Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Actueel
Nieuwsberichten van de afgelopen twee maanden


Over Liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
De tweede zondag van Pasen heeft twee namen: ‘Beloken Pasen’ en ‘Quasimodo Geniti’. De eerste duidt aan dat daarmee het Paasfeest definitief wordt afgesloten. Het wordt ‘beloken’: de luiken gaan dicht. In de vroege kerk hadden de dopelingen, die in de Paasnacht waren gedoopt de hele week witte feestkleren gedragen. En aan het eind van die week leggen ze die smetteloze kleren weer af. Ze waren de ‘nieuwgeborenen’ de ‘geniti’. Daar komt de tweede naam vandaan: 'Als nieuwgeborenen’ naar 1 Petrus 2:2.  06.04.18

Over liturgie gesproken. . . . 'De Vijftigdagentijd'
'Veertígdagtijd' is een bekend begrip, maar de term 'Vijftigdagentijd' is veel minder bekend. Daarmee wordt op de liturgische kalender het laatste deel van de Paaskring bedoeld. Dit wordt ook wel de Paastijd genoemd; eigenlijk zijn het vijftig Paasdagen. De vijftigdagentijd begint op  Paasmorgen en eindigt op de zaterdag voor Pinksteren. De liturgische kleur in deze periode is de feestkleur 'wit'. Op Pinksteren wordt de liturgische kleur 'rood'. Lees verder >> 06.04.18

Wist u dat? De geschiedenis van 'de moeder aller nachtwakes'
Al meer dan vijftien(?) jaar wordt in de Dorpskerk op een indrukwekkende wijze de Paaswake gevierd als onderdeel van een doorgaande viering die begint op Witte Donderdag, een vervolg krijgt op Goede Vrijdag en na de Paaswake uitmondt in het Paasfeest op de morgen van Eerste Paasdag. Ook dit jaar was dit een hoogtepunt in het kerkelijk jaar. Waar komt die traditie eigenlijk vandaan? Waar zijn de onderdelen van de Paaswake op gebaseerd? Zo zal menigeen zich afvragen. Onder het motto 'Over liturgie gesproken' heeft de werkgroep Eredienst van de Dorpskerkgemeente zich ten doel gesteld om het vieren van de liturgie nader toe te lichten en dichter bij de kerkgangers te brengen.  Die vragen komen aan de orde in het artikel 'De Paaswake, de moeder aller nachtwakes'. Die uitpspraak komt van niemand minder dan de bekende kerkvader Augustinus. Lees verder >> 06.04.18

Verslag van de Kinderkerk op Palmpasen
De werkgroep Kinderkerk van de Dorpskerkgemeente had op Palmpasen weer een origineel programma voor de kinderen bedacht. Al voor de eigenlijke dienst in de Dorpskerk begon, gingen de kinderen met hun papa's en mamma's, opa's en opa's tekenen. Zo ontstond er een doek van bijna 10 meter  vol  met tekeningen. Dat kleed werd - net als op Palmpasen in Jeruzalem destijds - als een pad voor de komst van de Heer Jezus uitgelegd tot voor in de Dorpskerk. Na afloop stond er voor de kinderen en de ouderen wat lekkers klaar in de Ontmoeting. Een woord van waardering voor de werkgroep Kinderkerk is zeker op z'n plaats! Volgende Kinderkerk is op 27 mei in. . . . .de Kerktuin! Voor het verslag. Voor het verslag van deze Kinderkerk, lees verder >>
Door alle drukte in de afgelopen weken is dit verslag iets vertraagd geplaatst, waarvoor onze excuses!  05.04.18
  klik voor vergroting

Prachtig resultaat 'Afval Loont voor Dorpskerk'
De actie 'Afval Loont voor de Dorpskerk' heeft over de eerste drie maanden van 2018 het prachtige bedrag van € 500 opgeleverd. Dit bedrag is letterlijk met 'dubbeltjes en kwartjes' bijeen gebracht tijdens zo'n 1500(!) bezoeken aan Afval Loont. De kerkrentmeesters van de Dorpskerk zijn alle deelnemers veel dank verschuldigd. Binenkort zal bekend worden gemaakt aan welk onderhoudsproject van de Dorpskerk het van de actie over 2018 zal worden besteed. Met het inleveren van oud papier, oude metalen en plastic levert u een waardevolle bijdrage aan de instandhouding van het 'oudste huis van Barendrecht'!
Doet u ook al mee? 04.04.18
 

Een hele dag muziek in de Dorpskerk
Op 14 april is er alweer voor de 7e keer het Open Podium, georganiseerd door de Stichting Barendrecht Klassiek in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Er hebben zich heel wat enthousiaste deelnemers aangemeld en er valt die dag veel te genieten dankzij een grote variatie aan instrumenten en de muziekkeuzes van de deelnemers, die soleren, maar ook  in duo's, trio's en grotere groepen optreden. Het Open Podium in de Dorpskerk (Dorpsstraat 146, naast de watertoren) duurt van 10.00 tot 17.00 uur. Ga voor de details van het programma naar >> www.barendrechtklassiek.nl  Er is koffie, thee en limonade. De toegang is vrij, bijdragen na afloop zijn echter meer dan welkom. De activiteiten van Stichting Barendrecht Klassiek zijn mede mogelijk dankzij bijdragen van sponsoren. 02.04.18
 

Kerktuin opent seizoen met stekkendag
De kerktuin achter de Dorpskerk opent het nieuwe seizoen zaterdagmorgen 21 april (10 tot 12 uur) traditioneel met de stekkendag. Stekjes van tuin- en kamerplanten worden dan voor vriendelijke prijsjes te koop aangeboden. De opbrengst is bestemd voor de verdere verfraaiing  van de tuin. De stekjes kunnen bij de kerktuin worden bezorgd op vrijdagavond 20 april van zeven tot acht uur en op zaterdagmorgen 21 april van negen tot tien uur. Er zijn dan medewerkers aanwezig om ze in ontvangst te nemen. Lees verder >> 02.04.18
 

De Dorpskerkgemeente viert Pasen en gaat onderweg. . . .
Na een Veertigdagentijd met 7 oecumenische vespers en 6 oecumenische eenvoudige maaltijden volgde een Stille Week met een doorlopende indrukwekkende viering in drieën. Het geheel mondde uit in de Dorpskerk in een inspirerende Paaswake gevolgd door een feestelijke Gezinsdienst op Paasmorgen en daarna een overheerlijke Paasbrunch met zo'n negentig gemeenteleden (zie separate artikelen). Vanuit deze hoogtepunten gaat de vitale Dorpskerkgemeente geïnspireerd onderweg. . .  Onderweg naar een nieuw hoogtepunt: het 'samen-vieren' met de wijkgemeente Zuid-Oost aan het begin van het nieuwe kerkelijk jaar. Voordat dit zover is, zullen de gemeenteleden van beide wijkgemeenten zich moeten uitpreken over de plannen. Binnen de Dorpskerkgemeente vindt momenteel via de clustercoördinatoren een informatieronde plaats, ter voorbereiding op de Gemeenteavond van 10 april aanstaande. De komende gemeenteavond zou in de bijna 445-jarige geschiedenis van de Hervormde Dorpskerkgemeente van historische betekenis kunnen worden: onderweg gaan naar één Protestantse wijkgemeente. 02.04.18
  klik voor vergroting

Gezellige Paasbrunch
Na de feestelijke Paasviering in de kerk volgde een zeer gezellige Paasbrunch. Zo'n negentig gemeenteleden deelden met elkaar soep, diverse soorten salades, brood, fruit en feestelijke toetjes.  De organisatie was weer in handen van Elly van den Oever en haar grote schare vrijwilligers. Van alle kanten waren de etenswaren aangeleverd door gemeenteleden en waar nodig was er wat bijgekocht. Met terechte trots kon Elly melden dat ook deze brunch de kerkelijke gemeente geen stuiver heeft  gekost en het dus ook nu weer volledig kostendekkend was! Kerkenraadsvoorzitter Kees Vos bedankte alle vrijwilligers voor hun grote inzet en sprak in het bijzonder zijn waardering uit voor Antoinette Jansen die achter de schermen vele uren besteedde aan de prachtige liturgieën en het punctuele draaiboek. Hij memoreerde ook de geweldige inzet van de predikanten, organisten en de cantorij gedurende de afgelopen dagen. Voor de fotoreportage, kijk verder >>  02.04.18 
  klik voor vergroting
De Paasbrunch:
een mooi stukje gemeenteopbouw

Feestelijke Gezinsdienst op Paasmorgen
'De Heer is waarlijk opgestaan!', zo opende ouderling van dienst Tineke van der Meer de feestelijk viering op de morgen van Pasen. 'Hallelujah', zo klonk het vanaf de orgelgalerij door kerkmusicus Hans van Gelder. Het was het feestelijke begin van een prachtige Paasviering voor het hele gezin. Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam had zijn liturgie er op aangepast. Het Paasverhaal vertelde hij aan de kinderen en er werden enkele kinderliederen gezongen. Ook gaf hij uitleg over de nieuwe paaskaars die vanaf nu elke viering zal branden (zie foto). Het was al met al een zeer feestelijke dienst, waaraan ook Mieke Groen een mooie bijdrage leverde als cantrix. Voor de fotoreportage, kijk verder >>  02.04.18
  klik voor vergroting

Een nieuwe Paaskaars ontstoken
Tijdens een indrukwekkende Paaswake in de Dorpskerk is de nieuwe Paaskaars ontstoken door het kleine lichtje dat vanuit de viering op Goede Vrijdag uit de Bethelkerk (symbolisch) was overgebracht naar de Dorpskerk. Vanuit dat lichtje werd de nieuwe paaskaars aangestoken. Zodra die in de kerk was geplaatst, werd één paaswakekaarsje aangestoken. Dat licht werd vervolgens doorgegeven tot dat iedere kerkganger het nieuwe licht had ontvangen. Naast de gebruikelijke aanduidingen van de Griekse letters Alfa ( het begin) en Omega het einde) en het Christusmonogram van de Griekse letters Chi (X) en Ro (P), wordt de nieuwe paaskaars dit jaar opgesierd met een Hugenotenkruis. Dit 17e-eeuwse symbool werd en wordt gedragen als stille getuige van het protestant-zijn. Aan het Hugenotenkruis is in de loop der eeuwen steeds meer symboliek toegedicht, lees verder >> 02.04.18

  klik voor vergroting  

Inspirerende Paaswake
In de viering tijdens een Paaswake komen alle elementen van de christelijke liturgie samen: naast de diensten van Woord, Gebeden en inzameling van gaven, worden de sacramenten van Doop en Avondmaal gevierd. Ook tijdens de afgelopen Paaswake kwamen al deze liturgische elementen samen en dit leidde tot een indrukwekkend, inspirerend hoogtepunt van de viering van het feest van Christus' opstanding. Met het binnenbrengen van de nieuwe paaskaars in de donkere kerk wordt de opstanding van onze Heer Jezus Christus hedacht. Het licht verspreid zich later door hel de kerk. Tijdens deze Paaswake deed een lid van de Dorpskerkgemeente belijdenis en werd zij gedoopt, waarna ook haar zoontje de doop ontving. Het waren ontroerende en indrukwekkende hoogtepunt in deze Paaswake.  Lees verder >>  02.04.18
  klik  voor vergroting
Hoogtepunt in de Paaswakeviering.

Liturgische schikking Pasen 2018
De werkgroep Liturgisch bloemschikken uit de Triomfatorkerkgemeente heeft voor de het Feest van Pasen voor de Triomfatorkerk en de Dorpskerk dezelfde indrukwekkende liturgische schikkingen gemaakt. Dat is op zich al een prachtig symbool van twee wijkgemeenten die niet alleen samen onderweg zijn naar Pasen, maar ook naar het gaan 'samen-vieren' en 'samen-voegen' van de wijkgemeenten. De schikking voor het Paasfeest symboliseert een tuin vol witte bloemen. We mogen samen deelgenoot worden van de kracht van de opgestane Heer. Lees verder >>
Een woord van dank aan Joan Bolt, Petra van Die, Liesbeth van Eijsden en Ingrid Filius die als werkgroep liturgisch bloemschikken van de wijkgemeente Zuid-Oost, gedurende de Veertigdagentijd zowel voor de Triomfatorkerk als voor de Dorpskerk de schikkingen hebben verzorgd, die stuk voor stuk prachtig waren in ontwerp en uitvoering! Hopelijk mogen we in een gezamenlijke toekomst vaker van jullie inspirende schikkingen genieten! Ga voor de hele serie naar >> webpagina Lit.Bloemschikken18
  klik voor vergroting

Nieuw Wijkbericht
In het nieuwe wijkbericht staan Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam en Kerkenraadsvoorzitter Kees Vos stil bij het wel en wee in de wijkgemeente resp. bij de recente en toekomstige ontwikkelingen rondom de Dorpskerkgemeente. Lees verder >> 01.04.18

Paasmeditatie Klankbord
Ds. Henk-Jan Ketelaar is dit jaar degene die de Paasmeditatie heeft verzorgd voor Klankbord. Zijn thema is: 'Pasen: nu heb ik het weer gemist'. 'Op schilderijen is dat moment van ‘iedereen heeft het gemist’ soms treffend in beeld gebracht. Vaak door de slapende Romeinse soldaten af te beelden zoals in dit fresco van Piero della Francesca. Je was er niet bij, of sliep, op het moment suprême. De opwekking van Jezus uit de dood onttrekt zich aan ieders waarneming. Wij kunnen ons er ook geen enkele voorstelling van maken. Wij weten alleen van een leeg graf in het vroege licht van de Paasochtend. Wij hebben het allemáál gemist. . . . . Lees verder >> 31.03.18
  Klik voor een afbeelding van de hele fresco
Een snede uit de fresco 'Verrijzenis'
van Piero della Fresca (1460)

Liturgische schikking Paaswake
De dames Joan Bolt en Petra van Die van de werkgroep Liturgisch bloemschikken uit de Triomfatorkerkgemeente hebben voor de Paaswake een indrukwekkende schikking gemaakt vol symboliek. De drie witte rozen symboliseren de Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige geest. De grassen met een neerbuigende en opgaande lijn drukken uit dat er gedoopt wordt: met Jezus ondergaan en met Hem verrijzen. Groen is de kleur van hoop, trouw en groei. De witte kleur is het symbool van feest en zuiverheid. De witte cirkel staat voor het leven vanuit de dood: voluit leven. De twee orchideeën symboliseren de dopelingen van de Paaswake: Silvia en Jermilson, twee bijzondere, kostbare bloemen. Dat zij nu altijd zullen bloeien. 31.03.18
  kilk voor vergroting

Een hoogtepunt van het kerkelijk jaar: 'onderweg naar Pasen'
Voor velen is de doorlopende viering van het Paastriduüm op de avonden van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake, die uitmondt in de viering op de Paasmorgen, een zo niet hét hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Ook in 2018 hadden de predikanten van Barendrecht-Dorp, de beide kerkmusici, de cantorij, de kosters, tal van ambtsdragers en de werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente veel energie gestoken in de voorbereidingen van deze vieringen. Zoals uit de orde van 'de drie dagen van Pasen' blijkt, waren het weer indrukwekkende en inspirerende vieringen. 'Een mooi voorbeeld hoe er uit samenwerkende wijkgemeenten iets mooi kan groeien'. Voor de doorlopende liturgie, Lees verder >> 31.03.18
 

Passie- en Paasviering HVD
Dinsdagmiddag 27 maart organiseerde de HVD van de Dorpskerkgemeente de jaarlijkse Passie- en Paasviering voor oudere gemeenteleden. De dienst werd geleid door dhr. Joas Boiten. De organist was Hans van Gelder. Omdat het voor koster Jan van den oever en kerkmusicus Hans van Gelder hun laatste HVD-viering was in functie, werden ze aan het eind van de viering in het zonnetje gezet. Na de dienst was er een gezellig samenzijn in de “De Ontmoeting” bij een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij. Hans van Gelder vertelde over de Johannes Passion en ds. Stam vertelde een vrij vehaal. Voor een verslag van deze geslaagde bijeenkomst, lees verder >> 02.04.18/30.03.18
  klik voor vergroting

Actie Voedselbank - 'product van de maand april'
De Dorpskerkgemeente participeert samen met andere kerken in Barendrecht aan de actie 'product van de maand' van de Barendrechtse Voedselbank.
Voor april 2018 is gekozen voor de producten 'koffie, thee, suiker, koffiemelk'.
Op elke zondag dat de Dorpskerk is geopend, kunt u het product van de maand inleveren in de Ontmoeting, waar een krat staat om de producten in te deponeren.
Helpt u ook mee? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
30.03.18
 

Bijzondere Vesper in Dorpskerk
Op woensdagavond 28 maart vond de laatste veertigdagenvesper van dit jaar plaats in de Dorpskerk. Evenals in vorige jaren werd er aan deze viering in de Stille Week extra muzikale invulling gegeven. Dit jaar werkte een kwartet mee, bestaande uit Marieke Neele (sopraan), José Marchal-Donkersloot (alt), Gijsbert Westland (tenor) en Gerard Storm (bas). Naast een bijdrage aan de gemeentezang zongen deze vier zangers passiemuziek van o.a. Michaël Haydn, John Blow en Felix Mendelssohn-Bartholdy. De viering werd geleid door ds. Jan Willem Stam, organist was Hans van Gelder. De Werkgroep Oecumene, die deze vespers organiseerde mag terug kijken op een serie geslaagde vespers. 29.03.18

Over liturgie gesproken . . . de Stille Week en het Paastriduüm
De werkgroep Eredienst van de Dorpskerkgemeente streeft ernaar om de verschillende aspecten van liturgie te verhelderen. Enerzijds is dat gedaan in de brochure 'Over liturgie gesproken', die op deze website is gepubliceerd; anderzijds worden regelmatig artikelen gepresenteerd die delen van het liturgisch jaar nader toelichten. De Stille Week en het Paastriduüm (de drie dagen van Pasen) vormen de belangrijkste periode op de liturgische kalender. Voor meer achtergrondinformatie over de Stille Week en het Paastriduüm, lees verder >>   26.03.18

   

Over Liturgie gesproken. . . .een zondag met een dubbel gezicht
Op de liturgische kalender is de zondag vóór Pasen een zondag met een dubbel gezicht. Enerzijds is het Palmzondag, waarbij de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem centraal staat. Anderzijds is het ook Passiezondag, die het begin van de Stille week markeert, waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken. Dit dubbele karakter wordt ook symbolisch tot uitdrukking gebracht in twee liturgische kleuren. Rood voor het eerste deel van de dienst, als het verhaal over de intocht wordt gelezen; Paars voor het tweede deel van de dienst als het verhaal van Jezus lijden centraal staat. In de Dorpskerk was er dit keer geen preek maar een passielezing uit het Evangelie naar Marcus. De bijzondere opzet van de liturgie werd alom zeer gewaarderd, zo bleek uit de reacties na de viering. Lees verder >> 25.03.18
  klik voor vergroting

Veranderdag 2018
Honderdvijftig vrijwilligers kwamen zaterdagochtend 24 maart bijeen in 'de Ontmoeting' voor de zevende Barendrechtse Veranderdag van de stichting Present Barendrecht. Ze werden ontvangen met koffie. 'Present' trakteerde daarbij op soesjes, ter gelegenheid van haar tiende verjaardag.De vrijwilligers waren voornamelijk afkomstig uit de Barendrechtse kerken. Na een groepsfoto op het grasveld voor de Dorpskerk, waaierden ze uit over 31 projecten. Daaronder waren veel klus- en tuinprojecten, zoals een project aan de Derde Barendrechtseweg. Daar plaatsten ondersteunden vrijwilligers de plaatsing van een hek rondom de tuin die wordt aangelegd door een groep Barendrechtse statushouders. Dit project kon worden gerealiseerd dankzij de collecte die werd gehouden tijdens de Kerstnachtdienst 2017 in de Dorpskerk.
De foto is van de initiator van dit project, Kees Silvis. 24.03.18
  klik voor vergroting
Goed bestede Kerstcollecte

Liturgische schikking zondag Palm- en Passiezondag
De dames Joan Bolt en Liesbeth van Eijsden van de werkgroep Liturgisch bloemschikken uit de Triomfatorkerkgemeente hebben voor de zesde zondag van de Veertigdagentijd een prachtige schikking gemaakt voor de viering in de Dorpskerk. Deze zondag heeft een dubbel karakter, het is zowel Palmzondag als Passiezondag, daarom heeft de schikking ook twee kleuren: rood van de Palmzondag en Paars van de Passiezondag. Het thema is deze zondag is: 'Ik kom naar je toe'. 
Lees verder >> 24.03.18
  klik voor vergroting

Veilige verlichting in de toren
Ter voorbereiding op de restauratie van het torenuurwerk en de luidklok hebben de kerkrentmeesters van de Dorpskerk besloten om de binnenverlichting op alle vier etages van de kerktoren én op de zolder van de kerkzaal te vernieuwen respectievelijk uit te breiden. De bestaande verlichtingsinstallatie dateerde uit het midden van de vorige eeuw en was langzamerhand niet veilig genoeg meer (zie brandschade op de foto). Roel Groen Installatietechniek heeft de klus uitgevoerd. Er zijn nieuwe kabels getrokken en nieuwe armaturen geplaatst. Op de balgenzolder en de uurwerkzolder zijn het sierlijke armaturen en op de klokkenzolder, in de torenspits en op de zolder boven de het schip van de kerk zijn nieuwe LED-armaturen aangebracht. Er  is nu sprake een veilige efficiënte verlichting, die de uitvoering van de toekomstige restauratiewerkzaamheden in de toren zal vergemakkelijken. 22.03.18
  klik voor vergroting
Een oude brandschade
door een te lang brandende lamp

Gezellige Paasbrunch
Na de feestelijke Paasviering in de kerk volgde een zeer gezellige Paasbrunch. Zo'n negentig gemeenteleden deelden met elkaar soep, diverse soorten salades, brood, fruit en feestelijke toetjes.  De organisatie was weer in handen van Elly van den Oever en haar grote schare vrijwilligers. Van alle kanten waren de etenswaren aangeleverd door gemeenteleden en waar nodig was er wat bijgekocht. Met terechte trots kon Elly melden dat ook deze brunch de kerkelijke gemeente geen stuiver heeft  gekost en het dus ook nu weer volledig kostendekkend was! Kerkenraadsvoorzitter Kees Vos bedankte alle vrijwilligers voor hun grote inzet en sprak in het bijzonder zijn waardering uit voor Antoinette Jansen die achter de schermen vele uren besteedde aan de prachtige liturgieën en het punctuele draaiboek. Hij memoreerde ook de geweldige inzet van de predikanten, organisten en de cantorij gedurende de afgelopen dagen. Voor de fotoreportage, kijk verder >>  02.04.18 
  klik voor vergroting
De Paasbrunch:
een mooi stukje gemeenteopbouw

Feestelijke Gezinsdienst op Paasmorgen
'De Heer is waarlijk opgestaan!', zo opende ouderling van dienst Tineke van der Meer de feestelijk viering op de morgen van Pasen. 'Hallelujah', zo klonk het vanaf de orgelgalerij door kerkmusicus Hans van Gelder. Het was het feestelijke begin van een prachtige Paasviering voor het hele gezin. Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam had zijn liturgie er op aangepast. Het Paasverhaal vertelde hij aan de kinderen en er werden enkele kinderliederen gezongen. Ook gaf hij uitleg over de nieuwe paaskaars die vanaf nu elke viering zal branden (zie foto). Het was al met al een zeer feestelijke dienst, waaraan ook Mieke Groen een mooie bijdrage leverde als cantrix. Voor de fotoreportage, kijk verder >>  02.04.18
  klik voor vergroting

Een nieuwe Paaskaars ontstoken
Tijdens een indrukwekkende Paaswake in de Dorpskerk is de nieuwe Paaskaars ontstoken door het kleine lichtje dat vanuit de viering op Goede Vrijdag uit de Bethelkerk (symbolisch) was overgebracht naar de Dorpskerk. Vanuit dat lichtje werd de nieuwe paaskaars aangestoken. Zodra die in de kerk was geplaatst, werd één paaswakekaarsje aangestoken. Dat licht werd vervolgens doorgegeven tot dat iedere kerkganger het nieuwe licht had ontvangen. Naast de gebruikelijke aanduidingen van de Griekse letters Alfa ( het begin) en Omega het einde) en het Christusmonogram van de Griekse letters Chi (X) en Ro (P), wordt de nieuwe paaskaars dit jaar opgesierd met een Hugenotenkruis. Dit 17e-eeuwse symbool werd en wordt gedragen als stille getuige van het protestant-zijn. Aan het Hugenotenkruis is in de loop der eeuwen steeds meer symboliek toegedicht, lees verder >> 02.04.18

  klik voor vergroting  

Inspirerende Paaswake
In de viering tijdens een Paaswake komen alle elementen van de christelijke liturgie samen: naast de diensten van Woord, Gebeden en inzameling van gaven, worden de sacramenten van Doop en Avondmaal gevierd. Ook tijdens de afgelopen Paaswake kwamen al deze liturgische elementen samen en dit leidde tot een indrukwekkend, inspirerend hoogtepunt van de viering van het feest van Christus' opstanding. Met het binnenbrengen van de nieuwe paaskaars in de donkere kerk wordt de opstanding van onze Heer Jezus Christus hedacht. Het licht verspreid zich later door hel de kerk. Tijdens deze Paaswake deed een lid van de Dorpskerkgemeente belijdenis en werd zij gedoopt, waarna ook haar zoontje de doop ontving. Het waren ontroerende en indrukwekkende hoogtepunt in deze Paaswake.  Lees verder >>  02.04.18
  klik  voor vergroting
Hoogtepunt in de Paaswakeviering.

Liturgische schikking Pasen 2018
De werkgroep Liturgisch bloemschikken uit de Triomfatorkerkgemeente heeft voor de het Feest van Pasen voor de Triomfatorkerk en de Dorpskerk dezelfde indrukwekkende liturgische schikkingen gemaakt. Dat is op zich al een prachtig symbool van twee wijkgemeenten die niet alleen samen onderweg zijn naar Pasen, maar ook naar het gaan 'samen-vieren' en 'samen-voegen' van de wijkgemeenten. De schikking voor het Paasfeest symboliseert een tuin vol witte bloemen. We mogen samen deelgenoot worden van de kracht van de opgestane Heer. Lees verder >>
Een woord van dank aan Joan Bolt, Petra van Die, Liesbeth van Eijsden en Ingrid Filius die als werkgroep liturgisch bloemschikken van de wijkgemeente Zuid-Oost, gedurende de Veertigdagentijd zowel voor de Triomfatorkerk als voor de Dorpskerk de schikkingen hebben verzorgd, die stuk voor stuk prachtig waren in ontwerp en uitvoering! Hopelijk mogen we in een gezamenlijke toekomst vaker van jullie inspirende schikkingen genieten! Ga voor de hele serie naar >> webpagina Lit.Bloemschikken18
  klik voor vergroting

Nieuw Wijkbericht
In het nieuwe wijkbericht staan Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam en Kerkenraadsvoorzitter Kees Vos stil bij het wel en wee in de wijkgemeente resp. bij de recente en toekomstige ontwikkelingen rondom de Dorpskerkgemeente. Lees verder >> 01.04.18

Paasmeditatie Klankbord
Ds. Henk-Jan Ketelaar is dit jaar degene die de Paasmeditatie heeft verzorgd voor Klankbord. Zijn thema is: 'Pasen: nu heb ik het weer gemist'. 'Op schilderijen is dat moment van ‘iedereen heeft het gemist’ soms treffend in beeld gebracht. Vaak door de slapende Romeinse soldaten af te beelden zoals in dit fresco van Piero della Francesca. Je was er niet bij, of sliep, op het moment suprême. De opwekking van Jezus uit de dood onttrekt zich aan ieders waarneming. Wij kunnen ons er ook geen enkele voorstelling van maken. Wij weten alleen van een leeg graf in het vroege licht van de Paasochtend. Wij hebben het allemáál gemist. . . . . Lees verder >> 31.03.18
  Klik voor een afbeelding van de hele fresco
Een snede uit de fresco 'Verrijzenis'
van Piero della Fresca (1460)

Liturgische schikking Paaswake
De dames Joan Bolt en Petra van Die van de werkgroep Liturgisch bloemschikken uit de Triomfatorkerkgemeente hebben voor de Paaswake een indrukwekkende schikking gemaakt vol symboliek. De drie witte rozen symboliseren de Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige geest. De grassen met een neerbuigende en opgaande lijn drukken uit dat er gedoopt wordt: met Jezus ondergaan en met Hem verrijzen. Groen is de kleur van hoop, trouw en groei. De witte kleur is het symbool van feest en zuiverheid. De witte cirkel staat voor het leven vanuit de dood: voluit leven. De twee orchideeën symboliseren de dopelingen van de Paaswake: Silvia en Jermilson, twee bijzondere, kostbare bloemen. Dat zij nu altijd zullen bloeien. 31.03.18
  kilk voor vergroting

Een hoogtepunt van het kerkelijk jaar: 'onderweg naar Pasen'
Voor velen is de doorlopende viering van het Paastriduüm op de avonden van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake, die uitmondt in de viering op de Paasmorgen, een zo niet hét hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Ook in 2018 hadden de predikanten van Barendrecht-Dorp, de beide kerkmusici, de cantorij, de kosters, tal van ambtsdragers en de werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente veel energie gestoken in de voorbereidingen van deze vieringen. Zoals uit de orde van 'de drie dagen van Pasen' blijkt, waren het weer indrukwekkende en inspirerende vieringen. 'Een mooi voorbeeld hoe er uit samenwerkende wijkgemeenten iets mooi kan groeien'. Voor de doorlopende liturgie, Lees verder >> 31.03.18
 

Passie- en Paasviering HVD
Dinsdagmiddag 27 maart organiseerde de HVD van de Dorpskerkgemeente de jaarlijkse Passie- en Paasviering voor oudere gemeenteleden. De dienst werd geleid door dhr. Joas Boiten. De organist was Hans van Gelder. Omdat het voor koster Jan van den oever en kerkmusicus Hans van Gelder hun laatste HVD-viering was in functie, werden ze aan het eind van de viering in het zonnetje gezet. Na de dienst was er een gezellig samenzijn in de “De Ontmoeting” bij een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij. Hans van Gelder vertelde over de Johannes Passion en ds. Stam vertelde een vrij vehaal. Voor een verslag van deze geslaagde bijeenkomst, lees verder >> 02.04.18/30.03.18
  klik voor vergroting

Bijzondere Vesper in Dorpskerk
Op woensdagavond 28 maart vond de laatste veertigdagenvesper van dit jaar plaats in de Dorpskerk. Evenals in vorige jaren werd er aan deze viering in de Stille Week extra muzikale invulling gegeven. Dit jaar werkte een kwartet mee, bestaande uit Marieke Neele (sopraan), José Marchal-Donkersloot (alt), Gijsbert Westland (tenor) en Gerard Storm (bas). Naast een bijdrage aan de gemeentezang zongen deze vier zangers passiemuziek van o.a. Michaël Haydn, John Blow en Felix Mendelssohn-Bartholdy. De viering werd geleid door ds. Jan Willem Stam, organist was Hans van Gelder. De Werkgroep Oecumene, die deze vespers organiseerde mag terug kijken op een serie geslaagde vespers. 29.03.18

Over liturgie gesproken . . . de Stille Week en het Paastriduüm
De werkgroep Eredienst van de Dorpskerkgemeente streeft ernaar om de verschillende aspecten van liturgie te verhelderen. Enerzijds is dat gedaan in de brochure 'Over liturgie gesproken', die op deze website is gepubliceerd; anderzijds worden regelmatig artikelen gepresenteerd die delen van het liturgisch jaar nader toelichten. De Stille Week en het Paastriduüm (de drie dagen van Pasen) vormen de belangrijkste periode op de liturgische kalender. Voor meer achtergrondinformatie over de Stille Week en het Paastriduüm, lees verder >>   26.03.18

   

Over Liturgie gesproken. . . .een zondag met een dubbel gezicht
Op de liturgische kalender is de zondag vóór Pasen een zondag met een dubbel gezicht. Enerzijds is het Palmzondag, waarbij de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem centraal staat. Anderzijds is het ook Passiezondag, die het begin van de Stille week markeert, waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken. Dit dubbele karakter wordt ook symbolisch tot uitdrukking gebracht in twee liturgische kleuren. Rood voor het eerste deel van de dienst, als het verhaal over de intocht wordt gelezen; Paars voor het tweede deel van de dienst als het verhaal van Jezus lijden centraal staat. In de Dorpskerk was er dit keer geen preek maar een passielezing uit het Evangelie naar Marcus. De bijzondere opzet van de liturgie werd alom zeer gewaarderd, zo bleek uit de reacties na de viering. Lees verder >> 25.03.18
  klik voor vergroting

Veranderdag 2018
Honderdvijftig vrijwilligers kwamen zaterdagochtend 24 maart bijeen in 'de Ontmoeting' voor de zevende Barendrechtse Veranderdag van de stichting Present Barendrecht. Ze werden ontvangen met koffie. 'Present' trakteerde daarbij op soesjes, ter gelegenheid van haar tiende verjaardag.De vrijwilligers waren voornamelijk afkomstig uit de Barendrechtse kerken. Na een groepsfoto op het grasveld voor de Dorpskerk, waaierden ze uit over 31 projecten. Daaronder waren veel klus- en tuinprojecten, zoals een project aan de Derde Barendrechtseweg. Daar plaatsten ondersteunden vrijwilligers de plaatsing van een hek rondom de tuin die wordt aangelegd door een groep Barendrechtse statushouders. Dit project kon worden gerealiseerd dankzij de collecte die werd gehouden tijdens de Kerstnachtdienst 2017 in de Dorpskerk.
De foto is van de initiator van dit project, Kees Silvis. 24.03.18
  klik voor vergroting
Goed bestede Kerstcollecte

Liturgische schikking zondag Palm- en Passiezondag
De dames Joan Bolt en Liesbeth van Eijsden van de werkgroep Liturgisch bloemschikken uit de Triomfatorkerkgemeente hebben voor de zesde zondag van de Veertigdagentijd een prachtige schikking gemaakt voor de viering in de Dorpskerk. Deze zondag heeft een dubbel karakter, het is zowel Palmzondag als Passiezondag, daarom heeft de schikking ook twee kleuren: rood van de Palmzondag en Paars van de Passiezondag. Het thema is deze zondag is: 'Ik kom naar je toe'. 
Lees verder >> 24.03.18
  klik voor vergroting

Veilige verlichting in de toren
Ter voorbereiding op de restauratie van het torenuurwerk en de luidklok hebben de kerkrentmeesters van de Dorpskerk besloten om de binnenverlichting op alle vier etages van de kerktoren én op de zolder van de kerkzaal te vernieuwen respectievelijk uit te breiden. De bestaande verlichtingsinstallatie dateerde uit het midden van de vorige eeuw en was langzamerhand niet veilig genoeg meer (zie brandschade op de foto). Roel Groen Installatietechniek heeft de klus uitgevoerd. Er zijn nieuwe kabels getrokken en nieuwe armaturen geplaatst. Op de balgenzolder en de uurwerkzolder zijn het sierlijke armaturen en op de klokkenzolder, in de torenspits en op de zolder boven de het schip van de kerk zijn nieuwe LED-armaturen aangebracht. Er  is nu sprake een veilige efficiënte verlichting, die de uitvoering van de toekomstige restauratiewerkzaamheden in de toren zal vergemakkelijken. 22.03.18
  klik voor vergroting
Een oude brandschade
door een te lang brandende lamp

Nieuws van de AK
De scriba doet verslag van de AK-vergadering van 8 maart jl. Lees verder >>  16.03.18
 

UFO gesignaleerd in Dorpskerk. . .
Zaterdagmiddag 17 maart is er een UFO gesignaleerd in de Dorpskerk. Er vloog een Unidentified Flying Object door het 'oudste huis van Barendrecht'..... Gelukkig hoefde er geen alarm te worden geslagen, want het bleek te gaan om een geplande actie van twee leden van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Bij Henk de Vlaam en Simon Hoek bestond al jaren het plan om het monumentale kerkinterieur en met name de grafzerken van boven af te fotograferen. Henk kwam in contact met een gespecialiseerde hobbyist, die met zijn drone regelmatig foto- en filmopnames maakt in gebouwen. Afgelopen zaterdagmiddag werden de eerste proefopnames gemaakt, dit keer nog in een kerkzaal mét stoelen. De proef met de 'vliegende camera' is uitstekend geslaagd, zodat later dit voorjaar de zerkenvloer als geheel én in detail met een drone gefotografeerd zal worden. Bekijk de eerste resultaten >>   18.03.18

  klik voor vergroting

De proef met de 'vliegende camera'
is uitstekend geslaagd

Liturgische schikking zondag Judica
De dames Ingrid Filius en Petra van Die van de werkgroep Liturgisch bloemschikken uit de Triomfatorkerkgemeente hebben voor de vijfde zondag van de Veertigdagentijd een prachtige schikking gemaakt voor de viering in de Triomfatorkerk (nu de Dorpskerk gesloten is). Het thema is deze zondag Judica: 'Ik heb alles voor je over'. De paarse violen vertegenwoordigen de trouw van God aan de mens. 
Lees verder >> 17.03.18
  klik voor vergroting

Liturgische schikking zondag Laetare
De dames Joan Bolt en Liesbeth van Eijsden van de werkgroep Liturgisch bloemschikken uit de Triomfatorkerkgemeente hebben voor de vierde zondag van de Veertigdagentijd een prachtige schikking gemaakt voor de viering in de Dorpskerk. Het thema is deze zondag: 'Ik geef je te eten'. De kleur roze in de schikking symboliseert dat het licht van Pasen er aan komt. Lees verder >> 10.03.18
  klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht
In het nieuwe wijkbericht gaat ds. Jan Willem Stam in op het wel en wee van de Dorpskerkgemeente en hij blikt vooruit op de komende vieringen. Verder doet kerkenraadsvoorzitter Kees Vos verslag van de februarivergadering van de WK. 
Lees verder >> 10.03.18

Meditatie Klankbord
De meditatie in Klankbord is dit keer verzorgd door Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. Hij blikt onder het thema 'Opstandige lijfelijkheid' vooruit op de bijeenkomst van 20 maart het Leerhuis 'Leren lezen', waarin ds. Janneke Stegeman een presentatie zal verzorgen onder de titel 'Alles moet anders, bevrijdingstheologie voor witte Nederlanders' . Lees verder 10.03.18

Een nieuwe synodevoorzitter
De Generale Synode van de Protestantse Kerk van Nederland die op vrijdag 9 maart een extra vergadering hield, heeft een ds. Saskia van Meggelen (1967) verkozen tot nieuwe preses. Zij volgt ds. Karin van den Broeke op die de afgelopen vijf jaar preses is geweest. Ds. van Meggelen is blij met het vertrouwen dat de generale synode in haar stelt: “Ik houd van de Kerk, al mijn leven lang, en op wat voor plaats God mij ook roept, daar wil ik zijn Kerk dienen. Voor mij is dat nu deze plek.” Zij positioneert zich uitdrukkelijk als iemand uit ‘het midden van de kerk’, met een charismatische inslag. Ze is als predikant verbonden aan de Protestantse Johanneskerk in Breda, daarvoor bekleedde ze die functie in de Gereformeerde kerken van ’s Gravenmoer, Almkerk en Lopik. Ds. Van Meggelen is sinds januari 2018 synodelid en was dat eerder van 2007-2012.  10.03.18 
 

Wist u dat? De Bijbel vertaald in 20 nieuwe talen
Zo’n 14 miljoen mensen kunnen sinds 2017 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de 20 talen waarin de Bijbel, of een deel ervan, vertaald werd. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de bijbelgenootschappen, in zijn jaarverslag. In zeven van die 20 talen – gesproken in Mozambique, Birma, Turkmenistan, Zuid-Soedan, Taiwan en Vietnam – is nu de complete Bijbel beschikbaar. In vier talen kwam in 2017 het Nieuwe Testament af en in negen talen gedeelten van de Bijbel. Wereldwijd werden vertaalprojecten afgerond in 49 talen, die gesproken worden door ruim 580 miljoen mensen. De complete Bijbel is nu beschikbaar in 674 talen die door 5,4 miljard mensen gesproken worden. In nog eens 1.515 talen is het Nieuwe Testament vertaald en voor 406 miljoen mensen zijn bijbelgedeelten beschikbaar. 209 miljoen mensen hebben echter nog geen Bijbel in hun eigen taal. Lees verder >> 10.03.18

Over Liturgie gesproken. . . .Veertigdagentijd of Lijdenstijd?
De begrippen Veertigdagentijd en Lijdenstijd worden nogal eens vermengd. In het kader van de voorbereiding op het Feest van Pasen, is het goed om aandacht te besteden aan de vragen:
 * Zijn de begrippen 'Veertigdagentijd' en 'Lijdenstijd' dan niet hetzelfde?
*  Zijn er nu zes of zeven Lijdenszondagen?
De werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente heeft enkele jaren geleden in de rubriek 'Over Liturgie gesproken. . . ' een antwoord geformuleerd op beide vragen. Lees verder >>  03.03.18
 

Liturgische schikkingen in de 40dagentijd
Als een eerste vorm van intensieve samenwerking tussen de wijkgemeenten Triomfatorkerk en Dorpskerk verzorgt de werkgroep Liturgisch bloemschikken de schikkingen in de Veertigdagentijd in zowel de Dorpskerk als de Triomfatorkerk. Zondag 4 maart staan er in beide kerken dezelfde schikking, die geïnspireerd is op het verhaal dat Jezus de geldwisselaars verjaagt van het plein voor de Tempel in Jeruzalem. Voor de toelichting op deze schikking, lees verder >> 02.03.17
  klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht
In het nieuwe wijkbericht gaat ds. Jan Willem Stam in op het wel en wee van de Dorpskerkgemeente en hij blikt vooruit op de komende vieringen. Verder doet kerkenraadsvoorzitter Kees Vos verslag van de januarivergadering van de WK. 
Lees verder >> 26.02.18

Meditatie Klankbord
De meditatie in Klankbord is dit keer verzorgd door Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. Hij gaat in op het thema 'Vasten', hoe kunnen we anno 2018 hieraan op gepaste wijze gestalte geven. Lees verder >>  26.02.18

Er zat weer muziek in de Dorpskerk
Er kwamen zondag 25 februari meer dan 150 bezoekers naar de Dorpskerk voor het concert van Trio Tangata. Margreet Markerink (piano), Jacqueline Edeling (bandoneon) en Boris Franz (contrabas) zorgden voor een Latijns Amerikaanse sfeer met muziek van onder meer Astor Piazzolla en van Markerink zelf. Er klonk ook een werk van Bach. Jacueline Edeling vertelde dat ze het heel bijzonder vond om dat in de Dorpskerk te spelen. Na de oorlog werd in veel Duitse kerken de bandoneon gebruikt om de gemeentezang te begeleiden, omdat het orgel de oorlog niet had overleefd. De volgende activiteit van Barendrecht Klassiek is het open podium op zaterdag 14 april. Op zondag 24 juni is er weer een koffieconcert. Lees verder >>  23.02.18
  klik voor vergroting

Liturgische schikkingen in de 40dagentijd
Als een eerste vorm van intensieve samenwerking tussen de wijkgemeenten Triomfatorkerk en Dorpskerk zal de werkgroep Liturgisch bloemschikken van de Triomfatorkerk, bestaande uit Ingrid Filius en Petra van Die in de Veertigdagentijd de liturgische schikkingen verzorgen in beide kerken. Vorige week zondag was de Dorpskerk gesloten en stond de schikking voor de eerste zondag in de veertigdagentijd in de Triomfatorkerk. Komende zondag is de Triomfatorkerk gesloten en staat de schikking voor de tweede zondag in de Veertigdagentijd in de Dorpskerk. Op de zondagen dat beide kerken open zijn zal de werkgroep in beide kerken dezelfde schikking plaatsen. Een prachtig initiatief! Voor de toelichting bij de schikking van komende zondag, lees verder >> 23.02.18
  klik om de afbeelding te openen
'samen onderweg'

Bredere distributie Zondagsbrief
Als een tweede vorm van intensievere samenwerking tussen de wijkgemeenten Triomfatorkerk en Dorpskerk zal de Zondagsbrief zoals die op de Dorpskerkwebsite wordt gepresenteerd, voortaan ook worden verzonden aan de kring van gemeenteleden van de Triomfatorkerkgemeente die wekelijks de liturgie van de Triomfatorkerk opgestuurd krijgen. Tevens zal er op de zondagen dat de Dorpskerk is gesloten, de liturgie-overzichten van de Triomfatorkerk worden gepubliceerd op de Dorpskerkwebsite. Zo wordt het streven van 'Samen-Vieren' stapje voor stapje zichtbaar. 23.02.18

Ds. Van Amstel komt naar Rotterdam
De voormalige predikant van de Barendrechtse Bethelkerk Robert-Jan van Amstel, die in 2012 vertrok naar Amsterdam-Zunderdorp en naar de stichting Diensten met belangstellenden in Amsterdam, heeft het beroep naar de Rotterdamse Protestantse Gemeente Alexanderkerk aangenomen. Lees verder >> 18.02.18

Boeiende Leerhuisavonden. .  .
De komende twee Leerhuisavonden staan in het teken van de theoloog Janneke Stegeman. Dinsdagavond 20 februari staat van haar pamflet 'Alles moet anders, bevrijdingstheologie voor witte Nederlanders'. Dan zullen een aantal passages worden besproken uit dit pamflet. Deze avond is een voorbereiding op haar presentatie die zij op de daaropvolgende Leerhuisavond van dinsdag 20 maart zal verzorgen. Stegeman zal haar gehoor ongetwijfeld willen uitdagen te onderkennen welke voorrechten men meeneemt in de kijk op God, Bijbel en geloof. Beide avonden worden gehouden in gebouw de Ontmoeting en beginnen om 20.00 uur. U bent beide avonden van harte uitgenodigd! Lees verder >> 16.02.18

Nieuws over de Bethelbazar
Dit jaar wordt de bazar op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei gehouden. Het bestuur van het organisatiecomité is gewijzigd. Arie Nootenboom heeft aangegeven te stoppen met het voorzitterschap. Huib van Zessen is de nieuwe voorzitter,. Verder is Carel van Hartingsveldt 2e voorzitter en is belast met de algehele uitvoering, Wilma Diepenhorst is secretaris. Op de bazardagen regelt Peter van Hartingsveldt de financiële zaken, dit houdt in: Tellen, tellen en nog eens tellen en zorgen dat de opbrengsten in de juiste kolommen terecht komen. Als u nog spullen voor de rommelmarkt heeft, wordt u verzocht om die nog even te bewaren. Vrijdag 31 maart staan de containers op het plein bij de Bethelkerk en is de eerste inzamelavond. Heeft u hele mooie spullen en kunt u die niet bewaren, neem dan even contact op met Leo van Wijk. Er is nog behoefte aan vrijwilligers tijdens de bazardagen. U kunt zich opgeven via >> bethelbazar@hotmail.com 16.02.18
 

WK hield een inspirerende bezinningsdag in Pauluskerk
De Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente had zaterdag 10 februari een bezinningsdag in het diaconaalcentrum Pauluskerk in Rotterdam. Gezien de lopende gesprekken over toekomstige samenwerking met de wijkgemeente Zuidoost (Triomfatorkerk) was het moderamen van die WK ook uitgenodigd. De aanwezigen bespraken in kleine groepjes een viertal thema's die betrekking hadden op 'een wijkgemeente rondom de Dorpskerk in de toekomst'. Daarnaast verzorgde Jan Blankers van de Pauluskerk een indrukwekkende presentatie over dit unieke diaconaal werk in hartje Rotterdam. Daarna volgde een rondleiding, waarbij het brede scala aan activiteiten van de Pauluskerk werd gepresenteerd. Het werd een rondgang door een gebouw dat het predikaat 'Kerk Anno Nu' beslist verdient. Ter afronding van een waardevolle bezinningsdag bracht iedere ambtsdrager een persoonlijke wens en toast uit op: 'de toekomst van een wijkgemeente rondom de Dorpskerk'. 10.02.11
  klik voor vergroting
Een indrukwekkende, inspirerende
presentatie over het diaconale werk
in de Pauluskerk

Wist u dat? Over de Barendrechtse klok en de klepel. . .
Sinds er een aantal inspecties zijn uitgevoerd naar de status van het torenuurwerk, de luikklok  en de klokkenstoel zijn weer enkele interessante zaken aan het licht gekomen, die een completer beeld geven van de geschiedenis van de Dorpskerk. Wie de klok wel eens hoort luiden en wil weten waar de 'vliegende klepel' heeft gehangen, moet even verder lezen >> 08.02.18
  klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht
In het nieuwe wijkbericht gaan Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in op het wel en wee van de Dorpskerkgemeente en hij blikt vooruit op de komende vieringen. Lees verder >> 08.02.18

Meditatie Klankbord
Deze meditatie in Klankbord is dit keer verzorgd door ds. Cees Romkes. Hij gaat in op het thema 'Kerk voor het westen', waarin hij ingaat op de wijze waarop anno 2018 kerk-zijn gestalte kan worden gegeven. Lees verder >>  08.02.18

Nieuws van de AK
Op verzoek van de scriba van de Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht - de heer Louw Stroo - wordt gemeld dat het college van burgemeester en wethouders ervoor gekozen heeft om de Bethelkerk voor te stellen als de nieuwe locatie voor de herhuisvesting van de gebruikers van 't Trefpunt. In het voorstel neemt de gemeente Barendrecht tot 1 oktober as. de tijd om met de Protestantse Gemeente Barendrecht tot overeenstemming te komen. Lees verder >> 07.02.18
 

Groothuisbezoek
Deze week zijn met Klankbord de uitnodigingen verspreid voor  het Groothuisbezoek bij de wijken in Barendrecht-Centrum.  De bijeenkomsten vinden plaats van begin maart tot 20 maart. Het thema is dit jaar: 'Aan Tafel, beleving van de viering van het Avondmaal'. Gemeenteleden die geen Klankbord ontvangen kunnen bij (o.a.) de Dorpskerk een uitnodiging meenemen. Voor de bijeenkomsten kunt u zich tot 4 maart opgeven. Hiervoor zal bij de ingang van de kerk  een doos staan waarin de antwoordstrook afgegeven kan worden. U mag ook contact opnemen met Heleen van Helden of  Jannie van Zessen  De telefoonnummers en e-mailadressen staan op de uitnodiging. U bent van harte welkom!"
 

'Aan tafel, beleving en viering
van het Avondmaal'

Nieuws van de Kerktuin
De werkgroep Kerktuin zamelt komende weken weer uitgebloeide bolletjes van blauwe druifjes, narcissen en hyacinten in. Ze worden net als vorig jaar gepoot in de borders van de kerktuin, opdat ze volgend voorjaar weer gaan bloeien. U kunt de bolletjes kwijt op de tafels naast de portacabin.

Voor het nieuwe tuinseizoen staan inmiddels vertrouwde evenementen op het programma. De opening met de traditionele stekkendag is in het voorjaar. In juli wordt op een zondag na de eredienst in de Dorpskerk een concert in de tuin gegeven. Verder is de kerktuin op zaterdag 30 juni een van de deelnemers aan het Zomerfeest in de oude dorpskern, onder meer met een tentoonstelling van schilderijen.

  klik voor vergroting

Nieuws van de AK
De scriba van de Algemene Kerkenraad - Louw Stroo - doet verslag van de AK-vergadering van 1 februari jl. Daarin onder andere aandacht voor de wisseling van de samenstelling van de AK. Ook de vernieuwing van Klankbord is aan de orde geweest. Lees verder >>  06.02.18

Kerk in Aktie in de veertigdagentijd
Het thema van de veertigdagentijd-actie van Kerk in Aktie is dit jaar 'Onvoorwaardelijk liefde'. Ook in de Dorpskerkgemeente staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Wij, als Protestantse Gemeente Barendrecht, ondersteunen hen, zodat zij moedig door kunnen gaan. Helpt u mee? Doe uw veertigdagentijd met Kerk in Actie, met hart en ziel!
Voor het geld dat we in deze periode uitsparen liggen er bij de in/uitgangen speciale 40-dagentijd-enveloppen.
De enveloppen kunnen ingeleverd worden op eerste paasdag 1 april, en de zondag er na op 8 april. Bij de leestafel in de Ontmoeting zal er een speciale 40-dagentijddoos worden geplaatst. 06.02.18
 

Over Liturgie gesproken. . . . Aswoensdag en veertigdagentijd
Zoals bekend is de woensdag na het carnaval, de zogenaamde Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd en de vastentijd. Het ritueel van het askruisje dat christenen op hun voorhoofd krijgen tijdens de viering op Aswoensdag staat symbool voor bezinning en uiting van boetvaardigheid. Het ritueel gaat terug op het oud-testamentische ritueel van boetedoening, het uitstrooien van as over het hoofd. Dat ging toen gepaard met het aantrekken van een boetekleed. Het huidige spreekwoord 'in zak en as zitten' is hierop terug te voeren. Lees verder >> 04.02.18

 

Oecumenische Vespers
Het is in Barendrecht een goede gewoonte om in de Veertigdagentijd met elkaar stil te staan bij de betekenis van deze dagen en het komende Paasfeest. Daarom zijn er door de oecumenische werkgroep weer vespers georganiseerd. De eerste vesper wordt gehouden op Aswoensdag, op woensdag 14 februari in de Augustinusparochie. Voorgangers zijn mw. Desirée van der Hijden en ds. Cees Romkes. Dan kunt u een askruisje ontvangen. Alle daaropvolgende vespers zijn in de Dorpskerk. 21 februari - voorganger ds. Jan Willem Stam; 28 februari met ds. Henk-Jan Ketelaar; 07 maart met voorganger mw. Desirée van der Hijden; 14 maart met de heer Maarten van Boekel; 21 maart is mw. Tineke van der Meer voorganger. De afsluitende vesper wordt gehouden op 28 maart dan zal ds. Jan Willem Stam voorgaan en is er een bijzonder programma.Daarover later meer. 22.01.18
 

Eenvoudige maaltijden in de veertigdagentijd
In de veertigdagentijd worden, voorafgaand aan de vesperd, weer oecumenische eenvoudige maaltijden georganiseerd. De maaltijden vangen aan om 18.00 uur. Maaltijd en vesper kunnen los van elkaar worden bijgewoond. De eerste maaltijd wordt gehouden op Aswoensdag, op woensdag 14 februari in de Augustinusparochie. De andere maaltijden zijn in de Oude Pastorie achter de Dorpskerk. Maaltijd en vesper kunnen los van elkaar worden bijgewoond. Graag opgeven voor de maaltijden bij Nellie en Loek van Doorn. 04.02.18
 

Download de 40dagentijd-app
Voor gemeenteleden met een smartphone of tablet heeft Kerk in Actie ook dit jaar weer de 40dagentijd-app. Deze app leidt je door deze periode met inspirerende teksten, gebeden, foto’s of praktische tips. In de 40dagentijd bereiden we ons voor op Pasen. Het is een tijd van bezinning en versobering. Deze app helpt je om in de 40dagentijd ook echt tijd te vinden om hiermee bezig te zijn. Download de app en doe mee! De 40dagentijd-app is gratis te downloaden via Google Play en de iTunes App Store. Download de app vanaf 14 februari as.  04.02.18
 

Aanmelden voor de Veranderdag 2018
De Stichting Present - Barendrecht organiseert op zaterdag 24 maart voor de 7e keer een 'veranderdag'. Dit is een initiatief van Stichting Present in samenwerking met de PKN Kerken van Barendrecht en vindt ieder jaar plaats in de periode voor Pasen. Volgende week liggen er inschrijflijsten klaar in de hal van gebouw de Ontmoeting voor deelname aan de ‘Veranderdag’. U kunt zelf aangeven naar wat voor soort project uw voorkeur uitgaat. Zo doet u niet alleen iets goeds voor een ander, maar doet u ook iets dat u zelf leuk vindt om te doen. Een win-win situatie voor iedereen. Aarzel dus niet en schrijf uw naam op de lijst!  Lees verder >> 04.02.18 
 

Europees jaar van het cultureel erfgoed
Het jaar 2018 is door de Europese Unie uitgeroepen tot 'het jaar van het cultureel erfgoed'. Onder het motto: 'Erfgoed verbindt, Europa inspireert', wordt ook in Nederland aandacht besteed aan dit themajaar. Elke maand wordt er een ander deelgebied belicht, in Novermber zal het onderwerp 'Religieus verleden' aan de orde komen. De Dorpskerk als 'oudste huis van Barendrecht', met haar unieke internationaal beschermde monumentenstatus, zou in die maand aandacht kunnen besteden aan het religieus verleden van Barendrecht. Binnen de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk wordt nagedacht op welke wijze dat gestalte zou kunnen krijgen. Suggesties zijn van harte welkom op >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl  01.02.18
 

Woord & weg - februari 2018
Het inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland besteedt in het februarinummer aandacht aan vele interessante zaken die in de PKN spelen op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau. In het omslagartikel wordt ingegaan op de wijze waarop men in de Amersfoortse Sint-Joriskerk debatavonden organiseert over actuele thema's. 
Lees verder >> 01.02.18 
 
Woord & weg
Het lezen waard!

Voortgang Aktie KerkBalans 2018
Zoals gebruikelijk heeft de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters - Aad Boers - weer een voortgangsrapportage gemaakt over de stand van zaken van de lopende Aktie KerkBalans. Zo meldt hij de eerste mooie respons van de digitale versie van KerkBalans in Barendrecht. 
Vergeet u niet om uw opgave door te geven, het zij digitaal dan wel per envelop?
Lees verder >> 30.01.18
 

'Can we visit the oldest house of Barendrecht?'
Afgelopen zaterdagmorgen werd koster Jan van den Oever met die vraag geconfronteerd. . . Een Chinese familie uit Singapore die op rondreis door Nederland waren, wilden na hun bezoek aan de monumentale molens van de Kinderdijk nog een bezoek brengen aan een eeuwenoude dorpskerk. Al surfend op internet kwamen ze bij de Barendrechtse Dorpskerk terecht. Als een perfecte gastheer antwoordde Jan in z'n beste Engels 'of course'. Vol bewondering bekeken en fotografeerden ze het monumentale interieur van de Dorpskerk. Zeer onder de indruk van het prachtige godshuis, wilden ze voor hun vertrek natuurlijk nog even met Jan op de foto. Er werd een  lange selfie-stick te voorschijn gehaald en het resultaat mag er zijn: het Singaporese echtpaar met hun kinderen op de foto samen met een trotse gastheer van het 'oudste en misschien wel mooiste huis van Barendrecht'. 29.01.18
  klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht
In het nieuwe wijkbericht gaan Dorpskerkpredikanten Jan Willem Stam (die een welverdiende korte vakantie heeft gehad) en Piet Taselaar in op het wel en wee van de Dorpskerkgemeente. Lees verder >> 26.01.18

Meditatie Klankbord
Deze eerste meditatie in 2018 is verzorgd door ds. Bert de Wit. Hij gaat in op het actuele thema 'hoe erken je nepnieuws en valse profeten'  Lees verder >>  26.01.18

Nieuw PKN-magazine 'Petrus'
Protestantse kerkgangers kunnen binnenkort een nieuw tijdschrift in de bus krijgen. Het nieuwe blad, uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland, is vooral gericht op de ‘gewone’ gelovige, zegt hoofdredacteur Marusja Aangeenbrug. 'We vinden het belangrijk ook de individuele leden te kunnen inspireren in hun dagelijks leven.' In 'Petrus' leest u kleine en grote verhalen over mensen en lokale protestantse kerken in heel Nederland. Verhalen over hoe samen kerkzijn mensen troost, hoop en zin geeft. Hoe nieuwe initiatieven als Kliederkerk of pioniersplekken voor nieuw elan zorgen. Hoe mensen soms twijfelen en toch blijven zoeken. Hoe de kerk hulp biedt aan mensen in nood. 'Petrus' komt vier keer per jaar uit. Lees verder >> En klik op de foto voor het  promotiefilmpje >> 26.01.18
  klik op de foto voor promotiefilm

Inschrijving Open Podium
De stichting Barendrecht Klassiek organiseert ook dit jaar in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk weer een Open Podium op 14 april in de monumentale Dorpskerk. De organisatoren hopen dat, evenals in de voorgaande zes jaren, ook nu weer velen uit Barendrecht en omgeving zich willen laten horen met één of meerdere muziekstukken van maximaal 20 minuten in totaal. Ook groepen/ensembles worden van harte uitgenodigd zich aan te melden, alsmede docenten met hun leerlingen. Deelname  aan het Open Podium is gratis en natuurlijk is ook het komen luisteren gratis.  
Ga voor meer informatie en de inschrijving als deelnemer naar >> www.barendrechtklassiek.nl  25.01.18
  klik voor vergroting

Inspecties luidklok
Na de inspectie van het torenuurwerk door de 'Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk' is nu ook de luidklok met het luid- en slagmechanisme geïnspecteerd door een tweetal specialisten. Enerzijds een inspecteur van de Koninklijke Eijsbouts, de klokkengieterij waarin de oorspronkelijke firma Petit is opgenomen. Het waren Alexis en Petrus Petit, meester klokkengieters in Someren in het jaar 1759, die de luidklok hebben overgegoten vanuit het materiaal van de oorspronkelijke klok die dateerde uit 1607. Anderzijds heeft ook een specialist van klokkenrestaurateur Daelmans beide installaties geïnspecteerd. Bij inspectie is gebleken dat de luidklok zelf slijtage vertoont op de plaatsen waar de hamer en de klepel de klok beroeren. De eikenhouten klokkenstoel, het luidmechanisme en het slagmechanisme zijn dringend aan een restauratie toe. Zie ook artikel 'Wist u dat? Over de Barendrechtse klok en de klepel...
24.01.18

  Klik voor vergroting

Nieuws van de AK
De scriba van de Algemene Kerkenraad - Louw Stroo - doet verslag van de AK-vergadring van 11 januari jl. Daarin onder andere aandacht voor de wisseling van het voorzitterschap. Lees verder >>  23.01.18

KerkBalans voor Dummies
'Geloof is gratis, de kerk niet'. Het had de slogan van de Actie KerkBalans kunnen zijn. Geloof is onbetaalbaar. Niet in geld uit te drukken. Je zou willen dat dat voor de kerk ook geldt. Dat uw geloofsgemeenschap pro deo functioneert. Geloof in God en de behoefte aan geld gaan niet goed samen, lezen we in de Bijbel al. Maar de nuchtere feiten zijn hard. Een kerk kost geld. De actie KerkBalans is gestart! Ter introductie heeft de PKN het verhaal achter KerkBalans vertaald in 'gewone taal'. Lees verder >>  Kijk op de KerkBalanswebsite PG Barendrecht >>  22.01.18
 

Website en nieuwe privacywetgeving
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, maar er geldt wel een overgangstermijn van 2 jaar. Onze website ging al uiterst zorgvuldig om met privacy-gegevens van gemeenteleden en andere bezoekers van de Dorpskerk. In de komende maanden zullen alle reeds geplaatste foto's op onze website worden gescreend op de nieuwe wetgevingseisen.  Dat betekent bijvoorbeeld dat foto's van kerkdiensten geen (herkenbare) personen in beeld mogen brengen. In specifieke gevallen zullen we vooraf schriftelijk toestemming moeten vragen om bijvoorbeeld foto's van doopdiensten op de website te plaatsen. Binnen de PKN (dus ook in de PG-Barendrecht) wordt gewerkt aan een privacyreglement. Het beleid van onze website is om binnen de gestelde overgangstermijn te gaan voldoen aan de AVG-regels. Indien u nu hierover reeds een opmerking heeft of een verzoek om correctie van uw gegevens op onze website, dan horen we dat graag! Uw webbeheerder Simon Hoek.   22.01.18

Fietsenstalling Dorpskerk verbeterd
Het veilig kunnen stallen van je fiets tijdens een kerkdienst of andere activiteit in het Dorpskerkcomplex wordt steeds belangrijker. Daarom heeft kerkrentmeester Alie den Engelsman enkele vrijwilligers bereid gevonden om het tegelplateau achter het hek twee keer zo groot te maken. De tegels zijn om niet ter beschikking gesteld. Het advies aan alle bezoekers is om de fiets voortaan achter het hek te plaatsen, naast de ingang van de Snuffelmarkt, want tijdens de kerkdiensten gaat dat hek op slot en staan de fietsen veilig gestald. Een woord van dank aan Henk Steenhoek en Hans Hooghart voor de geleverde arbeid en aan de leverancier voor de gratis tegels! 19.01.18
  Klik voor vergroting

Inspectie torenuurwerk
 Op verzoek van de kerkrentmeesters van de Dorpskerk heeft een medewerker van de 'Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk' het torenuurwerk aan een grondige inspectie onderworpen. De heer De Groot, die het torenuurwerk ruim 15 jaar geleden al eens in kaart had gebracht, kon kerkrentmeester Simon Hoek een uitgebreide toelichting geven op het uurwerk in de Dorpskerk en wat er in de loop der eeuwen aan het uurwerk is gemodificeerd. De uurwerkdeskundige schat dat het torenuurwerk dateert uit de tijd dat de kerktoren is gebouwd, dat is omstreeks 1785. Bij inspectie is gebleken dat er enkele onderdelen in de loop van de afgelopen 230 jaar zijn vervangen. De voorlopige conclusie is dan ook dat het uurwerk van de Dorpskerk het renoveren meer dan waard is. In hoeverre het wenselijk is én (financieel en technisch) haalbaar is om het terug te brengen in de staat van begin vorige eeuw of zelfs te restaureren naar de oorspronkelijke staat, zal nader worden onderzocht.  
Lees verder >> 18.01.18

  klik voor vergroting

Over 'Kerk 2025' gesproken. . . .
'Laten we weer naar de kern gaan, de kerk als een plek waar je blij van wordt, waar je hoop vindt, geïnspireerd wordt' met die woorden verwelkomde ds. René de Reuver - de scriba van de landelijke PKN - de ambtsdragers uit de nieuw gevormde classis Zuid-Holland-zuid die op woensdagavond 17 januari jl. bijeen waren gekomen in de Alexanderkerk in Rotterdam. Vanuit de Dorpskerkgemeente waren Kees Vos en Simon Hoek aanwezig. Ds. de Reuver ging op inspirerende wijze in op de kernpunten van het nieuwe beleid 'Kerk 2025'. Hij gaf daarbij een toelichting op de ingrijpende maatregelen die vorig jaar zijn genomen door de Generale Synode om de PKN naar inhoud en organisatie aan te passen aan de zich snel veranderende samenleving. Deze avond was de laatste in een serie van elf, waarin de scriba met andere synodeleden langs de elf nieuw gevormde classes is getrokken. Lees verder >> 17.01.18
  klik voor vergroting
Ds. De Reuver interviewt enkele synodeleden uit de nieuwe
classis Zuid Holland-zuid

Woord & weg - januari 2018
Het inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland besteedt in het januarinummer aandacht aan vele interessante zaken die spelen op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau in de PKN. In het omslagartikel wordt ingegaan op een nieuwe rol voor kerkelijk erfgoed  in Noord-Groningen. Met het project 'Kerk in het dorp' wil de Protestantse Gemeente  Winsum-Halfambt kerken in de regio open houden en betekenisvolle plekken creëren die ook zichtbaar zijn buiten de kerk. Waar kunst, gedichten, muziek,lezingen én religie worden aangeboden’. Lees verder >> 15.01.18 
 
Woord & weg
Het lezen waard!

Vijftien jaar werkzaam in de Dorpskerk
Zondag 14 januari werden de kerkgangers in de Dorpskerk getrakteerd op een grote koffiekoek met daarop '15'. Koster-beheerder Jan van den Oever besteedde op die wijze aandacht aan zijn 15-jarig dienstjubileum in de Dorpskerkgemeente. Namens de kerkrentmeesters zette Simon Hoek Jan en zijn vrouw Elly in het zonnetje. 'Jullie zijn onlosmakelijk aan de Dorpskerkgemeente verbonden, en het zal wennen zijn Jan als je straks met pensioen bent!, aldus Simon. Jan kreeg een attentie in de vorm van een grote maat bierfles (zijn lievelingsdrank) en Elly kreeg een boeket van haar lievelingsbloemen. Het gebaar werd erg op prijs gesteld. 14.01.18

Programma V&T gepresenteerd
De werkgroep Vorming en Toerusting van (o.a.) de PG Barendrecht heeft een nieuwe programma gepresenteerd voor de eerste helft van 2018. Er ligt een hartelijke uitnodiging om deel te nemen aan het programma van V&T. Het is een zorgvuldig samengesteld programma bestaande uit verdiepende lezingen, boekbesprekingen, muziek, kunst en bijeenkomsten, georganiseerd door leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht en de St Augustinusparochie. Lees verder >>  14.01.18

Nieuw wijkbericht
In zijn nieuwe wijkbericht gaat Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in op het wel en wee van de Dorpskerkgemeente. Hij blikt terug op een mooie kersttijd en staat stil bij de mutaties is de wijkkerkenraad. Natuurlijk wordt er vooruitgeblikt op de komende erediensten. Lees verder >> 13.01.18

Meditatie Klankbord
Deze eerste meditatie in 2018 is verzorgd door ds. Henk-Jan Ketelaar. Hij blikt vooruit op het thma van de musical 'Jona, een tweede kans'. Deze musical van de Stichting Samenspel Barendrecht zal worden uitgevoerd op 2 en 3 februari. Lees verder >>  13.01.18

Afscheid van twee kanjers...
De Algemene Kerkenraad heeft in haar vergadering van 11 januari afscheid genomen van twee 'kanjers' van ambtdragers. Ada van der Meijden als Kees Silvis traden terug als voorzitters van de AK, na een lange ambtstermijn van meer dan acht jaar. Zowel Ada als Kees hebben een belangrijke, maar soms ook een ondankbare rol vervult in het fusieproces van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente van Barendrecht. Ada en Kees hebben beiden ervaren hoe enorm inspirerend, maar ook hoe zwaar het kan zijn om aan zo'n proces leiding te geven. Namens de AK heeft interim-voorzitter Cees Versendaal hen bedankt voor al hun inzet. Hij liet zijn woorden vergezeld gaan van een prachtig boek als blijk van grote waardering.  Ook vanaf deze (web)plaats een woord van grote dank aan Ada en Kees! 11.01.18
  klik voor vergroting

Nieuws van de AK
In een reactie op onderstaande berichtgeving van de Gemeente Barendrecht over de Bethelkerk, heeft de scriba van de Algemene Kerkenraad - de heer Louw Stroo - heeft een bericht gepubliceerd. 
Lees verder >> 11.01.18
 

Belangstelling Gemeente Barendrecht voor Bethelkerk
De Gemeente Barendrecht heeft bekend gemaakt dat er meerdere opties zijn onderzocht voor de herontwikkeling van gebouw 't Trefpunt. 'De afgelopen maanden zijn alle beschikbare locaties in Barendrecht in beeld gebracht en getoetst. Onderzoek wijst uit dat de huidige locatie aan de Dr. Kuyperstraat en de Bethelkerk het meest geschikt zijn. Daarnaast is ook renovatie van het huidige gebouw gecombineerd met nieuwbouw een optie', aldus de gemeente Barendrecht. Uit het onderzoek blijkt de Bethelkerk een optie te zijn voor herontwikkeling: 'De grote kerkzaal kan voorzien worden van een immens meubel dat is samengesteld uit vloeren, (glazen) wanden en trappen.' Voor het persbericht lees verder >> Voor het onderzoeksrapport, lees verder >>  (fotocompositie: BarendrechtNU.nl) 11.01.18
 
De plannen lijken te voorzien
in een ingrijpende verbouw
van het interieur van de Bethelkerk

Prachtig begin van het nieuwe jaar! (1)
Het jaar 2018 heeft voor de Dorpskerkgemeente - om meerdere reden - een prachtig begin gekend. Allereerst was er de mededeling vanuit de kerkenraad dat 2018 in het teken komt te staan van het onderzoek naar de totstandkoming vormen van samenwerking met de wijkgemeente Triomfatorkerk. Dit zou kunnen leiden tot een, voor zowel de Gereformeerde wijk zuidoost en de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk, historische stap om te gaan fuseren (zie artikel elders op deze pagina). 07.01.18

Prachtig begin van het nieuwe jaar! (2)
Een tweede reden om de start van het jaar 2018 heeft voor de Dorpskerkgemeente zo te typeren is de Nieuwjaarsbrunch geweest. De Ontmoeting zat werkelijk bomvol, er kon geen tafel meer bij.... Bijna honderd gemeenteleden genoten van al hetgeen door evenzovele gemeentelden was klaargemaakt of ingekocht. Op de haar zo bekende enthousiaste en inspirerende wijze verzorgde Elly van den Oever de opening en sluiting van de nieuwjaarsbrunch, die in alle opzichten een fantastische start van het nieuwe kalenderjaar betekende. Haar mededeling dat zij, in tegenstelling tot echtgenoot Jan, 'niet met pensioen gaat', werd met applaus begroet. Jan maakte weer een mooie fotoreportage, lees verder >>  07.01.18
 

Waarderingsspeld Dorpskerk voor Loek van Doorn
De Dorpskerkgemeente kent sinds enkele jaren een 'waarderingscommissie' die beoordeelt, of voorgedragen gemeenteleden in aanmerking kunnen komen voor de waarderingsspeld van de Dorpskerkgemeente. Het gaat dan om een langdurige en buitengewone inzet voor de Dorpskerkgemeente, die de normale inzet van vrijwilligers ver te boven gaat. Tot zijn grote verrassing werd net afgetreden scriba (die onlangs nog door de PKN tot 'missionaire kanjer' werd benoemd), Loek van Doorn in het zonnetje gezet door kerkenraadsvoorzitter Kees Vos. Daarna speldde Antoinette Janssen namens de waarderingscommissie bij Loek de speld op en overhandigde de bijbehorende oorkonde. Natuurlijk was er ook een prachtig boeket voor zijn vrouw Nellie, die Loek in al die jaren bij zijn activiteiten ondersteunde. Lees verder >> 07.01.18
  klik voor vergroting

Bijzondere eerste eredienst in 2018
Op zondag 7 januari kreeg de eredienst een bijzonder karakter vanwege de (her)bevestiging van ambtsdragers en het afscheid van twee oudgedienden. Dick Schriek werd als ouderling-scriba bevestigd en Tineke van der Meer en Simon Hoek werden als ouderling-kerkrentmeester herbevestigd door Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. Verder werd er afscheid genomen van twee ambtsdragers: diaken Jan Willem de Groot en ouderling-scriba Loek van Doorn. Beide heren hebben de Protestantse Gemeente Barendrecht in het algemeen en de Dorpskerkgemeente in het bijzonder, vele jaren, respectievelijk zeer vele jaren gediend. Na afloop van de viering werden de (her)bevestigde ambtsdragers gefeliciteerd door de kerkgangers en werden de teruggetreden ambtsdragers uitgebreid bedankt. Lees verder >> 07.01.18

Nieuwe stap in 'Samen op Weg'. . .
Met het oog op de geplande verkoop van de Triomfatorkerk is de kerkenraad van de wijkgemeente Zuidoost op zoek gegaan naar 'een dak boven het hoofd'. Na een hiertoe door de WK unaniem genomen besluit is het initiatief genomen om toenadering te zoeken tot de WK van de Dorpskerkgemeente. In de afgelopen weken zijn er informele gesprekken geweest, een eerste tussen de dagelijkse besturen en een tweede met de volledige wijkkerkenraden. Deze gesprekken zijn van beide kanten als heel prettig ervaren. Het voornemen is om in 2018 de gesprekken voort te zetten, om te bezien in hoeverre en op wat voor manier er sprake kan zijn van samenwerking (een vorm van ‘Samen op Weg’?).  Beide kerkenraden zien dit als een eerste stap op weg naar één wijkgemeente Barendrecht-centrum in de verdere toekomst.
Voor de mededeling van WK van de Dorpskerkgemeente, lees verder >>.
Voor de mededeling van de WK van de wijkgemeente Zuidoost, lees verder >>. 07.01.17
 

Een nieuwe stap in  'Samen op weg' 
in Barendrecht.

Avondverkoop Snuffelmarkt
In 2017 heeft de Snuffelmarkt een prachtige opbrengst bijeengebracht welke o.a. besteed is aan restauratiewerkzaamheden in de Dorpskerk. (zie onderstaand artikel) De enthousiaste medewerkers hopen in het nieuwe jaar elke maand een extra avondopening te houden. Dit zal niet zijn elke 2e woensdag van de maand zoals eerder is gepubliceerd, maar elke 3e woensdag van de maand. De eerstkomende avondverkoop zal zijn op woensdag 17 januari van 19.00 tot 21.00 uur.

Natuurlijk kunt u ook op elke zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur binnenlopen in de Snuffelmarkt, niet alleen om spullen te brengen of te kopen, maar ook is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de gezellige koffiehoek. Wees welkom.
De opbrengst van de Snuffelmarkt zal ook in 2018 worden besteed voor het onderhoud van de prachtige Dorpskerk, een monument waar Barendrecht trots op is. Meer informatie: Anke van den Boogert, telefoon 619379. 07.01.18


Epifanie en '20 + C + M + B + 18'
Wie weleens in Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland is geweest, zal het wellicht zijn opgevallen dat na Epifanie er op de bovendorpels van de huisdeuren met krijt een aanduiding staat geschreven. Die uitdrukking bestaat uit een cominatie van cijfers en letters. Na Epifanie zal er dit jaar staan: '20 + C + M + B + 18'. Wat heeft deze aanduiding te maken met Epifanie en wat betekenen de letters en cijfers?
Lees verder >> 07.01.187
 

'Christus Mansionem
Benedicat'
'Christus zegene dit huis'

Nieuwjaarswens praeses PKN
In haar nieuwjaarswens gaat synodepraeses ds. Karin van den Broecke in op het prachtige lied 'God staat aan het begin en Hij komt aan het einde' Zijn woord is van het zijnde, oorsprong en doel en zin'. Zij sluit haar wens af met de woorden: De Protestantse Kerk in Nederland is voor mij de plaats waar het theologische en gelovige gesprek met inbreng van een veelheid van perspectieven gevoerd wordt. Ik kijk uit naar een vurige voortzetting van de gesprekken in 2018, waarin de Bijbelse poëzie oplicht en ons bestaan glans en diepgang verleent. Ik wens u een inspirerend 2018 toe. Lees verder >>   07.01.18

Leerhuis-avond
Op 16 januari gaat het Leerhuis weer verder! Er wordt doorgepraat over de interessante avond over Bijbelvertalen en Bijbelvertalingen, die werd ingeleid door Dr. Jaap van Dorp van het Nderlands Bijbelgenootschap. Ds. Stam heeft een verslag gemaakt van die boeiende avond, lees verder >> U bent van harte uitgenodigd om te participeren aan het leerzame Leerhuis. 03.01.18

Prachtige opbrengst Snuffelmarkt 2017
De vrijwilligers van de werkgroep Snuffelmarkt hebben in 2017 het prachtige bedrag van € 9395,55 bijeengebracht. Deze opbrengst is door de dankbare kerkrentmeesters aangewend voor de (mede-) financiering van de restauratie van het stucwerk in de toren van de Dorpskerk. De vrijwiligers van de werkgroep, die week in - week uit in touw zijn verdienen een grote pluim op de hoed! Alle bezoekers van de Snuffelmarkt worden hartelijk bedankt voor hun betrokkenheid! Aan welk project de opbrengst van het jaar 2018 zal worden besteed, staat nog niet helemaal vast. Dit is afhankelijk van het resultaat van de inspectie van de balkconctructie boven in de kerk, die in het voorjaar zal plaatsvinden. Als blijkt dat herstel of restauratie van de balkconstructie vereist is, zal de opbrengst van de Snuffelmarkt in 2018 daar aan worden besteed. 02.01.18
  klik voor vergroting

Mooie opbrengst 'Afval Loont voor de Dorpskerk'
De opbrengst van de Actie Afval Loont voor de Dorpskerk' heeft in 2017 het mooie bedrag van € 1724,00 opgeleverd. Alle deelnemers worden hartelijk bedankt voor hun deelname. Dit bedrag is met tal van kleine bedragen bijeen gebracht. Er is jammergenoeg wel sprake van enige teruggang ten opzichte van 2016. Dat laat zich echter verklaren door de sterk toegenomen 'concurrentie', want nagenoeg alle kerken, scholen en verenigingen participeren nu aan Afval Loont. De opbrengst van 2017 is door de kerkrentmeesters aangewend voor de financiering van de restauratie van de zerkenvloer in de kerk. De opbrengst van deze actie in 2018 zal worden aangewend voor de geplande restauratie van het eeuwenoude torenuurwerk. Alle gemeenteleden worden opgeroepen om hun oud papier, plastic etc. in te leveren bij een van de Afval Loont depots én daarbij te vermelden dat de opbrengst bestemd is voor het onderhoud van de Dorpskerk!


Een gezegend nieuwe jaar!
“Gij die de tijd in handen houdt, draag ook dit jaar en wat benauwt verander dat in zegen!”
Hoe kunnen we in de Dorpskerkgemeente een wens voor het nieuwe jaar beter beginnen dan met een lied, een nieuwjaarslied. In de zoektocht naar nieuwjaarsliederen stuitte ik op een prachtig lied dat komt uit het Duitse Evangelische Liedboek. Het is van schrijver-dichter Jochen Klepper (1903–1942), die dit lied van godsvertrouwen schreef in 1937. Het is voor hem én voor ons een troost dat de tijd ons niet zomaar door de vingers glipt, maar zin krijgt als die tijd wordt doorlopen met de Heer. Mijn wens als webbeheerder voor 2018:
'Moge de Eeuwige, ook in het nieuwe jaar, al het werk van onze handen zegenen!' [S.E. Hoek]
Voor de oorspronkelijke Duitse tekst en de Nederlandse vertaling van Michiel de Zeeuw, lees verder >> 01.01.18

 

Het oudste huis: vooruitblik op komende restauraties
In 2017 zijn een drietal restauraties succesvol afgerond (eikenhouten lambrisering, voegwerk zerkenvloer en stucwerk toren). Ook werd een grote schilderbeurt uitgevoerd (muurankers en raamkozijnen). De Dorpskerkrentmeesters zijn buitengewoon dankbaar voor de overweldigende bijdrage aan de financiering van deze projecten door de Stichting Vrienden van de Dorpskerk, de Snuffelmarkt, het LD-fonds, het Verjaardagsfonds de Actie Afval Loont Dorpskerk. Dankzij deze unieke externe financiering konden de Kerkrentmeesters voor 2018 weer nieuwe restauraties op stapel zetten. In de kerktoren worden twee grotere projecten voorbereid: de restauratie van het eeuwenoude uurwerk en de restauratie van de klokkenstoel en van het slag- en luidwerk van de eeuwenoude kerkklok.  Op basis van de rapportage van Restauratieadviseur Lakerveld zullen gespecialiseerde bedrijven gevraagd worden offertes uit te brengen. 01.01.18
  klik voor vergroting

Noodreparatie slagwerk luidklok
Veel omwonenden hebben de afgelopen weken ervaren dat het uurwerk én slagwerk van de eeuwenoude luidklok van de Dorpskerk aan restauratie toe zijn. Met grote regelmaat was de klok van slag en liep het uurwerk niet op tijd. Dit ondanks de grote inspanningen die de hoogbejaarde klokkenmaker van de Dorpskerk - Henk Rienstra - zich getroostte. Henk is talloze malen de vier trappen opgeklommen om het uurwerk en het slagwerk te herstellen. Omdat juist in de Kerstweek het slagwerk stil viel, zijn Henk en Kerkrentmeester Simon Hoek zaterdagmorgen 30 december vroeg weer omhoog geklommen om het zoveelste euvel te verhelpen. Dit keer bleken een afgebroken houtdraadbouten de boosdoeners te zijn. Beide heren hebben de losgeraakte 'terugslagbeugel' met nieuwe bouten vastgezet. Gelukig is alles goed gegaan en sloeg de Dorpskerk om 24.00 uur weer twaalf slagen, zoals dat al 410 jaar het geval is. . . . 01.01.18
  klik voor vergroting

Actie Voedselbank - 'product van de maand'
De Wijkraad van diakenen van de Dorpskerkgemeente heeft besloten om met ingang van 2018 te gaan participeren aan de actie 'product van de maand' van de Barendrechtse Voedselbank. Voor de maand januari 2018 is gekozen voor het product 'rijst' en 'nasi- en bamimix'. Op elke zondag dat de Dorpskerk is geopend, kunt u het product van de maand inleveren bij een van de aanwezige diakenen. Er staan in de Ontmoeting speciale kratten om de producten in te deponeren.
31.12.17
 

Diaconale Schoenendoosactie geslaagd!
Het organisatiecomité van de jaarlijkse schoenendoosactie voor Poolse kinderen bericht:
'We zijn weer terug uit Polen. 760 dozen hebben we kunnen wegbrengen. Bovendien de nodige dekens, breiwerken, gebruikte kleding, enz. We hebben heel veel dankbaarheid gezien bij de ontvangers. Onder andere door de weersomstandigheden duurde de reis vooral op de terugweg langer dan gepland. Maar verder is alles goed verlopen.
Ieder die heeft meegewerkt aan het prachtige resultaat van dit jaar, HEEL HARTELIJK BEDANKT!
Lees verder >> 31.12.17
 

Prachtige Kerstvieringen in het oudste huis van Barendrecht
Ook dit jaar hield de Protestantse Gemeente Barendrecht twee prachtige Kerstvieringen in de 505-jarige Dorpskerk,  ‘het oudste huis van Barendrecht’.  Het geboortefeest van Jezus Christus werd in de Kerstnacht gevierd in de met kaarsen verlichtte Dorpskerk. De opzet, om de dienst te richten op een breed publiek zodat velen zich hier thuis konden voelen, was zeer geslaagd. De Dorpskerk was stampvol. Zelfs plaatsen in de Boerenbank werden bezet! Lianne Ketting speelde hobo en Hans van Gelder bespeelde het Dorpskerkorgel. Lees de overdenking >>
Ook de viering op kerstmorgen trok een volle Dorpskerk. Deze viering van Christus’ Geboorte was gericht op het hele gezin. Sophie Rienstra speelde prachtig piano en een gemeentekoortje verleende medewerking aan de inspirerende viering. Lees de overdening van ds. Stam >>  24.12.17
  klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht
In hun nieuwe wijkbericht gaan Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in op het wel en wee van de Dorpskerkgemeente. Er zijn veel positieve ontwikkelingen gaande in de Dorpskerkgemeende. Natuurlijk wordt er vooruitgeblikt op de komende erediensten. 
Lees verder >> 24.12.17

Kerstmeditatie Klankbord
Dit jaar is de kerstmeditatie van de hand van Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam, hij gaat in op het thema 'we krijgen het zomaar in de schoot geworpen'.  Daarbij zoemt hij in op de rol van Jozef. 'Dankzij Jozef kunnen we Gods Zoon niet onder pseudoniem ontvangen en ons van Hem distantiëren als dat ons zo uitkomt. We krijgen Gods redding zomaar in de schoot geworpen!  
Lees verder >>  24.12.17

Klankbord 'nieuwe stijl'
De redactie van het kerkblad van de Protestantse Gemeente Barendrecht werkt achter de schermen al enige tijd aan een nieuwe layout van Klankbord. Al veertig edities valt Klankbord iedere twee weken op de deurmat bij de abonnees en nog steeds in zwart-wit. Met het kerstnummer 2017 is een nieuwe (grote) stap gezet naar een nieuwe uitvoering in kleurendruk. Niet alleen de omslag is in kleur, ook de foto's en logo's zijn in kleur gedrukt. Het geheel geeft het blad, naar de bescheiden mening van uw webbeheerder, een warme en feestelijke uitstraling. U kunt uw reacties op de nieuwe layout sturen naar de redactie >> klankbord@pknbarendrecht.nl  Als het blad nu ook nog eens gratis én digitaal verspreid zou kunnen worden naar alle gemeenteleden zou iedereen kunnen genieten van deze prachtige uitgave. Deze laatste oproep geldt natuurlijk niet de redactie maar de Algemene Kerkenraad, die zo'n besluit zou kunnen nemen...
  klik voor vergroting

Geslaagde kerstwandeling 'Bethlehem in Barendrecht'
Voor het 6e jaar op rij organiseerde Hart voor Barendrecht de kerstwandeling ‘Bethlehem in Barendrecht’. Er waren ruim duizend belangstellenden op de been op vrijdagavond 22 december. Hart voor Barendrecht is blij dat door de Kerstwandeling de Kerstboodschap ook dit jaar veel mensen mocht aanspreken. De route liep dit jaar door de Oranjewijk. Onderweg werd het geboorteverhaal van Jezus Christus uitgebeeld door vrijwilligers uit de Barendrechtse kerken. Aan het einde van de wandeling was er chocolademelk in de Trimofatorkerk. Onder begeleiding van het jeugdorkest van de Harmonie  werden bekende kerstliederen gezongen. Voor een fotoverslag, lees verder >> 24.12.17
  klik voor vergroting

Kerstviering HVD voor ouderen
De traditionele kerstviering voor de oudere leden van de Dorpskerkgemeente vond plaats op dinsdag 19 december 2017 in de Dorpskerk. De dames van de HVD nodigden iedereen van 75 jaar en ouder uit voor deze kerstviering. De voorganger was ds. Jan Willem Stam; de organist was Hans van Gelder. Na de dienst was er in de Ontmoeting een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie/thee met wat lekkers erbij. Daarna presenteerde Kerkrentmeester Simon Hoek een boeiende presentatie over de recent afgeronde restauratie van het interieur van de Dorpskerk. Natuurlijk werden er ook enkele liederen gezongen. De middag werden afgesloten met een broodmaaltijd. Voor een fotoverslag, lees verder >>  23.12.17
 

Kerstboodschap scriba PKN
Ds. René de Reuver, scriba van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft weer een Kerstboodschap gepubliceerd. Dit keer onder het motto: 'Wie goed naar een rijk gevulde kerststal kijkt, ziet ongelooflijke feiten'. Lees verder >>  22.12.17
  klik voor vergroting

Ere wie ere toekomt!
De Dorpskerkgemeente heeft in Antoinette Jansen niet alleen een betrokken gemeentelid, maar ook een enthousiast redacteur van de wekelijkse Zondagsbrief en de vele bijzondere Orden van dienst. Wat velen niet weten is, dat zij ook de ontwerpster is van de vaak prachtige omslagen van de Orden. Voor de Kerstnachtdienst en de Kerstmorgendienst heeft ze weer een paar kunstwerkjes gemaakt. Hartelijk dank Antoinette!!! Deze omslagen voorspellen twee prachtige kerstvieringen! Klik op de afbeeldingen en u kunt de Orden van dienst lezen en downloaden. U bent van harte uitgenodigd om het Kerst feest te vieren in het 'oudste huis van Barendrecht'!
Komt u ook?
19.12.17

  klik om de Orde van dienst te openen   klik om de Orde van dienst te openen

Een Tafel van Hoop in de Ontmoeting
Ruim vijftig kerken en drieduizend deelnemers deden maandag 18 december mee aan de landelijke actie ‘Tafels van Hoop’, waarmee Kerk in Actie vluchtelingen een hart onder de riem wil steken. Die maandag was door de Verenigde ­Naties uitgeroepen tot ­internationale dag van de migrant. Vluchtelingen en kerkleden aten samen aan opgeteld maar liefst 3092 meter tafels. Deze actie maakt deel uit van een grotere advents- en kerstcampagne voor vluchtelingenkinderen van Kerk in Aktie. Ook de Protestantse Gemeente Barendrecht deed mee. Er stond een zestien meter lange tafel in de Ontmoeting, waar migranten en Barendrechters gezamenlijk genoten van de door Loek van Doorn bereidde heerlijke maaltijd. Lees verder >> 19.12.17

Prachtige opbrengst Verjaardagsfonds
De vrijwilligers van de werkgroep Verjaardagsfonds Dorpskerk hebben medio december hun collectebusjes weer geleegd bij Dicky Tol. Het eindresultaat over het jaar 2017 heeft het prachtige bedrag opgeleverd van € 3131,26. Zoals bekend wordt aangewend voor het onderhoud van de Dorpskerk. In overleg tussen Kerkrentmeesters en de werkgroep is vast gesteld om de opbrengst van 2017 geheel te besteden aan de onlangs afgeronde restauratie van de twee antieke lantaarns die voor de kerk staan en de twee die naast de hoofdingang hangen. Alle gevers én alle vrijwilligers hartelijk dank! Binnenkort wordt bekend gemaakt aan welk onderdeel van het kerkonderhoud de opbrengst van 2018 zal worden besteed. 19.12.17

Een grandioos WinterFeest in en rond de Dorpskerk
Op zaterdag 16 december 2017 stond de Dorpskerk weer centraal in het WinterFeest, dat werd georganiseerd door de Stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht (SEDOB). De Dorpskerkgemeente participeert al vanaf het begin in de SEDOB. Tal van leden van de Dorpskerkgemeente zijn actief bij de voorbereiding en uitvoering van het WinterFeest. Ook koster-beheerder Jan van den Oever levert al jaren een bijdrage aan dit evenement. Voor hem was het een bijzonder WinterFeest, omdat het voor hem de laatste keer was in zijn huidige rol... Voor een uitgebreid fotoverslag, lees verder >> 17.12.17
  klik voor vergroting

Kerstdiner voor Eetgroep d'Ontmoeting
Deze week kregen de deelnemers van Eetgroep d'Ontmoeting een heerlijk kerstdiner voorgeschoteld. In een paar jaar tijd is deze activiteit van de Dorpskerkgemeente uitgegroeid tot een groot succes. Deelnemers vanuit alle wijkgemeenten van de PG Barendrecht en zelfs daarbuiten genieten een paar keer per maand van deze vorm van 'Kerk-zijn anno 2017'. Allereerst geniet men van de heerlijke maaltijden maar daarnaast blijken de deelnemers ook het onderlinge contact steeds meer te waarderen. De dankbare reacties zijn dan ook het mooiste compliment dat de coördinatoren Loek & Nellie van Doorn en Martin en Arja Hoogerbrugge  kunnen krijgen en dat geldt zeker ook voor de grote groep vrjiwilligers die deze werkgroep telt. Loek maakte een mooie foto's van de maaltijden van 11 en 14 december jl. 
Kijk verder >> 15.12.17
  klik voor vergroting
Een bedankje voor alle vrijwilligers

Dorpskerk op Facebook
Na overleg tussen Arco van der Lee, de PR-deskundige van de Dorpskerk(gemeente) en Simon Hoek, beheerder van deze Dorpskerkwebsite, is besloten om een Facebook-pagina van de Dorpskerk op te zetten. Beiden zullen voorlopig optreden als beheerders van de Facebook-pagina 'Dorpskerkbarendrecht'. Het is de intentie om de FB-pagina te gebruiken als 'voorportaal' / 'uithangbord' van onze website. Aangezien het beheer van de website al vele uren per week kost, zal vooralsnog worden volstaan met het plaatsen van korte mededelingen/nieuwtjes, die steeds zullen verwijzen naar een artikel op de Dorpskerkwebsite.
Lees verder op >> https://www.facebook.com/DorpskerkBarendrecht/  13.12.17

Woord & weg - december 2017
Het inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland besteedt in het decembernummer aandacht aan vele interessante zaken die spelen op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau in de PKN. In het omslagartikel zochten broer en zus Jos en Inez van Oord naar duiding en betekenis in Bijbelverhalen. Het levert een boeiend artikel op! Lees verder >> 03.12.17 

Dr. Schaepmanschool op bezoek in Dorpskerk
Maandagmorgen 11 december hebben alle 280 kinderen van de Dr. Schaepmanschool, locatie Evertsenstraat, in drie groepen de Dorpskerk bezocht. De onderbouw- en middenbouwgroepen werden rondgeleid door kerkrentmeester Simon Hoek, die vertelde over de rijke historie van het oudste huis van Barendrecht. Jan van der Meer gaf uitleg over het Dorpskerkorgel en liet het natuurlijk ook horen. De bovenbouwleerlingen die als laatsten kwamen, werden ontvangen door de Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam. Hij vertelde wat er zoal in een protestantse kerkdienst gebeurt en ook hij beantwoordde tal van vragen. Ook dit bezoek onderstreepte de rol die de Dorpskerk wil spelen voor Barendrecht: een huis, een herberg te zijn waar een ieder welkom is en waar het goed toeven is. Lees verder >> 11.12.17

Gaat Dorpskerk nieuw geheim prijsgeven?
Ton Blinde stelde afgelopen week aan kerkrentmeester Simon Hoek de vraag 'Is de Dorpskerk in de negentiende eeuw onderdeel geweest van de Optische telegraaf van Lipkens?' Omdat de kerkrentmeester het antwoord op de vraag schuldig moest blijven, is hij zaterdagmorgen samen met Ton naar de torenspits geklommen en ze deden daar een paar bijzondere ontdekkingen die er op wijzen dat het antwoord op de vraag positief moet zijn.... Het lijkt er op dat de Dorpskerk weer een geheim uit haar rijke geschiedenis  heeft prijsgegeven! Op de tekening staan de route van de optische telegraaf, die dus via 'West Barendrecht liep.
Lees verder >> 10.12.17
  klik voor vergroting

Spectaculair slot van WinterFeest in Dorpskerk
Als bijzonder slotconcert trakteerde het WinterFeest Barendrecht op zaterdag 16 december op een spectaculair optreden van het Oeral Kozakkenkoor en folkloristisch ensemble Uzory, o.l.v. musicoloog en pianist Gregor Bak. Het kerstconcert in de prachtig verlichte Dorpskerk Lees verder >> www.winterfeestbarendrecht.nl en  www.oeralkozakkenkoor.nl  07.12.17
  klik voor vergroting

Bijzonder Kerstfeest in de Dorpskerk
Traditiegetrouw begint het WinterFeest met een kerstviering in de Dorpskerk voor mensen met en zonder een verstandelijk handicap. Dit jaar op vrijdagavond 15 december om 19.30 uur. Muzikale medewerking verzorgen het dagorkest van Harmonie Vereniging Barendrecht en de Kelagio Singers. Toegang vrij voor iedereen! Wees welkom! 07.12.17

Verdrietig nieuws
Binnen de Dorpskerkgemeente is geschokt gereageerd op het verdrietige bericht dat mevrouw Anneke van Belzen op 30 november is overleden in de leeftijd van 64 jaar. Op zaterdagmorgen 2 december ging er bij de Suffelmarkt spontaan een kaart rond, waarop gemeenteleden en bezoekers hun medeleven konden betuigen. Zondagmorgen is zij in de eredienst in de Dorpskerk herdacht en is er een voorbede gedaan voor de burgemeester en zijn familie. Vanuit de burgerlijke gemeente Barendrecht is meegedeeld dat er een digitaal condoleanceregister opengesteld. Lees verder >> Ook vanuit de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk willen wij ons medeleven betuigen aan burgemeester Jan van Belzen en zijn familie. Mevrouw van Belzen heeft haar man talloze malen vergezeld bij bezoeken aan de Dorpskerk en altijd was er een blijk van waardering en een vriendelijk woord. Wij zullen dat bijzonder gaan missen. Wij wensen onze burgemeester en zijn familie de troost en kracht toe, zoals alleen de Eeuwige die kan geven. 02.12.17 

Website piekt een record aantal bezoekers
Als er veel activiteiten zijn in de Dorpskerk en de Dorpskerkgemeente wordt dat weerspiegeld in de bezoekcijfers van de website. In de afgelopen maand november piekte het aantal bezoeken naar een nieuw record. Uit analyses blijkt dat er dagelijks zo'n tachtig bezoekjes worden gebracht aan de website. Elke bezoeker bekijkt gemiddeld zo'n vier pagina's. De meest populaire pagina's zijn: 'laatste nieuws' , 'actueel' en 'kerkdiensten', maar ook de pagina's over de verschillende restauratieprojecten worden vaak bezocht.  De bezoekers komen uit 24 landen; vanzelfsprekend voornamelijk uit Nederland, maar de website wordt ook frekwent bezocht door mensen uit de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland en zelfs zijn er rgelmatig bezoekers uit Japan. Sinds de start van de website ruim 10 jaar geleden is er sprake van een gestage groei van bezoekers. Suggesties voor verbetering van onze website zijn altijd welkom! Ze  kunnen worden gericht aan >> postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 01.12.17

Gezegend Nieuwjaar!
Pardon? Nee, deze wens is geen vergissing! We staan namelijk voor een nieuw kerkelijk jaar, want vorige week zondag hebben we als christenen het oude kerkelijk jaar afgesloten. Het beloofd voor de Protestantse Gemeente Barendrecht weer een enerverend jaar te worden! Met alle gesprekken over kerkgebouwen en wijkgemeenten zou onze kerkelijke wereld er over een jaar zo maar anders uit kunnen zien...
Een gezegend Nieuwjaar, want al onze inzet voor de Dorpskerkgemeente en de voor PG Barendrecht kan alleen maar zegenrijk zijn, met de bede uit Psalm 90: 'Heer, bevestig het werk van onze handen, bevestig het (ook in het nieuwe jaar!)' 

Over liturgie gesproken. . . de Kerstcyclus
De werkgroep Eredienst tracht meer inzicht te geven in alles wat er aan de orde komt in kerkelijk jaar en eredienst. Het nieuwe kerkelijk jaar begint met de Kerstcyclus, die loopt van de 1e Adventszondag tot en met de zondag na het feest van Epifanie. De Kerstcyclus begint met Adventsperiode. 'Advent' komt van het Latijnse woord 'Adventus', dat betekent 'het komen'. In vier weken bereiden we ons voor op het feest van de komst van Christus. De vier adventszondagen hebben elk een eigen karakter en dragen daarom een eigen naam. In de Dorpskerkgemeente besteden we bijzondere aandacht aan de liturgie van de erediensten, dus ook in de Kerstcyclus. Lees verder >> 01.12.17
 

 

Nieuw wijkbericht
In hun nieuwe wijkbericht gaan Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam en kerkenraadsvoorzitter Kees Vos in op het wel en wee van de Dorpskerkgemeente. Er zijn veel positieve ontwikkelingen gaande in de Dorpskerkgemeende. Natuulijk wordt er vooruitgeblikt op de komende erediensten. Lees verder >>  01.12.17

Meditatie Klankbord 18.11.17
De meditatie voor het Klankbord van 30 november is geschreven door de kerkelijkwerker van Carnisse Haven, mevrouw Anne-Mieke van Oost. Zij gaat in haar meditatie in op het thema ' Vol verwachting . . . . .', naar aanleiding van de tekst 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd', uit Lucas 1: 38'. Lees verder >>  01.12.17
 

Dank je wel Snuffelmarkt-vrijwilligers!
Vier dames van de Snuffelmarkt hebben afgelopen maandag gezien waarvoor zij zich in 2017 hebben ingezet.  Elke maandagmorgen komen zij de spullen, die de zaterdag ervoor zijn ingeleverd, sorteren en van een prijsje voorzien. 'Zal ik jullie eens laten zien waar de opbrengst van de Snuffelmarkt aan is besteed'?, zo vroeg een dankbare Kerkrentmeester Simon Hoek. 'Ja natuurlijk, was het antwoord!' en vervolgens gaf de kerkrentmeester de dames een rondleiding in de toren van de Dorpskerk en liet ze zien hoe mooi de balgenzolder is geworden nu het stucwerk is afgerond. Verreweg het grootste deel van de kosten van dit restauratieproject kon worden betaald uit de opbrengst van de Snuffelmarkt: dan hebben we het over z'n € 10.000! Schilder Frank, die daar nog aan het werk was, zette het trotse gezelschap even op de foto.  30.11.17
  klik voor vergroting
Truus, Geertrui, Francien en Marjan bewonderen
het prachtig gerestaureerde stucwerk.
Betaald door de Snuffelmarkt!

Restauratie lambrisering monumentale afgerond
Op dinsdag 29 en woensdag 30 november zijn de restauratoren van Hekkers en van 't Spijker bezig geweest om de gerestaureerde eikenhouten lambrisering langs de noordelijke muur terug te plaatsen. Ook bij dit restauratieproject is weer nieuwe informatie te voorschijn gekomen. Tijdens het restaureren kwam op de achterkant van een van de panelen het jaartal 1861 en initialen  CVK te voorschijn. Voor het derde verslag van deze restauratie, lees verder >>.
Voor deel 1 - Inleiding >> Lees verder >>  Voor deel 2 - Bezoek aan werkplaats >> Lees verder >> 29.11.17

Werkgroep Kerktuin zoekt vrijwilligers
De werkgroep Kerktuin had op woensdagmorgen 29 november een gezellige bijeenkomst ter afronding van al weer een jaar tuinieren. Kerkrentmeester Alie den Engelsman en werkgroepvoorzitter Arja Hoogerbrugge, mede-initiatiefnemers van de werkgroep, kijken terug op een mooi seizoen waarin er velen de Bijbelse tuin hebben bezocht.  Alie en Arja maken van de gelegenheid gebruik om tuinliefhebbers van héél de Protestantse Gemeente Barendrecht op te roepen om te komen participeren in de werkgroep. We zijn heel blij dat er al enkele dames vanuit andere wijkgemeenten actief zijn. Het werk in onze Kerktuin is een mooie vorm om samen 'gemeente te zijn'. 29.11.17
  klik voor vergroting

Binnenschilderwerk torenruimte gereed
Naast alle grotere restauratieprojecten en het buitenschilderwerk was het binnenschilderwerk in de toren en op de orgelgalerij maak een kleine klus. Ook van dit kleinere project is een verslag gemaakt. Lees verder >> 29.11.17
 

Prachtige muziek in de Dorpskerk
Op zondag 26 november organiseerde de Stichting Barendrecht Klassiek in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk weer een koffieconcert. Dit keer was het een virtuoos concert met een hobo-piano duo. Erwin Rommert Weerstra op piano, en Matteo Costanzi op hobo brachten werken ten gehore van o.a. Telemann, Saint-Saëns, Schumann, Fauré en Dowland. Voor een resensie, lees verder >> (foto Jos Wesdijk) 28.11.17
   

500 jaar Reformatie - de eerste predikanten van Barendrecht - 4
Het jaar 2017 staat in het teken van 500 jaar Reformatie. De Dorpskerk is het enige gebouw in onze gemeente dat de Reformatie heeft meegemaakt. Dat is reden geweest voor Dorpskerkrentmeester Simon Hoek om zich te verdiepen in die eerste jaren van de Reformatorische gemeente in Barendrecht. Hij bestudeerde onder andere de Acta (verslagen) van de eerste Synodes en Classicale vergaderingen van Zuid Holland over de periode 1573 tot 1620.  Daaruit onstaat een boeiend beeld over de gang van zaken in het nog jonge kerkgenootschap. Het vierde artikel is een boeiend verhaal geworden over de vierde predikant van Barendrecht, dominee Otto Genonis: 'Van collectant tot predikant'. Lees verder >>  Momenteel wordt gewerkt aan een artikel over de vijfde predikant: ds. Matthys Pietersz. van Stralen. Over die markante predikant is ook veel te vertellen. Binnen afzienbare tijd wordt het op de website geplaatst. 25.11.17

Stucwerk kerktoren opgeleverd
In tegenstelling tot het werk van de schilders, was het werk van de stucadoors van de firma Monks niet waarneembaar van buitenaf. Maar gedurende vele weken is er hard gewerkt om het stucwerk van de muren van de kerktoren op de balgenzolder en de uurwerkzolder te restaureren. Eerst zijn de oude en slechte stucwerklagen afgebikt en daarna werd in meerdere lagen nieuw pleisterwerk aangebracht. Nadat het stucwerk was aangebracht zijn de muren op deze twee onderste zolders van de kerktoren gesausd in dezelfde kleur als de kerkzaal. Net als bij het schilderwerk is ook het stucwerk onlangs opgeleverd na een inspectie door Gerrit Bikker van Bureau Lakerveld en de verantwoordelijk kerkrentmeester. De financiering van het stucwerk is gedekt vanuit de bijdrage van de Snuffelmarkt en de jaarlijkse bijdrage van uit een extern onderhoudsfonds dat door een overleden gemeentelid destijds is gevormd. Ook van deze werkzaamheden zijn fotoverslagen gemaakt, die nu zijn samengevoegd tot een eindverslag. Daarmee is enerzijds de hele restauratie goed gedocumenteerd en geeft het anderzijds voor belangstellenden een mooi overzicht van werkzaamheden op plaatsen in de kerk waar normaliter geen bezoekers komen. >> lees verder >>  25.11.17

Buitenschilderwerk Dorpskerk opgeleverd
Het zal de regelmatige bezoeker van de dorpskern van Barendrecht niet zijn ontgaan dat er afgelopen periode hard gewerkt is aan de Dorpskerk. Schildersbedrijf Van den Berg (waar onze vaste schilders van de voormalige firma Andeweg nu werkzaam zijn) hebben met behulp van een hoogwerker al het houtwerk aan de kerktoren geschilderd. Aansluitend zijn alle houten kozijnen van de noordelijke aanbouw geschilderd en ook zijn alle 54 gevelankers ontroest en tweemaal behandeld.  Daarmee is al het buitenschilderwerk afgerond en kan het er weer jaren tegen. Dankzij de ontvangen Rijkssubsidie komt maar 50% van de kosten voor rekening van de PG Barendrecht. Onlangs werd het werk naar volle tevredenheid opgeleverd na een inspectie door de verantwoordelijk kerkrentmeester en de inspecteur van Bureau Lakerveld. Van de schilderswerkzaamheden is weer een verslag gemaakt, lees verder >>  25.11.17


Presentatie politici in het 'oudste huis van Barendrecht'
Vertegenwoordigers van alle Barendrechtse politieke partijen hebben zich woensdag 22 november in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Daaronder waren veel nieuwe gezichten. De vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht, waarvan ook de Dorpskerkgemeente lid is, organiseerde de bijeenkomst in de Dorpskerk. De deelnemers gingen met elkaar in discussie over onderwerpen die de oude dorpskern raken, zoals veiligheid, de toekomst van de Watertoren en de verkeersproblematiek rondom het Doormanplein. Het was het eerste debat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. De presentatie en de daaropvolgende discussie werd geleid door Jos Vis, die dat weer op zijn unieke wijze deed. Er werden enkele interessante ideeën gelanceerd, waaronder de suggestie om de Watertoren en de Dorpskerk nog mooier uit te lichten. 24.11.17
   

Nieuw wijkbericht
In hun nieuwe wijkbericht gaan Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in op het wel en wee van de Dorpskerkgemeente. Verder aandacht voor de komende erediensten. Lees verder >>  19.11.17

Meditatie Klankbord 18.11.17
De meditatie voor het Klankbord van 18 november is geschreven door ds. Piet Taselaar. Hij gaat in zijn meditatie in op het thema 'De laatste zondagen van het kerkelijk jaar'. 
Lees verder >>  19.11.17
 

500 jaar Reformatie - de eerste predikanten van Barendrecht - 3
Het jaar 2017 staat in het teken van 500 jaar Reformatie. De Dorpskerk is het enige gebouw in onze gemeente dat de Reformatie heeft meegemaakt. Dat is reden geweest voor Dorpskerkrentmeester Simon Hoek om zich te verdiepen in die eerste jaren van de Reformatorische gemeente in Barendrecht. Hij bestudeerde onder andere de Acta (verslagen) van de eerste Synodes en Classicale vergaderingen van Zuid Holland over de periode 1573 tot 1620.  Daaruit onstaat een boeiend beeld over de gang van zaken in het nog jonge kerkgenootschap. In het derde artikel gaat hij in op de derde predikant van Barendrecht, dominee Lambertus Bracht: 'Een predikant uit Asperen'. Lees verder >> (volgende week het 4e artikel over ds. Otto Genonis) 19.11.17

Werkbezoek bij restauratoren lambrisering
Vrijdag 17 november is er een bezoek gebracht aan de werkplaats van de firma Hekkers en Van 't Spijker in Wilp. Zij verzorgen de restauaratie van de eeuwenoude lambrisering die de noordelijke muur van de Dorpskerk opsiert. Tot tevredenheid van de kerkrentmeesters is vastgesteld dat het restauratiewerk goed verloopt en zodanig is gevorderd dat de eeuwenoude eikenhouten lambrisering al voor de geplande datum kan worden teruggeplaatst. Naar verwachting zal het interieur van het 'Oudste huis van Barendrecht' weer compleet zijn op 1 december a.s. Dat betekent dat alle geplande kerstvieringen en kerstconcerten kunnen plaatsvinden in een gerestaureerd kerkinterieur. Voor meer informatie over het werkbezoek, lees verder >> 17.11.17

Jaarlijkse controle Monumentenwacht
Woensdag 15 november heeft de Monumentenwacht hun jaarlijkse controle uitgevoerd van het oudste Rijksmonument van Barendrecht, de Dorpskerk. Bij zo'n inspectie wordt zowel het interieur van het gebouw als ook de buitenkant van de kerk tot in detail geïnspecteerd. Kerkrentmeester Simon Hoek volgt de inspectie op de voet, want de inspecteurs zijn zeer deskundig en vinden soms gebreken die nog niet eerder gezien zijn door de kerkrentmeester. Zo is een van de inspecteurs op de torenspits geklommen en heeft vastgesteld dat de vergulde haan en de vergulde bol er onder beginnen te verweren. Dat betekent dat het herstel daarvan zal worden opgenomen in de meerjaren onderhoudsbegroting van het gebouw. Gezien de goede staat van onderhoud van het gebouw en de in de afgelopen jaren uitgevoerde restauraties heeft de inspectie weinig nieuwe punten opgeleverd. Voor een fotoverslag, lees  verder >> 15.11.17
  klik voor vergroting

PKN past classis-indeling aan
Zoals eerder gemeld zal de organsatie van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland ingrijpend worden aangepast. Het aantal Classis zal worden teruggebracht van 74 naar 11. Daarbij zouden de PG Barendrecht en enkele omliggende gemeenten tegen hun wens worden ondergebracht in de nieuwe Classis Delta (Zuid-Hollandse eilannden en Zeeland). Uiteindelijk heeft de PKN besloten om het verzoek van Protestantse Gemeenten van Rhoon, Poortugaal, Heerjansdam en Barendrecht om ingedeeld te worden bij de Protestantse Gemeenten in en rond Rotterdam te honoreren. Lees verder >> 15.11.17

Generale Synode PKN over liturgie
De najaarsvergadering van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland, werd gehouden op 16 en 17 november. Op de agenda stonden ook nu weer interessante onderwerpen als een nieuwe handreiking over liturgie 'Tot Gods eer' (Lees verder >> ) en enkele onderwerpen over Kerk  202514.11.17
 

Nieuws van de AK
De scriba van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft een nieuw bericht gepubliceerd en heeft verzocht dit ook op onze website te plaatsen. Het betreft de voortgang van de besluitvorming in het kader van de financiële gezondmaking van de PGB. Daarin wordt ingegaan op de vraag 'Hoe nu verder?' Lees verder >> 14.11.17
 

500 jaar Reformatie - de eerste predikanten van Barendrecht - 2
Het jaar 2017 staat in het teken van 500 jaar Reformatie. De Dorpskerk is het enige gebouw in onze gemeente dat de Reformatie heeft meegemaakt. Dat is reden geweest voor Dorpskerkrentmeester Simon Hoek om zich te verdiepen in die eerste jaren van de Reformatorische gemeente in Barendrecht. Hij bestudeerde onder andere de Acta (verslagen) van de eerste Synodes en Classicale vergaderingen van Zuid Holland over de periode 1573 tot 1620.  Daaruit onstaat een boeiend beeld over de gang van zaken in het nog jonge kerkgenootschap. In het tweede artikel gaat hij in op de tweede predikant van Barendrecht, dominee Johannes Gerhardi: 'Een predikant van onbekende herkomst, die illegaal vertrok.'  Lees verder >> 
Voor het eerder geplaatste artikel over de eerste predikant, Michael Egidii, lees verder >>
12.11.17

 

Zangmiddag - feest der herkenning
Na het succes van de zangmiddag van vorig jaar met liederen uit de bundel van Johannes de Heer, werd er dit jaar weer een zangmiddag georganiseerd op 7 november. Er werden weer bekende liederen gezongen, zodat het een feest der herkenning is geworden. Hans van Gelder bespeelde het Dorpskerkorgel en ds. Piet Taselaar praatte de liederen aan elkaar. Na afloop verzorgde de HVD koffie en thee in de Ontmoeting en er was gelegenheid om nog even gezellig na te praten.  12.11.17
  Klik voor vergroting

De Maaltijd van de Heer, een Feestmaal
Het is al weer een jaar geleden dat de Generale Synode van de PKN zich boog over één van de 'basics' van onze Protestantse Kerk: de viering van het sacrament van Heilig Avondmaal. Er verscheen een indrukwekkende notitie van de hand van prof. Jan Muis, getiteld 'De Maaltijd van de Heer'. Hij stelt: “Wij ontvangen brood en wijn samen met anderen en beleven daarin een diepe gemeenschap met mensen die we niet zelf hebben uitgekozen. We hebben Jezus Christus gemeenschappelijk. We zijn kinderen van één Vader. Binnen de Dorpskerkgemeente zijn de Wijkraad van Diakenen en de Werkgroep Eredienst met elkaar in gesprek over de wijze van Avondmaalsviering in onze wijkgemeente. Wie belangstelling heeft voor deze notitie, lees verder >> 08.11.17

Gedenken overledenen
De Dorpskerkgemeente voelt zich verbonden met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen. Dat komt ook jaarlijks tot uitdrukking op de wijze waarop de overleden gemeenteleden worden herdacht. Verbonden met de kerk van alle eeuwen worden in onze wijkgemeente op de zondag na Allerheiligen, dit jaar was dat zondag 5 november, de namen genoemd van de in het afgelopen jaar overleden gemeenteleden. Daarnaast gedenken we allen die ons eerder zijn voorgegaan. Met het noemen van namen en/of het aansteken van een kaarsje houden we de dierbare herinneringen aan hen levend. Voor de Orde van de dienst, lees verder >> Koster Jan van den Oever maakte foto's voor een verslag van deze indrukwekkende dienst, kijk verder >>  06.11.17
 
Klik voor vergroting

Woord & weg - november 2017
Het inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland besteedt in het novembernummer aandacht aan vele interessante zaken die spelen op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau in de PKN. Zo gaat historicus en terrorismedeskundge Beatrice de Graaf in op haar nieuwe boek 'Heilige Strijd'. Lees verder >> 01.11.17 

Jubileumboek uitverkocht
Het boek 'Vijf eeuwen Dorpskerk', dat in 2012 werd uitgegeven ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van de Barendrechtse Dorpskerk, is sinds 1 september 2017 niet langer te koop. De allerlaatste exemplaren zullen worden bewaard door de Dorpskerkgemeente voor archiefdoeleinden. Degenen die toch nog zijn geïnteresseerd in een exemplaar van dit prachtige boek, worden verwezen naar de Snuffelmarkt van de Dorpskerk. Daar duikt zo nu en dan nog wel eens een exemplaar op. Het boek werd destijds uitgegeven door de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk; het werd gefinancierd door de Stichting Vrienden van de Dorpskerk. De opbrengst van de verkoop is ook ten goede gekomen aan deze Vriendenstichting. Op de leestafel in de Ontmoeting zal een inkijkexemplaar beschikbaar blijven. 26.08.17
  klik voor vergroting

Leerhuis seizoen 2017-2018
Na twee succesvolle seizoenen gaat het Leerhuis 'Leren lezen' ook komend seizoen weer open. De predikanten Romkes, Stam en De Wit hebben weer een prachtige serie avonden voorbereid. Er komen vier avonden met boeiende externe sprekers. Die avonden worden afgewisseld met avonden waar met elkaar de verdieping wordt gezocht. De avonden worden gehouden in de Ontmoeting en vangen steeds om 20.00 uur aan. Voor het volledige programma, lees verder >>  25.08.17
  klik voor vergroting

De Dorpskerk, een herberg onderweg . . .
De Dorpskerkgemeente benadrukt al decennia dat zij een wijkgemeente wil zijn die hun huis (de Dorpskerk) open wil stellen voor ieder op zoek is naar een oase in het leven. De vierentachtigste Psalm is een lied dat één op één voor onze monumentale Dorpskerk geldt en dat eigenlijk voor elk kerkgebouw zou moeten gelden. . . 'Dit huis, een herberg onderweg voor wie verdwaald zijn in heg en steg; geen rust, geen ruimte meer kon vinden . . . .' Deze, tekst  willen we u niet onthouden. Lees verder >> 18.06.17
 
Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase. . .

De financiering van de restauraties van de Dorpskerk
Hoe is het toch mogelijk dat al decennia lang de staat van onderhoud van de Dorpskerk stap voor stap naar een optimaal niveau wordt gebracht? En hoe verhoudt dat zich tot de zorgelijke financiële toestand van de hele Protestantse Gemeente Barendrecht? Dit zijn vragen waarmee de kerkrentmeesters van de Dorpskerk worden geconfronteerd. Het is voor 'outsiders' niet altijd even duidelijk wat de financieringsbronnen zijn van al die renovatie- en restauratieprojecten. Een van de kerkrentmeesters heeft het complete plaatje op papier gezet. Zo wordt volledige transparantie gegeven op welke wijze het 'oudste huis van de Heer' in Barendrecht in een steeds betere conditie wordt gebracht.  Lees verder >>   foto: Jos Wesdijk-De Schakel
  klik voor vergroting

Wist u dat?  
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk heeft (evenals de Stichting Vrienden van de Dorpskerk) in haar doelstelling staan om de rollen die de Dorpskerk vervult in de Barendrechtse samenleving te versterken. Dat betreft primair de rol als Godshuis voor de wekelijkse zondagse eredienst voor een Protestantse wijkgemeente rondom de Dorpskerk én daarnaast de rol als muziekpodium én ten derde de rol als internationaal beschermd rijksmonument. Alle drie deze rollen zijn wat ons betreft even waardevol en dienen te worden versterkt om zodoende dit unieke gebouw voor protestantse kerkgangers en alle overige Barendrechters te behouden. Alle acties om de positie én de conditie van 'het oudste en misschien wel het mooiste huis van Barendrecht' te verder verbeteren dienen dan ook in het licht van deze drievoudige doelstelling bezien te worden.
 

Wordt Vriend van de Dorpskerk
en ondersteun daarmee de doelstellingen van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk:

*  De instandhouding van de monumentale Dorpskerk voor de eredienst;
*  Het organiseren en faciliteren van culturele activiteiten in de Dorpskerk (voor zover in overeenstemming met eerstgenoemde doel);
*  Het ontplooien van activiteiten om financiële middelen te verkrijgen voor de instandhouding van de Dorpskerk.
                                       Lees alles daarover op de eigen website van deze stichting >> 
www.vriendendorpskerkbarendrecht.nl

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende