Titel
Introductie

De onderste steen

19e en 20e eeuw

21e eeuw

Restauratie muren DK

Rest. 2015 en 2016

Rest. 2017 en 2018

Rest. 2019 en 2020

Rest. 2021-2022

Koninklijk bezoek

Exterieur

Interieur

Herinrichting DK

Grafzerken

Orgel en Piano

Renovatie DKorgel

Dorpskerkmusici

De Ontmoeting

Trouwlocatie

Bijz. ontmoetingen

Restauraties 2021 -2022

Op deze pagina zijn artikelen geplaatst over de restauraties in deze jaren.

Torenhaan teruggeplaatst op 'haar Dorpskerk'
Op 26 april waren de restauratoren van de firma Daelmans al om 7 uur bezig bij de Dorpskerk met het terugplaatsen van de gerestaureerde wijzerplaten, wijzers en het eeuwenoude torenkruis met de opnieuw vergulde bol en weerhaan. Het hoogtepunt van de hele operatie was het terugplaatsen van de torenhaan op het torenkruis. Dat gebeurde rond het middaguur in aanwezigheid van tal van belangstellenden. Ook mevrouw Coks Laban was natuurlijk van de partij. Met haar negentig jaar is zij een van de oudste nog actieve leden van de Dorpskerkgemeente. 'Mag ik mee naar boven?' vroeg zij. De restaurator legde haar eerst uit welke veiligheidsmaatregelen vereist waren, waarna ze zei dat ze dolgraag mee naar boven zou willen gaan. En zo beleefde Coks de dag van haar leven, toen zij samen met de restaurator in speciale veiligheidsgordels omhoog werd gehesen in de kraanbak, en zo kon zij het plaatsen van de torenhaan van heel dichtbij meebeleven. Eenmaal weer veilig beneden was ze bijzonder enthousiast: 'Wat was dat prachtig, die vergulde haan op 'MIJN' Dorpskerk! Voor de video, kijk verder >> 29.04.22
  Klik voor vergroting

Hoogtepunt torenrestauratie
Op dinsdag 26 april rond het middaguur zal letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt worden bereikt in een decennium lang restaureren van de Barendrechtse Dorpskerk. Nu de weers- én windomstandigheden bekend zijn voor die dag, is definitief vastgesteld dat dan de gerestaureerde en opnieuw vergulde torenhaan zal worden teruggeplaatst op de spits van de Dorpskerk. Hoewel dit nog niet helemaal het einde van de tienjarige restauratieperiode van de Dorpskerk betekent, is dit in elk geval de afronding van de restauratieprojecten van de kerktoren en van het torenuurwerk. Hoewel er weinig ruchtbaarheid gegeven zal worden aan dit heugelijke moment, nodigen we de bezoekers van de website graag uit om even langs te komen. Dan kunt u getuige zijn van dit bijzondere moment in de 510-jarige geschiedenis van de Dorpskerk. De kerkrentmeesters zijn dankbaar, voor de steun uit vele hoeken in de afgelopen jaren die het mogelijk hebben gemaakt om al deze restauratieprojecten te realiseren. De restauratieprojecten in de toren zijn dus net afgerond, voordat op zondag 1 mei, in een bijzondere eredienst, het jubileumjaar ‘510-jaar Dorpskerk’ zal starten onder het motto: ‘Vieren en vooruitkijken: Van U is de toekomst, kome wat komt!’ 24.05.22
  klik voor vergroting
Een opname tijdens het vergulden van de 
gerstaureerde torenhaan. 

Restauratie kerktoren
Sinds 2 maart jl. wordt er hard gewerkt aan de restauratie van de toren van de Dorpskerk. Eerst werden de weerhaan en de bol verwijderd, alsmede de drie wijzerplaten compleet met de wijzers en de wijzeraandrijfassen. Daarna werd de toren in de steigers gezet en kon de restauratie van het metselwerk beginnen. Ook de schilder kon starten met de behandeling van het houtwerk aan de torenombouw. Toen de toren echter van dichtbij kon worden beoordeeld, kwamen er enkele flinke tegenvallers aan het licht. Dat is op zich bij restauratiewerkzaamheden aan monumenten niet zo vreemd. Het loodwerk aan de torenaansluitingen blijkt op meerdere plaatsen te zijn ingescheurd. Ook bleken drie van de vier hoeken van de torengootbetimmering in zeer slechte staat te zijn. En ook de drie afdakjes van de wijzerplaten behoeven restauratie. De eikenhouten galmborden aan de zuidzijde bleken aangetast te zijn door een zwam. In overleg tussen Kerkrentmeesters, Bureau Lakerveld en de betrokken aannemers is besloten om die werkzaamheden toch direct uit te laten voeren, nu de toren in de steigers staat. Hoewel de genoemde meerwerkposten niet onder de 60%-rijkssubsidie vallen, kunnen de tegenvallers grotendeels worden gefinancierd uit eigen Dorpskerkmiddelen. Natuurlijk is elke aanvullende schenking van harte welkom! 27.03.22
   

Kerktoren even zonder weerhaan en wijzerplaten
Met behulp van een grote mobiele kraan zijn op woensdagmorgen 2 maart de weerhaan en de bol van de torenspits gehaald en ook zijn de wijzerplaten verwijderd om te kunnen worden gerestaureerd. Gedurende de restauratie is het torenuurwerk stilgezet, maar de klok kan wel geluid worden. Deze restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Daelmans, die ook het eeuwenoude torenuurwerk heeft gerestaureerd. Volgens de planning zullen alle gerestaureerde onderdelen weer worden teruggeplaatst in de laatste week van april 2022. Een uitgebreide fotoreportage volgt later.
02.03.22
 

Restauratie toren Dorpskerk gaat starten
Op woensdagmorgen 2 maart a.s.zullen met behulp van een grote mobiele kraan een aantal onderdelen van de kerktoren worden verwijderd. Dat betreft: enerzijds de wijzers, de wijzerplaten, de wijzeraandrijfstangen. Anderzijds worden ook de weerhaan en de pijnappel van de torenspits verwijderd. Alle onderdelen worden getransporteerd naar Klokkenmaker Daelmans in Lierop. Daar zullen ze worden gerestaureerd en van en nieuwe laag bladgoud worden voorzien. Eind april zullen ze weer worden teruggeplaatst. 25.02.22
 

Opdrachten restauratie toren verstrekt
Dezer dagen krijgen drie bedrijven opdracht om weer een restauratieproject bij het oudste (en misschien wel mooiste) huis van Barendrecht uit te gaan voeren. Dit keer betreft het de restauratie van de uit 1787 daterende kerktoren. Het werk omvat enerzijds het voegwerk van de buitenmuren van de toren, de galmborden, de wijzerplaten, wijzers en wijzeraandrijving. Anderzijds wordt al het houtwerk van de torenspits geschilderd en worden de pijnappel en de weerhaan opnieuw verguld. De restauratie zal ruim € 70.000 bedragen. Zo'n 60% wordt gefinancierd uit de Subsidie voor Instandhouding Monumenten van de Rijksdienst voor cultureel erfgoed. Ongeveer 40% zal worden gefinancierd uit de 'eigen' restauratiefondsen van de Dorpskerk, waaronder enkele grote bijdragen uit fondsen en legaten die specifiek zijn geschonken voor het restaureren van de Dorpskerk. Op deze wijze kan de begroting van de PG Barendrecht grotendeels worden ontzien. Op deze website zal regelmatig verslag worden gedaan van de restauratie. De uitvoering is gepland van begin maart tot en met eind april. Zo zal de terugplaatsing van de torenhaan het hoogtepunt kunnen worden van de viering van het 510-jarig bestaan van de Dorpskerk in de eerste week van mei a.s. . . . . 20.02.2022

Restauratievergunning verleend
De aanvraag voor een vergunning om de restauratiewerkzaamheden aan de toren van de Dorpskerk is gehonoreerd door de Gemeente Barendrecht! Zodra de wettelijke bezwaartermijn is verstreken, kunnen de werkzaamheden gaan starten. Ondertussen worden gesprekken gevoerd met de restauratieadviseur van Bureau Lakerveld en de beoogde aannemers van de restauratie van het voegwerk van de kerktoren en de restauratie van de aandrijving van de wijzers, de wijzerplaten en de weerhaan en bol boven op de toren. Op deze website wordt verslag gedaan van de verdere voortgang. 12.01.22 
  klik voor vergroting

Restauratievergunning aangevraagd
Zoals bekend staat voor het voorjaar van 2022 de (voorlopig) laatste van een serie restauratieprojecten van de Dorpskerk gepland. Dat betreft de restauratie van het voegwerk van de buitenmuren van de toren, het restaureren van de wijzerplaten, de wijzers en wijzeraandrijving en ten slotte het opnieuw vergulden van de bol en de weerhaan op de spits van de toren. Gezien de status van internationaal erkend rijksmonument moet er voor dit soort werkzaamheden vergunning worden aangevraagd bij de erfgoedcommissie van de Gemeente Barendrecht. Bureau Lakerveld heeft in overleg met de kerkrentmeesters onlangs deze aanvraag ingediend. Zodra de vergunning is verleend kunnen de werkzaamheden worden opgedragen op basis van reeds ontvangen offertes. De restauratiekosten worden voor 60% gedekt door een rijkssubsidie en voor 40% uit eigen middelen die de Dorpskerkgemeente daarvoor heeft gereserveerd, zodat er nauwelijks een beroep gedaan hoeft te worden op de algemene middelen van de PG Barendrecht. 20.12.21
  klik voor vergroting

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende