Titel
WG Eredienst

WGLit.bloemsch.intro

WG Lit.bloemsch.2019

WG Lit.bloemsch.2018

WG Lit.bloemsch.2017

Archief Lit.bloemsch

WG Taizé-vieringen

WG Verjaardagsfds.

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Eetgr.Ontmoeting

WG Herberg Dorpskerk

WG Afval Loont DK

WG Oecumene

Werkgroep Taizé-vieringen


Vaya con Dios en à Dieu
Ons bereikte het droevige bericht dat Piet van der Wel is overleden. Piet heeft samen met zijn vrouw Ans decennia lang op energieke en inspirerende wijze talloze bijdragen geleverd aan de Protestantse Gemeente Barendrecht. In het bijzonder willen we de Taizé-vieringen noemen die hij alle jaren organiseerde in de hem zo dierbare Dorpskerk. Moge Ans en haar gezin  zich omringt weten door een hechte kring van bedroefde gemeenteleden én door een wolk van gebeden om troost en kracht van de Eeuwige. Ons rest slechts een laatste groet:
          Vaya con Dios en à Dieu Piet, dank voor alles wat je voor ons betekende!      28.10.17

Taizé-vieringen
Iedere 4e zondag van de maand, behalve in juli en augustus worden er in de Dorpskerk Taizé-vieringen georganiseerd door de Werkgroep Taizé-vieringen.
De aanvang van de viering is steeds om 19.00 uur.
Deze vieringen zijn er voor iedereen die zich aangetrokken voelt tot stilte en meditatie naar de gedachte van de kloostergemeenschap van Taizé: vieringen van zingen, lezen, stilte, gebed en muziek. De vieringen worden voorbereid en uitgevoerd door een werkgroep bestaande uit leden van de Protestantse Gemeente, de Rooms-Katholieke Augustinusparochie allen uit Barendrecht, alsmede van de Remonstrantse Gemeente in Rotterdam.
Tijdens de vieringen wordt de muziek verzorgd door diverse instrumentalisten en de liederen worden gezongen in afwisseling met solozang. Wie vooraf de vaak meerstemmige liederen mede wil instuderen is om 18.45 welkom. 


Jongeren gevraagd
De vaste bezoekers, dat zijn er zo’n 40 personen, weten het: Gebed, lezingen, stiltes en vooral veel muziek zijn de ingrediënten van elke viering (we zijn erg blij ook weer een solo zangeres in ons midden te hebben) Toch missen we een belangrijke factor: DE JEUGD. De Franse broederschap van Taizé draait vooral om jongeren. Dat hebben we allemaal gezien tijdens de internationale jongerenontmoeting in december 2010. Duizenden jongeren vanuit heel Europa ontmoetten elkaar. Waar is de Nederlandse jeugd? En de Barendrechtse jeugd? Spreekt deze ongedwongen, interreligieuze manier van vieren ons niet aan? Is het tijdstip niet geschikt?
Graag horen we ook jullie mening. Nog liever hebben we medewerking van jongeren in onze voorbereidingsgroep. Reageer bij de komende viering of naar pwel2000@zonnet.nl Lees meer op webpagina >>> Werkgroep TaizéGraag tot ziens bij de volgende Taizé-viering in de Dorpskerk!

 


De internationale, oecumenische gemeenschap van Taizé
Taizé ligt in Frankrijk, in het zuiden van Bourgondië. Daar stichtte broeder Roger in 1940 een internationale, oecumenische gemeenschap. De broeders hebben zich voor het leven verbonden om materiële en geestelijke goederen te delen, om celibatair en in grote eenvoud te leven. Nu telt de gemeenschap van Taizé een honderdtal broeders, katholiek en van verschillende protestantse afkomst, uit meer dan vijfentwintig landen.
Centraal in het dagelijks leven van Taizé staan de drie gemeenschappelijke gebedstijden. De broeders leven alleen van hun werk. Ze nemen geen giften of geschenken aan voor zichzelf. Sommige broeders wonen in kleine groepen, ‘fraterniteiten’, onder arme mensen.
Vanaf het einde van de jaren vijftig vonden duizenden jongeren uit vele landen de weg naar Taizé. Ze nemen er deel aan wekelijkse ontmoetingen van gebed en bezinning. Broeders van Taizé maken ook bezoeken; ze leiden ontmoetingen, groot of klein, in Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Europa. Deze maken deel uit van een ‘pelgrimage van vertrouwen op aarde’.

Taizé in Rotterdam en de Barendrechtse Dorpskerk
De Dorpskerkgemeente fungeerde van 28 december 2010 tot 1 januari 2011, vier dagen lang als gastheer voor zo'n 175 jonge pelgrims die naar de jongerenontmoeting Taizé in Rotterdam kwamen. 'Onze' Dorpskerkpelgrims kwamen uit Polen, Kroatië, Wit Rusland, Albanië, België, Oostenrijk, Duitsland, Polen, Rusland, Zuid Korea, Bosnië Herzegowina en Nederland. We boden ze in onze eeuwenoude Dorpskerk een gastvrij onthaal in de naam van onze Heer Jezus Christus.

De Broederschap van Taizé, het nationale comité en het plaatselijke organiserend comité hebben maanden lang hard gewerkt en alles tot in detail voorbereid. De uitvoering van de jongeren ontmoeting, zowel in onze gastkerk als ook in Ahoy, verliep vlekkeloos dankzij de professionele organisatie en de inzet van talloze vrijwilligers. Een woord van dank aan de Broederschap van Taizé is dan ook zeer op zijn plaats! 

Internationale jongerenontmoetingen in Taizé (Fr.)
Van het begin van de lente tot het eind van de herfst komen er elke week jongeren uit verschillende werelddelen naar de heuvel van Taizé. Samen met vele anderen zoeken ze naar een zin voor hun leven. Ze gaan op weg naar de bronnen van vertrouwen in God, als een innerlijke pelgrimstocht. Dit moedigt hen aan om te werken aan vertrouwen onder mensen.
Sommige zomerweken nemen meer dan 5000 jongeren uit 75 landen deel aan dit gezamenlijk avontuur. Het gaat verder als zij weer naar huis gaan. Het wordt concreet in hun verlangen om innerlijk leven te verdiepen en door hun bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen om de aarde beter bewoonbaar te maken.
Voor wie meer wil weten over Taizé zie: www.taize.fr/nl
klik voor vergroting

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende