Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Wist u dat?

Op deze webpagina worden wetenswaardigheden vermeld over
ontwikkelingen in kerk en samenleving, nieuwtjes over  Bijbelvertalingen en dergelijke. 


Wist u dat. . . . ? Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 'Dicht bij de bron'
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt via een aantal voorpublicaties de nieuwe Bijbelvertaling NBV21 onder de aandacht. Onlangs is ook het Bijbelboek Ruth in deze nieuwe vertaling 
online gepresenteerd. De volledige NBV21 wordt in oktober 2021 gepresenteerd. Maak eens kennis met deze NVB21 en lees verder >> 16.07.21

Wist u dat. . . ? 'Een Barthiaan in Taizé'
Onder deze titel schreef oud-Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam onlangs een essay, dat we onze websitebezoekers niet willen onthouden. . . ('Uit het oog is immers niet altijd uit het hart!') Jan Willem zet twee Zwitserse theologen tegenover elkaar:
 Karl Barth, die werd geboren en stierf in Basel en Roger Schutz, de latere frère Roger, afkomstig uit een dorpje Meer van Neuchatel, die de Gemeenschap van Taizé stichtte. Beiden studeerden theologie in Zwitserland en daarbuiten. Ze schelen evenwel ongeveer een generatie. Beide theologen inspireren dominee Stam tot op de dag van vandaag. Lees verder >> 22.05.21

Wist u dat . . . ? Multimedia project Vaticaanse Musea 
Vaticaanse media hebben een 
opmerkelijke initiatief ontwikkeld om de geheimen van de Vaticaanse Musea te helpen ontdekken. Het nieuwe multimediaproject Celata Pulchritudo, waarin een reeks video’s centraal staan, wil alle belangstellenden geheimen, onbekende verhalen en curiosa die verscholen gaan achter de universeel erkende schoonheid van de meesterwerken van de Vaticaanse collecties helpen ontdekken. Het ambitieuze project waarbij gretig gebruik wordt gemaakt van You Tube mogelijk dankzij een samenwerking van de Vaticaanse Musea en Vtican News. Twee keer per maand en verspreid over een heel jaar kan men in de reeks korte video’s, kennismaken met de inspiratiebronnen van de grote meesters zoals Michel Angelo of Rafaël, de charme en het mysterie van de oude voorchristelijke beschavingen en ook een kijkje nemen achter de schermen van het museum. Kijk verder >> bron: www.kerknet.be 26.04.21

Wist u dat . . .? Hoe een kerkvorst de kalender aanpaste . . .
Dat 15 oktober 2021 volgde op 14 oktober 2021 vindt iedereen de normaalste zaak van de wereld. Maar wist u dat de 15e oktober 1582 volgde op 4 oktober 1582? Het was kerkvorst Paus Gregorius XIII die de hervorming van de kalender doorvoerde. 
Sindsdien kent de wereld de gregoriaanse kalender. Dit was eigenlijk een correctie op de daarvoor geldende juliaanse kalender, die door keizer Julius Caesar werd ingevoerd in het jaar 45 voor Christus. Wilt u meer weten over de verschillen en ook waarom oktober niet (meer) de achtste maand is, terwijl de naam dat wel betekent? Lees verder >> 
(Foto: Gergorius XIII en zijn kalenderdacommissie - Bicchierna, geschilderd paneel - Siena, 1582) 15.10.21
  klik voor vergroting

Wist u dat. . . ? 31 oktober: Hervormingsdag
Hervormingsdag is een herdenkingsdag waaraan jaarlijks in verschillende protestantse kerken aandacht wordt besteed. Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 proteststellingen tegen de Rooms-Katholieke kerk publiceerde. Luther wilde in eerste instantie een gesprek over de aflaat en de verwording in de kerk op gang brengen. Uiteindelijk leidde het protest van Luther tot een breuk met de Rooms-Katholieke Kerk en in de loop van de 16e eeuw uiteindelijk tot de Reformatie, van waar uit de protestantse kerken zijn ontstaan.  Luther publiceerde zijn stellingen aanvankelijk niet in het Duits maar in het Latijn (de taal van de geleerden in die dagen). Wat waren die stellingen? Lees verder >> 29.10.21
 

Wist u dat. . . .? Protestants in vele varianten
Tijdens de Coronapandemie is gebleken dat er vanuit verschillende kerkgenootschappen soms heel anders wordt aangekeken tegen de Coronamaatregelen voor kerkgenootschappen. Op zondag 28 maart 2020 leidde dat in Urk bij een kerk van de plaatselijke Gereformeerde Gemeente en in Krimpen aan de IJssel bij een kerk van de plaatselijke Oudgereformeerde Gemeente tot ernstige incidenten waar zelfs journalisten werden belaagd. In reactie daarop worden al heel snel alle christelijke kerken over één kam geschoren. En dat terwijl het overgrote deel van de Nederlandse kerken zich keurig houdt aan de afspraken die zijn gemaakt in het interkerkelijk orgaan Contact In Overheidszaken. Voor wie wat meer inzicht wil krijgen in de kaart van kerkelijk Nederland, biedt deze 'Wist u dat. . . ?" wat meer informatie. Protestants is er in vele varianten en daarnaast zijn er nog tal van andere landelijke kerken! Lees verder >> 29.03.21

Wist u dat . . .? Na 60 jaar opnieuw 'Dodezeerol' ontdekt!
De Israëlische krant HAARETZ maakte op 16 maart 2021 melding van een persbericht van de Israëlische Archeologische Autoriteit (IAA) over de vondst van nieuwe kleine fragmenten van Dodezee Rollen uit de 2e eeuw na Christus. De nieuwe fragmenten zijn ontdekt na een lange zoektocht in tal van grotten in de woestijn van Judea. Deze boekrolfragmenten zijn ontdekt 60 jaar na de eerste vondst van de Dodezee Rollen
. De nu gevonden boekrolfragmenten zijn in het Grieks geschreven en bevatten delen uit het Boek van de Kleine Profeten, waaronder Zacharia en Nahum. aldus de IAA. Bij de omvangrijke opgravingen in de woestijn van Judea werd eveneens een mummie van een kind gevonden dat gewikkeld was in een doek die zo'n 6000 jaar oud moet zijn. Een andere zeer bijzondere ontdekking bij deze opgravingen was iets heel anders: de waarschijnlijk de oudste gevlochten mand ter wereld, die op grond van koolstofdatering zeker 10.500 jaar oud moet zijn. De Engelse uitgave van de krant Haaretz heeft prachtige foto's bij hun artikel geplaatst. Lees verder >> 16.03.21

Wist u dat. . . ? De zeven werken van Barmhartigheid
In 2021 staan in de Veertigdagentijd de 'zeven werken van barmhartigheid' centraal in de liturgische schikkingen. Al sinds de Middeleeuwen geeft de Christelijke kerk aan dit begrip tweeërlei uitleg. Enerzijds wordt er gesproken over de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid. die voornamelijk zijn gebaseerd op 
de woorden van Christus volgens Matteüs 25:35-36. Anderzijds wordt gesproken over de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. Voor meer informatie, lees verder >>  19.02.21

De 'zeven werken van barmhartigheid' zijn al in de Middeleeuwen prachtig vastgelegd in een zevenluik dat in 1504 in opdracht van de gasthuismeesters van het Heilige Geestgasthuis werd geschilderd door de (anonieme) Meester van Alkmaar. Van 1504 tot 1916 hing dit schilderij in de Grote of St. Laurenskerk in Alkmaar. Sinds 1916 is het te bewonderen in het Rijksmuseum.

Wist u dat. . . ? Een beeldende liedtekst
Soms kan zelfs een eeuwenoud lied plotseling nieuwe perspectieven bieden . . . Zoals het lied 'Hoe helder staat de morgenster' dat zondag 17 januari jl. werd gezongen. Ds. Bert de Wit attendeerde de luisteraars en kijkers naar de viering in de Dorpskerk er op dat de tekstschrijver en componist van dit lied, Philipp Nicolai (1556-1608), de tekst zodanig maakte dat de typografie van de liedstrofen de vorm van een drinkbeker heeft. Dit verwijzend naar het motief van de bruiloft in vers 1 en het avondmaalsmotief in vers 4. Overigens stopte Nicolai nog een andere verwijzing in de tekst: de strofen vormen in het Duits een acrostichon, de eerste letters vormen de naam van een overleden leerling van Nicolai. Zo kan een lied de eeuwen doorstaan, de lofzang gaande houden en ook nog eens een 'beeldende' liedtekst vormen. In het Liedboek Compendium staat nog veel meer informatie over dit lied, lees verder >>  17.01.21
  Klik voor vergroting

Wist u dat. . . ? Ontkerkelijking zet door
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onlangs een nieuw onderzoeksrapport gepresenteerd over 'Religie in Nederland'. De religieuze betrokkenheid in Nederland is tussen 2017 en 2019 verder afgenomen. De rooms-katholieken vormen de grootste groep met 20 procent van de bevolking, gevolgd door de protestanten (15 procent) en de moslims (5 procent). Bijna 6 procent rekent zich tot een overige gezindte. Ook het aandeel dat regelmatig een religieuze dienst bijwoont, is geslonken: van 16 procent in 2017 naar 14 procent in 2019. Over het bestaan van God zijn de meningen verdeeld. Zo zegt een op de drie niet in God te geloven, terwijl een kwart dat wel doet. De rest weet niet of God bestaat, twijfelt hierover of gelooft wel in een hogere macht. Lees verder >> 20.12.20

Wist u dat . . . ? 'Tegengif': biedt hoop en inspiratie
Sinds het begin van de Corona-pandemie zoeken kerken en predikanten naar mogelijkheden om online mensen te inspireren. Een mooi voorbeeld is ds. Ad van Nieuwpoort, die in april jl. in de Dorpskerk van Bloemendaal een serie online gesprekjes startte onder de titel 'Tegengif', waarbij verhalen en gedachten samenkomen over hoe wij elkaar hoop en inspiratie kunnen bieden in moeilijke en verwarrende, maar daarnaast soms ook bemoedigende tijden. Sinds september jl. is ds. Van Nieuwpoort predikant van de Haagse Duinzichtkerk. Daar zet hij de serie hoopgevende online gesprekken voort. Afgelopen week had hij weer zo'n gesprek met Jaap Smid. Smid begon zijn loopbaan als predikant en geestelijk verzorger bij defensie en is momenteel Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Hij is tevens voorzitter van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, het overlegorgaan tusssen kerken en de rijksoverheid, waar wordt gesproken over de rol van kerken in Coronatijd. Kijk verder >> 
Met dank aan Antoinette Jansen, die deze tip doorgaf!
29.11.20

Wist u dat. . . ? Piet Laban geïnterviewd door Aboutaleb
Piet Laban, een van de oudste en nog actieve leden van de Dorpskerkgemeente, vertelt nog regelmatig over zijn oorlogservaringen op basisscholen. Piet (94) was een van de slachtoffers die werden afgevoerd bij de grootste razzia die de Duitse bezetter in Nederland hebben gehouden op 10 en 11 november 1944 in Rotterdam. In het kader van de jaarlijkse herdenking van de 'Grote Razzia' werd Piet onlangs geïnterviewd door niemand minder dan Rotterdams burgemeester Achmed Aboutaleb op diens werkkamer in het Rotterdamse stadhuis. RTV Rijnmond heeft het hele interview op hun website gezet. Een indrukwekkend oorlogsverhaal!
Kijk verder >> 10.11.20
  Klik voor vergroting

Wist u dat. . . ? Dankdag voor gewas en arbeid
Sinds de Middeleeuwen kent de Kerk biddagen. Protestantse kerkgenootschappen van orthodoxe signatuur besteden heden ten dage nog uitgebreid aandacht aan de Biddag en de Dankdag voor gewas en arbeid. De Biddag heeft jaarlijks plaats aan het begin van de zogenoemde zaaitijd. Niet alleen wordt gebeden om een goede oogst, maar ook is er voorbede voor allerlei zaken op het terrein van kerk, staat en samenleving. Toen de industrialisatie toenam, kwam ook de viering van een Dankdag voor gewas én arbeid in zwang. Op woensdag 4 november 2020 is het de Dankdag voor gewas en arbeid. In de Dorpskerk ligt al decennia lang de aandacht voor de biddag en de dankdag niet op de dag zelf, maar op de zondag erna. Zo wordt de Oogstdienst geplaatst in het kader van de Dankdag voor gewas en arbeid. 03.11.20
 

Wist u dat. . . .? Gedenken overleden gemeenteleden
Sinds 2015 gedenkt de Dorpskerkgemeente haar overleden gemeenteleden op een zondag rondom Allerheiligen. Daarvoor gebeurde dat decennia lang op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dáárvoor werden ze herdacht op de laatste zondag van het kalenderjaar. In 2015 heeft toenmalig Dorpskerkpredikant ds. Jan Willem Stam op verzoek van de Wijkkerkenraad een toelichting geschreven waarom de gedachtenisdienst sinds 2015 wordt gehouden in begin november, daarbij verwijzend naar het Dienstboek van de PKN. Lees verder >> 30.10.20

Wist u dat. . . ? 'Petrus' als inspiratiebron
De Protestantse Kerk in Nederland en daarmee ook de Protestantse Dorpskerkgemeente in Barendrecht wil 'een vindplaats van geloof, hoop en liefde' zijn. De PKN heeft in dat kader al twee jaar geleden een website en een magazine 'PETRUS' ontwikkeld. Daar vindt u kleine en grote verhalen over mensen en lokale protestantse kerken in heel Nederland. Verhalen over hoe samen kerk-zijn mensen troost, hoop en zin geeft. Het inspirerende magazine is gratis aan te vragen, maar u vindt de verhalen ook op hun website. Lees verder >> 24.11.20

Wist u dat. . . ? Nieuw platform voor 'veilige kerk'
Kerkelijke meldpunten, koepels en christelijke hulp- en onderwijsorganisaties hebben het platform Veiligekerk.nl gelanceerd. Hiermee vergroten ze de slagkracht van het bestaande werk rond het bestrijden van seksueel misbruik. Naast een website met materialen en routes naar hulpverleners, komt Veiligekerk.nl met campagnematige activiteiten richting kerkelijke netwerken en christelijke organisaties. Doel is om seksueel misbruik en huiselijk geweld blijvend bespreekbaar te maken in kerken en daarbuiten. Ook stimuleert Veiligekerk.nl leiders en kerkleden te werken aan preventie en veiligheid te waarborgen zodat misbruik gemeld kan worden. Lees verder >> 18.11.20

Wist u dat. . . .? Een Dorpskerk met toekomst  
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk heeft (evenals de Stichting Vrienden van de Dorpskerk) in haar doelstelling staan om de rollen die de Dorpskerk vervult in de Barendrechtse samenleving te versterken. Dat betreft primair de rol als Godshuis voor de wekelijkse zondagse eredienst voor een Protestantse wijkgemeente rondom de Dorpskerk én daarnaast de rol als muziekpodium én ten derde de rol als internationaal beschermd rijksmonument. Alle drie deze rollen zijn wat ons betreft even waardevol en dienen te worden versterkt om zodoende dit unieke gebouw voor protestantse kerkgangers en alle overige Barendrechters te behouden. Alle acties om de positie én de conditie van 'het oudste en misschien wel het mooiste huis van Barendrecht' te verder verbeteren dienen dan ook in het licht van deze drievoudige doelstelling bezien te worden.
 

Wist u dat. . .? Het allerlangzaamste orgelwerk ter wereld
Het orgelspel van onze gewaardeerde kerkmusici is soms gespreksstof bij kerkgangers. 'Te zwaar, te licht, te lang, te kort, te snel, te langzaam, te veel, te weinig', er is altijd wel iets op te merken. Maar al die opmerkingen zullen in het niet vallen bij de kwalificaties over de compositie die de Amerikaanse componist John Cage (1929-1992). De uitvoering van het stuk zou normaliter zo'n uur duren, maar Cage heeft er het tempo 'zo langzaam als mogelijk' aan verbonden. De orgeluitvoering in het Duitse Halberstadt is de langzaamste tot nu toe. Het project is in 2001 gestart. In 2000 was het 639 jaar geleden dat in 1361 het eerste grote blokwerkorgel werd gebouwd in de Dom van Halberstadt. Het eerste orgel met klaviatuur met twaalftoons indeling, waardoor het wordt gezien als bakermat van de moderne muziek. Daarom is de geplande duur van de uitvoering 639 jaar!  Speciaal voor deze uitvoering is een een klein orgel gebouwd in de voormalige kloosterkerk Sankt-Buchardi, waar het permanent kan klinken. Op vijf september 2020 vond de veertiende toonwisseling plaats. De uitvoering in Halberstadt moet nog tot het jaar 2640 duren. Voor wie niet kan wachten op
het slotakkoord: er zijn ook kortere opnamen beschikbaar. Voor de liefhebbers van deze muziek. kijk verder >> 01.10.20
  klik voor vergroting
Het orgel groeit bij elke
toonwisseling
(zo langzaam mogelijk)

Wist u dat. . . ? Meer dan een stapel oude stenen
Waar sommigen in oude kerken niet meer zien dan een stapel oude stenen, spannen anderen zich in om monumentale kerken die vanuit het verre verleden bewaard zijn gebleven, te behouden als kerkelijk en cultureel erfgoed. Nederland kent een aantal stichtingen die zich richten op het behoud van eeuwenoude kerken. Een prachtig voorbeeld daarvan is de stichting Alde Fryske Tsjerken, die dit jaar haar 50 jarig bestaan viert.  Zij weten oude kerken die tot ruïnes dreigen te vervallen, weer te restaureren tot 'levende stenen'. In die tijd redde zij 52 historische Friese kerken. Dagblad Trouw besteedde er deze week aandacht aan, lees verder >> Bekijk ook eens de website van de stichting Alde Fryske Tsjerken, lees verder >> 04.09.20
 

Wist u dat . . . ? Wie waren de bouwers van het Dorpskerkorgel?
Deze vraag is voor een deel beantwoord in het jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk', dat in 2012 is verschenen en waarin Hans van Gelder een hoofdstuk schreef onder de titel 'Vijf eeuwen zang en orgelspel in de Dorpskerk'. Toen uw webbeheerder een breder beeld wilde krijgen van het oevre van deze Rotterdamse orgelbouwers voor een artikel op deze website, bleek als snel dat er weinig onderzoek was gedaan naar deze orgelbouwers. Dat was reden om daar eens stevig in te duiken en het voorlopige resultaat is een artikel van vijftien pagina's. Een samenvatting van dit onderzoek over het werk van de broers Van der Kleij zal later op deze website worden geplaatst. Zij hebben een vijftiental nieuwe orgels gebouwd. Het enige orgel dat nagenoeg nog in originele staat is, staat in de Dorpskerk van Hoogvliet (foto). Het vertoont opmerkelijke gelijkenis met orgel van de Barendrechtse Dorpskerk.  09.07.20
 

Wist u dat. . . ? Sluiting dreigt voor Amsterdamse schuilkerk
De sluiting dreigt van een van de bekendste schuilkerken van ons land: museum Ons' lieve Heer op Solder. Deze kerk is ontstaan in de 17e eeuw, de tijd na de Reformatie, toen katholieken geen openbare missen meer mochten houden. Op de zolder van het grachtenhuis op de Oudezijds Voorburgwal 40 is  deze Rooms-Katholieke kerk gebouwd. De kerkgangers kwamen binnen via een naast het pand gelegen steegje. De naam Ons' Lieve Heer op Solder dateert uit de 19e eeuw. De schuilkerk heeft meer dan twee eeuwen dienstgedaan. Sinds 1888 is het als museum ingericht, al worden er soms nog missen gehouden.  Het is een van de oudste musea van Amsterdam en is een bezoek zeker waard! Vanwege de Coronatijd dient gereserveerd te worden via de website >> https://opsolder.nl 17.08.20
  klik voor vrgroting

Wist u dat . . .? In 2019 wereldwijd 40 miljoen Bijbels verspreid
Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) berichtte deze week dat er nog niet eerder wereldwijd zoveel complete bijbels werden verspreid als in 2019: bijna 40 miljoen. De top vijf van landen waar dit gebeurde, bestond uit Brazilië, China, de VS, India en Nigeria. Dit meldt United Bible Societies (UBS) in zijn rapport over 2019. UBS is het overkoepelend orgaan van de 151 bijbelgenootschappen, waaronder ook het NBG. Tien jaar geleden werden er 30 miljoen complete bijbels verspreid. Dat aantal steeg in het afgelopen decennium geleidelijk naar 40 miljoen, meldt de UBS. Ook onder kinderen werden veel bijbelboekjes verspreid. Daarbij speelt de Nederlandse Samenleesbijbel een opvallende rol. Lees verder >> 31.07.20
 

Wist u dat. . . .? Statenbijbelmuseum
Wie het dit museum zoekt in Dordrecht - de stad van de Dordtse Synode - komt bedrogen uit. Het Statenbijbelmuseum is gevestigd in Leerdam, aan de Lingedijk 36. De unieke collectie bevat een belangrijk deel van Nederlands cultureel-religieus historisch erfgoed aan (zeer) oude Bijbels. Het museum geeft een beeld van 450 jaar Bijbels (1500-1950). Een aantal is versierd met soms kleurrijke illustraties, minuscule details en flonkerend bladgoud. Vanwege de Coronamaatregelen is het museum slechts geopend op woensdagen en zaterdagen, en alleen op afspraak. Lees verder >> 25.07.20 
  Klik voor vergroting

Wist u dat . . .? Een Minister van Eredienst
Nederland kent al sinds het begin van de negentiende eeuw een Minister van Eredienst! Dit is een titel die de huidige Minister van Justitie en Veiligheid in zijn portefeuille heeft. De Minister voor Eredienst vervult die functie in zijn rol als vertegenwoordiger van het Kabinet in het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). Het CIO is een samenwerkingsverband van 29 christelijke kerken en 2 joodse gemeenschappen en behartigt hun gemeenschappelijke belangen bij de (rijks)overheid. (www.cioweb.nl) Vanaf 1871 is het geen zelfstandig Ministerie meer, maar werd het een afdeling onder het toenmalige Justitieministerie. Anno 2020 valt het nog steeds onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarmee draagt Minister Ferd Grapperhaus de titel Minister van Eredienst. Grapperhaus voelt zich daadwerkelijk betrokken bij deze zaken. Zo ziet hij de Bijbel als ‘een onuitputtelijke bron voor levenswijsheid’. Ook vertelde hij dat het geloof in zijn leven een grote rol speelt, mede doordat hij bij de Jezuïeten is opgevoed. Voor de ontstaansgeschiedenis van dit bijzondere ministerie, lees verder >> 07.06.20
  Klik voor vergroting

Wist u dat. . . ? Boog in Tempelmuur uit Jezus' tijd
Uit recent archeologisch onderzoek is gebleken dat de zogenaamde Boog van Wilson, onderdeel van de Westelijke Tempelmuur in Jeruzalem, dateert uit de tijd van Jezus. Onlang verschenen er daarover artikelen in het engelstalige wetenschappelijke tijdschrift PLOS One  en in het Nederlands Dagblad. Daarin werd verslag gedaan van de onderzoeksresultaten op basis van koolstofdateringen van archeologische monsters. Er werd vastgesteld dat de bouwperiode moet hebben gelegen ergens tusen 20 voor en 20 jaar na het begin van de jaartelling. De gemetselde boog is ontdekt in 1864 door de 19de-eeuwse ontdekkingsreiziger en landmeter Charles William Wilson. De boog vormde oorspronkelijk een onderdeel van de brug tussen de Tempelberg en de bovenstad van het oude Jeruzalem.
Lees verder het ND-artikel >>  en/of het engelstalige artikel in PLOS One >>  04.06.20
  klik voor vergroting
De Boog vormt nu een onderdeel
van het mannengedeelte
van de Westelijke Tempelmuur

Wist u dat . . . ? Over Heiligen gesproken
In tegenstelling tot de Rooms-katholieke medechristenen kennen de Protestanten geen heiligenverering. Toch zijn er heiligen die een veel bredere 'verering' kennen dan alleen in de Romana. Dat geldt naturlijk voor de bisschop van Myra, Sint Nicolaas. Wie echter de namen hoort van de heilige Mamertus (van Vienne), de heilige Pancratius (van Rome), de heilige Servatius (van Maastricht - zie foto), de heilige Bonifatius (van Tarsus), zal waarschijnlijk zeggen 'nooit van gehoord'. De genoemde katholieke heiligen hebben hun naamdagen van 11 tot en met 14 mei. Het zijn de naamdagen van de zogenaamde IJsheiligen. Zij vormen een periode in de maand mei die wordt gezien als de overgang van weer met mogelijk nachtvorst naar meer zomers getint weer. Het is niet uitgesloten dat er na half mei nog nachtvorst optreedt, maar die kans is heel klein. 'IJsheiligen' is een van de oudste en wellicht bekendste begrippen uit de volksweerkunde. Meer weten over deze mannen en hoe  hun heilige status in de kerk hebben verkregen? Lees verder >> 11.05.20
  klik voor vergroting

Wist u dat . . . ? Bonhoeffer 75
Wereldwijd is toegeleefd naar 9 april 2020, nu het 75 jaar geleden is dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer door de nazi’s werd vermoord. Hij was een vooraanstaand Duits kerkleider, Luthers theoloog, verzetsstrijder tegen het nazisme en schrijver van theologische boeken. Bonhoeffer studeerde in Berlijn en in New York. Zijn principes kostten hem het leven in het Duitse concentratiekamp Flossenbürg. Wereldwijd zal aandacht worden besteed aan deze gedenkdag, maar tal van activiteiten die waren voorbereid moesten vanwege de Coronacrisis worden afgeblazen. Uw webbeheerder heeft een uitgebreid artikel geschreven over het leven en de nalatenschap van Dietrich Bonhoeffer. Lees verder >> 
Ga voor meer informatie naar de Nederlandstalige website >> www.dbonhoeffer.eu  07.04.20
  klik voor vergroting

Eén dag met Dietrich Bonhoeffer
Op 9 april 2020, was het precies 75 jaar geleden dat de Duitse kerkleider, theoloog en verzetsstrijder tegen het Naziregime werd opgehangen in het concentratiekamp Flossenbürg. Bonhoeffer was schrijver van boeken over de navolging van Christus, discipelschap en theologie. Hij liet een indrukwekkend oeuvre na en inspireert nog steeds gelovigen over de hele wereld. Zie ook onderstaand artikel. Het beginnen en eindigen van een dag met de gebeden die hij deelde met zijn medegevangenen, zal u wellicht dichter brengen bij zijn inspirerende gedachtengoed. Zijn gebeden zijn in deze bijzondere dagen zeer actueel. 09.04.20 
Morgengebed
God, tot U roep ik nu de dag begint,
Help mij bidden en mijn gedachten verzamelen;
ik kan het niet alleen.

Lees verder >>
Avondgebed
Heer, mijn god, ik dank U
dat deze dag voorbij is.


Lees verder >>

Wist u dat . . . ? 'Geen dag zonder Bach!'
Liefhebbers van klassieke muziek geven met deze uitspraak hun liefde weer voor Johann Sebastian Bach, misschien wel de grootste componist die ooit heeft geleefd. Zeker op de Goede Vrijdag is deze uitspraak van toepassing. In Nederland is een Goede Vrijdag zonder Bach's Matthäus Passion ondenkbaar. Zelfs nu iedereen min of meer in quarantaine zit, klinkt de muziek van dit meesterwerk overal. Wie zich wil verdiepen in de muziek van Bach en in het bijzonder in deze Passionen, moet eens kennis nemen van de indrukwekkende website van de Bachliefhebber Eduard van Hengel >> Hij heeft ook een interessante toelichting geschreven over de Matthäus Passion, die zowel algemene informatie bevat als ook de complete teksten. Van harte aanbevolen! Lees verder >> 10.04.20
  klik voor vergroting

Wist u dat . . . .? Een nieuwe app 'Mijn Bijbel'
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft naast de bestaande 'Bijbel on line', nu ook een app geïntroduceerd: de 'Mijn Bijbel app'. Met deze app heb jij altijd en overal de Bijbel bij je op je telefoon. Er zijn maar liefst zeven vertalingen beschikbaar, waaronder de Nieuwe Bijbelvertaling, de Bijbel in gewone taal  en de Herziene Statenvertaling. Daarnaast kun je er blogs, het laatste nieuws en verschillende leesplannen lezen. De Mijn Bijbel app is gratis te downloaden. Lees verder >> 20.03.20

Wist u dat. . . ? De wondere wegen van een Kerkboek
Soms gebeuren er in iemands leven dingen die menselijkerwijs nauwelijks voorstelbaar zijn. Zo'n ervaring wil ik als webbeheerder graag met u delen. Het verhaal gaat over een Kerkboek afkomstig uit de voormalige Rotterdamse Wilhelminakerk. De kerk en het kerkboek zijn uit het jaar 1898. Dit Kerkboek is helemaal compleet, maar vertoont veel tekenen van het gebruik in meer dan 100 jaar. Het unieke Kerkboek bestaat uit de Statenbijbel (versie 1637), het boek der Psalmen, de bundel Evangelische Gezangen (1803-1805), de Vervolgbundel van Evangelische Gezangen, inclusief aanhangsel (1869), de Heidelberger Catechismus, de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Vijf artikelen tegen de Remonstranten (1619), het Kort begrip der Christelijke religie, de Liturgie en formulieren der (Nederduyts) Gereformeerde Kerken in Nederland, de Geloofsbelijdenissen van Nicea en Athenasius en tenslotte de Kerkorde(ning) van de Nederduyts Gereformeerde Kerk van 1619. Met die prachtige kerk had uw webbeheerder een bijzondere en persoonlijke band. Dat was reden om al meer dan een halve eeuw te zoeken naar een van de zeldzame Kerkboeken. Alle zoekpogingen liepen echter op niets uit, totdat nota bene binnen onze eigen Dorpskerkgemeente mij een exemplaar cadeau werd gedaan.... Voor het hele verhaal over de wondere wegen van dit kerkboek, lees verder >> 12.03.20
  klik voor vergroting
Wil de Jong overhandigt
het Kerkboek aan een dankbare webbeheerder

Wist u dat. . . ? Een kieswijzer voor bijbelvertalingen
Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) heeft een kieswijzer ontwikkeld waarmee je kunt vast stellen welke bijbelvertaling je eigenlijk het meest zou moeten aanspreken. In Nederland zijn veel verschillende bijbelvertalingen beschikbaar. Maar hoe en waarom verschillen die vertalingen eigenlijk van elkaar, en hoe kom je erachter welke je het beste kunt kiezen? Beantwoord 23 vragen en ontdek welke vertaling past bij jouw voorkeuren. Lees verder >> 14.02.20

Wist u dat . . . ? De Dorpskerkklok horen luiden en ook weten waar de klepel hangt!
Als er iemand is geweest, die benieuwd was hoe het 'vliegend luiden' van de klok van de Dorpskerk zou gaan klinken, dan was het wel de Dorpskerkrentmeester Simon Hoek. Hij nam destijds het initiatief om de klok weer terug te hangen aan een horizontale luidas, zoals dat van 1759 tot 1962 het geval is geweest. Dat omhangen zou het behoud van de luidklok betekenen, zo hadden deskundigen vastgesteld. Op 10 januari 2020 was het zover. Bij het proefluiden werd duidelijk dat, zoals door de deskundigen al was voorspeld, de klok een veel mooier en voller geluid zou krijgen. Zeker niet een harder geluid, maar een veel voller geluid!  U kunt het nu zelf constateren, want het proefluiden is gefilmd en op YouTube gezet. Kijk, luister en geniet verder >> 10.01.20

Wist u dat. . . ? Een Sinterklaaslied in het Liedboek
Dat het in 2013 uitgegeven nieuwe Liedboek tal van prachtige pareltjes bevat, zal de meesten wel bekend zijn. Maar wist u dat er een prachtig Sinterklaaslied in het Liedboek staat? Een lied dat boven elke ‘Zwarte Pieten-discussie’ uitstijgt! Onder de noemer 'geloofsgetuigen' zijn er in het Liedboek liederen opgenomen over Sint Willibrord, Sint Maarten en ook over Sint Nicolaas! Het Lied nummer 745 verwijst naar het leven en werk van de bisschop van Myra, die geboren werd omstreeks 230 en overleed op 6 december van het jaar 342 of 352. Sint Nicolaas staat overigens niet alleen bekend als kindervriend. Hij is misschien wel de meest genoemde beschermheilige ter wereld. Veel beroepsgroepen, maar ook veel steden beschouwen hem als hún beschermheilige. Lees verder >> 01.12.19
  klik voor vergroting

Wist u dat . . .? De zondagen van de voleinding
De laatste driezondagen van het liturgisch jaar worden de zondagen van de voleinding genoemd. Daarbij wordt niet gedacht aan zoiets als 'afronding', maar - meer toekomstgericht - aan devoltooiing van al Gods plannen met onze wereld en met ons eigen leven. De derde zondag van de voleinding wordt ook wel eeuwigheidszondag genoemd. Op deze zondag wordt als het ware de overstap van de dood naar het leven gemaakt. Daarna begint de tijd van verwachting: Advent. 17.11.19

Wist u dat. . . ? Dankdag voor gewas en arbeid
Sinds de Middeleeuwen kent de Kerk biddagen. Protestantse kerkgenootschappen van orthodoxe signatuur besteden heden ten dage nog uitgebreid aandacht aan de Biddag en de Dankdag voor gewas en arbeid. De Biddag heeft jaarlijks plaats aan het begin van de zogenoemde zaaitijd. Niet alleen wordt gebeden om een goede oogst, maar ook is er voorbede voor allerlei zaken op het terrein van kerk, staat en samenleving. Toen de industrialisatie toenam, kwam ook de viering van een Dankdag voor gewas én arbeid in zwang. Op woensdag 6 november 2019 was het de Dankdag voor gewas en arbeid. In de Dorpskerk ligt al decennia lang de aandacht voor de biddag en de dankdag niet op de dag zelf, maar op de zondag erna. Zo wordt de Oogstdienst geplaatst in het kader van de Dankdag voor gewas en arbeid. 10.11.19
 

Wist u dat. . .? Jom Kippoer, de Grote Verzoendag
Bij de (plaatselijke) zonsondergang op dinsdag 8 oktober begint wereldwijd voor het Joodse volk Jom Kippoer, de Grote Verzoendag.  Op de tiende dag van de maand Tisjri - een tiental dagen na Rosj ha-Sjana of het Joodse Nieuwjaar - valt de heiligste en voornaamste dag van het jaar voor gelovige joden: Jom Kipoer of de Grote Verzoendag. Het joodse etmaal en dus iedere feest- of gedenkdag loopt van zonsondergang tot zonsondergang. Op Jom Kipoer wordt door alle wetgetrouwe joden gevast. Dit vermijden van zowel voedsel als drank is niet bedoeld als zelfkwelling maar als loutering, om vergeving te bekomen van mogelijke misstappen in het afgelopen jaar. Orthodoxe joden dragen deze dag geen leren schoeisel, wassen zich niet en hebben geen geslachtsgemeenschap. Vrouwen maken zich niet op. Aan het einde van de ochtenddienst op Jom Kippoer worden na de voorlezing uit de Thora de doden herdacht, waaronder de slachtoffers van de Shoah.
Voor meer informatie over de Joodse feesten, lees verder >> 08.10.19
  Klik voor vergroting

Wist u dat. . . ? 5000 jaar oude stad opgegraven in Israël
Archeologen hebben in Israël de resten blootgelegd van de overblijfselen van een stad die zij nu duiden als het 'New York van het vroege bronzen tijdperk'. De locatie heeft de naam En Ensur gekregen en ligt tussen de steden Tel Aviv aen Haifa. Momenteel resteert er niet veel meer dan puin en rotsblokken, maar 5000 jaar geleden moet dit een bruisende, ommuurde stad zijn geweest, met verschillende culturen, indrukwekkende straten en pleinen. De stad besloeg een oppervlakte van 65 hectare en zou zo'n 5000 à 6000 inwoners moeten hebben gehad. Archeologen van het instituut Israel Antiquities Authority vermoeden dat veel mensen naar de stad trokken omdat er twee waterbronnen waren in de buurt van deze locatie. Onder deze stad werd nóg een veel oudere agrarische nederzetting gevonden, die 7000 jaar oud moet zijn. Voor een filmpje van deze indrukwekkende vondst, kijk verder >> 08.10.19
  Klik voor vergroting
Misschien was En Ensur destijds zelfs
de oudste stad in de regio. . .

Wist u dat. . . ? Het oudste torenuurwerk van Engeland
In Rye in het graafschap Sussex in Zuid-Engeland is de parochiekerk al meer dan 900 jaar toegewijd aan de Heilige maagd Maria. Uw webbeheerder had een bijzondere reden om deze kerk te bezoeken. Deze middeleeuwse kerk bezit namelijk het oudst nog functionerende torenuurwerk van het Verenigd Koninkrijk.  Dit torenuurwerk dateert uit 1561-1562. Bijzonder aan dit uurwerk is verder de bijna 5,5 meter lange pendule (slinger) die sinds 1810 beneden in de kerkzaal heen en weer slingert. Zoals vele eeuwenoude torenuurwerken heeft ook dit uurwerk talloze restauraties ondergaan. De teleurstelling van uw webbeheerder was groot, toen hij vaststelde dat zowel het gaandewerk als het slagwerk van dit uurwerk tegenwoordig in beweging wordt gehouden door elektrisch aangedreven kettingen en niet meer zoals vroeger door touwwerk. Wat dat betreft wordt dat straks in Barendrecht anders. . . Het torenuurwerk van de Dorpskerk, dat dateert uit het begin van de 17e eeuw, zal na de komende restauratie worden aangedreven met touwwerk en gewichten, zoals dat zo'n 400 jaar geleden ook gebeurde. Alleen het handmatig opwinden wordt vervangen door een elektrische aandrijving.
Een bezoek aan de Parish Church of St. Mary in Rye is desalniettemin zeer de moeite waard! 01.10.19
  Klik voor vergroting
Het oudst functionerende
torenuurwerk van Engeland.

Wist u dat. . .? Een van de oudste moskeeën ooit, ontdekt in Israel
In Israels Negevwoestijn, nabij de Bedouine-stad Rahat, is men op een bouwplaats gestuit op een unieke vondst. Volgens Israel's Antiquities Authority (IAA) gaat het om de restanten van een van 's werelds oudste moskeeën, gebouwd ongeveer 1200 jaar geleden. Nader onderzoek van de IAA, die opgravingen reguleert, moet uitwijzen of het gebedshuis in dezelfde tijd gebouwd is als de moskeeën die in Mekka en Jeruzalem gevonden zijn. Onderzoekers denken dat met name boeren uit de omgeving de moskee bezochten. Het gebouw had geen dak, maar wel een 'mihrab'. Dat is een gebedsnis in een muur die de gebedsrichting aangeeft (ook in dit geval gericht op Mekka). Foto: IAA 21.07.19
  Klik voor vergroting

Wist u dat. . .? De stad Ziklag ontdekt bij opgravingen in Israel
Archeologen uit Israel en Australië claimen dat zij bij opgravingen in Khirbet a-Ra’i, ten zuiden van Jeruzalem, de bijbelse stad Ziklag hebben gevonden. De Bijbel noemt de stad Ziklag meerdere malen in Samuël 1 en Samuel 2 geregeld. Het  was de stad waarnaar David uitweek toen hij op de vlucht was voor koning Saul. In de achterliggende decannia is meerdere malen geclaimd dat de stad Ziklag was gevonden. Maar dat werd steeds weer in twijfel getrokken. In Khirbet a-Ra’i zouden nu wel bewijzen zijn gevonden, volgens onderzoekers van de Universiteit van Jeruzalem, de Israëlische Oudheidkundige Dienst en de Macquarie University van Sydney (Australië). Lees verder >> 12.07.19
  Klik voor vergroting

Wist u dat. . .? 15 orgels die u gehoord moet hebben. . .
Aan indrukwekkende orgels in Nederland is geen gebrek, maar welke van deze instrumenten springen er nu echt uit? De Volkskrant?stelde een top-15 samen van orgels die u gehoord moet hebben. Van mysterieuze grommers tot magistrale fluiters. Er is geen land met zo veel bijzondere orgels als Nederland. U vindt ze van Middelburg tot Bolsward, van Zutphen tot Zeerijp. Zeker in de 17de en de 18de eeuw werkten de grootste orgelbouwers in de Republiek. Dus komen van over de hele wereld liefhebbers naar ons land om zich te verlekkeren aan die muzikale tijdmachines. Kortom: ’s werelds mooiste historische orgels staan in onze achtertuin. Maar juist wat zo dichtbij is, zien we weleens over het hoofd. De zomer is de ideale periode om daar verandering in te brengen en om op orgelsafari te gaan. Er worden talloze concerten georganiseerd, doorgaans van een uur, vaak gratis toegankelijk (met collecte) of voor een tientje te bezoeken. Maar waar vindt u de aller-allermooiste en moet u dus zeker heen? De Volkskrant presenteert in een prachtig artikel 'de lijst der lijsten': de lijst met de vijftien mooiste orgels. (Maar de keuze blijft natuurlijk altijd arbitrair. . . )
Voor het Volkskrantartikel, lees verder >> 30.07.19
 

Klik voor vergroting
Nr. 1.
Martinikerk Groningen


Wist u dat . . .? Een kerk met wijngaarden
Kerkgenootschappen over de hele wereld hebben in de loop der eeuwen talloze bezittingen verworven, die anno 2019 niet direct meer met kerk en geloof worden geassocieerd. Zo bezit de Rooms-Katholieke kerk van Sion, de hoofdstad van het Zwitserse kanton Wallis anno 2019 nog altijd 32 hectare wijngaarden.   Daarvan beslaat de wijngaard van de bisschop van Sion zeven hectare. Documenten van ca. 1300 vermelden dat de kanunniken van het kapittel van Sion zowel in percelen wijngaard als vaten wijn werden betaald. Uit een document van 1338 blijkt dan weer dat de bisschop van Sion zijn geestelijken verbood om drankgelegenheden te bezoeken en in het openbaar te drinken. Dat belette hem overigens niet om zijn personeel deels in vaten wijn te betalen. . . Lees verder >> 07.07.19
 

Klik voor vergroting
Wijngaarden van de kerk van Sion.


Wist u dat . . ? 500e geboortejaar Theodorus Beza
Wie de naam hoort van Theodorus Beza, zal die niet direct plaatsen in het rijtje van de bekende reformatoren Johannes Calvijn, Guillaume Farel of John Knox. Misschien klinkt zijn Franse naam al bekender in de oren: Théodore de Bèze, die leefde van 1519 tot 1605. Toch staat er al meer dan 110 jaar als een groot standbeeld van Beza naast de soortgelijke beelden van Calvijn, Farel en Knox, als onderdeel van de zogenaamde 'Muur van de Reformatie' in het Zwitserse Genève. Het Internationaal Reformatiemuseum in Genève besteedt in 2019 met een expositie uitgebreid aandacht aan de reformator Beza, ter gelegenheid van zijn vijfhonderdste geboortedag op 24 juni van dit jaar. Lees verder >> 06.07.19
  klik voor vergroting

Wist u dat.  . .? Oudste (?) Christelijke kerk in Egypte ontdekt!
Een team van Poolse archeologen deed onlangs een spectaculaire ontdekking. Zij zijn sinds 2000 bezig met het blootleggen van een oude Christelijke basiliek, die in gebruik was van de 4e tot de 8e eeuw. De besiliek stond in Marea, een oude havenstad in de Nijldelta nabij Alexandrië.  Onder de ruïnes van die basiliek zijn nu de resten ontdekt van een nog oudere Christelijke kerk uit de 4e eeuw na Christus. De nu ontdekte kerk van 24 bij 15 meter is waarschijnlijk de oudste christelijke kerk van Egypte. Bovendien is het wellicht een van de aller oudste christelijke godshuizen in heel Afrika. De kerk is waarschijnlijk verwoest door een aardbeving. Lees verder >> 06.06.19
  Klik voor vergroting
Onder deze ruÏnes ligt een
nog ouder godshuis.

Wist u dat. . .? Zes kerkelijke vrijwilligers kregen een lintje
Op 26 april 2019 reikte Barendrechts burgemeester Jan van Belzen aan vier leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht een koninklijke onderscheiding uit. Verder kregen een lid van de Nederlands Gereformeerde kerk van Barendrecht en een lid van de Protestantse Gemeente Heerjansdam een koninklijk lintje. Onder de gedecoreerden was ook ouderling-kerkrentmeester van de Dorpskerk Simon Hoek (inderdaad uw webbeheerder). Hij werd benoemd tot lid van de Orde van Oranje-Nassau. Simon dankt een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan deze eervolle onderscheiding. Het is voor hem zowel een persoonlijk blijk van grote waardering voor al zijn vrijwiligerswerk in en rondom de Barendrechtse Dorpskerk, maar zeker ook een blijk van waardering voor die vele honderden vrijwilligers zonder wie het kerkenwerk in de onmogelijk zou zijn. Zie verslag Barendrecht.Nu.nl >> 26.04.19

  klik voor vergroting
Een dankbare kerkrentmeester/ webbeheerder . . .en zijn vrouw.

Wist u dat. . . ? Hoofdorgel Notre Dame ongeschonden
Samen met onze kerkmusicus Hans van Gelder, die het hoofdorgel van de Notre Dame zelf bespeelde, zullen miljoenen orgelvrienden wereldwijd opgelucht ademhalen nu bekend is geworden dat het beroemde Cavaillé-Coll-orgel slechts roetschade heeft opgelopen bij de grote brand. Een van de betrokkenen bij het beheer en onderhoud van de schatten van de wereldberoemde kathedraal, Laurent Prades, heeft tegen Franse media gezegd dat het orgel momenteel onbespeelbaar is door stof en roet, maar dat het door geen druppel bluswater is geraakt en er niets is gesmolten of verbrand. 
 

klik voor vergroting
'wonderbaarlijk ongeschonden'

Het vijfklaviers hoofdorgel van het twaalfde-eeuwse kerkgebouw is dus op wonderbaarlijke wijze behouden. Het kleine koororgel, dat dagelijks werd bespeeld, is wel door bluswater aangetast. Wie een indruk wil krijgen van dit prachtige hoofdorgel, vindt op You Tube tal van filmpjes, zoals deze van de huidige organist Olivier Latry: Luister en geniet  >> 17.04.19

Wist u dat . . .  ? Brand in de Notre Dame - Niets is hier blijvend
Het is de grootste nachtmerrie van elke kerkrentmeester. . .'de kerk staat in brand!' Bij het zien van de dramatische beelden van de enorme brand in Notre Dame van Parijs springen tranen in de ogen van elk mens die liefde heeft voor de Kerk als Gods huis of als cultuurschat. Twee gedachten schoten door mijn hoofd als webbeheerder bij het zien van de beelden. Enerzijds de bekende wooorden dan de dichter Lucebert: 'Alles van waarde is weerloos'. Anderzijds dat bekende lied van de Nederlandse Leger des Heils pioniere Celestine Olifant-Schoch:  'niets is hier blijvend, alles hoe mooi  ook zal eenmaal vergaan, maar wat gedaan werd tot liefde voor Jezus, dat houdt zijn waard en zal blijven bestaan'. Honderden dappere brandweerlieden vochten voor het behoud van hun kerk. Vele schatten gingen verloren, maar het kruis, het altaar met de prachtige Pieta en de preekstoel bleven redelijk ongeschonden.
  kilk voor vergroting
Foto: EPA / RD

Wist u dat . . . ? Een hele liturgie in één kunstwerk uitgebeeld
Het kunstwerk dat dit jaar de omslag opsiert van het liturgieboekje voor de doorlopende viering in de Stille week, is exact zo oud als de Barendrechtse Dorpskerk! Mattias Grünwald schilderde het veelluik (eigenlijk een dubbel drieluik) tussen 1510 en 1515 voor het Duitse Antonietenklooster klooster in Issenheim (Elzas). Het is nu te bewonderen in het museum van Colmar. Kunstliefhebbers, moeten beslist de website bekijken waarop dit wereldberoemde kunstwerk wordt gepresenteerd: kijk verder >> 

Wist u dat. . . .? Ga terug naar de tijd van de Synode van Dordrecht
Onder het motto 'Ode aan de synode' is er een prachtig computerprogramma ontwikkeld, waarbij men terug kan reizen naar de tijd van de Synode van Dordrecht in 1618/1619. Met deze nog nooit eerder vertoonde, 3D virtuele reconstructie van het verleden, dwaal je rond langs prachtig vormgegeven gevels, havens en poorten van Dordrecht. Daarnaast biedt de website met de naam 'Synode 5D' toegang tot uitgebreide informatie; over het dagelijks leven, kunst, religie, handel en politiek uit die tijd. Het is een unieke en een meeslepende manier om de geschiedenis te ontdekken. Er is ook voor kinderen een speciale versie ontwikkeld! Het programma ondersteunt een speciale wandelroute langs alle genoemde plekken in Dordrecht en dat allemaal gratis! 

Lees verder op >> www.synode5d.nl   bron: www.refo500.com  05.03.19


Wist u dat. . . . ? Postzegels 400 jaar Synode van Dordrecht
PostNL, de filatelistenvereniging Gabriël en de stichting Nationale Synode brengen speciale postzegels uit ter gelegenheid van het vierhonderdjarige jubileum van de Synode van Dordrecht. De Synode van Dordrecht was een kerkelijke vergadering die grote politieke, maatschappelijke en kerkelijke gevolgen had voor de toenmalige verenigde Nederlanden. De vergadering, die in 1618 en 1619 plaats had in Dordrecht, wordt tot en met mei 2019 uitgebreid herdacht. De postzegels worden uitgegeven op een speciaal vel. De eerste zegel toont het voorblad van de eerste editie van de Statenvertaling en de tweede de vergadering van de  Synode van Dordrecht uit 1618-1619. De derde zegel toont een bijeenkomst van de Nationale Synode, nieuwe stijl, in de Grote Kerk in Dordrecht. Geïnteresseerd? Lees verder >> 05.03.19
  klik voor vergroting

Wist u dat . . . ? Preekstoelen in beeld
De restauratoren van het monumentale interieur van de Dorpskerk attendeerden ons op een nieuwe website voor de liefhebbers van prachtige kerkinterieurs. Dat betreft een website waarop momenteel 940 preekstoelen uit 37 landen worden geportretteerd. Natuurlijk hebben we de eeuwenoude, prachtig gerestaureerde preekstoel van de Dorpskerk ook aangemeld. Het duurt echter even voor die wordt geplaatst, maar ondertussen is het voor geïnteresseerden zeer de moeite waard om op deze prachtige website om de mooiste preekstoelen ter wereld te bekijken. De oudste 'preekstoelen' ter wereld vindt men overigens in de natuur. . . zie de foto uit Noorwegen. Lees verder >> 28.01.19
  klik voor vergroting

Wist u dat . . . ? God in de Lage landen.  
Op 23 en 30 december 2018 heeft de Evangelische Omroep een tweeluik uitgezonden over de Synode van Dordrecht en de strijd in kerk en samenleving aan het begin van de zeventiende eeuw. Deze uitzendingen vormen een onderdeel van de lopende serie 'God in de lage landen'. Het terugkijken van beide uitzendingen wordt van harte aanbevolen voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van ons land en in het bijzonder in de geschiedenis van onze Protestantse kerk.
Kijk verder >> Dit speelt overigens in de tijd waarin de zesde predikant van Barendrecht, ds. Abraham Costerus (1575 - 1620)  leefde. Binnenkort verschijnt een artikel over deze wel heel markante zesde Dorpskerkpredikant. . .  01.01.19
  klik voor vergroting
Synode van Dordrecht (1618-1619)

Wist u dat . . . ? Jezus van Nazareth  
Kort voor kerst 2018 heeft de NPO een serie van vier televisie-uitzendingen gewijd aan een zoektocht naar de historische Jezus van Nazareth. Presentator Kefah Allush tracht te achterhalen in hoeverre zijn westerse beeld van Jezus klopt met de werkelijkheid. Om hierachter te komen reist Kefah af naar de gebieden waar Jezus heeft geleefd. Dit is ook de geboortegrond van Kefah zelf. Hij bezoekt de plekken waar Jezus heeft rondgelopen en praat met toonaangevende wetenschappers om een scherper beeld te krijgen van het leven van Jezus. Ook professor Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament aan de VU verleent zijn medewerking aan deze serie. Hij verzorgde ook een bijzonder interessante presentatie tijdens een bijeenkomst van het Leerhuis in de Dorpskerk over de persoon van Jezus. De vier uitzendingen zijn zeer de moeite waard om terug te kijken. Kijk verder >>  01.01.19
   

Wist u dat . . .? Unieke kerstboom in de Dorpskerk
'Zijn de lichtjes in de kerstboom defect, zo vroegen kerkgangers zich af op de tweede advent dit jaar. . .'  Het is al vele jaren traditie dat er rondom het Kerstfeest een kerstboom staat te pronken in de Dorpskerk. Dat is op zich niet zó bijzonder, hoewel er genoeg discussies bestaan rondom die 'heidense' kerstbomen in kerken. In het blad 'Het goede leven' stond een artikel over de kerstboomtraditie in de kerken. Lees het artikel >>

Hoe het ook zij, de Dorpskerk-kerstboom heeft jaarlijks iets bijzonders: een unieke verlichting. In de verlichting wordt gesymboliseerd dat we als Dorpskerkgemeente in de Adventstijd met elkaar toegroeien naar de komst van het Licht in de duidere wereld (de geboorte van Christus). Lees verder >>   08.12.18

   

Wist u dat. . . ? 'De Bijbel in Nederland'
Het Nederlands BijbelGenootschap heeft een boek met essays over het gebruik van de Bijbel in Nederland gepresenteerd met de titel 'De Bijbel in Nederland'. De Bijbel is het best verkochte boek ooit, maar wordt steeds minder gelezen. Wie nog wel in de Bijbel leest, doet dit minder vaak en minder intensief, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Welke oorzaken zijn er aan te wijzen? Wat betekent dit voor de plaats van de Bijbel in de christelijke traditie? Hoe wordt de Bijbel nu precies gebruikt en hoe moet deze praktijk gewaardeerd worden? In deze bundel staan reflecties rond dit onderwerp, maar ook handreikingen om met deze vragen thuis en in de gemeente aan de slag te gaan. Lees verder >> 03.12.18

Wist u dat. . . .? Allerheiligen en Allerzielen
Allerheiligen is een christelijk feest dat op 1 november valt en gevierd wordt onder Rooms-katholieken en Anglicanen. De feestdag viert de nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren.
De volgende dag is het  Allerzielen, waarop Rooms-katholieken hun overledenen herdenken. Binnen de Protestantse Kerk in Nederland zijn er steeds meer plaatselijke gemeenten die hun overledene gemeenteleden herdenken op de zondag na Allerzielen. Dat gold al eerder voor de Dorpskerkgemeente, met ingang van dit jaar zullen de wijkgemeenten van de Bethelkerk en de Triomfatorkerk dit gedenken ook doe de zondag na Allerzielen (4 november as.) ook gaan doen. Hans van Gelder schreef een interessant artikel over Allerheiligen en Allerzielen. Lees verder >>  31.10.18


Wist u dat. . . .? Ode aan de Synode!
Van november 1618 tot mei 1619 vond in de stad Dordrecht een van de belangrijkste synodes plaats van de nog jonge Nederduitse Gereformeerde kerk (de voorloper van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland). Deze Synode van Dordrecht heeft grote betekenis gehad voor het kerkelijke en politieke leven in Nederland en is ook wereldwijd van blijvend belang gebleken. In 2018 en 2019 wordt veel aandacht besteed aan de 400e verjaardag van deze synode. Dat levert een interessant en veelzijdig programma op. Zo pakt de stad Dordrecht flink uit met het jubileumprogramma ‘Ode aan de Synode’, waaronder een aantal exposities. Twee websites geven veel meer interessante informatie over 'de 400e verjaardag'.
Lees verder op >> www.synode400.nl en www.refo500.nl  18.10.18
  klik voor vergroting

Wist u dat. . . ? Prachtige documentaire over de theoloog Karl Barth
Soms zijn er bijzondere televisieuitzendingen waarvoor we de aandacht van onze websitebezoekers vragen. Op zondag 2 september 2018 zond de EO een indrukwekkende documentaire uit over de invloedrijke Zwitserse theoloog Karl Barth (1886-1968). Dit naar aanleiding van diens vijftigste overlijdensdag. De documentaire, met de titel 'Gods vrolijke verzetsstrijder',  schetst het leven en werken van deze protestantse theoloog, die geen discussie uit de weg ging. Hij was voor zijn tijdgenoten een moreel kompas en had ook grote invloed op de totstandkoming van de Wereldraad van Kerken. Hij heeft tal van boeken geschreven, waarvan zijn grootste werk 'Kirchliche Dogmatik' ruim 9000 pagina's omvat....   Ook besteedt de documentaire aandacht aan de bijzondere rol die Charlotte von Kirschbaum (1890-1975) speelde in zijn leven en werken. De uitzending is nog te zien, kijk verder >>  08.09.18
 

Meer weten over Karl Barth?
Wilt u meer wil weten over prof. dr. Karl Barth, ga dan eens naar de website www.karlbarth.nl of lees een interessant artikel uit dagblad Trouw over hem >>>>. Voor de glossy over het leven en werk van Karl Barth, lees verder >> 13.07.19

Wist u dat. . . ? (Bijna) oudste kerk van Drente heeft drie orgels!
Trouwe bezoekers van onze website bezochten onlangs de Magnuskerk in het Drentse Anloo. Deze kerk, die dateert uit 1100 en is opgebouwd uit tufsteen, is daarmee een van de oudste kerken van Drente. Op de muren zijn 13e-eeuwse fresco's met voorstellingen uit het leven van Maria bewaard gebleven. Bijzonder is ook dat deze kleine kerk drie orgels bezit. Het grootste en oudste orgel is in 1717-1718 vervaardigd door de orgelbouwers Johannes Radeker en Rudolf Garrels, leerlingen van de beroemde Duitse orgelbouwer Arp Schnitger. Verder is er een klein kabinetorgel met zes registers van Heinrich Hermann Freytag dat dateert uit 1804. Het derde orgel is een huiskamerorgel met acht registers, gemaakt in 1992 door de Gebr. Van Vulpen. Dit is in 2003 geschonken door de weduwe van Jelle Zijlstra, de vroegere minister en president van De Nederlandsche Bank. Hij had het instrument in 1992 cadeau gekregen bij zijn afscheid als bestuursvoorzitter van Douwe Egberts. Arja en Martin Hoogerbrugge attendeerden uw webbeheerder erop. Zij raden een bezoek aan dit kerkje zeker aan!  27.09.18
 

klik voor vergroting
klik voor vergroting


Wist u dat. . . ?  Aan de klokreep hangen
Dit Nederlandse gezegde vindt zijn oorsprong in de de zeventiende-/achtiende eeuw. Een klokreep is een oude benaming voor een klokkentouw. Iets 'aan de klokreep hangen' betekent 'algemeen bekend maken'. Het verwijst naar de eeuwenoude functie van de kerkklok. Want als die werd geluid, anders dan voor een kerkdienst, dan was er iets bijzonders aan de hand. De Kerkrentmeesters van de Dorpskerk en de stichting Vrienden van de Dorpskerk zullen binnenkort 'aan de klokreep hangen' in het kader van de start van een grote geldwervingsactie die gestart gaat worden door de Vriendenstichting voor de restauratie van enerzijds het torenuurwerk daterend uit het begin van de 17e eeuw en anderzijds de restauratie van de klokkenstoel en het luidmechanisme van de klok van de Dorpskerk, die in 1759 werd overgegoten uit de oorspronkelijke klok uit 1607. In dit kader kregen we een prachtige foto van de kerktoren, gemaakt door een drone. Binnenkort wordt er dus meer aan de klokreep gehangen. . . . .01.06.18
  klik voor vergroting

Wist u dat. . . ? De zondag inluiden
In aansluiting op bovenstaand artikel over de nog bestaande Zwiterse traditie om via de radio 'de zondag in te luiden', is uit nader onderzoek gebleken dat ook in Nederland zo'n traditie heeft bestaan. Als vroeger aan het einde van de zaterdagmiddag de klokken begonnen te luiden, betekende dit het einde van de werkweek en het begin van de zondag. In de tijd dat er nog geen gewone uurwerken bestonden, was dit hét moment om te stoppen met werken. Zeer waarschijnlijk heeft ook in Barendrecht deze traditie bestaan. Enkele jaren gelden is er in Vianen een initiatief ontstaan om gedurende de Adventstijd 'de zondag in te luiden'. 
Lees verder >> 11.08.18

Wist u dat. . .? Een muzikale database van 2500 kerkklokken
Uw webbeheerder is weer afgedaald van z'n Walliser Alp en hij heeft - naast een artikel over 'het hoogste godshuis in de Alpen' (onderstaand) - ook nog een 'Wist u dat?-artikel gemaakt over een Zwitsers fenomeen: een muzikale data base van zo'n 2500 klokken van Zwitserse kerken en torens. Enkele Zwitserse radiozenders, waaronder SRF Musikwelle, luiden als sinds 1925 élke zaterdagmiddag om 17.20 uur letterlijk de zondag in. Gedurende tien minuten wordt het klokgelui uitgezonden van een van de vele Zwitserse kerken of klokkentorens. In het alpenland is de oude traditie om 'de zondag in te luiden' dus bewaard gebleven. De database groeit overigens nog steeds!  Lees en luister verder >> 
Op You Tube zijn de negen eeuwenoude klokken van de Münsterkerk in Bern te zien en te horen. Het is het zwaarste stel klokken van het land. Kijk en luister
 >> 11.08.18

   

Wist u dat. . . .? De hoogstgelegen kerk van Europa
Tijdens de bergvakanties van uw webbeheerder is er altijd wel eens verloren moment om een 'Wist u dat?' te maken voor onze website. Dit keer is de vraag: 'Waar ligt het hoogstgelegen Godshuis van de Alpen?' Een speurtocht op internet levert een aantal plaatsen op de dit predikaat claimen, zoals de 'Kapelle Maria zum Schnee' aan de voet van de Matterhorn (Zwitserland)  gelegen op 2556 m.of de op 3418 m. hoog gelegen 'Kapelle Maria im Schnee' op de top van de Becher in Zuid-Tirol (Italie). Maar de 'Bivacco di Santa Maria' op de top van de  3538 meter hoge Rocciamelone is met recht het hoogstgelegen godshuis van de Alpen. De Rocciamelone is gelegen op de hoofdkam van de Alpen op de grens van het Italiaanse Valle di Susa en het Franse Val d'Arc. Het was de eerste hoge berg van de Alpen waarvan de beklimming gedocumenteerd is. Bonifacius Rotarius uit Asti bracht in 1358 een metalen beeldje van Maria naar de top als blijk van dank dat hij zijn gevangenschap in het Heilige Land had overleefd tijdens de Kruistocht. Nog steeds trekken vele pelgrims op de eerste september naar de Rocciamelone. Vermeldenswaard is dat de kapel tevens een 'Bivak' of 'Refuge' is voor bergbeklimmers. Dus als het ware 'een herberg onderweg, voor wie verdwaald zijn of geen ruimte meer kon vinden (om te verblijven). . . ' Foto's van het exterieur en interieur  van Bivacco di Santa Maria    25.07.18
  klik voor vergroting

klik voor vergroting
 

Wist u dat. . . ? Dodezee Rollen geven nieuwe informatie prijs
Op 4 mei werd bekend dat, dankzij de modernste infraroodtechnieken, er nieuwe informatie bekend is geworden over de Dode Zee Rollen. Nieuwe geschreven teksten zijn ontdekt op fragmenten van de bekende Dode Zee Rollen, met behulp een nieuwe lichttechniek. De teksten waren met het blote oog niet te zien, maar er zijn nieuwe woorden en tekstfragmenten ontdekt dankzij een techniek die is ontwikkeld voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Experts zouden zelfs een tot nu toe onbekend manuscript hebben ontdekt. De Dode Zee rollen behoren tot de belangrijkste archeologische ontdekkingen van de 20e eeuw. Ze werden gevonden in 1950 in grotten boven de Dode Zee. Ze bevatten de oudst bewaarde delen van de Joodse geschriften, ons Oude Testament. De onthullingen werden gedaan tijdens een conferentie in Jeruzalem ter gelengeheid van de ontdekking zeventig jaar geleden Lees verder >> (foto: EPA) 04.05.18  
  klik voor vergroting

Wist u dat. . . ? De geschiedenis van 'de moeder aller nachtwakes'
Al meer dan vijftien(?) jaar wordt in de Dorpskerk op een indrukwekkende wijze de Paaswake gevierd als onderdeel van een doorgaande viering die begint op Witte Donderdag, een vervolg krijgt op Goede Vrijdag en na de Paaswake uitmondt in het Paasfeest op de morgen van Eerste Paasdag. Ook dit jaar was dit een hoogtepunt in het kerkelijk jaar. Waar komt die traditie eigenlijk vandaan? Waar zijn de onderdelen van de Paaswake op gebaseerd? Zo zal menigeen zich afvragen. Onder het motto 'Over liturgie gesproken' heeft de werkgroep Eredienst van de Dorpskerkgemeente zich ten doel gesteld om het vieren van de liturgie nader toe te lichten en dichter bij de kerkgangers te brengen.  Die vragen komen aan de orde in het artikel 'De Paaswake, de moeder aller nachtwakes'. Die uitpspraak komt van niemand minder dan de bekende kerkvader Augustinus. Lees verder >> 06.04.18

Wist u dat. . . ? De Bijbel vertaald in 20 nieuwe talen
Zo’n 14 miljoen mensen kunnen sinds 2017 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de 20 talen waarin de Bijbel, of een deel ervan, vertaald werd. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de bijbelgenootschappen, in zijn jaarverslag. In zeven van die 20 talen – gesproken in Mozambique, Birma, Turkmenistan, Zuid-Soedan, Taiwan en Vietnam – is nu de complete Bijbel beschikbaar. In vier talen kwam in 2017 het Nieuwe Testament af en in negen talen gedeelten van de Bijbel. Wereldwijd werden vertaalprojecten afgerond in 49 talen, die gesproken worden door ruim 580 miljoen mensen. De complete Bijbel is nu beschikbaar in 674 talen die door 5,4 miljard mensen gesproken worden. In nog eens 1.515 talen is het Nieuwe Testament vertaald en voor 406 miljoen mensen zijn bijbelgedeelten beschikbaar. 209 miljoen mensen hebben echter nog geen Bijbel in hun eigen taal. Lees verder >> 10.03.18

 

Wist u dat . . . ? Groot Nieuws Radio op DAB+
Groot Nieuws Radio is vanaf 1 september 2017 in heel Nederland te beluisteren op DAB+, de digitale variant van radio. Het christelijke radiostation huurt de landelijke dekking bij BNR Nieuwsradio. Directeur Wilfred Hardeman is erg blij met de uitbreiding van het DAB+-signaal: 'In heel Nederland zijn onze uitzendingen nu in de beste audiokwaliteit te beluisteren. We zijn klaar voor de toekomst!' Groot Nieuws Radio onderscheidt zich van andere radiostations door haar christelijke geluid. Er wordt muziek van christelijke artiesten gedraaid en de boodschap van het Evangelie staat centraal. 27.08.17
 

Wist u dat. . . . ? De Schrijfbijbel geïntroduceerd
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft de Bijbel in een nieuwe vorm gepresenteerd, de Schrijfbijbel. In de Schrijfbijbel is naast de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling op elke pagina ruimte voor notities. Door het wat dikkere (offwhite) papier is deze bijbel erg geschikt voor 'biblejournaling': dat is een creatieve manier om met de Bijbel bezig te zijn. Lees verder >> 25.08.17

Wist u dat. . . .? Ook in Nederland verdwijnen wegkruisen
Niet alleen in de Alpen vindt er kruisschending plaats,ook in Nederland blijkt dit een veel voorkomend fenomeen te zijn (zie onderstaaand artikel 'Gipfelkreuz aanstootgevend'). Steeds meer van de 3000 wegkruisen en kapellen in Limburg worden gestolen of raken beschadigd. Om ze te behouden voor de toekomst worden er replica's van gemaakt en geplaatst. Voor het kerkbestuur van de parochie in het Limburgse Asselt is dezer dagen de maat vol. Nadat het zoveelste bronzen Jezusbeeld met grof geweld van een wegkruis is gerukt, worden passende maatregelen getroffen. '
We gaan ze vervangen door kunststof beelden', zegt Jan Hinssen, lid van het kerkbestuur.
Lees verder >> 16.08.17


Wist u dat. . . . ? Rotterdamse kerk afgebrand
Toen ds. Jan Willem Stam onlangs zijn preek en Klankbord-meditatie wijdde aan de 'Pyrotheologie' van Peter Rollins kon hij niet bevroedden dat nog geen maand later de uitspraak ‘De enige kerk die verlichting brengt, is een brandende kerk’, op bizarre wijze werkelijkheid werd, toen de (voormalige) Julianakerk in lichter laaie stond en volledig  afgebrandde...... Vele Protestanten, óók leden van de PG Barendrecht die afkomstig zijn van Rotterdam-Heijplaat, koesteren dierbare herinneringen aan dit kerkgebouw, dat ooit aan de Hervormde Gemeente Charlois toebehoorde. Dat uw webbeheerder er aandacht aan besteed, is mede vanwege het feit dat hij daar zelf in 1948 als eerste dopeling van de Hervormde schipperspredikant Arij van der Most werd gedoopt. Het gebouw was overigens reeds enkele jaren aan de eredienst onttrokken en enkele waardevolle kerkelijke voorwerpen zijn destijds overgebracht naar de 'Open Hofkerk in Rotterdam-Pendrecht. Maar het blijft een trieste zaak dat een kerkgebouw op zo'n wijze moet verdwijnen! 11.08.17
  klik voor vergroting
De enige kerk die licht geeft is een brandende kerk. . . .
Foto: ANP

Wist u dat. . . . ? 'Gipfelkreuz' aanstootgevend
'De religie, waaronder het Christendom, hoort achter de voordeur thuis'. Dat is een steeds vaker gehoorde kreet en het is een uiting van het feit dat er aanstoot wordt genomen aan Christelijke symbolen in de openbare ruimte. Dat dit soms tot in extremiteit wordt doorgezet, bleek een dezer dagen toen het kruis (Gipfelkreuz) boven op de Dent d'Hèrens (4171 m.) bleek te zijn verdwenen en later onderaan de noordwand werd teruggevonden. Deze kruisschending is weliswaar de eerste in de Walliser Alpen, maar helaas inmiddels een steeds vaker voorkomend fenomeen in de bergen. De argumentatie van degenen die dit veroorzaken is gelegen in de afkeer van kerkelijke symbolen in openbare ruimte.  De 'Walliser Bote' besteedt er aandacht aan, lees verder >>. Dat het Gipfelkreuz ook héél anders kan worden ervaren, toont de film 'Treffpunkt Gipfelkreuz'. Bekijk de trailer (2 min.) >>  óf  bekijk de héle adem-benemende film via 'Fenster zum Sonntag' (30 min.) >> 05.08.17

   

Wist u dat. . . ? Vermoorde priester Hamel op gevolgd door . . .Hamel
Precies een jaar geleden hield Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam een indrukwekkende preek over de afschuwelijke moord op de Franse hoogbejaarde priester Jacques Hamel, die tijdens een mis de keel werd afgesneden door IS-fanatici. 'Sterven terwijl je de mis opdraagt. Sterven terwijl je het lichaam van Christus ontvang en deelt. Wat is er beter dan dat? Na alle jaren van tevergeefs zwoegen, alle jaren van eenzaamheid en gevoelens van onmacht, krijgt het allemaal zin. ‘Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.’ schrijft Paulus' zo zei Jan Willem. Een jaar later is er wéér een bericht over Hamel. 'De volgende priesterwijding in het bisdom Rouen, na de moord op Jacques Hamel, wordt die van de 26-jarige Julien Hamel. Hij is nu diaken. Nee, ze zijn geen familie, maar het toeval is mooi én symbolisch.' Een jaar na de moord op de 86-jarige priester Jacques Hamel werd in het bisdom Rouen een nieuwe diaken gewijd met de naam Julien Hamel. Naar verwachting wordt hij volgend jaar tot priester gewijd - hij wordt daarmee de eerste nieuwe priester in het bisdom sinds de moord op zijn naamgenoot....
Lees verder >> 31.07.17

Wist u dat . . . ? De Schweizerpsalm, een bijzondere psalm
Wie zich enigermate verdiept in nationale  'volksliederen' zal ontdekken dat ook daarbij sprake is van een zekere drang naar secularisatie. Dat is ook wel begrijpelijk als men weet dat tal van nationale volksliederen christelijk georiënteerd zijn. Dat geldt niet alleen voor de volksliederen van Nederland (het Wilhelmus) en Groot Brittannië (God save the Queen). Ook het Zwitserse volkslied is de weerslag van een christelijke natie, het wordt dan ook de 'Schweizerpsalm' genoemd. De Schweizerpsalm is eigenlijk één lang gebed. In Nederland gaan er met enige regelmaat stemmen opgaan om het 'ouderwetse, christelijke volkslied' te vervangen door een modern, meer algemeen volkslied. Die discissie speelt ook in Zwitserland. Maar net als in ons land, wordt het bestaande volkslied breed gedragen door de bevolking, zodat een vernieuwing voorlopig nog niet aan de orde is. Op 1 augustus, de nationale feestdag van Zwitserland, zal dit gebed tot de Schepper dan ook uit volle borst worden meegezongen in alle steden, in alle dalen en op alle bergen van dit prachtige Alpenland.... Lees verder >> 30.07.17

Wist u dat. . . . ? Bijbelwebsite vernieuwd
De website van het Nederlands Bijbelgenootschap (www.bijbel.nl) heeft een belangrijke verbetering ondergaan. Voortaan kunnen er achtergrondartikelen worden gelezen en gedownload over het betreffende bijbelgedeelte dat wordt gelezen. Met de nieuwe functionaliteit kan men in één oogopslag zien welke achtergrondinformatie er bij de bijbeltekst beschikbaar is. Deze functie is beschikbaar voor de Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling. Lees verder >> 29.07.17
 

Wist u dat. . . . ? 600 jaar Pelgrimvaderskerk
Een van de oudste kerken van Rotterdam viert in het weekend van 16 - 18 juni haar 600 jarig bestaan. Het betreft de Oude Kerk van Rotterdam-Delfshaven, deze kerk wordt ook wel de Pelgrimvaderskerk genoemd omdat de Pilgrim Fathers (de grondleggers van de Verenigde Staten) in 1620 vanuit Delfshaven vertrokken. Met een jubileumconcert en een jubileum-eredienst werd aandacht besteed aan het jubileum een van de mooiste en oudste kerken van Rotterdam. Elke zaterdagmiddag is er Open Kerk, loop eens binnen!  
Lees verder >> en lees meer over de Pilgrim Fathers >> 16.06.17
  klik voor vergroting

Wist u dat. . . . ? Sacramentsdag
Met dank aan ds. Cees Romkes, die wekelijks een lied met toelichting rondstuurt aan een grote kring belangstellenden, dit keer een 'wist u dat-je' over de Sacramentsdag. Deze feestddag wordt gevierd op de donderdag ná Trinitatis (dit jaar 15 juni). In het Duitse taalgebied wordt dit 'Fronleichnam' genoemd. Sacramentsdag is een roomskatholieke feestdag ingesteld ter ere van het sacrament van de eucharistie. Op die dag wordt na de viering van de mis het sacrament in een processie door kerk, stad of streek gedragen. Daarbij draagt de priester een monstrans, waarin in het midden de gewijde hostie, dus voor de roomskatholieken het lichaam van Christus. Het feest is ingesteld in 1264 door paus Urbanus IV. Het sacrament van de eucharistie was en is een van de essentiële geloofsverschilpunten tussen katholieken en protestanten: de protestanten geloven niet in de lijfelijke aanwezigheid van Christus in de hostie. Tegenwoordig is Sacramentsdag nog een officiële feestdag in Duitsland, Oostenrijk, Polen en Portugal. 15.06.17

Wist u dat. . . . ? Grootste catacomben van Rome gerestaureerd
Tijdens de restauratie van de catacomben van Domitilla aan de Via Ardeatina in Rome werden dankzij de modernste technieken talrijke muurschilderingen uit de derde en vierde eeuw opnieuw zichtbaar. Sinds kort zijn ze opnieuw publiekelijk toegankelijk. Archeologen benadrukken het belang van de afbeeldingen in de catacomben van Domitilla, de grootse ondergrondse begraafplaats in Rome. Deze kunstwerken zijn de meest concrete en best zichtbare getuigen van de manier waarop christenen in de eerste eeuwen omgingen met de dood. Lees verder >> 09.06.17
  klik voor vergroting

Wist u dat . . . ? Hemelvaart in de visie van Luther
De website Hetgoedeleven.com (van het Friesch Dagblad) besteedt regelmatig aandacht aan de visie van de reformator Maarten Luther op kerk en samenleving. In een serie van prof. Markus Matthias (hoogleraar lutherana aan de Protestantse Theologische Universiteit) over Luthers theologische inzichten wordt dit keer aandacht besteed aan Hemelvaart. Volgens Luther is de hemelvaart van Jezus Christus niet slechts een verhaal over de manier hoe Jezus uiteindelijk afscheid nam van Zijn leerlingen. Volgens Luther is er echter veel meer aan de hand: het is de verhoging van Jezus Christus tot aan de rechterhand van God de Vader. Lees verder >>  01.06.17
 

Wist u dat. . . . ? Weer 30 nieuwe Bijbelvertalingen in 2016
In 2016 kunnen ruim 95 miljoen mensen voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Vorig jaar kwamen in 30 talen voor het eerst bijbelvertalingen beschikbaar. Dit meldt United Bible Societies, het overkoepelend orgaan van de bijbelgenootschappen, in zijn jaarverslag. Wereldwijd lopen er meer dan 400 vertaalprojecten. De complete Bijbel is per eind 2016 vertaald in 648 talen. Het grootste gedeelte van de wereldbevolking (5,2 miljard mensen) heeft toegang tot de Bijbel in de eigen taal. In nog eens 1.432 talen is het Nieuwe Testament vertaald, waardoor 657 miljoen mensen het evangelie kunnen lezen. Daarnaast zijn in 1.145 talen, gesproken door 434 miljoen mensen, delen van de Bijbel beschikbaar. Voor de overige 253 miljoen wereldburgers is de Bijbel nog niet in hun eigen taal te lezen. Lees verder >> 24.05.17
 

Wist u dat. . . ? De bronteksten van de Bijbel in het onderzoekslab: wat weten we echt?
Emeritus hoogleraar prof. dr. Eep Talstra is op de website 'HetGoedeLeven.com' van het Friesch Dagblad ingegaan op de bronteksten van de Bijbel. In een drieluik gaat hij in op de stelling: Wie de Bijbel leest verdwaalt soms in de teksten. Wat staat er eigenlijk en waar is de vertaling op gebaseerd?  De artikelen geven een boeiend inkijkje in de wereld van bijbelvertalers.
Deel 1: 'De bronteksten van de Bijbel in het onderzoekslab: wat weten we echt?' Lees verder >>
Deel 2: 'Onderzoeksterreinen van het Oude en Nieuwe Testament bepalen de uitkomst' Lees verder >>
Deel 3: 'Een kerk die ‘de leer’ wil bewaren moet de Bijbel niet willen bevriezen' Lees verder >>     08.04.17
 

Een uitgave van:
Het Friesch Dagblad

Wist u dat. . . ? 'Luthers ABC'
In het kader van het herdenkingsjaar '500 jaar protestant' wordt alom aandacht besteed aan de reformator Maarten Luther. Prof. dr. Markus Matthias is hoogleraar Lutherana aan de Protestantse Theologische Universiteit. Hij publiceert momenteel voor het Friesch Dagblad een serie 'Luthers ABC' over de theologische inzichten van Maarten Luther de via hetgoedeleven.com. Op onze website presenteren we de achtereenvolgende artikelen in onze rubriek 'Wist u dat?' Voor de eerste drie artikelen, lees verder >> 19.01.16
 

Wist u dat. . . ? Een markante dominee aan de vergetelheid ontrukt. . . .
Het oudste kerkboek van de Dorpskerk (nu digitaal beschikbaar, zie onderstaand artikel) begint met een mededeling van Matthys Pietersz dat hij is bevestigd op 1 september 1591 als Dorpskerkpredikant. Nader onderzoek heeft een interessant artikel opgeleverd over deze markante Dorpskerkpredikant, die als eerste regelmatige kerkenraadvergaderingen instelde en de eerste verkiezing van ouderlingen en diakenen in de Dorpskerkgemeente organiseerde, maar wiens gedwongen vertrek uit Barendrecht, na een jarenlang conflict, zelfs onderwerp van bespreking in de nationale synode van 1606 is geweest.....  Lees verder >>  08.01.2017
 

Wist u dat. . . ? Liedborden bedreigd
Liedborden maken al eeuwen deel uit van het protestantse kerkinterieur. Met het oprukken van beamerschermen, ook in monumentale kerken, verdwijnen steeds meer liedborden uit het kerkinterieur. De Barendrechtse Dorpskerk vormt daarop een gunstige uitzondering! Bij de afronding van de restauratie van het monumentale interieur werden twee 'nieuwe' liedborden gemaakt van monumentaal eikenhout. Die borden zijn gemaakt in de vorm van de panelen van de zeventiende eeuwse kansel, een vorm van houtsnijwerk die ook terugkomt in de lijst van het Tiengebodenbord. Daarmee vormen kansel, liedborden en Tiengebodenbord  een bijzondere eenheid in de monumentale Dorpskerk. In het decembernummer van het blad Kerkbeheer (van de vereniging voor Kerkrentmeesterlijk beheer in de PKN) wordt de lange geschiedenis van liedborden in Nederland prachtig uitgewerkt, compleet met foto's van vaak eeuwenoude liedborden. Lees verder >> 22.12.16
  klik voor vergroting

Wist u dat. . . ? Levensloop van ds. F. Fortuin on line
Dezer dagen heeft de website gereformeerdekerken.info de levensloop van ds. Foppe Fortuin on line gezet. Deze predikant werd beroepen naar de Hervormde Dorpskerk in 1884 en 'wierp het synodale juk van de Nederlandse Hervormde Kerk af' in 1887. Toen werd hij 'dolerend' en was de stichter van wat later de Gereformeerde Kerk van Barendrecht werd. Voor de bezitters van het jubileumboek 'vijf eeuwen Dorpskerk' bevat deze levensloop niet veel nieuws over zijn Barendrechtse periode, maar destemeer informatie over zijn leven vóór en ná zijn aanwwezigheid in Barendrecht. Voor liefhebbers van kerkgeschiedenis is het zeer lezenswaard! Lees verder >> 19.12.16
 

Wist u dat. . . ? Een eeuwenoud kerstlied van Luther. . . .
In het kader van het jubileumjaar '500 Protestant' wordt veel aandacht besteed aan Maarten Luther. Zo schrijft het Friesch Dagblad een interessant artikel over het Luther-kerstlied Gelobet seist du Jesu Christ – ‘U Jezus Christus loven wij’. Het lied vindt zijn oorsprong in een middeleeuwse zogeheten ‘leis’, een lied in de volkstaal door de gelovigen gezongen, afgesloten met het refrein kyrie eleison (Heer erbarm u). De bedoelde leis was er waarschijnlijk al voor het jaar 1000. Luther baseerde het eerste couplet op deze leis; de overige zes coupletten zijn van Luther zelf. Hij handhaafde het refrein: kyrie eleison. Dit is weer zo'n lied dat mensen ‘van alle eeuwen en plaatsen' verbindt. Lees verder >> 28.12.16
 

Wist u dat. . . ? Test uw Bijbelkennis!
Sinds kort kunt u dagelijks uw kennis van de Bijbel testen. Als u zich aanmeldt op de website www.BeterBijbel.nl krijgt u op alle werkdagen vier vragen over de Bijbel. U kunt uw bijbelkennis testen op drie niveaus: van beginner tot zeer gevorderd. De organisatie achter de 'Beterwebsite' organiseert al langer succesvolle testen over taalkennis, rekenkennis, verkeerskennis en kennis van diverse vreemde talen. Aan deze reeks is nu dus ook een versie om uw bijbelkennis te testen toegevoegd. Van harte aanbevolen! 27.11.16
 

Wist u dat. . . ? 2017: 500 jaar Reformatie
Op 31 oktober 2016 start het Reformatiejaar dat duurt tot 31 oktober 2017. Op die laatste datum wordt 500 jaar protestantisme gevierd, want op 31 oktober 1517 presenteerde Maarten Luther zijn 95 stellingen in het Duitse Wittenberg. De PKN viert een jaar lang vijf eeuwen protestantisme als 'een veelkleurig, dynamisch en actueel proces van vernieuwing dat de kerk en de wereld fundamenteel heeft veranderd'. Het thema is: '2017: 500 jaar protestant GeloofWaardig'. Wat niet iedereen zich zal realiseren, is het feit dat de Dorpskerk het énige gebouw is dat dit hele proces heeft meegemaakt. Op 2 mei 2017 viert de Dorpskerk namelijk haar 505-jarige bestaan. Alle reden dus om in 2017 de Dorpskerk een plaats te geven bij de viering(en) van 500 jaar protestantisme in Barendrecht. Vanuit de stuurgroep Toekomst Dorpskerk zal een initiatief worden genomen om na te gaan of er belangstelling is voor één of meer momenten om de Barendrechtse bevolking te laten zien dat protestantisme ook anno 2017 nog relevant is voor de samenleving. Deze website houdt u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
Lees meer over '500 jaar Reformatie' op >>  www.500jaarprotestant.nl en op >> www.refo500.nl 14.10.16   
  foto: catharijnen convent utrecht

Wist u dat. . . ? De klok horen luiden . . . .
Een vast onderdeel van de vieringen van de erediensten in de Dorpskerkgemeente vormt het luiden van onze kerkklok. Deze traditie vindt haar oorsprong in 'monnikenwerk'. Zij waren het, die aan de basis stonden van deze eeuwenoude traditie. Sinds keizer Constantijn in 313 godsdienstvrijheid afkondigde, werden godsdienstoefeningen aangekondigd met muziekinstrumenten. Pas in de zesde eeuw werden monniken de eerste klokkengieters. Vergeleken bij de grootste luidklok ter wereld (36.250 kg zwaar en met een diameter van bijna 4 meter, Tokinosumika, Japan, 2010) is onze luidklok van de Dorpskerk maar bescheiden van omvang, maar wel eeuwen ouder! (zie foto) Op de wesite van de Protestantse Gemeente Zevenaar staat een interessant artikel over de geschiedenis van het luiden van luidklokken. Lees verder >> 29.07.16

 

Wist u dat. . . ? Over pastoraat gesproken. . . .
Zoals sommige bezoekers van onze website weten, is uw webbeheerder ook secretaris van de stichting Pastoraat Werkers Overzee, die een heel bijzondere vorm van pastoraat in stand houdt: de 'waterbouwpastor', die in de wandelgangen ook wel 'baggerdominee' wordt genoemd. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de stichting is een indrukwekkend filmpje gemaakt, waar deze unieke vorm van pastoraat wordt belicht door de huidige waterbouwpastor en zijn voorgangers. Kijk verder >>  Zie ook >> www.spwo.nl 04.06.16
 

Wist u dat. . . ? Kruiswegstaties van Jan Toorop
Tijdens de cyclusdienst op de Goede Vrijdag van 2016 maakte ds. Jan Willem Stam op indrukwekkende wijze gebruik van de prachtige kruiswegstaties van de schilder Jan Toorop  om het lijden en sterven van Jezus te verbeelden. De staties heeft Toorop gemaakt voor de St. Bernulphuskerk in Oosterbeek.  Kijk verder >>   25.03.16

Wist u dat.. . . ? God in Nederland
Voor de vijfde keer sinds 1966 is er een onderzoek gehouden naar de rol die God en geloof speelt in de Nederlandse samenleving. Het rapport is dezer dagen gepresenteerd. Daaruit blijkt dat geloof en God een steeds minder belangrijke rol in de Nederlandse samenleving spelen. Ook traditionele geloofspunten worden steeds minder onderschreven. De alom verwachte opmars van spiritualiteit (god- en zinzoekers buiten de Kerk) blijkt zich niet door te zetten. De onderzoekers concluderen verder dat ongelovigen (atheïsten en agnosten samen) voor het eerst in de geschiedenis van het onderzoek een meerderheid van 58 procent vormen in Nederland. Een overgrote meerderheid van de Nederlanders (82 procent) komt nooit of bijna nooit in de kerk en nog maar 14 procent gelooft in een persoonlijke God. Protestanten keren zich minder snel van hun kerk dan katholieken. Ruim 2.100 Nederlanders wordt gevraagd naar hun geloof en hoe het een rol in hun leven speelt. KRO-NCRV Kruispunt gaat in op het laatste rapport. Lees verder >>
 

Wist u dat. . . ? All of Bach een uniek project
In de veertigdagentijd zijn er velen die geen genoeg kunnen krijgen van de muziek van Johann Sebastian Bach. Voor die liefhebbers is dit bericht waarschijlijk geen nieuws. Maar als u eens nader kennis wilt maken met de muziek van 'de grote Bach' kunt u terecht bij de Nederlandse Bachvereniging, die een uniek project in uitvoering heeft. Elke vrijdag wordt er een uitvoering van een van de 1080 composities toegevoegd aan de website: www.allofbach.com  Er zijn inmiddels al meer dan 100 werken opgenomen. Stuk voor stuk juweeltjes in beeld en geluid. Ze zijn gratis te beluisteren. Zie ook >> www.bachvereniging.nl/all-of-bach
 

Wist u dat. . . ? 'Het lied van het WATER' achterin uw Liedboek....
Om ondoorgrondelijke redenen hebben de kerkelijke bobo's bij de samenstelling van het nieuwe Liedboek het lied van het WATER (lied 467 uit het vorige Liedboek) niet meer opgenomen in het nieuwe Liedboek. Een groot gemis, zo vinden velen in de Protestantse Kerk, met name zij die een verbondenheid met het water en de zee hebben. Zelfs de Nederlandse Zeemanscentrale (NZC), die het pastoraat voor zeevarenden verzorgt, heeft de selectiecommissie niet kunnen overuigen van de waarde van dit lied voor een ieder die een binding heeft met het water. Daarop is de NZC een unieke en creatieve aktie gestart. Door middel van de verspreiding van een sticker ter grootte van een pagina van het nieuwe Liedboek kunt u dit prachtige lied aan uw persoonlijke liedboek toevoegen.

Al meer dan 10.000 (!) mensen hebben zo'n sticker besteld en achterin hun Liedboek geplakt.
U kunt de sticker gratis bestellen via

www.nederlandsezeemanscentrale.nl/stickerzeemanscentrale/16.08.15

 

Wist u dat. . . ? Micha Zondag . . . .
Op zondag 18 oktober 2015 staan duizenden kerken wereldwijd stil bij het thema 'gerechtigheid'. Dit jaar staat de Micha Zondag in het teken van macht en machtsmisbruik.  Het thema is daarom ‘Mijn wereld op z’n kop’, geïnspireerd op Marcus 10: 32-45.  De Micha zondag is een van de activiteiten van 'Micha', een internationale beweging van kerken en organisaties die samen strijden tegen onrecht en armoede. Allen geraakt door de specifieke bijbeltekst van de profeet Micha die in Micha 6 vers 8 oproept om ‘goed en recht te doen en daarin trouw en nederig te zijn’.  De PKN is via Kerk in Aktie partner van Micha Nederland. Lees verder >>  28.07.15
 

Wist u dat. . . ? Op weg naar een veelkleurige Protestantse gemeente....
Al vele jaren wordt op onze website een link gemaakt met hét magazine van de Protestantse Kerk in Nederland: KERKINFORMATIE. Normaliter blijft dat beperkt tot een verwijzing naar dit interessante blad, maar nu besteden we een keer aandacht aan een bijzonder artikel uit het nummer van juni 2015. Het is een artikel over de wijze waarop men in Kampen op een geheel eigen wijze op weg is gegaan naar een Protestantse Gemeente. Géén wijkgemeenten die geografisch zijn ingedeeld, maar een indeling op basis van geloofsbeleving, met wijkgemeenten met elk een eigen kleur.  Om over na te denken... Lees verder >> 15.06.15
 

Wist u dat. . . ? Een uniek liedboek
In de Dorpskerkgemeente wordt al decennia bijzondere aandacht besteed aan liturgie en kerkmuziek. Nieuws op dit gebied wordt dan ook nauwlettend gevolgd. Dezer dagen is er een uniek eeuwenoud liedboek gepresenteerd.  Het museum Catharijneconvent in Utrecht heeft een uniek hymnarium uit 1563 aangekocht. Het hymnarium, een liedboek met een verzameling liturgische gezangen, komt uit het adellijk benedictinessenklooster in de Utrechtse wijk Oudwijk. Het liedboek is handgeschreven. Aan de binnenkant van de kaft staat dat het boek 'behoorde aan de eerbare vrouwe Angela van Vronensteijn' en dat het werd geschreven 'op kosten van de eerbare vrouwe Anna van Oestrum, kloosterzuster in Oudwijk'.
 
Van Oestrum woonde in het benedictinessenklooster. Angela van Vronensteijn, was waarschijnlijk de dochter van Willem de Wael van Vronensteyn, schepen en schout van Utrecht, en zij was non in een Utrechts klooster. Opvallend is dat sommige gezangen in verschillende toonsoorten zijn opgenomen. Dit doet vermoeden dat Angela van Vronensteijn voorzangsters was in het koorgebed of het nonnenkoor leidde tijdens de vaste gebedstijden. Het hymnarium is te bewonderen in de Utrechtzaal van het museum. Het is zeker een reden om (op een regenachtige dag...) dit prachtige museum (opnieuw) te bezoeken! Lees verder >>
De foto is voor onze website welwillend beschikbaar gesteld door Museum Catharijne Convent, Ruben de Heer. 20.08.14 

Wist u dat. . . ? De klok horen luiden (of slaan). . .
In 1759 werd de uit 1607 stammende luidklok van de Dorpskerk overgegoten door Alexis en Petrus Petit. Deze in 1660 opgerichte klokkengieterij  bestaat nog steeds en is het op twee na oudste familiebedrijf van Nederland.  Deze Koninklijke klokkengieterij Petit & Fritsen is in 2014 overgenomen door 's werelds grootste klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts uit Asten. De naam 'Petit & Fritsen' blijft overigens bestaan, alle activiteiten zijn geconcentreerd in Asten. De oorzaak van de overname lag in het feit dat huidige eigenaar van Petit & Fritsen geen opvolger kon vinden.
De monumentale luidklok van de Dorpskerk is zowel voorzien van een klepel die  wordt gebruikt voor het luiden van de klok, als een hamer die tegen de buitenzijde van de klok slaat op de hele en halve uren.
Lees meer over het nu ruim 400 jaar bronzen geluid op >> webpagina Dorpskerk - Exterieur. 
Dankzij koster Jan van den Oever kunt u de luidklok ook hier beluisteren >>   (klik op logo) 27.02.14
  klik voor vergroting

Wist u dat. . . ? Unieke kerstboom in de Dorpskerk
Het is al vele jaren traditie dat er rondom het Kerstfeest een kerstboom staat te pronken in de Dorpskerk. Dat is op zich niet zó bijzonder, hoewel er genoeg discussies bestaan rondom die 'heidense' kerstbomen in kerken. In het blad 'Het goede leven' stond recent een artikel over de kerstboomtraditie in de kerken. Hoe het ook zij, de Dorpskerk-kerstboom heeft iets bijzonders: een unieke verlichting. Toen er enige jaren geleden een discussie ontstond over het wel of niet ontsteken van de kerstboomverlichting in de Adventstijd, bedacht de werkgroep Eredienst een unieke oplossing. De Dorpskerk-kerstboom kreeg een verlchting waarbij er, net als bij de adventskaarsen, met iedere Adventszondag een beetje meer lichtjes onstoken worden. Zo worden in de dienst op de derde Advent, als de boom net is geplaatst, drie lichtsnoeren ontstoken. Op de vierde Advent wordt ook het vierde lichtsnoer ontstoken en in de Kerstnachtdienst wordt, tegelijkertijd met het aansteken van de kerstkaars ook de gouden ster in de kerstboom ontstoken. Zo wordt gesymboliseert dat we als Dorpskerkgemeente in de Adventstijd met elkaar toegroeien naar de komst van het Licht in de duidere wereld (de geboorte van Christus). Ds. Nico de Lange hield over die unieke kerstboom in 2011 een mooi verhaal voor de kinderen, luister maar >> klik om het verhaal over de Dorpskerkkerstboom te horen
Lees verder >>   (met dank aan Hans van Herk die het artikel aanleverde) 22.12.13

Wist u dat. . .? Ambachtsvrouwe Elisabeth van Loon
Als deze vraag aan de doorsnee Barendrechter wordt voorgelegd, zal het antwoord zijn: Wie? Elisabeth van Loon? Nóóit van gehoord! Maar sinds 29 maart 2012 is die naam menigmaal genoemd in Barendrecht. Dat had alles te maken met het jubileumfeest van de Dorpskerk én het feit dat de Prins van Oranje de jubilerende kerk heeft bezocht. . .
Wie was deze voor Barendrecht zo belangrijke vrouw???

In een gepopulariseerde vorm biedt de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk u een verhaal over het leven van deze bijzondere vrouw, die bij het bezoek van de Prins van Oranje aan de Dorpskerk en bij de viering van het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk een  rol speelde. Ze was bijzonder vereerd om met de Prins en de Commissaris van de Koningin op de foto  te worden gezet.  Lees verder >> 

  klik voor vergroting

Wist u dat? Over meer dan 500 jaar Reformatie. . . .


Bijbeljaar 2016

lees verder >>
ga naar de informatiekrant >>

Reformator Jan Hus

lees verder >>

Het leven van Luther

lees verder >>
In het voetspoor van Luther

lees verder >>
Reformator Theodorus Beza
klik voor vergroting
lees verder >>
     

Wist u dat? Over kerken. . . .


Oudste kerk van . . .
 klik voor vergroting

lees verder >>

Mooiste gesloopte NL-kerk

lees verder >>
Kinderboek over kerken
klik voor vergroting
lees verder >>
 

Wist u dat? Over kerkorgels. . . .


Oudst bespeelbare orgel

klik voor vergroting
lees en luister verder >>

Unieke vondst in orgelpijp

lees verder >>

   

Wist u dat? Over de Bijbel en belijdenisgeschriften. . . .


Oudste Bijbels on line

lees verder >>

Bach's Bijbel in herdruk

lees verder >>

De Naardense Bijbel

lees verder >>

Dodezeerollen on line

lees verder >>

4000 namen in de Bijbel...
lees verder >>
De straatbijbel als app
lees verder >>
Oudste Thorarol ter wereld
lees verder >>

De samenleesbijbel
lees verder >>

De Vrouwenbijbel


lees verder >>
Heidelbergse Catechismus
on line


lees verder >>

NVB21

lees verder >>

 

Wist u dat? Over Bijbelse plaatsen. . . .


'Paleis van koning David'
gevonden

klik voor vergroting
lees verder >>

Bijbelse stad Magdala
ontdekt?

klik voor vergroting
lees verder >>

1500 jaar oude kerk
ontdekt in Israël

klik voor vergroting
lees verder >>
Bijbelse stad Gath
gevonden

Klik voor vergroting
lees verder >>
Zegel van koning Hizkia
gevonden

Klik voor vergroting
lees verder >>

Oudste afbeelding van
Christus' ontdekt?

klik voor vergroting
lees verder >>

Geboortekerk Bethlehem
in restauratie

Klik voor vergroting
lees verder >>
 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende