Titel
Gemeenteprofiel

Beroepingswerk 2021

Samen-Vieren-voegen

DK in Coronatijd

Afscheid ds. Stam

Pastoraat

Diaconaat

Kindernevendienst

Jeugdwerk

Catechese

Prot. Contactgroep

Kerkenraad

Historie HVD

Communicatie

Beheer & financiën

Pastoraat Protestantse Dorpskerkgemeente


Pastoraat
Zolang er nog geen opvolger is beroepen voor ds. Stam als toekomstig wijkpredikant van de Protestantse wijkgemeente Dorpskerk per medio juni 2020, zijn de pastorale taken als volgt verdeeld:

Ds. Cees Romkes is wijkpredikant en verzorgt het pastoraat van gemeenteleden afkomstig uit de voormalige Gereformeerde wijkgemeente zuid-Oost, alsmede van de gemeenteleden van de voormalige Hervormde wijkgemeente Dorpskerk, voor zover ze jonger zijn dan 70 jaar.
Ds. Marianne Moerland is bijstand in het pastoraat en richt zich in het bijzonder op de gemeenteleden die ouder zijn dan 70 jaar. 


Vacature wijkpredikant Ds. C. Romkes

Mw. Ds. Marianne Moerland

  't Rak 13  
  2991 EN Barendrecht  
  T: 0180 - 72 12 18 T: 06 - 83 09 82 37
  E; ds.c.romkes@zonnet.nl E: pastoraat@dorpskerkbarendrecht.nl

Bijzondere pastorale taken
Bij huwelijk
Neem bij het maken van plannen voor een huwelijk, waarin een kerkelijke inzegening gewenst wordt, contact op met ds. Romkes. Wanneer een bruidspaar redenen heeft om een andere predikant te vragen, dan kan dit in overleg met ds. Romkes en de kerkenraad eventueel gehonoreerd worden. Neem daarom wel eerst met de een van de Dorpskerkpredikanten contact op.
De wijkpredikant houdt met aanstaande bruidsparen een aantal (ongeveer vier) inhoudelijke gesprekken ter voorbereiding op de huwelijksdienst. Dat heeft naast de functie van toerusting ook als voordeel dat bruidspaar en voorganger elkaar goed leren kennen, zodat de dienst ook een heel persoonlijk karakter kan krijgen.

Bij geboorte en doop
Wanneer een kind wordt geboren en ouders het willen laten dopen, dan ontvangt de wijkpredikant graag een geboortekaartje. Hij neemt daarna contact op met de ouders.


Versterking van het Pastoraat in Dorpskerkgemeente
Op Palmzondag werd mevrouw dominee Marianne Moerland gepresenteerd als de nieuwe bijstand in het pastoraat van de Dorpskerkgemeente. Zij is aangesteld voor een periode van twee jaar in een vijftigprocentsfunctie. Daarmee kan zij  tweemaal zoveel tijd besteden aan pastoraat als haar voorganger Piet Taselaar. Dominee Moerland was in een indrukwekkende eredienst actief betrokken bij de lezing van het Lucasevangelie. Wat velen direct opviel was haar duidelijke stem en haar vriendelijke uitstraling. Namens beide kerkenraden en de Dorpskerkpredikanten overhandigde dominee Cees Romkes haar een feestelijk boeket. Na afloop van de dienst werd ze door de gemeenteleden hartelijk gelukgewenst en verwelkomd in haar nieuwe kerkelijke gemeente. Ook van deze plaats wensen we Marianne Moerland Gods onmisbare zegen op haar werk in het Barendechtse. Op zondagmorgen 17 mei zal zij voor het eerst voorgaan in de Dorpskerk. Voor het fotoverslag, lees verder >>
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]14.04.19

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende