Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Wist u dat?

Op deze webpagina worden wetenswaardigheden vermeld over
ontwikkelingen in kerk en samenleving, nieuwtjes over  Bijbelvertalingen en dergelijke. 


Wist u dat. . .? Dodezee Rollen geven nieuwe informatie prijs
Op 4 mei werd bekend dat, dankzij de modernste infraroodtechnieken, er nieuwe informatie bekend is geworden over de Dode Zee Rollen. Nieuwe geschreven teksten zijn ontdekt op fragmenten van de bekende Dode Zee Rollen, met behulp een nieuwe lichttechniek. De teksten waren met het blote oog niet te zien, maar er zijn nieuwe woorden en tekstfragmenten ontdekt dankzij een techniek die is ontwikkeld voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Experts zouden zelfs een tot nu toe onbekend manuscript hebben ontdekt. De Dode Zee rollen behoren tot de belangrijkste archeologische ontdekkingen van de 20e eeuw. Ze werden gevonden in 1950 in grotten boven de Dode Zee. Ze bevatten de oudst bewaarde delen van de Joodse geschriften, ons Oude Testament. De onthullingen werden gedaan tijdens een conferentie in Jeruzalem ter gelengeheid van de ontdekking zeventig jaar geleden Lees verder >> (foto: EPA) 04.05.18  
  klik voor vergroting

Wist u dat? De geschiedenis van 'de moeder aller nachtwakes'
Al meer dan vijftien(?) jaar wordt in de Dorpskerk op een indrukwekkende wijze de Paaswake gevierd als onderdeel van een doorgaande viering die begint op Witte Donderdag, een vervolg krijgt op Goede Vrijdag en na de Paaswake uitmondt in het Paasfeest op de morgen van Eerste Paasdag. Ook dit jaar was dit een hoogtepunt in het kerkelijk jaar. Waar komt die traditie eigenlijk vandaan? Waar zijn de onderdelen van de Paaswake op gebaseerd? Zo zal menigeen zich afvragen. Onder het motto 'Over liturgie gesproken' heeft de werkgroep Eredienst van de Dorpskerkgemeente zich ten doel gesteld om het vieren van de liturgie nader toe te lichten en dichter bij de kerkgangers te brengen.  Die vragen komen aan de orde in het artikel 'De Paaswake, de moeder aller nachtwakes'. Die uitpspraak komt van niemand minder dan de bekende kerkvader Augustinus. Lees verder >> 06.04.18

Wist u dat? De Bijbel vertaald in 20 nieuwe talen
Zo’n 14 miljoen mensen kunnen sinds 2017 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de 20 talen waarin de Bijbel, of een deel ervan, vertaald werd. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de bijbelgenootschappen, in zijn jaarverslag. In zeven van die 20 talen – gesproken in Mozambique, Birma, Turkmenistan, Zuid-Soedan, Taiwan en Vietnam – is nu de complete Bijbel beschikbaar. In vier talen kwam in 2017 het Nieuwe Testament af en in negen talen gedeelten van de Bijbel. Wereldwijd werden vertaalprojecten afgerond in 49 talen, die gesproken worden door ruim 580 miljoen mensen. De complete Bijbel is nu beschikbaar in 674 talen die door 5,4 miljard mensen gesproken worden. In nog eens 1.515 talen is het Nieuwe Testament vertaald en voor 406 miljoen mensen zijn bijbelgedeelten beschikbaar. 209 miljoen mensen hebben echter nog geen Bijbel in hun eigen taal. Lees verder >> 10.03.18

Wist u dat. . . . ? Jubileumboek uitverkocht
Het boek 'Vijf eeuwen Dorpskerk', dat in 2012 werd uitgegeven ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van de Barendrechtse Dorpskerk, is sinds 1 september 2017 niet langer te koop. De allerlaatste exemplaren zullen worden bewaard door de Dorpskerkgemeente voor archiefdoeleinden. Degenen die toch nog zijn geïnteresseerd in een exemplaar van dit prachtige boek, worden verwezen naar de Snuffelmarkt van de Dorpskerk. Daar duikt zo nu en dan nog wel eens een exemplaar op. Het boek werd destijds uitgegeven door de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk; het boek werd gefinancierd door de Stichting Vrienden van de Dorpskerk. De opbrengst van de verkoop is ook ten goede gekomen aan deze Vriendenstichting. Op de leestafel in de Ontmoeting zal een inkijkexemplaar beschikbaar blijven.
  klik voor vergroting

Wist u dat . . . . ? Groot Nieuws Radio op DAB+
Groot Nieuws Radio is vanaf 1 september 2017 in heel Nederland te beluisteren op DAB+, de digitale variant van radio. Het christelijke radiostation huurt de landelijke dekking bij BNR Nieuwsradio. Directeur Wilfred Hardeman is erg blij met de uitbreiding van het DAB+-signaal: 'In heel Nederland zijn onze uitzendingen nu in de beste audiokwaliteit te beluisteren. We zijn klaar voor de toekomst!' Groot Nieuws Radio onderscheidt zich van andere radiostations door haar christelijke geluid. Er wordt muziek van christelijke artiesten gedraaid en de boodschap van het Evangelie staat centraal. 27.08.17
 
Wist u dat. . . . .? De Schrijfbijbel geïntroduceerd
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft de Bijbel in een nieuwe vorm gepresenteerd, de Schrijfbijbel. In de Schrijfbijbel is naast de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling op elke pagina ruimte voor notities. Door het wat dikkere (offwhite) papier is deze bijbel erg geschikt voor 'biblejournaling': dat is een creatieve manier om met de Bijbel bezig te zijn. Lees verder >> 25.08.17

Wist u dat. . . . . .? Ook in Nederland verdwijnen wegkruisen
Niet alleen in de Alpen vindt er kruisschending plaats,ook in Nederland blijkt dit een veel voorkomend fenomeen te zijn (zie onderstaaand artikel 'Gipfelkreuz aanstootgevend'). Steeds meer van de 3000 wegkruisen en kapellen in Limburg worden gestolen of raken beschadigd. Om ze te behouden voor de toekomst worden er replica's van gemaakt en geplaatst. Voor het kerkbestuur van de parochie in het Limburgse Asselt is dezer dagen de maat vol. Nadat het zoveelste bronzen Jezusbeeld met grof geweld van een wegkruis is gerukt, worden passende maatregelen getroffen. '
We gaan ze vervangen door kunststof beelden', zegt Jan Hinssen, lid van het kerkbestuur.
Lees verder >> 16.08.17


Wist u dat. . . . . .? Rotterdamse kerk afgebrand
Toen ds. Jan Willem Stam onlangs zijn preek en Klankbord-meditatie wijdde aan de 'Pyrotheologie' van Peter Rollins kon hij niet bevroedden dat nog geen maand later de uitspraak ‘De enige kerk die verlichting brengt, is een brandende kerk’, op bizarre wijze werkelijkheid werd, toen de (voormalige) Julianakerk in lichter laaie stond en volledig  afgebrandde...... Vele Protestanten, óók leden van de PG Barendrecht die afkomstig zijn van Rotterdam-Heijplaat, koesteren dierbare herinneringen aan dit kerkgebouw, dat ooit aan de Hervormde Gemeente Charlois toebehoorde. Dat uw webbeheerder er aandacht aan besteed, is mede vanwege het feit dat hij daar zelf in 1948 als eerste dopeling van de Hervormde schipperspredikant Arij van der Most werd gedoopt. Het gebouw was overigens reeds enkele jaren aan de eredienst onttrokken en enkele waardevolle kerkelijke voorwerpen zijn destijds overgebracht naar de 'Open Hofkerk in Rotterdam-Pendrecht. Maar het blijft een trieste zaak dat een kerkgebouw op zo'n wijze moet verdwijnen! 11.08.17
  klik voor vergroting
De enige kerk die licht geeft is een brandende kerk. . . .
Foto: ANP

Wist u dat. . . . . .? 'Gipfelkreuz' aanstootgevend
'De religie, waaronder het Christendom, hoort achter de voordeur thuis'. Dat is een steeds vaker gehoorde kreet en het is een uiting van het feit dat er aanstoot wordt genomen aan Christelijke symbolen in de openbare ruimte. Dat dit soms tot in extremiteit wordt doorgezet, bleek een dezer dagen toen het kruis (Gipfelkreuz) boven op de Dent d'Hèrens (4171 m.) bleek te zijn verdwenen en later onderaan de noordwand werd teruggevonden. Deze kruisschending is weliswaar de eerste in de Walliser Alpen, maar helaas inmiddels een steeds vaker voorkomend fenomeen in de bergen. De argumentatie van degenen die dit veroorzaken is gelegen in de afkeer van kerkelijke symbolen in openbare ruimte.  De 'Walliser Bote' besteedt er aandacht aan, lees verder >>. Dat het Gipfelkreuz ook héél anders kan worden ervaren, toont de film 'Treffpunkt Gipfelkreuz'. Bekijk de trailer (2 min.) >>  óf  bekijk de héle adem-benemende film via 'Fenster zum Sonntag' (30 min.) >> 05.08.17

   

Wist u dat. . . . .? Vermoorde priester Hamel op gevolgd door . . .Hamel
Precies een jaar geleden hield Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam een indrukwekkende preek over de afschuwelijke moord op de Franse hoogbejaarde priester Jacques Hamel, die tijdens een mis de keel werd afgesneden door IS-fanatici. 'Sterven terwijl je de mis opdraagt. Sterven terwijl je het lichaam van Christus ontvang en deelt. Wat is er beter dan dat? Na alle jaren van tevergeefs zwoegen, alle jaren van eenzaamheid en gevoelens van onmacht, krijgt het allemaal zin. ‘Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.’ schrijft Paulus' zo zei Jan Willem. Een jaar later is er wéér een bericht over Hamel. 'De volgende priesterwijding in het bisdom Rouen, na de moord op Jacques Hamel, wordt die van de 26-jarige Julien Hamel. Hij is nu diaken. Nee, ze zijn geen familie, maar het toeval is mooi én symbolisch.' Een jaar na de moord op de 86-jarige priester Jacques Hamel werd in het bisdom Rouen een nieuwe diaken gewijd met de naam Julien Hamel. Naar verwachting wordt hij volgend jaar tot priester gewijd - hij wordt daarmee de eerste nieuwe priester in het bisdom sinds de moord op zijn naamgenoot....
Lees verder >> 31.07.17

Wist u dat . . . .? De Schweizerpsalm, een bijzondere psalm
Wie zich enigermate verdiept in nationale  'volksliederen' zal ontdekken dat ook daarbij sprake is van een zekere drang naar secularisatie. Dat is ook wel begrijpelijk als men weet dat tal van nationale volksliederen christelijk georiënteerd zijn. Dat geldt niet alleen voor de volksliederen van Nederland (het Wilhelmus) en Groot Brittannië (God save the Queen). Ook het Zwitserse volkslied is de weerslag van een christelijke natie, het wordt dan ook de 'Schweizerpsalm' genoemd. De Schweizerpsalm is eigenlijk één lang gebed. In Nederland gaan er met enige regelmaat stemmen opgaan om het 'ouderwetse, christelijke volkslied' te vervangen door een modern, meer algemeen volkslied. Die discissie speelt ook in Zwitserland. Maar net als in ons land, wordt het bestaande volkslied breed gedragen door de bevolking, zodat een vernieuwing voorlopig nog niet aan de orde is. Op 1 augustus, de nationale feestdag van Zwitserland, zal dit gebed tot de Schepper dan ook uit volle borst worden meegezongen in alle steden, in alle dalen en op alle bergen van dit prachtige Alpenland.... Lees verder >> 30.07.17

Wist u dat. . . .? Bijbelwebsite vernieuwd
De website van het Nederlands Bijbelgenootschap (www.bijbel.nl) heeft een belangrijke verbetering ondergaan. Voortaan kunnen er achtergrondartikelen worden gelezen en gedownload over het betreffende bijbelgedeelte dat wordt gelezen. Met de nieuwe functionaliteit kan men in één oogopslag zien welke achtergrondinformatie er bij de bijbeltekst beschikbaar is. Deze functie is beschikbaar voor de Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling. Lees verder >> 29.07.17
 

Wist u dat. . . . ? 600 jaar Pelgrimvaderskerk
Een van de oudste kerken van Rotterdam viert in het weekend van 16 - 18 juni haar 600 jarig bestaan. Het betreft de Oude Kerk van Rotterdam-Delfshaven, deze kerk wordt ook wel de Pelgrimvaderskerk genoemd omdat de Pilgrim Fathers (de grondleggers van de Verenigde Staten) in 1620 vanuit Delfshaven vertrokken. Met een jubileumconcert en een jubileum-eredienst werd aandacht besteed aan het jubileum een van de mooiste en oudste kerken van Rotterdam. Elke zaterdagmiddag is er Open Kerk, loop eens binnen!  
Lees verder >> en lees meer over de Pilgrim Fathers >> 16.06.17
  klik voor vergroting

Wist u dat. . . . ? Sacramentsdag
Met dank aan ds. Cees Romkes, die wekelijks een lied met toelichting rondstuurt aan een grote kring belangstellenden, dit keer een 'wist u dat-je' over de Sacramentsdag. Deze feestddag wordt gevierd op de donderdag ná Trinitatis (dit jaar 15 juni). In het Duitse taalgebied wordt dit 'Fronleichnam' genoemd. Sacramentsdag is een roomskatholieke feestdag ingesteld ter ere van het sacrament van de eucharistie. Op die dag wordt na de viering van de mis het sacrament in een processie door kerk, stad of streek gedragen. Daarbij draagt de priester een monstrans, waarin in het midden de gewijde hostie, dus voor de roomskatholieken het lichaam van Christus. Het feest is ingesteld in 1264 door paus Urbanus IV. Het sacrament van de eucharistie was en is een van de essentiële geloofsverschilpunten tussen katholieken en protestanten: de protestanten geloven niet in de lijfelijke aanwezigheid van Christus in de hostie. Tegenwoordig is Sacramentsdag nog een officiële feestdag in Duitsland, Oostenrijk, Polen en Portugal. 15.06.17

Wist u dat. . . . . .? Grootste catacomben van Rome gerestaureerd
Tijdens de restauratie van de catacomben van Domitilla aan de Via Ardeatina in Rome werden dankzij de modernste technieken talrijke muurschilderingen uit de derde en vierde eeuw opnieuw zichtbaar. Sinds kort zijn ze opnieuw publiekelijk toegankelijk. Archeologen benadrukken het belang van de afbeeldingen in de catacomben van Domitilla, de grootse ondergrondse begraafplaats in Rome. Deze kunstwerken zijn de meest concrete en best zichtbare getuigen van de manier waarop christenen in de eerste eeuwen omgingen met de dood. Lees verder >> 09.06.17
  klik voor vergroting

Wist u dat . . . . ? Hemelvaart in de visie van Luther
De website Hetgoedeleven.com (van het Friesch Dagblad) besteedt regelmatig aandacht aan de visie van de reformator Maarten Luther op kerk en samenleving. In een serie van prof. Markus Matthias (hoogleraar lutherana aan de Protestantse Theologische Universiteit) over Luthers theologische inzichten wordt dit keer aandacht besteed aan Hemelvaart. Volgens Luther is de hemelvaart van Jezus Christus niet slechts een verhaal over de manier hoe Jezus uiteindelijk afscheid nam van Zijn leerlingen. Volgens Luther is er echter veel meer aan de hand: het is de verhoging van Jezus Christus tot aan de rechterhand van God de Vader. Lees verder >>  01.06.17
 

Wist u dat. . . . .? Weer 30 nieuwe Bijbelvertalingen in 2016
In 2016 kunnen ruim 95 miljoen mensen voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Vorig jaar kwamen in 30 talen voor het eerst bijbelvertalingen beschikbaar. Dit meldt United Bible Societies, het overkoepelend orgaan van de bijbelgenootschappen, in zijn jaarverslag. Wereldwijd lopen er meer dan 400 vertaalprojecten. De complete Bijbel is per eind 2016 vertaald in 648 talen. Het grootste gedeelte van de wereldbevolking (5,2 miljard mensen) heeft toegang tot de Bijbel in de eigen taal. In nog eens 1.432 talen is het Nieuwe Testament vertaald, waardoor 657 miljoen mensen het evangelie kunnen lezen. Daarnaast zijn in 1.145 talen, gesproken door 434 miljoen mensen, delen van de Bijbel beschikbaar. Voor de overige 253 miljoen wereldburgers is de Bijbel nog niet in hun eigen taal te lezen. Lees verder >> 24.05.17
 

Wist u dat. . . . ? Koster genomineerd voor 'van Eyckprijs'
Het Utrechts Klokkenluidersgilde heeft een prijs in gesteld voor personen of projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van het 'campanologisch erfgoed' ( dit is het erfgoed van luidklokken en beiaards). Kosters spelen, zonder dat zij zich dat beseffen,  vaak een belangrijke rol bij de instandhouding van de cultuur van het gebruik van luidklokken. Een goed voorbeeld daarvan is de koster van de Barendrechtse Dorpskerk: Jan van den Oever.  Hij luidt met de hand sinds zijn aanstelling als koster-beheerder de eeuwenoude klok van de Dorpskerk niet alleen voor de zondagse erediensten, maar ook bij de herdenking van de oorlogsslachtoffers op 4 mei. Tevens houdt hij de traditie in stand om bij uitvaartdiensten de klok te luiden tot dat de begrafenisstoet de begraafplaats heeft bereikt. Dit is voor de Kerkrentmeesters van de Dorpskerk reden geweest om Jan voor te dragen voor de Jhr. Jacob van Eyckprijs. Dezer dagen werd bekend dat Jan officieel is genomineerd voor deze prijs! Uit een aantal genomineerden zal de jury later een keuze maken. De uitreiking zal plaatsvinden op 2 juni in Utrecht. 18.05.17

  klik voor vergroting
Instandhouden
van een
eeuwenoude traditie

Wist u dat? De bronteksten van de Bijbel in het onderzoekslab: wat weten we echt?
Emeritus hoogleraar prof. dr. Eep Talstra is op de website 'HetGoedeLeven.com' van het Friesch Dagblad ingegaan op de bronteksten van de Bijbel. In een drieluik gaat hij in op de stelling: Wie de Bijbel leest verdwaalt soms in de teksten. Wat staat er eigenlijk en waar is de vertaling op gebaseerd?  De artikelen geven een boeiend inkijkje in de wereld van bijbelvertalers.
Deel 1: 'De bronteksten van de Bijbel in het onderzoekslab: wat weten we echt?' Lees verder >>
Deel 2: 'Onderzoeksterreinen van het Oude en Nieuwe Testament bepalen de uitkomst' Lees verder >>
Deel 3: 'Een kerk die ‘de leer’ wil bewaren moet de Bijbel niet willen bevriezen' Lees verder >>     08.04.17
 

Een uitgave van:
Het Friesch Dagblad

Wist u dat? Plaatjes & Praatjes. . . .
Een trouw bezoeker van de Snuffelmarkt en de bijbehorende koffiehoek is Ron Reyngoud. Hij verzorgt al vele jaren een activiteit die we ook graag onder de aandacht van onze webbezoekers willen brengen. Elke donderdagmorgen verzorgt Ron 'de Muziekkring Plaatjes & Praatjes'. Daarbij wordt op een gezellige en vrijblijvende manier prachtige klassieke muziek gedraaid, die kort wordt toegelicht. Dat alles gebeurt onder het genot van een kopje koffie in gebouw 'De Baerne' . De kosten bedragen € 3 per ochtend. Al meerdere leden van de Dorpskerkgemeente kwamen met enthousiaste verhalen terug.... 19.03.17

Wist u dat? 'Luthers ABC'
In het kader van het herdenkingsjaar '500 jaar protestant' wordt alom aandacht besteed aan de reformator Maarten Luther. Prof. dr. Markus Matthias is hoogleraar Lutherana aan de Protestantse Theologische Universiteit. Hij publiceert momenteel voor het Friesch Dagblad een serie 'Luthers ABC' over de theologische inzichten van Maarten Luther de via hetgoedeleven.com. Op onze website presenteren we de achtereenvolgende artikelen in onze rubriek 'Wist u dat?' Voor de eerste drie artikelen, lees verder >> 19.01.16
 

Wist u dat? Een markante dominee aan de vergetelheid ontrukt. . . .
Het oudste kerkboek van de Dorpskerk (nu digitaal beschikbaar, zie onderstaand artikel) begint met een mededeling van Matthys Pietersz dat hij is bevestigd op 1 september 1591 als Dorpskerkpredikant. Nader onderzoek heeft een interessant artikel opgeleverd over deze markante Dorpskerkpredikant, die als eerste regelmatige kerkenraadvergaderingen instelde en de eerste verkiezing van ouderlingen en diakenen in de Dorpskerkgemeente organiseerde, maar wiens gedwongen vertrek uit Barendrecht, na een jarenlang conflict, zelfs onderwerp van bespreking in de nationale synode van 1606 is geweest.....  Lees verder >>  08.01.2017
 

Wist u dat? Liedborden bedreigd
Liedborden maken al eeuwen deel uit van het protestantse kerkinterieur. Met het oprukken van beamerschermen, ook in monumentale kerken, verdwijnen steeds meer liedborden uit het kerkinterieur. De Barendrechtse Dorpskerk vormt daarop een gunstige uitzondering! Bij de afronding van de restauratie van het monumentale interieur werden twee 'nieuwe' liedborden gemaakt van monumentaal eikenhout. Die borden zijn gemaakt in de vorm van de panelen van de zeventiende eeuwse kansel, een vorm van houtsnijwerk die ook terugkomt in de lijst van het Tiengebodenbord. Daarmee vormen kansel, liedborden en Tiengebodenbord  een bijzondere eenheid in de monumentale Dorpskerk. In het decembernummer van het blad Kerkbeheer (van de vereniging voor Kerkrentmeesterlijk beheer in de PKN) wordt de lange geschiedenis van liedborden in Nederland prachtig uitgewerkt, compleet met foto's van vaak eeuwenoude liedborden. Lees verder >> 22.12.16
  klik voor vergroting

Wist u dat? Levensloop van ds. F. Fortuin on line
Dezer dagen heeft de website gereformeerdekerken.info de levensloop van ds. Foppe Fortuin on line gezet. Deze predikant werd beroepen naar de Hervormde Dorpskerk in 1884 en 'wierp het synodale juk van de Nederlandse Hervormde Kerk af' in 1887. Toen werd hij 'dolerend' en was de stichter van wat later de Gereformeerde Kerk van Barendrecht werd. Voor de bezitters van het jubileumboek 'vijf eeuwen Dorpskerk' bevat deze levensloop niet veel nieuws over zijn Barendrechtse periode, maar destemeer informatie over zijn leven vóór en ná zijn aanwwezigheid in Barendrecht. Voor liefhebbers van kerkgeschiedenis is het zeer lezenswaard! Lees verder >> 19.12.16
 

Wist u dat? Een eeuwenoud kerstlied van Luther. . . .
In het kader van het jubileumjaar '500 Protestant' wordt veel aandacht besteed aan Maarten Luther. Zo schrijft het Friesch Dagblad een interessant artikel over het Luther-kerstlied Gelobet seist du Jesu Christ – ‘U Jezus Christus loven wij’. Het lied vindt zijn oorsprong in een middeleeuwse zogeheten ‘leis’, een lied in de volkstaal door de gelovigen gezongen, afgesloten met het refrein kyrie eleison (Heer erbarm u). De bedoelde leis was er waarschijnlijk al voor het jaar 1000. Luther baseerde het eerste couplet op deze leis; de overige zes coupletten zijn van Luther zelf. Hij handhaafde het refrein: kyrie eleison. Dit is weer zo'n lied dat mensen ‘van alle eeuwen en plaatsen' verbindt. Lees verder >> 28.12.16
 

Wist u dat? Test uw Bijbelkennis!
Sinds kort kunt u dagelijks uw kennis van de Bijbel testen. Als u zich aanmeldt op de website www.BeterBijbel.nl krijgt u op alle werkdagen vier vragen over de Bijbel. U kunt uw bijbelkennis testen op drie niveaus: van beginner tot zeer gevorderd. De organisatie achter de 'Beterwebsite' organiseert al langer succesvolle testen over taalkennis, rekenkennis, verkeerskennis en kennis van diverse vreemde talen. Aan deze reeks is nu dus ook een versie om uw bijbelkennis te testen toegevoegd. Van harte aanbevolen! 27.11.16
 

Wist u dat? De ontstaansgeschiedenis van 'Stille Nacht'
Er doen meerdere verhalen de ronde over het ontstaan van het wereld bekende kerstlied 'Stille Nacht'. Voor wie het echte verhaal wil weten, zou kennis moeten nemen van de presentatie van het . . .Oostenrijks Verkeersburo, want ze zijn er daar erg trots op dat het in de omgeving van Salzburg is ontstaan! Lees verder >> 17.11.16
  klik voor vergroting

Wist u dat? 2017: 500 jaar Reformatie
Op 31 oktober 2016 start het Reformatiejaar dat duurt tot 31 oktober 2017. Op die laatste datum wordt 500 jaar protestantisme gevierd, want op 31 oktober 1517 presenteerde Maarten Luther zijn 95 stellingen in het Duitse Wittenberg. De PKN viert een jaar lang vijf eeuwen protestantisme als 'een veelkleurig, dynamisch en actueel proces van vernieuwing dat de kerk en de wereld fundamenteel heeft veranderd'. Het thema is: '2017: 500 jaar protestant GeloofWaardig'. Wat niet iedereen zich zal realiseren, is het feit dat de Dorpskerk het énige gebouw is dat dit hele proces heeft meegemaakt. Op 2 mei 2017 viert de Dorpskerk namelijk haar 505-jarige bestaan. Alle reden dus om in 2017 de Dorpskerk een plaats te geven bij de viering(en) van 500 jaar protestantisme in Barendrecht. Vanuit de stuurgroep Toekomst Dorpskerk zal een initiatief worden genomen om na te gaan of er belangstelling is voor één of meer momenten om de Barendrechtse bevolking te laten zien dat protestantisme ook anno 2017 nog relevant is voor de samenleving. Deze website houdt u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
Lees meer over '500 jaar Reformatie' op >>  www.500jaarprotestant.nl en op >> www.refo500.nl 14.10.16   
  foto: catharijnen convent utrecht

Wist u dat? De klok horen luiden . . . .
Een vast onderdeel van de vieringen van de erediensten in de Dorpskerkgemeente vormt het luiden van onze kerkklok. Deze traditie vindt haar oorsprong in 'monnikenwerk'. Zij waren het, die aan de basis stonden van deze eeuwenoude traditie. Sinds keizer Constantijn in 313 godsdienstvrijheid afkondigde, werden godsdienstoefeningen aangekondigd met muziekinstrumenten. Pas in de zesde eeuw werden monniken de eerste klokkengieters. Vergeleken bij de grootste luidklok ter wereld (36.250 kg zwaar en met een diameter van bijna 4 meter, Tokinosumika, Japan, 2010) is onze luidklok van de Dorpskerk maar bescheiden van omvang, maar wel eeuwen ouder! (zie foto) Op de wesite van de Protestantse Gemeente Zevenaar staat een interessant artikel over de geschiedenis van het luiden van luidklokken. Lees verder >> 29.07.16

 

Wist u dat? Over pastoraat gesproken. . . .
Zoals sommige bezoekers van onze website weten, is uw webbeheerder ook secretaris van de stichting Pastoraat Werkers Overzee, die een heel bijzondere vorm van pastoraat in stand houdt: de 'waterbouwpastor', die in de wandelgangen ook wel 'baggerdominee' wordt genoemd. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de stichting is een indrukwekkend filmpje gemaakt, waar deze unieke vorm van pastoraat wordt belicht door de huidige waterbouwpastor en zijn voorgangers. Kijk verder >>  Zie ook >> www.spwo.nl 04.06.16
 

Wist u dat? Kruiswegstaties van Jan Toorop
Tijdens de cyclusdienst op de Goede Vrijdag van 2016 maakte ds. Jan Willem Stam op indrukwekkende wijze gebruik van de prachtige kruiswegstaties van de schilder Jan Toorop  om het lijden en sterven van Jezus te verbeelden. De staties heeft Toorop gemaakt voor de St. Bernulphuskerk in Oosterbeek.  Kijk verder >>   25.03.16

Wist u dat? God in Nederland
Voor de vijfde keer sinds 1966 is er een onderzoek gehouden naar de rol die God en geloof speelt in de Nederlandse samenleving. Het rapport is dezer dagen gepresenteerd. Daaruit blijkt dat geloof en God een steeds minder belangrijke rol in de Nederlandse samenleving spelen. Ook traditionele geloofspunten worden steeds minder onderschreven. De alom verwachte opmars van spiritualiteit (god- en zinzoekers buiten de Kerk) blijkt zich niet door te zetten. De onderzoekers concluderen verder dat ongelovigen (atheïsten en agnosten samen) voor het eerst in de geschiedenis van het onderzoek een meerderheid van 58 procent vormen in Nederland. Een overgrote meerderheid van de Nederlanders (82 procent) komt nooit of bijna nooit in de kerk en nog maar 14 procent gelooft in een persoonlijke God. Protestanten keren zich minder snel van hun kerk dan katholieken. Ruim 2.100 Nederlanders wordt gevraagd naar hun geloof en hoe het een rol in hun leven speelt. KRO-NCRV Kruispunt gaat in op het laatste rapport. Lees verder >>
 

Wist u dat? All of Bach een uniek project
In de veertigdagentijd zijn er velen die geen genoeg kunnen krijgen van de muziek van Johann Sebastian Bach. Voor die liefhebbers is dit bericht waarschijlijk geen nieuws. Maar als u eens nader kennis wilt maken met de muziek van 'de grote Bach' kunt u terecht bij de Nederlandse Bachvereniging, die een uniek project in uitvoering heeft. Elke vrijdag wordt er een uitvoering van een van de 1080 composities toegevoegd aan de website: www.allofbach.com  Er zijn inmiddels al meer dan 100 werken opgenomen. Stuk voor stuk juweeltjes in beeld en geluid. Ze zijn gratis te beluisteren. Zie ook >> www.bachvereniging.nl/all-of-bach
 

Wist u dat? 'Het lied van het WATER' achterin uw Liedboek....
Om ondoorgrondelijke redenen hebben de kerkelijke bobo's bij de samenstelling van het nieuwe Liedboek het lied van het WATER (lied 467 uit het vorige Liedboek) niet meer opgenomen in het nieuwe Liedboek. Een groot gemis, zo vinden velen in de Protestantse Kerk, met name zij die een verbondenheid met het water en de zee hebben. Zelfs de Nederlandse Zeemanscentrale (NZC), die het pastoraat voor zeevarenden verzorgt, heeft de selectiecommissie niet kunnen overuigen van de waarde van dit lied voor een ieder die een binding heeft met het water. Daarop is de NZC een unieke en creatieve aktie gestart. Door middel van de verspreiding van een sticker ter grootte van een pagina van het nieuwe Liedboek kunt u dit prachtige lied aan uw persoonlijke liedboek toevoegen.

Al meer dan 10.000 (!) mensen hebben zo'n sticker besteld en achterin hun Liedboek geplakt.
U kunt de sticker gratis bestellen via

www.nederlandsezeemanscentrale.nl/stickerzeemanscentrale/16.08.15

 

Wist u dat? Micha Zondag . . . .
Op zondag 18 oktober 2015 staan duizenden kerken wereldwijd stil bij het thema 'gerechtigheid'. Dit jaar staat de Micha Zondag in het teken van macht en machtsmisbruik.  Het thema is daarom ‘Mijn wereld op z’n kop’, geïnspireerd op Marcus 10: 32-45.  De Micha zondag is een van de activiteiten van 'Micha', een internationale beweging van kerken en organisaties die samen strijden tegen onrecht en armoede. Allen geraakt door de specifieke bijbeltekst van de profeet Micha die in Micha 6 vers 8 oproept om ‘goed en recht te doen en daarin trouw en nederig te zijn’.  De PKN is via Kerk in Aktie partner van Micha Nederland. Lees verder >>  28.07.15
 

Wist u dat? Op weg naar een veelkleurige Protestantse gemeente....
Al vele jaren wordt op onze website een link gemaakt met hét magazine van de Protestantse Kerk in Nederland: KERKINFORMATIE. Normaliter blijft dat beperkt tot een verwijzing naar dit interessante blad, maar nu besteden we een keer aandacht aan een bijzonder artikel uit het nummer van juni 2015. Het is een artikel over de wijze waarop men in Kampen op een geheel eigen wijze op weg is gegaan naar een Protestantse Gemeente. Géén wijkgemeenten die geografisch zijn ingedeeld, maar een indeling op basis van geloofsbeleving, met wijkgemeenten met elk een eigen kleur.  Om over na te denken... Lees verder >> 15.06.15
 

Wist u dat? Een uniek liedboek
In de Dorpskerkgemeente wordt al decennia bijzondere aandacht besteed aan liturgie en kerkmuziek. Nieuws op dit gebied wordt dan ook nauwlettend gevolgd. Dezer dagen is er een uniek eeuwenoud liedboek gepresenteerd.  Het museum Catharijneconvent in Utrecht heeft een uniek hymnarium uit 1563 aangekocht. Het hymnarium, een liedboek met een verzameling liturgische gezangen, komt uit het adellijk benedictinessenklooster in de Utrechtse wijk Oudwijk. Het liedboek is handgeschreven. Aan de binnenkant van de kaft staat dat het boek 'behoorde aan de eerbare vrouwe Angela van Vronensteijn' en dat het werd geschreven 'op kosten van de eerbare vrouwe Anna van Oestrum, kloosterzuster in Oudwijk'.
 
Van Oestrum woonde in het benedictinessenklooster. Angela van Vronensteijn, was waarschijnlijk de dochter van Willem de Wael van Vronensteyn, schepen en schout van Utrecht, en zij was non in een Utrechts klooster. Opvallend is dat sommige gezangen in verschillende toonsoorten zijn opgenomen. Dit doet vermoeden dat Angela van Vronensteijn voorzangsters was in het koorgebed of het nonnenkoor leidde tijdens de vaste gebedstijden. Het hymnarium is te bewonderen in de Utrechtzaal van het museum. Het is zeker een reden om (op een regenachtige dag...) dit prachtige museum (opnieuw) te bezoeken! Lees verder >>
De foto is voor onze website welwillend beschikbaar gesteld door Museum Catharijne Convent, Ruben de Heer. 20.08.14 

Wist u dat? De klok horen luiden (of slaan). . .
In 1759 werd de uit 1607 stammende luidklok van de Dorpskerk overgegoten door Alexis en Petrus Petit. Deze in 1660 opgerichte klokkengieterij  bestaat nog steeds en is het op twee na oudste familiebedrijf van Nederland.  Deze Koninklijke klokkengieterij Petit & Fritsen is in 2014 overgenomen door 's werelds grootste klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts uit Asten. De naam 'Petit & Fritsen' blijft overigens bestaan, alle activiteiten zijn geconcentreerd in Asten. De oorzaak van de overname lag in het feit dat huidige eigenaar van Petit & Fritsen geen opvolger kon vinden.
De monumentale luidklok van de Dorpskerk is zowel voorzien van een klepel die  wordt gebruikt voor het luiden van de klok, als een hamer die tegen de buitenzijde van de klok slaat op de hele en halve uren.
Lees meer over het nu ruim 400 jaar bronzen geluid op >> webpagina Dorpskerk - Exterieur. 
Dankzij koster Jan van den Oever kunt u de luidklok ook hier beluisteren >>   (klik op logo) 27.02.14
  klik voor vergroting

Wist u dat? Unieke kerstboom in de Dorpskerk
Het is al vele jaren traditie dat er rondom het Kerstfeest een kerstboom staat te pronken in de Dorpskerk. Dat is op zich niet zó bijzonder, hoewel er genoeg discussies bestaan rondom die 'heidense' kerstbomen in kerken. In het blad 'Het goede leven' stond recent een artikel over de kerstboomtraditie in de kerken. Hoe het ook zij, de Dorpskerk-kerstboom heeft iets bijzonders: een unieke verlichting. Toen er enige jaren geleden een discussie ontstond over het wel of niet ontsteken van de kerstboomverlichting in de Adventstijd, bedacht de werkgroep Eredienst een unieke oplossing. De Dorpskerk-kerstboom kreeg een verlchting waarbij er, net als bij de adventskaarsen, met iedere Adventszondag een beetje meer lichtjes onstoken worden. Zo worden in de dienst op de derde Advent, als de boom net is geplaatst, drie lichtsnoeren ontstoken. Op de vierde Advent wordt ook het vierde lichtsnoer ontstoken en in de Kerstnachtdienst wordt, tegelijkertijd met het aansteken van de kerstkaars ook de gouden ster in de kerstboom ontstoken. Zo wordt gesymboliseert dat we als Dorpskerkgemeente in de Adventstijd met elkaar toegroeien naar de komst van het Licht in de duidere wereld (de geboorte van Christus). Ds. Nico de Lange hield over die unieke kerstboom in 2011 een mooi verhaal voor de kinderen, luister maar >> klik om het verhaal over de Dorpskerkkerstboom te horen
Lees verder >>   (met dank aan Hans van Herk die het artikel aanleverde) 22.12.13

Wist u dat? Ambachtsvrouwe Elisabeth van Loon
Als deze vraag aan de doorsnee Barendrechter wordt voorgelegd, zal het antwoord zijn: Wie? Elisabeth van Loon? Nóóit van gehoord! Maar sinds 29 maart 2012 is die naam menigmaal genoemd in Barendrecht. Dat had alles te maken met het jubileumfeest van de Dorpskerk én het feit dat de Prins van Oranje de jubilerende kerk heeft bezocht. . .
Wie was deze voor Barendrecht zo belangrijke vrouw???

In een gepopulariseerde vorm biedt de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk u een verhaal over het leven van deze bijzondere vrouw, die bij het bezoek van de Prins van Oranje aan de Dorpskerk en bij de viering van het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk een  rol speelde. Ze was bijzonder vereerd om met de Prins en de Commissaris van de Koningin op de foto  te worden gezet.  Lees verder >> 

  klik voor vergroting

Wist u dat? Over 500 jaar Reformatie. . . .


Bijbeljaar 2016

lees verder >>
ga naar de informatiekrant >>

Reformator Jan Hus

lees verder >>

Het leven van Luther

lees verder >>
In het voetspoor van Luther

lees verder >>

Wist u dat? Over kerken en orgels. . . .


Oudst bespeelbare orgel
klik voor vergroting
lees en luister verder >>

Oudste kerk van . . .
 klik voor vergroting

lees verder >>

Mooiste gesloopte NL-kerk

lees verder >>
Unieke vondst in orgelpijp

lees verder >>

Wist u dat? Over de Bijbel en belijdenisgeschriften. . . .


Oudste Bijbels on line

lees verder >>

Bach's Bijbel in herdruk

lees verder >>

De Naardense Bijbel

lees verder >>

Dodezeerollen on line

lees verder >>

4000 namen in de Bijbel...
lees verder >>
De straatbijbel als app
lees verder >>
Oudste Thorarol ter wereld
lees verder >>

De samenleesbijbel
lees verder >>

De Vrouwenbijbel


lees verder >>
Heidelbergse Catechismus
on line


lees verder >>
   

Wist u dat? Over Bijbelse plaatsen. . . .


'Paleis van koning David'
gevonden

klik voor vergroting
lees verder >>

Bijbelse stad Magdala
ontdekt?

klik voor vergroting
lees verder >>

1500 jaar oude kerk
ontdekt in Israël

klik voor vergroting
lees verder >>
Bijbelse stad Gath
gevonden

Klik voor vergroting
lees verder >>
Zegel van koning Hizkia
gevonden

Klik voor vergroting
lees verder >>

Oudste afbeelding van
Christus' ontdekt?

klik voor vergroting
lees verder >>

Geboortekerk Bethlehem
in restauratie

Klik voor vergroting
lees verder >>
 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende