Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dit

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

 Nog actueel
Nieuwsberichten van de afgelopen negen maanden


Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 1 oktober is volgens de liturgische kalender geteld als '2e zondag van de herfst'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger is Dorpskerkpredikant mw. ds. Marianne Moerland.
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting' en in de Kerktuin. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor anderen is de openbare versie van de Zondagsbrief beschikbaar, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 29.09..23
 

Lied van de week 
Deze week vestigt ds. Cees Romkes de aandacht op een lied van de Schotse predikant en tekstschrijver John Bell: 'Go silent Friend
'. Volgens de website van The Church of Scotland is de melodie is gemaakt door Graham Maule, die samen met John Bell veel liederen schreef voor de geloofsgemeenschap van Iona. Lees verder >> 29.09.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Legaat voor Dorpskerk en Dorpskerkgemeente
De Algemene Kerkenraad heeft in haar vergadering van 7 september jl., op voorstel van het College van Kerkrentmeesters, een legaat geaccepteerd dat is toegekend door mevrouw Ria Hoornstra-Koedam. Ria is jarenlang actief geweest in de toenmalige Hervormde wijkgemeente Dorpskerk, onder andere lange tijd als scriba. Zij heeft steeds een sterke band gehouden met de Dorpskerk, ook nadat vanwege een verhuizing Carnisse Haven haar wijkgemeente werd. Op haar wens werd zij na haar overlijden op 4 juni 2023 vanuit de Dorpskerk begraven op 12 juni jl. In haar testament heeft zij een omvangrijk legaat toegekend aan de Dorpskerk, ten bate van het gebouw en het gemeentewerk. Het legaat omvat een percentage van het netto saldo van haar nalatenschap. Aangezien de nalatenschap voor een belangrijk deel bestaat uit niet vrij verhandelbare effecten, zal de afwikkeling ervan geruime tijd in beslag nemen. De Algemene Kerkenraad heeft het legaat voor de Dorpskerk(gemeente) in dankbaarheid aanvaard en heeft een kleine commissie van deskundigen benoemd om de afwikkeling te begeleiden. De Commissie bestaat uit de CvK-penningmeesters Klaas Groenendijk en Gert van der Wilt, alsmede de heren Dick Schriek en Cees van den Berg. De commissie zal verantwoording afleggen aan het CvK. De tekst van dit bericht over het legaat is afgestemd met de executeur-testamentair. 26.09.23

Wist u dit. . .? Jom Kippoer, de Grote Verzoendag
Bij de (plaatselijke) zonsondergang op zondagavond 24 september begint wereldwijd voor het Joodse volk Jom Kippoer, de Grote Verzoendag.  Op de tiende dag van de maand Tisjri - een tiental dagen na Rosj ha-Sjana of het Joodse Nieuwjaar - valt de heiligste en voornaamste dag van het jaar voor gelovige joden: Jom Kipoer of de Grote Verzoendag. Het joodse etmaal en dus iedere feest- of gedenkdag loopt van zonsondergang tot zonsondergang. Op Jom Kipoer wordt door alle wetgetrouwe joden gevast. Dit vermijden van zowel voedsel als drank is niet bedoeld als zelfkwelling maar als loutering, om vergeving te bekomen van mogelijke misstappen in het afgelopen jaar. Orthodoxe joden dragen deze dag geen leren schoeisel, wassen zich niet en hebben geen geslachtsgemeenschap. Vrouwen maken zich niet op. Aan het einde van de ochtenddienst op Jom Kippoer worden na de voorlezing uit de Thora de doden herdacht, waaronder de slachtoffers van de Shoah. Voor meer informatie over de Joodse feesten, lees verder >>
Veel meer interessante weetjes over geloof, bijbel en religie staan op >> webpagina Wist u dit? 25.09.23
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 24 september is volgens de liturgische kalender geteld als '1e zondag van de herfst'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde.
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting' en in de Kerktuin. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor anderen is de openbare versie van de Zondagsbrief beschikbaar, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 23.09..23
 

Taizé-viering in de Dorpskerk
De werkgroep Taizé van de Protestantse Gemeente Barendrecht organiseert al decennia Taizé-vieringen in de Barendrechtse Dorpskerk. In de prachtige ambianche van 'het oudste godshuis van Barendrecht' komen deze vieringen uitstekend tot haar recht. Z
ondag 24 september wordt er door de oecumenische werkgroep Taizé weer een Taizé-viering georganiseerd. Een Taizé-viering is een korte viering van ongeveer een half uur, met gesproken woord, stiltes en zang. De essentie van de viering is: rust en ruimte om bij jezelf te komen, bij jezelf naar binnen te kijken, te danken voor wat geschonken is, te bidden voor wat je wenst, je angsten van je af te laten glijden. Geen lange teksten, er is weinig gesproken woord, maar vnl. zingen, een korte meditatie en korte gebeden. Taizé is ook de ontmoeting tussen generaties, culturen, gelovigen van verschillende richtingen en ook niet gelovigen. Het streven is om met deze vieringen vooral ook jongeren aan te spreken. Een moment van rust en bezinning in een hectische wereld. Ook u bent van harte uitgenodigd vanaf 18.45 uur in de Dorpskerk. Na afoop ontmoeten we elkaar met een kopje koffie of thee met wat lekkers. Komt u ook een keertje en neem dan gerust iemand mee. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd!

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een lied van priester-dichter Henk Jongerius: 'Handen heb je om te geven
' .De melodie is van Ton van Erp. Lees verder >> 22.09.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Update jaarboekje 2023 PG Barendrecht
De Algemene Kerkenraad heeft de update van het Jaarboekje 2023 heeft vastgesteld. Daarmee is het ook beschikbaar gekomen voor publicatie. De AK bedankt de PGB-commissie Jaarboekje voor het verrichte werk en hoopt dat het weer een goede bron van informatie zal zijn voor gemeenteleden en ambtsdragers. Voor de inhoudsopgave van het jaarboekje, alsmede de introductie van de PG Barendrecht, lees verder >>. Voor het complete jaarboekje met alle personele gegevens (update september 2023): Lees verder >> 18.09.23 
[
VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING STAAT DE COMPLETE VERSIE  ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl] 

Lied van de week 
Deze week richt ds. Cees Romkes de aandacht op een bijzondere hertaling van het bekende Taizé-lied: Als alles duister is. Onze 'eigen' Gerrit Barendrecht maakte drie nieuwe, indrukwekkende strofen
Lees verder >> 16.09.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 17 september is volgens de liturgische kalender geteld als '13e en laatste zondag van de zomer'. Het is tevens 'vredeszondag'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. Het is een dienst van Schrift en tafel, waarbij het Heilig Avondmaal wordt gevierd. 
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting' en in de Kerktuin. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor anderen is de openbare versie van de Zondagsbrief beschikbaar, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 15.09..23
 

Gebruik collectebonnen!
In een tijd waarin steeds meer mensen geen of weinig contant geld op zak hebben biedt de Protestantse Gemeente Barendrecht een
prima middel om bij te dragen aan de collectes, met als bijkomend voordeel gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden van de aftrek van giften: Collectebonnen in drie waarden. U kunt ze bestellen door overmaken van het bedrag van de gewenste  bonnen naar NL49 INGB 0005 1631 27 tnv Prot. Gemeente Barendrecht collectebonnen. Mevrouw A.H. Tuitel-Smits (0180 623 688) zorgt dat u ze thuisbezorgd krijgt. Wilt u daarbij aangeven hoeveel kaarten van welke soort u wenst te ontvangen. Er zijn: GELE kaarten van EURO 10,00 (20 bonnen van EURO 0,50); BLAUWE kaarten van EURO 20,00 (20 bonnen van EURO 1,00); WITTE kaarten van EURO 40,00 (20 bonnen van EURO 2,00). Wilt u daarbij duidelijk uw huisadres vermelden i.v.m. de bezorging? De kaarten worden zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw overschrijving bij u thuisbezorgd. Met de collectebonnen kunt u zonder contant geld toch bij elke eredienst bepalen hoeveel u per collectedoel wilt geven. De Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen bevelen de collectebonnen van harte aan! 14.09.23

Veel belangstelling voor Dorpskerk op Open Monumentendag
Ook dit jaar was er op de Open Monumentendag - zaterdag 9 september - weer bijzonder veel belangstelling voor de Dorpskerk als 'het oudste huis van Barendrecht'. Ook in de rest van het Dorpskerkcomplex, waar de SnuffelFair werd gehouden was het de hele dag bijzonder druk (zie separaat artikel). Een honderdtal bezoekers kwam een kijkje nemen in het kerkgebouw, veelal voor het eerst. Ongeveer de helft van hen nam de moeite om in de warmte twee trappen te beklimmen om het eeuwenoude torenuurwerk te bekijken. Degenen die beneden bleven konden in de kerkzaal de film 'Alles heeft zijn tijd' bekijken. Die film geeft uitleg over de werking van het recent gerestaureerde torenuurwerk dat stamt uit het begin van de 17e eeuw. (kijk verder >>). De kerkrentmeesters Alie den Engelsman en Simon Hoek gaven deskundige uitleg over de geschiedenis en alle monumentale elementen van de Dorpskerk. 11.09.23
   

Snuffel Fair bijzonder geslaagd
De werkgroepen Snuffelmarkt en Kerktuin hebben een unieke Snuffel Fair georganiseerd op de Open Monumentendag, waarbij de opbrengst wordt besteedt aan een specifiek stuk groot onderhoud van de Dorpskerk. Na weken van voorbereiding hebben de dames en heren van beide werkgroepen van de Dorpskerkgemeente de vele bezoekers een fantastische dag bezorgd. De koster van de Dorpskerk met al zijn dames verzorgde de inwendige mens. De hele dag was het een drukte van belang en dat heeft dan ook geresulteerd in het prachtige netto eindresultaat van € 4000! 11.09.23

Indrukwekkende liturgische schikking bij de Startzondag
Voor de oecumenische Startzondag hebben dames van alle vier betrokken kerken een indrukwekkende liturgische schikking gemaakt over het thema 'Geloof, Hoop en Liefde'. 
Het grote hart is verbonden aan de kleur rood, symbool voor de liefde en het hart met de zonnebloemen verbeeldt de vraag om ons open te stellen voor de ander. Een ruw houten kruis met distels, is verbonden aan de kleur blauw, symbool van het geloof, de kleur van trouw en van Gods nabijheid. Een anker, bekleed met conifeergroen, is verbonden aan de kleur groen het symbool van de hoop en de toekomst. Op de webpagina van de werkgroep Liturgisch Bloemschikken wordt binnenkort een uitgebreid artikel geplaatst met veel meer foto's. 11.09.23
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . . Startzondag 
Op zondag 10 september werd de gezamenlijke Startzondag van de St. Augustinusparochie, Bethelkerk, Carnisse Haven en de Dorpskerk gehouden. Deze dienst werd in de Bethelkerk gehouden, die ondanks de hoge temperaturen zeer goed bezet was. Voorgangers waren ds. Franc de Ronde drs. Maarten van Boekel. Muzikale medewerking werd verleend door leden van de Choir Company o.l.v. Maarten Wassink. Het thema was 'Ga mee! Eenheid, Vrijheid, Liefde.' De collecte was voor het Kerk in Actie doel: Noodhulp Afghanistan. Na afloop maakten veel kerkgangers van de koffie met Oekraïens gebak. Binnenkort volgen nog enkele foto's. 11.09.23

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een lied over de schepping van dominee-dichter Hans Bouma: 'een wereld vol gemis
De melodie is van Frits Mehrtens, die het maakte voor Gezang 223 uit het Liedboek voor de Kerken (1973). Lees verder >> 10.09.23  Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 3 september is volgens de liturgische kalender geteld als '11e zondag van de zomer'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde.
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting' en in de Kerktuin. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor anderen is de openbare versie van de Zondagsbrief beschikbaar, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 01.09..23
 

Lied van de week 
Deze week richt ds. Cees Romkes de aandacht op een pelgrimslied van Andries Govaart: '
Vroeg in de morgen - dauw lag op het land -' De melodie is van Toon Hagen. Lees verder >> 01.09.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Kerk(tuin) in beeld - 32 
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In de maand september wordt aandacht besteed aan de Papyrus / het Papyrusriet. Ga maar eens op zoek! Wist u trouwens dat de kerktuin elke woensdag- en zaterdagmorgen is geopend tussen 10 en 12 uur? Kom gerust eens kijken!  
Lees verder >> 01.09
.23
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 27 augustus is volgens de liturgische kalender geteld als '10e zondag van de zomer'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger is emeritus Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes 
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting' en in de Kerktuin. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor anderen is de openbare versie van de Zondagsbrief beschikbaar, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 26.08..23
 

Kerken promoten theatervoorstelling 'In Gods naam'
De Protestantse Gemeenten van Rhoon, Poortugaal, Hoogvliet, Pernis en Barendrecht promoten gezamenlijk de theatervoorstelling 'In Gods naam'. De voorstelling wordt gespeeld door acteur en zanger Bastiaan Ragas. Hij verwoordt hierin zijn hernieuwde ontdekking van de Bijbel. Bastiaan Ragas werd enkele jaren geleden gegrepen door de verhalen uit de Bijbel. Via een vriendschap met ds. Ad van Nieuwpoort heeft hij zich verder verdiept in de context van deze verhalen. Hij ziet dat veel van zijn generatiegenoten er onbekend mee zijn of ze hebben afgeserveerd op grond van eenzijdige uitleg. Door het lezen en bestuderen van deze teksten is Ragas ervan overtuigd geraakt dat deze verhalen ook van onschatbare waarde zijn voor onze tijd. Noteer de datum 15 november 20.00 uur. Theater Het Kruispunt. De verkoop van kaarten via de kerken start 28 augsutus via www.theateringodsnaam.nl/barendrecht. Voor meer informatie, lees verder >> 13/24.08.23

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 20 augustus is volgens de liturgische kalender geteld als '9e zondag van de zomer'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde.
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting' en in de Kerktuin. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor anderen is de openbare versie van de Zondagsbrief beschikbaar, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 18.08..23
 

Lied van de week 
Ook ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op theoloog-dichter Willem Barnard. Hij belicht een bewerking van Barnard van het 15 eeuwen oude kerklied 
'Audi benigne con-ditor'. 'Schepper goedertieren, hoor ons genadig aan!' Lees verder >>  19.08.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Wist u dat . . . ? Het mooiste lied van Willem Barnard 
Het Nederlands Dagblad heeft onlangs een enquête uitgeschreven met de vraag, wat men het mooiste lied van theoloog-dichter Willem Barnard (1920-2010) vindt. Het lied '
De aarde is vervuld’ werd gekozen tot mooiste lied van Willem Barnard. Het staat in het nieuwe Liedboek (650) op een melodie van Frits Mehrtens. In de top 5 van veel gekozen Barnard-liederen stonden verder: ‘Alles wat over ons geschreven is’, ‘Lieve Heer, gij zegt kom en ik kom’, ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang' en het lied: ‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed’. De enquête was uitgeschreven ter gelegenheid van de publicatie van het verzamelde werk van Barnard: 'In Wind en Vuur'. Zie ook >> het op 24 april j.l. geplaatste artikel. 18.08.23

Platina Huwelijksviering in Dorpskerk
Op zaterdag 19 augustus vieren Piet (97) en Coks (91) Laban hun 70-jarige huwelijksjubileum. Zij zullen dit vieren in de vorm van een vesper in de Dorpskerk te midden van hun kinderen en (achter-)kleinkinderen. Ook vrienden en kennissen uit hun directe omgeving worden bij deze hartelijk uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn. De viering start om 16.00 uur. Piet en Coks stellen uw aanwezigheid op prijs! Ga voor meer informatie naar >> e.alaban@freeler.nl 13.08.23

Nieuwe predikanten op komst (3)
In het kerkblad 'Klankbord' maakte de kerkenraad van de wijkgemeente Bethelkerk bekend, dat ook zij een beoogd te beroepen predikant in beeld hebben. Als ook deze beroepingsprocedure succesvol kan worden afgerond, zullen daarmee alle predikantsvacatures binnen de PG Barendrecht zijn vervuld.  13.08.23

Nieuwe predikanten op komst (2)
Zoals vermeld het kerkblad 'Klankbord', zijn er nieuwe predikanten op komst voor de Protestantse Gemeente Barendrecht. Als tweede kondigde de kerkenraad van de wijkgemeente Carnisse Haven aan dat ds. Yvette Pors het op haar uitgebracht beroep heeft aangenomen. Zij zal in de zomer van 2024 verhuizen naar Barendrecht en daarna worden bevestigd als opvolger van ds. Bert de Wit. Ds. Pors blijft tot haar verhuizing naar Barendrecht actief als predikant van de PKN-gemeente Maranathakerk te Giessenburg. Dr. Gert den Hartogh zal tot haar komst  als ambulant predikant betrokken blijven bij Carnisse Haven.  13.08.23

Nieuwe predikanten op komst (1)
Zoals vermeld het kerkblad 'Klankbord', zijn er nieuwe predikanten op komst voor de Protestantse Gemeente Barendrecht. Als eerste krijgt de wijkgemeente Immanuëlkerk (b.a.) een opvolger voor de in 2021 overleden dominee Albert Floor in de persoon van dominee A. (Adrianus) Langeweg, die onlangs afscheid nam van de Hervormde Gemeente Haaften. Op zondag 20 Augustus zal ds. Langeweg worden bevestigd in de eredienst om 9.30 uur. Zijn intrededienst is die middag om 14.00 uur. 13.08.23

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 13 augustus is volgens de liturgische kalender de '8e zondag van de zomer'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. Dit is de laatste van de zes gezamenlijke zomerdiensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente. Afgesproken is dat de kerkenraad waar de eredienst wordt gehouden, verantwoordelijke is voor die dienst. Deze zondag is de Bethelkerk geopend en de Dorpskerk gesloten. Voorganger is ds. Franc de Ronde.
 De eredienst, die om 09.30 uur aanvangt, kan ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Deze laatste zomerdienst is een dienst van Schrift en tafel; wat is er mooier om de serie gezamenlijke diensten af te sluiten met het samen vieren van het Heilig Avondmaal! Voor de gezamenlijke diensten die in de Bethelkerk worden gehouden, zal géén Zondagsbrief verschijnen maar een beknopte Orde van Dienst. Lees verder >> 11.08.23
 

Kerk(tuin) in beeld - 31 
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In de maand augustus wordt aandacht besteed aan de waterbron. Verbrogen onder een varenstruik ligt een waterbron. Ga maar eens op zoek! Wist u trouwens dat de kerktuin elke woensdag- en zaterdagmorgen is geopend tussen 10 en 12 uur? Kom gerust eens kijken!  Lees verder >> 11.08.23
   

Lied van de week 
Deze week zet ds. Cees Romkes de schijnwerper op een lied van de dichter Michel van der Plas. Het is een lied over een gelijkenis van Jezus: de barmhartige Samaritaan. L
ees verder >>  04.08.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 6 augustus is volgens de liturgische kalender de '7e zondag van de zomer'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. Dit is de vijfde van de zes gezamenlijke zomerdiensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente. Afgesproken is dat de kerkenraad waar de eredienst wordt gehouden, verantwoordelijke is voor die dienst. Deze zondag is de Bethelkerk geopend en de Dorpskerk gesloten. Voorganger is ds. Jaap van Rootselaar.
 De eredienst, die om 09.30 uur aanvangt, kan ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de gezamenlijke diensten die in de Bethelkerk worden gehouden, zal géén Zondagsbrief verschijnen maar een beknopte Orde van Dienst. Lees verder >> 04.08.23
 

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op theoloog-dichter Willem Barnard. Van hem is het gedicht '
De lofzang is een scala van de vrede'.  Het is een gedicht over 'het Kerklied' en over 'Zingen in de kerk'. Vermeldenswaard is, dat dit gedicht centraal stond bij de viering van het 25-jarig dienstjubileum van oud-Dorpskerkmusicus Hans van Gelder. Toenmalig Dorpskerkpredikant ds. Van Wijk wijdde er toen - in april 2008 -  een preek aan. Voor het gedicht, lees verder >>  04.08.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Vooraankondiging: Open Monumentendag met Snuffel Fair
Zoals gebruikelijk staat de Dorpskerk, als oudste, internationaal beschermde Rijksmonument van Barendrecht, ook dit jaar weer centraal op de Open Monumentendag, die gehouden wordt op zaterdag 9 september as. In de Dorpskerk worden rondleidingen gehouden door een van de Kerkrentmeesters van de protestantse Dorpskerkgemeente. Daarnaast kan er na overleg en op afspraak (i.v.m. veiligheidsaspecten) een bezoek worden gebracht aan het gerestaureerde torenuurwerk, dat zich boven in de toren bevindt. De werkgroepen Snuffelmarkt en Kerktuin zullen ook actief zijn op de Open Monumentendag. Zo zal er een bijzondere Snuffel Fair worden georganiseerd, waarbij er optredens zullen zijn van een Shantykoor, er is een Rad van Avontuur en speciale kinderactiviteiten. Binnenkort volgt meer informatie. Reserveer nu alvast de datum!  04.08.23

'Product van de maand' - augustus
De Diaconie van de PG Barendrecht ondersteunt de Barendrechtse Voedselbank met de actie 'product van de maand'In de maand augustus is het 'product van de maand' Ontbijtcrackers en Granen. Bij de ingang van de Dorpskerk, bij gebouw 'de Ontmoeting' staat een verzamelkrat. Elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur en op elke zondag voor kerktijd kunt u het 'product van de maand' inleveren. Vanwege de economische omstandigheden doen steeds meer mensen een beroep op de voedselbank. Uw ondersteuning is dringend gewenst! Namens de Barendrechtse Voedselbank en haar cliënten: hartelijk dank! 03.08.23
   

Lied van de week 
Deze week richt ds. Cees Romkes de aandacht weer eens op een lied van Sytze de Vries: '
Maak liefde waar, in geven en aanvaarden'. Het is opgenomen in de bundel 'Het Liefste Lied van Overzee'. Het lied kan worden gezonden op de traditionle Ierse melodie. Lees verder >>  28.07.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 30 juli is volgens de liturgische kalender de '6e zondag van de zomer'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. Dit is de vierde van de zes gezamenlijke zomerdiensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente. Afgesproken is dat de kerkenraad waar de eredienst wordt gehouden, verantwoordelijke is voor die dienst. Deze zondag is de Dorpskerk geopend en de Bethelkerk gesloten. Voorganger is ds. Cees Romkes.
 De eredienst, die om 10.00 uur aanvangt, kan ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Leden van de Dorpskerkgemeente kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor anderen is de openbare versie van de Zondagsbrief beschikbaar, lees verder >>. [DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 28.07.23
 

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes brengt deze week een lied onder de aandacht van Maarten Luther, in een hertaling van Jan Klein: 'Uit diepe nood roep ik tot u'.  
Lees verder >>  Vanwege de vakantie van uw webbeheerder, met enige vertraging geplaatst .26.07.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 23 juli is volgens de liturgische kalender de '5e zondag van de zomer'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. Dit is de derde zondag van de zes gezamenlijke zomerdiensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente. Afgesproken is dat de kerkenraad waar de eredienst wordt gehouden, verantwoordelijke is voor die dienst. Deze zondag is de Dorpskerk geopend en de Bethelkerk gesloten. Voorganger is mw. ds. Attie Minnema.
 Zij is predikant van de Protestantse Gemeente Nootdorp-Ypenburg. De eredienst, die om 10.00 uur aanvangt, kan ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Leden van de Dorpskerkgemeente kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor anderen is de openbare versie van de Zondagsbrief beschikbaar, lees verder >>. [DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 21.07.23
 

Hartelijke vakantiegroeten!
Als je elke morgen wakker mag worden met het uitzicht op de Walliser Mischabelketen in het 'Alpenglühen' (zie foto) dan is Psalm 121 het mooiste en meest toepasselijke morgenlied. . . De Zwitsers zeggen het in hun liedboek als volgt: 'Unser Land mit seiner Pracht, seine Berge, seine Fluhren sind die Zeugen deiner Macht, Deiner Vatergüte Spuren. Alles in uns betet an: Grosses hast du uns getan! 
Een hartelijke vakantiegroet aan alle bezoekers van onze Dorpskerkwebsite!  
uw webbeheerder 23.07.23
  klik voor vergroting

Dorpskerk wordt verduurzaamd
Eerder dit jaar werd door het College van Kerkrentmeesters besloten tot verduurzaming van onder andere de Dorpskerk. Gezien de internationale monumentenstatus van de Dorpskerk, kunnen de geplande werkzaamheden pas worden uitgevoerd na toestemming van de plaatselijke erfgoedcommissie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Ook nu heeft Bureau Lakerveld onze kerkrentmeesters begeleid in de plannenmakerij en heeft de vergunningaanvraag nu verstuurd. Het is de bedoeling dat de dakconstructies van de kerk en de beglazing zullen worden geïsoleerd. De dakconstructies krijgen een bekleding van een speciale isolatiedeken, die vochtregulerend is. De glas-in-loodramen krijgen voorzetramen, die tevens schade door vandalisme zulle beperken. De ramen in de Noordbeuk zullen worden voorzien van een onzichtbaar isolatiefolie. Naar verwachting zullen de stookkosten van de Dorpskerk met enkele tientallen procenten kunnen worden gereduceerd. 22.07.23

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 16 juli is volgens de liturgische kalender de '4e zondag van de zomer'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. Dit is de tweede zondag van de zes gezamenlijke zomerdiensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente. Afgesproken is dat de kerkenraad waar de eredienst wordt gehouden, verantwoordelijke is voor die dienst. Deze zondag is mw. ds. Marianne Moerland voorganger in een eredienst, waarin de toekomstig 2e penningmeester de gelofte zal afleggen als kerkrentmeester
. Uiteraard kan de eredienst, die om 09.30 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de gezamenlijke diensten die in de Bethelkerk worden gehouden, zal géén Zondagsbrief verschijnen maar een beknopte Orde van Dienst. Lees verder >>  De Dorpskerk is deze zondag gesloten. 15.07.23
 

Lied van de week 
Deze week vestigt ds. Cees Romkes de aandacht op een lied van de bekende theoloog en dichter Willem Barnard: 'Dit is een lied van Noach'. Het is opgenomen in diens bundel 'Verzamelde Liederen'. Frits Mehrtens schreef er een melodie voor. Het Nederlands Dagblad heeft deze zomerperiode een verkiezing uitgeschreven, over het mooiste lied van Barnard. Zie >> artikel ND. Voor het Lied van de week, 
Lees verder >> 14.07.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 9 juli is volgens de liturgische kalender de '3e zondag van de zomer'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. Deze zondag wordt gestart met de zes gezamenlijke zomerdiensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente. Afgesproken is dat de kerkenraad waar de eredienst wordt gehouden, verantwoordelijke is voor die dienst. Deze zondag is ds. Cees Romkes voorganger in een eredienst, die als Jazzdienst is aangekondigd. Dit n
aar aanleiding van North Sea Jazz Around Town. Medewerking wordt verleend door Jan Willem van Delft (piano) en Ilse Bevelander (zang).  Na de dienst wordt er Oekraïense koek bij de koffie geserveerd, Deze koek wordt gebakken door de mensen van de Oekraïense gemeenschap in Barendrecht. Als de koek bevalt dan kan er een gift worden gegeven ten behoeve van de slachtoffers van het oorlogsgeweld. Uiteraard kan de eredienst, die om 09.30 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de gezamenlijke diensten die in de Bethelkerk worden gehouden, zal géén Zondagsbrief verschijnen maar een beknopte Orde van Dienst. Lees verder >>  07.07.23
 

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes brengt deze week een led onder de aandacht uit de liedbundel Hemelhoog. Deze bundel is een initiatief van het Evangelisch werkverband in de PKN in samenwerking met h
et Confessioneel Gereformeerd Beraad en de Confessionele Vereniging. Behalve liedrepertoire dat aansluit bij het traditionele kerklied bevat de bundel gospel- en praiseliederen. Het lied heeft de titel 'Licht aan' en is gemaakt door meerdere tekstschrijvers en dat zelfde geldt voor de melodie. Lees verder >> 07.07.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Wijkkerkenraad heeft nieuwe voorzitter
Zoals eerder gemeld is de met 6 maanden verlengde derde ambtstermijn van Aad van der Wel per 30 juni 2023 geëindigd. Volgens de Kerkorde van de PKN kan een ambtsdrager maximaal drie aaneengesloten ambtstermijnen dienst doen. Eventueel kan de derde termijn nog met 6 maanden worden verlengd. Sinds de vorming van de Protestantse wijkgemeente Dorpskerk is Aad van der Wel voorzitter van de wijkkerkenraad geweest. Eerder was hij dat ook al van de wijkkerkenraad van de voormalige Gereformeerde wijkgemeente Zuid-Oost. In september as. zal er officieel afscheid van Aad worden genomen. Per 1 juli is Kees Vos benoemd tot nieuwe wijkkerkenraadsvoorzitter. Kees was eerder voorzitter van de voormalige Hervormde wijkgemeente Dorpskerk.  
Vanaf deze plaats wordt Aad hartelijk bedankt voor het vele werk dat hij in de rol van voorzitter heeft verzet en wordt Kees hartelijk welkom geheten als zijn opvolger. Het vertrek van Aad betekent ook dat Kees Vos hem zal opvolgen als de vertegenwoordiger van WK Dorpskerkgemeente in de Algemene Kerkenraad. Simon Hoek blijft de tweede afgevaardigde naar de AK. 05.07.23

Kerk(tuin) in beeld - 30 
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In juli wordt aandacht besteed aan de Tamarisk. Deze groenblijvende boom wordt in de Bijbel meerdere malen genoemd. Volgens overlevering zou de Tamarisk de bron zijn waarvan het Bijbelse 'Manna' afkomstig was. Wist u trouwens dat de kerktuin elke woensdag- en zaterdagmorgen is geopend tussen 10 en 12 uur? Kom gerust eens kijken!  Lees verder >> 05.07.23
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . door de PKN (8)
Eerder werd op deze website aandacht besteed aan de eerste twaalf delen van een serie van de hand van prof. dr. Marcel Barnard, hoogleraar praktische theologie, waarin de orde van dienst, zoals die in veel protestantse kerken wordt gevierd, nader wordt toelicht. Een drietal predikanten geven steeds een inkijkje in de dagelijkse praktijk van hun gemeenten. De serie is een aanrader voor iedereen die wat meer wil begrijpen over de protestantse erediensten en van liturgie. Het dertiende en veertiende artikel zijn nu verschenen en gaan over 'Openbare Belijdenis'. Lees verder >> En over 'Muziek in de eredienst'. Lees verder >> Voor de hele serie, lees verder >> 05.07.23
 

Indrukwekkend slotconcert 'The Psalm Project'
In samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk organiseerde 'Zingen in de kerk'.nl' een slotconcert van de band 'The Psalm Project'. I
n 2009 begon 'The Psalm Project' met het bewerken van de, bij velen nog bekende, melodieën van het Geneefs Psalter. Sindsdien zijn er talloze concerten gegeven. Op zaterdagavond 1 juli werden  in een stampvolle Dorpskerk de eeuwenoude Psalmen op een hedendaagse wijze vertolkt én volop meegezongen. Ook nu weer bleek dat 'het oudste huis van Barendrecht' een plaats is waar Gods Woord ook op moderne wijze kan worden gepresenteerd. 'Zingen in de Kerk.nl' is een initiatief van de PKN en Kerk in Aktie. Het was een indrukwekkende én inspirerende avond! Voor wie het heeft moeten missen, heeft 'onze' Rob Bruin het concert gestreamd en kan het worden teruggekeken op het VIMEO-kanaal van de Dorpskerk. Kijk verder >> 02.07.23

Wist u dat . . .? 250 jaar Psalmberijming 1773
Het is zondag 2 juli 2023 precies 250 jaar geleden dat een nieuwe Psalmberijming werd gepresenteerd aan de Staten-Generaal voor de Nederduyts Gereformeerde Kerk, de voorloper van de huidige Protestantse Kerk in Nederland. In de eerste tweehonderd jaar werden in de kerk van de Reformatie de Psalmen van de Vlaamse Petrus Datheen gezongen. Het zou tot 1773 duren voor er een nieuwe Psalmberijming werd vastgesteld. Dat ging overigens niet zonder slag of stoot, de vernieuwing leidde onder andere in de Kerk van Maassluis tot een Psalmenoproer. Het zou opnieuw tweehonderd jaar duren voor dat 'het boek der Psalmen' als vast onderdeel van het Kerkboek voor de gemeenteleden werd vervangen door 'het Liedboek der Kerken', dat in 1973 werd gepresenteerd. Daarin was een nieuwere Psalmberijming opgenomen van 1968. De 'oude' Psalmberijming van 1773 wordt anno 2023 overigens nog steeds gebruikt in enkele zeer orthodox gereformeerde Kerkgenootschappen. In 2013 verscheen het Nieuwe Liedboek voor de Protestantse Kerk, waarin dezelfde psalmberijming van 1968 was opgenomen, nog steeds op de Geneefse melodieën. In 2022 zijn er twee nog modernere berijmingen van de eeuwenoude Psalmen uitgegeven: 'De nieuwe Psalmberijming', die de Geneefse melodieën nog gebruikt en 'Psalmen anders', waarin ook nieuwe melodieën zijn gebruikt. De laatste uitgave is gepresenteerd als een aanvulling op het Nieuwe Liedboek (2013). 01.07.23
  klik voor vergroting
Titelblad Psalmen
1773 uit een 
Kerkboek van 1793

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 2 juli is volgens de liturgische kalender geteld als '2e zondag van de zomer'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. In de dienst wordt aandacht besteed aan de overstap van Casper Dudok van de Kindernevendienst naar de TienerTalk. 
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor anderen is de openbare versie van de Zondagsbrief beschikbaar, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 30.06.23
 

Dorpskerk in de zomerperiode
De viering van de erediensten in de zomerperiode is weer gezamenlijk (zie onderstaand artikel). Maar doordeweeks is het Dorpskerkcomplex gewoon geopend. Elke woensdagmorgen is Herberg-Dorpskerk geopend tussen 10 en 12 uur. Weet u welkom voor een praatje, kopje koffie en/of een spelletje. In de Dorpskerk kunt u terecht voor een moment van meditatie of voor het aansteken van een gedachteniskaarsje. U kunt vrij in-en uitlopen. Elke Herbergbijeenkomst wordt afgesloten met een eenvoudige broodmaaltijd. U bent vrij om daar aan deel te nemen. Elke zaterdagmorgen is de Dorpskerk-Oase en natuurlijk óók de Snuffelmarkt geopend van 10 tot 12 uur. Elke woensdag - en zaterdagmorgen is óók de Kerktuin geopend. Er is dus reden genoeg om niet alleen thuis te blijven, maar gezellig naar de Dorpskerk te komen en andere te ontmoeten! Ook het (bezoek)werk van de Contactgroep Pastoraat gaat in de zomerperiode overigens gewoon door!
 De Snuffelmarkt zal in de maanden juli en augustus zal er géén avondverkoop houden. In september gaat de avondverkoop weer van start. 30.06.23

Samen vieren in de zomer
In de zomerperiode vieren de wijkgemeente Bethelkerk en de wijkgemeente Dorpskerk samen de eredienst. Er zal Kindernevendienst zijn en na de viering is er ontmoeting rondom koffie en thee. Het thema voor de gezamenlijke zomerdiensten zal zijn ‘Aan tafel’, het jaarthema 2022-2023 van de Protestantse Kerk Nederland. Het rooster ziet er als volgt uit: Op zondag 9 en 16 juli vieren we de eredienst in de Bethelkerk en ook op zondag 6 en 13 augustus. Op deze zondagen zal er geen dienst zijn in de Dorpskerk en verschijnt er ook geen Zondagsbrief. Het product van de maand voor de Voedselbank Barendrecht kunt u ook afgeven in de Bethelkerk. Let op! De diensten in de Bethelkerk beginnen om 09.30 uur. Zondag 23 en 30 juli vieren we de eredienst in de Dorpskerk. Aanvang 10.00 uur. Op deze zondagen is de Bethelkerk gesloten. 30.06.23

Lied van de week 
Deze week richt ds. Cees Romkes de aandacht op Keti Koti, de nationale herdenking van de afschaffing van de slaverij. Het 'Lied voor Keti Koti' is geschreven door dominee-dichter André Troost. Het wordt gezongen op de melodie van 'Komt nu met zang'. 
Het is opgenomen in de bundel 'Voorzichtig Licht' van ds. Troost. Lees verder >> 29.06.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Veel bezoek in Kerkuin tijdens Open Tuinendag
De Kerktuin was zaterdag 24 juni een van de elf tuinen die deelnamen aan de zesde Open Tuinendag in Barendrecht. Het evenement was opnieuw een succes, en dat gold zeker voor de tuin achter de Dorpskerk met bomen, struiken en planten waarover in de Bijbel wordt geschreven. In de Kerktuin was het ’s middags zelfs druk en bleven geïnteresseerde bezoekers er langer dan normaal. Dat had zonder twijfel ook te maken met de aangename schaduw van de moerbeibomen. De gastvrouwen hadden er het druk mee. Zij leidden tientallen bezoekers rond, vertelden over de aanleg van de tuin, gaven uitleg over planten en de betekenis van hun namen en prezen de hulp van vele vrijwilligers voor het onderhoud. Lees verder >>  27.06.23
  Klik voor vergroting

Er is weer KINDERKERK in de Dorpskerk
De werkgroep heeft weer een bijzondere Kinderkerk voorbereid, die veel kinderen zal aanspreken. Op zondagmiddag 25 juni, om 15 uur zal het 'Vrolijk theater' een leuke voorstelling geven! Dit poppentheater geeft veel stof tot lachen en mooie levenlessen aan de hand van verhalen van Jezus. De Kinderkerk is gschikt voor kinderen van 4 tot 12 jaar. '
Vrolijk Theater' is ontstaan in missionaire setting: het vertellen van Bijbelverhalen aan kinderen (en grote mensen) op een eenvoudige manier. Om deze prachtige verhalen te vertellen maakt Jan-Marcel gebruik van zijn talenten in buikspreken, goochelen - en veel humor!  Dat allemaal op een zogenaamde ‘laagdrempelige’ manier, zodat kinderen die niets met geloof te maken hebben, zich gewoon op hun gemak kunnen voelen. Uiteraard zijn pappa's en mamma's, opa's en oma's en alle andere belangstellenden van harte welkom en is de toegang gratis! Er is een deurcollecte ter bestrijding van de kosten. 24.06.23
  Klik voor vergroting

Taizé-viering
Zondagavond 25 juni zal er weer een Taizé-viering plaatsvinden in de Dorpskerk. Zoals altijd zal dit een viering zijn met gebed, stiltemomenten, Bijbellezingen en een gedicht. Maar vooral zullen er veel Taizé-liederen gezongen worden, soms in beurtzang met prachtige solozang en altijd begeleid door piano- en hobomuziek. In een meditatieve en muzikale sfeer willen we elkaar ontmoeten en daarmee inspiratie opdoen voor elke dag. Deze viering is de laatste viering vóór de zomerstop. Vanaf  september zal er op de 4e zondag van de maand een Taize-viering georganiseerd worden in de Dorpskerk. Een hartelijk welkom aan iedereen om deze viering mee te beleven. Vanaf 18.45 uur zullen de liederen geoefend worden en om 19.00 uur start de viering. De Taizé-werkgroep Barendrecht. 15/23.06.23
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 25 juni is volgens de liturgische kalender geteld als '1e zondag van de zomer'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger is oud-CarnisseHaven-predikant ds. Dick Couvée.
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor anderen is de openbare versie van de Zondagsbrief beschikbaar, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 23.06.23
 

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een lied van ds. Willem Barnard: 'Dit huis, gereinigd en versierd'. Het lied bezingt de waarde van het kerkgebouw, als plaats waar Gods gemeente bruiloft viert. Het wordt gezongen op de melodie van Psalm 134. 
Het staat in meerdere bundels. Lees verder >> 23.06.23  
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Indrukwekkend Kerktuinconcert  
Vanwege de Coronapandemie kon het jaarlijkse Kerktuinconcert enkele jaren niet worden georganiseerd. Eindelijk was het op zondag 18 juni 2023 weer zover. De werkgroep Kerktuin had de veelzijdige harpiste Ghislaine Voorrecht uitgenodigd om het Kerktuinconcert te verzorgen. Vanwege dreigende regenbuien kon de harpiste niet optreden in de Kerktuin, maar in de Tuinzaal van gebouw ‘de Ontmoeting’. Uiteindelijk bleek het een prima keuze, want de Tuinzaal heeft een prachtige akoestiek en de ruim 60 bezoekers hadden een fantastisch uitzicht op de groene Kerktuin. Lees verder >> 18.06.23
  klik voor vergroting

Prachtig Stedenbandconcert in Dorpskerk
In samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk organiseerde de Stichting Stedenband Barendrecht - Louny een prachtig concert in de Dorpskerk  op zaterdagavond 17 juni. Het koor Harmonie uit het Tjechische Louny en het koor Sparkling Voices uit Rhoon traden op tijdens dit concert dat het laatste programmaonderdeel was van het bezoek van een delegatie uit Louny aan Barendrecht. Beide koren hadden hun eigen begeleiders meegenomen. De koren zongen afwisselend een aantal nummers. De avond in de volle (en warme) kerk werd besloten met het gezamenlijk zingen van Leonard Cohen’s Hallelujah. Beide koren werden daarbij geleid door dirigent Arjen Uitbeijerse van Sparkling Voices. Foto: Arco van der Lee 18.06.23
 

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 18 juni is volgens de liturgische kalender geteld als '2e zondag na Trinitatis'. De liturgische kleur tot de adventstijd is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde.
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de eredienst, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE STAAT VANWEGE DE PRIVAC