Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog steeds actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

 Nog steeds actueel
Nieuwsberichten van de afgelopen maanden


Voorzitterswissel Bethelbazar
Op dinsdag 13 oktober, tijdens een vergadering van de Bethelbazar commissie, heeft de vertrekkende voorzitter Huib van Zessen de voorzittershamer overgedragen aan de nieuwe voorzitter Leen Pot. De meeste commissieleden waren online verbonden bij deze vergadering waarin Leen woorden van dank uitsprak voor het vele werk dat Huib voor de bazar heeft gedaan. Tijdens de vergadering namen ook de commissieleden Alide Heule, Gerdien Pool, Marja Kruit, Henk van Schelven, Henk van der Pols en Aad de Bruin afscheid. Huib bedankte deze vertrekkende commissieleden voor hun inzet die veelal meer dan 25 jaar inhield. Lees verder >>  19.10.20
  klik voor vergroting

Zondag van het Werelddiaconaat
Zondag 18 oktober was het Werelddiaconaatszondag. De werkgroep ZWO van de Protestantse Gemeente Barendrecht besteedde daaraan aandacht in de eredienst in de Dorpskerk. Jeannet Bierman kwam vertellen over haar werk voor Kerk in Aktie. Jeannet wordt in januari 2021 door Kerk in Actie uitgezonden naar Colombia. Zij gaat daar werken als docent praktische theologie aan de Fundación Universitaria Bautista in Cali. Zij vertelt er al over op de website van Kerk in Aktie.
Lees verder >> 18.10.20
 

Viering zondag 18 oktober
Zondag 18 oktober werd volgens de liturgische kalender geteld als '19e zondag na Trinitatis', ook wel de '5e zondag van de herfst' genoemd. Het was bovendien Werelddiaconaatszondag. De liturgische kleur is groen. Voor deze eredienst worden gemeenteleden uitgenodigd waarvan de achternaam begint met de letters N tot en met Z begint. Op grond van de aangescherpte Corona-maatregelen kunnen er in de Dorpskerk maximaal 30 kerkgangers een plaats krijgen. Andere gemeenteleden worden uitgenodigd om de eredienst online mee te vieren. Voorganger is mw. ds. Joma Boers, emerituspredikant. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  16.10.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 
  Klik voor vergroting

Wijkbericht
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de wijkgemeente. Lees verder >> 16.10.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is deze keer verzorgd door ds. Albert Floor, predikant van de Immanuelkerkgemeente. Hij staat stil bij de woorden uit de Brief van Johannes: 'Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard...' (1 Johannes 4: 9 en 10).
Lees verder >> 16.10.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week het lied 'Van grond en vuur zult Gij ons maken' onder de aandacht. Het staat in de bundel 'Gezangen voor Liturgie'  Het is geschreven door Huub Oosterhuis, de muziek is van Antoine Oomen. 
Lees verder >> 16.10.20  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com


Nieuws van de AK
Het scribaat van de Algemene Kerkenraad (AK) heeft een verslag gepubliceerd van de AK-vergadering van 1 oktober jl. Lees verder >> 16.10.20
 

Herinrichting Dorpskerk vordert
De herinrichting van de Dorpskerk is in volle gang. Vorige week hebben de eerste kerkbanken een nieuwe bestemming gevonden. Maandag 12 oktober heeft Gert van Duin van meubelmakerij GEJO-form een aantal banken ingekort voor diegenen die een korte bank zullen krijgen. De tot circa 2 en 3 meter ingekorte banken staan klaar voor tranport (zie foto). De langste (kosters)bank is in tweeën gezaagd. Beide delen krijgen een plaats op het terras in de Kerktuin.  Zondag 18 oktober zullen de Dorpskerkgangers voor het laatst op de oude kerkstoelen kunnen plaatsnemen. Op 22 oktober komen de nieuwe stoelen voor de Dorpskerk en 'de Ontmoeting'. Lees verder >> 12.10.20
  klik voor vergroting

Uitverkoop in Kerktuin
De werkgroep Kerktuin heeft besloten dat de kerktuin achter de Dorpskerk op zaterdagmorgen 24 oktober voor de laatste keer in het voorbije seizoen geopend is met een gastvrouw of gastheer die bezoekers desgewenst rondleidt of van informatie voorziet. Tot volgend voorjaar blijft de kerktuin geopend tijdens de Dorpskerk-Oase, Dat is op woensdag- en zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur wel geopend. Dit op voorwaarde dat bezoekers de corona-maatregelen in acht nemen. Het bezoek aan de tuin is sinds de uitbraak van de coronapandemie afgenomen. De werkgroep Kerktuin heeft daarom besloten de resterende stekken van kamer- en tuinplanten en potterie in de uitverkoop te doen. Bezoekers kunnen dus een keus maken uit aantrekkelijk geprijsde artikelen. Lees verder >> 11.10.20

Nieuws van de Snuffelmarkt
Het lukt de dames van de werkgroep Snuffelmarkt steeds beter om onder strikte corona-maartegelen de Snuffelmarkt te continueren. Zo was de Snuffel-kledingbeurs zaterdag 10 oktober een groot succes. In deze oktobermaand zij er nog twee 'Halve prijzenfestivals'. Woensdagavond 21 oktober is er van 18.30 tot 20.30 weer een avondopenstelling en op zaterdag 24 oktober is er weer een Snuffelmarkt XL, met verlengde openingstijden: van 10.00 tot 13.00 uur. Lees verder >>  11.10.20

Gemeenteavond Dorpskerkgemeente
Ondanks de corona-tijd, gaat het denken over de toekomst van de Protestantse Dorpskerkgemeente door! Twee zaken domineren de komende maanden de wijkagenda: het beroepingswerk en de de oriëntatie op de toekomst van de Oude Pastorie. Beide onderwerpen komen aan de orde op een Gemeenteavond voor leden van de Dorpskerkgemeente, die zal worden gehouden op dinsdagavond 13 oktober in de Dorpskerk, aanvang 20.00 uur. Vanwege de corona-maatregelen dient u zich hiervoor van te voren op te geven bij scriba Dick Schriek. Lees verder >> 10.10.20

Viering zondag 11 oktober
Zondag 11 oktober werd volgens de liturgische kalender geteld als '18e zondag na Trinitatis', ook wel de '4e zondag van de herfst' genoemd. De liturgische kleur is groen. Voor de dienst van zondag 11 oktober worden gemeenteleden uitgenodigd waarvan de achternaam begint met de letters A tot en met M begint. Op grond van de aangescherpte Corona-maatregelen kunnen er in de Dorpskerk maximaal 30 kerkgangers een plaats krijgen. Andere gemeenteleden worden uitgenodigd om de eredienst online mee te vieren. Voorganger was ds. Bert de Wit, predikant in Carnisse Haven.  Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  09.10.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 
 

'Kindernevendienst op afstand' (2)
De leiding van de kindernevendienst maakt voor de kinderen die niet naar de kerk komen elke week een leuke opdracht met een verhaal. Lees verder >> Zondag 11 oktober verzorgt de familie Ketting voor de dan aanwezige kinderen een nevendienst. 10.10.20 

20 Kerkstoelen naar 'de Zorgnijverij'
Twintig oude kerkstoelen uit de Dorpskerk krijgen een tweede leven bij de Barendrechtse Stichting de Zorgnijverij. Deze organisatie heeft gereageerd op het aanbod van de Dorpskerkgemeente via de Barendrechtse Uitdaging. De Zorgnijverij biedt een tweede thuis voor mensen met een verstandelijke beperking (zie foto). Naast de dagbesteding voor jongvolwassenen en volwassenen begeleiden ze kinderen en tieners op de afdeling Kidzcare. Ze zijn bezig een ruimte nieuw in te richten en daarmee een plek te creëren waar mensen die eenzaam zijn een kop koffie en gezelligheid kunnen komen halen. Ze willen deze ruimte inrichten met een aantal tafels en tweedehands stoelen die we een hip kleurtje willen geven. Daar krijgen twintig oude Dorpskerkstoelen een prachtige nieuwe bestemming! 09.10.20
  Klik voor vergroting

Alle kerkbanken krijgen nieuwe bestemming!
De kerkrentmeesters melden dat de actie om een nieuwe bestemming te vinden voor de oude kerkbanken is geslaagd. Een deel van de banken vindt hun weg naar gemeenteleden en andere geïnteresseerde Barendrechters. Zo komen er twee kerkbanken in het 'automuseum' van Theo Vogelaar te staan (zie foto). De rest is verkocht aan iemand die ze gaat verhandelen. In de komende week zullen er al banken worden afgevoerd, overige banken kunnen pas worden afgevoerd zodra ze zijn ingekort. Ook zijn bijna alle stoelen met armleuningen verkocht. Alle afnemers krijgen persoonlijk bericht. De actie heeft tot op heden zo'n € 2000 opgeleverd! Nu resteren nog een honderdvijftigtal eiken kerkstoelen. 10.10.20
  klik voor vergroting

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week het lied 'Maak liefde waar in geven en aanvaarden' onder de aandacht. Het staat in de tweede bundel 'Het liefste lied van overzee'  Het is geschreven op de bekende Ierse melodie ‘Londonderry air’ en is de vertaling van het lied ’Let love be real, in giving and receiving’ van Michael Forster. De vertaling is van theoloog, dichter, schrijver Sytze de Vries.
 Lees verder >> 09.10.20  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com


'Kindernevendienst op afstand' (1)
In verband met de onlangs verscherpte Corona-maatregelen is er tijdelijk geen kindernevendienst in de Dorpskerk. De leiding van de Kindernevendienst wil de kinderen graag via e-mail, app of de brievenbus bij de kerkdienst betrekken. Ouders die hier gebruik van willen maken, worden verzocht de naam van uw kind, uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer te mailen naar: agnes.degraaf@gmail.com De leiding van de kindernevendienst zorgt dan dat uw kind wekelijks iets ontvangt over het thema van de betreffende week. Doet u ook mee? 08.10.20

Dorpskerkstoelen aangeboden via De Barendrechtse Uitdaging
De laatste 150 eikenhouten knopstoelen met biezen zitting zijn door de Dorpskerkgemeente aangeboden aan de stichting De Barendrechtse uitdaging. Daarmee hoopt het kerkbestuur dat de stoelen een weg vinden naar ideële Barendrechtse verenigingen of stichtingingen, die zo op een aantrekkelijke manier hun verenigingsgebouw of sociëteit opnieuw kunnen herinrichten. In principe worden ze gratis aangeboden, al wordt een gift voor het onderhoud van 'het oudste huis van Barendrecht' wel erg op prijs gesteld.  Zoals eerder gemeld hebben alle kerkbanken inmiddels al een andere bestemming gekregen. Lees verder >> 07.10.20
  Klik voor vergroting

Verder aangescherpte Coronamaatregelen
Overeenkomstig het per 5 oktober uitgebrachte advies van de landelijke PKN inzake verder aangescherpte maatregelen voor kerkdiensten, heeft het moderamen van de Wijkkerkenraad besloten om gedurende de maand oktober het aantal kerkgangers te beperken tot maximaal 30.  Dat is exclusief de medewerkers van de erediensten. Alle andere Coronamaatregelen blijven gehandhaafd. Voor de dienst van zondag 11 oktober worden gemeenteleden uitgenodigd waarvan de achternaam begint met de letters A tot en met M begint. Andere gemeenteleden worden uitgenodigd om de eredienst online mee te vieren. Het moderamen betreurt deze maatregel, te meer omdat de gang van zaken in de diensten in de Dorpskerk de afgelopen weken prima is verlopen. Toch is besloten om het dringende advies van de PKN te volgen, mede vanwege de zorg voor elkaar en uit solidariteit met andere delen van de samenleving waar soortgelijke regels gelden. In de loop van volgende week zal nadere informatie volgen. Voor het nieuwste advies van de PKN, lees verder >>  05.10.20   

Vergeet de Voedselbank niet!
Hoewel de reguliere zondagse vieringen weer worden teruggebracht tot kleine aantallen kerkgangers, zal de actie 'Product van de Maand' nog even worden doorgezet. U kunt uw artikelen op woensdag-, zaterdag- en zondagmorgen afgeven in 'de Ontmoeting'. DAARNAAST IS ER DRINGEND FINANCIËLE STEUN NODIG! Als u niet naar de Dorpskerk kunt komen, dan kunt u ook wekelijks een bijdrage te doneren van €1,50 op IBAN-nummer: NL72 RABO 0153 5136 75 t.n.v. Stichting Voedselbank Barendrecht onder vermelding: PvdM 1.50 actie. Natuurlijk is ook elke gift klein of groot welkom. Het bestuur van de Voedselbank Barendrecht dankt, namens alle klanten en vrijwilligers voor uw steun, iedere vorm van steun en zij hopen dat u en uw naasten in deze onzekere tijden in goede gezondheid bent en blijft. 05.10.20 
 

Afscheidingswand de 'Noordbeuk' gearriveerd
Na de herinrichting van de Dorpskerk met nieuwe stoelen zal de noordelijke aanbouw van de kerkzaal kunnen worden omgebouwd tot een nieuwe zaal 'de Noordbeuk'. De zaal zal tijdelijk kunnen worden afscheiden van het schip van de Dorpskerk. Daartoe is een professioneel afscheidingssysteem aangekocht, dat bestaat uit aluminium frames en witte gordijnen. De foto geeft een eerste indruk hoe de Noordbeuk bij verhuur kan worden afgescheiden, zonder dat er ook maar iets aan het interieur van de monumentale kerk wordt gewijzigd. Het op- en afbouwen duurt slechts een half uur. Na gebruik kan alles de torenhal worden opgeslagen, in een speciale transportkist op wielen. 06.10.20

  Klik voor vergroting
Een eerste impressie van de te
creëren zaal 'de Noordbeuk'.
Nu de banken er nog uit.. . .

Verrassing voor deelnemers Eetgroep d’ Ontmoeting
Alle  61 vaste bezoekers van 'Eetgroep d’Ontmoeting' kregen zaterdag 3 oktober een Brunchpakket aangeboden. Deze verrassing vond plaats in het kader van de Nationale Ouderendag. De stichting 'Kijk op Welzijn' heeft dit landelijke initiatief  gecoördineerd  voor Barendrecht. Alle brunchpakketten werden door vrijwilligers bezorgd. Op deze manier wilde de leiding van deze werkgroep van de Dorpskerkgemeente hun vaste bezoekers in deze moeilijke tijd een hart onder de riem steken. De actie werd enorm gewaardeerd, zo bleek uit de vele reacties. Gezien de onlangs aangscherpte Coronamaatregelen is er nog geen kijk op wanneer de twee eetgroepen weer te gast kunnen zijn in gebouw de Ontmoeting. 04.10.20
  Klik voor vergroting

Genereuze schenking Vrienden van de Dorpskerk
Opnieuw heeft de stichting Vrienden van de Dorpskerk een genereus gebaar gemaakt! Nadat al eerder de recente restauraties van de klokkenstoel, het torenuurwerk en de luidklok werden gefinancierd voor zo'n € 50.000, heeft het bestuur van de vriendenstichting besloten tot een nieuwe schenking. Het betreft dit keer een bijdrage in de financiering van de nieuwe kerkstoelen van € 7500! Dankzij deze bijdrage kunnen de kerkstoelen worden uitgevoerd in de duurdere eikenhouten versie. De stoelen passen daarmee uitstekend bij het eeuwenoude interieur van de Dorpskerk. De Kerkrentmeesters van de Dorpskerk bedanken, namens de hele Dorpskerkgemeenschap, alle Vrienden die deze ondersteuning mogelijk hebben gemaakt!
* Bent u trouwens al Vriend van de Dorpskerk? Het oudste (en misschien wel mooiste) huis van Barendrecht!  * 04.10.20 

Viering Israëlzondag 4 oktober
Zondag 4 oktober werd volgens de liturgische kalender geteld als '17e zondag na Trinitatis', ook wel de '3e zondag van de herfst' genoemd. Het was Israëlzondag en daarom stonden de lezingen en kerkmuziek in dat kader. De liturgische kleur is groen. Op grond van de anderhalvemeter-regeling kunnen er in de Dorpskerk zo'n honderd kerkgangers een veilige plaats krijgen. Gemeenteleden worden uitgenodigd aanwezig te zijn. Overige gemeenteleden kunnen de viering online volgen. Voorganger is oud-Dorpskerkpredikant dr. Jan Willem Kirpestein. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  04.10.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 
 

Wijkbericht
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de wijkgemeente. Lees verder >> 04.10.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is deze keer verzorgd door ds. Bert de Wit. Hij speelt in op de actie #IKDOENIETMEERMEE van enkele jonge BN'ers, die zich hebben afgezet tegen de Coronamaatregelen. Hij legt een verband met een soortgelijke uitspraak van de apostel Petrus 'Ik doe niet meer mee' (Mattheus 16:22). Lees verder >> 04.10.20

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week een lied onder de aandacht uit de  mooie liederenschat die theoloog-schrijver Alfred Bronswijk heeft gemaakt.
 Het is het 'Wie gebroken is door lasten'. Het kan gezongen worden op de melodie van Lied 1008 (NLB), een prachtige eeuwenoude Franse melodie. Lees verder >> 02.10.20  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 04.10.20


Van Herberg-Dorpskerk naar Dorpskerk-Oase
De leiding van de werkgroep Dorpskerk Herberg heeft besloten om, gezien de aangescherpte corona-maatregelen, de bijeenkomsten van de Herberg-Dorpskerk op de woensdagochtenden op te schorten. Vanuit de kring van de 'herbergiers' én de bezoekers bestaat er toch behoefte om letterlijk en figuurlijk ruimte te bieden als Dorpskerkgemeenschap aan ontmoeting, zij het op beperktere schaal. Daarvoor is al enige tijd geleden de activiteit 'Dorpskerk-Oase' gestart. Dit houdt in dat de Dorpskerk en de Ontmoeting op de woensdagmorgens en zaterdagmorgens open zijn tussen 10 en 12 uur. Tijdens de openstelling van de Dorpskerk-Oase is er gelegenheid voor een gesprek, meditatie, het aansteken van een kaarsje of even een kopje koffiete drinken. Er zijn ansichtkaarten van de Dorpskerk aanwezig om andere gemeenteleden groeten te sturen. Op deze wijze blijft er de mogelijkheid voor hen die de eenzaamheid willen doorbreken om naar de Dorpskerk te gaan als plaats waar je welkom bent. Onze predikanten zijn bereid om regelmatig bij de Dorpskerk-Oase aanwezig te zijn voor ontmoeting en gesprek. 01.10.20
 

Wist u dat. . .? Het allerlangzaamste orgelwerk ter wereld
Het orgelspel van onze gewaardeerde kerkmusici is soms gespreksstof bij kerkgangers. 'Te zwaar, te licht, te lang, te kort, te snel, te langzaam, te veel, te weinig', er is altijd wel iets op te merken. Maar al die opmerkingen zullen in het niet vallen bij de kwalificaties over de compositie die de Amerikaanse componist John Cage (1929-1992). De uitvoering van het stuk zou normaliter zo'n uur duren, maar Cage heeft er het tempo 'zo langzaam als mogelijk' aan verbonden. De orgeluitvoering in het Duitse Halberstadt is de langzaamste tot nu toe. Het project is in 2001 gestart. In 2000 was het 639 jaar geleden dat in 1361 het eerste grote blokwerkorgel werd gebouwd in de Dom van Halberstadt. Het eerste orgel met klaviatuur met twaalftoons indeling, waardoor het wordt gezien als bakermat van de moderne muziek. Daarom is de geplande duur van de uitvoering 639 jaar!  Speciaal voor deze uitvoering is een een klein orgel gebouwd in de voormalige kloosterkerk Sankt-Buchardi, waar het permanent kan klinken. Op vijf september 2020 vond de veertiende toonwisseling plaats. De uitvoering in Halberstadt moet nog tot het jaar 2640 duren. Voor wie niet kan wachten op
het slotakkoord: er zijn ook kortere opnamen beschikbaar. Voor de liefhebbers van deze muziek. kijk verder >> 01.10.20
  klik voor vergroting
Het orgel groeit bij elke
toonwisseling
(zo langzaam mogelijk)

De 'Noordbeuk': een nieuwe, unieke zaal voor verhuur
Door de herinrichting van de Dorpskerk met nieuwe stoelen kan een oude wens van de Dorpskerkrentmeesters in vervulling gaan: het kunnen creëren van een zaal met een unieke uitstraling voor verhuur aan derden. De Wijkkerkenraad heeft ingestemd met een voorstel van de Wijkraad van Kerkrentmeesters om de noordelijke aanbouw van de Dorpskerk tijdelijk te kunnen afscheiden van het schip van de kerk. Zo ontstaat een zaalruimte van ruim 100 m2 die de naam 'Noordbeuk' zal krijgen en die verhuurd zal kunnen worden voor activiteiten met een breed maatschappelijk karakter, maar die óók passen bij het gegeven dat de zaal is gelegen in een kerkgebouw.  Lees verder >> 28.09.20

  Klik voor vergroting
Als de kerkbanken zijn vervangen,
kan de zaal 'Noordbeuk' ontstaan.

Over liturgie gesproken. . . .'Vieren bij de buren'
Ter inspiratie besteedt deze website in een serie artikelen aandacht aan vieringen van andere Protestantse Gemeenten onder het motto 'vieren bij de buren'. Als vierde in deze serie komt in beeld de viering van de Hervormde Gemeente in Woerden van zondag 27 september 2020. Deze eredienst werd gehouden in de Grote of St. Petruskerk. Oud Dorpskerkpredikant. Jan Willem Stam werd verbonden als predikant van de plaatselijke Hervormde Gemeente. Kerkmusicus Annelies Van Zoelen - Kuus bespeelde het indrukwekkende Bätzorgel dat dateert uit 1768. De voorgangers waren ds. A.D.J. Wessels en ds. Jan Willem Stam. Kijk verder >> 
28.09.20
  Klik voor vergroting

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes is weer terug van een welverdiende vakantie. Hij brengt deze week een lied onder de aandacht uit de  mooie liederenschat die dominee-dichter André Troost heeft gemaakt.
 Het is het 'Lied van verlegenheid en verlangen' . Het kan gezongen worden op de melodie van Lied 745 (NLB), een prachtige Engelse melodie van William Rowlands. Lees verder >>  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 26.09.20


Viering zondag 27 september
Zondag 27 september werd volgens de liturgische kalender geteld als '16e zondag na Trinitatis', ook wel de '2e zondag van de herfst' genoemd. De liturgische kleur is groen. Op grond van de anderhalvemeter-regeling kunnen er in de Dorpskerk zo'n honderd kerkgangers een veilige plaats krijgen. Gemeenteleden worden uitgenodigd aanwezig te zijn. Overige gemeenteleden kunnen de viering online volgen. Voorganger is ds. Cees Romkes. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  25.09.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 
 

Blauwdruk supplement jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk'
Op 2 mei 2022 bestaat de Dorpskerk 510 jaar. Zoals eerder gemeld zal er dan een 'supplement' worden uitgegeven bij het jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk'. De redactie, bestaande uit Wim de Regt, Hans van Gelder en Simon Hoek, heeft een blauwdruk gemaakt van de inhoud van dat nieuwe boek. Naast een beschrijving van de periode 2012 -2022 in de vorm van een jaarkroniek, zullen er artikelen worden opgenomen over activiteiten die voor de Dorpskerk en de Dorpskerkgemeente van belang zijn geweest. Denk daarbij aan een beschrijving van het jubileumjaar 2012 en de daarop volgende restauraties van de Dorpskerk en Dorpskerkorgel. Maar ook de totstandkoming van de PG Barendrecht en de vorming van de Protestantse wijkgemeente Dorpskerk zal aan de orde komen. Ook de verhalen over de eerste zes Dorpskerkpredikanten worden opgenomen. Medio 2021 wordt meer bekend over de uitgave van dit nieuwe boek. 23.09.20
 

Een jubileumjaar!


Prachtig barokconcert in Dorpskerk
Ondanks de beperkende Coronamaatregelen kon er op zondagmiddag 20 september weer een concert worden georganiseerd door de stichting Barendrecht Klassiek, in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Dit keer een prachtig barokconcert met muziek van onder andere Johann Sebastian Bach en diens zoon Carl Philipp Emmanuel Bach. Het Trio A la Douzaine, bestaande uit Norbert Bartelsman - klavecimbel, Maaike Boekholt - viola da gamba en Michel van Bruggen -blokfluiten, bezorgden de ruim zeventig bezoekers een heerlijk uur klassieke muziek in de prachtige ambiance van de Dorpskerk. Lees verder >> 23.09.20
  Klik voor vergroting

Nieuwe webpagina 'Dorpskerk in Coronatijd'
De Dorpskerkwebsite heeft primair de functie van snelle nieuwsbron. Een andere functie is die van naslagwerk, want op deze site blijven waardevolle artikelen bewaard. Degenen die meer over de geschiedenis van de Dorpskerk en de Dorpskerkgemeente willen lezen, kunnen de website als naslagwerk gebruiken. Vanaf heden worden ook de voornaamste artikelen over de Dorpskerk in Coronatijd bewaard op een speciale webpagina 'Dorpskerk in Coronatijd'. Daarmee blijft een terugblik op een uniek stuk plaatselijke kerkgeschiedenis mogelijk. Die webpagina vermeld momenteel artikelen die tot en met heden zijn verschenen. Ook in de toekomst zal die (82e!) webpagina worden aangevuld, zodat een waardevolle terugblik geboden kan worden op een tijd die iedereen zich ongetwijfeld zal blijven heugen en die óók een onderdeel vormt van de eeuwenoude geschiedenis van de Dorpskerkgemeente en de Dorpskerk . Lees verder >> 21.09.20
  klik voor vergroting

Nieuwe webpagina 'Afscheid ds. Jan Willem Stam'
Evenals bij destijds het afscheid van ds. Philip van Wijk zijn ook nu alle artikelen rondom het afscheid van ds. Jan Willem Stam samengebracht op één pagina, zodat ze als naslagwerk eenvoudig te raadplegen zijn. Op deze wijze blijft gedurende enkele jaren de herinnering levend aan de 38e Dorpskerkpredikant. Lees verder >> 21.09.20
   

Avondmaalsviering in Coronatijd
Zondag 8 maart jl. was de laatste viering van het Heilig Avondmaal voordat de Coronacrisis zich over heel Nederland uitstortte. Al bij die viering (de laatste 'normale' kerkdienst!) werden er uit voorzorg al geen handen meer geschud bij het uitbrengen van de vredegroet en ook niet na afloop van de dienst. Het zou tot zondag 20 september jl. duren voor er weer een dienst van Schrift en tafel in de Dorpskerk kon worden gevierd, zij het onder aangepaste omstandigheden. Een zeventigtal gemeenteleden beleefden met elkaar en met de Heer een unieke viering, waarbij zoveel mogelijke elementen van het sacrament konden worden gehandhaafd, zoals het lopend Avondmaal. Maar in de anderhalvemetersamenleving moest iedere kerkganger van een schaal met keurig verpakte stukjes brood zelf een stukje brood nemen, waarbij ds. Moerland dit zegende met de woorden 'Lichaam van Christus, brood uit de Hemel'. Even verderop kon iedere kerkganger van een schaal met kleine bekertjes met avondmaalswijn en druivensap, zelf een bekertje nemen. Daarbij sprak de diaken de gebruikelijke woorden, 'Bloed van Christus, wijn van het Koninkrijk'. Enkele diakenen  begeleidden de kerkgangers via aangepaste looproutes, zodat een ieder op de gewenste anderhalvemeter afstand kon blijven. Gezien de vele positieve reacties na afloop kan gesproken worden van een in alle opzichten gezegende en geslaagde eredienst. 21.09.20
  Klik voro vergroting

Zaterdagmorgen 19.09 werd het
draaiboek voor de avondmaals-
viering in Coronatijd in detail
doorgenomen door diakenen
Toos Volkers, Kees Vos, Harm
Naaijer, ouderling van dienst
Simon Hoek en koster-beheerder
Rob Bruin. (foto Jos Wesdijk)

Viering van Schrift en tafel 
Zondag 20 september wordt volgens de liturgische kalender geteld als '15e zondag na Trinitatis', ook wel de '1e zondag van de herfst' genoemd. De liturgische kleur is groen. Op grond van de anderhalvemeter-regeling kunnen er in de Dorpskerk zo'n honderd kerkgangers een veilige plaats krijgen. Gemeenteleden worden uitgenodigd aanwezig te zijn. Overige gemeenteleden kunnen de viering online volgen. Het is na lange tijd weer een dienst van Schrift en tafel. Vanwege de Corona-maatregelen zal de viering van het Heilig Avondmaal dit keer anders dan anders verlopen. Voorganger is mw. ds. Marianne Moerland. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  19.09.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 
 

Werkgroep Snuffelmarkt krijgt gemeentelijke Waarderingsoorkonde
Onder het motto van een feestelijke seizoensstart waren de leden van de werkgroep Snuffelmarkt door de kerkrentmeesters van de Dorpskerkgemeente op zaterdagmorgen 19 september naar 'de Ontmoeting' gelokt, waar Simon Hoek ze waarderend toesprak. Maar dat was slechts de opmaat voor de échte waardering. Burgemeester Jan van Belzen voegde zich plotseling bij het gezelschap, waarna hij de werkgroepleden namens de Gemeente Barendrecht in het zonnetje zette. De Burgemeester beëindigde zijn toespraak de uitreiking van de Waarderingsoorkonde van de Gemeente Barendrecht voor de hele werkgroep Snuffelmarkt, onderdeel van de Protestantse Dorpskerkgemeente. Werkgroepvoorzitter Truus Dorsman nam de oorkonde in ontvangst. Vervolgens kregen alle werkgroepleden van de kerkrentmeesters persoonlijk een zonnebloem als blijk van waardering. In de loop van de bijna 30 jaar is al zo'n € 345.000 bijeengebracht voor het onderhoud van de Dorpskerk. Mede dankzij die geweldige prestatie kan het 'oudste huis van Barendrecht' in een uitstekende conditie worden gehouden. Een fotoverslag volgt later. Foto Barendrecht.nu.nl 19.09.20 
  klik voor vergroting

September en oktober nummers Woord & weg
Hét informatiemagazine van de landelijke PKN is 'Woord & weg'. Alle uitgaven van het blad zijn  via deze website te downloaden.  In het septembernummer wordt aandacht besteed aan de nieuwe visienota van de PKN 'Van U is de toekomst'. Lees verder >>
Het oktobernummer staat in het teken van 'Kerk-zijn in corona-tijd'. Dit onderwerp wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht. Lees verder >> 17.09.20 

Moerbeibomen Kerktuin gesnoeid
De leden van de werkgroep Kerktuin verzorgen wekelijks de bijbelse kerktuin achter de Dorpskerk. Het jaarlijks snoeien van de zes grote moerbeibomen is echter werk voor een professional. Jakob van der Linden is zo'n boomspecialist en de werkgroep is hem zeer dankbaar dat hij dit snoeiwerk jaarlijks wil verzorgen. Op zaterdag 12 september werd deze klus geklaard. De bomen waren zo hard gegroeid dat hun kruinen als het ware een groen dak hadden gevormd boven de borders. Het uitdunnen van de bomen was dus geenszins een overbodige luxe. Jakob werd ondersteund door drie leden van de werkgroep. Wim de Regt schreef een verslag en maakte enkele foto's. Lees verder >> 15.09.20
  klik voor vergroting

Afronding restauratie torenuurwerk?
In een nauw samenspel van koster, kerkrentmeester en restaurator is vastgesteld dat de oorzaak van het regelmatig stilvallen van het gerestaureerde uurwerk buiten het uurwerk zelf gezocht moet worden. Daarop werd het uurwerk losgekoppeld van de aansturingsassen van de wijzerplaten. Toen bleek dat het uurwerk wel feilloos te bleef doorlopen. Op maandag 14 september heeft restaurator Ralf van Veghel het hele aansturingssysteem van de wijzerplaten losgekoppeld, grondig schoongemaakt en alle onderdelen bijgesteld. Dit onderdeel viel buiten het oorspronkelijke restauratiebestek omdat de restauratie van de wijzers en de wijzerplaten gepland staat voor 2022. Om het stilvallen van het uurwerk te voorkomen moesten deze werkzaamheden nu al aangepakt worden als meerwerk bij deze restauratie. Hopelijk zijn alle problemen nu opgelost. Zo niet dan zullen de wijzerwerken stuk voor stuk worden losgekoppeld om uit te vinden waar de grote weerstand zit.  Een nieuw restauratieverslag volgt later. 15.09.20 
  Klik voor vergroting
De messingonderdelen
waren sterk vervuild en vertoonden onderling
veel speling.
Klik voor vergroting
Na de schoonmaakbeurt
is het systeem opnieuw gesteld en draaien de
wijzers hopelijk weer vlekkeloos.

Een unieke Open Monumentendag (2)
Eén bezoekster had een bijzondere reden: zij zocht de grafzerk van haar voorouders. Ze was al eens langs geweest in 2011, maar kon toen de zerk niet vinden. Toch was ze er van overtuigd dat  de grafsteen van Aert Bastiaensz Spruijt (1555 - 1625)  en Teunje Simonsdochter (1560 - 1624) in de Dorpskerk moest liggen. Hij was Heemraad van West-Barendrecht en Carnisse en een voorouder van mevrouw Jenny Kroon,  zo'n veertien generaties geleden. Dankzij de hulp van kerkrentmeester Simon Hoek, voor wie de kerk weinig geheimen meer heeft, werd de bewuste grafzerk van het echtpaar nu wel gevonden.  De zerk ligt nota bene op een bijzondere plek, namelijk in de dooptuin. Mevrouw Kroon was buitengewoon dankbaar dat haar missie dit keer wel succesvol was en met haar instemming wordt de foto van haar bezoek op onze website geplaatst. 12.09.20
  klik voor vergroting

Een unieke Open Monumentendag (1)
Vanwege de Corona-situatie had de Open Monumentendag op zaterdag 12 september een uniek karakter. Zoals elk jaar komen op de Monumentendag de mensen niet in drommen naar het 'oudste monument van Barendrecht'. Ook nu waren zo'n twintig bezoekers, die allemaal een bijzondere reden hadden  om langs te komen. Zo waren er bezoekers die het huidige interieur met de kerkbanken en kerkstoelen nog een keer wilden vastleggen op foto of film. Ook was er belangstelling om een kerkstoel of kerkbank in bezit te krijgen via de lopende actie.  Anderen kwamen specifiek om de resultaten te zien van de restauratie van het eeuwenoude torenuurwerk. Op de Monumentendag was er gelegenheid om de kerktoren te beklimmen en het torenuurwerk van nabij te bekijken.  12.09.20
  klik voor vergroting
De kerkrentmeester vertelt. . .

Viering STARTZONDAG 13 september
Zondag 13 september werd volgens de liturgische kalender geteld als '14e zondag na Trinitatis', ook wel de '13e zondag van de zomer' genoemd. Op deze zondag vierden de St. Augustinusparochie, de Bethelkerk, Carnisse Haven en de Dorpskerk de startzondag voor het nieuwe kerkelijke seizoen. De startzondag kon dit jaar vanwege de Coronamaatregelen niet in één gebouw gevierd worden, vandaar de oplossing om in vier kerken een gezamenlijke dienst te houden door één programma te volgen. Het thema was ‘Het goede leven!’ Voorgangers in de Dorpskerk waren Tineke van der Meer en Gerrit Barendrecht. De collecteopbrengsten van Startzondag waren in de vier deelnemende kerken bestemd voor het lenigen van de uitzonderlijke noden in Beiroet - Libanon. de opbrengst gaat naar de samenwerkende hulporganisaties achter giro 555. De liturgische kleur van deze zondag was groen. Op grond van de anderhalvemeter-regeling konden er in de Dorpskerk zo'n honderd kerkgangers een veilige plaats krijgen. Een zeventigtal gemeenteleden hadden de weg naar de Dorpskerk gevonden. zo'n twee honerd gemeenteleden volgden de viering online volgen. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  12.09.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 
 

Mailadres ledenadministatie Dorpskerkgemeente
De ledenadministratie van de Protestantse Wijkgemeente Dorpskerk wordt al geruime tijd verzorgd door Chris Volkers. Al enige tijd wordt er gewerkt met het emailadres ledenadministratie@dorpskerkbarendrecht.nl Nu wordt bekend gemaakt dat dit voortaan het enige adres van de ledenadministrateur van onze wijkgemeente is. Het oude emailadres NH-Barendrecht@zonnet.nl vervalt per 1 oktober 2020. U wordt verzocht daar goede nota van te nemen. 08.09.20

Nieuws van de Snuffelmarkt
De Snuffelmarkt is na maandenlange sluiting vanwege de coronasituatie weer van start gegaan! De medewerksters bruisen van de energie, daarom zal op woensdag 16 september een extra opening zijn in de avonduren en wel van 18.30 uur tot 20.30 uur. Alleen op deze avond wordt er een speciale actie georganiseerd: 'Alle boeken en alle kleding zijn te koop voor de halve prijs'. Lees verder >> 07.09.20

Nieuws van de AK
Het scribaat van de Algemene Kerkenraad (AK) heeft een verslag gepubliceerd van de AK-vergadering van 3 september jl. Lees verder >> 07.09.20
 

Over liturgie gesproken. . . .'Vieren bij de buren'
Ter inspiratie besteedt deze website in een serie artikelen aandacht aan vieringen van andere Protestantse Gemeenten onder het motto 'vieren bij de buren'. Daarbij zullen vieringen worden belicht waar bijzondere aandacht is voor Liturgie en Kerkmuziek. Als derde in deze serie komt de viering van de Protestantse Gemeente in Culemborg van zondag 6 spetember 2020 in beeld. Deze eredienst werd gehouden in de Grote- of Barbarakerk. Kerkmusicus Marijn Slappendel bespeelt het indrukwekkende driehonderdjaar oude Verhofstadtorgel en de voorgangers zijn de plaatselijke predikanten ds. Elsje Braam en ds. Annemeke de Bruijn. Het thema van de viering is: 'Over je eigen schaduw heen stappen'. 
Kijk verder >> 07.09.20
  Klik voor vergroting

Nieuw programma Vorming & Toerusting
De werkgroep Vorming & Toerusting van de Protestantse Gemeente Barendrecht en de Rooms-katholieke St. Augustinusparochie heeft een nieuw V&T-programma gepresenteerd voor het komende najaar. Uiteraard is het programma aangepast aan de coronabeperkende maatregelen. Mede daarom is opgave vooraf veelal noodzakelijk. Lees verder >> 05.09.20

Viering zondag 6 september
Zondag 6 september wordt volgens de liturgische kalender geteld als '13e zondag na Trinitatis', ook wel de '12e zondag van de zomer' genoemd. De liturgische kleur is groen. Op grond van de anderhalvemeter-regeling kunnen er in de Dorpskerk zo'n honderd kerkgangers een veilige plaats krijgen. Gemeenteleden worden uitgenodigd aanwezig te zijn. Overige gemeenteleden kunnen de viering online volgen. Voorganger is ds. Henk-Jan Ketelaar. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  04.09.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 
 

Wijkbericht
Ds. Marianne Moerland en ds. Cees Romkes berichten over het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Daarnaast heeft ook de wijkkerkenraad haar bijdrage geleverd. Dit wordt aangevuld met andere berichten uit de wijkgemeente. Lees verder >> 04.09.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Meditatie Klankbord
De meditatie van Klankbord is deze keer verzorgd door ds. Marianne Moerland. Zij geeft enkele bespiegelingen over het zorgen maken in Coronatijd, verwijzend naar de woorden van Jezus: 'Wie van jullie kan door zich zorgen te maken één el aan zijn levensduur toevoegen?' Lees verder >> 04.09.20

Wist u dat. . . ? Meer dan een stapel oude stenen
Waar sommigen in oude kerken niet meer zien dan een stapel oude stenen, spannen anderen zich in om monumentale kerken die vanuit het verre verleden bewaard zijn gebleven, te behouden als kerkelijk en cultureel erfgoed. Nederland kent een aantal stichtingen die zich richten op het behoud van eeuwenoude kerken. Een prachtig voorbeeld daarvan is de stichting Alde Fryske Tsjerken, die dit jaar haar 50 jarig bestaan viert.  Zij weten oude kerken die tot ruïnes dreigen te vervallen, weer te restaureren tot 'levende stenen'. In die tijd redde zij 52 historische Friese kerken. Dagblad Trouw besteedde er deze week aandacht aan, lees verder >> Bekijk ook eens de website van de stichting Alde Fryske Tsjerken, lees verder >> 04.09.20
 

Neem een kijkje bij de stoelenfabrikant
De nieuwe stoelen van de Dorpskerk en 'de Ontmoeting' worden geleverd door de firma Offex in Gorinchem. Ze worden geproduceerd bij de Duitse stoelenfabrikant BRUNNER GMBH. Dit familiebedrijf werd opgericht in 1977 heeft meer dan 500 medewerkers in dienst. Zij ontwikkelen, produceren en leveren hoogwaardige stoelen en objectmeubilair voor kantoren, kerken en andere gebouwen. Het bedrijf is gevestigd in het zuid-Duitse Rheinau (Baden-Württemberg). Hun bedrijfsvideo geeft een indruk van de fabricage van stoelen zoals die binnenkort worden geleverd voor de Barendrechtse Dorpskerk. Kijk verder >> 01.09.20


Fusie wordt bezegeld met nieuw Dorpskerkinterieur
Ter bezegeling van de fusie van de voormalige Gereformeerde  wijkgemeente Zuid-oost (Triomfatorkerk) en de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk tot de Protestantse Dorpskerkgemeente, zal het interieur van de Dorpskerk worden vernieuwd. Waar de ene groep gemeenteleden afscheid moest nemen van hun kerkgebouw, zal de andere groep afscheid nemen van hun - uit 1962 daterende - kerkinterieur, om zo samen een nieuw begin te maken als gefuseerde wijkgemeente in een vernieuwd kerkinterieur. Om te komen tot een verantwoorde keuze voor nieuwe stoelen heeft de commissie 'herinrichting Dorpskerk' in het afgelopen jaar veel werk verricht. Lees verder >> Er is een ludiek plan bedacht om gemeenteleden en andere belangstellenden in de gelegenheid te stellen om een huidige kerkstoel of kerkbank in bezit te krijgen. Zie daarvoor bovenstaand artikel. 31.08.20
 

Het huidige én nieuwe interieur wordt vastgelegd
Wie wel eens een huis heeft gekocht of verkocht, kent die mooie 360 graden foto's waardoor men een prachtige indruk krijgt van het interieur. Voor onze website zullen er zulke 360 graden foto's worden gemaakt van het huidige én straks van het nieuwe interieur van de Dorpskerk. Dankzij een prachtige sponsoring van Makelaarskantoor Moerkerken en Van der Mark te Barendrecht. De kerkrentmeesters bedanken gemeentelid Marjolijn Moerkerken hartelijk voor dit prachtige gebaar! 31.08.20
  klik voor vergroting

Afscheid van de familie Stam (2)  
Na de lunch met de Wijkkerkenraad kwam het organisatiecomité van de afscheidbijeenkomst aan het woord. Tineke van der Meer vertelde dat er door de gemeenteleden een prachtig bedrag bijeen was gebracht, waarvan meerdere cadeaus kunnen worden aangekocht door Jan Willem en Martine. Als eerste overhandigde zij symbolisch een nieuwe tuinset compleet met parasols voor de familie Stam, zodat zij ook in hun nieuwe pastorietuin van tijd tot tijd tot rust kunnen komen van alle dagelijkse beslommeringen. Vervolgens presenteerde Alie den Engelsman - ook symbolisch - een persoonlijk cadeau voor Jan Willem: een nieuwe motorhelm. Alie refereerde aan een van de activiteiten van de Dorpskerkgemeente: 'De Dorpskerk Motorrijders', waarvan de predikanten Romkes en Stam, alsmede enkele kerkenraads- en gemeenteleden deel uitmaken. Ten slotte had Diete Dumans cadeautjes voor de kinderen. Zowel Alexander, Maxime als Jasmijn kregen mooie boeken, passend bij hun leeftijd en interesse. Aan het slot van het officiële gedeelte bedankte Jan Willem voor alle cadeaus en natuurlijk ook iedereen die dit afscheid onder deze bijzondere omstandigheden mogelijk hadden gemaakt. Aansluitend volgde de afscheidsreceptie. Jan van den Oever heeft de afscheidsbijenkomst op foto's vastgelegd. Voor de uitgebreide fotoreportage, lees verder >> 30.08.20 / 01.09.20    
  klik voor vergroting
klik voor vergroting

Afscheid van de familie Stam (1)
Op zaterdagmiddag 29 augustus was de familie Stam nog een keer naar Barendrecht gekomen om afscheid te nemen van de Dorpskerkgemeente. De afscheidsbijeenkomst begon met een lunch die werd aangeboden door de Wijkkerkenraad.  Tijdens de lunch overhandigde ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek namens de WK een fotocollage onder het motto 'herinneringen aan Barendrecht, met een gouden randje'. Aansluitend overhandigde scriba Dick Schriek aan Jan Willem het boek 'God en de pandemie', 'een theologische reflectie op het coronavirus en wat volgt'.  Het afscheid van de Barendrechtse Dorpskerkgemeente zal bij de familie Stam en bij de WK immers altijd in het teken blijven staan van de Corona-pandemie. Ook alle WK-leden ontvingen een exemplaar van het boek ter gelegenheid van dit afscheid. 30.08.20
'Herinneringen met een gouden randje'. . . een selectie uit een paar duizend foto's van het websitearchief.

Cadeau van dominee Stam
Jan Willem Stam had bij zijn afscheid een cadeau meegenomen voor de Dorpskerkgemeente. Kort na zijn komst naar Barendrecht was hij aanwezig bij de kerkveiling ten bate van de restauratie van de Dorpskerk en daar wist hij een afdruk te bemachtigen van een van de zes jubileumaquarellen die in 2012 zijn gemaakt door Marco Boer. De prent heeft al die jaren in zijn werkkamer gehangen en bij zijn vertrek uit Barendrecht wil hij de prachtige prent een plaatsje geven waar hij eigenlijk thuis hoort: in het Dorpskerkcomplex. WK-voorzitter Aad van der Wel nam het cadeau in ontvangst en beloofde dat de prent een mooi plekje zal krijgen in de Oude Pastorie, als een blijvende herinnering aan Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. 30.08.20
  Klik voor vergroting

Viering zondag 30 augustus
Zondag 30 augustus wordt volgens de liturgische kalender geteld als '12e zondag na Trinitatis', ook wel de '11e zondag van de zomer' genoemd. De liturgische kleur is groen. Op grond van de anderhalvemeter-regeling kunnen er in de Dorpskerk zo'n honderd kerkgangers een veilige plaats krijgen. Gemeenteleden worden uitgenodigd aanwezig te zijn. Overige gemeenteleden kunnen de viering online volgen. Voorganger is de heer Hans Oorebeek. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  29.08.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 
 

'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week een lied onder de aandacht uit de rijke liederenschat van het Nieuwe Liedboek.
 Het is een avondlied van Jochen Klepper in een mooie vertaling van Sytze de Vries: 'Ik slaap in uw bescherming, Heer, U neemt mij in uw hoede'Lees verder >>  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 29.08.20


'Lied van de week'
Ds. Cees Romkes brengt deze week een lied onder de aandacht uit de rijke Engelse liederentraditie, in Nederland uitgebracht door Sela. Het betreft het lied 'The Summons' (Will you come and follow Me), in de Nederlandse vertaling van Harold ten Cate onder de titel 'Blijf in Mij'.
 Lees verder >>  
Een ieder zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via ds. crs96bb@gmail.com 23.08.20


Viering zondag 23 augustus
Zondag 23 augustus wordt volgens de liturgische kalender geteld als '11e zondag na Trinitatis', ook wel de '10e zondag van de zomer' genoemd. De liturgische kleur is groen. Op grond van de anderhalvemeter-regeling kunnen er in de Dorpskerk zo'n honderd kerkgangers een veilige plaats krijgen. Gemeenteleden worden uitgenodigd aanwezig te zijn. Overige gemeenteleden kunnen de viering online volgen. Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' kennis nemen van informatie die alleen voor hen bedoeld is, lees verder >>  22.08.20
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 
 

Over liturgie gesproken. . . .'Vieren bij de buren'
Ter inspiratie in de vakantietijd besteedt deze website in een serie artikelen aandacht aan vieringen van andere Protestantse Gemeenten onder het motto 'vieren bij de buren'. Daarbij zullen vieringen worden belicht waar bijzondere aandacht is voor Liturgie en Kerkmuziek. Als tweede in deze serie komt de viering van de Protestantse Kloosterkerkgemeente in Den Haag van zondag 9 augustus 2020 in beeld.  In deze eredienst verzorgt het Kloosterkerk dubbelkwartet o.l.v. Daniël Rouwkema de samenzang. Kerkmusicus Iddo van der Giessen bespeelt (onder andere) het grote Marcussen-orgel en gastvoorganger is mw. ds. Aafke Zaal. Zij is predikant van de Hervormde Gemeente Hemmen in de Betuwe. In haar overweging staat ds. Zaal stil bij het verhaal van 'Jezus die over het water liep en die aan de wegzinkende Petrus de hand reikt en hem redt'. Kijk verder >> 09.08.20
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . .'Vieren bij de buren'
Ter inspiratie in de vakantietijd zal deze website in een serie artikelen aandacht besteden aan vieringen van andere Protestantse Gemeenten onder het motto 'vieren bij de buren'. Nu er in Coronatijd veel vieringen online worden gezet is het mogelijk om eens een kijkje te nemen hoe andere Protestantse Gemeenten aandacht besteden aan hun erediensten. Daarbij zullen vooral vieringen worden belicht die bijzondere aandacht besteden aan Liturgie en Kerkmuziek. Als eerste in deze serie wordt de aandacht gevestigd op de viering van de Hervormde wijkgemeente Grote Kerk in Dordrecht op zondag 26 juli 2020.  In deze eredienst bespeelt Cor Ardesch het grote Kam-orgel en is PKN-scriba ds. René de Reuver gastvoorganger. In zijn inspirerende overweging staat ds. de Reuver stil bij het grote belang van Gods genade voor ons mensen. Daarbij verwees hij naar het nieuwe visiedocument van de PKN 'Van U is de toekomst', waarin 'Genade als de grondtoon van het geloof' wordt genoemd. Kijk verder >> 26.07.20
  klik voor vergroting

Wist u dat . . . ? Wie waren de bouwers van het Dorpskerkorgel?
Deze vraag is voor een deel beantwoord in het jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk', dat in 2012 is verschenen en waarin Hans van Gelder een hoofdstuk schreef onder de titel 'Vijf eeuwen zang en orgelspel in de Dorpskerk'. Toen uw webbeheerder een breder beeld wilde krijgen van het oevre van deze Rotterdamse orgelbouwers voor een artikel op deze website, bleek als snel dat er weinig onderzoek was gedaan naar deze orgelbouwers. Dat was reden om daar eens stevig in te duiken en het voorlopige resultaat is een artikel van vijftien pagina's. Binnenkort zal een samenvatting van dit onderzoek over het werk van de broers Van der Kleij op deze website worden geplaatst. Zij hebben een vijftiental nieuwe orgels gebouwd. Het enige orgel dat nagenoeg nog in originele staat is, staat in de Dorpskerk van Hoogvliet (foto). Het vertoont opmerkelijke gelijkenis met orgel van de Barendrechtse Dorpskerk. Binnenkort volgt meer informatie over deze bouwers van ons Dorpskerkorgel op deze website. 09.07.20
 

Dorpskerk in corona-tijd'
De wijkkerkenraad heeft het 'GEBRUIKSPLAN Dorpskerkcomplex in Coronatijd' vastgesteld, dat is gebaseerd het landelijk 'PKN-Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijenkomsten'. In dit Gebruiksplan is beschreven onder welke voorwaarden en procedures de erediensten en andere kerkelijke- en verhuuractiviteiten kunnen worden georganiseerd in het Dorpskerkcomplex. De Coronamaatregelen van de overheid, de richtlijnen van het RIVM en het PKN-protocol worden daarbij als uitgangspunten gehanteerd. Het Gebruiksplan zal voortdurend worden aangepast aan de beperkende en/of verruimende overheidmaatregelen. De jongste versie van het Gebruiksplan is aangepast aan de nieuwe situatie per 1 juli 2020 en is afgestemd op de mogelijkheden die het Dorpskerkcomplex biedt binnen de vastgestelde overheidskaders. Met ingang van zondag 5 juli geldt er weliswaar geen maximum aantal kerkgangers, maar op grond van de anderhalvemeterregeling kunnen er niet meer dan 100 kerkgangers worden geplaatst op veilige afstand van elkaar. Wie kennis wil nemen van de details van het Gebruiksplan, lees verder >> 02.07.20
  Klik voor vergroting

Achtste boek van Abraham Costerus gevonden
Het lange speuren naar informatie over de zesde Dorpskerkpredikant in alle uithoeken van het wereldwijde internet is niet te vergeefs geweest, zo concludeert Dorpskerkrentmeester Simon Hoek. Nu is gebleken dat dominee Abraham Costerus nog een achtste theologisch boekwerkje heeft geschreven met de titel: "Van de Opstandinghe des Vleeschs, ghestelt tot een noodighe verantwoordinghe, teghen de valsche beschuldighinghe Thomas Sailly, Priester der ghenoemder Societeyt Jesu". Het is een protest(ants)geschrift tegen de theologische visie van de Rooms-Katholieke Thomas Sailly, die als Jezuiet tal van theologische werken heeft geschreven. Dit boekwerkje van 100 pagina's, is uitgegeven in 1616, toen Costerus predikant was in Ossendrecht en Woensdrecht. Ook dit boekje is volledig te downloaden via GoogleBooks.com! 28.03.19
  Klik voor vergroting

De zesde Dorpskerkpredikant: Abraham Costerus, dominee-schrijver
De levensbeschrijving van de zesde Dorpskerkpredikant nadert zijn voltooiing: Het betreft Abraham Costerus (1575-1620), die predikant was in Barendrecht van 1606-1609. Hij is de eerste Barendrechtse predikant waarvan vast staat die universitair was opgeleid. Hij heeft een zevental boeken geschreven, die veel stof deden opwaaien. Hieronder staan de titelbladen van die boeken afgedrukt, als voorproefje op de publicatie van zijn boeiende levensverhaal. Zijn meest spraakmakende boek schreef hij in zijn Barendrechtse periode. Binnenkort meer over Abraham Costerus, wiens originele boeken bijna uitsluitend nog te vinden zijn in enkele grote unversiteitsbibliotheken, maar die allemaal via 'Google Books' gedownload kunnen worden! 25.03.19
Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting
1608 1610 1613 1614 1614 1619 1620

Unieke vondst van eeuwenoud boekwerk van oud-Dorpskerkpredikant
Al twee jaar speurt een Dorpskerkrentmeester op internet naar de geschiedenis van de eerste predikanten in Barendrecht. De eerste vijf predikanten zijn inmiddels in beeld gebracht. Ze werden gepresenteerd in het kerkblad Klankbord (sterk verkorte versie) en in een wat langere versie op deze website en in het Contactblad van de Historische Vereniging Barendrecht. Speurend naar de levensloop van de zesde predikant - Abrahamus Costerius, die anno 2019  'Bram de Koster' zou heten, bleek dat hij, enkele boekwerken heeft geschreven die destijds nogal spraakmakend waren. Dankzij 'Google Books' kunnen die boekwerken digitaal gelezen worden. De originele boeken zijn zeer zeldzaam en die exemplaren liggen veilig opgeborgen in enkele bibliotheken over de hele wereld. De kerkrentmeester stuitte tijdens zijn lange zoektocht op internet op een origineel exemplaar van een 'Thesaurus Liborum' in twee delen uit het jaar 1701. Daarin is het tweede boekje van deze Dorpskerkpredikant integraal opgenomen. Costerius schreef dat in 1610 en het werd negentig jaar later opgenomen in dit prachtige verzamelwerk dat door Thomas Crenius werd uitgegeven. 
Deze Thesauri Liborum werden te koop aangeboden voor een aantrekkelijke prijs. De kerkrentmeester  kon zijn ogen niet geloven, aarzelde geen seconde en kocht de twee boekjes die bij een antiquariaat in de regio werden aangeboden. Aangezien er over het leven en werken van deze zesde predikant heel veel informatie is gevonden, zal diens levensbeschrijving in enkele delen verschijnen, zowel in Klankbord, op deze website alsook in het Contactblad van de Historische Vereniging. Het plan is om de complete levensbeschrijvingen van de eerste zes Dorpskerkpredikanten, voorzien van alle bronnen en verwijzingen, later in boekvorm uit te geven. Binnenkort wordt op onze website gestart met de eerste publicatie van de levensloop van dominee Abraham Costerus, die van 1606 tot 1609 predikant in Barendrecht was. 21.03.19   klik voor vergroting

Met het oog op 2022. . .
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk (STDK) was in de periode 2005 tot 2012 zeer actief bij de voorbereiding en de uitvoering van het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk in 2012. In de jaren daarna werd de Dorpskerkwebsite verder uitgebouwd en werd samengewerkt met de Zomer- en WinterFeesten en de koffieconcerten van SBK. Naar verwachting is er straks in 2022 alle reden om bij het 510-jarig bestaan van de Dorpskerk te gaan vieren dat er steeds meer 'muziek zit in de Dorpskerk’ zit! Daarom komt ook de STDK weer in een hogere versnelling. De eerste plannen worden alweer uitgebroed, om de plaats van de Dorpskerk in de Barendrechtse samenleving verder te gaan versterken.
Lees verder >> 14.02.19

 

5,1 eeuwen Dorpskerk
Het is al weer zeven jaar geleden dat het prachtige jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk' is verschenen ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van het oudste huis van Barendrecht. In die afgelopen zeven jaar is er veel gebeurd in de Dorpskerk en in de Dorpskerkgemeente. In mei 2022 - dus al over twe jaar - doemt de viering van de 510e verjaardag van het Godshuis aan de horizon op. Dezer dagen hebben Wim de Regt en Simon Hoek de koppen bij elkaar gestoken, omdat hen was gebleken dat ze elk met een soortgelijk plan rondliepen: een supplement op het jubileumboek, dat zou kunnen verschijnen in mei 2022. 
 
Nu het bestaande boek is uitverkocht, hebben zij besloten om de complete inhoud in de komende maanden - dus stap voor stap - digitaal beschikbaar te stellen via de Dorpskerkwebsite.   Het supplement zal correcties en aanvullingen op het bestaande boek bevatten, alsmede een kroniek per jaar over de periode 2012 - 2022. Aan gemeenteleden en vrienden van de Dorpskerk wordt gevraagd of zij correcties op het bestaande boek en suggesties voor aanvullingen kenbaar willen maken. Dat kan rechtstreeks aan Wim of Simon, maar dat kan natuurlijk ook via de e-mail >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl  Deo volente, zullen we in mei 2022 een nieuw hoogtepunt kunnen gaan vieren in de geschiedenis van de Dorpskerk. Wij denken vooruit! U / jij ook?    08.02.20

De eerste predikanten van Barendrecht
In het kerkblad Klankbord is een serie artikelen gestart waarin de eerste vijf predikanten van Barendrecht worden beschreven. Deze artikelen zij resumés van uitgebreidere artikelen die eerder op onze website zijn gepubliceerd. Om uitgebreid zoeken op de website te voorkomen, wordt het betreffende uitgebreide artkel opnieuw geplaatst op deze pagina Laatste Nieuws.
Voor de eerste predikant, lees verder >>; Voor de tweede predikant, lees verder >>; Voor de derde predikant, lees verder >> ;  Voor de vierde predikant, lees verder >>. Voor de vijfde predikant, lees verder >>


De financiering van de restauraties van de Dorpskerk
Hoe is het toch mogelijk dat al decennia lang de staat van onderhoud van de Dorpskerk stap voor stap naar een optimaal niveau wordt gebracht? En hoe verhoudt dat zich tot de zorgelijke financiële toestand van de hele Protestantse Gemeente Barendrecht? Dit zijn vragen waarmee de kerkrentmeesters van de Dorpskerk worden geconfronteerd. Het is voor 'outsiders' niet altijd even duidelijk wat de financieringsbronnen zijn van al die renovatie- en restauratieprojecten. Een van de kerkrentmeesters heeft het complete plaatje op papier gezet. Zo wordt volledige transparantie gegeven op welke wijze het 'oudste huis van de Heer' in Barendrecht in een steeds betere conditie wordt gebracht.  Lees verder >>   foto: Jos Wesdijk-De Schakel
  klik voor vergroting

Wist u dat?  
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk heeft (evenals de Stichting Vrienden van de Dorpskerk) in haar doelstelling staan om de rollen die de Dorpskerk vervult in de Barendrechtse samenleving te versterken. Dat betreft primair de rol als Godshuis voor de wekelijkse zondagse eredienst voor een Protestantse wijkgemeente rondom de Dorpskerk én daarnaast de rol als muziekpodium én ten derde de rol als internationaal beschermd rijksmonument. Alle drie deze rollen zijn wat ons betreft even waardevol en dienen te worden versterkt om zodoende dit unieke gebouw voor protestantse kerkgangers en alle overige Barendrechters te behouden. Alle acties om de positie én de conditie van 'het oudste en misschien wel het mooiste huis van Barendrecht' te verder verbeteren dienen dan ook in het licht van deze drievoudige doelstelling bezien te worden.
 

Wordt Vriend van de Dorpskerk
en ondersteun daarmee de doelstellingen van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk:

*  De instandhouding van de monumentale Dorpskerk voor de eredienst;
*  Het organiseren en faciliteren van culturele activiteiten in de Dorpskerk (voor zover in overeenstemming met eerstgenoemde doel);
*  Het ontplooien van activiteiten om financiële middelen te verkrijgen voor de instandhouding van de Dorpskerk.
Lees alles daarover op de eigen website van deze stichting >> 
www.vriendendorpskerkbarendrecht.nl

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende