Titel
WG Eredienst

WG Lit.bloemsch.intro

WG Lit Bloemsch 2023

WG Lit. Bloemsch.2022

WG Lit.bloemsch.2021

Archief Lit.bloemsch. I

Archief Lit.bloemsch.II

WG Taizé-vieringen

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Herberg Dorpskerk

WG Eetgr.Ontmoeting

WG Verjaardagsfds.

WG Oecumene

WG DK motorrijders

WG AV

WG Afval Loont 2.0 DK

Werkgroep Liturgisch bloemschikken 2021


Werkgroep Liturgisch Bloemschikken uitgebreid
Sinds kort bestaat de werkgroep Liturgisch Bloemschikken weer uit drie personen. Naast Ingrid Filius en Elly van den Oever is Joan Bolt toegetreden tot de werkgroep. Hartelijk welkom Joan! De drie dames zijn enthousiast gestart met het project voor de Veertigdagentijd en Pasen. Zoals gebruikelijk volgen de dames het door de PKN voorgestelde projectideeën maar geven daar hu eigen creatieve interpretatie aan. 18.02.21

Liturgisch bloemschikken in Coronatijd
De Protestantse Kerk (PKN) geeft al vele jaren prachtige suggesties voor alle plaatselijke werkgroepen Liturgisch Bloemschikken in PKN-gemeenten. Ook de werkgroep van de Dorpskerkgemeente maakt er veel gebruik van. Nu er in Coronatijd alleen maar online diensten worden uitgezonden, heeft de PKN naast de suggesties voor de schikkingen in de kerk ook een variant bedacht om thuis te maken. Zo kunt u de Veertigdagentijd en straks het Feest van Pasen nog meer meebeleven. De brochure kunt u downloaden via de volgende link >> PKN brochure bloemschikken Het lijkt ons wel leuk om u te vragen om van uw eigen schikkingen wekelijks een foto te maken en op te sturen naar >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl Wekelijks zal een foto van de meest originele schikking worden gepubliceerd op de website. Doet u ook mee om zo samen-kerk-te-zijn in Coronatijd? 18.02.21

Liturgische schikking van Aswoensdag
Ingrid, Elly en Joan hebben voor de serie liturgische schikkingen gekozen voor een ingelijste spiegel als grondvlak. Dit geeft een uniek effect op de schikkingen die er op worden geplaatst,zo blijkt al gelijk bij de eerste schikking: die voor Aswoensdag. Z
even glazen en zeven stenen vormen een open hart en verwijzen naar de zeven werken van barmhartigheid. De stenen zijn overigens afkomstig uit de gerestaureerde vijfhonderd jaar oude muren van de Dorpskerk. Op Aswoensdag staan er buxustakjes in de zeven glazen. De buxus is enerzijds een verwijzing naar de as van verbrande buxustakje, die van oudsher wordt gebruikt op Aswoensdag om een askruisje te tekenen op het voorhoofd van de kerkgangers. Anderzijds is de buxus ook een verwijzing naar de Palmzondag en de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Voor de volledige toelichting bij de schikking, lees verder >> 18.02.21
  Klik  voor vergroting

Liturgische schikking: zondag Invocabit
Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd wordt aandacht besteed aan het eerste 'werk van barmhartigheid': het ziekenbezoek. Jezus zei: 
‘Ik was ziek en jullie bezochten mij’ (Mattheüs 25:36) Tussen de zeven glazen staan nu boomstammetjes (afkomstig uit de kerktuin), die vormen een open hart. Op deze zondag staan er blauwe viooltjes in de zeven glazen en liggen er gedroogde paarse lavendel. Die herinneren ons in de 'paarse tijd' eraan om de zieken niet te vergeten. Voor de volledige toelichting bij de schikking, lees verder >> 20.02.21
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking: zondag Reminiscere
Op de tweede zondag van de Veertigdagentijd wordt aandacht besteed aan het tweede 'werk van barmhartigheid': de dorstigen water geven'Water lijkt zo gewoon. Het is overal. Zonder dat essentiële water zouden we letterlijk verschrompelen, want wij bestaan voor 70% uit water. Ook Gods Geest is overal, net als water. Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends. Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld.' Voor de volledige toelichting bij de schikking, lees verder >> 01.03.21
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking: zondag Oculi Mei
Op de derde zondag van de Veertigdagentijd wordt aandacht besteed aan het volgende 'werk van barmhartigheid': aandacht voor de vreemdeling. 'Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten. In de eerste plaats omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats, omdat iemand jou niet kent. Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander. De bladeren van de schoenlappersplant beelden veiligheid en een dak boven je hoofd uit.' 
Voor de volledige toelichting bij de schikking, lees verder >> 06.03.21
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking - Biddag voor gewas en arbeid 
Hoewel de Biddag voor gewas en arbeid in de Dorpskerkgemeente niet meer op de dag zelf wordt gevierd, heeft de werkgroep Liturgisch bloemschikken een aparte schikking voor deze dag gemaakt. Tijdens de oecumenische vesper werd er aandacht besteed aan deze schikking. Centraal in de schikking staat het door paus Franciscus ingevoerde achtste werk van barmhartigheid: 'de zorg voor de aarde als het huis van de mens'. De bonen in de glazen symboliseren het gewas dat zal ontkiemen en waarvoor op de biddag wordt gebeden. 11.03.21
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking - Zondag Laetare
Op de vierde zondag van de Veertigdagentijd wordt aandacht besteed aan de uitspraak van Jezus: ‘Ik was naakt en jullie hebben mij gekleed’ Bij de schikking voor zondag Laetare staat dus het kleden centraal. In navolging van Jezus kleden we de ander, letterlijk en figuurlijk, en helpen we om mensen waardigheid te geven. De met touw beklede glazen zijn daarvan het symbool. Voor de volledige toelichting bij de schikking, lees verder >> 12.03.21
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking - Zondag Judica
Op de vijfde zondag van de Veertigdagentijd wordt aandacht besteed aan de uitspraak van Jezus: 'Ik was hongerig en jullie gaven mij te eten'. Zoals in vele kerken zijn er ook in de Dorpskerkgemeente vrijwilligers (van Eetgroep d'Ontmoeting) die maaltijden verzorgen voor alleengaanden, van binnen de Dorpskerkgemeente en daarbuiten. In de liturgische schikking komen weer herkenbare symbolen terug uit eerdere schikkingen. Zo zijn de bonen uit de schikking van de Biddag nu aan het ontkiemen. Het begin van een goede oogst. Voor de volledige toelichting bij de schikking, lees verder >> 22.03.21
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking - Zondag Palmarum
Op de zesde zondag van de Veertigdagentijd wordt aandacht besteed aan het zevende werk van barmhartigheid: De zorg voor de overledenen. Het goed begraven van de doden is in Bijbels perspectief een belangrijke gebeurtenis. Jakob laat zijn zonen zweren dat ze zijn lichaam meenemen als ze uit Egypte zullen gaan. En Jozef van Arimathea besteedt alle moeite om Jezus goed te begraven. Ook na de dood draag je zorg voor iemand en bevestig je op die manier zijn bestaan. Vanaf de vroege kerk speelt in het licht van de opstanding nog iets anders mee. De doden begraven betekent ook dat je iemand als het graan in de akker legt, in afwachting van de grote dag. En zo dragen we ook vandaag nog altijd zorg voor onze doden. Ze zijn ons voorgegaan, en samen met hen kijken we uit naar de dag van het nieuwe leven. In de liturgische schikking komen weer herkenbare symbolen terug uit eerdere schikkingen. De kleur paars is de kleur van reflectie en gedenken. De verbinding tussen de vaasjes is een kruid: Rozemarijn; de bitter en zoete herinnering aan het leven. Voor de volledige toelichting bij de schikking, lees verder >> 27.03.21
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking - Witte donderdag
De toelichting bij deze schikking luidt: Het delen van brood en wijn verbindt ons aan het verhaal op de Witte Donderdag. De glazen die wekenlang in de liturgische schikkingen werden gebruikt, zijn nu omgeruild voor wijnglazen gevuld met wijn. De korenaren accentueren nu de lijn van het open hart. Er is moed voor nodig om in tijden van onzekerheid en verdriet onze huizen, harten en gedachten open te zetten. Soms zitten we zo vast in onze eigen gedachten, dat we een heel nieuw perspectief nodig hebben dat alleen een vreemde ons kan bieden. Een ontmoeting met een vreemdeling, die ons leven in een nieuw licht beziet, is dan een groot geschenk. Laten we doen als de Emmaüsgangers en ons openstellen voor onverwachte ontmoetingen. Wie weet ontmoeten we Jezus zelf in de ander. 01.04.21
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking - Goede vrijdag
De toelichting bij deze schikking luidt: 
Op Goede Vrijdag staat de kruisiging centraal. Een -dood- stille tijd. 
Het verraad, de verloochening en de kruisiging.
Tussen de stenen worden zilverlingen gelegd als verwijzing naar het verraad.
Een kruis van stekelige takken staat verticaal in het hart. Het hart is gesloten.
We richten ons niet meer naar buiten, we zijn naar binnen gericht.
We onderzoeken ons eigen hart. Zijn wij bereid om de Waarheid te horen? 

Of wijzen we Hem af, zelfs tot in de dood?
 02.04.21
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking - Stille zaterdag
De toelichting bij deze schikking luidt:
En toen we later weer iets van Hem hoorden toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord; wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen en hebben Hem begraven. Daar zijn vrienden voor. Zijn naam is uitgesproken bij het graf. Zijn lichaam is teruggegeven aan de aarde en wacht, als een zaadje in de grond, op een nieuw begin. Samen met alle mensen wachten we af bij Zijn gesloten graf.

 03.04.21
  Klik voorvergroting

Liturgisch bloemschikken bij de Feesten  
De werkgroep Liturgisch bloemschikken van de Dorpskerkgemeente heeft de vieringen rondom Pasen, Hemelvaart en Pinksteren een extra dimensie gegeven. De schikkingen, gemaakt door de dames Elly van den Oever, Ingrid Filius en Joan Bolt (zie foto), vertolkten de diepere betekenis van deze feesten voor de kerkelijke gemeente. Juist nu de meeste kerkgangers de vieringen online thuis moesten volgen, gaven de liturgische schikkingen net een stukje extra duiding.
26.05.21 De foto's zijn gemaakt door Jan van den Oever.
  Klik voor vergroting
Klik voor vergroting   Klik voor vergroting   Klik voor vergroting  
Pasen   Hemelvaart   Pinksteren   

Dankdag voor gewas en arbeid
Sinds de Middeleeuwen kent de Kerk biddagen. Protestantse kerkgenootschappen van orthodoxe signatuur besteden heden ten dage nog uitgebreid aandacht aan de Biddag en de Dankdag voor gewas en arbeid. De Biddag heeft jaarlijks plaats aan het begin van de zogenoemde zaaitijd. Niet alleen wordt gebeden om een goede oogst, maar ook is er voorbede voor allerlei zaken op het terrein van kerk, staat en samenleving. Toen de industrialisatie toenam, kwam ook de viering van een Dankdag voor gewas én arbeid in zwang. Op woensdag 3 november 2021 is het de Dankdag voor gewas en arbeid. In de Dorpskerk ligt al decennia lang de aandacht voor de biddag en de dankdag niet op de dag zelf, maar op de zondag ervoor of erna. De werkgroep liturgisch bloemschikken had voor de viering van 31 oktober 2021 een indrukwekkende schikking gemaakt. Voor de hierbij behorende tekst, lees verder >>  31.10.21
  klik voor vergroting

Voor alle heiligen in de heerlijkheid. . . .
Het lied van dichter-theoloog Willem Barnard en componist Ralph Vaughan Williams vormde in de Dorpskerkgemeente de afsluiting van 
het gedenken van wie ons in geloof zijn voorgegaan. De plaatsing van de witte rozen in de doopvont was niet toevallig. Het symboliseerde de verbinding tussen het noemen van de namen bij de doop en het noemen van de namen bij het gedenken van de overleden gemeenteleden. Er zat ook veel symboliek in de indrukwekkende liturgische schikking, die de titel had: 'Geloof, Hoop en Liefde'. Met veel creativiteit hebben de dames van de werkgroep 'Liturgisch bloemschikken' een schikking gemaakt, waarin 'de levensdraden van de liefde en die van het gemis worden verbonden'. Voor de toelichting bij de schikking, lees verder >>.Voor het fotoverslag, kijk verder >> 07.11.21
  klik voor vergroting

Liturgische schikkingen voor Advent
Het nieuwe kerkelijk jaar gloort aan de horizon. Dat betekent dat ook de werkgroep Liturgisch bloemschikken zich weer voorbereidt op een serie van 5 schikkingen; vier voor de adventszondagen en de laatste voor het kerstfeest. Ook dit jaar laat de werkgroep zich inspireren door het voorbeeld dat vanuit de Protestantse Kerk wordt aangereikt. Daarmee wordt de verbondenheid met de PKN weer eens onderstreept. Het thema van dit jaar is: 'In een ander licht'. De werkgroep bestaande uit Joan Bolt, Ingrid Filius en Elly van den Oever zal de schikkingen wekelijks voorzien van een thematische toelichting. Lees verder >> 16.11.21

Liturgische schikking 1e Advent
De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hebben zich laten inspireren door het project dat de PKN heeft aangereikt. Het thema is: 
‘In een ander licht’. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. ‘Licht’ staat centraal in de lezingen. In de bloemschikkingen wordt gebruik gemaakt van het beeld van de zon. Gedroogde grassen zijn te zien als stralen van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. Vier kaarsen in een goudkleur, de kleur van het licht. In het begin van de Adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. Bij de zon worden enkele symbolische voorwerpen geplaatst om aan te sluiten bij de lezing van de betreffende zondag. Voor de eerste Advent ligt er een vrucht ingepakt en veilig beschermd. Voor de begeleidende tekst, lees verder >> Foto: Jan v.d. Oever 27.11.21
  Klik voor vergroting
Advent is wachten. . .  

Liturgische schikking 2e Advent
De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hebben zich laten inspireren door het project dat de PKN heeft aangereikt. Het thema is: 
‘In een ander licht’. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. ‘Licht’ staat centraal in de lezingen. In de bloemschikkingen wordt gebruik gemaakt van het beeld van de zon. Gedroogde grassen zijn te zien als stralen van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. Vier kaarsen in een goudkleur, de kleur van het licht. In het begin van de Adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. Bij de zon staat deze tweede advent een symbolische voorwerp in de vorm van een glazen schaal, waarin een jakobsschelp drijft met een brandend waxinelichtje. Dit verwijst naar het dopen van Johannes: het dopen met Licht. Voor de begeleidende tekst bij deze schikking, lees verder >> Foto: Jan v.d. Oever 06.12.21
  Klik voor vergroting

Dopen met Licht. . .  

Liturgische schikking 3e Advent
De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hebben zich laten inspireren door het project dat de PKN heeft aangereikt. Het thema is: 'In een ander licht'.
 Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. ‘Licht’ staat centraal in de lezingen. In de bloemschikkingen wordt gebruik gemaakt van het beeld van de zon. Gedroogde grassen zijn te zien als stralen van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. Vier kaarsen in een goudkleur, de kleur van het licht. In het begin van de Adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. Bij de steeds nadrukkelijker stralende zon, staan deze derde advent symbolische voorwerpen in de vorm van twee traditioneel Joodse Challah-broden. Voor de toelichting, lees verder >> Foto: Jan v.d. Oever 11.12.21
  Klik voor vergroting

Liturgische schikking 4e Advent
De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hebben zich laten inspireren door het project dat de PKN heeft aangereikt. Het thema is: 'In een ander licht'.
 Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. ‘Licht’ staat centraal in de lezingen. In de bloemschikkingen wordt gebruik gemaakt van het beeld van de zon. Gedroogde grassen zijn te zien als stralen van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. Vier kaarsen in een goudkleur, de kleur van het licht. In het begin van de Adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. Bij de steeds nadrukkelijker stralende zon, staan deze vierde advent symbolische voorwerpen in de vorm van twee amaryllisbollen, die bijna uitlopen. Voor de toelichting, lees verder >> Foto: Jan v.d. Oever 19.12.21
  klik voor vergroting

Liturgische schikking Kerstfeest
Vier weken lang lieten de dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken zich inspireren door het thema: 'In een ander licht'. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. ‘Licht’ staat ook centraal in de lezingen. In de bloemschikkingen werd gebruik gemaakt van het beeld van de zon. De stralen van de zon werden steeds nadrukkelijker uitgebeeld, immers 'elke morgen verschijnt weer het Licht, als teken en zegel van Gods vergezicht!' Naast de vier goudkleurige adventskaarsen werd in de kerstnacht de vijfde kaars aangestoken. Die staat symbool voor de komst van Jezus Christus naar de wereld, en betekent meer dan alleen de flonkering van een kaars in de kerstnacht: het is de komst van het Leven zelf. Voor de toelichting bij de schikking, lees verder >> Klik op de foto voor de uitvoering in de kerstnacht. Foto: Simon Hoek 27.12.21
  Klik voor schikking in de kerstnacht

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende