Titel
WG Eredienst

WGLit.bloemsch.intro

WG Lit.bloemsch.2018

WG Lit.bloemsch.2017

WG Lit.bloemsch.2016

WG Lit.bloemsch.2015

Archief Lit.bloemsch

WG Taizé-vieringen

WG Verjaardagsfds.

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Eetgr.Ontmoeting

WG Afval Loont DK

WG Oecumene

Liturgsch bloemschikken 2015

De projecten die de werkgroep Liturgisch bloemschikken van de Dorpskerkgemeente in 2015 heeft gemaakt.

Gezegend Kerstfeest!

Christus Jezus, innerlijk licht, in deze kersttijd schenkt u ons uw vrede,
een weldaad die een verandering van ons leven teweegbrengt.

Dan komt in ons een innerlijke stem op en die stem is reeds ons gebed.
Ook als onze lippen stil blijven, spreekt ons hart tot u en luistert naar u.
Dan vervult de wil van uw liefde zich in ons.

Bron: www.taize.fr/nl   Foto: De liturgische schikking voor Advent en Kerst 2015. Met dank aan  Gerrit Barendrecht


Advent 2015

De werkgroep Liturgisch bloemschikken heeft er dit jaar voor gekozen om een Advents-schikking te maken die aansluit bij het project van de kindernevendienst.Elke adventszondag wordt er een adventskaas ontstoken.

In de bezinning op het feest van de geboorte van Jezus Christus is de liturgische kleur paars.

  klik voor vergroting

klik voor vergroting

Pinksteren

De liturgische schikking voor Pinksteren stond dit jaar in het teken van de Bijbellezingen uit Hooglied en
Handelingen.

Voor de uitleg bij de schikking van pinksteren, Lees verder >> 

  klik voor vergroting

klik voor vergroting  

Pasen: de Heer is waarlijk opgestaan!

U zij de glorie opgestane Heer,

U zij de victorie,

U zij alle eer!

  klik voor vergroting

Paaswake
Op de avond van de Stille Zaterdag werd in de Dorpskerk een Paaswake gehouden. Dit is in liturgisch opzicht misschien wel de mooiste dienst van het kerkelijk jaar! In een donkere Dorpskerk schuifelden om 22.00 uur de gemeenteleden stil naar binnen. Ieder was immers nog onder de indruk van alles wat er er op Goede Vrijdag is herdacht: de kruisiging, het overlijden en de begrafenis van onze Heer, Jezus Christus. Er klonk een stem in de nacht : Hoe ver is de nacht...? De morgen komt, maar nog is het nacht.
De nieuwe (brandende) Paaskaars werd binnen gedragen. Die symboliseert de terugkomst van het Licht in ons midden. 'Licht aan Liefde ontstoken, zet de nacht in vuur en vlam', werd er gezongen. Vervolgens werd het licht vanaf de Paaskaars doorgegeven naar iedere aanwezige in de Dorpskerk, die zo langzaam maar zeker weer in het volle licht kwam te staan.
  klik voor vergroting

Goede Vrijdag
De zwarte kleur in
de schikking verwijst naar diepe rouw. Rouw om het lijden en de kruisdood van Jezus. Het kruis verwijst hier ook naar. De handen in de schikking zijn niet gelijk: de ene hand is geblad vanwege de vele gebalde vuisten die naar Jezus worden opgestoken, de andere hand staat open om de overgave van Jezus te symboliseren. Om het kruis staan rode bloemen als teken van lijden.
03.04.15

 

Witte Donderdag

In de schikking van vandaag zien we twee handen die naar voren gebogen zijn.
Uitnodigende handen zijn het, om te doen als Hij. De kan met water en de linnendoek verwijzen naar de voetwassing door Jezus bij zijn leerlingen.
De matses en druiven verbeelden de laatste maaltijd van Jezus met zijn discipelen.

02.04.15

 

6e Zondag van de veertigdagentijd
Deze zondag draagt de naam: 'Palmarum'.

‘Palmarum’ ook wel Palmzondag genoemd, heeft twee brandpunten: de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, maar ook is deze zondag het begin van de Stille Week waarin we Jezus’ lijden en sterven gedenken. Bij deze zondag horen daarom vanouds de liturgische kleuren rood en paars: rood voor het eerste deel van de dienst als over de intocht gelezen wordt, paars voor het gedeelte daarna als het lijden van Jezus centraal staat.

Voor een uitleg bij de schikking van de zesde zondag van de veertigdagentijd, lees verder >>  
30.03.15

 

5e Zondag van de veertigdagentijd
De naam van deze zondag is: ‘Judica’ (Doe mij recht), genoemd naar Psalm 43:1. Het is de vijfde zondag in de veertigdagentijd en de tweede zondag vóór Pasen. Deze zondag wordt ook wel aangeduid als eerste Passiezondag omdat vanaf nu de lijdensweg van de Heer naar Golgotha meer centraal komt te staan. Een ontzagwekkende tijd, een tijd van stil worden en verootmoediging.

Voor een uitleg bij de schikking van de vijfde zondag van de veertigdagentijd, lees verder >>   2
3.03.15

 

4e Zondag van de veertigdagentijd
Deze zondag draagt de naam: ‘Laetare'

De Latijnse naam Laetare komt uit Jesaja 66: ‘Verheug u, Jeruzalem’. Op deze vierde zondag in de veertigdagentijd wordt, net als op de derde zondag in Advent, de paarse kleur ‘opgelicht’ door het vreugdevolle witte licht van Pasen. Daarom wordt op beide genoemde zondagen ook wel de kleur roze gebruikt.

Voor een uitleg bij de schikking van de vierde zondag van de veertigdagentijd, lees verder >> 
16.03.15

 

3e Zondag van de veertigdagentijd
Deze zondag draagt de naam: ‘Oculi Mei’, dat is Latijn voor ‘Mijn ogen’.
De naam van deze zondag is genoemd naar Psalm 25: 15 ‘Ik houd mijn oog gericht op de HEER’.


De liturgische kleur paars duidt op de tijd van bezinning die aan Pasen voorafgaat. Er klinkt in de liturgie geen 'gloria'.

Voor een uitleg bij de schikking van de derde zondag van de veertigdagentijd, lees verder >>  
09.03.15
 

2e Zondag van de veertigdagentijd: beschermende handen
De 2e zondag draagt de naam: ‘Reminiscere’, dat is Latijn voor ‘Gedenk’).
De naam van deze zondag is genoemd naar de Latijnse aanhef van Psalm 25. (Gedenk, HEER, aan uw ontferming). De liturgische kleur paars duidt op de tijd van bezinning die aan Pasen voorafgaat. Er klinkt in de liturgie geen 'gloria'.
Voor een uitleg bij de schikking van de tweede zondag van de veertigdagentijd, lees verder >>
01.03.15
 

1e Zondag van de veertigdagentijd: Open handen
De Dorpskerkgemeente kent een werkgroep Liturgisch bloemschikken. Al vele jaren verzorgen Truus Barendrecht en Arja Hoogerbrugge schikkingen die aansluiten bij de liturgie van de bijzondere erediensten in het kerkelijk jaar. Dat geldt ook voor de zondagen in deze veertigdagentijd. Dankzij de creativiteit van Arja en Truus wordt het thema 'open je handen' op bij zondere wijze uitgedrukt in de liturgische schikkingen op de zes zondagen in de veertigdagentijd.  

Bij elke schikking wordt een toelichting gegeven. Voor een uitleg bij de schikking van de eerste zondag van de veertigdagentijd, lees verder >>
21.02.15

  klik voor vergroting

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende