Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dit

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

 Op deze pagina het nieuws van de afgelopen vier weken.
Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog actueel.
LEES-TIPS
>> lees verder

De erediensten worden op zondagmorgen om 10.00 uur online uitgezonden.
Ze zijn rechtstreeks en ook achteraf terug te kijken op de eigen videokanalen van de Dorpskerk.
Klik op het Vimeo logo >> 
klik om het Dorpskerk-Vimeokanaal te openen of op het YouTube logo >>    Zie ook >> webpagina Kerkdiensten

Over liturgie gesproken . . . door de PKN
De PKN heeft na de artikelen serie v
an prof. dr. Marcel Barnard over de protestantse orde van dienst nu een nieuwe serie artikelen gestart van dr. Oane Reitsma, predikant en medewerker van Eredienst en Kerkmuziek van de landelijke dienstenorganisatie PKN, onder de titel: 'De eredienst - kan en mag het anders'. Hij gaat in zijn artikelen in op vragen als: 'Kun je als gemeente een eigen variatie aanbrengen?' 'Kan en mag het anders, misschien beter? En hoe pak je dat dan goed aan?' Hij staat in een vijftal artikelen in op deze vragen. Lees verder >> 
Voor het complete overzicht van deze artikelen, zie webpagina werkgroep Eredienst >>.
 27.07.24 
   

Over liturgie gesproken . . . door de PKN
De protestantse Dorpskerkgemeente besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van de vieringen, in liturgie en kerkmuziek. Dit omdat de eredienst véél meer is dan een gezellig wekelijks samenkomen van gemeenteleden. Het is een vorm om de Eeuwige te ontmoeten en ons geloof te oefenen en te verdiepen. De Barendrechtse Dorpskerkgemeente staat daarin niet op zichzelf, maar voelt zich onderdeel van de wereldwijde kerk van Jezus Christus, de Kerk van alle tijden en alle plaatsen. De werkgroep eredienst besteedt daarom via de website aandacht aan de vorm en inhoud van de liturgie. De artikelen 'Over liturgie gesproken . . . ' gaan dieper in op de betekenis van de wekelijkse zondagse erediensten. Een belangrijke voedingsbron daarbij is de visie op de liturgie, zoals die wordt beschreven binnen de Protestantse Kerk van Nederland (PKN). Eerder werd op deze website aandacht besteed aan een serie van de hand van prof. dr. Marcel Barnard waarin de orde van dienst, zoals die in veel protestantse kerken wordt gevierd, nader wordt toelicht. De serie van twintig artikelen is een aanrader voor iedereen die wat meer wil begrijpen over de protestantse erediensten en van liturgie. Voor alle tot nu toe verschenen artikelen, lees verder >> Voor het complete overzicht van de onderwerpen die zijn behandeld, zie >> webpagina werkgroep Eredienst27.07.24
   

Kerk(tuin) in beeld - 42
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In de maand juli wordt aandacht besteed aan de vijg, Ficus CaricaWist u trouwens dat de kerktuin elke woensdag- en zaterdagmorgen is geopend tussen 10 en 12 uur? Kom gerust eens kijken! Lees verder >> 27.07.24
  klik voor vergroting

Samen vieren in de zomer
Zoals gebruikelijk in de afgelopen jaren, zullen de wijkgemeenten Bethelkerk en Dorpskerk hun vieringen gedurende zes weken in de zomer gezamenlijk uitvoeren in één van beide kerken. De ontvangende kerkenraad is verantwoordelijk voor de dienst, de andere kerkenraad is vertegenwoordigd door met een dienstdoend diaken. Het schema is als volgt:
21 en 28 juli vieringen in de Bethelkerk;
4 en 8 augustus vieringen in de Dorpskerk;
18 en 25 augustus vieringen in de Bethelkerk. 
De vieringen in de Bethelkerk beginnen om 09.30 uur, die in de Dorpskerk om 10.00 uur.
Alle vieringen worden uitgezonden via de videokanalen van beide kerken. De predikanten zullen de vieringen in het kader van het thema 'schepping' plaatsen.
Ga voor meer informatie naar >> webpagina Kerkdiensten. 19.07.24
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . de eerste gezamenlijke zomerdienst
Zondag 21 juli is volgens de liturgische kalender geteld als '8e zondag na Trinitatis'. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger deze zondag is Bethelkerkpredikant ds. Jan Steyn. 
Uiteraard kan de gezamenlijke dienst in de Bethelkerk, die om 9.30 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken via de bekende videokanalen van de Dorpskerk. Ds. Steyn heeft als thema gekozen voor de 'Boom' als geloofsbeeld. Voor de liturgie van deze eerste gezamenlijke zomerviering, lees verder >>.  19.07.24
 

Nieuw Lied van de week
Deze week vestigt ds. Cees Romkes de aandacht op een lied van priester-dichter Henk Jongerius, dat in tal van bundels is opgenomen: 'Ik geloof in de God die het begin en de laatste zin van de dingen is'. Het lied is onder andere opgenomen in de bundel 'Geroepen om te zingen'. Lees verder >> 19.07.24 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 14 juli is volgens de liturgische kalender geteld als '7e zondag na Trinitatis'. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger deze zondag is Dorpskerk
predikant ds. Franc de Ronde. Het is een dienst van Schrift en tafel. Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst in de Dorpskerk, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die voor hen bedoeld is, lees verder >>. [DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl]  12.07.24
 

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 7 juli is volgens de liturgische kalender geteld als '6e zondag na Trinitatis'. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger deze zondag is gast-emerituspredikant ds. Wim Verschoor uit Leusden. Hij is in Barendrecht een oude bekende, want was zo'n 13 jaar Gereformeerd predikant in Barendrecht. 
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst in de Dorpskerk, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die voor hen bedoeld is, lees verder >>. 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 06.07.24
 

Met dank aan de Snuffelmarkt!
De werkgroep Snuffelmarkt is een belangrijke werkgroep binnen de Dorpskerkgemeente. Enerzijds omdat het al drie decennia een indrukwekkend stuk vrijwilligerwerk is, waarbij hergebruik van spullen centraal staat. Anderzijds omdat de opbrengst van dit prachtige werk al die jaren besteed wordt aan het onderhoud van het Dorpskerkcomplex. Vorig jaar werd op de Open Monumentendag een speciale 'Snuffelfair' gehouden, waarvan de opbrengst geoormerkt werd voor een nieuw toegangshek voor de Dorpskerk. Afgelopen week heeft aannemer Bevelander het oude, slecht geworden, hek verwijderd en het nieuwe hek geplaatst. Het toegangshek is identiek nagemaakt van het bestaande hek, met één uitzondering. De naamgeving op het hek is aangepast van 'NH-Dorpskerk' naar 'Dorpskerk', waarmee de huidige situatie wordt gedekt, nu de Hervormde Dorpskerkgemeente al vele jaren onderdeel is van de Protestantse Gemeente Barendrecht, De Dorpskerkrentmeesters zijn de werkgroep Snuffelmarkt veel dank verschuldigd voor dit prachtige gebaar! 06.07.24 
  Klik voor vergroting

Wist u dat . . . ?  Bijbelgenootschap bestaat 210 jaar
Het Nederlands Vlaams Bijbel Genootschap (NBG) bestond op 29 juni 2024 exact 210 jaar. Op zich geen reden voor een groot feest, maar toch wel goed om er op deze website aandacht aan te besteden. Anno 2024 wordt het werk van het NBG door ruim 100.000 donateurs ondersteund. Helpt u ook al mee om dit prachtige werk in stand te houden? Lees verder >>  02.07.24

Parkeren rondom de Dorpskerk
De kerkrentmeesters van de Dorpskerkgemeente zijn al jaren in overleg met de Gemeente Barendrecht over de parkeersituatie rondom de Dorpskerk. Door de invoering van terrassen op het Doormanplein in de zomermaanden is de parkeerproblematiek groter geworden. Op verzoek van de Dorpskerkgemeente heeft de Gemeente Barendrecht daarom ermee ingestemd om een blauwe parkeerzone voor maximaal 3 uur in te gaan stellen op het 'kerkplein' tussen de Dorpskerk en de Ouwe School. Dit voorgenomen verkeersbesluit zal de parkeermogelijkheden voor bezoekers van de Dorpskerk is onlangs gepubliceerd. Helaas is er bezwaar aangetekend tegen dit voornemen. Dat betekent dat de invoering op losse schroeven wellicht komt te staan. Zodra er meer bekend is, zal dit via deze website gemeld worden. 01.07.24

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 30 juni is volgens de liturgische kalender geteld als '5e zondag na Trinitatis'. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger deze zondag is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. Aan de viering wordt medewerking verleend door een zanggroep van gemeenteleden o.l.v. Thea Verhagen. 
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst in de Dorpskerk, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die voor hen bedoeld is, lees verder >>. 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 29.06.24
 

Nieuws van de AK
De 2e scriba van de Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht Cees van den Berg doet verslag van de laatste vergadering van het seizoen 2023/24. De gemeenteavond is geëvalueerd. Wij kunnen terugzien op een goede opkomst. De penningmeesters van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen hebben op deze avond op duidelijke wijze de jaarcijfers van 2023 gepresenteerd. Vanuit de aanwezigen was de vraag of er al nagedacht is over de aanwezigheid van onze kerkelijke gemeente in de nieuw te bouwen wijk Stationstuinen. Dat wordt het komen seizoen in behandeling genomen. Verder heeft de Werkgroep digitale communicatie en archivering onderzoek gedaan naar het volledig digitaliseren van de kerkelijke administratie, verslaglegging van vergaderingen en archivering. Het onderzoek heeft geleid tot een voorstel om de kerkenraden en gemeente te informeren wat Bestuursgemak (zie >> https://bestuursgemak.nl) kan betekenen voor onze kerkelijke gemeente. Vooruitlopend op de definitieve uitnodiging meld ik u vast dat de presentatie van Bestuursgemak plaatsvindt op woensdag 28 augustus a.s. in De Ontmoeting.  
De komende weken zullen worden gebruikt om een protocol Vertrouwenspersonen definitief op te maken dat zowel voldoet aan de eisen en wensen van de AK als aan die van het Ministerie van VWS. Dat laatste is nodig om autorisatie te krijgen voor de aanvragen van gratis Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG). De bedoeling is, dat de uitrol van Veilige Kerk in september gaat plaatsvinden. 25.06.24

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 23 juni is volgens de liturgische kalender geteld als '4e zondag na Trinitatis'. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger deze zondag is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. De viering is voorbereid samen met de jongeren van de TienerTalk.  
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst in de Dorpskerk, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Aansluitend is er het jaarlijkse Kerktuinconcert. Zie onderstaand artikel. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die voor hen bedoeld is, Lees verder >>. 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 22.06.24
 

Vooraankondiging The Choir Company op Kersttour
Op zaterdag 21 december a.s. heeft Events for Christ de Barendrechtse Dorpskerk opgenomen in de Kerstour van The Choir Company die zangeres Joke Buis en zanger/trompettist Thomas Heikoop begeleiden. Zij gaan op acht locaties een programma met kerstmuziek presenteren onder de titel 'Hart verzachtend Kerst'. Gezien de grote belangstelling is het nu al mogelijk om een plaats te reserveren. Dat is extra aantrekkelijk gemaakt, want als je vóór 1 juli a.s. boekt, krijg je € 5 korting op de toegangsprijs van €25. Voor de uitnodiging voor dit prachtige kerstconcert in de Barendrechtse Dorpskerk, kijk verder >> 25.06.24
 

Kerktuinconcert 
Pianist Jochem le Cointre en zangeres Rosamint Faas uit Amsterdam verzorgen zondag 23 juni het traditionele concert in de Kerktuin achter de Dorpskerk.
Zij brengen een programma met licht klassieke muziek ten gehore. Het concert begint na de eredienst in de kerk op het middaguur en duurt ongeveer een uur. Jochem le Cointre heeft in ons land naam gemaakt als virtuoze pianist, componist en tekstschrijver. Hij behaalde zijn bachelor of Fine Arts aan The New School For Jazz in New York. In dezelfde stad bekwaamde hij zich daarna in contrapunt, orkestratie en kamermuziek. Rosamint stond al op zestienjarige leeftijd als zangeres voor een microfoon. Zij studeerde lichte muziek zang aan het conservatorium in Utrecht; haar bijvak was klassieke zang. Naast haar eigen bands treedt Rosamint geregeld op als gastsolist. De toegang tot het concert is gratis. Na afloop is er een collecte.
Van harte uitgenodigd! 21.06.24
  klik voor vergroting

Kerk(tuin) in beeld - 41
Sinds 2010 kent de Dorpskerkgemeente een werkgroep Kerktuin, die de tuin achter de Dorpskerk heeft omgetoverd tot een unieke plek. De kerktuin staat vol met prachtige planten en bomen, veelal met een verwijzing naar de Bijbel. Ze verdienen het om wat meer in de belangstelling te worden gezet. Daarom maakt Arja Burgers voor de website maandelijks een portret van wat er groeit en bloeit in de Kerktuin. In de maand juni wordt aandacht besteed aan de Cistusroos. Deze struik produceert de ook in de Bijbel genoemde cistushars. Wist u trouwens dat de kerktuin elke woensdag- en zaterdagmorgen is geopend tussen 10 en 12 uur? Kom gerust eens kijken!  Lees verder >> 16.06.24
  klik voor vergroting

Taizéviering
Op zondagavond 23 juni a.s. organiseert de oecumenische werkgroep Taizévieringen alweer de laatste Taizéviering van dit seizoen. De Taizéviering begint zoals gewoonlijk weer om 19.00 uur met vanaf 18.45 uur een moment om tot rust te komen en u voor te bereiden. Na afloop is er weer koffie en thee en is er een moment voor ontmoeting en reflectie. In de maanden juli en augustus zijn er geen Taizévieringen vanwege de zomervakantie. Hopelijk geniet u van een zonnige rustperiode. Op zondagavond 22 september wordt het nieuwe seizoen weer gestart. 
Voor m
eer informatie kunt u mailen naar Winia Schriek (Winia.schriek@icloud.com) en Ans van der Wel (awel1950@live.com 15.06.24
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 16 juni is volgens de liturgische kalender geteld als '3e zondag na Trinitatis'. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger deze zondag is gastpredikant ds. Wim Barendrecht uit Maassluis. 
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst in de Dorpskerk, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die voor hen bedoeld is, Lees verder >>. 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 15.06.24
 

Oud-Dorpskerkpredikant Van Wijk met emeritaat
Op zondag 9 juni jl. vond in de Gereformeerde Eben-Haëzerkerk van Pernis de emeritaatsdienst plaats van oud-Dorpskerkpredikant ds. Philip van Wijk. De Protestantse Dorpskerkgemeente was functioneel vertegenwoordigd door ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek, die destijds deel uitmaakte van de beroepingscommissie. In een inspirerende dienst, waar kerkmuziek een (natuurlijk) bijzondere plaats in nam, werd de beëindiging van het dienstwerk van ds. Van Wijk verzorgd door zijn Pernisse PKN-collega ds. Gerie Stougie. Na afloop van de eredienst volgde een informeel afscheid. Overigens zal hij de Gereformeerde Kerk van Pernis nog zeker een jaar begeleiden in het samenvoegingsproces met de Hervormde Gemeente van Pernis. Ds. van Wijk was de 37e Dorpskerkpredikant van 2007 - 2011. 10.06.24  
 

Dorpskerk optimaal in gebruik
Afgelopen weekend was de Dorpskerk optimaal in gebruik! Zaterdagmorgen was er natuurlijk de Dorpskerk-Oase en waren de Snuffelmarkt en de Kerktuin geopend. In de kerkzaal werd er gerepeteerd voor het koffieconcert. Zaterdagavond was er weer een prachtige Evensong georganiseerd door de werkgroep Eredienst van de Dorpskerkgemeente. Zondagmorgen was er de gebruikelijke eredienst van de Dorpskerkgemeente en aansluitend volgde een indrukwekkend Koffieconcert van de Stichting Barendrecht Klassiek, georganiseerd in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. En tenslotte was de kerk 's middags verhuurd aan de Hersteld Hervormde Gemeente van Barendrecht voor een bijzondere eredienst. Die stampvolle eredienst werd gemarkeerd door de doop en de belijdenis van enkele van hun gemeenteleden. Dat alles kon gerealiseerd worden dankzij de inzet van onze koster-beheerder, zijn hulpkosters en tal van vrijwilligers. 10.06.24 

Inspirerende Choral Evensong
De werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente organiseerde op zaterdagavond 8 juni weer een Choral Evensong. Dit keer verleende het Gorcum Boys Choir onder leiding van Jeroen Bal hun medewerking. Het Dorpskerkorgel werd bespeeld door Arjan Versluis. Liturg was dit keer emeritus-Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes. Het Gorkum Boys Choir leverde een prachtige uitvoering van de Choral Evensong. Het was een combinatie van stijlvolle, hoogwaardig uitgevoerde (koor)muziek, ingebed in een eeuwenoud ritueel. Ook dit keer resulteerde dat in een zeer inspirerende viering. De Evensong is terug te kijken via de videokanalen van de Dorpskerk. Voor de liturgie, lees verder >>08.06.24 

Prachtige opbrengst Bethel Bazar
Op vrijdagavond 7 en zaterdag 8 juni werd de jaarlijkse Bethelbazar gehouden. Het was ook dit jaar weer een drukte van belang. De Commissie Bethelbazar heeft gemeld dat het resultaat ruim 18.000 Euro is. Een woord van dank is zeer op zijn plaats voor alle vrijwilligers die dit prachtige resultaat hebben gerealiseerd! Het zal worden bestemd aan de 3 goede doelen die dit jaar zijn uitgekozen: 
* De Pauluskerk in Rotterdam - De ondersteuning van de opvang en zorg voor dak- en thuislozen.
* Stichting Red een Kind - De bouw van een school in Rwanda.
* Hulporganisatie Bethania in Moldavië. Ondersteuning van een Thuiszorgproject voor ouderen.
Zie voor meer informatie >> www.bethelbazar.nl  08.06.24
 

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 9 juni is volgens de liturgische kalender geteld als '2e zondag na Trinitatis'. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger deze zondag is Dorpskerkpredikant ds. Franc de Ronde. 
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst in de Dorpskerk, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die voor hen bedoeld is, Lees verder >>. 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 08.06.24
 

Er zit muziek in de Dorpskerk
De Stichting Barendrecht Klassiek organiseert in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk op zondag 9 juni weer een koffieconcert in de Dorpskerk. Dit keer verzorgen de Barendrechtse Hanneke Nijs, fagot en haar echtgenoot José Luis Pino Lagos, piano een bijzonder concert. Ze brengen een gevarieerd klassiek programma, met werken van Mendelssohn / Glinka / Haydn / Albert en Saint-Saëns. Het concert begint om 12.00 uur. Vooraf is er koffie. Duur van het concert is ongeveer een uur. Om de concerten voor iedereen toegankelijk te maken is de toegang vrij. Na afloop is er altijd een collecte, om de kosten te bestrijden. Of doneer via de QR-code op de website van barendrechtklassiek (SBK). Meer uitgebreide informatie vindt u op >> www.barendrechtklassiek.nl en de wordt aan geïnteresseerden toegezonden via de nieuwsbrief van SBK. U bent van harte uitgenodigd! 06.06.24

'Groen, moet je doen!
Deze oproep geeft kernachtig de boodschap weer, die ds. Franc de Ronde de bezoekers van de jaarlijkse gemeentevergadering van de PG Barendrecht voorhield. Na de opening door AK-voorzitter Gerrit Barendrecht kwamen eerst de penningmeesters van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen aan het woord. Zij gaven toelichting op de jaarcijfers van 2023 vanuit de beide Colleges. Vervolgens gaf de Dorpskerkpredikant een inleiding over het begrip 'groene kerk'. Enerzijds noemde hij voorbeelden van reeds lopende verduurzamingsprojecten, zoals de kerktuin, het voedselbos voor dieren achter de Dorpskerk. Ook wordt er al veel aandacht besteed aan de verduurzaming van de gebouwen, zoals de twee isolatieprojecten van de Dorpskerk en het verduurzamen van de pastorieën. Natuurlijk werd ook de Snuffelmarkt genoemd. Dat is een goed voorbeeld van het stimuleren van hergebruik van goederen en kleding. Bij een 'Groene Kerk' hoeft het niet zo zeer te gaan om het etiket, maar vooral om een mentaliteitsverandering bij gemeenteleden. Het verantwoord omgaan met de ons gegeven schepping, is een opdracht voor alle schepsels. De avondsluiting werd verzorgd door ds. Cees Romkes. Het was al met al een inspirerende avond, die besloten werd met een gezellige nazit in Carnisse Haven. 05.06.24

Over liturgie gesproken . . . zondag hoe?
Zondag 2 juni is volgens de liturgische kalender geteld als '1e zondag na Trinitatis'. De liturgische kleur is groen, de kleur van hoop en verwachting. De voorganger deze zondag is emeritus Dorpskerkpredikant ds. Cees Romkes. 
Er is na de viering koffiedrinken in 'de Ontmoeting'. Uiteraard kan de dienst in de Dorpskerk, die om 10 uur aanvangt, ook online worden gevolgd of worden teruggekeken. Voor de openbare versie van de Zondagsbrief, lees verder >>. Gemeenteleden kunnen via de 'Gemeenteversie van de zondagsbrief' vertrouwelijk kennis nemen van de informatie die voor hen bedoeld is, Lees verder >>. 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 01.06.24
 

Over Liturgie gesproken. . . . .'Groen - niets genoeg te doen!'
Op de liturgische kalender wordt de tijd na het feest van Pinksteren en zondag Trinitatis ook wel 'de 'groene tijd' genoemd. Door sommigen wordt die tijd getypeerd door de spreuk: 'Groen: niets te doen'. Daarmee wordt bedoeld, dat er na de feesten van Pasen, Pinksteren en Trinitatis een periode begint met de liturgische kleur groen. In deze periode, die de hele zomer en de herfst beslaat, zijn er geen kerkelijke feesten en 'gewone' vieringen op 'gewone' zondagen. Men zegt wel een liturgisch saaie tijd. Maar dat is toch een vergissing, want na Pinksteren begint het pas!  Er ligt veel werk op ons te wachten, ook in de Dorpskerkgemeente. Laten we - geïnspireerd door de Geest - in de vakantietijd eerst re-creëren (her-scheppen), om daarná te kunnen zeggen: 'Groen: genoeg te doen! Er 
zijn nog tal van vacatures in het vrijwilligerswerk van de Dorpskerkgemeente! Misschien is die groene tijd bij uitstek geschikt om jezelf af te vragen: Wat kan IK doen, om de Dorpskerkgemeente verder te laten bloeien? De kerkenraad bereidt zich voor op een boeiende periode, rondom de komende intensivering van de samenwerking tussen de wijkgemeenten Bethelkerk en Dorpskerk.01.06.24
 

Lied van de week
Deze week vestigt ds. Cees Romkes de aandacht op een bekend lied dat in tal van bundels is opgenomen: 'Komt laat ons vrolijk zingen'. Het lied werd al opgenomen in de eerste verzamelbundel 'Alles wordt nieuw' van Hanna Lam en Wim ter Burg in de tachtiger jaren van de vorige eeuw.  Lees verder >> 01.06.24 
Een ieder die zich wil aanmelden voor rechtstreekse toezending per email, kan dat doorgeven aan ds. Romkes via crs96bb@gmail.com 

Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Nog actueel

Artikelen over liturgie en vieringen zijn aangeduid met een kleurenstrook in de betreffende kleur van het liturgisch jaar.

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende