Titel
WG Eredienst

WGLit.bloemsch.intro

WG Lit.bloemsch.2019

WG Lit.bloemsch.2018

WG Lit.bloemsch.2017

Archief Lit.bloemsch

WG Taizé-vieringen

WG Verjaardagsfds.

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Eetgr.Ontmoeting

WG Herberg Dorpskerk

WG DKmotorrijders

WG Oecumene

WG Afval Loont DK

Liturgisch bloemschikken 2018


Inleiding
In de Dorpskerkgemeente hebben de dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken na vele jaren hun werkzaamheden in 2017 beëindigd. Dat er in de Veertigdagentijd 2018 toch prachtige liturgische schikkingen hebben gestaan in de Dorpskerk, is te danken aan het feit dat de werkgroep Liturgisch bloemschikken in de wijkgemeente Zuid-Oost heeft aangeboden om hun schikkingen te maken voor zowel de Triomfatorkerk als de Dorpskerk. Dit hield enerzijds verband met het feit dat de Triomfatorkerk in 2018 om de andere week is gesloten, anderzijds met de gezamenlijke wens om als Triomfatorkerkgemeente en Dorpskerkgemeente samen te gaan vieren en zo mogelijk ook de wijkgemeenten samen te voegen.
De werkgroep Liturgisch bloemschikken bestond in 2018 uit de dames Joan Bolt, Petra van Die, Liesbeth van Eijsden en Ingrid Filius. Heronder de schikkingen in chronologiche volgorde.

De schikkingen van de Veertigdagentijd 2018
De schikkingen hebben dit jaar het thema 'Ik zorg voor jou' meegekregen.
Bij elke schikking is de betreffende schriftlezing en een thema genoemd. Tevens wordt een korte toelichting gegeven.

18 februari 2018

Zondag Invocabit

1e Zondag van de Veertigdagentijd,
lees verder >>
          

Klik voor vergroting

25 februari 2018

Zondag Reminiscere

2e Zondag van de Veertigdagentijd,
lees verder >>

4 maart 2018

Zondag Oculi mei

3e Zondag van de Veertigdagentijd,
lees verder >>

11 maart 2018

Zondag Laetare

4e Zondag van de Veertigdagentijd,
lees verder >>

18 maart 2018

Zondag Judica

5e Zondag van de Veertigdagentijd,
lees verder >>

25 maart 2018

Zondag Palmarum

6e Zondag van de Veertigdagentijd,
lees verder >>

31 maart 2018

Stille zaterdag

Paaswake,
lees verder >>

1 april 2018

Paasmorgen

Pasen,
lees verder >>


Liturgische schikking bij afscheidsdienst Triomfatorkerk
De dames van de werkgroep Liturgisch Bloemschikken hebben voor de afscheidsdienst van de Triomfatorkerk een prachtige schikking gemaakt met de titel 'Geloven met je hart'. De schikking staat in het teken van het afscheid van het gebouw waaraan voor velen dierbare herinneringen verbonden zijn. De stenen symboliseren het stenen gebouw, de bloemen de dierbare herinneringen, het rode hart ons geloof.  De stenen blijven achter, maar de dierbare herinneringen en ons geloof nemen wij mee in ons hart. De schoentjes geven het vertrek aan en het onderweg zijn van de wijk Zuid-Oost naar een 'samen op weg' toekomst in de Dorpskerk. We waaieren uit, maar ons geloof in de Vader, Zoon en Heilige geest zal ons verbinden, waar we ook gaan. 23.11.18
  klik voor vergroting

Liturgische schikking Advent 2018
Het eerste resultaat van het 'samen-vieren' van de twee wijkgemeenten in de Dorpskerk is een gezamenlijke werkgroep Liturgisch bloemschikken gevormd, bestaande uit Ingrid Filius, Petra van Die en Elly van den Oever. Hun eerste schikking is voor de komende Adventstijd. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de schriftlezingen voor deze zondagen. Zo vormt de schikking met al haar symboliek een prachtige ondersteuning van de adventsliturgieën. In deze adventstijd wordt in de Dorpskerk onder andere gelezen uit het boek Openbaring. Het is een Troostboek; een boek om te bemoedigen; om mensen op te roepen het uit te houden in een tijd van groot geweld en angst. De aarde staat in brand. Het grote kwaad vernietigt al het leven. Voor de toelichting op deze schikking, lees verder >> 01.12.18
  klik voor vergroting

Liturgische schikking 2e Advent
Het eerste resultaat van het 'samen-vieren' van de twee wijkgemeenten in de Dorpskerk is een gezamenlijke werkgroep Liturgisch bloemschikken, bestaande uit Ingrid Filius, Petra van Die en Elly van den Oever. Hun eerste schikking is voor de komende Adventstijd. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de schriftlezingen voor deze zondagen. Zo vormt de schikking met al haar symboliek een prachtige ondersteuning van de adventsliturgieën. In deze adventstijd wordt in de Dorpskerk onder andere gelezen uit het boek Openbaring. Het is een Troostboek; een boek om te bemoedigen; om mensen op te roepen het uit te houden in een tijd van groot geweld en angst. De aarde staat in brand. Het grote kwaad vernietigt al het leven. Voor de toelichting op deze schikking, lees verder >> 08.12.18
  Klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . Zondag hoe? 'Zondag Gaudete'
Omdat de Dorpskerkgemeente zich verbonden weet met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen wordt veel waarde gehecht aan symbolen en rituelen in de zondagse liturgie. Zo wordt de liturgische kalender gevolgd, de derde Adventszondag draagt daarbij de naam 'Gaudete' dat betekent 'verheug je'. Het is een verwijzing naar Filippenzen 4: 4-5. Daar staat: 'Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u!' De derde Adventszondag staat dus niet alleen in het teken van inkeer en voorbereiding, het is al even een beetje (Kerst)feest. De kleur van deze zondag is roze, het paars van advent verkleurt door het wit van het naderende Kerstfeest. Ook in de liturgische schikking is de kleur roze nadrukkelijk aanwezig.  15.12.18
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
De vierde zondag van de Advent draagt de naam Rorate Caeli. Dit verwijst naar het achtste vers Jesaja 45 'Dauwt hemelen van boven', gij wolken, beregene de rechtvaardigen: Opdat de aarde zich zal openenen de Heiland er uit zal ontspruiten. Na het oplichten van de liturgische kleur roze op de derde Advent, is de liturgische kleur paars op de vierde advent des te donkerder. We weten het nu definitief: wij zullen het vrederijk niet stichten. Hij, de Heer, moet van boven komen en de hemelen scheuren.

De liturgische schikking sluit aan bij de lezing uit
Openbaring 14,1-13 En zie: Het Lam!
Na alle afschrikwekkende Beesten staat hier het Lam, op de berg Sion. En bij hem al de honderdvierenveertigduizend mensen die hem trouw zijn gebleven. Hierover is alleen te zingen; een nieuw lied! Een lied dat niemand begrijpt, alleen die honderdvierenveertigduizend. Een engel kondigt aan dat alle volgelingen, die de pijn en de klappen hebben ondergaan, recht gedaan zal worden.22.12.18

  klik voor vergroting

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende