Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

 Op deze pagina het nieuws van de afgelopen vier weken.
Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog actueel.
LEES-TIPS
>> lees verder

De erediensten worden op zondagmorgen om 10.00 uur online uitgezonden.
Ze zijn rechtstreeks en ook achteraf terug te kijken op de eigen videokanalen van de Dorpskerk.

Klik op het Vimeo logo >> 
klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen of op het YouTube logo >>    Zie ook >> webpagina Kerkdiensten

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 7 augustus is de achtste zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Gedurende zes weken in de zomerperiode worden de erediensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente gezamenlijk gehouden in een van beide kerken. Deze zondag is de Dorpskerk gesloten en wordt de eredienst gevierd in de Bethelkerk. Voorganger is ds. Cees Romkes.  Er is na de viering koffiedrinken in 'de jeugdzaal'. Uiteraard kan de dienst die om 09.30 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Op de zondagen dat er in de Bethelkerk wordt gekerkt, is er geen zondagsbrief maar een korte Orde van dienst. Lees verder >> 05.08.22.

Ruitschade weer hersteld
Dezer dagen heeft een gespecialiseerde glazenier een tiental glas-in-loodruitjes, die in de afgelopen maanden bij merdere gelegenheden door vandalen waren ingegooid, hersteld. De schade zal bij de verzekering worden gedeclareerd. Na de vakantie zullen alle ruim 5000 glas-in-loodruitjes grondig worden gereinigd met behulp van een hoogwerker.  03.08.22
  klik voor vergroting

Kerktuin in beeld - 19
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. 
In de augustusmaand besteedt zij aandacht aan de Acanthus.
 
Kom eens kijken in de Kerktuin, elke woensdag- en zaterdagmorgen open tussen 10 en 12 uur. Lees verder >> 02.08.22
  klik voor vergroting

Dorpskerkactiviteiten gaan door in de vakantie!
Ook in de vakantiemaand augustus gaan veel activiteiten van de Dorpskerkgemeente door, soms in iets aangepaste vorm. Elke woensdagmorgen tussen 10 en 12 uur is de Herberg Dorpskerk geopend. Elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur zijn zowel de Snuffelmarkt, de Kerktuin en de Dorpskerk-Oase geopend. De Snuffelmarkt biedt wekelijks nieuwe tweedehands artikelen voor heel aantrekkelijke prijzen. In de Kerktuin staan tal van zomerplanten in bloei. In de Dorpskerk Oase kunt u even op adem komen in de rust van de eeuwenoude Dorpskerk of gezellig een 'bakkie doen' in gebouw 'de Ontmoeting'. De leiding van de werkgroep Snuffelmarkt meldt dat er in de maand augustus géén koopavonden zijn! Voor de erediensten zie >> webpagina Kerkdiensten. Wees welkom in het 'oudste huis van Barendrecht'! 

Sytze de Vries komt naar de Dorpskerk
Op dinsdagavond  20 september as. organiseert de werkgroep Vorming & Toerusting in de Dorpskerk een avond met de bekende theoloog, dichter en shrijver Sytze de Vries. Hij zal een een interactieve lezing geven over: 'Maria, de vrouw met de vele sluiers'.  Met verhalen, met illustraties en ook met liederen wil Sytze de Vries deze sluiers zo doorzichtig mogelijk maken. Om ten slotte uit te komen bij de vraag: 'is er een oecumenische visie op deze vrouw mogelijk?' De avond wordt muzikaal begeleid door Thea Verhagen en enkele zangers. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis (er is een collecte bij de uitgang ter bestrijding van de kosten). Aanmelding gewenst maar niet noodzakelijk Martina.vreriks@planet.nl of 06-47 33 35 63.
Lees verder >> 31.07.22
  Klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 31 juli is de zevende zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Gedurende zes weken in de zomerperiode worden de erediensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente gezamenlijk gehouden in een van beide kerken. Deze zondag is de Bethelkerk gesloten en wordt de eredienst gevierd in de Dorpskerk. Voorganger is ds. J.Tiggelman uit Spijkenisse.  Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting' en de Kerktuin. Uiteraard kan de dienst, die om 10.00 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  29.07.22.

Nieuw Lied van de week 
Ook deze week brengt ds. Cees Romkes weer een lied van dichter - dominee Sytze de Vries onder de aandacht: 'Nog is de uittocht niet volbracht'.
 Het komt uit zijn bundel 'Op Vleugels', het wordt gezongen op de melodie van 'Co Fen', van de Engelse componist Kenneth Nailor. Lees verder >> 29.07.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

'Party' voor Dorpskerkvrijwilligers
De Wijkkerkenraad is trots op de paar honderd vrijwilligers die de vele werkgroepen het werk van de Dorpskerkgemeente in al haar facetten gestalte geven. Nu de Coronasituatie het weer toelaat, zal er weer een feestelijke bijeenkomst worden georganiseerd op zaterdag 17 september a.s., die zal worden afgesloten met een gevarieerde maaltijd. Een klein comité is bezig met de voorbereidingen. De uitnodingingen zullen dezer dagen worden verstuurd via de clustercoördinatoren. Als u op 5 augustus nog geen uitnodiging heeft ontvangen en wel een vrijwilligerstaak vervult in onze wijkgemeente, neem dan even contact op met Diete Dumans.  29.07.22
  Klik voor vergroting

Oecumenische Startzondag
Op zondag 11 september vieren de St.- Augustinuskerk, de Bethelkerk, Carnisse Haven en de Dorpskerk gezamenlijk de startzondag in de Bethelkerk. Voorgangers zijn ds. Franc de Ronde en drs. Maarten van Boekel. Het thema van de dienst is ‘Aan tafel’. Voor de uitleg bij het thema wordt het bijbelverhaal over de Emmaüsgangers gebruikt. Kindernevendiensten werken mee aan deze startzondag. Muzikale medewerking wordt verleend door het Community Gospel Choir uit Rotterdam en omstreken. Het koor staat onder leiding van Hetty Brand-Boswijk. Pianist is Dirk Jan Versendaal. De opbrengst van de collecte gaat naar een noodhulp project van Kerk in Aktie, ter bestrijding van de ergste honger sinds 40 jaar in Oost Afrika. De deuren van de Bethelkerk gaan om 10.00 uur open. De dienst begint om 10.30 uur. Voorafgaand aan de dienst zingt het koor een aantal liederen. Tijdens de startzondag is kinderoppas aanwezig. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om koffie, thee of limonade te drinken. Daarbij wordt zelfgemaakt gebak van gemeenteleden uit alle vier de kerken geserveerd. Noteer de datum alvast! 28.07.22
 Op zondag 11 spetember zijn
er géén diensten in de 
St.-Augustinuskerk, 
Carnisse Haven en de 
Dorpskerk.
 


Nieuw jaarthema Protestantse Kerk: 'Aan tafel'
De landelijke organisatie van de PKN heeft voor het kerkelijk jaar 2022-2023 als nieuw jaarthema gekozen: 'Aan tafel'. 
In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien. Ook de startzondag van de PG Barendrecht - op 11 september - zal dit thema krijgen. De scriba van de PKN, ds. René de Reuver licht het jaarthema toe. Lees verder >>  28.07.22

'Preekstoelen gezocht' (2)
Aan het begin van de vakantieperiode deed ouderling-kerkrentmeester Diete Dumans een oproep aan gemeenteleden om tijdens hun vakantie foto's van preekstoelen te maken en haar toe te sturen. Ze heeft inmiddels al veel prachtige reacties gekregen, varierend van het verre Lapland tot het nabij gelegen Kijfhoek! Haar oproep wordt nu herhaald voor degenen die in augustus op vakantie gaan. Diete hoopt op nog veel meer reacties, zodat zij er een mooie tentoonstelling van kan maken. Lees verder >> Op de foto de preekstoel van de meest noordelijke middeleeuwse stenen kerk van Europa in Trondenes-Lapland. De vier evangelisten staan er op afgebeeld. 28.07.22
  KLik voor vergroting

Ongewenste bezoeker DK overleden
Eigenlijk kent de Dorpskerk geen ongewenste bezoekers, want iedereen is immers welkom . . . Maar op maandagmorgen 25 juli ontdekte onze electricien Roel Groen op de kerkvloer, in de hoek waar gewoonlijk de piano staat, een ongewenste bezoeker. Het betrof een overleden kleine vleermuis. De alarminstallatie heeft niet gereageerd, dus het beestje moet zijn binnengekomen tijdens de werkzaamheden in de kerk. Dat zal waarschijnlijk zijn geweest via een van de openstaande deuren of via de kapotte glas-in-loodruitjes. Voor de kerkrentmeesters is het reden genoeg om de ingegooide ruitjes snel te laten herstellen. In de archieven van de Dorpskerk is niet terug te vinden of er eerder een vleermuis(je) de Dorpskerk heeft bezocht. 25.07.22
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 24 juli is de zesde zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Gedurende zes weken in de zomerperiode worden de erediensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente gezamenlijk gehouden in een van beide kerken. Deze zondag is de Bethelkerk gesloten en wordt de eredienst gevierd in de Dorpskerk. Voorganger is ds. Cees Romkes.  Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting' en de Kerktuin. Uiteraard kan de dienst, die om 10.00 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]  23.07.22.

Nog meer onderhoud
Met de komst van de audiovisuele apparatuur in de Dorpskerk in 2020 en de verbetering van de verlichtingsinstallatie in de kerkzaal werd de wens groter om alle bekabeling in de hele kerkzaal weg te werken in nieuwe kabelgoten. 
Ook de camera in de nok van de kerkzaal heeft een definitieve plaats gekregen. Deze klus wordt dezer dagen geklaard door Roel Groen, daarbij geassisteerd door koster Rob Bruin. Roel en Rob hebben in de afgelopen tijd achter de schermen veel werk verzet om de beide installaties zo storingsvrij mogelijk te krijgen en de bekabeling zo mooi weg te werken, dat dit in het monumentale interieur nauwelijks opvalt. Dat lijkt goed te gaan lukken! Bij de Foto: Roel bezig met het plaatsen van de nieuwe kabelgoten. 23.07.22
  Klik voor vergroting

Onderhoud op 'hoog niveau'
Sinds het stucwerk van de binnenmuren van de Dorpskerk werd gerestaureerd in 2004 (>> zie webpagina Restauratie muren) zijn de ruiten van de glas-in-loodramen niet meer schoongemaakt. Hoog tijd dus om deze schoonmaakklus aan te pakken. 
Er was daarvoor een professionele hoogwerker de kerkzaal binnengereden. Afgelopen week zijn koster Rob Bruin en kerkrentmeester Simon Hoek op grote hoogte bezig geweest om de bijna 5000 ruitjes aan de binnenzijde schoon te maken. Hoewel de ruiten na de poetsbeurt weer glanzen, was het een enigszins ondankbaar werk omdat de ruiten nog aan de buitenzijde moeten worden schoongemaakt. Die klus volgt na de zomervakantie. Ook daarvoor zal een hoogwerker worden ingezet. Gemeenteleden die willen meehelpen met die schoonmaakklus op hoog niveau, kunnen zich melden bij Rob Bruin of Simon Hoek. 
Bij de foto: het kerkrentmeesterschap is een klus op hoog niveau. 23.07.22
  Klik voor vergroting

Lied van de week 
Deze week brengt ds. Cees Romkes weer een lied van dichter, dominee Sytze de Vries onder de aandacht: 'Waar de liefde ons mag leiden'.
 Het komt uit zijn bundel 'Jij, mijn adem', het wordt gezongen op de melodie van 'Wat de toekomst brengen moge'. Lees verder >> 17.07.22 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

'Preek van de week' in ere hersteld (2)
Zoals eerder gemeld heeft dominee Franc de Ronde de 'Preek van de week' op de website weer in ere hersteld. U kunt zijn preken in de Dorpskerk (en nu ook van de afgelopen gezamenlijke dienst in de Bethelkerk) terugvinden op >> de webpagina Kerkdiensten >> 18.07.22

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 17 juli is de vijfde zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Gedurende zes weken in de zomerperiode worden de erediensten van de Bethelkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente gezamenlijk gehouden in een van beide kerken. Deze zondag is de Dorpskerk gesloten en wordt de eredienst gevierd in de Bethelkerk. Voorganger is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde.  Er is na de viering koffiedrinken in 'de jeugdzaal'. Uiteraard kan de dienst die om 09.30 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Op de zondagen dat er in de Bethelkerk wordt gekerkt, is er geen zondagsbrief maar een korte Orde van dienst. Lees verder >> 16.07.22.

Lied van de week 
Ds. Cees Romkes vestigt deze week de aandacht op een van oorsprong Fins lied, dat is vertaald door theoloog en publicist Alfred C. Bronswijk: 'Zie mij staan bij de klaagmuur'.
 De melodie is van de Fin Pekka Simojoki, die ook de originele tekst maakte. 
Lees verder >> 17.07.22 

Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com  

Kerktuin in beeld - 18
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In de julimaand besteedt zij aandacht aan Gerst en Tarwe Kom eens kijken in de tuin, elke woensdag- en zaterdagmorgen open tussen 10 en 12 uur. Lees verder >> 10.07.22
 

Gerst


Tarwe

Gemeenteraad bezoekt Dorpskerk
De nieuw gekozen Gemeenteraad van Barendrecht heeft op donderdag 7 juli een bezoek gebracht aan de 'Oude Dorpskern'. Naast de Historische Vereniging en de Watertoren stond ook een bezoek aan de Dorpskerk op het programma. Na ontvangst met koffie in 'de Ontmoeting' verzorgde ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek een presentatie over de geschiedenis van het 'oudste huis van Barendrecht'. Hoewel veel gemeenteraadsleden de grote lijnen van de presentatie wel kenden, waren tal van aspekten uit de roemrijke geschiedenis van de Dorpkerk toch nieuw voor hen, zoals 'het handvest van Barendrecht' uit 1583. Ter afsluiting gaf Simon uitleg bij enkele bijzondere grafzerken. Het was goed te constateren dat de 'Oude Dorpkern' in het algemeen en de Dorpskerk in het bijzonder de warme belangstelling heeft van onze gemeentebestuurders.  08.07.22
  Klik voor vergroting
1483 Handvest van Barendrecht:
begin van dijkherstel en het 'huidige' Barendrecht

Wens in vervulling gegaan
Matthé van Herk (6) uit Krimpen aan den IJssel heeft heel veel belangstelling voor klokken en carillons. Hij bezoekt elke dag basisschool 'de Wijngaard' van de Stichting Reformatorisch Speciaal Onderwijs Randstad. Regelmatig loopt hij een rondje om de Dorpskerk en kijkt dan stiekem even omhoog naar de klok. Hij liet zijn groepsleerkracht weten dat zijn grote wens zou zijn om ooit een keer de klok van de Dorpskerk te mogen luiden. Matthé kreeg tot zijn grote vreugde toestemming van koster Rob Bruin om op vrijdag 1 juli de schoolvakantie alvast in te luiden. De ouders van Matthé reageerden als volgt:
'Onze Matthé vond het zo mooi! Het aanbod om de klok te mogen luiden klonk hem als muziek in de oren!' Ze zijn koster Rob Bruin heel dankbaar voor de geweldige excursie die hij voor Matthé georganiseerd had. Matthé heeft het eeuwenoude torenuurwerk bewonderd en is zelfs boven in de kerktoren naar de uit 1759 stammende luidklok gaan kijken. Matthé vond het een enorme ervaring om zomaar op vrijdag zijn klasgenootjes en de jufs het prachtige geluid van de klok van de eeuwenoude Dorpskerk te mogen laten horen. 08.07.22
  Klik voor vergroting

Een grote wens is in vervulling gegaan

Een oude Dorpskerkfoto gevonden
Met grote regelmaat zoekt ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek op internet naar oude foto's van de Barendrechtse Dorpskerk. Veelal komen reeds bekende foto's boven water, maar soms wordt er toch weer een kleinood gevonden. De collectie van de overleden Rotterdamse fotograaf Ary Groeneveld, die is ondergebracht in het Stadsarchief Rotterdam, is gedigitaliseerd. In die collectie werd bijgaande foto gevonden, die is genomen in mei 1961, tijdens de grote restauratie van de Barendrechtse Dorpskerk. De foto geeft een paar bijzondere details prijs. Zo is het luikje te zien aan de zuidzijde van de torenspits, dat dateert uit de tijd dat de torenspits onderdeel was van de 'Optische telegraaf van Lipkens'. Ook is op deze foto goed te zien dat de oude kleinere raamkozijnen in die periode werden teruggebracht naar de oospronkelijke gotische hogere glas-in-loodvensters. Van af de toren gerekend zijn de eerste drie lagere kozijnen (die in 1850 werden geplaatst) reeds verwijderd. In de meer oostelijk gelegen twee ramen zitten die kleinere kozijnen er nog in. Ook geeft deze foto de staat van de wijzerplaten weer, voordat ze in die periode werden gerestaureerd. Verder is goed te zien dat bij die restauratie ook de leien zijn vernieuwd.  02.07.22  
  klik voor vergroting
Weer een stukje Dorpskerkgeschiedenis gedocumenteerd

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe? 
Zondag 3 juli is de derde zondag van de zomer. Gedurende de zomertijd is de liturgische kleur groen tot aan de adventstijd. Voorganger is dorpskerkpredikant Franc de RondeEr is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst die om 10 uur aanvangt ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Gemeenteleden kunnen via de wekelijkse 'Gemeenteversie van de Zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van informatie, die alleen voor hen is bedoeld, lees verder >>. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. 
[De gemeenteversie staat vanwege de privacyregelgeving achter een code, die is op te vragen via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 02.07.22.

Restauratie monumentaal koperwerk gestart
Zoals eerder gemeld wordt
 het koperwerk van de Dorpskerk gerestaureerd. Donderdagmiddag 30 juni is al het koperwerk gedemonteerd en op transport gegaan naar de restaurator. Dit betreft aan de kansel: doopvonthouder en lezenaar (1664); twee kaarsenhouders (1773), alsmede de vier kaarsenkronen (1771, 1773, 1773, 1781) en de van latere datum stammende lezenaar en kaarsenhouder op de rand van de dooptuin. Verder is besloten om ook de koperen standaard van de paaskaars te laten restaureren. Naar verwachting zullen alle gerestaureerde onderdelen over ongeveer een maand worden teruggeplaatst.
Op de unieke foto: de Dorpskerk tijdelijk ontdaan van het monumentale koperwerk. 30.06.22
  klik voor vergroting

Jaarboekje 2022 PG Barendrecht verschenen
Nu de Algemene Kerkenraad het Jaarboekje 2022 heeft vastgesteld, is het ook beschikbaar gekomen voor publicatie. De AK bedankt de PGB-commissie Jaarboekje voor het verrichte werk en hoopt dat het weer een goede bron van informatie zal zijn voor gemeenteleden en ambtsdragers. Voor de inhoudsopgave van het jaarboekje 2022, alsmede de introducties van de PG Barendrecht en van de vier wijkgemeenten, lees verder >>. Voor het complete jaarboekje met alle personele gegevens, Lees verder >> 27.03.22 
[
VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING STAAT DE COMPLETE VERSIE  ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl] 

Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog actueel

Artikelen over liturgie en vieringen zijn aangeduid met een kleurenstrook in de betreffende kleur van het liturgisch jaar.

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende