Titel
WG Eredienst

WGLit.bloemsch.intro

WG Lit.bloemsch.2019

WG Lit.bloemsch.2018

WG Lit.bloemsch.2017

Archief Lit.bloemsch

WG Taizé-vieringen

WG Verjaardagsfds.

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Eetgr.Ontmoeting

WG Herberg Dorpskerk

WG Afval Loont DK

WG Oecumene

Liturgsch bloemschikken 2019

De projecten die de werkgroep Liturgisch bloemschikken van de wijkgemeenten in de Dorpskerk in 2019 heeft gemaakt.

Inleiding
Na de sluiting van de Triomfatorkerk en de komst van de wijkgemeente Zuid-Oost naar de Dorpskerk is ook de werkgroep Liturgisch bloemschikken gewijzigd. Na vele jaren trouwe inzet, werd afscheid genomen van Joan Bolt en Liesbeth van Eijsden. Een woord van dank is zeer op z'n plaats! Gelukkig is er in de 'samen-vierende' wijkgemeenten Dorpskerk en Zuid-Oost een nieuwe werkgroep gevormd, die bestaat uit Ingrid Filius, Petra van Die en Elly van den Oever. Hieronder staan in chronologische volgorde de schikkingen die deze dames in 2019 hebben gemaakt.

Liturgische schikking voor bevestigingsdienst
Net zoals voor de bevestigingdienst van 13 januari hebben de dames van de werkgroep Liturgisch Bloemschikken voor 3 februari een prachtige en passende schiking gemaakt. De uitleg zegt: De drie witte rozen, staan symbool voor Vader Zoon en Geest. Samen vrucht dragen is tot uiting gebracht door de abrikozen en de noten. De rode roos staat voor 'sub rosa', in vertrouwen, daarmee wordt het ambtsgeheim van de diaken weergegeven. De verschillende gerbera’s staan voor de gemeente die om deze nieuwe diaken heen zal staan. De distel, het leven van een ambtsdrager gaat niet altijd over rozen, er komen genoeg moeilijkheden op zijn pad. 03.02.19  
  Klik voor vergroting

Fotoverslag van feestelijke doopdienst
De eredienst van zondag 24 februari kreeg een feestelijk karakter omdat de dochter van Martine en Jan Willem Stam werd gedoopt. Dorpskerkpredikant Stam die eerder zijn beide zoons doopte in de Dorpskerk, bediende nu ook de doop aan zijn dochter Jasmijn Martina. De viering werd in muzikaal opzicht ondersteund door Mieke Groen als cantrix en Hans van Gelder op het Dorpskerkorgel. De dames van werkgroep liturgisch bloemschikken maakten een prachtige schikking, vol van symboliek.  03.03.19
  klik voor vergroting

Liturgisch bloemschikken Veertigdagentijd en Pasen
De werkgroep Liturgisch bloemschikken in de Dorpskerk is een aciviteit van de gezamenlijke wijkgemeenten Dorpskerk en Zuid-Oost. De dames Petra van Die, Ingrid Filius en Elly van den Oever hebben hun plannen voor een serie liturgisch schikkingen gereed en daarvan een heldere beschrijving gemaakt. Het belooft weer een prachtig project te worden, waarin de symboliek van getallen in de Bijbel centraal komt te staan. Lees verder >> 25.02.19

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
De naam van de eerste zondag van de Veertigdagentijd is Zondag Invocabit. Dat is het eerste woord van de Latijnse vertaling van Psalm 91:15 waar staat: ‘Roep je mij aan, ik geef je antwoord, in de nood zal ik bij je zijn…’ Zo wordt de toon voor de Veertigdagentijd gezet: het is een tijd om tot God te roepen in het vertrouwen dat Hij naar zijn belofte zal antwoorden. De liturgische kleur van de Veertigdagentijd is paars, de kleur van inkeer en bezinning.
De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hebben hun eerste schikking in de serie voor de Veertigdagentijd gepresenteerd.

Toelichting bij de schikking:
'Leer ons volhouden, vasthouden aan u.

In de kring verbonden door ranken van trouw voor een nieuw begin'  09.03.19

  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 17 maart 2019 was het de tweede zondag van de Veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam Zondag Reminiscere (‘Gedenk’). De naam van deze zondag is genoemd naar de Latijnse aanhef van Psalm 25 (Gedenk, HEER, aan uw ontferming). 
Toelichting bij de schikking:

'Laat het licht worden in en om ons heen,
door het doopwater verbonden.
Acht
verbonden door de lijnen van het Griekse kruis
verheerlijkt op de berg
Christus.
Een moeilijke weg te gaan en een visioen op een nieuw begin.
 
(foto: Jan van den Oever) 13.03.19

  klik voor vergroting

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende