Titel
WG Eredienst

WGLit.bloemsch.intro

WG Lit.bloemsch.2018

WG Lit.bloemsch.2017

WG Lit.bloemsch.2016

WG Lit.bloemsch.2015

Archief Lit.bloemsch

WG Taizé-vieringen

WG Verjaardagsfds.

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Eetgr.Ontmoeting

WG Afval Loont DK

WG Oecumene

Liturgisch Bloemschikken 2016


Liturgisch bloemschikken - Advents- Kerstschikking
De schikkingen van de dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken worden niet gemaakt om de kerk een beetje op te fleuren, ze zijn bewust gemaakt om de liturgie te ondersteunen. Elke schikking zit vol symboliek en symbolen zijn bij uitstek geschikt om de liturgie te versterken, te verduidelijken. De kaarsen in de Advents- en Kerstschikking symboliseerden de komst van Christus als het licht der wereld; elke Adventszondag werd er een kaars meer aangestoken en in de kerstnacht werd de Kerstkaars aangestoken en werden de sterren teogevoegd. Het gebruik van Adventskaarsen stamt uit Duitsland en de Scandinavische landen. Daar ziet men overigens soms dat de kaars van de derde advent roze is, naar de liturgische kleur van de betreffende zondag. 26.11.16
  klik voor vergroting
 

Feestelijke schikking bij oplevering restauratie interieur
Ook de dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hebben een prachtige bijdrage geleverd aan de verhoging van de feestvreugde in de Dorpskerkgemeente in het weekend van 18 en 19 juni. Zij hebben een door de restauratoren afgekeurde verrotte 'hoeksteen' uit de eeuwenoude Dorpskerkkansel gebruikt als basis voor een schikking, die nieuwe pracht en kracht van de eeuwenoude  Dorpskerk symboliseert. De 'gouden' bloemen verwijzen ook naar de 'gouden Tien Woorden' als de basis van ons geloof, dat zich steeds weer mag vernieuwen. Met elkaar vormen we een veelkleurige gemeente in Barendrecht. 17.06.16
klik voor vergroting


De schikking bij de feestelijke
oplevering van de restauratie
van het Dorpskerkinterieur was
opgebouwd rondom het door
bruinrot aangetaste onderstuk
van de lampet van de
Dorpskerkkansel.
klik voor vergroting

detail van de zijkant
klik voor vergroting

detail van bovenaf

Pinksteren: bloemen als vuurtongen
De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hebben voor het Pinksterfeest in de Dorpskerk weer een prachtige liturgische schikking gemaakt, dit keer met vuurlelies. In het Pinksterevangelie is er sprake van tongen van vuur, als een verbeelding van de heilige Geest die over de discipelen kwam, als een vuur dat zich over hen verdeelde. Geen bloem lijkt zo op vuur als de Gloriosa, met de grillig gevormde kroonbladeren. Hij wordt daarom ook wel vuurlelie genoemd. We zien twaalf van deze bloemen verbeeld in de schikking als een lopend vuurtje over de dorre tak via het rode kleed zich op de gemeente neerdalen. De twaalf toefjes bloemen staan symbool voor de twaalf discipelen. Het rood doet mensen spreken, God schenkt aan ons zijn Geest, een vuur, een tong, een teken, de kleur van Pinksterfeest! 14.05.16
  klik voor vergroting

Liturgische schikkingen op weg naar Pasen
De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hebben het thema 'Zet een stap naar de ander' gekozen voor hun schikkingen in de veertigdagentijd. Dit is ook het thema van de veertigdagentijdkalender van de Protestantse Kerk in Nederland. Alle schikkingen bevatten dit jaar weer prachtige symbolieken en zijn voorzien van bijpassende gedichten. Een woord van dank aan Truus Barendrecht en Arja Hoogerbrugge is dan ook zeer op zijn plaats!
Voor de schikking van de Paasmorgen, lees verder >>  25.03.16

Liturgische schikkingen in de veertigdagentijd
De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hebben het thema 'Zet een stap naar de ander' gekozen voor hun schikkingen in de veertigdagentijd. Dit is ook het thema van de veertigdagentijdkalender van de Protestantse Kerk in Nederland.

De schikkingen bevatten dit jaar weer prachtige symbolieken en zijn voorzien van bijpassende gedichten. Op elke pagina van het bijbehorende document staat de afbeelding van de schikking van de betreffende zondag met een toelichting op het karakter van die zondag en de symboliek in de schikking. Daarnaast voor elke zondag een bijbehorend gedicht. Lees verder >>  20.03.16

Overzicht van de schikkingen in de Veertigdagentijd 2016

   
Zondag Invocabit Zondag Reminiscere Zondag Oculi mei Zondag Laetare    
   
Zondag Judica Zondag Palmarum Witte Donderdag Goede Vrijdag    
 

  

     
  Paaswake Pasen      

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende