Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Hier het nieuws van de afgelopen drie weken. 
Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Actueel


Veilige verlichting in de toren
Ter voorbereiding op de restauratie van het torenuurwerk en de luidklok hebben de kerkrentmeesters van de Dorpskerk besloten om de binnenverlichting op alle vier etages van de kerktoren én op de zolder van de kerkzaal te vernieuwen respectievelijk uit te breiden. De bestaande verlichtingsinstallatie dateerde uit het midden van de vorige eeuw en was langzamerhand niet veilig genoeg meer (zie brandschade op de foto). Roel Groen Installatietechniek heeft de klus aangepakt en nagenoeg afgerond. Er zijn nieuwe kabels getrokken en nieuwe armaturen geplaatst. Op de balgenzolder en de uurwerkzolder zijn het sierlijke armaturen en op de klokkezolder, in de torenspits en op de zolder boven de het schip van de kerk zijn nieuwe LED-armaturen aangebracht. Zo is er nu sprake een veilige werkverlichting, die het werken in de toren straks ook zal vergemakkelijken.
  klik voor vergroting
Een oude brandschade
door een te lang brandende lamp

Nieuws van de Snuffelmarkt
* Extra avondverkoop in de Snuffelmarkt. Sinds januari organiseert de Snuffelmarkt elke 3e woensdag van de maand een extra avondverkoop. De eerstkomende verkoopavond zal zijn op woensdag 21 maart van 19.00 tot 21.00 uur.
* Stille Zaterdag, 31 maart 2018 is de Snuffelmarkt gesloten!

De Snuffelmarkt is te vinden achter de Dorpskerk/Watertoren aan de Dorpsstraat te Barendrecht. De opbrengst is ook in 2018 voor het onderhoud van de prachtige Dorpskerk, een monument waar Barendrecht trots op is. Voor meer informatie: Anke van den Boogert, telefoon 619379 en op Facebook De Snuffelmarkt Barendrecht. 20.03.18

Afscheid koster-beheerder Jan van den Oever
Op zaterdagmiddag 28 april nemen wij afscheid van onze koster-beheerder Jan van den Oever. Jan heeft zijn taak ruim 15 jaar met veel plezier vervuld, maar hoopt nu te gaan genieten van zijn pensioen en een rustiger leven met meer tijd voor zijn hobby’s (vogels, foto’s en zijn computer). Graag nodigen wij iedereen uit om die middag tussen 15.00 en 16.30 uur Jan persoonlijk te bedanken voor zijn inzet voor de Dorpskerkgemeente gedurende al die jaren, in de Ontmoeting achter de Dorpskerk.
Jan zou graag een nieuw fototoestel of een nieuwe computer krijgen als afscheidscadeau. Mooie cadeaus, en als iedereen meedoet…. Daarom hebben wij besloten iedereen in de gelegenheid te stellen daaraan een bijdrage te leveren door een speciale rekening te openen voor een cadeau, dat zal worden overhandigd tijdens de receptie. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer  NL54INGB 0000 4609 62 t.g.v. cvk Prot. Gem. Barendrecht o.v.v. cadeau Jan v.d. Oever.

De voorbereidingscommissie, Diete Dumans, Alie den Engelsman, Tineke van der Meer. 19.03.18
  klik voor vergroting

Gezocht: Koster-beheerder Dorpskerkcomplex
In verband met de pensionering van Jan van den Oever heeft het College van Kerkrentmeesters, op advies van de Wijkkerkenraad en de Wijkraad van Kerkrentmeesters van de Dorpskerkgemeente, besloten om opnieuw een fulltime koster-beheerder aan te gaan stellen voor het Dorpskerkcomplex. Ook de AK heeft het besluit bekrachtigd. De wervingsprocedure is opgestart door de sollicitatiecommissie, die bestaat uit Tineke van der Meer, Diete Dumans, Ad van den Enden en Simon Hoek. Deze week zal er in de regionale pers geadverteerd worden. Voor de advertentie en de profielbeschrijving, lees verder >> 19.03.18
 

UFO gesignaleerd in Dorpskerk. . .
Zaterdagmiddag 17 maart is er een UFO gesignaleerd in de Dorpskerk. Er vloog een Unidentified Flying Object door het 'oudste huis van Barendrecht'..... Gelukkig hoefde er geen alarm te worden geslagen, want het bleek te gaan om een geplande actie van twee leden van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Bij Henk de Vlaam en Simon Hoek bestond al jaren het plan om het monumentale kerkinterieur en met name de grafzerken van boven af te fotograferen. Henk kwam in contact met een gespecialiseerde hobbyist, die met zijn drone regelmatig foto- en filmopnames maakt in gebouwen. Afgelopen zaterdagmiddag werden de eerste proefopnames gemaakt, dit keer nog in een kerkzaal mét stoelen. De proef met de 'vliegende camera' is uitstekend geslaagd, zodat later dit voorjaar de zerkenvloer als geheel én in detail met een drone gefotografeerd zal worden. Bekijk de eerste resultaten >>   18.03.18

  klik voor vergroting

De proef met de 'vliegende camera'
is uitstekend geslaagd

Liturgische schikking zondag Judica
De dames Ingrid Filius en Petra van Die van de werkgroep Liturgisch bloemschikken uit de Triomfatorkerkgemeente hebben voor de vijfde zondag van de Veertigdagentijd een prachtige schikking gemaakt voor de viering in de Triomfatorkerk (nu de Dorpskerk gesloten is). Het thema is deze zondag Judica: 'Ik heb alles voor je over'. De paarse violen vertegenwoordigen de trouw van God aan de mens. 
Lees verder >> 17.03.18
  klik voor vergroting

Theoloog Janneke Stegeman in Barendrecht
Op dinsdagavond 20 maart komt voormalig Theoloog des Vaderlands Janneke Stegeman een lezing houden in het Leerhuis ‘Leren lezen’ van de Protestantse Gemeente Barendrecht.Stegeman schreef als afsluiting van haar jaar als Theoloog des Vaderlands het pamflet 'Alles moet anders! Bevrijdingstheologie voor witte Nederlanders'. Stegeman probeert in 'Alles moet anders!' de christelijke traditie in gesprek te brengen met de vragen van onze tijd. Het Leerhuis ‘Leren lezen’ wordt gehouden in De Ontmoeting. Aanvang: 20:00 uur. Toegang: € 5 (inclusief koffie/thee). Lees verder >>  12.03.18

 

Liturgische schikking zondag Laetare
De dames Joan Bolt en Liesbeth van Eijsden van de werkgroep Liturgisch bloemschikken uit de Triomfatorkerkgemeente hebben voor de vierde zondag van de Veertigdagentijd een prachtige schikking gemaakt voor de viering in de Dorpskerk. Het thema is deze zondag: 'Ik geef je te eten'. De kleur roze in de schikking symboliseert dat het licht van Pasen er aan komt. Lees verder >> 10.03.18
  klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht
In het nieuwe wijkbericht gaat ds. Jan Willem Stam in op het wel en wee van de Dorpskerkgemeente en hij blikt vooruit op de komende vieringen. Verder doet kerkenraadsvoorzitter Kees Vos verslag van de februarivergadering van de WK. 
Lees verder >> 10.03.18

Meditatie Klankbord
De meditatie in Klankbord is dit keer verzorgd door Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. Hij blikt onder het thema 'Opstandige lijfelijkheid' vooruit op de bijeenkomst van 20 maart het Leerhuis 'Leren lezen', waarin ds. Janneke Stegeman een presentatie zal verzorgen onder de titel 'Alles moet anders, bevrijdingstheologie voor witte Nederlanders' . Lees verder 10.03.18

Een nieuwe synodevoorzitter
De Generale Synode van de Protestantse Kerk van Nederland die op vrijdag 9 maart een extra vergadering hield, heeft een ds. Saskia van Meggelen (1967) verkozen tot nieuwe preses. Zij volgt ds. Karin van den Broeke op die de afgelopen vijf jaar preses is geweest. Ds. van Meggelen is blij met het vertrouwen dat de generale synode in haar stelt: “Ik houd van de Kerk, al mijn leven lang, en op wat voor plaats God mij ook roept, daar wil ik zijn Kerk dienen. Voor mij is dat nu deze plek.” Zij positioneert zich uitdrukkelijk als iemand uit ‘het midden van de kerk’, met een charismatische inslag. Ze is als predikant verbonden aan de Protestantse Johanneskerk in Breda, daarvoor bekleedde ze die functie in de Gereformeerde kerken van ’s Gravenmoer, Almkerk en Lopik. Ds. Van Meggelen is sinds januari 2018 synodelid en was dat eerder van 2007-2012.  10.03.18 
 

Wist u dat? De Bijbel vertaald in 20 nieuwe talen
Zo’n 14 miljoen mensen kunnen sinds 2017 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de 20 talen waarin de Bijbel, of een deel ervan, vertaald werd. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de bijbelgenootschappen, in zijn jaarverslag. In zeven van die 20 talen – gesproken in Mozambique, Birma, Turkmenistan, Zuid-Soedan, Taiwan en Vietnam – is nu de complete Bijbel beschikbaar. In vier talen kwam in 2017 het Nieuwe Testament af en in negen talen gedeelten van de Bijbel. Wereldwijd werden vertaalprojecten afgerond in 49 talen, die gesproken worden door ruim 580 miljoen mensen. De complete Bijbel is nu beschikbaar in 674 talen die door 5,4 miljard mensen gesproken worden. In nog eens 1.515 talen is het Nieuwe Testament vertaald en voor 406 miljoen mensen zijn bijbelgedeelten beschikbaar. 209 miljoen mensen hebben echter nog geen Bijbel in hun eigen taal. Lees verder >> 10.03.18

Kinderkerk op Palmpasen
De werkgroep Kinderkerk van de Dorpskerkgemeente heeft een nieuwe Kinderkerk voorbereid. Dit keer zal er op zondag 25 maart - Palmpasen - in een feestelijke Kinderkerk worden gevierd dat Jezus naar Jeruzalem gaat voor het Paasfeest. Kom je dat met ons meevieren? We gaan iets moois met elkaar maken, we vertellen verhalen, zingen liedjes en praten met elkaar. De Kinderkerk, die is gericht op de kleinere kinderen vindt plaats in de Dorpskerk op zondagmiddag van 16.00 tot 16.30 uur.  
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . .Veertigdagentijd of Lijdenstijd?
De begrippen Veertigdagentijd en Lijdenstijd worden nogal eens vermengd. In het kader van de voorbereiding op het Feest van Pasen, is het goed om aandacht te besteden aan de vragen:
 * Zijn de begrippen 'Veertigdagentijd' en 'Lijdenstijd' dan niet hetzelfde?
*  Zijn er nu zes of zeven Lijdenszondagen?
De werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente heeft enkele jaren geleden in de rubriek 'Over Liturgie gesproken. . . ' een antwoord geformuleerd op beide vragen. Lees verder >>  03.03.18
 

Actie Voedselbank - 'product van de maand'
De Dorpskerkgemeente participeert samen met andere kerken in Barendrecht aan de actie 'product van de maand' van de Barendrechtse Voedselbank.
Voor de maand maart 2018 is gekozen voor het product 'toiletartikelen'.
Op elke zondag dat de Dorpskerk is geopend, kunt u het product van de maand inleveren bij een van de aanwezige diakenen. Er staan in de Ontmoeting speciale kratten om de producten in te deponeren. Als de Dorpskerk op een zondag is gesloten, kunt u uw artikelen ook in de andere PGB-kerken afgeven. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 02.03.18
  klik voor vergroting

Liturgische schikkingen in de 40dagentijd
Als een eerste vorm van intensieve samenwerking tussen de wijkgemeenten Triomfatorkerk en Dorpskerk verzorgt de werkgroep Liturgisch bloemschikken de schikkingen in de Veertigdagentijd in zowel de Dorpskerk als de Triomfatorkerk. Zondag 4 maart staan er in beide kerken dezelfde schikking, die geïnspireerd is op het verhaal dat Jezus de geldwisselaars verjaagt van het plein voor de Tempel in Jeruzalem. Voor de toelichting op deze schikking, lees verder >> 02.03.17
  klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht
In het nieuwe wijkbericht gaat ds. Jan Willem Stam in op het wel en wee van de Dorpskerkgemeente en hij blikt vooruit op de komende vieringen. Verder doet kerkenraadsvoorzitter Kees Vos verslag van de januarivergadering van de WK. 
Lees verder >> 26.02.18

Meditatie Klankbord
De meditatie in Klankbord is dit keer verzorgd door Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. Hij gaat in op het thema 'Vasten', hoe kunnen we anno 2018 hieraan op gepaste wijze gestalte geven. Lees verder >>  26.02.18

Er zat weer muziek in de Dorpskerk
Er kwamen zondag 25 februari meer dan 150 bezoekers naar de Dorpskerk voor het concert van Trio Tangata. Margreet Markerink (piano), Jacqueline Edeling (bandoneon) en Boris Franz (contrabas) zorgden voor een Latijns Amerikaanse sfeer met muziek van onder meer Astor Piazzolla en van Markerink zelf. Er klonk ook een werk van Bach. Jacueline Edeling vertelde dat ze het heel bijzonder vond om dat in de Dorpskerk te spelen. Na de oorlog werd in veel Duitse kerken de bandoneon gebruikt om de gemeentezang te begeleiden, omdat het orgel de oorlog niet had overleefd. De volgende activiteit van Barendrecht Klassiek is het open podium op zaterdag 14 april. Op zondag 24 juni is er weer een koffieconcert. Lees verder >>  23.02.18
  klik voor vergroting

Liturgische schikkingen in de 40dagentijd
Als een eerste vorm van intensieve samenwerking tussen de wijkgemeenten Triomfatorkerk en Dorpskerk zal de werkgroep Liturgisch bloemschikken van de Triomfatorkerk, bestaande uit Ingrid Filius en Petra van Die in de Veertigdagentijd de liturgische schikkingen verzorgen in beide kerken. Vorige week zondag was de Dorpskerk gesloten en stond de schikking voor de eerste zondag in de veertigdagentijd in de Triomfatorkerk. Komende zondag is de Triomfatorkerk gesloten en staat de schikking voor de tweede zondag in de Veertigdagentijd in de Dorpskerk. Op de zondagen dat beide kerken open zijn zal de werkgroep in beide kerken dezelfde schikking plaatsen. Een prachtig initiatief! Voor de toelichting bij de schikking van komende zondag, lees verder >> 23.02.18
  klik om de afbeelding te openen
'samen onderweg'

Bredere distributie Zondagsbrief
Als een tweede vorm van intensievere samenwerking tussen de wijkgemeenten Triomfatorkerk en Dorpskerk zal de Zondagsbrief zoals die op de Dorpskerkwebsite wordt gepresenteerd, voortaan ook worden verzonden aan de kring van gemeenteleden van de Triomfatorkerkgemeente die wekelijks de liturgie van de Triomfatorkerk opgestuurd krijgen. Tevens zal er op de zondagen dat de Dorpskerk is gesloten, de liturgie-overzichten van de Triomfatorkerk worden gepubliceerd op de Dorpskerkwebsite. Zo wordt het streven van 'Samen-Vieren' stapje voor stapje zichtbaar. 23.02.18

Extra verkoopavonden Snuffelmarkt
Sinds januari organiseert de Snuffelmarkt elke 3e woensdag van de maand een extra avondverkoop. De eerstkomende verkoopavond zal zijn op woensdag 21 februari van 19.00 tot 21.00 uur. De Snuffelmarkt is te vinden achter de Dorpskerk aan de Dorpsstraat te Barendrecht.  De opbrengst is ook in 2018 voor het onderhoud van de prachtige Dorpskerk, een monument waar Barendrecht trots op is.
Voor meer informatie: Anke van den Boogert, telefoon 619379 en op Facebook De Snuffelmarkt Barendrecht.
 

De eerste predikanten van Barendrecht
In het kerkblad Klankbord is een serie artikelen gestart waarin de eerste vijf predikanten van Barendrecht worden beschreven. Deze artikelen zij resumés van uitgebreidere artikelen die eerder op onze website zijn gepubliceerd. Om uitgebreid zoeken op de website te voorkomen, wordt het betreffende uitgebreide artkel opnieuw geplaatst op deze pagina Laatste Nieuws.
Voor de eerste predikant, lees verder >> ; Voor de tweede predikant, lees verder >> ; Voor de derde predikant, lees verder >>

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende