Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Actueel
Nieuwsberichten van de afgelopen maanden


Wist u dat . . . ? (Bijna) oudste kerk van Drente heeft drie orgels!
Trouwe bezoekers van onze website bezochten onlangs de Magnuskerk in het Drentse Anloo. Deze kerk, die dateert uit 1100 en is opgebouwd uit tufsteen, is daarmee een van de oudste kerken van Drente. Op de muren zijn 13e-eeuwse fresco's met voorstellingen uit het leven van Maria bewaard gebleven. Bijzonder is ook dat deze kleine kerk drie orgels bezit. Het grootste en oudste orgel is in 1717-1718 vervaardigd door de orgelbouwers Johannes Radeker en Rudolf Garrels, leerlingen van de beroemde Duitse orgelbouwer Arp Schnitger. Verder is er een klein kabinetorgel met zes registers van Heinrich Hermann Freytag dat dateert uit 1804. Het derde orgel is een huiskamerorgel met acht registers, gemaakt in 1992 door de Gebr. Van Vulpen. Dit is in 2003 geschonken door de weduwe van Jelle Zijlstra, de vroegere minister en president van De Nederlandsche Bank. Hij had het instrument in 1992 cadeau gekregen bij zijn afscheid als bestuursvoorzitter van Douwe Egberts. Arja en Martin Hoogerbrugge attendeerden uw webbeheerder erop. Zij raden een bezoek aan dit kerkje zeker aan!  27.09.18
 

klik voor vergroting
klik voor vergroting


Product van de maand oktober - Voedselbank
De diaconie van de PGBarendrecht meldt dat de diaconale aktie 'Product van de maand voor de Barendrechtse voedselbank' in oktober gericht zal zijn op waspoeder en wasverzachter. In de Dorpskerk en in de andere kerkgebouwen van de PGBarendrecht kunt u deze producten inleveren en daarmee een bijdrage leveren aan het werk van de Barendrechtse Voedselbank. Doet u ook mee?  24.09.18
   

Hommage aan Hans van Gelder
Op indrukwekkende wijze heeft de Dorpskerkgemeente op zaterdag 22 september afscheid genomen van Hans van Gelder als haar vaste kerkmusicus. Tijdens een drukbezochte receptie kwamen velen Hans de hand drukken. Hij werd van meerdere kanten toegesproken. Tijdens de receptie overhandigde kerkrentmeester Alie den Engelsman Hans een cadeau in de vorm van een cheque. Hij wil die graag besteden aan een of meerdere reizen naar zijn geliefde Italië. Het was voor Hans een complete verrassing dat Rien Donkersloot aan het eind van de middag een kort orgelconcert gaf met onder andere een werk van Hans' favoriete componist Olivier Messiaen. Voor een uitgebreid verslag van de hele middag, lees verder >>
 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYWETGEVING (AVG)  ACHTER EEN CODE. DEZE CODE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]
Met gepaste trots kunnen we u de 'Hommage aan Hans van Gelder' presenteren, een prachtig promotiefilmpje over de Dorpskerk en het Dorpskerkorgel, waarop Hans de Fantasia en fuga in c moll  speelt van Johann Sebastian Bach (BWV 537).
Dit filmpje is de eerste in een serie filmpjes die Hans heeft gemaakt als zijn muzikaal testament en als een ode aan het oudste huis van Barendrecht en haar prachtige orgel.  Kijk en luister verder >> 23.09.18

Luisterrijk concert
Hans van Gelder had zich bij zijn afscheid als vaste organist van de Dorpskerk geen mooier concert kunnen wensen! De Stichting Barendrecht Klassiek, waarvan Hans bestuurslid is, had voor dit bijzondere concert in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk jonge topmusici weten vast te leggen. Tienerzussen Maria en Anuschka Pedano en hun begeleidster op piano, Anastasiya Kurilko kwamen zaterdag 22 september naar Barendrecht met een uiterst gevarieerd programma. Daarmee was het de moeite waard voor elk van de rijkelijk toegestroomde luisteraars. Voor Hans van Gelder werd het concert nog extra bijzonder door een bijdrage van Anton Doornhein.  Deze organist, waarmee Hans goed bevriend is, speelde een concert van J.G. Walther op het prachtige orgel dat door Hans vele jaren met liefde is bespeeld. Uiteraard heeft hij bij zijn afscheid als vaste organist dan ook nog geen afscheid genomen van ”zijn” orgel. Voor een fotoverslag, lees verder >> 23.09.18

Oproep van het College van Kerkrentmeesters
In verband met het besluit van de penningmeester van het CvK, Aad Boers, om zijn functie als penningmeester/administrateur neer te leggen. wordt een dringende oproep gedaan aan gekwalificeerde gemeenteleden om te overwegen om Aad op te volgen in deze voor de PG Barendrecht zo belangrijke functies. Lees verder >>    23.09.18


Enthousiast I.J.E.-koor in Dorpskerk
Op zondag 23 september verleende het I.J.E.-koor Rotterdam o.l.v. Theo Barendrecht medewerking aan de eredienst, waarin ds. Piet Taselaar de zieke dominee Stam verving. De vereniging voor Interkerkelijke JeugdEvangelisatie is al 68 jaar actief in Rotterdam-zuid en omstreken. Het jeugdkoor is hun belangrijkste activiteit. Zij organiseren jaarlijks een aantal jeugdmeetings en daarnaast verleent het koor tal van medewerkingen aan kerkdiensten. In een tijd waarin veel kerkelijk jeugdwerk is weggevallen, is de I.J.E. nog springlevend. Bij de vele generaties oud-I.J.E.-ers heeft de vereniging een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van hun geloofsleven. Ook in de Dorpskerkgemeente en de Triomfatorkerkgemeente zijn tal van oud-I.J.E.-ers actief, waaronder ook leden van beide kerkenraden.  Het werk van deze vereniging mag dan ook als zegenrijk worden bestempeld.  23.09.18 
  klik voor vergroting

Dankzij het enthousiasme van het I.J.E.-koor werd het een feestelijke eredienst.

Weer een geslaagd nieuw initiatief: een Startlunch
'Laten we het nieuwe kerkelijke seizoen, dat in het teken staat van de samenwerking met de Triomfatorkerkgemeente, beginnen met een nieuw initiatief: een Startlunch in de Ontmoeting na de eredienst van 18 september'. Zo luidde het plan van Elly en Jan van den Oever en Nellie en Loek van Doorn. Degenen die aanwezig zijn geweest bij de première van dit initiatief zullen het beamen: het was een bijzonder gezellig samenzijn als leden van beide wijkgemeenten. En dat alles onder het genot van een heerlijk lunch. Voor een verslag in woord en beeld, lees verder >> 16.09.18
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE AVG ACHTER EEN CODE. DEZE CODE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]


Brief dominee Stam aan gemeente
Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam heeft zich in een persoonlijke brief gericht tot zijn gemeenteleden. Hij gaat in op zijn gezondheidssituatie. Wijkkerkenraadsvoorzitter Kees Vos heeft de brief voorgelezen tijdens de eredienst op zondagmorgen 16 september. Omdat slechts een deel van de gemeenteleden aanwezig waren is besloten om de brief ook te plaatsen op onze website. Lees verder >>  16.09.18

[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE AVG ACHTER EEN CODE. DEZE CODE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ]

Waarderingsspeld voor Wim Vonk
Zaterdag 15 september werd Wim Vonk onderscheiden door burgemeester Jan van Belzen met de waarderingsspeld van Barendrecht. Wim heeft zich meer dan 30 jaar ingezet voor de Barendrechtse samenleving. Enerzijds heeft Wim als vrijwilliger de Barendrechtse voetbalvereniging BVV gediend in tal van functies. Anderzijds is Wim als voorzitter van de stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) al vele jaren zeer betrokken bij de instandhouding van de Dorpskerk, het oudste huis van Barendrecht. De SVDK heeft veel financiële middelen ingezameld voor de financiering van de restauratie van de Dorpskerkmuren en het monumentale interieur. Momenteel wordt gewerkt aan de financiering van de restauratie van het torenuurwerk en de luidklok. 
Wij feliciteren Wim van harte met deze prachtige onderscheiding! Lees verder >>  15.09.18

  klik voor vergroting

Foto: Jordi Menheer
BarendrechtNU.nl.

Website aangepast aan AVG (2)
De Protestantse Gemeente Barendrecht heeft dezer dagen naar het voorbeeld van de Protestantse Kerk in Nederland en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) haar Privacy Verklaring opgesteld,  De AVG-coördinator van de PG Barendrecht, de heer Jaap Clements, heeft verzocht om deze verklaring te publiceren op onze website. De verklaring is opgenomen op >> de pagina 'Colofon - Disclaimer'  15.09.18

Website aangepast aan AVG (1)
Zoals eerder gemeld dient de PG Barendrecht te voldoen aan de aangescherpte privacy-wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Ook onze website is in enkele stappen hieraan aangepast. Met ingang van heden zijn artikelen op onze website waarin persoonsgegevens staan, achter een code geplaats. Die code zal beschikbaar worden gesteld aan leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht en aan een ieder die redelijkerwijs kan aangeven waarom hij/zij de betreffende gegevens wil inzien. Over de wijze waarop de code bekend zal worden gemaakt binnen de PG Barendrecht is nog overleg gaande. In elk geval kan de code worden opgevraagd bij de webbeheerder via >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl  De webbeheerder zal beoordelen of u tot degenen behoort aan wie de informatie kan worden prijsgeven. Een goed voorbeeld is het Jaarboekje 2018. Dit is vanaf heden alleen in te zien en te downloaden via de privacycode. Vraag de code aan en probeer het uit! Lees verder >>

Ook voegwerk kerktoren wordt gerestaureerd
De kerkrentmeesters van de Dorpskerk hebben zich bij de voorbereidingen van de begroting voor 2019 ook gebogen over de noodzaak om het voegwerk van de buitenmuren van de kerktoren te gaan restaureren. Dankzij de jaarlijkse bijdrage van dit 'naamfonds' van € 8750 kunnen die werkzaamheden voor 2019 worden ingepland. Dit naamfonds is vele jaren geleden opgericht vanuit een groot legaat van een overleden lid van de Dorpskerkgemeente en het zal tot 2020 een waardevollebijdrage kunnen leveren aan de grootonderhoud van de Dorpskerk. Voor alle duidelijkheid wordt vermeld dat alle lopende en geplande restauraties worden begeleid door Bureau Lakerveld. Zij beoordelen jaarlijks, samen met de Monumentenwacht, de staat van onderhoud van het Rijksmonument en zij begeleiden de kerkrentmeesters al vele jaren bij bij de voorbereiding en de uitvoering van dit specialistische restauratiewerk. Zodra het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad de begroting voor 2019 hebben goedgekeurd, resp. vastgesteld zal het restauratieproject kunnen worden gestart. 11.09.18 

Torenuurwerk en luidklok op erfgoedlijst
Met het oog op de komende restauraties van het eeuwenoude torenuurwerk, de klokkenstoel en luidklok is onderzocht of deze ook door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) officieel als monument erkend zijn. De RCE heeft bevestigd dat het geval is. Ze komen voor op de onlangs nieuw samengestelde 'lijst van klokkenuurwerken' onder nummer 8602. Deze erkenning is van belang met het oog op het aanvragen van subsidies voor de komende restauraties. De kerkrentmeesters van de Dorpskerk zullen op korte termijn In overleg treden met het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) om tot het aanvragen van een of meer subsidies over te gaan.  Ondertussen wordt iedereen, die het van belang vindt dat ook na 500 jaar de toren van de Dorpskerk de juiste tijd aangeeft, opgeroepen om de SVDK te steunen in hun streven om de genoemde restauraties te financieren. Dat kan via Bankrekeningnummer: NL 38 RABO 0355 3629 45 t.n.v. Vrienden Dorpskerk. Dankzij de voortdurende ondersteuning van de SVDK hoeven de kerkrentmeesters geen beroep te doen op de schaarse middelen van de Protestantse Gemeente Barendrecht. 11.09.18

Startzondag 2018: een inspirerend begin en een mooi afscheid
De Startzondag van 2018 kende twee kanten. Enerzijds was het voor de PG Barendrecht en de Rooms-Katholieke Sint Augustinusparochie een prachtig begin van een nieuw seizoen kerkenwerk. Mede dankzij een geoliede organisatie, de enthousiaste medewerking van het Harmonieorkest en de boodschap van pastor Ton Halin en dominee Bert de Wit gingen de vele honderden bezoekers geïnspireerd naar huis. Deze succesvolle Startzondag betetekende anderzijds ook een afscheid, want de Commissie Startzondag heeft besloten om na vele jaren te stoppen met hun activiteiten. Het was jammer dat het organisatiecomité aan het eind van de bijeenkomst niet even in het zonnetje werd gezet, want dat hebben dubbel en dwars verdiend! Er wordt overigens achter de schermen nagedacht over de toekomstige opzet van het 'fenomeen Startzondag', want zo'n activiteit mag toch niet verloren gaan. . . . . Voor verslag en foto's, lees verder >> 
[DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE AVG ACHTER EEN CODE. DEZE CODE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] 10.09.18

Prachtige gift voor restauratie torenuurwerk en luidklok
De Historische Vereniging Barendrecht (HVB) heeft op Open Monumentendag 2018, in samenwerking met The Greenery, een prachtige tentoonstelling verzorgd over de geschiedenis van de Barendrechtse landbouwveiling. Tijdens de tentoonstelling werd er ook daadwerkelijk fruit geveild zoals dat vroeger ging. De € 100 die deze veiling opbracht werd geschonken aan de stichting Vrienden van de Dorpskerk voor de restauratie van het torenuurwerk en de luidklok. De verenigingsbestuursleden Janny Schaap en Joset Verboom overhandigden de cheque aan Dorpskerk-rentmeester Simon Hoek. Hij bedankte namens de Vriendenstichting de HVB en The Greenery voor dit genereuze gebaar. Hij meldde verder dat begin volgend jaar zowel het eeuwenoude torenuurwerk als de klokkenstoel met de luidklok zullen worden gerestaureerd. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels gestart. 08.09.18
  klik voor vergroting

Een prachtige gift!

Veel belangstelling voor tentoonstelling Optische Telegraaf DK
De door Ton Blinde opgezette tentoonstelling over de Optische Telegraaf die de toren van de Dorpskerk 'sierde' van 1830 tot 1839 is op de Open Monumentendag 2018 druk bezocht. Ruim honderd bezoekers waren afgekomen op de ruime publiciteit die er was gegeven in de pers. De hele dag door hebben Ton en zijn vrouw Ria (die achter de schermen veel werk heeft verricht) de belangstellenden te woord gestaan. Enkele geïnteresseerden hebben met kerkrentmeester Simon Hoek de kerktoren beklommen en konden met eigen ogen de bewijzen zien die er zijn achtergebleven van deze tot voor kort onbekende functie van onze kerktoren.  08.09.18
  klik voor vergroting

Tentoonstelling in Dorpskerk op Open Monumentendag
Een uniek aspect uit de rijke geschiedenis van de Barendrechtse Dorpskerk werd op Monumentendag 2018 op een bijzondere wijze belicht. Zoals eerder op onze website gemeld, heeft de toren van de Dorpskerk in het midden van de negentiende eeuw een onderdeel gevormd van de door de Rijksoverheid aangelegde 'Optische Telegraaf van Lipkens'. Ton Blinde van de Historische Vereniging Barendrecht heeft zich in de geschiedenis van dit uniek militaire communicatiesysteem verdiept. Zijn onderzoek resulteerde op de Open Monumentendag in een bijzondere tentoonstelling over de rol van de Dorpskerk. 
Nadat eerder de plaatselijke bladen De Schakel  en het Zuiden, de regionale RTV Rijnmond aandacht besteedden aan de komende tentoonstelling van de Optische Telegraaf in de Dorpskerk, heeft ook het Reformatorisch Dagblad een uitgebreid artikel gewijd aan dit fenomeen uit de negentiende eeuw.  Kerkrentmeester Simon Hoek en amateurhistoricus Ton Blinde hebben RD-journalist Dick den Braber een uitgebreide toelichting en rondleiding gegeven hetgeen resulteerde in een mooi artikel. Lees verder >> Voor het eerder gepubliceerde artikel over de optische Telegraaf op de Dorpskerk, lees verder >>
07.09.18
  klik voor vergroting
De ingekerfde namen van
de toenmalige seinmeesters

Wist u dat. . . ? Prachtige documentaire over de theoloog Karl Barth
Soms zijn er bijzondere televisieuitzendingen waarvoor we de aandacht van onze websitebezoekers vragen. Op zondag 2 september 2018 zond de EO een indrukwekkende documentaire uit over de invloedrijke Zwitserse theoloog Karl Barth (1886-1968). Dit naar aanleiding van diens vijftigste overlijdensdag. De documentaire, met de titel 'Gods vrolijke verzetsstrijder',  schetst het leven en werken van deze protestantse theoloog, die geen discussie uit de weg ging. Hij was voor zijn tijdgenoten een moreel kompas en had ook grote invloed op de totstandkoming van de Wereldraad van Kerken. Hij heeft tal van boeken geschreven, waarvan zijn grootste werk 'Kirchliche Dogmatik' ruim 9000 pagina's omvat....   Ook besteedt de documentaire aandacht aan de bijzondere rol die Charlotte von Kirschbaum (1890-1975) speelde in zijn leven en werken. De uitzending is nog te zien, kijk verder >>  08.09.18
 

Nieuw aanbod Vorming & Toerusting
De zeer actieve werkgroep Vorming & Toerusting van de PG Barendrecht heeft voor de tweede helft van 2018 weer een mooi programma-aanbod gepresenteerd. De nieuwe flyer geeft er een prachtig overzicht van. Lees verder >> 07.09.18

PKN ondersteunt plaatselijke gemeenten
Vorig jaar heeft de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland besloten om de plaatselijke Colleges van Diakenen en Colleges van Kerkrentmeesters beter te gaan ondersteunen bij het maken hun financiële rapportages. Daartoe heeft het Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB), dezer dagen een gebruiksvriendelijk systeem gepresenteerd. Het systeem is genaamd FRIS (Financieel Rapportage en Informatie Systeem) en biedt de plaatselijke vrijwilligers een uniforme opzet voor jaarlijkse en meerjaren begrotingen en jaarrekeningen van de plaatselijke gemeenten. Daarmee wordt het opstellen, indienen en beoordelen van deze jaarstukken veel eenvoudiger. Lees verder >> 06.09.18
 

Klankbord eert Hans van Gelder
Op de omslag van de komende uitgave van Klankbord heeft de redactie Dorpskerkmusicus Hans van Gelder in het zonnetje gezet. Zij hebben dankbaar gebruik gemaakt van een collage die is gemaakt door Rob Bruin (koster-beheerder van de Dorpskerk). Rob heeft voor zijn collage een foto van Hans achter het Dorpskerkorgel samengevoegd met een afdruk van de aquarel van het Dorpskerkorgel, die is gemaakt door kunstenaar Marco Boer voor het Dorpskerkjubileum. De tekst 'Mille Grazie' is Italiaans; letterlijk vertaald: 'duizend maal dank'. Hans is momenteel in Rome en zal dit artikel daar ongetwijfeld lezen, want hij volgt de website dagelijks.....

Al met al is het een prachtig eerbetoon aan Hans die op 22 september as. afscheid zal nemen als vaste organist van de Dorpskerk. Het belooft een prachtig afscheid te worden, komt u ook?
Zie ook onderstaand artikel op deze webpagina.  05.09.18
  klik voor vergroting

Mededeling van de Wijkkerkenraad
De voorzitter van de wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft afgelopen zondagmorgen in de eredienst het volgende meegedeeld aan de kerkgangers van de Dorpskerk: 'Namens de Kerkenraad heb ik heb helaas een minder prettige mededeling aangaande onze predikant Jan Willem Stam. Hij heeft, naast zijn drukke werkzaamheden voor deze gemeente, waarbij natuurlijk het nodige op zijn pad komt, ook in de privésfeer met de nodige emotionele gebeurtenissen te maken en te maken gehad. Met name het plotselinge overlijden van zijn mentor en vriend  Henri Veldhuis, predikant te Culemborg heeft ontzettend veel met hem gedaan. Daarnaast is hij in zijn vakantie geconfronteerd met lichamelijk ongemak. Dit ongemak is van een dusdanige aard dat hij momenteel een onderzoeksfase doorloopt bij een neuroloog in het ziekenhuis. Zonder verder nu al op details in te gaan hebben de eerste gesprekken met deze neuroloog Jan Willem emotioneel dermate zwaar geraakt dat hij heeft besloten zich ziek te melden en per direct zijn werkzaamheden voor de gemeente voorlopig op te schorten. Zijn eerstvolgende dienst zou volgende week de startzondag zijn. Deze dienst wordt overgenomen door Ds. Bert de Wit.
Komende tijd zal er hopelijk meer duidelijkheid komen omtrent hetgeen hem mankeert. Hij is voornemens daar volledig transparant in te zijn naar de gemeente. U zult hiervan dus ook op de hoogte worden gesteld.
Uiteraard gaan onze gedachten uit naar Jan Willem en zijn gezin en zij zullen dan ook in de voorbeden worden genoemd.' 02.09.18

Meditatie Klankbord
In zijn meditatie besteedt dominee Piet Taselaar aandacht aan de rol van muziek in de kerk onder de titel: 'in den beginne was er ... de muziek'. Hij plaatst deze meditatie als een eerbetoon aan kerkmusicus Hans van Gelder, die op 22 spetember as. afscheid gaat nemen als de vaste organist van de Dorpskerk. Lees verder >> (vanwege de vakantietijd met vertraging geplaatst) 02.09.18

Moerbeibomen in Kerktuin gesnoeid
De zes inmiddels robuuste moerbeibomen in de kerktuin achter de Dorpskerk hebben op de eerste zaterdag van september een ‘knip- en scheerbeurt’ gekregen: ze zijn keurig gesnoeid. Jakob van der Linden uit Barendrecht, gespecialiseerd in het onderhoud en de verzorging van grof groen, heeft dit stevige en langdurige karwei opnieuw gratis uitgevoerd. Hij kreeg daarbij hulp van leden van de werkgroep Kerktuin en andere vrijwilligers. Zij sjouwden de alles bij elkaar hoge berg van takken naar de compostbelt naast de portacabin en maakten de paden daarna schoon van bladeren. Opgeruimd staat netjes! De moerbeibomen waren na de laatste snoeibeurt – vorig jaar omstreeks deze tijd – weer uitbundig gegroeid. Takken en bladeren hadden een als het ware groen dak gevormd boven de gazons die hierdoor relatief weinig zonlicht hebben gekregen. 01.09.18
  klik voor vergroting
Koster Rob zorgde voor de koffie

Nieuwe editie Kerk & Israël Onderweg
Op onze webstie wordt met enige regelmaat aandacht besteed aan het magazine Kerk & Israël Onderweg, een kwartaalblad van de Protestantse Kerk in Nederland. Het blad is een informatiebron voor iedereen, die interesse heeft in de verhouding van de kerk met Israël. Het geeft tal van gezichtspunten over en visies op de verhouding tussen joden en christenen. Er zijn bijbel-theologische bijdragen geschreven door joodse en christelijke auteurs. In het zomernummer wordt aandacht besteed aan het project ‘Jij hoort in onze klas …’ Een project van Rotterdamse basisscholen, die elk jaar op bijzondere wijze aandacht besteden aan de Jodenvervolging die ook Rotterdam heeft plaatsgevonden.  Lees verder >> 27.08.18

Bijzondere 'collectebus' voor afscheid Hans van Gelder
In het kader van de voorbereidingen op het afscheid van Hans van Gelder als vaste Kerkmusicus van de Dorpskerk heeft koster Rob Bruin een originele 'collectebus' gemaakt van een oude orgelpijp uit het Dorpskerkorgel en een bijbehorende flyer.

Zoals gemeld vindt de afscheidsreceptie plaats op 22 september in de Ontmoeting, tussen 15.30 en 17.00 uur. Tijdens de receptie zal er een cadeau worden overhandigd in de vorm van een cheque. Hans wil die graag besteden aan een grote reis naar zijn geliefde Italië.
U kunt uw bijdrage deponeren in de orgelpijp of overmaken op rekeningnummer  NL54 INGB 0000 4609 62 t.g.v. Protestantse Gemeente Barendrecht o.v.v. afscheid Hans van Gelder. 23.08.18
  klik voor vergroting   klik voor vergroting

Wereldraad van Kerken bestaat 70 jaar
Vandaag - 23 augustus - is het precies 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht. De viering van dat jubileum vindt plaats in Amsterdam, waar de Wereldraad ook werd opgericht. De organisatie met 350 aangesloten kerken in meer dan 100 landen vertegenwoordigt meer dan een half miljard Christenen. Met een vredesmars, een symposium en een oecumenische dienst viert de Wereldraad van Kerken vandaag zijn zeventigjarig bestaan in onze hoofdstad.
 
 'De Wereldraad van Kerken brengt een ander perspectief onze eigen kerken in', zegt dominee Karin van den Broeke. Zij is oud-voorzitter van de Generale Synode van de PKN en momenteel lid van het uitvoerend comité van de internationale organisatie, die in Genève is gevestigd. 'Het haalt je weg van het idee dat je het ­allemaal alleen moet doen'. De Wereldraad van Kerken heeft een achterban van gelovigen, verdeeld over alle continenten en kerken van divers pluimage. De katholieke kerk heeft zich nooit willen aansluiten; de kerkstructuur met haar opvatting dat alleen mannen priester kunnen zijn, staat dat in de weg. 'Dat is echt een andere manier van kerk-zijn', zegt Van den Broeke. Voor de felicitatie van de PKN voor de jarige, lees verder >> 
Ook vanuit de Barendrechtse Dorpskerkgemeente, die zich nauw verbonden weet met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen, gaan via onze website felicitaties naar de jubilerende Wereldraad.   23.08.18

Zomeruitgave Woord & Weg
Het zomernummer van dit door de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland uitgegeven magazine bevat onder andere een boeiend artikel over het door de bekende (Rotterdamse) predikant Piet de Jong geschreven boek 'Sores en zegen'.
Daarnaast bevat dit Inspiratie- , Informatie- en Opinieblad van de PKN ook dit keer weer veel nieuws over plaatselijk, regionaal en landelijk kerkenwerk. Het lezen waard! Lees verder >>  23.08.18
 

Stand van Zaken Kerk Balans 2018
De penningmeester van het College van Kerkrentmeesters van de PG Barendrecht heeft een nieuwe stand van zaken gepubliceerd van de Aktie KerkBalans 2018. In het voorjaar publiceerden we het voorlopige verwachte jaarresultaat van de actie Kerk Balans 2018. Op basis van de toen aanwezige toezeggingen (€ 579.000) werd geschat dat de uiteindelijke opbrengst in de buurt van € 590.000 tot € 600.000 zou uitkomen, omdat op dat moment waarschijnlijk nog niet iedereen een reactie over zijn of haar bijdrage had gegeven. Inmiddels is het augustus en nu alle reacties verondersteld worden bekend te zijn, is er € 587.000 (2083 reacties; afname 5,5%) toegezegd. Deze verwachte opbrengst voor 2018 is gelijk aan de begroting en ruim 5% lager dan in 2017 en 2016, toen de opbrengst € 621.000 gemiddeld per jaar bedroeg. Ten opzichte van de peiljaren 2012 en 2013 bedraagt (€ 675.000  gem. p.j.)  de afname zelfs 13%.
Voor het complete bericht, lees verder >> 16.08.18
 

Dorpskerk begint nieuwe seizoen met 'Startlunch'
De Dorpskerkgemeente én iedereen die zich daarbij thuis voelt is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de 'startlunch', die zal worden gehouden op zondag 16 september in aansluiting op het koffiedrinken na de eredienst. Omdat de capaciteit enigszins beperkt is wordt u verzocht zich op te geven per email of via de intekenlijsten die vanaf zondag 26 augustus in de Ontmoeting worden neergelegd. In tegenstelling tot de Kerst- en Paaslunch, wordt u niet gevraagd om zelf iets mee tenemen. De organisatoren Nellie en Loek van Doorn en Elly en Jan van den Oever zullen een eenvoudige broodmaaltijd klaarmaken. Het belooft een feestelijke start te worden van een nieuw en bruisend seizoen in de Dorpskerk. Lees verder >> 11.08.18

Zomeracties Snuffelmarkt
Ook tijdens de zomermaanden is de Snuffelmarkt elke zaterdagmorgen geopend van 10.00 tot 12.00 uur. Het is alleen op de zaterdagen mogelijk om ook spullen te brengen. Tevens is er gelegenheid om de Kerktuin te bezoeken en is er koffie verkrijgbaar in de Koffiehoek. De Snuffelmarkt is te vinden achter de Dorpskerk. De opbrengst is voor het onderhoud van de eeuwenoude Dorpskerk. Voor meer informatie: Truus Dorsman, telefoon 616501 en op Facebook De Snuffelmarkt Barendrecht. 03.08.18


Omroep overhandigt cheque voor restauratie klok
Medewerkers van omroep Exxact Barendrecht hebben een cheque van 400 euro aangeboden voor de restauratie van het uurwerk van de Dorpskerk. Tijdens het ZomerFeest, dat op 30 juni werd gehouden in de Oude Dorpskern van Barendrecht, heeft omroep Exxact Barendrecht een actie gehouden voor het uurwerk. Bij een levende jukebox konden tegen betaling verzoeknummers worden aangevraagd. Dat leverde maar liefst 400 euro op. De cheque werd dinsdag 14 augustus in de studio overhandigd aan kerkrentmeester Simon Hoek. Hij kreeg de cheque uit handen van Renée Ranti-Prins, bestuurslid van de Stichting Evenementen Dorpskern Barendrecht, de stichting die het ZomerFeest organiseert. Het geld zal worden overgemaakt aan de Stichting Vrienden van de Dorpskerk, die de financiering van de komende restauratie van het torenuurwerk, de luidklok en de klokkenstoel zal verzorgen. Lees verder >> 14.08.17
  klik voor vergroting
Renée Rianti-Prins overhandigt de
cheque aan Simon Hoek.
Op de achtergrond programma-
maker Jos Vis.

Wist u dat. . .? Een muzikale database van 2500 kerkklokken
Uw webbeheerder is weer afgedaald van z'n Walliser Alp en hij heeft - naast een artikel over 'het hoogste godshuis in de Alpen' (onderstaand) - ook nog een 'Wist u dat?-artikel gemaakt over een Zwitsers fenomeen: een muzikale data base van zo'n 2500 klokken van Zwitserse kerken en torens. Enkele Zwitserse radiozenders, waaronder SRF Musikwelle, luiden als sinds 1925 élke zaterdagmiddag om 17.20 uur letterlijk de zondag in. Gedurende tien minuten wordt het klokgelui uitgezonden van een van de vele Zwitserse kerken of klokkentorens. In het alpenland is de oude traditie om 'de zondag in te luiden' dus bewaard gebleven. De database groeit overigens nog steeds!  Lees en luister verder >> 
Op You Tube zijn de negen eeuwenoude klokken van de Münsterkerk in Bern te zien en te horen. Het is het zwaarste stel klokken van het land. Kijk en luister
 >> 11.08.18

   

Wist u dat. . . . ? De zondag inluiden
In aansluiting op bovenstaand artikel over de nog bestaande Zwiterse traditie om via de radio 'de zondag in te luiden', is uit nader onderzoek gebleken dat ook in Nederland zo'n traditie heeft bestaan. Als vroeger aan het einde van de zaterdagmiddag de klokken begonnen te luiden, betekende dit het einde van de werkweek en het begin van de zondag. In de tijd dat er nog geen gewone uurwerken bestonden, was dit hét moment om te stoppen met werken. Zeer waarschijnlijk heeft ook in Barendrecht deze traditie bestaan. Enkele jaren gelden is er in Vianen een initiatief ontstaan om gedurende de Adventstijd 'de zondag in te luiden'. 
Lees verder >> 11.08.18

Wist u dat. . . .? De hoogstgelegen kerk van Europa
Tijdens de bergvakanties van uw webbeheerder is er altijd wel eens verloren moment om een 'Wist u dat?' te maken voor onze website. Dit keer is de vraag: 'Waar ligt het hoogstgelegen Godshuis van de Alpen?' Een speurtocht op internet levert een aantal plaatsen op de dit predikaat claimen, zoals de 'Kapelle Maria zum Schnee' aan de voet van de Matterhorn (Zwitserland)  gelegen op 2556 m.of de op 3418 m. hoog gelegen 'Kapelle Maria im Schnee' op de top van de Becher in Zuid-Tirol (Italie). Maar de 'Bivacco di Santa Maria' op de top van de  3538 meter hoge Rocciamelone is met recht het hoogstgelegen godshuis van de Alpen. De Rocciamelone is gelegen op de hoofdkam van de Alpen op de grens van het Italiaanse Valle di Susa en het Franse Val d'Arc. Het was de eerste hoge berg van de Alpen waarvan de beklimming gedocumenteerd is. Bonifacius Rotarius uit Asti bracht in 1358 een metalen beeldje van Maria naar de top als blijk van dank dat hij zijn gevangenschap in het Heilige Land had overleefd tijdens de Kruistocht. Nog steeds trekken vele pelgrims op de eerste september naar de Rocciamelone. Vermeldenswaard is dat de kapel tevens een 'Bivak' of 'Refuge' is voor bergbeklimmers. Dus als het ware 'een herberg onderweg, voor wie verdwaald zijn of geen ruimte meer kon vinden (om te verblijven). . . ' Foto's van het exterieur en interieur  van Bivacco di Santa Maria    25.07.18
  klik voor vergroting

klik voor vergroting
 

'Dorpskerken in beweging': een nieuwe inspiratiebron? 
Vanuit de landelijke PKN is er een nieuwe beweging gestart onder de titel 'Dorpskerken in beweging', die is gericht op het versterken van de vele kleine Dorpskerken in Nederland. Als veel dorpskerken aanhaken bij de dorpskerkenbeweging, kan die helpen om nieuwe energie aan te boren. De 'dorpskerkenbeweging' wil dorpskerken helpen te floreren in de omgeving waar zij kerk zijn. De beweging wil dorpskerken een platform bieden waar ze ervaringen met elkaar kunnen delen en elkaar kunnen helpen en inspireren." De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk (STDK = de beheerder van deze website) ziet deze PKN-beweging als een nieuwe inspiratiebron die wellicht ook voor de Barendrechtse Dorpskerk van betekenis zou kunnen worden. In de komende maanden zal de STDK zich nader oriënteren op de 'dorpskerkenbeweging binnen de PKN'. Zoals in het verleden gebruikelijk zal vanuit de STDK deze oriëntatie worden afgestemd met de wijkkerkenraad van de huidige (Hervormde) Dorpskerkgemeente en van de toekomstige (Protestantse) wijkgemeente(n) rondom de Dorpskerk. In het juli-augustus nummer van het PKN-blad 'woord & weg' wordt aandacht besteed aan deze beweging. Lees verder >> 23.07.18

 De Dorpskerk:
'Dit huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald zijn in heg
en steg; geen rust, geen ruimte
meer kon vinden....' 


klik voor vergroting  

Vakantiegroet
Uw webbeheerder verkeerde in hoger sferen . . . . .
Daarom deze vakantiegroet uit de 'parel van de Walliser Alpen', Saas Fee.
We vieren hier jaarlijks in de kleine protestantse kapel onze erediensten.
Als onze vakantiegroet sturen we aan al onze websitebezoekers
 ons 'lied van de vakantie':
Dieser Land mit seiner Pracht, seine Berge, seine Fluren
sind die Zeugen deiner macht, deiner Vatergüte Spuren.
Alles in uns betet an Grosses hast du uns getan!

Lied 518 uit het 'Reformiertes Gesangbuch der Schweiz'.
(melodie: lied 413, Grote God wij loven U).  16.07.18

Klik op de foto: Seine Berge, Seine Fluhren...

Bruggenbouwers Award voor Eetgroep d'Ontmoeting
De initiatiefnemers van Eetgroep d'Ontmoeting werden op maandag 16 juli verrast door de Stichting Present. Nellie en Loek van Doorn en Arja en Martin Hoogerbrugge ontvingen de prestigieuze Bruggenbouwers Award tijdens een bijeenkomst van de Eetgroep. 'Kerk-zijn met een aanbod anno 2018 en dan iets betekenen voor alleengaande ouderen', dat was het doel dat Loek en Nellie voor ogen hadden. Samen met Maritn en Arja vormen zij samen met een zo'n vijfentwintig ondersteunende vrijwilligers een actieve werkgroep van de Dorpskerkgemeente. Er zijn inmiddels twee eetgroepen, die ongeveer om de drie weken een complete warme maaltijd gepresenteerd krijgen. Nellie, Arja, Loek en Martin dragen de Award op aan alle vrijwilligers van de werkgroep, want 'de bruggen bouwen we met elkaar!' 16.07.18

  klik voor vergroting

Dorpskerkklok slaat weer op de juiste tijd!
Dat restauratie van het ruim vierhonderd jaren torenuurwerk zeer noodzakelijk is, bleek de afgelopen maand wel. Het slagwerk van het uurwerk was dermate ontregeld dat meerdere kleine ingrepen niet tot voldoende resultaat hebben geleid. Daarop hebben de Kerkrentmeesters van de Dorpskerk besloten om een tijdelijke noodvoorziening te treffen. Een torenuurwerkspecialist heeft de eeuwenoude aansturing van het slagwerk tijdelijk buiten werking gesteld. Het slagwerk wordt tot de restauratie, die volgend voorjaar zal plaatsvinden, tijdelijk aangestuurd door een elektrisch aangedreven slagwerkunit. Het eindresultaat is dat de klok van de Dorpskerk nu is afgesteld op de zogenaamde atoomklok, die exact te tijd aangeeft. De Kerkrentmeesters konden het niet voor hun verantwoording nemen dat de oudste kerk van Barendrecht, die al vier eeuwen de juiste tijd aangeeft  enkele maanden buiten werking zou zijn. 14.07.18

Mariannecantorij uit Voorburg in de Dorpskerk
Op zaterdag 7 juli hield de Mariannecantorij van de Protestantse Gemeente Voorburg haar jaarlijkse workshop, dit keer in de Barendrechtse Dorpskerk. Zij kiezen elk jaar een andere monumentale kerk uit voor hun workshop. 's Middags verzorgde de Mariannecantorij een klein concert, waarbij ze werden begeleid door de concertpiano, een trompettist, fluitist en trombonist. De cantorij brengt de liederen die ze geleerd hebben ten gehore voor de eigen familie en aanhang. De Mariannecantorij is verbonden aan de wijkgemeente Martini, die kerkt in de Oude- of Martinikerk van Voorburg. Tussen de middag verzorgde Gerdien Pool een rondleiding door de Kerktuin, wat door de bezoekers erg op prijs werd gesteld. 06.07.18
  klik voor vergroting

Prachtige gift voor restauratie luidklok Dorpskerk
De stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft deze week een prachtige anonieme gift ontvangen van € 3000 ten behoeve van de restauratie van de luidklok. Het stichtingsbestuur en de Dorpskerkrentmeesters zijn bijzonder dankbaar voor dit genereuze gebaar en hopen dat dit ook anderen zal inspireren om een bijdrage te leveren aan de restauratie van de eeuwenoude luidklok, de klokkenstoel en het torenuurwerk. Alle schenkingen, groot en klein, eenmalig of meerjarig zijn van harte welkom op de rekening van de stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK), die de genoemde drie restauratieprojecten zullen gaan financieren. Het rekeningnummer van de SVDK is NL38 RABO 0355 3629 45. Natuurlijk kunt u de restauraties ook ondersteunen door deelname aan het benefietdiner bij kaarslicht (zie onderstaand artikel). 06.07.18
 

Ook Bonny Bee gaat restauratie klok ondersteunen
Kunstenares Margo Boers, bekend onder de naam Bonny Bee, is bekend van haar prachtige handbeschilderde kerstballen van onder andere de Barendrechtse Dorpskerk. Zij maakt onlangs bekend dat zij de restauratie van de euwenoude luidklok gaat ondersteunen. Zij gaat kleine kerstklokjes maken waarvan de opbrengst bestemd zal worden aan de restauratie. Bij de presentatie van het komende WinterFeest zal zij deze aktie nader bekend maken. Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk en de Dorpskerkrentmeesters juichen dit prachtige initiatief van harte toe en roepen u op om t.z.t. zo'n klokje aan te kopen en daarmee de restauratie te ondersteunen. Ga voor meer informatie over de prachtige kunstwerkjes van Bonney Bee naar >> www.bonneybee.nl   06.07.18
  klik voor vergroting

Eeuwenoude uurwerk-as terug in Dorpskerk
Vanmiddag hebben de heer en mevrouw Hoefakker een bezoek gebracht aan de Dorpskerk. Normaliter zou zo'n bezoek geen aanleiding vormen voor een artikel op de website, maar het betreft hier de man die als zoon van de plaatselijke (Hervormde) smid jarenlang als hulpje van de toenmalige koster het torenuurwerk elke week met de hand opwond. Kerkrentmeester Simon Hoek en oud-kerkrentmeester Wim de Regt hebben hen samen met Roelof Roomer van de Historische Vereniging ontvangen. Gert Hoefakker heeft in zijn jonge jaren vele uren doorgebracht bij het torenuurwerk en kan er uitgebreid over vertellen. Gert Hoefakker had ook een cadeau meegenomen voor de Dorpskerk: een eeuwenoude as met rondsel, die in de zestigerjaren door hem is vervangen door een nieuwe - door hemzelf  gesmeedde - as. Die as moest vervangen worden nadat er zich een  kleine katastrofe had voorgedaan bij het torenuurwerk. Wim de Regt maakte voor de website een mooi verslag van dit bezoek.
Lees Verder >>  05.07.18
  klik voor vergroting

Geslaagd Zomerconcert in Kerktuin
Op zondagmorgen 1 juli was het opnieuw druk in de Kerktuin. Na de eredienst werd daar het inmiddels traditionele kerktuinconcert gegeven, deze keer met zangeres Petra Simonse uit Ridderkerk. Zij bracht tijdens twee optredens populaire songs ten gehore en werd daarvoor beloond met gul applaus. Gastvrouw Alie den Engelsman-Oskam vertelde de bezoekers in de pauze over de legende van de Helleboris, de kerstroos. 01.07.18
  klik voor vergroting

Topdrukte in Kerktuin bij ZomerFeest
Nog nooit sinds de opening in 2010 heeft de kerktuin achter de Dorpskerk zoveel bezoekers ontvangen als tijdens het ZomerFeest in het historische centrum op zaterdag 30 juni. De gastvrouwen schatten dat enkele honderden mensen een wandeling hebben gemaakt in de tuin met bomen, struiken en planten waarover in de Bijbel wordt geschreven. Zonder twijfel heeft het mooie zomerweer het bezoek aan het jaarlijkse evenement in de oude dorpskern en de kerktuin gestimuleerd, evenals de deelname van de kerktuin aan de Open Tuinendag die deze keer samenviel met het ZomerFeest. Het terras van de kerktuin had de hele dag veel weg van een gezellige soos. Bezoekers hadden ongedwongen gesprekjes met elkaar, dronken een kopje kofie of thee en rustten even uit op stoelen in de schaduw van grote parasols. Velen van hen vertrokken met een of meer stekjes van planten die voor vriendelijke prijsjes werden aangeboden. Ook de potjes met honing uit de bijenkast in de tuin vonden gretig aftrek. Grote belangstelling was er voor de expositie van zijdeschilderijen van kunstenares Ans van der Bruin en voor de grote collectie sieraden, ontworpen door Gerdien Pool. 's Middags waren er in de Stiltehoek twee optredens van fluitistes. 01.07.18
  klik voor vergroting

Dorpskerk stralend middelpunt op zonnig ZomerFeest
De afgelopen editie van het ZomerFeest in het centrum van Barendrecht was zeer succesvol mede dankzij het stralende weer. In meerdere opzichten was de Dorpskerk hét stralende middelpunt op dit ZomerFeest. Zo was er een recordopbrengst voor de Snuffelmarkt van maar liefst ruim € 1500, dit dankzij de geweldige inzet van de dames van de werkgroep Snuffelmarkt. De jukebox op het Doormanplein bracht dankzij de enthousiaste presentatie van Jos Vis het prachtige bedrag op van € 250 voor de restauratie van het torenuurwerk. Ook in de Kerktuin was er een feestelijke stemming dankzij het grote aantal bezoekers. Op het grasveld voor de kerk werden de kinderspelen gehouden en in de Ontmoeting zorgde de nieuwe koster Rob Bruin samen met zijn dames voor de inwendige mens. Het was al met al weer een prachtig ZomerFeest!  Bekijk de foto's op >>  www.zomerfeestbarendrecht.nl 30.06.18

  klik voor vergroting

Een gezellige drukte in de Kerktuin

Snuffelmarkt zoekt vrijwilligers
De Snuffelmarkt prijst zich gelukkig met een nog steeds groeiend aantal bezoekers. Daarom is deze vrijwilligersgroep naarstig op zoek naar uitbreiding. Zowel dames als heren zijn welkom om een steentje bij te dragen. Nu de wijkgemeente Dorpskerk plannen heeft tot samenvoeging met de wijkgemeente Zuid-Oost, wordt er naar gestreefd om ook vrijwilligers uit de Triomfatorkerk te gaan betrekken bij de Snuffelmarkt. De werkzaamheden van de dames bestaat uit het uitpakken en prijzen van de ingebrachte artikelen. Het werk van de heren bevat meer het afvoeren van afgekeurde materrialen en het nakijken en eventueel opknappen van defecte artikelen. De werkzaamheden worden zodanig ingeroosterd zodat elke vrijwilliger ongeveer één keer per drie weken een dienst zal draaien. De Snuffelmarkt is te vinden achter het Dorpskerkcomplex, Dorpsstraat 148. Wie meer wil weten over deze actieve werkgroep kan terecht bij Truus Dorsman, telefoon 616501. Zie ook de  Facebook-pagina Snuffelmarkt Barendrecht. 24.06.18
  klik voor vergroting

Radio/TV Rijnmond: torenuurwerk van slag
Ondanks de voortdurende inspannningen van de Dorpskerk-uurwerkspecialist Henk Rienstra blijft het tobben met het slagwerk van het torenuurwerk. Als het slagwerk ontregeld blijft, zullen de kerkrentmeesters moeten besluiten om dit gedeelte van het eeuwenoude uuwerk uit te schakelen en dit deel van de restauratieplannen naar voren te halen. Ook Radio/TV Rijnmond is het ongemak voor de burgers van het oude centrum niet ontgaan, verslaggever Sanne Waldekker heeft persoonlijk de toren van de Dorpskerk beklommen en werd door Kerkrentmeester Simon Hoek op locatie bijgepraat over de restauratieplannen van het torenuurwerk en de klokkenstoel en de luidklok. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om aandacht te besteden aan het unieke benefietdiner dat door de vriendenstichting wordt georganiseerd op 7 december om de ingrijpende restauraties te kunnen financieren. 
Rijnmond Nieuws besteedde zowel op radio als TV aandacht aan deze uitdaging voor de Dorpskerk-rentmeesters. Kijk verder >> 22.06.18

  klik voor vergroting

RTV Rijnmond maakt opnamen
in de toren van de Dorpskerk

Uniek benefietdiner bij kaarslicht. . . in de Dorpskerk
Met een diner bij kaarslicht gaat de stichting Vrienden van de Dorpskerk geld inzamelen voor de restauratie van het torenuurwerk, de klokkenstoel en de luidklok van de 506-jarige Dorpskerk van Barendrecht. Deskundigen hebben vastgesteld dat  het uurwerk een zodanige cultuurhistorische waard heeft, dat restauratie dringend wordt aanbevolen. Ander onderzoek heeft aangetoond dat ook de luidklok en met name de klokkenstoel, waar de klok in hangt, dringend aan restauratie toe zijn. De Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft toegezegd dit restauratieproject te willen financieren. 
Op vrijdagavond 7 december zal de Dorpskerk worden omgetoverd tot een sfeervolle zaal waar ieder die steun wil betuigen aan dit omvangrijke restauratieproject, kan participeren aan dit unieke benefietdiner bij kaarslicht. De kerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft kennis genomen van de plannen van de vriendenstichting en heeft van harte ingestemd met dit eenmalige en unieke geldwervingsproject. Lees verder >> 21.06.18
  klik voor vergroting

Een Dorpskerk zonder drempel
Een eeuwenoud gebouw als de Dorpskerk toegankelijk maken zonder drempels is geen eenvoudige opgave. Zo mag het drempeltje in het hoofdportaal van de kerk niet worden gesloopt vanwege de internationaal erkende monumentenstatus van de Dorpskerk. Maar dat zelfs de ingang van de Ontmoeting een 5 centimeter hoge drempel had, was velen een doorn in het oog. Voor mensen met rollators en rolstoelen bleek het een behoorlijke hindernis te zijn. Dat is nu verleden tijd! Een van de Kerkrentmeesters heeft de nodige tijd en zweetdruppels geïnvesteerd in het herbestraten van de toegang van de Ontmoeting. Daarmee is het Dorpskerkcomplex nu letterlijk drempelloos toegankelijk voor iedereen! De Kerkrentmeesters hopen dat er ook geen figuurlijke drempels meer zullen zijn om zich thuis te voelen in het oudste en misschien wel mooiste huis van Barendrecht! 20.06.18
  klik voor vergroting

Afscheid van een tuinman, opvolger gezocht
Al vele tientallen jaren werden de gazons en de borders rondom de Dorpskerk bijghouden door Wim Lagendijk. Hoewel de gemeente Barendrecht, volgens een overenkomst,  het grasmaaien rondom de Dorpskerk verzorgt, bleef er voor Wim voldoende werk over: graskanten steken, ongewenste plantengroei tegen gaan (onkruid bestrijden noemen anderen dat) en de borders onderhouden. Vanwege zij  teruglopende gezondheid en zijn hoge leeftijd heeft Wim met grote tegenzin zijn werk als de Dorpskerktuinman moeten opgeven. De Kerkrentmeesters zijn Wim Lagendijk heel veel dank verschuldigd. Nu hij is gestopt, blijkt hoezeer de kerkrentmeesters een tuinman missen. Daarom doen zij via de website een oproep: wie wil het onderhoud van de tuin rondom de Dorpskerk voor zijn of haar rekening gaan nemen? (De vrijwliigers van de werkgroep Kerktuin hebben hun handen namelijk al vol aan het onderhouden van de prachtige Bijbelse Kerktuin, die is gelegen achter de Dorpskerk). Beangstellende kunnen zich melden bij Alie den Engelsman-Oskam. 20.06.18

Muziek op ZomerFeest ondersteunt restauratie torenuurwerk Dorpskerk
Wie in de omgeving van de Dorpskerk woont heeft het al regelmatig gemerkt: de kerkklok, aangestuurd door het torenuurwerk is steeds vaker van slag. Beiden moeten hoognodig worden gerestaureerd. De Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft op zich genomen om die beide restauraties te gaan financieren. De Vriendenstichting krijgt nu een prachtige ondersteuning door de Stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht! Bezoekers van het ZomerFeest kunnen  op zaterdag 30 juni met een donatie bepalen welke muziek er op het Doormanplein klinkt. De bekende Barendrechtse presentator Jos Vis draait in de pauzes van de optredens op het grote Bakkerij Pot podium muziek, die door de bezoekers wordt aangevraagd via een jukeboxspel. De lokale omroep Exxact FM zoekt de muziek op en zorgt dat alle bezoekers het kunnen horen. De Kerkrentmeesters van de Dorpskerk zijn enthousiast over zoveel ondersteunnig van de komende restauraties. Lees verder >> 14.06.18
  klik voor vergroting

'Er zit muziek in de Dorpskerk'
Onder dit motto is de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk betrokken bij de door de Stichting Barendrecht Klassiek (SBK) georganiseerde koffieconcerten in de Dorpskerk. Op zondag 24 juni zal wordt er weer een koffieconcert georganiseerd. Dit keer wordt het concert verzorgd door het  Trio Chimaera.  Dit bestaat uit Annemiek de Bruin, klarinet, Irene Kok, cello, en Laurens de Man, piano. Deze musici leerden elkaar kennen op het Conservatorium van Amsterdam, en hebben ondanks hun jonge leeftijd alle drie al een behoorlijke staat van dienst. Het programma bestaat uit werken van vier componisten: Beethoven, Schumann, Fauré en Mahler. Vanaf half twaalf staat de koffie klaar in de Ontmoeting voor de concertbezoekers. Het concert begint om 12.00 uur. De toegang is vrij, bijdragen in de collecte na afloop zijn meer dan welkom. De activiteiten van Stichting Barendrecht Klassiek zijn mede mogelijk dankzij bijdragen van sponsoren. Voor meer informatie: www.barendrechtklassiek.nlof (0180-619113)
  klik voor vergroting

Het Trio Chimara

Nieuws van de AK: voorgenomen besluit verkoop Triomfatorkerk
De Algemene Kerkenraad kan u mededelen, dat het verkoopproces van de Triomfatorkerk succesvol verloopt. De AK heeft in haar vergadering van 7 juni 2018 het voorgenomen besluit genomen om de  Triomfatorkerk, exclusief de pastorie, te verkopen aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Barendrecht-Pernis-Albrandswaard. In de komende weken zal het verkoopproces worden voortgezet om  de verkoop in formele zin af te wikkelen. Zoals bij elk AK-besluit, is ook dit besluit volgens de Kerkorde vatbaar voor bezwaar en beroep. 10.06.18
  klik voor vergroting

Kerktuin tijdens ZomerFeest open!
De kerktuin achter de Dorpskerk levert een aantrekkelijke bijdrage aan het Zomerfeest op zaterdag 30 juni in de historische dorpskern van Barendrecht. Op dezelfde dag neemt de tuin eveneens deel aan de jaarlijkse Open Tuinendag. Op het terras van de kerktuin exposeert kunstenares Ans van der Bruin een selecte van haar zijdeschilderijen. Eveneens op het terras exposeert en verkoopt Gerdien Pool sieraden die zij heeft ontworpen. 's Middags zijn er twee optredens van fluitistes (14-14.30 u. en 15-15.30 u. ). De kerktuin is tijdens het Zomerfeest geopend van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags. Lees verder >> 01.06.18
 

Over Liturgie gesproken. . . . .'Groen - niets (te) doen'
De tijd die komt na het feest van Pinksteren en zondag Trinitatis wordt in de kerk ook wel 'de 'groene tijd' genoemd. Door sommigen wordt die tijd getypeerd door de spreuk: 'Groen-niets te doen'. Daarmee wordt bedoeld, dat er na de uitbundige Paastijd met de feestkleur wit en Pinksteren als de vurige afsluiting daarvan met de litugische kleur rood, een periode begint met de liturgische kleur groen. Het is een periode, die de hele zomer en de herfst beslaat, zonder kerkelijke feesten en met 'gewone' vieringen op 'gewone' zondagen. Je zou kunnen zeggen een liturgisch saaie tijd, niks bijzonders en opzienbarends. Maar dat is toch een vergissing, want na Pinksteren begint het pas!  Er ligt veel werk op ons te wachten, ook in de Dorpskerkgemeente. Laten we - geïnspireerd door de Geest - in de vakantietijd eerst re-creëren (her-scheppen), om daarná te kunnen zeggen: 'Groen, genoeg te doen'! We hebben in de Dorpskerkgemeente nog tal van vacatures, misschien is die groene tijd bij uitstek geschikt om jezelf af te vragen: Wat kan ik doen, om de Dorpskerkgemeente verder te laten bloeien. . . . .? 01.06.18

Wist u dat?. . . . . . Aan de klokreep hangen
Dit Nederlandse gezegde vindt zijn oorsprong in de de zeventiende-/achtiende eeuw. Een klokreep is een oude benaming voor een klokkentouw. Iets 'aan de klokreep hangen' betekent 'algemeen bekend maken'. Het verwijst naar de eeuwenoude functie van de kerkklok. Want als die werd geluid, anders dan voor een kerkdienst, dan was er iets bijzonders aan de hand. De Kerkrentmeesters van de Dorpskerk en de stichting Vrienden van de Dorpskerk zullen binnenkort 'aan de klokreep hangen' in het kader van de start van een grote geldwervingsactie die gestart gaat worden door de Vriendenstichting voor de restauratie van enerzijds het torenuurwerk daterend uit het begin van de 17e eeuw en anderzijds de restauratie van de klokkenstoel en het luidmechanisme van de klok van de Dorpskerk, die in 1759 werd overgegoten uit de oorspronkelijke klok uit 1607. In dit kader kregen we een prachtige foto van de kerktoren, gemaakt door een drone. Binnenkort wordt er dus meer aan de klokreep gehangen. . . . .01.06.18
  klik voor vergroting

Nieuwe bezems. . . .
Na achter de schermen te zijn ingewerkt door oud-koster Jan van den Oever is Rob Bruin op 1 juni gestart als de nieuwe koster-beheerder van het Dorpskerkcomplex. In nauw overleg met de Kerkrentmeesters van de Dorpskerkgemeente is er een lijst gemaakt van aandachtpunten die de komende maanden prioriteit krijgen, want het motto 'nieuwe bezems vegen schoon' neemt Rob letterlijk en figuurlijk graag ter harte. Hij zal daarbij zijn eigen stempel gaan drukken op de gang van zaken in het Dorpskerkcomplex. Sommige veranderingen zullen nauwelijk opvallen, andere zullen meer zichtbaar zijn. Weet dat dit alles in nauw overleg met de kerkrentmeesters is voorbereid, dus als er vragen of opmerkingen zijn, kunt u daarvoor altijd terecht bij uw kerkrentmeesters. We wensen Rob, met de woorden van Psalm 90 toe, dat het werk van zijn handen bevestigd moge worden door de Eeuwige. 
  klik voor vergroting
De eerste werkdag,
aan de slag met nieuw 'materieel'..... 

Jaarlijkse Gemeenteavond PG Barendrecht
Zoals gebruikelijk is er ook dit jaar een gemeenteavond gehouden voor de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Barendrecht, op 31 mei kwamen een tachtigtal gemeenteleden nar de Triomfatorkerk. De Voorzitter van het CvK - Peter Noordzij - presenteerde de jaarcijfers van de Kerkrentmeesters over 2017. Aansluitend deed hij een vingeroefening over mogelijke financiële ontwikkelingen in de komende jaren. Vervolgens presenteerde de voorzitter van de Diaconie - Rob Benner - de jaarcijfers van de diaconie over 2017. Na de pauze werd er vooruitgekeken naar 'de kerk van de toekomst'01.06.18
 

Wist u dat?. . . . Op weg naar een PKN-light?
De Protestantse Kerk in Nederland maakt een grote transitie door onder de titel Kerk 2025. Recent zijn de resultaten van een onderzoek gepresenteerd naar de praktijk van nieuwe kerkplekken in de Protestantse Kerk. Dit onderzoek laat zien dat driekwart van de ondervraagden het niet nodig vindt dat bij elke nieuwe vorm van kerk-zijn een predikant actief is. Scriba René de Reuver: “We gaan door tijden van verandering; we zien de diversiteit in kerkplekken toenemen. Het is goed om de relatie tussen bestaande en nieuwe kerkplekken te doordenken. Dit onderzoek vormt de aanzet voor verder gesprek in de kerk dit jaar.” Voor het onderzoek is gesproken met ruim honderd mensen die in de praktijk betrokken zijn bij nieuwe vormen van kerk-zijn zoals pioniersplekken, kliederkerken, monastieke initiatieven en leefgemeenschappen. Het onderzoek is deel van het project Mozaïek van Kerkplekken, waarin het moderamen van de generale synode opdracht heeft gegeven om de praktijk van bestaande en nieuwe kerkplekken verder te onderzoeken en te doordenken. In september volgt een rapport met meer reflectie en oplossingsrichtingen.
Een persoonlijke noot: Deze onderzoeksresultaten doen bij mij de vraag rijzen of we op weg zijn naar een 'PKN-light' waarin theologen, ambtsdragers, kerkenraad als ongewenste 'ballast', 'als het kind met het badwater' worden weggegooid' . . .[SEH] 01.06.18 

De vijfde predikant van Barendrecht
In het kerkblad Klankbord is Simon Hoek een serie artikelen gestart waarin de eerste predikanten van Barendrecht worden beschreven. Deze artikelen zij resumés van uitgebreidere artikelen die eerder op onze website zijn gepubliceerd. Recent is deel twee gepubliceerd in Klankbord over dominee Matthijs Pietersz. (van Stralen). Deze markante predikant is vooral in het begin van zijn periode in Barendrecht van grote betekenis geweest. Het tweede deel van zijn Barendrechtse periode wordt gemarkeerd door diepgaand en langlopend conflict met de plaatselijke gemeente, de classis Dordrecht en zelfs de Synode. Overigens is er ook over de zesde predikant (dominee Abraham Costerus) zoveel interessante informatie digitaal beschikbaar gekomen dat de serie wordt uitgebreid tot 'de eerste zes predikanten'. Voor de eerste twee afleveringen over dominee Pietersz., lees verder >>
Later dit jaar zullen alle artikelen, compleet met verwijzingen, worden gepubliceerd in een boekje. 27.0518


De eerste predikanten van Barendrecht
In het kerkblad Klankbord is een serie artikelen gestart waarin de eerste vijf predikanten van Barendrecht worden beschreven. Deze artikelen zij resumés van uitgebreidere artikelen die eerder op onze website zijn gepubliceerd. Om uitgebreid zoeken op de website te voorkomen, wordt het betreffende uitgebreide artkel opnieuw geplaatst op deze pagina Laatste Nieuws.
Voor de eerste predikant, lees verder >>; Voor de tweede predikant, lees verder >>;
Voor de derde predikant, lees verder >> ;  Voor de vierde predikant, lees verder >>.


AVG-2
In het kader van de aanscherping van het privacybeleid van onze website, is de Dorpskerkwebsite sinds heden voorzien van een SSL-certificaat. Dat is herkenbaar aan de URL (de domeinnaam); die begint nu met https:// in plaats van met http://.
Voor jou / u als eindgebruiker is het in ieder geval een manier om veilig privacygevoelige gegevens via de browser uit te wisselen. Het inloggen op de Dorpskerksite verandert trouwens niet.  Dit is de eerste stap in het kader van het AVG-proof maken van onze website en uw en mijn privacygegevens. 25.05.18

AVG-1
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van kracht als wet en dient ter borging van ons aller privacygegevens. Dit raakt elke organisatie, dus de PKN, de PGB, de Dorpskerkgemeente en de stichting Vrienden van de Dorpskerk in het bijzonder. Ook de beheerders van deze website, die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze website zijn hier druk doende mee. Zodra de Protestantse Gemeente Barendrecht  een privacyverklaring heeft opgesteld, zal die op deze website worden gepubliceerd.  Zoals eerder gemeld, wordt er hard gewerkt aan een beveiligde deel van onze website waar alleen met een toegekende code privacygevoelige informatie  kan worden bekeken. Op die manier trachten we enerzijds als modern communicatiemiddel te kunnen blijven fungeren voor een ieder die belangstelling heeft voor de Dorpskerk en de Dorpskerkgemeente en anderzijds te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Zodra de website van een beschermd deel is voorzien, zullen ook de bestaande pagina's met privacygevoelige informatie "achter de code' worden gezet. Nieuwe privacygevoelige informatie zal tot die tijd niet worden gepubliceerd, dat geldt met name voor foto's e.d.

Een ieder die wil dat zijn/haar informatie/foto van onze website verwijderd dient te worden, kan dat melden via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl. Daarop zal direct worden gereageerd. Wordt vervolgd.   25.05.18


Jaarrekening PG Barendrecht
Onderdeel van de jaarlijkse Gemeenteavond is de presentatie van het jaarverslag van de Protestantse Gemeente Barendrecht door het College van Kerkrentmeesters. De jaarrekening is het resultaat van ontelbaar veel uren vrijwilligerswerk: van de lopers die de Aktie KerkBalans rondbrengen en weer ophalen tot de collectanten in de erediensten; van de dames van de Snuffelmarkt en de Kerktuin tot het dagelijksbestuur van het College van Kerkrentmeesters. Het is de optelsom van kleine, bescheiden offers tot indrukwekkende schenkingen, maar het is ook de optelsom van veel uren pastorale en diaconale arbeidt, inzet van kosters en cantores, organisten en ambtsdragers. Kortom het is de weerslag van een indrukwekkende hoeveelheid kerkenwerk, dat met grote inzet en inspiratie wordt gedaan onder één motto: Soli Deo Gloria! 
Kijk ook zo eens naar deze jaarcijfers, lees verder >> 23.05.18 

Nieuwe koster-beheerder geportretteerd
De huisverslaggever van de Dorpskerkgemeente, Arco van der Lee, heeft de nieuwe koster-beheerder van de Dorpskerk geportretteerd ten behoeve van de vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht. Rob Bruin, die zijn werkzaamheden officieel begint op 1 juni a.s. wordt dezer dagen al een beetje ingewerkt door de oud koster-beheerder Jan van den Oever. Zo heeft Rob op zijn vrije dag meegelopen tijdens een huwelijksbevestiging in de Dorpskerk. De komende weken zal Rob verder worden ingewerkt. UIt het interview blijkt dat de nieuwe koster-beheerder veel zin heeft in zijn nieuwe functie. . Lees verder >>
De foto is gemaakt door Arco van der Lee en met zijn toestemming en die van Rob Bruin, gepublicerd. 23.05.18

Samen naar het Feest van de Geest
Op de Pinksterzondag namen al veel leden van de Dorpskerkgemeente een voorschot op het 'samen-vieren' van Dorpskerkgemeente en Triomfatorkerkgemeente dat bij het begin van het nieuwe kerkelijk jaar in december a.s. gaat starten. Nu werd het Feest van de Geest al samen gevierd in de Triomfatorkerk. 
De werkgroep liturgisch bloemschikken had weer een feestelijke schikking gemaakt, met de volgende uitleg: 
De vlammen van Gods liefde slaan naar buiten, en zetten mensen in vuur.
Mensen spreken elkaar aan, vormen een gemeenschap, waar ze ook vandaan komen.
Ze worden verbonden rondom Jezus, die ze willen volgen, heel de wereld door.
  
20.05.18
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken . . . Pinksteren
Het christelijke Pinksterfeest heeft zijn oorsprong in het Joodse wekenfeest (Sjavoeot). Dit Joodse feest is ter herinnering aan de gebeurtenis bij de berg Sinaï, toen God aan Mozes de 10 Geboden gaf. Christenen namen de feestdag over omdat ze een gelijkenis zagen met de neerdaling van de Heilige Geest. Het woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord ‘pentekostè’, wat vijftig betekent. Het Pinksterfeest is altijd 10 dagen na Hemelvaart en de 50ste dag na Paasdag. We herdenken de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de Christelijke kerk. De liturgische kleur is rood, de kleur van de Heilige Geest. 18.05.18


Zwervende bijen op bezoek Kerktuin
Dat de Dorpskerk een aantrekkelijke plaats is om je even terug te trekken is velen al bekend. Dezer dagen heeft een grote zwerm zwervende bijen heeft een (beleefdheids)bezoek gebracht in de kerktuin achter de Dorpskerk. De vele honderden bijen dansten enige tijd uitbundig boven de kast waarin het voor de bezoekers van de tuin meer vertrouwde bijenvolk woont. De gastvrouwen en vrijwilligers die in de kerktuin aan het werk waren, werden volledig verrast door de komst van de bijenzwerm, maar zij slaagden er wel in om er foto's van te maken. Toen de gewaarschuwde imker Jaap Witter (beheerder van het bijenvolk in de kerktuin) verscheen, was een groot deel van de zwerm al naar onbekende bestemming vertrokken. Hij verklaarde het bezoek van de zwervende bijen door het warme weer.  'Dan willen ze wel eens extra los komen. Daar is het nu de tijd voor', vertelde hij. De bijensterfte bedroeg in de afgelopen winter zestien procent.  'Hoog, maar niet verontrustend', concludeerde de imker. Eerder was overigens een sterftepercentage van ruim negen procent voorspeld.19.05.18
  klik voor vergroting

Classispredikant benoemd
Op 16 mei is tijdens de eerste vergadering van de classis Zuid-Holland Zuid de classispredikant benoemd. Het is ds. G. (Gerrit) van Meijeren (1965) uit Utrecht. Hij werkt momenteel als adviseur ten behoeve van het beroepingswerk binnen de Protestantse Kerk. Hij heeft ruime ervaring als gemeentepredikant in de Hervormde Gemeenten van Meeuwen, Hierden en Dirksland en als interimpredikant. Hij heeft het beroep dat op hem uitgebracht is mondeling aanvaard en zal op 1 september a.s. in zijn nieuwe functie starten. 
Ook zijn het moderamen en het breed moderamen gekozen. De samenstelling van het moderamen is als volgt: preses: mw. H. (Riet) Smid-Franssen uit Hendrik-Ido-Ambacht; scriba: dhr. H. (Henk) van 't Pad uit Leerdam. De preses, scriba en classispredikant vormen het moderamen van de Classis. Het breed moderamen bestaat uit het moderamen en de leden: dhr. R.E. (René) Barnard uit Rijsoord; dhr. F. (Floor) Bos uit Noordeloos; dhr. A.F. (Guus) Ruijl uit Rotterdam; ds. B.W.J. (Wim) de Ruijter uit Maasland; dhr. M. (Rien) van Wijngaarden uit Meerkerk. Daarmee is het bestuur van de Classis Zuid Holland Zuid, waar de Protestantse Gemeente Barendrecht onderdeel van uitmaakt, bekend. 16.05.18


Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 13 mei is het op de liturgische kalender 'zondag Exaudi'. Het is de zevende zondag van Pasen, tussen hemelvaart en Pinksteren. Exaudi is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: ‘verhoor toch’. Het is dus een gebed. De gemeente bevindt zich als het ware in de situatie van de leerlingen die na Jezus’ hemelvaart biddend en eensgezind wachten op de heilige Geest (Handelingen 1:14). Deze zondag staat ook wel bekend als Wezenzondag: nadat Jezus' leerlingen afscheid van hem namen (Hemelvaart) wachten zij op de uitstorting van de heilige Geest (Pinksteren). Voor een korte tijd zijn zij alleen, zoals wezen. Dit is de laatste zondag voor Pinksteren, de liturgische kleur is voor de laatste keer in de Paastijd wit, kleur van licht, zuiverheid en opstanding. Lees verder >> 11.05.18

Torenuurwerk Dorpskerk veel ouder dan aangenomen
Recent onderzoek van het eeuwenoude torenuurwerk van de Dorpskerk door de Stichting tot behoud van torenuurwerken in Nederland heeft er in geresulteerd in twee belangrijke conclusies. De eerste conclusie is, dat er voldoende aanwijzingen zijn gevonden om aan te nemen dat het torenuurwerk dateert uit het begin van de zeventiende eeuw. Dat is ruim 150 jaar eerder dan tot op heden werd aangenomen. Opeenvolgende beschrijvers van de historie van de Dorpskerk zijn er vanuit gegaan dat het uurwerk gedateerd moest worden omstreeks 1787. Dat is het jaar waarin de huidge toren is gebouwd. Een tweede belangrijke conclusie van de genoemde stichting is, dat het uurwerk een zodanige cultuurhistorische waarde heeft dat restauratie nadrukkelijk wordt aanbevolen. Deze twee conclusies zijn voor de Kerkrentmeesters van de Dorpskerk en de stichting Vrienden van de Dorpskerk belangrijke randvoorwaarden om de geplande restauratie van het torenuurwerk daadwerkelijk uit te gaan voeren. Zoals eerder gemeld heeft de Vriendenstichting toegezegd deze restauratie te zullen financieren. Een soortgelijk onderzoek naar de status van de luidklok en de klokkenstoel is nog in volle gang. Als ook die restauratie door deskundigen wordt aanbevolen zal de Vriendenstichtnig die restauratiewerkzaamheden eveneens gaan financieren, al moeten daarovoor nog de nodige acties worden gevoerd. Meer nieuws over deze restauratieprojecten volgt later. 10.05.18  
  klik voor vergroting
Het torenuurwerk, dat tot
1960 nog met de hand
werd opgewonden.

Laatste deel lambrisering gerestaureerd
Op 8 mei jl. hebben de restauratoren van Hekkers & van 't Spijker de lambrisering langs de noordwestelijke muur teruggeplaatst. Hoewel deze lambrisering maar enkele tientallen jaren oud is, besloten de kerkrentmeesters tot een behandeling in de werkplaats van de restauratoren. Dit om dit stuk lambrisering tot één geheel te laten worden met de rest van het eikenhouten intrieur, dat wél eeuwenoud is. Binnenkort volgt een fotoverslag van dit laatste stukje interieurrestauratie. Ook dit restauratieproject is gefinancierd door de Stichtnig Vrienden van de Dorpskerk. Alle schenkers en sponsoren van de Vriendenstichting worden hartelijk bedankt! De foto is gemaakt door Simon Hoek en met zijn toestemming en die van de restauratoren gepubliceerd.10.05.18
  klik voor vergroting

Jaarrekening Vriendenstichting 2017
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft de jaarrekening over 2017 vastgesteld. In 2017 zijn er weer een aantal schenkingen ontvangen en zijn de kosten van de restauratie van de lambrisering aan de noordelijke kerkmuur betaald. De beoogde restauratie van de lambrisering langs de westelijke kerkmuur is in 2017 niet uitgevoerd. Deze restauratie is begin mei 2018 opgeleverd. Zoals eerder gemeld heeft het stichtingsbestuur zich ten doel gesteld om de geplande restauratie van het torenuurwerk en de klokkenstoel te gaan financieren. Voor het jaarverslag 2017, lees verder >> 09.05.18

Overdracht kosterstaken
De nieuw benoemde koster-beheerder - Rob Bruin - is ook voor Jan van den Oever geen onbekende. Daarom kon er al een plan worden gemaakt voor de introductie van Rob en de overdracht van alle kosters- en beheerstaken.  Zo is er voor de nieuwe koster-beheerder een NIEUW EMAILADRES gemaakt: koster@dorpskerkbarendrecht.nl en is hij voor kosters- en behereszaken ná 1 juni telefonisch te bereiken via 06 44 333 152. Rob treedt dus per 1 juni as. in dienst, maar hij kijkt in de maand mei al mee over de schouder van Jan en de kerkrentmeesters Diete en Simon, naar alle activiteiten die er in die maand plaatsvinden. Gedurende de maand mei neemt kerkrentmeester Simon Hoek de kosterstaken waar; hij is bereikbaar onder nummer 06 53758478 of postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 09.0518

Nieuwe koster-beheerder benoemd
Zondagmorgen 6 mei werd in de Dorpskerk door de wijkkerkenraad afgekondigd dat, na een zorgvuldige wervings- en selectieprocedure, er een nieuwe koster-beheerder is benoemd per 1 juni 2018. De heer Rob Bruin, die in het Barendrechtse geen onbekende is vanwege zijn betrokkenheid bij het ZomerFeest en WinterFeest, zal Jan van den Oever gaan opvolgen. In de komende maanden zal Rob worden geïntroduceerd en ingewerkt door enkele kerkrentmeesters, die daarbij dankbaar gebruik zullen maken van de diensten die Jan van den Oever heeft aangeboden. Lees verder >>  06.05.18
 

Over liturgie gesproken. . . . Hemelvaartsdag
De viering van Hemelvaartsdag is gebaseerd op het bijbelboek Handelingen (1:3). Daar staat de verwijzing naar de veertigste paasdag. De oudst bekende bron van de viering van de Ascensio Domini (hemelvaart van de Heer) is een geschrift van kerkvader Augustinus van Hippo (354-430). Volgens Augustinus werd het feest van Hemelvaart reeds gevierd in de tijd van de apostelen, maar het feest zou op het einde van de vierde eeuw zeer vlug verspreid geworden zijn. In de geloofsformules van Nicea (325) en van Constantinopel (381) wordt de hemelvaart van Jezus vermeld. Hemelvaartsdag werd in Barendrecht voor hele Protestantse Gemeente gevierd met een erdienst in de Bethelkerk. De voorganger was ds. Jan Willem Stam. (afbeelding: Hemelvaart - Rembrandt (1636) Museum Alte Pinakothek, München) 05.05.18 
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 6 mei is het op de liturgische kalender 'zondag Rogate'. Het is de zesde zondag van Pasen, vlak voor Hemelvaart. Rogate is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: 'vráágt' of ook 'bidt'. Op deze zondag worden de gemeente van Christus opgeroepen om te bidden. Dit gebruik gaat terug naar oude kerkelijke tradities van biddagen voor het gewas in deze tijd van het jaar. De misschien wel mooiste tijd van het kerkelijk jaar - de Paastijd - nadert zijn afsluiting... Lees verder >> 05.05.17

Bevrijdingsmuziek in de Dorpskerk
Zaterdagmiddag 5 mei organiseerde de Stichting Evenementen Dorpskern Oud Barendrecht (SEDOB) in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk en de Harmonievereniging Barendrecht weer een bevrijdingsconcert in de Dorpskerk. Het Dagorkest en het Jeugdorkest van de Harmonievereniging Barendrecht stonden onder de leiding van Ivo Kouwenhoven. Ook viooldocente Jacinta Floor verleende haar medewerking. Burgemeester Jan van Belzen hield een toespraak. Er werden door Tineke van der Meer enkele gedichten voorgedragen met als thema  'vrijheid'. Een goed gevulde Dorpskerk genoot van het spel van beide orksten en de soliste. 05.05.18
 

Herdenking 4 mei
Op vrijdag 4 mei vond er een herdenking plaats van de slachtoffers die sinds de 2e Wereldoorlog zijn omgekomen tijdens oorlogen, gewapende conflicten en vredesoperaties. Het jaarthema van de herdenking is 'Geef vrijheid door'. Om 19:00 uur organiseerde de Stichting '4 mei herdenking Barendrecht' een herdenkingsprogramma in de Dorpskerk. Voor het programma, lees verder >>. Om 20:00 uur werd er bij het verzetsmonument op het Doormanplein twee minuten stilte in acht genomen. Na het zingen van het Wilhelmus werden er verschillende bloemstukken en kransen gelegd o.a. door vertegenwoordigers vanuit Amerika, Australië, Engeland, Nederlandse strijdkrachten en verschillende comités. Ook inwoners van Barendrecht konden bloemen leggen bij het monument. Tijdens de ceremonie bij het monument werden door het Harmonieorkest van de Harmonievereniging Barendrecht koralen en passende muziek gespeeld. Ook dit jaar was de Dorpskerk volledig bezet en defileerden veel mensen langs het monument aan de Dorpsstraat. 05.05.18

  klik voor vergroting

Dodezee Rollen geven nieuwe informatie prijs
Op 4 mei werd bekend dat, dankzij de modernste infraroodtechnieken, er nieuwe informatie bekend is geworden over de Dode Zee Rollen. Nieuwe geschreven teksten zijn ontdekt op fragmenten van de bekende Dode Zee Rollen, met behulp een nieuwe lichttechniek. De teksten waren met het blote oog niet te zien, maar er zijn nieuwe woorden en tekstfragmenten ontdekt dankzij een techniek die is ontwikkeld voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Experts zouden zelfs een tot nu toe onbekend manuscript hebben ontdekt. De Dode Zee rollen behoren tot de belangrijkste archeologische ontdekkingen van de 20e eeuw. Ze werden gevonden in 1950 in grotten boven de Dode Zee. Ze bevatten de oudst bewaarde delen van de Joodse geschriften, ons Oude Testament. De onthullingen werden gedaan tijdens een conferentie in Jeruzalem ter gelengeheid van de ontdekking zeventig jaar geleden Lees verder >> (foto: EPA) 04.05.18  
  klik voor vergroting

Fotoverslag afscheid koster Jan van den Oever
Na enkele dagen is Jan nog steeds onder de indruk van de onvergetelijke afscheidsmiddag die hem werd aangeboden bij zijn pensionering als koster-beheerder van de Dorpskerkgemeente. Uit de ruim vijfhonderd aangeboden foto's is een fotoverslag gemaakt met ruim honderd foto's, die een goed impressie geven van een prachtige middag. De Kerkrentmeesters bedankten iedereen die op een of andere wijze heeft bijgedragen tot het welslagen van dit afscheidsfeest voor Jan en Elly! Kijk verder >>
De foto is gemaakt door Simon Hoek en met zijn toestemming en die van Jan en Elly, gepubliceerd.02.05.18
 

Nieuws van de generale synode PKN (1)
Op 19 en 20 april is de generale synode van de PKN bijeen geweest en heeft enkele besluiten genomen die vermeldenswaard zijn. Zo presenteerde Marcel Barnard, professor Praktische Theologie en Liturgiewetenschap aan de Protestantse Theologische Universiteit het boekje 'Tot Gods eer'. Dit is een handreiking om het gesprek over het hoe en waarom van de liturgie in de gemeente aan te gaan.  Daarnaast zijn er filmpjes beschikbaar van de verschillende typen liturgie binnen de Protestantse Kerk. Deze filmpjes zijn gemaakt in samenwerking met de Protestants Theologische Universiteit (PThU). 
Binnenkort is het boekje beschikbaar bij de PKN-webwinkel. Lees verder >>  01.05.18
 

Nieuws van de generale synode PKN (2)
Op 19 en 20 april heeft de generale synode van de PKN besloten dat ‘de 12-jaarsregeling’ voor predikanten vanaf 2021 ingaat. In eerste instantie was het voorstel dat een predikant verplicht zou zijn om na twaalf jaar een andere gemeente te zoeken. In de loop van de afgelopen jaren is dat voorstel omgezet naar de mildere vorm waarin het niet meer verplicht is, maar dat het een maatregel is die een gemeente kan inzetten, maar het moet niet. De gedachte achter deze regeling is dat bevordering van mobiliteit en flexibiliteit goed is voor zowel gemeenten als predikanten. Deze regeling is onderdeel van de grotere beweging Kerk 2025, die de Protestantse Kerk heeft ingezet. Lees verder >>  01.05.18

Dorpskerk stond centraal op Koningsdag
Zoals al vele jaren gebruikelijk nam het 'oudste huis van Barendrecht' een centrale plaats in bij de viering van Koningsdag in Barendrecht-centrum. Om 9:00 uur werd de dag gestart met de aubade in de Dorpskerk. De Aubade was dit jaar ook vanaf het veld voor de kerk te volgen via een live videoverbinding. Op deze locatie werd ook de vlag gehesen. Het JeugdOrkest van Harmonievereniging Barendrecht verleende medewerking aan de aubade.
Vanaf 9:30 uur ging de kindervrijmarkt van start op het grasveld rondom de Dorpskerk.
Tussen 11.00 tot 13.00 uur organiseerde Oranjevereniging 'Juliana' kinderspelen in de Ontmoeting. Voor het laatste jaar verkochten Koster Jan van den Oever en zijn vrouw Elly hun welbekende 'koffie met cake' en er was natuulijk ook een glaasje Oranjebitter te koop.
Tussen 11.00 en 13.00 uur kon de tentoonstelling van de Historische Vereniging over koster-organist Cees van den Hoek in de Dorpskerk bezocht worden. Het was ook dit jaar een geslaagd evenement rondom 'het oudste huis van Barendrecht'! 27.04.18
  klik voor vergroting

Nieuws van de AK
De scriba van de Algemene Kerkenraad, de heer Louw Stroo, heeft verzocht een bericht te plaatsen omtrent de stand van zaken rondom de verkoop van de Triomfatorkerk en het overleg met de burgerlijke Gemeente Barendrecht over de Bethelkerk. Lees verder >> 26.04.18
 

Laatste stukje kerkinterieur in restauratie
Toen vorig najaar de lambrisering langs de noordelijke muur van de Dorpskerk werd teruggeplaatst, bleef er nog één stukje lambrisering over dat 'opgepoetst' zou moeten worden. Dat is de lambrisering langs de noordwestelijke muur, die in de jaren zeventig van de vorige eeuw nieuw is aangebracht. Bij een poging om dat houtwerk ter plaatse aan te pakken, bleek dat het hout was behandeld met een lak die zich niet eenvoudig laat verwijderen. Daarom werd vorig jaar besloten om die klus uit te stellen tot dit voorjaar. Op maandagmorgen 23 april hebben de restauratoren van de firma Hekkers & van 't Spijker die lambrisering verwijderd en afgevoerd naar hun werkplaats. Over deze restauratieklus - die ook door de Stichtnig Vrienden van de Dorpskerk wordt gefinancierd - zullen voortgangsverslagen worden gepubliceerd. Over enkele weken zullen de gerestaureerde eikenhouten elementen worden teruggeplaatst. 23.04.18
  klik voor vergroting

Veel belangstelling voor stekkendag
De opening van de kerktuin, traditioneel met een stekkendag, heeft zaterdag mede door het stralende lenteweer veel bezoekers getrokken. De uitverkoop bij de Snuffelmarkt in de Oude Pastorie zorgde ervoor dat ook ´koopjesjagers' een bezoek aan de tuin brachten. De verkoop van stekjes van tuin- en kamerplanten liet niets te wensen over. Het ruime aanbod dat tuinliefhebbers in kratten en dozen hadden bezorgd, was tegen sluitingstijd grotendeels voor vriendelijke prijsjes afgezet. Veel belangstelling was er deze keer ook voor de ruime keuze uit bloempotten en schalen. Vooral de met plantjes gevulde klompjes gingen vlot van de hand. De netto opbrengst van ruim € 178 is bestemd voor de aankoop van Bijbelse planten. De kerktuin is in het nieuwe seizoen elke zaterdagmorgen van tien tot twaalf uur geopend, tegelijk met de Snuffelmarkt en de Koffiehoek. Voor een fotoverslag, lees verder >> .
U bent van harte welkom!
22.04.18
  Klik voor vergroting

Het was een gezellige drukte in
de Kerktuin van de Dorpskerk.

Bijzondere Evensong in Dorpskerk
De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland gaat wijzigen, daarmee wordt ook het aantal Classes fors beperkt. Zo is ook de Classis Barendrecht opgeheven. Ter gelegenheid daarvan werd er in de Dorpskerk op woensdagavond 18 april een Evensong gehouden. Muzikale medewerking werd verleend door het Kamerkoor Rotterdam o.l.v. Hanneke Verbeek. Het Dorpskerkorgel werd bespeeld door Rien Donkersloot. De Barendrechtse predikanten ds. Albert Floor en ds. Cees Romkes verzorgden de lezingen. Beide predikanten waren bestuurders van de voormalige Classis Barendrecht van de PKN. Het was een bijzondere viering in de monumentale Dorpskerk. 11.04.18
  klik voor vergroting

De Dorpskerk, een herberg onderweg . . .
De Dorpskerkgemeente benadrukt al decennia dat zij een wijkgemeente wil zijn die hun huis (de Dorpskerk) open wil stellen voor ieder op zoek is naar een oase in het leven. De vierentachtigste Psalm is een lied dat één op één voor onze monumentale Dorpskerk geldt en dat eigenlijk voor elk kerkgebouw zou moeten gelden. . . 'Dit huis, een herberg onderweg voor wie verdwaald zijn in heg en steg; geen rust, geen ruimte meer kon vinden . . . .' Deze, tekst  willen we u niet onthouden. Lees verder >>
 
Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase. . .

De financiering van de restauraties van de Dorpskerk
Hoe is het toch mogelijk dat al decennia lang de staat van onderhoud van de Dorpskerk stap voor stap naar een optimaal niveau wordt gebracht? En hoe verhoudt dat zich tot de zorgelijke financiële toestand van de hele Protestantse Gemeente Barendrecht? Dit zijn vragen waarmee de kerkrentmeesters van de Dorpskerk worden geconfronteerd. Het is voor 'outsiders' niet altijd even duidelijk wat de financieringsbronnen zijn van al die renovatie- en restauratieprojecten. Een van de kerkrentmeesters heeft het complete plaatje op papier gezet. Zo wordt volledige transparantie gegeven op welke wijze het 'oudste huis van de Heer' in Barendrecht in een steeds betere conditie wordt gebracht.  Lees verder >>   foto: Jos Wesdijk-De Schakel
  klik voor vergroting

Wist u dat?  
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk heeft (evenals de Stichting Vrienden van de Dorpskerk) in haar doelstelling staan om de rollen die de Dorpskerk vervult in de Barendrechtse samenleving te versterken. Dat betreft primair de rol als Godshuis voor de wekelijkse zondagse eredienst voor een Protestantse wijkgemeente rondom de Dorpskerk én daarnaast de rol als muziekpodium én ten derde de rol als internationaal beschermd rijksmonument. Alle drie deze rollen zijn wat ons betreft even waardevol en dienen te worden versterkt om zodoende dit unieke gebouw voor protestantse kerkgangers en alle overige Barendrechters te behouden. Alle acties om de positie én de conditie van 'het oudste en misschien wel het mooiste huis van Barendrecht' te verder verbeteren dienen dan ook in het licht van deze drievoudige doelstelling bezien te worden.
 

Wordt Vriend van de Dorpskerk
en ondersteun daarmee de doelstellingen van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk:

*  De instandhouding van de monumentale Dorpskerk voor de eredienst;
*  Het organiseren en faciliteren van culturele activiteiten in de Dorpskerk (voor zover in overeenstemming met eerstgenoemde doel);
*  Het ontplooien van activiteiten om financiële middelen te verkrijgen voor de instandhouding van de Dorpskerk.
                                       Lees alles daarover op de eigen website van deze stichting >> 
www.vriendendorpskerkbarendrecht.nl

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende