Titel
WG Eredienst

WG Lit.bloemsch.intro

WG Lit.bloemsch.2021

WG Lit.bloemsch.2020

WG Lit.bloemsch.2019

WG Lit.bloemsch.2018

WG Lit.bloemsch.2017

Archief Lit.bloemsch

WG Taizé-vieringen

WG Verjaardagsfds.

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Eetgr.Ontmoeting

WG Herberg Dorpskerk

WG DKmotorrijders

WG Oecumene

WG Afval Loont DK

Liturgisch bloemschikken 2017


Liturgisch bloemschikken vastgelegd in album
De waarderingscommissie van de Dorpskerkgemeente heeft zondag 22 oktober aan Arja Hoogerbrugge en Truus Barendrecht een fotoboek overhandigd met een selectie van foto's van de wedstrijd voor het mooiste liturgisch bloemstuk. Dit fotoboek werd door kerkenraadsvoorzitter Kees Vos overhandigd als blijk van waardering voor het werk dat beide dames meer dan tien jaar hebben gedaan als werkgroep Liturgisch bloemschikken. Er is ook een exemplaar bestemd voor het archief van de Dorpskerkgemeente. Dat exemplaar zal komende zondagen na de eredienst ter inzage worden gelegd in de Ontmoeting. 26.10.17
  klik voor vergroting

Arja en Truus in de bloemen gezet / prijsvraag van start!
Na afloop van de feestelijke Pinksterviering werden Arja Hoogerbrugge en Truus Barendrecht tijdens het koffiedrinken door de voorzitter van de Wijkkkerkenraad - Kees Vos - toegesproken. Hij dankte beide dames voor hun jarenlange inzet, waarna Simon Hoek namens de werkgroep eredienst beide dames een 'symbolisch boeket' overhandigde. 'Het witte gipskruid met haar ontelbare bloemetjes symboliseren de Dorpskerkgemeente en de Kerk van alle tijden en alle plaatsen. De rode gerbera's die daaruit omhoogsteken, staan symbool voor door de Heilge Geest geïnspireerde vrijwilligers, waar Arja en Truus zulke sprekende voorbeelden zijn', aldus Simon. Hij riep daarna  iedereen op om mee te doen aan de prijsvraag: 'Wat is de mooiste liturgische schikking'. Lees verder op >> webpagina Prijsvraag. 04.06.17
  klik voor vergroting

Pinksteren 2017
Het begin van de geloofsgemeenschap.
Het vuur, dat mensen verbindt en inspireert. 

Vuur

verwarmt

verlicht

zet in beweging.

klik voor vergroting
De witte bloem staat voor de Heilige Geest.
Als een duif brengt deze gerechtigheid en vrede.
De oranje/rode bloemen zijn de tongen van vuur
die ons in beweging zetten.
De rode takken zijn met elkaar verbonden.
Niet duidelijk zichtbaar
maar ongezien het fundament van het stuk.
Betekent verbondenheid met elkaar en met het vuur van omhoog.
Samenleven uit en in die Geest,
maakt dat hemel en aarde elkaar raken.

Het eind van een tijdperk. . . .
De liturgische schikking voor het Pinksterfeest van 2017 is de laatste schikking die Arja Hoogerbrugge en Truus Barendrecht hebben verzorgd. Daarom is er een fotoserie gemaakt van de totstandkoming van deze schikking.
klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting klik voor vergroting
Het begint met
een creatief idee
Het frame is
gereed
Elke bloemensoort heeft
een eigen symboliek
'Vlammen als van vuur'
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
Veel aandacht voor
de afwerking

De Heilige Geest gesymboliseerd
door de witte bloem

'Het vuur, dat mensen
verbindt en inspireert'
Met gepaste trots poseren:
het einde van een tijdperk...

Prijsvraag: wat is de mooiste liturgische schikking?
Zoals bekend zullen Arja Hoogerbrugge en Truus Barendrecht - samen de werkgroep Liturgisch bloemschikken - met Pinksteren hun laatste liturgische schikking maken. Na 17 jaar (Arja) respectievelijk 15 jaar (Truus) gaan beide dames deze activiteit beëindigen, om meer tijd te krijgen voor andere (kerkelijke) activiteiten. Dit vertrek laten we natuurlijk niet zo maar voorbij gaan. Van de zeventien jaar dat de Dorpskerkgemeente een werkgroep Liturgisch bloemschikken kent, zijn er sinds de start van onze website (tien jaar geleden) zo'n 150 foto's van de schikkingen op onze website gepubliceerd.  Onze vraag aan de leden van de Dorpskerkgemeente en de overige bezoekers van de Dorpskerk is: Wat is de allermooiste schikking  uit die tienjaarsperiode? Op onze website en in de Ontmoeting zijn alle schikkingen per jaar gepubliceerd en er is een deelnameformulier beschikbaar. Doet u ook mee? Voor de fotobladen met liturgische schikkingen van de afgelopen 10 jaar en het deelnameformulier, lees verder >> 01.06.17

  klik voor vergroting

de mooiste schikking?

Liturgische schikking viering Hemelvaart
De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken van de Dorpskerkgemeente hebben weer een prachtige schikking gemaakt voor de viering op donderdag 25 mei in de Dorpskerk.
Ze hebben er de volgende toelichting bij geschreven: Hemelvaart: Jezus, de zoon van God, is niet meer zichtbaar. Hij is onttrokken aan het oog door een wolk. De discipelen onder de wolk zien hun Heer niet meer, maar weten diep van binnen dat Hij hen niet verlaten heeft. Wit staat voor het rechtvaardige, het hemelse: Jezus. De oranje aardetinten staan voor het aardse: de discipelen die achter blijven. Door de oranje tinten heen vangen we al een glimp op van het Pinkstervuur. 24.05.17
Deze schikking is bijna de laatste schikking van Arja Hoogerebrugge en Truus Barendrecht. Zij hebben aangegeven dat ze met Pinksteren 2017 hun laatste schikking zullen maken. Binnenkort wordt aan hun afscheid bijzondere aandacht besteed. . . .
  klik voor vergroting

Liturgische schikkingen Veertigdagentijd
De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hebben ook dit jaar een serie prachtige schikkingen gemaakt voor de zondagen van de Veertigdagentijd en voor de Stille Week. Dit jaar stonden alle schikkingen in het kader van het thema: 'De zon van ons bestaan'. In de veertigdagentijd lazen we verhalen over geloof in het leven. Verhalen die gaan over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Maar ze gaan ook over alle andere mensen die iets van die weg meemaken. Ze ontdekken dat God een God van leven is. Ook als er ziekte is of verdriet, als mensen hulp nodig hebben of hun hand ophouden. Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het leven. Want het licht van Pasen is gaan schijnen! 16.04.17

Van Witte Donderdag. . .  via Goede Vrijdag. . . en Stille Zaterdag. . .         naar Pasen!        
klik voor vergroting
Een Meester op z'n knieën. . .
klik voor vergroting
Het wordt donker. . . .
klik voor vergroting
De zon zal schijnen
klik voor vergroting
De Heer is opgestaan!

Lit. bloemschikking Veertigdagentijd - Zondag Palmarum
De serie liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd hebben als thema 'De zon van ons bestaan'.
In de veertigdagentijd lezen we verhalen over geloof in het leven. De verhalen gaan over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Maar ze gaan ook over alle andere mensen die iets van die weg meemaken. Ze ontdekken dat God een God van leven is. Ook als er ziekte is of verdriet, als mensen hulp nodig hebben of hun hand ophouden. Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het leven. Want het licht van Pasen zal gaan schijnen.
Toelichting bij de schikking: De krans is de verbeelding van de zon. De groene krans is een krans vol van hoop en toekomst. De lap stof symboliseert de weg die we gaan.

  klik voor vergroting

Lit. bloemschikking Veertigdagentijd - Zondag Judica
De serie liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd hebben als thema 'De zon van ons bestaan'. De krans in de schikking voor de vijfde zondag van de Veertigdagentijd is de verbeelding van de zon.
In de veertigdagentijd lezen we verhalen over geloof in het leven. De verhalen gaan over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Maar ze gaan ook over alle andere mensen die iets van die weg meemaken. Ze ontdekken dat God een God van leven is. Ook als er ziekte is of verdriet, als mensen hulp nodig hebben of hun hand ophouden. Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het leven. Want het licht van Pasen zal gaan schijnen. Toelichting bij de schikking: De krans is de verbeelding van de zon. De zon is voor ons opgekomen. Wij mogen bescherming zoeken onder die zon. De klimop staat voor eeuwig leven. De bloemen komen tussen de stenen omhoog: Leven in Gods licht is sterker dan de dood 02.04.17

 

Lit. bloemschikking Veertigdagentijd - Zondag Laetare
De serie liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd hebben als thema 'De zon van ons bestaan'. De krans in de schikking voor de vierde zondag van de Veertigdagentijd is de verbeelding van de zon. De zon is een teken van leven: er is genoeg voor iedereen. De paarse kleur van de veertigdagentijd wordt deze zondag opgelicht naar roze. Die kleur overheerst deze zondag dan ook in de schikking. 

De schriftlezing deze zondag is: Johannes 6:1-15, het verhaal over de wonderbare spijziging. 
Half vasten’ van verborgen honger naar delen van overvloed?
Vreugde breekt door op het gras en in de bomen.
25.03.17

  klik voor vergroting

Lit. bloemschikking Veertigdagentijd - Zondag Oculi
De serie liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd hebben als thema 'De zon van ons bestaan'. De krans in de schikking voor de derde zondag van de Veertigdagentijd is de verbeelding van de zon. De krans staat voor voedsel, hoop en toekomst. Deze week symboliseert die een boog van barmhartigheid: Gods verbondenheid met de aarde. De  'vergeet-mij-nietjes' benadrukken dat God ons niet zal vergeten.
Dit jaar voor het eerst is er ook een kleine liturgische schikking voor de kinderen van de Kindernevendienst, als teken van hun verbondenheid met de Dorpskerkgemeente. 
19.03.17
  klik voor vergroting

Lit. bloemschikking Veertigdagentijd - Zondag Reminiscere
De serie liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd hebben als thema 'De zon van ons bestaan'.
In de veertigdagentijd lezen we verhalen over geloof in het leven. De verhalen gaan over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Maar ze gaan ook over alle andere mensen die iets van die weg meemaken. Ze ontdekken dat God een God van leven is. Ook als er ziekte is of verdriet, als mensen hulp nodig hebben of hun hand ophouden. Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het leven. Want het licht van Pasen zal gaan schijnen. De krans in de schikking voor de tweede zondag van de Veertigdagentijd is de verbeelding van de zon. De zon is een teken van leven, hoe donker ook de nacht, de zon zal weer gaan schijnen. De krans staat voor voedsel, hoop en toekomst. 10.03.17
  klik voor vergroting

Lit. bloemschikking Veertigdagentijd - Zondag Invocabit
Lezing Mattheus 4: 1-11: Jezus op de proef gesteld in de woestijn. 
De krans is de verbeelding van de zon. De zon is een teken van leven, hoe donker ook de nacht, de zon zal weer gaan schijnen. De halve krans staat voor de opkomende zon en voor ontvangende armen.   

Open staan, groen van hoop, als klimop: we leven niet van brood alleen.

Jezus laat zich niet verleiden door glans en schittering, die Hem getoond worden. Sterker dan de machten is de kracht van Gods liefde.
De stenen staan voor het brood in de lezing.  De klimop staat voor de hoop dat wij niet kiezen voor aardse rijkdom (brood), maar open staan voor Gods liefde. Waar leef je van? 10.03.17

  klik voor vergroting

De zon van ons bestaan

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende