Titel
Gemeenteprofiel

Pastoraat

Diaconaat

Catechese

Kindernevendienst

Jeugdwerk

Herv.Vrouwendienst

Kerkenraad

Communicatie

Beheer & financiën

Introductie Dorpskerkgemeente


Van Hervormde naar Protestantse Gemeente in Barendrecht
De Hervormde wijkgemeente Dorp (meestal aangeduid als Dorpskerkgemeente) is een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Barendrecht.
De Dorpskerkgemeente heeft als profilering gekozen voor de vorm van een zogenaamde mentaliteitsgemeente. 
In het profiel van de Dorpskerkgemeente worden er twee accenten gelegd op het gemeente-zijn: enerzijds is er 'bijzondere aandacht voor liturgische vieringen van de erediensten' en anderzijds wordt het 'kerk-met-een-aanbod' willen zijn, onderstreept.

 
Andere wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Barendrecht zijn de Hervormde wijkgemeente Immanuelkerk (van bijzondere aard), de Protestantse wijkgemeente Carnisse Haven en de drie Gereformeerde wijkgemeenten Barendrecht-Centrum. De Protestantse Gemeente Barendrecht is aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Zie >> www.pkn.nl
Om de verbondenheid met de PKN te benadrukken, is er bij de kleurstelling van onze website aansluiting gezocht bij de huisstijl van de PKN.

Contactadressen Dorpskerkgemeente
Alle correspondentie gericht aan de Dorpskerkgemeente, met uitzondering van ledenmutaties / adreswijzigingen, dient te worden gericht aan de scriba van de Kerkenraad t.a.v. L. van Doorn.
Postadres: Dorpsstraat 146, 2992 BE Barendrecht,
Emailadres: scriba@dorpskerkbarendrecht.nl 
Met name trouw- en rouwbrieven en geboortekaartjes dienen gericht te worden aan de scriba.

De ledenadministratie van de Dorpskerkgemeente vindt plaats op het Kerkelijk Bureau van de Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk. Dit bureau wordt beheerd door de heer Chris Volkers
Telefoon: 0180 - 611 419. Emailadres: NH-Barendrecht@zonnet.nl

klik voor vergroting

De status van deze website 
De hoofdstukken Dorpskerk-Werkvormen en Dorpskerk-Werkgroepen van deze website bevatten een groeiend aantal pagina's met informatie over het kerkenwerk van onze wijkgemeente. De Wijkkerkenraad  heeft besloten om de website van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk te erkennen als de website van de Dorpskerkgemeente.  De officiele berichten van de Wijkkerkenraad zullen ook op de website worden weergegeven, zodat de informatievoorziening aan de gemeenteleden en aan derden kan worden geoptimaliseerd.  Een voorbeeld daarvan is de plaatsing van de Nieuwsbrieven en de Zondagsbrieven die door de Wijkkerkenraad worden uitgegeven.


Jaarboekje 2016
Het jaarboekje van de Protestantse Gemeente Barendrecht geeft een schat aan informatie over de vele activiteiten die er binnen de PG Barendrecht worden georganiseerd.
Zoals gebruikelijk kunt u het op onze website downloaden, lees verder >>.

Resultaten enquête Dorpskerkgemeente
In 2015 heeft de heer Kees de Bruijn - student van de Christelijke Hogeschool Ede - een enquête gehouden over 'de Dorpskerkgemeente en de toekomst'. In de afgelopen vergadering van de Wijkkerkenraad heeft hij de resultaten gepresenteerd en toegelicht. De respondenten bleken een mooie afspiegeling te zijn van meer én minder betrokken gemeenteleden. Enerzijds is er een (grote) tevredenheid over het pastoraat, de liturgie in de erediensten en over de onderlinge betrokkenheid. Anderzijds is er ook behoorlijk veel zorg over de toekomst van de Dorpskerkgemeente. Groot is ook de gehechtheid aan de Dorpskerk, die men overigens ook graag gunt aan héél Barendrecht. Voor de webbeheerder was het goed om te horen dat de Dorpskerkwebsite gewaardeerd wordt als een belangrijk communcatiemiddel.... Voor de volledige rapportage, lees verder >>  24.09.15
 

Samen-kerk-zijn

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende