Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog steeds actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

 Nog steeds actueel
Nieuwsberichten van de afgelopen maanden


Liturgische schikking - Zondag Judica
Op de vijfde zondag van de Veertigdagentijd wordt aandacht besteed aan de uitspraak van Jezus: 'Ik was hongerig en jullie gaven mij te eten'. Zoals in vele kerken zijn er ook in de Dorpskerkgemeente vrijwilligers (van Eetgroep d'Ontmoeting) die maaltijden verzorgen voor alleengaanden, van binnen de Dorpskerkgemeente en daarbuiten. In de liturgische schikking komen weer herkenbare symbolen terug uit eerdere schikkingen. Zo zijn de bonen uit de schikking van de Biddag nu aan het ontkiemen. Het begin van een goede oogst. Voor de volledige toelichting bij de schikking, lees verder >> 22.03.21
  Klik voor vergroting

'Afval Loont 2.0 voor Dorpskerk' een succes
De voor de Dorpskerk zo succesvolle actie 'Afval Loont' die vorig jaar werd beëindigd, kreeg zaterdagmorgen 20 maart een succesvolle opvolging met de eerste actie van 'Afval Loont voor de Dorpskerk 2.0'.  Er stonden om tien uur achttien vrijwilligers klaar bij de Dorpskerk. In 
twee uur tijd werd de hele wijk rondom de Dorpskerk ontdaan van al het zwerfafval. Dat leverde achttien goed gevulde vuilniszakken met zwerfafval op! Alle vrijwilligers kwamen enthousiast terug, want ze hadden tijdens de actie van tal van kanten complimenten gekregen voor dit initiatief. Deze eerste keer viel de actie samen met de landelijke opschoondag. In de loop van dit jaar zullen de Dorpskerkvrijwilligers de genoemde wijk nog drie keer opschonen. Daarmee verdient de Dorpskerkgemeenschap € 2000 voor het onderhoud van 'het oudste huis van Barendrecht'. Dankzij de grote opkomst kan de geplande actiedag voor as. woensdagmorgen vervallen. In juni zal de volgende actiedag worden gehouden. Op de foto's een deel van de vrijwilligers. De kerkrentmeesters danken iedereen die heeft meegewerkt heel hartelijk!   
20.03.21
  klik voor vergroting
klik voor vergroting

Dorpskerk opnieuw in kerkelijke pers
Nadat eerder het blad Kerk Magazine aandacht had besteed aan de herinrichting van de Barendrechtse Dorpskerk (lees verder >>), publiceerde onlangs het blad Kerkbeheer over de herinrichting van de Dorpskerken van Barendrecht, Bathmen en Meerkerk door de firma Offex. Het blad Kerkbeheer is een uitgave van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB). Het wordt verspreid onder de kerkrentmeesters van de PKN. De firma Offex had Dorpskerkrentmeester Simon Hoek gevraagd om een bijdrage te leveren over het hele proces van herinrichting van onze kerk. Voor het artikel uit Kerkbeheer, lees verder >> 20.03.21

'Lied van de Week' 
Deze week brengt ds. Cees Romkes een Psalm onder de aandacht uit De Nieuwe Psalmberijming, Psalm 91 'Wie thuis is bij de hoogste Heer'. De tekst is van de Nederlandse dichter Titia Lindeboom. De Psalm is geschreven bij de Geneefse melodie. Lees verder >> 20.03.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 21 maart is het de vijfde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Judica, De Latijnse naam Judica betekent 'Verschaf mij recht' en verwijst naar het eerste vers van de Psalm van de zondag (Psalm 43). Het is de tweede zondag vóór Pasen. Deze zondag wordt ook wel Passiezondag genoemd omdat vanaf nu het lijden van Jezus Christus centraal komt te staan. De liturgische kleur van deze zondag is paars, de kleur van inkeer en omkeer. Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes. 
De aanvang van de online dienst (én de uitzending via de bekende videokanalen van de Dorpskerk) is 10.00 uur.  Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis maken van informatie die alleen voor hen is bedoeld. Lees verder >> 
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 18.03.21
 

Wist u dat. . . ? 17 maart: St. Patricksday
Zowel in de Rooms-katholieke als de Anglicaanse Kerk is 17 maart de gedenkdag van deze Heilige, die waarschijnlijk leefde in de vijfde eeuw. De zegen die aan hem wordt toegeschreven, weerklinkt tot op de dag van vandaag ook in menige protestantse kerk in Nederland. Moge die zegen ons als Protestantse Gemeente Barendrecht en als Protestantse Dorpskerkgemeente (niet alleen op St. Patrickday) begeleiden!
       De Heer zij 
        - vóór je, om je de juiste weg te wijzen,
        - achter je, om je in de armen te sluiten en om je te beschermen tegen gevaar,
        - onder je om u op te vangen wanneer je dreigt te vallen,
        - in je om je te troosten als je verdriet hebt,
        - rondom je als een beschermende muur, wanneer anderen over je heen vallen,
        - boven je om je te zegenen,
        Zo zegene je God vandaag, morgen en tot in eeuwigheid, Amen.    
17.03.21
klik voor vergroting
St. Patrickraam
Church of St. Benin
Kilbennan, Ierland

Jaarboekje 2021 PGB online beschikbaar
De Commissie voor het Jaarboekje van de Protestantse Gemeente Barendrecht, bestaande de heren Siert Bolt, Arnold Sluis en Simon Hoek heeft het nieuwe Jaarboekje vrijgegeven voor publicatie op de websites van de PGB. De Algemene Kerkenraad heeft ingestemd dat het Jaarboekje dit jaar uitsluitend digitaal beschikbaar wordt gesteld. Daarmee is de zoekfunctie optimaal geworden. Het feit dat de uitgave digitaal is geworden, betekent tevens dat er geen drukkosten meer zijn en daarom zijn ook de advertenties achterwege gebleven. De foto's van de kerkgebouwen en van de orgels zijn nu in kleur. De Commissie voor het jaarboekje hoopt dat velen de weg naar het document 
via de websites weten te vinden. Lees verder >> 16.03.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Wist u dat . . .? Na 60 jaar opnieuw 'Dodezeerol' ontdekt!
De Israëlische krant HAARETZ maakte op 16 maart 2021 melding van een persbericht van de Israëlische Archeologische Autoriteit (IAA) over de vondst van nieuwe kleine fragmenten van Dodezee Rollen uit de 2e eeuw na Christus. De nieuwe fragmenten zijn ontdekt na een lange zoektocht in tal van grotten in de woestijn van Judea. Deze boekrolfragmenten zijn ontdekt 60 jaar na de eerste vondst van de Dodezee Rollen
. De nu gevonden boekrolfragmenten zijn in het Grieks geschreven en bevatten delen uit het Boek van de Kleine Profeten, waaronder Zacharia en Nahum. aldus de IAA. Bij de omvangrijke opgravingen in de woestijn van Judea werd eveneens een mummie van een kind gevonden dat gewikkeld was in een doek die zo'n 6000 jaar oud moet zijn. Een andere zeer bijzondere ontdekking bij deze opgravingen was iets heel anders: de waarschijnlijk de oudste gevlochten mand ter wereld, die op grond van koolstofdatering zeker 10.500 jaar oud moet zijn. De Engelse uitgave van de krant Haaretz heeft prachtige foto's bij hun artikel geplaatst. Lees verder >> 16.03.21

Wijkbericht 
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit alles wordt aangevuld met berichten vanuit de wijkgemeente. Lees verder >> 15.03.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Bert de Wit. Hij vraagt vraagt zich af wat de uitwerking van de Coronapandemie zal zijn op de kerk. Lees verder >> 15.03.21

'Als vanouds': een Preek van de week
De viering van zondag 14 maart jl. was voor de Dorpskerkgemeente weer even 'als vanouds'. Oud-Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam ging voor en nog wel in een dienst van Schrift en tafel en dat in Coronatijd. Rekening houdend met de iets versoepelde PKN-regels kon de nagenoeg complete kerkenraad aanwezig zijn. Ook behoorden familieleden van een deze week overleden gemeentelid tot de genodigde kerkgangers. Op korte termijn zal door het moderamen van de WK worden geëvalueerd en vastgesteld of en hoe er weer kerkgangers in beperkte mate naar de Dorpskerk kunnen komen. 'Als vanouds' stelde ds. Jan Willem Stam zijn inspirerende preek weer ter beschikking voor de website. Lees verder >> Omdat ds. Stam daarin verwees naar een eerdere preek, die hij in maart 2015 in de Dorpskerk hield, kunt u die eveneens downloaden. Lees verder >> 14.03.21

Verlaat afscheidscadeau
Zoals gebruikelijk binnen de Dorpskerkgemeente, is er ook van het afscheid van ds. Stam een fotoalbum gemaakt waarin de hoogtepunten van dat afscheid zijn vastgelegd. Door de Corona-situatie was er nog niet eerder een gelegenheid om hem dit fotoalbum persoonlijk namens de Dorpskerkgemeente overhandigen. Dat werd bij zijn eerste beurt als gastpredikant in de Dorpskerk goed gemaakt. Kerkrentmeester Alie den Engelsman. Zij overhandigde het fotoalbum, waarna Jan Willem enkele dankwoorden sprak en daarbij meldde dat hij in september as. hoopt weer als gastpredikant terug te zijn in de Dorpskerk. Jan van den Oever legde dit vast op de foto. 14.03.21
  Klik voor vergroting
Verzamelde mooie herinneringen

Eerste uitzending 'Klassiek uitgelegd' een succes
Zondagmiddag 14 maart was de uitzending via de videokanalen van de Dorpskerk van het eerste programma 'Klassiek uitgelegd'. Dit Dorpskerkinitiatief van Thea Verhagen en Marie-Christine Goergen werd mede dankzij de samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk en de bijdragen van Hans van Gelder (uitleg) en Rob Bruin (beeld en geluid) al bij deze eerste uitzending een succes. De indrukwekkende muziek, vertolkt door Thea en Marie-Christine, vormde dankzij de heldere uitleg van Hans en de prachtige techniek van Rob een combinatie die smaakt naar veel meer. Volgende maand staat er dan ook weer een volgende aflvering in de planning. Heeft u nog niet gekeken? Geen punt! U kunt alles terugkijken via de bekende videokanalen van de Dorpskerk. Kijk verder >>  14.03.21 
  Klik voor vergroting

Snuffelmarkt smaakvol heringericht
Gedurende de periode dat de Snuffelmarkt vanwege de lockdown in Coronatijd gesloten moest blijven, hebben enkele enthousiaste werkgroepleden de hele Snuffelmarkt een grote schoonmaakbeurt gegeven en alles helemaal opnieuw en smaakvol ingericht. Alle artikelen zijn per plank opnieuw geselecteerd, gesorteerd en uitgestald. Daardoor is het een genot om weer te komen snuffelen! Ter gelegenheid van de heropening op zaterdagmorgen 14 maart jl. heeft uw webbeheerder een fotoreportage gemaakt. Een compliment voor de vele uren die deze dames erin hebben gestoken is zeer op zijn plaats! Voor de fotoreportage, kijk verder >> 13.03.21
  klik voor vergroting
Een genot om te snuffelen!

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 14 maart was het de vierde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Laetare, De Latijnse naam Laetare komt uit Jesaja 66: ‘Verheug u, Jeruzalem’. Met de liturgische kleur op deze vierde zondag in de veertigdagentijd is iets bijzonders aan de hand. Het is alsof het vreugdevolle witte licht van Pasen al enigszins doorschijnt. Dit jaar zal het witte antependium van het Paasfeest worden afgedekt met een paarse voile, alsof het licht van Pasen al door het paars oplicht. De viering wordt een dienst van Schrift en tafel. Voorganger is oud-Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. Om de waarde van het vieren van het Avondmaal - ook in Coronatijd - te onderstrepen is nagenoeg de gehele kerkenraad aanwezig. Ook zullen er weer enkele zangers medewerken. Hopelijk kunnen er bij een volgende avondmaalsviering weer meer gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. 
De aanvang van de dienst (én de uitzending via de bekende videokanalen van de Dorpskerk) is 10.00 uur.  Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis maken van informatie die alleen voor hen is bedoeld. Lees verder >> 
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 12.03.20
 

Liturgische schikking - Zondag Laetare
Op de vierde zondag van de Veertigdagentijd wordt aandacht besteed aan de uitspraak van Jezus: ‘Ik was naakt en jullie hebben mij gekleed’ Bij de schikking voor zondag Laetare staat dus het kleden centraal. In navolging van Jezus kleden we de ander, letterlijk en figuurlijk, en helpen we om mensen waardigheid te geven. De met touw beklede glazen zijn daarvan het symbool. Voor de volledige toelichting bij de schikking, lees verder >> 12.03.21
  Klik voor vergroting

'Lied van de Week' 
Deze week richt ds. Cees Romkes de aandacht op een lied uit het liedboek Zingen en bidden in huis en kerk (nr. 952): 'Waar zou het zijn, dat land van licht? De tekst is van de Nederlandse dichte Margreet Spoelstra, de muziek van Jos Lamboo. Lees verder >> 12.03.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Liturgische schikking - Biddag voor gewas en arbeid 
Hoewel de Biddag voor gewas en arbeid in de Dorpskerkgemeente niet meer op de dag zelf wordt gevierd, heeft de werkgroep Liturgisch bloemschikken een aparte schikking voor deze dag gemaakt. Tijdens de oecumenische vesper werd er aandacht besteed aan deze schikking. Centraal in de schikking staat het door paus Franciscus ingevoerde achtste werk van barmhartigheid: 'de zorg voor de aarde als het huis van de mens'. De bonen in de glazen symboliseren het gewas dat zal ontkiemen en waarvoor op de biddag wordt gebeden. 11.03.21
  Klik voor vergroting

Wist u dat. . . .? Een 'vastenplant' in de Kerktuin
Dat er in de Kerktuin van de Dorpskerk veel Bijbelse planten staan is bekend, maar wist u dat er ook een 'vastenplant' staat? De 'Vastenroos'! Deze paarse variant uit de familie van de Helleborus is een 'zusje' van de (witte) Kerstroos. Prachtig toch dat een plant in het spraakgebruik zo verwant is aan de kerkelijke liturgie en dat terwijl het helemaal geen roos is. De dames van de werkgroep Kerktuin hebben de bloei van deze (paarse) Helleborus orientalis op foto's vastgelegd. Lees verder >> 09.03.21
  Klik voor vergroting

Kerktuin in beeld - 2
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek in Barendrecht. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, die het verdienen om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Hoogerbrugge-Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. Deze keer besteedt zij aandacht aan 'de leliën des velds', zoals de bollen en knollen in de Bijbel ook wel worden genoemd. Lees verder >> 07.03.21
  Klik voor vergroting

Nieuws van het CvK
Het College van Kerkrentmeesters kan 
blij en dankbaar de voorlopige stand van de actie Kerkbalans 2021 melden: 'Het totaal bedrag aan toezeggingen is € 540.000, dat is hoger dan we hadden begroot en dicht in de buurt van het bedrag dat we het afgelopen jaar mochten ontvangen aan Vaste Vrijwillge Bijdragen. Wij vertrouwen er op dat degenen die nog geen toezegging hebben gedaan dit alsnog zullen doen en hopen dat we dan op het zelfde bedrag uit zullen komen als in 2020. Voor nu zijn we heel dankbaar dat u de kerk in deze lastige tijd op deze wijze financieel blijft ondersteunen.'  07.03.21

Nieuws uit de Kerktuin
Nu overal de eerste bloembollen beginnen te bloeien, worden ook de vrijwilligers van de werkgroep Kerktuin weer actief. Het kriebelde al even bij onze tuinmensen en ja hoor afgelopen woensdag is er gewerkt in de Kerktuin. Met veel enthousiasme werd er oud blad weggesnoeid en blad bij elkaar geharkt. Het resultaat mag er zijn! Ook zin om een keer mee te doen? Elke woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur gaan de tuinmensen aan de slag. 06.03.21
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking: zondag Oculi Mei
Op de derde zondag van de Veertigdagentijd wordt aandacht besteed aan het volgende 'werk van barmhartigheid': aandacht voor de vreemdeling. 'Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten. In de eerste plaats omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats, omdat iemand jou niet kent. Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander. De bladeren van de schoenlappersplant beelden veiligheid en een dak boven je hoofd uit.' 
Voor de volledige toelichting bij de schikking, lees verder >> 06.03.21
  Klik voor vergroting

Groot verlies voor werkgroep Taizé 
De interkerkelijke werkgroep Taizé-Barendrecht, die sinds 1996 maandelijks Taizé-vieringen organiseert in de Dorpskerk heeft met grote verslagenheid kennis genomen van het overlijden van Heiltje en Aart Gutteling. Binnen één week tijd zijn zij slachtoffer geworden van het Corona-virus. Zij waren beiden, 
als vertegenwoordigders van de Remonstrantse Broederschap, vanaf de start betrokken bij de Taizé-vieringen in Barendrecht. Wij wensen de familie en de werkgroep Taizé de troost en steun toe van de Eeuwige. Namens de werkgroep heeft Wilma Hooghart een In Memoriam geschreven. Lees verder >> 06.03.21

Over liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
De derde zondag van de veertigdagentijd, draagt de naam: zondag 'Oculi Mei' (spreek uit: Okoelie Mee-ie). Dit verwijst net als bij de vorige zondag naar Psalm 25: 'Oculi mei semper ad Dominum'. Dat is Latijn voor: 'Mijn ogen zijn altijd op de Heer gericht'. Psalm 25: 15 - 21: Ik houd mijn oog gericht op de HEER, hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Keer u tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig. Mijn hart is vol van angst, bevrijd mij uit mijn benauwenis. Zie mij in mijn nood, in mijn ellende, vergeef mij al mijn zonden. Zie met hoe velen mijn vijanden zijn, hoe ze mij dodelijk haten. Behoed mij en bevrijd mij, maak mij niet te schande, want ik schuil bij u. Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren, op u is mijn hoop gevestigd. De voorganger is ds. J. Brederveld uit Rotterdam. De aanvang van de dienst (én de uitzending via de bekende videokanalen van de Dorpskerk) is 10.00 uur.  Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis maken van informatie die alleen voor hen is bedoeld. Lees verder >> 
[Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 05.03.20
   

Dorpskerk in Kerk Magazine
Onlangs werd ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek benaderd voor een interview over de recente restauraties en herinrichting van de Dorpskerk door het 'Kerk Magazine', een facilitair vakblad voor kerken. Margot Berends vatte het geheel samen tot een interessant artikel over het 'oudste en misschien wel mooiste huis van Barendrecht' voor al degenen die actief zijn in de wereld van kerken en kerkrestauraties. Lees verder >> 05.03.21 

Beroepingswerk
De Wijkkerkenraad heeft enkele belangrijke eerste stappen gezet in de procedure om te komen tot het beroepen van een nieuwe Dorpskerkpredikant. Zowel het gemeenteprofiel van de Protestantse Dorpskerkgemeente, als het profiel voor de te beroepen predikant zijn vastgesteld. Beide profielen zijn vastgelegd in één document, lees verder >> . Ook heeft de WK de leden van de beroepingscommissie benoemd. Er is gestreefd naar een commissie die de Dorpskerkgemeente in meerdere opzichten breed kan vertegenwoordigen. Lees verder >> 05.03.21
  Klik voor vergroting

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een vertaling van een oud Engels lied, gemaakt door Sytze de Vries: 'Is er een groter vriend dan Jezus' uit de bundel 'Op vleugels'. De oorspronkelijke tekst is van 
Joseph M. Scriven, de melodie van Charles C. Converse. Lees verder >> 05.03.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Diaconale actie 'Product van de Maand'
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'Product van de maand'. Voor de maand maart is dit Kruiden en specerijen.  Bij de ingang van de Dorpskerk bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur kunt u het 'product van de maand' inleveren. Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! Doet u ook al mee? 03.03.21 
  Klik voor vergroting

Er zit muziek in de Dorpskerk: 'Klassiek uitgelegd'
Zoals eerder gemeld, gaan - in Coronatijd - organiste Thea Verhagen en fluitiste Marie-Christine Goergen, in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, korte concerten verzorgen en uitzenden vanuit de Dorpskerk. Hans van Gelder zal korte toelichtingen geven over componist en composities. In het eerste concert staat Georg Friedrich Händel centraal. Het concert wordt uitgezonden op zondagmiddag 14 maart van 14.00 - 14.30 uur, via >> https://vimeo.com/518160595Lees verder >> 02.03.21
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking: zondag Reminiscere
Op de tweede zondag van de Veertigdagentijd wordt aandacht besteed aan het tweede 'werk van barmhartigheid': de dorstigen water geven'Water lijkt zo gewoon. Het is overal. Zonder dat essentiële water zouden we letterlijk verschrompelen, want wij bestaan voor 70% uit water. Ook Gods Geest is overal, net als water. Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends. Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld.' Voor de volledige toelichting bij de schikking, lees verder >> 01.03.21
  Klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 28 februari is het de tweede zondag van de Veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Reminiscere (‘Gedenk’). De naam van deze zondag is genoemd naar de Latijnse aanhef van Psalm 25 (Gedenk, HEER, aan uw ontferming).
De liturgische kleur van de Veertigdagentijd is paars, de kleur van inkeer, bezinning en verootmoediging. De voorganger is ds. Marianne Moerland. De aanvang de dienst (én van de uitzending via de bekende videokanalen van de Dorpskerk) is 10.00 uur. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[ Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 26.02.21
 

Paasgroeten in voorbereiding
Gezien het succes van de online uitzendingen vanuit de Dorpskerk rondom het Kerstfeest, zullen er ook rondom het Paasfeest een soortgelijke serie uitzendingen worden voorbereid. Verder heeft de Wijkkerkenraad besloten om aan alle leden van de Dorpskerkgemeente een persoonlijke paasgroet te sturen. Binnenkort volgt meer nieuws. 26.02.21

Stabat Mater in Dorpskerk in Coronatijd
Predikanten en kerkmusici van de Dorpskerkgemeente en de Bethelkerkgemeente hebben zich ook dit jaar gebogen over de vieringen in de Stille Week en met Pasen. In tegenstelling tot vorig jaar is vastgesteld dat er zowel op Witte Donderdag, als op Goede Vrijdag, Stille Zaterdag én Paasmorgen online vieringen zullen worden uitgezonden. Vooruitlopend op nadere mededelingen kan nu al worden gemeld dat daarbij het Stabat Mater van de Italiaanse componist Giovanni Batista Pergolesi in de Dorpskerk zal worden uitgevoerd door professionele zangers onder leiding van Johan Sonneveld.  
Binnenkort volgt meer nieuws. 26.02.21
  klik voor vergroting
Stabat Mater Dolorosa

Nieuw advies van PKN over erediensten 
Vooruitlopend op een gesprek met de Minister van Eredienst, dat zeer binnenkort plaatsvindt, heeft het moderamen van de generale synode van de PKN op 25 februari een nieuw advies uitgebracht aan de kerkenraden van de plaatselijke gemeenten. Daarin worden enkele versoepelingen voorgesteld voor het vieren van de erediensten. De Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente, die op diezelfde avond een online vergaderde, heeft kennis genomen van de aanvullende adviezen en heeft aan het moderamen van de WK gevraagd op korte termijn met voorstellen te komen. Voor het nieuwe advies, lees verder >>
26.02.21   

Er zit (nog steeds) muziek in de Dorpskerk
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk stimuleert al vele jaren onder het motto 'Er zit muziek in de Dorpskerk' de rollen die de Dorpskerk vervult in de Barendrechtse samenleving: de rol als Godshuis, de rol als muziekplatform en de rol als monumentaal 'oudste huis van Barendrecht'. In dit kader is - juist in Coronatijd - een nieuw initiatief ontstaan, waarbij er vanuit de Dorpskerk maandelijks online klassieke concerten zullen worden uitgezonden. Thea Verhagen - de 2e Dorpskerkmusicus - zal samen met fluitiste Marie-Christine Goergen enkele concerten opnemen, waarbij Hans van Gelder korte toelichtingen zal geven over de betreffende componist en te gespeelde werken. De uitzendingen zullen een half uurtje duren en op zondagmiddag worden uitgezonden. In de maand maart zal de componist Georg Friedrich Händel centraal staan en zal het duo Verhagen-Goergen enkele werken spelen voor orgel en fluit. Binnenkort volgt meer nieuws. 26.02.21  
 

Dominee Wiebe Speelman overleden 
Op 24 februari is dominee Wiebe Speelman overleden in Hospice De Reiziger. Hij diende de Gereformeerde Kerk van Barendrecht van 13 juni 1982 tot 28 februari 1987. Dominee Speelman stond bekend om zijn vriendelijkheid en grote gevoel voor humor. Velen in de Protestantse Gemeente Barendrecht zullen hem missen. Ook langs deze weg wensen wij zijn vrouw Marjolein en de kinderen veel sterkte. De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 3 maart, in besloten kring plaats vanuit de Bethelkerk. Foto: Peter Groenveld. 26.02.21
 

Voorjaarsgroet voor Eetgroep d'Ontmoeting
Dezer dagen brengt de leiding van de werkgroep Eetgroep d'Ontmoeting een voorjaarsgroet bij alle deelnemers. Het is al weer de zesde keer in Coronatijd dat de bezoekers van de Eetgroep op deze wijze worden verblijd met een groet. Via de website is de voorjaarsgroet nu ook bestemd voor alle bezoekers van de site. Al meer dan een jaar kijken vrijwilligers en leiding uit naar het moment dat de activiteiten weer kunnen worden hervat. '
Zachtjes luid ik nu mijn klokje: tingeling, kom bloem en plant, nu nog maar een heel kort poosje dan komt lente weer in het land'. Lees verder >>
24.02.21
  Klik voor vergroting

Triest bericht uit de Kerktuin
De bijenvolken in de kerktuin hebben de winter niet overleefd. Imker Jaap Witter heeft dat tot zijn grote teleurstelling vastgesteld bij een inspectie van de twee kasten. ‘Dit is de natuur, er was nog voldoende voedsel aanwezig’, zegt hij berustend. De oorzaak is volgens hem de sterk wisselende weersomstandigheden – het natte najaar en de matige tot strenge vorst in de tweede week van februari. De bijen waren daar niet tegen bestand. De drie bijenvolken in kasten die bij zijn woning staan, zijn de winter wel goed doorgekomen, evenals de twee volken op het volkstuincomplex langs de Stationsweg. Van een van deze volken was overigens het onderdak vernield. Het is waarschijnlijk een marter geweest die de bijenkast open heeft gevreten.Witter gaat bij collega-imkers op zoek naar een nieuw bijenvolk voor de kerktuin. 24.02.21
  Klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 28 februari is het de tweede zondag van de Veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Reminiscere (‘Gedenk’). De naam van deze zondag is genoemd naar de Latijnse aanhef van Psalm 25 (Gedenk, HEER, aan uw ontferming).
De liturgische kleur van de Veertigdagentijd is paars, de kleur van inkeer, bezinning en verootmoediging. In de 'paarse tijd' klinkt er geen gloria in de liturgie. De voorganger is ds. Marianne Moerland. 23.02.21
 

Veertigdagenkalender óók online
Voor degenen die de Veertigdagenkalender van de PKN niet zelf hebben besteld, bestaat er ook de mogelijkheid om elke dag de overweging online te lezen. Klik op de betreffende datum van de kalender en u vindt de informatie van die dag.
Lees verder >> 23.02.21

Nieuw Wijkbericht 
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit alles wordt aangevuld met berichten vanuit de wijkgemeente. Lees verder >> 21.02.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Marianne Moerland. Zij vraagt onder de titel 'Het is tijd' voor de Veertigdagentijd tijdens de Corona-pandemie. Lees verder >> 21.02.21

Gebed van de week
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. Nu er gedurende de 'Lock down' geen kerkgangers meer aanwezig kunnen zijn, wordt het 'Gebed van de week' op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week, l
ees verder >> 21.02.21

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een tafellied: 'Om te komen tot onszelf' uit de bundel 'Zangen van Zoeken en Zien'. De tekst is van Michael Steehouwer en de muziek is van Chris van Bruggen. 
Lees verder >> 21.02.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Online gebedsdienst zondag 21 februari
Zondag 21 februari is volgens de liturgische kalender Zondag Invocabit. Zoals eerder aangekondigd worden de vieringen in de Dorpskerk tot nader order omgezet naar online gebedsdiensten, zonder kerkgangers en met een zeer beperkt aantal medewerkers. De aanvang 
de dienst (én van de uitzending via de bekende videokanalen van de Dorpskerk) is 10.00 uur. De liturgische kleur is paars. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[ Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl20.02.21

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 21 februari is volgens de liturgische kalender de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Invocabit. Dat is het eerste woord van de Latijnse vertaling van Psalm 91:15 waar staat: ‘Roep je mij aan, ik geef je antwoord, in de nood zal ik bij je zijn…’ Zo wordt de toon voor de Veertigdagentijd gezet: het is een tijd om tot God te roepen in het vertrouwen dat Hij naar zijn belofte zal antwoorden. De liturgische kleur van de Veertigdagentijd is paars, de kleur van inkeer en bezinning. In de 'paarse tijd' klinkt er geen gloria in de liturgie. 20.02.21

Liturgische schikking: zondag Invocabit
Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd wordt aandacht besteed aan het eerste 'werk van barmhartigheid': het ziekenbezoek. Jezus zei: 
‘Ik was ziek en jullie bezochten mij’ (Mattheüs 25:36) Tussen de zeven glazen staan nu boomstammetjes (afkomstig uit de kerktuin), die vormen een open hart. Op deze zondag staan er blauwe viooltjes in de zeven glazen en liggen er gedroogde paarse lavendel. Die herinneren ons in de 'paarse tijd' eraan om de zieken niet te vergeten. Voor de volledige toelichting bij de schikking, lees verder >> 20.02.21
  Klik voor vergroting

Kerktuin in beeld
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek in Barendrecht.
 De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, die het verdienen om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom zal er maandelijks een boom of plant uit de Kerktuin worden geportretteerd onder het motto: 'De Kerktuin in beeld'. Arja Hoogerbrugge-Burgers zal maandelijks een boom of plant uit de Kerktuin portretteren voor deze website. Wist u trouwens dat u, ook buiten het 'tuinseizoen', elke woensdag- en zaterdagmorgen tijdens de openingstijd van de Dorpskerk-Oase (tussen 10 en 12 uur) een bezoek kunt brengen aan de Kerktuin? De eerste boom die wordt geportretteerd is de Olijf, die sinds de opening van de tuin een centrale plaats inneemt in de tuin.   Lees verder >> 20.02.21
 

klik voor vergroting

Olea Europeana


Wist u dat. . . ? De zeven werken van Barmhartigheid
In 2021 staan in de Veertigdagentijd de 'zeven werken van barmhartigheid' centraal in de liturgische schikkingen. Al sinds de Middeleeuwen geeft de Christelijke kerk aan dit begrip tweeërlei uitleg. Enerzijds wordt er gesproken over de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid. die voornamelijk zijn gebaseerd op 
de woorden van Christus volgens Matteüs 25:35-36. Anderzijds wordt gesproken over de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. Voor meer informatie, lees verder >>  19.02.21

De 'zeven werken van barmhartigheid' zijn al in de Middeleeuwen prachtig vastgelegd in een zevenluik dat in 1504 in opdracht van de gasthuismeesters van het Heilige Geestgasthuis werd geschilderd door de (anonieme) Meester van Alkmaar. Van 1504 tot 1916 hing dit schilderij in de Grote of St. Laurenskerk in Alkmaar. Sinds 1916 is het te bewonderen in het Rijksmuseum.

Liturgische schikking van Aswoensdag
Ingrid, Elly en Joan hebben voor de serie liturgische schikkingen gekozen voor een ingelijste spiegel als grondvlak. Dit geeft een uniek effect op de schikkingen die er op worden geplaatst,zo blijkt al gelijk bij de eerste schikking: die voor Aswoensdag. Z
even glazen en zeven stenen vormen een open hart en verwijzen naar de zeven werken van barmhartigheid. De stenen zijn overigens afkomstig uit de gerestaureerde vijfhonderd jaar oude muren van de Dorpskerk. Op Aswoensdag staan er buxustakjes in de zeven glazen. De buxus is enerzijds een verwijzing naar de as van verbrande buxustakje, die van oudsher wordt gebruikt op Aswoensdag om een askruisje te tekenen op het voorhoofd van de kerkgangers. Anderzijds is de buxus ook een verwijzing naar de Palmzondag en de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Voor de volledige toelichting bij de schikking, lees verder >> 18.02.21
  Klik  voor vergroting

Liturgisch bloemschikken in Coronatijd
De Protestantse Kerk (PKN) geeft al vele jaren prachtige suggesties voor alle plaatselijke werkgroepen Liturgisch Bloemschikken in PKN-gemeenten. Ook de werkgroep van de Dorpskerkgemeente maakt er veel gebruik van. Nu er in Coronatijd alleen maar online diensten worden uitgezonden, heeft de PKN naast de suggesties voor de schikkingen in de kerk ook een variant bedacht om thuis te maken. Zo kunt u de Veertigdagentijd en straks het Feest van Pasen nog meer meebeleven. De brochure kunt u downloaden via de volgende link >> PKN brochure bloemschikken Het lijkt ons wel leuk om u te vragen om van uw eigen schikkingen wekelijks een foto te maken en op te sturen naar >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl Wekelijks zal een foto van de meest originele schikking worden gepubliceerd op de website. Doet u ook mee om zo samen-kerk-te-zijn in Coronatijd? 18.02.21

Werkgroep Liturgisch Bloemschikken uitgebreid
Sinds kort bestaat de werkgroep Liturgisch Bloemschikken weer uit drie personen. Naast Ingrid Filius en Elly van den Oever is Joan Bolt toegetreden tot de werkgroep. Hartelijk welkom Joan! De drie dames zijn enthousiast gestart met het project voor de Veertigdagentijd en Pasen. Zoals gebruikelijk volgen de dames het door de PKN voorgestelde projectideeën maar geven daar hu eigen creatieve interpretatie aan. Op deze website worden de in de afgelopen jaren gemaakte schikkingen weergegeven op de webpagina's van deze enthousiaste werkgroep. Lees verder >> 18.02.21

Vesper op Aswoensdag
Woensdagavond 17 februari vindt de eerste oecumenische vesper plaats in de serie vespers in de Veertigdagentijd. Vanwege de Coronapandemie worden de vespers uitsluitend online uitgezonden via de bekende videokanalen van de Dorpskerk (zie bovenstaande links). In de eerste viering op Aswoensdag gaan ds. Henk-Jan Ketelaar en pater Urbanus Kioko voor. Voor de liturgie, lees verder >>  17.02.21

Het Onzevader in NBV21
In de loop van dit jaar zal een nieuwe bijbelvertaling worden gepresenteerd onder de titel NBV21. Elke bijbeltekst is zorgvuldig opnieuw bestudeerd en bediscussieerd. Dat heeft ook geleid tot enkele aanpassingen in het Onzevader. Het Nederlands Bijbel Genootschap heeft een interessante toelichting hierover gepresenteerd op hun website, lees verder >>  17.02.21
 

Over Liturgie gesproken. . . . Aswoensdag en veertigdagentijd
Zoals bekend is de woensdag na het carnaval, de zogenaamde Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd en de vastentijd. Het ritueel van het askruisje dat christenen op hun voorhoofd krijgen tijdens de viering op Aswoensdag staat symbool voor bezinning en uiting van boetvaardigheid. Het ritueel gaat terug op het oud-testamentische ritueel van boetedoening, het uitstrooien van as over het hoofd. Dat ging toen gepaard met het aantrekken van een boetekleed. Het huidige spreekwoord 'in zak en as zitten' is hierop terug te voeren. Lees verder >> 15.02.21
 

Over liturgie gesproken. . . . de Paaskring (2)
Op woensdag 17 februari is het Aswoensdag en begint de tweede fase van de Paaskring: de Veertigdagentijd. Dat is voor veel Christenen een tijd van bezinning en inkeer, onthouding en vasten. Sommigen onthouden zich van genotsmiddelen als alcohol of roken.  Vanaf Aswoensdag tot aan Pasen zijn er 46 dagen, maar de zes zondagen worden niet meegeteld. De liturgische kleur  in deze periode is paars.  De laatste week van de Veertigdagentijd wordt 'Stille week' genoemd. Alle zondagen hebben bijzondere namen. 15.02.21

Over liturgie gesproken. . . de Paaskring (1)
In de Protestantse Dorpskerkgemeente wordt bijzondere aandacht besteed aan 'liturgie en kerkmuziek'. De werkgroep Eredienst streeft er naar om de inspirerende wereld van 'liturgie' dichter bij gemeenteleden te brengen. Op deze website worden bijzondere momenten uit het liturgisch jaar nader toegelicht. Op zondag 31 januari begon in het kerkelijk jaar de zogenaamde Paaskring. Deze cyclus start 70 dagen voor Pasen, op Zondag Septuagesima, en eindigt 50 dagen erna, op Pinksteren. De Paaskring wordt onderverdeeld in: de voorvastentijd; de veertigdagentijd; de Goede Week;de Paastijd en de Pinkstertijd. Voor meer achtergrondinformatie over deze prachtige periode uit het kerkelijk jaar, lees verder >>15.02.21
 

Oecumenische vespers in de veertigdagentijd
De werkgroep Oecumene gaat in de Veertigdagentijd ook dit jaar op de woensdagavonden weer oecumenische vespers organiseren. Het thema dit jaar is: 'Ik ben er voor jou'. Vanwege de Corona-pandemie worden dit jaar alle vespers online vieringen zonder kerkgangers. Ook zullen we dit jaar de gebruikelijke  sobere maaltijden moeten missen. Alle vespers worden dit jaar gehouden in de Dorpskerk. De eerste vesper is op Aswoensdag 17 februari. Voorgangers zijn dan pater Urbanus en ds. Henk-Jan Ketelaar. Aanvangstijd van alle vespers is 19.30 uur. Ze duren ongeveer een half uur. Iedereen is van harte welkom om de viering mee te beleven via de videokanalen van de Dorpskerk. (zie de bovenstaande logo's). 12.02.21
 

Online gebedsdienst zondag 14 februari
Zondag 14 februari is volgens de liturgische kalender de zesde zondag na Epifanie. Zoals eerder aangekondigd worden de vieringen in de Dorpskerk tot nader order omgezet naar online gebedsdiensten, zonder kerkgangers en met een zeer beperkt aantal medewerkers. De aanvang 
de dienst (én van de uitzending via de bekende videokanalen van de Dorpskerk) is 10.00 uur. De liturgische kleur is groen. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[ Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl12.02.21

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes vestigt ook deze week de aandacht op het lied 'Dit huis van steen en woord'. Evenals vorige week een lied over 'het huis van de Heer'. Dit keer een lied van Oosterhuis uit zijn bundel 'Zolang er mensen zijn'. De melodie is van Jean Tabourot. 
Lees verder >> 12.02.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Bericht van het CvK
Het College van Kerkrentmeesters vraagt bijzondere aandacht voor het collecteren in Coronatijd. Nu u de vieringen alleen kunt volgen via de videokanalen van de Dorpskerk, wordt u erop gewezen dat uw bijdrage aan de collecte juist nu op hoge prijs wordt gesteld! Bijdragen kan op meerdere manieren. Naast de op de website vermelde link met de collectezak, kunt u ook een betaling doen via de bankrekening NL26 RABO 0 104 2480 09 t.n.v. Prot. Gemeente Barendrecht. Indien u dat aangeeft kunt uw bijdragen zelf verdelen over diaconie / kerkbeheer / deurcollecte. Indien u dit niet zelf aaneeft wordt uw bijdrage verdeeld ovr de drie collectes. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester van het CvK, Klaas Groenendijk. email: penningmeester_CVK@pknbarendrecht.nl 12.02.21

Nieuws van de werkgroep Kerktuin
Net als vorige jaren verzamelt de werkgroep Kerktuin uitgebloeide bolletjes en nodigt zij iedereen uit om bolletjes van tulpen, narcissen, krokussen, hyacinten en blauwe druifjes die in huiskamers hebben gebloeid, te deponeren in een mand die pal achter het groene toegangshek naar de kerktuin (en de snuffelmarkt).  Vul de mand met uw uitgebloeide bolletjes! Medewerk(st)ers van de kerktuin herplanten de bolletjes later in de kerktuin en rond de Dorpskerk, zodat ze aan het begin van het volgende voorjaar – als het ware in hun ‘tweede leven’ – een kleurrijke lentebode zijn. Dat is tot nu toe steeds goed gelukt. Voor meer nieuws over de Kerktuin, lees verder >> 31.01.21 
  Klik voor vergroting

Thea Verhagen, tweede kerkmusicus Dorpskerk
Bij de pensionering van Hans van Gelder werd Johan Sonneveld benoemd tot de kerkmusicus van de Dorpskerk. Omdat hij ook de helft van zijn tijd speelt in de Bethelkerk, bleef er in de Dorpskerk voor 0,5 fte een vacature openstaan. In goed overleg met Johan is besloten om Thea Verhagen te benoemen tot vaste tweede organist van de Dorpskerk in de nog openstaande 0,5 fte-vacature. Aangezien Thea als vrijwilliger deze functie gaat invullen, zal de daarbij behorende vergoedingsregeling van de PKN van toepassing zijn. De Wijkkerkenraad is bijzonder blij dat Thea de openstaande functie op deze wijze wil gaan invullen en wenst haar veel succes! Omdat Thea in 2021 ook nog andere verplichtingen heeft, zullen van tijd tot tijd ook andere gastorganisten hun diensten in de Dorpskerk blijven verlenen. 31.01.21 

Nieuwe penningmeester Stichting Vrienden van de Dorpskerk
Het bestuur van de stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) heeft gemeld dat Arend van Oosten (54) is benoemd tot penningmeester van het stichtingsbestuur. Hij volgt Arij Kammeraad op, die onlangs plotseling overleed. De nieuwe penningmeester is goed bekend met de Dorpskerk. 'Samen met mijn vrouw Miranda en onze kinderen Sophie en Luuk hebben we jarenlang regelmatig de kerkdiensten bezocht. We zijn er ook getrouwd in 1991 en onze kinderen zijn er gedoopt. Ik hoop de vriendenstichting te helpen met de administratieve kant van de inkomsten en uitgaven. Als het goed is vullen de bestuursleden elkaar aan in kennis en kunde', zo vertelde hij in een interview met Arco van der Lee. Lees verder >>
Voor meer informatie over de vriendenstichting, ga naar >> www.vriendendorpskerkbarendrecht.nl 31.01.21
  Klik voor vergroting

Jubileumboek Dorpskerk digitaal beschikbaar (2)
Het jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk', dat is uitgegeven in 2012, inmiddels uitverkocht. Er wordt hard gewerkt aan een supplement bij het jubileumboek. Dat zal worden uitgegeven bij het jubileumfeest in 2022 als de Dorpskerk 510 jaar bestaat. In een steeds verder digitaliserende wereld is het van belang dat boeken zoals 'Vijf eeuwen Dorpskerk' ook digitaal te raadplegen zijn. Daarom is in overleg met uitgever Wim de Regt besloten om het boek in vier delen in een pdf-format te gaan publiceren op deze website. Zo wordt het terugzoeken in de geschiedschrijving van de Dorpskerk veel eenvoudiger. De eerste twee publicaties zijn nu on line beschikbaar. Op 2 mei as. (de 509-verjaardag van de Dorpskerk) volgt het derde deel.
De eerste publicatie omvat de eerste zes hoofdstukken >> Lees verder >> .
De tweede publicatie omvat vier hoofdstukken en de bijbehorende katernen >> Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 31.01.21
  Klik voor vergroting

Online gebedsdienst zondag 31 januari
Zondag 31 januari is volgens de liturgische kalender de vierde zondag na Epifanie. Zoals eerder aangekondigd worden de vieringen in de Dorpskerk tot nader order omgezet naar online gebedsdiensten, zonder kerkgangers en met een zeer beperkt aantal medewerkers. De aanvang 
de dienst (én van de uitzending via de bekende videokanalen van de Dorpskerk) is 10.00 uur. De liturgische kleur is groen. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[ Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl29.01.21
 

Gebed van de week
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. Nu er gedurende de 'Lock down' geen kerkgangers meer aanwezig kunnen zijn, wordt het 'Gebed van de week' op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week, l
ees verder >> 29.01.21

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op het lied: 'Huis van God en huis van mensen'. Het lied is geschreven door Sytze de Vries voor het 400-jarig bestaan van de Dorpskerk van Leiderdorp in 2020. De melodie is van de Engels componist Herbert Howell, die het opdroeg aan zijn jong overleden zoon Michael. Dit lied is (ook) uit het hart gegrepen van de kerkrentmeesters van de Barendrechtse Dorpskerk! 'Huis van God en huis van mensen, schuilplaats door de eeuwen heen, zoveel dromen en gebeden hielden hout en steen bijeen.' en 'Als een smidse van de liefde, die de winter zelfs verduurt, blijven wij dit huis beheren, door de Geest zelf aangevuurd. Hier begroet en ontmoet God ons met zijn groots tegoed! 
Lees verder >> 29.01.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Wist u dat. . . ? Kerkgangers missen in Coronatijd samenzingen het meest!
De vier kerken die participeren in de Actie KerkBalans hebben een onderzoek verricht onder hun gemeenteleden. Uit dit onderzoek blijkt dat kerkleden het samen zingen het meest missen nu de vieringen niet of nauwelijks toegankelijk zijn. Dit zegt bijna 45% van de bijna 2.000 respondenten. De waardering voor de eigen kerk blijkt in Coronatijd bij met name trouwe kerkgangers niet tot weinig veranderd. Een andere conclusie van het onderzoek is dat 80% van de kerkleden geld geeft aan de kerk en dat 40% geeft tijd als vrijwilliger. De redenen om geld of tijd te geven aan de kerk zijn verschillend, maar betrokkenheid bij de kerk wordt in beide gevallen het vaakst genoemd. Kerkleden zijn het meest bereid om geld te geven voor het onderhoud van het kerkgebouw, diaconale projecten en pastoraat. Lees verder >> 25.01.21

Wist u dat. . . ? Maand van de Bijbel
Van 24 januari tot en met 21 februari 2021 is de tweede editie van de Maand van de Bijbel. De Bijbel – het meest bekende en meest gelezen boek ter wereld – staat in deze periode in de schijnwerpers. Het is de wens van de organisatoren (waaronder het Nederlands Bijbel Genootschap) dat door heel het land een vuur wordt aangewakkerd om te participeren en samen van de inspiratie te proeven en plezier te beleven met de Bijbel. Het project is een mooie aanleiding om de Bijbel elke dag weer eens open te slaan (als u dat al niet deed. . . ). Er is voor dit project weer een speciale website opgezet, lees verder >> 25.01.21
 

Over liturgie gesproken. . . .'Vieren bij de buren'
Ter inspiratie besteedt onze website aandacht aan andere Protestantse Gemeenten onder het motto 'vieren bij de buren'. Daarbij zullen vieringen en het kerk-zijn worden belicht waar bijzondere aandacht is voor Liturgie en Kerkmuziek. Dit keer wordt aandacht besteed aan vieringen in de Lutherse traditie. De EO wijdt enkele uitzendingen van het programma 'Zie je zondag!' aan de Lutherse traditie. Zo stond zondagmorgen 24 januari jl. de oudste Lutherse Gemeente van Nederland centraal, die is gevestigd in Woerden. Presentratrice Marleen Stelling laat de tv-kijkers in totaal drie uitzendingen kennismaken met ds. Maarten Diepenbroek en met enkele gemeenteleden. Het leidt tot indrukwekkende gesprekken. Kijk verder >> 24.01.21
 

Veertigdagentijdkalender 'Op weg naar Pasen'
Ook dit jaar geeft de PKN weer een kalender uit voor de Veertigdagentijd. Op weg naar het feest van Pasen geeft de kalender momenten van bezinning, gedichten en tips. De veertigdagentijdkalender is gratis te bestellen via >> de website van de PKN.  Gemeenteleden zonder internet kunnen de kalender bij de diaconie bestellen. De kalender wordt dan door een diaken bij u thuis gebracht. U kunt hiervoor Frans Schop bellen op tel nr 06-36176349. De digitale versie van de kalender kunt u downloaden of inkijken; kijk verder >> 24.01.21

Bijzondere Snuffelmarkt-service
De leiding van de werkgroep Snuffelmarkt wil de leden van de Dorpskerkgemeente en andere Barendrechters graag helpen in deze de moeilijke Coronatijd. Zij bieden de mogelijkheid om naar u toe te komen met boeken, puzzels of spellen voor u zelf of voor uw kinderen. U kunt telefonisch een afspraak maken en daarna komt een van de dames met de auto naar u toe om u van dienst te zijn. Dat alles natuurlijk onder de strikte Coronaregels. Zo hopen zij u hiermee te helpen om de eenzaamheid wat te verzachten. De opbrengst van de Snuffelmarkt is, zoals bekend, bestemd voor het onderhoud van de Dorpskerk. De dames doen het met veel liefde, dus schroom niet om te bellen naar Geertrui de Boom (0651193240) of Francine Kokkelink (0613734146). 24.01.21
  Klik voor vergroting

Beroepingscommissie krijgt gestalte
De wijkkerkenraad vraagt aan de leden van de Dorpskerkgemeente instemming om de navolgende kandidaten te benoemen als lid van de beroepingscommissie. De dames  Lianne Ketting, Tineke van der Meer, Ans van der Wel (vanuit de geloofsgemeenschap van de Bethelkerk) en de heren Michel de Bruin, Ad van der Ende, Joost Hengstmengel, Jan Kors en Rijko Wytzes. Aan de Algemene Kerkenraad is verzocht om iemand namens hen aan te wijzen, zo mogelijk vanuit de wijkgemeente Carnisse Haven. De WK is er van overtuigd dat deze groep in meerdere opzichten een goede afspiegeling is van de 'nieuwe' protestantse Dorpskerkgemeente. Ds. Cees Romkes heeft aangegeven de beroepingsprocedure te willen begeleiden als consulent. De WK beveelt de kandidaten van harte bij u aan. Eventuele vragen of opmerkingen kunt u richten aan scriba Dick Schriek. 24.01.21

Online gebedsdienst zondag 24 januari
Zondag 24 januari is volgens de liturgische kalender de derde zondag na Epifanie. Zoals eerder aangekondigd worden de vieringen in de Dorpskerk tot nader order omgezet naar online gebedsdiensten, zonder kerkgangers en met een zeer beperkt aantal medewerkers. De wijkkerkenraad heeft besloten om zondag de geplande dienst van Schrift en tafel in de meest sobere vorm te vieren met de voorganger, ouderling van dienst en diaken van dienst. KIjkers worden genodigd om thuis de Maaltijd van de Heer mee te vieren. De aanvang 
de dienst (én van de uitzending via de bekende videokanalen van de Dorpskerk) is 10.00 uur. De liturgische kleur is groen. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[ Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl22.01.21
 

Wijkbericht
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit alles wordt aangevuld met berichten vanuit de wijkgemeente. Lees verder >> 22.01.21
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Henk-Jan Ketelaar. Onder de titel 'Hoop voor 2021' gaat hij in op het belang van hoop, naast geloof en liefde. Lees verder >> 22.01.21

Gebed van de week
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. Nu er gedurende de 'Lock down' geen kerkgangers meer aanwezig kunnen zijn, wordt het 'Gebed van de week' op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week, l
ees verder >> 22.01.21

Nieuw 'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op de aria: 'When I am laid in Earth' uit de opera ‘Dido en Aeneas’ van de Engelse componist Henry Purcell. Het lied is ook wel bekend als Dido's weeklacht. De oorspronkelijke tekst is van de Iers-Engelse tonelschrijver Nahum Tate. Ds. Romkes legt een verband tussen het indrukwekkende 'Remember me' uit dit lied en de viering van Schrift en tafel komende zondag. 
Lees verder >> 22.01.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Gebed in lockdown
De scriba van de Protestantse Kerk, ds. René de Reuver, schreef na het dringende advies om voorlopig niet meer in de erediensten te zingen het volgende: 'Worstelende met het advies om niet meer te zingen in de eredienst hielpen mij de eerste woorden uit de berijming van Psalm 65: ‘De stilte zingt U toe, o Here’. In de onberijmde versie: ‘U komt toe stilheid, een lofzang!, o God, op Sion’ (Psalm 65:2, Naardense vertaling). Deze woorden troosten mij in deze verdrietige situatie. De noodgedwongen stilte, het niet hardop zingen in de eredienst is ook aanbidding, toewijding en lofprijzing van God. Psalm 65 geeft woorden aan mijn gebed in deze tijd van lockdown. Lees verder >> 17.01.21 

Wist u dat. . . ? Een beeldende liedtekst
Soms kan zelfs een eeuwenoud lied plotseling nieuwe perspectieven bieden . . . Zoals het lied 'Hoe helder staat de morgenster' dat zondag 17 januari jl. werd gezongen. Ds. Bert de Wit attendeerde de luisteraars en kijkers naar de viering in de Dorpskerk er op dat de tekstschrijver en componist van dit lied, Philipp Nicolai (1556-1608), de tekst zodanig maakte dat de typografie van de liedstrofen de vorm van een drinkbeker heeft. Dit verwijzend naar het motief van de bruiloft in vers 1 en het avondmaalsmotief in vers 4. Overigens stopte Nicolai nog een andere verwijzing in de tekst: de strofen vormen in het Duits een acrostichon, de eerste letters vormen de naam van een overleden leerling van Nicolai. Zo kan een lied de eeuwen doorstaan, de lofzang gaande houden en ook nog eens een 'beeldende' liedtekst vormen. In het Liedboek Compendium staat nog veel meer informatie over dit lied, lees verder >>  17.01.21
  Klik voor vergroting

Gebed van de week
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. Nu er gedurende de 'Lock down' nauwelijks kerkgangers zijn, wordt het 'Gebed van de week' ook op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week, l
ees verder >> 16.01.21

Online viering zondag 17 januari
Zondag17 januari is volgens de liturgische kalender de tweede zondag na Epifanie, dan wordt wereldwijd in kerken als Evangelie het verhaal van de bruiloft te Kana gelezen. Voorganger is ds. Bert de Wit. De a
anvang van de besloten dienst (én van de uitzending via de bekende videokanalen van de Dorpskerk) is om 10.00 uur. De liturgische kleur is wit. Voorlopig zal dit de laatste dienst zijn waaraan een groepje zingende gemeenteleden kunnen deelnemen. Zie daarvoor het bericht op de webpagina. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[ Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl16.01.21
 

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week het lied 'Ik ben de wijnstok' onder de aandacht. Het lied staat in het nieuwe liedboek 'Zingen en bidden in huis en kerk' onder nummer 656. De tekst is van Huub Oosterhuis en de muziek van Bernard Huijbers. 

Lees verder >> 16.01.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Vieringen worden aangepast
Het moderamen van de generale synode van de PKN heeft op 13 januari jl. een dringend advies uitgebracht waarin de regels voor het zingen tijdens kerkdiensten verder zijn aangescherpt, voorlopig tot het einde van de strenge lockdown. Dit advies geldt in ieder geval tot 9 februari a.s., de huidige einddatum van de lockdown. Het moderamen van de Dorpskerkgemeente heeft spoedoverleg gevoerd over dit dringende advies en besloten om de vieringen in de Dorpskerk daarop aan te passen. De viering van zondag 17 januari zal nog gelden als een overgangssituatie, omdat die dienst al is voorbereid. Daarna zullen de vieringen in de Dorpskerk weer het karakter krijgen van online gebedsvieringen, zoals die in de eerste golf van de Coronapandemie ook weken lang werden uitgevoerd, waarbij niet gezongen wordt. De maatregel ‘niet zingen’ geldt voor zanggroepjes. Indien een voorganger als onderdeel van de gebedsdienst zelf een lied wil zingen, dan is die ruimte er. De online gebedsdiensten worden vormgegeven door een beperkt aantal medewerkers: nodig voor de dienst en nodig voor de uitzending.  15.01.20

Mooi resultaat oliebollenactie 2020
De jongelui die de oliebollenactie hebben georganiseerd ten behoeve van hun project van World Servants hebben gemeld dat de actie in 2020 het mooie bedrag heeft opgeleverd van € 1786,33. Alle betrokkenen heel hartelijk bedankt.  13.01.21

Informatie vanuit de AK
De scriba heeft het korte verslag gepubliceerd van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht die op 7 januari digitaal is gehouden. Daarin wordt onder andere gemeld dat er zich nog geen kandidaat heeft gemeld voor de vacature van 2e scriba AK. . . Wie voelt zich geroepen? Lees verder >>  11.01.21

Mutaties wijkkerkenraad
De WK van de Dorpskerkgemeente heeft gemeld dat op zondag 31 januari afscheid zal worden genomen van diaken Jeanette Euser, die heeft besloten om geen nieuwe ambtstermijn meer aan te gaan. Jeanette is jarenlang als diaken actief geweest, eerst in de voormalige gereformeerde wijkgemeente Zuid-Oost en nu in de protestantse Dorpskerkgemeente. Zij was als lid van de commissie 'herinrichting Dorpskerk' nauw betrokken bij de aankoop van de nieuwe kerkstoelen. Tijdens de viering op 31 januari zullen er twee voormalige ambtsdragers opnieuw worden bevestigd. Diete Dumans, die jaren geleden diaken is geweest en momenteel kerkrentmeester is, heeft zich bereid verklaard om ouderling-kerkrentmeester te worden. Verder heeft Jan Kors zich bereid verklaard om na een periode van rust opnieuw het ambt van diaken te willen opnemen. Hij zal tevens de diaconie gaan vertegenwoordigen in de werkgroep eredienst. 10.01.21  

Dienst voor de éénheid van de christenen
Op zondag 17 januari wordt  de jaarlijkse viering voor de éénheid van de christenen gevierd. Deze viering is internationaal voorbereid door de zusters van de oecumenische kloostergemeenschap Grandchamp in Zwitserland (foto) en wordt wereldwijd gevierd. Hier in Barendrecht is de liturgie voorbereid door de werkgroep oecumene en de voorgangers ds. Cees Romkes van de PKN en mevr. Desireé van der Hijden van de rooms-katholieke Sint Augustinusparochie. Het thema van deze dienst is ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen’. De dienst wordt gehouden in de Bethelkerk en wordt alleen online uitgezonden. Aanvang 10.00 uur. De dienst is te beluisteren via het kerkomroep-kanaal en te bekijken via het YouTube-kanaal van de Bethelkerk. 10.01.21
  Klik voor vergroting
Oecumenische communiteit Grandchamp

Diaconale actie 'Product van de maand'
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'Product van de maand'. Voor de maand januari is dit vis in blik.  Bij de ingang van de Dorpskerk bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur kunt u het 'product van de maand' inleveren. Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! Doet u ook al mee? 10.01.21 
  Klik voor vergroting

Gebed van de week
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. Nu er gedurende de 'Lock down' nauwelijks kerkgangers zijn, wordt het 'Gebed van de week' ook op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week, lees verder >> 10.01.21

Online viering zondag 10 januari
Zondag10 januari is volgens de liturgische kalender de eerste zondag na Epifanie, dan wordt wereldwijd in kerken als Evangelie het verhaal van de doop van de Heer gelezen. Organiste Thea Verhagen speelt aan het begin van de dienst daarom het stuk 'Christ unser Herr zum Jordan kam', van Dietrich Buxtehude. De gastvoorganger, ds. E. Groeneveld uit Zwijndrecht, heeft er voor gekozen andere lezingen op te nemen in de liturgie. De a
anvang van de besloten dienst (én van de uitzending via de bekende videokanalen van de Dorpskerk) is om 10.00 uur. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[ Dit document staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl09.01.21
 

Actie KerkBalans 2021 gestart
De voor de PGBarendrecht zo belangrijke financiële actie Kerkbalans is weer gestart, dit jaar onder het motto 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. U wordt dringend gevraagd uw bijdrage te blijven leveren en, daar waar het kan iets te verhogen. Velen van u dragen hun steentje bij om als vrijwilliger het werk van onze kerk te ondersteunen. Anderen zijn meer lid op de achtergrond. Met de steun en betrokkenheid van u allen kunnen wij onze belangrijke rol in de lokale gemeenschap blijven invullen.
Digitaal zijn de brieven al verzonden, en kort na 16 januari zullen bij de andere kerkleden de brieven door vrijwilligers worden thuisbezorgd. We vertrouwen op een goed resultaat! In de begroting die eerder werd gepubliceerd en die staat vermeld op www.kerkbalansbarendrecht.nl ziet u dat onze inkomsten en uitgaven nog niet in balans zijn. De belangrijkste uitgavenpost betreft pastorale zorg, verder wordt aan de gebouwen en het houden van de kerkdiensten een deel van de inkomsten besteed.
09.01.21
  Klik voor vergroting

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze eerste week na Epifanie het lied 'Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan' onder de aandacht. Het sluit aan bij het gebruik om op de eerste zondag na Epifanie uit het Evangelie te lezen over de doop van de Heer. Het lied staat in het nieuwe liedboek 'Zingen en bidden in huis en kerk' de bundelDe tekst is van de predikant Anton Meske en de muziek is eeuwenoud. De melodie werd oorspronkelijk gecomponeerd bij de berijming die Théodore de Bèze (1519-1605) van Psalm 116. Zij werd voor het eerst gepubliceerd in de volledige versie van het psalter: Les Pseaumes mis en rime francoise Par Clement Marot & Theodore de Beze (Genève 1562).  
Lees verder >> 09.01.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Kerkrentmeesterlijke vooruitblik op 2021 / 2022
Voor wat betreft het groot onderhoud van de Dorpskerk wordt 2021 een jaar van voorbereiding voor restauratieprojecten die gepland staan voor 2022.  In dat jaar bestaat de Dorpskerk 510 jaar. Dat jubileum wordt onder andere gevierd met de afronding van een decennium van grote restauraties. In 2022 start een nieuwe periode voor een zesjarige rijkssubsidie. In de eerste maanden van 2021 wordt de subsidieaanvraag voorbereid door de verantwoordelijke kerkrentmeesters samen met restauratieadviseur Bureau Lakerveld. Qua exterieur zal in 2022 het voegwerk van de toren worden gerestaureerd, alsmede het restaureren van: de aansturing van de wijzers, het torenkruis, het vergulden van de wijzerplaten, de bol en de weerhaan. Qua interieur staat een grote onderhoudsbeurt gepland van de vier achttiende-eeuwse kaarsenkronen. De rijkssubsidie voorziet in 60% van de kosten, de overige 40% wordt uit eigen Dorpskerkmiddelen gefinancierd, zodat ook deze onderhoudskosten buiten de begroting van de PGB zullen vallen. Daarmee zal het 'oudste huis van Barendrecht' langzaam maar zeker de status verkrijgen van 'best onderhouden Barendrechts monument en meest toekomstbestendig kerkgebouw!' 08.01.21

Online viering zondag 3 januari
Op Zondag 3 januari wordt volgens de liturgische kalender het Feest van Epifanie gevierd, het feest van de verschijning van de Heer. Dit feest draait niet in de eerste plaats om een feit of verhaal uit het Evangelie, maar is een feest rond één centraal motief, namelijk de betekenis van Christus’ komst voor de wereld. De Zondagsbrief toont een gedeelte van het 13e-eeuwse Antependium van Mosul waar de drie Koningen Caspar, Melchior en Balthasar zijn afgebeeld. De liturgische kleur is wit. Het is de kleur van de vreugde en het feest.
Aanvang van de besloten dienst (én van de uitzending via de bekende videokanalen van de Dorpskerk) is om 10.00 uur. Voorganger is de heer Gerrit Barendrecht. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 01.01.21
 

Over liturgie gesproken... Epifanie
De Kerstkring (de eerste periode in het Kerkelijk jaar) die is begonnen met de Adventstijd en is gevolgd door de Kersttijd wordt afgesloten door de Epifaniëntijd. Epifanie is een Christelijk feest dat is ontstaan in de vierde eeuw in het oosters Christendom. Het was oorspronkelijk bedoeld om de verschijning van de vleesgeworden Zoon van God op aarde te vieren (Epiphaneia is Grieks voor 'verschijning'). Daarbij werden de tekenen van Jezus' goddelijkheid herdacht: de geboorte uit de Maagd Maria, het bezoek en de aanbidding van de Wijzen uit het Oosten, gebeurtenissen uit Jezus' jeugd en de doop door Johannes de Doper. Epifanie valt jaarlijks op 6 januari. Net als in veel andere kerken wordt Epifanie in de Dorpskerkgemeente gevierd op de eerste zondag ná
1 januari. Dat is dit jaar dus zondag 3 januari. De Epifaniëntijd loopt door tot Aswoensdag. Dan begint de Paaskring met de Veertigdagentijd.  01.01.21

Epifanie en '20 + C + M + B + 21'
Wie weleens in Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland is geweest, zal het wellicht zijn opgevallen dat na Epifanie er op de bovendorpels van de huisdeuren met krijt een aanduiding staat geschreven. Die uitdrukking bestaat uit een combinatie van cijfers en letters. '20 + C + M + B + 21' staat er dit jaar na Epifanie boven de deuren geschreven. Wat heeft deze aanduiding te maken met Epifanie en wat betekenen de letters en cijfers? Lees verder >>  01.01.21
 
Klik voor vergroting
'Christus Mansionem
Benedicat'
'Christus zegene dit huis'

Groeiende belangstelling voor website
Terugkijkend op het jaar 2020 kan met dankbaarheid worden vastgesteld, dat de belangstelling voor de Dorpskerksite nog steeds fors groeit. Door de Corona-situatie is de rol van de website als communicatiemiddel nog belangrijker geworden. In 2020 werd de Dorpskerksite ruim 38.800 keer bezocht. Dat betekent een groei van zo'n 22% gedurende het jaar 2020. Bijna elke dag krijgt de website zo'n 100 bezoekers. Het streven van uw webbeheerder blijft om meerdere malen per week nieuwe berichten toe te voegen over het 'oudste huis van Barendrecht' en over de bruisende Protestantse Dorpskerkgemeente.  Aan het begin van de zestiende jaargang blijven suggesties en opmerkingen over deze website van harte welkom op >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 
Een woord van dank aan Nico Laban, mijn trouwe webtechnische specialist op de achteregrond, want zonder zijn steun was dit allemaal niet mogelijk geweest! Simon Hoek, webbeheerder. 01.01.21

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze eerste week van het nieuwe jaar het lied 'Zij die op de sterren reizen' onder de aandacht.  Het staat in de bundel 'Zangen van Zoeken en Zien'. De tekst is van de in maart 2020 overleden dichteres Marijke de Bruijne en de muziek is van Chris van Bruggen, componist van diverse nieuwe liturgische liederen en projectleider bij de totstandkoming van de oecumenische liedbundel 'Zangen van zoeken en zien'
Lees verder >> 01.01.21  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Het nieuwe jaar ingeluid
Zoals eerder gemeld werd in Barendrecht, net als in vele andere plaatsen in Nederland, het nieuwe jaar ingeluid door kerkklokken. Op het initiatief van het Barendrechtse CDA werd positief gereageerd door de Dorpskerk, Bethelkerk, Triomfatorkerk en Carnisse Haven. Enerzijds was dit het herstel van een eeuwenoude traditie en anderzijds was het tijdens de lockdown vanwege de Coronapandemie een teken van hoop. De eeuwenoude klok van de Dorpskerk werd om 00.30 uur geluid door een van de kerkrentmeesters (foto), zodat hij en de andere klokkenluiders eerst in familiekring de jaarwisseling konden vieren. Het was een mooi signaal van deze kerken om te laten weten dat zij hun rol in de samenleving verstaan. Meerdere omwonenden reageerden positief op het inluiden van het nieuwe jaar. 01.01.2021
 
  klik voor vergroting

Een gezegend nieuw kalenderjaar! 2021!
Hoe kunnen we als Dorpskerkgemeente, waar we bijzondere aandacht willen geven aan liturgie en kerkmuziek, een nieuwjaarswens beter verwoorden dan met een lied, een nieuwjaarslied. In het nieuwe liedboek draagt nummer 513 de subtitel 'Nieuwjaarslied'. Het betreft het bekende lied: 'God heeft het eerste woord'. We wensen u daarom voor 2021 voor u allen een jaar, waarin De Ene het eerste en het laatste woord heeft, aan het begin en aan het einde staat. Een jaar waarin Zijn woord 'oorsprong én doel én zin' mag zijn! 01.01.21
 

Liturgische schikking Oudejaarsviering
Omdat de jaarwisseling liturgisch gezien valt binnen de kersttijd hebben de dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken elementen uit de kerstschikking gebruikt voor de schikking van de viering op oudjaarsdag. We kijken achterom met weemoed en verdriet om de verliezen die we geleden hebben. We hebben als gemeente veel geleerd van elkaar; zeker om elkaar vast te houden en elkaar op een goede manier in de gaten te houden en te helpen waar nodig is. Terugkijken doen we allemaal en het wonderlijke is dat herinneringen lijken op: Sporen van vogelpootjes in de sneeuw, een ondertoon in een stem. Vreemd dat het leven zo terug gaat komen, achterstevoren. In schaduwen, echo's, lichte sporen.
Voor de complete bijbehorende tekst, lees verder >>  31.12.20
  Klik voor vergroting

Groen licht voor beroepingswerk
Vlak voor Kerst heeft de Beheercommissie van de Classis Zuid-Holland-zuid van de PKN de PG Barendrecht verblijd met een zogenaamde solvabiliteitsverklaring. Ook het Breed Moderamen van de Classis heeft vervolgens hierop haar goedkeuring aan het te starten beroepingswerk gegeven. Daarmee is groen licht gegeven voor het beroepingswerk. Als eerste wordt aan de leden van de Dorpskerkgemeente gevraagd om reacties te geven op het profiel van de nieuwe wijkpredikant. Deze beschrijving is, gevat in een karakterbeschrijving van de protestantse wijkgemeente Dorpskerk.
 
Het document is opgesteld door de wijkkerkenraad, mede op basis van de in oktober jl. gehouden wijkgemeenteavond. Reacties van leden van de Dorpskerkgemeente zijn welkom tot 31 januari 2021. Na die datum wordt de beschrijving het basismateriaal voor de Beroepingscommissie. Deze commissie krijgt op dit moment vorm en binnenkort wordt meer bekend over de kandidaten voor dit belangrijke en toekomstbepalende commissiewerk. Voor het profiel van de nieuw te beroepen predikant, lees verder >> 30.12.20

Wijkbericht
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit alles wordt aangevuld met berichten vanuit de wijkgemeente. Lees verder >> 30.12..20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Bert de Wit. Hij gaat in op de jaarwisseling in Coronatijd onder de titel 'Het grote aftellen'. Lees verder >> 30.12.20

Prachtige opbrengst Snuffelmarkt!
De werkgroep Snuffelmarkt heeft net als zoveel andere kerkelijke activiteiten geleden onder de Corona-situatie. Dankzij veel creativiteit zijn de leden van de werkgroep er in geslaagd om een formule te ontwikkelen waardoor de Snuffelmarkt (behalve in de twee lockdown-periodes) toch Corona-proof geopend kon blijven. Het resultaat over het jaar 2020 is daardoor in de buurt gekomen van het 'normale' jaar 2019. De opbrengst over 2020 was € 10.117 tegenover € 12.000 in 2019! De opbrengst van de Snuffelmarkt wordt jaar besteed aan het onderhoud van het Dorpskerkcomplex. In 2020 was dat de financiering van de nieuwe stoelen in de Ontmoeting. De kerkrentmeesters zijn de leden van de werkgroep bijzonder dankbaar voor dit geweldige resultaat. Binnenkort wordt bekendgemaakt waar de opbrengst over het jaar 2021 aan zal worden besteed. 30.12.20 

Uw webbeheerder wenst u . . . .
. . . dat uw tijden in Zijn hand zijn. Persoonlijk mocht ik in 2020 de betekenis én de waarde van dit vers uit Psalm 31 heel intens ervaren. We kijken allemaal terug op een turbulent jaar 2020, voor sommigen is het een jaar geweest om nooit te vergeten!  Voor anderen een jaar om maar heel snel te vergeten! Tijd, opgebouwd uit: seconden, minuten, uren, dagen, maanden vormen samen een heel nieuw jaar. Een jaar met nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen. Het gerestaureerde torenuurwerk van de Dorpskerk tikt weer zoals dat eeuwenlang het geval is geweest! Degene die de Dorpskerk via de toren binnenkomt HOORT DE TIJD.  Je hoort de tijd letterlijk wegtikken, het is daar een mooie plek om tot rust en tot bezinning te komen. Neem er eens de tijd voor, ga maar eens luisteren! De Nieuwjaarswens van uw webbeheerder is daarop gebaseerd!
Lees verder >> foto: Jos Wesdijk 28.12.20
  klik voor vergroting

Digitaal collecteren
Zoals de vaste gevers van de wekelijkse digitale collecten al hebben gemerkt, functioneerde de link voor het digitaal collecteren sinds 1e Kerstdag niet meer. De penningmeester van het CvK heeft dit aangekaart en er is een nieuwe link geplaatst. Daarbij is het mogelijk om per collectedoel (Diaconie / Kerkbeheer / Deurcollecte) een bedrag te melden en dit via iDeal te betalen. Desgewenst kunt u uw giften voor de collecten ook overmaken op bankrekeningnummer NL26 RABO 0104 2480 09 t.n.v. Prot. Gemeente Barendrecht. 28.12.20

Over liturgie gesproken. . . .'Vieren bij de buren'
Ter inspiratie besteedt deze website soms aandacht aan vieringen van andere Protestantse Gemeenten onder het motto 'vieren bij de buren'. Te midden van alle kerstvieringen viel er één op, die we graag onder de aandacht willen brengen. In het kader van het tv-programma 'Met hart en ziel' werd een viering uitgezonden uit de kerk van Jorwert (Friesland). Op 1e kerstdag 2020 zocht de protestantse geloofsgemeenschap Neijklaester verstilling, verdieping en ontmoeting. Voorganger  Hiene Wagenaar vertelde én preekte boeiend over een middeleeuwse monnik Wybrandus, die door God geroepen werd om zingend de komst van het Christus-kind aan te kondigen, ook al waren de omstandigheden nog zo beroerd. Want met het zingen van Gods gloria blijk je mensen te kunnen redden . . . 'Blijf daarom zingen, altijd!', zo riep hij de kijkers (en ons) op.  Kijk verder >> (advertenties overslaan) 27.12.20
  Klik voor vergroting
De monumentale 12e-eeuwse
Redbadtsjerke in Jorwert

Adieu aan een Vriend van de Dorpskerk
Op kerstavond heeft de Dorpskerk een groot Vriend verloren: Arij Kammeraad overleed op 73-jarige leeftijd. Hij is vele jaren ouderling-kerkvoogd geweest en penningmeester van het (toenmalige Hervormde) College van Kerkrentmeesters. De laatste jaren was hij penningmeester van de stichting Vrienden van de Dorpskerk en de Stichting Van Leeuwenburg-Damfonds. Beide stichtingen hebben in de afgelopen decennia veel bijgedragen aan de financiering van restauratie- en onderhoudsprojecten in de Dorpskerk. Bescheiden als Arij was, werkte hij altijd in stilte op de achtergrond maar zijn inzet is van grote waarde geweest voor de Dorpskerkgemeente. Wij wensen zijn vrouw en verdere familie Gods onmisbare troost toe. Adieu Arij. 27.12.20  

Viering zondag 27 december
Zondag 27 december is volgens de liturgische kalender bekend als 'de zondag onder het octaaf van Kerst'. Op deze zondag staat in de viering het verhaal centraal over de ontmoeting met Simeon en Hanna in de tempel van Jeruzalem. De liturgische kleur wit verwijst naar reinheid, licht en het feest.
Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes. Deze eredienst is een gemeenschappelijke viering samen met de wijkgemeenten van de Bethelkerk, waar op deze zondag geen dienst wordt gehouden.
Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>

[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 26.12.20
  Klik voor vergroting
De eredienst staat in het teken
van ‘Feest van de Heilige Familie’. 

Liturgische schikkingen tijdens Kerst
Ook dit jaar werden de liturgieën van de vieringen in de Dorpskerk tijdens de hele kerstcyclus  ondersteund door liturgische schikkingen, die worden gemaakt door Elly van den Oever en Ingrid Filius. Het thema was dit jaar: 'Het goede leven, bloeien in Gods licht'. Toelichting bij de schikking op het kerstfeest: Met de geboorte van het kerstkind is er een nieuw begin dat met kerst wordt gevierd. De kleine schaal staat symbool voor het nieuwe begin. Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met Gods nieuwe begin. Hul mij in kleuren en geuren van het uitbundige feest, van Gods licht voor heel de wereld. Oost, West, Noord en zuid. Hemel en aarde zijn nu verbonden. Mensen wereldwijd herkennen elkaar in Jezus, de Zoon, onze Heer. Woord van leven, levend Woord. Het vertrouwen is doorgebroken voor iedereen! Het beste Nieuws! 
Voor een overzicht van het gehele project ga naar webpagina >> Liturgisch bloemschikken 2020. 26.12.20 Foto: Jan van den Oever
  Klik voor vergroting

Het nieuwe jaar wordt ingeluid
Nu er vanwege de Corona-pandemie en de afgekondigde 'Lockdown' geen vuurwerk mag worden afgestoken hebben landelijk de partijen CDA, Christen Unie en SGP plaatselijke kerken opgeroepen om rond de jaarwisseling in Nederland de kerkklokken te luiden. Ook plaatselijk is aan kerken in Barendrecht gevraagd om hier aan te participeren. De Dorpskerk mag als 'oudste huis van Barendrecht', waar de klok nog met de hand wordt geluid, daarbij eigenlijk niet ontbreken. Een van de kerkrentmeesters is bereid gevonden om rond 00.30 uur de klok van de Dorpskerk te gaan luiden. Of de initiatiefnemers van de genoemde partijen weten, dat het klokkenluiden bij de jaarwisseling teruggaat op een eeuwenoude traditie, is niet bekend. Het is gebruik is namelijk terug te voeren op het zogenaamde 'kloksmeer', dat in enkele plaatsen in Groningen nog in stand wordt gehouden. Kloksmeer is van oorsprong een heidense traditie en komt voort uit het idee dat de lucht tijdens de jaarwisseling, in deze donkere dagen, bevolkt werd met boze geesten die in het nieuwe jaar ongeluk zullen brengen. Ze zouden het huis en hof onvruchtbaar kunnen maken, zodat er geen kinderen of vee in het nieuwe jaar geboren zouden worden. Ook zouden er geen vruchten en gewassen willen groeien. De geesten, die bang voor lawaai zijn, worden geweerd door de klok van de plaatselijke kerk twaalf uur lang, van 8 uur op oudjaarsavond tot 8 uur op nieuwjaarsmorgen, onafgebroken te luiden. Anno 2021 worden de klokken geluid; géén uren lang, maar slechts vijf minuten om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden en als teken van hoop! 26.11.20 

Kerstfeest in de Dorpskerk: drie prachtige online uitzendingen!
'Als u niet naar de Dorpskerk kunt komen, komt de Dorpskerk naar u toe!'
Onder dat motto heeft de Protestantse Dorpskerkgemeente drie kerstvieringen online uitgezonden via de videokanalen van de Dorpskerk. Het motto blijkt een breed publiek te hebben aangesproken. De kerstnachtviering heeft meer dan duizend kijkers getrokken  en ook de beide andere uitzendingen hebben veel meer kijkers getrokken dan het aantal zitplaatsen van de Dorpskerk. Gezien de vele positieve reacties zijn de vieringen ook kwalitatief hoog gewaardeerd. Dat is een groot compliment voor al degenen die aan de totstandkoming hebben mee
gewerkt! 26.12.20
Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting ??
Kerstavond
24 december

'A Festival of Lessons and Carols'
Eerste kerstdag
25 december

'Kerstviering voor jong en oud'
Eerste kerstdag
25 december

'Muzikale groet uit de Dorpskerk'

Een prachtige kerstnachtviering in Coronatijd!
Vanwege de Corona-pandemie moest de Dorpskerkgemeente besluiten om de gebruikelijke kerstnachtviering aan te passen aan de situatie van de 'lockdown'. Er werd daarom besloten om de viering te plaatsen in de bekende Engelse liturgie van het 'Festival of Nine Lessons and Carols'. Dorpskerkmusicus Johan Sonneveld heeft samen met een kleine groep zangers en lectoren het geheel zorgvuldig ingestudeerd en het resultaat was grandioos. Mede door de grote inzet van musici, zangers en koster-beheerder Rob Bruin AV-regisseur werd de uitzending adembenemend mooi. Deze liturgie is zowel voor mensen aan ‘de rand van de kerk’, als ook voor ‘vaste kerkgangers’ een prachtige manier is om het kerstevangelie in een andere context te beleven en is zeker de moeite waard om terug te kijken via de videokanalen van de Dorpskerk op Vimeo en YouTube (en kan worden teruggekeken). Voor de complete Orde van dienst, lees verder >>. Om meer te weten over het ontstaan en de ontwikkeling van het 'Festival of Nine Lesson and Carols, lees verder >> 26.12.20

Online kerstviering Dorpskerk
Vanwege de Corona-pandemie moest de Dorpskerkgemeente besluiten om ook de viering van het geboortefeest van Jezus Christus op de morgen van eerste kerstdag aan te passen aan de situatie van de 'lockdown'. Daarom werd de viering online verzorgd. Voorganger was Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Wij mogen dat licht betekenis geven en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven. Dat delen en dát vieren met de mensen om ons heen, maakt het leven goed. In de ander komt iets van God naar ons toe en zien we een glimp van het licht van Christus. De liturgische kleur wit verwijst naar reinheid, licht en het feest.
Voor de Orde van dienst, lees verder >> 26.12.20

Vrolijke muzikale kerstgroet vanuit de Dorpskerk
Het kerstfeest is bij uitstek een kerkelijk feest waarbij veel mensen die niet of niet meer regelmatig naar de kerk gaan, iets willen meebeleven van de religieuze sfeer rondom het geboortefeest van Christus. Gezien de Corona-situatie heeft de Protestantse Dorpskerkgemeente een vrolijke muzikale kerstgroet uitgezonden vanuit het oudste huis van Barendrecht, bestemd voor Barendrechters van alle gezindten. In een sfeervol verlichte Dorpskerk werden oude bekende kerstliederen gezongen door een groepje leden van de Dorpskerkgemeente. Er waren muzikale bijdragen van Thea Verhagen (Dorpskerkorgel) en Marie Christine Goergen (dwarsfluit) en ook het koor en de band van 'The Choir Company' leverden enkele inspirerende bijdragen. Tineke van der Meer vertelde een kerstverhaal en Gerrit Barendrecht droeg een van zijn kerstgedichten voor. Ds. Marianne Moerland lichtte in enkele korte verbindende teksten het kerstthema van dit jaar 'Geef Licht' toe.
Voor het programmaoverzicht, lees verder >> 26.12.20

Liturgische schikkingen tijdens Advent (4)
Ook dit jaar worden de liturgieën van de vieringen op de Adventszondagen in de Dorpskerk ondersteund door liturgische schikkingen die worden gemaakt door Elly van den Oever en Ingrid Filius. Het thema is dit jaar: 'Het goede leven, bloeien in Gods licht'. Toelichting bij de schikking op de 4e Advent: De bol met knop staat symbool voor de aankondiging: er is iets moois in aantocht voor de hele wereld, voor een ieder persoonlijk. Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met ontvankelijkheid. Hul mij in kleuren en geuren van gedroogd stro. Ontsteek het vierde licht Dat gloort in het Noorden Hemel en aarde raken verbonden. Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de bloembol; nieuw leven breekt door, hoe klein ook het begin. 20.12.20 Foto: Jan van den Oever
  Klik voor vergroting

Wist u dat. . . ? Ontkerkelijking zet door
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onlangs een nieuw onderzoeksrapport gepresenteerd over 'Religie in Nederland'. De religieuze betrokkenheid in Nederland is tussen 2017 en 2019 verder afgenomen. De rooms-katholieken vormen de grootste groep met 20 procent van de bevolking, gevolgd door de protestanten (15 procent) en de moslims (5 procent). Bijna 6 procent rekent zich tot een overige gezindte. Ook het aandeel dat regelmatig een religieuze dienst bijwoont, is geslonken: van 16 procent in 2017 naar 14 procent in 2019. Over het bestaan van God zijn de meningen verdeeld. Zo zegt een op de drie niet in God te geloven, terwijl een kwart dat wel doet. De rest weet niet of God bestaat, twijfelt hierover of gelooft wel in een hogere macht. Lees verder >> 20.12.20

Viering zondag 20 december
Zondag 20 december is volgens de liturgische kalender de 4e Advent.
De liturgische kleur is paars. Zoals eerder deze week gemeld, is er vanwege de 'Lockdown' sprake van een online viering. De beperkte mogelijkheden voor fysiek kerkbezoek zullen worden gericht op die gemeenteleden die niet over internet beschikken. Zij zullen worden benaderd door het moderamen c.q. gericht worden uitgenodigd. Kent u gemeenteleden voor wie dit van toepassing is, meldt dat bij onze scriba Dick Schriek.  Voorganger is oud-Dorpskerkpredikant dr. Jan Willem Kirpestein. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 18.12.20
 

Over liturgie gesproken. . . . Zondag Rorate Caeli
De vierde zondag van de Advent draagt de naam Rorate Caeli. Dit verwijst naar Jesaja 45: 8 'Dauwt hemelen van boven', gij wolken, beregene de rechtvaardigen: Opdat de aarde zich zal openenen de Heiland er uit zal ontspruiten. Het is een gebed tot God of Hij zijn gerechtigheid op aarde wil vestigen. De komst van Jezus Christus die we komende week vieren is de vervulling van dit gebed. Daarom is Psalm 19 ook de Psalm van de zondag. Over de stille maar duidelijke taal die de hemel spreekt. Vers 2 gaat over de zon die God over ons doet opgaan. We denken dan ook aan Jezus Christus, de ‘Zonne der gerechtigheid’. De liturgische kleur is paars. Paars is het symbool van bezinning en inkeer als voorbereiding op het vieren van het feest.18.12.20
 

Dorpskerk tijdens 'lockdown' [update 19.12.20!]
In de 508 jaar dat de Dorpskerk bestaat, is het 'oudste huis van Barendrecht' zelfs in de grootste crisistijd geopend gebleven. Nu de Corona-crisis heeft geleid tot een 'lockdown' van Nederland, heeft het moderamen van de Wijkkerkenraad besloten om de erediensten van de Dorpskerkgemeente aan te passen aan de door het CIO (Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken) en de PKN gegeven adviezen. Dat betekent dat tot en met zondag 17 januari 2021 de vieringen on line zullen worden uitgezonden. De beperkte mogelijkheden voor fysiek kerkbezoek zullen worden gericht op die gemeenteleden die niet over internet beschikken. Zij zullen worden benaderd door het moderamen c.q. gericht worden uitgenodigd. Kent u gemeenteleden voor wie dit van toepassing is, meldt dat bij scriba Dick Schriek. Het kerstprogramma - dat deels al is opgenomen - wordt online uitgezonden op de tijdstippen die vermeld staan op de nevenstaande poster.
De Dorpskerk-Oase blijft op woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur geopend voor meditatie, het branden van een kaarsje of een gesprek.
Bedenk daarbij: 'Handen geven kan niet meer, handen vouwen des te meer!' 19.12.20
  klik voor vergroting

'Online' kerstprogramma

Wijkbericht
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit alles wordt aangevuld met berichten vanuit de wijkgemeente. Lees verder >> 18.12..20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Marianne Moerland. Zij biedt inspiratie onder het motto 'Licht in het duister' met het bekende lied van Dietrich Bonhoeffer 'Door goede machten trouw en stil omgeven'Lees verder >> 18.12.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week het lied 'Aan onszelf teruggegeven' onder de aandacht.  Het staat in de bundel 'Zangen van Zoeken en Zien'. De tekst is van de in maart jl. overleden dichteres Marijke de Bruijne en de muziek is van Anneke van der Heijden, componiste van kerkmuziek. Cees en Ingrid delen tevens hun kerstgroet met alle lezers. 
Lees verder >> 18.12.20  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. Nu er gedurende de 'Lock down' slechts een gering aantal kerkgangers zijn, wordt het 'Gebed van de week' ook weer op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week, lees verder >> 18.12.20

Voorbereidingen indrukwekkende kerstuitzendingen
De Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente hanteert gedurende deze periode van de 'lockdown' het motto 'Als je niet naar de Dorpskerk kunt komen, komt de Dorpskerk online naar jou toe!' 
Predikanten, kerkmusici, zangers, lectoren, technici en vele vrijwilligers hebben een zeer gevarieerd kerstprogramma samengesteld dat zal klinken als een klok, als de eeuwenoude klok van de Dorpskerk wel te verstaan! Van de vier kerstuitzendingen zijn het Kerstconcert en de 'Muzikale kerstgroet' inmiddels opgenomen in een sfeervol verlichte Dorpskerk. De opnames worden nu door onze AV-specialist Rob Bruin samengesteld tot indrukwekkende videouitzendingen (foto). De WK spreekt haar waardering uit voor de inzet van alle betrokkenen! Er wordt juist in deze Corona-tijd een appèl gedaan op ieders vitaliteit, die immers al zo lang kenmerkend is voor de Dorpskerkgemeente. Houdt deze website in de gaten, want stap voor stap zal er meer bekend worden gemaakt. . .  17.12.20
  Klik voor vergroting

Kerstcadeau voor de Dorpskerk
Een 'vriend van de Dorpskerk' heeft onlangs via een van de kerkrentmeesters laten weten dat hij/zij grote waardering heeft voor wat er in de Dorpskerk wordt georganiseerd: om de erediensten, concerten en andere bijeenkomsten nu al zo'n jaar lang online uit te zenden op een professioneel niveau. Als blijk van deze waardering en uit dankbaarheid voor al het werk dat er op dit gebied achter de schermen wordt verricht, heeft 'de vriend' een schenking gedaan om een mobiele camera aan te kunnen kopen van dezelfde kwaliteit als de beide vaste camera's in de Dorpskerk. Dankzij deze mobiele camera kunnen de beelden uit de Dorpskerk verder worden verbeterd, en dat in een tijd dat de Dorpskerkgemeente meer dan ooit is aangewezen op de online uitzendingen. De gift is in dankbaarheid geaccepteerd en de koster-beheerder zal de camera in gebruik nemen bij de komende kerstuitzendingen vanuit het 'oudste huis van Barendrecht'. 15.12.20  
  Klik voor vergroting

Snuffelmarkt tijdelijk gesloten
Hoewel de leden van de werkgroep Snuffelmarkt een unieke vorm hadden gevonden om de 'Snuffelmarkt XL' in de afgelopen manden Coronaproof te continueren, moest nu worden besloten om alle activiteiten tot en met 19 januari 2021 stil te leggen. De geplande kerstuitverkoop a.s. woensdagavond 16 december en zaterdagmorgen 20 december gaat daarom helaas niet door. We hopen dat de overheidsmaatregelen effect zullen hebben in het land en dat we elkaar in januari in goede gezondheid weer mogen ontmoeten. Als alles meezit zou de Snuffelmarkt dan op 23 januari misschien weer open kunnen. 15.12.20

Alternatieve kerstwandeling alleen on line
Na maanden van voorbereiding door veel vrijwilligers uit verschillende Barendrechtse kerken is het zaterdag 19 december om 19.00 uur zover. Vanwege de Corona-situatie krijgt de 9e kerstwandeling een alternatieve uitvoering. Niet wandelend maar met de in Barendrecht opgenomen film 'Terug naar Nazareth' wordt gestreefd om heel veel mensen op een bijzondere wijze te bereiken met het evangelie. De stichting 'Hart voor Barendrecht' is dankbaar dat de boodschap van de geboorte van Jezus Christus met de gezamenlijke kerken op deze wijze kan worden uitgedragen. De eerder aangekondigde mogelijkheid om in een aantal kerken de film live te zien, gaat vanwege de 'lockdown' niet door! De film zal via een link op deze website te volgen zijn. Op deze link is nu reeds een voorproefje van de film te zien: kijk verder >> 15.12.20

Er zit (kerst)muziek in de Dorpskerk
Kerst is dit jaar anders. Er zijn geen grootse vieringen of live concerten die kunnen worden bezocht. Het inmiddels bekende duo Marie-Christine Goergen en Thea Verhagen willen een muzikaal lichtpuntje brengen in de donkere en misschien wel stille dagen voor Kerst. Zij hebben een mooi programma samengesteld, dat wordt uitgevoerd in de Dorpskerk. Thea laat u genieten van variaties op twee kerstliederen op het Dorpskerkorgel en Marie-Christine trakteert u op een solo fluitstuk. Daarnaast spelen zij samen boeiende stukken van o.a. Telemann, Fauré, maar ook muziek van minder bekende componisten als Roesgen-Champion komt voorbij. Koster-beheerder Rob Bruin verzorgt bovendien schitterende beelden van de sfeervol verlichte Dorpskerk. Dit prachtige concert, dat wordt georganiseerd in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, wordt online uitgezonden via de (hierboven genoemde) videokanalen van de Dorpskerk op zaterdag 19 december om 16.00 uur. Uiteraard kan het concert ook later worden teruggekeken. 13.12.20
 


Dit duo zal vaker
in de Dorpskerk
gaan concerteren.


Liturgische schikkingen tijdens Advent (3)
Ook dit jaar worden de liturgieën van de vieringen op de Adventszondagen in de Dorpskerk ondersteund door liturgische schikkingen die worden gemaakt door Elly van den Oever en Ingrid Filius. Het thema is dit jaar: 'Het goede leven, bloeien in Gods licht'. Toelichting bij de schikking op de 3e Advent: Het groene mos doet denken aan groei, groen is de kleur van vertrouwen. De weg die men moet afleggen om dit vertrouwen te mogen ervaren is voor iedereen anders. Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met blijdschap. Hul mij in kleuren en geuren van zacht mos. Ontsteek het derde licht Dat buigt naar het Zuiden. Hemel en aarde raken verbonden. Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van zachte knoppen; het vertrouwen breekt door, hoe ieders weg ook loopt. 13.12.20 Foto: Jan van den Oever
  Klik voor vergroting

Het licht van de Dorpskerk verspreid in het dorp 
Vrijwilligers van de Stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht (Sedob) hebben 200 cadeautasjes gebracht naar mensen die in deze kerstperiode een lichtpuntje kunnen gebruiken. Nu het WinterFeest vanwege de Corona-situatie niet kon doorgaan, werd er voor een alternatief gezorgd. In de tas zat onder andere een kaarsje in de vorm van de klok van de Dorpskerk. De kaarsjes zijn gemaakt van restanten van de kaarsen uit de kroonluchters van de Dorpskerk. 'Zo verspreiden we het licht van de Dorpskerk door het dorp', aldus Renée Ranti – Prins, bestuurslid van Sedob. De Dorpskerkgemeente participeert in Sedob. Rob Bruin heeft (als vrijwilliger) een grote bijdrage geleverd aan het bedenken en uitvoeren van deze actie, dat mag best eens worden vermeld! Arco van der Lee maakte een fotoverslag van de actie.  Lees en kijk verder >> Op de foto toont Rob een klokje aan wethouder Roopram, die op bezoek kwam 12.12.20
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . Zondag Gaudete
Omdat de Dorpskerkgemeente zich verbonden weet met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen, wordt veel waarde gehecht aan symbolen en rituelen in de zondagse liturgie. Zo wordt de liturgische kalender gevolgd, de derde Adventszondag draagt daarbij de naam 'Gaudete' dat betekent 'verheug je'. Het is een verwijzing naar Filippenzen 4: 4-5. Daar staat: 'Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u!' De derde Adventszondag staat dus niet alleen in het teken van inkeer en voorbereiding, het is al even een beetje (Kerst)feest. Op deze zondag kleurt het paars van advent op tot roze want halverwege de weken van boete en inkeer is er zicht op de kleur het wit van kerstmis. Ook in de liturgische schikking is de kleur roze nadrukkelijk aanwezig. 11.12.20
 

Viering zondag 13 december
Zondag 13 december is volgens de liturgische kalender de 3e Advent.
De liturgische kleur is roze. Vanwege de aangescherpte corona-maatregelen kunnen er in de Dorpskerk maximaal 30 kerkgangers een plaats krijgen. Daarom worden voor deze adventsviering gemeenteleden uitgenodigd met een achternaam beginnend op A tot en met M. De andere gemeenteleden kunnen de eredienst online meevieren. Voorganger is ds, H.-J. Ketelaar. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 11.12.20
 

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week het lied 'Geef Licht' onder de aandacht.  Het is een van de liedjes die Stef Bos heeft gemaakt en die op de CD staan die de PKN heeft uitgegeven voor Advent en Kerst 2020. Daarnaast plaatst hij het licht op een prachtig Duits sprookje, waarin het licht een bijzondere rol speelt. 
Lees verder >> 11.12.20  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. Nu het aantal kerkgangers door de aangescherpte corona-maatregelen weer is beperkt tot 30, wordt het 'gebed van de week' ook weer op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week, lees verder >> 11.12.20

Op weg naar Kerst 2020 (2) Kerstviering PCOB
De jaarlijkse kerstviering van de PCOB Barendrecht/Heerjansdam werd normaliter verzorgd in 'de Ontmoeting'. Vanweg de Corona-situatie werd de viering nu in de Dorpskerk gehouden op 8 december en werd rechtstreeks uitgezonden. Het was een indrukwekkende viering, mede door de inspirerende wijze waarop Joke Verweerd de hele presentatie verzorgde. Joke is schrijver van boeken, gedichten en verhalen. Zij heeft het vertellen van verhalen tot een kunst verheven! Ook de bijdragen van de harpiste Elsbeth Verheij klonken prachtig in 'het oudste huis van Barendrecht'. In verband met auteursrechten is de viering helaas niet terug te kijken. Voor de liturgie, lees verder >>   08.12.20
  

Op weg naar Kerst 2020 (1)
Zoals gebruikelijk, is ook dit jaar in de eerste week van december de grote kerstboom opgezet in de Dorpskerk. Omdat het jaarlijks gaat om een exemplaar van ruim zes meter vragen én krijgen koster en kerkrentmeesters ondersteuning van een aantal vrijwilligers. Sinds jaren kent de Dorpskerk een unieke kerstboom, die  gedurende de Adventsperiode 'met het licht meegroeit'. Iedere Adventszondag worden er meer lichtjes in de boom ontstoken en in de kerstnacht begint de ster bovenin de boom te stralen. Ook 'de Ontmoeting' werd versierd. Dankzij de enthousiaste medewerking van vrijwilligers was de hele klus in enkele uren geklaard. Zo is het Dorpskerkcomplex (ook in Corona-tijd) in een feestelijke sfeer gebracht. De kijkers van de online uitzendingen van de vele advents- en kerstvieringen en de kerstconcerten kunnen genieten van een Dorpskerk in kerstsfeer. Voor een fotoverslag, kijk verder >> 08.12.20
  Klik voor vergroting

Wist u dat. . .? Verdere toenadering tussen PKN, GKv en NGK 
Sinds 1 november 2020 kunnen predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerk in elkaars vieringen voorgaan. Ds. Marco Batenburg, preses van de generale synode van de PKN zei daarover: 'Alleen sámen kunnen we de liefde van God leren kennen - een liefde die alle kennis te boven gaat.  We staan in een lange traditie van onze ouders, grootouders, mensen uit de tijd van de Reformatie, de Middeleeuwen, de eerste eeuwen en Israël. De gemeenschap der heiligen strekt zich uit naar het verleden. Maar evengoed naar het heden.'  Deze toenadering van de drie genoemde kerken vloeit voor uit het overleg dat de kerkbesturen regelmatig met elkaar voeren. Lees verder >> 07.12.20

Verkoop oude kerkmeubilair vordert
Nadat al eerder kon worden bericht dat alle oude kerkbanken uit de Dorpskerk een nieuwe eigenaar hebben gevonden, kan nu worden gemeld dat ook alle kerkstoelen met armleuning zijn verkocht. Ondertussen worden er nog steeds 'gewone' eiken kerkstoelen verkocht. Daarvan resteren er nog zo'n vijftig stuks. Die zijn voorlopig opgeslagen op de balgenzolder in de kerktoren. De resterende stoelen zijn voor € 10 per stuk te koop. Tot op heden is het prachtige bedrag van € 2570 bijeengebracht. Daarvan kan de tijdelijke scheidingswand worden gefinancierd waarmee de zaal Noordbeuk kan worden afgescheiden van het schip van de kerk. Heeft u belangstelling voor een of meer oude Dorpskerkstoelen? Stuur een berichtje naar: postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl  06.12.20
 

Adventsproject Kindernevendienst
Het zal de oplettende kijkers naar de online uitzendingen van de adventsvieringen vanuit de Dorpskerk wel zijn opgevallen, dat elke zondag de kinderen aanwezig mogen zijn. Zo kunnen zij meegroeien met het adventsproject voor de kinderen, op weg naar het kerstfeest. Vóór in de kerk is een kleine stal nagebouwd. Elke week komen daarin weer nieuwe voorwerpen te staan.
  Klik voor vergroting
2e Adventszondag
Klik voor vergroting
1e Adventszondag
Op de 1e advent werd er in op de vloer van de stal een lege voederbak met wat hooi erin neergezet. Kijk maar op de rechter foto. Op de 2e advent kwamen er een os en een ezel bij. Zij konden eten uit de voederbak. Zie de linker foto.
Wat zou er volgende week in de stal bij komen?  Foto's Anna Nijman 06.12.20

Liturgische schikkingen tijdens Advent (2)
Ook dit jaar worden de liturgieën van de vieringen op de Adventszondagen in de Dorpskerk ondersteund door liturgische schikkingen die worden gemaakt door Elly van den Oever en Ingrid Filius. Het thema is dit jaar: 'Het goede leven, bloeien in Gods licht'
Toelichting bij de schikking op de 2e Advent: De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door de rechte tak en de kronkeltak: wat krom geworden is zal recht worden. Lees verder >>
06.12.20 Foto: Jan van den Oever
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . Zondag Populus Sion
De tweede zondag van de Advent draagt al vele eeuwen de naam zondag Populus Sion. Die benaming komt van het eeuwenoude lied: 'Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes'. Het is een verwijzing naar Jesaja 30:19: 'Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je hoort'. Het is ook een verwijzing naar de Psalm van deze zondag: Psalm 80. 04.12.20

Viering zondag 6 december
Zondag 6 december is volgens de liturgische kalender de 2e Advent.
De liturgische kleur is paars. Vanwege de aangescherpte corona-maatregelen kunnen er in de Dorpskerk maximaal 30 kerkgangers een plaats krijgen. Daarom worden voor deze eredienst gemeenteleden uitgenodigd met een achternaam beginnend op N tot en met Z. Andere gemeenteleden kunnen de eredienst online meevieren. Voorganger is Drs. A.M. van Oost-Reiber. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 04.12.20
 

Wijkbericht
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de wijkgemeente. Lees verder >> 04.12..20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Cees Romkes. Hij biedt echter ruimte voor een meditatie van Maarten van Boekel, lekenvoorganger van de Sint Augsutinusparochie, die onder de titel 'Homeless Jezus' aandacht besteedt aan het gelijknamige beeld van de Canadese beeldhouwer Timothy Schmalz. Hij beeldt Jezus uit, liggend als een dakloze op een bank voor een kerk. Lees verder >> 04,12,20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week het lied 'Zien, heel even' onder de aandacht.  Het staat in de bundel 'Nader tot jou', van Marten Kamminga. De bundel is een toegankelijke verzameling liederen voor gewone mensen die zoeken naar de zin van hun bestaan. Als muziekpastor schreef Kamminga liederen voor vieringen en kerstmusicals.
Lees verder >> 04.12.20  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. Nu het aantal kerkgangers door de aangescherpte corona-maatregelen weer is beperkt tot 30, wordt het 'gebed van de week' ook weer op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week, lees verder >> 28.11.20

Diaconale actie 'Product van de maand'
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'Product van de maand'. Voor de maand december is er een speciale kerstinzameling; het producten van de maand zijn: pasta, rijst, (olijf)olie, bloem, zelfrijzend bakmeel. Bij de ingang van de Dorpskerk bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur en bij elke zondagse kerkdienst kunt u het 'product van de maand' inleveren. Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank!
Doet u ook al mee? 02.12.20 
  Klik voor vergroting

Wist u dat . . . ? 'Tegengif': biedt hoop en inspiratie
Sinds het begin van de Corona-pandemie zoeken kerken en predikanten naar mogelijkheden om online mensen te inspireren. Een mooi voorbeeld is ds. Ad van Nieuwpoort, die in april jl. in de Dorpskerk van Bloemendaal een serie online gesprekjes startte onder de titel 'Tegengif', waarbij verhalen en gedachten samenkomen over hoe wij elkaar hoop en inspiratie kunnen bieden in moeilijke en verwarrende, maar daarnaast soms ook bemoedigende tijden. Sinds september jl. is ds. Van Nieuwpoort predikant van de Haagse Duinzichtkerk. Daar zet hij de serie hoopgevende online gesprekken voort. Afgelopen week had hij weer zo'n gesprek met Jaap Smid. Smid begon zijn loopbaan als predikant en geestelijk verzorger bij defensie en is momenteel Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Hij is tevens voorzitter van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, het overlegorgaan tusssen kerken en de rijksoverheid, waar wordt gesproken over de rol van kerken in Coronatijd. Kijk verder >> 
Met dank aan Antoinette Jansen, die deze tip doorgaf!
29.11.20

De Snuffelmarkt in Kerstsfeer, een groot succes!
Dat de leden van de werkgroep Snuffelmarkt ondanks de beperkingen van de Coronatijd er toch in geslaagd zijn om de Snuffelmarkt open te houden, is op zich al een formidabele prestatie. Maar nu de Kerst-snuffelmarkt is gestart levert dat ook eens prachtige resultaten op! Nadat eerder de opbrengst van oktober al boven de duizend euro uitkwam, kan nu gemeld worden dat de opbrengst in november € 1274,30 bedroeg. Zoals bekend wordt de volledige opbrengst dit jaar besteed om de nieuwe stoelen in gebouw 'de Ontmoeting' te financieren. Het begint er op te lijken, dat de opbrengst in 2020 toch nog boven de € 10.000 kan uitkomen. Kom daarom in de decembermaand nog eens langs, want elke week worden er weer nieuwe interessante koopjes aangeboden! De Snuffelmarkt is elke zaterdagmorgen open van 10.00 tot 13.00 uur. Omdat er een gelimiteerd aantal mensen gelijktijdig binnen mogen zijn, wordt er gewerkt met de uitgifte van boodschappenmandjes bij de ingang en is er een speciale looproute. 29.11.20

Wist u dat. . . ? Een kinderboek over kerken
De Kerkrentmeesters van de Dorpskerk zijn betrokken bij 'hun' kerkgebouw, mede omdat de geschiedenis van zo'n eeuwenoud gebouw hen bijzonder boeit. Zo'n mooi verhaal over de kerk zou je ook graag overdragen aan kinderen. Daarom de volgende tip: ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Stichting Oude Groninger Kerken is er een bijzonder aardig boek verschenen voor kinderen 'De kerk als tijdmachine'. Het boek laat kinderen van 8 tot 14 jaar zien hoe een kerkgebouw door de eeuwen heen veranderde. Martin Hillenga en Stefan de Keijser zijn de schrijver en tekenaar van het boek (
ISBN 978 94 625 8274 3).
Met dank aan Diete Dumans, die deze tip doorgaf. 29.11.20
  klik voor vergroting

Liturgische schikkingen tijdens Advent
Ook dit jaar zullen de liturgieën van de vieringen op de Adventszondagen in de Dorpskerk worden ondersteund door liturgische schikkingen die worden gemaakt door Elly van den Oever en Ingrid Filius. Het thema is dit jaar: 'Het goede leven, bloeien in Gods licht' Toelichting bij de schikking op de 1e Advent: Van de vijgenboom kunnen we een les leren: Als er knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht. Zo is het ook met het beste Nieuws waar de vijgenboomtak een teken van is. . .
Lees verder >> 29.11.20 Foto: Jan van den Oever
  Klik voor vergroting

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. Nu het aantal kerkgangers door de aangescherpte corona-maatregelen weer is beperkt tot 30, wordt het 'gebed van de week' ook weer op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week, lees verder >> 28.11.20

Over liturgie gesproken . . . Zondag Levavi
De eerste zondag van de Advent draagt al vele eeuwen de naam zondag Levavi. Dat is een vernoeming naar de eeuwenoude introïtuspsalm 'Ad te levavi animam meam, Deus meus, in te confido, non erubescam'. (Tot U heb ik mijn ziel opgeheven; mijn God op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden) In het huidige liedboek is dit Psalm 25, die dan ook als de Zondagspsalm op de 1e Advent wordt gezongen. In de Adventstijd is de liturgische kleur paars, de kleur van bezinnig en inkeer daarom wordt er in de liturgie geen glorialied gezonden. 28.11.20

Viering zondag 29 november
Zondag 29 november is volgens de liturgische kalender de 1e Advent. Het is de eerste dag van het nieuwe het kerkelijk jaar en het begin van de Kerstcyclus.
De liturgische kleur is daarom veranderd naar paars. Op grond van de aangescherpte corona-maatregelen kunnen er in de Dorpskerk maximaal 30 kerkgangers een plaats krijgen. Daarom worden voor deze eredienst gemeenteleden uitgenodigd met een achternaam beginnend op A tot en met M. De andere gemeenteleden kunnen de eredienst thuis online meevieren. Voorganger is ds. Marianne Moerland. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 28.11.20
 

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week het lied 'Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap' onder de aandacht. De tekst is van Huub Oosterhuis en de muziek van Bernard Huijbers. Het staat als lied 126a in het Liedboek.
Lees verder >> 29.11.20  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

Oplevering restauratie torenuurwerk, klokkenstoel en luidklok
Woensdag 25 november is een van de meest interessante restauraties van de afgelopen decennia in de Dorpskerk afgerond. Nadat restaurator Ralf van Veghel nog twee kleine aanpassingen aan het torenuurwerk had aangebracht, konden de kerkrentmeesters Diete Dumans, Tineke van der Meer en Simon Hoek de oplevering van deze restauratie formeel afgerond verklaren. Dit gebeurde in aanwezigheid van adviseur Loek Romeyn van de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk en Toine Daelmans oprichter van het gelijknamige gespecialiseerde restauratiebedrijf. Vanwege de Corona-situatie konden er jammer genoeg geen andere mensen worden uitgenodigd. Deze restauratie, die zo'n € 50.000 heeft gekost, kon worden gerealiseerd dankzij een volledige financiering door de stichting Vrienden van de Dorpskerk. Toen het uit ca. 1610 daterende torenuurwerk om twaalf uur had geslagen stond koster-beheerder Rob Bruin klaar met een heerlijke lunch voor de aanwezigen. Een uitgebreider verslag volgt later. 25.11.20
  klik voor vergroting

In Corona-vermomming v.l.n.r.
Toine Daelmans, Loel Romeyn,
Ralf van Veghel en Simon Hoek

Vijf jaar Eetgroep d'Ontmoeting
Vijf jaar geleden, 24 november 2015, serveerde de vrijwilligers van Eetgroep d'Ontmoeting voor de eerste keer een maaltijd. Destijds waren er 15 deelnemers in het de Ontmoeting naast de Dorpskerk. Nu zijn er verdeeld tussen de 60 en 70 deelnemers, verdeeld over twee dagen. De deelnemers komen niet alleen voor de heerlijke maaltijd, maar zeker ook voor ontmoeting en gezelligheid. Vanwege de Corona-situatie ligt deze activiteit van de Dorpskerkgemeente noodgedwongn al een half jaar stil. Om de jubileumdag niet ongemerkt voorbij te laten gaan, hebben de vrijwilligers bij alle deelnemers een heerlijk presentje bezorgd met een prachtige kaart met een gedicht van Gerrit Barendrecht. Lees verder >>
Op de foto brengt Frannie Steenhoek het presentje bij Nel Schriek. Gepubliceerd met beider instemming. 25.11.20
  Klik voor vergroting

Nieuwe uitgave Woord & weg
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. Alle uitgaven van het blad zijn via deze website te downloaden.  In het november-/decembernummer staat in het teken van het thema gastvrijheid. Er worden enkele voorbeelden gepresenteerd van gastvrije protestantse gemeenten. Lees verder >> 24.10.20 

Wist u dat. . . ? 'Petrus' als inspiratiebron
De Protestantse Kerk in Nederland en daarmee ook de Protestantse Dorpskerkgemeente in Barendrecht wil 'een vindplaats van geloof, hoop en liefde' zijn. De PKN heeft in dat kader al twee jaar geleden een website en een magazine 'PETRUS' ontwikkeld. Daar vindt u kleine en grote verhalen over mensen en lokale protestantse kerken in heel Nederland. Verhalen over hoe samen kerk-zijn mensen troost, hoop en zin geeft. Het inspirerende magazine is gratis aan te vragen, maar u vindt de verhalen ook op hun website. Lees verder >> 24.11.20

Over liturgie gesproken. . . Gezegend Nieuwjaar!
Nee, deze nieuwjaarswens is geen vergissing! Op zondag 22 november heeft de christelijke wereld het oude kerkelijk jaar afgesloten en op zondag 29 november 2020 begint het nieuwe kerkelijk jaar met de 'kerstkring'. Het eerste deel van de kerstkring is de Adventsperiode. In vier weken bereiden christenen zich voor op het feest van de geboorte van Jezus Christus. In de liturgie van de Dorpskerkgemeente verwijzen de namen van de Adventszondagen naar de eeuwenoude  liturgische kalender, die een diepere betekenis geven aan de adventsvieringen in Woord en kerklied. De namen van deze zondagen verwijzen naar bijbelgedeeltes en naar liederen die in de 16e eeuw zijn gecomponeerd. De liturgische kleur wordt paars. 22.11.20

Viering zondag 22 november
Zondag 22 november wordt volgens de liturgische kalender geteld als '23e zondag na Trinitatis', ook wel de '9e zondag van de herfst' genoemd. Het is de laatste dag van het kerkelijk jaar.
De liturgische kleur is deze week nog groen. Volgende week begint de Adventstijd. Op grond van de aangescherpte corona-maatregelen kunnen er in de Dorpskerk maximaal 30 kerkgangers een plaats krijgen. Daarom worden voor deze eredienst gemeenteleden uitgenodigd met een achternaam beginnend op N tot en met Z. De andere gemeenteleden kunnen de eredienst thuis online meevieren. Voorganger is de heer Hans Oorebeek. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 20.11.20
 

Wijkbericht
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de wijkgemeente. Lees verder >> 20.11.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is dit keer verzorgd door Anne-Mieke van Oost, onder de titel 'Angst'. Zij gaat daarbij in op de thema's angst en vertrouwen. 'Er is een plaats waar de angst kan schuilen. En ook daarvan zijn gelukkig in de Bijbel genoeg getuigenissen te vinden'. Lees verder >> 20.11.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week het lied 'Voor uw aangezicht gedenken wij' onder de aandacht. De tekst is van Huub Oosterhuis en de muziek van Antoine Oomen. Anders dan in onze Dorpskerkgemeente worden er in tal van andere kerken komende zondag - Eeuwigheidszondag - overledenen herdacht. Dit lied verwijst daar naar.
Lees verder >> 20.11.20  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. Nu het aantal kerkgangers door de aangescherpte corona-maatregelen weer is beperkt tot 30, wordt het 'gebed van de week' ook weer op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week lees verder >> 20.11.20

Nieuw platform voor 'veilige kerk'
Kerkelijke meldpunten, koepels en christelijke hulp- en onderwijsorganisaties hebben het platform Veiligekerk.nl gelanceerd. Hiermee vergroten ze de slagkracht van het bestaande werk rond het bestrijden van seksueel misbruik. Naast een website met materialen en routes naar hulpverleners, komt Veiligekerk.nl met campagnematige activiteiten richting kerkelijke netwerken en christelijke organisaties. Doel is om seksueel misbruik en huiselijk geweld blijvend bespreekbaar te maken in kerken en daarbuiten. Ook stimuleert Veiligekerk.nl leiders en kerkleden te werken aan preventie en veiligheid te waarborgen zodat misbruik gemeld kan worden. Lees verder >> 18.11.20

Viering zondag 15 november
Zondag 15 november wordt volgens de liturgische kalender geteld als '23e zondag na Trinitatis', ook wel de '9e zondag van de herfst' genoemd. Het is een viering van Schrift en tafel.
De liturgische kleur is groen. Op grond van de aangescherpte corona-maatregelen kunnen er in de Dorpskerk maximaal 30 kerkgangers een plaats krihgen. Daarom worden voor deze eredienstgemeenteleden uitgenodigd met een achternaam beginnend op A tot en met M. De andere gemeenteleden kunnen de eredienst thuis online meevieren. Voorganger is ds. Cees Romkes. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 13.11.20
 

Wist u dat . . . .? Nieuwsbrief over NBV21
Eerder werd melding gemaakt van de komst van een nieuwe bijbelvertaling genoemd NBV21, die in de loop van 2021 zal verschijnen. Voor degenen die de ontwikkelingen rondom die nieuwe bijbelvertaling op de voet willen volgen, wordt gewezen op de nieuw ontwikkelde Nieuwsbrief 'NBV21 - dicht bij de bron'. Lees verder >> Foto: NBG 
13.11.20
 

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week het lied 'Slechts het brood dat wij te eten gaven' onder de aandacht. Een lied bij de komende viering van Schrift en tafel. De tekst is van de Italiaanse dichter Tulio Colsalvatico en de muziek van Herbert Huijbers. De tekst verwijst naar de zes Werken van Barmhartigheid uit Matttheüs 25: De hongerigen spijzen / De dorstigen laven / De naakten kleden / De vreemdelingen herbergen / De zieken verzorgen / De gevangenen bezoeken. 
Lees verder >> 13.11.20  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. Nu het aantal kerkgangers door de aangescherpte corona-maatregelen weer is beperkt tot 30, wordt het 'gebed van de week' ook weer op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week lees verder >> 13.11.20

Nieuws van de AK
Het scribaat van de Algemene Kerkenraad heeft een verslag gepubliceerd van de (digitale) AK-vergadering van 5 november jl. Lees verder >> 09.11.20
 

Wist u dat. . . ? Piet Laban geïnterviewd door Aboutaleb
Piet Laban, een van de oudste en nog actieve leden van de Dorpskerkgemeente, vertelt nog regelmatig over zijn oorlogservaringen op basisscholen. Piet (94) was een van de slachtoffers die werden afgevoerd bij de grootste razzia die de Duitse bezetter in Nederland hebben gehouden op 10 en 11 november 1944 in Rotterdam. In het kader van de jaarlijkse herdenking van de 'Grote Razzia' werd Piet onlangs geïnterviewd door niemand minder dan Rotterdams burgemeester Achmed Aboutaleb op diens werkkamer in het Rotterdamse stadhuis. RTV Rijnmond heeft het hele interview op hun website gezet. Een indrukwekkend oorlogsverhaal!
Kijk verder >> 10.11.20
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking Oogstdienst
Vanwege de corona-maatregelen kunnen maar weinig kerkgangers de prachtige schikking zien die de dames van de werkgroep liturgisch bloemschikken maakten. Daarom deze keer een actiefoto en een van het prachtige eindresultaat.  De schikking voor dankdag verbeeldt de rijke oogst van ons eigen land en van de producten die de vele mensen, gedwongen komend uit hun onveilige land, met zich mee brengen. Dit wordt verbeeldt door aubergines en granaatappels. Op de voorgrond de vele peulvruchten die de stroom vluchtelingen moet voorstellen. Als christen zijn we daarvoor medeverantwoordelijk om ieder een zo goed mogelijk thuis te geven en hen zo mogelijk op te nemen in onze gemeenschap. De overige producten spreken voor zich. De kleur rood voor het lijden en de klimop verbeeldt het vertrouwen. De opgaande lijnen reiken naar het licht dat nodig is om alles te doen groeien. 07.11.20
  KLik voor vergroting
Schikken in
corona-tijd met gezichtsbedekking
KLik voor vergroting
Een liturgische
schikking met veel symboliek

Viering zondag 8 november
Zondag 8 november wordt volgens de liturgische kalender geteld als '22e zondag na Trinitatis', ook wel de '8e zondag van de herfst' genoemd. De viering staat in het teken van de gedankdag voor gewas en arbeid, die ook wel Oogstdienst wordt genoemd.
De liturgische kleur is groen. Op grond van de aangescherpte corona-maatregelen konden er in de Dorpskerk maximaal 30 kerkgangers een plaats krihgen. Daarom worden voor deze eredienstgemeenteleden uitgenodigd met een achternaam beginnend op N tot en met Z. De andere gemeenteleden kunnen de eredienst thuis online meevieren. Voorganger is de heer Gerrit Barendrecht, voorzitter van de Algemene Kerkenraad. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 06.11.20
  Klik voor vergroting
Ontwerp liturgie:
Antoinette Jansen

Wijkbericht
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de wijkgemeente. Lees verder >> 06.11.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is deze keer verzorgd door ds. Henk-Jan Ketelaar, onder de titel 'Als ik vandaag overleef ben ik morgen vrij'. Hij gaat daarbij in op een nieuwe kijk op ‘geduld hebben’, naar aanleiding van een tv-interview van Jacobine Geel met de Amerikaanse 93-jarige psychotherapeute Edith Eger. Zij heeft een bijzonder levensverhaal want als tiener overleefde zij samen met haar zus het concentratiekamp Auschwitz. Lees verder >> 06.11.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week een beurtzang onder de aandacht dat zowel in de Rooms-katholieke als in de Protestantse traditie bekend is geworden: 'Wees hier aanwezig, woord ons gegeven' De tekst is van Huub Oosterhuis en de muziek van Tom Löwenthal.
Lees verder >> 06.11.20  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com

'Gebed van de week'
Normaliter staat er op de leestafel in de Dorpskerk een 'Gebed van de week' klaar voor kerkgangers. Nu het aantal kerkgangers door de aangescherpte corona-maatregelen weer is beperkt tot 30, wordt het 'gebed van de week' ook weer op de website geplaatst. Voor het gebed van de komende week lees verder >> 06.11.20

Klein onderhoud Dorpskerk
Om de Dorpskerk in een goede staat te houden, worden er soms omvangrijke restauraties uitgevoerd. Maar daarnaast is ook het regelmatig uitvoeren van kleinschalig onderhoud van groot belang om de 'oudste huis van Barendrecht' in een topconditie te houden. Zo werden er deze week een tiental glas-in-lood-ruitjes, die door vandalisme waren beschadigd, vervangen door onze vaste glazenier (foto links). Tevens is koster-beheerder Rob Bruin gestart met het wassen van alle glas-in-lood-ramen van de kerk (foto rechts). Om die grote klus voortaan in eigen beheer te kunnen uitvoeren is professionele glazenwasapparatuur aangekocht, die gekoppeld kan worden aan een systeem dat kalk, mineralen en zouten uit het water haalt. Die installatie wordt tevens gebruikt voor het luchtbevochtigingsapparaat dat al geruime tijd in de kerkzaal staat. Die apparatuur is destijds door de Vrienden van de Dorpskerk gefinancierd. 06.11.20 
  Klik voor vergroting Klik voor vergroting

Verduurzaming Dorpskerk stapje verder
De Kerkrentmeesters van de Dorpskerkgemeente zijn al enige tijd bezig om het Dorpskerkcomplex te verduurzamen. Eerder werd de verlichting in de consistorie en in 'de Ontmoeting' omgezet naar een variant in Led. Nu zijn ook de hanglampen in de Dorpskerk omgezet naar een variant in Led. Eerst werd nog aangenomen dat alle armaturen daarvoor vervangen moesten worden, maar dankzij speurwerk van onze vaste elektricien (en gemeentelid) Roel Groen is een LED lamp gevonden die voldoet aan de gestelde eisen en waarbij de huidige armaturen toch gebruikt kunnen blijven worden. Daarmee wordt niet alleen bespaard op de geplande investering in nieuwe armaturen, maar ook zal het stroomverbruik met vele tientallen procenten omlaag gaan. De nieuwe ledlampen geven een 'warmer' licht en kunnen ook weer gedimd worden. Rekening houdend met de toekomstige verhuurmogelijkheden van de Noordbeuk zullen de lampen in  twee groepen gedimd kunnen worden: het schip van de kerk en de noordbeuk elk apart. Zo wordt stap voor stap toegewerkt naar een 'groene' Dorpskerk. 05.11.20 
  Klik voor vergroting

Oogstcollecte
De opbrengst van de actie Oogstcollecte vormt een (noodzakelijke) aanvulling op de jaarlijkse kerkelijke bijdragen. Het is dus uw extra gift voor al ons kerkenwerk. De leden van de PGB van wie het e-mailadres in de administratie bekend is, zijn voor deze actie reeds digitaal benaderd. De overige gemeenteleden krijgen, net als in voorgaande jaren, binnenkort een actie-envelop thuis bezorgd. U kunt gebruik maken van de bijgesloten acceptgiro. Natuurlijk kunt u ook op uw eigen wijze uw gift overschrijven. Doet u dit dan wel a.u.b. naar bankrekening NL35 INGB 0002614704 t.n.v. CvK Prot. Gem. Barendrecht, onder vermelding van het op de acceptgiro vermelde betalingskenmerk. Bij voorbaat dank! Ds. Henk-Jan Ketelaar heeft ter inspiratie een korte overweging geschreven. Lees verder >>   In de diensten van oogstzondag 8 november a.s. wordt er niet gecollecteerd voor de oogstcollecte. Het College van Kerkrentmeesters PG Barendrecht. 04.11.20
 
Doet u ook mee?

Wist u dat. . . ? Dankdag voor gewas en arbeid
Sinds de Middeleeuwen kent de Kerk biddagen. Protestantse kerkgenootschappen van orthodoxe signatuur besteden heden ten dage nog uitgebreid aandacht aan de Biddag en de Dankdag voor gewas en arbeid. De Biddag heeft jaarlijks plaats aan het begin van de zogenoemde zaaitijd. Niet alleen wordt gebeden om een goede oogst, maar ook is er voorbede voor allerlei zaken op het terrein van kerk, staat en samenleving. Toen de industrialisatie toenam, kwam ook de viering van een Dankdag voor gewas én arbeid in zwang. Op woensdag 4 november 2020 is het de Dankdag voor gewas en arbeid. In de Dorpskerk ligt al decennia lang de aandacht voor de biddag en de dankdag niet op de dag zelf, maar op de zondag erna. Zo wordt de Oogstdienst geplaatst in het kader van de Dankdag voor gewas en arbeid. 03.11.20
 

Waarom zijn we Kerk? '# daarom zijn we Kerk!'
Drie protestantse organsaties die opereren binnen de PKN hebben ter gelegenheid van Hervormingsdag 2020 vijfennegentig nieuwe stellingen over de kerk van vandaag gepresenteerd onder het motto: '# daarom zijn we Kerk!' De drie organisaties (GZB, HGJB en IZB) opereren binnen de meer orthodoxe stroming in de PKN, maar hun initiatief '# daarom zijn we kerk' en de daarbij gepubliceerde stellingen zijn het lezen en overdenken zeker waard. Wat dacht u van deze stelling: 'In de kerk vind je waar iedereen naar snakt: Geborgenheid en toekomstperspectief'.  Lees verder >>  02.11.20
 

Protestantse Lezing 2020 door premier Mark Rutte op 'Petrus Festival'
De Protestantse Kerk (PKN) organiseerde op Hervormingsdag het Petrus Festival, dat online werd uitgezonden. Tijdens dit festival verzorgde minister-president Mark Rutte de jaarlijkse Protestantse Lezing. 'Gezamenlijkheid, eigen verantwoordelijkheid, een geloof dat uitzicht geeft en een leven dat niet alleen mag gaan om ik, ik, ik.', aldus Rutte die onbekommerd sprak over zijn eigen geloof. 'Het geloof dat mijn eigen schilderij groter en dieper maakt’, en dat ‘me helpt simpelweg iets verder te zien en - hopelijk - zo veel mogelijk ook in mijn eigen leven het goede te doen’. Rutte ziet dat de kerk en haar boodschap zeker in Coronatijd mensen zullen helpen ‘deze moeilijke periode door te komen, ieder van ons afzonderlijk en ons land als geheel’. Rutte prees in zijn lezing expliciet de tientallen kerken en christelijke organisaties van verschillende gezindten. ‘Het leven draait niet om contanten of consumptie, het draait om contact. Om echt menselijk contact. Dat is uiteindelijk het enige dat telt, niet rijkdom of uiterlijkheden, maar wat je met en voor een ander hebt gedaan. Voor de volledige tekst van de Protestantse lezing, lees verder >>Voor wie het hele programma van het Petrus Festival wil terugkijken: kijk verder  >> 31.10.20

Liturgische schikking bij gedachtenisdienst
De dames van de werkgroep liturgisch bloemschikken hebben voor de gedachtenisdienst van dit jaar weer een prachtige schikking gemaakt, onder het motto: 'Sterk als de dood is de Liefde'. De toelichting luidt: De stronk en de herfstbladeren staan voor de dood, voor onze vergankelijkheid, maar daar doorheen groeit een rode roos als teken van blijvende liefde. Liefde die als een zegel in je hart bewaard blijft. De klimop in de schikking verbeeldt de hoop en het vertrouwen, waarmee we hier vandaag bij elkaar zijn, dat het ons verder zal helpen en sterken op onze weg de naam van Die Ene te noemen en een licht voor hem of haar te ontsteken, hier bij God en bij elkaar in deze kring. 31.10.20
  Klik voor vergroting

Viering zondag 1 november
Zondag 1 november werd volgens de liturgische kalender geteld als '21e zondag na Trinitatis', ook wel de '7e zondag van de herfst' genoemd. Sinds vijf jaar worden in de Dorpskerkgemeente in een eredienst rondom Allerheiligen de overleden gemeenteleden herdacht. De liturgische kleur is daarom wit. Op grond van de aangescherpte Corona-maatregelen konden er in de Dorpskerk maximaal 30 kerkgangers een plaats krijgen. Daarom waren alléén relaties van de te gedenken overledenen uitgenodigd voor deze eredienst. Veel andere gemeenteleden vierden de eredienst online thuis mee. Voorgangers waren mw. ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is. Lees verder >> 

[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 30.10.20 / 01.11.20
  Klik voor vergroting

Ontwerp liturgie:
Antointte Jansen

Wist u dat. . . .? Gedenken overleden gemeenteleden
Sinds 2015 gedenkt de Dorpskerkgemeente haar overleden gemeenteleden op een zondag rondom Allerheiligen. Daarvoor gebeurde dat decennia lang op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dáárvoor werden ze herdacht op de laatste zondag van het kalenderjaar. In 2015 heeft toenmalig Dorpskerkpredikant ds. Jan Willem Stam op verzoek van de Wijkkerkenraad een toelichting geschreven waarom de gedachtenisdienst sinds 2015 wordt gehouden in begin november, daarbij verwijzend naar het Dienstboek van de PKN. Lees verder >> 30.10.20

Vacature 2e scriba AK
Door het vertrek van Ien Schotanus ontstaat er per januari 2021 een vacature voor 2e scriba van de Algemene Kerkenraad.
Taakomschrijving: Samen met de 1e scriba de AK- en Moderamenvergaderingen voorbereiden. Verslaglegging beide vergaderingen (1 x per maand) en uitwerking notulen. Bij afwezigheid 1e scriba contact en correspondentie onderhouden met kerkelijke instanties.Indien u belangstelling heeft voor deze functie kunt u zich voor verdere informatie wenden tot: Ien Schotanus tel: 010 41 00 116 of Louw Stroo tel.: 06 40 18 44 76. Wie wil op deze wijze meebouwen aan de toekomst van de PG Barendrecht? 22.10.20

Verslag Gemeenteavond 
Op 13 oktober vond er onder bijzondere (corona-) omstandigheden een wijkgemeenteavond plaats over een tweetal aspecten die de toekomst van de Dorpskerkgemeente mede gaan bepalen. In de Ontmoeting waren een kleine dertig mensen aanwezig, een klein aantal, maar dit deed beslist geen afbreuk aan de avond. Eerst werd er gesproken over het profiel van de gewenste predikant voor de wijkgemeente. Aangezien weinig wijkgemeenteleden betrokken zijn geweest bij het opstellen van het profiel zoekt de wijkkerkenraad nog naar een vorm om de inhoud met andre gemeenteleden te delen. Het tweede gespreksonderwerp betrof de behoefte aan voorzieningen, nu er wordt geconstateerd dat de Oude Pastorie niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Het algemene beeld dat ontstond was de behoefte aan een laagdrempelig gebouw, met een kerkelijke, maar ook een breed maatschappelijke functie. Met beide onderwerpen gaat de wijkkerkenraad verder aan aan de slag en over het verloop worden de gemeenteleden, onder andere via de website, op de hoogte gehouden. Lees verder >> Reacties zijn welkom bij scriba Dick Schriek, scriba@dorpskerkbarendrecht.nl 20.10.20

Nieuws van de AK
Het scribaat van de Algemene Kerkenraad (AK) heeft een verslag gepubliceerd van de AK-vergadering van 1 oktober jl. Lees verder >> 16.10.20
 

Gemeenteavond Dorpskerkgemeente
Ondanks de corona-tijd, gaat het denken over de toekomst van de Protestantse Dorpskerkgemeente door! Twee zaken domineren de komende maanden de wijkagenda: het beroepingswerk en de de oriëntatie op de toekomst van de Oude Pastorie. Beide onderwerpen komen aan de orde op een Gemeenteavond voor leden van de Dorpskerkgemeente, die zal worden gehouden op dinsdagavond 13 oktober in de Dorpskerk, aanvang 20.00 uur. Vanwege de corona-maatregelen dient u zich hiervoor van te voren op te geven bij scriba Dick Schriek. Lees verder >> 10.10.20

'Kindernevendienst op afstand' (2)
De leiding van de kindernevendienst maakt voor de kinderen die niet naar de kerk komen elke week een leuke opdracht met een verhaal. Lees verder >> Zondag 11 oktober verzorgt de familie Ketting voor de dan aanwezige kinderen een nevendienst. 10.10.20 

Blauwdruk supplement jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk'
Op 2 mei 2022 bestaat de Dorpskerk 510 jaar. Zoals eerder gemeld zal er dan een 'supplement' worden uitgegeven bij het jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk'. De redactie, bestaande uit Wim de Regt, Hans van Gelder en Simon Hoek, heeft een blauwdruk gemaakt van de inhoud van dat nieuwe boek. Naast een beschrijving van de periode 2012 -2022 in de vorm van een jaarkroniek, zullen er artikelen worden opgenomen over activiteiten die voor de Dorpskerk en de Dorpskerkgemeente van belang zijn geweest. Denk daarbij aan een beschrijving van het jubileumjaar 2012 en de daarop volgende restauraties van de Dorpskerk en Dorpskerkorgel. Maar ook de totstandkoming van de PG Barendrecht en de vorming van de Protestantse wijkgemeente Dorpskerk zal aan de orde komen. Ook de verhalen over de eerste zes Dorpskerkpredikanten worden opgenomen. Medio 2021 wordt meer bekend over de uitgave van dit nieuwe boek. 23.09.20
 

 

Een jubileumjaar!


De 'Noordbeuk': een nieuwe, unieke zaal voor verhuur
Door de herinrichting van de Dorpskerk met nieuwe stoelen kan een oude wens van de Dorpskerkrentmeesters in vervulling gaan: het kunnen creëren van een zaal met een unieke uitstraling voor verhuur aan derden. De Wijkkerkenraad heeft ingestemd met een voorstel van de Wijkraad van Kerkrentmeesters om de noordelijke aanbouw van de Dorpskerk tijdelijk te kunnen afscheiden van het schip van de kerk. Zo ontstaat een zaalruimte van ruim 100 m2 die de naam 'Noordbeuk' zal krijgen en die verhuurd zal kunnen worden voor activiteiten met een breed maatschappelijk karakter, maar die óók passen bij het gegeven dat de zaal is gelegen in een kerkgebouw.  Lees verder >> 28.09.20
  Klik voor vergroting
Als de kerkbanken zijn vervangen,
kan de zaal 'Noordbeuk' ontstaan.

Achtste boek van Abraham Costerus gevonden
Het lange speuren naar informatie over de zesde Dorpskerkpredikant in alle uithoeken van het wereldwijde internet is niet te vergeefs geweest, zo concludeert Dorpskerkrentmeester Simon Hoek. Nu is gebleken dat dominee Abraham Costerus nog een achtste theologisch boekwerkje heeft geschreven met de titel: "Van de Opstandinghe des Vleeschs, ghestelt tot een noodighe verantwoordinghe, teghen de valsche beschuldighinghe Thomas Sailly, Priester der ghenoemder Societeyt Jesu". Het is een protest(ants)geschrift tegen de theologische visie van de Rooms-Katholieke Thomas Sailly, die als Jezuiet tal van theologische werken heeft geschreven. Dit boekwerkje van 100 pagina's, is uitgegeven in 1616, toen Costerus predikant was in Ossendrecht en Woensdrecht. Ook dit boekje is volledig te downloaden via GoogleBooks.com! 28.03.19
  Klik voor vergroting

De zesde Dorpskerkpredikant: Abraham Costerus, dominee-schrijver
De levensbeschrijving van de zesde Dorpskerkpredikant nadert zijn voltooiing: Het betreft Abraham Costerus (1575-1620), die predikant was in Barendrecht van 1606-1609. Hij is de eerste Barendrechtse predikant waarvan vast staat die universitair was opgeleid. Hij heeft een zevental boeken geschreven, die veel stof deden opwaaien. Hieronder staan de titelbladen van die boeken afgedrukt, als voorproefje op de publicatie van zijn boeiende levensverhaal. Zijn meest spraakmakende boek schreef hij in zijn Barendrechtse periode. Binnenkort meer over Abraham Costerus, wiens originele boeken bijna uitsluitend nog te vinden zijn in enkele grote unversiteitsbibliotheken, maar die allemaal via 'Google Books' gedownload kunnen worden! 25.03.19
Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting
1608 1610 1613 1614 1614 1619 1620

Unieke vondst van eeuwenoud boekwerk van oud-Dorpskerkpredikant
Al twee jaar speurt een Dorpskerkrentmeester op internet naar de geschiedenis van de eerste predikanten in Barendrecht. De eerste vijf predikanten zijn inmiddels in beeld gebracht. Ze werden gepresenteerd in het kerkblad Klankbord (sterk verkorte versie) en in een wat langere versie op deze website en in het Contactblad van de Historische Vereniging Barendrecht. Speurend naar de levensloop van de zesde predikant - Abrahamus Costerius, die anno 2019  'Bram de Koster' zou heten, bleek dat hij, enkele boekwerken heeft geschreven die destijds nogal spraakmakend waren. Dankzij 'Google Books' kunnen die boekwerken digitaal gelezen worden. De originele boeken zijn zeer zeldzaam en die exemplaren liggen veilig opgeborgen in enkele bibliotheken over de hele wereld. De kerkrentmeester stuitte tijdens zijn lange zoektocht op internet op een origineel exemplaar van een 'Thesaurus Liborum' in twee delen uit het jaar 1701. Daarin is het tweede boekje van deze Dorpskerkpredikant integraal opgenomen. Costerius schreef dat in 1610 en het werd negentig jaar later opgenomen in dit prachtige verzamelwerk dat door Thomas Crenius werd uitgegeven. 
Deze Thesauri Liborum werden te koop aangeboden voor een aantrekkelijke prijs. De kerkrentmeester  kon zijn ogen niet geloven, aarzelde geen seconde en kocht de twee boekjes die bij een antiquariaat in de regio werden aangeboden. Aangezien er over het leven en werken van deze zesde predikant heel veel informatie is gevonden, zal diens levensbeschrijving in enkele delen verschijnen, zowel in Klankbord, op deze website alsook in het Contactblad van de Historische Vereniging. Het plan is om de complete levensbeschrijvingen van de eerste zes Dorpskerkpredikanten, voorzien van alle bronnen en verwijzingen, later in boekvorm uit te geven. Binnenkort wordt op onze website gestart met de eerste publicatie van de levensloop van dominee Abraham Costerus, die van 1606 tot 1609 predikant in Barendrecht was. 21.03.19   klik voor vergroting

Met het oog op 2022. . .
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk (STDK) was in de periode 2005 tot 2012 zeer actief bij de voorbereiding en de uitvoering van het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk in 2012. In de jaren daarna werd de Dorpskerkwebsite verder uitgebouwd en werd samengewerkt met de Zomer- en WinterFeesten en de koffieconcerten van SBK. Naar verwachting is er straks in 2022 alle reden om bij het 510-jarig bestaan van de Dorpskerk te gaan vieren dat er steeds meer 'muziek zit in de Dorpskerk’ zit! Daarom komt ook de STDK weer in een hogere versnelling. De eerste plannen worden alweer uitgebroed, om de plaats van de Dorpskerk in de Barendrechtse samenleving verder te gaan versterken.
Lees verder >> 14.02.19

 

De eerste predikanten van Barendrecht
In het kerkblad Klankbord is een serie artikelen gestart waarin de eerste vijf predikanten van Barendrecht worden beschreven. Deze artikelen zij resumés van uitgebreidere artikelen die eerder op onze website zijn gepubliceerd. Om uitgebreid zoeken op de website te voorkomen, wordt het betreffende uitgebreide artkel opnieuw geplaatst op deze pagina Laatste Nieuws.
Voor de eerste predikant, lees verder >>; Voor de tweede predikant, lees verder >>; Voor de derde predikant, lees verder >> ;  Voor de vierde predikant, lees verder >>. Voor de vijfde predikant, lees verder >>

De financiering van de restauraties van de Dorpskerk
Hoe is het toch mogelijk dat al decennia lang de staat van onderhoud van de Dorpskerk stap voor stap naar een optimaal niveau wordt gebracht? En hoe verhoudt dat zich tot de zorgelijke financiële toestand van de hele Protestantse Gemeente Barendrecht? Dit zijn vragen waarmee de kerkrentmeesters van de Dorpskerk worden geconfronteerd. Het is voor 'outsiders' niet altijd even duidelijk wat de financieringsbronnen zijn van al die renovatie- en restauratieprojecten. Een van de kerkrentmeesters heeft het complete plaatje op papier gezet. Zo wordt volledige transparantie gegeven op welke wijze het 'oudste huis van de Heer' in Barendrecht in een steeds betere conditie wordt gebracht.  Lees verder >>   foto: Jos Wesdijk-De Schakel
  klik voor vergroting

Wist u dat?  
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk heeft (evenals de Stichting Vrienden van de Dorpskerk) in haar doelstelling staan om de rollen die de Dorpskerk vervult in de Barendrechtse samenleving te versterken. Dat betreft primair de rol als Godshuis voor de wekelijkse zondagse eredienst voor een Protestantse wijkgemeente rondom de Dorpskerk én daarnaast de rol als muziekpodium én ten derde de rol als internationaal beschermd rijksmonument. Alle drie deze rollen zijn wat ons betreft even waardevol en dienen te worden versterkt om zodoende dit unieke gebouw voor protestantse kerkgangers en alle overige Barendrechters te behouden. Alle acties om de positie én de conditie van 'het oudste en misschien wel het mooiste huis van Barendrecht' te verder verbeteren dienen dan ook in het licht van deze drievoudige doelstelling bezien te worden.
 

Wordt Vriend van de Dorpskerk
en ondersteun daarmee de doelstellingen van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk:

*  De instandhouding van de monumentale Dorpskerk voor de eredienst;
*  Het organiseren en faciliteren van culturele activiteiten in de Dorpskerk (voor zover in overeenstemming met eerstgenoemde doel);
*  Het ontplooien van activiteiten om financiële middelen te verkrijgen voor de instandhouding van de Dorpskerk.
Lees alles daarover op de eigen website van deze stichting >> 
www.vriendendorpskerkbarendrecht.nl

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende