tijdens de paaswake op Stille Zaterdag in de donkere Dorpskerk worden binnengebracht. Vanuit het licht van de nieuwe paaskaars zouden normaliter de paaswakekaarsje van alle kerkgangers worden aangestoken, als symbool dat het licht van Pasen zich verspreid door de wereld. Maar tijdens de Corona-pandemie gaat alles anders! Nu zal het licht van Pasen tijdens de onlineviering op een andere wijze worden verspreid door de Dorpskerk. . . De nieuwe paaskaars wordt opgesierd met het Christusmonogram en met een symbool dat verwijst naar de Emmaüsgangers. Deze afbeelding werd eerder als het logo gebruikt bij de samenvoeging van de twee wijkgemeenten waaruit de protestantse Dorpskerkgemeente is ontstaan. Daarmee past de nieuwe paaskaars uitstekend in de Dorpskerk! Moge het licht van Christus gedurende de komende jaarcyclus zich verspreiden én verspreid worden binnen én buiten de Dorpskerkgemeente! 30.03.21
  klik voor vergroting klik voor vergroting

Paasgroet vanuit de Dorpskerk (2)
Net als tijdens het Kerstfeest zal er ook tijdens het Feest van Pasen een muzikale groet worden uitgezonden vanuit de Dorpskerk. Dit dankzij een samenwerking tussen The Choir Company en de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. The Choir Company heeft vanwege de Corona-pandemie bijna al haar activiteiten moeten stilleggen, maar enkele malen per jaar wordt een inspirerende livestream uitgezonden vanuit de Barendrechtse Dorpskerk voor hun eigen achterban. 
  Klik voor vergroting
Delen van hun Paasprogramma mogen we gebruiken voor de muzikale Paasgroet uit de Dorpskerk. Wij danken de vocalisten en instrumentalisten van de The Choir Company o.l.v. Maarten Wassink hartelijk voor deze samenwerking! U wordt van harte uitgenodigd om deze uitzending te bekijken op Eerste Paasdag (of later). De uitzending begint op 4 april om 15.00 uur online op de bekende videokanalen van de Dorpskerk. 29.03.21 

De drie dagen van Pasen in de Dorpskerk
De doorlopende viering van de drie dagen van Pasen in de Stille Week vinden dit jaar allemaal plaats in de Dorpskerk. Vanwege de Coronapandemie zijn het besloten onlinevieringen, die gezamenlijk worden verzorgd door de wijkgemeente Bethelkerk en de Dorpskerkgemeente. Op de avond van de Witte Donderdag gaan ds. Cees Romkes en ds. Jaap van Rootselaar voor in een viering waarin het Heilig Avondmaal zal worden gevierd. De uitzending is om 19.30 uur.  De voortgezette viering op de avond van de Goede Vrijdag krijgt een aangepaste uitvoering, want het Stabat Mater van Pergolesi zal worden uitgevoerd. Voorgangers zijn dan ds. Henk-Jan Ketelaar en ds. Cees Romkes. Die uitzending begint om 19.30 uur. De Paaswake wordt dit jaar uitgevoerd zoals vele jaren gebruikelijk, maar ook dit is een online-uitzending die om 22.00 uur begint. Voorgangers zijn dan ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes. Alle vieringen worden uitgezonden via de bekende Dorpskerk videokanalen (boven vermeld) én ze zullen ook worden doorgezet naar het videokanaal van de Bethelkerk. Antoinette Jansen maakte weer drie indrukwekkende orden van dienst. Klik op de afbeeldingen, waarna de Orden van dienst gedownload kunnen worden. 29.03.21
 
Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . de Stille Week en het Paastriduüm
De Stille Week en het Paastriduüm (de drie dagen van Pasen) vormen de belangrijkste periode op de liturgische kalender van de christelijke kerken. Juist nu er vanwege de Coronapandemie nauwelijks kerkgang mogelijk is, geeft lijkt het goed om meer achtergrondinformatie te geven over de Stille Week en het Paastriduüm, lees verder >>. De werkgroep Liturgisch bloemschikken zal voor de vieringen in de Stille week met Pasen hun prachtige serie schikkingen afronden. 29.03.21
 

Wist u dat. . . .? Protestants in vele varianten
Tijdens de Coronapandemie is gebleken dat er vanuit verschillende kerkgenootschappen soms heel anders wordt aangekeken tegen de Coronamaatregelen voor kerkgenootschappen. Op zondag 28 maart 2020 leidde dat in Urk bij een kerk van de plaatselijke Gereformeerde Gemeente en in Krimpen aan de IJssel bij een kerk van de plaatselijke Oudgereformeerde Gemeente tot ernstige incidenten waar zelfs journalisten werden belaagd. In reactie daarop worden al heel snel alle christelijke kerken over één kam geschoren. En dat terwijl het overgrote deel van de Nederlandse kerken zich keurig houdt aan de afspraken die zijn gemaakt in het interkerkelijk orgaan Contact In Overheidszaken. Voor wie wat meer inzicht wil krijgen in de kaart van kerkelijk Nederland, biedt deze 'Wist u dat. . . ?" wat meer informatie. Protestants is er in vele varianten en daarnaast zijn er nog tal van andere landelijke kerken! Lees verder >> 29.03.21

Oecumenische vesper
Woensdagavond 31 maart wordt de laatste oecumenische vesper online uitgezonden in de serie Vespers in de Veertigdagentijd. Voorganger is Desiree van de Hijden, geestelijk verzorger van het Maasstad Ziekenhuis. Ondanks de Corona-pandemie heeft de Oecumenische werkgroep een serie indrukwekkende vespers kunnen organiseren. Een compliment voor al degenen die er aan hebben meegewerkt! 27.03.21
 

Palmpasen, ook voor de kinderen!
De kinderen die op Palmzondag in de viering aanwezig waren, hebben tijdens de kindernevendienst onder leiding van Mirjam Hengstmengel de traditionele Palmpasenstokken gemaakt. Op de foto bewondert dominee Kirpestein het prachtige eindresultaat en hij vertelt er nog een verhaaltje bij. Maar ook thuis werd er hard gewerkt . . . 
Lees verder >> 28.03.21
  klik voor vergroting

Wijkbericht 
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit alles wordt aangevuld met berichten vanuit de wijkgemeente. Lees verder >> 27.03.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag Palmarum, met een dubbel gezicht
Op de liturgische kalender is zondag Palmarum de zondag vóór Pasen. Het is een zondag met twee brandpunten. Enerzijds is het Palmzondag, waarbij de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem centraal staat. Anderzijds is het ook Passiezondag, het begin van de Stille week, waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken. Dit dubbele karakter werd in de eredienst in de Dorpskerk ook symbolisch tot uitdrukking gebracht in twee liturgische kleuren. Rood voor het eerste deel van de dienst, als het verhaal over de intocht wordt gelezen; Paars voor het tweede deel van de dienst als het verhaal van Jezus lijden centraal staat. 
Voorganger is oud-Dorpskerkpredikant dr. Jan Willem Kirpestein. De aanvang van de onlinedienst (én de uitzending via de bekende videokanalen van de Dorpskerk) is 10.00 uur.  Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis maken van informatie die alleen voor hen is bedoeld. Lees verder >> 
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 27.03.21
 

Liturgische schikking - Zondag Palmarum
Op de zesde zondag van de Veertigdagentijd wordt aandacht besteed aan het zevende werk van barmhartigheid: De zorg voor de overledenen. Het goed begraven van de doden is in Bijbels perspectief een belangrijke gebeurtenis. Jakob laat zijn zonen zweren dat ze zijn lichaam meenemen als ze uit Egypte zullen gaan. En Jozef van Arimathea besteedt alle moeite om Jezus goed te begraven. Ook na de dood draag je zorg voor iemand en bevestig je op die manier zijn bestaan. Vanaf de vroege kerk speelt in het licht van de opstanding nog iets anders mee. De doden begraven betekent ook dat je iemand als het graan in de akker legt, in afwachting van de grote dag. En zo dragen we ook vandaag nog altijd zorg voor onze doden. Ze zijn ons voorgegaan, en samen met hen kijken we uit naar de dag van het nieuwe leven. In de liturgische schikking komen weer herkenbare symbolen terug uit eerdere schikkingen. De kleur paars is de kleur van reflectie en gedenken. De verbinding tussen de vaasjes is een kruid: Rozemarijn; de bitter en zoete herinnering aan het leven. Voor de volledige toelichting bij de schikking, lees verder >> 27.03.21
  Klik voor vergroting

Beroepingscommissie geïnstalleerd
Op zaterdagmorgen 27 maart 2021 heeft de Wijkkerkenraad de beroepingscommissie geïnstalleerd. In de Dorpskerk werd een bijeenkomst gehouden van de WK en alle leden van de beroepingscommissie.
Daarmee is het eigenlijke beroepingsproces begonnen. De beroepingsprocedure is in de regels van de PKN gedetailleerd vastgelegd omdat het beroepen van een nieuwe predikant een van de belangrijkste processen is in de kerk. De beroepingscommissie heeft de zware taak om een nieuwe Dorpskerkpredikant voor te dragen. Dit proces voor alle betrokken uiterst vertrouwelijk, bovendien kan zo'n benoeming mede richting geven aan de toekomst van de Protestantse Dorpskerkgemeente. 
 
In de startbijeenkomst werd daarom een zegen gevraagd worden van de Eeuwige op het werk van de commissie. Ook aan gemeenteleden wordt gevraagd het werk van de beroepingscommissie in uw gebeden te gedenken. Gemeenteleden die meer willen weten over zo'n beroepingsproces, wordt verwezen naar >> de PKN-website. Op deze Dorpskerkwebsite is aparte webpagina gemaakt, waarop in één oogopslag de voortgang van het proces kan worden gevolgd. Lees verder >> 27.03.21

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Henk-Jan Ketelaar. Hij brengt het Bijbelse beeld van de graankorrel dichterbij met een verwijzing naar het schilderij 'Graanveld met maaier' van Vincent van Gogh. Lees verder >> 26.03.21

'Lied van de Week' 
Deze week vestigt ds. Cees Romkes de aandacht op een lied van de bekende dominee/dichter André F. Troost: 'Wees stil mijn ziel'. De tekst is opgenomen in de bundel 'Voorzichtig licht'. De melodie is van Martin Zonneberg. Lees verder >> 26.03.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

CIO komt met routekaart 2.0 voor kerken in Coronatijd
Het interkerkelijk Contactorgaan In Overheidszaken (CIO) heeft een update gepresenteerd van een routekaart die door de deelnemende kerken gehanteerd kan worden tijdens de Corona-pandemie. 
De routekaart geeft richtlijnen hoe kerken om kunnen gaan met hun erediensten en activiteiten bij de verschillende fasen van de Coronapandemie. De routekaart is opgedeeld in vier fases: waakzaam; zorgelijk; ernstig en zeer ernstig. Lees verder >>. Deze handreiking voor kerken moet ook perspectief bieden in een crisis waarvan het einde nog niet in zicht is. Op de website van de PKN, deelnemer in het CIO, wordt nadere toelichting gegeven. Lees verder >> 24.03.21
 
 

Liturgische schikking - Zondag Judica
Op de vijfde zondag van de Veertigdagentijd wordt aandacht besteed aan de uitspraak van Jezus: 'Ik was hongerig en jullie gaven mij te eten'. Zoals in vele kerken zijn er ook in de Dorpskerkgemeente vrijwilligers (van Eetgroep d'Ontmoeting) die maaltijden verzorgen voor alleengaanden, van binnen de Dorpskerkgemeente en daarbuiten. In de liturgische schikking komen weer herkenbare symbolen terug uit eerdere schikkingen. Zo zijn de bonen uit de schikking van de Biddag nu aan het ontkiemen. Het begin van een goede oogst. Voor de volledige toelichting bij de schikking, lees verder >> 22.03.21
  Klik voor vergroting

'Afval Loont 2.0 voor Dorpskerk' een succes
De voor de Dorpskerk zo succesvolle actie 'Afval Loont' die vorig jaar werd beëindigd, kreeg zaterdagmorgen 20 maart een succesvolle opvolging met de eerste actie van 'Afval Loont voor de Dorpskerk 2.0'.  Er stonden om tien uur achttien vrijwilligers klaar bij de Dorpskerk. In 
twee uur tijd werd de hele wijk rondom de Dorpskerk ontdaan van al het zwerfafval. Dat leverde achttien goed gevulde vuilniszakken met zwerfafval op! Alle vrijwilligers kwamen enthousiast terug, want ze hadden tijdens de actie van tal van kanten complimenten gekregen voor dit initiatief. Deze eerste keer viel de actie samen met de landelijke opschoondag. In de loop van dit jaar zullen de Dorpskerkvrijwilligers de genoemde wijk nog drie keer opschonen. Daarmee verdient de Dorpskerkgemeenschap € 2000 voor het onderhoud van 'het oudste huis van Barendrecht'. Dankzij de grote opkomst kan de geplande actiedag voor as. woensdagmorgen vervallen. In juni zal de volgende actiedag worden gehouden. Op de foto's een deel van de vrijwilligers. De kerkrentmeesters danken iedereen die heeft meegewerkt heel hartelijk!   
20.03.21
  klik voor vergroting
klik voor vergroting

Dorpskerk opnieuw in kerkelijke pers
Nadat eerder het blad Kerk Magazine aandacht had besteed aan de herinrichting van de Barendrechtse Dorpskerk (lees verder >>), publiceerde onlangs het blad Kerkbeheer over de herinrichting van de Dorpskerken van Barendrecht, Bathmen en Meerkerk door de firma Offex. Het blad Kerkbeheer is een uitgave van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB). Het wordt verspreid onder de kerkrentmeesters van de PKN. De firma Offex had Dorpskerkrentmeester Simon Hoek gevraagd om een bijdrage te leveren over het hele proces van herinrichting van onze kerk. Voor het artikel uit Kerkbeheer, lees verder >> 20.03.21

'Lied van de Week' 
Deze week brengt ds. Cees Romkes een Psalm onder de aandacht uit De Nieuwe Psalmberijming, Psalm 91 'Wie thuis is bij de hoogste Heer'. De tekst is van de Nederlandse dichter Titia Lindeboom. De Psalm is geschreven bij de Geneefse melodie. Lees verder >> 20.03.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 21 maart is het de vijfde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Judica, De Latijnse naam Judica betekent 'Verschaf mij recht' en verwijst naar het eerste vers van de Psalm van de zondag (Psalm 43). Het is de tweede zondag vóór Pasen. Deze zondag wordt ook wel Passiezondag genoemd omdat vanaf nu het lijden van Jezus Christus centraal komt te staan. De liturgische kleur van deze zondag is paars, de kleur van inkeer en omkeer. Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes. 
De aanvang van de online dienst (én de uitzending via de bekende videokanalen van de Dorpskerk) is 10.00 uur.  Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis maken van informatie die alleen voor hen is bedoeld. Lees verder >> 
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 18.03.21
 

Wist u dat. . . ? 17 maart: St. Patricksday
Zowel in de Rooms-katholieke als de Anglicaanse Kerk is 17 maart de gedenkdag van deze Heilige, die waarschijnlijk leefde in de vijfde eeuw. De zegen die aan hem wordt toegeschreven, weerklinkt tot op de dag van vandaag ook in menige protestantse kerk in Nederland. Moge die zegen ons als Protestantse Gemeente Barendrecht en als Protestantse Dorpskerkgemeente (niet alleen op St. Patrickday) begeleiden!
       De Heer zij 
        - vóór je, om je de juiste weg te wijzen,
        - achter je, om je in de armen te sluiten en om je te beschermen tegen gevaar,
        - onder je om u op te vangen wanneer je dreigt te vallen,
        - in je om je te troosten als je verdriet hebt,
        - rondom je als een beschermende muur, wanneer anderen over je heen vallen,
        - boven je om je te zegenen,
        Zo zegene je God vandaag, morgen en tot in eeuwigheid, Amen.    
17.03.21
klik voor vergroting
St. Patrickraam
Church of St. Benin
Kilbennan, Ierland

Jaarboekje 2021 PGB online beschikbaar
De Commissie voor het Jaarboekje van de Protestantse Gemeente Barendrecht, bestaande de heren Siert Bolt, Arnold Sluis en Simon Hoek heeft het nieuwe Jaarboekje vrijgegeven voor publicatie op de websites van de PGB. De Algemene Kerkenraad heeft ingestemd dat het Jaarboekje dit jaar uitsluitend digitaal beschikbaar wordt gesteld. Daarmee is de zoekfunctie optimaal geworden. Het feit dat de uitgave digitaal is geworden, betekent tevens dat er geen drukkosten meer zijn en daarom zijn ook de advertenties achterwege gebleven. De foto's van de kerkgebouwen en van de orgels zijn nu in kleur. De Commissie voor het jaarboekje hoopt dat velen de weg naar het document 
via de websites weten te vinden. Lees verder >> 16.03.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Wist u dat . . .? Na 60 jaar opnieuw 'Dodezeerol' ontdekt!
De Israëlische krant HAARETZ maakte op 16 maart 2021 melding van een persbericht van de Israëlische Archeologische Autoriteit (IAA) over de vondst van nieuwe kleine fragmenten van Dodezee Rollen uit de 2e eeuw na Christus. De nieuwe fragmenten zijn ontdekt na een lange zoektocht in tal van grotten in de woestijn van Judea. Deze boekrolfragmenten zijn ontdekt 60 jaar na de eerste vondst van de Dodezee Rollen
. De nu gevonden boekrolfragmenten zijn in het Grieks geschreven en bevatten delen uit het Boek van de Kleine Profeten, waaronder Zacharia en Nahum. aldus de IAA. Bij de omvangrijke opgravingen in de woestijn van Judea werd eveneens een mummie van een kind gevonden dat gewikkeld was in een doek die zo'n 6000 jaar oud moet zijn. Een andere zeer bijzondere ontdekking bij deze opgravingen was iets heel anders: de waarschijnlijk de oudste gevlochten mand ter wereld, die op grond van koolstofdatering zeker 10.500 jaar oud moet zijn. De Engelse uitgave van de krant Haaretz heeft prachtige foto's bij hun artikel geplaatst. Lees verder >> 16.03.21

Wijkbericht 
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit alles wordt aangevuld met berichten vanuit de wijkgemeente. Lees verder >> 15.03.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Bert de Wit. Hij vraagt vraagt zich af wat de uitwerking van de Coronapandemie zal zijn op de kerk. Lees verder >> 15.03.21

'Als vanouds': een Preek van de week
De viering van zondag 14 maart jl. was voor de Dorpskerkgemeente weer even 'als vanouds'. Oud-Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam ging voor en nog wel in een dienst van Schrift en tafel en dat in Coronatijd. Rekening houdend met de iets versoepelde PKN-regels kon de nagenoeg complete kerkenraad aanwezig zijn. Ook behoorden familieleden van een deze week overleden gemeentelid tot de genodigde kerkgangers. Op korte termijn zal door het moderamen van de WK worden geëvalueerd en vastgesteld of en hoe er weer kerkgangers in beperkte mate naar de Dorpskerk kunnen komen. 'Als vanouds' stelde ds. Jan Willem Stam zijn inspirerende preek weer ter beschikking voor de website. Lees verder >> Omdat ds. Stam daarin verwees naar een eerdere preek, die hij in maart 2015 in de Dorpskerk hield, kunt u die eveneens downloaden. Lees verder >> 14.03.21

Verlaat afscheidscadeau
Zoals gebruikelijk binnen de Dorpskerkgemeente, is er ook van het afscheid van ds. Stam een fotoalbum gemaakt waarin de hoogtepunten van dat afscheid zijn vastgelegd. Door de Corona-situatie was er nog niet eerder een gelegenheid om hem dit fotoalbum persoonlijk namens de Dorpskerkgemeente overhandigen. Dat werd bij zijn eerste beurt als gastpredikant in de Dorpskerk goed gemaakt. Kerkrentmeester Alie den Engelsman. Zij overhandigde het fotoalbum, waarna Jan Willem enkele dankwoorden sprak en daarbij meldde dat hij in september as. hoopt weer als gastpredikant terug te zijn in de Dorpskerk. Jan van den Oever legde dit vast op de foto. 14.03.21
  Klik voor vergroting
Verzamelde mooie herinneringen

Eerste uitzending 'Klassiek uitgelegd' een succes
Zondagmiddag 14 maart was de uitzending via de videokanalen van de Dorpskerk van het eerste programma 'Klassiek uitgelegd'. Dit Dorpskerkinitiatief van Thea Verhagen en Marie-Christine Goergen werd mede dankzij de samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk en de bijdragen van Hans van Gelder (uitleg) en Rob Bruin (beeld en geluid) al bij deze eerste uitzending een succes. De indrukwekkende muziek, vertolkt door Thea en Marie-Christine, vormde dankzij de heldere uitleg van Hans en de prachtige techniek van Rob een combinatie die smaakt naar veel meer. Volgende maand staat er dan ook weer een volgende aflvering in de planning. Heeft u nog niet gekeken? Geen punt! U kunt alles terugkijken via de bekende videokanalen van de Dorpskerk. Kijk verder >>  14.03.21 
  Klik voor vergroting

Snuffelmarkt smaakvol heringericht
Gedurende de periode dat de Snuffelmarkt vanwege de lockdown in Coronatijd gesloten moest blijven, hebben enkele enthousiaste werkgroepleden de hele Snuffelmarkt een grote schoonmaakbeurt gegeven en alles helemaal opnieuw en smaakvol ingericht. Alle artikelen zijn per plank opnieuw geselecteerd, gesorteerd en uitgestald. Daardoor is het een genot om weer te komen snuffelen! Ter gelegenheid van de heropening op zaterdagmorgen 14 maart jl. heeft uw webbeheerder een fotoreportage gemaakt. Een compliment voor de vele uren die deze dames erin hebben gestoken is zeer op zijn plaats! Voor de fotoreportage, kijk verder >> 13.03.21
  klik voor vergroting
Een genot om te snuffelen!

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 14 maart was het de vierde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Laetare, De Latijnse naam Laetare komt uit Jesaja 66: ‘Verheug u, Jeruzalem’. Met de liturgische kleur op deze vierde zondag in de veertigdagentijd is iets bijzonders aan de hand. Het is alsof het vreugdevolle witte licht van Pasen al enigszins doorschijnt. Dit jaar zal het witte antependium van het Paasfeest worden afgedekt met een paarse voile, alsof het licht van Pasen al door het paars oplicht. De viering wordt een dienst van Schrift en tafel. Voorganger is oud-Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. Om de waarde van het vieren van het Avondmaal - ook in Coronatijd - te onderstrepen is nagenoeg de gehele kerkenraad aanwezig. Ook zullen er weer enkele zangers medewerken. Hopelijk kunnen er bij een volgende avondmaalsviering weer meer gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. 
De aanvang van de dienst (én de uitzending via de bekende videokanalen van de Dorpskerk) is 10.00 uur.  Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis maken van informatie die alleen voor hen is bedoeld. Lees verder >> 
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 12.03.20
 

Liturgische schikking - Zondag Laetare
Op de vierde zondag van de Veertigdagentijd wordt aandacht besteed aan de uitspraak van Jezus: ‘Ik was naakt en jullie hebben mij gekleed’ Bij de schikking voor zondag Laetare staat dus het kleden centraal. In navolging van Jezus kleden we de ander, letterlijk en figuurlijk, en helpen we om mensen waardigheid te geven. De met touw beklede glazen zijn daarvan het symbool. Voor de volledige toelichting bij de schikking, lees verder >> 12.03.21
  Klik voor vergroting

'Lied van de Week' 
Deze week richt ds. Cees Romkes de aandacht op een lied uit het liedboek Zingen en bidden in huis en kerk (nr. 952): 'Waar zou het zijn, dat land van licht? De tekst is van de Nederlandse dichte Margreet Spoelstra, de muziek van Jos Lamboo. Lees verder >> 12.03.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Liturgische schikking - Biddag voor gewas en arbeid 
Hoewel de Biddag voor gewas en arbeid in de Dorpskerkgemeente niet meer op de dag zelf wordt gevierd, heeft de werkgroep Liturgisch bloemschikken een aparte schikking voor deze dag gemaakt. Tijdens de oecumenische vesper werd er aandacht besteed aan deze schikking. Centraal in de schikking staat het door paus Franciscus ingevoerde achtste werk van barmhartigheid: 'de zorg voor de aarde als het huis van de mens'. De bonen in de glazen symboliseren het gewas dat zal ontkiemen en waarvoor op de biddag wordt gebeden. 11.03.21
  Klik voor vergroting

Wist u dat. . . .? Een 'vastenplant' in de Kerktuin
Dat er in de Kerktuin van de Dorpskerk veel Bijbelse planten staan is bekend, maar wist u dat er ook een 'vastenplant' staat? De 'Vastenroos'! Deze paarse variant uit de familie van de Helleborus is een 'zusje' van de (witte) Kerstroos. Prachtig toch dat een plant in het spraakgebruik zo verwant is aan de kerkelijke liturgie en dat terwijl het helemaal geen roos is. De dames van de werkgroep Kerktuin hebben de bloei van deze (paarse) Helleborus orientalis op foto's vastgelegd. Lees verder >> 09.03.21
  Klik voor vergroting

Kerktuin in beeld - 2
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek in Barendrecht. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, die het verdienen om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Hoogerbrugge-Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. Deze keer besteedt zij aandacht aan 'de leliën des velds', zoals de bollen en knollen in de Bijbel ook wel worden genoemd. Lees verder >> 07.03.21
  Klik voor vergroting

Nieuws van het CvK
Het College van Kerkrentmeesters kan 
blij en dankbaar de voorlopige stand van de actie Kerkbalans 2021 melden: 'Het totaal bedrag aan toezeggingen is € 540.000, dat is hoger dan we hadden begroot en dicht in de buurt van het bedrag dat we het afgelopen jaar mochten ontvangen aan Vaste Vrijwillge Bijdragen. Wij vertrouwen er op dat degenen die nog geen toezegging hebben gedaan dit alsnog zullen doen en hopen dat we dan op het zelfde bedrag uit zullen komen als in 2020. Voor nu zijn we heel dankbaar dat u de kerk in deze lastige tijd op deze wijze financieel blijft ondersteunen.'  07.03.21

Nieuws uit de Kerktuin
Nu overal de eerste bloembollen beginnen te bloeien, worden ook de vrijwilligers van de werkgroep Kerktuin weer actief. Het kriebelde al even bij onze tuinmensen en ja hoor afgelopen woensdag is er gewerkt in de Kerktuin. Met veel enthousiasme werd er oud blad weggesnoeid en blad bij elkaar geharkt. Het resultaat mag er zijn! Ook zin om een keer mee te doen? Elke woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur gaan de tuinmensen aan de slag. 06.03.21
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking: zondag Oculi Mei
Op de derde zondag van de Veertigdagentijd wordt aandacht besteed aan het volgende 'werk van barmhartigheid': aandacht voor de vreemdeling. 'Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten. In de eerste plaats omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats, omdat iemand jou niet kent. Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander. De bladeren van de schoenlappersplant beelden veiligheid en een dak boven je hoofd uit.' 
Voor de volledige toelichting bij de schikking, lees verder >> 06.03.21
  Klik voor vergroting

Groot verlies voor werkgroep Taizé 
De interkerkelijke werkgroep Taizé-Barendrecht, die sinds 1996 maandelijks Taizé-vieringen organiseert in de Dorpskerk heeft met grote verslagenheid kennis genomen van het overlijden van Heiltje en Aart Gutteling. Binnen één week tijd zijn zij slachtoffer geworden van het Corona-virus. Zij waren beiden, 
als vertegenwoordigders van de Remonstrantse Broederschap, vanaf de start betrokken bij de Taizé-vieringen in Barendrecht. Wij wensen de familie en de werkgroep Taizé de troost en steun toe van de Eeuwige. Namens de werkgroep heeft Wilma Hooghart een In Memoriam geschreven. Lees verder >> 06.03.21

Over liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
De derde zondag van de veertigdagentijd, draagt de naam: zondag 'Oculi Mei' (spreek uit: Okoelie Mee-ie). Dit verwijst net als bij de vorige zondag naar Psalm 25: 'Oculi mei semper ad Dominum'. Dat is Latijn voor: 'Mijn ogen zijn altijd op de Heer gericht'. Psalm 25: 15 - 21: Ik houd mijn oog gericht op de HEER, hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Keer u tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig. Mijn hart is vol van angst, bevrijd mij uit mijn benauwenis. Zie mij in mijn nood, in mijn ellende, vergeef mij al mijn zonden. Zie met hoe velen mijn vijanden zijn, hoe ze mij dodelijk haten. Behoed mij en bevrijd mij, maak mij niet te schande, want ik schuil bij u. Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren, op u is mijn hoop gevestigd. De voorganger is ds. J. Brederveld uit Rotterdam. De aanvang van de dienst (én de uitzending via de bekende videokanalen van de Dorpskerk) is 10.00 uur.  Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis maken van informatie die alleen voor hen is bedoeld. Lees verder >> 
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 05.03.20
   

Dorpskerk in Kerk Magazine
Onlangs werd ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek benaderd voor een interview over de recente restauraties en herinrichting van de Dorpskerk door het 'Kerk Magazine', een facilitair vakblad voor kerken. Margot Berends vatte het geheel samen tot een interessant artikel over het 'oudste en misschien wel mooiste huis van Barendrecht' voor al degenen die actief zijn in de wereld van kerken en kerkrestauraties. Lees verder >> 05.03.21 

Beroepingswerk
De Wijkkerkenraad heeft enkele belangrijke eerste stappen gezet in de procedure om te komen tot het beroepen van een nieuwe Dorpskerkpredikant. Zowel het gemeenteprofiel van de Protestantse Dorpskerkgemeente, als het profiel voor de te beroepen predikant zijn vastgesteld. Beide profielen zijn vastgelegd in één document, lees verder >> . Ook heeft de WK de leden van de beroepingscommissie benoemd. Er is gestreefd naar een commissie die de Dorpskerkgemeente in meerdere opzichten breed kan vertegenwoordigen. Lees verder >> 05.03.21
  Klik voor vergroting

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een vertaling van een oud Engels lied, gemaakt door Sytze de Vries: 'Is er een groter vriend dan Jezus' uit de bundel 'Op vleugels'. De oorspronkelijke tekst is van 
Joseph M. Scriven, de melodie van Charles C. Converse. Lees verder >> 05.03.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Diaconale actie 'Product van de Maand'
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'Product van de maand'. Voor de maand maart is dit Kruiden en specerijen.  Bij de ingang van de Dorpskerk bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur kunt u het 'product van de maand' inleveren. Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! Doet u ook al mee? 03.03.21 
  Klik voor vergroting

Er zit muziek in de Dorpskerk: 'Klassiek uitgelegd'
Zoals eerder gemeld, gaan - in Coronatijd - organiste Thea Verhagen en fluitiste Marie-Christine Goergen, in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, korte concerten verzorgen en uitzenden vanuit de Dorpskerk. Hans van Gelder zal korte toelichtingen geven over componist en composities. In het eerste concert staat Georg Friedrich Händel centraal. Het concert wordt uitgezonden op zondagmiddag 14 maart van 14.00 - 14.30 uur, via >> https://vimeo.com/518160595Lees verder >> 02.03.21
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking: zondag Reminiscere
Op de tweede zondag van de Veertigdagentijd wordt aandacht besteed aan het tweede 'werk van barmhartigheid': de dorstigen water geven'Water lijkt zo gewoon. Het is overal. Zonder dat essentiële water zouden we letterlijk verschrompelen, want wij bestaan voor 70% uit water. Ook Gods Geest is overal, net als water. Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends. Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld.' Voor de volledige toelichting bij de schikking, lees verder >> 01.03.21
  Klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 28 februari is het de tweede zondag van de Veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Reminiscere (‘Gedenk’). De naam van deze zondag is genoemd naar de Latijnse aanhef van Psalm 25 (Gedenk, HEER, aan uw ontferming).
De liturgische kleur van de Veertigdagentijd is paars, de kleur van inkeer, bezinning en verootmoediging. De voorganger is ds. Marianne Moerland. De aanvang de dienst (én van de uitzending via de bekende videokanalen van de Dorpskerk) is 10.00 uur. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[ Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 26.02.21
 

Paasgroeten in voorbereiding
Gezien het succes van de online uitzendingen vanuit de Dorpskerk rondom het Kerstfeest, zullen er ook rondom het Paasfeest een soortgelijke serie uitzendingen worden voorbereid. Verder heeft de Wijkkerkenraad besloten om aan alle leden van de Dorpskerkgemeente een persoonlijke paasgroet te sturen. Binnenkort volgt meer nieuws. 26.02.21

Stabat Mater in Dorpskerk in Coronatijd
Predikanten en kerkmusici van de Dorpskerkgemeente en de Bethelkerkgemeente hebben zich ook dit jaar gebogen over de vieringen in de Stille Week en met Pasen. In tegenstelling tot vorig jaar is vastgesteld dat er zowel op Witte Donderdag, als op Goede Vrijdag, Stille Zaterdag én Paasmorgen online vieringen zullen worden uitgezonden. Vooruitlopend op nadere mededelingen kan nu al worden gemeld dat daarbij het Stabat Mater van de Italiaanse componist Giovanni Batista Pergolesi in de Dorpskerk zal worden uitgevoerd door professionele zangers onder leiding van Johan Sonneveld.  
Binnenkort volgt meer nieuws. 26.02.21
  klik voor vergroting
Stabat Mater Dolorosa

Nieuw advies van PKN over erediensten 
Vooruitlopend op een gesprek met de Minister van Eredienst, dat zeer binnenkort plaatsvindt, heeft het moderamen van de generale synode van de PKN op 25 februari een nieuw advies uitgebracht aan de kerkenraden van de plaatselijke gemeenten. Daarin worden enkele versoepelingen voorgesteld voor het vieren van de erediensten. De Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente, die op diezelfde avond een online vergaderde, heeft kennis genomen van de aanvullende adviezen en heeft aan het moderamen van de WK gevraagd op korte termijn met voorstellen te komen. Voor het nieuwe advies, lees verder >>
26.02.21   

Er zit (nog steeds) muziek in de Dorpskerk
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk stimuleert al vele jaren onder het motto 'Er zit muziek in de Dorpskerk' de rollen die de Dorpskerk vervult in de Barendrechtse samenleving: de rol als Godshuis, de rol als muziekplatform en de rol als monumentaal 'oudste huis van Barendrecht'. In dit kader is - juist in Coronatijd - een nieuw initiatief ontstaan, waarbij er vanuit de Dorpskerk maandelijks online klassieke concerten zullen worden uitgezonden. Thea Verhagen - de 2e Dorpskerkmusicus - zal samen met fluitiste Marie-Christine Goergen enkele concerten opnemen, waarbij Hans van Gelder korte toelichtingen zal geven over de betreffende componist en te gespeelde werken. De uitzendingen zullen een half uurtje duren en op zondagmiddag worden uitgezonden. In de maand maart zal de componist Georg Friedrich Händel centraal staan en zal het duo Verhagen-Goergen enkele werken spelen voor orgel en fluit. Binnenkort volgt meer nieuws. 26.02.21  
 

Dominee Wiebe Speelman overleden 
Op 24 februari is dominee Wiebe Speelman overleden in Hospice De Reiziger. Hij diende de Gereformeerde Kerk van Barendrecht van 13 juni 1982 tot 28 februari 1987. Dominee Speelman stond bekend om zijn vriendelijkheid en grote gevoel voor humor. Velen in de Protestantse Gemeente Barendrecht zullen hem missen. Ook langs deze weg wensen wij zijn vrouw Marjolein en de kinderen veel sterkte. De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 3 maart, in besloten kring plaats vanuit de Bethelkerk. Foto: Peter Groenveld. 26.02.21
 

Voorjaarsgroet voor Eetgroep d'Ontmoeting
Dezer dagen brengt de leiding van de werkgroep Eetgroep d'Ontmoeting een voorjaarsgroet bij alle deelnemers. Het is al weer de zesde keer in Coronatijd dat de bezoekers van de Eetgroep op deze wijze worden verblijd met een groet. Via de website is de voorjaarsgroet nu ook bestemd voor alle bezoekers van de site. Al meer dan een jaar kijken vrijwilligers en leiding uit naar het moment dat de activiteiten weer kunnen worden hervat. '
Zachtjes luid ik nu mijn klokje: tingeling, kom bloem en plant, nu nog maar een heel kort poosje dan komt lente weer in het land'. Lees verder >>
24.02.21
  Klik voor vergroting

Triest bericht uit de Kerktuin
De bijenvolken in de kerktuin hebben de winter niet overleefd. Imker Jaap Witter heeft dat tot zijn grote teleurstelling vastgesteld bij een inspectie van de twee kasten. ‘Dit is de natuur, er was nog voldoende voedsel aanwezig’, zegt hij berustend. De oorzaak is volgens hem de sterk wisselende weersomstandigheden – het natte najaar en de matige tot strenge vorst in de tweede week van februari. De bijen waren daar niet tegen bestand. De drie bijenvolken in kasten die bij zijn woning staan, zijn de winter wel goed doorgekomen, evenals de twee volken op het volkstuincomplex langs de Stationsweg. Van een van deze volken was overigens het onderdak vernield. Het is waarschijnlijk een marter geweest die de bijenkast open heeft gevreten.Witter gaat bij collega-imkers op zoek naar een nieuw bijenvolk voor de kerktuin. 24.02.21
  Klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 28 februari is het de tweede zondag van de Veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Reminiscere (‘Gedenk’). De naam van deze zondag is genoemd naar de Latijnse aanhef van Psalm 25 (Gedenk, HEER, aan uw ontferming).
De liturgische kleur van de Veertigdagentijd is paars, de kleur van inkeer, bezinning en verootmoediging. In de 'paarse tijd' klinkt er geen gloria in de liturgie. De voorganger is ds. Marianne Moerland. 23.02.21
 

Veertigdagenkalender óók online
Voor degenen die de Veertigdagenkalender van de PKN niet zelf hebben besteld, bestaat er ook de mogelijkheid om elke dag de overweging online te lezen. Klik op de betreffende datum van de kalender en u vindt de informatie van die dag.
Lees verder >> 23.02.21

Nieuw Wijkbericht 
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit alles wordt aangevuld met berichten vanuit de wijkgemeente. Lees verder >> 21.02.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Marianne Moerland. Zij vraagt onder de titel 'Het is tijd' voor de Veertigdagentijd tijdens de Corona-pandemie. Lees verder >> 21.02.21

Gebed van de week
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. Nu er gedurende de 'Lock down' geen kerkgangers meer aanwezig kunnen zijn, wordt het 'Gebed van de week' op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week, l
ees verder >> 21.02.21

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een tafellied: 'Om te komen tot onszelf' uit de bundel 'Zangen van Zoeken en Zien'. De tekst is van Michael Steehouwer en de muziek is van Chris van Bruggen. 
Lees verder >> 21.02.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Online gebedsdienst zondag 21 februari
Zondag 21 februari is volgens de liturgische kalender Zondag Invocabit. Zoals eerder aangekondigd worden de vieringen in de Dorpskerk tot nader order omgezet naar online gebedsdiensten, zonder kerkgangers en met een zeer beperkt aantal medewerkers. De aanvang 
de dienst (én van de uitzending via de bekende videokanalen van de Dorpskerk) is 10.00 uur. De liturgische kleur is paars. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[ Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl20.02.21

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 21 februari is volgens de liturgische kalender de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Invocabit. Dat is het eerste woord van de Latijnse vertaling van Psalm 91:15 waar staat: ‘Roep je mij aan, ik geef je antwoord, in de nood zal ik bij je zijn…’ Zo wordt de toon voor de Veertigdagentijd gezet: het is een tijd om tot God te roepen in het vertrouwen dat Hij naar zijn belofte zal antwoorden. De liturgische kleur van de Veertigdagentijd is paars, de kleur van inkeer en bezinning. In de 'paarse tijd' klinkt er geen gloria in de liturgie. 20.02.21

Liturgische schikking: zondag Invocabit
Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd wordt aandacht besteed aan het eerste 'werk van barmhartigheid': het ziekenbezoek. Jezus zei: 
‘Ik was ziek en jullie bezochten mij’ (Mattheüs 25:36) Tussen de zeven glazen staan nu boomstammetjes (afkomstig uit de kerktuin), die vormen een open hart. Op deze zondag staan er blauwe viooltjes in de zeven glazen en liggen er gedroogde paarse lavendel. Die herinneren ons in de 'paarse tijd' eraan om de zieken niet te vergeten. Voor de volledige toelichting bij de schikking, lees verder >> 20.02.21
  Klik voor vergroting

Kerktuin in beeld
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek in Barendrecht.
 De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, die het verdienen om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom zal er maandelijks een boom of plant uit de Kerktuin worden geportretteerd onder het motto: 'De Kerktuin in beeld'. Arja Hoogerbrugge-Burgers zal maandelijks een boom of plant uit de Kerktuin portretteren voor deze website. Wist u trouwens dat u, ook buiten het 'tuinseizoen', elke woensdag- en zaterdagmorgen tijdens de openingstijd van de Dorpskerk-Oase (tussen 10 en 12 uur) een bezoek kunt brengen aan de Kerktuin? De eerste boom die wordt geportretteerd is de Olijf, die sinds de opening van de tuin een centrale plaats inneemt in de tuin.   Lees verder >> 20.02.21
 

klik voor vergroting

Olea Europeana


Wist u dat. . . ? De zeven werken van Barmhartigheid
In 2021 staan in de Veertigdagentijd de 'zeven werken van barmhartigheid' centraal in de liturgische schikkingen. Al sinds de Middeleeuwen geeft de Christelijke kerk aan dit begrip tweeërlei uitleg. Enerzijds wordt er gesproken over de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid. die voornamelijk zijn gebaseerd op 
de woorden van Christus volgens Matteüs 25:35-36. Anderzijds wordt gesproken over de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. Voor meer informatie, lees verder >>  19.02.21

De 'zeven werken van barmhartigheid' zijn al in de Middeleeuwen prachtig vastgelegd in een zevenluik dat in 1504 in opdracht van de gasthuismeesters van het Heilige Geestgasthuis werd geschilderd door de (anonieme) Meester van Alkmaar. Van 1504 tot 1916 hing dit schilderij in de Grote of St. Laurenskerk in Alkmaar. Sinds 1916 is het te bewonderen in het Rijksmuseum.

Liturgische schikking van Aswoensdag
Ingrid, Elly en Joan hebben voor de serie liturgische schikkingen gekozen voor een ingelijste spiegel als grondvlak. Dit geeft een uniek effect op de schikkingen die er op worden geplaatst,zo blijkt al gelijk bij de eerste schikking: die voor Aswoensdag. Z
even glazen en zeven stenen vormen een open hart en verwijzen naar de zeven werken van barmhartigheid. De stenen zijn overigens afkomstig uit de gerestaureerde vijfhonderd jaar oude muren van de Dorpskerk. Op Aswoensdag staan er buxustakjes in de zeven glazen. De buxus is enerzijds een verwijzing naar de as van verbrande buxustakje, die van oudsher wordt gebruikt op Aswoensdag om een askruisje te tekenen op het voorhoofd van de kerkgangers. Anderzijds is de buxus ook een verwijzing naar de Palmzondag en de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Voor de volledige toelichting bij de schikking, lees verder >> 18.02.21
  Klik  voor vergroting

Liturgisch bloemschikken in Coronatijd
De Protestantse Kerk (PKN) geeft al vele jaren prachtige suggesties voor alle plaatselijke werkgroepen Liturgisch Bloemschikken in PKN-gemeenten. Ook de werkgroep van de Dorpskerkgemeente maakt er veel gebruik van. Nu er in Coronatijd alleen maar online diensten worden uitgezonden, heeft de PKN naast de suggesties voor de schikkingen in de kerk ook een variant bedacht om thuis te maken. Zo kunt u de Veertigdagentijd en straks het Feest van Pasen nog meer meebeleven. De brochure kunt u downloaden via de volgende link >> PKN brochure bloemschikken Het lijkt ons wel leuk om u te vragen om van uw eigen schikkingen wekelijks een foto te maken en op te sturen naar >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl Wekelijks zal een foto van de meest originele schikking worden gepubliceerd op de website. Doet u ook mee om zo samen-kerk-te-zijn in Coronatijd? 18.02.21

Werkgroep Liturgisch Bloemschikken uitgebreid
Sinds kort bestaat de werkgroep Liturgisch Bloemschikken weer uit drie personen. Naast Ingrid Filius en Elly van den Oever is Joan Bolt toegetreden tot de werkgroep. Hartelijk welkom Joan! De drie dames zijn enthousiast gestart met het project voor de Veertigdagentijd en Pasen. Zoals gebruikelijk volgen de dames het door de PKN voorgestelde projectideeën maar geven daar hu eigen creatieve interpretatie aan. Op deze website worden de in de afgelopen jaren gemaakte schikkingen weergegeven op de webpagina's van deze enthousiaste werkgroep. Lees verder >> 18.02.21

Vesper op Aswoensdag
Woensdagavond 17 februari vindt de eerste oecumenische vesper plaats in de serie vespers in de Veertigdagentijd. Vanwege de Coronapandemie worden de vespers uitsluitend online uitgezonden via de bekende videokanalen van de Dorpskerk (zie bovenstaande links). In de eerste viering op Aswoensdag gaan ds. Henk-Jan Ketelaar en pater Urbanus Kioko voor. Voor de liturgie, lees verder >>  17.02.21

Het Onzevader in NBV21
In de loop van dit jaar zal een nieuwe bijbelvertaling worden gepresenteerd onder de titel NBV21. Elke bijbeltekst is zorgvuldig opnieuw bestudeerd en bediscussieerd. Dat heeft ook geleid tot enkele aanpassingen in het Onzevader. Het Nederlands Bijbel Genootschap heeft een interessante toelichting hierover gepresenteerd op hun website, lees verder >>  17.02.21
 

Over Liturgie gesproken. . . . Aswoensdag en veertigdagentijd
Zoals bekend is de woensdag na het carnaval, de zogenaamde Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd en de vastentijd. Het ritueel van het askruisje dat christenen op hun voorhoofd krijgen tijdens de viering op Aswoensdag staat symbool voor bezinning en uiting van boetvaardigheid. Het ritueel gaat terug op het oud-testamentische ritueel van boetedoening, het uitstrooien van as over het hoofd. Dat ging toen gepaard met het aantrekken van een boetekleed. Het huidige spreekwoord 'in zak en as zitten' is hierop terug te voeren. Lees verder >> 15.02.21
 

Over liturgie gesproken. . . . de Paaskring (2)
Op woensdag 17 februari is het Aswoensdag en begint de tweede fase van de Paaskring: de Veertigdagentijd. Dat is voor veel Christenen een tijd van bezinning en inkeer, onthouding en vasten. Sommigen onthouden zich van genotsmiddelen als alcohol of roken.  Vanaf Aswoensdag tot aan Pasen zijn er 46 dagen, maar de zes zondagen worden niet meegeteld. De liturgische kleur  in deze periode is paars.  De laatste week van de Veertigdagentijd wordt 'Stille week' genoemd. Alle zondagen hebben bijzondere namen. 15.02.21

Over liturgie gesproken. . . de Paaskring (1)
In de Protestantse Dorpskerkgemeente wordt bijzondere aandacht besteed aan 'liturgie en kerkmuziek'. De werkgroep Eredienst streeft er naar om de inspirerende wereld van 'liturgie' dichter bij gemeenteleden te brengen. Op deze website worden bijzondere momenten uit het liturgisch jaar nader toegelicht. Op zondag 31 januari begon in het kerkelijk jaar de zogenaamde Paaskring. Deze cyclus start 70 dagen voor Pasen, op Zondag Septuagesima, en eindigt 50 dagen erna, op Pinksteren. De Paaskring wordt onderverdeeld in: de voorvastentijd; de veertigdagentijd; de Goede Week;de Paastijd en de Pinkstertijd. Voor meer achtergrondinformatie over deze prachtige periode uit het kerkelijk jaar, lees verder >>15.02.21
 

Oecumenische vespers in de veertigdagentijd
De werkgroep Oecumene gaat in de Veertigdagentijd ook dit jaar op de woensdagavonden weer oecumenische vespers organiseren. Het thema dit jaar is: 'Ik ben er voor jou'. Vanwege de Corona-pandemie worden dit jaar alle vespers online vieringen zonder kerkgangers. Ook zullen we dit jaar de gebruikelijke  sobere maaltijden moeten missen. Alle vespers worden dit jaar gehouden in de Dorpskerk. De eerste vesper is op Aswoensdag 17 februari. Voorgangers zijn dan pater Urbanus en ds. Henk-Jan Ketelaar. Aanvangstijd van alle vespers is 19.30 uur. Ze duren ongeveer een half uur. Iedereen is van harte welkom om de viering mee te beleven via de videokanalen van de Dorpskerk. (zie de bovenstaande logo's). 12.02.21
 

Online gebedsdienst zondag 14 februari
Zondag 14 februari is volgens de liturgische kalender de zesde zondag na Epifanie. Zoals eerder aangekondigd worden de vieringen in de Dorpskerk tot nader order omgezet naar online gebedsdiensten, zonder kerkgangers en met een zeer beperkt aantal medewerkers. De aanvang 
de dienst (én van de uitzending via de bekende videokanalen van de Dorpskerk) is 10.00 uur. De liturgische kleur is groen. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[ Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl12.02.21

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes vestigt ook deze week de aandacht op het lied 'Dit huis van steen en woord'. Evenals vorige week een lied over 'het huis van de Heer'. Dit keer een lied van Oosterhuis uit zijn bundel 'Zolang er mensen zijn'. De melodie is van Jean Tabourot.