Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Prijsvraag

Actueel
Nieuwsberichten van de afgelopen twee maanden


Adventsvespers
De werkgroep oecumene organiseert dit jaar weer Adventsvespers. Wie elke week een moment wil nemen om bewust naar Kerst toe te leven, kan op de dinsdagavonden in de Adventstijd terecht in de Augustinuskapel aan de Marijkesingel. We zoeken in deze vespers rust, bezinning, een goed woord en een mooi lied. De vespers beginnen telkens om 19:30 uur en duren een half uur. U bent van harte uitgenodigd! 25.11.17
 

Adventsapp Kerk in Actie
Ook dit jaar brengt Kerk in Actie een gratis advents-app uit. De app is bedoeld voor mensen die op een leuke en zinvolle manier willen toeleven naar Kerst. Veel mensen verheugen zich op het kerstfeest. De commercie speelt daar op een handige manier op in, maar wil ons vooral verleiden tot een koopgedrag dat maar weinig met Kerst te maken heeft. Je kunt je ook op een andere manier op Kerst verheugen, door je te realiseren wat je allemaal hebt ontvangen en je af te vragen hoe je dat kunt delen met anderen. De advents-app van Kerk in Actie helpt je daarbij. De app is een mooi vormgegeven en inspirerende digitale adventskalender met een christelijke focus. In de adventsperiode biedt deze iedere dag een nieuw ‘cadeautje’. Kerk in Actie is ervan overtuigd dat de app interessant is voor zowel kerkleden als mensen die geen lid meer van een kerk zijn of die (bijna) nooit een kerk bezoeken. De app is vanaf eind november gratis te downloaden via Google Play en de iTunes App Store. Wilt u een seintje ontvangen als u de app kunt downloaden? Laat dan uw e-mailadres achter op www.kerkinactie.nl/adventsapp. 25.11.17


Projectkoor voor Kerstmorgen
De eredienst op de kerstmorgen belooft weer een bijzondere gezinsdienst te worden. De werkgroep eredienst tracht om weer een projectkoor voor de kerstmorgen te vormen! Wanneer u/je graag zingt en op deze wijze een bijdrage wilt leveren aan deze gezinsdienst kunt u/je zich aanmelden. Hans van Gelder zoekt een aantal goed in het gehoor liggende liederen uit, die zullen worden ingestudeerd op zaterdagmorgen 9 december van 9.30 – 11.00 uur, zondagmorgen 17 december van 11.30 – 12.15 uur en zaterdagmorgen 23 december van 9.30 – 11.00 uur. Uiteraard zingen we alles voor aanvang van de kerstmorgendienst ook nog een keer door. U kunt zich vanaf nu melden via >> kjvangelder@outlook.com. Nog een vraag: het zou fijn zijn als er iemand in staat is de liederen met pianobegeleiding op te nemen, zodat er ook thuis nog geoefend kan worden. Hans zingt en speelt alles graag in, maar hij krijgt op het punt van de ‘techniek’ graag assistentie van één van u. Voor vragen of opmerkingen kunt u/je hem altijd bellen op 0180-619113. 25.11.17
   

Stucwerk kerktoren opgeleverd
In tegenstelling tot het werk van de schilders, was het werk van de stucadoors van de firma Monks niet waarneembaar van buitenaf. Maar gedurende vele weken is er hard gewerkt om het stucwerk van de muren van de kerktoren op de balgenzolder en de uurwerkzolder te restaureren. Eerst zijn de oude en slechte stucwerklagen afgebikt en daarna werd in meerdere lagen nieuw pleisterwerk aangebracht. Nadat het stucwerk was aangebracht zijn de muren op deze twee onderste zolders van de kerktoren gesausd in dezelfde kleur als de kerkzaal. Net als bij het schilderwerk is ook het stucwerk onlangs opgeleverd na een inspectie door Gerrit Bikker van Bureau Lakerveld en de verantwoordelijk kerkrentmeester. De financiering van het stucwerk is gedekt vanuit de bijdrage van de Snuffelmarkt en de jaarlijkse bijdrage van uit een extern onderhoudsfonds dat door een overleden gemeentelid destijds is gevormd. Ook van deze werkzaamheden zijn fotoverslagen gemaakt, die nu zijn samengevoegd tot een eindverslag. Daarmee is enerzijds de hele restauratie goed gedocumenteerd en geeft het anderzijds voor belangstellenden een mooi overzicht van werkzaamheden op plaatsen in de kerk waar normaliter geen bezoekers komen. >> lees verder >>  25.11.17

Buitenschilderwerk Dorpskerk opgeleverd
Het zal de regelmatige bezoeker van de dorpskern van Barendrecht niet zijn ontgaan dat er afgelopen periode hard gewerkt is aan de Dorpskerk. Schildersbedrijf Van den Berg (waar onze vaste schilders van de voormalige firma Andeweg nu werkzaam zijn) hebben met behulp van een hoogwerker al het houtwerk aan de kerktoren geschilderd. Aansluitend zijn alle houten kozijnen van de noordelijke aanbouw geschilderd en ook zijn alle 54 gevelankers ontroest en tweemaal behandeld.  Daarmee is al het buitenschilderwerk afgerond en kan het er weer jaren tegen. Dankzij de ontvangen Rijkssubsidie komt maar 50% van de kosten voor rekening van de PG Barendrecht. Onlangs werd het werk naar volle tevredenheid opgeleverd na een inspectie door de verantwoordelijk kerkrentmeester en de inspecteur van Bureau Lakerveld. Van de schilderswerkzaamheden is weer een verslag gemaakt, lees verder >>  25.11.17


Presentatie politici in het 'oudste huis van Barendrecht'
Vertegenwoordigers van alle Barendrechtse politieke partijen hebben zich woensdag 22 november in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Daaronder waren veel nieuwe gezichten. De vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht, waarvan ook de Dorpskerkgemeente lid is, organiseerde de bijeenkomst in de Dorpskerk. De deelnemers gingen met elkaar in discussie over onderwerpen die de oude dorpskern raken, zoals veiligheid, de toekomst van de Watertoren en de verkeersproblematiek rondom het Doormanplein. Het was het eerste debat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. De presentatie en de daaropvolgende discussie werd geleid door Jos Vis, die dat weer op zijn unieke wijze deed. Er werden enkele interessante ideeën gelanceerd, waaronder de suggestie om de Watertoren en de Dorpskerk nog mooier uit te lichten. 24.11.17
   

Nieuw wijkbericht
In hun nieuwe wijkbericht gaan Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in op het wel en wee van de Dorpskerkgemeente. Verder aandacht voor de komende erediensten. Lees verder >>  19.11.17

Meditatie Klankbord 18.11.17
De meditatie voor het Klankbord van 18 november is geschreven door ds. Piet Taselaar. Hij gaat in zijn meditatie in op het thema 'De laatste zondagen van het kerkelijk jaar'. 
Lees verder >>  19.11.17
 

Kerstmarkt bij de Snuffelmarkt
Op zaterdag 25 november om 10.00 uur startte de jaarlijkse verkoop van Kerstartikelen. Er zijn veel bijzondere artikelen gebracht die doen herinneren aan vroeger. Vooral de kerstboomversieringen, de echte ouderwetse ballen, trompetten, vogeltjes en engeltjes, zijn de moeite van het bekijken (en het kopen) waard. De prijzen zijn zeer schappelijk. De opbrengst van de Snuffelmarkt komt ten goede aan het onderhoud van het Dorpskerkcomplex. Zo zijn de kosten van de recente restauratie van het stucwerk in de kerktoren voor een fors deel betaald uit de opbrengst van de Snuffelmarkt! Kom beslist eens kijken (en kopen); er is ook koffie in de consistorie. . . .  19.11.17
 

500 jaar Reformatie - de eerste predikanten van Barendrecht - 3
Het jaar 2017 staat in het teken van 500 jaar Reformatie. De Dorpskerk is het enige gebouw in onze gemeente dat de Reformatie heeft meegemaakt. Dat is reden geweest voor Dorpskerkrentmeester Simon Hoek om zich te verdiepen in die eerste jaren van de Reformatorische gemeente in Barendrecht. Hij bestudeerde onder andere de Acta (verslagen) van de eerste Synodes en Classicale vergaderingen van Zuid Holland over de periode 1573 tot 1620.  Daaruit onstaat een boeiend beeld over de gang van zaken in het nog jonge kerkgenootschap. In het derde artikel gaat hij in op de derde predikant van Barendrecht, dominee Lambertus Bracht: 'Een predikant uit Asperen'. Lees verder >> (volgende week het 4e artikel over ds. Otto Genonis) 19.11.17

Werkbezoek bij restauratoren lambrisering
Vrijdag 17 november is er een bezoek gebracht aan de werkplaats van de firma Hekkers en Van 't Spijker in Wilp. Zij verzorgen de restauaratie van de eeuwenoude lambrisering die de noordelijke muur van de Dorpskerk opsiert. Tot tevredenheid van de kerkrentmeesters is vastgesteld dat het restauratiewerk goed verloopt en zodanig is gevorderd dat de eeuwenoude eikenhouten lambrisering al voor de geplande datum kan worden teruggeplaatst. Naar verwachting zal het interieur van het 'Oudste huis van Barendrecht' weer compleet zijn op 1 december a.s. Dat betekent dat alle geplande kerstvieringen en kerstconcerten kunnen plaatsvinden in een gerestaureerd kerkinterieur. Voor meer informatie over het werkbezoek, lees verder >> 17.11.17

Jaarlijkse controle Monumentenwacht
Woensdag 15 november heeft de Monumentenwacht hun jaarlijkse controle uitgevoerd van het oudste Rijksmonument van Barendrecht, de Dorpskerk. Bij zo'n inspectie wordt zowel het interieur van het gebouw als ook de buitenkant van de kerk tot in detail geïnspecteerd. Kerkrentmeester Simon Hoek volgt de inspectie op de voet, want de inspecteurs zijn zeer deskundig en vinden soms gebreken die nog niet eerder gezien zijn door de kerkrentmeester. Zo is een van de inspecteurs op de torenspits geklommen en heeft vastgesteld dat de vergulde haan en de vergulde bol er onder beginnen te verweren. Dat betekent dat het herstel daarvan zal worden opgenomen in de meerjaren onderhoudsbegroting van het gebouw. Gezien de goede staat van onderhoud van het gebouw en de in de afgelopen jaren uitgevoerde restauraties heeft de inspectie weinig nieuwe punten opgeleverd. Voor een fotoverslag, lees  verder >> 15.11.17
  klik voor vergroting

PKN past classis-indeling aan
Zoals eerder gemeld zal de organsatie van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland ingrijpend worden aangepast. Het aantal Classis zal worden teruggebracht van 74 naar 11. Daarbij zouden de PG Barendrecht en enkele omliggende gemeenten tegen hun wens worden ondergebracht in de nieuwe Classis Delta (Zuid-Hollandse eilannden en Zeeland). Uiteindelijk heeft de PKN besloten om het verzoek van Protestantse Gemeenten van Rhoon, Poortugaal, Heerjansdam en Barendrecht om ingedeeld te worden bij de Protestantse Gemeenten in en rond Rotterdam te honoreren. Lees verder >> 15.11.17

Generale Synode PKN over liturgie
De najaarsvergadering van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland, werd gehouden op 16 en 17 november. Op de agenda stonden ook nu weer interessante onderwerpen als een nieuwe handreiking over liturgie 'Tot Gods eer' (Lees verder >> ) en enkele onderwerpen over Kerk  202514.11.17
 

Nieuws van de AK
De scriba van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft een nieuw bericht gepubliceerd en heeft verzocht dit ook op onze website te plaatsen. Het betreft de voortgang van de besluitvorming in het kader van de financiële gezondmaking van de PGB. Daarin wordt ingegaan op de vraag 'Hoe nu verder?' Lees verder >> 14.11.17
 

Vooraankondiging tweede TOP-2000 dienst
Vanuit de PG Barendrecht is de werkgroep alweer een tijdje hard bezig met het organiseren van een 2e Top2000-kerkdienst, na de zeer vele positieve reacties van vorig jaar. Deze bijzondere dienst gaat plaatsvinden op 30 december a.s. in de Triomfatorkerk. Je kunt een stem uitbrengen op je favoriete popnummer via emailadres: top2000barendrecht@gmail.com Lees verder >> 12.11.17
 

500 jaar Reformatie - de eerste predikanten van Barendrecht (2)
Het jaar 2017 staat in het teken van 500 jaar Reformatie. De Dorpskerk is het enige gebouw in onze gemeente dat de Reformatie heeft meegemaakt. Dat is reden geweest voor Dorpskerkrentmeester Simon Hoek om zich te verdiepen in die eerste jaren van de Reformatorische gemeente in Barendrecht. Hij bestudeerde onder andere de Acta (verslagen) van de eerste Synodes en Classicale vergaderingen van Zuid Holland over de periode 1573 tot 1620.  Daaruit onstaat een boeiend beeld over de gang van zaken in het nog jonge kerkgenootschap. In het tweede artikel gaat hij in op de tweede predikant van Barendrecht, dominee Johannes Gerhardi: 'Een predikant van onbekende herkomst, die illegaal vertrok.'  Lees verder >> 
Voor het eerder geplaatste artikel over de eerste predikant, Michael Egidii, lees verder >>
12.11.17

 

Een prachtige Choral Evensong
Het initiatief van de werkgroep Eredienst van de Dorpskerkgemeente om een Evensong te organiseren, mag geslaagd worden genoemd! Het koor en de cantor van de Anglicaanse St. John & St. Philip Church in Den Haag verzorgden een prachtige uitvoering van een gebedsdienst volgens het Book of Common Prayer waarbij de eeuwenoude Engelse koormuziek uitstekend tot haar recht kwam. De forse belangstelling én de vele positieve reacties ondersteunen de werkgroep in haar streven om vaker Evensongs te gaan organiseren in de Dorpskerk, die met haar ontstoken eeuwenoude kaarsenkronen, een uitstekende ambianche blijkt te zijn voor deze vorm van liturgieviering. Dorpskerkpredikant verzorgde een korte overdenking. Een fotoverslag volgt. 12.11.17

Zangmiddag - feest der herkenning
Na het succes van de zangmiddag van vorig jaar met liederen uit de bundel van Johannes de Heer, werd er dit jaar weer een zangmiddag georganiseerd op 7 november. Er werden weer bekende liederen gezongen, zodat het een feest der herkenning is geworden. Hans van Gelder bespeelde het Dorpskerkorgel en ds. Piet Taselaar praatte de liederen aan elkaar. Na afloop verzorgde de HVD koffie en thee in de Ontmoeting en er was gelegenheid om nog even gezellig na te praten.  12.11.17
  Klik voor vergroting

De Maaltijd van de Heer, een Feestmaal
Het is al weer een jaar geleden dat de Generale Synode van de PKN zich boog over één van de 'basics' van onze Protestantse Kerk: de viering van het sacrament van Heilig Avondmaal. Er verscheen een indrukwekkende notitie van de hand van prof. Jan Muis, getiteld 'De Maaltijd van de Heer'. Hij stelt: “Wij ontvangen brood en wijn samen met anderen en beleven daarin een diepe gemeenschap met mensen die we niet zelf hebben uitgekozen. We hebben Jezus Christus gemeenschappelijk. We zijn kinderen van één Vader. Binnen de Dorpskerkgemeente zijn de Wijkraad van Diakenen en de Werkgroep Eredienst met elkaar in gesprek over de wijze van Avondmaalsviering in onze wijkgemeente. Wie belangstelling heeft voor deze notitie, lees verder >> 08.11.17

Gedenken overledenen
De Dorpskerkgemeente voelt zich verbonden met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen. Dat komt ook jaarlijks tot uitdrukking op de wijze waarop de overleden gemeenteleden worden herdacht. Verbonden met de kerk van alle eeuwen worden in onze wijkgemeente op de zondag na Allerheiligen, dit jaar was dat zondag 5 november, de namen genoemd van de in het afgelopen jaar overleden gemeenteleden. Daarnaast gedenken we allen die ons eerder zijn voorgegaan. Met het noemen van namen en/of het aansteken van een kaarsje houden we de dierbare herinneringen aan hen levend. Voor de Orde van de dienst, lees verder >> Koster Jan van den Oever maakte foto's voor een verslag van deze indrukwekkende dienst, kijk verder >>  06.11.17
 
Klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht
In hun nieuwe wijkbericht gaan Dorpskerkpredikanten Jan Willem Stam en Piet Taselaar in op het wel en wee van de Dorpskerkgemeente. Verder aandacht voor de komende erediensten. Lees verder >> 06.11.17

Meditatie Klankbord 06.11.17
De meditatie voor het Klankbord van  6 november is geschreven door ds. Cees Romkes. Hij gaat in zijn meditatie in op het thema 'Hebt elkander lief'.   Lees verder >>  06.11.17
 

Woord & weg - november 2017
Het inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland besteedt in het novembernummer aandacht aan vele interessante zaken die spelen op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau in de PKN. Zo gaat historicus en terrorismedeskundge Beatrice de Graaf in op haar nieuwe boek 'Heilige Strijd'. Lees verder >> 01.11.17 

Indrukwekkend Requiem van Gabriël Fauré
Op woensdag 1 november (Allerheiligen) vond er in de Dorpskerk een bijzonder concert plaats. Het Vocaal Ensemble Amabele Vocale uit Zwijndrecht gaf een indrukwekkende uitvoering geven van het bekende en bij velen geliefde Requiem van de Franse componist Fauré (1854-1924).  Het werk kenmerkt zich door een grote sereniteit, hetgeen in sterk contrast staat met andere 19e eeuwse requiems, zoals bijvoorbeeld van de Italiaanse componist Giuseppe Verdi. Amabelle is een koor van vrouwenstemmen, en stond onder leiding van dirigente Ilona de Kievit. Het werk werd aan het orgel begeleid door Bas Groenewoud. Dorpskerkmusicus Hans van Gelder lichtte het werk kort toe. Het concert was een initiatief van de Werkgroep Eredienst van de Dorpskerkgemeente. Voor een kort fotoverslag, lees verder >> 26.10.17
  Klik voor vergroting

500 jaar Reformatie - de eerste predikanten van Barendrecht (1)
Op Hervormingsdag 2017 wordt het hoogtepunt gevierd van 500 jaar Reformatie, vijf eeuwen nadat Maarten Luther zijn stellingen publiceerde in 1517. In Barendrecht vond de Reformatie veel later plaats, namelijk in 1574. De Dorpskerk is het enige gebouw in onze gemeente dat de Reformatie heeft meegemaakt. Dat is reden geweest voor Dorpskerkrentmeester Simon Hoek om zich te verdiepen in die eerste jaren van de reformatorische gemeente in Barendrecht. Hij bestudeerde onder andere de Acta (verslagen) van de eerste Synodes en Classicale vergaderingen van Zuid Holland over de periode 1573 tot 1620.  Daaruit onstaat een boeiend beeld over de gang van zaken in het nog jonge kerkgenootschap. In een serie artikelen op deze website zullen de eerste predikanten van Barendrecht de revue passeren. In het eerste artikel wordt Michael Egidii gepresenteerd, een monnik die in 1574 de eerste voorganger van de Dorpskerk was na de Reformatie. Hij werd echter kort daarop in de Acta getypeerd als een 'wolf ende verscheurder der Kereke Godts'...Lees verder >> (volgende week het 2e artikel over ds. Johannes Gerardi) 31.10.17

Vrolijke Kinderkerk
De KINDERKERK in de Dorpskerk op 29 oktober was weer een feestje voor kinderen! Een vijfentwintigtal kinderen en zo'n vijftig (groot)ouders en andere belangstellenden waren getuige van een wel heel bijzondere wijze waarop aan de kinderen het verhaal werd verteld over Mozes in het biezenmandje. Voor de kansel was een hele rietkraag neergezet en daartussen lag een biezenmandje. Dat was al heel bijzonder, maar het verhaal kreeg pas echt een mooie wending toen er een echte pasgeboren baby in het mandje werd gelegd door Lisette Looren de Jong. Zij en haar dochtertje speelden even voor de moeder en zus van de pasgeboren Mozes. De kleine Zoë bleef prinsheerlijk slapen in het biezenmandje terwijl dominee Jan Willem Stam het mooie Bijbelverhaal vertelde. Mieke Groen zong een mooi liedje en Hans van Gelder speelde piano. Het was weer een geel fijne Kinderkerk! Er zijn mooie foto's gemaakt, kijk verder >> 31.10.17
  klik voor vergroting

De kleine Zoë lag net als Mozes in een biezenmandje

Vaya con Dios en à Dieu
Ons bereikte het droevige bericht dat Piet van der Wel is overleden. Piet heeft samen met zijn vrouw Ans decennia lang op energieke en inspirerende wijze talloze bijdragen geleverd aan de Protestantse Gemeente Barendrecht. In het bijzonder willen we de Taizé-vieringen noemen die hij alle jaren organiseerde in de hem zo dierbare Dorpskerk. Moge Ans en haar gezin  zich omringt weten door een hechte kring van bedroefde gemeenteleden én door een wolk van gebeden om troost en kracht van de Eeuwige. Ons rest slechts een laatste groet:  Vaya con Dios en à Dieu Piet, dank voor alles wat je voor ons betekende!     28.10.17

Nieuws uit de AK
Door drukke werkzaamheden  van uw webbeheerder in de Dorpskerk zijn enkele berichten van de Algemene Kerkenraad abusievelijk niet opgenomen op onze website. Die omissie wordt hierbij alsnog hersteld. Het betreft de bijeenkomsten op 7 september en die van 5 oktober j.l.
Voor de Informatie uit de AK-vergaderingen van 7 september en 5 oktober, lees verder >>.
Voor de notulen van het openbare deel van de AK-verg. van 7 september, lees verder >>  29.10.17
 

Voortaan ook oud textiel inleveren bij Afval Loont!
Er zjn vele Barendrechters die deelnemen aan Afval Loont ten behoeve van het onderhoud van de Dorpskerk. Afval Loont heeft nu gemeld dat er voortaan ook oud textiel kan worden ingeleverd. Dat gaat tien eurocent per kilo opleveren. We roepen alle spaarders op om naast oud papier, plastic en (kleine) electrische apparatuur, voortaan óók oud textiel te gaan sparen ten behoeve van de instandhouding van het 'oudste huis van Barendrecht'! Nu de restauratie van de zerkenvloer grotendeels is gefinancierd door onze actie Afval Loont, is het volgende project: de sponsoring van nieuwe verlichting op zolders van de Dorpskerk en de kerktoren. Doet u ook mee? Voor een overzicht wat wél en wat niet kan worden ingeleverd: lees verder >>
 

Spaar mee voor de instandhouding van de Dorpskerk!

Feestelijke doopdienst
Zondag 22 oktober werden in een feestelijke eredienst twee kinderen van de Dorpskerkgemeente gedoopt. Sven Fabian, zoon van Silvester en Margreet de Jong, en Zoë Lynn Noëlle, dochter van Martijn en Lisette Looren de Jong, werden - omringd door een groot aantal kinderen van de kindernevendienst - gedoopt door ds. Jan Willem Stam. De kinderen hadden een feestelijk cadeau gemaakt voor beide doopouders en dopelingen. Jeanette van den Hil verleende als cantrix haar medewerking aan de dienst. Lees verder >>  26.10.17
 

Liturgisch bloemschikken vastgelegd in album
De waarderingscommissie van de Dorpskerkgemeente heeft zondag 22 oktober aan Arja Hoogerbrugge en Truus Barendrecht een fotoboek overhandigd met een selectie van foto's van de wedstrijd voor het mooiste liturgisch bloemstuk. Dit fotoboek werd door kerkenraadsvoorzitter Kees Vos overhandigd als blijk van waardering voor het werk dat beide dames meer dan tien jaar hebben gedaan als werkgroep Liturgisch bloemschikken. Er is ook een exemplaar bestemd voor het archief van de Dorpskerkgemeente. Dat exemplaar zal komende zondagen na de eredienst ter inzage worden gelegd in de Ontmoeting. 26.10.17
  klik voor vergroting

Nieuws van de Diaconie
In het nieuwe bericht van het College van Diakenen wordt aandacht besteed aan de diaconale collectedoelen in de komende weken. Dit keer staan in de Dorpskerk het Luthers theologisch Seminarie in Hong Kong en het Protestants Interkerklijk Thuisfront centraal. Lees verder >> 26.10.17

Leerhuis-avond
Het was dinsdagavond 24 oktober weer een boeiende Leerhuis-avond. Dit keer verzorgde dr. Marjo Korpel (Protestantse Theologische Universiteit) in het Leerhuis 'Leren lezen' een lezing over 'het zwijgen van God'. Een thema dat in de moderne theologie, filosofie, kunst en cultuur veel aandacht krijgt. De Bijbel (en dan met name de Hebreeuwse Bijbel, wat wij het Oude Testament noemen) heeft ook wel iets over te zeggen over het zwijgen van God. Marjo Korpel legde die twee (context en tekst) naast elkaar. Het was een leerzame avond. Op de volgende Leerhuis-avond - 21 november - zal er worden doorgepraat over dit thema. Wees welkom! 24.10.17


Nieuw wijkbericht
In zijn nieuwe wijkbericht gaat Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in op het wel en wee van de Dorpskerkgemeente. Verder vraagt hij aandacht voor de nieuwe serie Leerhuis-bijeenkomsten en de tweede stage die Joas Boiten (student Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) aan de Christelijke Hogeschool Ede) gaat lopen in onze wijkgemeente. Lees verder >> 21.10.17

Meditatie Klankbord 21.10.17
De meditatie voor het Klankbord van  21 oktober is geschreven door ds. Bert de Wit. Hij gaat in zijn meditatie in op de bteekenis van 500 jaar protestantisme, onder het thema: 'Al ben ik er nog lang niet mee klaar' Lees verder >>  21.10.17
 

Ongewenste gasten in Dorpskerk. . . .
De Dorpskerk is als ‘oudste huis van Barendrecht’ een herberg voor een ieder die er een plekje zoekt om tot rust te komen, te mediteren, aan een eredienst of andere activiteit mee wil doen.Toch is er soms sprake van een ongewenste gast in de kerk. Zo vloog er een keer een koolmees door een kapot glas-in-loodruitje de kerk binnen en ook waren er wel eens ongewenste vlinders die het alarm deden afgaan.Dit keer waren er ongewenste gasten die bovendien de nodige problemen hebben veroorzaakt en de kerk op kosten hebben gejaagd. De boosdoeners zijn gevlogen. . . . . Lees verder >> 19.10.17

Grote schilderbeurt Dorpskerk (2)
Vroeger werd bij een grote schilderbeurt de kerk en de kerktoren in de steigers gezet. Tegenwoordig wordt met een hoogwerker gewerkt en zijn nagenoeg alle te schilderen onderdelen bereikbaar. Het tweede voortgangsverslag geeft een overzicht van de werkzaamheden in woord en beeld. Ook nu heeft de Dorpskerk weer een geheimpje prijsgegeven: een bijzonder gevelanker.
Lees verder >> 19.10.17

Het bijenvolk van de Dorpskerk
Hoe is het met de bijen?’  De gastvrouwen van de kerktuin achter de Dorpskerk horen deze vraag vaak van geïnteresseerde bezoekers die op zaterdagochtenden tijdens het tuinseizoen even stilstaan bij de bijenkast. Het antwoord van imker Jaap Witter uit Barendrecht, eigenaar en beheerder van het bijenvolk, is tweeledig. Vrij vertaald: 'tevreden, maar niet zonder zorgen!' De omvang van een bijenvolk varieert per seizoen. In de zomer telt een zwerm 30.000 tot 50.000 bijen; ’s winters 10.000 tot 15.000. Voor het hele verhaal over het nijvere bijenvolk van de Kerktuin bij de Dorpskerk, lees verder >> 18.10.17
  klik voor vergroting

Indrukwekkende eredienst over Luther
Dat de Dorpskerkgemeente zich, naast een enthousiaste en gedreven jonge predikant, gelukkig mag prijzen met een zeker zo begeesterde emerituspredikant - als bijstand in het pastoraat - is velen bekend. Degenen die zondagmorgen 15 oktober in de Dorpskerk de eredienst bezochten, waren buitengewoon onder de indruk op de inspirerende en begeesterde wijze waarop ds. Piet Taselaar (uit z'n hoofd en tussen de gemeenteleden lopend) de betekenis van Maarten Luther voor het protestantisme vertaalde tot een inspirerende boodschap. Voor sommigen was dit niet de 'preek van de week', maar 'de preek van het jaar'! Door uw webbeheerder is de teruggeluisterde preek volledig uitgetypt en nagezien door ds. Taselaar, zodat u deze indrukwekkende preek nog eens rustig kunt nalezen.  Lees verder >> 17.10.17
  klik voor vergroting
'Als Luther, prekend tussen de mensen'

Twee giften voor restauratie Dorpskerk
Na afloop van de eredienst op zondag 15 oktober kreeg een van de kerkrentmeesters een tweetal enveloppen aangereikt. Op de ene envelop stond 'Voor de Dorpskerk, van uw oudste gemeentelid Hendrik van der Voorden'. Een van de dochters van de overleden heer Van der Voorden zei tegen de kerkrentmeester dat de Dorpskerk, van waaruit hij zaterdag jl. was begraven, hem zijn lange leven lang zeer dierbaar was geweest! Op de andere envelop stond vermeld: 'Voor de restauratie van de toren, van n.n.' De kerkenraad en de kerkrentmeesters zijn buitengewoon dankbaar voor beide giften, die besteed zullen worden aan de lopende restauratie van de kerktoren. 15.10.17

Grote schilderbeurt Dorpskerk (1)
Naast alle bijzondere restauratieprojecten die in dit najaar worden uitgevoerd in de Dorpskerk, vindt er ook regulier groot onderhoud plaats. In de meerjarenbegroting van het Dorpskerkcomplex komen er meerdere posten schilderwerk voor die iedere vijf à zes jaar terugkomen. Dit jaar is het schilderwerk van het houtwerk aan de toren, de houten raamkozijnen van de noordelijke aanbouwen én de ijzeren gevelankers aan de beurt. Ook zal het torenportaal (binnen) een schilderbeurt krijgen. Het buitenschilderwerk is voor 50% subsidiabel. De andere 50% en het binnenschilderwerk is onderdeel van de begroting van de PG Barendrecht. Voor een voortgangsrapportage, lees verder >> 13.10.17
  klik voor vergroting

Lantaarns Dorpskerk gerestaureerd
De Barendrechtse Dorpskerk wordt al vele jaren opgesierd met een tweetal antieke lantaarns die naast het hoofdportaal aan de voorgevel hangen. Verder staan er bij de toegangspaden vanaf de Dorpsstraat nog twee antieke straatlantaarns, zoals die er vroeger op tal van plaatsen in het oude Barendrecht stonden. In het kader van het overall-restauratieprogramma van de Dorpskerk zijn onlangs ook deze vier lantaarns gerestaureerd. Een vraag van de kerkrentmeesters is: 'wie weet er iets te melden over de herkomst van deze lantaarns?'  
Lees verder >>  13.10.17
  klik voor vergroting

Meditatie Klankbord 07.10.17
De meditatie voor het Klankbord van  7 oktober is geschreven door ds. Jaap van Rootselaar. Hij gaat in zijn meditatie in op Lucas 14: 1 - 11 'Solidariteit, leven in verbinding met al het bestaande' Lees verder >>  13.10.17
 

Nieuw wijkbericht
In zijn nieuwe Wijkbericht gaat Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in op het wel en wee van de Dorpskerkgemeente. 
Lees verder >> 13.10.17

Waar ken ik jou van?
In huis-aan-huisblad De Schakel staat met enige regelmaat een interview met een 'bekende Barendrechter' onder de titel 'Waar ken ik jou van?' Deze week was het de beurt aan Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam.  Hij geeft een inkijkje in zijn leven als predikant in Barendrecht. Een mooi citaat uit het interview is: 'Ik ben er trots op dat er in de Dorpskerk een positieve, ontspannen sfeer is en dat we met elkaar meer eenheid en saamhorigheid hebben gecreëerd'.  Wij zeggen daarop: 'Dank je wel Jan Willem, dat gevoelen is wederzijds!' Lees verder >> 13.10.17

Missionaire kanjer PKN: Loek van Doorn
De voorzitter van Hart voor Barendrecht - 'onze' Loek van Doorn - is door de PKN geëerd als 'Missionaire Kanjer'. Deze eretitiel is hem verleend vanwege zijn initiatieven voor Hart voor Barendrecht, het samenwerkingsverband van nagenoeg alle Barendrechtse kerken. Met name de Kerstwandeling 'Bethlehem in Barendrecht' is binnen de PKN niet onopgemerkt gebleven. Lees verder >> 12.10.17

Woord & weg - oktober 2017
Het inspiratiemagazine van de protestantse kerk besteedt in het oktobernummer aandacht aan vele interessante zaken die spelen op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau in de PKN. Deze keer aandacht de 'kliederkerk' voor kinderen.
Lees verder >> 01.10.17 

Windvaan Bethelkerk wegens gevaarlijke situatie verwijderd
Vrijdag 29 september is de windvaan van de toren van de Barendrechtse Bethelkerk onder toeziend oog van de koster van de Bethelkerk - Wout Pol - verwijderd met werkbak die in een grote mobiele kraan hing. Kerkrentmeester Aad Kleine van de Bethelkerk had signalen gekregen dat de bevestiging van de windvaan zodanig slecht was geworden dat er gevaar bestond dat die bij storm er af zou waaien. Na demontage van de windvaan en de bevestigingsconstructie bleek dat deze ingreep zeer noodzakelijk was. Eén zijde van de bevestigingsconstructie was volledig weggeroest. Daarop is in overleg tussen kerkrentmeester en koster besloten om de hele constructie te laten renoveren. Lees verder >> 29.09.17
  klik voor vergroting - foto Simon Hoek

Restauratie monumentale zerkenvloer
Van 1512 tot 1820 werden vooraanstaande Barendrechters begraven in de Dorpskerk. In de loop der eeuwen zijn meerder keren graven geruimd. Van de huidige grafzerken dateert de oudste zerk uit 1584, de jongste grafzerk draagt het jaartal 1820. Bij de grote restauratie in de periode 1960 -1962 zijn alle graven in de kerk geruimd en de grafzerken teruggelegd. Bij de restauratie van september 2017 zijn, op advies van onze restauratiearchitect Bureau Lakerveld alléén de bestaande scheuren uitgehakt en opnieuw gevoegd met een kalkmortel. Dit is ook gebeurd in de plavuizenvloer  van de noordelijke aanbouwen (1771 en 1887).  Voor het eindverslag van de restauratiewerkzaamheden, in woord en beeld, Lees verder >> 29.09.17

  klik voor vergroting

Eerste reacties de belangrijke synodebesluiten. . . .
Ds. René de Reuver geeft samen met enkele andere direct betrokkenen een eerste reactie op de ingrijpende synodebesluiten van 22 september jl. (zie ook onderstaand artikel). Het synodelid mevrouw A. Verbeek verwoordt de besluitvorming heel kernachtig:
 'We moeten van een  Kerk met het motto 'Come and See' naar een kerk met het motto 'Go and Be'.  Lees verder >>  25.09.17

Er zit muziek in de Dorpskerk
Op zondag 24 september is het concertseizoen van Stichting Barendrecht Klassiek weer gestart, met een verrassend concert in de Dorpskerk. Ruim 130 belangstellenden genoten van het viool-piano duo Floor Braam en Luis Rabello. Ze speelden een afwisselend programma met de Sonate in C groot van W.A. Mozart, enkele  temperamentvolle muziekstukken van de Braziliaanse componist Radames Gnattali en de romantische 3e sonate van Johannes Brahms. De activiteiten van Stichting Barendrecht Klassiek in de Dorpskerk worden georganiseerd in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk en zijn mede mogelijk dankzij bijdragen van sponsoren. Voor een fotoverslag, lees verder >>  24.09.17
  Klik voor vergroting.    Foto: Jos Wesdijk

Generale Synode PKN neemt ingrijpende besluiten
Vrijdag 22 september was er een extra synodevergadering waar ingrijpende besluiten zijn genomen die de landelijke organisatie van de PKN drastisch zal gaan veranderen. Zo is er na een uitgebreide discussie besloten om het aantal classes terug te brengen van 74 naar 11. Daarmee zal niet elke (wijk)kerkenraad meer vertegenwoordigd zijn op classicaal niveau. Een voorstel om het aantal classes terug te brengen tot 22 werd afgestemd. Ook de aansturing van de classes wordt aangepakt, zo krijgt elke classis een 'classispredikant', die geacht wordt contact te onderhouden met alle kerkenraden in zijn/haar classis.
Dankzij het Reformatorisch Dagblad werd deze belangrijke synodevergadering in woord en beeld gebracht via een liveblog. Daaruit hebben we een impressie gemaakt zodat onze lezers een goed idee krijgen hoe de besluitvorming in de synode is verlopen. Lees verder >> 23.09.17
  klik voor vergroting Foto Ref.Dagblad
(foto:Reformatorisch Dagblad)

Nieuw wijkbericht
In zijn nieuwe Wijkbericht gaat Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in op het wel en wee van de Dorpskerkgemeente. Hij attendeert u ook op de bijzondere V&T-bijeenkomst 'Luther in drieën' op 2 oktober in de Ontmoeting. Lees verder >> 23.09.17

Meditatie Klankbord 23.09.17
De meditatie voor het Klankbord van 23 september is geschreven door ds. Henk-Jan Ketelaar. Hij gaat in zijn meditatie in op het thema '500 jaar Luther: Protesteren vóór in plaats van tégen'. Hij gaat in op de rol die Maarten Luther speelde bij de reformatie en hoe wij in de Prostetantse Gemeente Barendrecht daaraan aandacht besteden. Lees verder >> 23.09.17
 

Lekkage verholpen
Al eerder is er sprake geweest van een lekkage in de noordelijke aanbouw van de Dorpskerk, maar de oorzaak was destijds niet te achterhalen. Het probleem deed zich incidenteel voor. Toen er vorige week bij een bepaalde windrichting opnieuw een hoosbui was, droop het water van het plafond. Dakdekkersbedrijf Verhoeven, die het schip van de kerk onlangs van nieuwe goten heeft voorzien, werd ingeschakeld en zij hebben de oorzaak wel kunnen achterhalen. In een van de zogenaamde kilgoten tussen beide noordelijke aanbouwen bleek er - verscholen onder de dakpannen - een scheur in de loodlab te zijn. Deze loodslab is vernieuwd en daarmee moet de Dorpskerk weer alle hoosbuien kunnen doorstaan. . .  22.09.17 
  klik voor vergroting

Diaconie presenteert nieuwe doelen
De diaconie van de PG Barendrecht heeft een nieuw diaconaal project en een nieuw missionair project uitgekozen om zich de komende vier jaar op te richten. Beide projecten zijn in het Zuid-Amerikaanse land Colombia. Op 2 oktober a.s. organiseert het dagelijks bestuur van de diaconie een thema-avond waar deze nieuwe doelen centraal staan. Op de avond wordt door Inge Landman van Kerk in Actie informatie gegeven over de twee projecten. Zij is al 4 jaar actief betrokken bij beide projecten. De avond zal worden gehouden op in Carnisse Haven, aanvang 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. U bent van harte uitgenodigd!
Lees verder >> 21.09.17

'Wat je zegt dat ben je zelf'
Woensdagavond 21 september waren veel leden van de Dorpskerkgemeente getuige van de theatervoorstelling onder bovengenoemde titel. Dat we er op onze website aandacht aan besteden is gelegen in het feit dat drie unieke talenten van de Dorpskerkgemeente er een topprestatie hebben geleverd. Oud-kerkenraadsvoorzitter Gerrit Barendrecht schreeft de teksten en organiseerde het hele spektakel in het Nieuwe Luxortheater, rondom zijn naderende afcheid als directeur in het Rotterdamse Protestants Christelijk basisonderwijs. Hij was zelf een van de veertien hoofdrolspelers. Ook Mieke Groen - collega van Gerrit - speelde en zong fantastisch en het gezelschap werd bij de adembenemende  luisterliedjes op de vleugel begeleid door Hans van Gelder, kerkmusicus van de Dorpskerk. Aan het eind van de avond  werden zij, hun medespelers en het 40-koppig Riderkerks Symfonie Orkest getrakteerd op een daverend applaus van een volle theaterzaal. Chapeau Gerrit, Mieke en Hans! We hebben genoten van jullie indrukwekkende prestatie! Wát een talent schuilt er in die Dorpskerkgemeente...! Het Rotterdams Dagblad schreef een mooi artikel, lees verder >> 21.09.17
  Klik voor vergroting. Foto: AD-Frank de Roo

foto: AD - Frank de Roo

Belangrijke synodevergadering
De Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland houdt op 22 september een zeer belangrijke vergadering. Op de agenda staan de ' Kerkordelijke voorstellen deel I - tweede lezing Kerk 2025'. Dat zegt een buitenstaander weinig, maar de voorstellen omvatten een grote wijziging in de structuur en de organisatie van de PKN. In de afgelopen maanden hebben plaatselijke kerkenraden hun visie kunnen geven op de ingrijpende plannen. Tijdens de synodevergadernig zal blijken of er een open oor is geweest voor het grondvlak van de kerk danwel of de landelijke bestuurderen hun eigen voorstellen laten prevaleren. Voor de liefhebbers van kerkrechtelijke zaken is de synodevergadering rechtstreeks te volgen via >> Synode tv van de Reformatorische Omroep. Voor de vergaderstukken compleet met bijlagen, lees verder >>. 21.09.17

Woord & weg - september 2017
Het inspiratiemagazine van de protestantse kerk besteedt in het septembernummer aandacht aan vele interessante zaken die spelen op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau in de PKN. Zo gaan theologe Mieke Sterk en columnist Stephan Sanders in op het thema 'geloven in de toekomst'. Verder is natuulijk ook aandacht voor de Vredesweek 2017. Lees verder >> 01.09.17 

Jubileumboek uitverkocht
Het boek 'Vijf eeuwen Dorpskerk', dat in 2012 werd uitgegeven ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van de Barendrechtse Dorpskerk, is niet langer te koop. De allerlaatste exemplaren zullen worden bewaard door de Dorpskerkgemeente voor archiefdoeleinden. Degenen die toch nog zijn geïnteresseerd in een exemplaar van dit prachtige boek, worden verwezen naar de Snuffelmarkt van de Dorpskerk. Daar duikt zo nu en dan nog wel eens een exemplaar op. Het boek werd destijds uitgegeven door de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk; het werd gefinancierd door de Stichting Vrienden van de Dorpskerk. De opbrengst van de verkoop is ook ten goede gekomen aan deze Vriendenstichting. Op de leestafel in de Ontmoeting zal een inkijkexemplaar beschikbaar blijven. 26.08.17
  klik voor vergroting

Nieuw seizoen Leerhuis
Na twee succesvolle seizoenen gaat het Leerhuis 'Leren lezen' ook komend seizoen weer open. De predikanten Romkes, Stam en De Wit hebben weer een prachtige serie avonden voorbereid. Er komen vier avonden met boeiende externe sprekers. Die avonden worden afgewisseld met avonden waar met elkaar de verdieping wordt gezocht. De avonden worden gehouden in de Ontmoeting en vangen steeds om 20.00 uur aan. Voor het volledige programma, lees verder >>  25.08.17
  klik voor vergroting

Ontmoeting in historisch perspectief
Met enige regelmaat wordt de Dorpskerk bezocht door mensen die in het kader van voorouderonderzoek bijzondere belangstelling hebben voor de monumentale grafzerken in het oudste huis van Barendrecht. Zaterdag 19 augustus 2017 heeft kerkrentmeester Simon Hoek weer zo iemand ontvangen en rondgeleid. Het werd een bijzondere 'ontmoeting in historisch perspectief'. De bezoeker was op zoek naar de grafzerken van zijn voorouders. Die behoorden tot de familie Aendewegh (of Andeweg). Maar tijdens het gesprek bleek dat onze bezoeker nóg een bijzondere binding heeft met de Dorpskerk, namelijk met de roemruchte ds. Foppe Fortuin....
Lees verder >> 20.08.17


De Dorpskerk, een herberg onderweg . . .
De Dorpskerkgemeente benadrukt al decennia dat zij een wijkgemeente wil zijn die hun huis (de Dorpskerk) open wil stellen voor ieder op zoek is naar een oase in het leven. De vierentachtigste Psalm is een lied dat één op één voor onze monumentale Dorpskerk geldt en dat eigenlijk voor elk kerkgebouw zou moeten gelden. . . 'Dit huis, een herberg onderweg voor wie verdwaald zijn in heg en steg; geen rust, geen ruimte meer kon vinden . . . .' Deze, tekst  willen we u niet onthouden. Lees verder >> 18.06.17
 
Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase. . .

De financiering van de restauraties van de Dorpskerk
Hoe is het toch mogelijk dat al decennia lang de staat van onderhoud van de Dorpskerk stap voor stap naar een optimaal niveau wordt gebracht? En hoe verhoudt dat zich tot de zorgelijke financiële toestand van de hele Protestantse Gemeente Barendrecht? Dit zijn vragen waarmee de kerkrentmeesters van de Dorpskerk worden geconfronteerd. Het is voor 'outsiders' niet altijd even duidelijk wat de financieringsbronnen zijn van al die renovatie- en restauratieprojecten. Een van de kerkrentmeesters heeft het complete plaatje op papier gezet. Zo wordt volledige transparantie gegeven op welke wijze het 'oudste huis van de Heer' in Barendrecht in een steeds betere conditie wordt gebracht.  Lees verder >>   foto: Jos Wesdijk-De Schakel
  klik voor vergroting

Wist u dat?  
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk heeft (evenals de Stichting Vrienden van de Dorpskerk) in haar doelstelling staan om de rollen die de Dorpskerk vervult in de Barendrechtse samenleving te versterken. Dat betreft primair de rol als Godshuis voor de wekelijkse zondagse eredienst voor een Protestantse wijkgemeente rondom de Dorpskerk én daarnaast de rol als muziekpodium én ten derde de rol als internationaal beschermd rijksmonument. Alle drie deze rollen zijn wat ons betreft even waardevol en dienen te worden versterkt om zodoende dit unieke gebouw voor protestantse kerkgangers en alle overige Barendrechters te behouden. Alle acties om de positie én de conditie van 'het oudste en misschien wel het mooiste huis van Barendrecht' te verder verbeteren dienen dan ook in het licht van deze drievoudige doelstelling bezien te worden.
 

Wordt Vriend van de Dorpskerk
en ondersteun daarmee de doelstellingen van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk:

*  De instandhouding van de monumentale Dorpskerk voor de eredienst;
*  Het organiseren en faciliteren van culturele activiteiten in de Dorpskerk (voor zover in overeenstemming met eerstgenoemde doel);
*  Het ontplooien van activiteiten om financiële middelen te verkrijgen voor de instandhouding van de Dorpskerk.
                                       Lees alles daarover op de eigen website van deze stichting >> 
www.vriendendorpskerkbarendrecht.nl

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende