Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Prijsvraag

Laatste nieuws

Hier het nieuws van de afgelopen twee weken.
Het laatste nieuws gemist?
Ga dan naar >> webpagina Actueel voor de nieuwsberichten van twee maanden eerder


Twee weken lang Kerst in de Dorpskerk (bijgewerkt)
Als Dorpskergemeente groeien we in de Adventstijd langzaam toe naar het grote feest van de geboorte van Jezus Christus. Maar ondertussen vindt er in de prachtig gerestaureerde Dorpskerk vanaf vrijdagavond 8 december, twee weken bijna elke dag of avond wel een kerstconcert of een kerstviering plaats. Het is bijna te veel om op te noemen, want de Dorpskerk biedt ook dit jaar onderdak aan tal van groepen en koren. Komende is er bijna elke avond een kerstconcert, er is 'voor elk wat wils'. 
Voor een overzicht van alle activiteiten in de Dorpskerk zie onze speciale Kerstpagina, lees verder >>  17.12.17
 
Er zit veel muziek
in de Dorpskerk

Een grandioos WinterFeest in en rond de Dorpskerk
Op zaterdag 16 december 2017 stond de Dorpskerk weer centraal in het WinterFeest, dat werd georganiseerd door de Stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht (SEDOB). De Dorpskerkgemeente participeert al vanaf het begin in de SEDOB. Tal van leden van de Dorpskerkgemeente zijn actief bij de voorbereiding en uitvoering van het WinterFeest. Ook koster-beheerder Jan van den Oever levert al jaren een bijdrage aan dit evenement. Voor hem was het een bijzonder WinterFeest, omdat het voor hem de laatste keer was in zijn huidige rol... Voor een uitgebreid fotoverslag, lees verder >> 17.12.17
  klik voor vergroting

Een nieuwe scriba!
De (wijk)kerkenraad van de Dorpskerkgemeente deelt u vol dankbaarheid mee, dat zij in haar vergadering van 15 december jl. unaniem heeft besloten om de heer Dick Schriek voor te dragen aan de wijkgemeente als de nieuwe scriba en opvolger van Loek van Doorn. De voorgenomen benoeming van heer Schriek zal zondag 17 december worden gepresenteerd aan de gemeente, waarna eventuele bezwaren kunnen worden ingediend. Naast deze vacature is er in de wijkkerkenraad nog een vacature voor een ouderling én een vacature voor een diaken.  Gemeenteleden worden opgeroepen om te overwegen toe te treden tot onze enthousiaste groep ambtsdragers. Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen in de PG Barendrecht is het belangrijk dat er een voltallige kerkenraad is in onze wijkgemeente! 15.12.17

Kerstdiner voor Eetgroep d'Ontmoeting
Deze week kregen de deelnemers van Eetgroep d'Ontmoeting een heerlijk kerstdiner voorgeschoteld. In een paar jaar tijd is deze activiteit van de Dorpskerkgemeente uitgegroeid tot een groot succes. Deelnemers vanuit alle wijkgemeenten van de PG Barendrecht en zelfs daarbuiten genieten een paar keer per maand van deze vorm van 'Kerk-zijn anno 2017'. Allereerst geniet men van de heerlijke maaltijden maar daarnaast blijken de deelnemers ook het onderlinge contact steeds meer te waarderen. De dankbare reacties zijn dan ook het mooiste compliment dat de coördinatoren Loek & Nellie van Doorn en Martin en Arja Hoogerbrugge  kunnen krijgen en dat geldt zeker ook voor de grote groep vrjiwilligers die deze werkgroep telt. Loek maakte een mooie foto's van de maaltijden van 11 en 14 december jl. 
Kijk verder >> 15.12.17
  klik voor vergroting
Een bedankje voor alle vrijwilligers

Kerstwandeling 'Bethlehem in Barendrecht'
Voor het 6e jaar op rij organiseert Hart voor Barendrecht de Kerstwandeling ‘Bethlehem in Barendrecht’ én wel op vrijdag 22 december. Hart voor Barendrecht hoopt dat door de Kerstwandeling de Kerstboodschap ook dit jaar veel mensen mag aanspreken. Het thema is ‘Kerst eens anders’. De start is om 18.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de MCD, de wandeling eindigt bij de Triomfatorkerk. De route loopt door de Oranjewijk. Aan het einde van de wandeling is er weer warme chocolademelk en zingen van kerstliederen met begeleiding van het jeugdorkest van de Harmonie op het plein voor de Triomfatorkerk. Wij nodigen iedereen uit om op 22 december, samen met anderen, te gaan wandelen langs de sfeervolle route en inspirerende taferelen. 14.12.17 / 25.11.17
 

Actie Afval Loont - wie levert de 10 miljoenste kilo afval?
De ACtie Afval Loont nadert in rap tempo de feestdagen en het eind van het jaar. Tevens de tijd van de loterijen met prijzen van miljoenen. Ook bij Afval loont is het tijd voor miljoenen, kilo's afval dan wel te verstaan. De 10.000.000e kilo zal binnen afzienbare tijd worden ingeleverd. Reden voor mooie prijzen!
Ben jij het die de 10 miljoenste kilo inlevert bij Afval Loont? Dan win je een weekendje weg!  
Raad het moment waarop de 10 miljoenste kilo wordt ingeleverd en win een fraai feestpakket voor Oud & Nieuw! Lees verder >> 14.12.17
 
Doe mee en doneer
de opbrengst van uw afval
t.b.v.het onderhoud van
de Dorpskerk!

Kerstvieringen in het oudste huis van Barendrecht
Ook dit jaar houdt de Protestantse Gemeente Barendrecht twee prachtige Kerstvieringen in de 505-jarige Dorpskerk,  ‘het oudste huis van Barendrecht’.   Ze zijn voor iedereen vrij toegankelijk.
Wie het geboortefeest van Jezus Christus wil vieren in de Kerstnacht (zondag 24 december)  is welkom om 22.00 uur in de met kaarsen verlichtte Dorpskerk. Vanaf 21.45 uur worden hier bekende kerstliederen gezongen. De deuren van de Dorpskerk gaan open om 21.15 uur. De opzet van de Kerstnachtdienst is gericht op een breed publiek, zodat velen zich hier thuis zullen kunnen voelen. 
Ook op de morgen van maandag 25 december, Eerste Kerstdag,  is er in de Dorpskerk een viering van Christus’ Geboorte. Die kerkdienst is gericht op het hele gezin. De kerkdienst begint om 10.00 uur.
Lees verder >>  14.12.17
  klik voor vergroting

Dorpskerk op Facebook
Na overleg tussen Arco van der Lee, de PR-deskundige van de Dorpskerk(gemeente) en Simon Hoek, beheerder van deze Dorpskerkwebsite, is besloten om een Facebook-pagina van de Dorpskerk op te zetten. Beiden zullen voorlopig optreden als beheerders van de Facebook-pagina 'Dorpskerkbarendrecht'. Het is de intentie om de FB-pagina te gebruiken als 'voorportaal' / 'uithangbord' van onze website. Aangezien het beheer van de website al vele uren per week kost, zal vooralsnog worden volstaan met het plaatsen van korte mededelingen/nieuwtjes, die steeds zullen verwijzen naar een artikel op de Dorpskerkwebsite.
Lees verder op >> https://www.facebook.com/DorpskerkBarendrecht/  13.12.17

Woord & weg - december 2017
Het inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland besteedt in het decembernummer aandacht aan vele interessante zaken die spelen op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau in de PKN. In het omslagartikel zochten broer en zus Jos en Inez van Oord naar duiding en betekenis in Bijbelverhalen. Het levert een boeiend artikel op! Lees verder >> 03.12.17 

Een Leerhuis-avond over Bijbelvertalingen
Het leerhuis ‘Leren lezen’ opent op dinsdagavond 19 december a.s. zijn deuren. Dan komt Bijbelvertaler dr. Jaap van Dorp naar Barendrecht om een presentatie te houden over de verschillende Bijbelvertalingen in het Nederlands. Van Dorp werkt bij het Nederlands Bijbelgenootschap als oudtestamenticus. Hij was als vertaler en vertaalcoördinator betrokken bij deze meeste Bijbelvertalingen  die de afgelopen decennia zijn uitgegeven. 
Tijdens de presentatie zal Van Dorp verschillende gedeelten in de Bijbel bespreken en toelichten. Er is ruim gelegenheid vragen te stellen over de diverse Bijbelvertalingen. Aanvang 20 uur in De Ontmoeting en er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd (met als richtbedrag €5).
Lees verder >> 12.12.17

 

klik voor vergroting

Het belooft weer een heel bijzondere leerhuis-avond te worden!


Kerstviering HVD voor ouderen
De traditionele kerstviering voor de oudere leden van de Dorpskerkgemeente zal plaatsvinden op dinsdag 19 december 2017 aanvang 15.00 uur in de Dorpskerk. De dames van de HVD nodigen iedereen van 75 jaar en ouder uit voor de kerstviering op dinsdag  Dorpsstraat 146. De voorganger is ds. Jan Willem Stam; de organist is Hans van Gelder. Na de dienst is er in de Ontmoeting een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie/thee met wat lekkers erbij. Wat de middag verder nog brengt is een verrassing. We zingen ook enkele liederen en sluiten de middag af met een broodmaaltijd. De middag eindigt om ongeveer 18.30 uur. We zien uit naar u komst. Als u geen vervoer heeft kunt u contact opnemen met mevr. Tine van Herk- v.d. Berg telefoon (0180) 612942. Voor hen die via internet willen meeluisteren is de liturgie beschikbaar, lees verder >> 12.12.17
 

Dr. Schaepmanschool op bezoek in Dorpskerk
Maandagmorgen 11 december hebben alle 280 kinderen van de Dr. Schaepmanschool, locatie Evertsenstraat, in drie groepen de Dorpskerk bezocht. De onderbouw- en middenbouwgroepen werden rondgeleid door kerkrentmeester Simon Hoek, die vertelde over de rijke historie van het oudste huis van Barendrecht. Jan van der Meer gaf uitleg over het Dorpskerkorgel en liet het natuurlijk ook horen. De bovenbouwleerlingen die als laatsten kwamen, werden ontvangen door de Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. Hij vertelde wat er zoal in een protestantse kerkdienst gebeurt en ook hij beantwoordde tal van vragen. Ook dit bezoek onderstreepte de rol die de Dorpskerk wil spelen voor Barendrecht: een huis, een herberg te zijn waar een ieder welkom is en waar het goed toeven is. Lees verder >> 11.12.17

Gaat Dorpskerk nieuw geheim prijsgeven?
Ton Blinde stelde afgelopen week aan kerkrentmeester Simon Hoek de vraag 'Is de Dorpskerk in de negentiende eeuw onderdeel geweest van de Optische telegraaf van Lipkens?' Omdat de kerkrentmeester het antwoord op de vraag schuldig moest blijven, is hij zaterdagmorgen samen met Ton naar de torenspits geklommen en ze deden daar een paar bijzondere ontdekkingen die er op wijzen dat het antwoord op de vraag positief moet zijn.... Het lijkt er op dat de Dorpskerk weer een geheim uit haar rijke geschiedenis  heeft prijsgegeven! Op de tekening staan de route van de optische telegraaf, die dus via 'West Barendrecht liep.
Lees verder >> 10.12.17
  klik voor vergroting

TOP2000 dienst in de Triomfatorkerk!
Voor wie de muziek uit de TOP2000 ook in de kerk wil horen en beleven, is van harte welkom op zaterdag 30 december as. om 19.30 uur in de Triomfatorkerk. Thema: 'Power of live'. Met optredens van Fusion Acoustic Band en Kim Beekman Alle informatie staat op de poster, lees verder >>  10.12.17
 

Kinderkerstfeest in de Bethelkerk
Traditiegetrouw wordt er op de avond voor het Kerstfeest een bijzonder kinderkerstfeest gevierd in de Bethelkerk. Alle kinderen van de Protestantse Gemeente Barendrecht, hun ouders en grootouders zijn van harte welkom. De uilen Dons en Veder nemen jullie mee naar het Kerstfeest (zie tekening). 
De deuren van de Bethelkerk gaan open om 18.30 u. Aanvang 19.00 uur. 
 Lees verder >> 10.12.17
 

Spectaculair slot van WinterFeest in Dorpskerk
Als bijzonder slotconcert trakteert het WinterFeest Barendrecht op zaterdag 16 december op een spectaculair optreden van het Oeral Kozakkenkoor en folkloristisch ensemble Uzory, o.l.v. musicoloog en pianist Gregor Bak. Het kerstconcert in de prachtig verlichte Dorpskerk begint om 20.00 uur, na afloop van de Volkskerstzang op het Doormanplein. De toegang tot het concert is gratis, maar vol is vol  en na afloop vindt er een deurcollecte plaats.
Er kunnen geen plaatsen worden gereserveerd; de kerk gaat pas open ná de Volkskerstzang!
Lees verder >> www.winterfeestbarendrecht.nl en  www.oeralkozakkenkoor.nl  07.12.17
  klik voor vergroting

Een KerstWensBoom voor de Dorpskerk
Tijdens het WinterFeest staat er elk jaar een kerstboom voor de Dorpskerk op het Doormanplein. Dit jaar krijgt de boom een speciale functie. Bezoekers kunnen hun kerstwens schrijven op een ster. Alles mag: van een witte kerst tot de wens dat een naaste een mooi nieuw jaar mag beleven. Bij de opening van het WinterFeest door wethouder Dirk Vermaat zal hij een eerste wens in de KerstWensBoom hangen. Jos Vis zorgt ervoor dat de wensen een plaatsje krijgen in de KerstWensBoom. De laatste kerstwens wordt om 19.00 uur door burgemeester Jan van Belzen opgehangen, bij het begin van de Volkskerstzang. 
Doet u ook mee? Lees verder >> 
www.winterfeestbarendrecht.nl 10.12.17
  Klik voor vergroting

WinterFeest in en rondom de Dorpskerk
Ook dit jaar participeert de Dorpskerkgemeente in de organistatie van het WinterFeest en weer neemt het oudste huis van Barendrecht  een centrale plaats in bij dit prachtige evenement. Ook dat is kerk-zijn anno 2017! Zaterdag 16 december vanaf 12.00 uur fungeert de Dorpskerk als een plaats waar het goed toeven is, als een soort 'herberg van het dorp'. Er zijn de hele dag kerstactiviteiten in de kerkzaal en in de zaal van de Ontmoeting. Er is natuurlijk weer een Kerst-Snuffelmarkt en de Kerktuin is open! Kom en geniet van de vele concerten, of van de kinderspelen! En natuurlijk is er weer die vertrouwde koffie met cake van de Dorpskerkkoster.
Lees verder >> 07.12.17
 

Bijzonder Kerstfeest in de Dorpskerk
Traditiegetrouw begint het WinterFeest met een kerstviering in de Dorpskerk voor mensen met en zonder een verstandelijk handicap. Dit jaar op vrijdagavond 15 december om 19.30 uur. Muzikale medewerking verzorgen het dagorkest van Harmonie Vereniging Barendrecht en de Kelagio Singers. Toegang vrij voor iedereen! Wees welkom! 07.12.17

Kerstactie bij Afval Loont
Wij maken de vele deelnemers van Afval Loont die sparen voor het onderhoud van de Dorpskerk attent op hun Kerstactie. Doe mee en maak elke week kans op een boterstaaf of een gevulde boodschappentas t.w.v. € 25,-. Alle Afval loont filialen doen mee. Bij ieder filiaal worden wekelijks 5 boterstaven en 1 gevulde boodschappentas verloot. Men kan zo vaak meedoen als men wil. Lever bij een bezoek minimaal 5 kilo afval  in,en krijg 1 lot om mee te doen aan de actie. De actie loopt t/m vrijdag 22 december. Met de winnaars wordt contact opgenomen door Afval Loont. Als spaarder voor de Dorpskerk helpt u mee om de bouwkundige staat van het oudste huis van Barendrecht te verbeteren.
 

Doet u ook mee?

Verdrietig nieuws
Binnen de Dorpskerkgemeente is geschokt gereageerd op het verdrietige bericht dat mevrouw Anneke van Belzen op 30 november is overleden in de leeftijd van 64 jaar. Op zaterdagmorgen 2 december ging er bij de Suffelmarkt spontaan een kaart rond, waarop gemeenteleden en bezoekers hun medeleven konden betuigen. Zondagmorgen is zij in de eredienst in de Dorpskerk herdacht en is er een voorbede gedaan voor de burgemeester en zijn familie. Vanuit de burgerlijke gemeente Barendrecht is meegedeeld dat er een digitaal condoleanceregister opengesteld. Lees verder >> Ook vanuit de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk willen wij ons medeleven betuigen aan burgemeester Jan van Belzen en zijn familie. Mevrouw van Belzen heeft haar man talloze malen vergezeld bij bezoeken aan de Dorpskerk en altijd was er een blijk van waardering en een vriendelijk woord. Wij zullen dat bijzonder gaan missen. Wij wensen onze burgemeester en zijn familie de troost en kracht toe, zoals alleen de Eeuwige die kan geven. 02.12.17 

Website piekt een record aantal bezoekers
Als er veel activiteiten zijn in de Dorpskerk en de Dorpskerkgemeente wordt dat weerspiegeld in de bezoekcijfers van de website. In de afgelopen maand november piekte het aantal bezoeken naar een nieuw record. Uit analyses blijkt dat er dagelijks zo'n tachtig bezoekjes worden gebracht aan de website. Elke bezoeker bekijkt gemiddeld zo'n vier pagina's. De meest populaire pagina's zijn: 'laatste nieuws' , 'actueel' en 'kerkdiensten', maar ook de pagina's over de verschillende restauratieprojecten worden vaak bezocht.  De bezoekers komen uit 24 landen; vanzelfsprekend voornamelijk uit Nederland, maar de website wordt ook frekwent bezocht door mensen uit de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland en zelfs zijn er rgelmatig bezoekers uit Japan. Sinds de start van de website ruim 10 jaar geleden is er sprake van een gestage groei van bezoekers. Suggesties voor verbetering van onze website zijn altijd welkom! Ze  kunnen worden gericht aan >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 01.12.17

Gezegend Nieuwjaar!
Pardon? Nee, deze wens is geen vergissing! We staan namelijk voor een nieuw kerkelijk jaar, want vorige week zondag hebben we als christenen het oude kerkelijk jaar afgesloten. Het beloofd voor de Protestantse Gemeente Barendrecht weer een enerverend jaar te worden! Met alle gesprekken over kerkgebouwen en wijkgemeenten zou onze kerkelijke wereld er over een jaar zo maar anders uit kunnen zien...
Een gezegend Nieuwjaar, want al onze inzet voor de Dorpskerkgemeente en de voor PG Barendrecht kan alleen maar zegenrijk zijn, met de bede uit Psalm 90: 'Heer, bevestig het werk van onze handen, bevestig het (ook in het nieuwe jaar!)' 

Over liturgie gesproken. . . de Kerstcyclus
De werkgroep Eredienst tracht meer inzicht te geven in alles wat er aan de orde komt in kerkelijk jaar en eredienst. Het nieuwe kerkelijk jaar begint met de Kerstcyclus, die loopt van de 1e Adventszondag tot en met de zondag na het feest van Epifanie. De Kerstcyclus begint met Adventsperiode. 'Advent' komt van het Latijnse woord 'Adventus', dat betekent 'het komen'. In vier weken bereiden we ons voor op het feest van de komst van Christus. De vier adventszondagen hebben elk een eigen karakter en dragen daarom een eigen naam. In de Dorpskerkgemeente besteden we bijzondere aandacht aan de liturgie van de erediensten, dus ook in de Kerstcyclus. Lees verder >> 01.12.17
 

 

Nieuw wijkbericht
In hun nieuwe wijkbericht gaan Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam en kerkenraadsvoorzitter Kees Vos in op het wel en wee van de Dorpskerkgemeente. Er zijn veel positieve ontwikkelingen gaande in de Dorpskerkgemeende. Natuulijk wordt er vooruitgeblikt op de komende erediensten. Lees verder >>  01.12.17

Meditatie Klankbord 18.11.17
De meditatie voor het Klankbord van 30 november is geschreven door de kerkelijkwerkerk van Carnisse Haven, mevrouw Anne-Mieke van Oost. Zij gaat in haar meditatie in op het thema ' Vol verwachting . . . . .', naar aanleiding van de tekst 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd', uit Lucas 1: 38'. Lees verder >>  01.12.17
 

'Tafel van hoop' in Dorpskerkcomplex
Samen met scholen, kerken en families hoopt Kerk in Actie op 18 december de langste tafel van Nederland te vormen. Aan deze lange tafel worden vluchtelingen uitgenodigd om samen met Nederlanders te eten, te praten en contact te maken. Ook in Barendrecht wordt een deel van deze lange tafel gedekt door de PG Barendrecht. In de Ontmoeting bij de Dorpskerk worden ongeveer 35 mensen, waaronder 25 statushouders, uitgenodigd om met elkaar te eten en vooral ook elkaar te leren kennen. De Ontmoeting wordt ’s middags gezellig gemaakt, aan een aantal statushouders wordt gevraagd muziek te maken, voor kinderen zal er iets te spelen zijn en er wordt een lekker en gezond buffet besteld. Genoeg ingrediënten om een goede ontmoeting te hebben aan de Barendrechtse Tafel van Hoop. Voor meer informatie: Loek van Doorn 30.11.17
 

Extra openstelling Snuffelmarkt
Zoals eerder gemeld heeft de Snuffelmarkt weer een prachtige Kerstmarkt. De verkoop op de openingsdag was afgelopen zaterdag zeer succesvol. Gezien het grote aanbod van kerstartikelen zal er op vrijdag 8 december een extra openstelling zijn van de Snuffelmarkt van 19.00 tot 21.00 uur. Ook degenen die hun oude kerstartikelen een nieuw leven willen schenken kunnnen hun spullen dan aanleveren!
Met ingang van 2018 zal de Snuffelmarkt iedere 2e woensdag van de maand een avondverkoop hebben van 19.00 tot 21.00 uur. De opbrengst van deze zeer actieve werkgroep komt ten goede aan het onderhoud van het oudste (en misscihen wel mooiste) huis van Barendrecht: de Dorpskerk! 30.11.17
 

Dank je wel Snuffelmarkt-vrijwilligers!
Vier dames van de Snuffelmarkt hebben afgelopen maandag gezien waarvoor zij zich in 2017 hebben ingezet.  Elke maandagmorgen komen zij de spullen, die de zaterdag ervoor zijn ingeleverd, sorteren en van een prijsje voorzien. 'Zal ik jullie eens laten zien waar de opbrengst van de Snuffelmarkt aan is besteed'?, zo vroeg een dankbare Kerkrentmeester Simon Hoek. 'Ja natuurlijk, was het antwoord!' en vervolgens gaf de kerkrentmeester de dames een rondleiding in de toren van de Dorpskerk en liet ze zien hoe mooi de balgenzolder is geworden nu het stucwerk is afgerond. Verreweg het grootste deel van de kosten van dit restauratieproject kon worden betaald uit de opbrengst van de Snuffelmarkt: dan hebben we het over z'n € 10.000! Schilder Frank, die daar nog aan het werk was, zette het trotse gezelschap even op de foto.  30.11.17
  klik voor vergroting
Truus, Geertrui, Francien en Marjan bewonderen
het prachtig gerestaureerde stucwerk.
Betaald door de Snuffelmarkt!

Restauratie lambrisering monumentale afgerond
Op dinsdag 29 en woensdag 30 november zijn de restauratoren van Hekkers en van 't Spijker bezig geweest om de gerestaureerde eikenhouten lambrisering langs de noordelijke muur terug te plaatsen. Ook bij dit restauratieproject is weer nieuwe informatie te voorschijn gekomen. Tijdens het restaureren kwam op de achterkant van een van de panelen het jaartal 1861 en initialen  CVK te voorschijn. Voor het derde verslag van deze restauratie, lees verder >>.
Voor deel 1 - Inleiding >> Lees verder >>  Voor deel 2 - Bezoek aan werkplaats >> Lees verder >> 29.11.17

Werkgroep Kerktuin zoekt vrijwilligers
De werkgroep Kerktuin had op woensdagmorgen 29 november een gezellige bijeenkomst ter afronding van al weer een jaar tuinieren. Kerkrentmeester Alie den Engelsman en werkgroepvoorzitter Arja Hoogerbrugge, mede-initiatiefnemers van de werkgroep, kijken terug op een mooi seizoen waarin er velen de Bijbelse tuin hebben bezocht.  Alie en Arja maken van de gelegenheid gebruik om tuinliefhebbers van héél de Protestantse Gemeente Barendrecht op te roepen om te komen participeren in de werkgroep. We zijn heel blij dat er al enkele dames vanuit andere wijkgemeenten actief zijn. Het werk in onze Kerktuin is een mooie vorm om samen 'gemeente te zijn'. 29.11.17
  klik voor vergroting

Binnenschilderwerk torenruimte gereed
Naast alle grotere restauratieprojecten en het buitenschilderwerk was het binnenschilderwerk in de toren en op de orgelgalerij maak een kleine klus. Ook van dit kleinere project is een verslag gemaakt. Lees verder >> 29.11.17
 

Prachtige muziek in de Dorpskerk
Op zondag 26 november organiseerde de Stichting Barendrecht Klassiek in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk weer een koffieconcert. Dit keer was het een virtuoos concert met een hobo-piano duo. Erwin Rommert Weerstra op piano, en Matteo Costanzi op hobo brachten werken ten gehore van o.a. Telemann, Saint-Saëns, Schumann, Fauré en Dowland. Voor een resensie, lees verder >> (foto Jos Wesdijk) 28.11.17
   

500 jaar Reformatie - de eerste predikanten van Barendrecht (4)
Het jaar 2017 staat in het teken van 500 jaar Reformatie. De Dorpskerk is het enige gebouw in onze gemeente dat de Reformatie heeft meegemaakt. Dat is reden geweest voor Dorpskerkrentmeester Simon Hoek om zich te verdiepen in die eerste jaren van de Reformatorische gemeente in Barendrecht. Hij bestudeerde onder andere de Acta (verslagen) van de eerste Synodes en Classicale vergaderingen van Zuid Holland over de periode 1573 tot 1620.  Daaruit onstaat een boeiend beeld over de gang van zaken in het nog jonge kerkgenootschap. Het vierde artikel is een boeiend verhaal geworden over de vierde predikant van Barendrecht, dominee Otto Genonis: 'Van collectant tot predikant'. Lees verder >>  Momenteel wordt gewerkt aan een artikel over de vijfde predikant: ds. Matthys Pietersz. van Stralen. Over die markante predikant is ook veel te vertellen. Over twee weken wordt het op de website geplaatst. 25.11.17

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende