Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dit

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

 Op deze pagina het nieuws van de afgelopen vier weken.
Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog actueel.
LEES-TIPS
>> lees verder

De erediensten worden op zondagmorgen om 10.00 uur online uitgezonden.
Ze zijn rechtstreeks en ook achteraf terug te kijken op de eigen videokanalen van de Dorpskerk.

Klik op het Vimeo logo >> 
klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen of op het YouTube logo >>    Zie ook >> webpagina Kerkdiensten

Volgende Evensong in Dorpskerk: 16 april
Zoals eerder gemeld, wordt er vanuit de werkgroep eredienst in de Dorpskerk weer een serie van drie Evensongs georganiseerd. Na de succesvolle Evensong op 29 januari jl. wordt de tweede Evensong van dit seizoen georganiseerd op zondag 16 april as. om 19.00 uur. Dit keer wordt medewerking verleend door het vrouwenkoor La Confiance uit Dordrecht, dat onder leiding staat van Eric Koevoets. Op het Dorpskerkorgel zal Hans Okkerse spelen. Liturg is ds. Cees Romkes. Van harte uitgenodigd! Lees verder >> 23.03.23
  Klik voor vergroting

Gezamenlijke viering in de Stille Week
Zoals al vele decennia gebruikelijk in Barendrecht-centrum, wordt de laatste fase van de Veertigdagentijd afgerond in de Stille Week met één doorlopende gezamenlijke eredienst van de wijkgemeenten Bethelkerk en Dorpskerk. Op Witte donderdag 6 april begint de eredienst in de Dorpskerk om 19.30 uur met een dienst van Schrift en tafel. Op Goede vrijdag wordt de eredienst voortgezet in de Bethelkerk om 19.30 uur en op Stille zaterdag volgt tenslotte de Paaswake die in de Dorpskerk begint om 22.00 uur. op Witte donderdag is de voorganger dr. Gert den Hartogh (ambulantpredikant in Carnisse Haven). Op Goede Vrijdag gaat emerituspredikant ds. Piet Schelling voor uit Monster en de Paaswake wordt geleid door 'onze' emerituspredikant Cees Romkes. (Abusievelijk staat in Kl
ankbord vermeld dat de dienst op Goede vrijdag in de Dorpskerk zou zijn. Dit moet de Bethelkerk zijn!) 23.03.23
 

Actie 'Dierbaar cadeau' loopt prima
De kinderen van de Kindernevendienst en TienerTalk van de Bethelkerk en de Dorpskerk voeren gedurende de Veertigdagentijd aktie voor het project 'Dierbaar cadeau ' van de stichting Redt een Kind. De aktie loopt fantastisch, zo werd er afgelopen zondag maar liefst een bedrag van € 400 bijeengebracht. Met het geld kunnen de kinderen symbolische 'dierbare cadeaus' schenken in de vorm van kaarten met dieren. Zo kan er voor elke € 5 een kip cadeau worden gedaan aan een gezin in Afrika. Voor elke € 25 een geit, voor elke € 50 een koe en voor elke € 75. Afgelopen week hadden de kinderen koekjes gebakken voor het koffiedrinken na de kerkdiensten. Dat was een groot succes! In de Dorpskerk wordt elke zondag aangegeven hoeveel dieren er al geschonken kunnen worden. Doet u de komende zondagen ook mee? 21.03.23
  Klik voor vergroting

Leerhuisavond met ds. Marco Visser
Op dinsdagavond 21 maart is er weer een Leerhuisavond. Dit keer is ds. Marco Visser uit Rotterdam-Schiebroek gastspreker. Hij 
schreef een proefschrift  over de fascinerende figuur van de knecht van de Heer die door de profeet Jesaja ter sprake wordt gebracht als een 'lijdende dienaar' die wordt geroepen om namens Israël een licht voor de volken te zijn. Daar zal deze avond over gaan en dat past mooi zo midden in de Veertigdagentijd. Zoals alle Leerhuisavonden begint het om 20 uur in gebouw 'de Ontmoeting'. Van harte uitgenodigd! Lees verder >> 27.02.23 / 20.03.23
 

Liturgische schikking zondag 'Laetare' 
De werkgroep Liturgisch bloemschikken volgt in de Veertigdagentijd het thema van Kind op Zondag: 'Verander je mee?'. Als basis voor de serie schikkingen worden de kronkelige takken van de kronkelwilg gebruikt. 
Het leven is geen rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen en ontmoetingen met anderen. De schikking op de vierde zondag van deze Veertigdagentijd staat in het teken van een ontmoeting van Jezus, die tot verandering leidde. Jezus geneest iemand die vanaf zijn geboorte blind is geweest. De blinde kan weer zien en de prachtige schikking spreekt voor zichzelf. Als wij naar een beeld kijken, zien wij allen dan hetzelfde? Soms worden ogen geopend en komt alles op losse schroeven te staan. Zekerheden vallen weg en gaan we op zoek naar andere wegen, via kronkelpaden van het leven, op zoek naar verandering.  Lees verder >> 20.03.23
  Klik voor vergroting

Klik op de foto
en de blik wordt gericht op  . . . 

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 19 maart is het de vierde zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Laetare, De Latijnse naam Laetare komt uit Jesaja 66: ‘Verheug u, Jeruzalem’. Met de liturgische kleur op deze vierde zondag in de veertigdagentijd is iets bijzonders aan de hand. Het is alsof het vreugdevolle witte licht van Pasen al enigszins doorschijnt. Dit jaar zal het witte antependium van het Paasfeest worden afgedekt met een paarse voile, alsof het licht van Pasen al door het paars oplicht. Voorganger is ds. Cees Romkes. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'.
 Uiteraard kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  17.03.23
 

Er komt weer een KINDERKERK
De werkgroep Kinderkerk organiseert op zondagmiddag 19 maart om 15.30 uur weer een KINDERKERK voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het thema is dit keer 'Licht voor de wereld'. Heb je een doopkaars? Neem die dan mee, anders krijg je er nog een! Er wordt ook weer geknutseld en er is iets lekkers te eten en te drinken na afloop. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee ! 26.02.23/17.03.23
  Klik voor vergroting

Er zit muziek in de Dorpskerk - Koffieconcert
De Stichting Barendrecht Klassiek (SBK) organiseert in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk weer een mooi koffieconcert in de Dorpskerk op zondagmiddag 19 maart.  Zangeres Ester Veldhuis en gitarist Alain Labrie spelen prachtige, vurige en gevoelige Spaans- en Portugeestalige liedjes. Een repertoire dat zich uitstrekt over de halve wereld: van uitbundige flamenco, Portugese fado, geestige Mexicaanse liedjes, Argentijnse zamba tot zwoele son cubano. Het concert begint zoals gebruikelijk om 12:00 uur. Concertgangers kunnen vanaf 11.30 uur voor een kopje koffie aanschuiven bij het koffiedrinken van de kerkgangers na de eredienst. Kerkgangers én concertgangers zijn van harte welkom bij dit mooie concert! De entree is gratis, een vrijwillige bijdrage na afloop wordt zeer gewaardeerd. 17.03.23
   

Voorjaarsschoonmaak Dorpskerk 
Ook dit jaar is er hulp nodig bij het schoonmaken van het Dorpskerkcomplex dat, na de Corona-perikelen, nu weer zeer intensief wordt gebruikt. Koster Rob Bruin heeft de schoonmaakklussen in kleine porties verdeeld zodat het voor iedereen goed te doen is. En met elkaar een ochtend bezig zijn, is ook gezellig zeker door de traditionele tompoecen bij de koffie. Op vrijdag 31 maart willen we om 9.00 uur beginnen tot ongeveer 12.30. De eindtijd hangt natuurlijk wel af van het aantal enthousiaste vrijwilligers. Want ook in de kerk geldt dat vele handen licht werk maken! Misschien is het handig als u een emmertje en wat poets- en stofdoeken meebrengt. Graag tot dan! 17.03.23

Nieuw Lied van de week 
Deze week richt ds. Cees Romkes de aandacht op een lied dat op zondag Laetare overal wordt gezongen: Psalm 122, in de versie zoals die is opgenomen in de bundel 'De nieuwe Psalmberijming 2021'. De tekst is van Jan Pieter Kuiper, de initiatiefnemer van 'de Nieuwe Psalmberijming 2021'
Lees verder >> 17.03.23 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Wist u dat. . . ? 17 maart: St. Patricksday
Zowel in de Rooms-katholieke als de Anglicaanse Kerk is 17 maart de gedenkdag van deze Heilige, die waarschijnlijk leefde in de vijfde eeuw. De zegen die aan hem wordt toegeschreven, weerklinkt tot op de dag van vandaag ook in menige Protestantse kerk in Nederland. Moge die zegen ons als Protestanse Gemeente Barendrecht en als Dorpskerkgemeente ons (niet alleen op St. Patrickday) begeleiden!
       De Heer zij 
        - vóór je, om je de juiste weg te wijzen,
        - achter je, om je in de armen te sluiten en om je te beschermen tegen gevaar,
        - onder je om u op te vangen wanneer je dreigt te vallen,
        - in je om je te troosten als je verdriet hebt,
        - rondom je als een beschermende muur, wanneer anderen over je heen vallen,
        - boven je om je te zegenen,
        Zo zegene je God vandaag, morgen en tot in eeuwigheid, Amen.    17.03.23
klik voor vergroting
St. Benin
Kilbennan, Ierland

Renovatie Kerktuin (2)
Nadat eind januari een groep vrijwilligers de oude 'trap' in de kerktuin heeft gesloopt in afgevoerd, is nu de volgende fase aangebroken van dit renovatieproject. Aad van der Wel en Kees Vos hebben op zich genomen om de werkgroep Kerktuin te ondersteunen bij het ombouwen van dit deel van de Kerktuin naar een nieuwe schuinaflopende border. Vanwege het te overbruggen hoogteverschil zal die border worden omzoomd met betonnen palissadepaaltjes, die zullen worden ingegraven. Het uitgraven van sleuven voor die paaltjes is een zwaar werk geworden, want de in de Kerktuin geplaatste moerbeibomen blijken forse wortels te hebben gemaakt, die dicht onder de oppervlakte liggen (zie foto). In het tweede deel van maart moeten de sleuven gereed zijn, want dan worden de palissadepaaltjes aangeleverd.  Bij deze klus kunnen nog best wat extra 'tuiniers-handjes' worden gebruikt! Als u belangstelling heeft, kunt u zich aanmelden bij Aad van der Wel. 16.03.23
  Klik voor vergroting

Extra 'handjes' nodig

Eetgroep 'Ontmoeting een groot succes
De werkgroep Eetgroep d'Ontmoeting van de Dorpskerkgemeente is nu een paar jaar actief en is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een zeer succesvolle activiteit, waar niet alleen gasten vanuit meerdere PKN-wijkgemeenten, maar ook andere alleengaande Barendrechters aanschuiven voor een heerlijke maaltijd. Het was ook dinsdag 14 maart weer
 gezellig en druk bij Eetgroep d' Ontmoeting. Bijna 50 gasten genoten van een heerlijke maaltijd.Op dit moment is er een kleine wachtlijst, maar als u alleengaand bent en wil u ook bij ons wilt komen mee eten, bel dan Nellie en Loek van Doorn, tel. 0180- 472974. Spreek dan uw naam en adres in en zij zorgen dat u alle informatie krijgt toegezonden. 14.03.23
  Klik voor vergroting

Vooraankondiging: BethelBazar op 12 en 13 mei
De BethelBazarcommissie meldt dat de jaarlijkse BethelBazar dit jaar zal worden gehouden op vrijdag 12 en zaterdag 13 mei. Op vrijdagavond om klokslag 19:00 openen de poorten en zaterdag rond 22:30 wordt de laatste ronde van het Rad van Avontuur gedraaid. 
De opbrengsten gaan dit jaar naar drie diaconale doelen: Het 
Khaki fonds - Onderwijs voor weeskinderen in Khartoum en Kinshasa; De Kledingbank van de Stichting Uniek; Een Kerk in Aktie-project in Moldavië: Ondersteuning voor het project 1 fiets per gezin, per kind; hulp door jongere aan ouderen. Later volgt meer informatie. 13.03.23
 

Paasmeeting van I.J.E. in Barendrecht
De Vereniging voor Interkerkelijke Jeugd Evangelisatie (I.J.E.) organiseert dit jaar hun Paasmeeting in de Triomfatorkerk. Uiteraard wordt de meeting verzorgd door het I.J.E.-koor en hun eigen band. De meditatie wordt verzorgd door ds. Anja van Geerenstein, die sinds enkele maanden werkzaam is in de Maranathakerk in Rhoon. Het thema van de meeting is: 'Voor jou & mij'. De meeting op zondag 9 april begint om 17.00 uur. Van harte uitgenodigd! 13.03.23
 

Jaarboekje 2023 PG Barendrecht
De Algemene Kerkenraad heeft het Jaarboekje 2023 vastgesteld, en het is beschikbaar gekomen voor publicatie. De AK bedankt de PGB-commissie Jaarboekje voor het verrichte werk en hoopt dat het weer een goede bron van informatie zal zijn voor gemeenteleden en ambtsdragers. Voor de inhoudsopgave van het jaarboekje 2023, alsmede de introducties van de PG Barendrecht en van de vier wijkgemeenten, lees verder >>. Voor het complete jaarboekje met alle personele gegevens (update 2023-1): Lees verder >> 12.03.23 
[
VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING STAAT DE COMPLETE VERSIE  ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl] 

Wist u dat. . .? 'Tijdelijk noodfonds energie'
Het zijn dure tijden. Zeker wat betreft de kosten voor energie. Daarom wil de diaconie u attenderen op het bestaan van het 'Tijdelijk noodfonds energie'. Dit is bedoeld voor mensen met een relatief laag inkomen en een hoge energierekening. Voorwaarde is wel dat u zelf een contract moet hebben bij een energieleverancier. Bij blokverwarming of verrekening via de huur werkt het dus niet. Om te kijken of u in aanmerking komt heeft u nodig uw bruto maandinkomen (schatting) en de energierekeningen van de maanden oktober 2022 en januari 2023. Via de site www.noodfondsenergie.nl kunt u eenvoudig checken of u voor een tegemoetkoming in aanmerking komt. Ook de aanvraag zelf gaat via deze website. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Bij voorkeur via de app. Het is helaas geen gebruiksvriendelijk aanvraagformulier, maar als u het niet ziet zitten is er mogelijk iemand in uw omgeving die u kan helpen. Een aanvraag indienen kan tot 1 april aanstaande. 12.03.23

Liturgische schikking zondag 'Oculi Mei' 
De werkgroep Liturgisch bloemschikken volgt in de Veertigdagentijd het thema van Kind op Zondag: 'Verander je mee?'. Als basis voor de serie schikkingen worden de kronkelige takken van de kronkelwilg gebruikt. 
Het leven is geen rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen en ontmoetingen met anderen. Laten wij omzien in liefde naar die anderen, zoals Jezus ons heeft laten zien hoe je dat kunt doen. De schikking op de derde zondag van de Veertigdagentijd staat in het teken van een ontmoeting die tot verandering leidde. Bij de Jacobsbron ontmoet Jezus een Samaritaanse vrouw. In de schikking is de bron uitgebeeld met behulp van een spiegel. De Samaritaanse vrouw benoemt de grote kloof die er tussen Jezus en haar is. Jezus weet de kloof te overbruggen door te zoeken naar verbinding en zij kwam tot geloof in Hem. Geloof ontdekken bij een ander is een verrassing uit onverdachte hoek. Zo kun je samen veranderen, Lees verder >> 12.03.23
  Klik voor vergroting
Een bron van levend water
om je in te spiegelen. . .

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes brengt deze week weer eenuit het Engels vertaald lied van Sytze de Vries onder de aandacht: 'Word stil nu de Ene tot ons komt en onder ons wil zijn'. Het lied is gepubliceerd in de bundel 'Het liefste lied van overzee
'. Lees verder >> 11.03.23 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Over liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
Zondag 12 maart is de derde zondag van de veertigdagentijd, die draagt de naam: zondag 'Oculi Mei' (spreek uit: Okoelie Mee-ie). Dit verwijst net als bij de vorige zondag naar Psalm 25: 'Oculi mei semper ad Dominum'. Dat is Latijn voor: 'Mijn ogen zijn altijd op de Heer gericht'.  De voorganger is dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. De viering staat in het teken van de Biddag voor gewas en arbeid. Er wordt niet alleen gebeden voor een goede oogst, maar ook voor alles wat wordt gedaan om mensen te voorzien van ‘ons dagelijks brood’. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Er is na de viering ook weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  11.03.23
   

Kerk(tuin) in beeld - 26
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In maart wordt aandacht besteed aan een plant, die verwijst naar de Stille Week: de Judaspenning. Wist u trouwens dat ook in de wintertijd de kerktuin elke woensdag- en zaterdagmorgen is geopend tussen 10 en 12 uur? Kom gerust eens kijken! Lees verder >> 07.03.23
  Klik voor vergroting

Liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd
De werkgroep Liturgisch bloemschikken volgt in de Veertigdagentijd het thema van Kind op Zondag: 'Verander je mee?'. Als basis voor de serie schikkingen worden de kronkelige takken van de kronkelwilg gebruikt. 
Het leven is geen rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen en ontmoetingen met anderen. Laten wij omzien in liefde naar die anderen, zoals Jezus ons heeft laten zien hoe je dat kunt doen. De werkgroep heeft inspiratie voor de schikkingen gehaald uit de brochure van de Protestantse Kerk. Ze gaan aan de slag met het thema: 'Verander je mee?' (Dit jaar begint de serie schikkingen op de tweede zondag van de Veertigdagentijd, omdat de eerste zondag nog een gezamenlijke viering was in de Bethelkerk.) De schikking op deze tweede zondag staat in het teken van de verschijning van Mozes en Elia bij Jezus op 'een hoge berg'. Lees verder >> 07.03.23
  Klik voor vergroting

Legale 'struikrovers' in actie
Leden van de werkgroep Kerktuin hebben zaterdag op legale wijze zich als 'struikrovers' gedragen. . . Omdat de woningen in de Zeeheldenwijk op korte termijn worden gesloopt, werd door de Stichting Present en Woningbouwvereniging Patrimonium een actie georganiseerd om planten en struiken uit de tuinen van de nu leegstaande huizen een nieuw leven te geven in andere Barendrechtse tuinen. Toen deze actie bekend werd bij de werkgroep Kerktuin, hebben zij zich ingeschreven om geschikte planten voor de Kerktuin en de groenstrook achter de Oude Pastorie te mogen verplaatsen. Zoals uit de fotoreportage blijkt, werd het een geslaagde actie, waarbij ds. Franc de Ronde zich als 'opperstruikrover' helemaal kon uitleven. Lees verder >> 04.03.23 
  klik voor vergroting

Lied van de week 
Deze week brengt ds. Romkes weer een lied van dominee-dichter André Troost onder de aandacht: 'In mijn weerstand vindt God woning'. Het wordt gezongen op de melodie van 'Hoger dan de blauwe luchten'. Die melodie is afkomsitg van de Evangelische Broedergemeente en stamt uit 1704.  Het lied is gepubliceerd in de bundel 'Zingende Gezegend
'. Lees verder >> 04.03.23 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Nu de lente is aangebroken, gaan de beide wijkgemeenten in Barendrecht-centrum weer hun vieringen in eigen kerk vieren. Zondag 5 maart is volgens de liturgische kalender de tweede zondag van de Veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam 'Reminiscere' ('gedenk'.  De naam van deze zondag is genoemd naar de Latijnse aanhef van Psalm 25 (Gedenk Heer, aan uw ontferming). De liturgische kleur van de Veertigdagentijd is paars, de kleur van inkeer en bezinning. In de 'paarse tijd' klinkt er geen Gloria in de liturgie. De voorganger in deze dienst is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. Er is na de viering ook weer koffiedinken in de Ontmoeting. Uiteraard kan de dienst ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>.
[DE GEMEENTEVERSIE VAN DE ZONDAGSBRIEF STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 
.04.03.23

Over liturgie gesproken . . . door de PKN (6)
Eerder werd op deze website aandacht besteed aan de eerste tien delen van een serie van de hand van Marcel Barnard, hoogleraar praktische theologie, waarin de orde van dienst, zoals die in veel protestantse kerken wordt gevierd, nader wordt toelicht. Een drietal predikanten geven steeds een inkijkje in de dagelijkse praktijk van hun gemeenten. De serie is een aanrader voor iedereen die wat meer wil begrijpen over de protestantse erediensten en liturgie. Het elfde artikel is nu verschenen en gaat over 'de doop:teken en zegel van Gods goedheid en trouw'. Lees verder >> Voor de hele serie, lees verder >> 27.02.23

Werkgroep Liturgisch bloemschikken uitgebreid
De werkgroep Liturgisch bloemschikken die bestaat uit de dames Joan Bolt, Elly van den Oever en Ingrid Filius is dezer dagen uitgebreid met een nieuw lid: Arja Meijers. Arja heeft eerst even de sfeer geproefd en heeft vervolgens laten weten graag te gaan mee draaien in deze werkgroep van de Dorpskerkgemeente. Arja is al direct ingeschakeld bij de voorbereidingen van de liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd. Het door de PKN aangedragen thema is:
‘Uit liefde voor jou’. Elke plaatselijke gemeente kan aan de hand van de voorbeelden uit de PKN-brochure de serie liturgische schikkingen naar eigen inzicht en creativiteit vormgeven in de Veertigdagentijd. We wensen Arja veel plezier en creativiteit toe! 27.02.23 

Seizoensopening Kerktuin met stekkendag
Zoals elk jaar gebruikelijk, wordt het 'kerktuinseizoen' weer geopend met een stekkendag. Op zaterdag 15 april wordt de traditionele stekkendag gehouden van 10 tot 12 uur, achter de Oude Pastorie bij de Dorpskerk. De werkgroep Kerktuin nodigt iedereen uit om in de komende weken kamer- en tuinplanten te stekken. De stekjes – voorzien van naam en hoogte – kunnen vrijdagavond 14 april bij de kerktuin worden bezorgd. Lees verder >>  27.02.23

Leerhuisavond met ds. Marco Visser
Op dinsdagavond 21 maart is er weer een Leerhuisavond. Dit keer is ds. Marco Visser uit Rotterdam-Schiebroek gastspreker. Hij 
schreef een proefschrift  over de fascinerende figuur van de knecht van de Heer die door de profeet Jesaja ter sprake wordt gebracht als een 'lijdende dienaar' die wordt geroepen om namens Israël een licht voor de volken te zijn. Daar zal deze avond over gaan en dat past mooi zo midden in de Veertigdagentijd. Zoals alle Leerhuisavonden begint het om 20 uur in gebouw 'de Ontmoeting'. Van harte uitgenodigd. 27.02.23
 

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 26 februari is volgens de liturgische kalender de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Invocabit. Dat is het eerste woord van de Latijnse vertaling van Psalm 91:15 waar staat: ‘Roep je mij aan, ik geef je antwoord, in de nood zal ik bij je zijn…’ Zo wordt de toon voor de Veertigdagentijd gezet: het is een tijd om tot God te roepen in het vertrouwen dat Hij naar zijn belofte zal antwoorden. De liturgische kleur van de Veertigdagentijd is paars, de kleur van inkeer en bezinning. In de 'paarse tijd' klinkt er geen gloria in de liturgie. Deze zondag is de gezamenlijke viering in de BethelkerkDe Dorpskerk is gesloten! Voorganger is ds. R.E. Wouda uit Zwijndrecht. Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in de jeugdzaal. Uiteraard kan de dienst, die aanvangt om 10.00 uur, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de orde van dienst, lees verder >>.24.02.22

Lied van de week 
Deze week brengt ds. Romkes weer een lied van Andries Govaert onder de aandacht: 'Nu onze ogen open gaan'. Het lied is gepubliceerd in de bundel 'De weg die je goed doet
'. Lees verder >> 24.02.23 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Veertigdagentijd - Oecumenische vespers 
In de komende Veertigdagentijd worden er weer oecumenische vespers georganiseerd. De vespers duren ongeveer een half uur. De eerste oecumenische vesper wordt gehouden op Aswoensdag 22 februari in de Augustinusparochie, Marijkesingel 2. In deze vesper bent u in de gelegenheideen askruisje op uw voorhoofd te ontvangen. In grote delen van de wereldkerk is het ontvangen van het askruisje, als teken van vergankelijkheid, een oud enbetekenisvol gebeuren. Uiteraard bent u vrij om wel of niet naar voren te gaan. Volg daarin uw hart. De daaropvolgende vespers zijn steeds in de Dorpskerk op woensdagavond, aanvang 19.30 uur. In de stilte van de Dorpskerk kunt u zich terugtrekken uit de drukte van deze jachtige tijd en u in alle rust bezinnen op de betekenis van Pasen. Het kan inspirerend en verdiepend zijn om zo'n moment van bezinning en stilte mee te maken. Voor het overzicht van alle vespers, lees verder >> 22.02.23

Over Liturgie gesproken. . . . Aswoensdag en veertigdagentijd
Zoals bekend is de woensdag na het carnaval, de zogenaamde Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd en de vastentijd. Het ritueel van het askruisje dat christenen op hun voorhoofd krijgen tijdens de viering op Aswoensdag staat symbool voor bezinning en uiting van boetvaardigheid. Het ritueel gaat terug op het oud-testamentische ritueel van boetedoening, het uitstrooien van as over het hoofd. Dat ging toen gepaard met het aantrekken van een boetekleed. Het huidige spreekwoord 'in zak en as zitten' is hierop terug te voeren. 22.02.23
 

Over Liturgie gesproken. . . . Veertigdagentijd of Lijdenstijd?
De begrippen Veertigdagentijd en Lijdenstijd worden nogal eens vermengd. In het kader van de voorbereiding op het Feest van Pasen, is het goed om aandacht te besteden aan de vragen:
* Zijn de begrippen 'Veertigdagentijd' en 'Lijdenstijd' dan niet hetzelfde?
* Zijn er nu zes of zeven Lijdenszondagen?
De werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente heeft een antwoord geformuleerd op beide vragen. Lees verder >>  22.02.23

Toast op geslaagde restauraties Dorpskerk
Op maandagmiddag 20 februari werd er in de unieke ambiance van de Noordbeuk van de Dorpskerk een toast uitgebracht op de afsluiting van 10 jaar restauraties in het 'oudste huis van Barendrecht'. De uitnodiging van de Stiching Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) resulteerde in een mooie opkomst van ruim 80 personen. Stichtingsvoorzitter Wim Vonk verwelkomde iedereen en gaf het woord aan burgemeester Govert Veldhuijzen, die
 de Dorpskerk typeerde als ‘een van de prachtigste kerken in zijn omvang, die ik ken’. De Dorpskerk meldde dat de lintjesregen dit jaar voor het eerst zal plaatsvinden in de Dorpskerk. Vervolgens bracht Wim Vonk samen de burgemeester en de andere aanwezigen een toast uit de geslaagde restauraties. Kerkrentmeester Simon Hoek gaf daarna enerzijds een indrukwekkende opsomming van de ruim 15 grotere en kleinere restauraties sinds 2012 en anderzijds gaf hij een toelichting op de komende verduurzaming van het kerkgebouw: isolatie van de dakconstructies en voorzetramen voor de glas-in-loodvensters. de SVDK hoopt in de komende tijd voldoende financiële middelen te vergaren om die verduurzamingsprojecten te kunnen financieren. Zie ook de vriendenwebsite >> www.vriendendorpskerkbarendrecht.nl 22.02.23

Over liturgie gesproken. . . de Paaskring (1)
In de Protestantse Dorpskerkgemeente wordt bijzondere aandacht besteed aan 'liturgie en kerkmuziek'. De werkgroep Eredienst streeft er naar om de inspirerende wereld van 'liturgie' dichter bij gemeenteleden te brengen. Op deze website worden bijzondere momenten uit het liturgisch jaar nader toegelicht. Op zondag 5 februari begon in het kerkelijk jaar de zogenaamde Paaskring. Deze cyclus start 70 dagen voor Pasen, op Zondag Septuagesima, en eindigt 50 dagen erna, op Pinksteren. De Paaskring wordt onderverdeeld in: de voorvastentijd; de veertigdagentijd; de Goede Week;de Paastijd en de Pinkstertijd. Voor meer achtergrondinformatie over deze prachtige periode uit het kerkelijk jaar, lees verder >> 20.02.23
 

Over liturgie gesproken. . . Zondag hoe. . . ?
Volgens de liturgische kalender is het 19 februari, de zevende zondag na Epifanie. Zoals bekend worden de erediensten van de wijkgemeenten Bethelkerk en Dorpskerk in de maanden januari en februari gezamenlijk gevierd. Deze zondag is de gezamenlijke viering in de Dorpskerk. De Bethelkerk is gesloten! Het is zondag een dienst die is voorbereid in samenwerking met de stichting ICAD (Interkerkelijke Commissie Aangepaste Diensten Rotterdam en omgeving).  Voorganger is ds. E.G. Matser uit Zwijndrecht. Zoals gebruikelijk is na de viering weer koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst, die aanvangt om 10.00 uur, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>18.02.23
 

Lied van de week 
Deze week brengt ds. Romkes een Duits lied onder de aandacht, dat is vertaald door Ria Borkent: 'Jezus mijn geluk en vreugde'. Het staat in de bundel 'Een vleugje eeuwigheid' .
 Lees verder >> 18.02.23 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

'De Dorpskerk is er voor de hele Barendrechtse gemeenschap'
In de aanloop naar de informatieve borrel die op maandagmiddag 20 februari wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Dorpskerk is er in De Schakel een interview opgenomen met Wim Vonk, voorzitter van de Vriendenstichting en met kerkrentmeester Simon Hoek. De borrel heeft een tweeledig doel: enerzijds het vieren dat de restauratieprojecten van het afgelopen decennium zijn afgerond. Anderzijds de start van een nieuwe geldwervingsactie voor het verder verduurzamen van de Dorpskerk. Het voornemen is om zowel de dakconstructie van de kerk te gaan isoleren, als ook om met voorzetramen voor de glas-in-loodvensters de isolatie te verbeteren en de kostbare vensters beter te bechermen tegen vandalisme. Elk van de twee projecten wordt begroot op zo'n € 25.000.  De Vriendenstichting wil zich gaan inzetten om dit mede te gaan financieren. Hoewel de Dorpskerk primair het godshuis is van de Protestantse Gemeente Barendrecht, wordt het gebouw ook steeds vaker ingezet voor de bredere Barendrechtse gemeenschap.
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk kan uw steun gebruiken! Voor het interview, lees verder >> 15.02.23

Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog actueel

Artikelen over liturgie en vieringen zijn aangeduid met een kleurenstrook in de betreffende kleur van het liturgisch jaar.

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende